Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Nederland wordt weer klassenmaatschappij

  •  
28-04-2011
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
ANP-Studentes300.jpg
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling: Hoog- en laagopgeleiden leven steeds meer langs elkaar heen... Nieuwe klassenmaatschappij dreigt... Taalontwikkeling en herwaardering vakmanschap kunnen trend stoppen
De Nederlandse samenleving raakt steeds meer gesplitst, niet langs de lijnen van afkomst, maar langs die van opleidingsniveau. De Volkskrant meldt donderdag dat hoog- en laagopgeleid in Nederland steeds meer langs elkaar heen leven. Het opleidingsniveau is bepalend voor de kringen waarin mensen meedraaien, zo stelt stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn woensdag verschenen rapport Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
De conclusies van de RMO worden ondersteund door onderzoek van TNS NIPO. Ruim de helft van de ondervraagde hoogopgeleiden en tweederde van de laagopgeleiden verklaarden dat zij “steeds minder” contact hebben met elkaar, zo schrijft de Volkskrant.
Uit de cijfers van TNS NIPO komt ook een somber toekomstbeeld naar voren. Veel mensen geloven niet meer dat de volgende generatie het beter zal krijgen dan de huidige. Bijna driekwart van de respondenten denkt zelfs dat toekomstige generaties het slechter krijgen. Vooral laagopgeleiden maken zich zorgen over de (financiële) toekomst van hun kinderen. Volgens de RMO dreigt een nieuwe klassenmaatschappij te ontstaan, “waarbij mensen zich begeven in horizontale verbanden, gebaseerd op het onderwijsniveau”. Deze trend kan volgens de RMO worden gestopt door optimale talentontwikkeling en een herwaardering van vakmanschap, ambachtscholen en beroepen met een lage(re) opleiding.

Meer over:

leven, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (52)

ThomasWagenaar
ThomasWagenaar28 apr. 2011 - 8:17

Luistert naar de RMO! Goed, dat met die klassenmaatschappij is misschien lichtelijk overdreven, maar de *waardering* voor vakmanschap en ambachtscholen mag wel terug. Dan blijft er weer wat tijd over voor inhoud, in plaats van elitisme aan beide kanten van het opleidingen-spectrum.

eeweew
eeweew28 apr. 2011 - 8:17

Hier stond een tijdje geleden ook al een interessant artikel over in de pers. Op alle punten is er een soort segregatie ontstaan. Ik werk op zaterdag in een winkel via die route heb ik wel eens contact met laageropgeleiden, en die lijken toch echt in en hele andere wereld te leven. De vraag is wat je hiermee moet, politiek is het een behoorlijk probleem aan het worden. Doordat partijen als de PVV lageropgeleiden aanspreken lijkt deze groep ook steeds meer vertegenwoordigd te worden in de politiek. Ik vind het (en nu begin ik elitairistisch te klinken) een slechte zaak dat het huidige politieke systeem gaat om de populariteit van maatregelen, en niet om de feiten die erachter liggen. Er kunnen problemen verzonnen worden, en vervolgens worden die verzonnen problemen opgelost beleid waarvan alle onderzoeken zeggen dat ineffectief is.

Michiel Online
Michiel Online28 apr. 2011 - 8:17

Als talentontwikkeling plaatsvindt dan hoop ik wel dat dat gebeurt voor iedereen en niet voor een selectieve groep mensen.

trujac
trujac28 apr. 2011 - 8:17

Niets nieuws onder de zon. Arbeiders wijken werden al in de negentiende eeuw gebouwd ver weg van villa's. Wat wel nieuw is dat de hoogopgeleiden binnenkort massaal een beroep moeten doen op de WW en de Bijstand. doctorandussen en meesters in de rechten zijn nu al een normaal verschijnsel bij de centra voor werk en inkomen. Nu al werken veel hoogopgeleiden zwaar onder hun niveau, over niet al te lange tijd zijn de laagst betaalden uitgestorven en worden de hoogopgeleiden het slachtoffer van de liberalisering en marktwerking. Slechts een handjevol graaiende psychopaten bepaalt straks wat er in de wereld gebeurd. Heb geen illussie doctor, ook u wordt straks gemarginaliseerd.

