Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

De Nederlandsche Bank biedt excuses aan voor slavernijverleden

President Klaas Knot vertelt over de praktijken van zijn historische voorganger
Joop

Netanyahu: handlanger van de 'buitenposten'

  •  
16-03-2015
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
RTEmagicC_buitenpost.jpg
De 'buitenposten' zijn Israëls nieuwe nederzettingen
Mocht premier Netanyahu (Likud) dinsdag de Israëlische verkiezingen verliezen en het stokje aan Isaac Herzog (Zionist Union) moeten overdragen, dan laat hij een desastreuze erfenis achter. Dat Netanyahu de officiële nederzettingen massaal heeft laten uitbreiden, is bekend. Wat tot dusver bijna niemand wist, is dat Israël onder zijn leiding zo’n 20 ‘buitenposten’ heeft omgevormd tot officiële nederzettingen. Zo creëert Israël stiekem nieuwe nederzettingen.
Dat staat in het nieuwe rapport “ Under the Radar: Israel’s silent policy of transforming authorized outposts into official settlements “, dat The Rights Forum met de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din heeft gepubliceerd.
Israël bouwt al tientallen jaren nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Dat is een ernstige schending van het internationaal recht. De buitenposten zijn nederzettingen die zonder toestemming van de Israëlische regering zijn gesticht. Daardoor zijn zij niet alleen een schending van het internationaal recht, maar ook in strijd met de Israëlische wet.
Naast 140 officiële nederzettingen zijn er circa 100 buitenposten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Twintig van die buitenposten zijn door de zittende en de vorige Israëlische regering onder leiding van premier Netanyahu geautoriseerd, of bevinden zich in het autorisatieproces. Vijf andere buitenposten waren al eerder geautoriseerd. Zo creëert Israël stiekem nieuwe nederzettingen.
De buitenpost Ahiya, op land van het Palestijnse dorp Jalud. Foto: © The Rights Forum
Van ontmanteling naar goedkeuring Volgens de Routekaart naar Vrede, een internationaal vredesplan uit 2003, had Israël alle buitenposten (na maart 2001 gesticht) moeten ontmantelen. Die verplichting hebben opeenvolgende Israëlische regeringen geschonden; er is vrijwel geen buitenpost ontmanteld.
In 2008 heeft de Israëlische staat tegenover het Israëlische Hooggerechtshof verklaard dat het de Israëlische wet zal handhaven en de buitenposten zal afbreken. Ook daar hebben Israëlische regeringen niet naar gehandeld.
Begin 2011 is het beleid radicaal veranderd. De Israëlische regering ging op zoek naar mogelijkheden om de buitenposten met terugwerkende kracht te autoriseren. Die autorisatie voltrekt zich in drie fasen: de Israëlische regering neemt een besluit om tot autorisatie over te gaan. Vervolgens wordt het land waarop de buitenpost is gevestigd aangemerkt als ‘state land’. Dan wordt een ‘masterplan’ goedgekeurd en worden bouwvergunningen afgegeven.
Regering Israël steunt buitenposten actief Israëls beleid ten aanzien van de buitenposten is bijzonder tegenstrijdig. De Israëlische regering ontkent dat buitenposten officiële nederzettingen zijn en beschouwt die als een schending van de Israëlische wet. Tegelijkertijd steunt zij de buitenposten intensief en op tal van manieren.
Tien jaar geleden deed de Israëlische advocate Talia Sasson in opdracht van de toenmalige Israëlische premier Sharon onderzoek naar de betrokkenheid van Israëlische overheden bij de oprichting, instandhouding en uitbreiding van buitenposten. Sasson stelde vast dat diverse ministeries en (semi-)publieke instellingen de buitenposten actief steunen.
Enkele voorbeelden: het Israëlische leger beveiligt de kolonisten in buitenposten en creëert een gesloten bufferzone eromheen. De World Zionist Organization verstrekt financiering en draagt bij aan de bouw. Het ministerie van Huisvesting contracteert architecten en huurt adviseurs in op het gebied van elektriciteit, water, riolering en infrastructuur. Het ministerie van Defensie verleent vergunningen voor het transport van wooncontainers naar buitenposten. De minister van Defensie verhindert dat sloopbevelen worden uitgevoerd. Wetsovertreders worden niet vervolgd en gestraft.
