Joop

Om gendergelijkheid te bereiken is een verandering in het systeem nodig

  •  
10-11-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
287 keer bekeken
  •  
vrouwenmars

© cc-foto: Ted Eytan

Internationaal is een beweging actief die vrouwenemancipatie en de daarbij horende keuzevrijheden als een bedreiging ziet.
De progressie van vrouwenrechten gaat langzaam, ook in Nederland. Volgens het World Economic Forum duurt het nog minstens honderd jaar voordat de kloof tussen vrouwen en mannen op politiek, economisch en maatschappelijk vlak gedicht is. Tegelijkertijd worden wetten en beleid die gendergelijkheid bevorderen bevochten en zelfs teruggedraaid door een wereldwijd actieve conservatieve oppositie.
Internationaal is een beweging actief die vrouwenemancipatie en de daarbij horende keuzevrijheden als een bedreiging ziet. De tegenstand richt zich onder andere op de reproductieve rechten van vrouwen en rechten die de traditionele familie (man, vrouw, kinderen) zouden ondermijnen. Naar schatting hebben wereldwijd 218 miljoen vrouwen geen toegang tot moderne anticonceptie en is 45% van de Nederlandse meisjes en vrouwen slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld. In Nederland neemt het aantal LHBTI-ers die zich gediscrimineerd voelen toe.
Tijdens de COVID-19-pandemie stijgt geweld tegen vrouwen, is er minder toegang tot gezondheidszorg en krijgen kinderen (met name meisjes) minder toegang tot onderwijs. In de besluitvorming rondom crises zijn vrouwen structureel ondervertegenwoordigd. Terwijl zij het meest actief zijn in de frontlinie en het hardst getroffen worden – net als mensen met een beperking. In beslissingen over zaken als klimaatbeleid, vredesprocessen en politiek in het algemeen maken mannen wereldwijd nog altijd de dienst uit. Dit zorgt ervoor dat de perspectieven en oplossingen van vrouwen (met een beperking) onvoldoende worden meegenomen, terwijl inclusieve processen juist leiden tot duurzaam beleid. Zo zorgt participatie van vrouwen bij conflictoplossingen voor duurzame vrede.
Groepen mensen die niet aan de ‘norm’ voldoen worden stelselmatig op basis van gender, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, en/of afkomst, buitengesloten. Deze norm is vastgesteld door een maatschappij waarin lange tijd de (witte) man het uitgangspunt was. Hieromheen zijn diepgewortelde sociale gedragsregels ontstaan die barrières vormen. Bijvoorbeeld als een vrouw wordt gevraagd hoe ze haar carrière combineert met de zorg voor kinderen. Impliciet wordt haar kenbaar gemaakt dat de zorgtaak bij haar ligt. Een man krijgt die vraag nooit. Iedereen hoort in vrijheid keuzes te kunnen maken en leven zoals ze zijn. Door gendernormen, -rollen en -stereotypen kunnen mensen die niet aan deze ‘norm’ voldoen dat niet.
Systeemverandering is nodig Machtsverhoudingen zijn wereldwijd nog altijd in het nadeel van vrouwen. Dit kan alleen veranderen als de structuur van onze samenleving wordt omgegooid. Daarom komt een coalitie van Nederlandse feministische organisaties in actie. Gelijkwaardigheid moet centraal staan. In samenwerking met internationale feministische organisaties pleiten wij daarom voor een systeemverandering. Kies radicaal voor gelijke vertegenwoordiging van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in politiek, besturen en bedrijven. Kies voor het doorbreken van stereotyperingen en het tegengaan van ongelijkheid. En kies voor de veiligheid van vrouwen en gender non-conforme personen. Een beleid is nodig waarin gendergelijkheid niet alleen wordt vastgelegd, maar waar ook mee gehandhaafd kan worden. Er moet geïnvesteerd worden in een duurzame toekomst, waarin gendergelijkheid het nieuwe normaal is en vrouwenrechten worden gerespecteerd.
De Gelijk=Anders Coalitie bestaat uit WO=MEN Dutch Gender Platform, WECF, Rutgers, Simavi, ActionAid, Cordaid, COC en de alliantie Ditwerktwel.nl. Daarbij ondersteunen Both Ends, Care Nederland, CHOICE, FNV, Hivos, International Network of Liberal Women, Light for the World, Mama Cash, Mensen met een Missie en Plan International Nederland de GelijkIsAnders Campagne. www.gelijkisanders.nl.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 nov. 2020 - 5:45

