Joop

Nieuwe tegenslag voor Rutte, pensioenoverleg geklapt

  •    •  
21-11-2018
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Pensioenoverleg hervat met Rutte en Koolmees

© 2018-10-24 23:10:53 DEN HAAG - Mark Rutte verlaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na het pensioenoverleg met werkgevers en vakbonden. Er is geen akkoord. ANP EVERT-JAN DA

Na tien jaar overleggen werd gisteravond duidelijk dat de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn mislukt. Een grote tegenslag voor het kabinet, en met name premier Rutte, die nog nauwelijks is hersteld van het dividendbelasting-debacle en de aanhoudende weerstand tegen zijn asielbeleid – wat neer komt op zo veel mogelijk uitzetten, ook gewortelde kinderen en hun families. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft de afgelopen maanden alles uit de kast getrokken om de partijen over de streep te trekken en een nieuw, gezonder en evenwichtiger pensioenstelsel door te drukken, maar het mocht niet baten.
De vakbonden wilden dat de AOW-leeftijd de komende jaren zou worden bevroren op 66 jaar, maar het kabinet wilde de geplande verhoging naar 67 jaar uiterlijk een aantal jaren vertragen. Ook het verhogen van de dekkingsgraad voor pensioenfondsen, een harde eis van de bonden die indexatie opnieuw mogelijk moest maken, was onbespreekbaar voor het kabinet.
De grote lijnen van een akkoord lagen er al. De doorsneepremie – waardoor jongeren relatief meer premie betalen dan ouderen – zou worden afgeschaft. De vakbonden wilden daarnaast dat de regering ook iets zou regelen voor mensen in een zwaar beroep voor wie doorwerken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd een onmogelijk opgave is.
Minister Koolmees beraadt zich nu op eventuele volgende stappen, want een wetswijziging is wel nodig, aldus Koolmees:
"Heel Nederland is hierdoor gedupeerd. Ons pensioenstelsel is niet toekomstbestendig en het draagvlak erodeert."
Door het klappen van het pensioenakkoord loopt een aantal werknemers en gepensioneerden het risico dat zij in 2020, of wellicht volgend jaar al, gekort worden op hun pensioen, vanwege de lage dekkingsgraad van een aantal grote fondsen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (71)

Uitgekleed
Uitgekleed23 nov. 2018 - 22:22

De gedupeerden van de kredietcrisis zijn de 90% van de bevolking. Zij die niet gedupeerd zijn, zijn de beleggers welke zeer risicovolle staatsobligaties in hun bezit hadden de 10%. Die zijn van die waardeloze obligaties afgekomen tegen kostprijs via de ECB. Daarmee konden ze weer aandelen inkopen. Ook de pensioenfondsen konden dat doen. De reden waarom zij genoeg in kas hebben om hun leden zonder kortingen en met prijsindexatie uit te kunnen keren.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde22 nov. 2018 - 18:46

En het is alweer de SP die modernisering en verbetering van het pensioensysteem torpedeert. Eerder in 2011 toen Meijer het overleg tussen bonden en werkgevers opblies waardoor we opgezadeld werden met het almaar uitgestelde pensioen en dat mensen met een zwaar beroep wel moesten doorwerken. En nu weer door dat de SP haar leden opdracht gaf Han Busker onder druk te zetten om niets anders te accepteren dan 65 als pensioenleeftijd. Een eis die op geen enkele manier recht doet aan de politieke en maatschappelijke verhoudingen. Het is een minderheidsstandpunt. Het wordt zo langzamerhand ook duidelijk waarom Marijnissen zijn dochter en Ron Meijer - beiden oud vakbondsbestuurders - de belangrijkste mensen in de SP maakte. Marijnissen wil alles of niets en krijgt dus niets. En erger nog, hetzelfde geldt voor al die mensen die snakten naar vernieuwing en meer rechtvaardiging in het pensioenstelsel. De SP wil macht ten koste van alles. Ook al zullen de leden er voor bloeden. Ik snap daarom het ideologische gewauwel hieronder maar al te goed van al diegenen die de schuld bij Rutte leggen. Wie geen argumenten heeft ter rechtvaardiging gooit het over die boeg en strooit wat vage woorden rond over neoliberalisme, de schuld van het kapitaal en meer van die onzin. Het is hun doekje voor het bloeden. Het is alles wat ze nog hebben. Het is te hopen dat GL en PvdA Busker snel weer om de tafel dwingen want met de SP is het slecht kersen eten. Misschien dat er dan alsnog een akkoord komt. Busker moet zich niets aantrekken van het dreigement van de SP top dat zij de vakbonden opnieuw zullen opblazen als hij toegeeft aan het huidige voorstel. Ze deden dit eerder in 2011 toen interne ruzie, bewust opgestookt door de SP top, de vakbonden vleugellam maakten en Jongerius werd weggepest. Meijer, de echte veroorzaker van die ellende lachte in zijn vuistje. Zoals hij dat nu weer doet. De SP wil ten koste van alles de macht houden in het enige bastion waar ze nog macht heeft, in de vakbonden.

mjansen2
mjansen222 nov. 2018 - 6:59

Typerend de eerste reactie van Rutte "ik begrijp er niks van". Dat is precies waarom hij altijd maar kan blijven lachen terwijl een aanzienlijk deel van de bevolking als zzp-er nauwelijks kan rondkomen a.g.v. hoge huren (opgeblazen woningmarkt tbv banken en investeerders)en verplichte ziektekostenpremies. Een deel van de bevolking afhankelijk is van voedselhulp. Een deel van de bevolking in zieken en verpleeghuizen crepeert a.g.v gebrek aan zorg. Want het aantal handeling per patient minimaliseren wordt gestimuleerd vanuit de zorgverzekering. Wat een pervers beleid !! En deze man overziet nauwelijks de consequenties.....

robheus2
robheus222 nov. 2018 - 0:06

Tijd om weer massaal de straat op te gaan tegen dit neo-liberale afbraak kabinet - zorg, huren, pensioen, inkomens, we gaan er massaal steeds verder op achteruit!

Bert de Vries
Bert de Vries21 nov. 2018 - 21:09

Werkgevers en kabinet zijn het eens over het voorliggende akkoord. Het kabinet is rechts. Het akkoord is dus zeker in het voordeel van de werkgevers en, dus, in het nadeel van de werknemers. Instemmen met dit akkoord zou het einde van de vakbeweging betekenen omdat ze daar haar geloofwaardigheid mee te grabbel zou hebben gegooid.

