Joop

Omstreden 'Trump van het oosten' nieuwe Filipijnse president

  •  
10-05-2016
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Schermafbeelding-2016-05-10-om-10.34.53
Op de Filipijnen is de omstreden politicus Rodrigo Duterte verkozen tot nieuwe president van het land. Dat meldt Trouw dinsdag. Met 38 procent van de stemmen heeft Duterte zijn rivalen ver achter zich gelaten.
De 71-jarige Duterte, voormalig aanklager en burgemeester, neemt geen blad voor de mond. Hij doet geregeld homofobe uitspraken en liet na een groepsverkrachting in zijn stad eens weten het vooral jammer te vinden dat hij niet als eerst mocht. Zijn populariteit heeft hij te danken aan zijn harde optreden tegen misdadigers. Gedurende de campagne zegde hij toe ‘als een dictator’ de misdaad op de Filipijnen te zullen bestrijden. Ook beloofde hij voortaan ‘vijf misdadigers per week’ te zullen executeren.
Tijdens zijn periode als burgemeester van Davao City zijn doodseskaders aan het werk gegaan die misdadigers uit de weg ruimen. Het vermoeden bestaat dat Duterte achter de doodseskaders zit. Ook heeft Duterte toegegeven zelf ook mensen te hebben gedood. Dat hij toch zo populair is, heeft te maken met het feit dat Davao City in de twintig jaar dat Duterte er burgemeester was, een van de veiligste steden van het land is geworden. Eerder stond het bekend als moordhoofdstad van het land.
Zondagnacht besteedde John Oliver in zijn tv-programma Last Week Tonight  aandacht aan Duterte, die ook wel ‘de Trump van het oosten’ wordt genoemd.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (15)

Bagus
Bagus12 mei 2016 - 14:36

@ Boenders. Uiteraard bedoelde ik te wijzen op een verschil in persoonlijkheid tussen Dutarte en Jokowi. Jokowi heeft de doodstraf niet ingevoerd; die bestond al toen hij aantrad als president. Wel heeft hij recentelijk de doodstraf laten uitvoeren voor m.n. drugscriminelen. Ik ben daar uiteraard niet zo blij mee. Een nieuwe ronde executies komt er spoedig aan! Diverse personen (recentelijk nog de Duitse president) hebben Jokowi om afgelasting van de ten uitvoerlegging van eerder wettelijk uitgesproken vonnissen gevraagd. Dat mocht niet helpen. De president deed daarbij een beroep op de soevereiniteit van zijn land. En gezien het nationalisme van de meeste Indonesiers heeft hij grote steun onder de bevolking die drugs als een ramp zien voor m.n. jongeren. Saillant detail: de uitvoering van het vonnis van de Filippijnse Jane-Mary Veloso heeft Jokowi opnieuw uitgesteld. Verder heeft Jokowi nooit zijn voornemen uitgesproken om voor homo's de doodstraf in te voeren. Walgelijke geluiden (HLBT's zijn erger dan een kernoorlog) kwam wel van zijn Minister van Defensie Ryamzard Ryacudu. En mogelijk zijn ook in het parlement al stemmen opgegaan die de doodstraf eisen, maar dat weet ik niet zeker. Tot slot: De regering Jokowi heeft recentelijk een congres georganiseerd om de omstandigheden in 1965 (de zog communisten coup en de moordpartijen die daarop volgden) nader te verkennen. Hij moet daarbij wel op eieren lopen;zowel ultra-nationalisten als hardline moslims zijn er absoluut tegen opening van zaken te geven. Er is een bescheiden begin gemaakt met opheldering onder deze regering. Hoe dit zal aflopen? Ik weet het niet!

Bagus
Bagus11 mei 2016 - 12:04

@ Robe Spierre Dat Dutarte als 'socialist' begaan is met het lot van de armen in de Filipijnen is voor mij een positief gegeven. Ik woon in het buurland Indonesie. Mij viel op dat hier (maar ook in de wereldpers) doorgaans zo weinig aandacht is voor de Filipijnen. Eigenlijk lijkt het op een uithoek van Z.O.-Azie met weinig goede papieren voor een structurele economische ontwikkeling (zie ook het zeer grote aantal Filipino's dat in het buitenland, van Hongkong/Singapore tot de Golfstaten, moet werken om in het onderhoud van henzelf en hun familie te voorzien.. De nieuwe Indonesische president Joko Widodo (alias Jokowi) is ook begaan met het lot van de kleine man (de zog. 'wong cilik'), maar richt er al zijn peilen op het land een rol te laten vervullen in de economie van de regio, onder meer door gerichte infrastructuurinvesteringen tbv de binnenlandse (inter-insulaire) handel en de export. Immers export is een belangrijke verdienfactor voor landen in opkomst. Maar Dutarte is gewoon niet zo fijnbesnaard als de Javaan Jokowi. Wat heet! Dutarte mag er eigen normen en waarden op na houden dan 'onze' Westerse, natuurlijk. Maar een man die en zo grof is tov een verkrachte vrouw en (huur)moorden als ontwikkelingsinstrument lijkt te kiezen, is m.i. een andere zaak. Dat is gewoon een sexist en een moordenaar. Maar mogelijk zijn de Filipijnen een goed voorbeeld van Aziatisch populisme??? Ik laat het bij deze kanttekeningen.

