Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

'Nederland nog niet klaar voor de participatiesamenleving'

  •  
17-06-2014
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
ANP-participatiesamenleving_300.jpg
Het SCP signaleert meerdere knelpunten
In het essay ‘Rijk geschakeerd’ waarschuwt Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat Nederland nog lang niet klaar is voor de participatiesamenleving.
Zo wordt onder meer gewaarschuwd voor een uitholling van onze democratie:
Het vraagstuk van de democratie ontbreekt teveel in de politieke en publieke discussie. Regionale samenwerking op het gebied van zorg kan leiden tot net zo’n democratisch gat als bij de EU. Om dat te voorkomen zijn goed geëquipeerde gemeenteraden nodig, met kennis van zaken. Colleges moeten plannen beter en tijdiger voorleggen, zeker als er regionaal afspraken gemaakt gaan worden. Daarbij is bovendien een kritisch controlerende en aanwezige lokale pers nodig.
Sociale grondrechten spelen volgens het SCP nauwelijks een rol in de dialoog van de lokale politiek met de burger over normen voor bestaanszekerheid:
Burgers in Nederland hebben recht op zorg en zekerheid, dat zijn sociale grondrechten. Het rijk stelt daarover niet meer de basisnormen, dat moet de lokale politiek nu met inwoners doen. Gemeenten moeten zich daarbij ook afvragen wat voor overheid ze willen zijn: wil je in de toekomst bevoogden dat iemand voor zijn moeder of buurvrouw moet zorgen – opgelegde vrijwilligheid – of blijft het bij een moreel appel daarop? Dat laatste vraagt om goede afstemming met professionele zorg, die ook als achtervang aanwezig moet zijn. Er gaat verschil ontstaan. Op de ene plek krijg je een scootmobiel bij astma en elders niet. De ene gemeente zorgt voor mensen met psychische problemen, de ander niet of beter. De vraag is hoe het rijk daarop zal reageren: nieuwe regels, of ondersteuning waar ongerechtvaardigd verschil ontstaat?
Verder waarschuwt het SCP dat zorg niet automatisch in goed geregeld is in de participatiesamenleving. Het signaleert vijf risico’s:
Uit de Wmo wetsevaluatie 2010-2012 blijkt dat gemeenten de nieuwe zorgtaken volop oppakken en het geld besteden aan het bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. Al is niet altijd scherp geformuleerd wat dat is. Wel zijn er risico’s gesignaleerd in de praktijk. In de eerste plaats is niet elke ambtenaar opgeleid met een kruip in de huid van de burger mentaliteit. In de tweede plaats is daarvoor ook kennis nodig over wat sommige mensen aankunnen of nodig hebben. Deze kennis, bijvoorbeeld over mensen met psychische beperkingen, is er niet altijd. In de derde plaats worden de aannames rond de beschikbare mantelzorg te positief ingeschat. Niet ieder familielid of iedere buur is in staat om bovenop het werk ook nog te mantelzorgen. Dit komt daardoor vooralsnog op steeds dezelfde schouders neer. De beperkingen in tijd en geld zijn – ten vijfde – de komende tijd een groot risico voor de eerste fase van invulling en uitvoering van de decentralisaties.
Het leidt tot de vraag of we er niet teveel van verwachten:
We moeten namelijk nogal wat. We zien dat de stapeling van werken, zorgen en andere vormen van meedoen tot fricties in de levensloop kunnen leiden. Van gemeentebesturen wordt kennis verwacht over doelgroepen en hun mogelijkheden, maar ook de vaardigheid om in dialoog tot passende oplossingen te komen. Veel komt nu echter neer op vaak dezelfde groep werkenden en mantelzorgers. Kennis over de (on)mogelijkheden is nodig om tegenwicht te bieden aan onrealistische verwachtingen. Het redeneren vanuit de kracht van mensen kan ook de acceptatie van kwetsbaarheden en beperkingen wegduwen.
Lees hier het rapport Rijk geschakeerd.

