Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

NRC onthult: DENK-Kamerlid genoemd in onderzoek naar integriteit

  •  
15-06-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
135 keer bekeken
  •  
ozturk
(Update onderaan artikel)
Er wordt bij twee zorginstellingen onderzoek gedaan naar financiële transacties met DENK-Kamerlid Selçuk Öztürk, uit de tijd dat hij een eigen bedrijf runde. Dat onthullen de onderzoekjournalisten Joep Dohmen en Jeroen Wester in NRC. De Limburgse zorginstelling Daelzicht kwam vorige maand in opspraak wegens vriendjespolitiek.
"De vorige maand aangetreden interim-bestuurder Nettie Saarloos heeft een integriteitsonderzoek gelast. Eén van de transacties die onder de loep genomen wordt, is de verkoop in 2011 van een voormalig zorgcomplex aan een bedrijf van Öztürk. Dat gebeurde tegen een opmerkelijke lage prijs waarbij het College Sanering Zorginstelling, dat toezicht houdt op vastgoedtransacties in de zorg, onjuist en onvolledig werd geïnformeerd.NRC"
Een ander onderzoek betreft een mogelijk geval van corruptie bij de zorginstelling Reinaerde.
"Uit onderzoek van NRC blijkt dat het bedrijf van de politicus in 2007 een opdracht kreeg om marktonderzoek te doen voor de zorginstelling. Daarbij maakte Öztürk een geheime afspraak met een medewerker van Reinaerde. Samen zouden zij de opbrengst verdelen van de opdracht van 15.000 euro. Zorginstelling Reinaerde was er niet van op de hoogte dat de toenmalige medewerker, die in loondienst was, geld van Öztürk kreeg na het regelen van de opdracht. NRC"
Öztürk weigerde vragen van NRC over de kwesties te beantwoorden. De onthullingen zijn het resultaat van journalistiek onderzoek dat al ruim twee weken aan de gang is. Maandag bracht DENK een opmerkelijke video uit waarin werd gesteld dat de Nederlandse media opereren als belangenbehartiger van de gevestigde orde. DENK lijkt zo de onthullingen voor te willen zijn geweest, zonder dat er overigens iets over de onderzoeken wordt gezegd.
kuzu
Selçuk Öztürk raakte eerder in opspraak rond zakelijke transacties. In 2013 moest hij plots getuigen in een zakelijk conflict uit 2008 rond een van zijn bv’s. Hij was toen nog Kamerlid voor de PvdA en Diederik Samsom liet weten onaangenaam verrast te zijn omdat de Limburger hem er niets over had verteld.
Later veroorzaakte hij een nog eens een rel door het ongekend harde politieoptreden tegen anti-Erdogan demonstranten in Istanbul te vergoeilijken. Uiteindelijk stapte hij samen met Kamerlid Kuzu uit de PvdA-fractie en begon DENK.
Update : DENK heeft woensdag aan het eind van de middag een schriftelijke reactie gegeven op het artikel eerder in NRC. In de verklaring staat te lezen:
"Wat opvalt, is de suggestieve, beschuldigende en slecht onderbouwde opzet van de artikelen en in het bijzonder de koppen. Het geheel doet denken aan een artikel van april jl., waarin met ruim 2000 woorden verwijten over excessief declareren en vriendjespolitiek aan de Hogeschool Utrecht werden beschreven. Vandaag bleek in een piepklein NRC-artikel (van nog niet eens 150 woorden) ergens achteraan de krant, dat de NRC er volledig naast zat. Deze zaak en de artikelen die gewijd zijn aan de heer Öztürk zijn helaas exemplarisch voor de dubieuze werkwijze van ‘onderzoeks-’journalisten als Joep Dohmen. Eerst wordt er een poging tot karaktermoord gepleegd met paginagrote artikelen, waarna een onderzoek of bericht dat de onschuld van iets of iemand bewijst slechts een klein artikel op een achterafpagina verkrijgt. Maar dan is de schade door de suggestieve berichtgeving al aangericht. Het beeld lijkt voor ‘onderzoeks-’journalisten als Joep Dohmen dus zwaarder te wegen dan de waarheid."
Öztürk wil nu dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de schadelijke gevolgen die artikelen als die van NRC voor personen hebben. Volgens DENK wordt in de berichtgeving van vandaag onterecht ‘de beschadigende suggestie gewekt’ dat er sprake zou zijn van een integriteitsonderzoek naar Öztürk. Integriteit die volgens DENK niet ter discussie staatn. ‘In werkelijkheid doet de Stichting Daelzicht binnen haar organisatie een integriteitsonderzoek en beraadt zorginstelling Reinaerde zich op hetzelfde.’
Zelf zegt Öztürk in de verklaring:
"Ik sta voor openheid en ben bereid om met volledige inzet mee te werken aan alle vormen van onafhankelijk onderzoek. Ik roep Reinaerde via deze weg dan ook op om ook een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Want dat is de wijze waarop op een objectieve manier, niet door sensatiejournalistiek, zal blijken dat mijn handelswijze áltijd zuiver is. Ik weiger verantwoording af te leggen aan journalisten die hun oordeel al klaar hebben, want ik leg alleen verantwoording af aan de kiezer en committeer mij aan onze democratische rechtsstaat. Ik spreek graag met onderzoekers, maar niet met bevooroordeelde journalisten."
De gehele verklaring is te lezen op de website van DENK. Journalisten die aanwezig waren bij het partijkantoor van DENK, omdat eerder toegezegd was dat er een persconferentie zou zijn, kregen de verklaring op een bijzondere manier aangereikt.
Denk deelt persberichten uit pic.twitter.com/1mRWBhadKJ
— Roel Schreinemachers (@RoelSchrein) 15 juni 2016
NRC Handelsblad reageert donderdag uitgebreid op de aanval van Denk en haalt de genoemde ‘leugens’ één voor één onderuit. Tekst en uitleg van NRC vind je hier.
Uitspraak Raad voor de Journalistiek 6-6-2017:
J. Dohmen en NRC Handelsblad hebben ten aanzien van de inhoud van de artikelen “Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk”, “De zaken van Selçuk Öztürk”, “Geheim dealtje bij een zorginstelling” en “De vier ‘leugens’ van NRC” niet journalistiek ontoelaatbaar gehandeld. Zij hebben deugdelijk onderzoek verricht en de artikelen opgesteld aan de hand van de destijds voorhanden feiten en omstandigheden. Bovendien hebben ze voldoende wederhoor toegepast voordat zij tot publicatie overgingen. Dat S. Öztürk (klager) daarvan geen adequaat gebruik heeft gemaakt, kan Dohmen en de krant niet worden verweten. Wel vindt de Raad dat de kop “Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk” en de onderkop “Vastgoed-deal – Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Öztürk van laakbaar handelen bij zakelijke transacties in zijn vorige leven als zakenman.” van het voorpagina-artikel te stellig en daarmee onjuist zijn. Ten onrechte is als feit gepresenteerd dat er een integriteitsonderzoek naar klager wordt verricht. Het gaat om een onderzoek naar de interne bedrijfsvoering binnen zorginstelling Daelzicht. Dat klager bij een van die transacties betrokken is geweest en dat in het onderzoeksrapport is vermeld dat ‘de bevindingen geen verwijten jegens hem bevatten’, maakt niet dat kan worden gesproken van een integriteitsonderzoek ‘naar klager’. Verder was zorginstelling Reinaerde zich ten tijde van de publicatie aan het beraden op een onderzoek. Aldus bestaat onvoldoende grond voor de in de onderkop als feit gepresenteerde bewering dat de instellingen klager ‘verdenken van laakbaar handelen’. Daarom hebben Dohmen en de krant ten aanzien van de kop en onderkop van het voorpagina-artikel onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan NRC Handelsblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Meer over:

