Joop

Niet alleen Balkenende I maar ook Balkenende IV schond internationale rechtsorde

  •    •  
14-01-2010
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het kabinet is er sinds woensdagavond eindelijk uit: de steun in 2003 aan de oorlog in Irak miste een adequaat volkenrechtelijk mandaat.
Dat is geen sinecure. Daarmee erkent het kabinet immers dat art. 90 van de Grondwet, waarin Nederland verplicht wordt zich in te zetten voor de internationale rechtsorde, toentertijd geschonden is. Door zijn handelen toen heeft het kabinet de internationale rechtsorde niet bevorderd, maar integendeel belemmerd en bezoedeld. Bush and Blair trokken illegaal ten strijde en Balkenende gaf hen de zegen mee. Een staatsrechtelijke doodzonde. Maar wie hoort er nu, zeven jaar later, politiek boete te doen?
Balkenende-4 lijkt me. Ik meen me als senator dat oordeel te mogen aanmatigen op basis van het debat hierover tussen regering en Eerste Kamer in de afgelopen jaren. De huidige regering heeft, in debat met de Eerste Kamer in 2007 en 2008, willens en wetens de stellingname van Balkenende-1 overgenomen dat er een adequaat volkenrechtelijk mandaat was geweest. Pas sinds één dag neemt de regering afstand van haar eigen opvatting.
‘Met de kennis van nu’ zat de regering in 2003 fout, zegt het huidige kabinet. Een belangrijke constatering, die van politieke durf lijkt te getuigen. Staatsrechtelijk is immers dit kabinet verantwoordelijk voor wat een eerder kabinet misdaan heeft. Kok-2 trad af voor wat onder Kok-1 misgegaan was in Srebrenica. Dat precedent ligt er en sindsdien door vrijwel niemand als ongepast of overdreven afgeserveerd. Staatsrechtelijk heersende leer, zou je kunnen zeggen.
Of het kabinet werkelijk zo dapper is als het nu doet voorkomen, mag echter worden betwijfeld, nu het kabinet de afgelopen dagen stelselmatig ‘vergeet’ te melden dat de erfenis van Balkenende-1 door Balkenende-4 in de afgelopen jaren willens en wetens is overgenomen. Niet als verborgen gebrek is het deel geworden van de opvattingen van Balkenende-4, maar op basis van een gekende boedelbeschrijving.
Ter opfrissing: in het debat naar aanleiding van de verklaring van het kabinet over het rapport van de commissie-Davids deed de regering het voorkomen dat Balkenende-4 niets anders kon dan leven met wat Balkenende-1 gedaan had. Wat gebeurd was, was gebeurd. Geen kwestie van keuze maar van feiten. Dat klopt echter niet. Nog op 10 juli 2007 verklaarde minister Verhagen namens Balkenende-4 in de Eerste Kamer (tijdens een speciaal debat over de kwestie van het volkenrechtelijke mandaat) dat er in het geheel niet teruggekomen wordt op de verlening van politieke steun ten tijde van de inval in Irak. Verhagen liet er geen enkel misverstand over bestaan dat ook volgens Balkenende-4 er sprake was geweest van een adequaat volkenrechtelijk mandaat. In antwoord op een vraag van mij zei de minister dat daarom in de toekomst in een vergelijkbare situaties op dezelfde wijze gehandeld zou kunnen worden.
Voor mij was dat toen reden aan te kondigen dat de SP-fractie een vervolgdebat in de Senaat nodig achtte. In de maanden daarna legde ik samen met andere fracties een groot aantal prangende vragen voor aan de regering, die, weer na maanden voorbereiding, in december 2008 reageerde – en opnieuw volhardde in de stelling dat er in 2003 sprake was geweest van een adequaat mandaat. De betreurenswaardige kwaliteit van de antwoorden (‘honderdmaal niks‘ moest ik toen constateren) leidde er die maand toe dat ook de fractie van de VVD haar verzet tegen een eventuele parlementaire enquete door de Eerste Kamer opgaf (‘teveel mist’ zeiden de liberalen). Wat daarna volgde is bekend: het debat werd heropend in de Tweede Kamer, de regering reageerde met het instellen van de commissie-Davids en die commissie stelt nu vast dat er in 2003 inderdaad geen adequaat mandaat voor steun aan de inval was. Na een dag vol crisisdreiging heeft de regering die conclusie nu eindelijk tot de hare gemaakt. Daarmee erkent de regering de facto ook dat haar opstelling in 2007 en 2008, in het debat met de Eerste Kamer over deze kwestie, fout is geweest. Ten onrechte heeft Balkenende-4, met steun van de bewindslieden van Partij van de Arbeid en ChristenUnie, de politieke boedel van Balkenende-1 inzake Irak overgenomen en daarmee art. 90 van de Grondwet geblameerd.
Dat maakt dat de huidige regering niet alleen staatsrechtelijk gehouden is de verantwoordelijkheid te nemen voor wat een vorig kabinet misdaan heeft, maar ook politiek gefaald heeft en de schending van de internationale rechtsorde ten onrechte gedurende haar hele bestaan goedgepraat heeft. Daarom is het in het belang van het geschonden vertrouwen in de Nederlandse politiek, dat dit kabinet ook zijn politieke verantwoordelijkheid voor haar eigen beleid op dit punt neemt. Balkenende-1 zat fout, Balkenende-4 evenzeer.
Aanstaande dinsdag zal de Eerste Kamer nagaan hoe te handelen, nu de regering haar eerdere stellingname in de Senaat in 2007 en 2008 met terugwerkende kracht invalide heeft verklaard. Zonder gevolgen zal dat niet kunnen blijven.  
Bekijk hier artikel 90 van de Grondwet.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (24)