objectivist
objectivist28 apr. 2011 - 8:17

Vroeger was studeren iets elitairs en had je een kleine toplaag. Ook geisoleerd maar die redde zich wel. Nu gaan steeds meer mensen naar HBO en universiteit en draait het om: de onderkant raakt in de minderheid. Maar dat is een ernstiger vorm van isolatie. Wat doe je eraan? Weinig denk ik. Het zijn grote bewegingen die je moeilijk kunt sturen of beinvloeden. Jammer is het wel.

arttiest
arttiest28 apr. 2011 - 8:17

Het Eloi en Morlocks effect.

Bagus
Bagus28 apr. 2011 - 8:17

De vijanden van binnen uit of gewoon 2 gescheiden culturele circuits ?? Sommige politici proberen het eerste te bewerkstelligen. Daar hebben ze als populisten politiek baat bij. Andere politici dienen zich nu eindelijk te realiseren dat dit de uitkomst van een (deels) mislukt emancipatiebeleid uit de 2e helft van de vorige eeuw is, dat dringend geherwaardeerd moet worden. Emancipatie laat zich immers niet als "plicht" opleggen aan onwillige burgers. De gesuggereerde oplossing: taalvaardigheden optimaliseren en vakmanschap herwaarderen doet nogal "technisch" en daarom gekunsteld aan. Het is immers primair een sociaal-cultureel probleem. Ik zie de scheidslijn als 1 van de (ongewenste) gevolgen van de "zelfgeschapen" postmoderniteit. Alleen het zoeken en vinden van nieuwe, gedeelde waarden, zou de negatieve ontwikkeling werkelijk kunnen doen stoppen. Iemand van de Jopers ideeen wat die gedeelde waarden zouden kunnen zijn ??

wvdstraat
wvdstraat28 apr. 2011 - 8:17

Aan de vooravond van een nieuwe evolutie die tot een nieuwe revolutie zal leiden ? Vermoedelijk wel, en laat dat snel en pijnloos verlopen: We leven nu even, hopelijk heel kort, in de (Nederlandse) maatschappij een 'betere opleiding' alleen maar beschikbaar stelt voor de rijken, met invloed, krui-wagentjes en behendigen. Die behendigen zijn de slappe zakken, wier ouders de studie en de studentenkamer betalen en die daardoor tijd hebben voor allerlei onnutte 'bestuursfuncties' (hahahahah) in overbodige disputen en roeiverenigingen.... "Slijmtalent voor meelullen" noemen we ze maar, van die HBO-studentjes die slechts kunnen denken in procedures en gelijkgestemden, zonder iets bij te dragen. Er komt een tijd aan, dat Henk en Ingrid hun kinderen weer boeken gaan geven voor hun verjaardag, ipv een Nintendo....... iets wat de moslims in ONZE samenleving allang hebben begrepen! Nu nog een aanpassing in het onderwijs, dat talenten stimuleert: Minpunten voor het rijke nest, lobbies en kruiwagens, die hebben het namelijk te gemakkelijk en worden niet op hun merites beoordeeld.....

NNenNN
NNenNN28 apr. 2011 - 8:17

Niet alweer toch! We waren net zo goed bezig! De rijkste 2% van de volwassenen bezit meer dan de helft van de wereld. Dat concludeert het VN Instutuut voor Economische Ontwikkeling (UNU-Wider) in Helsinki in een onderzoek. Directeur Anthony Shorrocks van UNU-Wider:"We schatten dat de rijkste 2% van de volwassenen meer dan de helft van de wereldwijde rijkdom bezit, terwijl de armste helft van volwassenen maar 1% bezit." http://www.yayabla.nl/news/show_article.php?articleid=2329

doeidoei
doeidoei28 apr. 2011 - 8:17

Ja wacht eens even. Scholing moet toch belonen? Dat is ons toch al ons hele leven voorgehouden? Als je goed je best doet op school, schop je het verder in het leven. Dat blijkt dus nu ook zo te zijn en dat is dus kennelijk weer verkeerd.

matrix2
matrix228 apr. 2011 - 8:17

De welvaartsstaat is failliet.. Lang leve de klassenmaatschappij!

