Joop

Niemand blij met plannen Wiebes voor beperkte CO2-heffing

  •  
04-04-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
Doorbereking klimaatakkoord door de Planbureaus.

© 2019-03-13 16:50:52 DEN HAAG. Minister Eric Wiebes en premier Mark Rutte.Vandaag presenteerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun analyses van het

Een voorstel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een nationale CO2-heffing, die in handen is van NRC, oogst veel kritiek. Zowel milieuorganisaties als de industrie zien er weinig in.
NRC schrijft:
"De industriële bedrijven, zoals raffinaderijen, chemische fabrieken en producenten van industriële gassen, gaan in dat voorstel niet over hun hele CO2-uitstoot belasting betalen. Een groot deel van de uitstoot wordt vrijgesteld van de heffing. Alleen op de uitstoot die van het kabinet daadwerkelijk in 2030 moet zijn verdwenen, wordt een forse belasting geheven. Door de vrijstelling, en door de opbrengst van de heffing in zijn geheel terug te geven aan de industrie in de vorm van subsidies, moet het vertrek van bedrijven worden voorkomen."
Voor de verkiezingen stelde het kabinet plotseling dat er na de tegenvallende doorrekeningen van het klimaatakkoord stevig ingegrepen diende te worden. De energiebelasting zou omlaag worden geschroefd en het omstreden bonus-malus-systeem voor de industrie zou worden ingeruild voor een CO2-heffing. De Nieuws BV onthulde maandag dat VVD-minister Wiebes van Economische Zaken 24 uur later op een besloten bijeenkomst met de leiders van grootvervuilende bedrijven zou verklaren dat er ‘geen vlakke taks’ komt. Zoals nu inderdaad het geval blijkt.
GroenLinks-leider Jesse Klaver uit op Twitter kritiek op het voorstel:
"Kabinet kiest voor een enorme CO2-vrijstelling voor de vervuilende industrie. Voor de verkiezingen beloftes doen over een echte, eerlijke CO2-heffing. Na de verkiezingen gewoon weer opkomen voor het grote bedrijfsleven. Classic Rutte."
Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat het om een conceptvoorstel gaat en dat een platte heffing – waar milieuorganisaties en de linkse oppositie voor pleiten – eveneens wordt overwogen. Partijen als GroenLinks vrezen dat de transitie naar een duurzame economie niet tot stand komt indien het bedrijfsleven de consequenties niet in de portemonnee voelt. Bovendien zouden met de opbrengsten burgers, die de komende jaren met een hogere energierekening te maken krijgen, worden ontlast.
Uit de notitie blijkt niet hoe hoog de heffing moet worden, wanneer die in werking treedt en of het Europese tarief in mindering mag worden gebracht op de Nederlandse heffing.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (76)

msj_meijerink
msj_meijerink5 apr. 2019 - 19:57

Dus: verblind door de mogelijk positieve woorden in de zoveelste cryptische uitspraak van beide gekend gladde VVD-alen is Jesse te vroeg gaan juichen. Dat is niet zo slim en kan Jesse alleen hopen op de mildheid bij CU en D66, doordat die het kabinet naar huis kunnen sturen. Wordt vervolgd.

1 Reactie
Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek8 apr. 2019 - 0:24

Ze gaan dit kabinet echt niet naar huis sturen nu Forum zo goed staat in de peilingen. Zag je al aan dat debat met Dekker, wat een slappe hap.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde5 apr. 2019 - 16:30

Ik las dat Rutte niet begreep waarom Klaver zo boos is. Na het lezen van de analyse van Yvonne Hoffs in de Volkskrant van gisteren wordt dat heel erg duidelijk. Ik citeer: "Wiebes en Rutte hebben nooit gezegd dat ze een platte CO2-heffing willen invoeren. GroenLinks-leider Jesse Klaver trok desondanks de - naar nu blijkt verkeerde - conclusie dat het kabinet dat wel van plan was. Direct nadat Rutte en Wiebes hun CO2-taks hadden aangekondigd, belegde hij een persconferentie om victorie te kraaien over de bekering van het kabinet. Alleen: nu het kabinet zelf al heeft besloten een CO2-heffing in te voeren én de energierekening voor gezinnen te verlagen, snijden GroenLinks en de PvdA zichzelf in de vingers met dat doorrekenverzoek. Beide partijen willen de opbrengsten van de CO2-heffing voor de industrie geheel of grotendeels doorsluizen naar gezinnen. Vanuit economisch oogpunt is dat onverstandig. De Nederlandsche Bank en onderzoeksbureau CE Delft onderzochten de economische effecten van een platte CO2-heffing. In tegenstelling tot PWC concludeerden zij dat een niet al te hoge nationale CO2-heffing de economie weinig schaadt, mits de opbrengst van die belasting volledig wordt teruggegeven aan het bedrijfsleven in de vorm van subsidies voor uitstootbeperkende maatregelen. Aan die cruciale voorwaarde voldoen de voorstellen van GroenLinks en PvdA niet. Het plan van GroenLinks behelst bovendien een nogal hoge CO2-heffing tot wel 200 euro per ton CO2. Het is dan ook niet uitgesloten dat de planbureaus straks melden dat het GroenLinks-plan leidt tot een verlies van (tien)duizenden banen. Een groter cadeau kan Klaver niet geven aan VNO-NCW-voorman Hans de Boer. " Klaver weet dat hij dreigt af te gaan. Dat maakt hem zo boos.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen5 apr. 2019 - 19:06

Martin schreef voorheen: "“Ik zag gisteren berekeningen van de bouwsector, bouwbedrijven, aannemers etc. Zij berekenden dat verbetering van huizen tot en met label B zich binnen enkele jaren terug verdienen. Dat kan dus 90% van onze woningvoorraad.” Inderdaad en het enige probleem daarbij is dus teveel werkgelegenheid, want dat doe je niet in een paar dagen. Hetzelfde geld voor het afstappen van de intensieve landbouw: ook dat levert meer arbeidsplaatsen op in plaats van minder. Het vasthouden aan grootschalige, energieverslindende en vervuilende vormen van productie doet denken aan de krampachtige wijze waarop men ooit de scheepswerven in stand wilde houden. Dat is goed geld naar kwaad geld gooien. Laat ze vertrekken en bezin je op de vereisten voor een duurzame -of zelfs circulaire- economie in de toekomst, in plaats van op de belangen van de aandeelhouders in de industrie van gisteren. Aan die cruciale voorwaarde voldoen de voorstellen van de VVD niet, maar desondanks blijft Martin ze kritiekloos steunen, net als in het geval van de dividendbelasting.

