Joop

Neem nou alsjeblieft eindelijk de klimaatcrisis serieus

  •    •  
17-07-2021
  •  
leestijd 10 minuten
  •  
143 keer bekeken
  •  
51316733011_174155cd07_c

© cc-foto: Jenske

Klimaatrampen in Noord-Amerika en Noordwest-Europa hebben honderden levens geëist. Laat dit een keerpunt zijn
51112523785_4ae2f50007_k

© cc-foto: Mariano Mantel

Talloze mensen zijn de afgelopen weken slachtoffer geworden van meerdere grote natuurrampen in Noord-Amerika en in Noordwest-Europa, waaronder in Limburg. Deze rampen hebben grote gebieden verwoest, talloze huizen van de kaart geveegd, en bij elkaar honderden als niet over de duizend mensen hun leven gekost.
Ik kan mij niet voorstellen hoe ernstig dit voor de getroffenen moet zijn, en ik leef zeer met hen mee. Bij mezelf voel ik echter één emotie boven alles: woede. Ik ben woest omdat dit de rampen zijn waar al decennia voor wordt gewaarschuwd, en waar structureel en bewust niet genoeg tegen is gedaan. Dankzij gebrekkig klimaatbeleid waren deze rampen geen kwestie van of, maar van wanneer. De klimaatcrisis is hier en laat zich met deze rampen glashelder zien. We kunnen echt niet langer meer wegkijken.
De hittegolven in Noord-Amerika Laat me beginnen bij de situaties in kwestie, beginnende in Noord-Amerika. Meerdere weken werden gebieden in het westen van Canada en het noordwesten van de Verenigde Staten geteisterd door ondraaglijke hittegolven. We hebben het over temperaturen die consequent de 40 raakten. In Death Valley werd zelfs een temperatuur van 54 graden gemeten. Als die meting klopt, dan is dat de heetst gemeten temperatuur op Aarde ooit. Deze extreme temperaturen hebben geleid tot wijd verspreide bosbranden: in de Canadese provincie British Columbia woedden er meer dan 300. Meerdere dorpen zijn met de grond gelijk gemaakt. Veel grotere gebieden waren totaal ontregeld in pogingen om de hitte het hoofd te bieden.
Nog ernstiger is het verlies van mensenlevens. Op 2 juli werd gesproken over 600 slachtoffers. Dat aantal zal nu waarschijnlijk nog hoger liggen. In British Columbia rapporteerden de hulpdiensten dat er drie keer zoveel mensen zijn overleden als normaal.
De waterramp in Limburg, België en Duitsland De ramp die wij echter allemaal in ons hoofd hebben is natuurlijk de waterramp in Limburg en gebieden van België en Duitsland. De beelden in het nieuws en op sociale media spreken haast al voor zich. De Maas heeft nog nooit zo hoog gestaan. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het ‘net geen doemscenario’. Venlo is geëvacueerd omdat de waterstand in de Maas nog steeds verder kan stijgen. De dijk bij Meerssen is doorgebroken , waardoor mensen in vier woonplaatsen onmiddellijk moesten vluchten. In België zijn er problemen met het drinkwater en zitten 21.000 mensen zonder stroom. In Duitsland zitten ruim 100.000 mensen zonder stroom. Talloze huizen zijn verwoest.
Ook hier blijft het niet bij materiële schade. In Duitsland en België zijn gezamenlijk al meer dan 120 doden gevallen. Ten tijde van schrijven zijn er in Nederland nog geen doden gevallen, maar duizenden mensen zijn geëvacueerd – waaronder mensen uit ziekenhuizen in kritieke toestand.
Laat ik allereerst nogmaals voorop stellen: mijn gedachten zijn bij de nabestaanden van iedereen die hun leven hebben verloren in deze rampen. De pijn die deze mensen moeten voelen is niet te beschrijven. Ik hoop dat iedereen die hun huis heeft verloren of van wie het huis flink is beschadigd alle hulp krijgt die nodig is, en dat allen die een dierbare zijn verloren de nodige tijd, ruimte en hulp krijgen om dit te verwerken. Ik wil ook mijn enorme dank uiten aan alle militairen, nooddiensten, hulpverleners en alle andere mensen die meehelpen en hebben geholpen met het bestrijden van deze rampen en het redden en ondersteunen van de getroffen mensen.
We moeten echter erkennen dat er voor deze rampen een heldere oorzaak is: klimaatverandering. We kunnen er niet omheen. Deze rampen zijn directe gevolgen van de klimaatcrisis.
De klimaatcrisis toont diens aard De kans op hittegolven als die van de afgelopen weken in Noord-Amerika is volgens onderzoekers door de klimaatcrisis 150 keer zo groot geworden. Binnen de modellen gebaseerd op het oorspronkelijke klimaat in Noord-Amerika was de kans op temperaturen van 50 graden praktisch nul. Toch is nu in één klap de 54 graden bereikt. Deze dodelijke temperaturen en hittegolven waren ooit slechts hypothetisch. Nu zijn ze de realiteit geworden. Deze hittegolven zijn onvoorspelbaar, en ze zullen ook steeds langer en hardnekkiger worden dan voorheen.
Dit is ook niet beperkt tot Noord-Amerika. Slechts twee jaar terug werden in Nederland voor het eerst temperaturen boven de 40 gemeten , waardoor in het hele land code oranje afgekondigd moest worden. Dit record was ook geen uitzondering: Weer.nl stelt dat er deze eeuw 10 keer(!) zoveel warmterecords zijn verbroken als kouderecords.
Ook de waterramp die we nu in Limburg zien houdt direct verband met de klimaatcrisis. Het KNMI kopt: ‘Het regent nu harder in Zuid-Limburg door klimaatverandering’. Omdat door klimaatverandering de lucht warmer en vochtiger is, blijft het gemiddeld langer regenen en zit er meer regen in de lucht. De kans op extreem weer als dit neemt daardoor toe. Volgens de NOS stellen weerkundigen ook dat dat door klimaatverandering dit soort extreem weer vaker voor gaat komen. Dit is overigens niets nieuws: klimaatwetenschappers roepen al jaren en jaren dat dit eraan zit te komen. Duitse politici hebben het zelfs openlijk erkend : deze ramp is het gevolg van klimaatverandering.
Honderden mensen hebben de afgelopen weken hun leven verloren aan deze rampen. Dit vult mij met rouw, maar nog meer met woede. Deze rampen hadden voorkomen kunnen worden, of op zijn minst minder ernstig kunnen zijn. Al decennia roepen wetenschappers, klimaatexperts, organisaties en burgers dat dit de risico’s zijn van klimaatverandering. Dat dit soort rampen vaker voor zullen komen en heftiger van aard zullen zijn als de klimaatcrisis niet goed wordt aangepakt. Dat effectief klimaatbeleid nodig is en een absolute prioriteit zou moeten zijn. Maar de politiek luisterde niet. Effectief klimaatbeleid wordt al jarenlang vooruitgeschoven, genegeerd, weggeduwd en afgeschaald. Nu merken we de gevolgen. Over het klimaat werd vaak wel gezegd dat het 5 voor 12 is, maar het is nu echt officieel 12 uur. De tijd is op.
De niet gehaalde klimaatdoelen De rechter deed in 2015, in de eerste klimaatzaak aangespannen door Urgenda, al een glasheldere uitspraak: in 2020 moet de CO2 uitstoot met 25% zijn verminderd ten opzichte van 1990. Alleen al het feit dat de Staat tegen dit vonnis in beroep ging laat zien dat ze de crisis niet serieus neemt. Toch werd in 2019 het vonnis door de Hoge Raad nog eens bevestigd : 25% vermindering van de uitstoot is nodig. Dat is niet gelukt. In 2020 was de CO2-uitstoot slechts met 24,5% verminderd. Houd er rekening mee dat dit ook nog eens in het coronajaar was. Dit was het jaar dat massaal vliegtuigen aan de grond bleven, kantoren leeg bleven en auto’s bleven staan. Het demissionaire kabinet is nu keihard bezig om zoveel mogelijk van die dingen weer aan de gang te krijgen, waardoor in 2021 en 2022 de netto uitstootreductie naar alle waarschijnlijkheid nog flink lager zal liggen.
