Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Energierekening wordt voor velen onbetaalbaar

FNV pleit voor maximumprijs
Joop

De problemen in de zorg gaan verder dan het eigen risico

  •  
24-10-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
Schermafbeelding 2017-10-25 om 10.42.06
Vijf punten waarop Rutte III de plank misslaat in de curatieve zorg
Wat betreft de zorg wil het kabinet-Rutte III doorgaan op de ingeslagen weg: nieuwe hervormingen zijn niet nodig in de zorg, wel verbeteringen.
Maar een meerderheid van de bevolking blijft zich grote zorgen maken over de gezondheidszorg en wil dat de overheid meer gaat bepalen. Dat wil zeggen: meer publieke verantwoordelijkheid neemt en minder marktwerking toestaat.
De marktwerking is het sterkst in het stelsel van de Zorgverzekeringswet. Dan gaat het om de curatieve en revaliderende zorg waar jaarlijks 45 miljard euro in omgaat. De financiering is geregeld via de inkomensafhankelijke zorgpremie, de premie basisverzekering en het eigen risico.
Over de hoogte van het eigen risico is veel politieke ophef geweest. Maar de problemen in de zorg gaan verder dan dat. Ik stip vijf punten aan waarop Rutte III de plank misslaat in de curatieve zorg.
“Niet voor niets behoort onze zorg tot de beste van Europa.” Dit is niet waar. Op basis van zelfstandig, maar wetenschappelijk gedreven onderzoek , ben ik tot de slotsom gekomen dat het unieke Nederlands private zorgstelsel ondoelmatig is. Onze medische zorg is duur, maar van een middelmatige kwaliteit in vergelijking met andere moderne Europese landen.
“We houden het huidige stelsel met private zorgaanbieders en -verzekeraars onder publieke randvoorwaarden in stand en verbeteren dit waar nodig.” Dit is een doodlopende weg. In haar advies ‘Zorgrelatie centraal, Partnerschap leidend voor zorginkoop’ rekent de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) af met de rol die de zorgverzekeraars in het huidige stelsel vervullen. De Raad pleit voor een nieuwe opzet van het hele zorgstelsel (Zvw, Lwz en Wmo/Jw). Ik citeer: “De driehoek van de zorgverzekeringsmarkt, de zorginkoopmarkt en de zorgverleningsmarkt werkt niet”.
“Gezonde mededinging draagt bij aan keuzevrijheid, betere zorg, innovatie en neerwaartse druk op de prijzen.” Dit geldt niet voor de zorg. Markten beloven van alles en het menselijk vlees is zwak, maar een patiënt is geen consument. Zorgverlening is individueel maatwerk en kent naast rationele ook persoonlijke, emotionele aspecten. Mededinging staat een rationele planning van zorginfrastructuur in de weg (van huisarts, wijkverpleging en spoedeisende hulp dichtbij tot planbare topspecialistische zorg op afstand). Prijsconcurrentie leidt niet tot betere zorg, de kwaliteit van de zorg staat over een breed spectrum onder grote druk (wijkverpleging, GGZ, SEH, ziekenhuizen!). En innovatie wordt in het huidige stelsel tegengewerkt, er is eerder sprake van teveel innovatie (eHealth chaos!), maar dat moet allemaal wel financieel worden opgebracht.
“Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit moet centraal staan bij de zorginkoop. Daartoe moeten zorgaanbieders en verzekeraars verzekerden laagdrempeliger inzicht in de kwaliteit van het zorgaanbod en de ingekochte zorg per polis geven. Ook wordt de transparantie van de prijzen in de zorg stapsgewijs vergroot.” Ik zet een groot vraagteken bij het realiteitsgehalte. Zie mijn vorige punt. Zorgverlening is individueel maatwerk waardoor onderlinge vergelijking – transparantie – niet goed mogelijk is, uitzonderingen daargelaten. Een uitzondering is specifieke zorgverlening met een duidelijk eindresultaat zoals een kunstknie, of een laserbehandeling aan het oog. Dit maakt laagdrempelig inzicht in het zorgaanbod en de ingekochte zorg per polis erg lastig, zelfs met digitale hulpmiddelen.
“Met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders zetten we met schrapsessies fors in op minder bureaucratie en minder regels.” In Nederland is met de invoering van de gereguleerde marktwerking een enorme controlebureaucratie ontstaan, juist omdat het concurrentiedenken het wantrouwen voedt. Sinds enige tijd wordt geprobeerd om de regeldruk te verminderen door de huisartsen (Het Roer Moet Om), maar in de geestelijke gezondheidszorg en de 2 e lijn van de ziekenhuizen is sprake van een compleet doorgeslagen protocollitis. In Nederlandse ziekenhuizen worden meer dan 3.000 indicatoren gemeten, in Duitsland (maar) 464, in Engeland 254, in Noorwegen 68 en in Denemarken slechts 25! (KPMG Plexus, 2016). Verzamelen van al die informatie kost heel veel tijd van de professionals in de zorg, tijd (en geld) die ten koste gaat van de zorgverlening.

