Joop

Nee Martin Bosma, het nationaalsocialisme was niet links

  •  
03-03-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1441 keer bekeken
  •  
Hitler-affiche

© Afbeelding: screenshot YouTube

Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij, het was een benaming waarmee Hitler hoopte alle klassen en standen achter zijn vaandel te lokken
Tot de hardnekkige leugens van onze tijd behoort de aantijging dat nationaalsocialisme ook een vorm van socialisme is. Zij wordt in ons vaderland verspreid door PVV-ideoloog en -fabuleerder Martin Bosma. De feiten liggen anders.
Een pot nat Na zijn demobilisatie bleef Adolf Hitler als bijverdienste in München een beetje spioneren voor het Duitse leger. In dat kader moest hij een vergadering bezoeken van de pas opgerichte Deutsche Arbeiter Partei want alles met het woord ¨arbeider¨ erin, dat vreesden de generaals als de pest. De bijeenkomst viel echter reuze mee: het doel van de nieuwe partij was om de arbeiders op te nemen in de grote ¨volkse¨ beweging die het door de nederlaag van de Eerste Wereldoorlog vernederde Duitsland op in al zijn glorie wilde herstellen. Het Duitse Rijk was niet overwonnen door de geallieerden, hoorde Hitler op de vergadering, maar ten val gebracht door een dolkstoot in de rug door linkse revolutionairen en joden wat trouwens een pot nat was. Dat kwam geheel overeen met zijn eigen denkbeelden. Na een week werd Hitler zeer actief lid van de Deutsche Arbeiter Partei en weldra nam hij door het vuur van zijn woorden de leiding over.
De naam van zijn nieuwe partij vond Hitler helemaal niks, want te weinig onderscheidend. Hij keek om zich heen of hij zich iets beters kon toeëigenen. Dat deed de toekomstige Führer vaker. Hij jatte alles bij elkaar. Zo had hij het antisemitisme van dr. Karl Lüger, voor de Eerste Wereldoorlog succesvol burgemeester van Wenen, naar wie de elegante Karl Lügerring vernoemd is. Lüger gebruikte jodenhaat om met zijn katholieke partij de socialisten de pas af te snijden. Eenmaal op het stadhuis gezeten verklaarde hij: ¨Wie er hier jood zijn, bepaal ik zelf wel¨, zodat het wat antisemitisme betreft bij woorden bleef. Hier ging Hitler niet met zijn grote voorbeeld mee. Wel was hij sterk beïnvloed door Lügers ideeën over klassensamenwerking in plaats van klassenstrijd. Dat speelde ook een centrale rol in de volkse beweging die alle rangen en standen aaneen wilde smeden om een groot Duitsland op te bouwen. Zo kon dan eindelijk de superioriteit van het Arische, Duitse ras tot zijn recht komen terwijl het “parasiterende joodse ras” van het lichaam des volks werd losgetrokken.
Samenhangend programma van haat Het was een samenhangend programma van haat, agressie en geweld maar daarmee had Hitler nog geen behoorlijke naam voor zijn partij. Hij keek eens om zich heen en stelde vast dat de grootste politieke beweging in het Rusland van vlak voor de communistische machtsovername de partij was der Socialisten-Revolutionairen , die zich ideologisch baseerde op allerlei vage gedachten rond een te herstellen oud-Russische solidariteit als basis voor de samenleving. Hitler vertaalde dat niet-correct als Sociaalrevolutionaire Partij. Het klonk goed maar het kon de middenklasse en vooral rijke sponsors afschrikken. Nee, sociaalrevolutionair moest de partij niet heten.
Gelukkig was er een alternatief voorhanden. In 1918 had de Nationale Socialistische Partij van de keurige professor Masaryk op vrijwel geweldloze wijze de onafhankelijkheid van Tsjechoslowakije bewerkstelligd. Die partij was patriottisch, democratisch en progressief maar dat deerde Hitler niet. Hij doopte de Deutsche Arbeiter Partei om in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Het nationale en het Duitse zou – hoopte hij – de vrees van lui als de generaals voor wie hij spioneerde, wegnemen. Bovendien had je toen in Duitsland radicale officieren die zich nationale bolsjewieken noemden, omdat zij net zo genadeloos en gewelddadig door wilden tasten als de Russische communisten die bezig waren de Sovjet-Unie tot stand te brengen.
Duizelt het U van al die namen? Even pauze dan: luister drie minuutjes naar de Grossdeutsche Rundfunk, waarschijnlijk de Reichssender Stuttgart.
Hakenkruis Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij, het was een benaming waarmee Hitler hoopte alle klassen en standen achter zijn vaandel te lokken. Dat vaandel was een rode vlag met in het midden een hakenkruis in een witte cirkel. Dat hakenkruis was al lang in gebruik bij allerlei volkse en in het bijzonder antisemitische agitatoren. Het was oorspronkelijk een Indiaas vruchtbaarheidssymbool dat voor een echt Arisch teken werd aangezien. Ook gejat. Ook plagiaat. Net als de naam van zijn partij.
Nog geen tien jaar later zongen de de leden van de Hitlerjeugd Ja, die Fahne is mehr als der Tod. De vlag is meer als de dood.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (133)

M4
M49 mrt. 2017 - 9:48

Het Nationaal Socialisme en het Communisme hebben in ieder geval gemeen dat zij de grootste massamoordenaars van de 20e eeuw hebben geleverd. Het communisme hoort in mijn opinie duidelijk bij links. De enige fatsoenlijke beweging die de 20e eeuw heeft voortgebracht, is de door zowel uiterst links als uiterst rechts, veel gesmade sociaaldemocratie. De val van de Weimar republiek en de opkomst van en machtsovername door Hitler, veelal op het conto van von Papen geschreven, is in werkelijkheid veroorzaakt door de aan de leiband van Stalin lopende Kommunistische Partei Deutschland. De sociaal democraten werden als ik het goed heb, door hen sociaal fascisten genoemd. De vraag in hoeverre de nazi's links waren vind ik niet zo interessant, zij waren racistisch en totalitair met populistische/linkse trekjes. De communisten waren ook totalitair en bezig, weliswaar niet met een rassenstrijd, maar wel met een klassenstrijd, wat de nodige koelakken (3 miljoen?) in de Oekraïne het leven heeft gekost. Links mag wel eens nadenken over de eigen totalitaire en moorddadige trekjes. Overigens ben ik van mening dat wij het communisme en al de slachtoffers die deze beweging, direct en indirect hebben gemaakt, te danken hebben aan het ongeremde kapitalisme van de 19e eeuw.

1 Reactie
M4
M49 mrt. 2017 - 9:55

En om de zaak compleet te maken, het fascisme en nationaal socialisme, hebben we te danken aan de door de eerste wereldoorlog op de klippen gelopen burgerlijk/nationalistische/kapitalistische maatschappij van het Europa van voor 1914.

Myconius
Myconius8 mrt. 2017 - 10:12

Dhr Van der Horst versimpelt het verhaal. Voordat Hitler bij de DAP aansloot had de partij al een programma geschreven dat wel degelijk op sociaal-economisch vlak links was (en fel anti-liberaal). Dat Hitler dit vervolgens in stappen ongedaan maakte is wel een feit, maar de laatste stap werd pas genomen tijdens de nacht van de lange messen (1934) toen de linkervleugel van de Nazi-partij, die geleid werd door Gregor Strasser, werd uitgeschakeld. Zin broer Otto Strasser was al 4 jaar eerder uit de NSDAP gestapt toen hij doorkreeg dat de partij aan het verrechtsen was. Hij schreef toen het artikel "Die Sozialisten verlassen die NSDAP". Hierin schreef hij oa; 'Wir hielten und halten den Nationalsozialismus vor allem aber für die große Antithese des internationalen Kapitalismus' http://www.ns-archiv.de/nsdap/sozialisten/sozialisten-verlassen-nsdap.php

1 Reactie
Myconius
Myconius8 mrt. 2017 - 12:56

Minder over het topic links/rechts maakt dhr van der Horst een aantal echte fouten in zijn verhaal. Zo kwam de naam niet uit Tjechoslowakije, maar uit Hitlers Oostenrijk. Daar bestond de DNSAP die ook al het hakenkruis als symbool voerde. In 1920 gingen beide partijen (DAP en de DNSAP) een samenwerkingsverband aan, waarbij de Duitse partij de naam en het symbool overnamen.

Kim Hilman
Kim Hilman7 mrt. 2017 - 20:31

Dit artikel begint met de aankondiging van feiten.

StHuck
StHuck4 mrt. 2017 - 14:50

Hoezeer het in het interbellum uit dezelfde vijvers vissende fascisme en socialisme ook verschilden in bepaalde theorieën, de aanhang, maar ook de ideologieën kenden ook duidelijke overeenkomsten, vormden elkaar, en daarbij zeker ook naar elkaars evenbeeld. Mooi voorbeeld is hoe Fidel Castro groot bewonderaar was van Mussolini de uitvinder van het totalitarisme en diverse zaken uit diens theorieën en praktijken overnam. Ook op theoretisch gebied nam Castro duidelijk zaken over van het totalitaire gedachtegoed van Mussolini. Er zijn diverse bronnen, waaronder Castro zelf, waaruit bewondering en navolging op punten, en dan met name het totalitaire aspect blijkt. Klein voorbeeld wat betreft het totalitaire denken in de theorie: “Everything within the state, nothing outside the state, nothing against the state.” (Benito Mussolini, Doctrine of Fascism, 1932) “Dentro de la revolución todo, fuera de ella nada”, (“Everything within the Revolution, nothing outside of it.”) Fidel Castro June 16, 1961 Waar de een de theorie rondom het volk verbonden met de natie centraal stelt, doet de ander dat wat betreft het volk verbonden met de enige geaccepteerde ideologie. In de praktijk waren en zijn er natuurlijk des te meer overeenkomsten. Dictaturen richten zich op wat werkt en onderscheiden zich dan maar weinig. Erfopvolgers van het door Mussolini gemunte totalitarisme zag je in het Sovjet-imperium, maar zie je ook nog steeds in Venezuela, maar in mindere mate ook in verscheidene andere Zuid- en Midden-Amerikaanse landen, in Afrika, in Oost-Europa, en Azië.

6 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman4 mrt. 2017 - 17:00

[Mooi voorbeeld is hoe Fidel Castro groot bewonderaar was van Mussolini] Heb je daar wat betrouwbare bronnen voor? Of roep je maar wat? [Er zijn diverse bronnen, waaronder Castro zelf, waaruit bewondering en navolging op punten, en dan met name het totalitaire aspect blijkt] Begin maar eens met die bewondering. Waar spreekt Castro precies zijn bewondering uit voor Mussolini? Die 2 citaten zeggen natuurlijk niks. Elke politicus heeft wel eens iets gezegd wat in de verte lijkt op wat een andere politicus gezegd heeft. En ‘de revolutie’ is een totaal ander concept dan ‘de staat’.

StHuck
StHuck5 mrt. 2017 - 9:22

Het is algemeen historisch bekend dat Castro niet alleen bewonderaar was van het totalitarisme van Mussolini maar bijvoorbeeld ook van de Spaanse fascist Jose Antonio Primo de Rivera en het socialistische fascisme van Juan Peron. Aardig weetje is ook dat het regime van Batista gesteund werd door de Stalinistische Socialistische Volkspartij. Pas nadat de via de revolutie aan de macht gekomen Castro de arbeiders en boeren door tegenkrachten uit binnen- en buitenland (lees voor dat laatste de VS) niet de hervormingen kon leveren die hij beloofd had zocht hij steun bij die voormalige medestanders van Batista en kwam hij uiteindelijk ook tot de Russisch-communistische invloed. De socialistisch-communistische regimes in Midden- en Zuid-Amerika, net als op diverse Caraïbische eilanden hadden overigens in veel gevallen een mix van socialistisch fascistische elementen die eigenlijk een natuurlijk geheel vormden. Zo had je behalve Peron in Argentinië, Trujilo van de Dominicaanse Republiek, Somoza in Nicaragua, Duvalier in Haïti, en nog anderen die moeiteloos fascisme en socialisme in één regime herbergden.

