Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Ik heb niet deelgenomen aan de Iraanse demonstraties in Nederland

  •  
05-01-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
94 keer bekeken
  •  
3648811019_4d87a48861_z

© cc-foto: Ronny Pohl

Ik ken de pijn en het verdriet niet van de mensen die de laatste dagen de straten op zijn gegaan. Hun leuzen staan in de meeste gevallen ver af van mijn dagelijkse leven
Iemand vroeg mij: Heb jij deelgenomen aan de demonstraties in Nederland tegen het Iraanse regime en als steun aan de demonstranten die in Iran de straat opgaan? Nee, dat heb ik niet, omdat ik niet zou weten met welke demonstrant in Iran ik me moet identificeren.
Met de man die vertelt dat hij nauwelijks te eten heeft? Met die andere man, die woedend is op de voorgenomen verhoging van de benzineprijs? Met die Iraniër die de middenklasse verwijt dat ze dure buitenlandse reizen maken en geen enkel begrip hebben voor hun landgenoten die af en toe met hun oude autootje een trip maken naar hun geboortedorp om een oud familielid te bezoeken?
Met die arme scholieren die de pest hebben aan de, in hun ogen, rijkelui met het vermogen om het onderwijs aan een dure privéschool te betalen, terwijl zij op de kwalitatief veel mindere overheidsscholen zijn aangewezen? Met de man die roept dat hem de vrijheid geen moer kan schelen, als hij zijn kinderen maar kan voeden? Met de vrouw die voor de camera huilend om hulp roept en zegt dat zij diep gezonken is en haar kinderen ook zullen zinken als niemand helpt? Die zegt dat ze het haat om betast te worden door mannen, en daarmee impliceert dat zij gedwongen wordt om als prostituee te werken.
Met degenen die trots zijn op hun nationaliteit en hun millennia-oude imperium? Met wie ‘eigen volk eerst’ roept en zich superior voelt aan de Arabieren? Of met die splintergroepering, die eerst met hulp van Saddam Hoessein tegen het Iraanse volk vocht en nu met de Republikeinen in Amerika om de tafel zit en plannen maakt voor een zogeheten ‘regime change’ in Iran?
Ik ben geboren en getogen in een gezin uit de geprivilegieerde middenklasse in Iran. Nooit heb ik aan den lijve armoede ondervonden. Ik heb goed onderwijs gehad en ben aan een van de beste universiteiten van het land als sociologe afgestudeerd. Toen in Iran de grond te heet werd onder mijn voeten, omdat ik het vrije woord bepleitte, ben ik naar Nederland gekomen. Over een paar weken ben ik er 25 jaar. Hier leid ik een rustig, veilig en welvarend leventje en behoor ik tot de groep die dure reizen naar het buitenland maakt. Ik houd van Hollandse kaas en van filosoferen over de zin en onzin van het leven. Trots zijn op nationaliteit, roots, genen, ras en dergelijke verafschuw ik. Ik ben tegen buitenlandse inmenging gericht op het omverwerpen van het Iraanse regime, en ook tegen de Iraanse groeperingen die met Trump heulen om dat doel te bereiken.
Ik kan me met géén van bovengenoemde demonstranten identificeren. Stel je voor dat ik de veilige Dam in Amsterdam opga om te roepen dat ik vrijheid wil in Iran. Of dat ik daar een ander regime wil. Aan wie moet ik daarmee steun betuigen? Ik ben jaren niet in Iran geweest. Ik ken de pijn en het verdriet niet van de mensen die de laatste dagen de straten op zijn gegaan. Hun leuzen staan in de meeste gevallen ver af van mijn dagelijkse leven en sommige gevallen ook van mijn idealen. Zou mijn steunbetuiging niet misplaatst zijn als ik, als steun aan de hongerigen, ga roepen dat ze recht hebben op vrijheid van meningsuiting?
In 2009 – ten tijde van de Groene beweging – heb ik wel in Den Haag gedemonstreerd. Hoewel ik mezelf ook toen niet het recht toekende om vanuit mijn veilige haven in het westen te gaan roepen dat het Iraanse volk recht op vrijheid heeft. Maar ik kon tenminste de idealen van de mensen die daar de straat opgingen en hun levens riskeerden, delen. Hun pijn had ik ooit gevoeld en dat gaf me voldoende reden om als steun aan hen te gaan demonstreren. Maar nu, nu blijf ik thuis en al kaas etend filosofeer ik waarom ze in Iran in opstand gekomen zijn.
Iraniërs die nu in Iran de straten op gaan, noemen zichzelf ‘de vergetenen’. Zoals gezegd, ik ben sociologe en zou ook ‘de vergetenen’ moeten kennen en hun beweegredenen moeten kunnen analyseren. Maar ja, ze noemen zich niet voor niets ‘de vergetenen’.
Ik pleng een traantje als ik een van die vergetenen voor de camera hoor zeggen dat zij het haat om betast te worden door mannen. Die traan pink ik weg als vrouw, maar niet als sociologe.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (41)