denk, politiek, nieuws, media
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (82)

Larry Fox
Larry Fox16 jun. 2016 - 7:31

Bent u behoefte aan financiële steun, om te beginnen met uw bedrijf? Heeft u financiering nodig, af te betalen uw schuld? Wij bieden een van de beste en goedkope financiële diensten in de wereld op dit moment. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email: larryfox2016@hotmail.com

José
José16 jun. 2016 - 7:19

Joep Dohmen en een mediadeskundige in het Limburgse tv-programma Avondgasten: http://www.1limburg.nl/gallery/68017/eNqrVkpJLS7JzEssyczPU7KqVipILMlQslKySSvKzyuxU9JRKixNLapUsoqOra0FAG%252BbD7s%253D

msj_meijerink
msj_meijerink16 jun. 2016 - 5:59

Een mengsel van Calimero en het denken slimmer te zijn dan de rest van Nederland door de DENKers maakt van dit een feuilleton dat voorlopig nog niet af is!

Nick Ros
Nick Ros15 jun. 2016 - 22:19

Öztürk nieuws maak je zelf. Niet de media, dat zijn de postduiven voor het nieuws.

ikdus2
ikdus215 jun. 2016 - 21:58

@Frank Lenssen het maakt alles uit dat het een witte journalist is op een bijna volledig witte redactie zoals bijna alle redacties van toonaangevende media wit zijn. ik vind de timing zeer verdacht. in de tijd dat ze in PvdA-fractie zaten was er geen enkele verdachtmaking. ik zou dan graag weten wat de frauduleuze activiteiten zijn geweest en welke wetsovertredingen dhr. ozturk nou precies begaan heeft. voor mij is dhr. Ozturk geen heilige en mag van mijn part bij misdrijven vervolgt worden en zou hij de eer aan zichzelf moeten houden en z'n positie aan een ander moeten laten. het gaat er mij om met welke intensiteit en venijn DENK-leden worden weggezet. van Erdogan knuffelaars tot Turkse racisten. van domme wichten tot narcistische opportunisten. ik heb nimmer een dusdanig vies en bevooroordeeld lastercampagne gezien als wat nu gevoerd wordt. een ware hetze naar een paar leden van een partij die zeggen te streven naar een inclusieve samenleving. waarom lichten ze niet alle leden van het parlement door tot ver in het verleden. voor mij is dit gewoon een poging om een beweging monddood te maken.

