Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Geweldsorgie van agrarische testosteronbommen bij huis minister

Politie staat machteloos tegenover overmacht fundamentalistische boeren
Joop

Nieuwe scholen kunnen kloof in samenleving vergroten

  •  
12-09-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
52 keer bekeken
  •  
kinderen

© Cc-foto: klimkin / Pixabay

Onze samenleving wordt sterker als we elkaar kennen en begrijpen, betogen Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks). Daarom moeten we juist op scholen zorgen dat kinderen van allerlei achtergronden met elkaar in contact komen. Met het kabinetsvoorstel om meer ruimte te geven voor de oprichting van nieuwe scholen riskeren we juist het tegenovergestelde.
Deze week debatteert de Kamer over de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Dat klinkt positief, meer ruimte voor ouders om een school op te richten. Maar in de praktijk dreigt een verdere segregatie in het onderwijs.
Van links tot rechts lijkt er – in ieder geval in theorie – overeenstemming over de maatschappelijke baten van een niet-gesegregeerde samenleving. Maar de afgelopen jaren is al regelmatig de noodklok geluid over de sterk afnemende sociale samenhang in Nederland. We zouden elkaar niet meer ontmoeten. Mensen trekken zich steeds meer terug in hun eigen kring, zowel online als offline en duurdere woonwijken worden onbereikbaar voor mensen met een lager inkomen.
Veelkoppig monster Segregatie is een veelkoppig monster dat de afgelopen jaren op steeds meer plekken de kop opsteekt en niet eenvoudig aan te pakken is. Juist in het onderwijs – die plek waar kinderen al vanaf jonge leeftijd met verschillen zouden kunnen leren omgaan – lukt het niet om de koof tussen verschillende bevolkingsgroepen te overbruggen. In 2018 al constateerde de Onderwijsraad dat scholen ‘bubbels’ van gelijkgestemden dreigen te worden jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar niet (meer) vanzelfsprekend tegen komen.
Juist verruiming van de mogelijkheden om nieuwe scholen op te richten, versterkt die trend, vrezen docenten, onderwijsorganisaties en wetenschappers wijzen. Rijkere, hoogopgeleide ouders richten een hippe conceptschool op en uiteindelijk zijn het de kinderen met minder vermogende ouders die ‘achterblijven’ op de openbare buurtschool.
Het kabinet negeert deze bezwaren eenvoudigweg en zegt dat ze in deze wet geen aanjager zien van segregatie, en belangrijker, dat deze wet niet bedoeld is om segregatie tegen te gaan. Terwijl juist het algemeen belang – het investeren in samenleven in plaats van ons terugtrekken in onze eigen bubbels – datgene zou moeten zijn wat het kabinet moet bewaken.
Anti-segregatietoets nodig Daarom willen wij – naast een hoop andere voorstellen – een anti-segregatietoets introduceren in het onderwijs. Wil je een nieuwe school oprichten? Dan kan dat. Maar de voorwaarde daartoe is dan wel dat je laat zien wat je gaat doen om maatschappelijke tweedeling en segregatie te bestrijden en hoe je gaat voorkomen dat jouw school een reservaat van gelijkgestemde ouders wordt. Kun je dat niet aantonen? Dan ook geen nieuwe school.
Op deze manier maken we een eerste stap op weg naar het investeren in samen naar school. Een stap weg van de doorgeslagen individualisering, die al op het schoolplein begint. Een stap op weg naar onderwijs dat jongeren al op jonge leeftijd in contact laat komen met andersdenkenden. Daar worden kinderen – en dus de samenleving – alleen maar beter van.
Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks)

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (39)

madbako
madbako12 sep. 2019 - 15:10

Deze week debatteert de Kamer over de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Dat klinkt positief, meer ruimte voor ouders om een school op te richten Behalve dan voor Islamitisch onderwijs: https://nos.nl/artikel/2301385-pvda-en-vvd-willen-via-grondwetswijziging-meer-grip-op-islamitisch-onderwijs.html

3 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt12 sep. 2019 - 19:44

Madbako - ja wat vreemd he. Eerlijk gezegd denk ik dat er nog wel een addertje onder het gras zit. Waarom zou je de Grondwet alleen op dit punt wijzigen, iets waar we al lang geen probleem mee hebben. En dat argument van Islamitische scholen is m.i. alleen om de steun van de rechtse anti-islam beweging in het parlement te krijgen voor een ip dit moment bij mij nog niet bekende aanpassing. Spannende tijden.

MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 21:20

@madbako Het is helemaal niet nodig om artikel 23 af te schaffen. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van GW artikel 23, lid 6: -1- Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen. "de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die het onderwijs geven" Leerkrachten die hun leerlingen opruien en zich vijandig opstellen t.o.v. de maatschappij, kun je mogelijk op basis van deze bepaling aanpakken. -2- De koranscholen vallen zo ver ik weet niet onder artikel 23 en de inspectie, maar als zij de vrijheid van vergadering misbruiken geldt GW artikel 9 lid 1: Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden De zinsnede "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet." is hierop van toepassing. -3- Haat zaaien is strafbaar volgens artikel 137c WVS -4- Imams uit het buitenland kunnen tot persona non grata verklaard worden en daarna uitgezet worden.

madbako
madbako13 sep. 2019 - 8:36

@MountEverest 12 september 2019 at 23:20 @madbako Het is helemaal niet nodig om artikel 23 af te schaffen. Dat beweer ik ook niet. Er zijn genoeg middelen om daar waar de wet overtreden wordt op te treden tegen scholen zonder die byzondere scholen meteen te verbieden of art 23 af te schaffen

JasDon
JasDon12 sep. 2019 - 12:39

"Dat scholen een eigen onderwijs systeem kan toepassen b.v. Montessori , Jena plan, traditioneel onderwijs ( etc) is prima." Helemaal eens met je schrijven. Nog wel een opmerking bij de niet religieuze methoden, hier zitten ook een aantal zweefvarianten tussen die geen plek zouden moeten hebben in het onderwijs.

2 Reacties
JasDon
JasDon12 sep. 2019 - 12:39

*Als reactie op Hans Welbedagt.

Hans Welbedagt
Hans Welbedagt15 sep. 2019 - 8:54

Jas Don, Bedankt voor u reactie. U heeft gelijk dat sommige scholen ( basis, en voorgezet onderwijs) die geen religieuze stempel dragen, soms ook niet goed functioneren. De factoren van het slecht functioneren zijn o,a. te grote bestuurslagen, te weinig docenten, en te grote klassen. De verschraling die we in ons onderwijs systeem decennia lang hebben laten plaats vinden, kunnen we natuurlijk niet alleen oplossen door artikel 23 in de Nederlandse grondwet aan te passen. Maar er bestaan religieuze scholen, die misbruik maken van de wet vrijheid van onderwijs. Onder de paraplu van religie, zijn scholen die : - Kinderen mogen weigeren, die een ( verkeerd ) aanhangen. - Homoseksuelen docenten mogen weigeren, - De evolutie leer, mogen ontkennen, - Jongens en meisjes, in de klassen mogen scheiden, - Schoolboeken laten afdrukken, waar letterlijk in staat, dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken, dat ze geen kleding mogen dragen van ongelovigen, en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. Ik ben overtuigd, als onze kinderen van verschillende levensovertuigingen in kleinere klassen, en met kwalificeerde docenten ( hetero / homo seksueel) worden onderwezen, de segregatie op lange termijn kan doen verminderen. Door religieus af te schaffen, is de kans veel groter aanwezig dat kinderen met verschillende levens overtuigingen bij elkaar in de klas komen zitten. Tevens ben ik wel van mening dat op alle scholen, religie en andere levens overtuigingen moet worden onderwezen. Maar dat scholen een stempel mogen dragen, christelijk, Joods, islamitisch,of Hindoestaans,moet naar mij mening worden afgeschaft.