Dewik2
Dewik211 mei 2016 - 7:31

Iedere vergelijking tussen trump en duterte loopt mank. Behalve misschien dat ze beide grof gebekt zijn. Duterte is een knettergekke warlord en krijgt vooral support van de arme onderlaag en de kerk (INC). Trump is een biljardair en wint ondanks verzet van het establishment omdat hij rijk is. Verder hebben deze heren niets met elkaar gemeen.

Sjors Spruitje
Sjors Spruitje11 mei 2016 - 6:10

De Filipijnen zijn extreem onveilig en misdadig. Wat ik begrepen heb is dat deze man de stad waar hij burgemeester was aardig heeft opgeschoond. Waarschijnlijk voldeed hij daarbij niet helemaal aan de de westerse fatsoensnormen maar het is er nu wel weer veilig. En daar gaat het om! Het is zonder twijfel een botte boer maar ook de juiste man op de juiste plaats. Zachte heelmeesters maken nu eenmaal stinkende wonden.

Bagus
Bagus10 mei 2016 - 15:51

@ Frank Lenssen. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Maar mijn analyse (misschien meer mijn 'instinct') wijst voor West-Europa in de richting van een drietal componenten, die tezamen en in onderlinge samenhang werkzaam zijn: a) het zijn hoogst onzekere tijden door de globalisering (met de neoliberale marktfilosofie als economisch 'leitmotiv'), de digitale informatierevolutie en de grenzenloosheid van alles en nog wat dat er nu op mensen afkomt. Daarover is hier op de Joop al heel veel geschreven. Ik ga hier niet in herhaling vervallen Ik las overigens gisteren in Trouw on line een artikel van een filosoof (naam vergeten) die in dit verband sprak van 'angst voor het grenzenloze' (griekse term eindigend op fobie = angst vergeten) ipv xeno- c.q. islamofobie. Waar eindigt met het internet mijn informatiehorizon, wat kan ik nog aan informatie aan, tot hoever rekken we de economische en politieke grenzen van een EU op, wat komt er nog aan vluchtelingen en arbeidsimmigranten op ons af en niet in de laatste plaats hoe onzeker is door dit alles mijn economische toekomst geworden? 1 maatschappelijk-politieke reactie op dit alles is het in je nationale schulp kruipen (ik heb dat eerder op Joop ivm een artikel over Thierry Baudet) het emotionele 'vluchtheuvel' gedrag genoemd; 2) door de vorengenoemde grenzenloosheid wordt de roep om een sterke leider met veel (nationale danwel internationale) macht, overdrachtelijk gesproken een grote waffel dan wel politieke flair/durf steeds sterker; (3) deze sterke man wordt vooral als profeet van een nieuwe hoop gezien. Want willens nillens is het onvolmaakte evolutieproduct 'homo sapiens' ook een metafysisch georienteerde mens. En in de veranderende huidige samenleving mist hij/zij die hoop. Want ook het zo door niet-populistisch rechts aangeprezen perspectief van 'het maakbare bestaan' is een illusie gebleken (lees hierover artikelen van de Vlaamse psychiater prof. Dirk de Wachter die stelt dat de moderne mens niet goed meer kan omgaan met zijn eigen menselijk tekort!!) Kortom: onzekere tijden, grenzenloosheid en gevoel van machteloosheid en sterke man als profeet van hoop op een nieuwe 'zorgzame' wereld! Dit is mijn bescheiden reactie op de verkiezing van de Fillipijnse 'moordenaar-president' Dutarte. En daaraan koppelde ik de vraag of een 'extreem rechtse dictatuur van het volk' gericht op behoud van een zelf gepostuleerde superieure cultuur als werkbaar medicijn tegen alle eerdergenoemde kwalen Nl ook zou kunnen overkomen! Je mag het antwoord zelf geven!!!!

