Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nieuw extreem-rechts

  •  
27-07-2011
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
82 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Dankzij de militante retoriek en oorlogsmetaforen is er een klimaat ontstaan, dat gekken als Breivik misschien wel het mentale laatste zetje geeft
De verschrikkelijke dubbele aanslag in Noorwegen van vrijdag 22 juli leek in eerste instantie het werk van een Al Qaida-achtige groepering. Toen zaterdag duidelijker werd wat er precies was gebeurd, bleek dat de aanslag gepleegd was door een extremist van eigen bodem, die zichzelf christelijk en conservatief noemde en een grote bewondering koesterde voor Geert Wilders.
Vervolgens is in media het verbale geweld losgebarsten. Enkele linkse opiniemakers, Peter Breedveld van de modieus tegendraadse website Frontaalnaakt voorop, roepen in koor dat het radicale gedachtegoed van Wilders en uiterst rechtse journalisten als Joost Niemöller als Anders Breivik heeft voortgebracht . ‘Domrechts’ is volgens Breedveld direct verantwoordelijk voor de daden van Breivik. De Atheïstisch Seculiere Partij , een niet in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij, ziet de aanslag ook als een bevestiging van haar eigen grote gelijk, namelijk dat het christendom minstens zo erg is als de islam.
Degenen die denkbeelden koesteren waarop Breivik zich in zijn lange manifest heeft beroepen, Wilders en (conservatieve) christenen, schoten meteen in de verdedigen. Wilders nam via twitter meteen afstand van de aanslag, om op deze manier electorale schade voor zichzelf zo veel mogelijk te beperken. Het Reformatorisch Dagblad , de krant van de SGP, benadrukte dat Breivik zich weliswaar christelijk noemde, maar dat dit niet betekende dat hij wel christelijk was. Het aan de ChristenUnie gelieerde Nederlands Dagblad verdedigde zich ook. Volgens het hoofdredactionele commentaar van dinsdag 26 juli was de daad van Breivik ‘revolutionair’. Politiek geweld kon rechts zijn, maar ook links, zoals de Duitse terroristische groepering RAF in de jaren zeventig. Rechts en links in de politiek waren beide vruchten van de Franse Revolutie, die door de ideologische godfather van de ChristenUnie, de negentiende-eeuwse christen-politicus Groen van Prinsterer, was veroordeeld als ongeloof. In plaats van open te staan voor kritiek, kwamen de orthodox-protestante kranten RD en ND met een pavlov-reactie.  gaf Het progressief-protestantse dagblad Trouw deed dit niet: “Maar duidelijk is geworden dat het conservatief-christelijke denken ook kan radicaliseren en in terroristische daden uitmonden.”
Behalve opiniemakers die in aanval gingen en opiniemakers die in de verdediging schoten, waren ook mensen die de moord los van de ideologie wilden zien. D66-Kamerlid Boris van der Ham schreef op Joop.nl dat Breivik in de eerste plaats zelf verantwoordelijk was voor zijn daden. Het maakte volgens Van der Ham niet uit waar Breivik zijn inspiratie vandaan haalde. Ook Malou van Hintum van de Volkskrant wilde de moord niet op de ideologie afschuiven. Ze weet het daarom aan de gestoordheid van de moordenaar. Ze vond het ‘totaal zinloos’ om nu bepaalde politici (lees: Wilders) de maat te nemen.
Waar sta ik in deze discussie zelf? Ik vind het heel lastig. Met Breedveld beaam ik dat er een relatie is tussen extreme taal en politiek geweld. Hoewel Wilders cum suis zelf niet tot geweld oproepen, is hun taalgebruik zo strijdbaar, vol wrok en ressentiment, afkeer van de ander en met oorlogsmetaforen doordrenkt, dat dit bepaalde geesten kan stimuleren om tot gewelddaden over te gaan. Aan de andere kant, Wilders heeft zelf niet de trekker overgehaald, dat deed Breivik. We mogen Wilders daarom niet verantwoordelijk stellen voor de moord, hij is dit hoogstens in afgeleide vorm, als belangrijke vormgever van het gepolariseerde politieke debat. Het christendom zou ik ook niet verantwoordelijk willen stellen voor de moorden. Natuurlijk, in de naam van God zijn een heleboel misdaden gepleegd, de kruistochten en de apartheid in Zuid-Afrika als meest erge voorbeelden, maar dit werd gelegitimeerd door de kerk. Breivik is een ‘lone wolf’. Hij beroept zich op het christendom, maar shopt zeer selectief in deze religie, en haalt bovendien veel inspiratie van internet, films en computerspelletjes. En hoe zit het met het conservatisme dan? Het pathetische pamflet van Breivik doet aan de verste verte niet denken aan de intellectuele arbeid van Edmund Burke of Alexis de Tocqueville. Breiviks opinies vertonen wel opvallende parallellen met de opinies van contemporaine christelijke conservatieven in Nederland, die feitelijk rabiate reactionairen zijn. Ik bedoel dan niet Bart Jan Spruyt, wiens opinies sinds de breuk met Wilders wat gematigder zijn geworden, maar lieden als Erik van Goor, Tom Zwitser en René Schmitt. Van Goor en Zwitser waren eerst hoofdredacteur van de radicale opiniewebsite Open Orthodoxie, deze website werd herdoopt tot Bitter Lemon en vervolgens voor Catholica. Om beide heren hangt ‘een zeer onfrisse geur van uitsluiting, nationalisme, verbale agressie en haat tegen iedereen die niet in hun wereldbeeld past’, aldus de progressieve katholieke theologen Eric van den Berg, Frank Bosman en Peter van Zoest , die eind 2010 het uiterst orthodoxe Catholica vanwege ‘foute’ connecties van Van Goor in verband brachten met extreem-rechts.
