Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Niet het vrije woord, maar verdraagzaamheid en tolerantie worden bedreigd

  •  
18-01-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
74 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_DamJesuischarlie.jpg
We moeten proberen mensen te zijn die de neiging tot onderdrukking, onderdrukken
Vorige week donderdag was ik aanwezig bij de demonstratie op de Dam naar aanleiding van de aanslag in Parijs. Er waren columnisten, journalisten, kunstenaars, acteurs, schrijvers. Allemaal mensen die mijn leven dagelijks kleur geven. Veel demonstranten hadden een pen of een potlood in de hand en keken bedrukt. Ik ging me ook bedrukt voelen en ook zo kijken.
Tijdens de minuut stilte liepen er Marokkaanse jongens langs. Ze riepen: “Wow, iedereen is stil. Alleen wij praten!” “Ja man.” En ze lachten. Om mij heen werd met het hoofd geschud en er werden afkeurende blikken uitgewisseld. Deze jongens verstoorden de stilte en maakten daarmee blijkbaar op een problematischere manier gebruik van het vrije woord dan de jongens van Charlie Hebdo deden met hun provocerende cartoons.
Toen ik daar stond vroeg ik me af waarom we eigenlijk precies de straat op gingen nu. Waar ging het over? En demonstreerden we wel voor hetzelfde doel? Ging het over het verdedigen van het vrije woord? En is dat dan een selectie van het vrije woord? Of waren we ook stil opdat deze Marokkaanse jongens gebruik mochten maken van het vrije woord tijdens onze minuut stilte?
Het lastige van zo’n massale, in korte tijd georganiseerde, manifestatie is dat we nog niet zo goed hebben kunnen nadenken over wat er nu precies is gebeurd en wat de implicaties zijn. Het doel van de demonstratie was niet scherp geformuleerd. Uiteraard is er de, in Nederland bijna unaniem gedeelde, afschuw over deze moordpartij. Maar dat is bijna obligaat en als afschuw voor deze moordpartij een reden is om de straat op te gaan, dan is er elke dag een nieuwe reden om op de Dam te gaan staan.
Ik denk dat velen het gevoel hadden dat er iets belangrijks op het spel staat en dat we daarom demonstreerden. Maar wat dat ‘iets’ is? Volgens mij is het in elk geval niet het vrije woord dat in het gedrang is. Het is goed dat bij wijze van hommage veel cartoons van Charlie Hebdo de afgelopen dagen in verschillende bladen en op internet opnieuw zijn gepubliceerd. Het is goed dat ze zelf terug zijn gekomen met een sterke cover. Maar feitelijk hoeven we niet harder te gaan schreeuwen om te bewijzen dat het vrije woord hier mag bestaan. Het bestaat.
Iets anders wordt volgens mij wél bedreigd. En dat is, net als na de moord op Theo van Gogh, verdraagzaamheid en tolerantie. Deze bedreiging is een sluipmoordenaar en zit meer in de manier waarop wij met de aanslag omgaan dan in de aanslag zelf.
Tolerantie is volgens de definitie van socioloog Kees Schuyt ‘het onderdrukken van de neiging om te onderdrukken’. Wanneer mensen zeggen te moorden uit naam van de islam, ontstaat de neiging de islam in zijn geheel te willen onderdrukken. Zulk soort polarisering is wat de terroristen beogen. Het maakt immers de kans groter dat moslims radicaliseren en zich uiteindelijk aansluiten bij Al Qaida of IS. De oorlogsretoriek van Wilders en Le Pen is de reactie waar de jihadisten op hopen.
Maar polarisering loopt ook langs een andere lijn. Langs de lijn van selectieve verontwaardiging. Dat iedereen opeens Charlie is, is massahysterie met een gevaarlijk soort zelfgenoegzaamheid; de uitgewisselde afkeurende blikken ten aanzien van de jongens die de minuut stilte verstoorden. Wij vinden op dat moment onze invulling van het vrije woord superieur aan die van de jongens terwijl wij tegelijkertijd uitdragen dat alles gezegd moet kunnen worden.
Hierin zit de kern van de tweespalt die terroristen proberen te zaaien. Je suis Charlie suggereert dat je het wel met de invulling van het vrije woord door Charlie Hebdo eens moet zijn, anders heb je een verkeerd idee van het vrije woord. En als wij in stilte Charlie Hebdo gedenken, moet je je mond houden.
Toen ik op de fiets zat terug naar huis, wrong er dan ook iets. Ondanks de oprechte intenties en de verbroedering die ik ook had gevoeld. Wij stonden daar met z’n allen op de Dam eensgezind bedrukt te zijn. Een vrouw naast me huilde, gevoelig voor het massale rouwbeklag, om tekenaars die ze niet kende die tekenden voor een blad waar ze nooit van had gehoord. We stonden daar uit principe, als vrijheidsstrijders. Dit werd onderstreept door de speeches, waarin ons werd opgeroepen pal te blijven staan voor de vrijheid van meningsuiting en daar geen millimeter op in te leveren.
Wat ik te weinig hoorde is dat wij mensen met gebreken zijn. Mensen die op bepaalde momenten op bepaalde thema’s te lange tenen hebben en op andere momenten, al dan niet bedoeld, op die van anderen gaan staan. Mensen die gekrengd kunnen zijn wanneer kwajongens een minuut stilte verstoren. Maar dat het onze opgave is tegelijkertijd mensen te zijn die de neiging tot onderdrukking onderdrukken. En dat we uiteraard niet het recht in eigen hand mogen nemen.
Als we eenmaal massaal de straat op gaan, dan met de eensluidende boodschap dat ons streven tolerantie is, het enige werkelijk effectieve antwoord op aanslagen die trachten een samenleving te ontwrichten.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (28)