Meer over:

politiek, opinie, zorg,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (34)

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 okt. 2017 - 10:45

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/25/waar-ouderen-stil-verhongeren-13656624-a1578547 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/25/miljoenentegenvaller-dreigt-voor-nieuw-kabinet-13666170-a1578611

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin27 okt. 2017 - 3:43

Sorry een verkeerde link zit erbij, had een andere moeten zijn, van enige tijd geleden. Kan hem zo snel niet vinden.

Starter3
Starter325 okt. 2017 - 21:48

https://healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf Kijk voor de grap eens welk Europees land het beste zorgsysteem heeft.

2 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin26 okt. 2017 - 10:59

@ Starter (23:48u) - ik ben niet onder de indruk. 1. De naam "Health Consumer Powerhouse" staat me niet aan. Een zieke is geen consument van gezondheid, en dat Powerhouse, dat is gewoon oerlelijke corporate imponeerpraat. 2. Die club en zijn glossies interesseren me niet. Men is er dol op om zijn eigen activiteiten te keuren en aan te prijzen (want men wil geld, wat anders?). 3. HCP is een denktank, die aan lobbyen doet. Haar prominenten zijn: "It was created in 2004 by Johan Hjertqvist, a Swedish entrepreneur, author and former local politician. It has offices in Stockholm, Sweden.[1] Dr Arne A Björnberg is the President of the company. he was formerly Chief Executive of the Swedish National Pharmacy Corporation." https://en.wikipedia.org/wiki/Health_Consumer_Powerhouse (Die Swedish National Pharmacy Corporation kan ik niet vinden met Google. Als ze bestaat, heeft ze te maken met de verkoop van geneesmiddelen, vermoed ik.) Dit ruikt allemaal niet naar onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. 4. De meetmethoden van dit HCP, waarmee die EHCI berekend wordt, die worden zeer in twijfel getrokken: https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_health_consumer_index 5. Voor details inzake deze kritiek, zie deze bron: http://blogs.bmj.com/bmj/2016/02/09/what-if-anything-does-the-eurohealth-consumer-index-actually-tell-us/ Wat is de conclusie van dit laatste artikel? "Conclusion: We should just ignore the findings of the EuroHealth Consumer Index" ------- Ik heb een prima intuïtie. Dit alles bijeengenomen zegt die dat deze onderzoeken lijken op reclame. Glossy documentjes, en o, wordt ons verteld, wat is de gezondheidszorg in Nederland toch mirakels moo! Wat is Nederland toch een gaaf land! Het zou me niet verbazen als je, gezien de suspecte manieren van meten en rekenen, en het gebruik van onzuivere indices en definities, gewoon een mooie "ranking" kan kopen, bij dit Powerhouse. Net zoals de criminele grote banken hun triple-A-ratings voor veel geld aanschaffen, bij de al even misdadige "rating agencies". Zouden Edith Schippers en Sander Spijker hier ons iets over kunnen vertellen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 okt. 2017 - 3:44

CliffVlavin Klopt, ik heb dat al eens aangekaart!

