Joop

Niet een hoofddoekverbod, maar diversiteit zorgt voor 'neutrale' politie

  •  
04-07-2023
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
4251 keer bekeken
  •  
ANP-436697636

Afgelopen donderdag was de kogel door de kerk. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid (VVD) verbood expliciet uitingen van geloofsovertuigingen in kleding van politieagenten. “Keppels of hoofddoeken passen niet bij de neutraliteit van het politie-uniform”, stelt ze. En daarmee neemt z een verkeerde en zelfs gevaarlijke afslag. In plaats van te kiezen voor kritische reflectie op het publieke imago van de politie, kiest ze voor deze stigmatiserende schijnoplossing.

“Ik hoop dat de discussie zo eindelijk afgelopen is.” Met deze woorden eist de minister het laatste woord in deze discussie op, zonder een serieuze poging te doen om de kritiek op het besluit vanuit verschillende experts te verwerken. Dit besluit is niet van de ene op de andere dag genomen. Onofficieel was dit al jaren het beleid binnen de politie. De roep om het officieel te maken, kwam via een motie van Lilian Helder, lid van de Tweede Kamer namens de PVV.

Die motie is weliswaar aangenomen, maar van buiten klonken er juist geluiden tegen het ‘hoofddoekverbod’, zoals van de coördinator racismebestrijding van de politie, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme en het College van de Rechten van de Mens. Beide partijen bepleitten hoe het verbieden van religieuze uitingen in het politie-uniform juist het tegenovergestelde effect zou hebben. Een dergelijk verbod raakt bijvoorbeeld veel vrouwen die het dragen van een hoofddoek als een religieuze plicht zien. Bovendien is de politie verwoed bezig meer agenten met een migratieachtergrond te werven. Dit besluit staat dat doel compleet in de weg.

Ondanks deze waarschuwingen besloot de minister het verbod in te voeren. Ze doet de aanname dat burgers mensen die een hoofddoek of keppel dragen per definitie niet als neutraal zien. Haar geloof in die aanname weegt blijkbaar zwaarder dan het advies van partijen als de landelijke coördinator racismebestrijding van de politie en het College van de Rechten van de Mens, die juist opgericht zijn om besluitvorming op discriminatie te controleren. Het uniform zou dan neutraal moeten zijn, deze beslissing is dat absoluut niet. Dat wordt nogmaals bevestigd door dit besluit te nemen op een islamitische feestdag, namelijk het Offerfeest. Dat moment kiezen, is niet neutraal, of op zijn minst niet empathisch, dat is een klap in het gezicht van de islamitische medemens.

Representatie is een van de belangrijkste wapens tegen discriminatie
De functie van de politie is het bewaken van de veiligheid van alle inwoners van Nederland. Ik hoef niet uit te leggen dat religieuze inwoners daarbij horen. Juist voor de organisatie met het geweldsmonopolie in ons land zou het een halszaak moeten zijn om een divers team te zijn. Een divers team betekent blootgesteld worden aan meerdere perspectieven, daarvan kunnen leren en empathie opbouwen voor dit perspectief. Zo voorkom je dat een ondergerepresenteerde groep ongelijk behandeld wordt.

Bovendien is de politie ook afhankelijk van hun vertrouwensband met burgers om aan hun maatschappelijke plicht te kunnen voldoen. Die vertrouwensband staat al een tijdje op losse schroeven. Kennisland deed in 2021 onderzoek naar het melden van moslimdiscriminatie. Een van de grootste drempels die slachtoffers van moslimdiscriminatie ervaren bij het maken van een melding, is een gebrek aan vertrouwen in overheidsorganisaties. Mensen binnen moslimgemeenschappen geloven niet dat er echt iets met die melding gebeurt, dus waarom zou je je in die onveilige omgeving kwetsbaar opstellen door een melding te maken?

De eerste stap op weg naar een veilige omgeving is herkenbaarheid. Een divers politieapparaat zorgt ervoor dat zoveel mogelijk Nederlanders zich herkennen in enkele politieagenten in hun omgeving, en zich daardoor veilig en gezien voelen door de politie. Dit nieuwe besluit staat hier lijnrecht tegenover. Het maakt dat religieuze burgers zichzelf niet alleen niet herkennen in de politieagenten die ze om hulp vragen, maar ook weten dat ze actief bij de politie buitengesloten worden. Ik zou het knap vinden als je je persoonlijke verhaal dan nog kwijt durft bij deze organisatie.

Op vragen hierover reageert de minister dat het verbod niet voor de hele politieorganisatie geldt, maar alleen voor functies in uniform. Oftewel: voor mensen met een religieuze overtuiging is wel ruimte bij de politie, maar alleen op niet-zichtbare plekken. Ook hiermee slaat ze de plank mis. Representatie van gemarginaliseerde groepen in gewaardeerde functies in onze samenleving is een van de belangrijkste pijlers in de strijd tegen discriminatie. Zeker bij een baan als politieagent, die in veel media voor kinderen naar voren komt. Vraag jonge kinderen wat ze later willen worden, en je krijgt politieagent als een van de vaakst gehoorde antwoorden (naast leraar, dierenarts en vlogger). Ook joodse en islamitische kinderen verdienen het om van kleins af aan mee te krijgen dat zij het beroep van hun dromen kunnen gaan uitoefenen.

De politie ís ook niet neutraal
In één ding heeft de minister wel gelijk: veel bewoners beschouwen de politie en het uniform nu al niet als neutraal. Maar dat komt niet door een hoofddoek of een keppel. Dat komt door ervaringen met de politie. Als je bijvoorbeeld in de krant leest dat er bij een snelwegprotest van Extinction Rebellion 768 activisten gearresteerd zijn, terwijl er bij de boerenprotesten nauwelijks gearresteerd werd. Of als je in de documentaire De blauwe familie ziet hoe gevaarlijk het is om je binnen de politie over racisme uit te spreken. Of als je eerst op het nieuws ziet dat een agent een verdachte met een racistische term uitscheldt en maanden later hoort dat diezelfde agent promotie krijgt. Elk verhaal maakt het moeilijker om te geloven in het sprookje van een neutrale politiemacht.

Jammer, want dat sprookje is een van de belangrijkste uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat. Daar iets aan willen doen als minister van Justitie en Veiligheid lijkt me een geweldig idee. Maar dat vereist eerst een kritische blik naar binnen, en dat lijkt deze minister niet aan te durven. Daadkracht uitstralen op dit thema doe je niet met de schijn-neutraliteit van een ‘hoofddoekverbod’, maar door in te zetten op daadwerkelijke gelijkwaardige behandeling, zowel intern als extern. Een professioneel politieapparaat bestaat juist uit een divers team. Een diverse politiemacht communiceert een duidelijke boodschap: voor iedereen is plaats bij de politie. En als wij met onze eigen ogen zien dat de politie er voor elke burger is, gaan we dat vast vanzelf weer geloven.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (93)

Martin van der Linde
Martin van der Linde5 jul. 2023 - 17:23

Het komt er op neer dat we mensen die anders zijn niet vertrouwen. En dat geldt in het bijzonder voor moslims want over een keppeltje of christuskruisje hoor je niks. Blijkbaar is het hemd nader dan de rok ook al wonen moslims hier al meer dan 50 jaar, het blijven vreemden. Over integratie gesproken. Integratie komt van twee kanten. Onze vooroordelen zijn blijkbaar sterker dan de wil anderen te accepteren voor wat ze zijn. Vooroordelen over anderen bestaan al duizenden jaren. Ze maakten slavernij mogelijk, oorlogen, godsdienst twisten, en zorgden voor onderling wantrouwen. Zelfs zo sterk dat mensen denken dat een moslim vermomd als politieagente jou valselijk gaat beschuldigen omdat jij anders bent dan zij. Nog voor dat iemand kan laten zien dat dat vooroordeel onzinnig is wordt hem of haar de mogelijkheid ontnomen. Zodat het vooroordeel kan blijven bestaan. Eens een boef altijd een boef. En dan vinden we het vreemd dat moslims het lastig vinden te aarden in onze samenleving. Hoeveel kansen hebben we ze gegeven? Liever volharden we in ons bekrompen en angstige superioriteitsgevoel dat wij bepalen hoe zij hun leven mogen leiden. De slavernij gedachte zit nog steeds diep in ons.