1 Reactie
Zapata
Zapata21 nov. 2018 - 22:22

Dat is wel een gouden regel. Als rechts iets verzint op sociaal economisch vlak dan is het zeker dat 90% van de Nederlanders dat gaat voelen in de portemonnee op negatieve wijze. 10% gaat dat voelen in de portemonnee op heel positieve wijze.

Rode druppel
Rode druppel21 nov. 2018 - 18:03

Tja, Nederland heeft gekozen en wel neoliberaal. Wie neoliberaal stemt wordt ook neoliberaal genaaid. Dus nu een voorstel van mij. Geef alle pensioengelden aan de Nederlandse staat. In ruil krijgt een echtpaar of alleenstaande 300 Euro bovenop de AOW. En we gaan met 65, met pensioen. Opgelost.

3 Reacties
Nico de Mus
Nico de Mus21 nov. 2018 - 19:32

Wat een voorstel,dat daar niemand op komt,zo simpel kan het zijn. Iedereen even rijk..

Piet de Geus
Piet de Geus21 nov. 2018 - 20:22

"Dus nu een voorstel van mij." En dat zal ook eens niet neerkomen op het inpikken van het pensioengeld waar een ander voor heeft gespaard. Zo bont maakt de vakbond het niet eens.

Zapata
Zapata21 nov. 2018 - 22:19

Ik zou het niet doen, binnen vijf jaar heeft de volgende rechtse regering verzonnen dat die 300 Euro wel heel erg genereus is en hevelen ze dat geld over naar armlastige aandeelhouders. Waarna u voor altijd zult moeten doorwerken omdat de AOW dan ook wel afgeschaft zal moeten worden.

geronimo3
geronimo321 nov. 2018 - 17:58

Vind het heel jammer dat het geknapt is,ik hoorde diverse personen op de radio en hoop dat men er toch nog later gaat uitkomen,voor de ouderen als de jongeren moeten er belangrijke beslissingen komen,vooral zoveel mogelijk behouden en soms aanpassen,hoop op een akkoord,ook al lijkt dit nu ver weg,we hebben elkaar hard nodig en hoop heb ik nog wel,wel jammer dat zeker.

ValsPlat
ValsPlat21 nov. 2018 - 16:43

Eigenlijk ben ik wel blij dat het pensioenakkoord van tafel is. Nu is er gelegenheid om de kolossale weeffout in het oude, én het nieuw voorgestelde systeem, te corrigeren. Bedrijfstak- of bedrijfsgebonden pensioenfondsen voldoen niet! Werknemers hoppen, zeker aan het begin van hun carrière, van het ene bedrijf naar het andere. Wisselend van ZZP opdrachten naar een baan via een uitzendbureau, via een verloningsbedrijf en tijdelijke contracten in loondienst. Alleen een persoonlijke pensioenpot waarin door de werkgevers / opdrachtgevers gestort wordt, lost dit probleem op. Ook voor ZZP’ers die tegen een laag uurtarief moeten werken. Overdracht van pensioentegoeden tussen pensioenverzekeraars is niet transparant en kost verschrikkelijk veel tijd. De persoonlijke pensioenpot kun je dan onderbrengen bij een pensioenfonds naar keuze. Er is zelfs een mogelijkheid voor de vakbonden om een coöperatief fonds te beginnen. De vakbonden kunnen per cao afspreken hoeveel premie (percentage van het loon of de vergoeding) de werkgevers / opdrachtgevers / werknemer in de persoonlijke pensioenpot moeten storten.

2 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries21 nov. 2018 - 23:32

In Groot Brittannië is men destijds overgestapt naar het persoonlijke pensioenpotje. Geheel volgens neoliberale principes. Intussen komt men er van terug omdat de armoede onder ouderen schrikbarend toeneemt en de staat daardoor met grote lasten wordt opgezadeld. Wie solidariteit blokkeert, ondermijnt de samenleving. En wie de samenleving ondermijnt, berooft bijna alle individuen van hun kansen. Het klinkt plat maar is een feitelijkheid.

ValsPlat
ValsPlat22 nov. 2018 - 16:07

Bert, De problemen die in Groot Brittannië ontstaan zijn, zijn gemakkelijk te voorkomen door de opname per jaar maximaliseren (bijvoorbeeld een maximum percentage van het persoonlijke pensioentegoed dat nog over is). Daarnaast hoef je niet toe te staan dat mensen met hun 55e hun pensioenpot aanspreken. Maar kom eens met een idee om het probleem van de starters die kort werken bij verschillende bedrijven uit verschillende bedrijfstakken op te lossen? Of laten we die in de kou staan?

Martinel
Martinel21 nov. 2018 - 16:22

Iedere ochtend het nieuws volgen…, iedere ochtend weer een beerput die opengaat. 8 of bijna 9 jaar Ruttebeleid gaat haar sporen nalaten. En die man blijft maar lachen ten koste van alles. Rutte voert oorlog tegen zijn bevolking. Korter kan ik het niet samenvatten.

angsthaas2
angsthaas221 nov. 2018 - 16:07

Rutte is alweer druk met het vingertje aan het wijzen. Het ligt weer aan een ieder behalve aan de gladde gluiper. Als hij er echt is voor de 'gewone hardwerkende' nederlander dan legt die er bij en lost het op. Maar de typische vvd kiest weer voor de werkgevers. En lekker speculeren met het geld vd arbeider. Weg met dit aso kabinet. Vvd stemmers vies volk.

2 Reacties
Martinel
Martinel21 nov. 2018 - 18:17

Idd, overal waar Rutte zijn driftbuien laat zien zal het volk boetedoen. Hoe eerder deze man wordt weggestemd hoe beter.

Zapata
Zapata21 nov. 2018 - 22:43

Gaat helaas niet gebeuren beste Martinel. 20% van het electoraat zal altijd VVD blijven stemmen want dat is nu eenmaal het meest gunstige voor hun portemonnee. Dus de VVD zal tot in de eeuwigheid de grootste partij blijven, of rechts populisme met een sterke man moet het gaan overnemen. (nou daar zijn we dan klaar mee) De rest is te versplintert Allereerst het hele clubje van economisch rechtse partijen naast de VVD die kiezers lokken met hun unieke sellingpoint. Wij zijn progressief, wij zijn christelijk, wij zijn groen, wij zijn de partij voor de boeren, wij zijn sociaal democraat. U kent ze wel, PvdA/D66/CDA/CU/SGP en ja ook GL. Denk is voor mij een partij van waanzinnigen. Dan blijft er niet zoveel meer over. De rattenvangers van extreem rechts houden een zetel of 25 vast. De versplintering 100 zetels. (dus die partijen die volledig nutteloos zijn want dan kan je net zo goed VVD stemmen) De VVD houdt 25 tot 30 zetels vast. Ja dan blijft er voor links niet zoveel meer over. 20 Zetels en dan mag je je handen dichtknijpen. Ik pleit hier dan ook voor een soort twee partijen stelsel. Al het economisch rechtse kleine grut gaat bij de VVD. dus CDA/PvdA/GL/D66/CU nu vooruit de SGP en Denk blijven apart. En links PvdD en SP gaat samen. Schept duidelijkheid en je bent af van die zinloze debatjes en discussies die nergens over gaan.

