Joop

Nieuwe verkiezingen lossen niks op

  •  
28-03-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
omtzigtanp
Nieuwe verkiezingen zouden Omtzigt in een rol dwingen die hem niet past.
De kabinetsformatie ligt stil. De verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) willen pas weer verder als het ‘vertrouwen hersteld’ is. Dat vertrouwen liep vorige week een enorme deuk op toen een van de vorige verkenners, Kajsa Ollongren, gefotografeerd werd met haar aantekeningen voor iedereen open en bloot zichtbaar. Uit deze ‘aandachtspunten’ bleek dat aan de formatietafel gesproken zou zijn over het lozen van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De man die een grote rol speelde bij het onthullen van de toeslagenaffaire zou een ‘functie elders’ moeten krijgen.
Welke fractievoorzitter had het gewaagd een dergelijk idee te opperen? Ollongren (D66) en haar toenmalige medeverkenner Annemarie Jorritsma (VVD) beweren bij hoog en bij laag dat het hun eigen gedachtenspinsel was, maar dat gelooft natuurlijk geen mens. De twee verkenners waren niet langer te handhaven en moesten de laan uit. Maar de verontwaardiging is zo groot dat hun opvolgers Van Ark en Koolmees ook niet meer durven doorgaan met formeren. Worden kabinetsformaties echt gebruikt (misbruikt liever gezegd) om lastige Kamerleden te lozen?
Sommigen, onder wie voormalig Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD), denken dat het vertrouwen in het formatieproces zodanig is beschadigd dat er wellicht nieuwe verkiezingen moeten komen. Wat dat zou oplossen vertellen ze er niet bij. Ik denk dat een nieuwe stembusgang helemaal niets zou bijdragen aan het herstel van het vertrouwen.
Bij nieuwe verkiezingen zouden alle hoofdrolspelers bij het huidige formatieproces – Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) – uiteraard dienen te verdwijnen. Zij kunnen immers de verdenking nooit meer van zich afschudden dat zíj op het wegwerken van Omtzigt hebben aangedrongen. Het CDA komt er dan niet meer omheen Omtzigt lijsttrekker te maken. Voor de christendemocratische partij zou dat – althans op korte termijn – waarschijnlijk gunstig uitpakken. Ze zou de verkiezingen dik winnen, ten koste van vooral VVD en D66. Dertig, veertig zetels zouden haalbaar worden voor het CDA, misschien wel nog meer. Omtzigt zou premier kunnen worden.
Maar het is de vraag of hij dat kan. Het is ook de vraag of hij dat überhaupt wel wil. Een premier van een uit ideologisch sterk uiteenlopende partijen bestaand kabinet moet kunnen samenbinden en zo nodig de pot gesloten dienen te houden. Dat zijn niet eigenschappen waaraan Omtzigt zijn reputatie te danken heeft. Omtzigt is geen verdediger, zoals een premier behoort te zijn, maar een aanvaller. Iemand die feiten achterhaalt die de machthebbers aan het zicht proberen te onttrekken. Iemand die schandalen blootlegt. Zo iemand moet je geen premier maken. Zelfs geen minister. Die laatste post heeft Omtzigt bij de kabinetsformatie van 2017 dan ook niet gekregen, hoewel hij als (destijds) vierde op de CDA-lijst daarvoor wel in aanmerking leek te komen.
Nieuwe verkiezingen zouden Omtzigt in een rol dwingen die hem niet past. Ze zouden het politieke landschap dooreen schudden. Maar ze zouden niet voor het gevoel zorgen dat het er voortaan eerlijk aan toegaat in de politiek. Sterker nog: als Omtzigt wordt genoodzaakt tot wheelen en dealen – en hoe bewaar je anders de vrede in een coalitieregering – dan zou het vertrouwen nog wel eens verder kunnen afbrokkelen.
Wat moet er dan wel gebeuren? Het klinkt wellicht niet al te hoopvol, maar er ís geen oplossing. Woensdag tijdens het Kamerdebat waarvoor ze zijn uitgenodigd zullen Ollongren en Jorritsma nogmaals en met veel klem verklaren dat de suggestie om voor Omtzigt een ‘functie elders’ te regelen níet tijdens de formatiegesprekken aan de orde is geweest. Niemand zal denken dat dat waar is. Maar uiteindelijk zullen de belangrijkste partijen wel moeten doen alsof daarmee de kous af is. En dan komt er gewoon Rutte IV.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (28)