Klap op de vuurpijl waren toch wel de woorden van demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). Vorige week nog noemde zij het halen van deze wettelijk opgelegde doelen ‘geen halszaak’. Zij stelt dat klimaatdoelen op de lange termijn belangrijker zijn. Deze houding van het demissionair kabinet is toch wel het toppunt van minachting voor de rechtsstaat, het klimaat, de toekomst en alle mensen die nu door de effecten van de klimaatcrisis getroffen worden en zullen worden.
Dat een reductie van de CO2 uitstoot nodig is, was ook voor het eerste vonnis in de Urgenda-zaak in 2015 al lang en breed bekend. Als de kabinetten Rutte II en Rutte III het vonnis in 2015 serieus hadden genomen hadden de doelen ook prima gehaald kunnen worden. Maar nee, de doelen zijn niet gehaald en het demissionaire kabinet kijkt liever naar ‘de lange termijn’. Toen de gemiste doelen werden gesteld waren die al vrij lange termijn. Als de regering eerder naar wetenschappers en experts had geluisterd, dan hadden die doelen toentertijd met gemak lange termijn kunnen zijn.
Als je dan toch kijkt naar die langere termijn, zelfs dan zijn we op koers om dat ook niet te gaan halen. Energie-experts zeiden tegen NU.nl dat we ‘te veel op de rem trappen’ om in 2030 de beoogde 49 procent CO2-reductie te behalen. Nog steeds wordt er te veel geharreward over details in plaats van dat een doeltreffend beleid wordt doorgevoerd. Met andere woorden: zolang er niets veranderd zitten we in 2030 met exact dezelfde situatie als nu, behalve dat de gevolgen van de klimaatcrisis dan nog vele malen heftiger zullen zijn. Sowieso is het streven van 49% frappant, aangezien de EU intussen het streefcijfer al omhoog heeft gegooid naar 55%. Volgens de UN Environment Programme is dat overigens wereldwijd slechts het minimale vereiste om niet boven de 1,5 graden opwarming uit te komen.
Vind je het gek dat veel mensen er geen vertrouwen in hebben dat de doelen gehaald gaan worden? De regering bleef uitstellen totdat de doelen gemist waren, mensen aan het lijntje houdend met mooie praatjes dat de doelen gehaald zouden worden, en verlegt nu de focus naar de volgende doelen. Zolang de regering niet inziet hoe essentieel dit is, zullen ze dat riedeltje waarschijnlijk blijven herhalen totdat heel Nederland onder water ligt. De crisis voltrekt zich nu al. We hebben allang geen tijd meer voor ‘de lange termijn’.
De toekomst belooft nog weinig Er zijn wel positieve ontwikkelingen hier en daar, maar zelfs daar zitten flinke haken en ogen aan. Zo presenteerde de Europese Commissie een paar dagen terug een concreet plan om de uitstoot in de EU in 2030 met 55% te beperken en in 2050 klimaatneutraal te worden. Dat klinkt mooi, maar gaat het werken? Binnen de Europese politiek is er breed gedragen kritiek op de plannen, die de kosten oneerlijk zouden verdelen en te veel lasten bij de burgers zouden neerleggen. De invoering van de plannen gaat waarschijnlijk ook nog jaren van onderhandelen kosten, waardoor landen nog jaren niets hoeven te doen voordat deze plannen wet worden. Daarmee wordt de kans dat de doelen gehaald worden nog kleiner.
Eerlijkheid van het klimaatbeleid is overigens ook iets waar Nederland zelf mee worstelt. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in een rapport dat een paar dagen terug verscheen dat grootvervuilers zoals de zware industrie veel minder betalen voor hun uitstoot dan burgers, en de landbouw en de luchtvaart nagenoeg niets hoeven bij te dragen voor de schade die zij aanrichten. Vind je het gek dat daar niets verandert en dat burgers dat oneerlijk vinden?
Intussen zien we de schade wereldwijd alleen maar verder toenemen. Een paar dagen terug kopte Joop nog dat de Amazone zoveel is beschadigd dat het nu meer CO2 uitstoot dan het opneemt – in grote delen door aangestoken bosbranden, zodat de grond gebruikt kan worden voor landbouw. En hoewel het bewind van de extreemrechtse Braziliaanse overheid dat toestaat, zijn het onder andere de Nederlandse en Europese landbouwpraktijken die dat systeem in stand houden.
Wanneer komt er nou eindelijk verandering? Met sommige van deze punten voel ik me alsof ik in de herhaling val. Ik wordt er eerlijk gezegd een beetje hopeloos van. Niets van deze al dingen is onbekend. Soms voelt het alsof er niets meer te zeggen is over de effecten van de klimaatcrisis dat niet al is gezegd. Waarom werd en wordt er dan toch niets mee gedaan?
De huidige politiek kan en mag niet wegkomen met praatjes dat dit soort rampen onvermijdelijk zijn en dat ze er niets aan kunnen doen. Wetenschappers waarschuwen al decennia voor precies dit. Burgers zijn massaal de straten opgegaan en blijven zich nog steeds onverbiddelijk uitspreken. We wisten dat dit de gevolgen van klimaatverandering zijn, en dat door de klimaatcrisis dit soort rampen nog veel vaker gaan voorkomen en nog heftiger van aard zullen worden. De regering heeft er niets mee gedaan, want zaken als de economie, de belangen van multinationals en de volgende verkiezingen waren belangrijker.
Zouden deze rampen dan eindelijk een wake-up call kunnen zijn? Zou de noodzaak van serieus klimaatbeleid nu eindelijk doordringen tot de politiek, zowel in Nederland als in de rest van de wereld? Ik hoop het, maar ik durf er niet vanuit te gaan. Deze twee rampen zijn slechts twee voorbeelden van talloze rampen en andere problemen die we nu al in de wereld zien als gevolg van de klimaatcrisis. Analyses lopen enorm uiteen, maar een recent onderzoek stelt dat de gevolgen van de klimaatcrisis op het moment verband kunnen houden met de dood van tot wel 5 miljoen mensen per jaar. Zolang er niets verandert zal dat aantal alleen maar blijven groeien, en zullen dit soort rampen steeds vaker en steeds heftiger voorkomen.
Op dit punt voelt het haast afgezaagd om het nog eens te vragen, maar politiek, luister toch alsjeblieft naar wetenschappers! Luister toch naar de rechter en doe jullie plicht! Neem deze crisis serieus en behandel het als een crisis! Hoeveel zichtbaarder dan dit moeten de gevolgen van de klimaatcrisis nog worden? Als deze rampen geen omslag betekenen binnen de Nederlandse politiek, dan zal niets dat doen. En mensen: spreek je uit. Laat van je horen, nu nog harder dan ooit. Het enige dat we vragen is een leefbare wereld. Een wereld waar dit soort rampen een gewone realiteit worden, is dat niet.
Het Nationaal Rampenfonds heeft Giro 777 opengezet voor steun aan de getroffen mensen in Limburg. Elke bijdrage helpt. Meer informatie: https://nationaalrampenfonds.nl/
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (57)