JoopSchouten
JoopSchouten14 jan. 2010 - 14:30

Zolang de regeringspartijen een kamermeerderheid hebben valt er weinig uit te richten. Wordt het dan ondertussen geen tijd dit aan te klagen bij een rechtbank als zoiets mogelijk zou zijn? Als 'Jan doorsnee' naast de pot piest worden ook alle registers opengetrokken de vermeende dader te straffen. Bedankt voor de verhelderende informatie.

Jensson
Jensson14 jan. 2010 - 14:30

Hartelijk dank Senator Vliegenthart voor Uw duidelijke uiteenzetting Gelukkig is er nog iemand (één partij) die het verstand erbij houdt...

fjacobse
fjacobse14 jan. 2010 - 14:30

Al ik het goed begrijp is dus de volgende hypothetische situatie mogelijk. Het Kabinet spat op korte termijn uit elkaar op een ander dossier dan de inval in Irak, er komen nieuwe verkiezingen, de SP is de grote winnaar bij de verkiezingen. Er komt een linkse sprookjes-Kabinet van laten we zeggen SP-PvdA-Groen Links en D'66 met gedoogsteun van Marianne Thieme, het Kabinet Kant 1. Op dag 1 stapt fractievoorzitter Balkenende naar de interruptie- microfoon en wijst de nieuwe Minister-President op de inhoud van uw artikel. Hij wordt daarbij in de rug gesteund door fractievoorzitter Henk Kamp maar ook fractievoorzitter Pechtold, die nogal principieel is als het om staatsrechtelijke zaken gaat. 1 dag later geeft Minister-President Kant een persconferentie waarin ze de gang naar de Koning aankondigt. Als motivatie voor de verrassende val van haar Kabinet meldt ze "Ik neem mijn politieke verantwoordelijkheid, staatsrechtelijk is immers dit kabinet verantwoordelijk voor wat een eerder kabinet misdaan heeft." Ze sluit haar betoog af met de woorden "het waren 2 fantastische dagen". Een paar maanden later start het Kabinet Balkenende 5 met een schone lei. Of werkt het zo niet staatsrechterlijk? Het is maar een vraag. PS Uiteraard betreft het een hypothetische situatie. Ik snap ook wel dat de SP de volgende verkiezingen niet gaat winnen.

