Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nederland verdroogt in hoog tempo ondanks record aan regen, hoe kan dat?

  •  
03-10-2020
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
381 keer bekeken
  •  
Geen video? Klik hier.
Nederland wordt steeds droger. Dat is vreemd want er valt nu meer regen dan 100 jaar geleden. Dat watertekort heeft een hoge prijs. Niet alleen loopt de natuur ernstige schade op, door de verdroging van de grond verzakken bijvoorbeeld ook huizen.
Nieuwsuur toont wat de oorzaak is van het probleem dat steeds nijpender wordt maar waar dertig jaar geleden al voor werd gewaarschuwd. De politiek blijkt bij het waterbeleid vooral naar de korte termijn belangen van boeren te kijken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (51)

Frans Kwakman
Frans Kwakman5 okt. 2020 - 14:49

Echt Joop, dat is de goden verzoeken. Mijn halve woonkamer staat onderwater, er staat genoeg water om een paar dolfijnen te plezieren en u denkt dat het te droog wordt. Larie.

Mokker
Mokker4 okt. 2020 - 14:24

Kortzichtige reportage hoor, wist u bijvoorbeeld dat stroomopwaarts in de Duitse industriegebieden ook grote problemen zijn doordat met het lage waterpeil de boten maar half vol kunnen worden geladen?

1 Reactie
Ryan2
Ryan24 okt. 2020 - 16:11

Inderdaad Mokker, je doet je avatar eer aan.

Middenman
Middenman4 okt. 2020 - 12:34

Een aantal reageerders geeft de boeren de schuld en anderen verweren zich daar juist tegen. Maar het gaat niet om schuld. Het gaat om verantwoordelijkheden. En die liggen wel bij de agrarische sector omdat door de geborgde zetels die sector gewoon de meeste invloed heeft. Heel concreet en feitelijk betekent dit o.a. dat de grondwaterstand in het voorjaar sterk verlaagd wordt als de boeren hun land op willen. Dat is korte termijn denken; ze willen niet wachten tot de natuur er klaar voor is. En of het daarna genoeg regent, dat zien we dan wel weer. Als het daarna inderdaad minder regent dan nodig, dan willen ze beregenen en ook dat vinden de waterschappen uiteraard goed. Met als gevolg dat het grondwaterpeil nog verder zakt. Het regent in Nederland niet minder, integendeel. De verdeling is misschien wat anders, maar dat zou ook geen probleem hoeven te zijn, als de landbouw de afgelopen decennia niet zo bedrijfsmatig en efficiënt was geworden. Ze beschouwen de bodem als een substraat dat ze willen beheersen en ze accepteren niet meer dat het deel is van een ecosysteem. Veel boeren beschouwen de natuur als lastig, terwijl ze er onderdeel van zijn, of ze nu willen of niet. De waterschappen moeten hervormd worden, met minder invloed van de agrarische sector, anders wordt het probleem niet opgelost.

6 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 okt. 2020 - 13:55

U heeft geen benul, noch van meteorologie, noch van hydrologie, noch van ;landbouw. landbouw. Dat blijkt uit de onzin die u hier etaleert.

Welp2
Welp24 okt. 2020 - 14:28

De geborgde zetels in de waterschappen zijn ongeveer een kwart tot 1/3 van het totaal aantal zetels. De boerenorganisaties hebben vervolgens ongeveer 40% van die geborgde zetels in handen. Bij een waterschap met zo'n 30 zetels praten we pakweg dan over 3-4 geborgde zetels voor de landbouworganisaties. De meeste zetels van "de boeren" komen echter voort uit de waterschapsverkiezingen zelf. Bedenk dat "de boeren-" partijen in het algemeen een trouwe achterban hebben waarvan redelijk veel mensen stemmen. Bij verkiezingen met lage opkomst, in 2008 was de opkomst nog geen 25% (1), is dit vaak in het voordeel van "de boeren". Je kunt je dus afvragen of het zo zeer de schuld van de geborgde zetels is, of dat het komt doordat verreweg de meeste mensen het geen donder kan schelen wie in het waterschap zit. Verder zijn er ook wel andere argumenten voor de geborgde zetels. Met de overgang van een personenstelsel naar een partijstelsel, zie je dat de waterschappen 'politieker' van aard worden. Dit betekent dat soms niet zo zeer hun kennis van water van belang is, maar meer de inspanningen die kandidaten verrichten voor "hun" partij. Het opnieuw verkozen worden (en daarvoor hoog op de kandidatenlijst gezet worden) is dan soms belangrijker per se kennis. (1) https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschapsverkiezingen_2008

