Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nooit meer (Ibn Ghal) doen

  •  
12-09-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
106 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Als de bij Pauw & Witteman aanwezige Ibn-Ghaldoenouders representatief zijn, moeten we maar helemaal niet meer beginnen aan islamitische scholen
Ik moest opzoeken wie het eigenlijk was, die Ibn Ghaldoun. Hij bleek een belangrijk middeleeuws historicus, een invloedrijk filosoof, een machtig politicus, maar ook een onbetrouwbare draaier en een gewetenloze opportunist die bijna overal waar hij opereerde conflicten veroorzaakte. De gevangeniscel was geen onbekende omgeving voor hem. De stichters van Nederlands’ enige islamitische middelbare school hadden geen betere naamgever kunnen kiezen.
Zelden zal de slachtofferkaart zo onbeschaamd zijn getrokken en gespeeld op de Nederlandse televisie. De bij Pauw & Witteman uitgenodigde ouders van de Rotterdamse scholengemeenschap negeerden alle feitelijke kritiek en gingen frontaal in de aanval. Niet het financiële wanbeheer, niet de onbevoegde, nauwelijks Nederlands sprekende leraren, niet eens de grootste examenfraude uit de vaderlandse geschiedenis, waren debet aan de dreigende sluiting van “hun” school. Nee, het was de o zo Nederlandse islamofobie die Ibn Ghaldoun de das om had gedaan.
Oprichter, voormalig bestuursvoorzitter en fraudeur Belgacem Naas (onder wiens bewind subsidiegelden voor snoepreisjes naar Saoedi-Arabië – het Mekka van de islam – werden misbruikt) ontkende glashard de door de onderwijsinspectie geconstateerde wantoestanden op zijn school. Zijn verhaal kwam neer op: er zijn geen problemen, ze zijn niet onze schuld en bovendien zijn ze inmiddels opgelost. Logica waar de filosoof Ibn Ghaldoun radeloos van was geworden, maar waar de intrigant in hem waarschijnlijk tevreden over zou hebben gegniffeld.
Naas vertelde ook nog maar eens heel duidelijk waarom moslimkinderen per se naar dito scholen moeten, anders moeten ze misschien wel eens handen schudden met vrouwen. Bismillah, handen schudden met vrouwen! En dat in Nederland in het jaar 2013 (al vermoed ik dat Belgacem Naas zich meer thuis voelt in de islamitische jaartelling waar het nu 1434 is). Dat moeten we niet willen met z’n allen, al die gelijkheid tussen de seksen en zo.
Middeleeuws Maar Naas was niet eens de meest middeleeuwse van de Ibn-Ghaldouners die gisteravond ouderwets boos zaten te zijn in de Westergasfabriek. Gevraagd naar wat zij zouden doen als de school inderdaad op 1 november wordt gesloten, zei één van hen dat hij zijn zoon waarschijnlijk naar Turkije zou sturen om daar zijn eindexamenjaar (!) te doen. Hij had dit eerder al met zijn dochter gedaan, voegde palief eraan toe (we weten niet waarom, maar ik vermoed dat het arme meisje ondanks Ibn-Ghaldounindoctrinatie te veel van die verderfelijke, westerse gewoontes had overgenomen).
Logisch toch? Hoor eens, het belang van een goede opleiding voor je kinderen is één ding, maar dat kan natuurlijk niet zwaarder wegen dan de slaafse liefde voor je denkbeeldige vriendje Allah. Stel je voor, je kind tussen allemaal van die mondige, vrije, zeg maar gerust Nederlandse (bah!) kinderen. Nee, dan houden we ze liever thuis en gaan ze maar helemaal niet naar school, vond de vader. De rest keek nors, maar instemmend.
Ik heb nog nooit zo’n geweldig argument tegen islamitisch onderwijs in Nederland gezien. Onbedoeld toonden de ouders van de Ibn-Ghaldounscholieren waarom hier geen ruimte zou mogen zijn voor dit soort op middeleeuwse woestijnwaanideeën gebaseerd onderricht: de school dient een plek te zijn waar westerse invloeden worden buitengehouden, waar integratie wordt voorkomen, waar voor denkbeelden over vrijheid en gelijkheid geen ruimte is.
Madrassa Sorry, maar zelfs zonder financiële problemen, examenfraude en onbevoegde leraren zou een beschaafd land zo’n omhooggevallen madrassa moeten sluiten. Onze regering heeft de mond vol van burgerschap, maar een mooier staaltje van het tegendeel hiervan hadden Pauw & Witteman ons niet kunnen tonen. Waarvoor dank, na de Deventer pedojaagtokkies zijn nu de Rotterdamse haatbooslimouders ontmaskerd.
En ja, bij soortgelijke omstandigheden zou een christelijke school ook dicht moeten. Of nog beter: laat de overheid alleen openbare, seculiere scholen bekostigen. Wil je je kinderen leren dat homo’s viespeuken (“minder dan varkens”, zei een aan de Ibn Ghaldoun verbonden imam ooit) en vrouwen minderwaardig zijn, of dat de aarde 6000 jaar oud is en dat Jezus een dinosaurus bereed, dan betaal je dat maar lekker zelf. Kortom, het Franse systeem, er heeft mij nog nooit iemand kunnen uitleggen wat daar mis mee is. Weg met dat malle Artikel 23 van de Grondwet, ooit bedacht om in een verzuild land scholieren op te leiden.
Natuurlijk is het triest voor de kinderen die nu naar een andere school moeten, maar misschien is dat op de lange termijn wel het beste dat hen kon overkomen. Een weliswaar gedwongen, maar kennelijk broodnodige stap op weg naar integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. Op een openbare of desnoods zelfs op een christelijke school. Zoals Paul Witteman gisteravond o zo terecht de discussie afsloot: “En dan de Koran thuis maar bestuderen.”

