Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nederland moet geen troepen leveren aan anti-IS-coalitie

  •  
15-10-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
83 keer bekeken
  •  
nederlandsleger
Waarom zou Nederland extra troepen naar de regio sturen, terwijl de VS nadrukkelijk het conflict met Iran opzoekt?
Terwijl de VS duizenden militairen uit Irak terugtrekt, besluit het kabinet om extra troepen te leveren voor de oorlog tegen Islamitische Staat. Concreet gaat het om zo’n 35 militairen die voor een periode van een jaar een Belgisch F-16-detachement in Jordanië bescherming moeten bieden. Ondertussen overweegt het kabinet ook nog extra troepen naar Irak te sturen om een vliegveld in het noorden van het land te beveiligen. In plaats van het intensiveren van de strijd kan beter gewerkt worden aan een realistisch plan om, in navolging van de belangrijkste bondgenoot, de militaire aanwezigheid in de regio juist af te schalen.
Het belangrijkste argument voor terugtrekking, die voor alle democraten zwaar zou moeten wegen, is dat het Iraakse parlement zich hier duidelijk voor heeft uitgesproken. Dat was in januari dit jaar, kort na de Amerikaanse moord, in Irak, op de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani. Alleen al om redenen van democratie, van soevereiniteit, is het nogal problematisch dat Nederland nu weer extra troepen naar de regio stuurt.
Uitermate pijnlijk is de Amerikaanse reactie op de oproep van het Iraakse parlement. Als Bagdad uitvoering geeft aan de wensen van de volksvertegenwoordiging, aldus president Trump, worden keiharde sancties ingesteld, nog heftiger sancties dan die nu tegen buurland Iran gelden. Kortom, wurgsancties.
Deze Amerikaanse houding steekt uiteraard nogal schril af tegen de moreel verheven argumenten die in 2003 door de VS werden voorgewend om het Irak van Saddam Hoessein binnen te vallen. Zou er toen immers niet democratie gebracht worden? Kennelijk houdt de liefde voor de democratie snel op als de eigen belangen er niet langer meer mee gediend kunnen worden.
Een andere, fundamentele reden om geen steun te geven aan de Nederlandse bijdragen aan de anti-IS-coalitie, is dat er een enorme weeffout zit in de gekozen strategie. In feite heeft deze coalitie een heel enge, enkel militaire strategie. Dit terwijl aan het bestaan van IS, die de laatste maanden een beperkte heropleving doormaakt, vooral een politiek probleem ten grondslag ligt. Dat erkent minister Blok zelf ook.
Maar dit, en dan hebben we het over de grondoorzaken voor IS, wordt in Irak niet aangepakt. Het gaat hier vooral om achtergestelde positie van de soennitische minderheid in Irak. Binnen die gemeenschap vindt IS relatief gemakkelijk nieuwe rekruten omdat het perspectief uitzichtloos is. Er is nauwelijks werk. Wel is er uitsluiting, ook politiek. En, mede als gevolg van de oorlog tegen Islamitische Staat, liggen veel steden en dorpen van de soennitische gemeenschap in puin. Het is pijnlijk dat de anti-IS-coalitie er maar niet in slaagt dat in Irak prioriteit wordt gemaakt van het bestrijden van de grondoorzaken van militant extremisme, bijvoorbeeld door wederopbouw.
Een volgend argument betreft het handelen van de Iraakse regering. Een jaar geleden begonnen grote, zelfs massale protesten, tegen de door en door corrupte politieke elite in het land. In plaats van het tegemoet komen van de legitieme eisen van deze volksbeweging, was geweld het antwoord – zelfs massaal geweld. Vele honderden demonstranten werden door de Iraakse regering vermoord door de mede door het Westen opgeleide veiligheidsdiensten. Amnesty International draaide er niet omheen en noemde het een bloedbad.
