Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Omdat klaagster bleef weigeren, is zij door personeel ontkleed

  •  
18-06-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
1342 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Hoe een vrouw gedwongen werd haar verkrachtingstrauma te herbeleven in Nederlandse vreemdelingendetentie
In Nederland worden elk jaar duizenden mensen opgesloten, niet omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar omdat ze niet in ons land mogen blijven. Het regime in deze vreemdelingendetentie lijkt op het regime voor criminelen. In wetten en protocollen is vastgelegd hoe het personeel dient te handelen. Onderstaand volgen enkele letterlijke passages uit een recente uitspraak.
Een asielzoekster die negen dagen in aanmeldcentrum Schiphol op een afdeling met andere vreemdelingen had verbleven, werd toen naar een centrum voor vreemdelingenbewaring overgebracht.
Gelet op het feit dat klaagster aldus gedurende een relatief lange periode buiten de inrichting met een aanmerkelijk aantal mensen in aanraking is gekomen, terwijl niet duidelijk is welke mate van beveiliging aldaar werd gehanteerd, kon de directeur in redelijkheid beslissen dat klaagster in het belang van de orde en veiligheid in de inrichting bij terugkomst gevisiteerd diende te worden … Klaagster weigerde echter mee te werken.
Er werd de vrouw te verstaan gegeven dat het personeel haar dan zou uitkleden. En dat daar ‘in verband met de veiligheid’ mannelijke personeelsleden bij aanwezig zouden zijn.
Omdat klaagster bleef weigeren mee te werken is zij door personeel ontkleed. Hierbij waren ook twee mannelijke personeelsleden aanwezig. Er is op haar een beenklem toegepast. Volgens de directeur is er geen sprake geweest van vaginale visitatie. Wel heeft een vrouwelijk personeelslid klaagsters bilnaad geschouwd omdat klaagster weigerde de verzochte kniebuigingen te maken. Nu klaagster geweigerd had mee te werken aan de reguliere visitatie … kon de directeur in redelijkheid beslissen klaagster in het belang van de orde en veiligheid van de inrichting de maatregel van afzondering op te leggen.
Een beenklem, voor wie zoiets nooit heeft gezien, is een techniek om de benen en billen in spreidstand te dwingen.*
De omstandigheid dat bekend was dat klaagster als vreemdelinge in de vreemdelingbewaring een problematische voorgeschiedenis had, en dus mogelijk als kwetsbare persoon diende te worden beschouwd, behoefde hieraan niet in de weg te staan.
Volgens het medisch dossier is mevrouw ernstig getraumatiseerd ten gevolge van ondergane verkrachting en mishandeling in het land van herkomst.
Bekend was immers dat klaagster in het verleden altijd, zij het onder protest, had meegewerkt aan visitaties bij terugkomst in de inrichting. Een trauma op dit gebied behoefde men dus niet te verwachten. Bovendien had klaagster geen enkele reden gegeven voor haar weigerachtige houding.
Dat er twee mannelijke personeelsleden aanwezig waren is volgens de commissie geen onbehoorlijke procedure, omdat de vrouw daarvoor gewaarschuwd was en er bovendien ‘op dat moment geen andere, vrouwelijke personeelsleden beschikbaar waren.’ Dat de bilnaad is geschouwd acht de commissie:
Een proportionele maatregel gelet op klaagsters weigering om kniebuigingen te maken. Ten aanzien van het aanleggen van een beenklem bij klaagster, geldt het volgende. Voldoende aannemelijk is dat klaagster op dusdanige wijze verzet heeft geboden tegen de visitatie dat het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen, zoals een beenklem, gerechtvaardigd was.
Op een enkel punt stelt de commissie de klaagster in het gelijk:
Van het gebruikmaken van dit middel [de beenklem] had een schriftelijk verslag, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen, moeten worden gedaan. Een dergelijk verslag ontbreekt. Dit onderdeel van het beklag zal daarom op formele gronden alsnog gegrond worden verklaard. Aan klaagster zal een tegemoetkoming worden toegekend van 15 euro.
Enkele weken na deze visitatie, een jaar vóór de uitspraak van de beroepscommissie, had Amnesty over deze mevrouw N. een brief gestuurd. De brief citeert uit haar dossier, opgesteld in een asielzoekerscentrum waar ze eerder had verbleven, waarin haar voorgeschiedenis als ‘kwetsbaar persoon’ werd toegelicht:
… in [land X] samen met haar dochter van negen verkracht door meerdere mannen … zwaar mishandeld, toegetakeld met een mes, meerdere littekens van verwondingen … angstig en onveilig gevoel, bang voor aids of soa, vertrouwt mannen niet meer …
Niemand van het personeel van het vreemdelingendetentiecentrum was van dat trauma op de hoogte. De medische dienst wel. Maar niemand van het personeel kwam op het idee om bij het heftig verzet van mevrouw N. de medische dienst te consulteren.
Verpleegkundigen bezochten mevrouw later op de avond na de visitatie, enkele keren in de isoleercel:
… door het luikje aangesproken, mw. zit naakt heeft joggingpak onaangeraakt naast zich liggen, mw. weigert te antwoorden, staart alleen voor zich uit … mw. hyperventileert erg, ligt naakt op de grond … verkrampt, veel slijm op de kleding en de grond, opgedroogd bloed uit neus … kaak klem en r. arm+been ijskoud en verkrampt … later begon mw. te braken …
Met uitspraak van de beroepscommissie is de klacht van mw N afgehandeld.
Ik schaam mij diep over dit alles.  U ook?
* In een vorige versie van deze blog werd per abuis vermeld dat de beenklem een werktuig is, dit is enkele uren daarna gewijzigd. Er is hier sprake van een techniek.

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (110)

JandeBoer2
JandeBoer218 jun. 2013 - 21:03

Ja ik schaam mij, en vooral voor de reacties hieronder van Het Frolijke Fietsertje en Jim Peeters".

Manja2
Manja218 jun. 2013 - 21:03

Ja, om je diep...diep te schamen. Ook voor Het Frolijke Fietsertje en Jim Peters. Alhoewel, "medelijden" meer passend is.

JandeBoer2
JandeBoer218 jun. 2013 - 21:03

Wie draagt de kandidaten voor die beroepscommissie voor? Wie besluit over wie er in die beroepscommissie komt te zitten? Door wie/welke instantie is deze beroepscommissie aangesteld? Onder wie/welke instantie valt deze beroepscommissie?

tijsraman
tijsraman18 jun. 2013 - 21:03

We zijn tot ver beneden het peil van een bananenrepubliek gezakt ...

brighton
brighton18 jun. 2013 - 21:03

als je de commentaren van "het frolijke fietsertje"en jim leest gun je hen een anusschouw. deze praktijken is niets minder dan de kampbeulerij in 40-45; befehl ist befehl en we denken niet na over humaniteit. maar ja het zijn maar ongewenste vreemdelingen he.. goh ik snap steeds meer hoe het kan dat er zoveel Joodse mensen verraden zijn in de tweede wereldoorlog. in en in slecht volk die Nederlanders..

basOoms
basOoms18 jun. 2013 - 21:03

Het is goed dat misstanden aan de kaak worden gesteld maar het is ook goed dat beroepscommissies er zich over buigen. Voor Amnesty, die aan vluchtelingenwerk dik verdient, is dat een zware tegenvaller.

MrOoijer
MrOoijer18 jun. 2013 - 21:03

In een aantal reacties hier zien we het de-humaniseren van bepaalde groepen mensen weer eens in volle gang. "Eigen schuld dikke bult had je hier maar niet moeten komen" rechtvaardigt kennelijk elke onrechtvaardigheid. Fascisme.

schleborsjki
schleborsjki18 jun. 2013 - 21:03

Dit maakt mij boos, niet beschaamd.