nomen nescio
nomen nescio18 jul. 2021 - 18:18

Even over die 54 graden. Als ik het goed heb betrof dat bericht de temperatuur in Death Valley. Sowieso al het heetste punt in de V.S. Alleen, toen de familie Nescio - ik meen in 1990 - in Death Valley was, was de temperatuur daar: 54 graden. Wat niet wil zeggen dat ik van mening ben dat het klimaat niet verandert. Integendeel. . Maar waar ik niet in geloof is dat de mensheid in staat zal zijn deze ontwikkeling af te remmen. Zeker niet met al die klimaatplannen die door types als Frans Timmermans als de oplossing van alle problemen worden verkocht. Het is vrij duidelijk dat het helemaal uit de hand gaat lopen. Ik vrees dat daar geen lievemoederen meer wat aan kan veranderen.

EricDonkaew
EricDonkaew18 jul. 2021 - 7:16

Een lang verhaal waarvan er weer 145 in een gros gaan. Ik erken absoluut de problematiek, maar waarom worden er in dit soort artikelen nooit eens taboes doorbroken? En met taboes bedoel ik: kernenergie om de Co2-uitstoot omlaag te brengen en afremmen van de bevolkingsgroei om... ja eigenlijk alle denkbare redenen. Verder vind ik dat we zeker moeten doorgaan met duurzame energie en daarnaast het aanleggen van een supersnel internationaal treinennetwerk zodat we niet voor ieder wissewasje het vliegtuig hoeven te pakken. Dat zijn mijn vier klimaatpunten: duurzaam (1), atoom (2), snelle treinen (3) en wereldwijde bevolkingsreductie (4). De eerste drie punten zijn relatief makkelijk te realiseren, punt 4 is lastig.

6 Reacties
LaBou
LaBou 18 jul. 2021 - 10:17

Punt is alleen maar eenvoudig als je wegkijkt van alle nadelen die er aan kleven. Zodra je die ook meeneemt wordt het een kompleet ander verhaal.

adriek
adriek18 jul. 2021 - 13:22

Kernenergie is niet duurzaam. De winbare hoeveelheden uranium zijn nogal beperkt, en de winnig brengt op zichzelf nogal wat milieuschade toe (daarbij vergeleken zijn de vogels die zich te pletter vliegen tegen winturbines een lachertje) Thorium doet het nog steeds niet, en kernfusie op enige schaal laat nog ettelijke tientallen jaren op zich wachten. In 1970 had de club van Rome al 'grenzen aan de groei' in hun titel. Je vierde punt is het allerbelangrijkste: we moeten het met veel minder mensen redden. Met (veel) minder dan een Miljard mensen op de aardkloot kunnen we naar hartelust olie blijven gebruiken. Als we zelf niet tijdig ingrijpen zal binnen twee eeuwen de aarde genadeloos de groei stoppenm en waarschijnlijk niet op een politiek correcte manier.

EricDonkaew
EricDonkaew18 jul. 2021 - 13:37

@LaBou --------------------------------------------- Welke nadelen zijn er zoal en om welk punt gaat het trouwens? En waarom wordt het dan een 'compleet ander verhaal'? Beetje vage reactie, LaBou.