Mark Huysman
Mark Huysman5 mrt. 2017 - 11:28

@StHuck Ik constateer dat je niet in staat bent om enige onderbouwing te leveren voor je beweringen. Je komt alleen maar met nieuwe niet onderbouwde beweringen. Daarom opnieuw: waaruit blijkt dat Castro bewonderaar was van Mussolini? Je zegt dat er diverse bronnen zijn waaruit die bewondering blijkt. Waarom kom je niet over de brug met die bronnen? (Dat de stalinisten collaboreerden met Batista is overigens een algemeen bekend feit. Een van de redenen dat Castro en Gueverra hun eigen weg gingen. Vanaf ’54 werd de PSP overigens onderdrukt en haar leden vervolgd….maar dit terzijde, we hebben het niet over de stalinisten maar over Castro)

Myconius
Myconius8 mrt. 2017 - 12:37

Het citaat van Mussolini is niet van Mussolini maar van zijn ghostwriter (Giovanni Gentile) hoewel hij het er waarschijnlijk wel mee eens was, want hij heeft zijn handtekening eronder gezet. Verder lees ik ook nog in de ander reactie 'Het is algemeen historisch bekend dat...' Nu ben ik een historicus (ik studeerde Talen en Culturen van Latijns Amerika en Geschiedenis aan de RUL) en nog even los van het feit dat je formulering een drogreden is, is zij niet waar. Het is zeker niet algemeen bekend. Ook inhoudelijk is het wat onlogisch. Castro was een parlementariër die samen met zijn collega's aan de kant geschoven werd door de staatsgreep van Batista en vervolgens aan een opstand begon. Mussolini was de architect van een opstand tegen het Italiaanse parlement. Ook in een ander opzicht zijn ze elkaars tegenpolen; de advocaat Castro kwam uit de elite en werd door de jaren heen steeds linkser. De journalist Mussolini kwam uit de arbeidersklasse en werd van marxist juist steeds rechtser. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten; ze eindigden beide als dictator. Maar ook in hun dictatuur zien we toch vooral verschillen; Mussolini maakte gebruik van een persoonlijkheidsverheerlijking die we in Cuba nooit gekend hebben. Castro had te veel andere persoonlijkheden te verheerlijken, van Marx tot Che. Mussolini had geen program (anders dan de wens de macht te willen behouden), Castro verloor zichzelf juist in getheoretiseer.

KnorretjeBig
KnorretjeBig10 mrt. 2017 - 10:58

@Mark Huysman "Daarom opnieuw: waaruit blijkt dat Castro bewonderaar was van Mussolini?" "maar ook is bekend dat hij bijvoorbeeld met bewondering toespraken van Benito Mussolini beluisterde en in de bioscoop bekeek." Is dit antwoord op uw vraag? https://informatiecuba.wordpress.com/2016/11/26/fidel-castro-1926-1944-1/

Mark Huysman
Mark Huysman12 mrt. 2017 - 22:08

[Is dit antwoord op uw vraag?] Nee Knorretje, niet bepaald. Ten eerste is dit afkomstig van een anti-Castro website en wordt er geen bron vermeld. Ten tweede grijpt dit terug op een periode dat Castro politiek nog totaal ongevormd was, 15 jaar voor de revolutie. Ten derde -als het al waar zou zijn- dan zegt het enkel iets over de spreekstijl van Il Duce. Jouw zinsnede wordt voorafgegaan door: “Castro zou zich later beklagen over die (rechtse, pro-Mussolini) opvattingen van zijn docenten”.

RU486
RU4864 mrt. 2017 - 10:46

Volgens mij heeft Bosma jarenlang gekeken , en kijkt nog steeds naar deze docu: https://www.youtube.com/watch?v=G_-PRj3HCpc Adolf Hitler The Greatest Story NEVER Told FULL DOCUMENTARY Duurt zo n 6 uur..

1 Reactie
OlavM
OlavM7 mrt. 2017 - 2:07

@ RU486: Dat zou zo maar kunnen. Wat een weerzinwekkende, racistische, antisemitische, nazistische, revisionistische enz. propaganda.....

rbakels
rbakels4 mrt. 2017 - 10:26

"Links" was ooit synoniem voor "socialistisch". Nu noemen ze bij de PVV partijen "links" die in hun ogen te weinig discrimineren en het verdommen om toe te geven dat de islam een gevaarlijke achterlijke ideologie is, en dat soort onzin. Nu was Adolf H. een uitgesproken racist

rick verdonschot
rick verdonschot4 mrt. 2017 - 2:57

Zomaar een paar zaken die door de nazi's geintroduceerd zijn: Kinderbijslag, ziekenfonds, loonheffing, de ontslagvergoeding, vakantiegeld, gratis hoger onderwijs, hogere pensioenen, loonsverhoging en belastingverlaging etc. Hitler was fel tegen het kapitalisme, de macht van de banken en het grootkapitaal. Bedrijven betaalde tot wel 98% belasting over hun winst en zolang er ook maar nog maar 1 soldaat aan het front was, waren winstbejag door oorlogsvoering taboe.. Dat lijken me nogal linkse standpunten. Maar de financiers van Hitler waren de grote Amerikaanse bedrijven (General Motors, IBM, Ford, Standard Oil, I.G. Farben en een aantal grote Amerikaanse banken zijn schatrijk geworden van het financieren van beide kanten van de oorlog). Deze tactiek was erg succesvol: Na de 2e wereldoorlog had de VS de helft van de wereldeconomie in handen en ruim 80% van de totale hoeveelheid goud.

3 Reacties
Sonic2
Sonic24 mrt. 2017 - 11:11

Die 2e alinea is perfect. De eerste alinea zit vol met fouten. Kinderbijslag is eerder iets waar christelijke partijen voor zijn. Of het nu CU, SGP of CDA is. Het ziekenfonds, ontslagvergoeding, hoger onderwijs is meer iets wat wij nu als algemeen geaccepteerd zijn. Het laatste is meer een D66 en VVD punt. Ook de PVV is hier allemaal voor trouwens. Door jou uiteraard niet genoemd. Op het hogere onderwijs na. Hoger pensioenen is iets links, maar ook 50 plus en PVV doen het. Hitler was helemaal niet tegen kapitalisme. Hitler was tegen JOODS kapitalisme. Hij deed goede zaken met Duitse kapitalisten. Belastingverlaging is juist RECHTS. VNL propageert er mee. Hoe je dat onder links kan schuilen is me een raadsel. De PVV is ook zeer kritisch op banken. Ze was samen met de SP tegen het redden van de banken. PVV is zelfs voorstander van een banken heffing. http://www.bankingreview.nl/artikel/27095

Mark Huysman
Mark Huysman4 mrt. 2017 - 12:18

[Zomaar een paar zaken die door de nazi’s geintroduceerd zijn: Kinderbijslag, ziekenfonds, loonheffing, de ontslagvergoeding, vakantiegeld, gratis hoger onderwijs, hogere pensioenen, loonsverhoging en belastingverlaging etc.] Je moet naar al deze zaken specifiek kijken om te begrijpen wat voor rol ze speelden in de nazi-staat. B.v. kinderbijslag gold specifiek voor raszuivere gezinnen omdat Hitler het Germaanse ras wilde uitbreiden. Niet bepaald een links item. Loonsverhoging was minimaal. Terwijl het BBP enorm groeide stagneerden de lonen terwijl de winsten de pan uit rezen. Zie artikel: https://www.jacobinmag.com/2014/04/capitalism-and-nazism/ Het eerste grafiekje laat de stijgende winstvoet onder de nazi’s zien. Het tweede grafiekje (afkomstig uit Piketty’s Kapitaal in de 21ste eeuw) maakt duidelijk hoe groot het aandeel van het kapitaal was in het Nationaal Inkomen van Nazi Duitsland vergeleken met dat van de VS in dezelfde periode (BNP =1). Dat aandeel stijgt van 23% in 1933 naar 33% in 1938. Het aandeel van de lonen daalde dus met een zelfde %. Omdat de economie sinds Hitler aan de macht kwam, stevig groeide (o.a. door de oorlogsindustrie) betekende die daling in reeele termen stagnatie. Daarnaast profiteerden heel veel bedrijven van onbetaalde dwang- en slavenarbeid. Conclusie: De nazi’s zetten hun zware repressieve middelen in ten voordele van de kapitalistische klasse. [Hitler was fel tegen het kapitalisme, de macht van de banken en het grootkapitaal.] Nee, hij oreerde tegen de banken en het grootkapitaal maar dat was pure retoriek. Hij kreeg steun van grote industrielen en diverse banken. Nadat hij aan de macht kwam voerde hij een programma van privatiseringen door en zorgde hij er voor dat de lonen gedrukt werden zodat de winsten konden groeiden. De enige kapitalisten die hij aanpakte waren van joodse komaf. Had niks met antikapitalisme maar alles met antisemitisme te maken. [Bedrijven betaalde tot wel 98% belasting over hun winst] In de beginperiode werden de winsten ongemoeid gelaten. Pas toen de herbewapening flink op gang kwam kwam er een lichte stijging van de kapitaalsbelasting om uiteindelijk in de oorlog op 40% uit te komen, vergelijkbaar met dat in de VS. Veel sectoren (b.v. de auto-industrie) werden vrijgesteld van winstbelasting. Kapitaalbelasting van 98% heb ik nog nooit van gehoord. [Maar de financiers van Hitler waren de grote Amerikaanse bedrijven (General Motors, IBM, Ford, Standard Oil, I.G. Farben en een aantal grote Amerikaanse banken..] I.G. Farben was een Duits bedrijf. Het klopt dat Amerikaanse bedrijven de nazi’s hebben gesteund maar de meeste steun kwam toch echt van Duitse bedrijven en banken.

theoswg
theoswg4 mrt. 2017 - 13:18

Sluit me aan bij de bijdrage van Sonic, met een aanvulling op de reactie van Rick : Die "sociale" maatregelen zouden "links" zijn geweest als die voor iedereen hadden gegolden. Maar ze waren niet van toepassing voor b.v. joden, tegenstanders van het nazi-regime , gehandicapten, homosexuelen etc.Zolas bekend kregen deze laatsten een andere, minder aangename behandeling . Daarmee mijn stelling : spreken over links en rechts heeft alleen zin binnen een democratische stelsel waar je een parlement hebt , de egalitaire fracties zitten links van de voorzitter , de liberalen partijen rechts. Linkse partijen pleiten doorgaans voor een grotere invloed van de overheid , de rechtse voor een kleinere immenging daarvan. Daar tussenin allerlei varianten, die meestal centrumpartijen worden genoemd. Dat is volgens mijn zoals het hoort bij een democratie , die het hogere, uiteindelijke doel moet zijn van alle partijen.

Cinema2
Cinema24 mrt. 2017 - 1:25

Een samenlevingsvorm waarbij het individu ondergeschikt is aan het collectief is doodeng. Onze politieke leiders binnen Europa zetten hierop in, van "links" tot "rechts". Trump kwam voor mij niet als een echte verrassing, de aankomende Brexit, i told you so... Onze politieke lei(ij)ders kopen tijd, zijn aan het pleisteren. Mijn voorspelling de Euro gaat klappen dit jaar. Wat we dan krijgen, ik weet het niet. De schuldigen, juist ja onze politieke lei(ij)ders. De heren en dames actief in politiek Den Haag en Brussel zijn even vergeten voor wie ze nu eigenlijk in dienst zijn.

Puin Ruimer
Puin Ruimer3 mrt. 2017 - 23:12

Interssante beschrijving van de opkomst van AH. Echter de paradox is dat een sterke PVV bijdraagt aan dr vorming van een zo links mogelijk kabinet met als kern de SP, GL en de PvdA omdat de combinatie VVD, D'66, CDA en GL de 75 zetels niet haalt.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 mrt. 2017 - 9:49

"Zo links mogelijk", daar maakt per defintie de PVV deel van uit. Dat is immers de meest linkse partij in Nederland.

RoBru
RoBru3 mrt. 2017 - 23:04

Als een politieke partij zichzelf socialistisch noemt en in haar programma opneemt dat de staat de plicht heeft te zorgen dat alle burgers in hun levensonderhoud kunnen voorzien en anders door de staat worden onderhouden…. Als een partij uitbreiding van sociale voorzieningen, goede gezondheidszorg en dito onderwijs belooft die toegankelijk zijn voor iedereen… Als een partij onteigening van grond bepleit, ter voorkoming dat particulieren ermee speculeren en nationalisatie van bedrijven die een monopolie hebben en voor winstdeling bij grote bedrijven is… Als een partij het volk mobiliseert in (tegenwoordig Noord-Koreaans aandoende) massademonstraties… Dan kun je zo’n partij best links noemen, in ieder geval totdat de partij zich in 1941 gaat afzetten tegen Stalin.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 23:57

Je verspreidt desinformatie. Lees hier informatie over wat de NSDAP in 1930 werkelijk in het programma had staan.