5 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens5 jul. 2023 - 22:16

"Zelfs zo sterk dat mensen denken dat een moslim vermomd als politieagente jou valselijk gaat beschuldigen omdat jij anders bent dan zij." Daar gaat het helemaal niet om Martin. Dat is jouw vooroordeel over de voorstanders van een neutraal ogende politie. Het geldt in ieder geval niet voor mij en ik werp het verre van mij.

Martin van der Linde
Martin van der Linde6 jul. 2023 - 10:06

Nee Eric, dat wordt letterlijk gezegd, hier op joop en elders. Het argument van neutraliteit is nooit ter sprake gekomen tot moslims het onderwerp werden. Dit wetsvoorstel zal feitelijk uitpakken als een beroepsverbod voor moslims. Het is het equivalent van de oude kopvoddentaks. Door het argument van neutraliteit te gebruiken is moslimhaat in een nieuw jasje gegoten. Neutraliteit bestaat niet in de politiewereld, daar kunnen we boeken over vol schrijven. Waarom dat dan wel afdwingen bij juist die groep die het meest te lijden heeft onder dat gebrek aan neutraliteit? Het is krom Eric.

Eric Minnens
Eric Minnens6 jul. 2023 - 11:44

@Martin Dat de politie niet neutraal, zelfs racistisch is, doet niets af aan de wens /eis dat zij wél neutraal zou moeten zijn. En dat begint volgens mij met het uniform. Dat is het enige waarvoor ik pleit. Dat ik mij daarbij in slecht (PVV-) gezelschap bevind, vind ik jammer maar helaas. Maar ik ga de zaak niet omkeren. Ik ga niet pleiten vóór het politie-hoofddoekje omdat ik tégen de PVV ben. Jouw vergelijking met kopvoddentaks vind ik onterecht. Die 'taks' zou immers geheven moeten worden op élke drager van een hoofdoek. Absurd natuurlijk. Maar hier gaat het om een bijzonder geval, de politie. En de neutraliteit komt nu, inderdaad plots, maar wél begrijpelijk, in het geding, omdat het hoofddoekje een nogal opvallend kledingstuk is, i.t.t. bijv. een kruisje of zelfs een keppeltje (heeft trouwens niemand bij mijn weten ooit voorgesteld als onderdeel van het uniform). Ja, en dus ook, met zo'n opvallend kledingstuk, is het helemaal zo gek niet dat er nu over die neutraliteit discussie is ontstaan. Verder heb ik mijn standpunt in enkele commentaren hieronder al nader toegelicht, Ik begrijp jouw standpunt, ik waardeer het in zekere zin ook omdat het antiracistisch is. Maar ik ben het in dit geval dus niet met je eens.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 jul. 2023 - 13:00

Eric Je bespaart me veel typewerk.

Martin van der Linde
Martin van der Linde6 jul. 2023 - 13:37

Eric, Oke, duidelijk.

OldSpice
OldSpice5 jul. 2023 - 16:37

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

alweertelaat
alweertelaat5 jul. 2023 - 16:25

Heel goed, als gelovige ben je niks meer dan een ander en is het onzin om gelovigen een voorkeurspositie te geven.

omaoeverloos
omaoeverloos5 jul. 2023 - 14:23

Om te beginnen, er is geen verbod, de hoofddoek wordt gewoon niet in het uniform opgenomen, net als alle andere religieuze symbolen. Dat fundamentalistisch religieuzen daar moeite mee hebben en daardoor niet voor een baan bij de geuniformeerde politie kiezen is een logisch gevolg van dit besluit.

11 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 16:18

@ omaoeverloos Jij schrijft: Dat fundamentalistisch religieuzen daar moeite mee hebben Je hebt weinig opgestoken van deze discussie. Iedereen die een hoofddoek prima vindt is volgens jou nu een fundamentalistische religieuze Nederlander. Dan heb je toch wel erg weinig willen begrijpen van de kritische reacties hier.

EenMening3
EenMening35 jul. 2023 - 16:23

@oma "Dat fundamentalistisch religieuzen daar moeite mee hebben en daardoor niet voor een baan bij de geuniformeerde politie kiezen is een logisch gevolg van dit besluit." Het is op zich geen probleem dat religieuze mensen daar moeite mee hebben, dat is inherent aan hun geloof. Het is veel bevreemdender dat niet-religieuzen hen daar in gaan steunen.

Jozias2
Jozias25 jul. 2023 - 17:27

@daan Uitgaande van de gangbare definitie van een fundamentalist waarbij iemand een fundamentalist is als die instemt met drie stellingen: 'gelovigen moeten terug naar de wortels van hun geloof'; 'er is maar één interpretatie van de Koran/Bijbel mogelijk'; 'de regels van mijn geloof gaan boven de wetten van mijn land'. Hoe noem je dan iemand die op basis van geloofsregels het dragen van een hoofddoek verkiest boven de wet die dat bij de politie niet toe staat?

Paul Spijkers
Paul Spijkers5 jul. 2023 - 21:46

"Iedereen die een hoofddoek prima vindt is volgens jou nu een fundamentalistische religieuze Nederlander." Dat volgt niet uit wat oma zegt. Voor de verandering. Je verwart 'iets vinden' met 'fundamentalistisch religieus' zijn. Iemand die niet perse overal een keppel wil dragen kan ook dingen vinden. En zouden dus niet in de groep vallen die nooit zouden soliciteren waar Oma het over heeft.

stokkickhuysen
stokkickhuysen6 jul. 2023 - 7:39

Jozias Een moslima die bij de politie wil werken? Om iedere moslima met een hoofddoek een fundamentalist te noemen is nogal xenofoob en heeft niks met de werkelijkheid te maken.

omaoeverloos
omaoeverloos6 jul. 2023 - 10:53

Daan, jij schrijft: " Iedereen die een hoofddoek prima vindt is volgens jou nu een fundamentalistische religieuze Nederlander." Raar dat je deze conclusie uit mijn reactie opmaakt. Mensen die de religieuze regels boven alles stellen zijn in mijn ogen fundamentalist. Moslima's die voor hun werk als dat nodig is het hoofddoekje even afdoen zijn dat niet. Biblebelters die in coronatijd massaal naar de kerk gingen zijn dat wel. Overigens is dir in de basis de discussie of we als samenleving religieuzen toestaan een uitzonderingspositie in te laten nemen. Ik ben daar niet voor.

Jozias2
Jozias26 jul. 2023 - 18:19

@stock Niet iedere moslima met een hoofddoek is een fundamentalist. Maar bij een moslima met een hoofddoek is de kans wel groter dat ze fundamentalist is. En moslima’s die afzien van een baan omdat geloofsregels zwaarder wegen dan de Nederlandse wet die voldoen in ieder geval aan 1 criterium van fundamentalisme. Heeft niets met xenofobie te maken. Moslima’s zijn zonder hoofddoek wat mij betreft zeer welkom bij de politie. Lees gerust het onderzoek en het artikel in opzij.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jul. 2023 - 10:15

@ omaoeverloos Jij schrijft: Mensen die de religieuze regels boven alles stellen zijn in mijn ogen fundamentalist. Nog simplistisch. Een keuze voor een hoofddoek maakt iemand geen fundamentalist. Daar kan je beter nog wat langer over nadenken.