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis25 okt. 2017 - 13:31

Er wordt hier door velen geopperd dat een nationale zorgaanbieder tot bereaucratisering zou leiden maar het tegenovergestelde zal waarschijnlijk het geval zijn. De onderlinge communicatie wordt makkelijker, aangezien alle zorginstanties bij elkaar horen en niet langer meer concurreren. Er is maar een club dus je weet wie je moet bellen en je weet ook dat niet kunt worden tegengewerkt door groeperingen met andere belangen. De overheadkosten worden lager omdat je minder personeel in de staf nodig hebt, Je bent ook flexibeler als het gaat om het optimaliseren van de bezettingsgraad. Mensen binnen het beroep boeken tijdswinst omdat als men in loondienst is, men niet langer elke dag een uur bezig is om op de computer te verantwoorden wat men ook al weer met wie heeft gedaan. Ik vermoed al jaren die dat besparingen die men wilde maken door invoering van al die controlesystemen teniet wordt gedaan door het feit dat verzorgende op de werkvloer in sommige gevallen meer dan tien procent van hun tijd kwijt zijn aan registratie. We leven niet in een oostblokland, maar in een modern westers land. Dat spookbeeld van bureaucratie kan en mag niet de reden zijn om de privatisering een primair goed te blijven promoten.

1 Reactie
Pater
Pater26 okt. 2017 - 1:51

En die bespottelijke reclamekosten en al die net op de komma verschillende polissen raak je ook kwijt. Toch ben ik bang dat zo'n nationaal zorgfonds een te machtige en te moeilijk te controleren positie opbouwt. Ik pleit daarom voor een publieke zorgverzekering, die echter bestaat uit 4 of 5 regionale organisaties. Voordelen: - ze kennen hun regio, en de zorgaanbieders, veel beter dan één nationaal fonds - je kunt ze met elkaar vergelijken (benchmarking): waarom werkt A beter dan B, waarom is de lengte van het verblijf in het ziekenhuis bij C langer dan bij D, enz. enz. Wederzijdse leereffecten, eventuele bureaucratie wordt in de kiem gesmoord. Je schrijft: "Dat spookbeeld van bureaucratie", nou, dat gevaar is bij landelijke diensten echt zeer groot. En de particuliere verzekeraars gooien we er evengoed uit.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis25 okt. 2017 - 13:05

Het allerbelangrijkste is toch wel dat zieke mensen geen normale consumenten zijn, dus dan is er amper sprake van prijselasticiteit. Wat de prijs van je behandeling ook is, je wil toch geholpen worden. Dat geeft met name de fabrikanten van midicatie een macht die ze niet horen te hebben. We hebben dat kunnen zien bij de problemen bij de vaststelling van de nieuwe prijs voor een veelbelovend geneesmiddel tegen taaislijmziekte. Die macht moet hoe dan ook gebroken worden. Medicatie en zorg zijn geen luxe goed, maar een basisbehoefte en ik vind dat de overheid over de prijzen voor basisbehoeften gaat en niet het bedrijfsleven.

1 Reactie
Pater
Pater26 okt. 2017 - 1:43

Eens. Maar het is niet praktisch om de ontwikkeling en productie als overheid over te nemen. We moeten m.i. dus middelen ontwikkelen om de farmabedrijven terug in het hok te krijgen. Suggesties tot nu toe (niet alle van mezelf): - universitaire medische centra werken alleen mee (ontwikkeling, proeven) als het bedrijg vastlegt dat de kosten (ontw., prod.) transparant zullen worden gemaakt - vergunning voor proeven van nieuwe medicijnen op mensen wordt alleen verleend op diezelfde voorwaarden - een op te richten EU-agentschap gaat namens de lidstaten opereren op de markt; de marktmacht van het rijkste werelddeel is veel groter dan van de afzonderlijke landen - bedrijven die "moeilijk doen" zal ik kortheidshalve maar zeggen krijgen hun patenten niet meer als beschermd opgenomen in de internationale vrijhandelsverdragen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin25 okt. 2017 - 11:01