Voor de daders van deze misdaden geldt straffeloosheid. Een jaar later is immers niet een verantwoordelijke hiervoor veroordeeld. Niet een! Desondanks kunnen de Iraakse autoriteiten op omvangrijke westerse militaire steun blijven rekenen, kennelijk zonder ook maar een enkele voorwaarde waar het respect voor mensenrechten betreft. Feitelijk wordt hier door het Westen een oogje dicht geknepen. Wederom staat deze houding erg ver af van de ons voorgehouden verheven idealen waarom in 2003 de Iraakse dictatuur omvergeworpen moest worden.
De 35 Nederlandse militairen worden in Jordanië onderdeel van wat heet de ‘anti-IS-coalitie’. Maar de vraag is of deze term nog wel de juiste is. De VS, zeker na de moord op de Iraanse generaal begin dit jaar, lijkt in Irak de laatste tijd een hogere prioriteit te geven aan de strijd tegen Iran. Allerlei aanvallen zijn door de VS uitgevoerd op doelen die niets met IS te maken hebben. Dat leidde weer tot toenemend geweld, vooral door sjiitische milities, tegen de Amerikaanse doelen in Irak.
Een relevante vraag is waarom Nederland extra troepen naar de regio zou sturen, terwijl de VS nadrukkelijk het conflict met Iran opzoekt. De VS mag de aanwezigheid in Irak niet misbruiken om uitvoering te geven aan hun plannen voor regime change in Iran. Toch gebeurt dat, en de landen van de ‘anti-IS-coalitie’ kunnen (of willen?) daar niets aan doen. Erger nog, minister Blok gaf aan niet eens geïnformeerd te worden als de VS Iraanse doelen in Irak bestookt. Nog erger, de minister maakte zelfs duidelijk dit niet eens te willen weten!
Dus terwijl Nederlandse troepen in Irak werkzaam zijn, bijvoorbeeld voor training van Iraakse militairen, kan de VS zomaar een nieuwe oorlog tegen Iran ontketenen, zonder dat wij hierover geïnformeerd worden. Bizar. Voor bondgenoten zou dit een onacceptabele praktijk moeten zijn.
Ten slotte is een heikel punt dat Nederland F-16’s gaat beschermen van België, terwijl dit land een van de minst transparante landen is waar het gaat om betrokkenheid bij luchtaanvallen met burgerslachtoffers. België, ondanks meer dan duizend luchtaanvallen en aanwijzingen voor het tegendeel, houdt nog altijd vol niet betrokken te zijn bij burgerslachtoffers. Dat is volstrekt onrealistisch; het is leugenachtig.
Na de hele discussie die in de Tweede Kamer is gevoerd – en nog gevoerd zal worden – over de leugens, het bedrog en de desinformatie van ons eigen kabinet over burgerslachtoffers, zou de minister er tenminste bij België op aan moeten dringen dat het openheid over het eigen handelen geeft. Maar minister Bijleveld, die jarenlang Nederlandse verantwoordelijkheid voor zeventig burgerdoden in Hawija geheim hield, wil dat niet doen. Ze vindt het niet eens een probleem dat Nederland niet wordt geïnformeerd als België straks opnieuw betrokken raakt bij burgerslachtoffers!
Om al deze en nog tal van andere redenen, kan Nederland beter troepen terugtrekken en ondertussen zoeken naar effectieve manieren om de bevolking van Irak te helpen een beter bestaan (weder) op te bouwen. Daarbij kan het zich laten inspireren door de grote volksbeweging, waarin jongeren nadrukkelijk voorop lopen, die gerechtigheid eist en een einde aan de corrupte, zakkenvullende politieke elite in Bagdad.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (103)