EricDonkaew
EricDonkaew18 jul. 2021 - 15:14

@Eirda ----------------------------------------- Je bent wel erg streng met die 1 miljard toekomstige aardbewoners. Ik ben wel redelijk tevreden met, binnen redelijke termijn, zo'n 5 miljard. Zelfs handhaving op het huidige niveau hoeft niet tot een drama te leiden. Het probleem is de bevolkingsexplosie in bepaalde regio's. De fertility rate in Niger is 6.91 kind per vrouw. In drie generaties is dat 330 achterkleinkinderen per overgrootmoeder. In Nederland, met een fertility rate van onder de 2, gaat het om minder dan 7 achterkleinkinderen per overgrootmoeder. Dat zijn geen verschillen om je schouders bij op te halen. De wereldwijde bevolkingsexplosie is de moeder van nagenoeg alle mondiale problemen. We moeten als eerste dit aanpakken en dan pas naar de rest kijken. Maar hoe precies? Ik weet het ook niet.

Nico de Mus
Nico de Mus18 jul. 2021 - 18:12

@Eirda 18 juli 2021 at 15:22 !!Kernenergie is niet duurzaam. De winbare hoeveelheden uranium zijn nogal beperkt, !! Als die winbare hoeveelheden Uranium beperkt zijn , vraag ik mij af hoe het kan dat die spotprijs van uranium zo laag is. De bestaande en in aanbouw zijnde centrales ,, https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.aspx zullen toch gevoed moeten worden...

korheiden2
korheiden218 jul. 2021 - 20:46

@Eirda : Het kan zijn dat de winning van uranium milieuschade oplevert. Maar dat geldt zeker ook voor grondstoffen als lithium, neodymium en kobalt. Er is in de voorbije decennia nauwelijks naar uranium gezocht, dus de voorraden zouden best groter kunnen zijn. Thorium is er inderdaad nog niet, dus snel aan beginnen lijkt me. We kunnen geen duurzame bronnen uitsluiten.

Salama.
Salama.18 jul. 2021 - 6:58

Helemaal mee eens dat de CO2 uitstoot fors naar beneden moet. De vraag is hoe je dat wereldwijd voor elkaar moet krijgen. Met alleen wispelturige energiebronnen als wind en zon gaat het niet lukken. Kernenergie is helaas taboe verklaard, Duitsland sluit kerncentrales maar houdt vieze bruinkoolcentrales nog jaren open. Hele bossen omhakken, versnipperen en vervolgens met door zware stookolie aangedreven vrachtschepen naar de eindbestemming vervoeren is ineens wel OK. En intussen zijn er elders in de wereld nog plannen om een heleboel kolencentrales bij te bouwen (https://www.ad.nl/buitenland/plannen-voor-ruim-zeshonderd-nieuwe-kolencentrales-in-azie-ondermijnen-klimaatdoelen~a88894f2/). Probeer dan de moed er maar eens in te houden.

3 Reacties
ton14024
ton1402418 jul. 2021 - 8:40

Probeer dan de moed er maar eens in te houden als het elke dag zondag is.

Salama.
Salama.18 jul. 2021 - 9:20

Voor zover is het niet iedere dag zondag Ton, dus wat is je punt?

Pindaklaas
Pindaklaas18 jul. 2021 - 14:01

Als je per volgende week wereldwijd de consumptie van vlees verbiedt, kom je al een stap dichter bij een wereld met minder CO2 uitstoot en verspilling van drinkwater.

Break on through
Break on through18 jul. 2021 - 4:42

Je kunt beter zelf actie ondernemen want als je op onze leiders wilt wachten kun je beter een rubberboot kopen... Ik woon langs een snelweg. Je staat er versteld van hoeveel mensen op een zonnige dag even fijn recreatief met hun motor of auto gaan scheuren. Lekker CO2 uitstoten. Ook na hittegolven, ook nu na de klimaatramp in Limburg.... Iedere keer dezelfde onverbeterlijke figuren. Verwacht van de VVD geen zetten overigens. Het is niet voor niets dat ze niet met PvdA en GroenLinks een kabinet willen vormen. Veel leden zijn aandeelhouders in SHELL? "GroenLinks wil Nederland helemaal volbouwen met windmolens" Jawel dat is het excuus. Met een club als de VVD kom je sowieso weinig verder als het om effectief klimaatbeleid gaat. Limburg is één van de vele klimaatrampen die ons te wachten staan. Dus zeker niet de laatste klimaatramp in Nederland.

2 Reacties
JJP2
JJP218 jul. 2021 - 11:52

Als jij ervoor kiest in je grot te blijven; veel plezier. Zolang het niet verboden is en nog enigszins betaalbaar pak ik inderdaad de cabrio voor een lekker ritje om deze mooie zonnige dag. Neem nog een glaasje azijn zou ik zeggen.

Break on through
Break on through19 jul. 2021 - 7:18

Zwak natuurlijk om je verantwoordelijkheid te ontlopen "omdat het niet verboden is" en dan is het allemaal nog goed te betalen ook. Ja, dan sta je machteloos tegen jezelf natuurlijk.

Paul14
Paul1418 jul. 2021 - 4:39

De mensheid: slim genoeg om een klimaatprobleem te veroorzaken, te dom om er op tijd iets aan te doen. Tis jammer, maar gezien ook de reacties hier zal het daar op neer komen. Uitroep: "Er is een klmaatprobleem!" Reacties: "Laat een ander dat maar oplossen. Ik blijf vliegen, vlees eten, etc etc etc." Tis jammer, maar we zijn blijkbaar te dom en kortzichtig.

Paul van Egmond
Paul van Egmond17 jul. 2021 - 20:42

Prima betoog, dank!

JJP2
JJP217 jul. 2021 - 19:57

Een beetje realisme zou hier ook op zijn plaats zijn: je kan niet verwachten dat aan de ene kant alles op alles wordt gezet om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen, terwijl aan de andere kant de bevolking van Nederland maar groeit en groeit. Al die mensen die erbij komen, die moeten toch ook allemaal wonen, reizen, ademen, consumeren, recreëren. Het credo is dan altijd bouwen, bouwen, bouwen. Wat je aan de ene kant de boeren afneemt, wordt aan de andere kant in de bouwput gegooid. En wat hier in Nederland gebeurd met de bevolkingsgroei, is op globaal niveau twee maal in het kwadraat. Noem mij maar gekke Henkie als ik zeg "flikker op met dat klimaat gedoe en leer er maar mee leven. ik neem het er nog even van". Die bom zal op een gegeven moment toch wel ploffen: is het niet in 2050 dan is het in 2055.