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (57)

jvanhall
jvanhall12 sep. 2013 - 8:54

Als Bart Schut representatief is voor de voorvechters van onderwijs zonder religie-invloeden, dan moeten we er ons maar bij neerleggen dat we nog voorlopig nog niet van religieus onderwijs af zijn. Ik vind dit een tendentieus verhaal met slechte argumenten en veel retorische trucs. Er zijn veel betere en inhoudelijkere argumenten te geven tegen islamitisch (en christelijk) onderwijs.

kindval
kindval12 sep. 2013 - 8:54

Gisteren ook gekeken...het optreden van de ouders was treurigmakend en genant...geen spoor van zelfkritiek en zelfreflectie...Goed dat die school gesloten wordt....

KoningPruts
KoningPruts12 sep. 2013 - 8:54

Gisteren Pauw en Witteman gezien. 4 moslims, waarschijnlijk diegenen die het beste Nederlands spreken van de hele kliek, die voornamelijk de "Nederland is anti-islam" kaart spelen, niet ingaan op alle misstanden, etc. De directeur is nauwelijks te volgen of is dat wat we tegenwoordig beschouwen als "geïntegreerde allochtoon/nieuwe Nederlander? Dat is dan het beleidsorgaan van de school. Alleen Tahla Bulut komt in de buurt van fatsoenlijk Nederlands, en dat is slechts een vader. Die had je daar volgens mij beter aan het roer kunnen zetten.

FransLenaen
FransLenaen12 sep. 2013 - 8:54

Altijd maar weer die slachtofferrol. De uitzending gisteren was werkelijk tenenkrommend. Mensen die al jaren in Nederland wonen, spraken nauwelijks de taal en sturen hun kinderen naar een evident slchte schoool om vervolgens 'de islamofobe Nederlander' de schuld te geven... Gelukkig ken ik vele moslims die wel het beste met hun kinderen voorhebben en die uit hun slachtofferrol komen en beseffen dat ze zich ook moeten aanpassen in een westerse samenleving.

smartblonde
smartblonde12 sep. 2013 - 8:54

Complimenten Bart. Ook ik heb met afgrijzen zitten kijken. Helaas voor de PVV de beste free publicity ooit!

lynx234
lynx23412 sep. 2013 - 8:54

Belgacem Naas - heet die man echt zo? Het klinkt als de naam van een bouwmaterialenhandel in Eigenbrakel.

Biff Everwood
Biff Everwood12 sep. 2013 - 8:54

Ik vind dat een scheiding van kerk en staat ook in het onderwijs moet gelden. Dus gaarne enkel (overheidsgeld voor) seculier onderwijs.

ReneeOZ
ReneeOZ12 sep. 2013 - 8:54

De vrijheid van onderwijs moet natuurlijk wel gewaarborgd blijven, zoals gesteld in artikel 23 van de Grondwet. Alleen zouden scholen vallend onder het bijzonder onderwijs de kosten gewoon zelf moeten financieren. Die hele identiteit is ook vaak een wassen neus. Mijn kinderen gingen naar een katholieke basisschool, om de simpele reden dat er een veilige route van huis naar school was. Op die school was nog niet de helft van de leerlingen van katholieke huize, noch het personeel, maar hadden de meeste ouders er een praktische reden voor, zoals ik. Met andere woorden, de overheid zou zich moeten beperken tot het financieren van het openbaar onderwijs. De school van mijn kinderen zou zich in feite met gemak als zodanig kunnen profileren, maar wil een school per se tot het bijzonder onderwijs blijven behoren dan, zoals gezegd, zelf voor de kosten opdraaien. Overigens vind ik het een beetje flauw om het over het Nederlands van de heer Naas te hebben. Hij geeft daar geen les. Bovendien stak hij wel degelijk de hand in eigen boezem, hij stelde expliciet dat de schuldigen van fraude en wat al dies meer zij gestraft moesten worden. Gebrekkig Nederlands, oké, maar dom kwam hij zeker niet over. Relevanter dan zijn kennis van onze taal vond ik dat hij twee kinderen op de Erasmus universiteit heeft. En logisch dat hij zijn eigen initiatief verdedigt, zou iedereen doen.

Hanzel2
Hanzel212 sep. 2013 - 8:54

"Zelden zal de slachtofferkaart zo onbeschaamd zijn getrokken en gespeeld op de Nederlandse televisie." Ik herinner mij een optreden van mr. Bram Moszkowicz in het zelfde programma. Hij liet deze heren op het gebied van slachtoffferschap en heilige verontwaardiging ver achterzich.

Lozerech
Lozerech12 sep. 2013 - 8:54

Religie hoort niet thuis in het onderwijs. Er is tenslotte niet zoiets als katholieke wiskunde, islamitische biologie of joodse aardrijkskunde. Natuurlijk staat het iedereen vrij religieuze organisaties op te richten, maar niet met steun van de overheid. Weg ermee!

Bouwman2
Bouwman212 sep. 2013 - 8:54

De kern van artikel 23 van de grondwet is dat de richting en inrichting van de scholen wordt overgedragen aan de schoolbesturen die vanaf 1917 verder gaan als bevoegd gezag. Het is de vraag of de Overheid een BG zo maar terzijde kan schuiven. Er moeten gegronde redenen voor bestaan om niet in de geest van de Grondwet te handelen. Die argumenten zijn m.i. weinig overtuigend. Dat in het verleden door bestuursleden gelden zijn verduisterd is waar, maar waarom zijn de fraudeurs dan toen dat speelde niet meteen strafrechtelijk aangepakt? Bovendien kun je hun opvolgers de fouten en feilen uit het verleden niet in de muilen schuiven. . Onvoldoende taalbeheersing is arbitrair. In elk geval is het niet de Overheid of de daarvan afgeleide inspectie die over de taalbeheersing van personeel gaat maar het BG. Kan de Overheid aantonen dat ze de manco's met het BG heeft besproken? Wanneer je iemand wilt ontslaan moet je toch wel dossier opgebouwd hebben. Daar wordt niet van gerept. De Overheid die voortdurend benadrukt dat ze kleiner wil worden laat hier wel nadrukkelijk de spierballen rollen in de wetenschap dat de publieke opinie die jarenlang bewerkt is door de PVV de tolerantie al lang heeft laten varen. Het effect is dat islamitisch voortgezet onderwijs niet meer bestaat. Moslims evenwel zijn er en blijven er. Als de Overheid wil dat de moslims in Nederland niet radicaliseren, dan gokt ze op de inschikkelijkheid van de moslims. Ik zou die gok niet lichtvaardig nemen.

henzel2
henzel212 sep. 2013 - 8:54

Behalve dat artikel 6 van de Grondwet ook nog moet worden afgeschaft ben ik het roerend met je eens.