Mark Gh
Mark Gh18 jan. 2015 - 13:27

Wat je beschrijft is de ideologische spagaat van het Westen. Op micro niveau zie je het in je eigen omgeving en op macro niveau in de wereldpolitiek. Het probleem met het concept vrijheid (net als bij democratie) is dat het alleen kan bestaan zolang alle deelnemers de bijbehorende mores respecteren. Ongeschreven wetten die ongeschreven dienen te blijven, want anders is de vrijheid weg. Afdwingen is geen optie, opdringen onmogelijk - het moet uit de deelnemers zelf komen.

msj_meijerink
msj_meijerink18 jan. 2015 - 13:27

En vooral, kijk niet primair wat hierin je eigen belang is, maar wat het 'de groep' oplevert! De 'groep' kan zelfs de 'hele wereld' zijn!

123456zeven
123456zeven18 jan. 2015 - 13:27

Als mensen uit naam van het Nazisme gaan moorden, dan ontstaat die neiging tot het onderdrukken van het Nazisme ook. Als mensen uit naam van weet ik wat voor ideologie gaan moorden, dan ontstaat de neiging om die ideologie te verbieden. Dat zal komen omdat mensen niet graag vermoord willen worden. Zodra aanhangers van een ideologie bezig blijken te zijn met een campagne om mensen te vermoorden uit naam van die ideologie krijg je dat soort behoeftes. Noem het maar het voorzorgsprincipe. Werkt ook prima als rechtvaardiging van klimaatmaatregelen waar het effect ook niet of nauwelijks te voorspellen zijn.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst118 jan. 2015 - 13:27

Natuurlijk mogen die Marokkaanse jongens de stilte op de demonstratie verbreken. Geen enkel probleem. zij brengen daarmee een mening tot uiting, een levenshouding misschien. Wij hebben het volste recht om die mening abject te vinden en daar vervolgens conclusies uit te trekken, ze dat ook onder hun neus te houden en ze n i e t te accepteren als bondgenoten. En om vanwege dit gedrag tijdens de demonstratie van onze kant ook g e e n rekening te houden met hún gevoeligheden. Ik zeg niet dat dat moet. Ik zeg dat dat kan. En ik stel vast dat het gebruik van geweld a l t i j d uit den boze is en gekeerd moet worden. Maar als je bijvoorbeeld de Charlie Hebdo met ongenadige cartoons van eigen makelij te lijf gaat, kijk, dan moet dat kunnen. Uiteraard.