El Perro2
El Perro215 jun. 2016 - 20:43

Moge dit slecht uitpakken voor zowel PVDA als DENK. Win-win zou ik zeggen.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen15 jun. 2016 - 19:16

Degenen die dergelijk frauduleus gedrag vertonen zijn karakterloos. Het verwijt aan het adres van NRC dat ze karaktermoord plegen slaat dan ook nergens op. Dat kan bij deze man helemaal niet.

Diederick Laardeveen
Diederick Laardeveen15 jun. 2016 - 18:23

Enge mannetjes die lui van DENK

ikdus2
ikdus215 jun. 2016 - 17:58

@Turieur welke wetten zijn volgens jou overtreden. gaarne de overtreden wetsartikelen? ik één zaak werd hij zelfs in het gelijk gesteld door de rechter. maar dan nog.. voor DENK-politiek doet dit er niks toe. het gaat erom aan de kaart stellen van discriminatie en uitsluiting. zou het een Turks-nationalistische racist zijn geweest dan hadden we een andere discussie. maar ze hadden schijnbaar gelijk toen ze uiting gaven dat de media tegen ze zijn. ze zien in ieder geval geen spoken

voxpopuli2
voxpopuli215 jun. 2016 - 16:45

Leuk hoor die erdogannetjes manieren over de pers... Maar in een vlek wrijft men beter niet...

ikdus2
ikdus215 jun. 2016 - 15:55

ter zake doende

ikdus2
ikdus215 jun. 2016 - 15:54

volgens mij zijn er bij die deal geen wetten overtreden. maar ik zou dit graag aan juristen overlaten om de zaak te analyseren ipv bevooroordeelde witte journalisten van de persgroep. ozturk heeft z'n zakelijk inzicht ingezet om geld te verdienen. we kunnen eerder vraagtekens zetten bij het neoliberale handelsgeest. maar dat is een andere discussie. voor het electoraat van DENK zijn dit soort zaken toch niet van van zake doende. de gemarginaliseerde minderheden willen vertegenwoordiging om gelijkheid te bewerkstelligen. DENK is op dit moment de aangewezen partij om de opgeworpen barrières te doorbreken of op z'n minst te agenderen zodat andere partijen kleur moeten bekennen. voor mij is de NRC gewoon bezig met karaktermoord en de beweging van DENK in de kiem te smoren.

3 Reacties
Tirieur
Tirieur15 jun. 2016 - 16:57

Er zijn bij het frauderen geen wetten overtreden, zeg je eigenlijk.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen215 jun. 2016 - 17:05

Wat heb ik nou weder aan mijn fiets hangen? NRC/Hb openbaart interessante zaken, inzake frauduleus handelen, van iemand die Kamerlid is, en voorgeeft op een eerlijke, nobele manier misstanden inzake discriminatie en niet-acceptatie aan te pakken, en U vindt dat karaktermoord? Bevooroordeelde witte journalisten? Omdat ze onoirbare handelwijzen aan het licht brengen? Dit is weer zo een dwaas commentaar dat je ook wel tegen kan komen als het over 'geïnstitutionaliseerd racisme' gaat. Dan is ineens alles geoorloofd. Net zoals het de VVD al jaren geoorloofd is om ongestraft voorop te lopen in liegen, verbergen, frauderen, onder de pet houden, enz. enz., en tegelijk te kermen over al die toenemende misdaad (fictie) die keihard aangepakt dient te worden (maar niet in eigen kring).

voxpopuli2
voxpopuli215 jun. 2016 - 17:08

Al Capone overtrad ook geen wetten tot iemand hem belastingfraude ten laste kon leggen. Bij overdracht van onroerend goed tegen een te lage waarde tov de vrije verkoop is er een benadeelde partij, de verkopende , mocht er gefraudeerd zijn met taxaties of sprake zijn van provisie van betrokkenen van de verkopende partij dan is dat gewoon zoals het is : frauduleus handelen buiten de regels.

Piet de Geus
Piet de Geus15 jun. 2016 - 14:59

"Samen zouden zij de opbrengst verdelen van de opdracht van 15.000 euro." Wordt het eerlijk delen een keer in de praktijk gebracht, moeten de MSM het natuurlijk meteen weer verdacht maken.