Waslinks
Waslinks12 sep. 2013 - 8:54

P&W gezien hebbende, blijft het me verbazen dat er nog steeds duizenden moslimouders zijn die hun kinderen willens en wetens naar een aantoonbaar slechte school sturen. Het sterkt me in mijn mening dat artikel 23 zo nel mogelijk op de helling moet, we moeten af van al het onderwijs op religieuze basis. Als ouders hun kinderen met die onzin willen indoctrineren, doen ze dat maar in hun eigen tijd en van hun eigen centen.

HrDeKadt
HrDeKadt12 sep. 2013 - 8:54

Wat een dramatische uitzending inderdaad! Als je dit gezien hebt begrijp je onmiddelijk hoe idioot deze situatie eigenlijk is. Deze baardmannen begrijpen er werkelijk helemaal niets van. En als het WEL begrijpen, dan houden ze zich knap van de domme. Dat kan nl. ook. Hoe je het ook beziet, laat dit inderdaad een waarschuwing zijn voor nieuwe experimenten met islam in onze samenleving en instituties.

msj_meijerink
msj_meijerink12 sep. 2013 - 8:54

Waarmee de schrijver eens te meer aantoont dat onderwijs core business van de overheid is, al zullen nu Abraham Kuijper en Herman Schaepman zich weer eens omdraaien in hun graf. Overal en altijd komt die vermaledijde godsdienst om de hoek kijken als het ergens fout gaat of dat overmatig fanatiek 'beargumenteerd' dingen moeten worden aangetoond/ontkend. Dus, nogmaals: onderwijs moet 'openbaar' zijn. Slechts dan kun je er een waardevast keurmerk aan verbinden.

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2013 - 8:54

Goeie hemel. De man spreekt zelf amper verstaanbaar Nederlands, en dat doet zijn kinderen dan op zo'n slechte school.........Goed dat die school wordt gesloten.

1 Reactie
Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 sep. 2013 - 8:54

Ik begrijp de koppeling niet tussen een vader die moeilijk Nederlands spreekt, maar wel getrouwd is met een Nederlandse vrouw en de problemen bij een school.

walter2
walter212 sep. 2013 - 8:54

Een vreemd betoog. Eerst wordt beweerd dat de bij de auteur onbekende Ibn-Khaldun een "gewetenloze opportunist" was om vervolgens te klagen over bijzonder onderwijs aan de hand van de uitlatingen van een persoon in een TV-programma. Dat er op de gelijknamige school van alles mis was en veel te laat is ingegrepen heeft niets met onderwijs gebaseerd op "middeleeuwse woestijnwaanideeën" te maken, maar alles met falend toezicht en onderwijsbeleid.

2 Reacties
hphilippens
hphilippens12 sep. 2013 - 8:54

Juist!

opgeheven
opgeheven12 sep. 2013 - 8:54

In de eerste plaats ligt de verantwoordelijkheid natuurlijk niet bij het toezicht of onderwijsbeleid (andere scholen leveren immers wel goed onderwijs en die vallen onder hetzelfde toezicht en beleid) maar bij het schoolbestuur die willens en wetens handelen in strijd met het beleid. Met islam heeft het inderdaad niet te maken meen ik, het is alleen wel weer typerend dat juist op de enige islamitische school in nederland deze enorme waslijst aan wantoestanden ontstaat. Als je ziet dat het bestuur amper Nederlands spreekt, de leraren de taal niet machtig zijn, en dat in de bovenbouw 80% van de docenten onbevoegd is, dan lijkt het er weer sterk op dat niet de kwaliteit van de docent doorslaggevend is geweest hem aan te nemen, maar diens religie. En in dat licht bekeken heeft de islam er dus alles mee te maken, niet in religieus opzicht, maar omdat de gedachte heerst dat iedereen die er werkt bij hetzelfde religieuze clubje moet zitten, ongeacht of hij geschikt is voor de job.

opgeheven
opgeheven12 sep. 2013 - 8:54

Er was ook niets anders te verwachten van ouders die hun kind op deze school inschrijven. De problemen met de school zijn niet het afgelopen jaar ontstaan, de school is al jaren en jaren negatief in het nieuws. Is het niet fraude, dan is het wel slecht onderwijs. Is het niet een enorme schuld, dan blijken er wel weer mensen op de loonlijst te staan die er helemaal niet werken. Dan is het onderwijsgeld dat wordt gebruikt voor snoepreisjes naar Mekka, de volgende keer wordt onderwijsgeld gebruikt voor de aanschaf van schoolbussen. enz enz enz. De lijst is eindeloos. De ouders die hun kind willens en wetens toch inschrijven op die school, ja daar kun je zulke reacties van verwachten. Het interesseert hen namelijk niet dat hun kind later niet een foutloze sollicitatiebrief kan schrijven of geen normale baan zal vinden, als ze de leer van de koran maar kennen. Maar kun je dat mensen kwalijk nemen, die zelf waarschijnlijk laag of niet opgeleid zijn, kunnen zij de waarde van een diploma wel inschatten? En ja, die slachtofferrol die zijn we inmiddels gewend. Wie trouwens serieus overweegt zijn zoon naar Turkije te sturen omdat hij anders misschien een vrouw de hand moet schudden zou moeten overwegen te emigreren. Ik vind dat iedereen zelf moet weten wie hij wel of niet de hand schud, als iemand de andere sekse geen hand wil schudden ook prima. Maar ik vind dat een bedrijf je daarom wel een baan mag weigeren of zelfs mag ontslaan. Hand schudden is een normale omgangsvorm in dit land, bedrijven mogen van hun personeel verwachten dat zij de normale gangbare etiquette in acht nemen. Wanneer jij dus werkloos wordt of geen baan kan vinden, heb je wat mij betreft geen recht op financiele ondersteuning van de staat. Heb jij een probleem met handen schudden is de kans dus groot dat je geen fatsoenlijke baan vind, dan kun je beter overwegen of je niet moet vertrekken.