Zapata
Zapata21 nov. 2018 - 15:27

En de Boer wil dan maar verder zonder de vakbonden. Nu gaat het hier echt tijd worden voor om ook de gele hesjes aan te trekken en heel Nederland plat te gooien.Ja dat kan nog steeds met de aanhang van de vakbonden.

1 Reactie
Martinel
Martinel21 nov. 2018 - 16:34

Juist! Maar de productieslaven van de groei, groei, groei, de 'rendementen' van Rutte en co hebben geen tijd. Maar idd gooi die BV Nederland maar eens volledig plat. Kijken of deze VVD-MP dan nog richting Colafabrieken gaat. Waarschijnlijk barst hij in een grotesk bulderende lach uit en met opengesperde b.k zal hij alle demonstraties verbieden. En als hij het niet doet, doet Dijkhoff het wel, zijn buikspreker.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde21 nov. 2018 - 15:08

Heel jammer. Niet alleen omdat me dit een jaar pensieon gaat kosten maar vooral omdat het kabinet nu weer het voortouw gaat nemen met alle gevolgen van dien. Er is nu ook gen enkele reden meer voor Rutte cs om rekening te houden met de eisen van de linkse partijen. Alweer laten de bonden het afweten. Of dat nu een gezamenlijke opzet van links en de bonden is is niet duidelijk. Zeer waarschijnlijk zal links dit gebruiken als drukmiddel bij de komende verkiezingen. Ze probeert een tweede dividendbelasting schandaal te claimen door het kabinet de schuld te geven van wat feitelijk overvragen van de bonden is. Het is vrijwel dezelfde situatie, het halsstarrig vasthouden aan oude claims, wat eerder leidde tot ingrijpen van het kabinet door Kamp. Met als gevolg de versnelde verhoging van de leeftijd. En nu gebeurt het dus weer. De vraag is waarom de bonden dit zo hard spelen. Is dit krampachtige gespartel een gevolg van het feit dat de bondsbelangen gedomineerd worden door de overwegend oude leden? En gebruiken ze het opkomen voor de jongeren als excuus om de boel te laten klappen?

JasDon
JasDon21 nov. 2018 - 13:54

Oudere werknemers en gepensioneerden willen nu geld hebben en beladen jongere werkenden liever met de marktrisico's Jongere werknemers willen meer zekerheid en zien liever dat nu zoveel mogelijk de hand op de knip wordt gehouden. Het is vervelend dat de vakbonden vooral in het kamp zitten waar hun leden zich bevinden, namelijk bij de ouderen. Op deze manier heeft polderen weinig zin, want de verhoudingen qua vertegenwoordiging zijn nu helemaal weg.

5 Reacties
adriek
adriek21 nov. 2018 - 15:55

Waarom is het vervelend dat vakbonden hun achterban vertegenwoordigen?? Wat moeten ze anders? Waarom zijn jongeren dan ook geen lid van de vakbonden, dan zijn ze ook achterban en hebben invloed op het vakbondsbeleid. Vakbonden zijn er nu juist om een betere onderhandelingspositie te vormen dan individuele werknemers kunnen, maar jongeren denken nu eenmaal zonder hulp te kunnen onderhandelen. Dan ook niet zeuren als dat niet blijkt te lukken, maar je gewoon ouderwets organiseren! "Heel het raderwerk staat stil..."

JasDon
JasDon21 nov. 2018 - 21:08

Nee Adrie, Volgens mij kies je je nog altijd bij de stembus voor je vertegenwoordiging. Indien de vakbonden kleiner en minder representatief worden moet dit ook doorwerken in hun invloed op dit soort besluitvorming.

LaBou
LaBou 21 nov. 2018 - 21:53

"Indien de vakbonden kleiner en minder representatief worden moet dit ook doorwerken in hun invloed op dit soort besluitvorming." Daarmee zou je ook de huidige coalitie en de werkgevers een groot plezier doen. Je moet er alleen wel bij bedenken dat iets wat weg is, nl. die invloed, ook nooit meer terug komt.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg22 nov. 2018 - 5:17

Je hebt beslist een punt, JasDon. Ik ben veertig, zit dus op het kantelpunt waarin ik tot dusver uitsluitend betaald heb, en langzaamaan de balans de andere kant op zou gaan. Ik baal er daarom enorm van dat het overleg geklapt is, en voor mij geldt ook: gelukkig houdt de regering rekening met de belangen van de jongeren, en heeft zij de vakbeweging tegenwicht geboden. Ik wilde nooit lid worden van de vakbond, snapte niet waarom ze zo snel activistisch werden, voelde niks voor megafoons, fluitjes en spandoeken. Als jonge hoogopgeleide startende carrièretijger moest ik er niets van hebben (en nog altijd niet, om eerlijk te zijn). Maar inmiddels heb ik wat ervaring op de werkvloer, en zie welke misstanden er (kunnen) bestaan. De OR, de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon, een CAO - het zijn vanzelfsprekendheden, zoals stemrecht voor vrouwen een vanzelfsprekendheid is. Niemand kan zich voorstellen dat en andere manier "ethisch" zou zijn, maar het is toch echt bevochten. De demografie, waarin er nu eenmaal véél babyboomers zijn, en verhoudingsgewijs de generaties erna kleiner zijn, heeft deze groep een duidelijk smoel gegeven. Ik kan me voorstellen dat zij het bevechten nog zelf meegemaakt hebben (en de relevantie ervan dus beter zien), zijn getalsmatig goed vertegenwoordigd, en hen valt het dus minder zwaar hun generationele belang onder het voetlicht te brengen. Jongeren voelen zich ondergesneeuwd, kampen met andere moeilijkheden en zien die in de onderhandelingen slechter verdedigd, en haken af. Grof gezegd: Waarom zou je lid worden van een club die wil speculeren met jouw pensioencenten, terwijl de oude garde toch al gebruik kan maken van arrangementen waarvan jij alleen maar kan dromen (maar wel mag betalen)? En demonstreren? Hallo, de wederhelft werkt ook, opa en oma zijn op reis (of ook overbelast door mantelzorgen), wie let er op de kinderen? Dat is géén weeffout in de vakbond. Het is wel een logische consequentie van hoe menselijke geheugens werken in samenhang met de demografie én een klimaat waarin slagen of falen uitsluitend toegeschreven wordt aan de eigen inzet en vaardigheden. "Positief denken" is een giftig mantra in zo'n maatschappij, maar zoals Han al terecht schreef: inmiddels zijn we door dit denken zó gevormd, zó gehersenspoeld, dat we ons niet anders meer voor kunnen stellen. We zijn ook collectief te moe, te overbelast. (In dit kader is ook zeer lezenswaard het artikel "Blijven lachen terwijl het kapitalisme in je gezicht spuugt" uit de Groene van 15 november). Ik weet nog niet óf ik er een voorstander van ben, maar vind het tekenend dat de discussie over een basisinkomen uitsluitend gevoerd wordt in termen van welvaart en welvaartsgroei. We hebben onszelf en ons bestaan gereduceerd tot cijfers, en kunnen niet meer anders, zo lijkt het wel. En dat terwijl de menselijke natuur volgens mij om iets heel anders draait en zeker: zou móeten draaien. Ik kan alleen maar hopen dat (ook!) de vakbeweging een kentering in gang kan en wil zetten.