25 nieuwe nederzettingen voor tienduizenden kolonisten Sinds 2011 is Israëls beleid gericht op de autorisatie van buitenposten. In “ Under the Radar ” staan de 13 buitenposten vermeld die al zijn geautoriseerd. Vier van hen zijn omgevormd tot zelfstandige nederzettingen. Negen zijn als wijk aan een bestaande nederzetting toegevoegd, ook al functioneren zij feitelijk als zelfstandige nederzetting. Twaalf andere buitenposten bevinden zich in verschillende fasen van het autorisatieproces.
De Israëlische vredesorganisatie Peace Now waarschuwt dat ruim 4.000 nieuwe woningen in de 25 geautoriseerde buitenposten gebouwd gaan worden – huisvesting voor 20.000 nieuwe kolonisten. Dat zou resulteren in een verdriedubbeling van het huidige inwoneraantal. Dat staat in het rapport “ Netanyahu Established 20 New Settlements for Tens of Thousands of Settlers “, dat Peace Now parallel aan het rapport van The Rights Forum en Yesh Din gepubliceerd heeft.
Peace Now meldt verder dat 70% van de geautoriseerde buitenposten ten oosten van de scheidingsmuur ligt, dus in gebied waarvan in Europa vanzelfsprekend wordt aangenomen dat het deel zal uitmaken van de toekomstige staat Palestina.
Mensenrechtenschendingen en fragmentatie De gevolgen van de buitenposten zijn ernstig. Net als de officiële nederzettingen veroorzaken de buitenposten grove mensenrechtenschendingen. Die worden vaak door gewelddadige kolonisten gepleegd en zijn veelal ideologisch gemotiveerd. In “ Under the Radar ” worden schendingen van het recht op leven besproken. Yesh Din heeft meer dan duizend opsporingsonderzoeken van de Israëlische politie doorgelicht, na incidenten van kolonistengeweld tegen Palestijnse burgers. In slechts 7,4% van de onderzoeken tussen 2005 en 2014 werd vervolging ingesteld. In 82,5% van de gevallen werd het onderzoek zonder resultaat afgesloten. Gewelddadige kolonisten wonen vaak in buitenposten.
Daarnaast wordt het recht op eigendom op grote schaal geschonden. Kolonisten plaatsen illegale gebouwen op Palestijns privé land, hetgeen neerkomt op diefstal. Palestijnse boeren wordt de toegang tot hun eigen land ontzegd. Deze en andere schendingen zijn erop gericht om Palestijns land te onteigenen en dat in te lijven bij nederzettingen, waaronder buitenposten. Hierdoor raken veel Palestijnse boeren en hun families hun inkomstenbronnen kwijt. Dat overkwam ook inwoners van het Palestijnse dorp Jalud, een case study in “ Under the Radar “.
De buitenposten zijn niet alleen een bron van grove mensenrechtenschendingen. Zij fragmenteren de Westelijke Jordaanoever territoriaal, wat de oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat blokkeert. In “ Under the Radar ” zijn kaarten opgenomen die visualiseren hoe de buitenposten de Westoever verbrokkelen.
RTEmagicC_undertheradar.jpg
Een van deze kaarten is hiernaast te zien. De buitenposten zijn met stippen gemarkeerd. De rode stippen zijn de buitenposten die geautoriseerd zijn of worden. Veel daarvan liggen diep in Palestijns gebied.
Europa’s blinde vlek De buitenposten hebben dus desastreuze gevolgen, zowel menselijk als politiek. Toch heeft Europa tot dusver vrijwel geen aandacht aan de buitenposten besteed. In rapportages die de Europese Unie over het nederzettingenbeleid heeft gemaakt en in collectieve Europese standpuntbepalingen werden de buitenposten vrijwel niet genoemd – terwijl die de kraamkamer van Israëls kolonisatie zijn. Europa moet hard optreden, door de Israëlische regering te dwingen de buitenposten niet langer te steunen en te autoriseren. De kolonisten verantwoordelijk voor de oprichting en instandhouding van buitenposten en voor geweld tegen Palestijnse burgers moeten door gerichte sancties getroffen worden, zoals plaatsing op een zwarte lijst waardoor zij niet meer naar Europa kunnen reizen. Die maatregel hebben Europese topdiplomaten herhaaldelijk voorgesteld, maar is nog niet door de Europese Unie uitgevoerd.
Europa moet eindelijk maatregelen nemen tegen de nederzettingen en de personen en instanties erachter. Israëls buitenposten mogen niet langer “ under the radar ” zijn.