Jozias2
Jozias27 jul. 2023 - 11:00

@daan De keuze om een hoofddoek te dragen maakt je inderdaad geen fundamentalist (al is die kans wel groter). De keuze om hem niet af te willen doen als het werk daar om vraagt maakt je wel een fundamentalist. Zoals oma ook zegt : een hoofddoek te verkiezen boven al het andere.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jul. 2023 - 16:23

@ Jozias2 Jij schrijft: De keuze om hem niet af te willen doen als het werk daar om vraagt maakt je wel een fundamentalist. Nee dat dit jouw mening is maakt jou een fundamentalist. Namelijk je eist van anderen dat zij afstand doen van iets dan een deel van hun identiteit moeten doen voordat zij door jou als gelijke worden gezien. Dat mensen er moeite mee hebben dit te doen toont slechts aan dat zij zien dat de politie en overigens ook de samenleving moeite hebben hen als normaal en gewaardig burger te zien. Zij worden afgewezen als een mens die toevallig graag een symbool van de eigen identiteit wil laten zien. Kortom anders zijn mag niet en zeker niet bij de politie. Overigens laat de blauwe familie dit nogal helder zien. Zeker nog niet gekeken?

omaoeverloos
omaoeverloos10 jul. 2023 - 9:20

Daan: "Een keuze voor een hoofddoek maakt iemand geen fundamentalist." Klopt, zeg ik ook nergens. De keuze om religieuze regels boven wereldlijke regels te stellen maakt je fundamentalist. De gevolgen hiervan zijn dan voor eigen rekening.

Martin van der Linde
Martin van der Linde5 jul. 2023 - 14:13

Als ik een aantal reacties zie is er maar een conclusie te trekken. Nederland is een bang, bekrompen en racistisch land.

1 Reactie
pahan
pahan5 jul. 2023 - 19:23

Dan zou ik de rest van de reacties toch ook eens lezen. Er zijn bange, bekrompen en racistische mensen in Nederland, maar dat is gelukkig maar een kleine groep.

S. Thales
S. Thales5 jul. 2023 - 13:26

Van neutraliteit, is bij de politie nooit sprake geweest. Zolang er op racistische WhatsApp-groepen van de politie over 'pauperallochtonen' gesproken wordt en mensen met een islamitische achtergrond standaard als 'terroristen' bestempeld worden, zolang er etnisch geprofileerd wordt, zolang mensen met een kleur door witte politieagenten op basis van hun uiterlijk uitgescholden worden, zolang - de incompetente - Minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, de politie veren in hun achterste steekt, nadat ze hebben staan toekijken hoe zwartgeschminkte Staphorster straattuig vreedzame KOZP-demonstranten hebben belaagd en mishandeld, etc., etc., zal de neutraliteit van politieagenten nog wel even op zich laten wachten. Als men Keppels, kruizen of hoofddoeken verbiedt, dan moet men het veel breder trekken en de jarenlange, flagrante racistische karakter van het politie-apparaat volledig veranderen, daar dit veel te lang met 'de mantel der - absurde - liefde' bedekt wordt. Het moet afgelopen zijn met intolerante handelingen door politieagenten af te doen als 'incidenten.' De korpsleidingen hebben hier hopeloos in gefaald! Diversiteit is inderdaad het antwoord. Zonder aanziens des persoons, maar puur op basis van kwaliteiten om de staat, maar vooral om de burger te dienen!

2 Reacties
Pater
Pater6 jul. 2023 - 2:42

Van harte eens met actie tegen racisme bij de politie. Dat betekent niet dat opeens de wenselijke neutraliteit van de politie niet meer van toepassing is.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jul. 2023 - 10:21

@ Pater Jij schrijft: Dat betekent niet dat opeens de wenselijke neutraliteit van de politie niet meer van toepassing is. Tenzij het racisme van structurele aard is, ingebed in de cultuur van de organisatie en dat al decennia niet als probleem wordt gezien. En aangezien dat zo is, is de neutraliteit niet meer van toepassing.

PLN
PLN5 jul. 2023 - 11:52

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

5 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens5 jul. 2023 - 13:09

Sterk punt.

S. Thales
S. Thales5 jul. 2023 - 13:43

@PLN, 5 jul. 2023 - 11:52 "Ik ben niet gelovig..." "...Dat komt omdat gelovigen nogal graag hun eigen normen, waarden en levensstijl anderen willen opdringen." * Ik ben ook absoluut niet gelovig en ben ook van mening, dat als gelovigen hun eigen normen, waarden en levensstijl op zouden dringen, er van 'neutraliteit' al geen sprake meer is, maar als het puur vanuit de 'Tien Geboden' zou gebeuren, dan zou dat niet eens zo slecht zijn.

Martin van der Linde
Martin van der Linde5 jul. 2023 - 14:10

Pln, te belachelijk voor woorden. Dus jij laat je leiden door je eigen vooroordelen en vindt dat de rest van de wereld die serieus moet nemen.

r v b
r v b5 jul. 2023 - 14:10

normen en waarden opdringen is precies wat de politie doet, zonder hoofddoek of keppeltje. Ze dringen ons bijvoorbeeld op dat geweld acceptabel is. En maar zeuren als iemand zich verdedigt tegen politiegeweld!

omaoeverloos
omaoeverloos5 jul. 2023 - 14:36

Dus jij laat je leiden door je eigen vooroordelen en vindt dat de rest van de wereld die serieus moet nemen."" Iemand die per se een hoofdoekje wil dragen is ook niet serieus te nemen. Maar goed, ik voel me ook ongemakkelijk tussen fundamentalistische religieuzen, iki ga ze dan ook het liefst uit de weg.

Pietje Puk139
Pietje Puk1395 jul. 2023 - 9:24

De andere kant. Nog niet zo lang geleden droegen werkende vrouwen in NL ook een soort van hoofddoek. Om de haren te beschermen tegen stof en viezigheid. Nog langer geleden droegen alle mensen buiten een soort hoody, al was het maar tegen de kou. In warme landen droegen mensen 8000 jaar geleden (!!!) al hoofddoeken tegen opstuivend zand. Lang voor de geboorte van Mohammed. De profeet verplichtte vervolgens het dragen van een hoofddoek, omdat iedereen dat toch al deed. Lekker makkelijk. In de bijbel werd een vastenperiode vastgelegd, die toevallig NET in die periode viel dat er weinig eten was, omdat de winter net voorbij was en er nog geen nieuwe oogst was. Lekker makkelijk. Kortom. Die hoofddoek is nergens meer voor nodig, omdat wij het water, de zeep en het geld hebben om onze haren elke dag te wassen. In de Koran staat letterlijk dat een vrouw iets van haar kleding naar beneden moet laten vallen. Dat kan ook vanaf de schouders. Het dragen van woestijnkleding in een westers land is DUS helemaal geen religieuze verplichting, maar laten zien dat jij je beter voelt dan de rest.