RosaLange
RosaLange28 apr. 2011 - 8:17

"Veel mensen geloven niet meer dat de volgende generatie het beter zal krijgen dan de huidige. Bijna driekwart van de respondenten denkt zelfs dat toekomstige generaties het slechter krijgen. Vooral laagopgeleiden maken zich zorgen over de (financiële) toekomst van hun kinderen." Ik vind deze passage eigenlijk veel erger. De maatschappijvorm die wij hebben beloofde de mensen geen maatschappelijke en economische gelijkheid, zoals het communisme dat deed. Wat deze maatschappij wel voor alle mensen beloofde en ook enige tijd kon realiseren is de belofte van vooruitgang. Het is een belangrijke waarde in onze samenleving, dat als je je best doet vooruitkomt, en je kinderen het beter zullen hebben dan jijzelf. Het blijkt dus dat steeds meer mensen daarin niet meer geloven en wellicht dat dat ook terecht is. Dat tast de fundamenten van onze maatschappij aan.

peterh2
peterh228 apr. 2011 - 8:17

Ik begrijp trouwens dat InHolland al druk bezig is om deze 'kloof' te verkleinen... ;-)

Everlast
Everlast28 apr. 2011 - 8:17

Nederland is een klassieke klassenmaatschappij Zie mooi stukje van Ronald Danckaert: http://www.vkblog.nl/bericht/258972/Nederland_is_een_klassieke_klassenmaatschappij

hannogroen
hannogroen28 apr. 2011 - 8:17

Ziehier de belangrijkste oorzaak van de opkomst van de PVV.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten28 apr. 2011 - 8:17

Ik zie dit als het gevolg van 30 jaar neoliberalisme Hanno. En de PVV steunt dit beleid !

Gerald2
Gerald228 apr. 2011 - 8:17

Hoog en laagopgeleid komt steeds meer op de lijn te zitten tussen rijk en arm. Waar je wieg staat, bepaalt je opleiding!

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs28 apr. 2011 - 8:17

"Waar je wieg staat, bepaalt je opleiding!" Leuke populistische kreet, maar heeft niets met de realiteit te maken. Het komt tegenwoordig juist steeds vaker voor dat kinderen lager opgeleid zijn dan hun ouders.

FransAkkermans
FransAkkermans28 apr. 2011 - 8:17

Een waarschuwing voor een tweedeling waar vooral links zich druk om zou moeten maken. De lageropgeleiden verdwijnen als leden en kaderleden en als kiezers en de achtergebleven nomenclatuur mist steeds meer inlevingsvermogen.

1 Reactie
eeweew
eeweew28 apr. 2011 - 8:17

Punt is alleen dat het helaas zo is dat je inhoud moet inleveren om lageropgeleiden aan te spreken. En dat lijkt me toch uitermate onwenselijk.