Klaas Punt
Klaas Punt22 nov. 2018 - 12:41

De groep geboren, vlak na de oorlog, is nu 70 of ouder dus allen met pensioen. Die mensen hebben gespaard voor hun pensioenkapitaal en op basis daarvan genieten ze nu pensioen. Een aantal is getroffen door korting tgv slechte resultaten van hun pensioenfonds. Jongeren dragen weinig bij aan de pensioenfondsen, de regeling voor aftrek pensioenpremies is van regeringswege verlaagd. Tevens komt er maar weinig rente over hun opgebouwde kapitaal (heb dank ECB). Een ding is zeker, oudere werknemers noch gepensioneerden kunnen aan die situatie iets veranderen. Mijn hoop is dat de ECB de onzalige geldstrooiaktie spoedig stopt, kom op Rutte de huizenmarkt is al lang roodgloeiend, ga naar Frankfurt en leg het aan ze uit. Individuele belegging is van deze tijd maar de draai die de beurs de laatste maand genomen heeft maakt wel duidelijk dat er misschien toch een reden achter gezamenlijk beleggen zit.

Piet de Geus
Piet de Geus21 nov. 2018 - 13:40

"Ook het verhogen van de dekkingsgraad voor pensioenfondsen, een harde eis van de bonden die indexatie opnieuw mogelijk moest maken" Het tegendeel is waar: de vakbonden wilden indexatie mogelijk maken door de dekkingsgraad te verlagen. Simpelweg door een soepeler rekenmethode te hanteren (na onze leden de zondvloed) en zonder te kijken naar de onderliggende logica, waarbij het nu juist die indexatie is die een hogere dekkingsgraad noodzakelijk maakt. Het is kiezen of delen: je belooft indexatie (in feite een ongedekte belofte) en moet aan veel hogere eisen voor de dekkingsgraad voldoen om niet meteen de mist in te gaan of je laat die belofte achterwege en je kunt met een lagere dekkingsgraad toe en de pensioenen verhogen. Omdat je in het laatste geval immers geen extra reserves hoeft te hebben om het gat van die indexatie te dekken. Maar de vakbonden willen zowel beloften doen die niet waargemaakt kunnen worden als de dekkingsgraad verlagen. Dat is een ei bakken en heel hard roepen dat dat ei nog heel is.

1 Reactie
M7
M721 nov. 2018 - 17:24

Helder en eenduidig uitgelegd . En je hebt helemaal gelijk. Maar toch begrijp ik de vakbonden wel : hun belang zit natuurlijk niet bij de jongeren , maar vooral bij de ouderen en de gepensioneerden : want dat zijn goeddeels de enigen die nog aangesloten zijn bij een vakbond. De gedachte van solidariteit hebben de vakbonden losgelaten ( door het ontbreken van voldoende leden in de cohorten van jongeren tot 45 jaar ) en nu is hte dus een potje " graaien " Ofwel : greed is good en apres nous le deluge . Wordt je wel populair mee bij je ( krimpende ) achterban , maar zet de verhoudingen wel op scherp. En dus gebeurt er niets....

Joop Schouten
Joop Schouten21 nov. 2018 - 13:37

Het onderliggende economisch financieel stelsel deugt niet. Waarom zou je meegaan onder neoliberale voorwaarden? Pensioengeld (je weet wel, uitgesteld loon waar mensen voor hebben gewerkt) is voor decennia onder dit systeem vergokt en verkwanseld.

Sonic2
Sonic221 nov. 2018 - 13:15

Er zit een politieke stroming onder. Groenlinks, PvdA en SP gingen flink tekeer tegen het klappen van dit pensioenoverleg en kunnen nu dit kabinet neer zetten als een kabinet dat er voor de rijken is en niet voor de lage inkomens en ook de gepensioneerden. De linkse oppositie heeft nu een vrij relevant verkiezingsthema voor de komende maanden. Na de provinciale staten verkiezingen verwachten links en de vakbonden er een betere deal uit te kunnen krijgen. Dat is denk ik de stand van zaken. De breuk zal dus waarschijnlijk een tijdelijke zijn.

1 Reactie
Nico de Mus
Nico de Mus21 nov. 2018 - 19:37

!!als een kabinet dat er voor de rijken is!! Bij welk bedrag begint die rijkdom

Middenman
Middenman21 nov. 2018 - 13:08

Wat ik mis in de discussie, ook in de reacties hieronder, is het feit dat vooral hoogopgeleide mensen veel later gaan werken. En vooral hoogopgeleid uit gegoede milieus. Die gaan namelijk na hun studie ook nog een wereldreis maken of andere leuke dingen doen en zijn de 25 ruim gepasseerd als ze gaan werken en beginnen met het opbouwen van een pensioen. Niet alleen de leeftijd, maar ook het aantal gewerkte jaren zou moeten meetellen. Dan kunnen mensen in zware beroepen die vaak eerder zijn begonnen met werken ook eerder met pensioen en moeten de hoogopgeleiden die ook al op kosten van de samenleving langer hebben gestudeerd gewoon langer doorwerken. Daar hoor je dus de elitepartijen Groen Links en D66 niet over.