Die keuzevrijheid is er niet bij de emancipatiebeweging en gelijkheid van vrouwen. Als je als vrouw ervoor kiest voor de kinderen te zorgen en niet buitenhuis te gaan werken, wordt die keuzevrijheid meteen teniet gedaan onder dwang van de feministen. De vrijheid is er niet, alleen is er nu de emancipatiebeweging die de keuze voor jou denkt te kunnen maken i.p.v. de man.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe13 nov. 2020 - 11:14

Die keuzevrijheid zou op zijn minst genderneutraal moeten zijn.

jandebakker
jandebakker10 nov. 2020 - 14:10

"Kies radicaal voor gelijke vertegenwoordiging van vrouwen, mannen en gender non-conforme personen in politiek, besturen en bedrijven." Zolang er nog significante verschillen in de arbeidsparticipatie zitten tussen mannen en vrouwen betekent een radicale keuze voor gelijke vertegenwoordiging dat je een ongelijk speelveld, en daarmee dus gender ongelijkheid, creëert. Of bestaat dat gendergelijke beleid ook uit (arbeidsmarkt)participatie dwang voor niet/partime werkende vrouwen en verplichte vrije dagen voor de fulltime werkende mannen?

2 Reacties
jandebakker
jandebakker10 nov. 2020 - 18:17

'n.b. ( Zeer) kleine minderheden zoals gender non-conforme personen zijn de groep die het minst gebaat is bij het afdwingen van representativiteit in politiek, besturen en bedrijven. Als een organisatie bestaat uit 49, 5% mannen, 49,5% vrouwen en 1% gender non-conforme personen. En er zijn 20 top functies binnen de organisatie. Dan zal de meest representatieve vertegenwoordiging bestaat uit 10 mannen en 10 vrouwen.

Mokker
Mokker11 nov. 2020 - 16:27

Zolang 'het systeem' gelijke kansen niet in de weg staat, is het onzin om gelijke vertegenwoordiging als uitkomst te eisen. Er zijn bij bijvoorbeeld studiekeuze zeer verschillende profielen tussen mannen en vrouwen, ondanks dat er niets systematisch is dat hen tegenhoudt dezelfde studies te kiezen. Blijkbaar speelt Nederlandse cultuur ook mee, bijvoorbeeld in Spanje (dat in veel opzichten traditioneler is wat man/vrouw rolverdeling betreft) zie je veel meer vrouwen in de beta-wetenschappen.

White Knight
White Knight10 nov. 2020 - 12:36

"Kies voor het doorbreken van stereotyperingen en het tegengaan van ongelijkheid. En kies voor de veiligheid van vrouwen." De eerste zin zou een stuk overtuigender zijn geweest als in de tweede zin *ook* zou worden opgeroepen om te kiezen voor de veiligheid van mannen - die het vaakst en het meest slachtoffer zijn van misdrijven (https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/72772-slachtoffers-van-misdrijven-de-kenmerken.html). En dat geldt ook voor andere delen van het pamflet, waar mannenrechten straal worden genegeerd.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 nov. 2020 - 12:15

Ik wil dat mijn dochtertje van bijna 4 straks geen totaal uitzichtloos leven heeft. Die is helemaal niet gebaat bij meer vrouwen in de politiek of het bedrijfsleven. Haar kansen voor de toekomst hebben niet zoveel met haar geslacht te maken maar wel met de plundering van de aarde en de mensheid door politiek en bedrijfsleven.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe13 nov. 2020 - 11:11

Met meer mannen in politiek&bedrijfsleven is ze al evenmin gebaat. Misschien is het wel zo handig als zij later zelf iets te vertellen krijgt.

