Joop

Noodwoningen voor woningzoekenden is een prima begin

  •    •  
13-11-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
103 keer bekeken
  •  
24956120213_4e860365d4_z
Als een aardbeving, een overstroming of een bombardement hele steden zou vernietigen, was van aarzeling geen sprake geweest
Het VVD-kamerlid Daniel Koerhuis wil dat er voor statushouders noodwoningen worden gebouwd zodat zij niet bijdragen aan de wachtlijsten voor de sociale sector. Als een gedachte achteraf bracht hij naar voren dat je er dan ook mooi studenten en arbeidsmigranten tussen kunt zetten.
De tegenkanting en het jamaren is ook al begonnen. Woningbouwcorporaties steken hun geld liever niet in noodwoningen want die hebben een beperkte levensduur. Daarom leveren ze navenant minder op. Bovendien creëer je zo de getto’s van de toekomst. Niet doen hoor. Beter alles op zijn beloop laten.
Ramp Als een aardbeving, een overstroming of een bombardement van werkelijk verwoestende proporties hele steden zou vernietigen, dan was van aarzeling geen sprake geweest. Dan zouden met man en macht noodwoningen worden gebouwd. Welnu, een ramp van dergelijke proporties heeft de afgelopen decennia plaats gevonden.
Sinds de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties door Enneüs Heerma, staatssecretaris van Volkshuisvesting in het derde kabinet Lubbers (een coalitie van CDA en PvdA, onthoud die partijnamen) zijn goedkope woningen uit de wederopbouwtijd op onvoorstelbare  schaal afgebroken omdat er zogenaamd geen vraag naar was. Er kwamen minder sociale huurwoningen voor in de plaats want de verzelfstandigde woningbouwcorporaties gingen zich om tal van redenen teveel gedragen als projectontwikkelaars. Wat onder de slopershamer viel, was maar al te vaak het gemeentelijk woningbezit. Dat bestond uit in de jaren zeventig en tachtig gerenoveerde oudbouw en zeer veel flats die in de eerste decennia na de oorlog met overheidssubsidie waren gebouwd om de woningnood te bestrijden. Dit woningbezit was aan de corporaties overgedragen omdat het – weer zogenaamd – niet van deze tijd was dat de lokale overheid optrad als exploitant van vastgoed.
Tweede Wereldoorlog Het resultaat is dat Nederland nu net zo’n woningnood kent als in de eerste jaren na de tweede wereldoorlog. Mijn ouders moesten destijds acht jaar wachten voor zij een sociale huurflat kregen toegewezen. Dat is opnieuw normaal. Er is dus alle reden om op grote schaal noodwoningen te bouwen. Mensen hebben niet over acht jaar maar nu een eigen dak boven hun hoofd nodig.
Veel noodwoningen die in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, staan er nog. Dat kan niet de bedoeling zijn van wat er nu wordt neergezet om aan de onderkant van de woningmarkt de grootste druk van de ketel te halen. Daarnaast is het urgent dat een groot overheids-bouwprogramma op gang wordt gebracht als aanvulling op wat de markt blijkbaar niet voor elkaar krijgt. Hoe financier je dat? Met een grote obligatielening, net als in de jaren vijftig. Er is in Nederland heel veel spaargeld op zoek naar rendement. Je moet eens kijken hoeveel je bij elkaar krijgt met obligatietjes van vijftig honderd, tweehonderd of vijfhonderd euro per stuk. Een geweldig aanbod voor wie behoefte heeft aan een appeltje voor de dorst. Het mes snijdt aan twee kanten.
Dus het zal allemaal wel niet doorgaan. Onze overheid heeft de laatste jaren een afkeer ontwikkeld van uitvoerbare plannen omdat ze niet passen in de dwaalleer van de perfecte markt en de zelfredzaamheid. Toch zou dat van die noodwoningen een prima begin zijn.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

Satya
Satya13 nov. 2018 - 17:09

Het duurt niet lang meer dat er in Nederland nog vluchtelingen worden opgevangen. Alles wordt tegenwoordig op hun afgeschoven, enge tijden.