3 Reacties
ValsPlat
ValsPlat21 nov. 2018 - 16:27

Tja, de elite weet wél dat de pensioenopbouw voor werknemers gerelateerd is aan het aantal gewerkte jaren. In 40 jaar bouw je het maximale pensioen op. Iemand die maar 30 jaar werkt bouwt dus 75% op. Vaak begint de pensioenopbouw pas voor werknemers die 25 jaar oud zijn. Tot je 65e heb je dan precies 40 jaar. Je zou dus voor werknemers met zware beroepen eerder moeten beginnen met de opbouw.

Middenman
Middenman21 nov. 2018 - 21:16

@ValsPlat - De pensioenopbouw begint bij 21 jaar. Uiteraard moet je dan wel werken, bij een organisatie die een pensioenregeling heeft, verplicht of vrijwillig.

LaBou
LaBou 21 nov. 2018 - 21:58

"De pensioenopbouw begint bij 21 jaar." Nee hoor, zelfs al vanaf 15: https://www.pfzw.nl/Werkgevers/faq/Paginas/vanaf-welke-leeftijd-mag-er-pensioenpremie-op-het-loon-ingehouden-worden.aspx. Vroeger was dat overigens toch echt 24.

Thijs Schokland
Thijs Schokland21 nov. 2018 - 12:07

Het belang tussen oud en jong laat zich wellicht met het volgende voorbeeld illustreren: Een ex-werknemer van 65 (of is het al 66?) krijgt nu pensioen dat door het pensioenfonds is opgebouwd tijdens zijn werkzame leven uit hoofed van ontvangen premies. De levensverwachting van deze pensioengerechtigde is nu pakweg 84 jaar, dus nog 19 pensioenjaren voor de boeg. Echter, tijdens zijn werkzame leven is maar premie betaald voor pakweg 10 of 12 te verwachten pensioenjaren. De levensverwachting was 20, 30 jaar geleden immers veel lager voor een 65 jarige. Eigenlijk zou de werknemer dientengevolge minder pensioen mee moeten krijgen, maar dat is een no-go, want pensioen is gegarandeerd. Dus wat rest de pensioenuitvoerder? Hogere premies! En wie hoest die op? Juist ja, de bedrijven en de (jonge) werknemers. Wellicht heeft u nu wat meer begrip voor de vakbonden, wier leden gemiddeld genomen een wat hogere leeftijd hebben dan de geniddelde werkbevolking.

1 Reactie
Koen Boezeroen
Koen Boezeroen21 nov. 2018 - 14:27

De hoogte van de pensioenpremie (via werkgever) afgedragen door jonge arbeiders in loondienst is vanwege de lage rekenrente inderdaad een probleem. Niet de ouderen maar juist de jongeren in een fonds zorgen voor een lagere dekkingsgraad. Hoe groter de verhouding jong/oud hoe groter het probleem. Door de absurd lage rente bouwen jongeren theoretisch maar weinig pensioen op tot het moment dat ze met pensioen gaan en gedurende de periode dat ze zelf pensioen genieten. De keuze is aan de jongere arbeiders zelf. Met een lagere rekenrente moet je meer inleggen dan bij een hoge rekenrente om op hetzelfde pensioen uit te komen. Oudere arbeiders hebben dat nadeel niet/veel minder. Die hebben pensioen opgebouwd met veel hogere rentes die in het verleden ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. En ze hoeven ook minder lang op te bouwen met absurd lage rekenrente. Nu zijn ouderen best wel solidair dus de pijn zou best kunnen worden gedeeld tussen ouderen en jongeren. Maar nu gaat het helemaal de andere kant op. Jongeren hebben nog nauwelijks premie ingelegd en bouwen theoretisch ook nog eens pensioen op tegen lage rente over een lange periode. En als klap op de vuurpijl eisen ze, daartoe opgehitst door lieden met (electoraal) belang, dat ze minder premie moeten betalen dan ouderen. De wereld op zijn kop.

Koen Boezeroen
Koen Boezeroen21 nov. 2018 - 12:02

Lekker lullen weer over het (verplichte) pensioen van de arbeider in loondienst. Vooral ook omdat er steeds minder arbeiders in loondienst verplicht deelnemen aan de arbeiderspensioenfondsen. ZZPers met subsidie bouwen zelf pensioen op zonder het risico te lopen dat Rutte c.s. er met zijn tengels aan zit. Wanneer gaan we het met zijn allen eens hebben over de met subsidie opgebouwde pensioenen van de niet-arbeiders? Bijvoorbeeld die van de (schijn) zelfstandigen? In 2017 nog vlogen de VVD/PvdA miljarden DGA pensioensteun de ondernemers nog om de oren en voor de arbeiders is er niks. http://afkoopdgapensioen.nl/dividendklem/ Frappant is ook dat Rutte wel zelf aan tafel gaat zitten met de rotsvaste mening niks cadeau te willen doen aan arbeiders. Maar niet zijn DNB laat aantreden om te onderhandelen over de belachelijk lage rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren. Omdat het ''zo goed'' gaat in de EU en er nog elke dag door de ECB voor miljarden obligaties opgekocht worden en de rente tegen de markt met hoog risico in laag wordt gehouden. https://www.bnr.nl/nieuws/financieel/10345339/dnb-ecb-moet-stoppen-met-opkopen-obligaties

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt21 nov. 2018 - 15:56

Koen, met jouw gedachten kan ik wel meegaan. Onduidelijk is voor mij "...ZZPers met subsidie...". Wat is die subsidie, waar komt die vandaan?

Bouwman2
Bouwman221 nov. 2018 - 11:52

Het zwartepieten - het kan net anders,- is weer daar. Het oude gezegd is daarbij : Wie breekt moet betalen. FNV en in haar slipstream het CNV kozen de vlucht naar voren en braken op.Eens kijken wat de achterban ervan vindt. Ooit behoorde ik tot de achterban van vriendin. Dus ik vroeg haar wat ze van die andere achterban vindt. Ze zei: wat heb je nou helemaal aan wat later AOW, daarvan kan je echt niet uitgebreid gaan shoppen zonder uitgesteld salaris. Lang van stof en kort van zin, voegde ze eraan toe. Een beetje als erfpacht, kun je geld krijgen om die warmtepomp te kopen. Maar je moet later het onderpand natuurlijk wel gewoon terugkopen. En toen liep ze al op het tuinpad.Waar ga je heen, riep ik haar na. Wat dacht je, ik ga demonstreren nu het nog kan, verstond ik. Voor of tegen? wilde ik vragen. Maar ze was al weer de bocht om. Ik hoorde nog juist haar lach.

msj_meijerink
msj_meijerink21 nov. 2018 - 10:44

Wie bepalen de hoogte van de pensioenen, de werknemers en werkgevers onderling of 'Den Haag'?