JanVG2
JanVG27 jan. 2018 - 10:27

Volgens deze redenatie kan iemand niet tegen slavernij demonstreren als men niet eerst zelf slaaf is geweest .... Beetje onzin. Omdat men uit de rijkere middenklasse kan men arme Iraniers niet steunen in hun protest tegen de verslechtering in hun levensomstandigheden?? Een socioloog die alleen met de eigen klasse wat heeft ... andere klasses, die soms ook gemene dingen over mijn klasse zeggen .. daar kan men geen solidariteit meevoelen of tonen. Sorry, maar ik vind het verhaal erg ego-centrisch.

stokkickhuysen
stokkickhuysen6 jan. 2018 - 21:19

In een demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting komen zowel PVV-ers als moslims opdagen. Er is geen noodzaak dat alle demonstranten het met elkaar eens zijn.

1 Reactie
Pater
Pater7 jan. 2018 - 1:06

Zo is het. Bij sommigen is een teneur zichtbaar dat je nooit hetzelfde standpunt mag hebben als Trump of de PVV. Dan laat je je politieke standpunten dus eigenlijk mede door de PVV en Trump bepalen. Buitengewoon onverstandig. Neemt niet weg dat ik, als ik de demo zou organiseren, de PVV niet in het organisatiecomité zou accepteren. Laat die zelf maar iets organiseren. En meelopen kan natuurlijk altijd.

Corto Maltese
Corto Maltese6 jan. 2018 - 19:54

Hoewel de ontboezeming eerlijk is stoort het gebrek aan empathie en solidariteit me toch enigszins. Empathie is een mooie menselijke faculteit die er op neer komt dat, ook al kun je persoonlijk niet de pijn en het leed van anderen voelen, je er toch in kunt verplaatsen. Dat vereist fantasie en creativiteit. Deze eigenschap, specifiek voor hogere primaten, kan op zijn beurt solidariteit tot gevolg hebben. Solidariteit is een consequentie van empathie, immers zonder empathie geen solidariteit. Zonder beiden geen samenleving. Het bevreemd me dan ook dat de schrijfster deze stap niet kan of wil maken. Ze zegt niets te hebben met dit deel van het Iraanse volk en hun lot. Waarom ze dat wél meende te hebben met een deel van het Iraanse volk in 2009 ontgaat me. Waarom toen wel en nu niet? Het gaat in beide gevallen om mensen die in de verdrukking zitten door een repressief en gesloten theocratisch bewind. Ik zie geen moreel of ander wezenlijk verschil tussen beide groepen. De schrijfster krijgt dat verschil dan ook niet goed uitgelegd of beargumenteerd. Ze doet alsof het verschil in de aard (herkomst of sociale klasse) van de demonstranten ligt, maar ik krijg sterk de indruk dat het ‘probleem’ eerder bij de schrijfster ligt. De vraag is dan ook: waarom?

