Joop

Het normaliseren van fascisme getuigt van weinig liefde voor democratie

  •    •  
15-04-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2879707177_7300242284_z

© cc-foto: risastla

Moeten we misschien toch nog een kwaliteitseis stellen aan de bestuurder van de toekomst? Al is het maar een heel kleintje?
We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. ’ — Albert Einstein
Bij vrijwel iedere vacature worden er kwaliteitseisen aan een sollicitant gesteld. Maar de enige eis die we stellen aan sollicitanten naar een baan als volksvertegenwoordiger is dat zoveel mogelijk mensen op je partij moeten hebben gestemd. Inmiddels zijn louche types die namens hun kiezers op zoek blijken te zijn naar een oplossing voor niet bestaande problemen als de homeopathische verdunning van het Avondland zelfs doorgedrongen tot in de Tweede Kamer.
En dat verbaast toch wel een beetje. Want de Tweede Kamer, was dat niet de tempel van onze democratie? Met een voorzitter als profeet van het open en onafhankelijke debat? Een oase van wijsheid, kwaliteit en de zoektocht naar het Goede? Een plek waar de bij tijd en wijle xenofobe behoudzucht hoogstens op de publieke tribune mag plaatsnemen?
Een plek ook waar de op verbetering gerichte bereidheid tot debat om je mening aan te scherpen door vrijmoedig de waarheid te spreken het gewonnen heeft van het op verslechtering gerichte misbruiken van retoriek en demagogie om je mening te verkopen aan zoveel mogelijk mensen? Waar debat nog betekent samen op het scherpst van de snede de objectieve waarheid over wat is en wat zou moeten worden boven tafel te krijgen?
Wat het vissen naar de gunst van de kudde kan doen met de kwaliteit van het debat zien we iedere dag weer gebeuren: journalisten en politici die beweren dat iedereen toch eigenlijk hetzelfde wil en dat het fascisme eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Het normaliseren van fascisme, dat inmiddels toch echt tot in de Tweede Kamer is doorgedrongen, door bewust een rookgordijn op te trekken rond het onderscheid tussen goed en fout. Dat lijkt me van weinig liefde voor de democratie getuigen.
Misschien is dezelfde onduidelijkheid over het onderscheid tussen goed en fout ook wel de reden waarom politieke debatten in Nederland vaak toch een beetje hol klinken. Na de verbale borstklopperij volgt meestal een slap compromis gebaseerd op subjectieve waarheden, waarna de debater van dienst het muizenstapje vooruit viert alsof de ideale democratische oplossing gevonden is voor het probleem. En af en toe zet men zo zelfs eensgezind een grote stap achteruit.
Zouden er ook ergens politici te vinden zijn die er op gericht zijn om na een open, onafhankelijk debat belangeloos de beste besluiten te nemen? Besluiten die gebaseerd zijn op inzicht in goed en fout, en dus op inzicht in de te behouden en de te verbeteren waarden?
Bestaan er eigenlijk onafhankelijke politici? Politici die nog in staat zijn om over partijgrenzen heen te kijken en die ook durven in te stemmen met goede voorstellen als die komen van een politicus van een andere partij?
Is iemand die in ons huidige systeem binnen een politieke partij omhoog is gevallen zonder eerst onderworpen te zijn aan objectieve kwaliteitscriteria, op een kieslijst is belandt en vervolgens bij verkiezingen voldoende stemmen heeft gekregen eigenlijk wel de juiste persoon om ons democratisch te vertegenwoordigen? Of moeten we misschien toch nog een kwaliteitseis stellen aan de bestuurder van de toekomst? Al is het maar een heel kleintje?
Dat je in het verleden geen haat tegen groepen individuen gepredikt mag hebben bijvoorbeeld? Of dergelijke xenofobe haat niet genormaliseerd mag hebben met je gedrag? Om er maar even twee onderwerpen uit te pikken?
Misschien is de belangrijkste vraag van deze tijd wel: welke oplossing gaat onze democratie eigenlijk verbeteren? En zijn de bestaande volksvertegenwoordigers in staat tot die verbetering te besluiten? En zo ja: wanneer? Want de tijd is altijd maar kort tot de volgende verkiezingen.
Dit artikel is een bewerking van een op 13 april 2018 gepubliceerd artikel op frontaalnaakt.nl