Libertain
Libertain29 mrt. 2021 - 8:21

("De verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) willen pas weer verder als het ‘vertrouwen hersteld’ is.") Die aanstelling van mevrouw van Ark, lijkt wel op een Sinécure. Terwijl wij reeds ruim 1 jaar opgeschept zitten met een wereldpandemie, waarbij wij als (gids)land zeer onvoorbereid voor waren, gebrek aan materialen, gebrek aan apparatuur, gebrek aan tests, gebrek aan vaccines, onjuiste bestellingen en dan wordt het Minister van gezondheidszorg als verkenner ingesteld? Dacht ik dat ze iets veel beters had te doen. Het geeft aan dat mevrouw van Ark het meest waarschijnlijk enkel aan haar volledige, klakkeloze toewijding aan de neoliberale leider haar opeenvolgende functies te danken heeft, zeker niet aan deskundigheid.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 mrt. 2021 - 7:31

Boor wie lost het niets op en voor wie zou het iets oplossen! Het is aan de kiezer! Het gaat om de kiezer! Het is de kiezer die hij vertegenwoordigd!

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin29 mrt. 2021 - 14:16

vertegenwoordigt....

Archie Bunker
Archie Bunker29 mrt. 2021 - 5:11

....Maar uiteindelijk zullen de belangrijkste partijen wel moeten doen alsof daarmee de kous af is. En dan komt er gewoon Rutte IV....... Die uitkomst is het slechtste scenario wat ons kan overkomen. Rutte kan dan helemaal losgaan met zijn doctrine.

OlavM
OlavM28 mrt. 2021 - 23:21

Nieuwe verkiezingen zijn pas aan de orde als het totaal niet lukt op basis van de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer een meerderheidsvertrouwen te krijgen. Het zal nog heel lang duren voordat dit punt bereikt zal zijn. Overigens is zo'n patstelling verre van aantrekkelijk, zie b.v. de huidige situatie in Israël. Overigens denk ik dat na een knetterend Tweede Kamerdebat de volgende week de woede weer gaat rusten en de golven steeds lager zullen rollen, zodat het verkennings- resp. formatieproces weer normaal verder zal gaan. Het is natuurlijk inderdaad beschamend dat al tijdens de verkenningsfase individuele personen aan de orde worden gesteld, en niet eens als mogelijk aankomend bewindspersoon maar als "probleem"-Tweede Kamerlid! Iets waarover noch de verkenners, noch de formateurs in spe Rutte en Kaag iets te zeggen hebben. Na de onderhavige Binnenhof-rel zal alles wel weer via "brede rivieren traag door oneindig laagland gaan"(H. Marsman).

3 Reacties
OlavM
OlavM28 mrt. 2021 - 23:25

Overigens lijkt Omtzigt -die zich een uitstekend Tweede Kamerlid heeft betoond- ook niet zo geschikt als premier. Daarvoor zijn andere sterke punten vereist. (Zoals teamleider zijn en compromissen sluiten).

OlavM
OlavM28 mrt. 2021 - 23:31

Herstel eerste regel: Overigens lijkt Omtzigt....ook MIJ niet zo geschikt als premier.

Buitenstaander
Buitenstaander29 mrt. 2021 - 6:36

@Olav En zo hebbelen we verder: De oppervlakkigheid van de journalistiek dreef wederom boven: 'Een andere functie voor Omtzigt', wordt nu dus al breed uitgemeten als is dat de vertaling van 'probleem Omtzigt'. Het is ook zo verleidelijk om direct je (eigen) conclusie te trekken, vooral als je toch al niet veel op hebt met Rutte. Zullen we idd gewoon eens Woensdag afwachten en horen 'hoe' het erop gekomen is en wat de intentie/ bedoeling was, even los van het feit dat het curieus is dat een naam van een specifiek kamerlid op notities van verkenners verschijnt?