GMatth52
GMatth5213 nov. 2018 - 16:30

Peter van Veen: "Een vluchteling vraagt asiel aan in het eerste veilige land dat hij/zij betreedt. Een “vluchteling” neemt blijkbaar de moeite om helemaal door te vluchten naar West-Europa. " U wordt op uw wenken bediend: op een totale bevolking van 4.000.000 zielen herbergde het piepkleine Libanon in 2014 liefst 1.200.000 Syrische vluchtelingen (bron: Eén vijfde van Libanon bestaat nu uit Syrische vluchtelingen, Maite Vermeulen, de Correspondent 09-12-2014). Voor Turkije: "Er zijn volgens de laatste cijfers van het UNHCR 2.749.140 geregistreerde Syrische vluchtelingen in Turkije" (bron: artikel Vluchtelingen in Turkije, Turkije Webinfo 2014-2018). De”opvang in de eigen regio”, al jaren de praktijk in de behulpzame buurlanden, volstaat niet. De kampen lopen over, mensen vinden te weinig bestaansmogelijkheden. Een deel van de vluchtelingen steekt met gevaar voor eigen leven de Middellandse Zee of verkommert in kampen op de Griekse eilanden. Door het woord vluchtelingen tussen “” te plaatsen steekt u VVD-fractieleider Dijkhoff qua empathieloosheid en mensenverachting naar de kroon.

Sonic2
Sonic213 nov. 2018 - 15:12

We krijgen in Nederland die giftige cocktail omdat neoliberalisme samen gaat met een ruimhartig asielbeleid. De lage inkomens zien immigranten als bedreiging van hun banen, uitkeringen, sociale huurwoningen. Vooral de PvdA heeft op dit gebied enorme steken laten vallen. Nederland is een rijk land en dus moet armoede veel harder worden bestreden en mogen er eigenlijk geen tekort aan woningen zijn. Ik ben behoorlijk pro immigratie, maar je kan moeilijk toegeven dat dit goed gelukt is. Ik snap het gevoel van veel mensen wel. Vooral de PvdA heeft enorm gefaald. Vooral in het laatste kabinet.

WillemdeGroot
WillemdeGroot13 nov. 2018 - 14:55

Vraagje. Wie kan me uitleggen waarom de ene groep burgers (hierboven genoemd) meer recht op een goede, betaalbare woning zou hebben dan de andere? En waarom de oorzaken van de scheve woningmarkt niet als kern van de discussies genoemd wordt? En waarom niet gewoon zeggen dat door de neoliberale marktwerking, via allerlei schijntrucjes en lapmiddelen, er een tekort is ontstaan aan fatsoenlijke onderkomens voor iedereen?

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin15 nov. 2018 - 8:46

Inderdaad! Heb afgelopen dagen de debatten over de begroting gehoord, ook hieromtrent. De woningbouwcorporaties blijven financieel afgeknepen worden door het Rijk. Aan woningen voor de allerlaagste inkomens is ook een heel groot tekort door de veranderde naar beneden bijgestelde regels. Voor huren van 710 euro zijn er juist meer op de markt gekomen en wordt er daarnaast juist meer gebouwd. Dat zijn nl. de woningen waar eerst mijn eerstgenoemde mensen in woonden, de groep die er nu uitgejaagd zijn. Ach ook Han begrijpt het niet meer, er verandert nl. aan de onderkant helemaal niets, ergo verslechterd daar juist zoals ik schrijf. Dit na al 40 jaar achterstand en grote wachtlijsten. Dit is het hoogste segment van de sociale huurwoningen en niets daaronder en een onderwijzer zou hier niet eens in kunnen komen qua inkomen/huur volgens huurbeleid. Daarnaast mag nog steeds 10 ( nu 20?) procent van de sociale huur verhuurd worden aan te hoge inkomens volgens de regels. Als er juist ergens voor gebouwd wordt in de sociale huur, is het voor deze huren en hoger en koopwoningen. Niets voor daaronder. En dan zo dadelijk zeggen dat mensen 'het' de politiek moeten kwalijk nemen? Hoe gemakkelijk is het om wederom verantwoording af te schuiven als kiezer die al jarenlang blind geweest is en nu wederom. En dan zo dadelijk zeggen dat we het 'de politiek' kwalijk moeten nemen? Hoe komt die politiek aan de macht? Juist ja.. Ik zie het somber tegemoet voor bepaalde mensen.