Visionair NL
Visionair NL19 okt. 2020 - 12:23

Ja en nee. Ja: in Irak heeft Nederland inderdaad weinig te zoeken. De lokale partijen, zoals Iran, Zuid Koerdistan en sjiietische milities zijn nu in staat om de resten van IS te elimineren. het heeft geen zin om ons mee te laten trekken in politieke spelletjes van de Usanen. Nee: IS is een octopus waarvan er steeds nieuwe armen opduiken. Zoals nu in Mozambique. Het heeft wel degelijk zin om de Mozambikanen militair bij te staan in het uitschakelen van deze IS-tak.

JaapBo
JaapBo17 okt. 2020 - 18:06

Wat een uitermate sterk, en goed onderbouwd verhaal!

Abdu
Abdu16 okt. 2020 - 17:26

Het is de gouden regel en een kompas in politiek: volg de “money” dan ben je op goede spoor! En Sadet zit op een dwaal spoor. De feitelijke reden (en de mate van) van deelname van elk land in deze operaties in Irak is het veiligstellen van hun aandeel in wederopbouw projecten in Irak. Deze projecten houden in wat ze eerst met bombardementen te niet gedaan hebben, gaan ze nu met oliegeld van Irak (weder)opbouwen. Boven de lijst staat natuurlijk een Iraakse leger en een veiligheidsdienst die hun oren moeten hangen naar het westen! Ook de Nederlandse (nationale of multinationale) bedrijven doen er mee. De militaire bijdrage van Nederland is bedoeld om de belangen van deze bedrijven te ondersteunen, met andere woorden ze delen de kosten van grote neokoloniale greep van westen op (delen van) Irak onderling. Of zo’n leger en veiligheidsapparaat een middel is om een democratie in Irak tewerkstellen, zullen Irakezen ht duidelijk maken. Maar dat is ook de beloofde democratie van het westen voor Irakezen. Niet meer dan dat! Ik ben verrast dat Sadet in een manier te werk gaat alsof Nederland er is voor goede doelen of ze uiterste naïef handelen. Dit laatste valt natuurlijk Sadet zelf ten dele!

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden16 okt. 2020 - 22:24

Abdu: "Sadet zit op een dwaalspoor." Nee, Sadet weet dat de meeste Nederlanders op een dwaalspoor zitten. Dat het allemaal om financieel gewin gaat, is het intrappen van een open deur. Het gaat om de reactie die daarna komt: Máár.... Het probleem is de rechtvaardiging van hetgeen eerst als onaanvaardbaar werd benoemd.

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen16 okt. 2020 - 11:17

Pacifisme is mooi, maar het moet wel van 2 kanten komen natuurlijk.

Frans Kwakman
Frans Kwakman16 okt. 2020 - 9:25

Natuurlijk is die gehele oorlog tegen IS een onderdeel van het plan om Iran te veroveren. Als de minister dat plan steunt moet ze vooral overal in het M.Oosten troepen gaan neerzetten. Geloof je echter niet in dat plan, een oorlog met enorm veel slachtoffers, dan is dit een zoveelste domme daad van dit kabinet. Laten we het eenvoudig houden, tijdens mijn diensttijd hebben we het REM-eiland veroverd. Geen slachtoffers!

7 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin16 okt. 2020 - 22:32

“Natuurlijk is die gehele oorlog tegen IS een onderdeel van het plan om Iran te veroveren.” Frans, dat geloof ik niet, over een paar weken zit er naar verwachting een andere regering dan Trump, Bolton, de grootste havik die aanstuurde op militair treffen met Iran is de laan uit gestuurd, hopelijk worden de sancties tegen dat land opgeheven, per slot van rekening hebben ze ons geholpen Isis te verslaan en hebben we nooit iets van hen te vrezen gehad.

Frans Kwakman
Frans Kwakman17 okt. 2020 - 13:56

Raymond, in alle bewegingen van de VS zie ik slechts 1 doel, isolatie en verovering van dat land, Iran. De vestreking van Israel, het opgeven van Turkije als partner, verdere militarisering van Jordanie, het zijn allemaal kleine stapjes op weg naar het grote doel. De Perzische Golf die vol ligt met oorlogsschepen van de VS en haar partners waaronder Nederland is redelijk angstwekkend. Het is waarschijnlijk dat de gehele olie infrastructuur voor jaren lang gestoord zal zijn bij een oorlog. Maar dat die er komt staat voor mij vast. Voor de buitenlandse politiek van de VS op dit punt maakt het niet zo veel uit wie de president is. Daarbij moet je ook ernstig rekening houden met herverkiezing van Trump. Ik hoop van harte dat z'n generaals hem niet altijd volgen. Geen Befehl ist Befehl.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin17 okt. 2020 - 16:01

“in alle bewegingen van de VS zie ik slechts 1 doel, isolatie en verovering van dat land, Iran.” Isolatie hebben we gezien van Trump waarschijnlijk onder sterke invloed van Bolton, maar onder Obama met Biden als maat werd wel de deal gesloten met Iran waardoor de toekomst van dat land, zeker ook door inzet van Europa een stuk zonniger leek uit te gaan zien, helaas kwam Trump en die heeft een obsessie alles wat Obama heeft bereikt te vernietigen, als Biden president wordt zie ik niet in waarom hij de draad niet zou oppakken, ik zie niet in wat de VS te winnen heeft met verovering van Iran, reken er maar niet op dat die zich zonder slag of stoot gewonnen geven, het wordt een gigantische oorlog, je denkt toch niet dat M&M daarop zitten te wachten zonder tenminste een poging te hebben ondernomen de partijen aan tafel te krijgen mocht het zover komen, daarbij denk ik dat China de kant van Iran zou kiezen, ik denk dat je met een pandemie iets anders aan je hoofd hebt dan een land veroveren, ook als die voorbij is, dat het één en ander in het M.O. niet gesmeerd loopt is zonneklaar maar dat betekent voor mij nog niet ik het beeld dat je schetst deel, zoals het ernaar uitziet verwacht ik dat Biden zal worden gekozen, ik volg het op de voet en het moet wel erg gek lopen wil Trump winnen, ieder zinnig mens beseft dat de schade nu al immens is, dat zie je terug in de polls, hij is hele groepen kwijt die dat achterlijk gedoe zat zijn.