Ik prijs Gijs van Loef om zijn gedegen, inzichtelijke betoog - dit is een mooie, planmatige deconstructie van een serie fabels die ons dag in, dag uit voorgehouden worden. De gezonde en welvarende meerderheid van de Nederlanders gelooft hierin, meent dat alles op rolletjes loopt. En wie te maken krijgt met de DDR-achtige structuur van bijvoorbeeld de GGZ, de Überbureaucratie die miljarden verslindt, die het gevoel krijgt dat hij in een doolhof strompelt, die voelt zich alleengelaten. Eenzaamheid en machteloosheid zijn de belangrijkste gewaarwordingen waarmee het late kapitalisme ons opzadelt. Deze mens denkt: "het zal wel aan mij liggen, want alle anderen gaat het toch goed?". En daarmee trapt deze mens in de valstrik die dat kapitalisme voor hem gezet heeft. Als alle Hollanders elke dag na het ontbijt de "company-hymn" van The Corporate Netherlands Inc. zingen: "wij leven in een waanzinnig gaaf land", dan wil dat beslist niet zeggen dat daardoor de inhoud van dit lied ook waar wordt.

Orange Floyd
Orange Floyd25 okt. 2017 - 9:50

Vast allemaal waar, maar van enige echte marktwerking in de zorg is natuurlijk geen sprake. De overheid, al dan niet ingefloten door zorgverzekeraars, bepaald hoe het er aan toe moet gaan. Als er sprake zou zijn van marktwerking dan zou ik gewoon naar de eerste de beste huisarts of specialist kunnen stappen als ik dat nodig vind. maar, zo werkt het niet. Ik ben gebonden aan een huisarts waar ik me min of meer levenslang aan moet verplichten. Ik zou graag de vrijheid hebben per keer te bepalen bij welke arts ik mij laat behandelen. Nu moet ik telkens meer dan een week wachten tot het mijn eigen huisarts behaagd om mij te ontvangen terwijl ik bij een huisarts drie straten verder onmiddellijk terecht kan. Ook wil ik naar een specialist van mijn keuze willen gaan zonder eerst bij een huisarts aan te moeten kloppen voor toestemming. Als dat allemaal mogelijk is dan wil ik wel spreken van marktwerking, maar nu is het een beetje van alles niks. En ja, dat ben ik met de auteur eens, dat kan en moet beter.

3 Reacties
Pater
Pater26 okt. 2017 - 1:54

We hebben in NL en stelsel van gereguleerde marktwerking. De vrije artsenkeuze is daarbij een wezenlijk recht (en zou het in een publiek systeem ook moeten blijven). Dus ik begrijp niet waar je het over hebt Floyd.

Orange Floyd
Orange Floyd26 okt. 2017 - 7:25

Zo moeilijk is het niet Pater. In theorie heb ik vrije artsenkeuze, maar in de praktijk valt dat behoorlijk tegen. Ik kan niet de enecweek naar de ene huisarts en over twee weken naar een ander en de volgende keer gewoon weer ergens anders. Het systeem dwingt mij om naar mijn 'eigen' huisarts te gaan. Ik wil helemaal geen 'eigen' huisarts. En ook wil ik niet aan een of andere huisarts om toestemming moeten vragen voordat ik een consult bij een specialist kan krijgen.

Pater
Pater26 okt. 2017 - 14:10

Tja, als jij onzinnige eisen stelt dan houdt het op. Elke keer naar een andere huisarts is absurd, jouw huisarts heeft juist het voordeel (maar voor hem of haar misschien een nadeel) dat-ie jou een beetje kent en klachten eerder in een kader kan plaatsen. Als jij af & toe van huisarts wilt veranderen kan dat gewoon. De verwijzing door de huisarts naar de specialist is een basisregel, om twee redenen: - een specialist is veel duurder, als de huisarts je klacht kan verhelpen is dat efficiënter en voor jou ook beter - je kunt wel denken dat je naar de neuroloog moet maar blijkt dat achteraf de psychiater te moeten zijn: hulp bij vaststellen van juiste specialisme.

Machiels**1993
Machiels**199325 okt. 2017 - 7:41

Tja Het is er niet beter op geworden met de privatisering. Het lijkt mij dat een nationaal zorgsysteem dat gewoon goed bestuurd wordt, efficiënter kan zijn dan het systeem dat we nu hebben (niet publiekelijk, noch privaat). In China zijn een aantal van de meest effectieve / efficiënte bedrijven staatsbedrijven. In andere woorden het kan dus wel. Zorg is in Nederland best wel duur geworden en hoewel de kwaliteit ok is, is het echt niet de beste in Europa. Er is een reden dat defensie of politie niet geprivatiseerd zijn. Waarom wel iets belangrijks als zorg?