Meer over:

opinie, wereld

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (13)

insignia
insignia16 mrt. 2015 - 14:52

@boenders - ik weet niet of het instructie van Needanjahu is maar het is in ons land gebruikelijk dat je antisemiet genoemd wordt als je je in woord of geschrift tegen de Israelische bezetting uit laat. Sinds VPRO gids, Yasha, heb ik mij er mee verzoend en nooit meer een boek gelezen van die schrijver die z'n eigen naam niet kan onthouden.

Lopez
Lopez16 mrt. 2015 - 14:52

Een degelijk rapport over een urgent onderwerp. Met een uitstekend hoofdstuk over de onrechtmatigheid van Israëls nederzettingenpolitiek. Complimenten, Rights Forum en Yesh Din. En, ja, het is de allerhoogste tijd dat Europa maatregelen neemt tegen Israëls nederzettingenpolitiek. Het goede nieuws is dat het ernaar uit ziet dat Netanyahu opnieuw premier wordt. Europa weet precies waar het aan toe is: Israël zet zijn ramkoers ten aanzien van de Palestijnen en vrede voort.

anjojans
anjojans16 mrt. 2015 - 14:52

En dan krijg je vanmorgen dit onnozele bericht v.d.EU: Geachte, Bedankt dat u contact met ons opneemt. De EU overweegt niet het gebruik van sancties in het kader van de bilaterale relaties met Israël, omdat sancties enkel worden overwogen wanneer er geen ander instrument bereikbaar is. Dit is niet het geval in de EU-Israëlische bilaterale relaties. De associatieovereenkomst tussen de EU en Israël is de wettelijke basis van onze voortdurende dialoog met de Israëlische autoriteiten, met inbegrip van politieke en internationale kwesties, evenals de eerbiediging van de mensenrechten. Betrokkenheid met Israël is de meest effectieve manier om indruk te maken op de Israëlische autoriteiten over de zorgen van de EU met betrekking tot eerbiediging van de mensenrechten, het internationale recht en fundamentele vrijheden. De EU is niet van plan om de associatieovereenkomst te staken, maar wilt eerder gebruik maken van alle gevestigde dialoogmechanismen om de vredesproces kwesties aan de orde te brengen. Wij hopen dat u deze informatie nuttig vindt. Aarzel niet om opnieuw contact met ons op te nemen bij verdere vragen. Met vriendelijke groet, Het EUROPE DIRECT Contact Centre http://europa.eu - Alles over Europa!

1 Reactie
Kilted
Kilted16 mrt. 2015 - 14:52

Feitelijk geeft deze respons weer dat er niks gaat gebeuren. In het andere draadje [dat van Bas Levinsohn] stel ik dat Israël aanstuurt op het bereiken van een 'point of no-return' Dit artikel bevestigt dat alleen maar.. Het Palestijnse dorp Jalud wat Martin Siepermann noemt is daar een prima voorbeeld van. Zelfs als er morgen ‘vrede’ uitbreekt is hier al een situatie ontstaan die je niet zomaar terugdraait. Een stuk landbouwgrond waarop een dorp/nederzetting wordt neergezet, is niet 1-2-3 weer landbouwgrond, laat staan dat er dingen als olijven etc. op kunt verbouwen. Dat duurt jaren voordat je weer kunt oogsten. Als de VS / EU niet ophouden met dat gepraat en overgaan tot het zetten van meer druk kan je straks echt niet meer terug. Want het aanhalen van internationaal recht is allemaal mooi en aardig, maar recht moet je wel willen handhaven. Anders gaat de GBL gelijk krijgen en ligt de toekomst van de Palestijnen echt in Jordanië