EenMening
EenMening28 mrt. 2021 - 20:58

Het Nederlandse poldermodel vindt zijn oorsprong in de Verzuiling waar protestanten, rooms-katholieken, socialisten en liberalen ieder in hun eigen bubbel leefden – soeverein in eigen kring – terwijl de politieke leiders in Den Haag de belangen van hun achterban behartigden. Dat vergde veel wheelen en dealen, compromissen sluiten, zaken uitruilen en draagvlak zoeken in allerlei raden, commissies en vooral achterkamertjes. Dit systeem functioneerde goed zolang de verschillende groepen het gezag van hun leiders accepteerden en erop vertrouwden dat die hun belangen goed behartigden. Maar in de jaren zestig verandert de maatschappij ingrijpend. Mede door de secularisatie vervagen de grenzen tussen de verschillende groepen en wordt het gezag van de leiders veel minder vanzelfsprekend. Jonge mensen eisen meer inspraak en zeggenschap. Een nieuwe generatie politici wil af van het gekonkel en de kleffe walmende deken die over het politieke landschap hangt. Zij kiezen voor meer polarisatie om zo de politieke verschillen weer duidelijk te maken. Met name Nieuw Links wil een eind maken aan de brave, haaks op de tijdgeest staande politieke cultuur. Maar het is uiteindelijk D’66 die het in hun ogen verkalkte politieke systeem probeert op te opblazen. Zij willen het democratiseren en een redelijk alternatief zijn voor Nieuw Links. Speerpunten daarbij zijn de zogenaamde kroonjuwelen: het referendum, afschaffing van de Eerste Kamer, directe verkiezingen van de minister-president en van burgemeesters en de invoering van een gematigd districtenstelsel. Maar helaas, het systeem is taai en doet wat het altijd heeft gedaan: het geeft hier en daar wat toe en kapselt zijn opponenten vervolgens in. D’66 wordt D66 en raakt he ene na het andere kroonjuweel kwijt, met als “dieptepunt” de afschaffing van het raadgevend referendum. De PvdA heeft al tijdens het premierschap van Wim Kok zijn ideologische veren verloren. In 2010 wordt Mark Rutte premier, een politicus die er prat op gaat dat hij geen visie op de samenleving heeft en het land probeert te besturen als een BV. Mark Rutte is de absolute meester in het gladstrijken van politieke verschillen en het sluiten van complexe compromissen. Hij lijkt hiermee zelfs de politieke leiders van de Verzuiling te overtreffen, want die hadden nog wel een duidelijk ideologie. Maar er zijn altijd weer mensen die het poldermodel niet accepteren en verlangen naar meer transparantie en democratie. Er zijn ook altijd duistere geesten met kwalijke bedoelingen die, onder het mom van Democratie, de aanval inzetten op het “partijkartel”. Maar er is ook een Pieter Omtzigt die als een Socratische horzel vragen blijft stellen en onderste stenen blijft omkeren om zo misstanden aan het licht te brengen. Volksvertegenwoordigers als Pieter Omtzigt zijn schaars, daarom moet hij vooral doorgaan met zijn uiterst belangrijke werk in de Tweede Kamer. Maar teveel polarisatie is niet goed voor het land, daarom is het poldermodel met al zijn tekortkomingen nog zo gek niet.

Sonic2
Sonic228 mrt. 2021 - 17:57

Op dit moment zit ik in een documentaire over Ruud Lubbers te kijken( Hoge Bomen, 2003) en het valt me op hoe enorm Rutte op Lubbers lijkt. Rutte is wat minder een vrouwen versierder als Lubbers. Rutte heeft ook wat minder een baard. Maar voor de rest zijn gelijkenissen extreem. Het enorme marktwerken denken. De enorme saneringsdrift. De driftbuien achter gesloten deuren. De zeer autoritaire manier van optreden. Wat Rutte bij zijn coalitie partners deed dat deed Lubbers ook letterlijk op die manier. Hoe Rutte Omtzigt aanpakt is weer te vergelijken met Lubbers en Brinkman. Ook met de manier hoe ze over de EU denken. De management achtige manier van regeren. Gaan we straks aan Lubbers 7 beginnen? Het is niet eens zo raar om zo te denken. Overigens liep het met kroonprinsen als Dijkhoff en Zijlstra ook net zo "goed" af als met Brinkman. Wat mij betreft zijn er enorme overeenkomsten en dat geeft geen goed vooruitzicht voor de komende jaren. Maar wel interessant om in je achterhoofd te houden. Dit zal ik hier nog wel een paar keer herhalen. Want volgens mij is dat de manier om Rutte te begrijpen en te duiden. Als een soort Lubbers.