Hans Welbedagt
Hans Welbedagt12 sep. 2019 - 10:33

Om de segregatie te bestrijden moet de artikel 23 in de Nederlandse grondwet worden aangepast. Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Dat scholen een eigen onderwijs systeem kan toepassen b.v. Montessori , Jena plan, traditioneel onderwijs ( etc) is prima. Maar dat veel scholen in Nederland hun eigen levens overtuiging kan opdringen bij onze kinderen, werkt juist polarisatie is de hand. Basis en voortgezette scholen, waar kinderen met verschillende achtergrond met elkaar kunnen opgroeien zal de polarisatie op termijn juist verminderen. Kinderen moeten worden geleerd dat zij kritisch kunnen gaan nadenken. En een school is daar juist een goed instrument voor. Scholen moeten onze kinderen leren, welke verschillende levens overtuigingen in Nederland vooral aanwezig zijn. Een liberale, christelijk, joodse, islamitisch, hindoestaanse en boeddhistische levens overtuigingen komen o.a.voor in onze samenleving. Door onze kinderen met diverse levens overtuigingen kennis te laten maken, voordat zij de volwassen leeftijd hebben bereikt, zullen zij meer kennis en begrip hebben voor andere levensovertuigingen. Op de scholen moet worden gedoceerd, welke voordelen het heeft om in een liberale democratische rechtstaat te mogen opgroeien c.q. te leven. Op de scholen moet ook worden gedoceerd, dat onze grondwet boven alle andere religieuze wetten staat. Dus laten we nu democratisch beslissen om religieus onderwijs te schrappen, door de honderd jaar oude grondwet (artikel 23) in de Nederlandse grondwet aan te passen.

5 Reacties
Vrij zinnig
Vrij zinnig12 sep. 2019 - 11:37

Hartgrondig mee eens. Als vermenging op jonge leeftijd werkelijk een prioriteit is, zouden linkse partijen het bijzonder onderwijs op religieuze grondslag moeten afschaffen. Is de grootste remmende factor voor integratie.

Don Bosch
Don Bosch12 sep. 2019 - 14:25

@ Hans Een paar kritische opmerkingen op je reactie. "Maar dat veel scholen in Nederland hun eigen levens overtuiging kan opdringen bij onze kinderen, werkt juist polarisatie is de hand." Scholen dringen dit niet op, ouders kiezen zelf een school voor hun kinderen die het best aansluit bij hun voorkeuren. Ouders zijn immers in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen, niet de overheid. De overheid stelt en handhaaft de leerplicht in, bepaald de inhoud van de lesstof en controleert de kwaliteit van het onderwijs. Zolang scholen aan deze criteria voldoen is er niets aan de hand. De inspectie controleert de scholen, heb je dan geen vertrouwen in onze onderwijsinspectie? "Dat scholen een eigen onderwijs systeem kan toepassen b.v. Montessori , Jena plan, traditioneel onderwijs ( etc) is prima." Waarom is dit dan wel akkoord? Als je consequent zou zijn zou je alle scholen en voor iedereen hetzelfde inrichten. "Op de scholen moet worden gedoceerd, welke voordelen het heeft om in een liberale democratische rechtstaat te mogen opgroeien c.q. te leven. Op de scholen moet ook worden gedoceerd, dat onze grondwet boven alle andere religieuze wetten staat." Dit ben ik met je eens en kan de overheid ook afdwingen door dit in de lesstof op te nemen. Vervolgens hebben we de onderwijsinspectie die de scholen controleert. Dit is dus geen argument om het bijzonder onderwijs helemaal af te schaffen. "Dus laten we nu democratisch beslissen om religieus onderwijs te schrappen, door de honderd jaar oude grondwet (artikel 23) in de Nederlandse grondwet aan te passen." Succes met je wetsvoorstel, weet dat je een 2/3 meerderheid nodig zal hebben om dit door te voeren. Dat zal juridisch ook nog eens lastig worden, je wil immers wel bijzonder onderwijs houden, alleen het religieus onderwijs afschaffen. wie bepaalt dan wat wel en wat niet is toegestaan? is dat niet strijdig met artikel 1? Als je artikel 23 schrapt, schrap dan alle bijzonder onderwijs. Tot slot vind in het typisch dat mede forumgenoten vaak hun mond vol hebben over diversiteit en vrijheid, maar wanneer het over onderwijs gaat pleit men voor het inperken van vrijheid en diversiteit.

MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 21:30

@Don Bosch Je hebt het heel mooi verwoord. De opzet achter dit plannetje is natuurlijk discriminatie van (orthodox) christelijke scholen. Volgens deze wel heel doorzichtige truc is het dan wel toegestaan om een Jena-plan school op te richten maar geen refo-school of een orthodoxe Joodse school. Gelukkig is een 2/3 meerderheid nodig om artikel 23 af te schaffen. De VVD was vroeger voor afschaffing maar heeft zijn standpunt gewijzigd omdat dit artikel bij uitstek liberaal is. Staatsopvoeding is uit den boze. Ik heb het al eerder gezegd: SP, GL, FvD, DENK en de PVV zijn een bedreiging voor de vrijheid en moeten ver van de macht gehouden.

Klaas Punt
Klaas Punt13 sep. 2019 - 13:33

Mount, ik heb nu het stukje van Peter Kwint driemaal gelezen en kan echt niets ontdekken daarin watjouw conclusie kan staven. Behalve jouw vooroordelen natuurlijk. Dus wat SP of GL aan bedreigends zouden keenen doen is mij totaal onduidelijk. En persoonlijk hoop ik van harte dat mijn partij, SP, zich niet laat meevoerenbin de waan van de dag en eensgezind tegen een aanpassing van de Grondwet stemt.

Hans Welbedagt
Hans Welbedagt15 sep. 2019 - 10:01

Don Bosch, Bedankt voor u uitgebreide en inhoudelijke kritische opmerkingen. Ik zal proberen de vragen die u stelt te beantwoorden. De inspectie controleert de scholen, heb je dan geen vertrouwen in onze onderwijsinspectie? De taken van een onderwijs inspectie zijn : - het beoordelen en bevorderen van de onderwijskwaliteit, - het beoordelen en bevorderen van de naleving van wettelijk onderwijsvoorschriften, - de financiële rechtmatigheid, - het rapporteren over de ontwikkeling van het onderwijs, Binnen de vrijheid van onderwijs kunnen religieuze scholen: – Kinderen weigeren, die een ( verkeerd ) geloof aanhangen, – Homoseksuelen docenten weigeren, – De evolutie leer, ontkennen, – Jongens en meisjes, in de klassen scheiden, – Schoolboeken laten afdrukken, waar letterlijk in staat, dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken, dat ze geen kleding mogen dragen van ongelovigen, en dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. Op de bovenstaande punten heeft de inspectie geen bevoegdheid op ingrijpen. Omdat die scholen binnen de kader van de wet de stempel religie mogen dragen. Door religieus onderwijs te schappen, kan de onderwijs inspectie wel ingrijpen. “Dat scholen een eigen onderwijs systeem kan toepassen b.v. Montessori , Jena plan, traditioneel onderwijs ( etc) is prima.” Waarom is dit dan wel akkoord? Als je consequent zou zijn zou je alle scholen en voor iedereen hetzelfde inrichten. Scholen hanteren verschillende leer methoden. Klassikaal, individueel, onderwijs of een mix daarvan, zijn lesmethoden die scholen hanteren. b.v. het Montessori onderwijs is een voorbeeld van individueel onderwijs. Het kiezen van welke lesmethoden het meest geschikt is voor onze kinderen moet blijven, omdat ieder kind uniek is. Welke lesmethoden het best is voor een kind, om hun talenten te ontdekken, is dus afhankelijk van het individu. Het is moeilijk van te voren te bepalen welke lesmethoden het beste is voor een kind. Ik heb zelf in mijn jeugd traditioneel ( klassikaal) genoten ( wel kleinere klassen). Op latere leeftijd heb ik ontdekt dat een vorm van een Montessori leer methoden beter bij mij paste, om de leerdoelen te bereiken. Mijn pleidooi is het religieus onderwijs te schappen, omdat religieuze scholen soms misbruik van de wet vrijheid van onderwijs. Zie bovenstaande mij toelichting , waarom ik dat misbruik vind. Samengevat : Welke lesmethoden scholen gebruiken staat volledig los van, of scholen een stempel christelijk, islamitisch, joods, of hindoestaans mogen dragen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 sep. 2019 - 10:20