Meer over:

leven, nieuws

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (24)

Julia2
Julia217 jun. 2014 - 15:02

Heel veel werk wordt al door de burgers gedaan als zij in beroep treden tegen gemeentes. Ze kunnen zo de expertise van de burger overschrijven. Als zij de dossiers openen. Maar een min is dat de burgers nog gewoon hun werk hebben en dat de gemeenteambtenaren geld verdienen met de dossiers van wat de burgers hebben opgeschreven. Een voorbeeld is bijv. dat een burger erop kan wijzen dat de kleur van een rietzoom en het geluid ervan aan de rand van een stad of ibij de bruggen mooi kan zijn en een aantrekkingskracht kan hebben op de wonende burger. Dat heeft dan te maken met de opmerkingsgave van een burger, terwijl een ambtenaar een opleiding achter zijn ordners heeft gehad en misschien helemaal geen weet heeft van de kleur van riet. En de bindende kracht op het woongenot. En wie weet had hij op de plek wel een partycentrum gepland waar rietliefhebbers niet op zitten te wachten. En nu maar hopen dat de subtiliteit van het refelkteren niet overschreeuwd wordt door uitbreiding van het reeds bestaande. Bijvoorbeeld verkooppunten voor spiritualia.

Julia2
Julia217 jun. 2014 - 15:02

corr: rietzoom moet zijn rietkraag

JoopSchouten2014
JoopSchouten201417 jun. 2014 - 15:02

'... nieuwe regels, of ondersteuning waar ongerechtvaardigd verschil ontstaat?' Per direct stoppen met dit idioot regentesk plan. Bekijk alles vanuit de sociale invalshoek en breng in kaart wat individeel nodig is en maak een geheel nieuwe opzet. Laat de burger meespreken en organiseer referenda. Ondertussen kunnen wij allen de Staat en de Staat's regeringsleiders van de afgelopen 40 jaar voor de rechter dagen wegens machtsmisbruik en incompetentie.

lembeck
lembeck17 jun. 2014 - 15:02

Hier een voorbeeld, waar dit goed fout gaat, als Jetta´s plannen door mogen gaan van de E.K. http://www.sp.nl/werk/nieuwsberichten/16283/140617-mevrouw_hoppe_70_mantelzorgboete_valt_niet_te_rijmen.html

ziekin2013
ziekin201317 jun. 2014 - 15:02

Participatiesamenleving? Ik kan het woord niet meer horen en velen met mij. Overheid wees eerlijk en zeg gewoon "zoek het lekker zelf uit", want dat is toch de bedoeling. Ik wil best eens iets doen voor iemand in de buurt, maar heb vooral mijn pensioen en mijn vrijheid echt wel verdiend. Van onze kinderen ga en kan ik niet vragen om straks voor me te zorgen. Hoe het dan moet als we niet goed meer voor elkaar en onszelf kunnen zorgen? Geen idee. Misschien is het nooit nodig, misschien stappen we er uit als er geen menselijker oplossing is. Zet me maar in een kano op de rivier en ik verdwijn vanzelf als een oude Indiaan...

insignia
insignia17 jun. 2014 - 15:02

Ik zie die "particpatiemaatschappij" als de naam van de schamele samenleving die over blijft als straks alle solidariteit is verdwenen. Als de onderdelen van de samenleving, gemeenten, provincies, waterschappen zodanig uitgekleed zijn dat we terug zijn bij af., de 12 de eeuw toen ieder voor zich gold. Alleen de meisjes van nu worden 100, wie gaat voor ze zorgen? Wie zorgt voor de kinderloze dame van 94 die geen boodchappen kan doen? De minister dus niet want die is veel te druk met het opheffen van sociale zaken. En de rest van het land ook niet. Participatie--als ik de afbraak om mij heen zie, recent de spoedeisende hulp foetsie, dan wil ik mijn participatie met genoegen verzilveren.