Abdu
Abdu17 okt. 2020 - 17:57

Raymond Bhagwandin 17 oktober 2020 at 18:01: “onder Obama met Biden als maat werd wel de deal gesloten met Iran waardoor de toekomst van dat land, zeker ook door inzet van Europa een stuk zonniger leek uit te gaan zien, helaas kwam Trump en die heeft een obsessie alles wat Obama heeft bereikt te vernietigen” De architect van atoomakkoord met Iran is Obama. De mogelijkheden voor alle fouten die nu de VS maakt inzake deze akkoord zijn dus bedacht door de regering Obama, incl. De mogelijkheid om zonder enige reden en vrijblijvend de akkoord te kunnen verlaten. De enige misstap van Trump is het stoppen met deze spelletjes verder te gaan. Ik verwacht met de terugkeer van Democraten een potentieel oorlog met Iran geketend zal worden, natuurlijk met deelname van Europa. Daarom, ondanks enorme vijandigheid met Trump spreken islamitische machthebbers zich niet tegen hem of voor Biden. En Europa wacht ook braafjes de eerste schoten af.

Frans Kwakman
Frans Kwakman18 okt. 2020 - 9:01

En onder Obama heeft mevr. Clinton, secretary of State, de milities in Syrie die tegen de regering in opstand kwamen ruim gesteund met goederen en geld. Dit heeft de grote vluchtelingenstroom op gang gebracht waar we nog steeds mee te maken hebben. En ja ons land heeft daarin ook z'n steentje bijgedragen. Nee ik heb weinig hoop op verandering na die verkiezingen. Zeker niet als ik ook die EU meereken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 okt. 2020 - 14:47

“De architect van atoomakkoord met Iran is Obama. De mogelijkheden voor alle fouten die nu de VS maakt inzake deze akkoord zijn dus bedacht door de regering Obama, incl. De mogelijkheid om zonder enige reden en vrijblijvend de akkoord te kunnen verlaten.” Veel te kort door de bocht, Trump wilde het vernietigen en dat heeft hij gedaan. “De enige misstap van Trump is het stoppen met deze spelletjes verder te gaan. Ik verwacht met de terugkeer van Democraten een potentieel oorlog met Iran geketend zal worden, natuurlijk met deelname van Europa.” Waar baseer je dat op? Daarom, ondanks enorme vijandigheid met Trump spreken islamitische machthebbers zich niet tegen hem of voor Biden. En Europa wacht ook braafjes de eerste schoten af.” Ik denk dat Iran op Biden hoopt, ongeveer de hele wereld trouwens, voor de saudies ligt het anders denk ik, die hebben niets aan vrede met Iran.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 okt. 2020 - 14:50

“En onder Obama heeft mevr. Clinton, secretary of State, de milities in Syrie die tegen de regering in opstand kwamen ruim gesteund met goederen en geld. “ Ik denk niet dat een syriër of irakees iets opschiet met blijven hangen in het verleden, hetzelfde stramien als mw. Karabulut tijdens het debat aan de dag legde, zeker er zijn grote fouten gemaakt, 2003 de inval in Iraq, Nederland deed braaf mee, was reden om de onderhandelingen te staken voor het te vormen kabinet Bos-Balkenende, het cda van Bakellende voelde zich aan haar stand verplicht mee te doen, Jaap de H. Scheffer speelde een grote rol https://nos.nl/artikel/127775-tijdlijn-irak-onderzoek.html 2011, Libië, ook hier was het cda haantje de voorste, Ghadaffi, op dezelfde wijze terechtgesteld door de coalitie als Saddam, voor Assad was hetzelfde recept voorgeschreven, ik ben er altijd tegen geweest, de gevolgen rampzalig, hoe groot de invloed van steun door Clinton aan rebellen was weet ik niet maar speelt denk ik geen doorslaggevende rol, het heeft geen zin om op een schuldvraag te blijven hameren en op grond daarvan een toekomstbeeld te schetsen, Trump of Biden, voor jou maakt het niet uit, ik vind het onbegrijpelijk, er komt sowieso oorlog met Iran volgens jou, ik zie weinig onderbouwing, enfin de toekomst zal het leren en hoop dat ik gelijk krijg want van jouw zwartgallig toekomst beeld wordt geen mens blij.