Ik vind jullie maatschappij maar een klotezooi met rare ideeën over 'de beste' moeten zijn oftewel competitie met je medemens, intolerantie, consumptieobsessie en statuswaanzin. Daarbij is een sterke dwang naar mensen toe beklemmend - je moet zijn zoals jullie dat bedacht hebben en anders maken we je je het leven flink zuur. Nu heb ik geen tijd noch geld een eigen school op te richten maar mocht ik een school vinden waar mijn ideeën weerklank vinden dan hebben we te maken met een reservaat van gelijkgestemde ouders en tevens een die zich niet richt op jullie neoliberale consumptie utopie . Het ontwikkelen van je eigen gedachten, talenten en creativiteit.. Iets waar deze maatschappij een bloedhekel aan heeft tenzij deze voor anderen geld of macht kunnen opleveren . Daarbij zijn scholen plekken van straf en dwang daar kan ik mij geheel niet in vinden .

2 Reacties
Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser12 sep. 2019 - 10:53

Amen!

Vrij zinnig
Vrij zinnig12 sep. 2019 - 11:33

"Het ontwikkelen van je eigen gedachten, talenten en creativiteit.." Precies. Het onderwijs op religieuze grondslag staat het kritisch denken en het ontwikkelen van een eigen autonome identiteit behoorlijk in de weg Ik begrijp overigens niet zo goed wie nu precies "jullie" en "ons" zijn in deze bijdrage. Komt op mij eerlijk gezegd niet bepaald verbindend over.

Gi Raf
Gi Raf12 sep. 2019 - 10:01

Heel erg triest dat de SP en GL nu meegaan met 1 van de vele vergankelijke ''kroonjuwelen'' van D66. Het bijzonder onderwijs uitbreiden met D66 elite onderwijs e.d. https://d66.nl/standpunt-over/modern-onderwijs/ Je hoeft niet eens ''progressief'' te zijn om op je vingers te kunnen natellen dat dit soort fratsen de segregatie in de samenleving (gelovig/ongelovig, dom/slim, autochtoon/allochtoon, arm/rijk etc.) nog meer gaat opdrijven dan nu al het geval is. Wat we nodig hebben is natuurlijk dat alle kinderen naar 1 en dezelfde openbare basisschool gaan. Wil de reli/elite nog iets ''bijzonders'' om de eigen kroost bijvoorbeeld religieus te vormen of tot ongekende intellectuele elite hoogtes op te stuwen dan kan dat uiteraard buiten reguliere schooltijd. Achter de eigen voordeur zeg maar. Bijzonder onderwijs moet compleet van de aardbodem verdwijn om segregatie te kunnen verminderen. Natuurlijk zal het lastig zijn dit gerealiseerd met al die burgers die juist een voorstander zijn van segregatie maar daarom niet minder noodzakelijk daar naar te streven.

2 Reacties
JasDon
JasDon12 sep. 2019 - 12:45

Het is electoraal gewoon verschrikkelijk moeilijk te realiseren. De echt rechtse partijen hebben zich vastgebeten in een 'christelijke identiteit' de progressieve partijen lijken bang te zijn voor de lange tenen van sommige minderheden. Maar als D66, GL, SP, PvdA en de VVD eens echte stappen zetten....