Cave Canem
Cave Canem21 nov. 2018 - 10:38

Dit vastlopen heeft in elk geval als voordeel dat het tempo van verhoging van de AOW-leeftijd ongewijzigd blijft. Dat is weliswaar precies datgene dat de vakbonden wilden voorkomen, maar het zou de belastingbetaler vele miljarden extra kosten als ze hun zin hadden gekregen. Dan nog liever een korting op het pensioen.

Zapata
Zapata21 nov. 2018 - 9:53

Natuurlijk wou Koolmees niet bewegen en zat helemaal vastgebakken aan zijn ideologische uitgangspunten. Doorwerken tot je dood en als je het niet red dan moet je het zelf uitzoeken. Alleen de mens die geld genereert heeft waarde. Het is geklapt en na de statenverkiezingen zijn ze uitgeregeerd. (laat ons het hopen want Rosenmuller en Vos voorspellen niet veel goeds in de eerste kamer). Mag een volgend kabinet het gaan doen.

3 Reacties
JanBakker2
JanBakker221 nov. 2018 - 13:50

Koolmees hield redelijk vast aan SER advies. De vakbonden kwam met steeds nieuwe eisen. Door het in regeerakkoord op te nemen stond eigenlijk al vast dat vakbonden deze regering geen succes zouden geven.

JanBakker2
JanBakker221 nov. 2018 - 13:51

Geven =gunnen.

Zapata
Zapata21 nov. 2018 - 16:26

Sinds wanneer trekt de regering zich iets aan van het advies van de SER (wat dan ook slechts een advies is) volgens mij vegen ze hun kont er mee af als dat advies niet in het straatje past. Het lijkt mij dat de vakbonden nu op het punt uitgekomen zijn dat ze hun relevantie moeten gaan bewijzen. Geen milimeter op het gebied van de AOW leeftijd wou Koolmees toegeven. Werkgevers en werknemers willen dat die op 66 jaar blijft staan maar Koolmees is zo ideologisch verdwaasd dat zoiets niet in zijn benevelde geest kan doordringen. Dus gaan we nu een hete verkiezingsperiode in waarbij links weer heel erg in het nadeel is omdat de media economisch rechts is. Maar we zullen zien. Geen meerderheid meer in de eerste kamer en Koolmees is uitgepraat.

chwiedijk
chwiedijk21 nov. 2018 - 9:52

Rutte is net een motor die nu gaat afslaan: Rutte putte, Rut-te put-te, Ru...

JopieS2
JopieS221 nov. 2018 - 9:46

De vakbonden worden bedankt. Het is niet houdbaar om de pensioenleeftijd op 66 te bevriezen terwijl we allemaal ouder worden. Het is niet realistisch.

Mostafa
Mostafa21 nov. 2018 - 9:42

Meneer Rutte: moeten ook de robots ( onze toekomstige werknemers) ook pas op hun 68 met pension gaan ?!

Belastingbetaler2
Belastingbetaler221 nov. 2018 - 9:18

Er is slechts een zeer beperkte groep werknemers die er van profiteert als de AOW leeftijd later verhoogd wordt. Het zou veel beter zijn om het aantal jaren dat iemand AOW zou krijgen (volgens de levensverwachting) te verhogen. Dan hebben ook de degenen die nog geen 60 zijn er iets aan.

Uitgekleed
Uitgekleed21 nov. 2018 - 9:18

"Heel Nederland is hierdoor gedupeerd. Ons pensioenstelsel is niet toekomstbestendig en het draagvlak erodeert." Als dit maar vaak genoeg gezegd wordt dan gaan de mensen het ook nog geloven. Heel Nederland is gedupeerd door de pensioenreserve roof na de kredietcrisis. Aan het systeem is niets mis. Het ouder worden van de gepensioneerden was jarenlang al ingecalculeerd en we zij niet plotseling ouder geworden. De bail out van de banken hebben ook de pensioenen doen toenemen. De lage rente die kunstmatig wordt gehandhaafd is ten behoeven van hoge schulden landen om de kapitaalmarktrente voor die landen draagbaar te houden want zij mogen niet zelf geld maken en zijn overgeleverd aan het kapitaal. De rekenrente welke gehanteerd wordt komt van de Nederlandse Bank. De rekenrente mag door de minister verhoogd worden in afwijking van de ECB zoals ook de verzekeraars doen.

2 Reacties
M7
M721 nov. 2018 - 13:20

" Heel Nederland is gedupeerd door de pensioenreserve roof na de kredietcrisis " Als heel Nederland gedupeerd is geraakt , volgens u , is er ook vast iemand of veel iemanden die er voordeel van heeft gehad. Wie was dat , volgens u ?

Uitgekleed
Uitgekleed23 nov. 2018 - 22:21

De gedupeerden van de kredietcrisis zijn de 90% van de bevolking. Zij die niet gedupeerd zijn, zijn de beleggers welke zeer risicovolle staatsobligaties in hun bezit hadden de 10%. Die zijn van die waardeloze obligaties afgekomen tegen kostprijs via de ECB. Daarmee konden ze weer aandelen inkopen. Ook de pensioenfondsen konden dat doen. De reden waarom zij genoeg in kas hebben om hun leden zonder kortingen en met prijsindexatie uit te kunnen keren.

Kopinhetzand
Kopinhetzand21 nov. 2018 - 9:08

Ik zit niet goed in deze materie, vraag me toch telkens af hoe het mogelijk is dat onze pensioen leeftijd richting 68 gaat terwijl in andere EU landen de gemiddelde leeftijd rond de 63 ligt. Italië gaat nu zelfs richting 60. Dit terwijl we in Nederland zelf sparen voor ons persoonlijk pensioen, itt verreweg de meeste andere landen. Doen wij hier in dit land iets niet goed of zijn ze elders aan het potverteren? Dan heb ik het nog niet eens over de verwijten dat ik als oudere profiteer van de inleg van jongeren. Heb zo'n 44 jaar afgedragen, destijds betaald voor mensen die nauwelijks hebben ingelegd en daarna voor vutters en andere vervroegde uittreders.