Piet Helmons
Piet Helmons17 jul. 2021 - 16:50

Jammer dat alle linkse partijen altijd kernenergie hebben afgewezen maar bv wel biomassa centrales de voorkeur gaven. Wanneer we net zoals Frankrijk meer op kernenergie hadden ingezet dan hadden we de CO2 besparingen met gemak kunnen halen.

5 Reacties
The Apple
The Apple17 jul. 2021 - 20:15

Jammer dat jij -afgezien van alle gevaren die genoegzaam bekend zijn- nog altijd niet beseft dat het niet gaat om duurzame energie, aangezien het evenmin gebruik maakt van de energievrmen die onderdeel uitmaken van onze natuurlijke leefwereld, maar energie en warmte toevoegt, direct en indirect, terwijl waterdamp óók een broeikasgas is: Waterdamp neemt bijna twee derde van het natuurlijke broeikaseffect voor zijn rekening en is daarmee het belangrijkste broeikasgas. - https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/broeikasgas-waterdamp#:~:text=Waterdamp%20werkt%20als%20een%20versterkingsmechanisme%20bij%20temperatuurveranderingen.&text=Waterdamp%20neemt%20bijna%20twee%20derde,zijn%20kooldioxide%2C%20methaan%20en%20ozon. Clausius-Clapeyron - De hoeveelheid water die lucht maximaal kan bevatten neemt ongeveer 7 procent toe als de temperatuur 1 graad stijgt. In de metingen zien we een nagenoeg constante relatieve vochtigheid van ongeveer 77 procent boven grote wateroppervlakten. Dit is het percentage waterdamp in de lucht ten opzichte van de maximale hoeveelheid. De hoeveelheid waterdamp in het klimaatsysteem wordt dus vooral gestuurd door de temperatuur. Een hogere temperatuur geeft een hoger gemiddeld waterdampgehalte in de atmosfeer door de genoemde temperatuurafhankelijkheid van de waterdampspanning. Dit staat ook wel bekend als de wet van Clausius-Clapeyron.

JanvdH2
JanvdH218 jul. 2021 - 6:01

Jammer dat " links" in Nederland nooit aan de macht is geweest (in ieder geval niet in de afgelopen 30 jaar) Jammer dat er onder Rutte I duidelijk een meerderheid was voor een kerncentrale, jammer dat Mark " windmolens draaien op subsidie" vergeten was dat kerncentrales nog veel meer subsidie nodig hebben en kon dat natuurlijk politiek niet verkopen. Jammer dar " rechtse" mensen zo'n slecht geheugen hebben Het bouwen van een kerncentrale duurt minimaal 15 jaar, dat helpt niet met het behalen van klimaatdoelen

Molly Veenstra
Molly Veenstra18 jul. 2021 - 6:58

Je overschat de macht van links. Als rechtse partijen zo graag kernenergie willen, waarom hebben ze dan nooit meer dan twee (stroom leverende) centrales gebouwd, waarvan er één weer is gesloten? Dat had makkelijk gekunt, want Nederland heeft slechts één links kabinet gehad. Alle andere kabinetten waren rechts. Dat komt omdat ook rechtse partijen, geen kernenergie willen. Het is te duur. In tegenstelling tot Frankrijk had Nederland veel aardgas dat veel goedkoper stroom kon leveren.

lmgikke
lmgikke18 jul. 2021 - 7:34

onzin. Totale onzin. Er is niet genoeg brandstof beschikbaar om de hele wereld van energie te voorzien via Kernenergie. Het delven van brandstof kost ook CO2, zeker als de hele wereld overstapt. Nog los van de beperkte beschikbaarheid via discutabele regimes. Kernenergie is een dooddoener, nog nooit economisch rendabel geweest , veel te duur. Het bouwen duurt decennia en is dus geen oplossing. Daarnaast gaat er elke 10 jaar iets groots mis met een kerncentrale (Oorzaak is niet relevant, het gaat elke 10 jaar mis, menselijke fout, aardbeving of wat dan ook). Als dat in Nederland gebeurt is het einde Nederland. (en Nederland ligt grotendeels onder de zeespiegel! En het deel wat er boven ligt is momenteel overstroomt).

Pindaklaas
Pindaklaas18 jul. 2021 - 13:58

e overschat de macht van links. Als rechtse partijen zo graag kernenergie willen, waarom hebben ze dan nooit meer dan twee (stroom leverende) centrales gebouwd, waarvan er één weer is gesloten? De kerncentrale in Borsele is verlieslijdend. Dat was de andere kerncentrale ook en het bedrijfsleven zit niet echt te springen om een nieuwe centrale te financieren. Gelukkig maar, want het klinkt leuk als rechtse politici verkondigen dat kerncentrales duurzaam zijn, dat zijn ze helemaal niet.

BartP2
BartP217 jul. 2021 - 16:38

Ik denk dat we hier mee moeten leren leven. Natuurrampen hebben zich altijd al voor gedaan, door klimaatverandering worden ze alleen wat heftiger. Waar ik me meer zorgen over maak is de exploderende bevolkingsgroei. Samen met de industriële onwikkelingen in landen als China. De hele Europese Green Deal verwordt op deze manier tot een druppel op een gloeiende plaat. En ja het is erg dat huizen weggespoeld zijn. Maar huizen kunnen worden herbouwd, alles is verzekerd. Ik maak me meer zorgen over de honderdduizenden nederlanders die op de wachtlijst staan voor een huis, maar steeds langer moeten wachten. We hebben écht een bevolkingsprobleem.