1 Reactie
Beisser
Beisser12 sep. 2013 - 8:54

[" Het interesseert hen namelijk niet dat hun kind later niet een foutloze sollicitatiebrief kan schrijven of geen normale baan zal vinden, als ze de leer van de koran maar kennen."] De grote paradox in deze situatie is dan weer dat twee van de zoons van deze B. Naas aan de Erasmusuniversiteit schijnen te studeren. Is dat dankzij of ondanks de vooropleiding die ze gehad hebben? vraag je je dan af. Of zit ie gewoon te liegen?

insignia
insignia12 sep. 2013 - 8:54

Als voorstander van Openbaar Onderwijs ben ik niet direct een pleitbezorger van bijzonder onderwijs. Maar aangezien er in ons land wetgeving bestaat waarin dat geregeld wordt ben ik van mening dat als aan de wettelijke eisen voldaan is er geen enkel bezwaar kan zijn om een islamitische school te stichten. Onderwijsinspectie dient de zaak in de gaten te houden en in te grijpen als er een zootje van gemaakt wordt.

2 Reacties
FransLenaen
FransLenaen12 sep. 2013 - 8:54

'Onderwijsinspectie dient de zaak in de gaten te houden en in te grijpen als er een zootje van gemaakt wordt.' -- En dat hebben ze dus ook gedaan Maar wil je echt islamitisch onderwijs in NL als je het rariteitenkabinet gisteren hebt gezien? Mensen die na 30 jaar nog steeds niet fatsoenlijk Nederland spreken, mensen die altijd in de slachtofferrol zitten, mensen die het westen haten en mensen die het blijkbaar geen snars intereseert of hun kinderen goed onderwijs krijgen. Ik gun de kinderen een betere toekomst.

adriek
adriek12 sep. 2013 - 8:54

Het is prima dat grondwettelijk het recht op bijzonder onderwijs geregeld is. Maar staat in de grondwet dan ook dat de staat dat in al zijn excessen gaat financieren? Wat mij betreft inderdaad: goed, neutraal, door de staat geregeld onderwijs, en andere hobbies zelf financieren. Godsdienstonderwijs kan weer gewoon op de zondagschool, de tafels van vermenigvuldiging zijn in alle culturen gelijk. De onderwijsinspectie moet toezien op de gang van zaken en, belangrijker, de resultaten. Of speciale scholen dan voor subsidie in aanmerking komen moet van geval tot geval en van jaar tot jaar beoordeeld worden. Subsidie wordt gegeven aan projecten die nieuw zijn en/of iets bijzonders bijdragen.

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2013 - 8:54

het was inderdaad tenenkrommend hoe men alleen maar het komt door 11 september kon roepen de man die zijn kinderen naar turkije wil sturen (even voor de duidelijkheid als er 1 land tot voor kort religie in de klas verbood was dat turkije) is nota bene een hulpverlener. 1 die blijkbaar geen onderdeel van nederland wil uitmaken

1 Reactie
missfying
missfying12 sep. 2013 - 8:54

Oh? Volgens mij is 11 september helemaal niet genoemd.

KarendeV2
KarendeV212 sep. 2013 - 8:54

De auteur haalt een paar dingen door elkaar: de school is niet gesloten vanwege de standpunten die daar worden uitgedragen, maar vanwege wantoestanden die in beginsel op elke school zouden kunnen plaatsvinden. Alleen docenten die nauwelijks Nederlands spreken zul je op een christelijke school niet zo snel tegenkomen. De discussie over Bijzonder Onderwijs is een andere. Het “vervelende” van het gelijkheidsbeginsel is dat die in beginsel niet toelaat om scholen op grond van hun levensbeschouwing te sluiten. Dat schept een dilemma. In feite schept dat beginsel ook ruimte voor een school op fascistische grondslag. Moet er een grens getrokken worden en op grond van welke argumenten dan precies?

2 Reacties
A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten12 sep. 2013 - 8:54

''De discussie over Bijzonder Onderwijs is een andere. Het “vervelende” van het gelijkheidsbeginsel is dat die in beginsel niet toelaat om scholen op grond van hun levensbeschouwing te sluiten.'' Je zou als staat wel kunnen stoppen met het financieren van bijzonder onderwijs.

ReneeOZ
ReneeOZ12 sep. 2013 - 8:54

Hij is wel op meer punten inconsequent: "Weg met dat malle Artikel 23 van de Grondwet, ooit bedacht om in een verzuild land verzuilde scholieren op te leiden..." En leerlingen Ibn Galdoen: "...op een openbare of desnoods zelfs op een christelijke school." Dat laatste had ie, gezien zijn opvatting over de onderwijswetgeving, dus beter achterwege kunnen laten Kortom, een warrig verhaal dat weinig toevoegt aan de problematiek van het bijzonder onderwijs als zodanig en/of individuele scholen, al dan niet behorend tot het bijzonder onderwijs, die er een potje van maken. :-)

Nadiana
Nadiana12 sep. 2013 - 8:54

De misstanden bij het Ibn Ghaldoun zijn niet inherent aan het islamitische geloof. Er zijn ook seculiere scholen waar enorm veel problemen zijn. En voor alle militante atheïsten... beseffen jullie wel dat vrijheid van geloof een fundamenteel mensenrecht is, volgens internationaal recht? Nederland heeft het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten ondertekend en geratificeerd, en daar staat onder andere deze passage in... "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance." Wanneer Nederland dit verdrag aan de laars lapt, dan zullen we ons in het illustere gezelschap van landen als Bhutan, Brunei, Maleisië, Myanmar, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten bevinden. Die landen hebben het immers ook niet zo met vrijheid van religie.