WendyB2
WendyB228 apr. 2011 - 8:17

Nederland is geen prestatiemaatschappij, maar een klassenmaatschappij. Het gaat er op de arbeidsmarkt niet om wat je kunt of wat je presteert, maar om wat je bent. Dat is ook gelijk de oorzaak van de '6jes cultuur': In een klassenmaatschappij heeft niemand reden om hard te werken of te presteren. In internationale vergelijkingsonderzoeken blijkt elke keer weer dat Nederlandse werkgevers niet betalen naar prestatie. Veel bedrijven bepalen de lonen aan de hand van starre loonschalen, gebaseerd op leeftijd, opleiding en jaren werkervaring: 3 statische factoren waar de werknemer zelf weinig aan kan veranderen. Ik heb ooit een tijd gewerkt bij een bedrijf in Canada als matrijsmaker. Dat beroep werd daar heel hoog gewaardeerd vanwege de autoindustrie in die regio. Ervaren en getalenteerde matrijzenmakers waren zeer gewild en onmisbaar voor bedrijven. Hun loon was dus ook erg hoog en ze hadden een enorme machtspositie binnen zo'n bedrijf. De ervaren matrijzenmakers verdienden 2x zoveel als de university geschoolde ontwerpers in de tekenkamer. Ze verdienden zelfs beduidend meer dan hun eigen leidinggevende. Hier in Nederland word zo'n ervaren vakman laatdunkend VMBOer genoemd. En het is in Nederland uitgesloten dat een VMBOer meer zou verdienen dan een HBOer of meer dan de eigen leidinggevende. HBOers krijgen per definitie al beduidend meer betaald dan laag opgeleiden, daar hoeven ze niets voor te presteren. Dat veel van die HBOers nauwelijks in staat zijn hun eigen naam te spellen schijnt voor het bedrijfsleven geen enkel probleem te zijn. Als je op je 25ste een BO of hoger heb gehaald heb je het grootste deel van je carriére al achter de rug. og een paar jaartjes werkervaring en je bent binnen. Mensen met een 'vlekje' worden beoordeeld op dat 'vlekje' en niet op wat ze wel kunnen. Tussen je 20ste en je 30ste krijgt elke Nederlander een labeltje opgeplakt die voor de rest van je leven bepalend is voor je carriére en sociale status. Een echte prestatiemaatschappij geeft iedereen een kans, niet 1x in je leven, maar continu. Maaja, er is natuurlijk ook een grote groep minder getalenteerden die op een of andere manier toch een HBO hebben gehaald (bijvoorbeeld bij inHolland) die juist belang hebben bij het in stand houden van deze hokjessamenleving.

2 Reacties
hannogroen
hannogroen28 apr. 2011 - 8:17

Helaas is er ook steeds minder werk voor dat soort vakmensen omdat die matrijsmakers steeds meer vervangen worden door allerlei computergestuurde bewerkingstechnieken en Chinezen die er geen moeite mee hebben om voor 100 Euro een maandje te gaan staan vijlen. Bovendien kunnen de programmeurs van die machines en die Chinezen binnenkort ook weer worden omgeschoold omdat 3D printing in rap tempo volwassen begint te worden..

RonaldNijssen
RonaldNijssen28 apr. 2011 - 8:17

Applaus!

Pjotrs
Pjotrs28 apr. 2011 - 8:17

Allemaal een gevolg van positieve ontwikkelingen als emancipatie en vooruitgang. Door de emancipatie trouwen mannen niet meer onder hun niveau, zoals in de jaren dat verpleegster Gretta een specialist aan de haak sloeg. Relaties worden steeds gelijkwaardiger en dus wordt steeds vaker een partner met hetzelfde opleidingsniveau gezocht (al is er een klein trendje van vrouwen die ongecompliceerde mannen zoeken). Door de technologische vooruitgang en de ontzuiling leven mensen niet meer een leven lang in een buurt of dorp binnen een zuil met gelijkgezinden, maar zwerven door het land en over de wereld. Daardoor ontstaan heel andere netwerken, niet langer gebaseerd op geografische nabijheid maar op bijvoorbeeld gedeelde interesses. Daardoor worden die netwerken homogener, ook al maken mensen tegenwoordig deel uit van meer netwerken dan vroeger. De vraag is of je die segregatie erg moet vinden. Een Frans Bauerfan, een metalhead en een liefhebber van klassieke muziek, doe je geen plezier door ze samen een avondje cultuur te laten snuiven. Een positieve kant aan de segregatie is dat ze niet op elkaar zijn aangewezen maar dat er een veel grotere keuzevrijheid is: ieder dan een kring (of: de kringen) zoeken waarbinnen hij of zij zich prettig voelt.