Mark Huysman
Mark Huysman4 mrt. 2017 - 4:20

[Als een politieke partij zichzelf socialistisch noemt] Zo noemt die partij zich niet. Ze noemt zich nationaal-socialistisch en iedereen die de geschiedenis bestudeerd heeft weet dat dat totaal iets anders is. Los daarvan: vind jij de Democratische Volsepubliek van Korea ‘democratisch’? [Als een partij uitbreiding van sociale voorzieningen, goede gezondheidszorg en dito onderwijs belooft die toegankelijk zijn voor iedereen] Iedereen behalve joden en illegalen die het land uitgeschopt moeten worden. [Als een partij onteigening van grond bepleit, ter voorkoming dat particulieren ermee speculeren en nationalisatie van bedrijven die een monopolie hebben en voor winstdeling bij grote bedrijven is…] Iets wat enkel op papier stond maar waar ze in de praktijk niks mee deed. In tegendeel het beleid van de nazi’s was gericht op privatiseringen. [Als een partij het volk mobiliseert in (tegenwoordig Noord-Koreaans aandoende) massademonstraties…] Rechtse partijen kunnen het volk net zo goed mobiliseren als linkse partijen. Het gaat om de inhoud van die mobilisaties. [Dan kun je zo’n partij best links noemen] Niet dus. De partij was zo rechts als de pest. Niet alleen voerde ze grootscheepse privatiseringen uit, ook zorgde ze er voor dat de lonen stagneerden terwijl de winsten de pan uit rezen. Ze werd dan ook geholpen door de andere rechtse partijen en het Duitse (en deels Amerikaanse) grootkapitaal bij haar machtsgreep. Haar historische taak was het vernietigen van de Duitse arbeidersbeweging die een bedreiging vormde voor het kapitalisme. [in ieder geval totdat de partij zich in 1941 gaat afzetten tegen Stalin.] Waarom dat moment? Waarom niet het moment waarop ze de communisten en socialisten in concentratiekampen opsloot? Of eerder, het moment waarop haar voorlopers, de Freikorpsen, de linkse opstand van 1918-1919 in de pan hakten? Het pact met Stalin was puur militair-strategisch, had niks met ideologie te maken. Vergelijkbaar met het verdrag van München met de Britten en Fransen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 7:38

Je verspreidt desinformatie. Lees hier feitelijke informatie over wat er in het programma van de NSDAP stond en wat men er mee deed. https://de.wikipedia.org/wiki/25-Punkte-Programm

RoBru
RoBru4 mrt. 2017 - 9:00

Han, Ik citeerde de punten 10, 13, 14 en 15 uit het door jou aangehaalde 25 punten plan. Er staan meer punten in en inderdaad was de NSDAP in sommige opzichten nationalistischer en Germaanser dan de socialisten die (in ieder geval in theorie) globalisten avant la lettre waren. En natuurlijk zijn er grote verschillen: Hitler had bijvoorbeeld meer met het gezin dan Stalin. Maar vergelijk die punten met Stalin (van Scholieren.com): "In 1936 kreeg de Sovjetunie een nieuwe grondwet. In de zogeheten Stalin-constitutie stond dat de partij de leidende kern was van alle maatschappelijke en staatkundige organisaties." Hmmm... "Op alle terreinen waren de belangrijkste functies in handen van partijleden. De partij had aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 3,5 miljoen leden: 2% van de bevolking. De leden werden geselecteerd en vormden een nieuwe bevoorrechte klasse. Partijleden genoten privileges, die groter werden naarmate ze hoger in de hiërarchie kwamen. Voor die voordelen werd een hoge prijs betaald: partijleden stonden onder een strakke controle en liepen constant gevaar." Goh... "De partij was ook een propaganda-instrument. ... Steeds weer werden de successen van het socialistische vaderland en de dreiging en kwaadaardigheid van het kapitalistische buitenland benadrukt." Gaat er een belletje rinkelen? "De persoonlijkheidscultus van Stalin was bewust gecreëerd. Vanaf Lenins dood wierp Stalin zich op als de beschermer van Lenins gedachtegoed. Van het marxisme-leninisme maakte hij een werelds geloof, waarvan hijzelf de hogepriester was.De persoonlijkheidscultus sloeg aan: vadertje Stalin nam de plaats in van vadertje tsaar." Doet mij ergens aan denken... "Stalin wilde een totalitaire samenleving: een samenleving waarin de staat niet alleen de economie en de politiek, maar het hele leven bepaalde. Daarvoor was een totalitaire revolutie nodig." Het totalitaire karakter is niet de enige gemeenschappelijke factor. "Onder Stalin was de communistische jeugdbond Komsomol (14 tot 28 jaar) van groot belang. Uit de leden werd het toekomstige partijkader geselecteerd. De Komsomoljongeren wilden modelcommunisten zijn. De gemeenschap was alles, het persoonlijke niets. De leden trokken tijdens de collectivisatie massaal naar het graanfront om de koelakken mores te leren." Goed idee: met de jongeren beginnen en een gemeenschappelijke vijand creëren... "Onder Stalin ontstond ook de georganiseerde sportbeoefening. Doel was onder meer vergroting van de militaire weerbaarheid. In parken werden schietbanen en springtorens opgericht." Klassiek Sparta of doet het je ook ergens anders aan denken? "De staat maakte voor de propaganda ook gebruik van de massamedia. Stalin zag vooral film als ideaal middel om het communisme te verspreiden. De film moest in de jaren dertig helemaal in dienst staan van de opvoeding van de bevolking net als alle andere kunstvormen." Alleen maar dezelfde aanpak omdat het allebei dictators zijn of is er meer wat ze bindt? Zouden Leni Riefenstahl en Joris Ivens elkaar echt niet begrijpen? "De propaganda sprak van sociale rechtvaardigheid, maar iedereen kon zien dat de ongelijkheid toenam. Volgens de communisten was de Sovjetunie de meest democratische staat ter wereld, maar iedereen wist dat mensen plotseling verdwenen en nooit meer terugkwamen." Tja, is een linkse dictator echt zoveel anders dan een rechtse dictator? De zuiveringen van Stalin in de jaren dertig gingen in ieder geval veel verder dan die van Hitler. Elke dictator heeft zijn eigen probleemanalyse, zijn eigen vijandbeeld en zijn eigen ideologie, en ontwikkelt op basis daarvan zijn eigen aanpak. Maar duidelijk is dat de overeenkomsten groter en belangrijker zijn dan de verschillen. Als we het er over eens zijn dat elke dictator slecht is en dat je dus heel voorzichtig moet zijn met steeds meer macht (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden) overhevelen naar de overheid vind ik de links rechts discussie overigens meer semantisch interessant dan politiek-filosofisch.

Mark Huysman
Mark Huysman4 mrt. 2017 - 14:07

RoBru 4 maart 2017 at 10:00 Je kunt allerlei overeenkomsten tussen het nazisme en het stalinisme noemen maar dat maakt de verschijnselen niet gelijk. Het ligt er maar aan wat je eigen uitgangspunt is. Ga je uit van de parlementaire democratie als meest cruciale factor dan lijken stalinisme en nazisme op elkaar. Ga je uit van bloed en bodem dan lijken geglobaliseerd kapitalisme en internationaal socialisme op elkaar Ga je uit van de bezitsverhoudingen dan lijken fascisme en westerse democratie op elkaar. Ik denk dat je moet kijken naar wat de historische rol van het fascisme was. In de jaren 20 en 30 wankelde het kapitalisme overal. Ten eerste omdat het een wereldoorlog teweeg had gebracht. En ten tweede vanwege de depressie. Overal kwamen mensen in opstand, overal dreigde revolutie. In Rusland slaagde die, in Italie werden massaal bedrijven en landerijen bezet, in het VK was een algemene staking (1926), in de VS vond er een snelle ontwikkeling plaats van vakbondsorganisatie en stakingen, in Hongarije was er korte tijd een sovjet republiek, in Spanje werd de strijd tegen Franco omgevormd in een socialistische revolutie, etc. In Duitsland werden verschillende revolutiepingen ondernomen. Het fascisme was hier een antwoord op. Het sloeg de revolutionaire wil van de arbeiders neer en bracht rust en orde. Het kapitalisme kon overleven dankzij Hitler en Mussolini.

Rara2
Rara23 mrt. 2017 - 22:48

Het artikel beschrijft maar de halve waarheid en niets is erger dan dat. Het historisch nieuwsblad schrijft over de sociale kant van het national socislisme "Ondertussen bouwde Hitlers regime aan een verzorgingsstaat volgens de principes van de nationaal-socialistische Volksgemeinschaft. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor de Volkswohlfahrt, de al in 1932 opgerichte organisatie voor maatschappelijke hulpverlening. Deze verleende tal van sociale diensten, zoals moederzorg, gezinszorg, jeugdzorg en medische zorg" Dit kan als links worden beschouwd, wat overigens geen schande is. Maar het moet niet worden ontkend.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 0:03

Alles waar je het over hebt, was alleen maar beschikbaar voor de leden van het Duitse superras. Dat is punt een. Punt twee: Hier is kloppende informatie over het programma. Lees ook het tweede deel over het verschil tussen de theorie van het programma en de nazistische praktijk. Het is overigens verbijsterend dat zoveel mensen het leveren van heel normale voorzieningen, waarvan de opbouw in Nederland al ver voor de oorlog begon, tegenwoordig als links beschouwen.

Mark Huysman
Mark Huysman4 mrt. 2017 - 4:33

[Ondertussen bouwde Hitlers regime aan een verzorgingsstaat volgens de principes van de nationaal-socialistische Volksgemeinschaft.] Dat hield in dat b.v. joden daar geen gebruik van konden maken. Om te zeggen dat dit als ‘links’ beschouwd kan worden is te gek voor woorden. Links gaat uit van gelijke rechten en niet van een absurde rassenleer en Volksgemeinschaft. Dat is meer iets voor de PVV die vandaag de dag moslims burgerrechten wil onthouden.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 7:39

Die kloppende informatie staat hier https://de.wikipedia.org/wiki/25-Punkte-Programm. Wie dat als links beschouwt, is ongetwijfeld ook een aanhanger van de gedachte dat groen het nieuwe blauw is.

Rara2
Rara24 mrt. 2017 - 8:38

Voor de volledigheid wat punten uit het programma: - winsten van de groothandel moeten worden verdeeld over het volk - grote uitbreiding van de ouderdoms voorzieningen De SP likt zijn handen erbij af.

Rara2
Rara24 mrt. 2017 - 9:12

Hierbij voor de volledigheid het volledige programma (met dank aan de heer akkermans) https://archive.org/stream/PartijprogrammaVanDeNSDAP24021920/Partijprogramma%20van%20de%20NSDAP%20%2824-02-1920%29#page/n1/mode/2up

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 mrt. 2017 - 21:20

De NSDAP had meer dan een socialistische vlag gestolen. In het programma van 1920 waren duidelijk anti-kapitalistische eisen en doelen opgenomen. https://archive.org/stream/PartijprogrammaVanDeNSDAP24021920/Partijprogramma%20van%20de%20NSDAP%20%2824-02-1920%29#page/n1/mode/2up)

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman4 mrt. 2017 - 4:49

Natuurlijk had ze bepaalde punten van links gepikt, anders zou het onmogelijk zijn geweest om massa-aanhang te verwerven. Maar die punten vulde ze op een typisch nazistische in. Alles was gericht op het winnen van de macht. En toen ze eenmaal de macht had voerde ze een pro-kapitalistische politiek van privatiseringen en drukken van de lonen ten gunste van de winsten. Ze werd niet voor niks gesteund door grote bedrijven, banken, rijke individuen, establishment figuren en de traditionele rechtse partijen die haar uiteindelijk de absolute macht gaven. Vergelijk PVV: heeft ook een aantal ‘linkse’ punten in het program. Het turbo-liberalisme van de ‘Groep Wilders’ kon maar weinig kiezers trekken. Maar zodra Wilders deel kan uitmaken van de macht zijn die zgn ‘linkse' punten de eerste dingen die sneuvelen (zie AOW-leeftijd).

Rara2
Rara24 mrt. 2017 - 6:22

Helder en goed gevonden.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 mrt. 2017 - 20:41

"Maar die punten vulde ze op een typisch nazistische in." Dat ben ik met u eens. Nazistisch is noch links, noch rechts. Aan de vruchten kent men de boom. Kijk hoe de PVV 'vrijheid' uitlegt. Ik wilde er alleen maar op wijzen dat de Nazi's meer hadden gedaan dan de benaming van een reeds bestaande partij hadden aangepast om aanhang te mobiliseren.

RoBru
RoBru3 mrt. 2017 - 19:31

Als een politieke partij zichzelf socialistisch noemt en in haar programma opneemt dat de staat de plicht heeft te zorgen dat alle burgers in hun levensonderhoud kunnen voorzien en anders door de staat worden onderhouden…. Als een partij uitbreiding van sociale voorzieningen, goede gezondheidszorg en goede onderwijs belooft die toegankelijk zijn voor iedereen… Als een partij onteigening van grond bepleit, ter voorkoming dat particulieren ermee speculeren en nationalisatie van bedrijven die een monopolie hebben en voor winstdeling bij grote bedrijven is… Als een partij het volk mobiliseert in (tegenwoordig nogal Noord-Koreaans aandoende) massademonstraties… Dan kun je zo’n partij best links noemen, in ieder geval totdat je in 1941 je gaat afzetten tegen Stalin en er een nieuw contrast nodig is.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 7:39

Je kunt paars ook hardgeel noemen. Dat kun je ook doen.

doewellenzieniedom
doewellenzieniedom3 mrt. 2017 - 19:15

Het belang van deze discussie is me altijd ontgaan. Alsof Pjotr en zijn gezin opgelucht voor het linkse vuurpeloton stonden in het besef deel uit te maken van een socialistische zuivering, in tegenstelling tot verre neef Avishai, wiens familie de botte pech had door rechtse nazi's vergast te worden. Met liberalen heb je dat gezeik niet. Het liberalisme, lieve mensen, is de enige stroming met een open levenseinde. In het liberalisme mot je hoogstens naar de voedselbank, in het slechtste geval een leven lang. Maar: dan heb je het er ook zelf naar gemaakt.