4 Reacties
The Apple
The Apple17 jul. 2021 - 20:29

Die honderdduizenden Nederlanders die op de wachtlijst staan voor een huis kunnen me -in dit verband- geen moer schelen, want die vallen volledig in het niet bij de miljoenen die het met nog veel minder moeten doen. Het grootste probleem is, dat ze jullie niet kunnen dwingen om je ecologische voetafdruk aan te passen, zodat er ook nog wat voor hen overblijft. Als het aan mij lag, dan gaf ik ze de wapens daartoe in de hand.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles18 jul. 2021 - 3:30

En dan te bedenken dat ik dit al jaren te berde breng maar was een roepende in de woestijn.

lmgikke
lmgikke18 jul. 2021 - 7:35

Hoi Bart, dat is nu net de essentie. We zullen er niet mee kunnen leven, de planeet wordt rap onleefbaar voor de mens.

Salama.
Salama.18 jul. 2021 - 9:31

Ik verwacht dat die bevolkingsgroei op niet al te lange termijn fors af zal remmen omdat hele stukken van de aarde simpelweg onleefbaar worden. Bij voorbeeld in Bagdad, een stad met ruim 8 miljoen inwoners, is het in de zomer dag in dag uit ruim 40 graden, op dit moment zelfs 47 graden. De mensen zullen daar wel wat gewend zijn maar dit is niet gezond meer.

Tom Lucassen
Tom Lucassen17 jul. 2021 - 16:07

En dan een Rutte in Limburg die allang opgehoepeld had moeten zijn, die niet eens het woord klimaatverandering/crisis in de mond durft te nemen. De lafaard. Wel goede sier maken en zieltjes winnen daar, maar leiderschap ho maar. Zwakste minister-president die we in NL ooit gehad hebben.

Bouwman2
Bouwman217 jul. 2021 - 13:51

Overstromingen als huidige hebben zich vaker voorgedaan. Er zijn er die al opgetekend zijn in de tijd van Karel de Grote en berucht zijn de rampzalige sint Elisabethsvloeden uit de 15e eeuw. Die schijnen te maken hebben gehad met de Hoeken en de Kabeljauwen. Onmogelijk is het niet. Er zijn meer overstromingen geweest dan heiligen op de kalender. . Waarschijnlijk heeft de huidige overstroming een connectie met de opwarming van de aarde, maar om een direct verband te gaan leggen is wel erg zelfverzekerd. . De Ugendazaak was een kwestie van een stellige belofte doen. De rechter zei daarover: beloofd is beloofd. Wederpartij was te stellig en te snel. Dus iets minder stellig en iets minder snel geldt voor iedereen en in vrijwel alle gevallen..

4 Reacties
vdbemt
vdbemt17 jul. 2021 - 15:10

Na 50 jaar geleden de eerste wetenschappelijke signalen, vind jij conclusies n.a.v, meerdere bevestigingen in deze tijd (niet alleen deze overstroming, maar ook bijv de extreme hitte en branden in Canada) te snel??

Tom Lucassen
Tom Lucassen17 jul. 2021 - 16:09

Ach die twijfel, die zijn wetenschappers allang voorbij. Tijd voor actie, al is het vrees ik te laat. In Duitsland zijn ze wat dat betreft wat stelliger (en feitelijker).

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 jul. 2021 - 16:09

ja en natuurlijk heeft de noordpool een keer in brand gestaan en was het eerder meer dan 50 graden in canada en ga zo maar door MAAR NOOIT TEGELIJK!

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 jul. 2021 - 9:55

Het kost mensen vooral moeite dingen na te laten. Met geen auto & geen vlees doe je in ieder geval iets.

Pindaklaas
Pindaklaas17 jul. 2021 - 13:15

De plannen die Timmermans onlangs presenteerde gaan ook niet helpen. Al zouden we nu per direct stoppen met de uitstoot van CO2, dan nog gaat de opwarming onverminderd hard door. De cyclus is niet af te remmen. Er verdwijnt nu vanuit de aarde al zoveel broeikasgas (smeltende permafrost, amazone) dat we beter kunnen kijken hoe we de gevolgen van de klimaatverandering zo pijnloos mogelijk kunnen laten verlopen. Dat zal bijvoorbeeld zijn dat er hele volksverhuizingen moeten plaatsvinden. Meer ruimte voor water, meer en hogere dijken, maar ook land opgeven. En vooral ook, help mensen die niets te makken hebben ook aan duurzame energie. Nog een puntje, de voedselvoorziening komt natuurlijk ook enorm in gevaar. Ook daar moeten we veranderingen gaan doorvoeren.

2 Reacties
lmgikke
lmgikke18 jul. 2021 - 7:41

Gelijk heb je. Maar wat is je voorstel dat we doen met al die ontkenners die het probleem alleen maar groter maken door geen actie te propaganderen? De egoïstische asociale medemens die te dom is om een wetenschappelijk artikel te begrijpen, maar wel op social media de stemming loopt te beïnvloeden? En vervolgens over gaat tot intimidatie en geweld als het niet bevalt (boeren, viruswaanzin)? En al die enablers die dat wel prima vinden (vaak onder het mom van 'vrijheid van meningsuiting' maar in werkelijkheid omdat men de harde waarheid niet onder ogen wil komen en dus het stiekem toch prachtig vind), omdat ze dan niet hoeven te veranderen?

Pindaklaas
Pindaklaas18 jul. 2021 - 9:52

@Imgikke, Ik heb geen voorstel betreffende de ontkenners. Het enige wat denk ik helpt, is telkens weer hameren op de urgentie.

PversusNP
PversusNP17 jul. 2021 - 12:28

Klimaat is erg belangrijk maar wie moet dit nou betalen ? Je zou misschien iedereen kunnen zeggen. Arme mensen en wat zwakkeren zullen ook meebetalen en tja. Die zijn al arm of hebben het niet erg breed. Dit zal erg veel weerstand opwekken zodra ze het in hun al matig gevulde beurs voelen. Vervolgens krijgt extreem rechts vrij spel op deze stemmers. Multinationals laten betalen ? Die betalen nu al geen belasting en zullen het later ook niet doen. It's a global economy stupid en de ultra rijken kunnen geld blijven rondpompen en niks betalen. De hogere inkomens ? +80 k per jaar ? Die stemmen al doorgaans VVD en D66 en zullen hun voeten blijven slepen. Tja, die willen niet weer kind van de rekening worden. Iedereen vind klimaat belangrijk maar er is een patstelling gaande en zonder precies de kosten rond te hebben en een akkoord te krijgen vanuit alle stakeholders. No chance ! Over 10 jaar praten we nog precies hierover zonder dat iets bijzonders is gebeurd. Enige wat zou kunnen bijdragen is de ontwikkeling van technologie die hetzelfde kost of goedkoper is maar klimaatneutraal is. Investeer in Technologie ! Alleen met dat krijg je voldoende draagvlak maar je kan niet echt harde tijdslijnen hieraan verbinden !