infinispero
infinispero13 nov. 2018 - 14:47

Wij hebben als gezin met 2 kleine kinderen ruim een jaar lang rondgetrokken van het ene gast-adres naar het andere. Ongelukkige samenloop van omstandigheden en ergens in een heel diep gat gevallen. Fijn dat we nog familie en vrienden hebben die voor een tijdelijk onderdak wilden zorgen - maar een duurzamere oplossing zou erg fijn zijn. We wonen nu voor 8 maanden in een klein huisje voor meer dan 1000 euro in de maand, maar na die 8 maanden staan we weer gewoon op straat als er dan niet iets anders langs is gekomen. Urgentieverklaring is een "no-go" want "zelfredzaam". Gewoon huren via Woningbouw - achteraan sluiten graag (duurt nog wel even). Vrije sector? Na een faillisement een paar jaar geleden heb je als zelfstandige een inkomstengat. Dat vinden ze niet betrouwbaar genoeg. Eindresultaat? Via-via, maar wat nu als er straks niets is? Staan we gewoon weer op straat. En wij zijn echt niet het enige gezin. Tijdens een paar keer noodopvang (dank aan Humanitas) meerdere gezinnen ontmoet met een dergelijk verhaal. Bizar, als je een keer de moed bij elkaar raapt en een kennis het verhaal verteld, staan ze je vol ongeloof glazig aan te kijken. Helpen? Ho maar! Deze samenleving is tamelijk failliet. Enne... graag, zo'n container! Tegen een schappelijk huurbedrag trek ik er vandaag nog in.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde13 nov. 2018 - 13:15

Het punt is dat er helemaal geen reden is om voor statushouders aparte woonruimte te creëren. Mee gaan in die discussie betekent mee gaan in de frame dat statushouders 'onze' mensen in de weg zouden zitten. Volgens cijfers van vluchtelingenwerk zijn in 2016 en in 2017 1000 vluchtelingen statushouder geworden. Drie kwart van die groep (750) waren nareizigers (cijfers CBS), vrouw en kinderen van mannen die reeds statushouder waren en waarvan het gezin eindelijk kon over komen. Die mensen trekken samen in een woning. Omgerekend betekent dat dat afhankelijk van de gezinsgrootte slechts tussen de 300 en 400 sociale huurwoningen aan statushouders zijn gegeven. Van het totale bestand van 2.5 miljoen woningen is dat 0.014%. Dat betekent dat 99,986 7 van de woningen beschikbaar is voor Nederlanders. Het is weer zijn symbolisch voorstel van de VVD om mee te gaan in de frame van Wilders en Baudet. Er is helemaal geen probleem met statushouders, er is een probleem dat we alweer anderen de schuld in de schoenen schuiven van een probleem dat we volledig aan ons zelf te danken hebben. Namelijk dat er steeds meer sociale huurwoningen worden verkocht en de rest staat te verpauperen zodat er niemand meer wil wonen. Als je een woning in zo'n verpauperde buurt krijgt toegewezen wijs je hem met als gevolg dat je nog langer moet wachten. Daar ligt het probleem. Niet bij statushouders. Dus alsjeblieft ga niet mee in die discussie waarbij het al vast staat wie de boosdoeners zijn.

7 Reacties
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde13 nov. 2018 - 13:17

99,986 7 van de woningen = 99,986% van de woningen.

