Joop

Nederlandse kinderen slechter in rekenen

  •    •  
05-11-2009
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
107 keer bekeken
  •  
wiskundemeisjes-klein
Kwaliteit leraar oorzaak daling rekenniveau
Basisschoolleerlingen zijn slechter gaan rekenen. Nederland blijft hierdoor achter bij de Aziatische landen en verliest ook terrein aan andere West-Europese landen. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de gebrekkige kwaliteit van de docent, zo concludeert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Het is, zo concludeert het rapport, (nog) niet wetenschappelijk bewezen dat de ene rekenmethode betere rekenaars zou opleveren dan de andere, zoals vaak wordt aangenomen. Veel belangrijker is de interactie tussen leraar en leerling.
Maar aan goede rekenleerkrachten ontbreekt het steeds meer in Nederland. De KNAW maakt zich grote zorgen over de situatie op de pabo’s, waar te weinig tijd voor rekenonderwijs is ingeruimd. Veel eerstejaars zakken voor de verplichte rekentoets. En leerkrachten die al aan het werk zijn, hebben weinig belangstelling voor nascholingscursussen op het gebied van rekenen.

Meer over:

leven, nieuws
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

Krooneman
Krooneman5 nov. 2009 - 7:11

Inderdaad, stel die nascholingscursussen maar verplicht. Daan kan wel zeggen dat er nieuwe mensen moeten komen en dat de ouderen weg moeten, maar het probleem is volgens mij juist dat er te weinig mensen zijn die nu voor de klas willen. Ik denk dat Douwe gelijk heeft, doordat de leraren van de laatset tijd zelf onderwijs met de rekenmachine hebben gehad, is hun niveau drastisch onderuitr gegaan.

hetklopt
hetklopt5 nov. 2009 - 7:11

Ik denk dat de vijftigplussers het rekenen heus wel goed beheersen. De KNAW maakt zich weliswaar grote zorgen over de situatie op de pabo?s, waar te weinig tijd voor rekenonderwijs is ingeruimd, ik denk dat de problemen daar jaren voor liggen: op de basisschool. Daar moet, de naam van de school geeft het al aan, een goede basis worden gelegd. Nascholingscursussen hebben weinig zin als er geen grond is, waarop de kennis kan landen.

GerritJan2
GerritJan25 nov. 2009 - 7:11

Gebrek aan goede rekenleerkrachten, afkeer voor het aloude tafels oefenen en oefenen... ja, dan kun je op je vintgers natellen dat het de verkeerde kant op gaat met het rekenen.

Binnenkijker
Binnenkijker5 nov. 2009 - 7:11

Heeft iemand het rapport gelezen? Is gewoon te downloaden van de site van KNAW (http://www.knaw.nl/publicaties/pdf/20091080.pdf). In het rapport staat ook een ranglijstje in, en dan blijkt het allemaal een stuk minder dramatisch te zijn. "Nederlandse leerlingen scoren op alle inhouden gemiddeld ver boven het internationaal schaalgemiddelde van 500." Van de 36 gemeten landen komt Nederland als negende uit de bus. Als je kijkt naar West-Europa ligt alleen Engeland op ons voor. We doen het beter dan Duitsland, Zweden, Noorwegen, de V.S., Nieuw-Zeeland om maar eens wat te noemen. (...en wat te denken van deze constatering: Autochtone leerlingen presteren "significant beter" dan allochtone leerlingen. Dit verschil is sinds 2003 alleen maar groter geworden.)

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen5 nov. 2009 - 7:11

Twee anecdotes. Een over ons onderwijs, en de tweede over dat wat ons onderwijs uiteindelijk aan vakmensen oplevert. Sinds een paar jaar komen er regelmatig voor langere tijd collega's uit India voor flinke periodes in NL werken. Een van deze collega's nam kinderen in de leeftijd bovenbouw basisschool mee die nog geen woord nederlands spraken. Zijn kinderen gingen in nederland naar school, en mijn collega vond het al na twee maanden nodig om bij onze werkgever hulp te vragen. De kinderen kregen op school stof die ze thuis twee jaar geleden kregen! Een andere collega heeft een zoon van 13 met ADHD waar de Ritalin medicatie niet veel meer hielp. De reactie van de Psychiater, "Ja jongen je krijgt nu 3 pillen van 17 mg per dag, dat is blijkbaar niet genoeg. Ik ga je voortaan maar een pil van 51 mg voorschrijven." Zoon van 13, "Maar dat is toch hetzelfde?" Psychiater, "Oh, eh, ja..." Deze laatste zou in mijn ogen nu nog steeds in groep 8 moeten zitten maar is praktiserend psychiater, volgens mij is er dan echt iets mis met onze criteria voor overgang en diplomering.

