Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

De Nederlandsche Bank biedt excuses aan voor slavernijverleden

President Klaas Knot vertelt over de praktijken van zijn historische voorganger
Joop

Nederland moet meer doen met landen waar veel van zijn burgers familie hebben

  •  
31-05-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
50671883066_f79ec75965_c

© cc-foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Sinds wij een polyglotte, multi-etnische samenleving zijn geworden, telt Nederland veel burgers, wier familienetwerken zich ook over andere landen uitstrekken
Dezer dagen zijn een heleboel gasten die vinden dat zij in het Haagse wat voorstellen of zouden moeten voorstellen, het formatieproces aan het beïnvloeden. Althans dat denken ze. Ze publiceren onderzoeken, ze sturen “brandbrieven’’, die dan op het Journaal worden genoemd. Zij geven op de manier van Sywert van Lienden stukken mee aan een of ander Kamerlid. Onze Syw gebruikte de aanhef: “Geachte minister president, beste Mark”, of woorden van gelijke strekking om te laten zien dat hij minimaal rond de inner circle heen draaide. Misschien zou ik ook iets kunnen doen met mijn belangrijke plan over een aanpassing in het buitenlands beleid. “Geachte mevrouw Hamer, beste Mariëtte”.
Voor het verraad van Diederik Samsom was ik lid van de PvdA. In die tijden hadden “onze” Kamerleden de opdracht om de afdelingen in hun regio regelmatig bij te praten. Mariëtte Hamer, Maassluizer, verscheen nu en dan in Schiedam om het een en ander te vertellen over haar werk en de gang van zaken in Den Haag. Het liep nooit storm als zij kwam. De leden hadden alle tijd om vragen te stellen en het ging er heel informeel aan toe. “Geachte mevrouw Hamer, beste Mariëtte, U zult het ongetwijfeld vergeten zijn, maar we kennen elkaar uit Schiedam. Ik herinner me nog goed Uw geestige en poignante analyses van de toenmalige politiek en….”
Ik kan ook normáál doen natuurlijk. Gewoon een stuk schrijven met een begin, een midden en een eind. Tenslotte zullen al die brandbrieven en communicaties aan de informateur gewoon een plaatsje vinden in het ronde archief. Allemaal nep en dikdoenerij. Vooruit dan….
Wij vormen een klein land met een grote economie. Om tal van redenen hebben we daar nooit een passend militair apparaat bij opgebouwd zoals de Duitsers, de Fransen en de Engelsen wel deden. Daarom zijn vrede en vrijhandel voor Nederland van eminent belang. We willen onze vlag wel wereldwijd laten wapperen maar we zijn tevreden als die op trucks, vrachtschepen en vliegtuigen voor de burgerluchtvaart  staat. Lang gold politieke neutraliteit als opperste wijsheid. Toen in 1938 bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij het mooiste passagiersschip ter wereld ooit gebouwd, de Nieuw Amsterdam, van stapel liep, wist men trots te melden dat het niet was voorbereid om in tijden van oorlog te dienen als troepenschip. Adolf Hitler heeft de Nederlandse politieke leiders op andere gedachten gebracht en de Nieuw Amsterdam is wel degelijk omgebouwd tot troepentransportschip. Sindsdien maakt Nederland deel uit van het westers bondgenootschap. We mijden internationale allianties niet langer. We zoeken ze juist op. We zijn lid van de NAVO, de EU en  de Raad van Europa. We maken deel uit van de Verenigde Naties. In sommige gespecialiseerde organisaties zoals de Food and Agricultural Organisation spelen wij zelfs een grote rol. Wij staan al gauw klaar internationale verdragen te ondertekenen en te ratificeren. We hebben nog steeds belang bij vrede, vrijhandel en internationale rechtszekerheid. Dat geeft een bijzondere kleur aan het Nederlands buitenlands beleid.
Er is echter een categorie landen waarmee Nederland geen bijzondere relatie probeert te onderhouden, terwijl dat toch zo voor de hand ligt. Sinds wij een polyglotte, multi-etnische samenleving zijn geworden, telt Nederland veel burgers wier familienetwerken zich ook over andere landen uitstrekken. Van dat gegeven wordt nauwelijks gebruik gemaakt. De gedachten gaan dan allereerst uit naar  Suriname, Marokko en Turkije, maar  Kaapverdië en de Dominicaanse Republiek horen inmiddels ook op het lijstje thuis. Net als Polen, Bulgarije, Israël en Palestina. Ik weet dat er heel wat lui op het vinkentouw zitten om nu de discussie te frustreren vanwege dat Israël maar ik wijk niet voor feiten.
Er wordt nauwelijks over nagedacht hoe we die familiebanden in het belang van ons land kunnen aanwenden. Integendeel, ze worden in brede kring als risicofactor beschouwd. Denk maar aan de lange arm van Erdogan die zich uitstrekt over onze contreien. Of aan de listigaards in Marokko die hun oren dichtstoppen als mevrouw Broekers-Knol ze wil onderhouden over illegale immigranten. Treiterwetgeving om internationale huwelijken met partners van buiten de EU zoveel mogelijk te frustreren is erop gericht internationale familiebanden juist tegen te gaan. Ook het Brinta-ontbijtachtig karakter van de vragen bij de inburgering leidt tot die conclusie.
Deze mentaliteit maakt ons tot dieven van onze eigen portemonnee. Wij zouden die familierelaties juist tot grondslag moeten maken van een bijzonder beleid. Je moet daarbij niet alleen denken aan diplomatieke relaties maar juist ook aan faciliteiten waar burgers iets aan hebben: instituten voor Nederlandse cultuur (niet te knijperig gefinancierd), uitwisselingsprogramma’s met bijbehorende studiebeurzen, handelsmissies, sportcontacten. Waar mogelijk met inzet van die internationale families. We zouden wel gek zijn als we deze kansen lieten liggen. Er zijn er meer met een lange arm. We moeten alleen leren hem uit te steken.
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de zaak rond het Groninger aardgas evenmin.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