Sfinx2
Sfinx215 jun. 2016 - 14:38

Bah ook hier weer etnisch profileren

hugo bergveen
hugo bergveen15 jun. 2016 - 14:14

En ik was al bang dat het deze zomer alleen maar over sport zou gaan...

nesje2
nesje215 jun. 2016 - 13:23

ben benieuwd of Sylvana dit allemaal geweten heeft toen ze deze film opnamen. Anders heeft hij haar flink gebruikt

JohnVKR
JohnVKR15 jun. 2016 - 12:23

Voorlopig wordt er alleen nog maar onderzoek gedaan. Er wordt wel heel sensationeel bericht over iets dat vooralsnog weinig lijkt voor te stellen. Maar ik kan me vergissen, de grote onthullingen kunnen natuurlijk nog komen. Wel maakte de NRC-journalist vanochtend op Radio 1 duidelijk niet onbevooroordeeld te werk te gaan,want volgens hem is DENK tegen de persvrijheid. Een onderbouwing van die stelling geeft hij uiteraard niet.Tja. En mocht het allemaal waar zijn, dan lijkt dit op het eerste gezicht nog steeds kinderspel in vergelijking met de vriendjespolitiek, het elkaar opdrachten en baantjes toespelen, en fraude en corruptie zoals we dat van VVD´ers kennen. Maar goed,wat fout is, is natuurlijk fout,ook als het bij anderen veel erger is. We zullen zien.

Meta Foor
Meta Foor15 jun. 2016 - 11:04

nederland is de speeltuin van opportunisten geworden; kom er maar bij, want geld ligt op straat, politie zit liever binnen en alles wordt toegestaan of afgedwongen door kleine mindeheden. Gelukkig heeft de PM net de zegen van de Paus gekregen om door te lachen

3 Reacties
Freeman2
Freeman215 jun. 2016 - 13:54

{"...en alles wordt toegestaan of afgedwongen door kleine minderheden..."} Inderdaad is VVD in de minderheid, doch hebben ze de regie over alles.

Ben Joop
Ben Joop15 jun. 2016 - 16:13

Wat Freeman zegt!

Dale S
Dale S15 jun. 2016 - 19:23

Ten tijde van de laatste verkiezingen dus niet. En als het dan nu wel zo is dan is het een virtuele minderheid en die telt toch niet? Hoe dan ook nog altijd meer dan de PvdA en die regeert toch ook mee?

Ben Joop
Ben Joop15 jun. 2016 - 10:58

De halve VVD stapt nu over naar denk neem ik aan?

Bram Emanuel
Bram Emanuel15 jun. 2016 - 10:53

Hij schijnt veel handjeklap gedaan te hebben met Jos van Rey. En die is volgens eigen zeggen ook al slachtoffer van een mediahetze. Trap er niet in.

poeslief
poeslief15 jun. 2016 - 10:51

Politici en integriteit, is dat mogelijk?

Jantje68
Jantje6815 jun. 2016 - 10:38

Wanneer JOOP en Geenstijl het eens zijn. Mensen pas dan uw zaek! Dit misschien wel het beste bewijs mbt hun opmerkingen over de macht van de media. Uiteraard mag (en moet) de integriteit van Ozturk aan de orde worden gesteld. Het probleem is dat men dit soort zaken van gevestigde partijen NIET onderzoekt en dus vind met ook niks. Dit soort onderzoeken vallen alleen maar PVV en nu DENK ten deel. Waarom nu en waarom niet in de tijd dat ze PvdA lid waren? Er komen ook zaken van andere partijen naar boven maar dan is er al een kwestie voor de media er op duiken. Nee hier is het probleem dat men gaat zoeken waar nog niets is. De aanleiding voor het onderzoek is dubieus. Wat was de triger? Ik ben zelf bijvoorbeeld ontzettend benieuwd naar alle connecties die de Partij voor de Dieren heeft. Maar journalisten pakken dit niet op en de vraag is waarom niet?

5 Reacties
il viaggiatore
il viaggiatore15 jun. 2016 - 12:28

De trigger schijnt dat bij het onderzoek naar van Rey de naam van Öztürk ook naar boven is gekomen.

Donkerwoud
Donkerwoud15 jun. 2016 - 13:02

Onjuist. Zo doet Vrij Nederland bijvoorbeeld jaarlijks de 'De Politieke Integriteitsindex' om dubieuze zaken binnen alle partijen te ontmantelen. Naar goede traditie rolt VVD eruit als meest corrupte partij.

Buzzer
Buzzer15 jun. 2016 - 13:25

"Het probleem is dat men dit soort zaken van gevestigde partijen NIET onderzoekt en dus vind met ook niks. Dit soort onderzoeken vallen alleen maar PVV en nu DENK ten deel." U praat onzin, o.a. bij de VVD zijn veel schandalen aan het oppervlak gekomen. De zieligheidsfactor van de PVV en Denk kennen we ondertussen, dat is behoorlijk afgezaagd zo langzamerhand.