Klaas Punt
Klaas Punt12 sep. 2019 - 15:27

OK, staatsscholen. Iedereen gelijk. 's Morgens eerst het volkslied met de hand aan de vlag. Ik zie toch meer in vrije keuze en neem dan de uitwassen, elitescholen maar op de koop toe. En van de Grondwet moet je afblijven.

Jabuka
Jabuka12 sep. 2019 - 9:34

Niet apart maar samen was een mooie slogan voor het openbaar onderwijs. Dat maakte het openbaar onderwijs ook waar, althans een groot deel van de kinderen gingen echter naar bijzondere scholen, die met de financiële gelijkstelling gek genoeg financieel bevoordeeld werden en ook nog eens een achterban hadden om wat extra geld te doneren. Die wens van niet apart maar samen komt niet nu omdat er koranscholen zijn die te ver afwijken van het samenlevingsideaal, zoals sommige reageerders maar weer de arena in smijten. Maar breek aub eindelijk eens die grondwet open, ook al heb je mensen zonder diepe onderwijskennis, die direct in hun schuttersputje kruipen en de huidige grondwet maar weer als een wet van Meden en Perzen van verstokte conservatieven wil beschouwen en geen enkele eigentijdse aanpassing steunen. Nederland zou veel en veel beter af zijn geweest indien er geen bijzonder onderwijs was geweest en alleen openbaar, door de overheid gelijk bekostigd. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, en we zijn al ver over de helft.

8 Reacties
MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 9:46

"Nederland zou veel en veel beter af zijn geweest indien er geen bijzonder onderwijs was geweest en alleen openbaar, door de overheid gelijk bekostigd. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, en we zijn al ver over de helft. " Bewijs dat maar eens. Als een systeem goed werkt, waarom zou je het dan veranderen? 70 % van de ouders stuurt hun kinderen naar het bijzonder onderwijs omdat het over het algemeen beter is.

MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 9:54

Dat is inderdaad een conservatieve opstelling maar niet alle verandering is een verbetering. Openbare scholen vallen vaak nog onder het gemeentebestuur. Dat krijgt dan veel te veel macht. Artikel 23 is een groot goed, daar moet niet aan getornd worden. Ouders kunnen zelf scholen oprichten die aansluiten bij hun identiteit. Zo'n segregatietoets is ook weer een truc om scholen in een door links gewenste richting te sturen. Het risico is dat we staatsopvoeding in het leven roepen. Scholen moeten vanuit hun identiteit zelf kunnen bepalen wie ze toelaten.

MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 9:56

Het voorstel van GL en de SP is weer een poging om de vrijheid van het individu in te perken.

madbako
madbako12 sep. 2019 - 10:35

@MountEverest 12 september 2019 at 11:54 Artikel 23 is een groot goed, daar moet niet aan getornd worden. Ouders kunnen zelf scholen oprichten die aansluiten bij hun identiteit. Jij bent dus ook van mening dat het salafisme en het gedachtegoed en onderwijs daarin daarvan gewoon moet kunnen. Ook de ouders van die kinderen zullen uiteindelijk dan denken dat dat byzonder onderwijs over het algemeen beter is.

Rick Hofland
Rick Hofland12 sep. 2019 - 10:40

MountEverest 70% stuurt de kinderen naar bijzonder onderwijs omdat nou eenmaal 70% van de gangbare basisscholen een van origine bijzonder school is. Dat betreft in de meeste gevallen katholieke of protestante scholen die zich tegenwoordig vooral heel erg profileren als een school voor iedereen waarbij de lessen over geloof niet veel meer dan een soort van maatschappijleer achtige lessen zijn en dan nog de light versie. Deze bijzondere scholen verschillen nauwelijks meer van de openbare scholen en zouden net zo goed omgezet kunnen worden naar openbare school. Het is absoluut kul dat 70% van de ouders hun kroost naar een kerkelijke school stuurt vanwege de kerkelijke inslag terwijl je op zondag in 95% van de kerken een bom af kan laten gaan zonder ook maar iemand te bezeren.