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 jul. 2021 - 16:14

sorry maar de enige oplossing is een strikte scheiding tussen bedrijf en staat dat wil zeggen dat de grote bedrijven geen enkele politieke macht meer mogen hebben zij zijn verantwoordelijk en niemand anders en de reden dat onze politici te weinig doen is omdat die de belangen van deze bedrijven vertegenwoordigen en niet die van hun eigen bevolking er zou derhalve dan ook een streng verbod moeten komen op politici die voor, tijdens of na hun carriere werken voor deze bedrijven of geld en/of goederen van ze ontvangen . de bedrijven zelf dienen opgesplitst te worden in kleinere eenheden om de macht die ze alsnog zullen proberen uit te oefenen te breken en medewerkers van bedrijven dienen hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden voor begane misdaden - niet het bedrijf dat lachend een boete van een paar miljoen betaald

EchtWaar?
EchtWaar?17 jul. 2021 - 12:10

Hebben we jarenlang het idee gehad van de maakbare samenleving, en er achter gekomen dat dit niet mogelijk is. Zijn we nu overgestapt naar het idee van het maakbare klimaat? Bizar dat er mensen zijn die denken de "klimaatverandering" kan worden opgelost met een grote zak geld. Hou uw geld in uw zak, en verspil het niet met te investeren in deze luchtkastelen. Maar spendeer het liever in ideeën om ons leefgebied in stand te houden. Bijvoorbeeld door te verhuizen naar gebieden die niet onderlopen met water mocht al het ijs smelten. Of hogere dijken, bijvoorbeeld. Is een stuk goedkoper dan de miljardenverslindende ideetjes die geen zoden aan de dijk zetten.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt17 jul. 2021 - 13:18

"Zijn we nu overgestapt naar het idee van het maakbare klimaat?" Het valt toch niet te ontkennen dat we invloed hebben op het klimaat. Met 'ons' (allemaal en iedereen) gedrag. Die invloed is echter een verkeerde. Dan moet een goede invloed toch ook kunnen als we ons gedrag veranderen. "Bizar dat er mensen zijn die denken de “klimaatverandering” kan worden opgelost met een grote zak geld." Dit heb je ergens anders vandaan, want daar wordt hier niet over gesproken. Zelf zeg je daarover: 'spendeer het liever in ideeën om ons leefgebied in stand te houden.' Waarmee je EN aangeeft dat zulke ideeën nodig zijn. EN toegeeft dat dat geld kost. Dan is het raar om eerst te zeggen: 'Hou uw geld in uw zak'. Miljardenverslindende ideetjes die geen zoden aan de dijk zetten, daar zitten we inderdaad niet op te wachten. Goede ideeën moeten we hebben. En die kosten ook geld. Maar vooral is nodig: het besef hoe slecht we ervoor staan en de WIL om er wat aan te doen.

TwoTone
TwoTone17 jul. 2021 - 12:09

Dus als je logisch nadenkt moet je maatregelen treffen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen. De kans dat een klimaatplan in het kleine europa een opwarming tegenhoudt voor de gehele aarde acht ik veel te klein om daar m’n geld op te zetten. Gaat Brussel ons geld terugbetalen als met vrij grote zekerheid gaat blijken in 2050 dat Timmerman’s maatregelen nauwelijks effect hebben gehad ? En wie is er aansprakelijk als we te weinig voorzorgen hebben getroffen ? Gaan de erven Timmermans onze kinderen dan vergoeden ?

4 Reacties
vdbemt
vdbemt17 jul. 2021 - 13:27

Dus linksom of rechtsom, Timmermans heeft het gedaan? "Dus als je logisch nadenkt moet je maatregelen treffen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen" Dat zie je dus wel in. Maar als iemand met een plan komt, een Europees plan (dat is voor het eerst; er is nog nooit een plan in die grootte aan de orde geweest) dan is het weer: 'het kleine Europa, dus dat gaat niet werken? Wat dacht je van de 'kleine' VS die, godzijdank, door Biden weer tot zinnen zijn gekomen? En het zal niet zo heel lang meer duren of China (die gaan technologisch als een dolle) wordt koploper in de nieuwe technologieën. Dus houd eens op met we (eerst Nederland en nu Europa) zijn te klein dus dat gaat niet werken. Kom er gewoon voor uit dat jij er geen zin in hebt. Dan mag de wereld hopen dat jouw soort ver in de minderheid blijft.

Tom Lucassen
Tom Lucassen17 jul. 2021 - 16:15

Maatregelen die sowieso goed zijn voor de natuur, zijn per definitie te verdedigen. Of het klimaat er nu mee veranderd of niet. Omdat we toch al te laat zijn, maar lekker snel nog meer rotzooi maken?

Mohawk2
Mohawk217 jul. 2021 - 16:28

"een klimaatplan in het kleine europa" Je kunt over Europa veel zeggen, maar onze CO2-voetafdruk is objectief niet bepaald klein te noemen! En hetzelfde geldt voor de ecologische voetafdruk die de inwoners van Europa jaarlijks op aarde achterlaten. Ik sluit me bij vdbemt aan: jij hebt er geen zin en wijst liever naar anderen... die moeten eerst. Dat is tegen je eigen belang en dat van je nageslacht in. Want het gaat inmiddels - na bijna vijf decennia politiek dralen sinds klimaatsverandering op de agenda kwam (mij werd in de vijfde klas op lagere school in 1975 al geleerd dat CO2 een broeikasgas is dat onze aarde zal opwarmen als we de uitstoot daarvan niet indammen) - niet meer over of we binnen nu en dertig jaar kunnen sturen of we de opwarming rond de 1,5 graad kunnen houden. We zullen heel snel alle zeilen moeten bijzetten om überhaupt nog een leefbare planeet voor mensen in 2100 achter te laten! En daar hebben we iederéén voor nodig, óók het "kleine" Europa. Wachten is geen optie.