adriek
adriek6 apr. 2019 - 13:57

@HM om wonigen te isoleren zijn vooral handjes nodig, en veel minder mensen met verstand van zaken. Er zijn genoeg mensen in 'uitzichtloze' uitkeringssituaties beschikbaar om het ontstane gat in de arbeidsmarkt op te vullen. Kwestie van goed begeleiden, een opleiding van een paar dagen en mee op karwei.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker6 apr. 2019 - 16:27

@HM Ik snap dat het jou in Brazilie geen reet kan schelen dat bedrijven zoals SHELL uit Nederland vertrekken. Daar denken de meeste mensen hier anders over.

Pink Tango
Pink Tango5 apr. 2019 - 15:24

Niemand blij? Dan maar beter niet doen toch.

neolib
neolib5 apr. 2019 - 13:05

Ik ben bang dat hier een aantal zaken door elkaar gehaald worden. Begin van dit jaar werd bekend dat de energie prijs voor huishoudens verhoogd zou worden. Onder leiding van Jesse Klaver werd hier zwaar oppositie tegen gevoerd. Min of meer tegelijkertijd bleek dat de resultaten van het klimaatoverleg niet helemaal voldoende waren om gestelde doelen te bereiken. Klaver c.s. begonnen onmiddellijk te roepen dat er een CO2 belasting voor bedrijven moest komen en dat de burgers gecompenseerd dienen te worden voor de prijsverhogingen. Het merkwaardige is dat iedereen, zelfs Rutte, het daar mee eens was. Rutte uiteraard uit electorale overwegingen, hij dacht Klaver nodig te hebben in de eerste kamer. Blijkt achteraf gelukkig niet nodig. Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Enige jaren geleden werd het energie akkoord gesloten waarbij een aantal doelstellingen werden geformuleerd die o.a inhielden dat er veel in windmolens op zee zou worden geinvesteerd. Nu was energie afkomstig van windmolens in die tijd ongeveer 3 maal zo duur als energie uit super efficiente kolencentrales. Dus energiebedrijven hadden subsidie nodig teneinde rendabel middels windmolens op zee energie te produceren. Als er subsidie kwam wilden de producenten wel de zee op gaan. Vakbonden vonden het ook een prima idee, er kwamen veel geschoolde goed betaalde banen bij en de werkgevers van de vele toeleverbedrijven zagen ook een goede kans om wat te verdienen. De regering tenslotte kon mooi weer spelen met prima klimaat plan. De reden voor de vreugde was simpel het was voor iedereen een win-win situatie. Behalve voor de consument, die draaide voor de kosten van de realisatie op en de verliezen voor de producenten voor de volgende 20 jaar. Windmolens op zee in die tijd leverden elektriciteit voor 12 ct/KWh, kolencentrales voor 4 ct/KWh. De totale subsidie, over 20 jaar, werd begroot op 8 miljard Euro voor de producenten en 4 miljard Euro voor de netbeheerder Tennet. Geen van de politieke partijen protesteerde en ook de consument niet, die werd o.a. in slaap gesust door Samson die bleef beweren dat het plan voordelig was voor de consument, gas zou duurder worden maar dat werd meer dan gecompenseerd door een daling van de elektriciteit prijs. Nu beginnen de windparken on-line te komen en zal er dus betaald moeten worden. De prijs van gas is verhoogd met 0.06899 euro per m3, de teruggave energiebelasting is verlaagd met 62 euro en, het goede nieuws, de prijs voor elektra is verlaagd met 0.00003 euro per KWh, dit buiten de prijsveranderingen die producenten zelf doorvoeren. Ik heb even uitgerekend wat mij dit kost ( verbruik 2400 m3 gas en 3400 KWh) toename van jaarlijkse kosten van 227 euro en een afname van 1.06 Euro. En dit is nog maar het eerste jaar.... Dit geheel heeft dus niets te maken met het klimaat akkoord. Ik zie in de zeer nabije toekomst nog een keer een dergelijk spelletje tussen regering, werkgevers en vakbonden komen. Er zal op korte termijn een pensioenakkoord dienen te komen. Een groot struikelblok is de starre houding van de vakbonden die met alle geweld geen verhoging van de AOW leeftijd willen voor zware beroepen. Nu is iedereen ons aan het voorbereiden van een komende verlaging van de pensioenen, terwijl het rendement van de fondsen de laatste 6 jaar ongeveer 10% per jaar is. De regering gaat de pensioenfondsen toestaan met een iets hogere rekenrente te rekenen waardoor er veel geld vrijkomt, en de pensioenfondsen draaien op voor de extra AOW kosten. Iedereen tevreden behalve de gepensioneerden, die hadden met dat geld volledig gecompenseerd kunnen worden voor de inhoudingen van de afgelopen 10 jaar. data komt uit factsheet Windenergie op zee gepubliceerd door Natuur en Milieu in samenwerking met het SER energie akkoord en NWEA. (behalve uiteraard het pensioenverhaaltje)

11 Reacties
neolib
neolib5 apr. 2019 - 13:07

let op het pensioen verhaaltje komt uit mijn eigen koker en is niet gebaseerd op enig nu bekend feit, maar alleen op mijn verwachting.