5 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r21 nov. 2018 - 9:30

@Kopinhetzand Ons pensioenstelsel met de daarbij behorende leeftijd vergelijken met de pensioenleeftijd in andere landen is eigenlijk appels met peren vergelijken. De pensioenuitkeringen zijn in het buitenland namelijk enorm veel lager. Neem Duitsland bijvoorbeeld. Daar krijg je alleen een soort AOW als je gewerkt hebt. In Nederland krijg je sowieso AOW als je in Nederland woont. M.a.w., huisvrouwen/mannen hebben net zoveel recht op AOW als werkenden. In Duitsland dus niet. "Dan heb ik het nog niet eens over de verwijten dat ik als oudere profiteer van de inleg van jongeren" En dat is inderdaad een bom onder het solidariteitsprincipe. Overigens waren in de eerste 30 jaren van je arbeid de pensioenpremies nogal wat lager dan tegenwoordig. Opbouw was dan ook een stuk minder.

FelixFlex
FelixFlex21 nov. 2018 - 9:46

We doen het in NL erg goed op het gebied van pensioenen, en dat moeten we zo houden - voor de huidige en toekomstige generaties. We leven langer dus is het nodig om de pensioenleeftijd te verhogen. Verwachte leeftijd in NL is nu ruim boven de 80. U heeft vanaf uw 25e jaar pensioenpremie betaald (wettelijk bepaald, onafhankelijk of u op u bijvoorbeeld op uw 16e bent gaan werken), als u op uw 65e met pensioen bent gegaan heeft u 40jaar premie betaald (dat is het max). Voor de meesten van ons geldt: 20% van uw inkomen is ingelegd voor uw pensioen: ongeveer 1/3 van deze premie is door u betaald, en 2/3 door uw werkgever. Dat betekent dat u 8 jaar pensioen bij elkaar heeft ingelegd (20% x 40jr), exclusief het rendement dat wordt gemaakt. Helaas is dit niet genoeg om u tot ver in u 80e van pensioen te kunnen voorzien (het rendement op de ingelegde pensioenpremie is niet 100%). En de meeste huidige pensioengerechtigden hebben niet eens doorgewerkt tot hun 65e... Hopelijk laat deze uitleg en rekensom u zien waarom de pensioenleeftijd omhoog moet. Landen zoals Italie betalen pensioenen voor het grootste deel uit algemene middelen, lees: belastingen. Overigens: sinds 2007 wordt er vanaf het 21e jaar pensioenpremie betaald, dus iemand die nu 25jaar is zal zo'n 50jaar pensioen premie moeten betalen...

Bert de Vries
Bert de Vries21 nov. 2018 - 10:53

Kopinhetzand, even heel kort: Lubbers besloot dat geld uit de boordevolle pensioenfondsen mocht worden overgeheveld naar de kas van de werkgevers, en dat de pensioenpremies mochten worden verlaagd, vaak met meer dan 10%. Kok is daarmee doorgegaan. Balkenende en Rutte gingen door met laag houden van de premie. In de eerste elft van de jaren 90 bleek dat er te weinig geld in de fondsen zat om de verplichtingen na te komen. Eindloonpensioen werd middelloonpensioen. En hier en daar werd eerder ingenomen geld gedeeltelijk terugbetaald door de werkgevers. Inmiddels lijkt de situatie onhoudbaar te worden. Lijkt! Om de premies laag te kunnen houden, moeten nu de pensioenuitgaven worden aangepast (blijvend verlaagd). Dat werkgevers opdraaien voor de tekorten die ze zelf ebben veroorzaakt, is ondenkbaar.

M7
M721 nov. 2018 - 13:24

Simpel: in die andere landen waar u het over heeft , worden de pensioenen gewoon uit de belastingen betaalt . In Frankrijk zijn stel ca 400000 vrachtwagenchauffeurs: wanneer je dan ( zoals een paar jaar geleden) als politieke partij belooft de pensioenleeftijd met enkele jaren verlaagd , heb je weer ca 400000 stemmers plus partners = 800000 stemmen voor je partij. Zo plat is het .

watsgebeurt
watsgebeurt21 nov. 2018 - 19:24

Pensioenen in de andere landen worden via de jaarlijkse lopende rekening betaald. En tsja 5 miljard meer tekort op de lopende rekening maakt toch niet uit? De ECB springt wel bij. Het is eigenlijk een heel simpel spelletje. En per saldo wordt onze pensioen spaarpot verder uitgehold ten gunste van de arme landen. Het beste dat NL had kunnen doen is de pensioenpot 1 dag voor overgang naar de EU moeten toe eigenen. Daarmee alle schulden van de staat aflossen, investeringsfonds opzetten etc.etc. en vervolgens net zoals Zuid Europa lekker gaan potverteren.

JaapBo
JaapBo21 nov. 2018 - 9:06

In het universum van Rutte kunnen de rijken het wel betalen om eerder met pensioen te gaan, maar de armen niet. Zij moeten gewoon doorwerken. En dat terwijl de arbeidsproductiviteit almaar toeneemt en het dus best kan dat arme mensen ook eerder met pensioen gaan. Het is een kwestie van prioriteiten en Rutte's prioriteit ligt NOOIT bij de zwakken.

vdbemt
vdbemt21 nov. 2018 - 8:48

Mij lucht het op. Het is misschien wel nodig het pensioenstelsel aan te passen. Maar wat onder en naar de handen van Rutte is hervormd, gaat allemaal naar de kloten: zorg, jeugdzorg, defensie, politie, omroep, OM, rechtspraak, woningmarkt, belastingapparaat, werknemersrechten, sociaal stelsel. Laat een ander kabinet deze klus maar klaren.

1 Reactie
Poezenmens
Poezenmens21 nov. 2018 - 12:12

Inderdaad, in al meer plannen onder dit kabinet met Koolmees op Sociale Zaken moet de werknemer het onderspit delven, zoals: “Hoewel minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken het doet voorkomen alsof het om een kleine wijziging gaat, zal het ontslaan van een werknemer straks makkelijker worden dan ooit.” https://joop.bnnvara.nl/nieuws/ontslag-nog-nooit-zo-makkelijk-door-plan-minister-koolmees-stelt-cnv-voorzitter