Ryan2
Ryan24 okt. 2020 - 16:17

Aha.. De Waterschappen.. Toevallig zijn daar verkiezingen voor... Maar het duidelijk dat er weinig mensen zijn, die zich daar voor interesseren. Toevallig in het in mijn regio anders. De natuurbranche heeft daar WEL invloed, en zo komt het ook, dat in ons waterschap het beter gaat dan elders. Het komt er op neer om de beken langzamer hun water af te laten voeren. Spaarbekkens worden in het landschap teruggebracht. Dit dient wel met de nodige zorgvuldigheid te gebeuren. Geheel natuurlijk, om te voorkomen dat er zo iets als muggenplagen gaan ontstaan. Malaria is een mogelijk risico in de toekomst. Dus is het zaak om de natuur echt te herstellen.

Middenman
Middenman4 okt. 2020 - 21:32

@FransAkkermans - mijn diploma en CV doen anders vermoeden, maar ik ben de eerste om mijn mening aan te passen. Maar dan wel op basis van argumenten. Een boze reactie zonder inhoud, daar kan ik niks mee. @Welp - de rekensom klopt, maar als je ziet dat partijen als CDA en VVD voornamelijk boeren op hun lijst plaatsen, dan is het duidelijk dat boeren samen met de geborgde zetels als snel een flinke stem hebben. Voor groene partijen is dat veel moeilijker omdat zij minder geborgde zetels hebben. Het argument dat het belangrijk is om mensen met verstand van zaken in het bestuur te hebben is zeker terecht, maar het is maar de vraag of dat bij de vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector zo is, of dat ze toch vooral het belang van de sector vertegenwoordigen. Zo wordt er door veel waterschappen niet gecontroleerd op het slaan van illegale waterputten en bronnen, terwijl dat wel zou moeten. Het kan ook anders, zoals Ryan laat zien. De waterschapsbelasting wordt overigens voor het grootste deel opgebracht door huishoudens en gebouweigenaren. Niet door de boeren.

Rienk Geene
Rienk Geene5 okt. 2020 - 8:50

@Ryan Merkwaardig om zo maar de angst voor malaria te gebruiken. Voor de terugkeer van een dergelijke zieke is meer nodig dan een grondwaterstand verhoging. Ik zie in deze discussie helaas veel ongefundeerd geroep. Maar malaria dat gaat toch echt te ver.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19475 okt. 2020 - 19:00

@Middenman U heeft gelijk. Sorry voor mijn onredelijke reactie. Ik blijf overigens van mening dat landbouw neerkomt op het beheersen van natuur=agricultuur.

adriek
adriek4 okt. 2020 - 10:23

We accepteren dat Schiphol met al zijn randeffecten de lucht verpest vanwege de economische belangen. Waarom zouden de boeren - economisch een veel grotere sector - niet een beetje schade mogen veroorzaken? Het is wat kort door de bocht om verdroging als landelijk probleem te etaleren. In een groot deel van het land is (grond) water genoeg, in sommige delen niet. Het is goed om daar eens naar te kijken, maar geef nou niet 'de boeren' de schuld en onderzoek de echte grootte en de oorzaken.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt4 okt. 2020 - 12:51