groetenuitrotterdam
groetenuitrotterdam5 nov. 2009 - 7:11

Goed dat dit onderzoek gedaan is, er rust een taboe op het kritisch kijken naar de mensen die voor de klas staan. Het onderwijs wordt bevolkt door mensen 50 jaar of ouder zijn, al 30 jaar in het val zitten, er geen zin meer in hebben en kankeren op de te lage beloning en de te lage status van het beroep. Misschien goed om van de nood een deugd te maken en de uitstroom van deze groep te bevorderen. Er gaan op termijn toch al problemen ontstaan met het aantrekken van leerkrachten. Dat probleem kan prima opgelost worden goede en effectieve maatregelen te nemen om zij-instromers aan te stellen. Dan staan er weer frisse mensen voor de klas die echt willen. En de groep die er nu staat? Het is voor niemand goed om 30 jaar hetzelfde werk te doen. Zij moeten in staat gesteld worden om in een geheel andere branche weer eens iets van hun leven te maken.

2 Reacties
Douwedv
Douwedv5 nov. 2009 - 7:11

Daan, is dit een gevoel of heb je bewijzen dat het voornamelijk aan deze groep leraren ligt? Mij lijkt het juist dat de oude stempel nog WEL het juiste onderwijs geeft maar dat het niveau van de nieuwe leraren onder maat is. Ik wil hiermee niemand beledigen maar een vriendin van mij is lerares op een basisschool en ik zet nog wel eens vraagtekens bij haar niveau van (hoofd)rekenen. Waar komt dit door? Door rekenmachines? Door het niveau van de Pabo? Door de lesmethodiek? Ik snap dat het niet sexy is om tafels uit je hoofd te stampen maar dat is toch ook BASIS onderwijs?

rgeurtsen
rgeurtsen5 nov. 2009 - 7:11

Beste Daan Mij is de afgelopen tijd in het onderwijs iets heel anders gebleken. oudere leerkrachten die de ambitie hebben om les te geven - ik bedoel op de basisscholen - blijken heel goed in staat om het lesgeven aan te passen aan de vereisten van deze tijd. In de loop der jaren sluipen allerlei irrelevante gewoontes in 1) de oganisatie van de school, 2) het lesprogramma (inhoud) en 3) de manier van les voorbereiden en 4) de manier van lesgeven. Nogal wat jongere leerkrachten lijken het moeilijker te accepteren dat er problemen met leerlingen kunnen ontstaan die voortvloeien uit hun bijdrage van de leerkracht. De escape in de huidige onderwijsorganisaties is de onderwijsbegeleid(st)er of remedial teacher. Het Parool meldde vandaag dat de projectleider van de gemeente, dhr. Loef, en zijn collega's merken 'dat oudere teams het vaak goed doen'. Linkse politiek is toch dat we alle leerlingen in staat stellen hun door sociale en culturele omstandigheden 'gegeven' achterstanden en kansen om te buigen in gelijke startpositie door onderwijs? Waar is het debat? Waar is de prioriteit? De gemeente verkiezingen komen er aan. welke linkse partijden investeren in de onderwijskwaliteit voor hun inwoners? Ik verbaas me dat er zo weinig gemeenten speciale programma's hebben om het onderwijs op peil te brengen, en er nauwelijks ambitie is om onderwijs van uitmuntende kwaliteit aan de burgers te bieden. Het is tenslotte een belangrijk criterium voor woonkwaliteit.

PriemAad
PriemAad5 nov. 2009 - 7:11

Tsja, als je kan rekenen ga je niet het onderwijs in ..? Zou dat het zijn ..?

1 Reactie
EquusCandidus
EquusCandidus5 nov. 2009 - 7:11

De spijker op zijn kop geslagen jonkheer.