Ch0k3r
Ch0k3r2 jun. 2021 - 7:13

@Han Je standaard afsluitalinea in het achterhoofd houdend; Is het nog steeds een goed idee om deze regering banden met andere landen te doen aanhalen als ze al geen fuck geeft om haar eigen burgers?

Sep Meesters
Sep Meesters31 mei 2021 - 23:29

Nederland doet, buiten dat ze dat internationaal zonder verder onderscheid al veel aan noodhulp en structurele hulp doet m.b.t. arme en nodlijdende samenlevingen, als zij kan nog veel meer aan hulp aan samenlevingen in voormalige kolonieën zoals recent Suriname.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194731 mei 2021 - 19:48

Van de naoorlogse emigranten naar Canada, de VS, Australië, Nieuw Zeeland, Brazilie, enz. onderhouden er nog velen familiebanden met Nederland. Die groepen horen m.i. ook in dit verhaal thuis.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst31 mei 2021 - 22:20

Je hebt groot gelijk, Frans.

Bouwman2
Bouwman231 mei 2021 - 18:00

Het verraad van Diederik Samson kan op twee manieren worden gezien namelijk dat Diederik de verrader was, of dat Diederik verraden werd. Dat is syntactisch gewoon in orde.. Een boek als de Moord óp Arend Zwigt (1951) is duidelijk.: Arend Zwigt werd vermoord. Hoewel die moord feitelijk nooit gepleegd is. Daar gaat namelijk dat hele boek over. Had de titel geluid: de moord ván Arend Zwigt, dan was het ook duidelijk, dan was Arend degene die de nooit begane moord pleegde. Naar analogie hiervan is het verraad van Diederik Samson ook duidelijk: Diederik was de verrader, maar het verraad is nooit begaan. Het is misschien een beetje moeilijk te begrijpen, maar denk eens met me mee.. Diederik was de verrader in elk geval niet. Je bent namelijk geen moordenaar als je die niet pleegt. Wie het dan wel was: ik zou het niet weten. Want als een moord niet gepleegd woord en verraad niet aantoonbaar is begaan , waar hebben we het dan over?

Poeha2
Poeha231 mei 2021 - 16:57

“ Misschien zou ik ook iets kunnen doen met mijn belangrijke plan over een aanpassing in het buitenlands beleid.” Als het eerdere plan voor het binnenlands beleid niet goed was, lijkt het mij niet goed om voor het buitenlands beleid een plan te maken. Aan het binnenlandsbeleid lag voorspelling ten grondslag dat we na het openen van de terrassen naar een donkerzwart scenario zouden gaan. De werkelijkheid is dat de restaurants zaterdag weer vol vreugde open gaan. Gelukkig zag het kabinet dat wel.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst31 mei 2021 - 22:22

Wat neem je toch dagelijks in om zo compleet off topic te zijn en te blijven en dat ook nog op basis van je eigen zinsbegoochelingen? Moet de dosis in samenwerking met de kliniek niet worden verkleind?

Poeha2
Poeha21 jun. 2021 - 13:47

Ik kan je uitspraken ook citeren hoor over “de zwarte scenario’s” die zouden volgen op het openen van de terrassen. Onzin was dat.

Poeha2
Poeha21 jun. 2021 - 13:51

Laat ik het voor de volledigheid maar gelijk citeren de voorspelling. Gelukkig was de werkelijkheid totaal anders. Voorlopig maar niet bemoeien met het buitenlands beleid. Komt ie: “ Als de lente in mei eindelijk echt doorbreekt, wordt het een maand van volle terrassen en volle stadsparken tegelijk. Alleen het zwarte scenario kan dit stoppen: als de witte jassen daadwerkelijk hun vierschaar spannen om onder toezicht van een jurist te bepalen, wie mag leven en wie niet.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 jun. 2021 - 15:53

Poeha, de door jou volstrekt uit zijn context getieerde zinnen - dat is je gewoonte, dat hoort bij je sabotagetaktieken, staan in een stuk met inderdaad een verkeerde voorspelling: dat in mei de lente al zou doorbreken. Het duurde helemaal tot het eind van de maand. De door jou geciteerde zinnen kloppen als een bus: de parken en de terrassen zullen vollopen. Alleen een zwart scenario kan dat stoppen. Dat laatste is een constatering. Dat is gewoon zo. Nergens staat dat dit zwarte scenario eraan komt. Dit is het hele stuk https://joop.bnnvara.nl/opinies/speelt-rutte-dat-hoge-spel-omdat-hij-zijn-geloof-in-lockdowns-verliest#:~:text=Als%20de%20lente%20in%20mei,mag%20leven%20en%20wie%20niet.