"We accepteren dat Schiphol met al zijn randeffecten de lucht verpest vanwege de economische belangen. Waarom zouden de boeren – economisch een veel grotere sector –niet een beetje schade mogen veroorzaken?" "We" accepteren dat helemaal niet. Het kabinet accepteert dat. Een groot deel van de samenleving accepteert dat niet. En "dat beetje schade door de boeren" bestaat, als het over stikstof gaat, over bijna de helft van de stikstofuitstoot. Het is maar wat je 'een beetje' noemt. Gelukkig heeft de rechter het kabinet herinnert aan hun afspraken. Het kabinet zal, hoe dan ook, moeten ingrijpen. Dat moeten doen, wat ze beloofd hebben te doen. E boeren krijgen 'de schuld' omdat zij ook een heel groot aandeel in de schuld hébben.

adriek
adriek5 okt. 2020 - 13:04

Ik chargeerde. Natuurlijk zijn er veel burgers die klagen over de vervuiling door de luchtvaart, maar bij de verkiezingen is daar weing van te merken terwijl dat toch onze beste kans is om het beleid te sturen. In een groot deel van het land is helemaal geen schaarste aan (grond) water. De grondwaterstanden worden niet (alleen) verlaagd om trekkers het land in te laten, op zanderige gronden is dat helemaal niet van toepassing, in lanbouwgebieden in het westen is er geen boer die zijn grond niet goed gedraineerd heeft. Er is slechts een klein deel van het landbouwgebied dat zo laag ligt dat de grondwaterstand veel invloed heeft. De waterschappen zijn ook heel goed in staat op detailniveau de waterstandente regelen, maar alles is erop gericht om de grote waterstromen zo snel mogelijk af te voeren. Bufferen kost tijd en geld, afvoeren is veel makkelijker. Maar: een lagere grondwaterstand helpt heel veel om ondergelopen uiterwaarden (waar tegenwoordig huizen staan...) te voorkomen en andere bewoonde gebieden tegen wateroverlast te beschermen omdat de riolering op veel plaatsen tekortschiet. Boeren hebben - ook - een grote stem in de waterschappen, maar bedrijven en burgers hebben wel degelijk een stem - die ze nauwelijks gebruiken.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 okt. 2020 - 8:00

Ik zet vraagtekens bij de bewering dat de grondwaterstand zo laag is omdat de boeren met hun grote trekkers in het voorjaar zo nodig het land op moeten. Met die trekkers heeft dat niet te maken. Die zijn zo sterk en hebben zulke brede banden dat die onder bijna alle omstandigheden het land op kunnen. Na een natte winter, een regenachtig voorjaar duurt het langer voordat je de grond kunt bewerken en kunt gaan zaaien. Dat wordt versterkt als de grond slecht gedraineerd is. Een korter groeiseizoen en structuurbederf is het gevolg en dan is de opbrengst minder en dat wil je vermijden. Dat ging natuurlijk ook al op toen er nog met paarden werd gewerkt. Als je het systeem van afwatering wilt bijstellen ten gunste van de natuur betaalt de landbouw de prijs. Ik ben benieuwd hoe hoog die is.

4 Reacties
ton14024
ton140244 okt. 2020 - 12:18

´´Dat wordt versterkt als de grond slecht gedraineerd is.´´ Behalve als je een hele sterke trekker heb, toch?

Middenman
Middenman4 okt. 2020 - 12:44

FransAkkermans, bodemverdichting door zware machines op te vochtige grond is een zeer groot probleem waar zelfs een speciaal programma voor in het leven is geroepen om dat te bestrijden. Met paarden gebeurde dat absoluut niet. Draineren is inderdaad de reflex van de boer, maar daarmee voer je juist weer het water te snel af, terwijl de bodem een belangrijke bufferfunctie heeft. De bodem is geen substraat waar je mee kunt doen wat je wilt. Het is een ecosysteem.