Bert de Vries
Bert de Vries5 apr. 2019 - 13:50

Neolib, terzake de pensioenen: voornaamste oorzaak van de ontoereikende dekkingsgraad is de aanslag op de reserves en inkomsten van de fondsen sinds Lubbers2. Er is voor tientallen miljarden aan pensioenfondsen onthouden danwel onttrokken. de huidige politici willen daar niet over spreken, maar dat is een buitengewoon discutabele manier om verantwoordelijkheid te ontlopen en de rekening bij de slachtoffers neer te leggen.

west012
west0125 apr. 2019 - 14:29

Ik denk dat u het juist ziet Tussen 2008 en 2015 is het vermogen van pensioenfonsen (incl. levensverzekeraars) toegenomen van 1.100 naar 1.700 miljard euro en dat ondanks de diepe recessie.

Bert de Vries
Bert de Vries5 apr. 2019 - 14:36

(nog even terzake de pensioenen: het onttrokken cq onthouden bedrag zou door rendementen intussen zijn gegroeid tot een paar honderd miljard)

stokkickhuysen
stokkickhuysen5 apr. 2019 - 16:23

Wat ik meeneem: Jesse Klaver heeft niet de favoriete politieke kleur van neolib; neolib neemt bij het berekenen van kostprijs van energie vervuiling niet mee (want wordt betaald door zijn kinderen als hij allang dood is) Herhalen herhalen herhalen is volgens neolib een goede zaak. neolib's prioriteitenlijstje: Geld (voor neolib) geld, (voor neolib), geld (voor neolib), pensioen (voor neolib)

Spanveer
Spanveer5 apr. 2019 - 19:50

@ Neolib, Een paar opmerkingen: De rendementen van vrijwel alle pensioenfondsen bedragen al vele jaren 7% ongeacht de lage rente. Het is absurd dat DNB vast blijft houden aan de rentestand voor het bepalen van de dekkingsgraad bij de pensioenfondsen. Al meer dan 20 jaar is bewezen dat pensioenfondsen helemaal niet afhankelijk zijn van de rentestand voor hun beleggingsresultaten. Vasthouden aan de theoretische rekenrente slaat helemaal nergens op. Het benadeelt alle deelnemers aan pensioenfondsen op ze nu actief deelnemer zijn door premie te betalen, of ze zogenaamde slapers zijn die geen premie meer betalen maar nog geen pensioen ontvangen of inmiddels aanspraak maken op pensioen. De reserves van de fondsen nemen jaar na jaar toe terwijl die deels toekomen aan gepensioneerden in de vorm van indexatie. Pensioenfondsen die opdraaien voor extra AOW kosten? Dat is voor mij nieuw. AOW wordt voor het grootste deel betaalt door mensen die nu AOW premie betalen. Wanneer die heffing niet voldoende oplevert kan bijgepast worden uit de algemene middelen. Dat is zover mij bekend nog niet aan de orde geweest. De algemene rekenkamer heeft daar onderzoek naar gedaan.

adriek
adriek6 apr. 2019 - 14:01

@neolib de pensioenen zitten nog voor een schrikbarend groot deel in de aandelenpiramide. Als die over een paar jaar weer instort verdampen er weer vele miljarden aan premiegeld. (Gelukkig heeft de ECB laten zien dat ze probleemloos duizend miljard per jaar uit de hoge hoed kunnen toveren dus tegen die tijd komt dat ook wel goed.)

Wilma3
Wilma36 apr. 2019 - 15:34

stokkickhuysen, mee eens! volgens de 'rechtsen', neolib schijnt er een van te zijn, is elke wolk die voor de zon komt, elke regenbui, elke ongewenste migrant en weet ik veel wat nog meer altijd de schuld van links! Heerlijk als je wereld zo eenvoudig in elkaar steekt.

Wilma3
Wilma36 apr. 2019 - 15:36

Bert de Vries, Er is inderdaad voor miljarden uit de pensioenfondsen gehaald! Ik weet dat nog omdat mijn vader zich daar altijd heel kwaad om maakte. Was dat niet gedaan dan was mijn moeders pensioen nu gewoon elk jaar geïndexeerd. Er wordt dus uit de pensioenpotten van de overheid meer betaald dan alleen de pensioenen en dat is eigenlijk schandalig en geen geld waar de overheid aan mag komen.

Stheno
Stheno6 apr. 2019 - 16:03

neolib, Een verdere discussie over o.a. dit onderwerp is niet haalbaar om allerlei redenen. Intellectueel lege opmerkingen (ook wel flaming genoemd) waar je het weleens mee aan de stok krijgt (eerder andersom eigenlijk) is onderdeel van het eenzijdige spel in een voor menigeen onvriendelijke omgeving. Kennis verspreiden is altijd te prevaleren! ook al werkt het kleuterklasje tegen.

M7
M76 apr. 2019 - 18:10

@ neolib : " let op het pensioen verhaaltje komt uit mijn eigen koker en is niet gebaseerd op enig nu bekend feit, maar alleen op mijn verwachting." Gelukkig, want ik heb zelden zoveel onzin bij elkaar gelezen over pensioenen , incl de diverse reakties hieronder . Voor een helder verhaal en dan mn de te maken keuzes die meer inhouden dan alleen maar de rekenrente aanpassen en/ of indexaties toestaan , is onderstaand artikel van PvdA prominent Coen Teulings een aanrader : https://fd.nl/opinie/1295784/als-we-pensioenhervormingen-goed-aanpakken-wacht-ons-een-pot-goud

Bert de Vries
Bert de Vries5 apr. 2019 - 8:52

Terwijl het kabinet een co2taks voor grote bedrijven afkondigde, vergaderde het kabinet met de grote bedrijven over géén co2taks. Klaver voelde zich bedrogen. Maar ja, zei hij, dit zijn we van Rutte gewend. Deal met Klaver dus uitgesloten. Asscher is waarschijnlijk nog wel kandidaat. De PvdA is als een christelijke partij in oorlogstijd. Kan alle kanten op, zelfs tegelijk. Voor Asscher is bedrog onderdeel van het politieke spel. In welke mate zijn kiezers dit opportunisme delen, dat moet nog blijken. Dat Rutte en Wiebes eensgezind hun eigen glazen hebben ingegooid, mag wel duidelijk zijn.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt5 apr. 2019 - 10:12

Ik weet het niet. Weldenkend logischerwijze is dat te verwachten. Maar steeds weer blijft er een harde VVD-kern omvangrijk genoeg te zijn. Ze liegen. Nou en? Ze zorgen goed voor ons (kapitaal)

vdbemt
vdbemt5 apr. 2019 - 10:13

blijKt ....te zijn

HM van der Meulen
HM van der Meulen6 apr. 2019 - 5:49

"Voor Asscher is bedrog onderdeel van het politieke spel." Op enig moment steekt hij de anderen in de rug met het verhaal dat dit het maximum was dat bereikbaar was en dat iemand de verantwoordelijkheid moet nemen, dat weet je van te voren.