Peter van Veen2
Peter van Veen213 nov. 2018 - 14:18

De Politie heeft het over 68.000 nieuwe statushouders in 2015 en 2016, cijfers ontleend aan het IND: http://www.opvang.nl/files/Factsheet_Statushouders.pdf

Bert de Vries
Bert de Vries13 nov. 2018 - 15:02

Van der Horst, hoeveel statushouders wachten op een woning? hoelang hebben deze statushouders in een AZC gebivakkeerd? Een beetje onderbouwing kan geen kwaad.

Ozon
Ozon13 nov. 2018 - 22:04

Martin Ik realiseer me dat jij geweldig sociaal bent, je eigen belang probleemloos aan de kant zet, maar toch vrees ik dat de meeste NLders, ik incluis, dat iets minder zijn. Het levert nu eenmaal scheve ogen dat vluchtelingen direct bovenaan de lijst staan: ze krijgen (of kregen in ieder geval) de allerhoogste urgentie en daarmee 1e keus op het woningbestand: de leukste woningen. Pas als zij de woning afkeuren of zelfs niet overwegen, komen eerst nog de andere urgenten en als ook zij de leukste woningen afwijzen, dan pas komen de “gewone” zoekers aan bod: de mensen die al jaren ingeschreven staan. In de regel betekent het dat de mensen die al jaren ingeschreven staan alleen in de minder leuke woningen of de minder leuke wijken terecht kunnen komen. Nogmaals, ik realiseer me dat jij zo sociaal bent dat je met liede het meest beroerde huis krijgt na jaren wachten, meeste mensen hebben daar wat moeite mee. Het zou dus al eerlijker zijn als bij een deel/percentage van de “toplocaties” geen “urgentie” beslag zou gelden: dan maken ook anderen kans op die woning.

Satya
Satya14 nov. 2018 - 5:32

Ozon Om hoeveel woningen gaat dat?

Ozon
Ozon14 nov. 2018 - 22:24

Satya, Hoe het nu is weet ik niet, maar 5 tot 10 jaar geleden (over die periode) was in Den Haag meer dan 30% van de woningzoekenden “urgent”, binnen de groep urgent weer een onderverdeling in (ik meen) 5 groepen (vluchtelingen meest urgent, mensen uit te slopen woningen minst urgent van mensen met urgentie). Mensen die bijv in scheiding lagen kregen geen urgentie, die moesten maar gewoon bij elkaar blijven wonen of een andere oplossing vinden. Uitzondering was als je het huis door gemept werd door partner: dan had de mishandelde wel urgentie. Dus met 30% voorrang-hebbers pis je vrij snel buiten de pot als je geen urgentie hebt. Óf je komt alleen in aanmerking voor de woningen die niemand anders (voor jou) wilt hebben. Er viel nogal wat af als je selecteerde op “kansrijk”. De andere oplossing is bv wat ik tot m’n 31ste gedaan heb: een halve etage huren met een gedeelde badkamer/toilet met de buurvrouw. Net een stapje beter dan een studentenkamer, een stuk minder dan een sociale huurwoning... en geen huursubsidie want geen eigen voordeur.

DanielleDefoe
DanielleDefoe15 nov. 2018 - 14:34

Ozon 14 november 2018 at 23:24 Een herkenbaar verhaal. Gelukkig kon ik kopen op mijn 35ste (buiten de randstad).

JvanDeventer
JvanDeventer13 nov. 2018 - 11:46

Misschien zou er naast al zulke prima plannen ook eens nagedacht kunnen worden over deze vragen: 1) waarom de behoefte aan woonruimte jaar in, jaar uit groeit; 2) waarom dat als een natuurverschijnsel moet worden geaccepteerd; 3) hoe een minilandje als Nederland tot Sint Juttemis kan doorgaan met het realiseren van steeds maar weer nieuwe prima plannen. Ik mocht laatst een blik werpen op twee versies van de kaart van Noord-Holland: een uit 1977 en een van 2018. De uitbreiding van de steden is schrikbarend. Blijkbaar wordt het verdwijnen van alle niet-bebouwde ruimte lijdzaam en zonder vragen ondergaan.