Helaas is de website van Bitter Lemon offline. Deze christelijk conservatieve opiniesite noemde zich een ‘magazine voor weerbare burgers’ dat zich richtte ‘op versterking van de conservatieve geest en op vorming van jong conservatief talent.’ De opiniewebsite trok auteurs aan als Lucas Hartong, de latere PVV-Europarlementariër, en Jonathan van Tongeren , een conservatief ChristenUnie-lid die over veel zaken zijn conservatieve opinies laat schijnen. Van Tongeren betoogde onder andere dat Europa een strategische alliantie met het autoritaire Rusland van Poetin en Medvedev moet sluiten, om zich zo te weer te stellen tegen de islam.
Op Van Goors persoonlijke pagina met de veelzeggende titel ‘Unie, religie en militie’ (een aangepast artikel met dezelfde titel staat op Catholica en weer een ander aangepast stuk op Conservatismeweb ) wees de hoofdredacteur van Bitter Lemon naast de christelijke bron nog twee andere bronnen aan, die de Westerse beschaving zouden hebben gestempeld: de klassieke en de Teutoonse (!) bron. Van Goor laat bovendien duidelijk zien te zijn beïnvloed door het theocratische en nationalistische denken van de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970) wanneer hij stelt:
Iedere Nederlander maakt volgens zijn geboorte deel uit van een christelijke natie en heeft te maken met de kerk van Nederland: de Nederlandse Hervormde Kerk. […] Iedereen, en ook mensen van andere ‘godsdiensten’ hebben zich daarnaar te voegen. Tot heil van zichzelf, van hun naaste en van de cultuur en samenleving in haar geheel.
Volgens Van Goor sluit God een verbond met volken, naar analogie van zijn verbond met Israël. In Nederland heette dit verbond de Unie van Utrecht van 1579, in Zwitserland de Eidgenossenschaft en in het Zuiden van de Verenigde Staten de Confederation.
In de zuivere gemeenschap van dappere uitverkorenen die bang zijn om hun identiteit te verliezen is geen ruimte voor het andere, het vreemde, het vrouwelijke, het zwakke, de ergernis, het skandalon. Het conservatieve christendom lijkt zo alleen voor ‘echte’ mannen te zijn weggelegd. René Schmitt verwoordde dit het duidelijkst in zijn artikel ‘300: Sparta en het aristocratische ideaal’ over de bioscoopfilm over de slag bij Thermopylae. Zoals de dappere Spartanen hun vrijheidsstrijd verloren tegen de Perzen vanwege het verraad van de verschoppeling Ephialtes, zo dreigen de conservatieven hun strijd tegen de islam te verliezen vanwege het verraad van de links-radicalen, ‘maatschappelijke verschoppelingen die uit ressentiment of medelijden in opstand komen tegen het goede en het schone.’
Hoewel Van Goor en Schmitt natuurlijk geen terroristen zijn, lijkt hun conservatief christelijke wereldbeeld als twee druppels water op dat van Breivik. De laatste zag zichzelf ook als een weerbaar conservatief christen, die zich moest wapenen tegen de islam en zich erg boos maakte over het zogenaamde verraad van links. Het verschil is natuurlijk dat de oorlogstaal door Breivik werd omgezet in oorlogshandelingen.
Noch Wilders, noch Niemöller, noch Van Goor, noch Schmitt roepen op tot geweld. Ik ben het, ik het herhaal het nog eens, niet eens met Breedveld, die ‘domrechts’ direct verantwoordelijk stelt voor rechts-extremistische moorden door gekken als Breivik. Maar indirect is er mijns inzien wel zeker een verband. Dankzij de militante retoriek en oorlogsmetaforen is er een klimaat ontstaan, dat gekken als Breivik misschien wel het mentale laatste zetje geeft, om strijdbare woorden in daden om te zetten. En internet, als vrije vijver voor allerlei ideeën, hoe exotisch en extremistisch ook, versterkt het radicaliseringsproces. Het dagblad Trouw heeft gelijk: ook het conservatief-christelijke denken kan radicaliseren en in terroristische daden uitmonden.
De heren van Catholica zien dit natuurlijk anders. Zo weet schrijver Bert Brouwer het heel zeker: de kogels in Noorwegen kwamen keihard van links.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (46)

rgeurtsen
rgeurtsen27 jul. 2011 - 10:59

Één van de betere stukken van deze dagen. Dank, Ewout.