fjacobse
fjacobse14 jan. 2010 - 14:30

Laat ik beginnen met de hand in eigen boezem te steken, mijn andere post in reactie op dit artikel is natuurlijk een beetje kinderachtig. Ik kan er niets aan doen, ik word altijd heel erg moe van juridische puristen, vandaar. Ook zijn we het wat mij betreft wel eens over de inval in Irak. Die was voor mij in ieder geval moreel onaanvaardbaar. En als de SP zegt dat het Kabinet zich juridisch op zeer glad ijs heeft begeven dan ben ik het daar zonder meer mee eens. Dat standpunt heb ik al sinds 2002/2003. De vraag die in mijn ogen relevant is, is deze : Wat wil de SP eigenlijk bereiken met het aftreden van het Kabinet Balkenende 4? 1. Dat doet er niet toe, artikel 90 is overtreden, en daar dient een prijs voor betaald te worden. 2. We willen voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurd. 3. Het is in het belang van de internationale rechtsorde. 4. Als een gebaar richting de slachtoffers in Irak. 5. We hebben niks beters te doen in de 1e Kamer, het houdt ons van de straat. 6. We doen het om electorale redenen, we kunnen hiermee scoren bij de eigen achterban. Laten we het er op houden dat het een mix is van 1 t/m 6. U mag dit ontkennen, met name 5 en 6, maar probeer u u zelf maar eens te overtuigen als u thuis voor de spiegel staat dat 5 en 6 absoluut geen rol spelen. Volgens mij gaat u het zwaar krijgen om u zelf te overtuigen. Laten we ons concentreren op 1 tot en met 4. 1. In strijd met artikel 90. Ik acht het vrijwel uitgesloten dat dit hard kan worden gemaakt voor een rechtbank. Elke junior advocaat zal opvoeren dat de internationale rechtsorde er belang bij had een dictator ten val te brengen, o.a. omdat Saddam zich niets aan trok van dezelfde internationale rechtsorde. Voor de goede orde, dit betreft niet mijn persoonlijke opvatting, maar het betreft de voorspelbare verdediging van de advocaat die namens Balkenende I (of 4 zo u wilt) de verdediging zal voeren. Omdat het niet zo gek moeilijk is om aan te tonen dat de medaille hoe dan ook 2 kanten heeft, acht ik vrijspraak voor de hand liggend. 2. Voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurd. In de brief wordt zeer nadrukkelijk gerefereerd aan de inval in Irak in 2002 in combinatie met de inzichten van 2010. Er staat op geen enkele manier dat Nederland in de toekomst alleen politieke steun zal verlenen of zelfs ten strijde zal trekken, als er een adequaat volkenrechtelijk mandaat is. Het CDA heeft ook na de brief de handen vrij gehouden om morgen hetzelfde te doen bij, ik roep maar wat, een inval in Iran. Men weigert simpelweg zich op dit punt al op voorhand beperkingen op te leggen, en daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Dat er uiteraard zeer, zeer zwaarwegende belangen moeten zijn om in de toekomst wederom te besluiten zonder "adequaat" volkenrechtelijk mandaat politieke of militaire steun te verlenen aan een oorlog, lijkt me evident. Maar de brief laat absoluut de ruimte om dezelfde "fout" in de toekomst weer te maken. Ik snap het belang van de internationale rechtsorde. Maar ik snap ook dat in het Midden Oosten zowel Israel als Hamas zich er weinig van aan trekken onder het motto "er zijn belangrijkere zaken in het leven". Welke deze zijn laat ik in het midden om te voorkomen dat we in een zinloze inhoudelijke welles-nietes discussie belanden over de M-O. 3. Het is in het belang van de internationale rechtsorde. Een opstappen van Balkenende 4 voegt niets, maar dan ook helemaal niets toe, aan de inhoud van de brief. Dus ontgaat het mij volkomen wat de toegevoegde waarde zou zijn van het opstappen van Balkenende. Het is hooguit een symbolisch gebaar waar eigenlijk niemand op zit te wachten, zowel internationaal als nationaal. Met uitzondering van de oppositiepartijen, maar dan gaat het om andere belangen dat de internationale rechtsorde. 4. Een gebaar richting de vele slachtoffers. Daar valt wel wat voor te zeggen, maar ik vraag me serieus af of er ook maar 1 persoon de straat op zal gaan in Irak om de val van Kabinet Balkenende te vieren, iets wat in het geval van Srebrenica anders lag. Ook is het opstappen van Balkenende geen vrijbrief voor het indienen van schadeclaims, omdat het opstappen juridisch niets toevoegt of af doet aan de inhoud van de brief. Kortom, het zou mooi zijn als u in een volgend artikel toch eens wat dieper ingaat op de vraag welk belang er nu gediend wordt met de val van Balkenende 4. Het zou nog mooier zijn als u in dit artikel ook gelijk even de rol van advocaat van de duivel speelt. Ik heb altijd een beetje moeite met verhalen die de schijnwerpers zetten op de ene kant van de medaille, en de andere kant van de medaille in het donker laten. Tot slot nog even dit. 'Met de kennis van nu' zat de regering in 2003 fout, zegt het huidige kabinet. Een belangrijke constatering, die van politieke durf lijkt te getuigen. Staatsrechtelijk is immers dit kabinet verantwoordelijk voor wat een eerder kabinet misdaan heeft. In 2002 had men uiteraard niet de kennis van 2010. Dus als Balkenende al erkent dat hij in 2002 fout heeft gehandeld (wat hij dus niet heeft gedaan in het debat), dan betreft het een onbewuste fout en geen bewuste fout. Ik ga er vanuit dat u het verschil snapt. Dus in mijn ogen gaat u ook op dit punt een beetje te kort.