Wilma3
Wilma36 apr. 2019 - 15:42

U schrijft: Dat Rutte en Wiebes eensgezind hun eigen glazen hebben ingegooid, mag wel duidelijk zijn. Hoezo eigen glazen ingegooid. Vlak voor de verkiezingen gooien ze er weer een paar oneliners uit. Waar of niet waar het gaat er in als zoete koek. Mensen voelen zich duidelijk aangesproken en willen graag horen bij de hardwerkende Nederlanders en de doeners. Ze kunnen dus naar mijn idee doen en laten wat ze willen. Net als de PVV overigens. Een links economisch verkiezingsprogramma en vervolgens zich daar niet aan houden bij stemmingen in de Tweede Kamer. En iedereen hobbelt er achter aan. Even een vraag: kom eens met een paar voorbeelden waaruit blijkt dat de PVDA met alle winden meewaait en dus geen eigen visie heeft? Of moet u dan teruggrijpen op de periode dat ze in het domme kabinet met de VVD zaten en er dus compromissen moesten worden gesloten. Voor Asscher is bedrog onderdeel van het politieke spel? Waar blijkt dat uit?

Dieter van der Burgt
Dieter van der Burgt5 apr. 2019 - 8:50

Zlazoj, Ten eerste: De CO2-heffing die Nederland eenzijdig zou gaan invoeren gaat absoluut helemaal niets veranderen aan de zeespiegel. Dat is een wereldwijd probleem, daar kan Nederland niets aan veranderen. China bouwt 1000 kolencentrales, Afrika heeft een bevolkingsgroei-explosie. Nederland kan alleen maar toekijken Ten tweede: Nederland zou een groter gedeelte van het klimaatgeld moeten investeren in 'Adaptatie', dat wil zeggen het zien van de klimaatverandering als een gegeven feit en bijvoorbeeld de dijken verhogen of versterken. Nederland kan met wat aanpassen een zeespiegel verhoging echt wel aan.

3 Reacties
Sam V
Sam V5 apr. 2019 - 9:47

Helemaal mee eens. Kleine landen die zelf weinig kunnen betekenen in het terugdringen van de wereldwijde klimaatverandering zouden zich primair moeten richten op klimaatadaptatie. Innovaties daarin zouden ook heel veel andere gebieden in de wereld helpen om te gaan met de klimaatverandering.

adriek
adriek5 apr. 2019 - 10:36

En als Nederland strengere eisen aan kledingfabrieken stelt verandert dat niets aan de arbeidsomstandigheden in de meeste sweatshops, en als Nederland eisen stelt aan dierenwelzijn verandert dat niets aan het dierenwelzijn in Roemenië, en als Nederland kinderprostitutie verbiedt helpt dat de kinderen in Thailand niet en als Nederland al het afval weer gewoon in de oceaan dumpt merkt de oceaan daar niks van.... Twee aloude spreekwoorden: Verbeter de wereld, begin bij jezelf en: Alle kleine beetjes helpen. Oude spreekwoorden bevatten vaak meer wijsheid dan we ons beseffen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot5 apr. 2019 - 11:53

'Ten eerste: De CO2-heffing die Nederland eenzijdig zou gaan invoeren gaat absoluut helemaal niets veranderen aan de zeespiegel' Qua carbon footprint behoren we tot de grote vervuilers, dus flauwekul om anderen de schuld te geven en ineens te doen alsof we niets voorstellen. Als een stinkend rijk land als NL al niets doet dan hoef je van de rest ook niets te verwachten. 'Nederland kan met wat aanpassen een zeespiegel verhoging echt wel aan.' De problemen zijn wel wat complexer dan jij hier schetst. Bijvoorbeeld de toennemende verzilting los je niet ff op met het verhogen van dijken.

Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek5 apr. 2019 - 6:51

Wat heb je aan behoud van industrie in een land dat dan niet meer bestaat? Die zeespiegel stijgt vrolijk verder.

1 Reactie
itsme3
itsme35 apr. 2019 - 10:14

Ja, en helaas hebben we dat niet zelf in de hand. 99.65% van de CO2 wordt buiten Nederland geproduceerd en 90.2% buiten de Europese Unie. Wereldwijd was voor wat betreft de CO2 uitstoot 2018 weer een nieuw topjaar. En met een groei van ongeveer 2.5% zit de vaart er weer goed in. Ik ben dus bang dat de als de wiedeweerga aan de slag moeten om onze dijken te verhogen. Overigens, is groeit het waterpeil aan de Nederlandse kust a sinds het begin van de metingen met ongewijzigde snelheid.

Thuiszitter
Thuiszitter4 apr. 2019 - 20:40

Niemand blij ? De industrie toch wel en Wiebes & consorten .

Spanveer
Spanveer4 apr. 2019 - 19:15

Wat een engerd is die Wiebes. Eerst de schijn wekken dat er een CO2 taks komt voor bedrijven om de volgende dag bij een seance ten huize van VNO/NCW te melden dat het voorstel er niet zal komen. Puur kiezersbedrog om vast wat oppositie partijen te paaien om na de verkiezingen het tekort aan zetels in de senaat makkelijk te laten aanvullen. Van deze man kun je beter geen gebruikte fiets kopen. Voor je thuis bent sta je gegarandeerd stil met twee lekke banden. Rutte heeft de toon gezet, liegen mag. Wiebes heeft goed opgelet en brengt deze opvatting meteen in praktijk.