Rafiki
Rafiki27 jul. 2011 - 10:59

Ik heb het stukje van Bert Brouwer gelezen en kan mij daar goed in vinden. Voor onze linkse broeders: "Wie de waarheid niet wil horen, zal nooit een goed verband kunnen leggen tussen oorzaak en gevolg." Aart Appel

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos27 jul. 2011 - 10:59

Goed stuk. Catholica...wat een angstaanjagende bagger is er toch te vinden. Weer wat geleerd.

Indisch4ever
Indisch4ever27 jul. 2011 - 10:59

Breivik is een neofascist. Achtergrondanalyses van zijn ideologie moet je ook in een historisch context zetten van fascisme. Het fascisme heeft ook zijn wortels in monoculturalisme en christelijk conservatisme, maar die christelijkheid is niet prominent in Breiviks manifest aanwezig is. De drijfveer is vooral islamietenhaat, het doemscenario van ondergang van zijn gevestigde orde en dat is allemaal de schuld van links en andere non-monoculturalisten. Wat opvalt in het manifest is de gefixeerdheid op die laatste groep, nog veel meer dan op islamieten. Het beeld uit zijn manifest is niet het christendom in oorlog met de islam. Het is eerder west-europese cultuur versus links&co

drummergirl
drummergirl27 jul. 2011 - 10:59

goed artikel! Matiging is belangrijk..hopelijk dat men eens leert tolerant tegenover het leven te staan an sich..personen zijn divers, meningen ook..

Bucephalas
Bucephalas27 jul. 2011 - 10:59

Die laatste alinea is goed gekozen, ze geeft als uitsmijter goed het indirecte verband aan met ''dom-rechts''. Het valt me nog mee dat het Christendom niet de schuld krijgt van veel reageerders maar dat ze zeggen dat iedereen dat genuanceerder moet zien. Ware het een ''moslim'' betreft bij andere aanslagen dan geeft, om het generaliserend te noemen alle rechtse sites als fok.nl en geenstijl.nl, het ''internet'' massaal de islam de schuld met Wilders voorop.

mk2009
mk200927 jul. 2011 - 10:59

Wie de beschuldigende vinger naar Wilders wijst, moet ook de ridders van de Templiers opgraven en naar hun vergane lijken wijzen. Want de grootste inspiratie uit Breivik's werk kwam van de Tempeliers. Dus.

harryo2
harryo227 jul. 2011 - 10:59

Voor wat betreft die notie van de heer Brouwer dat de kogels in Noorwegen keihard van links kwamen wil ik hier graag opmerken dat die kogels NAAR LINKS gingen. En wanneer iets naar links gaat, WAAR komt het dan VANDAAN?

Veghelaar
Veghelaar27 jul. 2011 - 10:59

Dat is het punt. Waren de Nazi-kopstukken allen gek? Of hingen ze een akelige ideologie aan? Je kunt gaan voor beide opties en zelfs beide opties samen...

ErwinW2
ErwinW227 jul. 2011 - 10:59

Catholica zelf wordt niet warm of koud van deze tekst: http://www.catholica.nl/archief/16988/reactie-op-joop-nl

MaiMai
MaiMai27 jul. 2011 - 10:59

Ja, idd bedankt voor de link naar B. Brouwer. Ongeloof en huivering bij het lezen van zijn krankzinnige tirade. Maar evengoed een reminder van de huidige situatie in Nederland. Hoe mensen als B.Brouwer en talloze anderen hun agressieve nonsens tot voor idioten volgbare waarheden weten te buigen. Hoe innerlijke frustratie en tekortkoming (of beide) het haten van een bepaalde groep mensen goedpraat. Hoe deze mensen indirect een periode van geweld, massamoord en paranoia inluiden; en wanneer ze daarop aangesproken worden hun ware gezicht laten zien: Laf, ontkennend en, wanneer ze niet anders kunnen, vooral de schuld leggend bij anderen. Rechts-Extremistische pubers. Bah.

Ewout2
Ewout227 jul. 2011 - 10:59

In De Telegraaf staat dat Erik van Goor van Catholica ook in de mailingslijst van Anders Breivik stond. Van Goor, die weliswaar ontzettend rechts is, schrok zich natuurlijk een ongeluk, want met geweld wil hij niets te maken hebben. Van Goor is overigens vooral bang dat zijn politieke tegenstanders (lees: mensen zoals ik die voordat dit artikel in De Telegraafg verscheen zijn christelijke conservatisme aan dat van Breivik linkten) hier garen bij zullen spinnen. Zie: http://www2.picturepush.com/photo/a/6188545/img/Anonymous/erikvangoor-andresbreivik.jpg

leeuw2
leeuw227 jul. 2011 - 10:59

Het gaat er uiteindelijk ook om dat het totaal onwerkbaar is om politici verantwoordelijk te stellen voor daden van individuen. Moeten alle politici dan alles wat zij in het openbaar zeggen of schrijven op een weegschaaltje gaan wegen of het niet iemand ergens ter wereld tot geweld aan zou kunnen zetten? Dan kan je meteen de vrijheid van meningsuiting opdoeken.