5 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos12 sep. 2013 - 8:54

Inderdaad, dat heb je goed geschoten: "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance" Daarom verbijstert het me dat wereldwijd miljoenen kinderen door hun ouders geindoctrineerd en in het keurslijf van de religieuze regeltjes gepropt worden. Religeus denkende mensen lappen massaal dit artikel aan hun laars, maar beroepen zich massaal op dit artikel wanneer het ze van pas komt.

kindval
kindval12 sep. 2013 - 8:54

" Er zijn ook seculiere scholen waar enorm veel problemen zijn." Kunt u mij 1 andere school in Nederland aanwijzen, waar een vergelijkbare opeenstapeling van wantoestanden heeft plaats gevonden?

NiekH
NiekH12 sep. 2013 - 8:54

Het verdrag verplicht de lidstaten niet om dergelijk onderwijs te financieren.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai12 sep. 2013 - 8:54

Kom kom militante atheïsten, ben atheist maar geloof me er is niets militant in me ik en wel veel militante gelovige waaronder mensen die het nodig vinden om willens en wetens hun kinderen slecht onderwijs geven omdat het geloof's Indoctrinatie belangrijker is dan de toekomst van hun eigen kinderen dat noem ik militant. Weet niet of u ook het gebeuren bij P&W heeft mogen waarnemen als alle ouders het zelfde niveau hebben als het gaat om de beheersing van de Nederlandse taal en een groot deel van de leerkrachten onbevoegd is en er zelfs leerkrachten zijn die de Nederlandse taal slecht beheersen en je kind ondanks dat alles naar zo'n school stuurt dan denk ik speken we over militante gelovigen.

eeweew
eeweew12 sep. 2013 - 8:54

Dit verdrag betekent dus dat je het recht heb je kinderen kennis te onthouden op basis van je geloof? Dat wist ik niet, en dat is echt zeer ernstig.

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2013 - 8:54

Ook word ik zo moe van dat "doe je maar thuis" toontje. Klassiek liberalen waren naast scheiding tussen kerk en staat ook voor scheiding tussen economie en staat. Dan moet men dus economie uit het onderwijspakket halen. En dan sport/gym! Kost alleen maar tijd dat besteed had kunnen worden aan feiten kennis; sporten doe je maar thuis. En dan dingen als feestdagen; informele activiteiten doe goed kunnen zijn voor het sociale element in een mensenleven. Afschaffen maar; al dat carnaval, halloween en kerst gebeuren. Daar i een school niet voor. Doe je maar lekker thuis want in die tijd dat de school besteed aan een kerst samenzijn is maar had besteed kunnen worden aan het aanbidden van het sciëntisme; feitenkennis stampen. Alle andere waarden overboord; doe je maar thuis. Wat nou economie, lichaamsbeweging en sociaal samenzijn! Weg ermee al die gezelligheid. Van jongs af aan stampen en gedisciplineerd feiten stampen; de (sociale)context en andere waarden die je daaraan verbind zoek je thuis maar uit. Weg met gedeelde waarden; heil het hyper-individu!

1 Reactie
Beisser
Beisser12 sep. 2013 - 8:54

Wat een geklets! Het sociale element in al zijn vormen (Zelfs het samenzijn t.g.v. de kerstvakantie) Is uiterst belangrijk als onderdeel van het schoolleven. Moet gehandhaafd blijven. Daar is iedereen het over eens. Maar dan zonder de besmetting met religie!

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2013 - 8:54

Als taalvaardigheid van ouders het criterium gaat worden dan kunnen we wel meer scholen gaan sluiten. Als snoepreisjes het criterium gaan worden dan kunnen we de Publieke Omroep wel sluiten. Als we nu eens het ROC islamitisch Onderwijs laten verzorgen.

1 Reactie
Beisser
Beisser12 sep. 2013 - 8:54

["Als we nu eens het ROC islamitisch Onderwijs laten verzorgen."] Ik ben tegen! Ik ben tegen alle vormen van religieus geïnspireerd onderwijs. Het is al erg genoeg dat die kinderen thuis gehersenspoeld worden.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 sep. 2013 - 8:54

We vergeten snel en zijn selectief, want opeens waren er keurige scholen die sjoemelden. Journalistenschool in Zwolle die nepdiploma's uitreikte, InHolland die sjoemelde met de resultaten van examens om maar zoveel mogelijk kinderen te laten slagen en scholen die nepcursussen aanbieden om belastingen te ontduiken, samen met de werkgevers. Nee het is allemaal geweldig bij het niet-islamitisch onderwijs. men moet wel alles in de juiste volgorde en perspectief blijven zien. maar dat komt niet uit in een tijd dat we toch iemand de schuld moeten geven van de economische crisis. dat leidt lekker af. Men doet overigens net of moslim zijn een nationaliteit is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Zelfs een PVV-afvallige in de Haagse Gemeenteraad heeft zich bekeerd tot de islam, terwijl hij was volgestouwd met anti islam propaganda. Ik ben zelf ongelovig, maar ik vind de wijze waarop er met ouders en kinderen wordt omgegaan in dit dossier ver beneden de maat. De school is nu failliet en er komt opnieuw een islamitische school onder de vlag van de christelijke koepel. Heel verstandig! Iedereen heeft recht op z'n eigen denominatie, als men zich aan de wetgeving houdt. Als we respect willen en mensen zicjh aansluiten en integreren moeten we ophouden met uitsluiten. Want ik geloof niet dat we met z'n allen laten zien hoe het hoort. We laten juist zien hoe het niet hoort: ben je anders? Opzouten! Dat is niet mijn Nederland.