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Spelchecker2
Spelchecker216 apr. 2018 - 11:39

"Het normaliseren van fascisme, dat inmiddels toch echt tot in de Tweede Kamer is doorgedrongen, door bewust een rookgordijn op te trekken rond het onderscheid tussen goed en fout. Dat lijkt me van weinig liefde voor de democratie getuigen." Helemaal mee eens, en dan dus eindelijk ruimte voor een volmondig: "Free Palestine, boycot Israël!"

1 Reactie
PogingVijf
PogingVijf16 apr. 2018 - 14:55

Viva Hamas, nietwaar? Heeft u ook nog een boycott gepland voor de landen waar Joden massaal verjaagd of vermoord worden, zodat ze alleen nog in Israel terecht kunnen? Jordanie, Iran, Irak, Libanon, Egypte hebben in de laatste 40 jaar honderdduizenden joden verjaagd of vermoord. Hoor je weinig van hier. Geen woord. Het een maakt het ander niet goed, maar de eenzijdige hyperfocus en haat ten opzichte van Israel, en het doodzwijgen van de rest spreekt boekdelen.

tinus1969
tinus196916 apr. 2018 - 8:51

Beste Jasper, zou ik je twee leestips mogen geven: ten eerst dit blog van SF-schrijver Charles Stross, die in kort bestek veel schrijft over hoe kandidaat volksvertegenwoordigers in de praktijk worden geselecteerd en daarvoor moeten ‘solliciteren’ bij politieke partijen. http://www.antipope.org/charlie/blog-static/2013/02/political-failure-modes-and-th.html Maar vooral zou ik je willen uitnodigen om ‘Starship Troopers’ van Robert Heinlein te lezen (kijk niet naar de film; die is totaal anders). Heinlein onderzoekt in dat boek namelijk de logische consequenties van jouw idee: selectie voor actief en passief stemrecht. Zijn uitgangspunt is simpel; geef alleen stemrecht aan mensen die -heel sociaal- één of andere vorm van dienstplicht hebben vervuld. Het eindresultaat is juist fascisme.

JanVG2
JanVG216 apr. 2018 - 8:27

Democratie betekent dat iedereen mag stemmen (en verkozen worden). Daar is een reden voor! Als we gaans electeren wie mag stemmen en wie verkozen mag worden, dan kom je op de glijdende schaal en keren we terug naar de 19de eeuw toen men ook aan criteria moest voldoen om deel te mogen hebben aan de democratie. Verder, geen haat gepredikt tegen groepen ... bankiers, fascisten, boswachters in de oostvaardersplassen noem maar op. Tegen hoeveel groepen wordt er haat gepredikt in een fel debat in deze maatschappij? welke oplossing gaat onze democratie eigenlijk verbeteren? Lastig. Het belangrijkste kenmerk zal moeten blijven dat het een DEMOcratie moet blijven, en niet een bepaalde groep die afwijkenden vantevoren al uitsluit - ZELFS als die afwijkenden als doel hebben om in woord hetzelfde te doen. Bij geweld geldt het strafrecht.

tinus1969
tinus196916 apr. 2018 - 7:30

Beste Jasper, zou ik je twee leestips mogen geven: ten eerst dit blog van SF-schrijver Charles Stross, die in kort bestek veel schrijft over hoe kandidaat volksvertegenwoordigers in de praktijk worden geselecteerd en daarvoor moeten 'solliciteren' bij politieke partijen. Maar vooral zou ik je willen uitnodigen om 'Starship Troopers' van Robert Heinlein te lezen (kijk niet naar de film; die is totaal anders). Heinlein onderzoekt in dat boek namelijk de logische consequenties van jouw idee: selectie voor actief en passief stemrecht. Zijn uitgangspunt is simpel; geef alleen stemrecht aan mensen die -heel sociaal- één of andere vorm van dienstplicht hebben vervuld. Het eindresultaat is juist fascisme.