Gogol
Gogol18 jun. 2013 - 21:03

Ik ben geschokt. Meer kan ik er niet over kwijt.

tomaatnet
tomaatnet18 jun. 2013 - 21:03

@Arjan Pahlplatz " Ze had slechts een kniebuiging hoeven te maken om dit alles te voorkomen" Kun je zien hoe gemakkelijk je over MENSEN praat.............ik hoop dat U ooit een knieval moet maken na zo een opmerking. Kent u de VOC geschiedenis/mentaliteit van Nederland? Wie o wie geeft ons recht van spreken en zeker op zo een verschrikkelijk denigrerende manier. Misschien, ofwel ik weet wel zeker dat wat u opmerkt meer zegt over uzelf dan over de mevrouw die u hier zo wegzet. Doet u dat ook met de MENS in uw omgeving?

MarjoleinS2
MarjoleinS218 jun. 2013 - 21:03

Voor reageerders met het excuus deze vrouw met geweld te visiteren, terwijl ze zwaar getraumatiseerd is vanwege een gruwelijke verkrachting in haar land van herkomst, als zijnde nodig en legaal omdat zij asiel heeft aangevraagd even het volgende; Wij leven in een vrij land dankzij vele en vele duizenden Amerikanen en Canadezen en die letterlijk hun leven hebben gegeven. Even zovele moeders, echtgenoten, kinderen, overige naasten en vrienden hebben al deze persoonlijke verliezen geleden om Europa te bevrijden van de bezetter. Hadden ze dat niet gedaan, hadden ze die opoffering niet geleden, dan hadden we mogelijk tot op de dag van vandaag nog onder de bezetting geleefd. Wellicht hadden in de afgelopen decennia miljoenen geprobeerd te vluchten, en geprobeerd een nieuw thuis te vinden waar vrijheid en respect het moraal was. Waar je je kinderen nog zonder angst op kan laten groeien. Of dat je vrouw, moeder of dochter,met haar kind, getraumatiseerd naar veiligheid op zoek is, maar wordt gezien als gelukzoeker en een potentieel crimineel waardoor ze gedwongen wordt intieme onderzoeken te laten verrichten. En de trauma's zich dieper en dieper wortelen. Is er ergens nog medeleven? Begrip? Waarom vergeten dat we onze vrijheid te danken hebben aan honderdduizenden die hun leven gegeven hebben? Weinigen zijn nog bereid anderen te helpen om hun de vrijheid terug te geven. Al helemaal niet als het je leven kan kosten. Maar de andere optie; vluchtelingen opnemen, is ook al geen optie. Mag dan zelfs compassie met deze vrouw geen optie meer zijn?

rbakels
rbakels18 jun. 2013 - 21:03

Er werken bij de vreemdelingendetentie veel PVV-achtigen en daar ben je een held als je een vreemdeling lekker sart. Nee, de leiding geeft er niet expliciet opdracht toe, daar zouden ze op gepakt kunnen worden, maar de signalen zijn onmiskenbaar. Zo'n beetje als het Schießbefehl vroeger bij de Berlijnse muur. Dat schijnt in werkelijkheid (ook) niet bestaan te hebben. Maar een VoPo die een landgenoot afknalde die het arbeiders- en boerenparadijs probeerde te verlaten werd wel bevorderd.

Sternenstaub
Sternenstaub18 jun. 2013 - 21:03

Visite is fijn, als er iemand aanbelt, ik doe de deur open en er staat iemand die ik graag mag. Kom vooral binnen. Welkom. Ga zitten. Koffie? En dat geldt uiteraard ook voor degene die voor mij graag de deur open doet. Dat is het beeld van vrijwillige omgang in een open, veilige samenleving. Ongewenste visitatie echter, zou door mij wellicht beantwoord worden met een linkse hoek, misschien erger, dat hangt van allerlei factoren af. Waarom? Omdat ik mijn lichamelijke integriteit door niemand hoef te laten aantasten, omdat aantasting ervan gelijk staat aan mishandeling, en omdat ik het recht heb mij te weren tegen elke vorm van mishandeling. Dat is het beeld van gewelddadigheid in een bange, onveilige samenleving. De perverse lafaards die deze vrouw in groepsverband tegen haar wil visiteerden, zouden bij wijze van spreken eens gedwongen hetzelfde moeten ondergaan, naar mijn bescheiden mening. Wellicht kiest men dan voor een ander "beroep", al zal een eerbaar beroep voor deze lieden wel altijd een brug te ver blijven. Of als men verslaafd is aan dit soort powertrip, kan men er ook samen een rollenspel van maken, in een besloten sexclub, zonder echte slachtoffers. Ik ben modern en tolerant, dus geen probleem. Maar kom niet aan mensen buiten je club, want dan heb je wel een probleem. Pas op, rechts-reactionairen, weet wanneer je te ver gaat, want de maatschappij bestaat uit meer mensen dan jullie alleen, je zult verbaasd zijn hoeveel meer.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa18 jun. 2013 - 21:03

Gouantanamo light? Het gaat om de waarheid uitvissen, de ene wil dat een asielzoeker de waarheid zegt door hem of haar te vernederen, de andere wil nog meer informatie uitvissen van de verdachte van terrorisme. In de tweede geval wordt de hele kop van de verdachte in een emer water gestopt.

Michiel Online
Michiel Online18 jun. 2013 - 21:03

Met betrekking tot de beredenering "ga maar naar een buurland want dat is dichterbij": Beste Nederlandliefhebbers, misschien hebben die verkrachte vrouwen het licht wel gezien en verlaten ze daarom hun regio? Is het juist nou niet de tijd om met cijfers te slingeren over hoe veilig het in Nederland wel niet is? Met bijbehorende cijfers/statistiek? Kan je niet gewoon trots zijn op je land? Ik dacht namelijk dat rechtse mensen heel trots zijn op hun land. Is dat dan niet zo?

AnnaR
AnnaR18 jun. 2013 - 21:03

Onbeschrijvelijk walgelijke, mensonterende, dieptrieste toestand. Een maatschappij die dit toestaat is geen beschaving. Dit is barbaars. Ik schaam me diep. Bah. Bah. Misschien wel bijna even erg zijn sommige reacties hieronder. Geen greintje empathie. Geen woorden voor.

johannn2
johannn218 jun. 2013 - 21:03

Er is geen enkele rechtvaardiging om een vrouw die verkracht is te onderwerpen aan zo een "visitatie", om eens een eufemisme te gebruiken. Ook niet voor andere vreemdelingen trouwens. Enkel vreemdelingschap kan en mag geen grond zijn om iemand te verdenken van crimineel gedrag. Als dat 'nu eenmaal' de regels van vreemdelingendetentie zijn, dan is de hoogste tijd om die regels te veranderen. Als dit de vorm is die noodzakelijk is voor detentie, dan moeten vreemdelingen niet meer in detentie worden genomen. Als detentie hoort bij strafbaarstelling, dan moeten vreemdelingen niet strafbaar zijn om hun vreemdeling zijn. De mens is er niet voor de regels, maar de regels zijn er voor de mens en de menselijkheid. Onmenselijke regels zou een contradictio in terminis moeten zijn in een rechtsstaat. .

marnixDeWitt
marnixDeWitt18 jun. 2013 - 21:03

Dit is "het" Nederland anno 2013 waar we en masse een kroning bijwonen en kinderen met vlaggetjes laten zwaaien. We ijn langzaamaan een natie van randdebielen geworden.