2 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo4 mrt. 2017 - 1:31

@doewellenzieniedom, 3 maart 2017 at 20:15, “Met liberalen heb je dat gezeik niet. Het liberalisme, lieve mensen, is de enige stroming met een open levenseinde.” Je moet ons niet belazeren. Het neoliberalisme of de neoliberale economie is een feodalisme en een fascisme (de stok), een Restauratie. Tegen Verlichting en humanisme (seculier of religieus). Een extremisme (theorie) en een (structuur) terrorisme (praktijk). Dit neoliberalisme stimuleert andere vormen van fascisme (sociaal darwinisme). Bijvoorbeeld het fascisme, waarover Han schrijft. Neoliberalisme wordt tegenwoordig verkocht als liberalisme. Waar denk jij dat al die polarisatie tegenwoordig vandaan komt, in maatschappij en wereld? Woeki Hypo is gematigd liberaal.

doewellenzieniedom
doewellenzieniedom4 mrt. 2017 - 9:14

@Woekie Je bent veel te veel met geld bezig, Woekie. Ik heb het niet over economisch liberalisme, ofschoon daar ook een lans voor te breken valt, maar over politiek liberalisme, dwz de geestelijke 'grondhouding' die het mogelijk maakt dat individuen van alle gezindten onder één paraplu kunnen schuilen, in vrede en wederzijds respect, zonder de angst in naam van een collectief opgepakt en afgemaakt te worden wegens staats- of volksvijandige gedachten, links of rechts etc. Dat vergt echter wel wat van het individu - een goede opvoeding bijvoorbeeld. Meestal gaat het daar fout, bij de opvoeding. Ieder systeem staat of valt uiteindelijk met opvoeding. Ik geloof dan ook niet in systemen. Leven en laten leven, Woekie. Klinkt makkelijk, is het niet. Neo-liberalisme: geen flauw idee wat dat is. Misschien doelt u op het grenzeloze graaien door zowel boven- als onderkant en de middenklasse die het feestje moet betalen. Het privatiseren van de vruchten, het socialiseren van de kosten. Ik ben daar geen voorstander van, nee. Maar als je alvorens te reageren eerst bij de dichtstbijzijnde Starbucks tegen woekerprijzen een driedubbele espresso had gedronken, had je dat zelf kunnen bedenken. Dan had je niet eens hoeven te reageren. Optimalisering van tijd heet dat. Kan je rijk mee worden. Grapje, Woekie. Het ga je goed.

bob b.
bob b.3 mrt. 2017 - 19:09

Informatieve uitwisseling van zienswijzen hieronder. Han, dank voor de voorzet. Was het nationaal socialisme wel zo makkelijk te duiden? Want wat te denken van het geschil tussen Hitler en Röhm, de NSDAP en SA. Uiteindelijk werd de richting duidelijker, maar een zekere linksheid kun je ze ze niet ontzeggen. Wiki zegt: "De SA bestond grotendeels uit arbeiders, veteranen en (voormalig) werklozen. De SA-beweging en Röhm stonden mede daarom het 'socialistische' luik van het nationaalsocialisme voor. Dit hield onder andere een anti-kapitalistische politiek en zogenaamd meer macht voor de arbeiders in." Men was natuurlijk beïnvloed door de revolutie bij de oosterburen die vooral in Duitsland enthousiasme opriep. Misschien was het nazisme van Röhm maar ook van NSDAP'ers als Strasser en Feder wel bedoeld als een Duitse, geïncorporeerde vorm van Russisch communisme. Of zeg ik nu rare dingen?

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 0:00

Ja je zegt rare dingen. Als de NSDAP een ding niet wilde en niet duldde, dan was het arbeidersmacht.

bob b.
bob b.4 mrt. 2017 - 13:39

Ja, Omdat uiteindelijk de machtstrijd in het voordeel van de NSDAP uitviel en die partij de zijde van het grootkapitaal koos vanwege de gunstige partijfinanciering vanuit die hoek.

Mark Huysman
Mark Huysman4 mrt. 2017 - 22:45

[Misschien was het nazisme van Röhm maar ook van NSDAP’ers als Strasser en Feder wel bedoeld als een Duitse, geïncorporeerde vorm van Russisch communisme] Nee, het was juist een reactie op de dreiging van een bolsjewistische revolutie. De oorsprong van de SA lag in de zgn Freikorpsen die na de oorlog gevormd werden door gedemobiliseerde militairen. De Freikorpsen zagen in de novemberrevolutie de oorzaak van het verlies in WO1 en speelden een centrale rol in het neerslaan van de spartakistenopstand (geleid door de Duitse ‘bolsjewiki’ Liebknecht en Luxemburg) die volgde op de novemberrevolutie. Ironisch genoeg was het de sociaal-democraat Noske die de Freikorpsen inschakelde om de revolutie neer te slaan. De leden van de Freikorpsen weigerden terug te gaan naar een ‘burgerlijk’ middenklasse bestaan en zochten naar een manier om macht te krijgen in het nieuwe Duitsland. Het nazisme gaf ze daarvoor een handvat. Ze combineerden een afkeer van de arbeidersklasse en het bolsjewisme met een afkeer van de heersende elite, de bankiers, industrielen en politici. Ze hadden in WO1 alles geriskeerd voor het Vaderland en accepteerden niet dat ze terug gestuurd werden naar hun klerkenbaantjes. Hun ‘socialisme’ bestond er uit dat zij zelf heer en meester wilden worden in Duitsland.

HH2
HH23 mrt. 2017 - 16:08

@ 0. Bosma blaat de Duitse neo-nazi's na en U denkt, dat dat iets van de huidige tijd is. Er bestond de verzetsgroep "Weiße Rose" (aardige film over Sophie Scholl gemaakt: https://www.youtube.com/watch?v=w9UyUH0_0Tc), maar alweer ettelijke jaren geleden is de "Weiße Rose" nieuw leven ingeblazen. Toch alweer zoveel jaren geleden, dat men er tegenwoordig niets meer over hoort - 'n zachte dood gestorven. Ik zal U wat links geven, ik denk, dat U er verder zelf wel uitkomt. https://ejbron.wordpress.com/2012/07/20/de-terugkeer-van-de-weise-rose/ Susanne Zeller-Hirzel heeft in WOII wat foldertjes van de "Weiße Rose" door de brievenbussen gestopt, meer niet. Onlangs overleden, maar zij wordt door rechts gevierd als de ware vrijheidsstrijdster. https://www.youtube.com/watch?v=jjFCt3Uv3Tk https://www.youtube.com/watch?v=fCXmxeONqSI Bosma weet dat vast wel dat er in Duitsland al lang over gesproken wordt, dat Hitler links was - de Nederlandse neo-nazi's onderhouden goede contacten met de oosterburen. Wilders sprak tijdens 'n demonstratie van Pegida in Dresden , maar ook in de Hofburg te Wenen (proces aan z'n broek - uitkomst is me niet bekend). https://www.youtube.com/watch?v=H86LF6pIadA Maar nooit 'ns over de grens kijken, of het moet Amerika zijn.

2 Reacties
Break on through
Break on through3 mrt. 2017 - 17:41

"Bosma weet dat vast wel dat er in Duitsland al lang over gesproken wordt, dat Hitler links was..." Waar staat dat Hitler links was? https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler#Hitlers_geopolitieke_ambities Volgens mij was de NSDAP gewoon extreem rechts: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialistische_Duitse_Arbeiderspartij

Tom Meijer
Tom Meijer3 mrt. 2017 - 20:15

Martin Bosma, niet O. Bosma. O. Bosma is iemand anders en allesbehalve een NAZI.

Berend_van_den_Achterberghen
Berend_van_den_Achterberghen3 mrt. 2017 - 15:47

Alles wat zich links noemt hoeft niet links te zijn. Is dan ook alles wat zicht rechts noemt, en waar men hier zo graag op afgeeft, misschien niet rechts?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin3 mrt. 2017 - 14:58

Herr Bosma etaleert zich graag als socialistenvreter, ik vind het een tandeloos en naar het schijnt aartslui weekdier, probeert altijd gevat over te komen, ten tijde van het verschijnen van z’n boek, iets met valse munters, hoorde ik een vraaggesprek met hem op de radio, m’n bek viel open, de houding van de interviewer, totaal gevangen in het Stockholmsyndroom, zo gedienstig aan de grootste lariekoek dat ik me ernstig zorgen maakte over de houding van de nederlanders tijdens de bezetting, hou me te goede, ik was er niet bij en zou niemand willen beledigen, een totale capitulatie aan de grootste leugens, ik weet niet wie de interviewer was maar die man is wat mij betreft een eeuwige schande voor het vak. Als ik de pvv een beetje overzie ontrolt zich een freakparade voor mijn ogen dat ik me afvraag welke genius zoiets kan hebben gecast, kwaadaardigheid is wat me het eerst in het oog springt, misschien dat iemand als Grauss nog oprechte gevoelens heeft ten aanzien van dieren, als vrouwenmepper dringt een Bokito zich aan me op, bij de enquêtecommissie was hij niet bepaald op z’n best, ging af als een gieter en werd boos omdat hij niet die vragen zou mogen stellen waar hij op was gebrand, enfin je moet niet op alle slakken zout leggen, maar dat ze hebben te gehoorzamen, zich te onderwerpen en hem te verheerlijken liefst zoals alleen Fleur dat kan leidt geen twijfel, de leider. Tot de dag van vandaag zie ik verschijnselen die erop duiden dat de bezetter nog altijd een verlammend effect op nuchter functioneren van b.v. de vrije pers heeft en dan m.n. in wat ik tot nog toe zie in beeld, b.v Agema bij Pauw & Jinek, bang voor de achterban, van der Wulp in een wolk van correctheid terwijl de meest vunzige bagger over tafel komt, hoewel hij ook werd afgekapt, hoe dan ook te bangelijk en prudent terwijl Jinek al haar registers opentrekt om Roos tot in de knop te breken, Dolf Jansen bracht haar bijna in extase met de loftuiting. Het frame dat Rutte het tegen Wilders moet opnemen moet zo gauw mogelijk worden ontkracht, dat is wel een heel makkelijke manier om het Torentje te verkrijgen, Wilders doet niet mee.

1 Reactie
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin3 mrt. 2017 - 19:08

Correctie, ik had niet moeten zeggen de nederlanders in : “dat ik me ernstig zorgen maakte over de houding van de nederlanders tijdens de bezetting,” Dat doet onrecht aan zij die zich hebben verzet en het leven lieten.

StHuck
StHuck3 mrt. 2017 - 14:54

"Ach ach, enkele geestelijk gemankeerde PVV-adepten willen hier toch zo dolgraag de hedendaagse sociaal-democratie in het hokje van Hitler plaatsen." Nou ik niet hoor. En ook al is het minder dom geldt hetzelfde voor degenen die de hedendaagse partijen als PvdA, GroenLinks, of SP gelijkstellen aan communisme of revolutionair socialisme en VVD of PVV gelijkstellen aan fascisme of nazisme. Het is niets anders dan een blijk van onmacht onwelgevallige politieke andersdenkenden te bestrijden met argumentatie. Dan ga je je juist zelf extreem uiten door de ander extreem neer te zetten of gewoon voor rotte vis uit te schelden. De PVV is net zomin, of anders net zozeer, een fascistische of nazistische partij als de SP (met wel degelijk nog gestaalde kaders), of GroenLinks (met relatief nog radicaal denkende linkse activisten) met de socialistische dictaturen verwante partijen zijn. Als je desondanks dit in geval van de PVV wel wilt volhouden dan hebben anderen, die dan op de sympathieën van sommige dwaallichten binnen de SP of GroenLinks, en zelfs de PvdA wijzen met vreselijke socialistische dictaturen, hun leiders, en vele slachtoffers ook gelijk. Ik laat dat soort onmachtige schelders aan weerszijden liever buiten beschouwing omdat ze een pot nat zijn.

1 Reactie
Richard555
Richard5553 mrt. 2017 - 19:22

Ja hoor. De PVV is wel degelijk een fascistische beweging. Het heeft alle kenmerken daarvan. Hoef ik hier niet allemaal weer te benoemen. Dat ontkennen dat is pas dom.

remmerik2
remmerik23 mrt. 2017 - 14:53

Een belangrijke overeenkomst tussen het socialisme en het nazisme is de 'heilstaat' die in de toekomst in het verschiet ligt. Een ander belangrijk detail is dat Hitler na zijn putsch zichzelf had omgeturnd van (nationaal) communist tot (nationaal)socialist want socialisten in die dagen streefde naar dezelfde heilstaat als de communisten alleen wilde de communisten dit via revolutie bewerkstelligen en de socialisten via de democratische weg. Iemand beneden merkte al terecht op dat het Marx te doen was om een wereldrevolutie maar dat maakt het bepaald niet nationaal socialisme een contradictio in terminus is, veel socialistische elementen heeft Hitler wel degelijk overgenomen. Waar het Hitler vooral om te doen was om een mogendheid te worden zoals de Russen, Amerikanen en Chinezen waren. Daarvoor was land nodig (drang nach osten, Oekraïne als graanschuur). De 'heilstaat is DIRECT terug te herleiden tot historicisme en dat maakt dat socialisme, nationaal socialisme en communisme ALLEN TOTALITAIR zijn. Als ik de wetten van de geschiedenis ken kan ik daarmee de toekomst ontwerpen. Karl Popper heeft hier veel over geschreven. Kijk Han, ook ik heb in mijn jeugd geleerd, nee ik ben gehersenspoeld met het idee dat Hitler een 'domme mislukte kunstenaar' is. Maar Han, dat is zo als wij Hitler graag willen zien, een monster van het kaliber Hitler kan onmogelijk over kwaliteiten beschikken. Data en gegevens doen mij echter een andere interpretatie geven over de persoon van Hitler 'die wij graag willen zien'. Iemand die zijn eigen speeches zo kan vormgeven dat 'vorm' zo ingezet wordt dat zelfs lege 'inhoudt' van zinnen tot geloofwaardige waarheid en legitimiteit kan worden verheven voor het Duitse volk, dat is werk van een kunstenaar. Dat is het summum van totalitair denken dat is het summum van religieus denken.