Starter2
Starter212 sep. 2019 - 11:04

Zo lang mensen hier het verschil niet weten tussen openbaar en bijzonder onderwijs is de discussie een beetje zinloos. Het gaat namelijk niet over al dan niet religieus onderwijs. Het gaat om de financieringsgrondslag. Bijzonder onderwijs afschaffen slaat dan ook helemaal nergens op omdat je dan volledig voorbij gaat aan scholen die "bijzonder" zijn maar niet religieus of levensbeschouwelijk zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 sep. 2019 - 13:22

Veel bijzonder onderwijs onderscheidt zich door een pedagogisch concept. Denk aan Montessori Jenaplan en Vrije scholen. Religie speelt vooral nog bij orthodox Joodse en Islamitische scholen. Bij het gros van de RK scholen is van religie niets meer te merken en bij de protestantse ook niet.

MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 21:34

@mabako "Jij bent dus ook van mening dat het salafisme en het gedachtegoed en onderwijs daarin daarvan gewoon moet kunnen. Ook de ouders van die kinderen zullen uiteindelijk dan denken dat dat byzonder onderwijs over het algemeen beter is. " Salafisme moet je heel hard aanpakken. Scholen waar kinderen opgezet worden tegen de maatschappij en de staat, moeten onder verscherpt toezicht van de regering komen en eventueel gesloten worden.

Libertain
Libertain12 sep. 2019 - 9:24

("...duurdere woonwijken worden onbereikbaar voor mensen met een lager inkomen.") Dit feit is niet van gisteren, is het tevens inherent aan de ontwikkeling van het kapitalisme. Mensen met hogere inkomens kiezen nog altijd voor de elitaire "gated communities", net als voor private scholen of hoger onderwijs. De neoliberale vorm van het kapitalsiem heeft deze processen enkel versterkt en vergroot. Neoliberale kapitalisme betekent eenmal afbreken van alle sociale samenhang en voorzieningen. Daar hebben we met z'n allen voor gestemd, moeten we dan ook de consequenties voor aanvaarden. Iedereen kan dit feit zelf inzien.

3 Reacties
Libertain
Libertain12 sep. 2019 - 9:25

... De neoliberale vorm van het kapitalisme heeft deze processen enkel versterkt en vergroot....

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland12 sep. 2019 - 10:26

Nee hoor mensen hebben daar helemaal niet voor gestemd. Dat was de verborgen agenda van de politici, kijk maar naar de slogans die men hanteerde in de jaren 80 en 90 en de verkiezingsprogramma's . De politiek heeft gewoon de kluit belazerd .

Jabuka
Jabuka12 sep. 2019 - 13:54

Dat het bijzonder onderwijs beter zou zijn dan het openbaar onderwijs is een frame dat door de voorstanders van bijzonder onderwijs is gemaakt en in stand gehouden wordt. En voor de goede orde er zijn ook openbare scholen die een bepaald onderwijsconcept volgen. Openbare Dalton, Montessori, Jena. Maar veelal scholen op basis van religie of godsdienst juist niet. Dat geldt voor PC, Katholiek, Islamitisch en Vrije School net zo. Schrap die cult van artikel 23 en gebruik op basisscholen ruimte om ook iets aan godsdienst of religie te doen. Die ruimte is er, klaar. Dan kun je pas 'niet apart maar samen' naar school.

OlavM
OlavM12 sep. 2019 - 9:07

In de intentie van deze Tweede Kamerleden kan ik me vinden. Ik vraag me wel af of een "anti-segregatietoets" een probaat instrument is. Hoe kan die in 's hemelsnaam op een valide, adequate en rechtvaardige wijze worden vorm gegeven en toegepast? Aan de andere kant lijkt mij het kabinetsplan ook verwerpelijk. Op basis van de huidige Grondwet en relevante onderwijsregelgeving lijkt me de vrijheid van onderwijs al meer dan voldoende gewaarborgd. De regering dient in elk geval het openbaar onderwijs te stimuleren en daarin veel ruimte te geven voor variatie, zodat de behoefte aan bijzonder onderwijs zal verminderen, al zal voor dit laatste zeker ook ruimte moten blijven. (Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan levensbeschouwelijke en godsdienstige richtingen, maar ook bijzondere onderwijismethoden als Montessori, Jenaplan, Dalton, Freinet e.d.).