Poeha2
Poeha21 jun. 2021 - 16:15

De zwarte scenario’s zijn niet eens in de buurt gekomen. Er is nul causaal verband tussen “witte jassen gaan bepalen wie mag leven” en terrassen open. Na het openen van de terrassen zitten de witte jassen een pilsje te drinken. Dat zijn de feiten. De rest is bangmakerij.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 jun. 2021 - 19:55

Gelukkig kunnen, Poeha, de zorgvuldige lezers dankzij de link nagaan wat er werkelijk staat en bovendien hoe jij de boel verdraait en vernachelt. Zoals je ook nu weer doet. Je kunt niet anders.

Poeha2
Poeha22 jun. 2021 - 6:03

Je kan er wel leuk omheen draaien, maar je hebt het bij het versoepelen van de terrassen over “code zwart” en witte jassen die moeten gaan beslissen. Alleen dat kan het stoppen. Waarom moet het gestopt worden? Waarom het verband met code zwart? Bangmakerij. De witte jassen zitten een pilsje te drinken. Get alive.

Hakkepuf
Hakkepuf31 mei 2021 - 15:59

Nu kan de lange arm van Nederland zelf er ook wat van. Ik woon op een paar maanden per jaar na al jaren buiten Nederland, maar toch proberen ze me iedere keer voor mijn wereldinkomen aan te slaan bij de Belastingen.

Sam V
Sam V31 mei 2021 - 15:17

Dhr. Van der Horst mag proberen het iets concreter te maken om zijn pleidooi op waarde te kunnen schatten. “De lange arm” kan gebruikt worden omdat het hart van de mensen bij het land van herkomst ligt. Generaties later ook vaak nog. Op dit moment gaat het familiegeld van Nederland dan ook naar deze landen. Niet andersom. Naar mensen die weinig hebben met Nederland, anders dan een bron van inkomsten. Dat is het grote verschil tussen Nederland en de genoemde landen en waarom deze landen zo kunnen opereren. Zij hebben mensen in den vreemde die hen een warm hart toedragen. Belangrijker is dat Nederland bitter weinig heeft aan het aanhalen van de contacten met deze landen, anders dan het behagen van de mensen die naar Nederland zijn gekomen. Integendeel. Het maakt de binding van de mensen hier met hun landen van herkomst alleen maar groter. Dat is niet bevorderlijk voor de integratie. Scheelt wel werk voor Erdogan. Daarnaast hebben deze landen ons vaak weinig te bieden wat we elders niet makkelijker of goedkoper kunnen verkrijgen. Economisch weegt het voordeel ook niet op tegen de alternatieven. Of is dit bedoeld als aanzet om onze VOC expansiedrift nieuw leven in te blazen?

3 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst31 mei 2021 - 16:30

Dit isnu precies het soort wantrouwen en onkunde waar we in dit land van af moeten.Je kunt geld naar de familie sturen ook zien als investering. Ik ken trouwens studenten uit Afrika die overspaarden van hun beurs en daarvn goed werkende maar tweedehands kopieerapparaten kochten die ze via de verkoper (met wie ik haast dagelijks in de trein zat) naar hun thuisland verscheepten waar dan een neef een kopieerinrichting begon aan de ingang van de plaatselijke universiteit. U ziet dit voorbeeld is al een jaartje ouder. Heel veel geld dat op deze manier uit Nederland komt, wordt in bedrijvigheid geïnvesteerd. En dan moet je je niet blind staren op dit soort kleine voorbeelden.

rvb2
rvb21 jun. 2021 - 9:38

De sterkere binding met land van herkomst heeft geen betekenis. Als je van je moeder houdt zegt dat niets over de liefde voor je vader.

Poeha2
Poeha21 jun. 2021 - 19:49

Meneer van der horst: “ Dit isnu precies het soort wantrouwen“ En dat zegt u? U heeft het woord uitgevonden met al uw klaagzangen.

Piet Helmons
Piet Helmons31 mei 2021 - 15:16

Han, Wat voor soort belang heeft Nederland bij instituten voor Nederlandse cultuur, uitwisselingsprogramma’s met bijbehorende studiebeurzen, handelsmissies en sportcontacten specifiek met landen met familierelaties? Waarom deze landen en andere landen niet?

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst31 mei 2021 - 16:30

Omdat je daar al een ingang hebt.