minten
minten17 jun. 2014 - 15:02

schijnbaar is dit wat de mensen willen,anders zouden ze wel zorgen dat de sociaale linkse gezondheidzorg hun gang kon gaan,en rechts met hun bezuinigen op het dak konden gaan zitten,maar de gewone m/v stemt liever op een partij die van alles beloven,maar nog nooit iets hebben laten zien van hun kennis,als alleen maar achter een Nederlandse bevolkings groep aan te jagen,en dat is belangrijker,,dan een goed betaalbaar zorgstelsel,wat nu langzaamaan wordt opgevreten door rechts,en ze lusten er wel soep van

Michiel Online
Michiel Online17 jun. 2014 - 15:02

"Daarbij is bovendien een kritisch controlerende en aanwezige lokale pers nodig." Ik heb zomaar het gevoel dat die pers misschien dan nog juist wel enigzins kritisch controlerend is. Ik denk niet dat ik nog veel instellingen vertrouw in Nederland. Ik denk eigenlijk dat het al wel zo'n beetje over en uit was voor mij toen Nederland nee stemde in een referendum over een Europese Grondwet. Ik denk dat de burger en de lokale media nog niet helemaal geinfiltreerd zijn door de horrorpolitiek van de vvd en ik hoop van harte dat we daar ook lekker hard tegen in gaan. Maar eerlijk gezegd heb ik weinig hoop voor slapend Nederland, dat eerst maar eens wakker moet worden.

BertF2
BertF217 jun. 2014 - 15:02

De participatie zoals die was, en die het kabinet in haar vooruitgangsstreven wil restaureren, komt niet terug. Domweg omdat de daarvoor vereiste infrastructuur ontbreekt. In dorpsgemeenschappen of in wijken met een groot vast bewonersbestand, waar velen elkaar kennen en regelmatig ontmoeten, is participatie onderdeel van de cultuur. In torenflats of vinex-wijken waar anonimiteit bijna een overlevingsvoorwaarde is, ontbreekt die cultuur. En in een samenleving waarin het individu centraal staat, van het bedrieglijke 'eigen verantwoordelijkheid' van het CDA tot en met het platte 'wij gaan voor het individu' van Alexander Pechtold, is participatie op grote schaal gewoon onmogelijk.

Pineaux
Pineaux17 jun. 2014 - 15:02

Haha, participatiesamenleving kan niet in een land waar er geen eigendom is wat collectief beheerd wordt. Je hebt namelijk middelen nodig om zaken te kunnen regelen: vastgoed, transport, voedsel en medicijnen. Die zaken zijn nodig voor het functioneren van vrijwilligers collectieven (die noodzakelijk om de al bestaande netwerken van mensen op te vangen), dat betekent dat die goederen gratis of tegen hele lage tarieven verstrekt moeten worden en dat betekent investeren. Mensen met geld zullen niet investeren (tenzij uit philantropie en dat is geen structurele oplossing) omdat ze die zorg kunnen inkopen. Mensen zonder geld kunnen niet investeren. Dus moet de overheid hier inspringen en dat gaan ze niet doen, want participatiemaatschappij, daar hoeven zij niet aan te participeren.

MichelReiziger
MichelReiziger17 jun. 2014 - 15:02

Participatiemaatschappij of samenleving zijn politieke termen waar naar gelang de partij eigen inhoud aan wordt gegeven. Er wordt allang geparticipeerd. Alleen niet op de geld besparende schaal wat de politiek, met name dit pronkstuk van een kabinet wat we nu hebben zou willen. Participeren wordt nu van boven af opgelegd ipv gezamenlijk (overheid en burger) bepaald. Dat zie je goed in de kans/kracht/pracht/vogelaarwijk (ook wel bekend als probleemwijk) waar wij wonen. Op een werkelijk ridicule manier werd van de ene op de andere dag allerlei bezuinigingen doorgevoerd m.b.t. de openbare ruimte...bewoners moeten het samen maar gaan doen ihkv van de participatie samenleving kreeg het waardeloos financieel economisch beleid van de gemeente een prima excuus.

NicoSchouten
NicoSchouten17 jun. 2014 - 15:02

Het gaat dit kabinet om participatie in armoede, niet om participatie in rijkdom.