2 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin3 mrt. 2017 - 17:49

Ik laat je woorden voor wat ze zijn, met deze toevoeging: wij leven nu ook met een heilsstaat in het verschiet. Net als het nazisme en het 'communisme' naar Sovjet- en Chinees model wordt ons iets prachtigs in het vooruitzicht gesteld, iets dat nooit waar zal worden. Het neoliberalisme is de laatste fase van het kapitalisme, een leer die eigenlijk ook nog maar twee eeuwen als zodanig beschreven wordt. Natuurlijk zijn uitbuiting en slavernij van alle tijden, maar zoals gegoten in een politiek-economisch model is het recent. Het vooruitgangsgeloof maakte zijn opkomst in de negentiende eeuw, overigens. Waarom is neoliberalisme de laatste fase van het kapitalisme? Het neoliberalisme kent geen normen en waarden. Alles is binnen die heilsleer vloeibaar, moreel besef zal je er tevergeefs in zoeken. Het enige wat telt, is geld. Wie rijk is, is 'goed bezig', om het modern te zeggen: hij krijgt veel aanzien. Daarom kan je lieden als Rutte, Wilders, Zijlstra, Blok, Wilders, Bosma, en al die andere valse profeten niet vertrouwen, nooit niet. Rutte is christelijk als het hem uitkomt, en heeft in alle geledingen van de samenleving 'vrienden' zitten, die hem permanent inlichten dat het in die omgevingen snor zit. Dat geldt voor Marokkaanse kringen, wetenschappelijke, geestelijk georiënteerde, arme, en rijke sociale groepen (lees vooral het vermakelijke stuk in de VK van gisteren, waarin de journalist gezellig turft: http://www.volkskrant.nl/politiek/waar-haalt-mark-toch-al-die-vrienden-vandaan~a4468867/ Eh, even terug: Rutte is christelijk als het hem schikt (bijvoorbeeld als hij steun van de SGP nodig heeft). En qua overtuiging is hij een kameleon: alle kleuren zijn er, en kunnen wisselend ingezet worden om rijken en bedrijfsleven te behagen. Het neoliberalisme heeft geen enkele belofte waargemaakt. De armen worden armer (als door een vampier leeggezogen, of als door een zombie opgegeten); en extreem rijken worden rijker. Ondertussen eist het 'groeimodel' van deze totalitaire en psychopathologische wanen de uitputting van de aarde, en de destructie van onze leefomgevingen; anders werkt deze ideologie niet. Veel heel menselijke behoeften zijn fictie geworden: vrijheid van beroepskeuze, bestaanszekerheid, goede en toegankelijke zorg, serieus vormend onderwijs, en sociale en degelijke huisvesting. Heel veel mensen werken te veel, verdienen te weinig, zijn gedwongen tot een nomadenbestaan, kunnen hun kinderen niet meer de liefde en zorg en geborgenheid bieden die ze nodig hebben, en zien de toekomst heel zwart in. Het leven is een permanente noodtoestand geworden. Neoliberalen kunnen liegen als de besten. Ze bespelen de media heel handig, en erg genoeg spelen die media het spel volop mee, afhankelijk als ze zijn van de overheid en de commercie. Waar zie je nog gelukkige, stabiele, warme, en in redelijk condities levende gezinnen, met twee of drie kinderen? Juist. In de reclame. Daar danst het modelgezin 's ochtends nog vrolijk rondom het kookeiland met de Quooker-kraan. En je hebt GTST: een gestroomlijnde en sterk opgeleukte versie van het echte leven, uiteraard zit die soap vol met 'product placement', in een totalitaire omgeving bestaat objectiveit en eerlijkheid namelijk niet. In GTST is er verdriet, echtscheiding, bedrog, diefstal, en ellende - maar het moet wel leuk blijven. Soms denk ik: de gewone mensen zijn, in hun relaties en gedrag, zich gaan modelleren naar zo iets als dat GTST. Omdat ze eigenlijk niet meer zo goed in staat zijn om eigen waarden ook gestalte te geven, en om te gaan met alle botsingen die dat met zich mee brengt, en alle onzekerheid. Want als ze van één ding al een overvloed hebben, dan is het onzekerheid. Die heeft alles te maken met de angstcultuur, nee, de terreur van het neoliberalisme. Wij hebben geen vrijheid, Dat is het meest misbruikte woord in onze tijd. Iedereen schreeuwt het uit, iedereen eist het op, en niemand weet wat het is. Ik zou zeggen: de grootste vrijheid is misschien wel die om 'nee' te zeggen. 'Nee', tegen een onmenselijke dwaalleer die ons allemaal alleen maar verdriet brengt. En flikker dan ook maar de begrippen 'groei' en 'vooruitgang' in de kliko, samen met het woorde 'neoliberalisme'. Die woorden zijn vies besmeurd door alle valse profeten van de huidige gemaximaliseerde hebzucht, de geldpest.

Break on through
Break on through3 mrt. 2017 - 17:50

"Kijk Han, ook ik heb in mijn jeugd geleerd, nee ik ben gehersenspoeld met het idee dat Hitler een ‘domme mislukte kunstenaar’ is. Maar Han, dat is zo als wij Hitler graag willen zien, een monster van het kaliber Hitler kan onmogelijk over kwaliteiten beschikken. Data en gegevens doen mij echter een andere interpretatie geven over de persoon van Hitler ‘die wij graag willen zien’. Iemand die zijn eigen speeches zo kan vormgeven dat ‘vorm’ zo ingezet wordt dat zelfs lege ‘inhoudt’ van zinnen tot geloofwaardige waarheid en legitimiteit kan worden verheven voor het Duitse volk, dat is werk van een kunstenaar." Volgens mij is de kwalificatie van Hitler als oplichter of charlatan beter op z'n plaats.

Django3
Django33 mrt. 2017 - 14:47

Helder uiteengezet en ik hoop dat dit slappe gelul van die PVV' ers ook eens ophoudt. Maar laten we ook eens afspreken dat fascisme en nazisme politiek gezien geen extreem- of uiterst rechtse bewegingen zijn aangezien ze met conservatisme en/of liberalisme niks te maken hebben. In de kern zijn het (extremistische) bewegingen die zich richten op het politieke midden.

1 Reactie
KeesV3
KeesV33 mrt. 2017 - 20:17

Geheel mee eens. En juiste die conclusie mis ik bij Han.

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 mrt. 2017 - 14:42

Eén van de meest achterlijke statements in een partijprogramma was de bewering van de PVV dat het nationaal-socialisme een vorm van socialisme is. Onder meer om die reden vind ik het onbegrijpelijk dat men er bij de PVV heibel over maakt als ze zelf wordt vergeleken met die treurige beweging.

Richard555
Richard5553 mrt. 2017 - 14:22

Ach ach, enkele geestelijk gemankeerde PVV-adepten willen hier toch zo dolgraag de hedendaagse sociaal-democratie in het hokje van Hitler plaatsen. Dus worden belachelijke vergelijkingen gemaakt om dat voor elkaar te krijgen. Hitler was de oppernazi en fascist en dat heeft geen ene mallemoer met sociaal-democratie te maken. Maar ga gerust je gang hoor geen hond ie het gelooft behalve de aanhang van de fascistische ideologie die PVV-isme heet. Overigens een beweging die al zo dood is als een pier. Ze doen niet mee en zullen ook nooit meer meedoen. Gedoemd om een voetnoot te worden in de geschiedenisboekjes over de eerste 20 jaar van de 21 e eeuw. Nee en dat heeft niets met wensdenken te maken. Het is nu al een feit. Nog even en de ratjes zitten weer in het riool waar ze thuis horen, gelukkig maar. Dus Han een tip besteedt geen aandacht en tijd aan de valse profeten maar bespreek zaken die er echt toe doen en daar maakt de PVV geen deel van uit.

poeslief
poeslief3 mrt. 2017 - 14:11

Socialisme volgens M. Bosma: Arbeiders aller landen verenigd u, bij IG Farben Auschwitz.

7 Reacties
Don Quichote
Don Quichote3 mrt. 2017 - 16:42

jezus, wat een zieke grap.

poeslief
poeslief3 mrt. 2017 - 18:06

@don vito Nee Don geen grap, helaas, heeft allemaal echt plaatsgevonden. En dat was inderdaad zieker dan ziek, daar heeft u geheel gelijk in. Choquerend dat die neo-NSNAP-er, Bosma, over de politieke kleur/hoek van de bedenkers/uitvoerders van die slavernij durft te marchanderen.

Don Quichote
Don Quichote4 mrt. 2017 - 7:28

@poeslief, jammer dat jij de context van jouw eigen woorden niet begrijpt. ik vind jouw opmerking grievend en ziek! Veel directe familieleden van mij hebben het product van IG farben moeten ondergaan. Schaam je

poeslief
poeslief4 mrt. 2017 - 11:05

@don vito (4 maart) Don Vito, mijn overgrootmoeder Joods, mijn moeders stiefvader & familie zijn Joods, in WO2 is familie afgevoerd om nooit meer te verschijnen, maar dit geheel terzijde. Ik heb (choquerend) duidelijk gemaakt hoe sociaal/socialistisch (=links) de nazi's waren, totaal niet dus. Aangestuurd en/of gesteund door het grootkapitaal, werden zij, de nazi's. Die PVV ideoloog maakt een zieke heel vergelijking Don; ik vertaal 'm enkel. Waarvan akte.

Don Quichote
Don Quichote4 mrt. 2017 - 13:11

Poeslief, uw commentaar is misschien nog wel erger dan van de persoon aan wie u dat toeschrijft. de omstandigheden van onze directe familieleden zijn meer dan vergelijkbaar, de manier waarop wij daarmee omgaan zeker niet. U vertaalt naar eigen zeggen en eigen inzicht wat nooit maar dan ook nooit op deze manier vertaald kan of mag worden. Ik verafschuw uw opmerking en dat blijf ik doen.

poeslief
poeslief4 mrt. 2017 - 15:29

@Don Vito (4 maart 14:11 uur) Ik vertaal hoe het mij belieft, net als u dat overduidelijk doet. “Toen ze voor de joden kwamen zei ik niets, want ik ben immers geen jood. Toen ze voor de homoseksuelen kwamen zei ik niets want ik ben immers geen homo. Toen ze voor de activisten kwamen zei ik niets, want ik ben immers geen activist. Toen ze voor de werklozen kwamen zei ik niets, want ik was immers niet werkloos. Toen ze voor mij kwamen was er niemand meer over om wat te zeggen.” "En toen ze voor de moslims kwamen zei Don Vito toi, toi, toi". Ik ben zo brutaal om te (durven) choqueren, enkele van uw bijdragen neigen m.i. naar koketteren en meten met 2 maten.

Don Quichote
Don Quichote4 mrt. 2017 - 16:35

"toen ze voor de moslims kwamen "... weer die vergelijking... De huidige Moslims zijn niet en nooit geweest de Joden van toen. De huidige problemen zijn van geheel andere aard en elke vergelijking met het verleden gaat in zijn geheel mank. Er komt geen vervolging zoals op de Joden geweest is. Elke verwijzing daarnaar is nergens op gebaseerd. Om een klein voorbeeld te geven van een niet geheel gelukte integratie vanuit het oogpunt van Turkije ( en gezien en gehoord de uitlatingen tijdens de nationalistische mars tegen de coup niet geheel ten onrechte): Er is nog nooit een minister geweest die vanuit het vaderland zijn " staatsburgers" wilde bezoeken zoals die er nu wel is ( Turkse Minister wil de Staatsburgers van Turkije bezoeken in Nederland om voor de verruiming van de macht van Erdogan te stemmen in Turkije)

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder3 mrt. 2017 - 14:08

Ach, Bosma. Die vindt PvdA en D66 ook links. En zelfs de publieke omroep zou volgens hem links zijn. Wat kan je dan van zo iemand verwachten.

Joop Schouten
Joop Schouten3 mrt. 2017 - 13:45

Bosma houdt ervan verwarring te stichten met leugenkromdenksels. Trump's en Henchmen hebben dat van hem afgekeken. S Ze weten hoeveel goedgelovige gefrustreerde sufferds geen onderzoek doen. (Ik schat hun aantal op 20-25%.)