Jozias2
Jozias228 mrt. 2021 - 15:09

Voorafgaand aan de lijsttrekkersverkiezing gaf Hoekstra aan meer een bestuurder te zijn. Het is daarom niet onlogisch dat Hoekstra zitting neemt in een kabinet als het cda deel uitmaakt van een coalitie. Omtzigt is als nummer twee en alles wat er gebeurt is een logische kandidaat als fractie voorzitter. Omtzigt heeft zich in het verleden al meerdere malen uitgelaten over fractiediscipline en dualisme. Dat kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de cda fractie gaat functioneren. Dan is het niet zo vreemd om tijdens de verkenning, op zoek naar een stabiele coalitie met een meerderheid in de kamer, dat daar aandacht voor is. Dat zal ook zo geweest zijn bij ferrier en koppejan en toen van haga uit de vvd fractie werd gezet. Dat zal denk ik de uitleg worden. Overigens is een functie elders alleen aan de orde als omtzigt dat zelf wil.

MG1968
MG196828 mrt. 2021 - 14:51

En over omtzigt.. geloof dat hij het perfecte samenspel van kwaliteiten heeft als kamerlid (en beperkingen die als kamerlid weer een pre kunnen zijn) . Ik geloof wel dat diezelfde kwaliteiten hem ongeschikt maken voor functies als minister of leider van een politieke partij. Immers daar waar een zekere mate van specifieke focus (noem het kort, door de bocht, for arguments sake, eens even een zekere mate van autisme) dit ongeschikt maakt in een functie waarin je meer bereikt door teams op dezelfde lijn te krijgen. Met name ook op je eigen agenda. Laat dat het succes van Rutte immers niet zien?

1 Reactie
MG1968
MG196828 mrt. 2021 - 14:53

(En zijn eigen succes! Juiste mens op de juiste plaats!)

MG1968
MG196828 mrt. 2021 - 14:43

Nieuwe verkiezingen om deze reden is sowieso geen optie. Want hoe makkelijk is het dan om de uitkomst ervan aan de kant te schuiven als ie je niet bevalt. Een affaire is immers makkelijk gecreëerd. Pas als alle mogelijkheden daadwerkelijk een kans gegeven zijn, wat op zijn minst een doorlooptijd van de Belgische formaties zal behelzen, is het pas democratisch om terug te gaan naar de kiezer. Wat op zich overigens al aangeeft dat directe instemming middels b.v. Referenda wel democratisch kan lijken maar niet hoeft te zijn. Maar dat is een andere discussie.

2 Reacties
Sonic2
Sonic229 mrt. 2021 - 8:33

Dat valt me inderdaad tegen. Ik heb niet op VVD en D66 gestemd en heb zelfs de afgelopen jaren mijn sympathie voor die partijen onder het nulpunt zien belanden. Maar ik geloof die 34 zetels van Rutte en die 24 van Kaag. We moeten het er mee doen en de dag na de verkiezingen heb ik al gezegd dat links het zelf heeft laten liggen. Dat ultra rechts alleen uitslagen accepteert die ze goed uitkomen is allang al bekend. Dat ook hier een aantal linkse reageerders zich tot die standaard verlagen is zorgelijk. Wat mij betreft moeten we het met deze uitslag doen. Die verre van ideaal is, maar democratisch tot stand is gekomen. Dat Forum daarbij verviervoudigd is dat accepteer en respecteer ik. Dat Ja21 3 zetels krijgt en de BBB 1 accepteer ik ook volledig. Ook die mensen moeten gehoord worden. Het staat je vrij wat dan ook te stemmen wat je wilt. Om nieuwe verkiezingen roepen. Of de uitslag ernstig ter discussie stellen. Ik vind het een absoluut hellend vlak. Goed dat je het aankaart. En aangeeft dat nieuwe verkiezingen geen snelle optie zijn.