Ryan2
Ryan24 okt. 2020 - 16:30

Blijkbaar begrijp je er niets van. Waarom reageer je dan? Kijk, die trekkers zijn veel te zwaar. Gewoon een statussymbool. Ze rijden de grond vast. Om maar te zwijgen van het injecteren van mest. Dat is ook desastreus voor het bodemleven. De grond heeft juist humus nodig. Om luchtiger te worden. Bio organismen en pieren zijn noodzakelijk. Die creperen tegenwoordig. Tja, drainage is een oplossing, want je kan dan de grondwaterstand beter regelen. Het werkt in ieder geval beter, dan de inmiddels achterhaalde methode, om in het voorjaar alle water weg te laten lopen, en het in de zomer weer nodeloos te verkwisten. Veel verdampt er dan eenvoudigweg door te sproeien, en het dringt maar amper een paar centimeter in de grond door. Daar verdampt het dan vervolgens wat later. Als aanvulling zou beter een druppelinstallatie gebruikt kunnen worden. Vooral bij de kweek van groenten. Gebruikt lang zo veel water niet als sproeien. Overigens is het een misvatting te denken dat grondwater zo maar opgepompt kan worden zonder nadelige gevolgen. Er ontstaat een droge trechter in de ondergrond. Als jij een pomp hebt draaien, leggen de bomen en struiken van je buren het loodje. En daar komen conflicten van.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19475 okt. 2020 - 17:48

@Middenman Natuurlijk probeert een boer de kwalijke gevolgen van wateroverlast tegen te gaan, o.a. door drainage. Die methode dateert van ver voor de tijd van zware machines. Het is de wettelijke taak van de waterschappen bescherming te bieden tegen te veel water. In de zomer is de neerslag kleiner dan de verdamping (en na de oorlog is dat verschil steeds groter geworden) is het grondwaterpeil gezakt en opstaan er in de zomer neerslagtekorten. En ja, bodemverdichting is een probleem en er wordt in de landbouwvoorlichting ruim aandacht aan besteed. Ik maak bezwaar tegen de voorstelling van zaken waarbij de boer wordt gezien als de boosdoener omdat hij zo nodig in het voorjaar zijn grond zaaibaar wil maken en ook in een nat najaar zijn werk wil doen. Dat de natuurorganisaties een grotere vinger in de pap willen hebben snap ik wel maar landbouw gaat bij mij voor.

rupsje2
rupsje24 okt. 2020 - 7:40

O ja natuurlijk het zijn weer de boeren,lekker makkelijk weer. Er worden enorme hoeveelheden water naar boven gehaald voor de industrie en voor de consumenten. Het is maar goed dat de waterschappen de waterstanden zo regelen anders zouden er enorme gebieden onbewoonbaar worden. Nu is het een paar jaar op rij droog maar geloof mij het wordt nog wel weer eens zo nat dat men naar deze droogte terug verlangt. als een boer zijn perceel beregend met (grondwater dus) dan doet hij dat met dat water dat ook op zijn perceel is terecht gekomen in de vorm van neerslag, met andere woorden van wie is dat water dan eigenlijk. op die manier verbruikt een burger praktisch altijd meer water dan een boer omdat een boer meer water opvangt dan dat hij gebruikt.

6 Reacties
ton14024
ton140244 okt. 2020 - 12:21

Grondwater is regenwater op die zelfde plek?

Middenman
Middenman4 okt. 2020 - 13:57

Nou rupsje, ga het aantal millimeters dat een boer ontvangt en dat hij gebruikt maar eens vergelijken... Afgezien van de vraag of je de regen die op jouw grond valt als jouw eigendom mag beschouwen. Als dat zo is dan zou het niet meer dan terecht zijn als we de boer ook voor alle directe en indirecte kosten laten opdraaien van alle troep die vanaf zijn bedrijf het hele land ingaat, zoals fosfaten, CO2, stikstof, bestrijdingsmiddelen, etc.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 okt. 2020 - 14:15

@Ton Nee, het zaad ontkiemt niet of maar ten dele als de grond te vochtig is. Het omgekeerde, te droge omstandigheden, kan ook voorkomen. De kwaliteit van je trekker (pk's, bandbreedte) is daarbij niet van belang.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 okt. 2020 - 14:20

@Ton Grondwater is inderdaad het regenwater dat naar beneden is gezakt (infiltratie). Als je meer neerslag hebt dan er via de gewassen verdampt of via natuurlijke ontwatering naar zee stroomt moet je aan ontwatering doen. Als je tenminste dit land bewoonbaar wil houden.

ton14024
ton140244 okt. 2020 - 16:30

Grondwater stroomt ondergronds. Die boer steelt water.