1 Reactie
Thuiszitter
Thuiszitter5 jul. 2023 - 11:28

Gaat niet om de verplichtingen maar om de uitingen .

guy yacobi
guy yacobi5 jul. 2023 - 9:08

volgens mij zijn wij een seculiere samenleving waar religie een persoonlijke zaak is dus religieuze uitingen in openbare functies zijn uitgesloten, ook politieke uitingen zijn dat en daar zijn we nog altijd redelijk duidelijk in dit staat diversiteit niet in de weg meeste religieuze uitingen herinneren ons maar al te vaak aan de dictatoriale dwang die religies eigen bleek te zijn, terwijl wij een democratie zijn met helaas een infantiliserend met religie gebaseerd kenmerken sprookjes koningshuis in het machtscentrum ook herinneren ons die religieuze uitingen ons aan landen waar religie dictatoriaal heerst met doodstraf, martelingen en andere mensonterende behandelingen daar moeten we ver van blijven

Markzelluf
Markzelluf5 jul. 2023 - 7:58

Jammer dat Nina aan adverse selection van argumenten doet. Zo komt ze met het voorbeeld van een agent die veroordeeld is wegens discriminatie en die toch promotie maakt. Of ze houdt het nieuws niet bij (promotie is teruggedraaid, vergissing toegegeven) of ze zet de onwetende lezer bewust op het verkeerde been. Waar het om moet gaan is natuurlijk dat de diversiteit binnen het korps toeneemt zonder dat de kwaliteit ervan afneemt of beter nog: juist erdoor stijgt. De vraag is natuurlijk waarom er weinig allochtone agenten zijn. De oorzaak is niet dat ze niet aangenomen mogen worden. Wel dat de interesse voor zo’n baan beperkt is en ze zich niet veilig voelen binnen het korps. De tweede veroorzaakt ook de eerste reden. De echte vraag is dus: waarom zo’n grote argwaan over het functioneren van veel agenten met niet-Nederlandse roots. Iemand?

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 11:03

@ Markzelluf Jij schrijft: De echte vraag is dus: waarom zo’n grote argwaan over het functioneren van veel agenten met niet-Nederlandse roots. Iemand? Simpel, die argwaan komt voort uit racisme. De dominante set normen en waarden binnen de politie is die van conservatieve witte mannen. Die vertrouwen niemand die niet exact past bij hun eigen profiel. Dus dat is helder. Overigens diezelfde set normen en waarden van de conservatieve man tref je op talloze plaatsen in de samenleving aan. Zo omstaat ook de kinderopvangaffaire, het etnisch profileren en allerlei ander rechtse en extreem rechtse hobby's.

Markzelluf
Markzelluf5 jul. 2023 - 13:28

Daan, daar kun je best gelijk in hebben en dan kunnen we al een conclusie trekken, maar zelfs dan zijn we er nog niet. De conclusie is: een hoofddoekje voor agenten lost niets op, want door het racisme zullen de dragers snel weg zijn. Eens? Vervolgvraag rond het racisme is: waardoor komt dat? Drie mogelijkheden op een rij 1) de aannameprocedure; agenten worden geselecteerd op (latent) racistisch gedrag. 2) de organisatiecultuur; van binnenuit zijn er krachten die tot racisme leiden en ook de agenten die 'schoon' binnenkomen, besmetten 3) omgevingsfactoren; agenten worden bovengemiddeld vaak geconfronteerd met wetsovertreders die aan bepaalde uiterlijke kenmerken voldoen waardoor frustratie of gut feeling optreedt, wat tot een zelfversterkend effect leidt via meer controles, arrestaties en veroordelingen Eens? Zo niet, hoe dan wel? Zo wel, hoe dan verder?

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 15:41

@ DaanOuwens Jij schrijft: De conclusie is: een hoofddoekje voor agenten lost niets op, want door het racisme zullen de dragers snel weg zijn. Eens? Oneens. Want als dat gebeurd moet je dat oplossen. En dan: Vervolgvraag rond het racisme is: waardoor komt dat? 1) Agenten worden niet afgewezen op racisme dus er stromen racisten in. 2) Er zijn meerdere culturen binnen de organisatie maar de dominante cultuur op de werkvloer is racistisch. De leiding wil iets anders. 3) Of agenten met een specifieke doelgroep worden geconfronteerd is niet relevant. Als professional kan en mag dat niet hun handelen leiden. Allemaal te mager dus. Daarnaast stel je niet vast dat racisme gewoon een maatschappijvisie is die leeft onder een groot deel van de Nederlanders. Dus ook die bij de politie werken. Daarvoor hoeft een allochtoon niets verkeerd te doen, alleen al het feit dat hij geen autochtoon is maakt hem verkeerd. En juist die groep treft je aan bij de politie. En andere uniformberoepen. Daarom niet eens. Racisme aangepakt worden bij de politie omdat het daar zichtbaar is en zorgt dat veel minderheden de politie niet meer vertrouwen. En dat leidt tot rellen zie Frankrijk. En omdat het probleem niet wordt aangepakt wordt het steeds groter. Keren groepen allochtonen zich steeds meer af van de samenleving waarvan ze deel uitmaken. En dan speelt er ook nog zoiets bij de belastingdienst en op andere plekken. De vraag is dus, wil jij daar iets aan doen? Of vindt je het wel best?

Markzelluf
Markzelluf5 jul. 2023 - 16:35

Daan, ik denk dat we je voordat je aan oplossingen kunt gaan denken, eerst moet weten wat de ‘root cause’ is van het probleem. Anders doe je in het gunstigste geval aan symptoombestrijding. Jij noemt geen of nauwelijks oorzaken: soms glippen er racisten door de keuring en op de werkvloer heerst soms die cultuur, dat is het eigenlijk. Dat is te mager.

pahan
pahan5 jul. 2023 - 19:25

'waarom zo’n grote argwaan over het functioneren van veel agenten met niet-Nederlandse roots. Iemand?' Ja, ik wel. Daar is namelijk geen sprake van. Als je goed om je heen kijkt zie je dat de geüniformeerde agenten gewoon overal vandaan komen en verschillende achtergronden hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens7 jul. 2023 - 10:18

@ Markzelluf Jij schrijft: soms glippen er racisten door de keuring en op de werkvloer heerst soms die cultuur, dat is het eigenlijk. Dat is te mager. Nee dat is niet te mager. Wat jij graag de ‘root cause’ noemt is die cultuur de belangrijkste oorzaak van het probleem. Verder glippen racisten niet door de keuring ze passen gewoon naadloos in de cultuur. Dat wat moet er gebeuren voordat jij een ‘root cause’ ontdekt?

DaanOuwens
DaanOuwens7 jul. 2023 - 10:19

@ pahan Jij schrijft: Als je goed om je heen kijkt zie je dat de geüniformeerde agenten gewoon overal vandaan komen en verschillende achtergronden hebben. Als je dat ziet dan heb je jezelf wel heel erg afgesloten voor de werkelijkheid.

Eric Minnens
Eric Minnens5 jul. 2023 - 7:43

Prioriteit aan de neutrale uitstraling van de politie. Die bijvoorbeeld ook 'zonder last' moet kunnen optreden in een conflict tussen religieuze groepen. Of sowieso in religieuze conflicten. Voorkomen moet worden dat een agente vanwege haar religieuze uitstraling object wordt in een conflict dat zij juist wil helpen oplossen. Dus geen hoofddoekjes voor de politie svp. En ik ben niet van de PVV, want ik heb verder niks tegen hoofddoekjes. Draag ze buiten werktijd maar zo vaak als je wilt, soms staan ze ook nog hartstikke leuk en charmant. Al is het geloof ik niet de bedoeling dat ik daarop let, maar ik ben ook maar een man.

4 Reacties
Zandb
Zandb5 jul. 2023 - 7:51

Eric Uit het hart gegrepen. (Wel makkelijk dit keer, want uw bijdrage bevat, voor zover ik tenminste kan zien, geen 'humor'. Ook al staat die laatste zin er.)