lmommers
lmommers14 jan. 2010 - 14:30

Lees het rapport van de Commissie Davids via http://www.liigl.nl/Search/?q=Kamerstukken+31847+bijlage+bij+nr.+14+januari+2010

jia
jia14 jan. 2010 - 14:30

Ik ben een illusie armer; namelijk de gedachte dat we in Nederland op democratische wijze onszelf de wet zouden stellen. En juist deze hele elementaire waarde die aan de basis van onze rechtsstaat ligt is het met rasse schreden als die van olifant door het toenmalige kabinet, vertrapt. Mogen de historici maar hard oordelen over dat kabinet en de huidige premier.

denmol
denmol14 jan. 2010 - 14:30

Het erkennen van op verkeerde gronden gehandeld te hebben maakt medeverantwoordelijk voor wat daar heeft plaats gehad en nog plaats vindt. Als Balkenende meent wat hij zegt dan zou hij moeten aftreden en als dat niet gebeurd zal hij dit bij elk nieuw te nemen besluit met zich meedragen en als aangeschoten wild fungeren.

[verwijderd]
[verwijderd]14 jan. 2010 - 14:30

Mag ik nog iets aan dit artikel toevoegen? Ik citeer vanuit een artikel uit de Volkskrant: "Het CDA kwam uiteindelijk de PvdA tegemoet door te erkennen dat er voor de Amerikaanse inval in Irak in 2003 'een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig' was geweest.". Bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1337855.ece/Kabinetscrisis_afgewend_na_knieval_CDA Het CDA onderbouwt het gegeven dat men 'toen' voor de Amerikaanse koers koos met het argument dat niet alle informatie, zoals nu schijnbaar wel het geval is, voorhanden was. Dat is niet alleen een leugen, het is moedwillig liegen. Het rapport laat niets heel met betrekking tot wat CDA-fractievoorzitter Van Geel op de website van het CDA stelt, namelijk: 'De CDA Fractie steunt de lijn van het kabinet dat er, met de kennis van nu, in 2003, een adequater' volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest voor de Amerikaanse inval in Irak' Bron: http://cda.nl/ Die kennis was 'toen' ook voorradig. Sterker nog, deze werd aan het kabinet gewoon gepresenteerd doch terzijde geschoven omdat het niet paste in de voorop vastgestelde koers van het CDA. Het rapport onderschrijft dit gewoon. Moedwillig liegen, verkeerde keuzes, het onthouden van specifieke informatie richting de oppositie. Dit zijn praktijken die normaliter alleen de kop opsteken in een bananenrepubliek.

2 Reacties
jia
jia14 jan. 2010 - 14:30

Wat u hier opmerkt is terecht. Ik hoop dat de Kamer er aan toekomt om hier met Davids over van gedachten te wisselen aanstaande dinsdag.

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2010 - 14:30

Mic, Moreel gezien ben ik het absoluut met je eens - een blinde kon toen zien dat de bewijsvoering waarop de VS baseerde dat Saddam massavernietigingswapens had op zijn best een kaartenhuis was, zo niet half bedrog. Maar Balkenende zal waarschijnlijk aanvoeren dat informatie die jij beschrijft niet uit de eigen overheidskringen kwam, en dus niet vertrouwd kon worden qua betrouwbaarheid. Persoonlijk vond en vind ik dat de PvdA nooit onder Balkenende in een kabinet had moeten gaan zitten, omdat Balkenende Bos zwart had lopen maken tijdens de verkiezingen en daar nooit publiekelijke verontschuldigingen voor gemaakt zijn. En dan krijg je m.i. nooit een hartelijke samenwerking met wederzijds respect. Maar alleen Balkenende wegsturen gaat niet, en het kabinet laten opstappen terwijl je zeker weet dat je er dan een slechter kabinet voor terugkrijgt vind ik onwenselijker dan het kabinet laten zitten. Soms moet je kiezen tussen twee kwaden.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa14 jan. 2010 - 14:30

Volgens mij is de SP nu hard bezig met het verwarmen van hun zwaar lekkere Tomaten soep, zo meteen gaan ze beginnen met Tomaten soep uitdelen en schenken ze het bij het stadshuis.. het ruikt naar verkiezingstijd!