MG1968
MG196829 mrt. 2021 - 10:42

Ja. Eens. De uitslag van de verkiezing is gewoon een gegeven. Met die uitslag moet je aan de slag. Overigens haal jij de verschuiving naar rechts aan. Ik bezie de verkiezingsuitslag echter net wat anders: in het kort komt het er op neer dat ik een winst zie bij partijen die 'aan de slag willen en daar een machtsbasis voor hebben om dat inderdaad te realiseren'. Dat deel van de kiezers zegt geen woorden maar daden. Ook zie ik winst bij partijen die weten en aanvoelen dat er aan de slag gegaan moet worden maar daarbij zoveel mogelijk aan de rem gaan hangen. Ook verklaarbaar want deze kiezers weten dat de wereld gaat veranderen en niet iedereen omarmt de onzekerheden die daar bij horen. Een verschil tussen progressief en conservatief meer dan een klassieke links-rechts tegenstelling dus in mijn ogen. De VVD is de afgelopen verkiezing ingestapt met toch een net iets meer progressieve insteek dan voorheen. Hadden ze dat niet gedaan vermoed ik dat ook van de VVD meer waren overgestapt naar D66. Deze partij heeft zich juist gepresenteerd als de partij die de veranderingen leidend wil vormgeven (en daar ook de mogelijkheden voor heeft). De groenlinkser en de pvda er hbben onder dan ook in hoge mate gekozen voor de partij die een deel van de agenda inderdaad kan aanpakken. Liever iets verdund maar wel daden zullen deze kiezers gedacht hebben. CDA daarentegen is juist conservatief geschoven naar de positie 'aan de rem hangen'. Daarmee hebben ze geen kiezers op die rechtse partijen die dit populistischer uitdragen niet kunnen overtuigen om over te stappen. Niet gek, daar waar de progressieve kiezer nu daden verwacht en de keuze tot overstap naar d66 mee verklaart kan worden is het logisch dat degene die nog behoudender waren dan de vorige kabinetten kiezen voor 'nog' conservatiever. En populistischer. Want in de wetenschap dat Nederland zich wel moet aanpassen aan de veranderde omstandigheden kunnen alleen die partijen daadwerkelijk scoren als ze een makkelijk verhaal waar de aanpassing wél kan plaatsvinden (bij alleen de ander). Dat dit onvoldoende is weet jij, ik en ergens diep in het hart weet dat ook de kiezer op conservatief rechts en links dat ook wel. We gaan het zien. Democratisch is in elk geval om iedere mogelijkheid van de gekozen verhoudingen te onderzoeken alvorens terug te gaan naar de kiezer. Daar zijn we het in elk geval over eens.

sjaak5
sjaak528 mrt. 2021 - 13:09

Inderdaad. De rol van pappen en nathouden, vriendjespolitiek, baantjesjagen, mensen (belasting, aardbevingsschade) kapot laten gaan, misstanden onder het tapijt vegen, past Omtzigt niet. Daar is Rutte veel beter in.

1 Reactie
Hakkepuf
Hakkepuf28 mrt. 2021 - 18:18

En anders wel de CDA-ers Hirsch-Ballin en vooral Donner.

Molly Veenstra
Molly Veenstra28 mrt. 2021 - 11:46

'Wat moet er dan wel gebeuren? Het klinkt wellicht niet al te hoopvol, maar er ís geen oplossing. ' Oud informateur Herman Wijffels hield een interessant betoog bij Buitenhof. Hij pleitte niet voor nieuwe verkiezingen, maar wel voor een andere bestuursstijl en een ander verhouding tussen regering en parlement. Niet de gesloten bestuursstijl waarvan Rutte de personificatie is geworden, maar een open bestuursstijl met 'feminiene waarden'. Tijd voor een nieuwe premier. Tijd voor het kabinet Kaag 1.

2 Reacties
Zapata
Zapata28 mrt. 2021 - 15:01

Wat is er zo vernieuwend aan Kaag?

Molly Veenstra
Molly Veenstra28 mrt. 2021 - 19:52

@Zapata Uitgangspunt moet zijn dat er een nieuwe bestuurscultuur komt. Geen zwartgelakte A-4tjes meer als 'antwoord' aan het parlement zoals we dat veel te vaak hebben gezien de afgelopen jaren. De vraag zou moeten zijn: is Rutte in staat zichzelf te vernieuwen? En wie zou dat nu nog kunnen geloven? Als minister-president is hij versleten. Hij kan beter voor de klas gaan staan. Of premier Kaag in staat is een nieuw bestuurscultuur vorm te geven is uiteraard de vraag, dat ben ik met je eens. Met deze verkiezingsuitslag valt me domweg niemand in die het beter zou kunnen. Als je Wijffels nog niet hebt gezien, zou ik dat zeker gaan doen. Hij heeft een heldere kijk op de huidige politieke problemen. Volgens mij is hij lid van het CDA, maar hij komt met een analyse waar ik hem niet kon betrappen op zijn politieke voorkeur.

Juppé🎗
Juppé🎗28 mrt. 2021 - 11:41

Met U eens. Er komt nog bij dat er voor die nieuwe verkiezingen debatten plaats zullen vinden met de andere lijsttrekkers . Die gaan over andere onderwerpen als economie, klimaat, zorg en onderwijs. Ik ben benieuwd wat er van die 30 a 40 zetels dan nog overblijft. Ook de mensen van de PVV die naar hem zijn overgegaan zullen zijn mening over andere onderwerpen niet volgen. Allemaal verloren tijd. Nu zo snel mogelijk naar het best mogelijke kabinet ook al is dit ver van het ideaal.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe28 mrt. 2021 - 16:03

Zonde van de tijd inderdaad.