Ewout2
Ewout227 jul. 2011 - 10:59

Rutger Schimmel, redacteur van een Catholica gelieerde website Politant, waar ook Jonathan van Tongeren voor schrijft, reageert op kwestie-Van Goor: http://www.politant.nl/2011/07/28/de-broertjes-van-breivik/

JohnHenryNewman
JohnHenryNewman27 jul. 2011 - 10:59

Ik heb elders een meer uitgebreide reactie op dit stuk geschreven: http://bit.ly/nUNwTe In het kort komt het erop neer dat het neoconservatisme van Breivik linkse wortels heeft en wat belangrijker is, volgens het 'guilty by association'-spelletje dat Klei hier zelf speelt, zou je evenzogoed de redenering kunnen maken dat Klei medeschuldig is kindermisbruik. Voor de duidelijkheid; die manier van redeneren déél ik dus níet.

matrix2
matrix227 jul. 2011 - 10:59

Mijnheer Klei noemt de moordenaar van 70 jongemensen een rechts exremist, maar de moordenaar van 700 joden een profeet. Mijnheer Klei noemt het manifest van Breivik een handleiding voor terreur, maar het manifest van Mohammed een heilig schrift. Mijnheer Klei noemt de veroveringsideologie van Breivik ziekelijk, maar die van Mohammed een geaccepteerde religie. Wilders noemt het gedachtegoed van deze "profeten" idioot en verwerpt beide. Mijnheer Klei heeft zichzelf en het linkse gedachtegoed volkomen schaakmat gezet.. Ik ben benieuwd naar de mening van de heer Klei.

4 Reacties
supersym
supersym27 jul. 2011 - 10:59

Lijkt me een vrij duidelijke vergelijking waar ik me wel in kan vinden. Woorden gesproken door een politicus wel veroordelen, woorden van die profeet niet, welke toch vele malen ergere dingen gedaan en geroepen heeft. Beetje hypocriet vindt ik dat.

Ewout2
Ewout227 jul. 2011 - 10:59

In mijn stuk ga ik helemaal niet in op Mohammed. Ik begrijp ook niet wat hij met mijn artikel van doen heeft. Het gaat over een heel annder onderwerp.

FransAkkermans
FransAkkermans27 jul. 2011 - 10:59

Sorry, u kent de regels van het schaakspel kennelijk niet. Je kan jezelf niet mat zetten. Als je de regels niet goed kent kun je het spel moeilijk spelen. Als je wilt reageren op iemands beweringen is het wel zo netjes hem juist te citeren en niet te doen alsof je hem citeert.

Tabari
Tabari27 jul. 2011 - 10:59

De bronnen van de islam kunnen op tig manieren geïnterpreteerd worden; interpretaties die van de islam een politieke of militaire ideologie maken worden door een overgrote meerderheid van de moslims niet gedeeld. Als jij een politieke of militaire ideologie ziet in de islam (een zgn. 'manifest van Mohammed') dan zeg jij daarmee dat de meeste moslims (die niet politiek bezig zijn en ook geen oorlog voeren of dat van plan zijn) hun religie niet kennen en dat jij het beter weet. Ben je zo arrogant ? Het is gemakkelijk om van welke geschreven religie dan ook een gevaarlijke bloeddorstige ideologie te maken. Lees Lukas 19:27 waarin Jezus zijn volgelingen opdraagt zijn vijanden dood te slaan. En Handelingen 3:23 waarin staat dat wie Jezus niet volgt uitgeroeid gaat worden. Verschrikkelijke ideologie dat christendom ! Tig voorbeelden van christelijke massamoordenaars, in het verleden en nu, die dit bevestigen ! Tig voorbeelden van christelijke veroveringsoorlogen, al meer dan 1500 jaar lang ! (Lukt het je om de parallel te trekken met islam en moslims ?) De islam zien als politieke ideologie vergt dus een bepaalde vooringenomenheid en is zeker geen objectieve kijk. Wilders' politieke ideologie vergelijken met de islam is dus niet fair. En daarnaast, als de islam wel een militaristische ideologie zou zijn, wie wil je daarop ter verantwoording roepen ? Wilders kun je ter verantwoording roepen als hij wat beweert (of ie het debat dan met je aangaat is een tweede), Mohammed daarentegen is al bijna 14 eeuwen dood. De enigen die je ter verantwoording zou kunnen roepen zijn die moslims (een minderheid) die inderdaad vinden dat hun religie verovering en oorlog inhoudt.