Tom3
Tom316 apr. 2018 - 7:23

"Dat je in het verleden geen haat tegen groepen individuen gepredikt mag hebben bijvoorbeeld? Of dergelijke xenofobe haat niet genormaliseerd mag hebben met je gedrag? Om er maar even twee onderwerpen uit te pikken?" Als je ongemakkelijke waarheden als haat wegzet kom je niet op voor rechten van de mensen die je zegt te vertegenwoordigen, maar doe je in eerste instantie aan wegkijken wat bijv. in het verleden gebeurde bij het rapport van de SP (gastarbeider en kapitaal), en tegenwoordig doe je aan onderwerping, die onderwerping gaat geleidelijk en stiekem, maar hij gaat wel. (Let maar ééns op bepaalde opiniemakers op deze site bijv. , sneaky.) Volgens mij heeft het poldermodel de laatste overblijfselen van de verzuiling gesloopt, daarmee ook de identiteit en de mogelijkheid tot balans, want wie voelt zich bijv. als arbeider nog vertegenwoordigd door een politieke partij of vakbond met duurzame resultaten. Weinig denk ik, want die resultaten zijn er al jaren niet meer. Stap voor stap worden al decennia lang onze sociale verworvenheden afgebroken, onder het mom van het moet wel, u weet wel de economische illusie als waarheid. Ooit werden ze ingesteld vanwege de conclusie dat het ontbreken hiervan één van de oorzaken was om de tweede oorlog te kunnen laten gebeuren. Voor de rest heb ik de Randstad (zeker Rotterdam) al opgegeven net zoals Engeland wat van binnenuit zal worden opgegeten. De grote steden van Noorwegen en Zweden zijn 's avonds voor vrouwen onveilig en no go geworden. Antwerpen en Brussel kennen grote stadsdelen die qua veiligheid onbegaanbaar zijn geworden voor een vlot geklede blanke vrouw. Het zijn denk ik dan ook de vrouwen die het eerst, en het meest de klappen van de overgave zullen moeten ondergaan, dit mede geholpen door de jarenlange "ikke ikkke en de rest kan stikke" gecreëerde westerse mentaliteit. Want hoe maak je van losgeslagen elementaire deeltjes weer een homogene massa, juist ja, onder druk (religie? dictatuur? fascisme?eenzaamheid? ontheemding? armoede?vervreemding?) wordt alles weer vloeibaar.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin16 apr. 2018 - 6:33

Ik zou verder willen gaan, een gedegen persoonlijkheidsonderzoek, leg onze aspirantjes stevig op de DSM pijnbank, de kans is kleiner dat narcisten en andere engerds grote schade kunnen aanrichten.

Inspector Gadget
Inspector Gadget16 apr. 2018 - 5:58

Goed stuk Jasper. Ik zeg zeg nieuw bloed aantrekken in de 2e kamer. De mensen die te lang in politiek hebben gezeten zijn het beeld van de werkelijkheid een beetje kwijt. Het onrecht is er beetje bij beetje in geslopen zodat zelfs zij niet eens meer door hebben wat hun beslissingen teweeg brengen. Mensen zijn makkelijk te beïnvloeden. Mensen die dat niet willen geloven zijn zelfs makkelijker te beïnvloeden.