Eric Minnens
Eric Minnens5 jul. 2023 - 8:22

Kijkaan Zand, zo vinden wij elkaar af en toe toch. Wellicht wel vaker dan ons lief is, haha (O wacht, toch nog een poging tot humor. Ik kan het ook niet laten)... :)

Eric Minnens
Eric Minnens5 jul. 2023 - 8:30

PS Nee toch effe serieus, want ik begrijp je punt. Door mijn 'humor' relativeer ik jouw ondersteunende opmerking. Hetgeen zeker niet de bedoeling is. Dus nu even zonder humor: bedankt voor je reactie.

Zandb
Zandb5 jul. 2023 - 11:06

Eric Ik ben niet helemaal humorloos, meen ik van mezelf te mogen zeggen. En ik voel me niet zo heel snel gekwetst dus ik zou mezelf geen zelfcensuur opleggen, als ik u was. Ik waardeer uw reacties enorm, al ben ik het er niet altijd mee eens. Maar dat zal vast wederzijds zijn, helaas. Ik zie dus uit naar de volgende confrontatie.

Jeromba2
Jeromba25 jul. 2023 - 5:59

'Een divers politieapparaat zorgt ervoor dat zoveel mogelijk Nederlanders zich herkennen in enkele politieagenten in hun omgeving, en zich daardoor veilig en gezien voelen door de politie.' Als dat niet kan met een uniform is er een gebrek aan respect voor dat uniform en waar dat voor staat, niet een gebrek aan diversiteit van de politie. 'Ook joodse en islamitische kinderen verdienen het om van kleins af aan mee te krijgen dat zij het beroep van hun dromen kunnen gaan uitoefenen.' Daarvoor moet je dus meekrijgen waar het uniform voor staat en dat het een beroep is waarbij je neutraliteit uitstraalt en dat geloofsuitingen daar net zo min bij horen als politieke uitingen. En dan die joodse kinderen, wat gaan die in deze diversiteit meekrijgen? Want als agent met een keppeltje op de Haagse Schilderswijk ingaan is geen goed idee. Dat is de diversiteit spagaat waarin je terecht komt. Weer, het gebrek aan diversiteit en wederzijdse acceptatie zit bij het publiek en niet bij het uniform van de politie.

1 Reactie
Pietje Puk139
Pietje Puk1395 jul. 2023 - 9:25

Het is inmiddels vele jaren geleden dat ik een agent van politie heb gezien. Dus als ik een Joods kind zou zijn, blijft er van jouw redenatie geen spaan heel.

edwinmaarleveld@gmail.com
edwinmaarleveld@gmail.com5 jul. 2023 - 4:56

Helemaal mee eens. Juist de zichtbaarheid van diversiteit is belangrijk. En het werkt toe naar verdere integratie. Want wat je ook draagt, hoe je er ook uitziet, je zult je moeten houden aan bepaalde kernwaarden. In andere landen lukt dit ook. Hierbij hoort ook dat agenten zichtbare tatoeages mogen hebben of als man langer haar. Vroeger heel normaal, maar dat is nu ook opeens taboe. De herkenbaarheid van groepen burgers in het politieapparaat is net zo belangrijk als die in de media. Ik heb liever een politie die open is voor iedereen mits ze de kernwaarden ondersteunen, dan dan het een elitegroep is.

Pater
Pater5 jul. 2023 - 2:29

Hoe diverser hoe beter. En er moet zeker, hoognodig, harder worden opgetreden tegen racisme binnen de door de politie. Maar de politie, aan wie we bij wet het geweldsmonopolie hebben toevertrouwd, moet wel degelijk strikte neutraliteit uitstralen, zowel religieus als politiek. Dat geldt evengoed voor OM en rechters. Wat is het probleem om dat keppeltje of die hoofddoek af te zetten als je dienst hebt? Wat is er tegen de oplossing van veel joodse vrouwen: een pruik?

2 Reacties
Satya
Satya5 jul. 2023 - 7:58

"Maar de politie, aan wie we bij wet het geweldsmonopolie hebben toevertrouwd, moet wel degelijk strikte neutraliteit uitstralen, zowel religieus als politiek." Doen ze niet. Als je jouw zienswijze volledig doortrekt is politie onmogelijk.

Pater
Pater6 jul. 2023 - 2:45

Ach, idealen zijn vaker niet realiseerbaar. Maar we moeten boven alles wel die koers volhouden.

Paul Spijkers
Paul Spijkers4 jul. 2023 - 21:59

Meh. Bekvechten over nodeloze materiele dingen waarvan de betekenis immaterieel is en het bekvechten erover dus onzinnig is. De gevolgtrekkingen in dit artiekel daar klopt dus niks van. Schaduw gevechten. Dat geld deels evenzo voor sommige van de argumenten tegen. Die zitten ook vol grootheids waanzin over wat een doekje zou moeten 'zeggen'.

RaymondenJoop
RaymondenJoop4 jul. 2023 - 21:46

Geloven doe je maar achter je eigen voordeur. Iedere publieke functie moet vrij zijn van grloofsuitingen. Je zou juist een scheiding van kerk en staat morten hebben, of moskee en staat zoals u wilt. Werd de invloed van de kerk de afgelopen decennia gelukkig een stuk minder, gaan we nu weer achteruit omdat we mede door conservatieve immigratie weer met absurde meningen te maken krijgen

2 Reacties
Zandb
Zandb5 jul. 2023 - 7:55

Joop U wilt dus alle religieuze uitingen (waaronder de symbolen) verbannen van de openbaarheid? En waarom alleen religieuze uitingen (waaronder symbolen), als ik vragen mag? Heeft u ook een antwoord op de vraag wat er dan nog overblijft van de vrijheid van meningsuiting, wanneer je je religie alleen achter de voordeur kan openbaren?

Satya
Satya5 jul. 2023 - 7:59

Beetje van hetzelfde niveau als religieuze argumenten om anderen te onderdrukken.

Folkward
Folkward4 jul. 2023 - 21:25

Vanuit de abrahamistische religies wordt de opdracht aan vrouwen meegegeven om hun haar te bedekken, opdat zij mannen niet verleiden tot zondige gedachten. Bij orthodoxe protestanten zie je dat nog terug in de hoedjes, bij moslima's in de hoofddoek, bij jodinnen als pruiken. Worden pruiken ook verboden? Of eigenlijk: wanneer is een pruik slechts een pruik, en wanneer is het iets religieus? En wanneer is een hoofddoek 'slechts' een kledingstuk en wanneer een religieuze uiting. Hoe strikt zijn de kledingvoorschriften bij de politie? Speciale sokken kun je verkrijgen via het werk, maar gaat er ook iemand vallen over foute kerstsokken met (niet-religieuze) rendieren en de Kerstman?