Sam V
Sam V4 apr. 2019 - 18:25

Ik mis aandacht op Joop voor de gevolgen van de co2-heffing als je dat alleen in Nederland zou doen. Het gevolg is immers dat de bedrijven hogere kosten maken (in de vorm van belasting). Dit betekent zonder nadere maatregelen een lager resultaat en daarmee een lagere aandeelhouderswaarde. Dit leidt normaliter tot een lagere beurskoers. Die lagere beurskoers heeft een negatief effect op de investeringsmogelijkheden voor het bedrijf en maakt het vatbaarder voor vijandelijke overnames door buitenlandse concurrenten (die deze kostprijsverhoging niet hebben). Om dit te voorkomen zullen bedrijven hun kosten willen verlagen en/of hun opbrengsten verhogen. In het geval van kosten verlagen zijn geen makkelijke oplossingen. Anders waren die immers al gedaan om de aandeelhouderswaarde te vergroten. Op inkoopkosten wordt al het maximale bespaard en de transportkosten zijn vaak inherent aan de locatie waar het bedrijf zit. De meest voorkomende oplossing zal dan zijn dat de personeelskosten omlaag moeten. Dit gaat dan dus zeker banen kosten als het bedrijf in Nederland blijft. Helemaal als het bedrijf de kosten kan verminderen met goedkoper personeel in het buitenland, zeker als er een locatie buiten Nederland is dichter bij de toeleveranciers. Dan gaat het pas echt veel banen kosten. Een andere manier om de aandeelhouderswaarde te behouden is de opbrengst verhogen. Een bedrijf kan niet zomaar zijn afzet vergroten, maar kan wel de prijs verhogen. Dit heeft als gevolg dat de consument meer moet betalen voor de producten van dit bedrijf. Aangezien het overgrote deel van de consumenten gaan voor de prijs, zullen zij de duurdere producten van het Nederlandse bedrijf negeren ten gunste van kwalitatief gelijkwaardige producten van buitenlandse bedrijven. Met als gevolg dat de winst afneemt en daarmee de aandeelhouderswaarde, met dezelfde gevolgen als eerder genoemd. Het deels of zelfs helemaal teruggeven van deze belasting aan bedrijven ten behoeve van innovatie op het gebied van CO2 reductie helpt de concurrentiepositie van het bedrijf in de eerste jaren niet. Pas op de (middel)lange termijn kan de innovatie leiden tot een concurrentievoordeel. Het is zeer de vraag of de Nederlandse bedrijven in de wereldwijde markten zo lang kunnen overleven. De kans is groter dat we met de CO2-heffing een averechts effect bereiken.

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot4 apr. 2019 - 19:45

'Het is zeer de vraag of de Nederlandse bedrijven in de wereldwijde markten zo lang kunnen overleven.' Bedrijven die dat niet aankunnen dan hebben ook geen bestaansrecht.

Sjabbie
Sjabbie4 apr. 2019 - 23:23

Nederlandse bedrijven ? Een vleugje Shell misschien, maar de rest is Russisch, Engels , Amerikaans of uit het midden oosten. Die bibberen van het groene geluid ..not. Alles is doorvoer en we hebben geluk dat we een open verbinding hebben naar zee. Ik verwacht ook niet dat we binnenkort kale vlaktes hebben in de Europoort, maar bij een volgende beslissing voor een investering van een internationaal bedrijf telt de houding van groene politiek wel degelijk mee. Is ook een keuze idd van de Nederlandse regering en de tijd zal leren. Kunnen we misschien startups plaatsen op heel Maasvlakte 2.

thedevelmoene
thedevelmoene4 apr. 2019 - 18:23

'Niemand blij met plannen Wiebes voor beperkte CO2-heffing' Echt helemaal niemand? Zelfs Wiebes zelf niet? Is het FvD dan ook hier niet blij mee? En de PVV dan? Vindt de industrie nu ook dat ze te weinig belast worden? Als iedereen er ongeveer even onblij mee is, dan zal het wel een goed plan zijn, dat in een soort democratisch midden ligt. Ben blij om in de discussie ook nog genuanceerde reacties te lezen. Ik kan niet zoveel met dit stuk. Waarom ziet de industrie er weinig heil in?

Toon262
Toon2624 apr. 2019 - 14:48

Ach laat de boel maar klappen. Dan wordt het FVD even de grootste partij en krijgen we weer LPF achtige toestanden. Daarna normaliseert het weer een beetje en sukkelen gewoon door als postzegellandje tussen alle grote jongens. Of zijn er hier echt mensen die denken dat Nederland veel invloed op het geheel heeft. We blijven voor 99% afhankelijk van veel grotere landen dus de sommigen die gepredikt worden door Baudet en Wilders gedebiteerd worden vinden ze hier heel spannend. Maar over de grens niet. En over de grens is ietsje groter dan binnen de grens. Dus wat daar beslist wordt gebeurd en niet andersom. Die domme zelfoverschatting over hoe belangrijk ons land is zit nog in heel veel koppies. Zowel links als rechts. We zijn een provincie in een uithoek van een werelddeel. Nog nauwelijks zelfstandig en dat vind ik prima. Alleen internationale samenwerking helpt ons op veel terreinen vooruit. Terugtrekken achter de dijken is net zoiets als nu nog vertrouwen op de waterlinie.

1 Reactie
Toon262
Toon2624 apr. 2019 - 14:50

Sommigen= onzin

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde4 apr. 2019 - 14:18

Uiteindelijk komt het neer op de vraag: hoe groot is de kans dat al te strakke maatregelen een negatieve impact hebben op de werkgelegenheid? Maar de schaal waarop je dat meet is relatief of beter elastisch. Zoals we die ook kennen in vraag en aanbod. Er is een punt waarop maatregelen geen effect hebben en er is een punt waarop de gevolgen onaanvaardbaar zijn. Over dat laatste punt zal de discussie moeten gaan. Wat zijn we bereid op te offeren? En daarbij moeten we onderscheid maken tussen echte kosten en investeringen. Investeringen verdienen we terug. Het is onzin om er van uit te gaan dat al onze bestaande woningen energie neutraal moeten zijn. Ik zag gisteren berekeningen van de bouwsector, bouwbedrijven, aannemers etc. Zij berekenden dat verbetering van huizen tot en met label B zich binnen enkele jaren terug verdienen. Dat kan dus 90% van onze woningvoorraad. Wat dit betekent voor deze discussie: laten we ons concentreren op wat we moeten doen. En dat dan ook gaan doen. Dit soort incidenten wordt door de tegenstanders van de plannen alleen maar gebruikt om de plannen te saboteren. Natuurlijk liggen bedrijven dwars. Maar die draaien wel bij. Ze moeten wel want uiteindelijk hebben ze geen keuze. Als d66 uit het kabinet stapt en dat doen ze zeker als Rutte zijn plannen niet bijstelt dan is Rutte electoraal in de aap gelogeerd. Dus die komt wel met een oplossing, een politiek compromis. Misschien krijgt Klaver dan niet alles maar dan ligt er in ieder geval een bodem. En hoeven we niet naar de stembus.