Monique Sparla
Monique Sparla18 jun. 2013 - 21:03

Laat meneer Teeven hier zijn conclusie uit trekken en de stekker uit dit rariteiten kabinet trekken! Geef hem een baan in China en laat hem opdrachten binnen halen voor de Europese veiligheid industrie. Hij heeft er inmiddels genoeg credit bij opgebouwd. En voor iedereen, en met name de uitvoerend ambtenaren op ieder niveau, die hieraan mee hebben gedaan, zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan dat men een keuze had en heeft. En laat het woord "WEIGER AMBTENAAR" eens tot je doordringen. Deze groep mensen voelen zich blijkbaar uitstekend thuis in de mores van hun groepsgeweten. Wat maakt dat dit niet de hoogste standaarden kent, Meneer Teeven? (VVD)

JoopSchouten
JoopSchouten18 jun. 2013 - 21:03

Kernachtig verwoord: een machtsgeil ziek zooitje.

1 Reactie
Gogol
Gogol18 jun. 2013 - 21:03

Ja, het doet inderdaad denken aan het gevangenisexperiment van Zimbardo, in de jaren '70.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

ik schaam mij totaal niet en ben trots op het personeel die deze mevrouw op de juiste manier hebben aangepakt Het belangrijkste feit uit dit lange verhaal: Mevrouw heeft meerdere keren deze controle onder protest wel ondergaan. Haar achtergrond was in die gevallen blijkbaar niet belangrijk nogmaals mijn dank voor dit vakkundig personeel dat door de schrijver als kampbeulen wordt beschreven.

6 Reacties
pvlie34
pvlie3418 jun. 2013 - 21:03

Ik schaam me voor het gedrag van de ambtenaren, en dat de rechter hen nog in het gelijk stelt is helemaal ongepast, die mevrouw is naar hier gevlucht om het beter en veiliger te hebben en wat doen ze met haar. Het is schandalig en dat sommige Nederlanders daar trots op zijn is ook een schande, getuigd van weinig gevoel voor menselijkheid

MartPos
MartPos18 jun. 2013 - 21:03

Verbijsterd meneer Peters, zo'n antwoord op zoveel leed. Dat kampbeulen verhaal maakt u er zelf van. Deze mensen hebben waarschijnlijk gewoon hun werk gedaan. Volgens mij probeert dhr. Narzarki hier niet medewerkers van de detentie-instelling te veroordelen maar het systeem. Hier gaat alles fout in de communicatie tussen verschillende diensten. Net zoals jeugdzorg en vele andere voorbeelden. Er ligt nog genoeg werk te wachten voor Minister Teeven.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst118 jun. 2013 - 21:03

Wat jij schrijft is in strijd met alles wat bij Nederland hoort, wat de bestaansreden van Nederland was, wat Willem van Oranje in zijn apologie schreef, wat de bestaansreden is van dit land.

arieroos
arieroos18 jun. 2013 - 21:03

[ik schaam mij totaal niet en ben trots op het personeel die deze mevrouw op de juiste manier hebben aangepakt] Waarom, eigenlijk ? Waarom ben je er zo blij mee, dat deze vrouw zoveel ellende heeft meegemaakt ?

MarjoleinS2
MarjoleinS218 jun. 2013 - 21:03

Vakkundig personeel???? Heeft u wel eens bedrijfsblindheid gehoord? Dat een geweten niet meer eens kan spreken is wel het meest erge manifestatie van bedrijfsblindheid. Alles is geoorloofd zelfs marteling. Want ik kan het niet anders zien. Ik voel plaatsvervangende schaamte; u zou passen in een dictatoriaal bewind waar mensenrechten er niet toe doen!! Het nog toejuichen ook. Echt ongelofelijk!!!!

joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Trauma's zijn gekke dingetjes. Ze heeft de behandeling meerdere malen ondergaan inderdaad. Misschien is er een grens bereikt? Een grens aan wat ze kon verdragen?

Events, dear boy, events
Events, dear boy, events18 jun. 2013 - 21:03

"Ik schaam mij diep over dit alles. U ook?" Nee, valt reuze mee. Het is tegenwoordig mode om te pas en te onpas te verklaren dat je je ''schaamt'' over de zg onmenselijke, inhumane ''behandeling'' van afgewezen asielzoekers (van advertenties in de krant tot en met vreugdeloos uitziende mevrouwtjes die bij een detentiecentrum in Rotterdam met pannen en pollepels lawaai lopen maken en voor de camera verklaren dat het ''concentratiekampen'' zijn), maar echte ''misstanden'', ik ben ze niet tegengekomen. Ook dit voorbeeld van Nazarski, wat blijft er nou uiteindelijk concreet van over? Volgens die beroepscommissie niet veel. Van deze mensen worden standaard hun anussen (of is het ''ani''?) ''geschouwd''; ja, omdat men ontdekt heeft, door schade en schande wijs geworden, dat mensen er van alles in ''vervoeren''. "… in [land X] samen met haar dochter van negen verkracht door meerdere mannen … zwaar mishandeld, toegetakeld met een mes, meerdere littekens van verwondingen … angstig en onveilig gevoel, bang voor aids of soa, vertrouwt mannen niet meer …" Is triest, maar niet de ''schuld'' van Nederland, en waarschijnlijk geen grond voor ''asiel''. Ik dacht dat je aanspraak kon maken op de asielwetgeving indien je door de overheid van je land vervolgd werd op grond van politieke overtuiging, ras, of godsdienst. Nogmaals, ik wil best geloven dat die vrouw een trauma heeft opgelopen ten gevolge van groepsverkrachting, maar ik lees in de krant ook wel eens dat in Rotterdam zg ''gangbangs'' plaatsvinden. Moeten we deze vrouw hier als asielzoekster toelaten, zodat ze de rest van haar leven in alle rust (en geheel gefinancierd door de staat, dat spreekt vanzelf) aan ''verwerking'' van haar trauma kan wijden? Ik zal wel weer zeer ''hardvochtig'', ''harteloos'', etc gevonden worden, maar nee, dat doet ze maar in haar eigen land.

4 Reacties
deltanine
deltanine18 jun. 2013 - 21:03

Ik snap niet wat dat gangbangzinnetje ermee te maken heeft? Maar vooral het vooruitzicht dat we nog meer mensen hier krijgen die niet kunnen werken en enorm veel DURE zorg nodig hebben, vind ik zorgelijk.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst118 jun. 2013 - 21:03

'De bilnaad' geschouwd. De toon en de stijl van het door de directeur van Amnesty geciteerde rapport laten goed zien wat een walgelijk typhusland dit begint te worden als we niet uitkijken. En dat we een walgelijk typhusland worden, daaraan levert 't vrolijke fietsertje in eigen woorden zijn bijdrage.