1 Reactie
Klaas Punt
Klaas Punt12 sep. 2019 - 10:45

Olav- binnen de huidige structuren is er voldoende ruimte. Aanpassen van de Grondwet is zeker niet nodig. De enige aanpassing welke ik ondersteun is het terugdraaien van de wijzigingen die ingevoerd werden omdat de NAVO (i.c. de VS) zonodig nucleaire wapens op ons grondgebied moest stallen, wapens waar wij niets over te zeggen hebben.

Klaas Punt
Klaas Punt12 sep. 2019 - 7:40

Een veel voorkomend probleem denk ik. Als ik zie dat de buurkinderen per auto naar school gebracht worden terwijl er een prima openbare lagere school in de buurt is op loopafstand dan is dat inderdaad niet bevorderlijk voor de samenhang in de maatschappij. Nu moet ikmzeggen dat dit in mijn jeugd weinig anders was, openbare scholen (Onverdeeld naar de Lagere School was de krett geloof ik), er waren christelijke scholen en een katholieke jongens- en meisjesschhol (met nonnen). Daar zijn we overheen gegroeid. Het geloof vormt niet meer de scheidslijn, het is het geld. Rijk bij rijk en de rest apart. Een waardeloos principe. En daarom ben ik het van harte eens met de schrijvers.

1 Reactie
Don Bosch
Don Bosch12 sep. 2019 - 9:37

De verzuiling met de verdeling van groepen op geloof (of levensbeschouwing) was vroeger de scheidingslijn. Tegenwoordig zou je het geld de scheidingslijn kunnen noemen. Tijdens de verzuiling was de maatschappij verticaal verdeeld in groepen. Katholieke arbeiders, middenstand en bovenklasse allemaal bij elkaar, de katholieke levensbeschouwing verbond hen. Tegenwoordig zou je het meer horizontaal verdeeld kunnen noemen, dus scholen met arme ouders, middenstand en rijke ouders. Je kan je afvragen welke van de twee het meest wenselijk is. Hoe dan ook sta ik voor de keuzevrijheid van de ouders, niet voor verplichtingen en verboden van overheidswege om een utopische uitkomst te forceren.

MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 7:31

"Daarom willen wij – naast een hoop andere voorstellen – een anti-segregatietoets introduceren in het onderwijs. Wil je een nieuwe school oprichten? Dan kan dat. Maar de voorwaarde daartoe is dan wel dat je laat zien wat je gaat doen om maatschappelijke tweedeling en segregatie te bestrijden en hoe je gaat voorkomen dat jouw school een reservaat van gelijkgestemde ouders wordt. Kun je dat niet aantonen? Dan ook geen nieuwe school." Dit is een ernstige aantasting van de vrijheid van onderwijs. De SP en GL misbruiken de salafistische koranscholen om een systeem dat al 100 jaar goed functioneert en waar 70% (!) van de ouders zich goed in kan vinden, om zeep te helpen. Gelukkig is er een 2/3 meerderheid nodig om de Grondwet te wijzigen.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt12 sep. 2019 - 7:44

Mount - zoals ik elders uitgelegd heb, we zijn nog niet zolang af van de actuele segregatie die minder dan die 100 jaar geleden bestond. En dat is een goede zaak. Ik ben een verklaard tegenstander van het aanpassen van de Grondwet, dus jouw laatste zin heeft mijn volledige instemming.

MountEverest
MountEverest12 sep. 2019 - 7:47

Onze voorouders hebben in de periode voor de Onderwijs Pacificatie, 70 jaar gevochten voor vrijheid van onderwijs en gelijkbekostiging. Daarom moeten we opkomen voor deze vrijheid en aantasting van artikel 23 in de kiem smoren.