Pater
Pater16 okt. 2020 - 4:11

1 Alle bijdragen aan de Amerikaanse strijd zijn contraproductief. De VS zijn onder valse voorwendselen Irak binnengevallen, dat is nooit meer te herstellen. Strijd tegen IS en tegelijk steun aan de oorlogsinspanningen van de VS zal nooit werken, want de Amerikaanse inval en de eenzijdige opstelling daarna, vooral ten nadele van de soennieten, heeft juist IS versterkt. 2 Karabulut noemt de motie van het Iraakse parlement voor terugtrekking van de Amerikanen een democratische uitspraak die ook geldt voor de VS ondersteunende activiteiten. Dat is vreemd. NL heeft te maken met de standpunten van de iraakse regering, en die regering voert die motie niet uit. Dat democratische figuur kennen we: de Kamer doet een uitspraak, de regering zegt die niet uit te voeren. Als de meerderheid die achter de uitspraak staat het serieus neemt volgt een motie van wantrouwen tegen de regering. Dat is hier niet gebeurd. 3 Karabulut eet van twee walletjes. Enerzijds beroept zij zich op de Iraakse democratie, anderzijds voert zij aan dat die democratie door en door verrot is. Dan moet je je daar ook niet op beroepen. 4 Karabulut verzwijgt, dat er nieuwe verkiezingen worden voorbereid. Als de wens tot het vertrek van de Amerikanen inderdaad het standpunt wordt van de nieuwe regering die daaruit voortkomt, zal zelfs deze NL regering de militaire steun niet vol kunnen houden.

3 Reacties
MaxMax2
MaxMax216 okt. 2020 - 8:25

'Karabulut eet van twee walletjes. Enerzijds beroept zij zich op de Iraakse democratie, anderzijds voert zij aan dat die democratie door en door verrot is. Dan moet je je daar ook niet op beroepen.' Eens eens.

Frans Kwakman
Frans Kwakman16 okt. 2020 - 12:10

Pater, als jij echt denkt dat de Iraakse regering onafhankelijk is dan denk ik dat ik je nog wel een brug of tunnel kan verkopen. Met garantie! Het parlement daarentegen, zal best onafhankelijke lieden herbergen. Maar die Iraakse regering trekt zich net als onze eigen regering soms niets aan van het parlement. Denk aan de bommen op Volkel...

Pater
Pater16 okt. 2020 - 16:54

Waar schrijf ik dat de Iraakse regering onafhankelijk is? Ik stel vast dat het parlement het standpunt over terugtrekken van de Amerikanen niet in daden heeft omgezet. Zodra dat wel gebeurt, mogelijk na de verkiezingen, moet NL natuurlijk sowieso wegwezen.

Fredje3
Fredje316 okt. 2020 - 3:46

@Paul250371, Nee en nooit, ik verafschuw elke vorm van geweld en zolang wij als soort elkaar blijven afmaken of daar linksom/rechtsom bij betrokken blijven kan er geen sprake zijn van beschaving.

Dave Velzen
Dave Velzen15 okt. 2020 - 21:47

Als ex militair heb ik hier geen moeite mee. Want zijn 35 militairen nu. Gelul in de marge weer en een totaal zinloze SP actie. De hele SP partij is compleet mislukt. Bovendien gaan we in Nederland en rest van Europa fors meer geld investeren in defensie. En geen 1 pacifistische partij gaat dat tegenhouden. Want dat zijn partijen die wat mogen klooien in de marge. Een antwoord op populisme hebben ze niet. Zeker nu de sociaal democraten in Europa mijn eigen partij ook om zijn. Enige wat roet in het water kan gooien is Corona. Verder is interventie in landen meestal niet slim en treft het vooral het klootjesvolk. Als je wat doet dan moet je de verantwoordelijke leiders dan wel dictators omleggen.