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst28 apr. 2011 - 8:17

Hm, het aantal hoogopgeleide vrouwen zal over een aantal jaren het aantal hoogopgeleide mannen gaan overtreffen, ruimschoots misschien wel. Dat betekent dat de hoogopgeleide heterodame bij een mannelijke partner wellicht niet allereerst brains gaat zoeken want daar is het aanbod gering. Er komt dan onder vrouwelijke hoogleraren, rechters en managers een nieuw waardering voor Jan met de gouden handjes.

eeweew
eeweew28 apr. 2011 - 8:17

Er komen zeker een aantal problemen uit voort, door moderne middelen kunnen mensen zonder kennis over een zaak beter hun mening geven over die zaak. De huidige politiek werkt nog steeds indirect onder de aanname dat de waarheid democratisch is, en daar komt dan ook heel veel slecht beleid uit voort, of te weinig aandacht voor grote problemen uit voort. Een voorbeeld hiervan is uiteraard het milieubeleid. Doordat figuren als Richard de Mos onzin schreeuwen die voor sommige groepen betrouwbaarder overkomen dan de waarheid is er momenteel een zeer groot probleem aan het ontstaan. Bij en bepaalde groep is er dan ook nog eens wantrouwen in wetenschap, dit richt schade aan. De politiek werkt hier vrolijk aan mee, omdat het voor bepaalde partijen stemmen oplevert, en omdat voor de politiek de waarheid nog steeds democratisch is. Ik denk dat om het politieke probleem op de lossen er op het vmbo meer lesgegeven zal moeten worden in het verschil tussen meningen en feiten, en de manier waarop mensen aan de waarheid komen. Als je niet weet hoe informatie tot stand komt kan je nooit goed genoeg uitgerust zijn erover te oordelen, terwijl dat toch bij iedere verkiezing gebeurt. Met alle gevolgen van dien.

hannogroen
hannogroen28 apr. 2011 - 8:17

De segregatie die je beschrijft lijkt me niet het probleem. Het zit hem m.i. meer in die onderwaardering van beroepen waar mensen met hun handjes werken. Die mensen zijn inmiddels zowat gedegradeerd tot een variabele op een spreadsheet waar 'de manager' zo nu en dan iemand met een stopwatch langs stuurt om te meten of ze wel 'efficiënt' genoeg zijn.

[verwijderd]
[verwijderd]28 apr. 2011 - 8:17

De klasse(n)maatschap is nog nooit weggeweest en trekt zich in niets aan van de 'zelf'gecreëerde dan wel (h)erkende lijntjes der indoctri-naties. Waar eerst de democratie als wassen neus werd aangewend om het voetvolk om de tuinen met oprijlanen te leiden is het al een poos de norm om wassen-neuzen studies te hanteren om exact hetzelfde te blijven doen. Hoeveel non=productieven daar uiteindelijk uit rollen is direct afhankelijk van hoeveel neo-slaven dat via de diverse indoctri-naties voor zoete koek slikken. 1 ding hebben de DNA kastes met die van de ergerlijk hoog opgeleide gemeen; het slaan van slaatjes zonder je handen vies te hoeven maken.

1 Reactie
NNenNN
NNenNN28 apr. 2011 - 8:17

Ik weet niet wie u bent en uw politieke voorkeur is mij ook niet duidelijk, maar u bent een voorbeeld van originaliteit en non-commerciële vrijheidsdenken.

[verwijderd]
[verwijderd]28 apr. 2011 - 8:17

Gelukkig zijn ook onze politici "goed opgeleid", of je sociaal en in betrouwbaarheid ook goed scoort, schijnt er niet toe te doen. KENNIS IS MACHT, macht gebaseerd op kennis geeft verdeeldheid en onwetendheid onder het volk. Macht is alleen macht als er verschil in macht bestaat. Om macht te kunnen hebben, moeten er machtelozen bestaan. Om macht te ontlenen aan kennis, moet er dus ook verschil in kennis bestaan. Je kunt alleen macht uit kennis halen, als anderen die kennis niet hebben.