Middenman
Middenman4 okt. 2020 - 21:38

@FransAkkermans - het grootste deel van ons grondwater is inderdaad afkomstig van neerslag. Maar niet alleen van neerslag die hier in Nederland valt (direct). Er is ook veel indirect regenwater uit meren en rivieren dat van neerslag die in het buitenland is gevallen.

Baron von Kleef
Baron von Kleef3 okt. 2020 - 20:55

Bijgaand bericht brengt bedaarlijk bronbedenkelijke bijverschijnselen bij boerbashing belachelijkheden, behoorlijk bedenkelijk! Beware, ballbusters! Being bitchy buckles bloody bro's being bloody blankies by being behalf bastards brotherhood bohemien. Be!

3 Reacties
Abma
Abma4 okt. 2020 - 5:08

Als je je niet lekker voelt, dan hoeft toch niet iedereen te zien dat je moet braken.

Eric Minnens
Eric Minnens4 okt. 2020 - 6:55

Be boer! Biepbiep! Be Baron! ????

Baron von Kleef
Baron von Kleef4 okt. 2020 - 8:58

@Eric Minnens :-)

TheBigLebowski
TheBigLebowski3 okt. 2020 - 18:03

Regen is veel regionaler geworden, minder stratiforme regen. Vroeger regende het veel vaker over een groter gedeelte van het land. Het zuidoosten is vooral de sjaak, daar hebben ze al 3 jaar op rij een neerslagtekort en deze wordt in de winter niet meer goedgemaakt.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt4 okt. 2020 - 8:39

Was dat het nou maar alleen. Maar in de Nederlandse waterhuishouding, het waterbeheer, gebeurt veel om de boeren maar goed te kunnen laten boeren. En dat is niet bepaald wat goed is voor de natuurlijke waterhuishouding.

Ryan2
Ryan24 okt. 2020 - 16:58

Tja, Brabant kenmerkt zich door een landschap met verspreide steden. Die steden zijn warmer dan de omgeving. Het resultaat is, dat het juist in die steden daarom veel meer regent als op het (wat koudere) platteland. Daar komt nog eens bij, dat er juist in de steden wateroverlast ontstaat, en die wordt dan zo snel mogelijk afgevoerd. Ik woon ook op zo'n droge zandbult, ver van een stad, en ik zie ook alle wolken regen loos over drijven. Voor de ongelovigen.. Wolken worden boven een stad omhooggetild, door de opstijgende warme lucht. Die wolken komen dan in een koudere laag, die we voor zorgt dat het gaat regenen.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander3 okt. 2020 - 16:00

Directeur Wetsus: 'Voorraad water raakt op en er is geen alternatief' Het is erger dan we denken. Maar ook wij Nederlanders gebruiken als je alles meetelt schrikbarend veel water, gemiddeld 4000 l per dag. Dat is bijna niet voor te stellen En de rijken gebruiken nog het meest. Mooi artikel over systeemverandering. Ook de rechtse fabel die hier door reaguurders op Joop nogal eens wordt gebruikt, namelijk dat er teveel mensen op Aarde zijn wordt even onderuit gehaald. "Het idee dat er minder mensen op de planeet zouden moeten wonen, slaat de plank mis, aldus Buisman. Hoewel minder rijke mensen wel zou helpen, zegt hij half serieus. De rijkste 20 procent gebruikt namelijk 80 procent van alle grondstoffen." Met technische oplossingen komen we er niet. https://www.lc.nl/friesland/Directeur-Wetsus-Voorraad-water-raakt-op-en-er-is-geen-alternatief-26062103.html

7 Reacties
JasDon
JasDon3 okt. 2020 - 20:11

"namelijk dat er teveel mensen op Aarde zijn wordt even onderuit gehaald." Natuurlijk zijn er niet teveel mensen op de wereld, indien je het ook acceptabel vindt dat het welvaartsniveau heel veel lager is voor iedereen. Heel Nederland zit in die top 20% en alsnog zijn er mensen die het vinden dat er onacceptabele armoede bestaat in dit land. Dus als jij een nog grotere armoede dan nu al bestaat in Nederland acceptabel vindt voor het hele land, dan heb je een punt. We kunnen natuurlijk ook gewoon met minder mensen een veel welvarender bestaan genieten. Gewoon wat minder kinderen nemen. Waarom krijg ik het idee dat mensen niet echt nadenken voor ze onzin posten? En ook nog eens zogenaamde 'rechtse' posters van fabels beschuldigen. Wat een armoede.