[verwijderd]
[verwijderd]3 mrt. 2017 - 13:13

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 7:42

In een grijs verleden is India veroverd door Ariërs, die de taal Sanskriet spraken. Dit Sanskriet is verwant aan de Europese talen. Daar kwam in de negentiende eeuw de gedachte uit voort dat deze Ariërs dan blijkbaar behoorden tot een superieur Indo-Europees ras. Bleek ook uit hun overwinning. Semitische talen vertonen een dergelijke verwantschap niet. Voor de rassenkundigen uit de negentiende eeuw was dan een en een is twee.

johannn2
johannn23 mrt. 2017 - 13:06

Alles wat zich socialistisch noemt is daarmee nog niet socialistisch, Martin. Socialisme is niet nationaal maar per definitie internationaal. Nationaal Socialisme is dus een contradictio in terminis. En nationalistisch waren ze heel zeker wel. Maar "a durty mind is a joy forever", niet, Martin? .

DFVJGOP
DFVJGOP3 mrt. 2017 - 12:58

Tsja, ik mis politieke onderbouwing. En wat is uw definitie van links, meneer Van der Horst? Vind/vond u de Sovjet-Unie links? Het China van Mao? Het Cambodja van Pol Pot? Theoretisch links is in de praktijk altijd op immense bloedbaden en etnische en ideologische zuiveringen uitgelopen.

8 Reacties
DFVJGOP
DFVJGOP3 mrt. 2017 - 13:01

Vind+t, mijn excuses.

Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 13:24

Het bloed druipt van Den Uyl zijn handen, wil je zeker zeggen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 14:16

Ik was eens op vakantie in het communistische Tsjechoslowakije en zag daar de Tatra limousines over de weg zoeven. Alleen hoge partij- en regeringsfunctionarissen kwamen in aanmerking voor zo´n wagen. In Moskou hadden de leden van de hoogste nomenklatura hier en daar eigen rijbanen op de stadsboulevards. Ook mochten zij in speciale winkels kopen. Het was een soort adel. Het oostblok leek wel een moderne, industriële uitvoering van het feodalisme. Ik denk dat het hedendaagse China wat vrijheid en onderdrukking betreft veel gemeen heeft met het Spanje van Franco. Jazeker....en dat het in de praktijk ook heel erg lijkt op wat de Kwo Min Tang en Tsjang Kai Tsjek ervan gemaakt zouden hebben als ze niet van het vasteland verdreven waren.

Jasperien
Jasperien3 mrt. 2017 - 15:09

Geachte heer Van der Horst, ik begrijp nog steeds niet wat uw definitie van links is. Moet ik uit uw reactie opmaken dat als de partijleiding in dure auto's rijdt en in exclusieve winkels koopt is dat automatisch rechts is, los van de ideologie?

Wim Hermans2
Wim Hermans23 mrt. 2017 - 16:41

@HanvanderHorst, uiteraard was de Grote Stap Voorwaarts ook een prachtige technische innovatie waarbij de levens van zoveel chinezen werden verbeterd en meer monden gevoed konden worden! De Grote Zuivering in jaren 30 was niet meer dan een fatsoenspolitiek om die foute asociale andersdenkenden van het nodige respect te voorzien! De Holomodor? Die onverstandige Oekraïners hadden zich maar vol voor het marxistische ideaal moeten inzetten! De massamoorden van Pol Pot? Een tragisch incident wat niks afdoet aan ons links communistische ideaal! De SU, Roemenië, DDR, Cambodja, Venezuela, Noord Korea, China, Vietnam, al die mislukte experimenten. Ze hebben Marx gewoon niet goed begrepen. Anders was het niet zo vreselijk uit de hand gelopen, want marxisme staat voor gelijkheid en rechtsvaardigheid. Hitler heeft immers ook het nationaal socialisme niet op een zuivere manier uitgevoerd!

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz3 mrt. 2017 - 20:06

Mensen en stromingen die gelijkheid prediken moeten met de grootste scepsis benaderd worden. Meestal gaat het niet om gelijkheid maar blijkt het een truc om zelf een grotere hap uit de koek te krijgen. Het gaat ook altijd fout met al die zogenaamde idealisten. In Cuba werd de revolutie al snel een excuus voor zelfverrijking en willekeur van de macht, in China en de USSR was het al niet anders. En dat zogenaamde einde aan de apartheid heeft in Zuid Afrika plaats gemaakt voor een omgekeerde apartheid. Altijd blijkt streven naar gelijkheid niks meer dan een gooi naar de macht.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 0:06

ThWil, dit is een serieuze website. We doen hier niet aan oneliners.

Minoes2
Minoes24 mrt. 2017 - 4:02

In Cuba is veel fout gegaan maar zelfverrijking? Van wie dan?

Kees Stop
Kees Stop3 mrt. 2017 - 12:54

De ''aantijging'' dat nationaalsocialisme ook een vorm van socialisme lijkt eerder onbegrepen satire. We kunnen hoogstens vaststellen dat sociaal-democraten zich van dezelfde strategie bedienen als de nationaalsocialisten. Kiezers lokken met valse beloftes om daarna een draai te maken van 180 graden en bepaalde bevolkingsgroepen te demoniseren en tegen elkaar uitspelen/tegen elkaar opzetten. Bijvoorbeeld jong tegen oud. Neem bijvoorbeeld de PvdA. Voor verkiezing veel beloven aan de arbeiders maar als ze na verkiezing een keer op het pluche komen dan komt de neo-liberale bezuinigingsaap uit de mouw. Dan is de inkomensafhankelijk ziektekostenpremie ineens van de baan, eigen risico ziektekosten omhoog, huren omhoog als er nog een huurwoning te vinden is, verhuurbelasting ingevoerd, ouderen zorg afgebroken, werkverschaffing arbeidsgehandicapten weg bezuinigd, ontwikkelingshulp idem, ontslagrecht/ontslagvergoeding/WW afgebroken, AOW leeftijd versneld verhogen, verplicht collectief arbeiderspensioen total loss. etc. etc.

2 Reacties
Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach3 mrt. 2017 - 14:28

>>De ”aantijging” dat nationaalsocialisme ook een vorm van socialisme lijkt eerder onbegrepen satire. Het is door Bosma zeker niet als satire bedoeld, maar een kwaadaardige poging om de geschiedenis te vervalsen en links in de foute hoek te zetten.

Kees Stop
Kees Stop3 mrt. 2017 - 15:45

Vreemd, de bewering van Bosma kwam mij zo ridicuul voor dat ik dacht te maken had met satire met geen ander doel dan mensen aan het denken te zetten. Maar nu u zo zeker bent dat Bosma kwaadaardige bedoelingen heeft heer Feurbach begin ik toch te twijfelen. Misschien kunt u het uitleggen? Of zijn het alleen de hier voor de gelegenheid bij elkaar gezochte feitjes die uw onderbuikgevoelens aanspreken.

Tirieur
Tirieur3 mrt. 2017 - 12:49

Beste Han, Ik wil je een college geven over het Nazisme, als je wilt leren hoor ik het graag, dan gaan we naar Vogelsang in Duitsland en leggen we je uit wat Nazisme is en hoe het zich manifesteert?

Berend_van_den_Achterberghen
Berend_van_den_Achterberghen3 mrt. 2017 - 12:16

Tja Han, het is hoe je links definieert. Welk links bedoel je? Links dat er op los slaat als je mening hun niet aanstaat, aka AFA? Dan waren ze enorm links. Werk scheppen vanuit de overheid? Zorgen voor de zwakkeren zoals ongehuwde moeders, weduwen en wezen? Huisvesting? Iedereen een auto? De maakbare samenleving? Dan heeft het toch wel enige raakvlakken. Echt resoluut afdoen is wat bruusk.

2 Reacties
Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach3 mrt. 2017 - 14:30

Dus je vind dat de nazi's eigenlijk best wel positief waren begrijp ik?

Berend_van_den_Achterberghen
Berend_van_den_Achterberghen3 mrt. 2017 - 16:42

Nee, dat vind ik niet, en dat hoor je me nergens beweren. Maar de geschiedenis is nooit zo zwart wit als men je probeert wijs te maken. Het is een hele interessante periode waar ik veel over probeer te lezen en veel in het Duits zelf omdat die boeken niet of zelden in het Nederlands worden vertaald. Over het geallieerde verhaal is van alles te vinden maar uit Duitse bron weinig.

Wim Hermans2
Wim Hermans23 mrt. 2017 - 12:09

En het communisme Han? Een ideologie dat in China alleen al 70 miljoen doden heeft opgeleverd (bijna 12 keer meer dan Hitler aan Joden heeft vergast?) Of het stalinisme in de Sovjet Unie? Pol Pot in Cambodja? De hedendaagse praktijken in Venezuela? Dit voelt echt een beetje als kinderachtig moddergooien. 'Nee, de Nazi's waren niet links maar rechts, dus hedendaags rechts is ook fout'. Han vergeet voor het gemak ook even dat het beleid van Adolf Hitler met een totalitaire staat een planeconomie en een filosofie waarbij het individu ondergeschikt is aan het collectief wel verdacht veel overeenkomsten met hedendaags socialisme heeft.

8 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin3 mrt. 2017 - 13:38

Wim, nou hou toch eens op - geen van je voorbeelden is ooit communisme in de praktijk geweest. Het zijn gewoon: totalitaire, volmaakt autoritaire dictaturen. Wat voor etiket ze zichzelf geven, is van geen belang. Je bent maar in één ding goed: naar je eigen 'foregone conclusion' toe redeneren.

Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 14:06

Verdiep je eens in het socialisme.

KeesV3
KeesV33 mrt. 2017 - 16:09

@Cliff Maar Hitler is niet gewoon een totalitaire, volmaakt autoritaire dictator. Hij is een rechtse totalitaire, volmaakt autoritaire dictator. En daarmee net iets erger. Toch? Linkse dictators zijn niet links. Maar rechtse dictators zijn wel rechts.

MijnMening3
MijnMening33 mrt. 2017 - 16:19

@Cliff ''Het zijn gewoon: totalitaire, volmaakt autoritaire dictaturen.'' Precies en hartstikke links. @ Han ''Verdiep je eens in het socialisme.'' Marxisme, leninisme, stalinisme, maoïsme is allemaal geen socialisme?

Wim Hermans2
Wim Hermans23 mrt. 2017 - 16:32

@Cliff Calvin, waarom blijf je toch steeds op mij reageren? Naast een gebrekkige maatschappelijke kennis beschik je dus ook over een gebrekkige historische kennis. De opsomming van landen zijn zuivere voorbeelden van zuivere communistische dictaturen. Met onderlinge verschillen. Maoisme is weer heel anders dan Trotskisme of Stalinisme. Maar ze zijn ieder overkoepelend communistisch-marxistisch. @ Han, ik respecteer u als historicus. Het valt mij op dat uw politieke kleur flinke afbreuk doet op de kwaliteit van uw werk. Terwijl echt historisch onderzoek zich voor zou moeten doen op onafhankelijke basis. Ik ken enkel van uw collega's. Henk te Velde of Bart van der Steen om maar eens een paar namen te noemen. Zij redeneren op een zuivere basis in de goede historische context. @KeesV je hebt helemaal gelijk. Links of rechts tegenstellingen voor dictaturen zijn ook heel onzinnig. Het is puur het menselijke hokjesdenken om een kunstmatige zelfzekerheid te willen verschaffen. Stuitend dat een historicus zich hier ook toe laat verleiden.

Doofenschmirtz
Doofenschmirtz3 mrt. 2017 - 20:10

Al die -ismen hebben een ding gemeen: Als je geen checks & balances inbouwt om de macht te controleren gaat het altijd fout: Uiteindelijk naait een kleine groep de massa. Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd zijn. Er is maar een ding dat helpt: De scheiding der machten. Helaas is Trump hard bezig die oude les te vergeten. Erdogan heeft er ook niets van meegekregen.

Minoes2
Minoes24 mrt. 2017 - 4:05

De eersten die door Hitler vermoord werden waren de communisten. Zij traden tegen hem op. Daar konden veel anderen, o.a. al die collaborateurs een voorbeeld aan nemen.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach4 mrt. 2017 - 13:43

Nou Wim, je spreekt jezelf wel erg tegen, in een enkele reactie nog wel. Tenminste ik neem aan dat je communisme en socialisme links noemt. "De opsomming van landen zijn zuivere voorbeelden van zuivere communistische dictaturen. Met onderlinge verschillen. Maoisme is weer heel anders dan Trotskisme of Stalinisme. Maar ze zijn ieder overkoepelend communistisch-marxistisch." "je hebt helemaal gelijk. Links of rechts tegenstellingen voor dictaturen zijn ook heel onzinnig." Cliff heeft overigens 100% gelijk dat in genoemde landen het communisme nooit de praktijk is geworden.

Break on through
Break on through3 mrt. 2017 - 12:08

Goed stuk! Dit soort dingen moet vaker onder de aandacht gebracht worden. Mensen begrijpen niet wat van welk soort de PVV is... Waarom maakt Bosma de foute vergelijking met het nationaalsocialisme. En waarom had Bosma indertijd een prinsenvlag voor zijn raam hangen? Prinsenvlag: https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsenvlag nationaalsocialisme: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialisme Waarom word er in kringen van de PVV gesproken over "Marokkanenprobleem" terwijl de nazi's het hadden over een "Judenfrage"? Waarom stellen PVVers dat islamieten de macht in ons land over willen nemen terwijl de nazi's exact hetzelfde over Joden verkondigden?