2 Reacties
EenMening3
EenMening35 jul. 2023 - 13:06

"Bij orthodoxe protestanten zie je dat nog terug in de hoedjes, bij moslima's in de hoofddoek, bij jodinnen als pruiken." Hoedjes worden maximaal 3,5 a 4 uur per week gedragen en meestal alleen op zondag. De reden is een andere: vrouwen en meisjes mogen alleen met een hoed of muts op een kerkdienst bijwonen. Dit gaat terug op 1 Korinthe 11:15, "Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is." Korinthe 11 schrijft wél voor dat vrouwen het haar lang moeten dragen, terwijl voor mannen het omgekeerde geldt. Opvallend genoeg is dit, los van religie, wereldwijd (weer) de norm.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 jul. 2023 - 12:32

De obsessie met haar, vaak maar niet altijd vrouwenhaar is vrij algemeen. Er zijn culturen die het knippen van alle mannenhaar afkeuren en andere die er juist ingewikkelde kapsels op na houden. Aan de kapsels is groepslidmaatschap status etc af te lezen.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman4 jul. 2023 - 20:42

Twee woorden, neutraal en uniform!

hgroen2
hgroen24 jul. 2023 - 20:30

Wederom vergezochte gelegenheids argumenten. Zoals gesteld is het uniform, vanuit politiebeleid, al jaren neutraal. Dat heeft nog nooit iemand gestopt vanuit andere culturen om agent te worden Het probleem is het falende beleid van de politietop. Die geen bescherming bied aan klokkenluiders en te weinig doet om een divers politiekorps te realiseren. DAt alles heeft niets, maar dan ook niets met het uniform te maken. Er zijn genoeg landen, als je dat dan als voorbeeld wilt laten, strekken, waar er een divers korps is, maar uniformen neutraal. Het racisme en discriminatie binnen de politie verengen tot het uniform is feitelijk een doek die de werkelijke problemen verhult. Triest dat juist de voorstanders van diversiteit zich obsessief vastbijten in het uniform.

PGS
PGS4 jul. 2023 - 20:04

Mijn vertrouwen in de politie wordt alleen maar bevestigt als zij zo neutraal mogelijk zijn. Dus allemaal dezelfde uniform. Niks geen uitingen van persoonlijke levensinvulling. Mijns inziens is de politie de handhaver van de wetten van Nederland. En volgens mij zijn de wetten nog steeds neutraal. Daarnaast is het vrij normaal dat er beroepen zijn met kledingvoorschriften.

Beisser
Beisser4 jul. 2023 - 19:35

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Mathijsco
Mathijsco4 jul. 2023 - 18:48

"De eerste stap op weg naar een veilige omgeving is herkenbaarheid. Een divers politieapparaat zorgt ervoor dat zoveel mogelijk Nederlanders zich herkennen in enkele politieagenten in hun omgeving," Herkenbaarheid zit hem in het feit dat de Politie de Politie is. In een u-ni-form wat zowel Hans, Marieke als Fatima past. De Politie is niet 'divers', net zoals vrouwe Justitia en het wetboek van strafrecht dat niet is. De wet geldt voor iedereen en heeft een uniforme uitstraling.

2 Reacties
Zandb
Zandb5 jul. 2023 - 7:57

Mathijs Het zou toch wel raar zijn wanneer zwarte mensen aan het uniform kunnen zien dat er veel zwarte mensen in Nederland wonen.

EenMening3
EenMening35 jul. 2023 - 16:26

@Mathijsco Ik zie dat je maar liefst 21 duimpjes hebt gekregen, dat gebeurt zelden en is een indicatie dat jouw mening hier breed gedragen wordt. In de Tweede Kamer stemde 60 % van de Kamerleden voor het hoofddoekjesverbod bij de politie. Zou dit percentage corresponderen met het percentage Nederlanders dat dit verbod steunt of is de laatste groep groter? Het valt trouwens op dat het uniform de laatste 50 jaar steeds uniformer is geworden. Politievrouwen dragen nu hetzelfde uniform als politiemannen. Dat geldt trouwens ook voor verplegend personeel.

ChefSache
ChefSache4 jul. 2023 - 18:34

'Ook joodse en islamitische kinderen verdienen het om van kleins af aan mee te krijgen dat zij het beroep van hun dromen kunnen gaan uitoefenen.' Dat kunnen ze ook, ze kunnen gewoon bij de politie solliciteren; maar ze moeten zich wel aan de kledingvoorschriften van de politie houden. Niemand verplicht ze immers om bij de politie te solliciteren. Eerst politieagent, daarna pas jood, moslim of christen.

Ed Verbeek
Ed Verbeek4 jul. 2023 - 18:23

Ik ben als laïcist wel blij dat de politie gespaard blijft van fundamentalisten die niet zonder zichtbaar kruis, hoofddoek, tulband of keppeltje kunnen.

Herr Vorragend
Herr Vorragend4 jul. 2023 - 18:09

Allereerst even Volrin bedanken voor de bijdragen. Dat scheelt mij een hoop typewerk. Daarnaast wil ik ook even vermelden dat Frau Vorragend dezelfde migratie-achtergrond heeft als de minister, en vanwege haar ervaringen uit het verleden, mordicus tegen het dragen van religieuze uitingen bij de politie is. Zelf heb ik veel contacten met LHBTIers voornamelijk afkomstig uit moslimlanden. Zonder uitzondering zitten zij niet te wachten op als moslim herkenbare dienders.

1 Reactie
Mathijsco
Mathijsco4 jul. 2023 - 20:23

Daarover gesproken, je hebt hedentendage WEL clubs bij de Politie die vanuit een bepaalde (culturele) achtergrond de verbinding willen maken met mensen binnen en buiten de Politie. Dit kan obstakels wegnemen. Vanzelfsprekend geldt hier gewoon de uniformiteit van de Politie: 'roze IN blauw'.

VeganHarrie
VeganHarrie4 jul. 2023 - 18:07

De hoofddoek is niet verplicht volgens de Koran. Moslims zijn nog steeds welkom om het uniform te dragen. Wat is hier de werkelijke blokkade voor integratie en diversiteit?

1 Reactie
TheunT
TheunT5 jul. 2023 - 7:28

Google zegt dat het wel verplicht is.

pahan
pahan4 jul. 2023 - 18:05

Diversiteit en inclusie leiden zonder twijfel tot verbetering, in alle opzichten. In het totaal zou de politie een afspiegeling moeten zijn van de samenleving, zonder dat je intern etnisch profileert. Een dief is een dief, en dat staat volledig los van afkomst. Maar dat staat los van het uniform. Inclusie en diversiteit werken wel twee kanten op, en de politie is altijd de politie. Zodra je die in uniform vertegenwoordigt, passen geen religieuze of andere symbolen.

Volrin
Volrin4 jul. 2023 - 17:55

Er zijn zeker argumenten tegen dit verbod te maken, maar de meeste in dit artikel staan vol denkfouten en hyperbolische verdraaiingen.

Volrin
Volrin4 jul. 2023 - 17:53

"De eerste stap op weg naar een veilige omgeving is herkenbaarheid. Een divers politieapparaat zorgt ervoor dat zoveel mogelijk Nederlanders zich herkennen in enkele politieagenten in hun omgeving, en zich daardoor veilig en gezien voelen door de politie." En hoe zit dat dan met niet-religieuze mensen of mensen met een religie die geen herkenbare klederdracht vereist? Hoe moeten die zich herkennen in de politie? Hoe moeten moslims zich herkennen in mannelijke moslim agenten? Die dragen immers ook geen kenmerkende klederdracht. "maar ook weten dat ze actief bij de politie buitengesloten worden" Dat worden ze niet. Ze worden geacht zich aan dezelfde kledingvoorschriften te houden als hun collega's. Sikhs moeten een mes van hun geloof dragen, moeten we dat dan ook maar toestaan voor politieagenten, medische of andere hulpverleners?

Volrin
Volrin4 jul. 2023 - 17:51

"De functie van de politie is het bewaken van de veiligheid van alle inwoners van Nederland. Ik hoef niet uit te leggen dat religieuze inwoners daarbij horen. Juist voor de organisatie met het geweldsmonopolie in ons land zou het een halszaak moeten zijn om een divers team te zijn. Een divers team betekent blootgesteld worden aan meerdere perspectieven, daarvan kunnen leren en empathie opbouwen voor dit perspectief. Zo voorkom je dat een ondergerepresenteerde groep ongelijk behandeld wordt." Aangezien religieuze mensen niet geweerd worden nog verboden worden om hun religieus geïnspireerde mening te geven aan hun collega's of baas, slaat deze hele alinea nergens op.