Piet de Geus
Piet de Geus16 apr. 2018 - 1:48

"Maar de enige eis die we stellen aan sollicitanten naar een baan als volksvertegenwoordiger is dat zoveel mogelijk mensen op je partij moeten hebben gestemd." Wat de vooruitgangsfilosoof (is daar een opleiding voor of is het een onbeschermde titel?) vergeet is dat volksvertegenwoordiger geen baan is waarnaar je solliciteert. Een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt het volk, inclusief de zwakbegaafde die gelukkig ook geen sollicitatieprocedure hoeft te doorlopen maar gewoon stemrecht heeft. Natuurlijk is het wenselijk dat de kiezer een goedgeïnformeerde burger is en dat hij niet stemt op boer Koekoek of Hadjememaar. Maar zodra je eisen stelt voordat mensen gebruik mogen maken van hun kiesrecht (actief of passief) gooi je de democratie overboord. Je hebt er dus maar mee te dealen dat mensen niet perfect zijn en dat je dat (ondanks alle inspanningen die je moet verrichten om daar enige verbeteringen in aan te brengen) maar moet accepteren. Roeptoeteren dat volksvertegenwoordigers moeten solliciteren is net zo dom en kortzichtig als de roep om een stemdiploma die je vaak hoort. Want wie mag er dan in de sollicitatiecommissie zitten en wie beoordeelt of iemand zijn diploma krijgt? Dat moeten wel mensen zijn met lak aan democratie.

DenFlexwerker
DenFlexwerker15 apr. 2018 - 20:39

Ik wordt moe als iemand het over 'het goede' gaat preken. Dat verwacht ik van een geestelijke maar niet van een filosoof. Vooral als al neergezet wordt als 'het goede' als iets is wat gebeiteld in steen staat. Is nu juist niet een filosofisch twistpunt wat dit 'goede' in houdt of niet? Verder is het juist niet democratisch als bepaalde denkbeelden als 'ongewenst' niet in de kamer mogen verkondigd worden. Wil de schrijver, naar Iraans voorbeeld, een raad van wijze hoeders zie zorgen dat het volk alleen maar keuze heeft uit 'goede' kandidaten? Democratie is nu juist dat het volk kiezen wat zij gewenst, noem het 'goed' vindt of niet.

4 Reacties
Inspector Gadget
Inspector Gadget16 apr. 2018 - 5:51

"Verder is het juist niet democratisch als bepaalde denkbeelden als ‘ongewenst’ niet in de kamer mogen verkondigd worden" Dan vind u het vast geen punt als een Daesh aanhanger in de 2e kamer mensen wilt beïnvloeden om ze over te halen om naar oorlogsgebied af te reizen. Toch??? Dat is namelijk ook een bepaalde denkbeeld.... Vaak zijn die mensen die zogenaamd onze democratie proberen te beschermen degene die juist anti democratisch zijn. Mensen zijn makkelijk te beïnvloeden. De mensen die dat niet willen geloven zijn zelfs makkelijker te beïnvloeden.

JasDon
JasDon16 apr. 2018 - 6:53

Goed en slecht vind ik ook maar een rare, politiek enge verdeling. Het komt uit theïstisch, absoluut denken en de dogma's volgen snel. Jasper zoekt in eerste instantie ook geen onafhankelijke politici, hij zoekt vooral politici die meedenken en daarom meestemmen met zijn voorkeuren. En wanneer dat in de utopische onafhankelijkheidssituatie niet gebeurt zijn die politici waarschijnlijk 'ouderwets' bezig met het 'normaliseren van fascisme'.

tinus1969
tinus196916 apr. 2018 - 9:03

DenFlexwerker en Inspector Gadget hebben wel een teer punt van dit voorstel te pakken: Wie bepaalt op grond van welk criterium of er sprake is van 'haat prediken tegen groepen/individuen?' haat tegen groepen individuen. Voldoet de conservatief-christelijke hieraan? Om over na te denken: Wilders zal claimen dat moslimpolitici aan dit criterium voldoen. Denk aan de problemen waar het EUDisinfo bureau inmiddels in verzeild is geraakt.

DenFlexwerker
DenFlexwerker16 apr. 2018 - 21:07

@Gadget: In mijn jeugd was er een land waar je opgepakt waar je niet het land uit mocht als je het niet met de daar geldende ideologie eens was: de DDR. Dat vindt ik nog altijd een gruwel. Ook in Nederland moet je wegkunnen als je het niet met de ideologie eens bent. Dus van mij mogen ze gaan. Alleen ga je wel bij een strijdmacht die tegen je oude vaderland vecht dus weg paspoort. Wat ook redelijk is als jij de waarden van dat land verwerpt. Verder mogen dat soort mensen de tweede kamer in en hoeven de mensen daar niet tegen beschermd te worden. Geen raad van wijze hoeders want, zoals jij zelf al zegt, "Vaak zijn die mensen die zogenaamd onze democratie proberen te beschermen degene die juist anti democratisch zijn".

Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 20:27

"Dat je in het verleden geen haat tegen groepen individuen gepredikt mag hebben bijvoorbeeld? Of dergelijke xenofobe haat niet genormaliseerd mag hebben met je gedrag? Om er maar even twee onderwerpen uit te pikken?" Onze moraal, openheid, vrijheid en Nederlanderschap is zo gekaapt en verdraait door de rechtse cultuur dat het bovenstaande eerder een aanbeveling is. Gutmensch is een scheldwoord. Angst en uitsluiting viert de boventoon en de klemtoon. En tussendoor worden er grootkapitaalgraaiwetten doorgedrukt en vrijheidsbeperkende bevolking afluisterwetten. Als er geholpen moet worden door de staat dan moet je zelfredzaam zijn maar als ze vrijheden kunnen beperken staan ze voor aan.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 21:13

En met bombarderen staat de Nederlandse staat vooraan.

Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 20:19

Je hoopt inderdaad niet met randdebielen te maken te hebben maar elke keer weer stelt de domheid van politici je teleur. Partijcultuur, het jij en ik denken, cultuuronderscheid, politici willen scoren en dienen mee te stemmen. Voor verheffing en na een debat tot een overeenstemming komen op basis van openheid en wat echt het beste is voor de mensen, is in de tweede kamer en geen plaats. Leugenaars en Zwendelaars en oplichters en niemand maakt zich er druk om.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 21:00

en kabinet

FransAkkermans1947
FransAkkermans194715 apr. 2018 - 19:46

Het wezen van de democratie is dat je op basis van een mening of standpunt medestanders mag werven om zo, via de stembus, politieke macht te veroveren. Het is aan de kiezers om te bepalen wie zich volksvertegenwoordiger mag noemen en aan niemand anders. Wie zich niet aan de wet houdt valt af. Een beter systeem is er niet.

poeslief
poeslief15 apr. 2018 - 19:46

@Jasper Mekkes Welke objectieve waarden houdt U er op na?

RosaLange
RosaLange15 apr. 2018 - 19:34

Toch eng die tendens van de gevestigde orde om de democratie te willen beperken, nu niet meer iedereen op de conventionele partijen stemt of netjes thuisblijft als ie geen geschikte vertegenwoordiger op het stembiljet vindt. Vroeger werden de kandidaten voorgeselecteerd door de partijen. Men regelde het zogezegd onderling en dat was dan democratie.Totdat mensen eigen partijen gingen oprichten en daarmee ook nog succes hadden. Nu is er geen houden meer aan en gaat in ene iedereen zich met de democratie bemoeien. Het moet niet gekker worden! Dus dan maar de eisen opschroeven om mee te mogen doen. Zo kom je wel van dat volk af en kun je het weer lekker onderling regelen. Dat noem je dan herstel van de democratie.Je brult iets over fascisme want dan lijkt het allemaal minder erg. Doe niet zo laf. Ga dat debat aan. Laat zien dat je betere ideeën en concepten hebt. Probeer de mensen te overtuigen in plaats van hun democratische rechten te beperken.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 20:12

Ben blij dat jij het stuk hebt gelezen en begrepen en tot deze vragen komt.

Thuru
Thuru15 apr. 2018 - 19:27

Er zijn geen fascistische partijen in Nederland. Wel zijn er een aantal waardeloze partijen zoals DENK die je echt niet groot wil zien, echt niet wil zien in wat van ook college en ook niet wil zien in kabinet, nu niet, nooit niet.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 20:13

Stoor jij je ook zo aan de homeopathische verdunning van ons blank Avondland?