JandeBoer2
JandeBoer218 jun. 2013 - 21:03

== "Het is tegenwoordig mode om te pas en te onpas te verklaren dat je je ''schaamt'' over de zg onmenselijke, inhumane ''behandeling'' van afgewezen asielzoekers" == Nee hoor, dit soort reacties van jou zijn tegenwoordig in de mode. De nieuwe politiek correcte "flinkheid". Dit beleid wordt immers ook gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer. Dat is inderdaad iets waar ik me voor schaam. Of ben jij zoiemand die denkt dat democratie inhoud dat de meerderheid gelijk heeft en dat de minderheid (bijv. de PVV, maar dan over andere zaken) dus niet moet zeuren, z'n mond moet houden enz.?

joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Geen grond voor asiel? Waarom niet? Omdat je er niet dood van gaat? Denk je dat een 9 jarig kind geen kans loopt om te overlijden bij een groepsverkrachting? Die kans is heel groot. In die zin is het een wonder dat dat meisje nog leeft. Groepsverkrachting lijkt mij zeker een geldige reden voor asiel. En die vrouw nog verder traumatiseren is natuurlijk een manier om te zorgen dat minder mensen hierheen komen. Maar of het nou dé manier is? Jij mist iets. Empathie? Compassie? Ergens is iets misgegaan blijkbaar.

denmol
denmol18 jun. 2013 - 21:03

Zo op het eerste gezicht te zien lijkt het hier wederom te gaan om een Dolmatovje maar wij als Nederland houden vol een humaan uitzetbeleid te voeren wat er, zoals gebleken is, in de praktijk neerkomt op Nederland is vol en jammer voor je oppleuren met jou. Dan had je maar hier geen asiel moeten aanvragen en ga niet klagen over een onmenselijke behandeling want je krijgt hier ten minste 3 keer per dag te vreten en dat is meer dan in je land van herkomst en "by the way" als we je gedeporteerd hebben dan willen we de kosten van de reis en van het verblijf in een van onze humane uitzetcentra wel even met je afreken, kan ook op afbetaling. Waarom heb je geen asiel gevraagd in een buurland en hoe heb je zo ver kunnen reizen zonder paspoort om Nederland, het land van melk en honing, te bereiken je zal je vast wel willen laven aan de roompotten van onze samenleving, nou mooi niet en dus hop naar het uitzetcentrum want je bent een onbetrouwbare gelukszoeker die hier zijn hand wil komen ophouden. Dat is wat velen hier in dit land helaas zien als een terechte en humane behandeling en bejegening van mensen die niet zelden hun leven hebben gewaagd om ergens, in een beschaafd land waarvan ze denken dat het echt veilig is, asiel te zoeken. Velen vallen voor het, aan de domrechtse stamtafel lekker bekkende, verhaal dat ze hier via Schiphol komen en in het vliegtuig juichend hun paspoort door het toilet spoelen, en wat zo wel eens gebeurd kan zijn, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit op grote schaal gebeurt of überhaupt heeft plaats gehad. Het is namelijk zo dat mensen die om politieke redenen vluchten voor hun leven uit hun land van herkomst wel zo slim zijn niet even voordat ze gaan een paspoort aan de vragen bij dezelfde autoriteiten waar ze mee in onmin leven en waarvoor ze voor hun leven vrezen. Omdat ze voor hun leven vrezen gaan ze vaak niet naar een corrupt buurland waar ze ook niet veilig zijn en komen ze hier, en zoals gezegd de uitzondering daar gelaten die zijn of haar paspoort vernietigt, aan zonder papieren dus het verwijt dat de meesten bewust, om zich maar te kunnen laven aan onze roompotten, hier asiel aanvragen is niet terecht en gaat uit van het slechtste in een mens en dat moeten we als we een humaan beleid willen voeren niet willen in dit land. Verder is het zo dat er maar relatief weinig asielzoekers uit derde wereld landen via Schiphol ons land binnen komen en nog veel minder die ook nog eens geen paspoort hebben. De meesten komen over land nadat ze via Azië of Afrika in wrakke bootjes met gevaar voor eigen leven overgestoken zijn naar naar nu blijkt fort Europa. Ik vind dat Fretje T. maar snel moet komen met plannen hoe hij, zoals hij zelf heeft erkent, fouten en onvolkomenheden in de vreemdelingenketen, die tot misstanden geleid hebben als waar het in het onderhavige artikel over gaat, aan gaat pakken zodat deze tot het verleden behoren. Dit soort berichten schaden ons imago als als fatsoenlijke, respectabele, democratische en vrijheidlievende natie die de intentie heeft ieder mens met fatsoen te willen behandelen. Ik vermoed dat ik met dit betoog domrechts niet in grote getale achter mij krijg maar mijn doel is mensen aan het denken te zetten over waar wij heen gaan met dit land want de onverschilligheid en sociale verruwing, verharding en verschraling neemt steeds ernstiger vormen aan. Ik denk, en ik weet eigenlijk wel zeker, dat er voldoende nuchtere en volwassen mensen, autochtonen en allochtonen, zijn in dit land met fatsoen in hun donder die het zat zijn dat dit land afglijdt naar niveau waar alleen het geluid van ontevreden "white trash" de boventoon voert en beschaving ver te zoeken is.

1 Reactie
Voice
Voice18 jun. 2013 - 21:03

"Velen vallen voor het, aan de domrechtse stamtafel lekker bekkende, verhaal dat ze hier via Schiphol komen en in het vliegtuig juichend hun paspoort door het toilet spoelen, en wat zo wel eens gebeurd kan zijn, maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit op grote schaal gebeurt of überhaupt heeft plaats gehad." En velen vallen voor het dom linkse verhaal van zielige vluchtelingen, die een mensonerend bestaan hebben geleid in hun landen van herkomst. Dat het merendeel zielig zijn en in werkelijke noodzaak hier heen komen en dan worden er beelden gebruikt als Mauro, schreeuwende vluchtelingen die uitgezet gaan worden, foto's van oorlogsgebieden, ondervoeden kindertjes in Afrika enz. Alles mag geoorloofd worden om gelukzoekers een bestaansrecht te geven in NL. Dat heeft imo verschillende redenen: a. mensen het gevoel te geven dat ze goed doen, b. het blijven spekken van asiel/vluchtelingen advocaten en de gehele zieligheidsindustrie, c. idealistisch gedachtegoed, dat iedereen overal mag wonen of ze bijgedragen hebben of niet. Zoals u dom rechts niet geloofd in hun uitspraken, geloof ik niet in de praatjes van dom links en hun zieligheidsindustrie. Wie o wie heeft er nu gelijk? Ik weet al wat er gaat gebeuren nu, u gaat uw riedel aan 'bewijzen' en gegevens op gooien en daarna doe ik het zelfde van de andere kant. Dan roept u dat dat niet waar is en ik dat bij die uitspraken en gegevens van u. Hier is imo nooit uit te komen.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
HanvanderHorst1
HanvanderHorst118 jun. 2013 - 21:03

Ik ben het met deze reactie niet eens. Veel mensen die op dit artikel reageren, weten het juist heel goed en ze vinden het prachtig. Kijk ook eens hoe afgegeven wordt op Amnesty. Dat gebeurde vroeger door types als de Sovjet dictator Leonid Bresjnef of Pinochet. Nu is het bon ton onder extreem rechts in Nederland. Zegt genoeg.

RMHeijmans
RMHeijmans18 jun. 2013 - 21:03

Lekker onsmakelijke en ongepaste opmerking.

BasVV
BasVV18 jun. 2013 - 21:03

Nee. Ik schaam me hier niet voor. Aangezien mensen hun lichaamsdelen gebruiken om vanalles en nog wat te smokkelen is dit gewoon een standaardprocedure. Dat dat zo moet zijn is iets om je voor te schamen. Als asielzoekers dat niet willen hebben ze in het verkeerde land asiel gezocht. Verkrachting is trouwens zowiezo geen reden voor asiel.