1 Reactie
Linkser
Linkser14 jan. 2010 - 14:30

Je beticht de schrijver van oneerlijke motieven, maar je gaat niet in op zijn redenering. Oftewel: je presenteert hier een jij-bak van jewelste en speelt op de man. Dit is een zich expliciet LINKS noemende debatsite. Daar horen meningen thuis van linkse partijen. Als we hier iedereen die lid is van een politieke partij in de hoek gaan zetten vanwege hun partijbelang, adviseer ik je het debat op een andere site voort te zetten. Stel dat de schrijver deze mening hier inderdaad naar voren zou brengen in de hoop dat we op de SP gaan stemmen, wat overigens ook heel verstandig zou zijn, dan nog blijft zijn argument overeind. Illegale steun aan oorlog vraagt om de meest scherpe, principiële beoordeling: in dit geval om een politieke veroordeling.

[verwijderd]
[verwijderd]14 jan. 2010 - 14:30

Als we het internationale "terrorisme" willen stoppen zullen er mensen veroordeeld moeten worden voor deze landverrraderlijke daad.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen14 jan. 2010 - 14:30

Spot on!

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2010 - 14:30

Arjen, Je stelt dat Balkenende-IV het besluit van Balkenende-I heeft verdedigd, en dat Balkenende-IV staatsrechtelijk verantwoordelijk is voor Balkenende-I en daarom destijds de Eerste Kamer verkeerd heeft ingelicht. En dat daarom Balkenende-IV moet opstappen. Naast dat er natuurlijk een luchtje van politiek opportunisme aan zit als dat komt van een SP-senator - anders gezegd, het komt niet van een neutrale bron - vind ik dat er op de redenering heel wat af te dwingen is. Ik heb het altijd bezopen gevonden dat een minister moet opstappen omdat zijn voorganger, die net zo goed zijn politieke aartsvijand had kunnen zijn, een misstap heeft begaan. Staatsrechtelijk zal dat allemaal wel gedekt zijn of misschien wel verordonneerd, maar moreel vind ik het van de gekke. En moraliteit (de geest van de wet) gaat bij mij boven de (letter van de) wet. En het verdedigen door Balkenende-IV, i.c. Verhagen, van het Balkenende-I-besluit zal ongetwijfeld zijn zoals je beschrijft. Maar vervolgens stel je impliciet dat een kabinet nooit en te nimmer op zijn standpunt mag/kan terugkomen. Dat maakt geloofwaardig en gedragen besturen godsonmogelijk, en vind ik sowieso absoluut onwenselijk.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2010 - 14:30

Wel logisch blijven redeneren, Prins Pils. Balkenende en Verhagen werden natuurlijk niet door anderen opgevolgd, maar volgden zichzelf op. Het argument van beschreven in de derde alinea is dan ook teruggetrokken. Blijft echter wel het punt dat ik het absoluut onwenselijk vind als een bewindsman nooit op zijn standpunt terug zou mogen/kunnen komen.

Linkser
Linkser14 jan. 2010 - 14:30

Een uitstekende analyse, waarvoor alle hulde. Eigenlijk is dit het niveau wat ik van Joop.nl had verwacht maar hier nog niet eerder heb mogen lezen. Het is duidelijk: Balkenende hoort af te treden. Ik heb geen enkel vertrouwen in een regering die zich jarenlang aan de discussie heeft onttrokken. Juist deze premier mag niet gaan over de pijnlijke bezuinigingen die voor de deur staan. Er is gezien de crisis alle reden om dit kabinet vóór de belangrijke debatten in het voorjaar starten, naar huis te sturen. Balkenende wilde het rapport van Davids als een mening wegzetten (een drogreden waarmee hij probeerde de bewijslast te ontduiken), dat zal hij ongetwijfeld weer proberen als de commissies die zich over de economische hervormingen hebben gebogen, met conclusies komen die hem niet bevallen.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2010 - 14:30