5 Reacties
Tureluur2
Tureluur24 apr. 2019 - 15:42

''Wat zijn we bereid op te offeren?'' Wie zijn we? De rijken en hun ondernemingen? Villabewoners met subsidie met zonnepanelen met subsidie? Rijke stinkers die onbeperkt goedkoop rondtoeren in hun Tesla met subsidie? Huurders die zich geen zonnepanelen kunnen veroorloven, laat staan subsidie krijgen? Paupers de zich blauw betalen aan belasting/accijns om een paar km te rijden in de afdankertjes van rijke stinkers op diesel/benzine?

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 apr. 2019 - 17:34

"Ik zag gisteren berekeningen van de bouwsector, bouwbedrijven, aannemers etc. Zij berekenden dat verbetering van huizen tot en met label B zich binnen enkele jaren terug verdienen. Dat kan dus 90% van onze woningvoorraad." Inderdaad en het enige probleem daarbij is dus teveel werkgelegenheid, want dat doe je niet in een paar dagen. Hetzelfde geld voor het aftappen van de intensieve landbouw: ook dat levert meer arbeidsplaatsen op in plaats van minder. Het vasthouden aan grootschalige, energieverslindende en vervuilende vormen van productie doet denken aan de krampachtige wijze waarop men de scheepswerven ooit in stand wilde houden - https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdamsche_Droogdok_Maatschappij Het is goed geld naar kwaad geld gooien: laat ze vertrekken en bezin je op de vereisten voor een duurzame -of zelfs circulaire- economie in de toekomst in plaats van op de belangen van de aandeelhouders in de industrie van gisteren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 apr. 2019 - 18:54

Je wil het niet weten! https://www.destentor.nl/wonen/een-op-de-vijf-nederlanders-woont-in-huis-met-vocht-en-schimmel~a6121ed5/

Sjabbie
Sjabbie4 apr. 2019 - 21:48

Natuurlijk hebben de bedrijven een keuze. Althans volgens een gedeelte van het kabinet en diezelfde bedrijven. Net zo goed als jij , ben ik geen ingewijde in deze kwestie. ( besloten bijeenkomst ) Maar bedrijven verhuizen, of dreigen dat te doen , naar bijvoorbeeld ... Belgie. Linkeroever van de Schelde waar de Nederlandse regering al het gevaar zag van uitbreiding met een haven zonder de beruchte sluizen ( 4 tot 7 uur vertraging normaliter ) en de boel traineerde. Daar investeert de petrochemische industrie de komende tijd miljarden in de haven van Antwerpen. Drie keer zuchten en je bent weer over de grens .. staan ook die fijne, soms met problemen, kernreactoren. ( bij Doel idd ) Ben benieuwd of de BV Nederland dat risico neemt , en de berichten spreken nu al van een truc uit de doos van Wiebes. Misschien wel een goed bedoelde truc omdat ze inzien dat er veel op het spel staat. En ik denk dat ze gelijk hebben. Trouwens .. als de wind verkeerd staat dan daalt alle kolere zooi tachtig kilometer op onze duurzame maatschappij. Belangen zijn groot en als een internationaal bedrijf teveel problemen ziet dan kiezen ze voor de volgende optie. ( idd bijvoorbeeld Belgie ) En om met jouw woorden te spreken over de onaanvaardbare gevolgen, opoffering of investeringen, daar moeten ze , denkelijk, internationaal nog over vergaderen met hun investeerders. Kans : een soort Nexit als uitkomst, maar dan anders.( niet voor alle bedrijven natuurlijk .. dat maakt het wel spannend ) Uiteindelijk is het de samenwerking van de landen om ons heen ( de EU ) wat het idee van verduurzaming doet slagen.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde5 apr. 2019 - 10:10

'Wie zijn we?' Jij niet in ieder geval. Ga maar fijn zielig zitten doen. HM, Het hoeft ook niet in een paar dagen. Ik denk dat ik de voltooiing niet meer zal meemaken. En ik hoop nog zo'n 30 jaar mee te gaan. Daarom snap ik al die stress niet. Ik vond dit - https://www.youtube.com/watch?v=J9mjbzqqA_M - wel een goede manier om op een meer evenwichtige manier tot veranderingen te komen. Het mooie is dat we minder gebruik hoeven te maken van dure technologische toepassingen, meer aan natuurbescherming doen en minder roofbouw plegen voor onze voedsel- en energievoorziening. We maken nu heel veel voedsel dat we niet zelf opeten maar aan dieren geven die we vervolgens opeten. Tel daarbij op het dierenleed dat veroorzaakt wordt door die intensieve veelteelt, zoals een hoge sterfte onder jonge kalveren. Als ik door Nederland rij dan zie ik naast heel veel gebouwen ook heel veel grasland met hier en daar een koe of een schaap. Waarom doen we daar niet de helft van weg, planten we er bomen en graven er moerassen. Nederland zou er een stuk mooier van worden.

r d h
r d h4 apr. 2019 - 13:28

Er is toch niemand verbaasd ove t hwt gedraai van de vvd. Wat ik me afvraag zijn al die mensen die zeggen; ja andere landen doen het ook niet. Ook van mening dat we kinderarbeid weer moeten invoeren. Dat doen ze in andere n landen ook nog. Natuurlijk moet je er wat aan doen anders kan je andere landen niet aanspreken en een moet toch het voortouw nemen.