Libertain
Libertain25 okt. 2017 - 6:27

Onze gezondheidszorg op dit moment is het vroeggeboren kindje van de neoliberale oligarchen met groep technocraten die thans talloze gebreken vertoont en is natuurlijk superduur zoals elke ondoordachte hersenspinsel van elitaire apparatchiks. Vanzelfsprekend is alles op de rug van de burgers.

1 Reactie
Contramine
Contramine25 okt. 2017 - 11:22

Neoliberalisme wordt economisch vooral in verband gebracht met het gedachtegoed van Milton Friedman en politiek met de regeringen van Thatcher en Reagan. De Nederlandse zorgverzekeringswet (einde ziekenfondsen) stamt van 2006, dat is veel en veel later. En toch het vroeggeboren kindje???? Mijn voorkeur gaat ook uit naar hersenspinsels die niet ondoordacht zijn . . .

Pater
Pater25 okt. 2017 - 0:23

Zeer interessant. Ik ga zeker artikelen lezen op je site. Voor het moment vraag ik me af hoe het komt dat, i.t.t. jouw onderzoek,de Nederlandse zorg alomals goed maar aan de dure kant wordt getypeerd. Ik zie het alternatief van de Raad voor de huidige opzet met de verzekeraars nog niet, ze bedoelen voorzover ik het begrijp geen publieke nationale zorgverzekering (ik zou het wel publiek willen, maar dan 4 of 5 publieke regionale verzekeraars die de regio kennen, en die door het publieke karakter meer sturingslegitimiteit hebben). Over de bureaicratie en de extreme hoeveellheid tijd en aandacht die dat vraagt zijn we het eens, maar de professional op de blauwe ogen vertrouwen vind ik ook niks; vertrouwen is mooi maar controle is beter). En natuurlijk een einde maken aan de absurde aanbestedingen van thuis- en jeugdzorg e.d.: gemeente is op de meeste terreinen helemaal niet het juiste niveau, heeft onvoldoende kennis, aanbestedingen worden vooral gewonnen door het bedrijf dat het meeste weet te korten op het inkomen en de arbeidszekerheid van de werkers in de zorg.

1 Reactie
Pater
Pater25 okt. 2017 - 0:24

Pardon, toevoeging: het zou wel mooi zijn als Gijs zijn stellingen iets uitgebreider toelicht. Hoef ik niet alle stukken op zijn site te lezen!

Jan Vries2
Jan Vries224 okt. 2017 - 19:37

Het hele winstoogmerk wat in de zorg is gebracht door de VVD, is een totale mensonterende mislukking en in strijd met alles wat logisch is. Het beste is het om de Zorg van A tot Z helemaal te nationaliseren en het commerciële eruit te bannen. Daardoor krijg toen juist een betere positie tov van de Pharmaceutische industrie doordat er sprake is van een zeer grote partij, namelijk de Nederlandse overheid die groot kan inkopen. Maar dit is een tussenstap. Want eigenlijk is het beter als het Rijk ZELF de ontwikkeling en produktie van medicijnen gaat opzetten. Hierdoor kunnen medicijnen voor de kostprijs worden berekend en worden woekerprijzen zoals nu het geval is uitgebrand. HEEL simpel. En zal de zorg dit miljarden schelen en de koopkracht van burgers plus de economie erop vooruit gaan