1 Reactie
Pjotrs
Pjotrs28 apr. 2011 - 8:17

Gelukkig zijn ook onze politici "goed opgeleid" Sinds populistenleiders als Wilders en Marijnissen de wind mee hebben, is dat allesbehalve het geval. Tegenwoordig zitten zelfs de wijkagent en de wildplasser gebroederlijk in de kamerbankjes.

[verwijderd]
[verwijderd]28 apr. 2011 - 8:17

Citaat van de RMO site: "Van alle ondervraagden vindt 68% dat de mening van hogeropgeleiden te veel doorklinkt in de politiek. Lager- (79%) en middelbaar opgeleiden (73%) zijn deze mening vaker toegedaan dan hogeropgeleiden (46%)." Hier word ik erg lacherig van. Hoe kan het in hemelsnaam zo zijn dat men na de laatste 10 politieke jaren voor het overgrote deel vindt dat de mening van hogeropgeleiden teveel doorklinkt in de politiek? Naar mijn idee heb je dan onder een steen gezeten want sinds de kale verlosser is naar mijn idee 'de' politiek in rap tempo verstompt tot one-liner bijeenkomsten teneinde het de domme boze 15% te behagen.

2 Reacties
Simbro
Simbro28 apr. 2011 - 8:17

"Hoe kan het in hemelsnaam zo zijn dat men na de laatste 10 politieke jaren voor het overgrote deel vindt dat de mening van hogeropgeleiden teveel doorklinkt in de politiek?" Dat is heel goed te begrijpen als je weet, dat het vooral de laag en middelbaar opgeleiden zijn, die dit vinden. Zij zien, dat hoog opgeleiden de mooiste baantjes , het leukste werk, de grootste huizen hebben en ook nog vette bonussen krijgen. En ze zien, dat bijna alle politici hoog opgeleid zijn. De conclusie wordt dan gauw getrokken: politici zorgen goed voor zichzelf.

eeweew
eeweew28 apr. 2011 - 8:17

Dat zijn mensen die nog niet door hebben dat mensen die ergens voor geleerd hebben daadwerkelijk beter in staat zijn een land te besturen.

Pjotrs
Pjotrs28 apr. 2011 - 8:17

Roemer, kom er maar in: "Voorzitter, we leven in een schoolklassenmaatschappij!"

1 Reactie
frankie48
frankie4828 apr. 2011 - 8:17

Beste Piet, Wat ben ik blij dat ik twee klasen lagere school heb doorlopen, dan kunt u bij mij komen behangen.

[verwijderd]
[verwijderd]28 apr. 2011 - 8:17

Is het klassemaatschappij of klassenmaatschappij?

1 Reactie
AlbertHofmann
AlbertHofmann28 apr. 2011 - 8:17

Het is klassenmaatschappij...dat merk ik als ik elke dag mijn dochtertje op een overigens zwarte school in haar klas afzet.

frankie48
frankie4828 apr. 2011 - 8:17

Ja hij is leuk, de middenklasse gaat verdwijnen en wordt ingezet als schoffelaar in de tuin van de Grijpstra Groenink's & Co van dit land, of kunnen hun handjes gaan gebruiken bij het sneeuwvrij maken van de oprijlaan van de Oranjes. En maar hopen en misschien heb je massaal dat ze bij het voorbij schieten in hun gestolen of gehuurde bolide van de staat, dat zij zichzelf niet te goed voelen om even gedag te zwaaien.

1 Reactie
FransAkkermans
FransAkkermans28 apr. 2011 - 8:17

De middenklasse gaat niet verdwijnen. Het probleem is ook niet die paar rijken in hun villa's. Het probleem is een parlement dat geen afspiegeling meer is van de verschillende sociale categorieën in de samenleving. Dat je niks te zeggen hebt als je niet hebt doorgeleerd.