3 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper13 nov. 2018 - 13:51

Over vraag 1 wordt natuurlijk al heel veel nagedacht. Zoals hier: https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2014_Demografie-verandert-de-woningmarkt.pdf En dan blijkt, bijvoorbeeld, dat de woningmarkt op slot zit omdat babyboomers in hun huizen blijven zitten in plaats van dood te gaan en zodoende woonruimte vrij te maken. En ja, ik vrees toch dat we (in antwoord op vraag 2) die langere levensverwachting maar moeten accepteren.

Ozon
Ozon13 nov. 2018 - 22:25

JvD 1/ De bevolking van Nederland is flink gegroeid. 2/ Er zijn steeds meer 1-persoons huishoudens (of gescheiden gezinnen), deze verbruiken per persoon meer m2 dan een “gewoon” gezin. 3/ überhaupt zijn woning groter geworden. Het appartement(en) waar mijn vader als kind opgroeide (2 ouders, 5 kinderen), zijn nu “startersflats”. Wij hebben een tijdje in een flat gewoond (3p), ik viel bijna van mijn stoel toen ik de tekeningen zag: ooit ontworpen voor 8 personen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 nov. 2018 - 8:43

Alleenstaanden woonden vroeger op huurkamers of in pensions. Pas in de jaren 70 werden er speciale woonvoorzieningen voor verzonnen. Zoals Ozon ook al opmerkt: veel gezinnen veranderen in de loop van de tijd in twee gezinnen. Dat betekent twee huizen tegenwoordig. Ook een verschijnsel waar we aan moeten wennen. Het enige wat werkt is een aanzienlijke bevolkingskrimp.

Bert de Vries
Bert de Vries13 nov. 2018 - 11:13

Woningzoekenden in een container stoppen, is prima. Dat recht exclusief voorbehouden aan statushouders is stuitend. Maar goed, elk zijn meug. De neoliberale toevoeging van studenten en arbeidsmigranten is obligaat. In de eerste plaats worden containerwoningen al lang als studentenwoningen gebruikt. De stad Groningen kent zulke containerwijken. Ze lenen zich dus ook voor hen die zijn getroffen door aardbevingsschade. Alweer een probleem opgelost. In de tweede plaats: het gebruik voor gastarbeiders is onzinnig. Gewoon te duur. Die schuif je met z'n tienen in een vakantiehuisje of caravan. Trouwens, vanuit diezelfde VVD kwam enige tijd geleden het voorstel om megastallen voor bejaarden te bouwen. Daardoor zouden er snel veel woningen vrij komen. Lijkt me, binnen dit kader, ook een oplossing waarmee niets mis is.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin16 nov. 2018 - 2:57

Ik deel je cynisme. of moet ik zeggen sarcasme!

Peter van Veen2
Peter van Veen213 nov. 2018 - 10:58

Uitstekend plan. Het zou nog beter zijn de betreffende noodwoningen te bouwen in een veilig deel van Syrië of desnoods Turkijke. De "vluchtelingen" hoeven dan niet de lange en levensgevaarlijke reis naar Nederland te maken. Een land waarvan ze de taal niet spreken, de cultuur niet begrijpen en dat vergeven is van de racisten. Bovendien kunnen ze, zodra het er weer veilig is, veel sneller terug naar hun eigen woonplaats om te helpen met de wederopbouw.

4 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper13 nov. 2018 - 11:42

Het gaat hier om statushouders, mensen dus van wie is vastgesteld dat ze, ja, inderdaad: vluchteling zijn. Dus laat die geniepige aanhalingstekens maar achterwege.

Peter van Veen2
Peter van Veen213 nov. 2018 - 13:42

Een vluchteling vraagt asiel aan in het eerste veilige land dat hij/zij betreedt. Een "vluchteling" neemt blijkbaar de moeite om helemaal door te vluchten naar West-Europa. Wat daarvan de reden is laat zich raden, maar veiligheid is het in ieder geval niet. Sterker nog echte vluchtelingen, zoals Asia Bibi, wier leven in elk moslimland gevaar loopt, zijn hier niet eens veilig meer.