HanvanderHorst1
HanvanderHorst118 jan. 2015 - 13:27

Vergelijk het eens met Wilders, dat gedrag van die jongeren. Wilders heeft het recht om te zeggen wat hij wil. Dat doet hij ook. Hij bereikt daarmee, dat heel veel anderen die meningen zo abject vinden, dat ze niet met hem willen samenwerken, op geen enkel punt, ook niet op de punten waar hij niets over zegt of hetzelfde als die anderen. Gewoon niet. Nooit. Nergens. Je mening uiting is vrij maar heeft wel consequenties. Volgens mij vergroten mijn meningen bijvoorbeeld niet de kans dat ik bij WNL wordt aangenomen. Ja, het uiten van meningen is vrij maar het heeft ook een prijs.

pietdeg2
pietdeg218 jan. 2015 - 13:27

"Of waren we ook stil opdat deze Marokkaanse jongens gebruik mochten maken van het vrije woord tijdens onze minuut stilte?" Maar natuurlijk. Zo zijn we op 4 mei ook twee minuten stil om een damschreeuwer de ruimte te geven zijn ei kwijt te kunnen. En we leggen er nog kransen bij ook, want je weet maar nooit of iemand er dringende behoefte aan heeft om zijn vrije expressie te uiten door daarmee te gaan voetballen.

Bagus
Bagus18 jan. 2015 - 13:27

Waar ik (in)tollerantie schreef moet natuurlijk (in)tolerantie (met 1 l) staan.

Florian82
Florian8218 jan. 2015 - 13:27

Ik heb begrip voor het kernpunt van het betoog, maar ik vind dat er een onjuist voorbeeld bij wordt aangehaald. Onlangs zag ik Buma bij Jinek betogen dat de verheerlijking van terrorisme strafbaar gesteld moest worden. Iemand die bijvoorbeeld zou twitteren dat "Die lui bij Charlie Hebdo hebben hun verdiende loon gekregen!" mogelijk strafbaar gesteld zou kunnen worden. Als wij vrijheid op meningsuiting dan ook echt als zo'n groot goed beschouwen lijkt mij dat geen goede zaak. Ik sluit mij dan ook aan bij de schrijver van het stuk dat we meer tolerantie mogen hebben voor onwelgevallige meningen. Maar wat mij nou geen goede zaak lijkt, is dat mensen een minuut stilte gaan verstoren omdat zij recht hebben op hun 'mening'. Is dat nou een situatie waar wij naar toe willen? Is het okay als ik ga zitten schreeuwen tijdens een gebedsdienst omdat ik vind dat God geen respect verdiend? Is het okay als mensen de 5 mei herdenking gaan verstoren omdat ze van mening zijn dat een herdenking niet op z'n plaats is? Lijkt me niet. Je kan je mening ook op tal van andere manieren laten blijken zonder iemand anders lastig te vallen. Dergelijke grofheid verdient geen tolerantie.

VanCam
VanCam18 jan. 2015 - 13:27

In de VK van zaterdag staat een zinnig vertaald artikel van Thomas Friedman over de islam. Spreekt boekdelen. http://www.nytimes.com/2015/01/14/opinion/thomas-friedman-we-need-another-giant-protest.html?_r=0

OlavM
OlavM18 jan. 2015 - 13:27

Net als andere grondrechten kan de vrijheid van meningsuiting door de formele wet worden beperkt. Dat staat al in het oude, desbetreffende Grondwetsartikel ('behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet"), en is beschreven in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Zulke beperkingen zijn in het strafrecht geregeld. Het "recht op beledigen" is dan ook een mythe. (Al krijgen kunstenaars, cabaretiers, cartoonisten e.d. in de jurisprudentie in het algemeen meer ruimte dan anderen). Bovendien is een ethisch postulaat van belang: ieders vrijheid heeft haar beperkingen waar de vrijheid van anderen wordt aangetast. Leven en laten leven. Naar mijn mening is Charie Hebdo nogal eens te ver gegaan. Provoceren mag natuurlijk, maar de wijze waarop de profeet Mohammed geregeld daarin werd uitgebeeld, was duidelijk bedoeld om te beledigen en felle reacties uit te lokken. En daarom zeg ik ook niet: "je suis Charlie". Dat laatste klinkt ook nogal eens schril en hypocriet, b.v. als uiting van die politieke leiders die in Parijs meeliepen maar in hun eigen land de vrijheid van meningsuiting ernstig beknotten. Ik streef overigens ook niet "tolerantie" na, omdat dat voor mij een te passieve, en zelfs impliciet wat neerbuigende term is. Het gaat er in de samenleving niet om anderen (vanuit een superieur gedachte positie) te dulden, maar werkelijke gelijkwaardigheid en solidariteit, met erkenning van ieders rechten, na te streven. Dat heeft een veel actievere, positieve inhoud.