pogingvier
pogingvier6 jan. 2018 - 17:45

Een eerlijk stuk. Mevrouw Kazemi leeft al 25 jaar als Nederlander, en is te ver verwijderd van het leven daar om deel te willen nemen aan een demonstratie over Iran. En dat is haar goed recht. Er zit me echter wel iets een beetje dwars: "Ik heb goed onderwijs gehad en ben aan een van de beste universiteiten van het land als sociologe afgestudeerd. Toen in Iran de grond te heet werd onder mijn voeten, omdat ik het vrije woord bepleitte, ben ik naar Nederland gekomen. " Wellicht begrijp ik de schrijfster of de situatie niet goed. Ik meen te lezen dat ze Iran moest ontvluchten omdat zij "het vrije woord bepleitte". Hoe kan ze daarna dan zeggen dat ze zich op geen enkele manier met de demonstranten kan identificeren? Is dat gebrek aan vrijheid in Iran niet precies een van de zaken waar de demonstranten nu tegen strijden?

2 Reacties
Molly Veenstra
Molly Veenstra8 jan. 2018 - 8:40

'Is dat gebrek aan vrijheid in Iran niet precies een van de zaken waar de demonstranten nu tegen strijden?' De reden dat de demonstranten de afgelopen tijd de straat op zijn gegaan is de slechte economische situatie in Iran en de corruptie. Niet het gebrek aan vrijheid.

pogingvier
pogingvier8 jan. 2018 - 12:28

"De reden dat de demonstranten de afgelopen tijd de straat op zijn gegaan is de slechte economische situatie in Iran en de corruptie. Niet het gebrek aan vrijheid." Verwarrend allemaal. Volgens het Parool, eerder deze week, werd er gestreden tegen "Opgelegde religie door het Iraanse regime".

Absconditus
Absconditus6 jan. 2018 - 14:00

Wat mevrouw Kazemi denkt, doet of schrijft moet ze helemaal zelf weten. En wanneer zij een persoonlijke en doordachte morele afweging heeft gemaakt om niet te gaan demonstreren moet dit worden gerespecteerd. De laatste keer dat ik demonstreerde was in 1983 in Den Haag, samen met 250.000 anderen. Maar, met de kennis van nu, schaam ik mij daar diep voor; fout in de Koude Oorlog. Terwijl mijn ouders en grootouders dit tijdens de Tweede Wereldoorlog zeker niet waren. Een ingrijpende ervaring, die mijn hele wereldbeeld destijds op zijn kop heeft gezet. Mij daarom voorgenomen om nooit en nergens meer tegen of voor te demonstreren. Kan mij het morele dilemma van mevrouw Kazemi daarom ook goed voorstellen, zij het dat zij redeneert vanuit andere gronden en motieven. Sommige commentaren hieronder van anderen ademen echter een dermate grote vijandigheid tegen mensen die het linkse wereldbeeld niet delen, dat men eenvoudigweg stelt dat het daarom ''fout'' is om kritisch te zijn jegens het Iraanse regime. Ergo, je bent een extreem rechtse populistische islamofoob wanneer je je solidair verklaart met mensen die zich van een dictatoriale en bloedige theocratie willen bevrijden. Volgens nagenoeg dezelfde kromme linkse redenering, een jaar of 35 geleden, stond je de vernietiging van de wereld en de mensheid voor wanneer je het met Ronald Reagan en zijn beleid jegens de toenmalige Sowjet Unie eens was. Mevrouw Kazemi handelt echter vanuit heel andere beweegredenen, die ik dus wel kan respecteren.

2 Reacties
Pater
Pater7 jan. 2018 - 1:01

" fout in de Koude Oorlog" Wat was je fout ? De KO was een wapenwedloop die de Russen niet vol konden houden. De veronderstelde Russische agressie bestond helemaal niet. (I.t.t. nu trouwens).