Nick the Stripper
Nick the Stripper13 nov. 2018 - 14:55

Peter van Veen 13 november 2018 at 14:42 [ Een vluchteling vraagt asiel aan in het eerste veilige land dat hij/zij betreedt. ] Tsja. Dat is uw mening en die doet er niet toe bij het vaststellen van vluchtelingschap. Wat wel telt: het VN Vluchtelingenverdrag. De advocaat van Bibi is daadwerkelijk een vluchteling. Hij heeft asiel aangevraagd in Nederland (en niet in dat eerste veilige land van u). Of Bibi zelf op dit moment een vluchteling is (laat staan een echte), dat is nog maar de vraag. Dan zal zij toch op het minst moeten vluchten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe14 nov. 2018 - 8:50

Bibi schijnt nog vast te zitten. Overigens zouden zij en haar familie qua inburgering beter af kunnen zijn in de UK. Meen gelezen te hebben dat haar man daar heen wilde. Veilig zijn ze nergens.

frankie48
frankie4813 nov. 2018 - 10:55

Als je in dezelfde tijdsduur via modulair bouwen een volwaardig afgewerkte woningen zou kunnen gaan plaatsen, waarom dan daar niet meteen voor kiezen, want de toegewezen locaties voor deze tijdelijke noodwoningen/containers zullen voor het merendeel wel in buitengebieden komen te leggen.

Piet de Geus
Piet de Geus13 nov. 2018 - 10:55

"Hoe financier je dat?" Interessanter is de vraag: waar bouw je dat? In 1945 stonden er in Nederland 2 miljoen woningen, inmiddels zijn dat er zo'n 7,7 miljoen.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe13 nov. 2018 - 11:27

Van de regen in de drup.

Klaas Vaak4
Klaas Vaak413 nov. 2018 - 10:47

Goed plan die ''noodwoningen'' Noodwoningen van een kwaliteit dat ze er 50 jaar later nog staan. Net als die van na WO2 en na de watersnoodramp 1953. En te financieren door de overheid met spotgoedkope villahypotheekcrisispoen van lage rente. Dat kun je echt niet aan de woningcorporaties overlaten die sociale huurwoningen moeten bouwen. Die verkopen liever sociale huurwoningen en maken liever 30% winst op de sociale huurwoningen die ze nog wel hebben. En vooral niet spotgoedkoop lenen om nieuwe woningen te bouwen, nee zoveel mogelijk geld uit de zakken van arme mensen kloppen met absurd hoge huren. De vraag is wel wie er dan wel in die noodwoningen moeten komen. Arme mensen die nu van a-sociale op winst beluste woningcorporaties een dure sociale huurwoning moeten huren voor een prijs duurder dan die van een villa met subsidie willen ook wel een goede noodwoning. Het kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn dat er arbeidsmigranten in worden gehuisvest zoals de VVD c.s. graag willen. Om de onder de prijs werkende buitenlandse arbeiders van werkgevers goedkoop aan woonruimte te helpen. Die naar dikke winst strevende werkgevers sturen hun buitenlandse arbeiders dan maar naar de commerciële woningcorporaties die 30% winst op hun sociale huurwoningen wensen te maken. https://nos.nl/artikel/2219978-woningcorporaties-maken-ruime-winst-op-sociale-huurhuizen.html

Joop den Uil
Joop den Uil13 nov. 2018 - 10:44

spreiding si het toverwoord: spreiding werktijden - geen files spreiding vacanties - geen pieken spreiding werkplekken - geen wonngnood en files (ref het enorme succes om KPN kantoren in Groningen te vestigen) spreiding infrastructuur - geen woningnood maar nee, we moeten allemaal op een kluitje gaan zitten, liefst in de grote steden, inclusief universiteiten, kantoren en azs's

1 Reactie
Humpty Dumpty
Humpty Dumpty13 nov. 2018 - 13:35

@Joop den Uil De spijker op de kop.