GoudenBergen
GoudenBergen3 okt. 2020 - 20:30

@Sjoerd "Met technische oplossingen komen we er niet." De mens heeft altijd weer oplossingen gezocht voor problemen en bedreigingen. Daarom zijn we er nog en zelfs met meer dan ooit. Als er een tekort aan zoetwater is, bouw je een ontziltingsfabriek die werkt met omgekeerde osmose en die draait op zonenergie. Wil je de CO2-uitstoot verminderen, dan bouw je kerncentrales, stuwdammen en windmolenparken. We komen er niet met een statische denkwijze en het streven naar de zoveelste marxistische he(i)lstaat.

Fredje3
Fredje34 okt. 2020 - 3:31

@Sjoerd Bonnema, leg uit, als je alles meetelt? Ik lees net op de site van kraanwater dat we namelijk 127,5 liter per Nederlander per dag gebruiken op de site kraanwater en ik begrijp wel dat we niet alleen kraanwater gebruiken, maar zou ik dat verschil nog wel eens willen zien. Overigens dat er teveel mensen op de aarde zijn is natuurlijk voor discussie vatbaar, maar er zijn onderzoeken die dat idd wel ondersteunen (https://news.stanford.edu/pr/94/940711Arc4189.html) Verder is het probleem dat de rijkste 20% die u benoemd groter gaat worden. Meer mensen krijgen steeds meer toegang tot grondstoffen en omdat de 80% die u benoemd zich veel sneller voortplant is het ook niet duidelijk te stellen of het nu erger of beter wordt, er komen immers sneller armere mensen bij dan rijkere. Dat is overigens geen rechtse mening, maar dat zijn feiten. Als u graag Tetris wil spelen met mensen en iedereen een lage standaard wilt laten hebben, dan is dat natuurlijk uw goed recht, echt zie ik liever wat minder mensen die veel beter in balans met de wereld en met elkaar leven die een hogere kwaliteit van leven hebben.

vdbemt
vdbemt4 okt. 2020 - 8:50

@Jasdon "alsnog zijn er mensen die het vinden dat er onacceptabele armoede bestaat in dit landalsnog zijn er mensen die het vinden dat er onacceptabele armoede bestaat in dit land" Ik denk dat vooral die mensen die armoede lijden, waarvan het groeiend aantal mensen dat naar de voedselbank moet, er nog niet eens het slechtst voor staan, dat wel vinden. "Dus als jij een nog grotere armoede dan nu al bestaat in Nederland acceptabel vindt voor het hele land, dan heb je een punt." 's Lands welvaart, wat we daarover presenteren, is altijd het gemiddelde.We zijn een welvarend land. Alleen een steeds grotere groep ervaart persoonlijk het tegendeel. Als 'we' wat rustiger aan doen met die welvaart, omwille van natuur, milieu, klimaat, goede leefomstandigheden voor de toekomst, ga je dat toch niet weghalen bij de armen, maar bij de rijken. We zijn zo welvarend, die armoede hoeft helemaal niet toe te nemen. Het is zelfs een schande dat we die nu kennen. OOK bij het remmen van de bevolkingsgroei kan, en zal, bij dezelfde, liberale, maatschappijvisie als die we nu hebben, armoede voorkomen.

ton14024
ton140244 okt. 2020 - 12:33

Gemiddeld heeft een Nederlander 65 vierkante meter woonoppervlakte. Op 2 vierkante meter kun je prima liggen.

vdbemt
vdbemt4 okt. 2020 - 12:53

@Ton14024. De varkens in de bio-industrie in ieder geval wél.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 okt. 2020 - 13:55

De varkens kunnen gewoonlijk ook niet even een ommetje maken als het ze binnen gaat benauwen..