1 Reactie
Ryan2
Ryan220 okt. 2020 - 10:21

Als ex militair heb ik een grote afkeer van uitzendingen naar landen waar we niks te zoeken hebben. Je zult ongetwijfeld weten dat het NAVO verdrag in 2001 ten onrechte misbruikt is door Bush en Blair, om een oorlog aan te zwengelen. Een oorlog voor olie en macht. De aanslag op 11 september is niet voor niets nooit serieus onderzocht. Bewijsmateriaal is vernietigd. Hoe dacht jij daar toen over, toen je blijkbaar militair was? Wat zijn 35 militairen nu? Tja.. Als je zo over je maten spreekt, dan zal je een hele militair zijn geweest! Een echte bureaugeneraal in Den Haag zeker!

MaxMax2
MaxMax215 okt. 2020 - 20:03

Ik ben het eens met Karabulut, snel weg daar uit die bodemloze put.

GoudenBergen
GoudenBergen15 okt. 2020 - 19:54

We moeten ons zo min mogelijk bemoeien met andere landen. Interventies verlopen meestal niet goed en veroorzaken vaak meer problemen dan ze oplossen. De enige uitzonderingen is het G-woord, zoals in het geval van de Yezidi's die door IS met uitroeiing bedreigd werden. President Obama had in 2014 geen keus.

2 Reacties
Marcus A.2
Marcus A.216 okt. 2020 - 5:57

En wat betreft de Turken, nu zij opnieuw de Armenen bedreigen na de genocide vorige eeuw?

GoudenBergen
GoudenBergen16 okt. 2020 - 13:34

@Marcus Als het om genocide gaat, dan ook. Maar wie moet dat gaan doen? De enige die dat kunnen zijn de Yanks maar of ze het willen? Obama heeft de VS ook buiten de Syrische burgeroorlog gehouden totdat IS kwam en los ging op de Yezidi's.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden15 okt. 2020 - 19:47

Een uitstekend relaas van Sadet Karabulut, alleen schijnt RechtdoorZee93 te denken dat het westen pas aanwezig is in die regio sinds de Yeziden op berg Sinjar op vluchtten, en weer anderen schijnen te denken dat de Nederlanders daarheen gaan met anderhalve man en een paardenkop om de Koerden tegen de Turken te beschermen. Hun fantasie is weer eens groter dan hun begripsvermogen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin15 okt. 2020 - 19:32

“In plaats van het intensiveren van de strijd kan beter gewerkt worden aan een realistisch plan om, in navolging van de belangrijkste bondgenoot, de militaire aanwezigheid in de regio juist af te schalen.” Een gelegenheidsargument van de bovenste plank, ik denk niet dat mw. Karabulut blij was toen Trump zijn troepen terugtrok uit Rojava waardoor de turken hun kans schoon zagen om koerdische zelfbeschikking met de grond gelijk te maken. Ik heb delen van het art.100 debat bekeken, het is weer een karakteristieke zeursessie geworden van mw. Karabulut, het concept is ontroerend simpel, pacifisme tot we er dood bij neervallen, zoek daar ieder denkbaar argument bij waarbij stuitende demagogie niet geschuwd wordt, dat is de doctrine van Jan Marijnissen en daar wordt tot op de huidige dag vol overgave aan vastgehouden terwijl de partij bepaald niet zachtzinnig omgaat met kaderleden, laat staan dat ze echt pacifistisch zijn, pacifisme heeft als primair doel alles wat militair is dwars te zitten, als je hun dogma’s kent weet je waar het op uitdraait, daar kan je vergif op innemen, de irritatie was dan ook groot door de inbreng van mw. Karabulut tijdens het debat, bij de voorzitter en kamerleden, ik zou een ieder willen aanraden het debat te bekijken dat op hetzelfde neerkomt als de monoloog hier, m.n. de interruptie van mw. Karabulut op mw. Delhaj. een door mij zeer gewaardeerd kamerlid namens d’66 zou ik onder de aandacht willen brengen, spreekt boekdelen, de gelegenheidsargumenten vliegen je om de oren. https://debatdirect.tweedekamer.nl/2020-10-14/internationaal/k4-zaal/artikel-100-inzet-in-de-strijd-tegen-isis-17-00/video

6 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden15 okt. 2020 - 19:52

Raymond Bhagwandin: "de interruptie van mw. Karabulut op mw. Delhaj. een door mij zeer gewaardeerd kamerlid namens d’66 zou ik onder de aandacht willen brengen, spreekt boekdelen, de gelegenheidsargumenten vliegen je om de oren. Wat verwacht je anders van een kamerlid van D66? En nu we het toch over "gelegenheidsargumenten" hebben...