3 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos12 sep. 2013 - 8:54

"We vergeten snel en zijn selectief, want opeens waren er keurige scholen die sjoemelden. Journalistenschool in Zwolle die nepdiploma's uitreikte, InHolland die sjoemelde met de resultaten van examens om maar zoveel mogelijk kinderen te laten slagen en scholen die nepcursussen aanbieden om belastingen te ontduiken, samen met de werkgevers." Ja, 'hullie doen het ook' Nu gaat het echter om de Ibn Ghaldoen school. wat vind U van de misstanden daar? "Nee het is allemaal geweldig bij het niet-islamitisch onderwijs. men moet wel alles in de juiste volgorde en perspectief blijven zien. maar dat komt niet uit in een tijd dat we toch iemand de schuld moeten geven van de economische crisis. dat leidt lekker af." De economische crisis heeft hier niets mee te maken, het gaat hier om een beslissing een school te sluiten vanwege de kwaliteit van het onderwijs "Men doet overigens net of moslim zijn een nationaliteit is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Zelfs een PVV-afvallige in de Haagse Gemeenteraad heeft zich bekeerd tot de islam, terwijl hij was volgestouwd met anti islam propaganda." Het gaat hier in de discussie over religie. De PVV heeft voorts niets met deze discussie te maken. "Ik ben zelf ongelovig, maar ik vind de wijze waarop er met ouders en kinderen wordt omgegaan in dit dossier ver beneden de maat." Klopt, deze sluiting had voor het schooljaar al zijn beslag moeten hebben. Kinderen halverwege naar een andere school overplaatsen is niet handig. Maar wellicht was het peil van onderwijs dermate laag, dat dit toch in het belang van de kinderen gedaan is. "De school is nu failliet en er komt opnieuw een islamitische school onder de vlag van de christelijke koepel. Heel verstandig! Iedereen heeft recht op z'n eigen denominatie, als men zich aan de wetgeving houdt." Inderdaad, en dat heeft het bestuur van de Ibn Ghaldoen school niet gedaan. "Als we respect willen en mensen zicjh aansluiten en integreren moeten we ophouden met uitsluiten. Want ik geloof niet dat we met z'n allen laten zien hoe het hoort. We laten juist zien hoe het niet hoort: ben je anders? Opzouten! Dat is niet mijn Nederland." Uitsluiten hoort inderdaad niet. Daarom hoort de hokjesgeest zo snel mogelijk te verdwijnen uit dit land. Seculier onderwijs (zie het artikel van Han op deze site) zou, gelijk in Frankrijk, de maatstaf moeten zijn, maar helaas zijn we in Nederland nog niet zo ver.

ReneeOZ
ReneeOZ12 sep. 2013 - 8:54

...Om nog maar te zwijgen over die prof aan de KUB (van wie ik de naam vergeten ben) die niets anders deed dan sjoemelen, en wiens woord er bij een andere prof, Roos Vonk, inging als Gods woord in een ouderling...

Yochnahan
Yochnahan12 sep. 2013 - 8:54

Alfred Blokhuizen: Als we respect willen en mensen zich aansluiten en integreren moeten we ophouden met uitsluiten. Want ik geloof niet dat we met z'n allen laten zien hoe het hoort. We laten juist zien hoe het niet hoort: ben je anders? Opzouten! Dat is niet mijn Nederland. Nou was het kenmerk van het verhaal van de heren in Pauw en Witteman nou juist dat men recht had op segregatie op grond van de islamitische achtergrond van de leerlingen. Een achtergrond, die het best bewaard kon blijven door het eigen kind naar het buitenland te sturen i.p.v. naar een middelbare school met superieure kwalificaties in dezelfde regio. En passant liet de hoofdgast nog weten dat in Rotterdam 80% van de islamitische jeugd thuisblijft of aan de drugs zit. Dit schreef hij toe aan het gebrek aan islamitisch onderwijs in Nederland. Of misschien wel in Europa, zoveel andere landen kennen het verschijnsel niet. Misschien ziet u in dit optreden tekenen van de behoefte tot integratie in een westerse maatschappij. Ik vond de manier waarop de heren zich presenteerden curieus en weinig verheffend.

missfying
missfying12 sep. 2013 - 8:54

Persoonlijk vind ik het Nederlands van betrokkenen nog wel meevallen. Je moet een beetje meer moeite doen om het te verstaan, maar dat heeft meer met uitspraak te maken dan met incorrect Nederlands.

1 Reactie
Beisser
Beisser12 sep. 2013 - 8:54

Ach ja, als het om boodschappen doen in de buurtsuper gaat, of een praatje met de buren over de heg, oké dan kan het ermee door, amper, als je bedenkt dat deze mensen al vele jaren, misschien wel de helft van hun leven, in Nederland wonen. Maar voor onderwijs en opvoeding gelden andere normen. Het taalgebruik moet dan grammaticaal vlekkeloos zijn en de woordenschat meer dan gemiddeld groot. Vergeet niet (het is elders ook al gezegd) Op school wordt in elk vak Nederlands gegeven. En dit gegeven geldt voor scholen met veel allochtone leerlingen meer dan dubbel.

[verwijderd]
[verwijderd]12 sep. 2013 - 8:54

Ik ben er op tegen dat men aan de vrijheid van onderwijs gaat lopen sleutelen. Of het nu Christenen, Islamieten, Joden, Boeddhisten of om het even welke religie het gaat, de ouders van die kinderen dragen ook bij aan de financiering van het Nederlandse onderwijs. Omdat er in deze tijd toevallig minder ouders in Nederland zijn die er een religie op na houden wil dat nog niet zeggen dat atheïsten de dienst uit gaan maken en de belastingcentjes uitsluitend naar openbare scholen laten gaan. Het gaat bemoeizuchtige atheïsten ook niets aan welke normen ouders hanteren om hun kinderen groot te brengen. Het zijn hun kinderen, hun normen en hun waarden en daarmee basta. Bestaat er behoefte aan Montessori-onderwijs, prima dan bestaan Montessori-scholen. Bestaat er behoefte aan Christelijk onderwijs, prima dan bestaan er Christelijke scholen. Is er behoefte aan Islamitisch onderwijs, ook prima maar men houdt zich wel aan de wet en zij dienen zich te confirmeren aan de eisen van de onderwijsinspectie. Een goed geleide Islamitische school kan overigens ook prima bijdragen om de harde kantjes van de Islam weg te nemen en zodoende de weg vrij te maken naar een betere integratie, meer begrip voor de westerse samenleving. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik gooi er dus ook maar eens een paar slogans tegenaan. "Handen af van de vrijheid van onderwijs" en "een verandering behoeft nog geen verbetering te zijn".