FransAkkermans
FransAkkermans27 jul. 2011 - 10:59

" Dankzij de militante retoriek en oorlogsmetaforen is er een klimaat ontstaan, dat gekken als Breivik misschien wel het mentale laatste zetje geeft, om strijdbare woorden in daden om te zetten." Als dat waar is, over die militante retoriek en oorlogsmetaforen, wat ik overigens niet geloof, dan geldt dat uiteraard in algemene zin. Wilders vergelijken met Hitler, een tijdje terug hier volop in discussie, is ook een oorlogsmetafoor die verkeerd uit kan werken op wereldverbeteraars.

1 Reactie
EdwinVink
EdwinVink27 jul. 2011 - 10:59

Iemand vergelijken met Hitler is geen oorlogsmetafoor. Oproepen tot de WW3, totale oorlog tegen de Islam, deportaties, en het wegzetten van anders denkenden als landeveraders is precies de taal die Hitler bezigde, vandaar dat de vergelijking ook gemaakt wordt. Het is een vergelijking naar een oorlogshitser zoals AH dat was. Het roept geenszins op tot het voeren van oorlog tegen wie dan ook, maar juist achtzaamheid naar die daar wel toe oproepen.

Dragon2
Dragon227 jul. 2011 - 10:59

Een van de betere stukken op Joop n.a.v. de aanslagen in Noorwegen. Niet dat ik met alles eens ben wat Ewout schrijft, maar Ewout heeft ieder geval wel nagedacht voordat het op internet geplempt is. Overigens ben ik benieuwd naar Ewouts reacties op de reactie van Des Duivels hieronder. Schaakmat of niet?

2 Reacties
matrix2
matrix227 jul. 2011 - 10:59

Op de Wiarda beckman stichting wordt op dit moment koortsachtig gezocht naar een oplossing... wij wachten het af..

EdwinVink
EdwinVink27 jul. 2011 - 10:59

U kunt blijkbaar niet schaken, het enige wat des Duivels doet is damstenen op het schaakbord plempen.

Boxplot
Boxplot27 jul. 2011 - 10:59

Wilders en de zijnen leggen te pas en te onpas een sterk verband tussen "haatzaaiende Imams" en "Polderterroristen". Deze Imams dienen in Nederland geen voet aan de grond te krijgen. Want, volgens de Venlose Visionair, deze Imams zijn een inspiratiebron voor moslim-extremisme en terreur. Hoe ziet Wilders zijn woorden in retrospectief? - "Wij moeten de tsunami van Islamisering een halt toe roepen" - "De Nederlandse Cultuur is duizend maal beter dan de Islamitische" etc. Wilders laat hier zien dat hij zijn Westerse cultuur superieur acht ten opzicht van de Islamitische. Hiermee verheft hij zich tot superlatieven en brengt hij voor een breed publiek haatdragende teksten ten gehore. Als we de Imams, die we hier in Nederland hebben horen prediken, moeten geloven dan is de enige oplossing voor homoseksuelen, ze van een flatgebouw naar beneden te gooien en is de Westerse, en daarmee ook de Nederlandse, cultuur vol barbarisme, heidendom en dient iedere moslim deze te verachten en een halt toe te roepen. Wanneer deze Imams en moslim-fundamentalisten, volgens Wilders, WELDEGELIJK een voedingsbodem zijn voor terreur en extremisme, waarom zouden de woorden van Wilders dat dan niet zijn aan de andere zijde? Of blijft Wilders hiermee in zijn eigen cirkelredenering hangen dat wat hij predikt "Vrijheid van meningsuiting" is en zijn woorden geen enkele aanzet tot dwaze daden geven, maar die van Pro-Palestina en Anti-Westerse Imams wel? Geen enkel woord kan aanzetten tot terreur, het individu blijft in mijn ogen altijd verantwoordelijk voor zijn of haar daden. Maar wanneer je met één maat meet, dien je deze ook langs je eigen spiegel te durven leggen.

1 Reactie
Struisvogelbestrijder
Struisvogelbestrijder27 jul. 2011 - 10:59

Shiko, Het gaat om oorzaak en gevolg. Islam zaait haat en verderf en onderdrukking. Alle moslims moeten de Koran als leidraad volgen en Mohammed de verschrikkelijke als rolmodel. Islam is daarmee oorzaak en links ziet het niet. Links verdedigt en faciliteert de islam en verkettert de reactie daarop: ons. Links zet de wereld op zn kop en ridiculiseert en discrimineert hautain al decennia anders denkenden. Zijn jullie nu eens bereid om dat toe te geven, net als gelukkig een paar linkse kopstukken al wel durven. Links en islam bedreigen samen de samenleving. Niet Wilders, die dit een halt wil toeroepen: zonder geweld.

kapitanlaipose
kapitanlaipose27 jul. 2011 - 10:59

Bedankt Ewout voor de link naar Bert Brouwer. Wat is dat een enge en vooral misselijke vent zeg. De onzin die hij uitkraamt. Met zijn redenering zouden ook de daden van Volkert van der G. en Mohammed B. verklaart kunnen worden. Hij begint zelf verklaart intellectueel Martin Bosma na te praten en plaatst het nationaal socialisme links in het politiek spectrum. Handig als je later de Linkse Kerk ook wilt beschuldigen van WOII en de Jodenvervolging. In zijn rechtse gedachtenkronkels (ja hoe moet je je toch uit deze situatie wurmen) beweert die niet alleen dat de kogel van links kwam maar ook dat Breivnik geen Christen was. Bertje toch je mag niet liegen. Al helemaal niet als Christen.