3 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen210 mei 2016 - 18:15

@ Bagus (17:51u) - dank voor je uitgebreide aanvullingen. Helaas ontbreekt me de tijd nu om er voldoende op in te gaan. Morgen kijk ik of dat dan wel kan. Mooi dat je Dirk de Wachter noemt. Ik ken zijn bevindingen in grote lijnen; en ook die van Paul Verhaeghe. Intrigerend dat goede, kritische analyses van de 'moderne westerse ziektes' (waaronder angststoornissen, bijv. heel erge faalangst) uit België komen. Ik kan in Nederland niet zo één, twee, drie vergelijkbare auteurs/specialisten aanwijzen, maar misschien zijn die er wel. Verder is het intrigerend dat mijn zus, ikzelf, en kennissen, via heel uiteenlopende wegen, bij dezelfde schrijvers uitkwamen, waar het gaat om het noemen van het grote falen van onze eigen afgodendienst: het neoliberalisme, geheel ten onrechte wel gezien als een wetenschappelijk onderbouwde economische filosofie, de beste van alle mogelijke werelden. Werkelijk alles aan deze pretentie is een leugen, ik zou eraan toevoegen: een in de praktijk van het leven bewezen leugen. In het krukkige jargon van de moderne manager: een evidence-based leugen. Neoliberalisme heeft alle kenmerken van een millenaristische en fundamentalistische religie. Een sekte voor geldverslaafden, zou je kunnen zeggen. De sekteleden zijn blind voor alle tekenen die hun ongelijk bewijzen. Integendeel: ze hebben, als er dingen misgaan, altijd hetzelfde antwoord: dat komt omdat er nog niet genoeg marktwerking is. Bewijzen uit het ongerijmde. Ja ja. Ik weet er ook een: de evolutietheorie is het werk van de duivel. Die heeft namelijk al die fossielen in de grond gestopt om ons te misleiden, zo zit dat. Even kinderlijk en onbenullig. Ik dwaal af. Ik schreef eergister: het neoliberalisme is dood, over en uit. Niemand zingt er nog de lof van, afgezien van een enkele hardleerse zot. Gisteravond was er een interessante thema-avond over de bankencrisis die in 2008 uitbarstte. Op het Duitse ZDF. Met een pakkende speelfilm, en een feitenrelaas daarna. Werkelijk onthutsend. Een jaar of zeven, acht geleden spraken de fans van het neoliberalisme nog kwijlend over wat de 'rating agencies' Standard & Poor, Fitch, en Moody's allemaal zo bepaald hadden. Een Triple-A rating was het allerhoogste wat je in deze wereld zo ongeveer kon bereiken. Nou, ondubbelzinnig liet men zien dat die goede ratings gewoon gekocht waren, door de banken zelf. Zo gaat dat bij die hoogst corrupte gentlemen. Ik herinner me nog dat de Rabo-bank, bekend van de wielrendoping en het Libor-schandaal, trots in de TV-reclames pronkte met haar eigen AAA-status. Ha ha. Niemand spreekt nog met ontzag over die rating-mafia, of de andere acteurs uit die jaren. Vergane glorie, en dat is maar goed ook. Weg ermee. ------- Maar de schade, de puinhopen, de ruïnes, de menselijke nood, de individuele schulden (bijv. de woekerpolisfraude) - die zijn er nog altijd. We zitten in een overgangsfase, en niemand weet hoe die uiteindelijk gestalte zal gaan krijgen. Er is heel grote sleet gekomen op onze democratische waarden, en het gewicht van een individuele stem bij verkiezingen. Mensen voelen dat. Ze verwoorden het niet altijd handig, maar de frustratie is immens. Ik leg de schuld daarvan ondubbelzinnig bij de collectieve zinsbegoocheling die neoliberalisme heet. Ik heb intelligente mensen bij vol bewustzijn in die valstrik zien trappen. Status en hebzucht wonnen het van elk sociaal idealisme. Hoe voel je je, als je een aantal keren lekker verdiende met je aandelen, omdat een bedrijf weer eens saneerde, en duizend man de straat op schopte? Hoe voel je je, als je ergens zo rond je vijftigste zélf boventallig wordt verklaard, zodat weer anderen kunnen proosten op hun eigen aandelensucces? ------- Sorry, ik berijd mijn stokpaardje weer, Bagus. Bovenstaande beoogde te illustreren hoe er een toestand kon komen waarin mensen ten koste van alles verandering willen, via een sterke man, desnoods onder inlevering van hun eigen idealen met betrekking tot een rechtvaardige staatsinrichting.