Grietje Genot
Grietje Genot3 okt. 2020 - 15:21

De boeren, natuurlijk, wie anders? We hadden die landbouw nooit moeten uitvinden - noch, natuurlijk, de intensieve veeteelt. Niks dan ellende, geboorte golven, epidemieën, religie, oorlog etc heb je ervan. Gelukkig ben ik altijd een aas etende jager-verzamelaar gebleven. Zo meteen weer dat duiven scoren met mijn Audi.

3 Reacties
dezeeuwgerard
dezeeuwgerard3 okt. 2020 - 18:07

Aha Grietje, Ga je door auto's aangereden wild eten en bosbessen zoeken?

Grietje Genot
Grietje Genot3 okt. 2020 - 22:26

Bramen en eikels, bramen en eikels.

Mokker
Mokker4 okt. 2020 - 14:21

Inderdaad, de hongersnood van vroeger was echt veel toffer dan de moderne landbouw.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde3 okt. 2020 - 14:27

Het echte probleem is dat met al die kennis niets gedaan is. Pas nu de boeren zelf overlast ervaren gebeurt er iets. VVD en CDA zijn de hoofdschuldigen, ze worden er helaas niet op afgerekend. Nu wordt opgeroepen dat de waterschappen meer gaan handhaven. Dat werd 30 jaar geleden ook al gezegd. Niet alleen vanwege het watertekort maar bij de co2 en stikstofuitstoot. Niemand handhaaft, daar zorgen de boeren wel voor.

6 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman3 okt. 2020 - 15:04

Martin, wat reageer je toch vreemd. Het water wordt al sinds jaar en dag geregeld door, je raad het al, de waterschappen. Lang voor dat jij of ik het levenslicht zagen waren die instellingen er al. Uiteraard hebben die het landelijke gebied zo goed mogelijk ingericht met de kennis van dat moment. Nou ja, op dit moment regent het pijpenstelen, de waterschade in mijn huis moet nog herstelt worden en de sloot achter mijn huis staat hoog.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 okt. 2020 - 17:14

Wat moeten de waterschappen dan handhaven?

Frans Kwakman
Frans Kwakman3 okt. 2020 - 20:02

Akkermans - handhaven, wat dacht je van het waterpeil? Of de wegen in de polders, de dijken, de waterkwaliteit.

GoudenBergen
GoudenBergen3 okt. 2020 - 20:11

@Frans Nederland komt bijna om in het water. Zeker in de veengebieden van Noord- en Zuid-Holland en Friesland met hun meren, veenriviertjes, kanalen, tochten en sloten. En niet te vergeten het IJsselmeer met de Randmeren. Het water is alleen erg ongelijk over het land verdeeld. Het Westen is te nat, het Oosten te droog. Er stroomt elk jaar 10 miljard m3 de zee in. Wat er moet gebeuren is het water langer vasthouden en de grondwaterstand verhogen. Dit voorjaar was erg warm en droog en we leken volgens hydroloog Niko Wanders (UU) af te stevenen op een enorm neerslagtekort. Maar eind juni sloeg het weer om en werd het koel en regenachtig, daardoor bleef de gemiddelde temperatuur in juli 1 graad onder het langjarige gemiddelde. Augustus begon met een hittegolf, gevolgd door een nieuwe periode van koel, regenachtig weer etc. Dat heeft er voor gezorgd dat het neerslagtekort nu 207 mm bedraagt. 2020 zit nu onder het tekort van de 5% droogste jaren (+- 260 mm). De verdere afname van dit tekort is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die t/m 31 december valt. De komende 6 dagen varieert de verwachte hoeveelheid tussen 10 en 36 mm.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 okt. 2020 - 8:04

@Kwakman Bij handhaving denk ik aan overtreding van specifieke wet-en regelgeving en niet zo zeer aan taakuitvoering.

Frans Kwakman
Frans Kwakman4 okt. 2020 - 10:35

Akketman - aha BOA fan?