9 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens24 okt. 2017 - 22:01

@ Jan Vries Een groot nadeel van jouw oplossing is dat er vermoedelijk een enorme starre bureaucratie gaat ontstaan als de zorg geheel publieke dienstverlening wordt. De situatie voordat er marktwerking ontstond werd gekenmerkt door enorme wachtlijsten, vaak slechte zorg en volle wachtkamers. Een bezoek aan een specialist kostte per definitie een dagdeel. Je zou moeten kijken naar de curatieve gezondheidszorg in Engeland. Daarover zijn de meningen nogal verdeeld. Enerzijds beweren mensen dat zij door het invoeren van de Lean methodiek op veel plaatsen tot kwalitatief goede zorg komen, maar ik hoor ook verhalen van niet op het verzorgingsgebied toegesneden zorg, waardoor sommige behandelingen niet op een normale reisafstand beschikbaar zijn en verkeerde capaciteitsplanning waardoor soms afdelingen geheel leeg staan. Het is lastig om de ervaringen vanuit een ander land direct als de oplossing voor hier neer te zetten. En hoewel in het artikel 5 herkenbare kritiekpunten worden geformuleerd bevat het ook geen enkele aanzet tot een oplossing. Een oplossing wordt in ieder geval niet gevonden door de professionals te consulteren. De krankzinnige hoeveelheid DBC-s is juist ontstaan in samenspraak met de medisch specialisten. De ontwikkeling van veel medicijnen wordt overigens al voor een belangrijk deel bekostigd door de overheid en niet door de pharmacie. Het punt is dat een overheid dan ook de productie en distributie ter hand moet nemen. En dan gaat het dus ook voor de overheid al heel snel op ondernemen lijken. En daar zijn overheden helemaal niet zo goed in. Dat is nou net gebleken uit de waardeloze dienstverlening van al die overheidsbedrijven die de afgelopen jaren zijn geprivatiseerd. De aanschaf en levering van een smartphone zou bij de PTT op dit moment zo'n 3 maanden eisen. Ik heb ook geen panklare oplossing maar het lijkt mij verstandig om simpele oplossingen met veel wantrouwen te bekijken. Er zijn geen simpele oplossingen voor ingewikkelde problemen.

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis24 okt. 2017 - 22:24

Ik heb dat ook allemaal hier voorgesteld, maar men reageert daar amper op. Men denkt altijd dat men niets kan terugdraaien, maar dat is flauwekul. Als de staat de regie bij de NS weer in handen heeft genomen, kan de staat ook de regie in de zorg terugkrijgen. Het is jammer dat de SP niet veel vermogen heeft, want anders zouden zijn die geneesmiddelen kunnen gaan produceren. Dan ben je pas echt een belangenbehartiger van je kiezers.

Johan eldert
Johan eldert24 okt. 2017 - 22:41

volledig mee eens. en dan ook patentsysteem op de schop nemen

Pater
Pater25 okt. 2017 - 0:13

Inderdaad heel simpel. Maar NL is toch veel te klein om de gigantische investeringen en risico's op de schouders te nemen? EU-schaal bij nodig. En als daar verkeerde beslissingen worden genomen wil iedereen weer uit de EU. Zou het misschien beter zijn de farma-industrie te dwingen tot transparantie, ook wat betreft ontwikkelings- en productiekosten? Een bedrijf dat niet meedoet mag zijn producten elders afzetten, en/of krijgt zijn patenten niet meer geredistreerd of in elk geval niet meer gegarandeerd in de internationale vrijhandelsbedrijven. Iedereen in overheidsdienst? Gaan we dan niet een bureaucratische moloch optuigen? De National Health Care is bij mijn weten niet zeer goed en ook niet zeer goedkoop, voor de kwaliteit en kwantiteit die geleverd wordt. Marktwerking sterk terugdringen prima. Rol verzekeraars is absurd: daar gaat het om de kosten, niet om het algemeen belang, en ik vind het onhoudbaar dat de verzekeraars steeds meer beslissingen nemen over de gezondheidszorg in NL, incl het aanwijzen welke artsen en ziekenhuizen enz wel/niet vergoed worden. Zeer ondemocratisch. Maar echt, ook dan: de zorg blijft duur.

punt2
punt225 okt. 2017 - 6:56

Quote: "Want eigenlijk is het beter als het Rijk ZELF de ontwikkeling en produktie van medicijnen gaat opzetten. Hierdoor kunnen medicijnen voor de kostprijs worden berekend en worden woekerprijzen zoals nu het geval is uitgebrand. HEEL simpel." Het ontwikkelen overlaten aan de overheid heeft tot gevolg dat er niets ontwikkeld wordt, het geld en kennis ontbreekt.