FransAkkermans
FransAkkermans28 apr. 2011 - 8:17

Jedem das seine Ik citeer Piet de Geus: De vraag is of je die segregatie erg moet vinden. Een Frans Bauerfan, een metalhead en een liefhebber van klassieke muziek, doe je geen plezier door ze samen een avondje cultuur te laten snuiven. Een positieve kant aan de segregatie is dat ze niet op elkaar zijn aangewezen maar dat er een veel grotere keuzevrijheid is: ieder dan een kring (of: de kringen) zoeken waarbinnen hij of zij zich prettig voelt. "Het kan ook duidelijker worden gezegd: door het gepraat en geschrijf over de burger en het burgerlijke als nationale identiteit zijn we vergeten dat een groot deel van de bevolking niet de kennis, niet het taalgebruik, niet het besef, niet de scholing, niet het geld, niet de juiste kleding, lichaamshouding, oogopslag, lichaamsgeur, en niet de noodzaak of uitdaging had om met een burger serieus over cultuur of maatschappij te kunnen praten. Van dat bevolkingsdeel werd trouwens ook helemaal niet verwacht dat het zulke intellectuele prestaties leverde. De achterbuurten leverden de mensen die als ‘werkvolk’ werden aangeduid: de Nederlanders die waren geboren om fysieke inspanningen te leveren – het werk van de honderdduizenden knechten, wasvrouwen, dienstboden, grondwerkers, sjouwers, dagloners, naaisters, straatventers en inzamelaars van lompen, botten en ander afval dat nog bruikbaar was." (bron Auke van der Woud, Koninkrijk vol sloppen) Ook dit artikel roept bij sommigen de vraag op hoe we die vermaledijde pvv-ers van het lijf kunnen houden die niet weten hoe ze neo-liberalisme spellen, geen notie hebben waar ze op stemmen, anti-intellectueel en dom zijn. OK, de pvv-er die 'een mooi Romaans verband op mijn terras kan tegelen' niet te na gesproken.

2 Reacties
Pjotrs
Pjotrs28 apr. 2011 - 8:17

"Ik citeer Piet de Geus" Dat is geen citeren maar shoppen in mijn uitspraken en wat jou bevalt uit zijn verband rukken. Op die manier kan ik jou Mein Kampf in de mond leggen, door een lidwoord te citeren en daar een verhaal omheen te brouwen.

hannogroen
hannogroen28 apr. 2011 - 8:17

Ik sluit me van harte aan bij wat Piet hierboven schrijft. U tracht de discussie samen te vatten op een wel heel erg gekleurde manier. Tevens was het wel zo correct geweest te vermelden dat het boek van Auke van der Woud waaruit u copy paste gaat over de 19e eeuw die onvergelijkbaar is met de 21ste in NL. Ik kom regelmatig in landen waar situaties zoals van der Woud beschrijft helaas nog normaal zijn en kan u meedelen dat deze mondiale onderklasse onvergelijkbaar is met de Nederlandse onderklasse.

ElChe
ElChe28 apr. 2011 - 8:17

Joop den Uyl draait zich om in zijn graf. Zijn ideaal: spreiding van kennis, macht en inkomen wordt door rechts en haar domme volgers in een korte tijd de nek omgedraaid. En het gekke is dat degenen die hier het hardst onder zullen lijden, zelf op rechts gestemd hebben, dit dus zelf mede mogelijk gemaakt hebben en daarmee verantwoordelijk worden voor hun eigen ondergang en die van hun kinderen. Hoe dom en ondoordacht kan een volk zijn. Denkend dat ze tot rechts behoren als ze een paar armeluiscenten in hun zak hebben zitten.

1 Reactie
FransAkkermans
FransAkkermans28 apr. 2011 - 8:17

Uw eerste zin klopt wel, de rest niet meer. De PvdA heeft dit allemaal ook laten gebeuren.