5 Reacties
MarjoleinS2
MarjoleinS218 jun. 2013 - 21:03

Heeft u geen geweten?

lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Beste Bas, dat jij het prima vindt is mooi, maar je kunt jouw instelling in dezen niet projecteren op anderen. Elk mens heeft eigen normen. Veel mensen die hierheen komen, komen uit gebieden waar de religie heel belangrijk is. In Afrika bv waar steeds meer Katholieken wonen, leren de mensen met hun lichaam om te gaan, zoals hier in de jaren 50 werd geleerd aan de kinderen. Misschien is zoiets hier ook het geval. Je kan dan niet verwachten dat zo'n mevrouw dit telkens opnieuw (!!) toestaat.

lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Ah, ik verwarde jouw reactie met die er boven. Excuus. Punt op zich blijft valide.

denmol
denmol18 jun. 2013 - 21:03

"Aangezien mensen hun lichaamsdelen gebruiken om vanalles en nog wat te smokkelen is" Waar dacht je zelf aan, een AK-47 of een wellicht vluchtauto?

eeweew
eeweew18 jun. 2013 - 21:03

Met exact hetzelfde argument kan je voorstellen om dit bij iedereen op straat te doen. Ben je daar ook voorstander van? Zo nee, waarom niet?

ArjanPahlplatz
ArjanPahlplatz18 jun. 2013 - 21:03

Volgens mij de doen de medewerkers van vreemdelingendetentie slechts hun werk. Ik denk niet dat ze voor de lol mevrouw 'visiteerden'... Ze had slechts een kniebuiging hoeven te maken om dit alles te voorkomen.

1 Reactie
marq101
marq10118 jun. 2013 - 21:03

Ga jij maar eens voorovergebogen met je reet naar achteren staan terwijl er twee vrouwen toekijken. Eens zien hoe je je voelt....

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

"ik schaam mij voor x" betekent blijkbaar tegenwoordig:' "X is een fascist en ik ben moreel mijlenver boven hem verheven"

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Waarmee jij aantoont dat je bang bent om 'vergeten' te worden en onder komt te liggen, in plaats van bovenop de stapel waar de belangrijken liggen. Je voelt je tekort gedaan. Dat is een rotgevoel, vooral als het klopt. Zoek eens uit of dat echt klopt? Als het niet klopt, ren je gewoon met de meute mee...

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Als er nu één land fatsoenlijk met vluchtelingen, of wat daar voor doorgaat, om gaat, dan lijkt me dat Nederland. Toch slagen 'idealisten' er steeds weer in verhalen op te dissen waarmee de indruk wordt gevestigd dat wij ons gedragen als b.v. Zimbabwe, of Z Afrika, of Quatar.

4 Reacties
marq101
marq10118 jun. 2013 - 21:03

Ik heb de procedures van dichterbij meegemaakt en ik kan je zeggen, je weet niet waar je over praat.

MarjoleinS2
MarjoleinS218 jun. 2013 - 21:03

Hoe haalt u het in uw hoofd..... Echt onbegrijpelijk :-(((( !!!!!!!!!!!

joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Knap hé, van die idealisten. Dat ze toch weer wat weten te vinden. Jij verwijt ze in zekere zin het zoeken. Ze zoeken, maar als er niks was, zouden ze niks vinden. Het feit dat ze steeds weer wat vinden zegt ook iets. Idealisten is trouwens een compliment en geen scheldwoord. Het zijn namelijk nog mensen die nog idealen hebben. En die idealen hebben nog al eens de, volgens veel rechtse mensen, de irritante gewoonte niet te willen wijken voor gemakzucht. Dat is het namelijk; gemakzucht. Je er maar bij neerleggen omdat je niet voor de gevolgen van een veranderende mentaliteit wilt opdraaien. Maar dat geheel te terzijde.

Gogol
Gogol18 jun. 2013 - 21:03

"...dan lijkt me dat Nederland." *lijkt*, ja. Het *blijkt* anders niet.

marietjejansen
marietjejansen18 jun. 2013 - 21:03

Ik vind dit echt afschuwelijk. Zeker als ik de reacties lees hieronder. Volgens mij zijn er uiteindelijk maar drie soorten mensen; de mensen die in '45 (maar ook nu in andere oorlogen) onderduikers aangegeven, de mensen die niets doen en de mensen die onderduikers opnemen. Needless to say waar het Fietsertje en Jim Peters bij horen. De meerderheid overigens zijn mensen die niets doen, waardoor dit blijft bestaan. Er wordt door het nieuwe politiek-correcte rechtsvolk weleens gesproken over linkse 'Gutmensen'. Dat zou een belediging zijn. Maar ik denk dat je een hart en een ethisch gevoel moet blijven behouden. Dan zouden gevallen als dit een reden zijn om de verantwoordelijken zonder handdruk te ontslaan. Dat zal nu niet gebeuren. We hebben Teeven toch, die vindt dit prachtig. Goed voor de afschrikwerking ofzo.

1 Reactie
Crunchy Frog
Crunchy Frog18 jun. 2013 - 21:03

Het is gewoon provoceren, Marietje. Kijken hoeveel 'Gutmenschen' ze de gordijnen in kunnen jagen. Stoere extreme taal in de camera's roepen, lijkt gek genoeg erg op dat straattuig waar ze zelf meestal zo hard tegen willen optreden.

lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Ik schaam me diep voor dit onmenselijke systeem. Ik schaam me diep dat mensen zich hiervoor lenen. Ik schaam me diep dat mensen dit als iets goeds willen zien, uit angst. Een angst die afkeer en haat voedt. Ik schaam me dus voor de slechte opleidingen en helaas dito opvoedingen die hieraan meewerken. Ik schaam je te moeten zeggen dat we inmiddels van ons land een fascistische staat hebben weten te maken zonder enige empathie en medeleven met mensen in nood. Dat is bedoeld voor ALLE mensen die in nood komen, vaak door toedoen van onze staat met goedkeuring van mensen die dit allemaal prima vinden. Eduard - ik heb, uiteraard, getekend.

2 Reacties
sjaakie2
sjaakie218 jun. 2013 - 21:03

====Ik schaam me diep voor dit onmenselijke systeem.==== Dat er dingen gebeuren die onmenselijk zijn ontken ik niet, ook al is dit een kant van het verhaal. Maar heb jij een betere oplossing? Denk jij dat die mensen in andere landen beter werden/worden behandeld? (waar ik dit gedrag niet probeer mee goed te praten). We kunnen ook zeggen dat we geen enkele asielzoeker nog asiel verlenen en gelijk terugsturen. Lijkt mij persoonlijk onmenselijker dan dit huidige systeem. =====Ik schaam je te moeten zeggen dat we inmiddels van ons land een fascistische staat hebben weten te maken zonder enige empathie en medeleven met mensen in nood.===== Ongenuanceerde, populistische prietpraat.

kindval
kindval18 jun. 2013 - 21:03

" Ik schaam je te moeten zeggen dat we inmiddels van ons land een fascistische staat hebben weten te maken zonder enige empathie en medeleven met mensen in nood. " Kan het nog ongenuanceerder? Dat wordt nog lastig, denk ik.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Tja vreselijk, maar mevrouw had gewoon meemoeten werken. in dit geval had men tolk en of advovaat moetenb vragen telefonisch te bemiddelen. Maar visitatie was nodig! Zoals eerder gezegd mijn partner werkt met veel mensen die asiel hebben gekregen en de mensen zijn vol lof over Nederland.

4 Reacties
joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Zij ze ook vol lof over de periode voordat ze asiel toegewezen kregen? Natuurlijk ben je achteraf blij als het voor jou goed afgelopen is. Komt nog bij dat de mensen die asiel toegewezen hebben gekregen bewezen gevaar liepen in eigen land. Die mensen zijn dus wel behoorlijk wat ellende gewend. Dan kan een detentie in verhouding nog meevallen maar dat praat het niet goed. En bespreken met een tolk hebben ze overduidelijk niet gedaan. Ze waren niet eens op de hoogte van het feit dat deze vrouw getraumatiseerd was door een verkrachting.

nikita72
nikita7218 jun. 2013 - 21:03

Waarom moest die vrouw gevisiteerd worden? "Gelet op het feit dat klaagster aldus gedurende een relatief lange periode buiten de inrichting met een aanmerkelijk aantal mensen in aanraking is gekomen, ".... Met dat argument kun je iedereen die op straat loopt visiteren.