PieterPan69
PieterPan6917 jun. 2014 - 15:02

Het.is.gewoon.maar.een.woord. We hadden namelijk al een paricipatiesamenleving. Bezuinigingen op het minimum aan voorzieningen via het begrip participatie wegpoetsen doet daar niets aan af.

1 Reactie
JoopSchouten2014
JoopSchouten201417 jun. 2014 - 15:02

'We hadden namelijk al een paricipatiesamenleving.' Ja. In vrijheid. Nu wordt het verplicht. Idioten.

Gogol
Gogol17 jun. 2014 - 15:02

Die hele 'participatiemaatschappij' is niet anders dan Newspeak. Dat Nederland daar niet in mee wil gaan is alleen maar goed.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen17 jun. 2014 - 15:02

[Die hele 'participatiemaatschappij' is niet anders dan Newspeak.] Dat is waar, newspeak voor elkaar helpen. [Dat Nederland daar niet in mee wil gaan is alleen maar goed.] Dat is een waardeoordeel, ik zou zeggen dat het het schoolvoorbeeld is van de verhuftering van de maatschappij. "Heb je een probleem? Niks mee te maken, klop maar lekker aan bij de regering, die moeten je maar helpen." Ook een waardeoordeel, dat besef ik, maar niet een die als "goed" kwalificeert.

wvdstraat
wvdstraat17 jun. 2014 - 15:02

De participatiemaatschappij kán in Nederland ook nooit werken, omdat deze daar niet geschikt voor is. Bij de 100% controle op burgers zoals die hier bestaat is het een kansloze missie. Wanneer je wilt dat ouders bij hun kinderen inwonen, een beetje op de kleinkinderen passen in ruil, of er voor een tante, buurman, kennis gezorgd wordt of zij voor jou, dan is er een gedeeltelijk informele economie nodig waarin geen tandenborstels geteld worden. Dus het is 't één of 't ander, maar niet het goedkoopste van beide systemen.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg217 jun. 2014 - 15:02