Eric Minnens
Eric Minnens18 jan. 2015 - 13:27

== We moeten proberen mensen te zijn die de neiging tot onderdrukking, onderdrukken == Waar zijn de hoofsheid, de ridderlijkheid, de edelmoedigheid gebleven? de welwillendheid, de tegemoetkomendheid, de attentie? de wellevendheid, de beleefdheid, de hoffelijkheid? Verdwenen met de opkomst van de (a-)sociale media? Is het recht om te beledigen ook de plicht om te beledigen? Is Je suis Charlie hetzelfde als Je suis Geenstijl?

7anpau1
7anpau118 jan. 2015 - 13:27

Ik begrijp werkelijk niet wat de auteur met het gegeven voorbeeld wil. Zijn deze 'kwajongens' vervolgens neergemaaid met Kalasjnikovs door de omstanders dan? Kennelijk vindt de auteur dat de vrijheid van meningsuiting zou betekenen dat men zich niet aan de jongens, die de minuut stilte verstoorden, zou mogen ergeren? Dat de ergernis 'intolerant" of 'onverdraagzaam' is? Wat een onzin. Vrijheid van meningsuiting betekent niet dat je de geuite mening van die anderen dient te respecteren of niet zou mogen be- of veroordelen, maar noopt er slechts toe het recht van die ander te respecteren dat deze zijn of haar mening uit.

Sternenstaub
Sternenstaub18 jan. 2015 - 13:27

"[...] feitelijk hoeven we niet harder te gaan schreeuwen om te bewijzen dat het vrije woord hier mag bestaan. Het bestaat. Iets anders wordt volgens mij wél bedreigd. En dat is, net als na de moord op Theo van Gogh, verdraagzaamheid en tolerantie. Deze bedreiging is een sluipmoordenaar en zit meer in de manier waarop wij met de aanslag omgaan dan in de aanslag zelf. Tolerantie is volgens de definitie van socioloog Kees Schuyt 'het onderdrukken van de neiging om te onderdrukken'. Wanneer mensen zeggen te moorden uit naam van de islam, ontstaat de neiging de islam in zijn geheel te willen onderdrukken. Zulk soort polarisering is wat de terroristen beogen. [...] Maar polarisering loopt ook langs een andere lijn. Langs de lijn van selectieve verontwaardiging. Dat iedereen opeens Charlie is, is massahysterie met een gevaarlijk soort zelfgenoegzaamheid [...]." _____ Dat zijn wijze woorden, die met name de politici in Den Haag zich weleens grondig ter harte zouden mogen nemen, voor zij er het zoveelste absurde, repressieve symboolwetje doorheen willen jagen, waarmee het democratisch gehalte van de samenleving wordt verlaagd, omdat het redeloze intolerantie in schijn legitimeert, hetgeen de door dezelfde politici de laatste tijd vaak op tenenkrommend melodramatische wijze geroemde vrijheid dom genoeg ernstig ondermijnt. Nederland is een zuurvat vol neo-Calvinistische stijfheid, stijlheid en kleinburgerlijke hypocrisie geworden, dankzij de brulapen, schapen en schijtmeeuwen van de "vrijheid". De stille zoetheid van de wijsheid, kan niet doordringen in die druk orerende, moralistisch vibrerende betonkoppen, houten koppen en januskoppen. Vrede is voor deze dominees, Pinocchio’s en Macchiavelli’s drie bruggen te ver, dus kiezen ze de weg van de minste weerstand: superioriteitswaanzin. Het vrije woord is niet geschikt voor iedereen.

7anpau1
7anpau118 jan. 2015 - 13:27

@Jan-Peter Scheffer, di 20 januari 2015 07:40 wat een wijze, gebalanceerde, niet-polariserende post. Zeker geen 'een zuurvat vol neo-Calvinistische stijfheid' toch?