Keilstra
Keilstra4 apr. 2019 - 12:59

Ik weet het, het is moeilijk. Maar toch kunnen we het klimaat alleen redden als we het gezamenlijk met andere landen doen. Daarvoor moet je minimaal met de Europese landen één lijn trekken. Allemaal dezelfde CO2-belasting dus in de EU. Anders zullen bedrijven de heffingslanden verlaten en wordt de Europese uitstoot niet verlaagd, zo simpel is het.

4 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot4 apr. 2019 - 13:51

'Anders zullen bedrijven de heffingslanden verlaten ' Bangmakerij! Je trapt vierkant in de propaganda van het Shell, VVD, Telegraaf netwerk.

rvb2
rvb24 apr. 2019 - 14:53

zolang Nederland weigert om stappen te zetten zullen andere landen terecht kunnen wijzen naar Nederland. Als 1 van de grootste vervuilers per persoon al niet mee wil doen, dan heeft het voor niemand zin. Nederland mag dus best een voorloper worden op klimaatgebied. Graag zelfs!

JasDon
JasDon5 apr. 2019 - 6:03

@Joe Speedboot Realiteit, zo zijn er al een aantal bedrijven richting Antwerpen gegaan ipv Rotterdam vanwege de onzekerheid van milieuheffingen in Nederland.

Joe Speedboot
Joe Speedboot5 apr. 2019 - 7:44

'zo zijn er al een aantal bedrijven richting Antwerpen gegaan' Als je alleen maar doet wat het bedrijfsleven wil dan kom je nergens.

Keilstra
Keilstra4 apr. 2019 - 12:55

Ophouden met die Nederlandse Alleingang !! Het is een mondiaal probleem en als Nederland bedrijven naar andere landen stuurt om daar de CO2 de lucht in te spuiten dan schiet echt helemaal niemand er iets mee op, afgezien van idioten zoals Jesse Klaver die menen dat klimaatbeleid naar binnen gekeerd nationaal beleid hoort te zijn.

1 Reactie
ton14024
ton140244 apr. 2019 - 17:15

´´naar binnen gekeerd nationaal beleid´´ Parijs voor dummy´s.

Sonic2
Sonic24 apr. 2019 - 12:35

Volgens mij gewoon een openingsbod van de regering. De door rekeningen van de plannen van PvdA en Groenlinks moeten nog komen. De naam Klaver staat in dit artikel en dus is het hysterische gebash weer niet van de lucht. Dit voorstel gaat hem in deze vorm niet worden. Dat weten veel mensen hier ook wel, maar de VVD en Groenlinks kunnen weer eens gebasht worden en dat laten velen hier zich niet ontnemen.

Tureluur2
Tureluur24 apr. 2019 - 12:05

GL klaver kan gerust zijn, hij krijgt nog alle kans om Rutte3 te gaan gedogen. De milieuplannen vallen nu niet in goede aarde maar dat is ook de bedoeling. Na wat onderhandelen waarbij een kruimeltje kan worden binnengehaald is de overwinning voor GL vast en zeker compleet.

1 Reactie
Japie3
Japie34 apr. 2019 - 15:16

Als het iets meer is dan een kruimeltje gaat FvD met de bloemen aan de haal.

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind4 apr. 2019 - 12:01

De politiek verliest zich in een discussie over CO2 belasting, terwijl bedrijven vooral echter CO2 reductie moeten realiseren, zij veroorzaken 80% van de uitstoot. Daarom is het veel effectiever, om CO2 reductie te verplichten, als daar een techniek voor is. - CCS voor alle grote CO2 uitstoters, kolen en gas centrales, hoogovens, chemie cement kunstmest en metaal fabrieken Voor stroom zijn kolencentrales met verplichte CCS de goedkoopste aanpak voor zowel stroom als CO2 reductie. Goedkoper dan Russisch gas. (PBL 2018) - Een KETEN CO2 tax, die vertrek naar het buitenland afremt Als Tatasteel de staalproductie naar India haalt, en Nederland wil dat dan weer importeren, moeten ze alsnog betalen. Idem voor kunstmest, cement en olieraffinage - Verplicht elektrische bedrijfs auto's vanaf 2021, incl lease, voor alle nieuw aankopen - Alle bedrijfsdaken vol met zonnepanelen, zonder SDE subsidie. Wat een bedrijf niet zelf nodig heeft, kan ze in kavels verkopen aan medewerkers of huishoudens in de buurt. - Hiervoor moet de regering accepteren dat huishoudens kunnen salderen. - Ook nieuwe windparken gaan door de gemeente in kavels verkocht worden aan huishoudens, die dan de stroom daarvan salderen Dit laatste maakt windparken aantrekkelijk voor burgers, waardoor ze sneller gebouwd kunnen worden, en zonder SDE subsidie. Uiteindelijk gaat zo de duurdere fossiele, maar klimaatneutrale stroom verdrongen worden door duurzaam opgewekte stroom. Maar alleen voor zover dat praktisch en betaalbaar is

Zlazoj Slivek
Zlazoj Slivek4 apr. 2019 - 11:46

Wat een flutmaatregel, hier heeft niemand wat aan. Het bedrijfsleven wordt niet getriggerd werkelijk te innoveren en zal de boot gaan missen en de uitstoot zal amper omlaag gaan.

Hendrik5
Hendrik54 apr. 2019 - 11:19

En wat is Rutte zijn standpunt dan voor een CO2 heffing op Europees niveau? EU-zone moet toch in 2030 55% CO2 reductie hebben gehaald ipv 40/45%.

Kruimeltjes2
Kruimeltjes24 apr. 2019 - 10:50

Wat is belangrijker: Een iets slechtere economie (als dat al gebeurd) of een instortend eco-systeem?

3 Reacties
ton14024
ton140244 apr. 2019 - 13:38

´´of een instortend eco-systeem?´´ ????