MarjoleinS2
MarjoleinS221 nov. 2018 - 8:47

Persoonlijk weet ik niet of het erg is dat het overleg is geklapt. Ik weet inhoudelijk te weinig wat de gevolgen zijn als het pensioen echt verandert. Wel ben ik bevooroordeeld vanwege mijn grondige wantrouwen in Mark Rutte en het VNO - NCW en om die reden ben ik er niet treurig om. Voor zover ik er enig zicht op heb sta ik achter de vakbonden: de rekenrente aanpassen; ik heb nergens kunnen lezen waarom dit niet mogelijk is, het lijkt eerder op onwil, maar dan zou ik graag willen weten waarom? Uitzondering van verhoging van de pensioenleeftijd voor (fysiek) zware beroepen, waarom is dit voor het kabinet zo moeilijk? En ik heb te weinig zicht op de gevolgen van een meer individueel pensioen. Wat betekent dit voor de gemiddelde werknemer? Ik heb wel begrepen dat het dan mogelijk zou zijn persoonlijk te beleggen in wat jezelf aan pensioen aan het opbouwen ben. Gezien de ondoorzichtige financiële wanorde denk ik eerder dat je burgers hiertegen moet beschermen omdat beleggen tegenwoordig bijna gelijk staat aan gokken, voor een enkeling na misschien. Of het voor de jeugd cq de volgende generaties daadwerkelijk zoveel beter is moet nog maar worden bezien. Volgens Mark Rutte was het inlopen van de staatschuld tijdens de hevige crisis van 2008 ook in het voordeel van de volgende generaties. Nou we weten inmiddels waar dat toe heeft geleid: torenhoge studieschulden, voor MBO’ers nauwelijks nog vast werk, en aanmerkelijk hogere woonlasten als ze al een eigen (huur) woning kunnen bemachtigen. De crisis werd als excuus gebruikt om een zwaar bezuinigings en hervormingsbeleid te voeren. En we hebben Mark Rutte op meerdere opportunistische leugens kunnen betrappen. Mijn eerste idee is dat ik blij ben dat het is geklapt. Even naast het feit dat ik blij ben dat de vakbonden weer een vuist durven te maken! Dat is echt hoog nodig! Voor wie het nog niet wist ben ik al 8 jaar lang bezorgd over de desastreus Neo Liberale politiek. Onderstaande link verwijst naar een column uit het NRC dat exact weergeeft wat ik bedoel: het failliet van het Kapitalisme. De columnist verwijst hier naar een artikel uit the Economist. Het doet mij goed dat er nu oog voor is. Want natuurlijk verdient het alle aandacht, dit is een klein beginnetje. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/20/de-grote-vraag-die-iedereen-overslaat-a2755785?fbclid=IwAR3szjsCkmsAILjMWMztAUXPpl8qJoqvQFZj8xhH0zhNXXMmVpw10lS61ho

1 Reactie
Ch0k3r
Ch0k3r21 nov. 2018 - 9:26

"En ik heb te weinig zicht op de gevolgen van een meer individueel pensioen. Wat betekent dit voor de gemiddelde werknemer?" De gemiddelde werknemer weet nu helemaal niks over zijn/haar pensioenregeling. Dat gaat met een individueel pensioen niks veranderen. Daarnaast is een individueel pensioen voornamelijk gebaseerd op een DC-regeling, waarbij het risico bij de deelnemer ligt. De hoogte van je uiteindelijke pensioenuitkering is daardoor hoogst onzeker.

Ch0k3r
Ch0k3r21 nov. 2018 - 8:30

Goed nieuws. Het afschaffen van de doorsneepremie legt een bom onder het solidariteitsprincipe die de pensioenfondsen (iig met een DB-regeling) hanteren. Koolmees speelt een vies spel; "Heel Nederland is hierdoor gedupeerd. Ons pensioenstelsel is niet toekomstbestendig en het draagvlak erodeert" Ons pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers; de AOW, de pensioenen die onder de PensioenWet vallen en dan nog wat je zelf kunt regelen (zoals lijfrentes e.d.). Het probleem ligt bij de AOW, NIET bij de 2e pijler. We hebben het hoogst gereserveerde vermogen per persoon in de wereld voor die 2e pijler. De pensioenfondsen moeten verplicht rekenen met een Ultimate Forward Rate die de DNB bepaald heeft die ongeveer een procent lager ligt dan de Europese Ultimate Forward Rate. Onze pensioenfondsen moeten zichzelf dus armer naar de toekomst rekenen dan de rest van Europa. "De vakbonden wilden daarnaast dat de regering ook iets zou regelen voor mensen in een zwaar beroep voor wie doorwerken tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd een onmogelijk opgave is" Dat is een gebed zonder eind. Nogmaals; als je een zwaar beroep uitoefent, moet je er rekening mee houden dat je dat niet tot je 67e volhoudt. Dus daar kan je ook zelf actie op ondernemen.

5 Reacties
Nico de Mus
Nico de Mus21 nov. 2018 - 12:13

!! Dus daar kan je ook zelf actie op ondernemen.!! Oneerlijk, iemand die geen zwaar beroep heeft kan dan rustig doorkuieren tot zijn 67è, en die met dat zwaar beroep moet een behoorlijk bedrag tijdens zijn werkende leven sparen om die 5 jaar te overbruggen.

Elias Unique
Elias Unique21 nov. 2018 - 13:38

@Nico de Mus: En wanneer is het wel eerlijk?

Nico de Mus
Nico de Mus21 nov. 2018 - 15:59

@Elias Unique 21 november 2018 at 14:38 Op de manier die ik beschrijf in ieder geval niet. Er komen er ook nogal wat met een zwaar beroep in de wao de laatste jaren voor hun aow leeftijd, dus er is gelukkig zolang nog een vangnet.Maar de wao zal ook wel zijn langste tijd gehad hebben.

Ch0k3r
Ch0k3r22 nov. 2018 - 9:01

@Nico de Mus "Oneerlijk, iemand die geen zwaar beroep heeft kan dan rustig doorkuieren tot zijn 67è" Onzin. Niks oneerlijks aan. Niemand die iemand verplicht dat zware beroep tot zijn/haar 67e uit te voeren. Als je al weet dat je het niet gaat volhouden tot je 67e, dan kun je ook een andere baan zoeken. "Er komen er ook nogal wat met een zwaar beroep in de wao de laatste jaren voor hun aow leeftijd, dus er is gelukkig zolang nog een vangnet." Dat bedoel ik dus. Wil je zo graag met een kapot lichaam van je pensioen genieten? Nee toch? Dus zoek een andere baan in de laatste jaren van je werkzame leven. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat mensen zo tegen arbeidsongeschiktheid aankijken. Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geen vangnet zodat je een paar jaar eerder kunt stoppen met werken, ze zijn een vangnet voor als je arbeidsongeschikt raakt. "Maar de wao zal ook wel zijn langste tijd gehad hebben." Ja, de WAO bestaat sinds 2006 al niet meer. We hebben tegenwoordig de WIA.

Ch0k3r
Ch0k3r22 nov. 2018 - 9:03

@Nico de Mus Als aanvulling; Een voetballer kan zijn beroep uitoefenen tot ongeveer 40-jarige leeftijd. Voetballers dan maar vanaf hun 40e met AOW? Nee? Waarom een bouwvakker dan wel?