Volrin
Volrin4 jul. 2023 - 17:49

" Een dergelijk verbod raakt bijvoorbeeld veel vrouwen die het dragen van een hoofddoek als een religieuze plicht zien." En? Het raakt ook Joodse mannen, Sikh mannen en Christenen die vinden dat ze een kruisje moeten dragen. Hoe erg je dat ook vind, het is geen bewijs tegen neutraliteit van de politie. " Bovendien is de politie verwoed bezig meer agenten met een migratieachtergrond te werven. Dit besluit staat dat doel compleet in de weg." Dus als het verplichten van het sluiten van homohuwelijken in gaat tegen het werven van meer trouwambtenaren moeten we ook maar homofobe trouwambtenaren accepteren? "Ze doet de aanname dat burgers mensen die een hoofddoek of keppel dragen per definitie niet als neutraal zien. Haar geloof in die aanname weegt blijkbaar zwaarder dan het advies van partijen als de landelijke coördinator racismebestrijding van de politie en het College van de Rechten van de Mens, die juist opgericht zijn om besluitvorming op discriminatie te controleren." Waarom citeert u de argumenten van deze organisaties dan niet? "Dat wordt nogmaals bevestigd door dit besluit te nemen op een islamitische feestdag, namelijk het Offerfeest. Dat moment kiezen, is niet neutraal, of op zijn minst niet empathisch, dat is een klap in het gezicht van de islamitische medemens." Dat is inderdaad een raar gekozen moment.

14 Reacties
BrotherV
BrotherV4 jul. 2023 - 18:50

Volrin, met alle respect maar ik ben het compleet met je oneens in deze. Ik ben er van overtuigd dat een paar honderd moslimmeiden een revolutie binnen het racistische politieapparaat zou kunnen bewerkstelligen.

Jozias2
Jozias24 jul. 2023 - 20:01

@brother Dat is dan toch prima? Elke moslima die geschikt is en tijdens haar werk het handhaven van de wet belangrijker vind dat de voorschriften uit haar geloof is welkom denk ik. Maar het is toch niet zo dat alle moslima’s een hoofddoek dragen? En waarom kunnen vrouwen bij de politie in Marokko en Algerije datanetwerk wel zonder hoofddoek? Een groot deel van de vrouwen met hoofddoek is fundamentalistisch. Onder andere omdat ze het geloof boven de wet- en regelgeving stellen. Hoe verhoud dat zich tot politiewerk? En dat verzin ik niet. Dat blijkt oa uit dit onderzoek uit de hoek van Parool en opzij. Geen rechtse media volgens mij. https://www.parool.nl/nieuws/hoofddoek-is-beste-voorspeller-voor-moslimfundamentalisme~ba60fbcb/#:~:text=Met%20hoofddoek%20is%20dat%20maar,onder%20laagopgeleide%20moslima%27s%20zonder%20hoofddoek.

Hallahan2
Hallahan24 jul. 2023 - 20:42

@brotherv Die paar 100 moslimmeiden kunnen nog steeds solliciteren bij de politie toch?

Beisser
Beisser4 jul. 2023 - 22:09

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Volrin
Volrin5 jul. 2023 - 5:26

@BrotherV "Volrin, met alle respect maar ik ben het compleet met je oneens in deze. Ik ben er van overtuigd dat een paar honderd moslimmeiden een revolutie binnen het racistische politieapparaat zou kunnen bewerkstelligen. " Aangezien ik nergens anders heb beweerd, bent u het oneens met een stropop. Ik heb enkel uitgelegd waarom specifieke argumenten uit dit artikel denkfouten bevatten/niet steekhoudend zijn. Ik heb nergens gezegd dat ik het eens ben met het verbod.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 7:49

@ Jozias2 Jij schrijft; En dat verzin ik niet. Dat blijkt oa uit dit onderzoek uit de hoek van Parool en opzij. Geen rechtse media volgens mij. Neemt niet weg dat het onzin is. Het niet dragen van een hoofddoek is geen indicatie voor fundamentalisme. Fundamentalisten zullen dus per definitie gevonden worden in de groep die een hoofddoek draagt. En tegelijk zegt dat niets over de vrouwen die een hoofddoek dragen. Bij de politie werkt dat anders. De politie organisatie is racistisch omdat de dominante set waarden en normen binnen de politie racistisch is. Dus niet iedere agent hoeft een racist te zijn om zich toch te conformeren aan de racistische normen. Dat laat de documentaire de Blauwe Familie zo helder zien. En jij hebt met deze tekst weer gewinkeld in feitjes om iets te bewijzen wat door de feitjes helemaal niet wordt onderbouwd.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 7:54

@ Volrin Jij schrijft: Hoe erg je dat ook vind, het is geen bewijs tegen neutraliteit van de politie. Op zich goed te kijken naar de kwaliteit van de onderbouwing maar hier sla je de plank mis. Als neutraliteit een item is kan dat bevestigd worden door diversiteit. Dat is wat de schrijfster beweert. Door daar niet voor te kiezen kan je best vraagtekens zetten bij de neutraliteit van de politie. Het zou er namelijk niet toe moeten doen of iemand een specifiek symbool draagt. In die zin is het verbieden ervan een keuze. En gezien het gebrek aan neutraliteit bij de politie een onverstandige keuze.

Jozias2
Jozias25 jul. 2023 - 8:53

@daan Ik zeg ook nergens dat het niet dragen van een hoofddoek een voorspeller is van fundamentalisme. Juist andersom. En dat zeg ik niet, ik citeer dit onderzoek: “ De hoofddoek is de beste voorspeller voor moslimfundamentalisme en verklaart waarom moslima's minder vaak werk hebben. Dit schrijft maandblad Opzij op basis van onderzoek van hoogleraar sociologie Ruud Koopmans van het Berlijnse Centrum voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek WZB.” Dat zegt wel wat over vrouwen die een hoofddoek hebben. Dat zegt dat onder die groep de kans groter is dat er bepaalde overtuigingen aanwezig zijn zoals: - 'de regels van mijn geloof gaan boven de wetten van mijn land'; - ‘vrouwen en mannen gaan in Nederland te vrij met elkaar om’; -‘joden zijn niet te vertrouwen’; En liefhebbers van de hoofddoek zijn vaker homohaters en staan vijandiger tegenover het Westen. Dat vind uiteraard niet iedereen die een hoofddoek draagt. Maar diegene die dat niet vinden zijn vast bereid om tijdens hun werk de regels van hun geloof terzijde te schuiven en zijn van harte welkom bij de politie.