Spelchecker2
Spelchecker216 mrt. 2015 - 14:52

Europa is toch een beetje vreemd aan het schuiven. Gisteren het gesprek met Frans Timmermans bij Buitenhof gezien. Meestal is Frans een oase van welsprekende en weldenkende nuance. Maar in dit gesprek laat Frans zich door Witteman opdraaien en breekt de staf over antisemitisme. Hij neemt heftig stelling tegen dit volgens hem in de EU steeds groeiende fenomeen. En.. dan komt het: in één adem gooit hij anti-zionisten en antisemieten op eén hoop! Is dat nu een vergissing van de man of bewust beleid? Volgens mij zit iemand op die positie daar niet gewoon maar wat te babbelen. Ieder woord telt! Dus is Frans in zijn Europese rol duidelijk opgeschoven in de richting van kritiekloze steun aan Israël. Ik laat me toch het recht niet ontnemen kritiek te hebben op de politieke beweging, die zionisme heet, en die al bijna zeventig jaar met criminele en illegale middelen het Palestijnse volk onderdrukt en haar legitieme rechten op dat gebied vertrapt. Anti-zionisme antisemitisme!!!!

1 Reactie
Kilted
Kilted16 mrt. 2015 - 14:52

Ja, Die reactie van Frans Timmermans viel mij ook op. Hij werd opeens fel. Het was in ieder geval helder

insignia
insignia16 mrt. 2015 - 14:52

@Peter Heerens - ik begrijp niet waarom de nederzetting welke je noemt straks niet in Palestina kan liggen. De bewoners kunnen kiezen, of blijven met dezelfde rechten als oorspronkelijke bewoners, de Palestijnen dus, of terug naar Israel. Dat lijkt mij niet zo moeilijk. Ze hoeven maar 1 recht op te geven, het recht van de sterkste, het enige recht dat in dat gebied nu geldt.

2 Reacties
Armagaddon
Armagaddon16 mrt. 2015 - 14:52

>>> Oehoe.....wake up....nog een beetje bij de tijd..?? (Oslo 1967) >>> Hoe zou u vinden als de Duitsers bij ons enclaves/buitenpoten hadden hadden...?? >>> Dit in scherpe tegenstelling tot uw reactie...!! Ook na Israëlische 'terugtrekking' biedt Westoever geen basis voor staat EILDERT MULDER − 29/07/95, 00:00 Israël investeert voor miljarden in de westelijke Jordaanoever. Israëliërs vragen zich af of er geen goedkopere manier is om 's lands veiligheid te waarborgen, terwijl Palestijnen vrezen dat Israël zijn bevolkingsproblematiek, 'Oslo' of geen 'Oslo', wil afwentelen op hun in 1967 veroverde woongebied. http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2743055/1995/07/29/Ook-na-Israelische-terugtrekking-biedt-Westoever-geen-basis-voor-staat.dhtml

dino_radja
dino_radja16 mrt. 2015 - 14:52

Die bewoners moeten niet kunnen kiezen, die moeten gewoon voor een palestijnse rechter verschijnen en gestraft worden voor hun illegale landroof. Je laat dieven toch ook niet kiezen of ze het gestolen goed mogen houden?

Sachs
Sachs16 mrt. 2015 - 14:52

@ Patrick Faas [Hij doelt op een fenomeen dat wij maar al te goed kennen: pogingen om jodenhaat te excuseren met kritiek op Israël.] Nee, hij probeert kritiek op Israël weg te zetten als Jodenhaat. Hij is niet de enige. Ik wijs u erop dat zowel in Israël, de VS als Europese landen pogingen worden ondernomen om de BDS-beweging als antisemitisch te brandmerken.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas16 mrt. 2015 - 14:52

“Hij probeert kritiek op Israël weg te zetten als Jodenhaat.” -Nee, dat probeert Timmermans niet. Hij spreekt van “antisemitisme dat zich verstopt achter antizionisme” en maakt dus duidelijk onderscheid. Niet iedere antizionist is een Jodenhater, weet Timmermans en u weet dat ook. Er zijn bijvoorbeeld voldoende antizionistische Joden, ook hier op Joop.nl.

insignia
insignia16 mrt. 2015 - 14:52

@Parrick Faas - iedereen weet toch dat Timmerman in de zak van Needanjahu zit. Daar hebben we in de recente geschiedenis toch genoeg van meegemaakt. Eerst in ons land en nu in het Centrale Commitee.

1 Reactie
Patrick Faas
Patrick Faas16 mrt. 2015 - 14:52

Noch voor Benjamin Netanyahu, noch voor de doelstellingen van Likoed heb ik een goed woord over. Het gebied dat zij willen veroveren is gigantisch, dus ik kan me niet voorstellen dat de verstandige Timmermans daarvoor opkomt. Maar verbaas me maar met uw bronnen.