1 Reactie
MaiMai
MaiMai27 jul. 2011 - 10:59

Gebruikte Herman Goering niet hetzelfde verwijt bij de door de nazi`s gestichte Reichstagbrand? De arme Marinus van der Lubbe werd het slachtoffer in eerste instantie, daarna zouden nog velen volgen, as we know now. De schuld neerleggen bij de tegenstander terwijl je weet zelf (indirect) verantwoordelijk te zijn is een oud gebruik. Godwin of niet, de geschiedenis kan ons (gelukkig) een hoop leren hoe met irrationele haatzaaiers om te gaan.

fjacobse
fjacobse27 jul. 2011 - 10:59

--- Dankzij de militante retoriek en oorlogsmetaforen is er een klimaat ontstaan, dat gekken als Breivik misschien wel het mentale laatste zetje geeft--- Het verbaast mij in hoge mate dat iemand zoals u met deze ondertitel komt. Want ondanks het gebruik van het woord 'misschien' doet u in mijn ogen een zware beschuldiging aan het adres van Wilders terwijl de feiten tot op heden uitwijzen dat uw suggestie niet klopt. Allereerst blijkt als een tijdlijn wordt gemaakt van de gebeurtenissen dat die man al met zijn plan rondliep toen de PVV nog moest worden opgericht. Daarnaast is Wilders internationaal pas doorgebroken in 2009 met Fitna. Daarvoor was het nog een local hero met 9 zetels. Dus dat Wilders de man aangezet heeft tot blijkt op geen enkele manier uit de feiten die tot nog toe bekend zijn. In uw kop suggereert u niet dat Wilders de man heeft aangezet tot, maar dat hij hem misschien het laatste mentale zetje heeft gegeven. Ook dat is strijdig met de onderliggende feiten. Die man is een soort dr. Hannibal Lector, geen labiel figuur die zich makkelijk laat beïnvloeden. Dat maakt uw suggestieve kop strijdig met de onderliggende feiten. Het verbaast me dat u dat zelf niet in ziet. Een andere vraag is of de retoriek van Wilders in andere gevallen aanzet tot geweld of zou kunnen doen. Ook op dat punt is de bewijsvoering uiterst mager. Er is nog geen bloedlip gevallen door de PVV, bij de demonstratie van de EDL kwam geen enkele Nederlander meedoen en de Dutch Defence League is recent weer opgeheven. Maar ik denk vooral dat u zwaar onderschat wat voor een enorm positief effect Bruin I op de bloeddruk heeft van rechtse mensen. De doelen die Breivik met extreem geweld wilde bereiken in Noorwegen maar nooit zal bereiken, heeft Wilders in Nederland al gerealiseerd met het woord en zonder 1 druppel bloed. Kortom, Wilders mag dan spijkerhard zijn, maar je weet wel waar je aan toe bent. Hij speelt het spel via de democratische weg en niet via buitenparlementair geweld. Uw laatste-zetje-theorie klopt niet, de tijd zal het uitwijzen. Want vroeg of laat gaan we het over feiten hebben.

2 Reacties
ErikDoes
ErikDoes27 jul. 2011 - 10:59

Je doet Ewout Klei onrecht door je weer zo op Wilders te focussen - maar dat is de spin die natuurlijk ook hier weer in stand gehouden moet worden dezer dagen, dat begrijp ik ook wel. De spin dat "Wilders verantwoordelijk moet en zal zijn volgens de linksen", of ik moet natuurlijk schrijven "linkschen", sorry. Als je het stuk zelf wat aandachtiger leest en je brein niet als een langspeelplaat laat aanslepen op twee zinnetjes aan het begin en het einde van het betoog, dan kun je lezen dat Klei bijvoorbeeld aanhaalt hoe een bepaald gedachtegoed kan radikaliseren. Hoe bijvoorbeeld volgens christelijken zelf ook het conservatief christelijke denken kan radicaliseren en hoe ook links gedachtegoed kan radicaliseren in bijvoorbeeld de RAF. Klei geeft aan dat Breivik selectief shopt in christendom zowel als in het conservatisme. Vervolgens haalt hij een skala van bronnen anders dan Wilders aan waaruit Breivik heeft geschopt. Hij gaat daar wat dieper op in en hij legt precies uit hoe er in een uiterst conservatieve hoek een beeld wordt geschapen van dappere strijders tegen islam en tegen "het verraad van de links". Hij laat zien hoe dit gedachtegoed, dat niet van terrorisme uit gaat, als twee druppels water op dat van Breivik lijkt. Wilders komt in dat hele stuk niet eens meer voor overigens. En om alle misverstand weg te nemen eindigt Klei dit gedeelte met de toevoeging "Het verschil is natuurlijk dat de oorlogstaal door Breivik werd omgezet in oorlogshandelingen." Klei eindigt met: "Dankzij de militante retoriek en oorlogsmetaforen is er een klimaat ontstaan, dat gekken als Breivik misschien wel het mentale laatste zetje geeft, om strijdbare woorden in daden om te zetten. En internet, als vrije vijver voor allerlei ideeën, hoe exotisch en extremistisch ook, versterkt het radicaliseringsproces. Het dagblad Trouw heeft gelijk: ook het conservatief-christelijke denken kan radicaliseren en in terroristische daden uitmonden." Jij ontkent de "laatste zetje" theorie kennelijk, waar Klei overigens nog steeds niet exclusief naar Wilders verwijst. Als zelfs dit soort onderzoek van Klei ook niet meer mag, waar wil je dan heen, Zorba? Is zelfs dit al "ranzig" soms?