Volrin
Volrin5 jul. 2023 - 16:11

@Daan "[Hoe erg je dat ook vind, het is geen bewijs tegen neutraliteit van de politie.] Op zich goed te kijken naar de kwaliteit van de onderbouwing maar hier sla je de plank mis." Ik ben benieuwd waarom u dat beweert. "Als neutraliteit een item is kan dat bevestigd worden door diversiteit." Of door uitingen van specifieke politieke en religieuze meningen te vermijden. "Dat is wat de schrijfster beweert." Dat is niet het specifieke argument dat ze maakt, waar ik op dat moment reageer. Dat is dat deze wet bepaalde mensen raakt. En of dat wel of niet zo is, heeft niks te doen met of het de neutraliteit van de politie waarborgt. "Door daar niet voor te kiezen kan je best vraagtekens zetten bij de neutraliteit van de politie. Het zou er namelijk niet toe moeten doen of iemand een specifiek symbool draagt. " Dat is inderdaad een redelijk discussiepunt, maar nogmaals, niet het specifieke argument waar ik op reageerde. Dat was dit: "Een dergelijk verbod raakt bijvoorbeeld veel vrouwen die het dragen van een hoofddoek als een religieuze plicht zien." "In die zin is het verbieden ervan een keuze. En gezien het gebrek aan neutraliteit bij de politie een onverstandige keuze. " Nogmaals, daar kan ik zeker met u in meegaan, maar niet op basis van het specifieke argument waar ik op reageerde.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 16:21

@ Jozias2 Jij schrijft: Ik zeg ook nergens dat het niet dragen van een hoofddoek een voorspeller is van fundamentalisme. Jawel dat doe daar: Een groot deel van de vrouwen met hoofddoek is fundamentalistisch.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jul. 2023 - 16:30

@ Volrin Je schijft: Ik ben benieuwd waarom u dat beweert. Omdat ik vind dat een goede zaak ook goed onderbouwd moet worden. En: Of door uitingen van specifieke politieke en religieuze meningen te vermijden. Nee want dan doet je net alsof die diversiteit er niet is. En die is er. En: Dat is dat deze wet bepaalde mensen raakt. Dat doet die ook natuurlijk. Er zullen nu geen mensen zijn die hun overtuiging graag willen laten zien. Die kunnen nu niet bijdragen aan een politiekorps dat zichtbaar de diversiteit vertegenwoordigd. Je zondert een aspecten af die met elkaar samenhangen. Als neutraliteit belangrijk is in een diverse samenleving moet de politie vanuit die diversiteit neutraal zijn. Dan is iemand met een hoofddoek die beweert dat een geloof ondergeschikt is aan rechtsregels een stuk neutraler dan iemand die roept dat iedereen zich maar moet aanpassen. Vandaar een gemiste kans.

Jozias2
Jozias25 jul. 2023 - 17:24

Nee Daan beter lezen. Uitkomst van het onderzoek is dat het dragen van een hoofddoek een voorspeller is van fundamentalisme. Dus als je het daar niet mee eens bent geef gerust aan wat in dit wetenschappelijke onderzoek precies niet klopt. Jij had het over het NIET dragen. Dat voorspelt geen fundamentalisme. Hoogstens de afwezigheid van fundamentalisme.

Volrin
Volrin7 jul. 2023 - 7:58

@Daan "[Ik ben benieuwd waarom u dat beweert.] Omdat ik vind dat een goede zaak ook goed onderbouwd moet worden." Maar u ging helemaal niet in op het argument dat ik maakte en viel in plaats daarvan een stropop aan. "[Of door uitingen van specifieke politieke en religieuze meningen te vermijden.] Nee want dan doet je net alsof die diversiteit er niet is. En die is er." Onzin. Je doet niet alsof die diversiteit er niets is. Je laat zien dat dat de politie geen onderscheid maakt op basis van geloof. "[Dat is dat deze wet bepaalde mensen raakt.] Dat doet die ook natuurlijk." En nogmaals: dat is geen argument dat het de neutraliteit van de politie bedreigt. Dat is het punt dat ik maakte. " Er zullen nu geen mensen zijn die hun overtuiging graag willen laten zien. Die kunnen nu niet bijdragen aan een politiekorps dat zichtbaar de diversiteit vertegenwoordigd. " Er zijn wel meer dingen die mensen zouden willen doen tijdens het werk, die niet toegestaan zijn. Deze agenten kunnen nog steeds hun religieuze mening delen en politieagent zijn. De diversiteit wordt niet meer bedreigd dan het verbieden van roken door agenten in dienstauto's bijvoorbeeld.

Volrin
Volrin7 jul. 2023 - 8:00

@Daan "Je zondert een aspecten af die met elkaar samenhangen." Je laat zien dat de organisatie neutraal is. "Als neutraliteit belangrijk is in een diverse samenleving moet de politie vanuit die diversiteit neutraal zijn." En dat kan je ook doen door een neutraal uniform.

Willem van der Decken
Willem van der Decken4 jul. 2023 - 17:37

‘Een dergelijk verbod raakt bijvoorbeeld veel vrouwen die het dragen van een hoofddoek als een religieuze plicht zien.’ Als je je hoofddoek belangrijker vindt dan ‘die pet’, dan maak je die keuze zelf. Je plaatst je religie dan namelijk boven je functie van ‘wetsdienaar’, en dan is de politie niet de plek voor jou. Maar dan zijn er nog meer dan genoeg beroepen over waar je wel je religieuze plicht kunt vervullen.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...4 jul. 2023 - 17:26

Iedereen krijgt toch ook een gelijkwaardige behandeling? Een ieder die niet star vasthoudt aan het dragen van religieuze symbolen is van harte welkom. Het dragen van een hoofddoek of een keppeltje is een keuze, dit is wezenlijk anders dan je afkomst, huidskleur of geaardheid. Er zijn in ons land ook veel moslima's die juist bewust géén hoofddoek dragen, óók bij de politie. 'Géén privileges of uitzonderingsposities' voor religies lijkt mij in een seculier land als het onze toch geen onlogisch of controversieel uitgangspunt.

BrotherV
BrotherV4 jul. 2023 - 17:19

helder verhaal!

Wir sind Pabst
Wir sind Pabst4 jul. 2023 - 17:18

Nee, niet alweer een pleidooi voor religieuze uitingen bij de politie. Dan mag ook de tulband van de Sikhs, het Joodse keppeltje en het christelijke kruis prominent op de agent aanwezig zijn. God zij dank zal het in dit land zover niet komen, het aantal voorstanders is en blijft gelukkig marginaal.

Jozias2
Jozias24 jul. 2023 - 17:16

“Een dergelijk verbod raakt bijvoorbeeld veel vrouwen die het dragen van een hoofddoek als een religieuze plicht zien.” Als het gevolg is dat je mensen die religieuze plichten zwaarder laten wegen dan de wet- en regelgeving dan niet in aanmerking komen dan is dat een prima resultaat lijkt mij. Daarna nog wat gelegenheidsargumentatie: “Als je bijvoorbeeld in de krant leest dat er bij een snelwegprotest van Extinction Rebellion 768 activisten gearresteerd zijn, terwijl er bij de boerenprotesten nauwelijks gearresteerd werd. “ De politie besluit hier niet zelfstandig over. Het is in de driehoek de burgemeester die over de handhaving van de openbare orde gaat.

Left is not right
Left is not right4 jul. 2023 - 17:05

Ik zie het probleem niet: er is ook voor iedereen plek bij de politie: voor PVVers, PSV fans, moslima’s, Formule 1 fans, homo’s, voor blanke mannen en voor nog veel meer hokjes. Alleen laten ze de vrijwillige kenmerken van hun hokje (de hoofddoek, de roodwitte sjaal, het Redbull petje) in de kleedkamer voordat ze hun shift op straat beginnen om hun neutraliteit ten volste uit te stralen.

1 Reactie
Satya
Satya5 jul. 2023 - 10:23

Een PVVer laat zijn haat nooit thuis. Dat blijkt keer op keer. Dit is gewoon discriminatie van moslims.

Valkz
Valkz4 jul. 2023 - 17:00

Wat je nodig hebt, is goed gekwalificeerd personeel. Want een goede agent of BOA weet dat je alleen maar gedonder krijgt op straat als iedereen jouw geloofsovertuigingen of politieke voorkeur kan zien.