11 Reacties
polygoonjournaal
polygoonjournaal3 mrt. 2017 - 13:49

Dus Marokkanen veroorzaken geen problemen en de Islam is ook vredelievend? Waarom denken de mensen dat dan? Is dat omdat ze dat verzinnen, of is dat ze dat ervaren? Het bagatelliseren van deze zaken is juist een van de oorzaken dat mensen de politiek vragen om oplossingen, die dan vervolgens zegt dat er geen problemen zijn. Daar zit het probleem van de huidige politici, ze luisteren niet naar de mensen waar ze voor zitten, ze wonen niet in de wijken waar de problemen zich voordoen, ze hebben met het gepeupel totaal geen binding.

Don Quichote
Don Quichote3 mrt. 2017 - 16:48

Moe word ik van de eeuwige vergelijking met joden, laat ons nou met rust!, Stop eens met die vergelijking want raakt kant nog wal. Verdiep je in de verschillen tussen de joden voor de tweede wereldoorlog en de huidige radicale islam. Hoeveel joodse aanslagen zijn er geweest in het westen, met hoeveel doden , wat was het percentage joden dat in de criminaliteitscijfers voorkwam. maak je punt! kom uit voor je overtuiging maar hou eens op de vergelijking met de jodenvervolging. Ik word er kotsmisselijk van.

Break on through
Break on through3 mrt. 2017 - 17:11

@ Polygoonjournaal, "Dus Marokkanen veroorzaken geen problemen en de Islam is ook vredelievend?" Inderdaad. Je kunt je afvragen wat er eerst was. De populist die "een probleem" aan de kaak stelt of het "probleem" zelf? Het is rechtse politici en populisten eigen om altijd maar te spreken in termen van problemen en gevaren, terwijl die er veelal helemaal niet zijn. Zo werkt ons brein, schets een beeld en mensen gaan dit elders herkennen. Terwijl het er wellicht niet eens is of er wellicht iets anders aan de hand is. Religies zijn van zichzelf vredelievend. Het is altijd de mens die er een interpretatie uit destilleert.

Break on through
Break on through3 mrt. 2017 - 19:05

@ Don Vito, "de huidige radicale islam" Punt is dat radicale islam door politieke partijen gemakshalve verwisseld word met de islam in het algemeen door te spreken over het zeer algemene "islamisering". "...wat was het percentage joden dat in de criminaliteitscijfers voorkwam." Hoe zou het zijn als je door je achternaam gewoon niet uitgenodigd word voor een sollicitatiegesprek?

Don Quichote
Don Quichote4 mrt. 2017 - 7:01

Break on through, hou nou gewoon eens op, je ziekt en ziekt maar om een vergelijking te maken met de Shoah, Discriminatie op een achternaam vergelijken met een gaskamer ... want dat doe je met je vergelijking. Stop er gewoon mee , doe het niet meer en probeer alsjeblieft geen vergelijkingen te zoeken die er niet zijn. Ik begrijp dat het lastig is om toe te geven dat je op geen enkele wijze de vergelijking kan en mag maken. Maar doe vooral ook geen moeite!

Don Quichote
Don Quichote4 mrt. 2017 - 13:14

@Break on throug. als die discriminatie op achternaam jouw grootste probleem is , zoek dan eens uit waardoor er werkgevers zijn die zo'n beleid dan zouden voeren? Vraag aan die werkgevers naar de redenen en los die dan eens op.

Friedrich Feuerbach
Friedrich Feuerbach4 mrt. 2017 - 14:02

@break on through, laat je vooral de mond niet snoeren door Don Vito. "Discriminatie op een achternaam vergelijken met een gaskamer … want dat doe je met je vergelijking. Stop er gewoon mee , doe het niet meer en probeer alsjeblieft geen vergelijkingen te zoeken die er niet zijn." Dat zeg je nu wel, Don Vito, maar je zou de PVV-ers die moslims naar de gaskamers wensen toch niet graag de kost willen geven.

Don Quichote
Don Quichote4 mrt. 2017 - 15:20

@Friederich, hoe haal je het in je hoofd om die partij deze afschuwelijke woorden in de toe te dichten. Geef mij het bewijs dat dit is wat zij willen!, Ik daag je uit, lever dat bewijs! geef het bewijs dat de PVV de moslims de gaskamers in willen. of hou je mond. De PVV is niet mijn partij, maar om zo iets te zeggen zonder bewijs gaat me veels te ver. Dat je het niet eens met deze partij dat mag gelukkig in Nederland maar je kan ook te ver met je uitspraken.

Break on through
Break on through4 mrt. 2017 - 15:53

@ Friedrich Feuerbach, bedankt voor de bijval Friedrich. Ik heb er veel aan. Goede opmerking over PVVers en hun heimelijke fantasieën. Daar is het me o.a. om te doen. Binnen de PVVaanhang vind je hele foute types met hele foute idealen, geloof me. Mensen zien dat snel over het hoofd, of het ontgaat ze totaal. Don Vito lijkt me erg betrokken en geslachtofferd.

Don Quichote
Don Quichote4 mrt. 2017 - 16:48

@Breakonthrough, geslachtofferd? wederom geef je blijk van een totaal onbenul met betrekking tot het verleden. Door de vergelijkingen met het verleden maak je grote fouten. Ik heb geprobeerd je daarop te wijzen. Helaas begrijp je het niet. Daarmee moet ik helaas constateren dat je net zo bekrompen van verstand bent als de mensen die jij van hetzelfde beticht. Betrokken ? dat klopt. helaas. mijn familie is wel afgeslacht, vergast en gewoon vermoord in de diverse kampen. Fascisme heeft bij mij diep zwarte plekken achtergelaten op mijn ziel en die van mijn nog levende familieleden. De vergelijkingen die jij maakt (en Friedrich) geven aan dat jij de geschiedenis niet echt weet, de oorsprong en gevolgen niet. De simpele vergelijking die je durft te maken tussen het "marokkanen probleem" en das Judenfrage, doet mij beseffen dat jij geen enkel benul hebt en zo maar iets populistisch roept. Betrokken? jazeker, alleen anders dan jij durft te geven.... Geslachtofferd ? je weet de ware betekenis van het woord niet eens.....

Break on through
Break on through5 mrt. 2017 - 11:04

@ Boenders, "onlangs werd tijdens een discussie in De Balie al deportatie van moslims voorgesteld, omdat het ‘moslimprobleem’ onoplosbaar zou zijn. Hitler vond de ‘Judenfrage’ ook onoplosbaar en ging nog een stapje verder met zijn ‘Endlösing’." Bedankt voor de bijval. Ik heb er veel aan. Gevalletje Balie is nu precies één van de dingen die ik tekenend vind.

dijkhuis2
dijkhuis23 mrt. 2017 - 12:05

Een leerzame geschiedenis les . . . wel vraag ik me af of het niet weel actueler zou om verder terug te gaan in de geschiedenis . . . op dit moment worden we nauwelijks geplaagd door het weer opduiken va

StHuck
StHuck3 mrt. 2017 - 12:05

Die aloude discussie over gelijkheid van fascisme, socialisme, nationaal-socialisme, en communisme. Laat ik direct duidelijk zijn. Ze waren allen verschillend en daarmee onderschrijf ik de stelling dat het nationaalsocialisme niet links was. De achterliggende politieke theorieën verschilden wel degelijk bij al deze stromingen al was er bij communisme en socialisme, net als bij fascisme en nationaal-socialisme wel een overlap. Maar er waren ook wel degelijk grote overeenkomsten op ander gebied dan de politieke theorie. Het waren allen grote op politieke theorie gegronde volksbewegingen die in dezelfde populistische vijver visten, op veel gelijke ongenoegens, ressentimenten berusten die destijds onder de bevolking goed konden aarden, allen waar ze de macht verwierven tot dictaturen leidden, en ook in veel opzichten gelijk in de gruwelijke misdaden die zij aanrichten ten koste van tegenstanders, minderheden, en in alle gevallen bij haar expansiedrang in andere landen. De wereld is ten koste van miljoenen doden verlost van deze niet voor elkaar onderdoende kwaden, eerst van het fascisme, met veel meer strijd van het nazistische imperium, en uiteindelijk, na vele decennia, ook van het merendeel van de rode terreur die zeker niet minder doden en andersoortige slachtoffers op haar geweten heeft. Verschillende monsters dus.

Jasperien
Jasperien3 mrt. 2017 - 12:03

Voordat we kunnen stellen of het nationaal-socialisme links danwel rechts was, lijkt het me verstandig om eerst de definitie van links te noemen, want daarvan bestaan er verschillende: 1. De meest klassieke onderverdeling: het ideaalbeeld van een sterke staat en daarmee samenhangende hogere belastingen (links) versus een gedachtegoed dat juist uitgaat van een zo klein mogelijke overheid en zo laag mogelijke belastingen (rechts). Volgens die definitie zou je de NSDAP met zijn sterke overheid als links kunnen typeren. 2. Progressief (links) versus conservatief (rechts). Volgens die definitie zou je de NSDAP onder 'rechts' kunnen scharen, omdat deze het oude, sterke Duitsland verheerlijkt (tenzij je revolutie per definitie als links omschrijft omdat deze aanstuurt op verandering). 3. Tot de Tweede Wereldoorlog werd met 'rechts' vaak Christelijk bedoeld en met 'links' niet-confessioneel. Volgens deze definitie is de NSDAP weer links. Tot slot zou je 'links' kunnen definiëren als opkomen voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Ik lees echter over Hitler: 'Wel was hij sterk beïnvloed door Lügers ideeën over klassensamenwerking in plaats van klassenstrijd. Dat speelde ook een centrale rol in de volkse beweging die alle rangen en standen aaneen wilde smeden om een groot Duitsland op te bouwen.' Hier zou ik er weer naar neigen om de NSDAP als links te beschouwen, omdat alle rangen en standen samenwerken (hoewel je ook het gebrek aan klassenstrijd weer als rechts kunt typeren). Kortom, ik ben erg benieuwd: - Wat is uw definitie van links? - En aansluitend: waarom is de NSDAP dit niet?

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 14:55

Links wil radicale democratisering en besluitvorming van onderaf met daarnaast sociale gerechtigheid zodat iedereen zich kan ontplooien en zijn eigen weg kan zoeken.

Mark Huysman
Mark Huysman3 mrt. 2017 - 15:21

@Jasperien De belangrijkste onderscheidende factor tussen rechts en links is de klassenstrijd. Alles wat de positie van het kapitaal versterkt is rechts en alles wat de positie van werkenden versterkt is links. Een ‘sterke staat’ is niet per definitie rechts of links. Het ligt er aan wie er de baas zijn in die staat en in welk belang die staat optreedt. De fascistische staat werd geleid door fascistische politici die op economisch gebied nauw samenwerkten met de Duitse captains of industry. Het doel was de positie van het Duitse kapitaal te versterken wat o.a. gebeurde door grootscheepse privatiseringen en een geleide loonpolitiek die maakte dat in een periode van grote economische groei de lonen stagneerden en de winsten grandioos groeiden. Onafhankelijke vakbonden waren verboden en linkse partij-leden werden vervolgd. Het was dus in alle opzichten een rechtse dictatuur.

KeesV3
KeesV33 mrt. 2017 - 20:27

@Han, Is dat werkelijk jou definitie van 'links'. Iedereen wil toch 'sociale gerechtigheid'? Zowel de vvd, de pvv als de sp. Alleen verstaat iedereen daar iets anders onder....

Jasperien
Jasperien4 mrt. 2017 - 8:55

@keesV inderdaad. De VVD is links. Wie had dat ooit gedacht...

KeesV3
KeesV33 mrt. 2017 - 11:56

Han, Sommige mensen willen Hitler maar wat graag in het linkse hok plaatsen. En anderen willen hem in het rechtse hok plaatsen. Persoonlijk vind ik beiden onzinnig. Twee vragen... 1. Gaan de termen ´links´ en ´rechts´ wel op voor dictators als Hitler, Mao, Stalin, Poetin, Erdogan, Assad, Kim Jung Un, etc.etc. 2. Als je dictators kunt indelen in `links` en `rechts`, wat is daar dan de zin van? Is een rechtse dictator erger dan een linkse dictator. Of zijn dictators per definitie ´rechts´? Ben benieuwd naar je antwoorden...

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 14:05

Dictatoren deugen nooit.

KeesV3
KeesV33 mrt. 2017 - 15:44

@Han En 'rechtse' dictators deugen nog minder? Ben overigens nog steeds benieuwd naar de antwoorden op bovenstaande vragen.... Kun je dictators wel goed indelen in links-rechts En zo ja... wat heef dat voor zin...