2 Reacties
omaoeverloos
omaoeverloos12 sep. 2013 - 8:54

"Het gaat bemoeizuchtige atheïsten ook niets aan welke normen ouders hanteren om hun kinderen groot te brengen. Het zijn hun kinderen, hun normen en hun waarden en daarmee basta." Nou, er zijn wel grenzen natuurlijk.... Er zijn secten waar kinderen zodanig worden gehersenspoeld, dat ze zich blind in de armen van de leider storten, tot zelfmoord aan toe. Ook zit ik niet te wachten op troepen door de straten marcherende kinderen met vaandels en knuppels. Ik denk ik als atheist mijn grens wat ik aanvaardbare normen vind in geval van religie gewoon wat scherper stel.

Beisser
Beisser12 sep. 2013 - 8:54

[Handen af van de vrijheid van onderwijs"] Vrijheid van onderwijs prima: Jenaplan, Dalton, Montessori enz. Uitstekend. Religieuze indoctrinatie: Mordicus tegen. Het is al erg genoeg dat kinderen thuis besmet worden.en ["een verandering behoeft nog geen verbetering te zijn."] Betekenisloos cliché.

Rootman
Rootman12 sep. 2013 - 8:54

De enige mogelijke bijzondere scholen die iets anders te bieden hebben: de vrije school, montessori, jenaplan en de ipadschool (maar dan wel een verdomd sterke controle van de onderwijsinspectie!!!)l. De rest kan gewoon een aantal ongesubsidieerde uren bieden om hun religieuze doctrines te onderwijzen. Misschien beter om dit in aparte stichtingen onder te brengen die het schoolgebouw tegen vastgestelde tarieven kunnen huren.

1 Reactie
Beisser
Beisser12 sep. 2013 - 8:54

["De rest kan gewoon een aantal ongesubsidieerde uren bieden om hun religieuze doctrines te onderwijzen"] Liefst achter hoge hagen diep in de weilanden van onze biblebelt en alleen bereikbaar langs smalle bochtige modderpaadjes en wankele bruggetjes. Tussen twee haakjes, de vrije school is gebaseerd op de antroposofische denkbeelden van Rudolf Steiner en dus nogal dubieus.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen12 sep. 2013 - 8:54

Als ik alle reacties lees, kent vrijwel niemand het rapport. Bijna iedereen roept maar wat. Flarden van het nieuws zijn de waarheid. Gemanipuleerd "nieuws" van Powned wordt als bewijs aangevoerd. U weet wel, die omroep die door haar gedrag en manier van verslaggeven voor strafvermindering zorgt bij veroordeelden. Wat een schaamteloze vertoning. En wie bekommert zich om de leerlingen? Het zijn kinderen en die en nu achterblijven zijn per definitie onschuldig. Gelukkig zijn er nog christenen die zich ontfermen over de jongeren. Het zijn zijn juist de christen die laten zien dat je de kids geen slachtoffer kunt laten worden van politiek geklungel en moslimfobie. Het is de CVO in Rotterdam die de kinderen opneemt en bij elkaar op school laat. Het wonderlijke is dat ze ook een gebouw ervoor hebben. Er komt er een leeg binnenkort. Nu het een bijzondere christelijke school blijkt te worden, met alle kwaliteitswaarborgen, wie is er dan nog tegen? Of gaat het dan stiekempjes toch niet om onderwijskwaliteit? Ik ben benieuwd. Als de onverdraagzaamheid en desinteresse in alle feiten de norm wordt in Nederland, is het droevig gesteld. Als schelden op allerlei forums de norm is, mag je niemand op dat soort gedrag afrekenen.

3 Reacties
RvDugt
RvDugt12 sep. 2013 - 8:54

desinteresse in alle feiten de norm wordt in Nederland. Dat is al een tijdje gaande, eerste hits op google, youtube filmpje, wikipedia,etc ze worden klakkeloos voor waar aangenomen, zeker als het zelfde verhaal maar vaak genoeg in verschillende vormen herhaald wordt. Internet is een uitermate geschikt medium voor het creëren van valse waarheden.

Michiel Online
Michiel Online12 sep. 2013 - 8:54

"Gelukkig zijn er nog christenen die zich ontfermen over de jongeren. Het zijn zijn juist de christen die laten zien dat je de kids geen slachtoffer kunt laten worden van politiek geklungel en moslimfobie." Het is juist de afschaffing van het Christendom door de jaren heen die mensen heeft doen inzien dat we daardoor andere religieuzen de ruimte kunnen geven tot hetzelfde besef te komen. Je bent bij deze uitgenodigd om tot je besef te komen. Succes!

ristretto
ristretto12 sep. 2013 - 8:54

Beste Alfred, heb het rapport van a tot z gelezen. Het enige positieve was het gedrag van de huidige leiding. Het was vechten tegen de bierkaai. Alle publiciteit is teveel eer. Er had waarschijnlijk veel eerder ingegrepen als het geen Islamitische school was. Juist om de schijn niet tegen te hebben. Ondanks de waslijst aan geconstateerde misstanden over de jaren ontkende Naas dat er echt problemen zijn. Logisch want hij is verantwoordelijk geweest als schoolleider voor deze misstanden. Nu is hij secretaris van de Raad van Toezicht. Nederlandse school. Er staat zelfs nadrukkelijk in de schoolgids dat er op school alleen Nederlands wordt gesproken. Vele leraren zijn deze taal niet voldoende machtig en geven onbevoegd of onderbevoegd Nederlands. ( pag 45 van het rapport ) Het enige vak dat op beide locaties volledig bevoegd werd gegeven is Arabisch. Er worden jaarlijks meerdere scholen gesloten op basis van gebrek aan leerlingen of gebrek aan kwaliteit. De reden waarom dit niet met groot kabaal naar buiten komt is omdat het genant is en dat het leerlingen kost voor de rest van een schoolstichting. Vaak fuseren deze scholen met andere scholen buiten of binnen hun stichting. Zoniet bij de Ibn Ghaldoun. De ouders willen blijkbaar dit soort onderwijs van deze kwaliteit. Juist dat er veel aandacht is voor Arabisch, Turks en Koranlezen trekt de ouders aan. Dit soort denken zorgt voor segregatie. Ik ben vooralsnog voor Islamitisch onderwijs al ligt mijn hart meer bij het Franse seculiere onderwijssysteem. Ik ben in ieder geval tegen pogingen om Islamitisch onderwijs in stand te houden dat niet aan de kwaliteitsstandaarden voldoet. Als laatste wil ik ook nog graag de drogreden doorprikken dat de leerlingen zo nodig bij elkaar moeten blijven. De leerlingen komen van heinde en ver naar de school en zouden beter in hun eigen buurt kunnen spelen en integreren. Dit is kostenbesparend en zorgt er voor dat deze leerlingen niet uren aan reistijd kwijt zijn. Overigens is de belangenverstrengeling met de stichting leerlingvervoer een van de redenen van financiele zorg geweest. Dan is dat ook opgelost.