Geert5
Geert515 jun. 2016 - 13:38

Niet zo'n slimme opmerking Jan. Jos van Rey (VVD)? De Noordhollandse Gedeputeerde ... (VVD), de VVD mevrouw uit Stichtse Vecht? Hoezo, gevestigde partijen worden niet onderzocht? En kijk naar wat NRC met relatie CDA politici op Bonaire heeft gedaan.... Nee, het slachtoffertjes gedrag past hier niet.

hugo bergveen
hugo bergveen15 jun. 2016 - 15:03

Je betoog is onnavolgbaar.

Geert5
Geert515 jun. 2016 - 10:37

Das laggu. Dat hadden we nou net niet geDENKt van onze Öztürk. Fijn om weer gelijkt te krijgen: DENK is al LPF vóór de verkiezingen. Wat zou die Azarkan allemaal wel niet hebben uitgespookt en die Simons om maar niet te spreken van het Bübüld van de clüb. Het wort laggu giere en brulle met de Partij voor de Verbinding.

GeachteLezer
GeachteLezer15 jun. 2016 - 10:31

Ik denk (no pun intended) dat "de media" zich nu aangespoord voelen eens even flink te gaan graven in het verleden van deze meneer. En terecht, zo blijkt alweer meteen. Meneer blijkt een ritselaar, van het type dat dus zijn geld verdient met handige zaakjes via bestemmingsplannen. Een veel voorkomende fraude. Kopen onder bestemmingsplan 1, verkopen onder bestemmingsplan 2, winst afromen en delen met de ambtenaar en huppakee.

Okke2
Okke215 jun. 2016 - 10:21

zozo voor tonnen middels corruptie geld weg sluizen bij de gehandicapten vandaan. zo een iemand moet in de politiek!

Lozerech
Lozerech15 jun. 2016 - 9:44

Volgende nieuwsbericht: Jos van Rey sluit zich aan bij DENK?

1 Reactie
Yolo2
Yolo215 jun. 2016 - 10:32

LOL! +1

Joop den Uil
Joop den Uil15 jun. 2016 - 9:42

we kunnen nu wel vol leedvermaak lachen omdat de aandacht van echte problemen wordt afgewend, MAAR, het politbureau van PvdA heeft wel een steekje laten vallen toen ze de beste man indertijd binnenhaalden als stemmentrekker (uit Limburg)

Cinema2
Cinema215 jun. 2016 - 9:41

Alles wat in de krant staat is domweg niet waar, hoe ik dit weet?. De heilige club Denk zegt het zelf!. Even afwachten maar...en stiekem toch maar de krant blijven lezen.

Richardjuh
Richardjuh15 jun. 2016 - 9:40

Inderdaad. Mei was DENK-maand. Ze moesten hard nadenken

1 Reactie
Juppé🎗
Juppé🎗15 jun. 2016 - 11:48

Ja juni verDENK maand dan juli geDENK maand.

DaanOuwens
DaanOuwens15 jun. 2016 - 9:35

Je zou kunnen zeggen dat deze mijnheer een zeer goed geïntegreerde Turk is. Jos van Ley was wellicht een goed voorbeeld. Jos kreeg trouwens ook heel veel stemmen van mede Limburgers die niet zo'n probleem hadden met zijn manier van handelen. Volgens mij is het verstandig om even af te wachten hoe dit afloopt voor conclusies te trekken. De leveringsacte geeft niet veel informatie. In ieder geval niet informatie die leidt tot de conclusie dat er iets mis was. Ik vind trouwens niet dat dit soort documenten met naam, adres en andere info zo in de openbaarheid moeten komen. Niets erg zorgvuldig, zelf als het een openbaar document van het kadaster is.

1 Reactie
DikTrom2
DikTrom215 jun. 2016 - 20:01

U heeft er verrassend weinig problemen mee om Limburgs collectief negatieve eigenschappen toe te rekenen. Tamelijk hypocriet, gezien het feit dat u normaal gesproken op de achterste poten staat wanneer er ook maar één generaliserende comment hier geplaatst wordt over minderheden.

Bartje822
Bartje82215 jun. 2016 - 9:25

Waar kennen we die wijzende vingertjes van?

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon15 jun. 2016 - 9:23

Ozturk als van den vos Reinaerde?