Absconditus
Absconditus7 jan. 2018 - 17:26

@Pater ''De veronderstelde Russische agressie bestond helemaal niet.'' Daar dachten de Hongaren in 1956 en de Tsjechen in 1968 heel anders over. Dat kan ik u verzekeren.

Pater
Pater6 jan. 2018 - 0:31

Zoals JasDon zegt: ik wil niemand een plicht tot protest opleggen. Ik vind de eerlijkheid zelfs van het verhaal te waarderen. Maar het gebrek aan identificatie van een vluchteling voor onderdrukking kan ik me weer moeilijker voorstellen. Je wijst drie motieven af, ik kan zo drie andere noemen: omdat het gaat om verzet tegen van de werkelijkheid vervreemde, steile theocraten die militaire steun aan geloofsgenoten in het buitenland stellen boven voldoende eten voor de eigen mensen, om verzet tegen corruptie en kennelijk ook tegen vrouwenonderdrukking.

2 Reacties
punt2
punt26 jan. 2018 - 14:28

@Pater, zoals ik het lees is het meer een protest in een samenleving die niet meer de hare is. Dat wat in Iran gebeurt net zo goed in Irak, Portugal of op Solomon Islands kan zijn, maar dat haar leven in Nederland is, dat haar gevoelens als vrouw uitgaan naar die andere vrouw maar niet als Iraanse maar als Nederlandse vrouw.

Pater
Pater7 jan. 2018 - 0:49

@Rob dat denk ik ook, en dat recht heeft ze. Maar dan moet ze niet met smoesjes aankomen over motieven die haar niet bevallen.

johannn2
johannn25 jan. 2018 - 23:38

Ferdows Kazemi, Heb je dit hele artikel geschreven om duidelijk te maken, dat je geen enkele empathie voor hen kunt opbrengen, niet met ook maar éen van de vele groepen die je noemt? Voorwaar een verheven boodschap, een verzadigde belevingswereld. Waarom moeten wij dat eigenlijk weten? .

Spelchecker2
Spelchecker25 jan. 2018 - 22:26

Ik ben geneigd het met deze auteur eens te zijn. Als wij in het westen nu een wonderecept hadden waarmee we aan alle ellende elders in de wereld een einde zouden kunnen maken, ja dan...! Maar onze interventiegeschiedenissen vanaf WO2 (of misschien vanaf de Korea-oorlog) laten ondubbelzinnig zien dat waar wij verschijnen het menselijk lijden, de ellende en de chaos uitgroeien tot enorme proporties. Het Westen is vrijwel altijd een olifant in een vreemde porseleinkast. En in het geval van Iran zitten Trump en Netanyahu op het vinkentouw om dat land eens even subiet terug te bombarderen naar de middeleeuwen (daar heeft Israël al een paar keer op geoefend in gaza). Me dunkt daarom dat als Trump en Netanyahu opstandige bewegingen in Iran steunen, die bewegingen ten dode zijn opgeschreven, hoe legitiem hun wensen ook zijn. Maar weinig Iraniërs zullen met die twee geassocieerd willen worden. Wij kennen de geschiedenis en de situatie in die landen onvoldoende. We kennen de facties in die landen niet of nauwelijks. Daarbij komt nog eens dat er vanuit het Westen zelf bij een interventie zoveel verborgen agenda's van overheden en van het militair-industrieel complex meespelen dat ingrijpen uiteindelijk vrijwel nooit echt een humanitair doel dient. Dus ik denk dat het verstandig is Iran aan de Iraniërs over te laten, hoezeer bij sommigen wellicht ook de handen jeuken.

1 Reactie
Pater
Pater7 jan. 2018 - 0:53

"En in het geval van Iran zitten Trump en Netanyahu op het vinkentouw om dat land eens even subiet terug te bombarderen naar de middeleeuwen" Wat een grote duim, wat een sprookjes. Zelfs Trump heeft daar niet over getweet. Je solidair verklaren met het verzet tegen de ayatollahs is wel het minste. Wat heb je daarop tegen?