Pineaux
Pineaux12 sep. 2013 - 8:54

De Ibn Galdoun kwestie wordt door niemand goed geanalyseerd. Het gaat hier niet om meningen maar om het stellen van de juiste vragen. Ten eerste: Is het lage niveau van onderwijs een reden om een school te sluiten? Gebeurt het vaker dat instituten gesloten worden vanwege slechte prestaties? Waarom hebben we bijvoorbeeld nog ROCś en Inholland's als dat de kwestie is? Hoe zit het met de begeleiding van de school door de onderwijsinspectie? Ten tweede: Wanneer moet een school vanwege de religieuze of politieke aard gesloten worden? Is dat uberhaupt een optie? Zo ja, onder welke voorwaarden moet dat dan zijn? Ten derde: Het lijkt er op dat de intolerantie voor islamitisch onderwijs aanwezig is. Anderen gaan zelfs nog verder en lijken cultuurverdediging voor te staan. Zijn islamitische scholen een bedreiging voor onze cultuur? Moet er in Nederland 1 volk leven? Hoe zit het met de Friezen die we niet kunnen verstaan? Hoe zit het met Hagenezen die vaak moeilijk te verstaan zijn? De achterhoek? De mensen uit zuid-limburg? Wat maakt dat zij wel nederlanders zijn? Waarom tolereren we wel streng gereformeerde vrouwenhatende scholen, maar niet islamitische vrouwenhatende scholen? Waarom is de SGP wel ok, maar een moslimpartij niet? Waar wordt een vreemdelingintolerant beleid een "een volk, een land, een leider"-beleid? Ik weet het antwoord niet op deze vragen, maar het zijn belangrijke vragen om te beantwoorden lijkt mij. Maar pas als deze vragen goed beantwoord worden, dan pas kun je bepalen hoe er gehandeld dient te worden op een consequentialistische manier. IPV dit fopconsequentialisme. Kritisch zijn is een kunst die niet eenzijdig kan worden toegepast, anders is het gewoon fundamentalisme. Dat geld voor alle mensen die moeite hebben met vreemdelingen, maar ook voor linkse mensen die ontkennen dat er een goed debat moet worden gevoerd waar niet alleen de hakken in het zand gezet moeten worden.

1 Reactie
Beisser
Beisser12 sep. 2013 - 8:54

["Ten eerste: Is het lage niveau van onderwijs een reden om een school te sluiten?"] Ja, dat is een reden. ["Gebeurt het vaker dat instituten gesloten worden vanwege slechte prestaties? Waarom hebben we bijvoorbeeld nog ROCś en Inholland's als dat de kwestie is?"] Ja, dat gebeurt vaker. Eerst is er een waarschuwing (heeft deze school ook gehad) bij geen verbetering wordt de tent gesloten. ["Ten tweede: Wanneer moet een school vanwege de religieuze of politieke aard gesloten worden? Is dat uberhaupt een optie? Zo ja, onder welke voorwaarden moet dat dan zijn?"] Een school wordt nooit vanwege religieuze of politieke aard gesloten (Vrijheid van onderwijs weetjewel) ["Waarom tolereren we wel streng gereformeerde vrouwenhatende scholen, maar niet islamitische vrouwenhatende scholen?"] Alweer: het gaat niet om gereformeerd, moslim, vrouwenhaat enz. Het gaat om de kwaliteit van onderwijs en management. ["Waarom is de SGP wel ok, maar een moslimpartij niet? "] In dit kader niet relevant. (Het staat iedere moslim in ons land trouwens vrij om een moslimpartij op te richten. Als die voldoende kiezers trekt krijgt ze zetels in het parlement. Alleen is het de moslimgemeenschap in ons land nog niet gelukt om dat voor elkaar te krijgen.) ["Kritisch zijn is een kunst die niet eenzijdig kan worden toegepast, anders is het gewoon fundamentalisme. Dat geld voor alle mensen die moeite hebben met vreemdelingen, maar ook voor (linkse, dit woord kan wat mij betreft weggelaten worden. B) mensen die ontkennen dat er een goed debat moet worden gevoerd waar niet alleen de hakken in het zand gezet moeten worden."] Dit klopt. Dit is precies wat de vertegenwoordigers van de Ibn Galdoun NIET deden. Zij ontkenden of bagatelliseerden alle conclusies van de onderwijsinspectie. Zij bleven hameren op hun onschuld en hun goede wil. Hun argumentatie had niets, maar dan ook niets met de werkelijke problemen op de school te maken. Zij waren de slachtoffers. De Nederlandse gemeenschap discrimineerde. Meer hadden ze niet te zeggen. Zo kun je niet debatteren. Voor de goede orde: Ik ben zelf allochtoon, politiek links, atheïst en ik vind dat alle scholen op basis van religie vandaag nog gesloten moeten worden. Maar ik ben altijd bereid naar de argumenten van andersdenkenden te luisteren en hun mijn argumenten uit te leggen.