Sardar2
Sardar215 jun. 2016 - 9:23

Ik had eigenlijk nog hardere en ergere beschuldigingen verwacht! Wat tot gisteren onder pet gehouden werd, ook door de media, moet nu het mogelijk maken eigen straf opleggen op hen die breken met establishment, en dan ook als een migrant!!! [Dat gebeurde tegen een opmerkelijke lage prijs waarbij het College Sanering Zorginstelling, dat toezicht houdt op vastgoedtransacties in de zorg, onjuist en onvolledig werd geïnformeerd.] Selçuk Öztürk heeft een voormalig zorgcomplex overgenomen, veel goedkoper? Slimme man die het kon regelen. Waarschijnlijk zat er een blanke in hoge positie binnen College Sanering Zorginstelling die af wild van stenen. Dat soort stenencomplex worden vaak tegen 1 / 2 euro verkocht aan eerste beste blanke vrienden! Vooralsnog treft Selçuk Öztürk geen blaam, wel de functionaris binnen College Sanering Zorginstelling. [Daarbij maakte Öztürk een geheime afspraak met een medewerker van Reinaerde. Samen zouden zij de opbrengst verdelen van de opdracht van 15.000 euro.] Als er geen bewijs is kan men achter elke opdracht een afkoopsom te zien. Zo kan je zelfs opdrachten van toen Öztürk een jongetje was op school ook tevoorschijn halen. Blanke media zal deze ook doen als elders niks gevonden is! [Selçuk Öztürk raakte eerder in opspraak rond zakelijke transacties. In 2013 moest hij plots getuigen in een zakelijk conflict uit 2008 rond een van zijn bv’s.] En? Is hij ergens schuldig van bevonden? Niet? Nou, de volgende zak. [Later veroorzaakte hij een nog eens een rel door het ongekend harde politieoptreden tegen anti-Erdogan demonstranten in Istanbul te vergoeilijken.] Ah ja, onder PvdA gebeurden veel meer rare dingen! Die twee heren komen van PvdA en zijn dragen nog de sporen van PvdA tradities. Nu moet men kijken hoe snel ze kunnen ervan af komen. Vooralsnog krijgt Selçuk Öztürk de credit om met DENK zijn nieuwe imago op te bouwen! En media? [De onthullingen zijn het resultaat van journalistiek onderzoek dat al ruim twee weken aan de gang is.] Die zullen hun best doen hun institutionele ideologische tak uit te voeren: DENK en migranten op afstand houden van enige politieke macht in blanke bolwerk de “establishment”!

9 Reacties
KingKong2
KingKong215 jun. 2016 - 11:24

Omdat er verdachte omstandigheden zijn gevonden bij deze transacties, is er een onderzoek ingesteld. Dus niet omdat deze meneer een immigrant is, of een moslim, maar omdat er verdachte omstandigheden zijn gevonden waar bij nader onderzoek de naam van deze man naar boven kwam, naast andere verdachten. Dus hij wordt niet gediscrimineerd, hij wordt net zo goed onderzocht als de andere verdachten. Zet je alu-hoedje eens af. Je bent zo beledigt als immigranten net zo behandeld worden als autochtonen. Je wilt toch geen discriminatie?

Gerard21
Gerard2115 jun. 2016 - 12:00

Meneer Bidar, Zou u ook zo op de bres gesprongen zijn als een politicus van enige andere partij op deze manier zo in het nieuws was gekomen ? U geeft hem dit krediet omdat "onder PvdA gebeurden veel meer rare dingen!" en "Die twee heren komen van PvdA en zijn dragen nog de sporen van PvdA tradities". http://rationalwiki.org/wiki/Poe's_Law

Sardar2
Sardar215 jun. 2016 - 12:47

@ Gerard 15 juni 2016 at 14:00 [Zou u ook zo op de bres gesprongen zijn als een politicus van enige andere partij op deze manier zo in het nieuws was gekomen?] Dat doe ik al de hele tijd. DENK is geen gewortelde plant maar een nieuwkomer en ik voeg het ook aan bestaande politiek, ook als het gaat over scheve verhoudingen! [U geeft hem dit krediet omdat “onder PvdA gebeurden veel meer rare dingen!”…] Niet alleen PvdA, ook andere partijen van establishment. Men dankt alles wat we nu meemaken aan establishment, ook de rariteiten! Dus u hoeft niet de theorieën opzoeken om aan te geven hoe slecht “bidar” kan zijn. Zoek het in uw eigen gelederen!

Sardar2
Sardar215 jun. 2016 - 12:57

@ KingKong 15 juni 2016 at 13:24 Een oude religieuze gezegde zegt als gelovige 99 keer aan “goede doelen” werkt, doet wat hij erin gelooft, geen reden om zich complimenteren. Doet hetzelfde gelovige 100ste keer aan “slechte doel” dan wordt er schande geroepen en de man met zijn eigen stok religieus geslagen! Dat heb je als je een dom volk heeft! Dat is het verhaal van media vandaag en gisteren. Het heeft nergens met feiten te maken. Het draait om gewoon wat in media komt, nu op dit moment!

Buzzer
Buzzer15 jun. 2016 - 13:27

U draaft flink door en u trekt ook de zielige migranten kaart en dan is de ritselende meneer opeens een slimme zakenman, net zoals Jos van Rey zeker? U mag het gewoon corruptie noemen hoor.

Sardar2
Sardar215 jun. 2016 - 21:27

@ Buzzer 15 juni 2016 at 15:27 Migranten zielig? Een heel volk is doodsbang voor een minderheid die onderling alles mogen betekenen behalve een eenheid. En jij noemt hen zielig? Ik denk de grootste zielige onder ons is die volk die denkt overal slachtoffer van is geworden, van eigen bestuur maar ook van elke bewegende ziel die even anders uitziet dan hijzelf! “Corruptie” Het lijkt dat migranten kunnen goed integreren dus!