Frans Kwakman
Frans Kwakman28 mrt. 2021 - 11:16

Vandaag ben ik het eens met Fons. Weer verkiezingen met min of meer dezelfde mensen lost niets op. De oplossing van de impasse heb ik ook niet, de geheugenverliesbacil zal ook nu actief zijn zodat de mensen die het weten getroffen worden. Ik vraag mij al langer af waarom het zo langdradig moet. In andere landen wordt een regering vaak in 2-3 dagen in elkaar gezet. Laat Rutte een ploeg samenstellen zonder dat de fractieleden gebonden worden de ijzeren discipline die nu heerst, waarbij je moet stemmen als de fractievoorzitter. En dan zien we wel of het houdt. Maar dat demissionaire gedoe moet afgelopen zijn.

EricDonkaew
EricDonkaew28 mrt. 2021 - 11:15

Zo iemand moet je geen premier maken. --------------------------------------------------------- Op zich wel redelijk mee eens. Aan de andere kant doet Omtzigts uitstraling wel enigszins denken aan die van wijlen de Zweedse premier Olof Palme. Ook een heel goede man die de onrechtvaardigheden in de wereld zichtbaar om zijn nek droeg. Heel misschien kan het dus wel...

Zapata
Zapata28 mrt. 2021 - 10:44

De afgelopen verkiezingen hebben niets opgelost, dat is waar, Nieuwe verkiezingen met een lijst Omtzigt zou de boel aardig kunnen opschudden. Nu is verandering in het politieke landschap niet iets waar onze parlementaire pers positief over is of ooit is geweest. Ze schuurt meestal tegen de macht aan. Dus het valt te begrijpen dat de heer Kockelmans niets in nieuwe verkiezingen ziet.

DaanOuwens
DaanOuwens28 mrt. 2021 - 10:41

Ik denk dat het dan een Lijst Omtzigt wordt. Dus die verkiezingen zouden wel degelijk zin hebben. Ik zeg dus doen. Overigens komt Omtzigt dan inderdaad in een rol terecht die hem niet ligt. Ik heb een podcastje van hem bekeken en wat gelezen over zijn boek. Volgens mij heeft de man weinig zinnigs te melden. Het nieuwe sociaal contract wordt niets omdat Omtzigt uitgaat van een gezamenlijke samenleving met fundamenteel gedeelde waarden. Die is er niet. Een onderwerpje als het racisme op het politie bureau Marconiplein in Rotterdam toont dat overduidelijk aan. En Omtzigt is een instrumentalist. Zijn visie op modellen gaat niet verder dan zijn constatering dat modellen een benadering zijn van de werkelijkheid en dat sommige politici denken dat de modellen de werkelijkheid zijn. Dus is hij tegen modellen in plaats van tegen domme politici te zijn. Ik word dus niet blij van Omtzigt. Hij heeft prima dingen gedaan maar daarmee excelleerde hij op de toppen van zijn kunnen. Het toeslagen probleem in kaart brengen is 1 ding het oplossen is iets anders. Maar omdat Omtzigt heilig verklaart is door het volk zou ik hem graag de gelegenheid geven om te falen. Want daar zit het probleem. Er is onder grote delen van de bevolking een weinig realistische verwachting van wat de overheid kan doen. Omtzigt is zonder twijfel van goede wil en als iedereen in alle rust kan waarnemen dat de werkelijkheid wat complexer is dan gedacht levert dat uiteindelijk verstandige keuzes op en beter bestuur. In feite dezelfde redenatie als die van mensen die roepen dat Wilders de kans moet krijgen. Met als belangrijk verschil dat Wilders alle onderlinge cohesie die er nog is in de samenleving zal vernietigen en dat Omtzigt omdat hij wel een eerlijke vent is weinig schade zal aanrichten. Vermoedelijk alleen wel bij zich zelf.

1 Reactie
Buitenstaander
Buitenstaander29 mrt. 2021 - 6:42

@Daan Never waste a crisis, he Daan, vooral als links een pak slaag heeft gekregen, grijpen we elke strohalm aan: Nieuwe verkiezingen dat is het! Eindelijk gerechtigheid, want 'ze' hadden het niet begrepen, en dit is de kans op revanche. Dream on.