Hanvander Horst
Hanvander Horst27 jul. 2011 - 10:59

Dat van die tijdlijn is niet zo behendig, want nu kunnen je tegenstanders stellen dat hij in zijn aanvankelijk nog vage ideeën is versterkt en bevestigd door de woorden van Wilders en zijn levensbeschouwelijke bondgenoten zoals Fjordman. Hij is volgens die redenering juist op het doel afgestuurd. Let op: het is niet mijn redenering, Zorba. Het is meer de jouwe als je hem doortrekt.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman27 jul. 2011 - 10:59

[Allereerst blijkt als een tijdlijn wordt gemaakt van de gebeurtenissen dat die man al met zijn plan rondliep toen de PVV nog moest worden opgericht.] Het is inmiddels een slordige 357 keer uitgelegd. Wilders en Bosma en Jansen en enzovoort gebruiken dezelfde teksten als Breivik. Die teksten leiden, als je ze serieus neemt, tot het gedrag van Breivik: als er oorlog is, kom je in actie. Wilders heeft zichzelf opgeworpen tot de PR-man van het gehele netwerk van mensen die deze teksten produceren en aan de man brengen. Daarom moet hij zich verantwoorden. Precies datzelfde geldt natuurlijk voor Ellian, Spruyt, Bosma, Jansen, enzovoort. Maar Wilders in de eerste plaats, vanwege z'n zelfgekozen rol. Ga je je zinnetje, ondanks dat het je al 357 is uitgelegd, nog eens 357 keer herhalen? In de hoop dat niemand meer de energie heeft om je *nog* een keer uit te leggen dat wat je schrijft onzin is> En het dan net lijkt of je een punt hebt?

1 Reactie
fjacobse
fjacobse27 jul. 2011 - 10:59

Als u de buitenland-pagina van uw krant af en toe eens las dan zou u weten dat, volgens de tot nu toe bekende informatie, deze man in 1999 is 'aangezet tot' zijn grootse masterplan door de geallieerde bombardementen op Servie. Dus reutelt u rustig verder, vroeg of laat komen vanzelf de feiten bovendrijven.

Sonia2
Sonia227 jul. 2011 - 10:59

"Het Reformatorisch Dagblad, de krant van de SGP, benadrukte dat Breivik zich weliswaar christelijk noemde, maar dat dit niet betekende dat hij wel christelijk was. Het aan de ChristenUnie gelieerde Nederlands Dagblad verdedigde zich ook." Typisch christenen: al het goede komt van God en al het slechte is mensenwerk. Altijd weer heel hypocriet de verantwoording afschuiven met "ja, maar dat is geen echte christen". Schijnheilig en laf. Ze roepen altijd over "moslimterroristen", noem dan ook dit beestje bij de naam: Breivik is een christenterrorist. De SGP noemde in 2009 de moord op 1400 Palestijnen (moslims), het merendeel vrouwen, kinderen en bejaarden, "begrijpelijk" en zelfs "gerechtvaardigd" - en bepleitte nog meer bloedvergieten! "09-01-09 | Militaire acties van Israel begrijpelijk en gerechtvaardigd. De SGP vindt de militaire acties van Israël begrijpelijk en gerechtvaardigd. Het is nu zaak om dóór te gaan totdat de potenties van Hamas om raketten af te vuren daadwerkelijk weggenomen zijn. De SGP wil géén wapenstilstand die leidt tot een terugkeer naar de situatie van vóór het offensief! (...) Het is nu zaak om dóór te gaan totdat de potenties van Hamas om raketten af te vuren daadwerkelijk weggenomen zijn. (...) Kortom: géén wapenstilstand die leidt tot een terugkeer naar de situatie van vóór het offensief!" http://www.sgp.nl/Page/sp719/ml1/from_sp_id=658/nctrue/system_id=7207/so_id=923/Index.html Daaronder lezen we dat ze dat ook in ons parlement hebben staan verkondigen. "Voorzitter. De militaire acties van Israel zijn begrijpelijk en gerechtvaardigd. Je zou zelfs kunnen zeggen - eindelijk heeft Israel haar verantwoordelijkheid genomen" Met als argumenten de ene leugen na de andere. Kortom: SGP'ers zijn christenterroristen in de dop. Gedoogd door elke partij in het parlement.