Kruimeltjes2
Kruimeltjes24 apr. 2019 - 15:17

@Ton14024 Tja, als het niet zo treurig zou zijn, zou ik ook in de lach schieten van mijn reactie. Het wordt nu pas duidelijk dat de wereldwijde aantasting van de biodiversiteit, en dus het eco systeem, een directe oorzaak vindt in 1. Overbevolking en 2. Klimaatverandering. Daar 1 en 2 onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zijn zij dus de oorzaken van het instorten van het eco systeem. Lees de laatste UN rapporten over dit onderwerp. Sidder en huiver zal uw deel zijn.

ton14024
ton140244 apr. 2019 - 17:44

Ik word er niet meer warm of koud van. UN rapport? ????

Dutchmountain
Dutchmountain4 apr. 2019 - 10:12

Het voorstel is volgens mij beter dan een vlakke CO2 tax. Als een bedrijf voorloper is in het ontwikkelen van CO2 vriendelijke manier van produceren in zijn bedrijfstak, dan moet deze worden beloond en de andere bestraft. Dit gaat niet op bij een vlak tax, als we bedrijven (bv in de suiker) hier meer gaan belasten terwijl ze het heel wat beter doen op CO2 gebied dan bedrijven over de grens in Belgie of Duitsland.

Kuifje3
Kuifje34 apr. 2019 - 9:57

Ik kan mij niet herinneren dat er de laatste jaren iemand blij was met een maatregel van Rutte en zijn roversbende. Ik al helemaal niet. Toch moet mij van het hart dan niet de linkse oppositie (wie dat dan ook mogen zijn), maar de regering het beleid bepaalt. Dat is hun taak nou eenmaal.

vdbemt
vdbemt4 apr. 2019 - 9:33

En maar de multinationals in de watten willen blijven leggen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 apr. 2019 - 18:57

"En maar de multinationals in de watten willen blijven leggen." Had je anders verwacht? Ik niet!

Dieter van der Burgt
Dieter van der Burgt4 apr. 2019 - 9:30

Een zeer slecht plan die CO2 heffing, Nederland wil weer eens het beste jongetje van de klas zijn. Slecht voor het investeringsklimaat, werkgelegenheid en uiteindelijk worden de kosten toch weer afgewimpeld op de burger.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt4 apr. 2019 - 10:16

Er moet nog wel ontzettend veel gebeuren, wil Nederland, als het om klimaatmaatregelen gaat, het beste jongetje van de klas zijn. Laat NL eerst maar eens proberen een voldoende te halen.

Hendrik5
Hendrik54 apr. 2019 - 12:01

Het bedrijfsleven stoten meer megaton uit dan de huishoudens. Dan is de CO2 heffing die je als subsidie voor vergroening teruggeeft aan de industrie juist een prima investeringsmaatregel. Je zou als overheid wel beperkte uitzonderingen moeten maken. Want de CO2 reductie maatregelingen moeten er wel zijn! Maar ik lees jou bericht meer bedrijfsleven hoeft niet mee te doen met de CO2 reductie?

Komtgoed
Komtgoed4 apr. 2019 - 9:26

Ze lossen er niets mee op. De heffing zal niet leiden tot een ander gedrag. Het klimaat wordt gebruikt om extra belastingen te innen. Oplichters zijn het. Ze zijn niet geschikt om dit land te besturen. Snel verkiezingen want dit kabinet is uitgeregeerd.

korheiden2
korheiden24 apr. 2019 - 9:10

Jesse Klaver was dus blij met een dode mus. Hij dacht dat er wel een platte CO2-heffing kwam. De Nederlandsche Bank en onderzoeksbureau CE Delft onderzochten de uitkomsten van een niet te hoge heffing en concludeerden dat dit weinig schade voor de economie oplevert. Maar Groen Links wil veel hogere heffingen, tot wel 200 euro per ton en dat kan tienduizenden banen gaan kosten. Een groter cadeau kan Jesse Klaver niet geven aan VNO-NCW-voorman Hans de Boer. Die zal niet aarzelen de GroenLinks-doorrekening in te zetten als argument tégen een CO2-heffing. GroenLinks ziet dat gevaar naar verluidt ook en heeft het PBL tussentijds gevraagd nog wat extra, mildere CO2-heffingsvarianten door te rekenen in de hoop dat het eindoordeel dan positiever uitvalt. Aldus de Volkskrant.

3 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot4 apr. 2019 - 11:20

'en dat kan tienduizenden banen gaan kosten. ' WIj van wc eend..

korheiden2
korheiden24 apr. 2019 - 15:24

@Joe : Uit hetzelfde artikel : 'Het plan van GroenLinks behelst bovendien een nogal hoge CO2-heffing tot wel 200 euro per ton CO2. Het is dan ook niet uitgesloten dat de planbureaus straks melden dat het GroenLinks-plan leidt tot een verlies van (tien)duizenden banen in de Nederlandse industrie. Een groter cadeau kan Jesse Klaver niet geven aan VNO-NCW-voorman Hans de Boer. Die zal niet aarzelen de GroenLinks-doorrekening in te zetten als argument tégen een CO2-heffing. GroenLinks ziet dat gevaar naar verluidt ook en heeft het PBL tussentijds gevraagd nog wat extra, mildere CO2-heffingsvarianten door te rekenen in de hoop dat het eindoordeel dan positiever uitvalt.' Dat zijn dus de planbureaus en PWC. Niet WC-eend.

Joe Speedboot
Joe Speedboot4 apr. 2019 - 17:37

'Dat zijn dus de planbureaus en PWC.' PWC is sowieso WC eend, en zolang er geen doorrekening is, is het puur speculeren.

msj_meijerink
msj_meijerink4 apr. 2019 - 9:10

Alweer valt de werkwijze van kWiebes op door de vreemde belijding van hem bij gedane toezeggingen: heel enthousiast bijeen stukje klantvriendelijkheid iets toezeggen en meteen erna de rem erop, als het bij de uitvoering ervan komt. Wanneer kunnen wij hem wegsturen?

1 Reactie
Spanveer
Spanveer4 apr. 2019 - 19:20

Bij voorkeur meteen morgen.