Bouwman2
Bouwman213 nov. 2018 - 10:41

Grote groepen hebben hun positie verbeterd en zijn maatschappelijk gestegen, de emancipatie is steeds voortgeschreden, met onder andere dank aan de sociaal democratie, die zijn plicht heeft gedaan en nu kan vertrekken. Het bizarre is dan mensen geneigd zijn het verleden achter zich te laten en zich vanaf het moment nu te richten op de toekomst. En de toekomst is natuurlijk uitsluitend zonnig en kan nog veel zonniger worden. Het is natuurlijk de vraag of klimaatverandering gelijk staat aan verbetering. Hier pleit ik dus voor het geschiedenisonderwijs, wat Van der Horst natuurlijk prettig zal vinden. Wie zich met het overzicht occupeert zal minder tijd/ behoefte hebben om ontevreden te zijn tijdens het zegeningen tellen.. En tevens voor geschoolde historici. Daarvan zijn er gelukkig veel. Ik noem Jolanda Withuys die liet zien hoe het communisme leek op een sekte en mensen ving binnen de ideologie. Helaas zegt de Onderwijsraad nu dat hier niet meer zo zeer om de inhoud gaat van een vak, maar meer om de vaardigheden, de vorm. Nou dat is een heel oude discussie, het led van schijn en wezen die begon in de dertiger jaren. Ter Braak en du Perron. Vent en vorm. Maar opnieuw weer helemaal actueel.

Jan Wijn
Jan Wijn13 nov. 2018 - 9:35

Bij mij in de wijk zijn vijftien jaar geleden door Coöperatie Trudo een twintigtal goedkope duplexwoningen gesloopt, wat al die jaren overbleef was een rommelig veldje. Nu zijn ze daar een half jaar bezig met circa 30 noodwoningen te plaatsen, of te wel gestapelde houtenkisten uit Friesland die twintig jaar mee moeten gaan. Alleen de fundering ligt er pas, dus zo snel gaat het niet. In een nieuwe wijk drie honderd meter verder hebben ze in dezelfde periode 58 stenen voorgefabriceerde koophuizen van drie bouwlagen jaren dertig stijl gebouwd en zijn al een maand bewoond. Bouw geen noodwoningen maar goede betaalbare huurwoningen voor lange tijd. In de nieuwe aangrenzende wijk is alleen plaats voor 1500 dure soms erg grote koopwoningen zodat de woningnood alleen voor mensen met een dikke beurs wordt opgelost.

1 Reactie
Nick the Stripper
Nick the Stripper13 nov. 2018 - 14:45

Ja, dat assembleren van die prefab-woningen gaat razendsnel, maar die elementen moeten natuurlijk wel eerst ergens door iemand geprefabt worden. De vraag is of er voldoende capaciteit is om die elementen te bouwen.

Van Tax
Van Tax13 nov. 2018 - 9:04

Han, helemaal met je eens. Ook met de opmerking van de dwaalleer. Een goed plan is een goed plan, en blijft een goed plan ook al past het niet binnen het eigen geloof. Om een een of andere manier zijn politici daar niet voor te porren. Ik mis het oude d66 uit de tijd dat zij redelijk en pragmatisch waren en bewonder Lubach hoe hij tegen de heilige huisjes aanschop zoals bij het rekeningrijden zondag.

3 Reacties
ton14024
ton1402413 nov. 2018 - 9:36

De huidige schaarste komt door angst. We durven die stap voorwaarts, naar energiezuinig dus duurder, niet te maken. Nu goedkoop bouwen is kapitaalvernietiging en armoede in de toekomst.

Hanvander Horst
Hanvander Horst13 nov. 2018 - 11:00

De huidige schaarste komt niet door angst maar door gebrek aan woningen. Heb je liever dat mensen grond gaan kraken en zelf iets bouwen. Misschien niet eens zo´n gek idee. Het mag wel niet natuurlijk maar nood breekt wet, zeggen ze wel eens.

ton14024
ton1402413 nov. 2018 - 14:23

Han, zelf bouwen, in het hoger gelegen oosten des lands, lijkt mij een prima plan, maar wie gaat het bouwbesluit aanpassen?