Orange Floyd
Orange Floyd25 okt. 2017 - 9:54

Want eigenlijk is het beter als het Rijk ZELF de ontwikkeling en produktie van medicijnen gaat opzetten. En gaat dan in jouw ogen iedere overheid dat zelf doen. Of spreken we af dat het ene land dit doet en het andere land wat anders. Kijk, hoewel ik een tegenstander ben van de huidige vorm van de EU, zouden hierover dus in EG verband afspraken over gemaakt moeten worden, liever nog wereldwijd, alhoewel dat een utopie zal blijken te zijn.

LaBou
LaBou 25 okt. 2017 - 15:40

"Een bezoek aan een specialist kostte per definitie een dagdeel. " Je bent de laatste tijd waarschijnlijk niet meer bij een specialist geweest, anders was het je wel opgevallen: dat bezoek kost nog steeds een dagdeel. En o ja, die wachtkamer zit ook nog steeds vol. Overigens, je mag best naar anderen kijken als je daarmee het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden en het is sowieso dan gemakkelijker fouten van die ander te vermijden.

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 okt. 2017 - 1:20

VVD en CDA. Ab Klink vergeten met zijn ketenzorg, zijn Amerikaans model? Die werkt nu als bestuurder bij de VGZ...mooi toch? Voor Ab Klink dan... Ik heb de link nog eens gelezen die Cliff gaf over het drama Arthur Gotlieb. Doet ook een mooi boekje open over de NZA, het zootje ongeregeld en de 'markt', hoe dat werkt. Raakte niet uitgelezen....maar het was de moeite waard. Het is nu nog velen malen erger geloof mij maar...de marketeers....brrrr....

Minoes&tuin
Minoes&tuin26 okt. 2017 - 1:21

Ach Daan Ouwens Die bureaucratie is nu velen malen groter...zet je oren eens open en geef je ogen eens de kost...

Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis24 okt. 2017 - 17:47

Er moet gewoon een nationale zorgaanbieder komen, en alle werknemers in de sector komen in daar in loondienst. Dan heeft iedereen een vast salaris en zijn we bijvoorbeeld van het gedoe af met het declareren van artsen.

4 Reacties
Pieter Jacobus Civilis
Pieter Jacobus Civilis24 okt. 2017 - 18:01

Een specialist die in loondienst is werkt gemiddeld 51 uur per week en verdient gemiddeld 140.000 euri. Een specialist die vrijgevestigd is werkt 53 uur per week en verdient gemiddeld 210.000 euri. Die honderd uurtjes extra per jaar kunnen nooit een verschil van 70.000 euri in verdiensten verklaren of rechtvaardigen. Ik heb deze informatie gehaald uit een artikel dat is geschreven door Henri Boersma & Maartje Conijn en gepubliceerd in Arts in Spe mei 2013.

DaanOuwens
DaanOuwens24 okt. 2017 - 21:43

@ Pieter Jacobus Het lijkt mij dat de bedragen die je noemt niet correct zijn. Althans je gaat uit van een gemiddelde, terwijl bij de vrijgevestigde specialisten de jaar inkomsten kunnen variëren tussen 150.000 en 300.000. Afhankelijk van het specialisme en de constructie van de maatschap. Volgens mij heb je niet zonder meer ongelijk met je oplossingsrichting maar het probleem is nog ingewikkelder dan je schrijft.

Pater
Pater24 okt. 2017 - 23:52

Dank voor info. Eën nationale zorgaanbieder? Specialisten in loondienst dient een duidelijk doel: één beloningssysteem en lagere kosten (140.000 is een mooi inkomen, weg met die 51 of 53 uur: ik wil fitte, uitgeruste artsen aan mijn bed), geen ingrepen om de ingreep. Of een dergelijke gigantische operatie de moeite waard is bij de huisartsen, psychologen fysiotherapeuten tandartsen enz enz betwijfel ik. Dat kan wel eens een nieuwe bureaucratie opleveren.

Libertain
Libertain25 okt. 2017 - 8:24

("...maar het probleem is nog ingewikkelder dan je schrijft.") Inderdaad heet het probleem neoliberalisme.