Ria4
Ria410 nov. 2020 - 12:03

Stap een is dat vrouwen dan veel minder part-time moeten gaan werken. Niet alleen om financieel onafhankelijk te zijn, part-time topbanen zijn er simpelweg niet.

3 Reacties
rvb2
rvb210 nov. 2020 - 13:15

Dan moeten die banen er maar komen. Het bedrijfsleven hoort zich aan te passen aan de samenleving. Desnoods door democratische wetgeving.

Ria4
Ria410 nov. 2020 - 16:24

@rvb Ik zou zeggen begin een bedrijf, dan praten we verder. Zelfs op kleine schaal is dat bijna niet te doen.

jandebakker
jandebakker10 nov. 2020 - 18:03

@rvb, Dat zal weinig oplossen. Het carrière verschil tussen part en fulltimers komt niet door de afwezigheid van parttime top functies. Het carrière verschil komt omdat fulltimers in een zelfde tijdsperiode aantoonbaar meer kennis en ervaring opdoen als een parttimer. Waardoor fulltimers een sterkere (salaris) onderhandelingspositie hebben en ook meer kans maken op een promotie. Creeer je parttime top functies, dan zullen die functies vervuld gaan worden door mensen(m/v) die voorheen fulltime werkten

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 nov. 2020 - 11:41

Nee, ik ben voor een ander politiek systeem - en het zakenleven met de grote bedrijven zijn gewoon criminelen . Daar moet je niet meer vrouwen in willen. Wat heb je aan gelijkheid in de boevensector? Daar wordt geen man of vrouw beter van.

Karingin
Karingin10 nov. 2020 - 11:30

Tja, dat blijft een dingetje hè. Ook hier zien we zometeen weer de usual suspects met de usual agruments; kwaliteit moet de doorslag geven (ik zie geen gender, equivalent van ik ben kleurenblind, ook zo'n wegkijk dooddoener), vrouwen willen zelf niet, vrouwen hebben van nature andere kwaliteiten (kots), ze moeten niet zo zeuren, en last but not least; mannen hebben 't ook zo moeluk, de arme knulletjes krijgen tegenwoordig óveral de schuld van. Ja, zo lang je blijft ontkennen dat er nog altijd een duidelijke bias in onze cultuur zit, zie ik jou inderdaad als medeschuldige van al dit soort misstanden.

4 Reacties
Robert Follon
Robert Follon10 nov. 2020 - 11:40

Gaat het?

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland10 nov. 2020 - 11:42

Ik zal het inderdaad even zeggen, geslacht, geaardheid of huidskleur mogen nooit criteria zijn.

Max6
Max610 nov. 2020 - 11:45

Natuurlijk is er een bias... de vraag is hoe groot is die (?) Waar natuurlijk ook in dit artikel niet over gerept wordt... wat is dan gelijke vertegenwoordiging? is dat 50-50... of gaan we bijvoorbeeld in het bedrijfsleven voor gelijke vertegenwoordiging op basis van aantal gewerkte uren... of gelijke vertegenwoordiging op aantal fulltime banen (want die stromen vaker door). Feit is gewoon dat in Nederland door allerlei verschillende oorzaken vrouwen gewoon minder (uren) werken dan mannen...en dat gaat voorlopig niet veranderen. Welke optie is volgens @Karingin eerlijk? Ook op het vlak van politiek. Ik mag volgende week stemmen (gemeentelijke herindeling)... en als ik zo de kandidaat-lijsten bekijk en ook kijk wie er nu in alle commissies zit... dan is de verdeling niet 50-50. Zitten al die lokale partijen vrouwen buiten te werken, of is er misschien gewoon minder interesse. Als er gewoon minder interesse is voor de gemeentepolitiek bij vrouwen hoe moet dan volgens @Karingin de verdeling zijn. Gewoon 50-50 of op basis van de mensen actief in de partijen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 nov. 2020 - 19:08

{Tja, dat blijft een dingetje hè.] zeg dat wel.