Moeder Pietje
Moeder Pietje15 jun. 2016 - 22:12

"Selçuk Öztürk heeft een voormalig zorgcomplex overgenomen, veel goedkoper? Slimme man die het kon regelen. Waarschijnlijk zat er een blanke in hoge positie binnen College Sanering Zorginstelling die af wild van stenen. Dat soort stenencomplex worden vaak tegen 1 / 2 euro verkocht aan eerste beste blanke vrienden! " Blank dit, blank dat?! Is het nou afgelopen met dat racistische gedoe?!

Sardar2
Sardar216 jun. 2016 - 6:55

@ Moeder Pietje 16 juni 2016 at 00:12 [Is het nou afgelopen met dat racistische gedoe?!] Dat gedoe bestond/bestaat ook niet voor mij of voor hen die aan “ons” (de ander) gelinkt worden. Het is een stok van hen die zo tegen de rest kijken! Ik noem enkel hoe ze mij/”ons” zien. Een spiegel heeft niet altijd te verwachten boodschap!

truusbeek2
truusbeek216 jun. 2016 - 9:54

Als je voor de koop het bestemingsplan weet te laten wijzigen (knap) dan dient de verkoper hier van op de hoogte gebracht te worden want bestemingsplan bepaald mede de waarde. en dat heeft deze man niet gedaan en heeft daarmee de verkoper belazerd.

slopsma
slopsma15 jun. 2016 - 9:22

Aha dat was dus de achterliggende gedachte van dat filmpje! Dat Sylvana Simons zich laat lenen voor dat soort praktijken, ongelooflijk. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, want ik zie niemand opstappen van dit bedenkelijke partijtje.

Juppé🎗
Juppé🎗15 jun. 2016 - 9:21

Eerst nog echte bewijzen maar het vewondert mij voor geen cent. Maar waarom heb ik deze man zo gepreprofileerd? Omdat hij Turk is? Omdat hij moslim is? Omdat hij politicus is ? Omdat hij iets met Roermond heeft? Nee om dat de hypocrisie bij alles wat hij zegt er af druipt.

truusbeek2
truusbeek215 jun. 2016 - 9:12

De zaak in Limburg betreft de aanschaf van twee panden van Daelzicht in Swalmen met een taxatiewaarde van 610.000 euro: een woonhuis en een groot pand, door een bedrijf van Öztürk. Om in één van de twee panden een hotel te kunnen beginnen, ging Öztürk voor aanpassing van het bestemmingsplan langs bij de in opspraak geraakte wethouder Jos van Rey, schrijft de krant. De wijziging van het bestemmingsplan werd echter niet gemeld aan de instelling die toezicht houdt op vastgoedtransacties in de zorg en ook werd er geen nieuwe taxatie gedaan. Aangezien het pand een horecabestemming kreeg, kon het meer opleveren. Schade De panden gingen uiteindelijk voor 400.000 euro richting Öztürk, ruim twee ton onder de taxatiewaarde op basis van het oude bestemmingsplan. Hij zou de prijs hebben weten te verlagen doordat sprake zou zijn geweest van schade aan het pand. Volgens een aannemer van Öztürk bedroeg de schade bijna drie ton. Uit een onderzoek door de opstalverzekeraar kwam echter een veel lager bedrag: 65.000 euro. Toch stemde Daelzicht in met een korting op de oorspronkelijke prijs van 110.000 euro en bovendien betaalde de instelling de kosten voor reparatie van het dak. Het woonhuis verkocht Öztürk weer voor 225.000 euro, waardoor het grote pand hem slechts 175.000 euro kostte. Het pand zou echter voor 2,2 miljoen verzekerd zijn. Het onderzoek is onderdeel van een breder integriteitsonderzoek binnen Daelzicht waarin onder meer een aantal vastgoedtransacties is opgenomen, laat een woordvoerder weten aan NU.nl. "Het onderzoek is niet expliciet gericht tegen dhr. Öztürk."

[verwijderd]
[verwijderd]15 jun. 2016 - 9:11

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Jhonathan
Jhonathan15 jun. 2016 - 10:12

@ Diederik Vleghel 15 juni 2016 at 11:1, Cynisch bedoeld, neem ik aan?

nesje2
nesje215 jun. 2016 - 9:07

Als de media als rechercheur te werk gaat. ben zo blij dat we hier vrije pers hebben kan het niet onder het kleed geschoven worden

LodeHere
LodeHere15 jun. 2016 - 8:56

Hetzelfde wat Erdogan denkt: de media die het niet met mij eens zijn moeten hun mond houden. Gelukkig zijn we hier niet zover dat journalisten worden vervolgd voor het publiceren van hun onderzoeken. Laten we dat zo houden, hoezeer er ook mensen zijn in ons land die denken als Erdogan.