Gare Raap
Gare Raap5 jan. 2018 - 21:30

Zijn er eigenlijk ook mensen die de steeds meer bedreigde moslims in ons land helpen zich te verdedigen tegen de fascisten van de PVV en de FvD? VVD'er en CDAers zullen hen niet helpen wie wel?

Auslander
Auslander5 jan. 2018 - 20:01

“Ik heb niet deelgenomen aan de Iraanse demonstraties in Nederland” Goed gedaan. Vandaag kondigde Daesh aan de rebellen in Iran te ondersteunen. De VS, Israël en Saoedi-Arabië spreken ook dagelijks hun steun aan de rebellie uit. Een verstandige iemand blijft voorlopig thuis om straks niet bedrogen uit zijn slaap te komen. Het hele project stinkt enorm!

4 Reacties
johannn2
johannn26 jan. 2018 - 13:27

Aus, Als ik je goed begrijp, dan denk jij, dat het hele gebeuren in Iran een opzetje is van buitenaf? Zeer onwaarschijnlijk, om niet te zeggen uitgesloten. IS, VS, Israël en S-Arabië zitten er niet achter, maar springen erop in. Zij hebben hun eigen agenda, en dat is niet dezelfde als die van de demonstranten. .

Auslander
Auslander6 jan. 2018 - 16:32

@ johannn Het is haast onwaarschijnlijk om van buitenland een deel van de bevolking van een land tot opstand te brengen. Dus ik geloof niet in zo’n scenario’s. Maar men kan wel erop investeren om bepaalde opstanden met eigen wensen te agenderen. Daarvoor moet je de leiding van zo’n opstand kunnen overtuigen van eigen gelijk. Gelet op het feit dat de opstanden in Iran geen duidelijke politieke leiding hebben, de enige manier die over blijft om in Iran zo’n rol te kunnen spelen is de samenwerking van politieke splintergroepen die onder de veiligheidsdiensten van VS, SA en Israël staan. Dan denk ik aan Arabische en andere etnische nationalisten in zuiden van Iran, Koerden in het westen van Iran en de (islamitische) Mujahedin en monarchisten. Wat zij kunnen doen is de (vreedzame of gewelddadige) protesten laten uitmonden in gewapende confrontatie met of gewapende repressie van veiligheidsdiensten van Iran. Dit laatste is nu zeker in Iran gaande. Dat ontkennen de VS, SA en Israël ook niet. Maar de opstand zelf in Iran is een feit. Wie of wat daarachter zit is een andere verhaal.

Pater
Pater7 jan. 2018 - 0:58

@Auslander Je hebt islamofoben, je hebt Amerikafoben. Het feit dat Trump rondschettert dat hij de protesten steunt is natuurlijk nooit een reden om zelf dat verzet niet te steunen. Dat neigt naar lafheid. Trump laat zich ook niet door Daesh afschrikken !

Auslander
Auslander7 jan. 2018 - 22:24

@ Pater “Trump laat zich ook niet door Daesh afschrikken” Terecht. Niemand is bang voor iets dat zelf tot stand heeft gebracht. “Amerikafoben” Laat me niet lachen. Ken je een land waarmee de VS zich niet bemoeit?

JasDon
JasDon5 jan. 2018 - 15:16

"In 2009 – ten tijde van de Groene beweging – heb ik wel in Den Haag gedemonstreerd." .... "Maar ik kon tenminste de idealen van de mensen die daar de straat opgingen en hun levens riskeerden, delen. " Ook daar zaten vanzelfsprekend mensen tussen waarmee je je niet kan identificeren. Alleen nu lijk je daar een punt van de maken. Ik zal de laatste zijn die zegt dat ik vind dat je moet protesteren, maar de uitleg die je nu biedt kan ik niet volgen.