TwoTone
TwoTone17 jul. 2021 - 17:18

Wie zegt dat ik er geen zin in heb ? Ik doe juist volop mee met energiebesparende zaken. Rij ook 109% electrisch tegewoordig zelfs. Alleen we gaan er geen zak mee opschieten. Dat wil ik best notarieel vastleggen , dat Timmermans plan de aarde niet gaat redden. Wat ik dus wil: investeren in maatregels om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

ton14024
ton1402417 jul. 2021 - 11:35

De klimaatcrisis is hier, zeker, maar toont nog niet het ware gezicht. Mogelijk 5 miljoen doden per jaar zegt u? Dan hebben we toch mooi 1000 jaar voor adaptatie. Echt, Limburg is een wake-up call. Toon uw dankbaarheid, open uw beurs.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland17 jul. 2021 - 11:21

politici kunnen alleen in economische termen denken en zitten in de zak van de grote bedrijven we moeten dus een methode vinden van ze af te komen - en dan het liefst via democratische weg in nederland is er geen partij om op te stemmen en dat geldt ook voor de landen met de macht iets te veranderen . dus ik zou het zo 1 2 3 ook niet weten - we moeten denk ik maar stoppen onze kinderen te leren om met computers om te gaan en vaardigheden onderwijzen als vuurmaken, jagen , zwemmen en dat soort zaken . focus dus op overleven - de rijken zullen hun bunkers al wel klaar hebben

1 Reactie
Tom Lucassen
Tom Lucassen17 jul. 2021 - 16:14

Ik ben 100% voor democratie, maar als politici dit systeem willens en wetens saboteren mag het allemaal wat ongezelliger dan 1x per 4 jaar een kruisje zetten, waar niets mee gedaan wordt.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman17 jul. 2021 - 10:55

Komt goed, de G20 is al bezig om de pensioen tegoeden te gebruiken, aangezien je niet met de huidige schulden kunt betalen. https://www.climategate.nl/2021/07/g20-onderschrijft-wereldwijde-co2-belasting/ "Bankiers die als gast waren uitgenodigd op de G20 spraken ook over de noodzaak om pensioenfondsen te ‘ontsluiten’, zodat ze het spaargeld van gewone mensen kunnen investeren in de bestrijding van de klimaatcrisis."

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens17 jul. 2021 - 12:00

@ Ook een mening Jij schrijft: Komt goed, de G20 is al bezig om de pensioen tegoeden te gebruiken, aangezien je niet met de huidige schulden kunt betalen. Interessant is de vraag wat nou maakt dat jij een dergelijke tekst en bron serieus neemt. Geloof jij werkelijk dat er tijdens een G20 bijeenkomst uitgesproken wordt de pensioenfondsen leeg te halen? Waarom zou de Europese commissie zo verschrikkelijk veel geld lenen als het gewoon uit de pensioenfondsen gehaald kan worden? En hoe stel je voor dat de G20 dat gaat doen? Briefje naar het bestuur van Zorg en Welzijn? Voor mij lever je hier een perfect voorbeeld hoe mensen zonder enige kennis en ontwikkeling bereid zijn alles te geloven dat past in hun primitieve wereldbeeld. Die soort websites zijn totaal ongeloofwaardig. Het komt inderdaad goed. Het bestuur en de leden van pensioenfondsen, werknemers en werkgevers, bepalen het beleggingsbeleid. Veel pensioenfondsen willen af van vervuilende beleggingen in olie, industrie en andere zaken waar je vraagtekens bij kan zetten. Maar ze gaan zelf over hun beleggingsbeleid, niet de G20.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles17 jul. 2021 - 12:00

De rente is middels negatief dus lenen lijkt me een betere optie. Wat denk je hoe de verkiezingen zullen verlopen als onze pensioenen worden uitgehold? De anti-klimaat-partijen zullen een monsterzege behalen en een Nexit is dan een kwestie van een paar jaar.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman17 jul. 2021 - 16:45

Zegt nooit nooit! https://financieel.infonu.nl/diversen/168264-pensioenroof-door-uitnamewet-veel-minder-abp-pensioen.html Met dank aan Lubbers en Kok.

DaanOuwens
DaanOuwens17 jul. 2021 - 21:52

@ Ook een mening Jij schrijft: Zegt nooit nooit! En nu weer een linkje naar een site vol met flauwekul. Lees jij wel eens iets van een website die wel betrouwbare informatie biedt? Ben je soms een verzamelaar van fake news? Ook destijds is er geen geld uit het ABP gehaald. Werkgevers en werknemers hebben destijds besloten ambtenaren enkele jaren premievrijstelling te geven om netto meer loon over te houden. En vanwege de toen te grote reserve heeft het kabinet als werkgever een deel van de eerder gestorte pensioenpremie, het werkgeversdeel, teruggekregen. Er is nooit sprake geweest van een roof van de kas, de maatregelen zijn genomen met instemming van alle betrokken partijen. Dus weer dezelfde vraag: .. wat nou maakt dat jij een dergelijke tekst en bron serieus neemt? Kan je zelf niet nadenken? Lees je nooit fatsoenlijke bronnen? Waarom val je anderen lastig met dit soort onzin? Wat wil je hier nou mee bereiken?

JanvdH2
JanvdH218 jul. 2021 - 6:05

Je vertrouwt de mening van de leugenaar en charlatan Hans Labohm....

lmgikke
lmgikke18 jul. 2021 - 7:46

@donkerekamer Dat kan heel goed zijn dat het zo zal gaan in Nederland. En wat gebeurt er dan? klimaatcrisis is een feit. Nederland is een handelsland onder de zeespiegel. Men zal de dijken aanleggen aan de grens, Nederland loopt onder en mag het lekker zelf uitzoeken. Als de Nederlander dus voor jouw scenario kiest, dan krijgt de Nederlander wat tie verdient.