Andre2
Andre25 nov. 2009 - 7:11

Leren rekenen is net als leren fietsen. Als je het eenmaal goed onder de knie hebt verleer je het nooit meer, ook al gaan er jaren overheen. Daarbij is het zogenaamde "automatiseren" essentieel. Alle basisprocessen moet je als het ware kunnen dromen, zonder eerst na te denken van "hoe moet dat ook alweer". Herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Dààr gaat het in het rekenonderwijs helemaal fout. Vroeger moest je in je schrift de hele som overschrijven uit het rekenboek en het antwoord berekenen. De tafels moest je op kunnen dreunen. Bij de moderne rekenmethoden hoef je alleen het antwoord in te vullen op een voorbedrukt formulier, vaak hoeft dat nog niet eens en is onderstrepen of omcirkelen ook al voldoende. Iedereen met een beetje studie-ervaring weet dat je dingen veel beter kunt leren door het op te schrijven. Het zelf opschrijven is dé manier om (reken)processen te automatiseren en daar schieten de moderne rekenmethoden schromelijk tekort. Na het basisonderwijs zakken de niet of niet goed geautomatiseerde processen snel weg. Al in de brugklas van het voortgezet onderwijs wordt niet meer handmatig gerekend. De rekenmachine als universele ?hersenprothese?. Ik ken VMBO rekenboekjes waar de sommen niet meer worden voorgedaan, maar wordt aangegeven welke toetsen er op de rekenmachine moeten worden ingedrukt. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar bij de rekentoets op de PABO. Dertig procent of meer blijkt niet meer te weten hoe bepaalde sommen moeten worden gemaakt. Kent u leerlingen in de eindexamenklas van het VMBO of HAVO? Leg ze eens deze twee sommen voor op het niveau van groep 5 à 6 (de vroegere derde of vierde klas), maar zonder rekenmachine of mobieltje met ingebouwde rekenmachine: 1 + 2 + 3 + 4 X 5 = ??.. (het antwoord is 26, maar 80% zal 50 antwoorden) 32 : 0,5 = ???. (het antwoord is 64, maar 80% zal 16 antwoorden) Weg met de rekenmethoden!!!

1 Reactie
EquusCandidus
EquusCandidus5 nov. 2009 - 7:11

Niet zo zwaar tillen aan die stomme sommetjes. Alles kan met de rekenmachine en echt slimmer word je toch echt van andere dingen.

RectorReflector
RectorReflector5 nov. 2009 - 7:11

Het geëxperimenteer met onderwijsmethodes in het basisonderwijs en op de pabo's, is hier zeker ook debet aan. André Kortland haalde ook reeds een aantal belangrijke punten naar voren. Het zal me niets verbazen dat deze man ook uit het onderwijs komt. Sinds de invoering van het groepensysteem op de basisscholen, is de kwaliteit van het cognitieve onderwijs hard achteruit gehold. De bijwerkingen van het verval worden nu pas zichtbaar, daar de huidige generatie studenten en afgestudeerden, vanuit dit systeem zijn voortgevloeid. Maar dat geëxperimenteer met methodes is wat mij betreft de doodsteek geweest voor het huidige niveau. Ook over het huidige onderwijssysteem op de pabo's baart mij zorgen. Ik geloof niet in het competentiegericht leren, maar dat kan misschien ook wel komen doordat ik dat systeem niet goed ken, doordat ik nog van de oude stempel ben. Maar ik hoor vanuit de praktijk vele klachten, met name via stagiaires. Soms is verandering geen voorutgang.

1 Reactie
johnny02
johnny025 nov. 2009 - 7:11

De afgelopen jaren zijn veel onderwijshervormingen doorgevoerd en teruggedraaid. Eenduidig beter is het er niet op geworden. Maar hoe verwonderlijk is het ook eigenlijk dat de kinderen het niet goed kunnen als sommige leraren zelf er ook geen ster in zijn. Laten we eerlijk zijn. Wie op de basisschool echt goed kan rekenen, is op de middelbare goed in wiskunde en wie goed is in wiskunde die gaat studeren en gaat naar de beta-beroepen of wordt wiskundige, econoom, manager, accountant, bankier of begint een eigen bedrijf. (even kort door de bocht) Die persoon gaat niet naar de Pabo en komt dus ook nooit voor de klas te staan. tenzij je de druk van het bedrijfsleven ed. zat bent en als zij-instromer bij het onderwijs komt, maar dat zijn er maar weinigen en die zullen meestal ook niet op de basisschool les gaan geven.