3 Reacties
Gare Raap
Gare Raap5 jan. 2018 - 21:23

Mischien moet je proberen na te denken?

JasDon
JasDon6 jan. 2018 - 14:46

Misschien moet je dat zelf doen? Je benoemd een feitelijke observatie in deze thread fake news en je bent druk bezig met whataboutism door in een andere reactie de PVV en FvD erbij te halen. Al met al komt het bij mij over dat je meewerkt aan de smoke screen die het Iraanse regime aan het opwerpen is.

Gare Raap
Gare Raap6 jan. 2018 - 16:39

Beste JasDon: het stikt van de vervalste filmpjes op het internet die over iran zouden gaan. Stel uzelf maar op de hoogte.

Auslander
Auslander5 jan. 2018 - 15:07

Als intellectueel maar ook als middenklasse verwoordt Ferdows Kazemi de positie van gemiddelde geïmmigreerde/gevluchte Iraniërs in het westen. Met gewelddadige acties zullen ze zich niet willen identificeren, al helemaal niet met acties die de sturende politieke kracht(en) daarachter hun identiteit niet willen prijsgeven. Ik zal ook nooit in demonstraties buiten Iran deelnemen die gestuurd worden door buitenlandse krachten (ook die door NL niet) of door hen die tot gisteren met regime zelf de mensen onderdrukten of hetzelfde religieuze ideologie aanhangen. De hele politieke oppositie buiten Iran mist (noodgedwongen) elke contact met Iraanse bevolking. Dus politiek gezien zijn ze en hun oproepen geen maatstaf voor een oordeel over Iran en haar politieke ontwikkelingen. Hen beoordelen zal dan ideologisch van aard zijn of gewoon omdat ze tot de oppositie van een zittende theocratische dictator behoren. Dat is voor in het westen geïntegreerde geïmmigreerde/gevluchte Iraniërs geen voldoende reden om hun oproep voor bepaalde acties binnen Iran te ondersteunen. De Iraniërs hier (ook ieder die erin geïnteresseerd is) dienen als solidariteit met Iraanse bevolking wat ze daar in Iran missen maar wij zelf hier doodnormaal ervaren als uitgangspunt voor een oordeel nemen. En dat zijn: de burgerlijke rechten, de vrijheid en een veilig protestklimaat, gelijkheid en volwaardig sociale rechtvaardigheid. Men verwacht dat rechts (maar ook extreemrechts) die continue de (moslim) migranten aanvallen als niet geïntegreerde leden en vijfde colonne van een ander land, nu ook in het geval van Iraniërs zullen elke betrokkenheid met huidige politieke toestanden afraden. Dat doet rechts niet en hits hen om juist meer Iraniër te zijn dan een buitenstander (een Nederlander). Dat is hun hypocrisie maar ook hun opportunisme in hun islamofbische en xenofobisch politiek. Als een voormalige landgenoot van Iraniërs heb ik enorme vertrouwen dat zij zonder buitenland kunnen hun toekomst opbouwen, met sociaaleconomische en politieke strijd, anders met geweld en wapens.

Spitsroeden van Graaihanden
Spitsroeden van Graaihanden5 jan. 2018 - 14:53

Ehm, bijvoorbeeld met de vrouwen die van hun hijab afwillen ?

6 Reacties
karimpie
karimpie5 jan. 2018 - 18:20

Islamofobe salafistische aanname

Gare Raap
Gare Raap5 jan. 2018 - 21:24

Je moet niet de stortvloed aan fakenews geloven.

Spitsroeden van Graaihanden
Spitsroeden van Graaihanden6 jan. 2018 - 10:35

@Karimpie: s.v.p. dit intussen bloed doortrokken, kwaadaardig-bedachte woord niet meer in mijn richting gebruiken, en sowieso niet meer gebruiken. Hét logo van deze demonstraties is een afgeworpen hijab op een stok. Ofwel u zegt niet wat de werkelijkheid is. @Gare Raap: vrouwen die op camera hun hijab afgooien doen dat met gevaar voor eigen veiligheid om fake news te genereren en de wereld op een dwaalspoor te zetten. Natuurlijk. De definitie van fake news is een andere dan 'ongewenst nieuws'.