Gogol
Gogol18 jun. 2013 - 21:03

" Tja vreselijk, maar mevrouw had gewoon meemoeten werken. " Ga je diep schamen!

lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Doe 't eens voor? Laat jezelf eens zo behandelen, als je niet uit je woorden kunt komen, omdat jij een traumatische ervaring hebt meegemaakt? Dat slaat sommige mensen dicht. Die kunnen geen woord meer uitbrengen. Hoe durf je dit goed te vinden? Zeker als vrouw. Ik schaam me ook voor jou.

MarjoleinS2
MarjoleinS218 jun. 2013 - 21:03

Wat een afschuwelijke reacties lees ik hieronder :-((( Psychologisch verklaarbaar dat 'juist' deze reageerders tegen een strenger asielbeleid zijn, met alle gevolgen als menselijk leed, vernederingen etc.... van dien. En ondertussen landen verafschuwen waar dit aan de orde van de dag is. Wel eens van projectie gehoord?

1 Reactie
joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Is ook een veelgehoord argument toch? Dat het in andere landen erger is? En dat het daarom niet zoveel uitmaakt?

HomoRidenti
HomoRidenti18 jun. 2013 - 21:03

Dit soort zaken zijn te complex en te ingewikkeld om vanuit één visie te worden beoordeeld. Mensen die dat wel doen, geven, bewust of onbewust, een verkeerde, want onvolledige, kijk op zaken. Ten eerste is er de setting die je in ogenschouw moet nemen. Een complex met vele bewoners. Heel veel verschillende achtergronden, culturen en nationaliteiten bij elkaar. Weinig zinvolle dagbesteding, veel rondhangen. Sommigen zijn zwaar getraumatiseerd, andere licht. Veel psychische problematiek; extra floride geworden door gebrekkige dagbesteding. Mensen met depressies, angststoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, paranoia en frustraties. Het gedrag wat hierdoor kan ontstaan varieert van 'n angstige teruggetrokken houding op de groep, via 'n passief/agressieve opstelling tot ronduit psychotisch en agressief. Verder zijn er meerdere actoren bij zo'n incident betrokken, en elk van die actoren zal de gebeurtenissen beschrijven vanuit zijn eigen rol. Zo zal de veiligheidsbeambte de zaak beschrijven vanuit veiligheid en orde. Da's zijn goed recht, want vaste regels en procedures zijn in zo'n potentieel kruitvat uitermate belangrijk. Hij zal dan ook een verhaal vertellen in de trant van: Mw wilde niet meewerken aan de voorschriften, na herhaaldelijk verzoek bleef mw weigeren. Pas na het toepassen van dwang en drang, konden we mw controleren. Mw bleef echter agressief en zich fysiek verzetten, waardoor we haar hebben moeten separeren. Een andere actor is de (psychiatrisch) verpleegkundige. Deze zal de zaak benaderen vanuit zijn/haar discipline, en zal kijken naar de (geestelijke) gezondheid van mw, haar toestand beoordelen aan de hand van gevaarlijkheidscriterium; gevaar voor zichzelf of voor anderen en eventueel medicatie toedienen. Zijn/haar verhaal zal wellicht als volgt zijn: Mw opgezocht in de separeer en met haar gesproken. Mw uitte zich erg agressief, was lichamelijk onrustig en incoherent in spraak. Onmogelijk om rapport mee te maken, kans op zelfbeschadiging is aanwezig. Na consult psychiater besloten tot toedienen Haldol. En natuurlijk is die mw ook een actor in dit verhaal. Hier hoef ik, denk ik, niet over uit te wijden. Bij haar verhaal kunnen we allemaal wel een voorstelling maken. Schaamte, verdriet, depressieve gevoelens, onmacht, boosheid zullen een grote rol daarin spelen. Het is niet zo makkelijk om te zeggen dat dit onmenselijke procedures zijn. Wellicht zijn de procedures onmenselijk uitgevoerd, dat kan. Ook in de GGZ zijn zat situaties te vinden die je ook zou kunnen omschrijven als onmenselijk. Echter, regels en procedures zijn gewoon nodig, soms is het nodig om iemand klassiek (uitgekleed) te separeren, zelfs bij een vrouw. Mensen die psychotisch worden en met stoelen gaan gooien en ramen proberen in te gooien, wil je simpelweg niet op de afdeling. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de overige bewoners die daardoor zwaar onrustig worden, maar ook niet voor het personeel dat ook op een normale manier het overige werk ook wil doen. En het feit dat hier mensen geshockeerd zijn van een anusschouw, tja, zo gaan die zaken buiten je veilige, knusse, Vinexwijkje.

2 Reacties
lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Een berelang verhaal om iets heel slechts goed te praten? Een BEENKLEM??

lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Nogmaals gelezen en ik moet mijn eerste reactie intrekken. Excuus, niet goed gelezen. Dat ik al kwaad en geschrokken was doet daar niet aan af. Ik was niet kwaad op u.

Gelijkhebber
Gelijkhebber18 jun. 2013 - 21:03

Onduidelijk of Nazarski hier het hele verhaal vertelt. Wel is duidelijk dat hij een beeld van de vreemdelingendetentie neerzet dat suggereert dat we hier te maken hebben met een moderne versie van de concentratiekampen uit WOII. Met dit beeld creëert Nazarski een basis voor bedreiging van IND-medewerkers. De duivel mag immers met alle wapens van het goede worden bestreden.

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Misschien wordt het tijd om dezelfde ervaring eens op te doen, zodat u kunt vergelijken?

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

De vrouw heeft een verzoek tot visitatie ingediend door niet mee te werken. Kennelijk vond zij dit geen probleem omdat ze diverse mogelijkheden en momenten voorbij heeft laten gaan om deze situatie te voorkomen. Waarschijnlijk wilde ze er beter van woorden door een schadeloosstelling achteraf. Jammer maar deze keer dus niet gelukt he?

3 Reacties
joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Ja, natuurlijk. Voor die 15 euro was ze wel bereid om zich te laten vernederen. Het simpele feit is natuurlijk ook dat de behandelende personen niet eens op de hoogte waren van het feit dat deze vrouw getraumatiseerd was.

JoopSchouten
JoopSchouten18 jun. 2013 - 21:03

Zou jij dit, onder welke omstandigheid dan ook, willen toestaan ? In dat geval raad ik je aan om altijd een pot vaseline op zak te hebben. Veel plezier (...).

gerryjoris
gerryjoris18 jun. 2013 - 21:03

Wat een walgelijke reactie zeg!

Zjenny
Zjenny18 jun. 2013 - 21:03

Ik heb de petitie getekend.

1 Reactie
joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Ik ook. Maar dat had ik een tijdje geleden al gedaan.

joke1975
joke197518 jun. 2013 - 21:03

Ik zeg; rechts kijkt weg van de misstanden. Dûh!!!

2 Reacties
Timotheus2
Timotheus218 jun. 2013 - 21:03

Ik zeg: "rechts" bestaat niet. Tenzij u gelooft in een zwart/wit maatschappij.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen18 jun. 2013 - 21:03

Ik zeg gelul. Links heeft alleen het alleenrecht op het morele gelijk over mensenrechten in communistische dictaturen. Er zijn zat rechtse mensen die zich kapot schamen voor dit soort praktijken. Het zijn alleen de (linkse én rechtse) xenofoben en apathise mensen die denken dat dit moet kunnen.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Schoften, geef er maar een bedekte naam aan maar ondertussen is die vrouw hier opnieuw verkracht.