"Wanneer je wilt dat ouders bij hun kinderen inwonen, een beetje op de kleinkinderen passen in ruil, of er voor een tante, buurman, kennis gezorgd wordt of zij voor jou, dan is er een gedeeltelijk informele economie nodig waarin geen tandenborstels geteld worden." Hoe krijg je een gedeeltelijk informele economie? Door privézaken privézaken te laten. En dat laat zich moeilijk combineren met voor van alles en nog wat uitdelen van toeslagen en belastingvoordeeltjes. Want er is een reden waarom tandenborstels worden geteld en waarom mensen het ook toelaten dat dat gebeurt: ze krijgen er geld voor uit de collectieve pot. Schaf je al die flauwekul af en kijk je niet achter de voordeur maar behandel je mensen als individu, dan hebben die individuen meteen hun individuele ruimte terug. De enige manier om dat te bereiken is door alleen individuele inkomsten te belasten en door alleen individuele uitkeringen te verstrekken, zonder naar het gezinsinkomen te kijken omdat de christenen hun traditionele kostwinnersgezinnetjes zo nodig moeten bevoordelen. Du moment dat de overheid niet meer achter de voordeur kijkt begint de vrije, informele ruimte zodra je over de drempel stapt. Maar dan moet je wel consequent zijn en wat er achter die voordeur zit ook niet met toeslagen sponsoren of van de kosten een aftrekpost maken: huurtoeslag en HRA moeten dus om te beginnen al overboord. Als je mensen verantwoordelijkheid wilt laten nemen dan moet je ze die verantwoordelijkheid ook geven. Alle regelingen gebaseerd op gezinssamenstelling en woonsituatie moet je dan radicaal afschaffen. Dus ook geen gezinsuitkeringen meer verstrekken maar alleen individuele, waar dan uiteraard individuele verplichtingen tegenover staan om je ervoor te kwalificeren. En anderzijds natuurlijk ook geen belastingaangiften van partners meer combineren, want ook daarmee geef je de overheid toegang achter de voordeur. "Dus het is 't één of 't ander, maar niet het goedkoopste van beide systemen." Maar dat geldt zowel voor de overheid als voor de burger. Je kunt geen voordeeltjes eisen op basis van hoe jij het achter de voordeur hebt geregeld en tegelijkertijd ook nog eisen dat de overheid niet achter die voordeur kijkt of het wel klopt wat je claimt. De consequentie is wel dat de overheid een groot aantal mogelijkheden om bij te sturen kwijtraakt en de van de overheid afhankelijke burger een groot aantal voordeeltjes. Denk alleen maar aan het armoedebeleid: kinderen uit arme gezinnen kun je niet meer extra helpen, want daarvoor is de gezinssamenstelling relevant en dan staat die overheid alweer met twee voeten achter de voordeur. Vrije, informele ruimte creëren klinkt goed maar daardoor gaan er veel verantwoordelijkheden van de overheid naar de burger. Het enige sturingsinstrument dat overblijft voor de overheid is het individuele inkomen: gezinssamenstelling, woonsituatie en dergelijke worden in een klap volstrekt irrelevant omdat de overheid daar vanaf moet blijven. Dat zoekt de burger dus maar zelf uit, want dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik ben meteen helemaal voor, want je hebt geen donder aan afhankelijke burgers en een bijbehorende bemoeizuchtige overheid. Maar het betekent wel dat de overheid alles in een keer (middels sturing op individueel inkomen) goed moet regelen. Of iemand vervolgens drie keer per jaar op vakantie gaat, kinderen neemt of korter gaat werken om zijn ouders te verzorgen is iets waar de overheid buiten moet blijven. En nee, met een vrijblijvend basisinkomen ga je dat niet bereiken. Dat is zowel een cadeautje voor wie het niet nodig heeft als voor wie sowieso niet van plan was om te gaan werken. En voor wie ervan afhankelijk is is het te laag, waardoor de overheid bij hen meteen weer achter de voordeur moet kijken en je alle uitvoeringskosten terug krijgt. Nog los van de perverse prikkel dat onrendabel werk met een basisinkomen ineens rendabel wordt: gaan er ineens mensen zinloze dingen doen waar niemand het geld voor over heeft, wat weer door de rest moet worden opgehoest.

wildunit
wildunit17 jun. 2014 - 15:02

tis feitelijk heel simpel: Nederland loopt 15 jaar achter ten op zichte van de U.S. dus wil je de toekomst weten dan goed opletten hoe het daar gaat want NL volgt het zelfde model.

1 Reactie
lembeck
lembeck17 jun. 2014 - 15:02

Ah,. je bedoelt dit: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2021173/Americas-city-broken-dreams-50-jobless-destitute-people-set-forest-community-New-Yorks-doorstep.html

neutralist
neutralist17 jun. 2014 - 15:02

[Burgers in Nederland hebben recht op zorg en zekerheid, dat zijn sociale grondrechten.] Wat een rare veronderstelling dat we recht hebben op zekerheid. Daar wordt een mens maar lui van. Dat recht mogen we NOOIT aan iemand geven. Het maakt mensen ongelukkig en onbezield.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 jun. 2014 - 15:02

[Wat een rare veronderstelling dat we recht hebben op zekerheid. ] Ken je je eigen grondwet niet? Artikel 20 1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. 2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid. 3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

Blisss
Blisss17 jun. 2014 - 15:02

Ik vind dat Rutte verplicht moet worden om de komende 12 jaar premier van dit nederland te zijn, want hij en zijn "kakvrinden" zijn verantwoordelijk voor de desastreuse gevolgen van dit participatiemodel en mogen dien ten gevolge ook scherven opruimen en dit niet in het bakje van de komende twee regeringen dumpen.

1 Reactie
lembeck
lembeck17 jun. 2014 - 15:02

Alsjeblieft niet. Dan wordt het alleen nog erger. De man zou de komende 5 jaar verplicht van een bijstanduitkering met de daaraan verbonden verplichtingen moeten zien rond te komen. Doorgaan als premier lijkt me niet de juiste oplossing. Den pamper je die engerd.