Linkser, Ik ben ook bepaald geen fan van Balkenende, en ik lees vanmorgen in de Volkskrant zelfs berichten over zeer kwalijk selectief informatie van de veiligheidsdiensten naar de Tweede Kamer sturen. Maar het is makkelijker om de aarde de andere kant op te laten draaien dan Balkenende weg te sturen en het CDA aan boord houden. Het is dus, met de huidige gebruiken, een kwestie van het kabinet laten vallen of doorgaan. En als je het kabinet laat vallen krijg je hem hoe dan ook terug, tenzij hij naar Brussel verhuist. Zelfs als de PVV groter wordt dan het CDA wordt hij premier, omdat niemand onder een PVV-premier wil werken, zeker niet onder Wilders. Als oplossing pleit ik voor het loskoppelen van beleid t.a.v. huidige en toekomstige situaties en opstelling t.o.v. van verleden zaken. Het huidige regeerakkoord stelt aanmerkelijk strengere eisen aan oorlogsmandatering dan ten tijde van de Irak-oorlog werden gehanteerd. Laat dan de partijen gewoon de ruimte om hun mening te etaleren over het verleden, die Irak-oorlog. Ik begrijp heel goed dat als men elkaar dan zwaar in de haren vliegt de bodem toch onder het kabinet wordt weggeslagen, maar men moet wel gewoon zijn opinie kunnen ventileren. Dat lijkt me de beste oplossing.

[verwijderd]
[verwijderd]14 jan. 2010 - 14:30

Een kabinet kan natuurlijk NIET aftreden, omdat een vorig kabinet een fout maakte. Dan kan geen enkel kabinet meer aantreden. Beterr is het de instrumenten waarmee de fout is begaan te verwijderen. Haal de messen van tafel, schaf defensie af. Ontwikkel patronen van sociale defensie. Echte defensie kunnen we altijd weer kopen als het echt nodig is.

1 Reactie
WilliamP
WilliamP14 jan. 2010 - 14:30

Laten we beginnen met het afschaffen van het departement van Bert Koenders, over weggegooid geld gesproken.

[verwijderd]
[verwijderd]14 jan. 2010 - 14:30

De kwestie van het schenden van de internationale rechtsorde door Balkenende c.s. wordt steeds meer een hete kwestie. En terecht. Alom is er overeenstemming dat het CDA hiermee niet mag wegkomen. Hieruit zal lering moeten worden getrokken voor de toekomst. Wij mogen nooit meer betrokken raken bij een oorlog, zolang Nederland niet door een ander land wordt aangevallen. Een Navo aktie steunen kan alleen wanneer een Navo lid door een ander land wordt aangevallen, dus niet bij een verzetsdaad. Van de agressieve neo-koloniale aktiviteiten van landen als de VS en Israel dienen wij ons duidelijk te distancieren. Nooit meer oorlog! http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/redactie/column/126-column_heertje.xml http://www.rtl.nl/active/reageer_op_artikel/view/194c7e5d01b3c15cfea8fd44b03a5f4a%7Cc63787e2e6f6d6d6f636f256d6f686f2a7c64727f2e6569636e616e69666f2/545013452

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2010 - 14:30

"Wij mogen nooit meer betrokken raken bij een oorlog, zolang Nederland niet door een ander land wordt aangevallen." En als er morgen nu weer een Ruanda ontstaat? Of een Srebrenica? Of Cambodjaanse Killing Fields?

Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2010 - 14:30

Mic, Ik had het over *alleen* Balkenende wegsturen. Dat gaat niet. Dat een nieuw kabinet slechter zou zijn is inderdaad subjectief, maar de PvdA zal er in ieder geval geen dominante stempel op kunnen zetten. En dan zal marktwerking in de zorg versterkt worden, terwijl dat gedoemd is te mislukken omdat ziekenhuizen vaak een regionale machtspositie hebben. Dan zal liberalisering van de huurmarkt doorgedrukt worden, terwijl er nog steeds een tekort aan woonruimte is. En dan zal Israël geen duimbreed in de weg gelegd worden in zijn nederzettingsuitbreidingen. Om maar een paar dingen te noemen. Niet dat ik alles van de PvdA goed vind, overigens. Zeker niet. Desalniettemin, als dat achterhouden c.q. selectief voorhouden van informatie standhoudt en wegend is, en daar ziet het er vooralsnog naar uit, vind ik dat Balkenende naar huis moet. Ook als daarmee het kabinet valt. Want dat vind ook ik een doodzonde, in ieder geval als het gaat om een oorlog.

1 Reactie
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods
Wij, Prins Pils, bij de gratie Gods14 jan. 2010 - 14:30

Sorry, dit had helemaal onderaan gemoeten. Bij het reloaden van de pagina is iets misgegaan.