Ch0k3r
Ch0k3r6 jan. 2018 - 12:05

@Spitsroeden van Graaihanden Het regime in Iran heeft eind 2017 aangegeven dat vrouwen niet meer gearresteerd worden als ze in de openbare ruimte geen Hijab meer dragen. De afgeworpen Hijab op een stok als logo is meer een signaal naar het regime dat men niet meer achter de Ayatollah staat.

punt2
punt26 jan. 2018 - 14:40

@Ch0k3r, niet meer gearresteerd, maar wel een heropvoeding krijgen in normen en waarden. het resultaat is hetzelfde maar het klinkt minder erg.

JasDon
JasDon6 jan. 2018 - 14:49

@Ch0k3r Je bent niet volledig: de regel gold alleen voor Teheran en ik heb gelezen dat de religieuze politie het nog steeds mag controleren, maar niet meer gaat optreden tegen kleine afwijkingen op de gewenste klederdracht, dus een hoofddoekje dat iets te los zit om het hoofd.

Stuurman aan wal
Stuurman aan wal5 jan. 2018 - 13:47

Ok, je kunt je niet identificeren met de demonstranten en voelt niet de behoefte ze te steunen, waarvan akte. Veel geluk gewenst nog in het welvarende en veilige Nederland.

6 Reacties
ton14024
ton140245 jan. 2018 - 14:04

Dat geluk zal dan ook voor mij gelden, waarvoor dank.

DaanOuwens
DaanOuwens5 jan. 2018 - 14:44

@ Stuurman aan wal Jij schrijft: Ok, je kunt je niet identificeren met de demonstranten en voelt niet de behoefte ze te steunen, waarvan akte. De schrijfster schrijft: Zou mijn steunbetuiging niet misplaatst zijn als ik, als steun aan de hongerigen, ga roepen dat ze recht hebben op vrijheid van meningsuiting? Dat roept de vraag op welke steun demonstranten daar van jou kunnen verwachten. En op welke wijze jouw hun hen verder helpt.

Stuurman aan wal
Stuurman aan wal5 jan. 2018 - 18:24

Beste Daan, Dank voor je reactie. Ik vind het logisch dat iemand die zich niet met de demonstranten identificeert, geen behoefte voelt steun aan hen te verlenen. Vandaar dat ik het bevreemdend vind dat de schrijfster zich wél geroepen voelt om met een lang verhaal aan de buitenwereld te verantwoorden waarom dat bij haar het geval is. Wellicht is haar door de vragensteller(s) een schuldgevoel aangepraat.

Gare Raap
Gare Raap5 jan. 2018 - 21:28

Stuurman het is nog wel veilig in Nederland maar het wordt steeds enger voor moslims met partijen als de VVD, PVV, CDA en FvD. Wat doe jij daar tegen?

Pater
Pater6 jan. 2018 - 0:19

@Daan Gek, dat roept bij mij helemaal niet de vraag op hoe de Stuurman de betogers denkt te ondersteunen. Ik zie beslist een logisch verschil in betrokkenheid tussen een vluchteling voor de corrupte theocraten daar en de Stuurman.

Pater
Pater7 jan. 2018 - 1:48

@Gare Raap "Wat doe jij daar tegen?" Nou, wat de stuurman daar tegen doet weet ik niet, maar ik begin aardig in de smiezen te krijgen dat jij je dermate sectarisch opstelt, eb vijandig t.o. elke nuance, dat je de vijand wordt van wat je denkt te verdedigen. Een beetje zoals de Duitse communisten in de jaren '30 de sociaaldemocraten bevochten als ware dat het echte kwaad.