Sternenstaub
Sternenstaub18 jan. 2015 - 13:27

In reactie op: < Jan-Paul Van Barneveld @Jan-Peter Scheffer, di 20 januari 2015 07:40 wat een wijze, gebalanceerde, niet-polariserende post. Zeker geen 'een zuurvat vol neo-Calvinistische stijfheid' toch? > _____ "Ridiculiseren is niet synoniem aan beledigen denk ik? Het doel is niet beledigen, maar relativeren. De intentie van degene die zich uit is de maatstaf en niet de interpretatie van de ontvangers." Mijn reactie was satirisch bedoeld, en satire is de ultieme relativering, maar als jij hem opvat zoals je kenbaar maakt, dan begrijp je je eigen woorden niet. Het mooie is echter, dat ik mijn eigen intenties ken en mijn eigen maatstaven aanhoud, zonder mij te laten leiden door angst voor verkeerde interpretatie. Ik beoefen de kunst van het vrije woord gewetensvol en vrijmoedig, en daarom gaat het hier juist. Het zou leuk zijn als je moraal niet te stijl was om dat te begrijpen.

7anpau1
7anpau118 jan. 2015 - 13:27

Jan-Peter Scheffer, di 20 januari 2015 10:19 nee, nee, ik had het wel begrepen; Het vrije woord is niet geschikt voor iedereen en uit uw mond is dat geen superioriteitswaanzin. Net als dat het uitleggen van de betekenis van de woorden van een ander niet neerbuigend is als het zo eloquent gebeurt als u het doet. Dank dus daarvoor.

Bagus
Bagus18 jan. 2015 - 13:27

Misschien bedoel ik wel hetzelfde als u, Bram de Ridder, maar zeg ik het vanuit mijn eigen perspectief, als emigrant naar Indonesie, op een andere wjze. Zodra de keuze is tussen enerzijds een superieure beschaving ('verlicht') of anderzijds een inferieure beschaving (niet 'verlicht, ja zels barbarij) is tollerantie in zich ONMOGELIJK geworden. Immers de (gepostuleerde) superioriteit van de 'Westerse' beschaving die aan het vrije woord voorafgaat impliceert dat de 'strijd' tussen het 'Westerse' vrije woord en het 'niet-vrije woord' koste wat kost in het voordeel van het laatste MOET worden beslecht. In de godsdienst staat dit ook wel bekend als 'bekering'. Hoe dat precies te doen (met het wervende of satirische woord/beeld of mbv het strafrecht of zelfs -wat niet te hopen valt- met inzet van het leger) is een vraag die pas op de tweede plaat komt! Er is slechts 1 andere optie mogelijk en dat is door de superioriteisaanname zelf ter dicussie te stellen stellen en dat houdt m.i. automatisch cultuurrelativisme in. Een samenleving die zich bedreigd voelt door barbarij gaat nog meer dan een samenleving in een betrekkelijke evenwichtssituatie krampachtig om met cultuurrelativisme. Hetgeen m.i. inhoudt: het onvermogen om in het de dagelijkse leven met verschillen in elkaars cultuur om te gaan. Ik hoef u de voorbeelden van dergelijke krampachtige reacties niet te noemen. Zowel van individuen als uit de politieke wereld waren zij de laatste dagen veelvuldig te horen. Daarom ook is m.i. een term als integratiie verouderd, besmet geraakt door de intollerante wens om "je koste wat kost aan onze mores aan te passen" ('ons' dwz de 'Westerse'). Daarom is de enige ECHTE oplossing: zoeken naar werkelijke intermenselijke en sociale verbindingen tussen 'hun' waarheid en de 'onze' (ik stel mij bij het begrip 'onze' op het standpunt van de "Westerling", maar vanuit kennis van een 'islamitische' dagelijkse omgeving).