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Precies. Probleem is dat mannen die zich van iets beschuldigd voelen en dat hoeft niet eens een theoretische verkrachting te zijn, hard van zich af gaan meppen. Daarbij kunnen maar heel weinig mannen zich iets voorstellen bij verkrachting. Wel bij de lichamelijke daad, maar wat het met iemand doet begrijpen de meeste mannen niet. In dit geval habben we te maken met een getraumatiseerde vrouw die eerst dingen toeliet en nu niet meer wilde meewerken. In hoeverre liet ze het eerst toe uit pure angst? En toen duidelijker werd dat ze rechten heeft (mensenrechten) had ze wat meer moed. Ze verzette zich, men deed het toch en jawel, dan is het verkrachting.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Lekker goedkoop moralistisch onaneren op Joop.nl Als we dan toch met Duitse spreuken gaan smijten: 'Wo ist der Bahnhof? Do, do ist der Bahnhof.'

1 Reactie
kindval
kindval18 jun. 2013 - 21:03

"Lekker goedkoop moralistisch onaneren op Joop.nl" ik ben bang dat ik het met u eens ben...

Lucifer2
Lucifer218 jun. 2013 - 21:03

Als ik Nazarski en Amnesty was zou ik de schaamte omzetten in actie en mevrouw bijstaan in een procedure bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een gewonnen zaak als je leest wat er in artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mensen de Fundamentele Vrijheden (04-11-1950, Trb. 1951, 154) in absolute zin wordt verboden : " NIEMAND mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. " Daar hebben de wegkijkers en goedpraters niets van terug ; regels zijn regels, dit hoeft niet bij 15 euries te blijven.

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Ik hoop van harte dat ze dat ook doen.

TheRealHandyman
TheRealHandyman18 jun. 2013 - 21:03

Ik vind het vreselijk in een wereld te wonen waarbij het niet mogelijk is om vrij te reizen en waar verschillende mensen elkaar als beesten afslachten. Dat is de reden waarom het in andere landen streng moet zijn. Het is dus niet leuk dat die regels er moeten zijn, maar het is wel goed dat ze er zijn. Als ik niet meewerk aan een politie controle is er zelfs kans dat er op mijn geschoten wordt als er agenten het idee hebben dat ze zelf in gevaar lopen. In dit geval geldt bijna hetzelfde. Deze mevrouw had niet niets gedaan, ze had geweigert mee te helpen aan een onderzoeken je weet ook net zoals elk normaal denkend mens dat hoe harder je tegenwerkt, hoe harder de aanpak wordt. Het enige waar ik mij voor schaam is dat het nodig is.

1 Reactie
MarjoleinS2
MarjoleinS218 jun. 2013 - 21:03

" Deze mevrouw had niet niets gedaan, ze had geweigerd mee te helpen aan een onderzoek "' Welk excuus moet je nog hebben om een vrouw, die getraumatiseerd is vanwege een gruwelijke verkrachting, waarbij ook haar dochter van 9 aanwezig was, willens en wetens toch aan een onderzoek te onderwerpen dat net zo vernederend, pijnlijk en vanwege de eerdere verkrachtingservaring net zo traumatisch is?

JoopSchouten
JoopSchouten18 jun. 2013 - 21:03

Zijn de machtsgeile 'spreiders' eigenlijk al ontslagen, gearresteerd en in detentie gezet?

1 Reactie
denmol
denmol18 jun. 2013 - 21:03

Dat vraag ik me ook af maar de genen die asielzoekers ongegrond in verband brengen met drugssmokkel om hun daarmee argumenten te hebben om iemand vaginaal te visiteren. Lieden die het normaal vinden deze mensen, zonder iets crimineels gedaan te hebben, op te sluiten onder een zwaarder detentieregime dan in gevangenissen waar boeven zitten. Die lui hoor je niet roepen om strenger straffen en hard aanpakken te bepleiten als het gaat om personeel die zich aan deze mensenrechtenschendingen te buiten gaan. Die mogen 's avonds, als het zware werk erop zit, lekker met een voldaan gevoel de auto in stappen op weg naar hun vinex-wijk zonder dat ze ook maar en strobreed in de weg gelegd wordt door Telegraaf lezend volk dat wel weet hoe asielzoekers aan te pakken en dat te rechtvaardigen met drogredenen.

kapitanlaipose
kapitanlaipose18 jun. 2013 - 21:03

Ondanks alle pogingen hier in dit topic om dit goed te praten en te nuanceren blijft 1 resultaat staan... de observatie van de verpleegkundige: ===== door het luikje aangesproken, mw. zit naakt heeft joggingpak onaangeraakt naast zich liggen, mw. weigert te antwoorden, staart alleen voor zich uit … mw. hyperventileert erg, ligt naakt op de grond … verkrampt, veel slijm op de kleding en de grond, opgedroogd bloed uit neus … kaak klem en r. arm+been ijskoud en verkrampt … later begon mw. te braken =============== Je zou het de dochters en echtgenoten van sommige reageerders hier toewensen om het te ondergaan. Eerst een fikse groepsverkrachting ondergaan en dan die lekkere en onschuldige visitatie. Maar toch maar niet... want dit wens je niemand toe.

2 Reacties
arieroos
arieroos18 jun. 2013 - 21:03

===== door het luikje aangesproken, mw. zit naakt heeft joggingpak onaangeraakt naast zich liggen, mw. weigert te antwoorden, staart alleen voor zich uit … mw. hyperventileert erg, ligt naakt op de grond … verkrampt, veel slijm op de kleding en de grond, opgedroogd bloed uit neus … kaak klem en r. arm+been ijskoud en verkrampt … later begon mw. te braken =============== Ja, Jim Peeters, dit lijkt me echt iets om trots op te zijn !

JoopSchouten
JoopSchouten18 jun. 2013 - 21:03

Godslallejezusnogaantoe! Ik kende deze info niet. Nazi's...

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Ik schrik erg van veel reacties die ik onder dit verhaal tegenkom. Mensen die kennelijk een status quo als de norm ervaren en van daaruit redeneren. Vorig weekend was er een vliegshow in Volkel. Gelukkig zonder rampzalige gevolgen zoals destijds in Ramstein en vele ander plaatsen. Maar laten we het onwaarschijnlijke eens werkelijkheid laten worden, gewoon als excercitie. Een vreemd en onmogelijk geacht manoeuvre leidt tot het zo raar neerstorten van een vliegtuig dat het op een of andere manier de ondergrondse opslag van de kernraketten raakt, en er ontploft er één of meerdere van. Grote delen van nederland worden voor generaties onbewoonbaar en zij die het nog overleven vluchten zo ver ze maar kunnen uit de buurt van ons land. Met angst en beven komen ze aan in laten we zeggen Turkije of Rusland. Ze verwachten mdelijden maar worden linea recta de gevangenis ingegooid waar ze maar moeten wachten op de vraag of ze ooit definitief toegelaten zullen worden. In die context wordt dan Uw vrouw, Uw dochtertje, Uw zus op deze zelfde manier behandeld als hierboven omschreven wordt. Zegt U dan nog steeds "dan had ze maar moeten meewerken"? De hele detentie is iets waar je als normaal mens geen enkele zin aan kunt ontdekken. Allereerst: je neemt mensen in detentie omdat je bang bent dat ze weglopen. De realiteit is dat we als het ware het liefst hadden gehad dat ze wegliepen. Want ja, ook mijn standpunt is dat we als meest overbevolkte land niet de beste kandidaat zijn om nog weer meer mensen binnen te halen. We houden ze dus in detentie terwijl ze willen blijven, en niet zelden mogen ze die detentie uit "om het land te verlaten" als hun asielverzoek is afgewezen. Dat ze dan feitelijk niet zelden als ongewenste illegalen in ons eigen land blijven rondzwerven is dan iets wat ons niet zo dwars zit. En als mensen wel mogen blijven hebben we door hen in de gevangenis te gooien wel zo'n beetje alles denkbare en mogelijke gedaan om hen een intense rotindruk van onze maatschappij te geven, een maatschappij waarin ze dan daarna ineens moeten integreren en zich thuis voelen. Een schizofrener en onmenselijker manier om met hen om te gaan kan ik niet bedenken. Hoe meer ik weet over hoe dingen in nederland geregeld zijn of worden, hoe dieper mijn schaamtegevoel om Nederlander te zijn. Dat terwijl ik ooit zo trots op ons land was. Wat is er in Godsnaam met ons gebeurd dat we zulke irrationele onmensen zijn geworden?