Klapschaats2
Klapschaats25 nov. 2009 - 7:11

Het onderwijs slaagt er in toenemende mate onvoldoende in kerntaken op voldoende niveau uit te voeren. Vandaag is het een rapport over het rekenen, andere rapporten zijn er al en meer is te verwachten. Maar wordt het onderwijs er ook beter van die rapporten? Ik vrees van niet. Laten we eens naar de branche kijken door een andere bril. Die bril heeft de vorm van deze vraag: is er overwegend sprake van een zelfkritische houding en transparantie in een professionele beroepsgroep, waarbij feedback als heel normaal wordt ervaren? Ik vrees van niet. De eerste tekenen zijn ook nu weer niet hoopgevend. Wat we van een niet presterende loodgieter nooit zouden accepteren is heel normaal in onderwijsland: lekkende leidingen en veel verhalen. Te lang ontbreek het in het onderwijs aan een door de overheid ingesteld zelfreinigend systeem, waarop de beroepsgroep en hun belangenbehartigers gewiekst inspelen, maar leerlingen het slachtoffer blijven. Waarom deze zware kwalificatie? Een van de bekende afleidingstrucs wordt nl weer eens toegepast. Leest u even mee? De klacht in het rapport luidt (in de essentie samengevat): veel onderwijzers zijn onbekwaam. De reflex is: we weten niet welke methode beter is. Mijn veronderstelling voor deze discussie is dat een onbekwame leerkracht een slecht onderwijsresultaat levert, ongeacht de toegepaste methode. Of positief geformuleerd, bekwame leerkrachten kunnen het kennelijk wél. Zolang het ontbreekt aan een adequate thermometer wordt de patiënt genaamd onderwijs niet beter. Temperaturen kan op veel manieren, maar een kenmerk moet in ieder geval zijn dat er een heldere norm is, dat de test kort-cyclisch is en dat de resultaten openbaar zijn, net als in elke andere gezonde door de overheid gefinancieerde bedrijfstak. Waarom vinden we allerlei door de overheid georganiseerde steekproeven wel normaal (apk, VWA , IGZ en vele andere) en kan dat niet door de onderwijsinspectie? Ik zie het al voor me. Gewoon onaangekondigd een clubje kinderen onder begeleiding van hun leerkracht een rekentest laten doen, de inspectie deelt de test uit en selecteert de leerlingen, die worden beloond met een educatief verantwoord consolespelletje en zie daar: kostbare informatie komt uit het onderwijsproces van die leerkracht. Het is een momentopname zult u roepen. Dat is een APK ook, of een toets in de gezondheidszorg. Het kan vast beter, maar kom er maar mee ?. Want wat is er anders dan in overige sectoren als gezondheidszorg, bejaardenzorg, politie en brandweer etc? Een heilzaam effect is ook te verwachten van de publicatie van die uitkomsten, zoals dat in andere branches ook geldt. Koppel dat aan een openbaar register waarin vakbekwaamheid en onderwijsresultaten gepubliceerd worden en het zelfreinigend systeem is in werking gezet , op voorwaarde dat het na een periode niet voldoen aan minimum eisen landelijk het vertrek uit de beroepsgroep betekent. Er is al een onderwijzers tekort zult u zeggen. Keer daarom terug naar de kerntaken van het onderwijs, neem geen ouderlijke taken over en vermijd allerlei experimenten. Deze bestaan bij de gratie van de beroepsgroep zelf, en die had het al zo druk? Want laten we niet vergeten dat die bijproducten en experimenten in het onderwijs door de branche zelf met beide handen worden aangegrepen als afwisseling op bijvoorbeeld 25 jaar de derde naamval in het Duits uitleggen. En als belangrijkst: kaf ?. koren

1 Reactie
groetenuitrotterdam
groetenuitrotterdam5 nov. 2009 - 7:11

Mooie reactie. In een wat boze bui had ik hem zelf bijna kunnen schrijven. Maar jij doet dat prima en wellicht nog beter dan ik kan.