1 Reactie
Bagus
Bagus18 jan. 2015 - 13:27

Ik schreef eerder het volgende. Citaat: "Immers de (gepostuleerde) superioriteit van de 'Westerse' beschaving die aan het vrije woord voorafgaat impliceert dat de 'strijd' tussen het 'Westerse' vrije woord en het 'niet-vrije woord' koste wat kost in het voordeel van het laatste MOET worden beslecht. In de godsdienst staat zo'n proces ook wel bekend als 'bekering"'. In de cultuurdiscussie als "Verlichting"! Oei wat een uitglijder!!! Natuurlijk bedoelde ik eigenlijk te zeggen dat het 'vrije woord' het koste wat kost moet winnen van het niet-'verlichte' woord. Zo niet dan staat immers de positie van de superieure beschaving op zichzelf op het spel. De niet-'verlichte' geestjes (en zieltjes) moeten koste wat kost worden bekeerd tot het 'vrije woord'. Ik mag hopen dat het late uur waarop ik eea schreef de reden is van zo'n verbale 'misser'

neutralist
neutralist18 jan. 2015 - 13:27

[Niet het vrije woord, maar verdraagzaamheid en tolerantie worden bedreigd.] Bijna goed: RESPECT wordt bedreigd. Wie zonder respect voor een ander meent zich alles te kunnen veroorloven bevindt zich op een hellend vlak. En ik blijf zeggen dat de rol van TV daar groot in is. Paul de Leeuw, Henk Spaan en die kleine Harry, Youp van 't Hek en nog een stel, ze hebben van schofferen de norm gemaakt. Gewoon, omdat 't kan. En wat op TV kan, kan dus zeker ook op straat. Zo werkt het. De rol van TV neemt nu gelukkig wat af maar wordt nog steeds onderschat.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo18 jan. 2015 - 13:27

Kunt u respect opbrengen voor de door u genoemde mensen? Anders bevindt u zich ook op dat hellende vlak!

[verwijderd]
[verwijderd]18 jan. 2015 - 13:27

Volgens mij moeten dingen als tolerantie en verdraagzaamheid van 2 kanten komen. Waar is de islamitische tolerantie tegenover een cartoonist die een tekening maakt de hen niet aanstaat.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo18 jan. 2015 - 13:27

Ik kan me niet voorstellen, dat er één mens bestaat, die die uw vraag kan beantwoorden. Maar dat u een poging wilt wagen ?

Klapschaats2
Klapschaats218 jan. 2015 - 13:27

De grenzen aan wat mag en niet mag bepalen de wet in combinatie met de rechter. Dat wordt niet bepaald door welke religie dan ook. En laten we niet vergeten dat de ene religie niet meer waard is dan de andere. Wel voor de gelovigen zelf, maar niet voor de gelovigen van een andere religie of stroming binnen de religie, laat staan allerlei vormen van ongelovigheid. Dat respect dienen ook gelovigen op te brengen en daar schort het m.i.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo18 jan. 2015 - 13:27

De grenzen van de wet worden inderdaad bepaald door de rechter. Maar wie of wat ik respecteer, dat bepaal ik zelf. Wat de rechter nl zegt, dat heeft weinig met respect te maken en veel meer met accepteren. Al zou de rechter Wilders vrijspreken, dan nog wil ik (waarschijnlijk, want ik ken de argumenten van de rechter nog niet en ik laat me graag overtuigen) geen respect opbrengen voor zijn "minder, minder uitspraak" en vooral de nieuwste loot aan de discriminatieboom: "Er zijn vreedzame moslims maar de islam is niet vreedzaam".

Klapschaats2
Klapschaats218 jan. 2015 - 13:27

Als je nog geen minuut respect kunt opbrengen voor de betekenis van de bijeenkomst, wat verwacht je dan van de samenleving terug? Die vraag is relevant omdat het gevoel gekrenkt te zijn toch vooral de overhand heeft in de besproken doelgroep. U draait oorzaak en gevolg om. Respect moet je verdienen, die is niet gratis.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo18 jan. 2015 - 13:27

Begrijp ik het goed, dat zich "gekrenkt voelt" door een "gebrek aan respect"? En dat u daarom geen respect hoeft op te brengen voor...... ja voor wie eigenlijk? Want die "verdienen" dat respect" niet?

[verwijderd]
[verwijderd]18 jan. 2015 - 13:27

In ieder geval hoeven die jongens zich nooit meer af te vragen waarom ze toch geen stageplek krijgen.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo18 jan. 2015 - 13:27

Dus omdat ze zich niet houden aan een iets wat niet met hen is afgesproken, krijgen ze geen stageplaats? Nou, als er meer mensen zo'n onnozele afweging maken, dan kon u weleens gelijk hebben.