Common Sense
Common Sense15 jun. 2016 - 8:46

Zijn verweer verloopt langs dezelfde lijnen als dat van van Rey.

hjager
hjager15 jun. 2016 - 8:40

Geen geld 510K voor 2 woningen https://www.google.nl/maps/@51.2252899,6.0266039,3a,75y,280.95h,91.87t/data=!3m6!1e1!3m4!1sG-Rhg4T_Ixt0AyheaBAMUg!2e0!7i13312!8i6656

truusbeek2
truusbeek215 jun. 2016 - 8:40

Mevrouw Simons wat vindt u van de aantuigingen tegen uw partijgenoot door een wat u nog niet zolang geleden een jourmalistiek goed blad vond. Omkoping en vastgoedgesjoemel. Speelt NRC een spelletje vind u? Vind u dat of heeft u er weer geen mening over ?

rechtdoorzee
rechtdoorzee15 jun. 2016 - 8:38

Ja maar Sylvana heeft gisteren gezegd dat je de pers niet moet vertrouwen, en als zij het zegt zal het wel zo zijn.

Jhonathan
Jhonathan15 jun. 2016 - 8:34

Het moge nu duidelijk zijn waarom DENK met dat absurde filmpje op de proppen kwam. Want alles in de krant is uiteraard een leugen.

Albert Einstein
Albert Einstein15 jun. 2016 - 8:33

Waarom is Öztürk niet naar de VVD overgestapt? Dat had hem veel denkwerk bespaard.

2 Reacties
truusbeek2
truusbeek215 jun. 2016 - 8:42

Hij doet een van Reytje

janwijn
janwijn15 jun. 2016 - 9:30

Als Limburger is weg naar het Roermond van ex - VVD'er Van Ray niet lang. Het Jos van Rey virus is kennelijk ook overgeslagen naar ex - PvdA'er Öztürk.

Freeman2
Freeman215 jun. 2016 - 8:33

Het is goed dat dergelijke onderzoek plaatsvinden en dat er aan de rechter wordt gelaten om te beoordelen. Denk ik aan het geval waarbij ene Neelie Kroes in haar bestuurlijke functie met het Veronica omroep bezig was en acties en beursgangen en dergelijke te organiseren . Toen wist nog niemand dat er binnen twee dagen zou iets met Veronica economisch gaan gebeuren. Dit was strikt geheim. Neelie Kroes wist het omdat bestuurslid. Plotseling kocht haar vriendje enorm pakket acties van Veronica en dankzij mogelijk voorkennis wist in paar dagen de acties te verkopen en meteen 200.000 winst te realiseren. Dit zaak werd aan de rechter voorgelegd die besloot dat er onmogelijk was dat Neelie onder het vrijen dergelijke economische geheimen aan haar vriendje zou hebben verteld. Volgde vrijspraak. Voorbeeld klassenjustitie, net als in bovengeval.

2 Reacties
rechtdoorzee
rechtdoorzee15 jun. 2016 - 8:47

Sorry, maar vergist u zich niet? De door u beschreven situatie doet me denken aan Nina Brink en Cor Boonstra betreffende Endemol/Telefonica. Kunt u bronnen overleggen?

Nick Ros
Nick Ros15 jun. 2016 - 9:45

Veronica was toen een privatenonderneming met geld van de aandeelhouders. . Zorginstelling Reinaerde = ons belastinggeld. Dat is wel een groot verschil.

Yolo2
Yolo215 jun. 2016 - 8:29

Aaah wauw wat doorzichtig nu de laster/verdachtmakingen aan het adres van de media door DENK.

6 Reacties
BassievonToor
BassievonToor15 jun. 2016 - 9:32

Öztürk is afkomstig uit het koninkrijk van Jos van Rey...

Robles
Robles15 jun. 2016 - 9:35

Hoezo laster. De leveringsakte staat er bij.

Nagus
Nagus15 jun. 2016 - 10:10

Haha, goeie!

Yolo2
Yolo215 jun. 2016 - 10:23

@SjoerdV beetje een kromme zin maar ik bedoelde "De lastercampagne van DENK" @BassievonToor ik lees het net idd.. Een vriendje van Van Rey uit corruptie paradijs Remunj

Robles
Robles15 jun. 2016 - 14:17

Als je niet zuiver op de graat bent moet je gewoon niet in de politiek willen stappen. Je weet dat je onder een vergrootglas komt te liggen. Dat heeft niets met een lastercampagne te maken.

Yolo2
Yolo215 jun. 2016 - 21:13

@Sjoerd met laster campagne doelde ik op de video die DENK toevallig 2 dagen geleden uitbracht :-) Ik ben het met je eens hoor.

voxpopuli2
voxpopuli215 jun. 2016 - 8:25

Ach zo gaat dat in Limburg, wij Hollanders begrijpen dat niet..