2 Reacties
denmol
denmol18 jun. 2013 - 21:03

"Wat is er in Godsnaam met ons gebeurd dat we zulke irrationele onmensen zijn geworden?" Allereerst ben ik het eens met de trekking van je betoog maar ik geloof nog wel dat de meerderheid van de inwoners van dit land deze behandeling van onschuldige mensen net zo verafschuwen als jij maar er van maken dat wij zo zijn vind ik wel begrijpelijk maar feitelijk onjuist omdat ik in ieder geval te vuur en te zwaard misstanden zal trachten te weerspreken en waar nodig te bestrijden.

TheRealHandyman
TheRealHandyman18 jun. 2013 - 21:03

[Grote delen van nederland worden voor generaties onbewoonbaar ] Komt vanzelf als we teveel mensen toelaten.

MG1968-2
MG1968-218 jun. 2013 - 21:03

Klaagster zal nu wel niet meer aan dergelijk onderzoek onderworpen worden. Ja, ze zal zeker nog gecontroleerd worden. De verantwoordelijke zullen echt wel een methode bedenken waarmee dit kan zonder de visitatie of meer algemeen 'inbreuken op de persoonlijke integriteit' Vraag is waarom deze alternatieven 'uberhaupt' dan niet in gebruik zijn? Te duur? Te omslachtig? Te.... ? Welk argument heb je nodig om verkrachting (ongewenste visitatie is mi verkrachting) te verkiezen boven de alternatieven?

1 Reactie
lembeck
lembeck18 jun. 2013 - 21:03

Nee, te duur en omslachtig zijn niet de redenen. Die zijn perverser en gericht op volledige vernedering en opzettelijke beschadiging van de psyche en misschien zelfs ook het lichaam. Dit is WREEDHEID.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten18 jun. 2013 - 21:03

Het is de waarheid.

insignia
insignia18 jun. 2013 - 21:03

Is bekend of dit gevangenispersoneel rijksambtenaren zijn of mensen van de zoveelste private onderneming zoals bijv. G4S?

1 Reactie
Qizilbash
Qizilbash18 jun. 2013 - 21:03

Het gevangenispersoneel van het aanmeldcentrum (Justiteel Complex Schiphol) is van ISS Facility Services en die van het centrum van vreemdelingenbewaring, waarnaar ze is overgebracht, waarschijnlijk inderdaad van G4S.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Ik neem aan dat visitatie gewoonlijk in een afgeschermde ruimte plaatsvindt met vrouwelijk personeel. Dat er bij de eerdere visitaties mannelijk personeel aanwezig is geweest is een groffe fout, maar verhaal komt wel van een kant

2 Reacties
marietjejansen
marietjejansen18 jun. 2013 - 21:03

Wel lezen Truus: 'Dat er twee mannelijke personeelsleden aanwezig waren is volgens de commissie geen onbehoorlijke procedure, omdat de vrouw daarvoor gewaarschuwd was en er bovendien 'op dat moment geen andere, vrouwelijke personeelsleden beschikbaar waren.'

BasVV
BasVV18 jun. 2013 - 21:03

Truus: Mannelijk personeel mag bij een visitatie van een vrouw zijn. Net zo goed als dat er vrouwen bij een mannelijke visitatie mogen zijn. Waarom maken we toch zo'n onderscheid. Visitatie betekent niet meer dan het uitkleden en even in de bilspleet kijken. Voor inwendige visitatie is een speciaal besluit van het OM nodig. Dan wordt er ook in de vagina, anus, neus, oren, etc. gekeken. Mensen zijn blijkbaar heel creatief, nou ja, in het verstoppen van zaken die niet gewenst zijn in detentiecentra. Truus. Ik neem aan dat jij een vrouw bent. Hoeveel pilletjes kun je in je vagina verstoppen. Niet dat ik jou verdenk. Maar het gaat helaas om een werkelijkheid die helaas ook in dit soort visitaties heeft uitgemond.

Lucifer2
Lucifer218 jun. 2013 - 21:03

" maar verhaal komt wel van een kant " De citaten komen uit een uitspraak van een (interne) beroepscommissie. Dus inderdaad, maar anders dan u bedoelt, komt het verhaal van één kant : die van 'de Staat' , de bilnaadschouwers.

1 Reactie
Lucifer2
Lucifer218 jun. 2013 - 21:03

reactie op Truus Beek

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Als onze regels mevrouw niet bevallen gaat ze toch gewoon terug naar haar eigen land? Hoe simpel wil je een oplossing eigenlijk hebben? aanpassen of oprotten.

1 Reactie
Michiel Online
Michiel Online18 jun. 2013 - 21:03

Sommige mensen kunnen die regels niet aan.

[verwijderd]
[verwijderd]18 jun. 2013 - 21:03

Als ik dat hele verhaal zo lees en de vele reacties daarbij dan verbaas ik me erover dat zovelen maar klakkeloos aannemen dat het waar is dat deze vrouw is verkracht. Begrijp me niet verkeerd: mocht dit wel het geval zijn dan is dat echt heel erg voor de asielmevrouw in kwestie. Maar dan nog hoeven er voor haar geen andere regels te gelden. Er is kennelijk beleid dat mensen goed dienen te worden onderzocht als ze een aantal dagen buiten het detentiecentrum zijn geweest. Daar kan je veel van vinden maar dit beleid is niet opgesteld om mensen moedwillig te vernederen. Heb je een andere mening dan ben ik echt benieuwd naar de argumenten en bewijzen hiervoor.

1 Reactie
clara51
clara5118 jun. 2013 - 21:03

["Er is kennelijk beleid dat mensen goed dienen te worden onderzocht als ze een aantal dagen buiten het detentiecentrum zijn geweest. Daar kan je veel van vinden maar dit beleid is niet opgesteld om mensen moedwillig te vernederen."] Je doet twee aannamen. De eerste: dat beleid (visiteren) dat is opgesteld voor criminelen ook automatisch voor niet criminelen moet gelden, omdat deze laatsten nou eenmaal ook in een gevangenis zitten (waartegen de protesten binnen en buiten Nederland al jaren klinken). Mijn antwoord daarop luidt ook al jaren: nee, het is niet te rechtvaardigen dat dit beleid ook voor niet-criminelen geldt. De tweede aanname die je doet: dat dit beleid niet is opgesteld om mensen moedwillig te vernederen. Dat klopt. Maar op het moment dat (zie aanname 1) het beleid (visiteren) zelf niet te rechtvaardigen is, is het toepassen ervan zonder meer vernederend. Dit alles nog los van het menselijke gegeven dat visitatie altijd vernederend is, per definitie.