1 Reactie
leeuw2
leeuw227 jul. 2011 - 10:59

Verander het woordje christen nou eens in moslim en omgekeerd. Denk je dan niet dat iedereen over je heen zou vallen? Het blijkt een vreemd fenomeen, christenen bekritiseren is prima, moslims bekritiseren is belediging. En nee ik heb geen behoefte om SGP-ers te verdedigen want met dat clubje heb ik helemaal niets maar je moet wel consequent blijven.

Ewout2
Ewout227 jul. 2011 - 10:59

De cultuurchristelijke conservatief en CDJA´er Rutger Schimmel, die twee maanden geleden opmerkte dat iedereen voor Joop schreef, de Nederlandse zuurtstof niet waard is, heeft zijn twitterberichten weer opengesteld. Heb even gezocht, en ze gekopieerd. Hoewel Schimmel natuurlijk geen terrorist is, doen ook zijn denkbeelden en vooral zijn toon erg denken aan die van Breivik: http://vriendklei.blogspot.com/2011/07/het-christelijk-conservatisme-van.html

2 Reacties
Sonia2
Sonia227 jul. 2011 - 10:59

Heb de tweets gelezen - wat een ziek (christelijk) ventje.

ErikDoes
ErikDoes27 jul. 2011 - 10:59

Ik wou nog even zeggen (bijna vergeten vanwege mijn reacties hieronder op iemand anders): heel goed stuk dit. Een van de meer feitelijke stukken. En tenslotte gaat het om de feiten, Ewout, de feiten ;-) (dit is een knipoog naar een reactie hieronder).

Sonia2
Sonia227 jul. 2011 - 10:59

Erik van Goor stopt met Catholica http://goo.gl/BNQny

2 Reacties
Ruimteaapje
Ruimteaapje27 jul. 2011 - 10:59

"op de bekende Joop.nl manier (de site waar hij aan meewerkt en die regelmatig zonder blikken en blozen seks met minderjarigen propageert)" Huh?

JoopSchouten
JoopSchouten27 jul. 2011 - 10:59

'....en die dus (een zekere Klei) voor RTV-Oost mij wil besmeuren op de bekende Joop.nl manier (de site waar hij aan meewerkt en die regelmatig zonder blikken en blozen seks met minderjarigen propageert), merk ik hoe verziekt de situatie is.' Tja...

Lejoo
Lejoo27 jul. 2011 - 10:59

Nog twee Nederlanders op lijst Brevik Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM - Naast de orthodox katholieke blogger Erik van Goor blijken nog twee landgenoten op de lijst met ontvangers van het manifest van Anders Behring Breivik te staan. Ook heeft de Noorse terrorist een deel van zijn materiaal gehaald van de site van een prominente PVV-Tweede Kamerfractiemedewerker. Hier verder te lezen: http://www.telegraaf.nl/binnenland/10272946/__Nog_twee_bloggers_op_lijst_Breivik__.html?p=1,1

1 Reactie
Lejoo
Lejoo27 jul. 2011 - 10:59

Ik geloof niet dat Geert Wilders verantwoordelijk is voor de terreurdaad van Anders Breivic zonder enig keihard sluitend bewijs. Die suggestie vind ik voorbarig en gevaarlijk. Wel vind ik het belangrijk om na te gaan welke ideologische denkbeelden mede tot de terreurdaad hebben geleid. In welk groter verband ze eventueel staan. En hoe het proces zich voltrekt tot zo een volledig ontspoorde radicalisering. In dat licht is het bovenstaande bericht relevant en interessant, naar mijn mening. Niet om iemand of een beweging op voorhand van andermans gruwelijke misdrijf te beschuldigen. Dat verwerp ik.

McDude
McDude27 jul. 2011 - 10:59

Laten we vooral voorkomen dat Nieuw Extreem-Rechts gaat lijken op bekend links. Voor we het weten hebben we dan weer te maken met aanslagen op Politici, warenhuizen, pompstations om nog maar te zwijgen over politici die geluk hebben om niet op te gaan nadat het woonhuis in vlammen opging. Ne de bewegingen van de Duivendakjes die bedekken we met de mantel der liefde. Apart dat daar nooit problemen mee waren en bepaalde politieke partijen gewoon opleijk verbanden hebben met bv Internationale Socialiste die niet vies zijn om elke keer weer de geweledadige confrontatie zoeken alsmede de eerder genoemde terroristen sorry ik bedoel uiteraard activisten die niet terug deinsden voor aanslagen. hoe bedoel je hypocriet.

1 Reactie
Ewout2
Ewout227 jul. 2011 - 10:59

Extremisme en politiek geweld is inderdaad niet exclusief een rechtse aangelegenheid, zoals het ook niet exclusief bij 1 bepaalde religie hoort. Dat er ook links-extremisten zijn doet echter niets aan het feit af dat de rechts-extremist Breivik tientallen mensen vermoord heeft.