[verwijderd]
[verwijderd]28 apr. 2011 - 8:17

Da's altijd zo geweest en zal altijd zo blijven.. Niets mis mee, zolang de verschillende klassen elkaar aanvullen.

1 Reactie
FransAkkermans
FransAkkermans28 apr. 2011 - 8:17

En wanneer vullen de verschillende klassen elkaar aan?

msj_meijerink
msj_meijerink28 apr. 2011 - 8:17

Zo, het weldenkende deel van Nederland heeft zijn ei gelegd. Jammer dat de laagopgeleiden de kans lieten liggen om het tegendeel te bewijzen dan in het artikel werd beweerd. Waar is de tijd gebleven dat de zich op de Volkshogeschool geschoolde vakbonder schriftelijk en verbaal bewees dat ook lager opgeleide mensen de ladder van de kennis konden beklimmen? Nu is de laagste trede schijnbaar 'Nijenrode'!

1 Reactie
FransAkkermans
FransAkkermans28 apr. 2011 - 8:17

De volkshogeschool is al lang wegbezuinigd. De laatste voorzitter was dacht ik de sociaal-democraat Henk Vredeling. Net als het meeste van het andere vormings- en ontwikkelingswerk. Wat kansen bood aan lageropgeleiden om mee te doen aan het besturen van de samenleving. (http://www.volkshogeschool.nl)

Pjotrs
Pjotrs28 apr. 2011 - 8:17

Eigenlijk mis ik in dit stukje iets fundamenteels dat je op een linkse opiniesite wel mag verwachten en wat Het Parool wel oppikt: er wordt steeds vroeger voorgesorteerd qua opleiding en die keuze wordt steeds definitiever nu het kabinet het stapelen van opleidingen bijna onmogelijk maakt. Kunnen we wel klagen over de kloof, maar waar de progressieve politiek een taak heeft is dat in het creëren van zoveel mogelijk mogelijkheden om die kloof te overbruggen. In welke fase dan ook.

2 Reacties
Simbro
Simbro28 apr. 2011 - 8:17

Volgens de VO-raad zijn er steeds meer leerlingen, die een HAVO of VWO-diploma behalen. Samen 60% tegen 40 % VMBO, enkel jaren geleden was dat omgekeerd. Je loopt dus wel achter Piet, want in principe kan deze 60% naar een HBO of universiteit en wordt de doorstroming naar het hoger onderwijs niet geblokkeerd. Misschien wel door de 'boete' op langstuderen, die het kabinet wil instellen. Ik geloof niet, dat nog veel meer leerlingen het HAVO- of VWO niveau aankunnen, tenminste niet, als dit niveau op peil blijft. Ik zie meer in betere vakopleidingen voor hen, die liever (of beter) met hun handen werken, iets als de vroegere LTS, dat was geen verkeerde opleiding. Als ZZP-er gaat de maatschappelijke status van een vakman behoorlijk vooruit, omdat een ondernemer nu eenmaal hoger aangeschreven staat in deze maatschappij. En omdat er steeds meer ZZP-ers komen zie ik het niet zo somber. Veel zorgwekkender is naar mijn idee het gebrek aan maatschappelijk en politiek bewustzijn, het gebrek aan basiskennis op het gebied van zaken, die met de democratie te maken hebben, het hebben van uitgesproken meningen, die niet gestoeld zij op enige kennis van zaken.

eeweew
eeweew28 apr. 2011 - 8:17

Dat vroeg selecteren gebeurt al jaren, en zal dus niet het probleem moeten zijn. Het onmogelijk maken van het stapelen van opleidingen is een zeer slechte zaak, en zal dit probleem verergeren. Maar volgens mij heeft de oppositie de afgelopen maanden toch wel behoorlijk duidelijk gemaakt, dat ze het niet eens zijn met het onderwijsbeleid van het kabinet. In deze zaak ligt de bal toch echt bij het kabinet, maar aangezien het kabinet dit bewust lijkt te doen neem ik niet aan dat ze met een oplossing komen.