Bagus
Bagus11 mei 2016 - 1:09

@ Frank Lenssen Met interesse je uitgebreide en betrokken reactie over het neoliberalisme gelezen. Ben onvoldoende thuis in het onderwerp om er relevant commentaar op te leveren. Maar misschien mag ik wel 1 vraag stellen: wat voor economische ordening buiten marktwerking zie je dan als 'vervanger' van het neoliberalisme? Reageer maar als je de zin en de tijd ervoor hebt

Bagus
Bagus13 mei 2016 - 12:35

Het artikel in Trouw online van 02/05/16 waar ik hierboven aan refereerde is geschreven door de filosoof Sebastien Valkenberg en gaat over het begrip grenzenloosheid ofwel 'apeirofobie'. Zie bijgaande link: http://www.trouw.nl/tr/nl/4464/Religie-filosofie/article/detail/4293256/2016/05/02/Begrenzing-een-oerbehoefte.dhtml

Bagus
Bagus10 mei 2016 - 12:06

Afgaande op de inhoud van dit artikel zou ik deze nieuwe president, ondans zijn kennelijke 'roem' als super 'misdaaduitroeier' (wat op zich -mits met wettelijke middelen- inderdaad lovenswaardig zou zijn) een 'walgelijke vent' willen noemen, die alles in zich heeft om een medogenloze dictator te worden. Dat dit gebeurt in een Aziatisch land hoeft op zich niet te verwonderen. Azie onderscheidt zich in deze niet van de andere continenten. Maar de uiterst sexistische Duarte is toch wel een uitzondering in het navolgende rijtje (Putin, Erdogan, Trump, meerdere Afrikaanse dictatoren). Wat is er toch mis met deze tijd waarin mannen als Putin (in naam Russisch-Orthodox), Erdogan (overtuigde islamist), Trump (geen geloof, behalve in het 'grote geld') en Dutarte (in naam katholiek) zo populair zijn? Om over de vele Afrikaanse dictatoriale heersers maar niet te spreken, maar dat lijkt daar wel meer op een structurele (culturele) 'plaag'! Let wel zij zijn allen verkozen door 'het volk'. Dat is kennelijk GEEN garantie op een democratische, laat staan beschaafde/humane uitkomst! Zou Nl na de verkiezingen van volgend jaar ook zo'n 'dictatoriale' switch te wachten kunnen staan. Of zijn 'wij' daarvoor cultureel te superieur??

3 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen210 mei 2016 - 14:23

Je schrijft enigszins kort door de bocht, maar de lijn van je verhaal kan ik navolgen. Ik stel me die vraag ook. Waarom hebben kiezers in matig tot goed ontwikkelde democratieën een hang ontwikkeld naar extreme figuren, die zich bedienen van onfrisse en criminele methoden? Waarom hebben nogal wat mensen te onzent een openlijk beleden bewondering voor Vladimir Puten, alleenheerser, illegaal bezetter van andere landen, oorlogszuchtig pseudo-tsaar (van een land waar het meeste niet werkt en deugt, maar dat een steeds krachtiger en beter leger heeft), en moordenaar (het aantal opponenten dat verdween of gewoon op klaarlichte dag 'geneutraliseerd' werd is inmiddels aanzienlijk)? Waarom vinden mensen in de westerse wereld Trump een uitstekend kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap? Waarom geloven ze eigenlijk dat Trump, wanneer eenmaal gekozen, erg zal inbinden en een kalm en vastberaden leiderschap aan de dag zal leggen? In het hele CV van Trump is hier geen enkele aanwijzing voor te vinden, en zo een ingrijpende karakterverandering is psychiatrisch onmogelijk. Maar waarom zijn mensen zo ontstellend naïef om het dan tóch te geloven? Zelfs Charles Groenhuijsen gaat erin mee - hoewel hij in de kwaliteitskranten hier toch nogal alleen in staat. Waarom huppelen jonge Turken, goed opgeleid in ons land en eigenlijk vernederlandst, achter de steeds gekker wordende Erdogan aan? (Dit laatste vind ik zo vreemd - ja, je hoort wat op de televee over de bijzondere kenmerken van de Turkse man, in het bijzonder zijn edele trots schijnt onaantastbaar te wezen - ga toch gauw, denk ik dan, kasplantjes dat jullie zijn. Een trotse vent gaat niet serviel een dictator steunen in al diens grillen en grollen. Erdogan heeft nu ook aangifte gedaan tegen een chef bij de Bild-Zeitung in Duitsland, omdat die Böhmermann steunde. Ik denk dat de Grote Sultan niet precies weet met wie hij hier in het strijdperk treedt - ik heb helemaal niets met die krant, en ook niet met de Axel Springer-Verlag, maar dat bedrijf is zó immens en invloedrijk in Duitsland en daarbuiten, dat er een risico aan vast zit. Overigens heb ik ergens gezien dat die aangifte niet-ontvankelijk verklaard is; maar dat moet ik nog nagaan. Ik schrijf dit op omdat ik denk dat Erdogan zijn hand aan het overspelen is; misschien heeft hij kenmerken van psychotische wanen, wie weet.) Zo, dat lucht op. De Roep Om De Sterke Man - dat baart zorgen. De wereld zit kennelijk te wachten op vleesgeworden megafoons. Iets zegt me dat dit alles te maken heeft met het totale falen van het neoliberale project. Veel gewone mensen zijn alle onzekerheid, tegenslag, en verdriet gewoon beu, alle fall-out van dat late kapitalisme, alle bedrog, alle fraude, alle diefstal. In plaats van het beloofde downtrickelen van geld en goederen en welstand kreeg de wereld inderdaad: fall-out, eentje die net zo toxisch voor ons bestaan is als die van een kernramp.