Cave Canem
Cave Canem3 mrt. 2017 - 11:42

De verplichte ziektekostenverzekering is tijdens de bezetting door de Duitsers ingevoerd. Een duidelijk aan socialistisch gedachtengoed ontsproten initiatief, net als zo vele andere door de nazi's ingevoerde regelingen, bijvoorbeeld Kraft durch Freude en Winterhilfe. Er waren talloze op onderlinge solidariteit gebaseerde voorzieningen in het Derde Rijk. Weliswaar destijds vooral ook bedoeld om de opkomende populariteit van het communisme de pas af te snijden, maar wel degelijk geïnspireerd door het socialisme. Dat verklaart ook de jarenlange sterke positie van Gregor Strassser in de NSDAP (verantwoordelijk voor de partijorganisatie), die behoorde tot de linker vleugel. Net als Joseph Goebbels in zijn eerste NSDAP-jaren. Beiden waren voorstander van nationalisatie van grote bedrijven en fulmineerden tegen het grootkapitaal. Dat deed Hitler in de beginjaren overigens ook. Later kwam Stasser steeds meer in ideologisch conflict met Hitler en werd in 1934 door de SS vermoord. Maar zeker in de eerste jaren van haar bestaan droeg de NSDAP standpunten uit die aan het socialisme niet vreemd waren.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mrt. 2017 - 7:49

Daarom was de SPD in de ogen van de NSDAP zeket de hoofdvijand die verantwoordelijk was voor de dolkstoot in de rug van het Duitse leger in 1918. Lees ook van Götz Aly Hitlers Volksstaat en laat je niet langer oplichten.

Cave Canem
Cave Canem4 mrt. 2017 - 10:37

De vijandschap tussen NSDAP en SPD laat onverlet dat het op principes van de nationalsozialistische Volksgemeinschaft gebaseerde programma van de NSDAP kenmerken van het socialisme bevat en dat is wat ik probeer aan te tonen. Dat Stalin en Trotzky elkaars doodsvijanden waren kwam ook niet omdat ze in ideologie veel van elkaar verschilden. Götz Aly's overigens uitstekende boek is niet het enige dat je zou moeten lezen. Probeer ook eens de recente Hitler-biografie van De vijandschap tussen NSDAP en SPD laat onverlet dat het programma van de NSDAP kenmerken van het socialisme bevat en dat is wat ik probeer aan te tonen. Dat Stalin en Trotzky elkaars doodsvijanden waren kwam ook niet omdat ze in ideologie veel van elkaar verschilden. Götz Aly's overigens uitstekende boek is niet het enige dat je hierover zou moeten lezen. Oriënteer je wat breder en probeer ook eens de recente Hitler-biografie van Peter Longerich. Met mijn opvattingen over Hitlers programmatische affiniteit met onderdelen van het socialisme verkeer ik overigens in goed gezelschap van Joachim Fest, bepaald geen historicus met bedenkelijke reputatie. Integendeel.

Cave Canem
Cave Canem4 mrt. 2017 - 10:39

Sorry voor de gedeeltelijk dubbele tekst in mijn vorige bijdrage. Kopieerfoutje.

Josef K
Josef K3 mrt. 2017 - 11:33

Altijd al gedacht dat die Hitler en zijn beweging geen zuivere koffie waren, dankzij de heer vd Horst weet ik nu ook waarom!

Sonic2
Sonic23 mrt. 2017 - 11:26

Hitler stond in 1914 te juichen toen de oorlog uitbrak. Hij stond altijd al bekend als een zeer rechtse nationalist en een conservatief. In 1917 brak de Russische revolutie uit. Een zeer belangrijk moment. Rond 1918 en 1919 zat het socialisme in de lift. Vooral in Duitsland. Duitsland was de bakermat van het socialisme. Rusland wilde de revolutie ook vooral laten slagen in Duitsland. Als hij in Duitsland zou slagen dan zou hij als een olievlek over het hele Europese continent gaan. Hitler had twee dingen goed door. Het communisme was de erfvijand van het nazisme. Het moest bestreden worden. Tegelijk moest het ingepast worden. Niet omdat Hitler een ideologische socialist was. Hij haatte socialisme, maar omdat hij door had dat het hem miljoenen stemmen van arbeiders zou opleveren. Heel goed te vergelijken met wat Trump en Wilders doen. Ik zie op dit punt geen enkel onderscheid tussen de drie. Wilders was een rechtse liberaal in de VVD. Hij zette zich af tegen alles wat links is. Trump is juist rechts, maar had heel goed door dat zijn anti immigratie geluid ook goed viel bij mensen met een wat kleinere beurs. Hitler haalde overal zijn stemmen in 1933 vandaan. Vooral van DNVL, maar ook van SPD, KPD. Ook haalde hij stemmen weg bij de conservatieven en Zentrum. Het is compleet te vergelijken met het patroon dat je ook ziet bij de PVV bijvoorbeeld. Hitler werd uiteraard in de watten gelegd door Von Papen en Von Schleicher. Het zijn altijd conservatieven en liberalen( altijd rechts) dat demagogen in de watten leggen. Ze denken er altijd wat mee te kunnen winnen. Het loopt altijd uit op een drama. De PVV is de nationaal socialistische partij van Nederland. Niet dat ze Joden naar Auswitz sturen. Het punt is duidelijk dat ik met het nationaal socialisme van Wilders niet het nationaal socialisme van Hitler bedoel. Met de overeenkomst dat het "socialisme" van beiden puur bedoeld was vanuit electorale redenen. Bosma zegt het overigens zelf. https://twitter.com/martinbosma_pvv/status/577567703323533312 Hier verwijst hij naar patriot. Italiaanse voetballers die het volkslied zingen. Dat is patriottisme. De Amerikaanse inauguratie muziek dat is patriottisme. Wat de PVV doet is keihard nationalisme. Als je grondrechten wil wijzingen of aanpassen is het nationalisme. http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2011/01/01/de-omgekeerde-wereld-van-martin-bosma/ Bosma noemt zich hier een ouderwetse sociaal democraat. Ik ben een jaar lid geweest van de SP( in een ver verleden) en iedereen noemt zich daar een klassieke of ouderwetse sociaal democraat. Behalve een klein groepje diehard communisten. Het is geen wonder dat een ouderwetse sociaal democraat als Den Uyl zo goed ligt bij de SP. Omdat hij dicht tegen het socialisme aanzat. Het socialisme is bevlekt, dus is iedereen nu een klassieke sociaal democraat. Bosma is dermate dom dat hij zichzelf elke keer klem zet. Nu het dit soort gevoelige thema's betreft kunnen PVV'ers overigens prima vaag zijn en nuanceren. En gooien ze met termen die alles kunnen betekenen. Patriottisme is een gematigde vorm van nationalisme. En sociaal democratie is een gematigde vorm van socialisme.

RationeleBurger
RationeleBurger3 mrt. 2017 - 11:21

Ter aanvulling op uw stuk is wellicht het boek van Engelse historicus George G Watson interessant. Deze onderzoekt en beargumenteerd waarom Hitler voor en tijdens de oorlog voornamelijk als links werd beschouwd, maar in recentere historie steeds meer aan de rechterkant van het politieke spectrum wordt geplaatst. Zijn conclusie was dat Hitler en zijn hooggeplaatste officieren zich wel degelijk socialistisch vonden maar dat zij ook vonden een verbeterde versie van het klassiek socialisme te verspreiden. De volgende quote uit het onderstaande artikel is ook zeker interessant. Hoe dan ook zal het voorlopig voer voor historici blijven. "Now that socialism is a discarded idea, such excitement is no doubt hard to recapture. To relive it again, in imagination, one might look at an entry in Goebbels's diaries. On 16 June 1941, five days before Hitler attacked the Soviet Union, Goebbels exulted, in the privacy of his diary, in the victory over Bolshevism that he believed would quickly follow. There would be no restoration of the tsars, he remarked to himself, after Russia had been conquered. But Jewish Bolshevism would be uprooted in Russia and "real socialism" planted in its place - "Der echte Sozialismus". Goebbels was a liar, to be sure, but no one can explain why he would lie to his diaries. And to the end of his days he believed that socialism was what National Socialism was about." http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/hitler-and-the-socialist-dream-1186455.html

4 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 13:16

Die dagboeken schreef Goebbels met de gedachte ze later uit te geven. En als hij niet gewild had dat ze werden gevonden, dan had hij ze zeker vernietigd. In de laatste maanden van zijn leven heeft hij namelijk van alles gedaan en achtergelaten voor het door hem gewenste imago na de ondergang van het rijk. De nazis gebruikten de term socialisme uiteraard ook en de NSB nam dat van hen over. Zij hadden het inderdaad over ¨ons socialisme¨ en daarmee bedoelden zij iets heel anders dan hun aartsvijanden de sociaaldemocraten en de communisten. Het is niet juist dat voor de oorlog de nazis als links werden beschouwd. Gewoon niet waar. Lees de kranten uit die tijd. Ze staan meer en meer op internet.

RationeleBurger
RationeleBurger3 mrt. 2017 - 14:03

@Han, Ik vind het moeilijk uw beweringen te staven. Dat Goebbels zijn dagboek uitgaf staat vast; maar hij begon ze al toen hij nog 'niemand' was. Dat was dus zeker niet de oorspronkelijke gedachte erachter. Maar dat hij het als een historisch document zag dat is duidelijk. Het verklaart naar mijn mening echter niet zijn opmerking over het socialisme in zijn dagboek. Wat dat betreft is het misschien wel interessanter wat hij erover schreef in zijn begintijd. Dat de nazi's een ander socialisme bedoelden dan hun aartsvijanden is denk ik evident. Dat gaven ze ook zelf vaak aan. Maar is het daarom minder socialisme? Minder echt? Kom je dan niet terecht in een soort 'no true scotsman' fallacy? Bij uw laatste opmerking ben ik wellicht zelf niet duidelijk genoeg geweest; ik spreek ook niet over direct voor de oorlog, 1936/1939 maar nog daarvoor. George Watson spreekt hier ook over in zijn boek, maar ook daaruit komt niet echt een definitief antwoord. De volgende quote geeft het echter wel weer: "By the outbreak of civil war in Spain, in 1936, sides had been taken, and by then most western intellectuals were certain that Stalin was left and Hitler was right. That sudden shift of view has not been explained, and perhaps cannot be explained, except on grounds of argumentative convenience. Single binary oppositions - cops-and-robbers or cowboys-and-indians - are always satisfying"

Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mrt. 2017 - 14:51

Wat de nazis in de praktijk brachten is helemaal geen socialisme. Zij noemden hun volksgemeenschap van vreemde smetten vrij nu en dan socialistisch maar met socialisme zoals dat normaliter gedefinieerd wordt had dat niets te maken. Er was een duidelijk en gefixeerd verschil van rangen en standen en tussen arm en rijk. De winterhulp was niet meer dan een soort staatsliefdadigheid. De ideologische bondgenoten van Hitler waren behalve Mussolini, Franco en Salazar en enge Oost-Europese types zoals de Pijlkruisers in Hongarije of de IJzeren garde in Roemenië. We gooien er nog maar eens een liedje tegenaan. Capitanul. Wel eens van Codreanu gehoord? Dat is de kapitein uit dit lied. https://www.youtube.com/watch?v=6V_Uah-pGqw&t=41s En nou we toch bezig zijn. Kijk eens welke invloed de Ottomaanse traditie tot op de huidige dag heeft op Roemenië. https://www.youtube.com/watch?v=I84yiDajn9s

Sonic2
Sonic23 mrt. 2017 - 15:28

Goebbels noemen als voorbeeld is natuurlijk altijd een slecht voorbeeld. Goebbels was duidelijk van de linkervleugel. Zeer duidelijk. Net zoiets als op basis van Weisglas beweren dat de VVD links is. Goebbels was vooral "goed" in propaganda. Als Hitler echt zo links was dan had hij in de Spaanse burgeroorlog aan de linkerkant moeten meegeven. Hij steunde "rechts" in die burgeroorlog. Zijn coalitie partners waren rechts. Hij haatte socialisme. Goebbels was een leugenaar zegt het artikel, maar als het er over gaat dat het nazisme links is was hij opeens geen leugenaar. Alsof een leugenaar stopt met liegen als hij in zijn dagboek schrijft. Het is denk ik meer de krankzinnige haat van Bosma en PVV'ers naar links dat nationaal socialisme naar links wordt geschoven. Overigens wordt D66 omgeschreven als een partij die socialisme en liberalisme mengt. Die wordt als centrum partij neergezet. De CU zijn christen socialisten, maar ze worden vaak klein rechts genoemd. De PvdA zijn sociaal democraten, maar worden altijd centrum links genoemd. Dus ze zijn midden en links. In Portugees sprekende landen is de sociaal democratie soms rechts. https://nl.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Democrata_(Portugal) Communisme is extreem links, maar volgens velen is extreem links en extreem rechts een hoefijzer model. Dus hoe ver zit communisme eigenlijk van extreem rechts af? Het komt rechts niet zo goed uit, dus wordt zo niet geredeneerd. De Groenen in Duitsland staan als uitzonderlijk gematigd bekend. Alleen de communisten zijn echt links en de socialisten die daar uit voortkomen. Het is ook te makkelijk dus om socialisme zonder enige uitzondering direct links te noemen.