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde15 apr. 2018 - 21:46

Thuru, geen fascistische partijen in Nederland? Zeker even niet opgelet sinds Baudet zijn intrede deed. Robert Paxton kenschetst fascisme als een vorm van politiek gedrag dat gekenmerkt wordt door een obsessie met maatschappelijk verval en slachtofferschap. Het fascisme vindt zijn aanhang onder toegewijde nationalistische militanten. Dat lijkt me een toepasselijke beschrijving van het FvD. Baudet heeft het over niets anders dan domme buitenlanders, niet westerse, onreine migranten die een bedreiging vormen voor onze cultuur, de zuiverheid van onze Joods Christelijke achtergrond die ver verheven is boven die van de binnendringende barbaren, maatschappelijk verval veroorzaakt door cultuur marxisme en Oikofobie.

spoorsloper
spoorsloper15 apr. 2018 - 18:53

Het wegzetten van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers als fascisten getuigt niet echt van veel gevoel voor democratie.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 20:13

Fascisten ontkennen ook niet.

Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 20:28

Hitler was ook democratisch gekozen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194716 apr. 2018 - 10:30

@Paul250371 Dat Hitler democratisch is gekozen lees je wel meer maar dat is maar zeer de vraag. In 1933 kreeg de NSDAP 43,9 % van de stemmen. Het hoogste dat ooit bereikt werd. Dat waren de laatste verkiezingen in de Weimarrepubliek met een meer partijenstelsel. Hitler gebruikte zijn benoeming als Rijkskanselier door van Hindenburg in 1933 om zijn tegenstanders uit te schakelen en de absolute macht naar zich toe te trekken. Je kunt je ook afvragen of er wel sprake is geweest van vrije verkiezingen gelet op de intimidatie en straatterreur die er mee gepaard ging. Ik denk dat je beter kunt spreken over een staatsgreep waarmee Hitler aan de macht kwam. (https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/55/de-machtsovername-van-adolf-hitler)

Paul250371
Paul25037117 apr. 2018 - 10:04

Frans Klopt. De communistentruc door de SS de Rijksdag in de fik te laten steken en de communisten daarvoor te laten opdraaien (Marinus van der Lubbe) zorgden er voor dat de Communistenstemmen niet mee mochten tellen en zodoende creëerde Adolf zijn meerderheid. Het is wel een misselijke truc en inderdaad is het democratische gehalte laag maar het was geen klassieke Putsch.

Secularus
Secularus15 apr. 2018 - 18:29

Dus de kwaliteitseis is Mekkes oordeel of iemand xenofoob is. Lijkt me een uitstekend en objectief criterium.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037115 apr. 2018 - 20:14

Welk van zijn criteria ben jij het niet mee eens?

bijzettafel
bijzettafel15 apr. 2018 - 18:07

Een voorbeeld. In het democratische Rusland bestaat er toetsing van kandidaten die zich willen laten verkiezen. Gek, maar de oppositiekandidaten komen steeds niet door de toetsing en moeten zich terugtrekken. Een dergelijk systeem lijkt u echt een vooruitgang?

1 Reactie
Hiltermann
Hiltermann18 apr. 2018 - 8:32

Lijkt me een uitstekend idee. Zo hou je de volksvertegenwoordiging zuiver van smetten als DENK en FvD. Alle gekheid daargelaten, het toelaten van iedereen die kans ziet de kiesdrempel te overschrijden houdt een risico in dat ook minder geschikte kandidaten een zetel kunnen halen in het parlement. Het risico neemt nog toe wanneer deze lieden deel uit maken van een partij die meedoet met de regering. Dan komen types als van Ark bovendrijven met weerzinwekkende plannen die flink besparen ten koste van werknemers met beperkingen. Dat haar plan niet de beloofde extra arbeidsplaatsen oplevert verbaasd niemand meer. Deze incompetentie duurt in ieder geval voort tot het einde van Rutte III. Een bewindspersoon wegens gebleken ongeschiktheid wegsturen doen we niet meer.