Demotje
Demotje10 mei 2016 - 18:14

Dit was een reactie van frank lenssen aan ''''@ SvenHoek (14:33u) – interessant. Waar kan ik het bredere verhaal, waar Trump ook altijd over spreekt, dan vinden? Nu wil ik het weten ook. En je suggereert dat jij dat verhaal hebt, of kent. Kom op jongen, waar kan ik het vinden? Misschien ga ik dan mijn opinie over Der Donald bijstellen ook nog.'''' Nou ,dit was het antwoord van svenhoek aan jouw frankske https://www.youtube.com/watch?v=Lm6LGITkiz4&feature=youtu.be&user=rightsideradio Oh ja, heb je al een donatie aan trump gedaan frank, of is het eerlijke verhaal......

Robe Spierre
Robe Spierre11 mei 2016 - 6:14

Lees het artikel even goed: van moordhoofdstad naar een van de veiligste steden. DAT is de reden dat mensen Duterte willen. Want vrijheid, gelijkheid, broederschap; allemaal heel leuk hoor, maar als je amper te vreten hebt, en ALS je te vreten hebt, dat het dan door criminelen wordt afgepakt, maakt veiligheid voor de Filipijnen dus echt wel even wat belangrijker dan onze opgedrongen westerse waarden. Ik ken Azie goed, De Filipijnen ook, en Duterte is zeer populair met zijn zeer agressieve manier om om te gaan met criminelen (o.a. standrechtelijke executie). Het gerucht gaat dat hij persoonlijk op een Harley Davidson door de stad rijdt (reed) om criminelen te pakken (en te vermoorden). Een westerse toerist die een sigaret op straat gooide pakte hij, en hij dwong hem de sigaret op te eten. Dat soort dingen. Hij is dan ook al 6x gekozen als burgermeester van Davao. Dit beleid gaat hij nu over heel de Filipijnen uitrollen. Hij is overigens verder een socialist. Tot nu toe waren de liberalen aan de macht. Die balen dan ook behoorlijk, maar het verschil was te groot om de boel te kunnen belazeren.

Demotje
Demotje10 mei 2016 - 10:48

Toch raar dat iemand als trump die alles LEGAAL i.p.v. ILEGAAL wil, weggezet wordt als boeman en omstreden persoon. Ik denk dat veel machthebber op hun pluche stoeltje zitten te rillen, maar niet van de kou. https://www.youtube.com/watch?v=Lm6LGITkiz4&feature=youtu.be&user=rightsideradio

1 Reactie
Grozny
Grozny10 mei 2016 - 14:52

Precies. Wat is hillary dan vraag ik me af. Steunt irak oorlog, was ook tegen homorechten, is extra pro wallstreet, pro zorgverzekeraar, pro droneoorlog, pro afluisteren van iedereen, pro ingevangeschap zetten minderheden ect.. Maar bij hillary zien we nooit zon zinnetje als we bij trump zien.

voxpopuli2
voxpopuli210 mei 2016 - 10:39

"Dat hij toch zo populair is, heeft te maken met het feit dat Davao City in de twintig jaar dat Duterte er burgemeester was, een van de veiligste steden van het land is geworden. Eerder stond het bekend als moordhoofdstad van het land." Blijkbaar hebben de fillipijnen zo'n leider nodig , maar een vergelijking met trump is vreemd. Trump heeft nog nooit een politieke functie bekleed of de leiding gehad over een militiekorps of politiekorps. Laat staan opdracht gegeven , wat bekend is, tot eliminatie. Waarom niet ? heel simpel de wetgeving in amerika is streng en staat geen bedrijf toe waar dat soort zaken toe te rekenen zijn aan de eigenaar of bestuurder.