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin15 okt. 2020 - 20:11

“Wat verwacht je anders van een kamerlid van D66? En nu we het toch over “gelegenheidsargumenten” hebben…” Niet de moeite van het reageren waard, mist niveau, met deze mededeling zal je het moeten doen, ik ga m’n tijd niet verdoen aan onzin reacties.

LaBou
LaBou 16 okt. 2020 - 6:30

VG, neem jij deze reactie van bhagwandin serieus? Het gaat tenslotte wel om de SP en dat roept bij bhagwandin gelijk een rood waas op.

LaBou
LaBou 16 okt. 2020 - 9:22

"ik ga m’n tijd niet verdoen aan onzin reacties." Laat me niet lachen. Bij artikelen waarin de SP wordt genoemd doe je niet anders. Die onzinreacties moeten je heel wat tijd kosten.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden16 okt. 2020 - 9:32

LaBou - Goed lezen....

LaBou
LaBou 16 okt. 2020 - 16:31

VG: Wat zou ik dan moeten lezen?

Aart van de aap
Aart van de aap15 okt. 2020 - 18:56

Waarom zou Nederland extra troepen naar de regio sturen, terwijl de VS nadrukkelijk het conflict met Iran opzoekt? Omdat Nederland een Amerikaanse deelstaat is, Sadet....

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9315 okt. 2020 - 18:44

Het past in ieder geval weer goed bij de Nederlandse poltieke traditie om aan zoveel mogelijk missies mee te doen met de meest miezerig mogelijk inzet. Wanneer die stopt die waanzin eens. Los daarvan, inderdaad op die moment hebben we er niets te zoeken met onze aanwezigheid.

Grundle
Grundle15 okt. 2020 - 18:39

Nu is iedereen het er mee eens dat we daar weg moeten. Ik meen mij nog te herinneren hoe reaguurders hier liepen te mekkeren toen Trump zijn troepen terug wou laten trekken over het achterlaten van bondgenoten. Enige consistentie zou wel wenselijk zijn.

1 Reactie
Aart van de aap
Aart van de aap15 okt. 2020 - 19:35

Ik was niet een van hen die anti interventie focus van Trump, is juist heel goed geweest.

Sam V
Sam V15 okt. 2020 - 17:32

Ik mis het plan van mevrouw Karabulut in dit betoog tegen, tegen, tegen ... Verwacht mevrouw Karabulut dan niet nog meer oorlog met het terugtrekken van de Westerse troepen? Niet alleen de soennieten hebben iets te vrezen, maar de koerden nog meer. Met name grote buur Turkije zal groot voorstander zijn van dit betoog. Geen pottenkijkers en in-de-weg-staanders meer om de koerden een grote slag toe te brengen of hun soennitische broeders in zowel Syrië als Irak bij te staan. De naïviteit en gebrek aan alternatieven is opvallend in dit betoog. Het is een duivels dilemma. Goed kan je het namelijk nooit doen in dat kruitvat van een regio, maar iets niet meer doen zonder goed alternatief is een gevaarlijke en domme strategie. Bij de SP zijn ze echter niet dom. Ik ben benieuwd wat de echte agenda van de SP dan is.

4 Reacties
Zapata
Zapata15 okt. 2020 - 17:52

Nu doen we sinds 1991 daar al wat en ook in Libië en sindsdien is de puinhoop alleen maar groter geworden. Het lijkt me beter voordat je wat gaat doen eerst eens te overdenken of het wel goed is dat je wat gaat doen.

Dave Velzen
Dave Velzen15 okt. 2020 - 21:51

Misschien gaat Israel de Koerden wel bewapenen. Bovendien hoe meer verdeeldheid in de islamwereld des te beter voor Israel.

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 22:50

Haar punt is dat ze vindt dat we deze oorlog niet meer moeten steunen en faciliteren met mensen. Daar geeft ze motivatie voor. Het niet terzake doende verwijt dat ze niet met alternatieven komt hoe de problemen in Iran, Irak etc moet worden opgelost vermeld je om wat voor reden?? Om vervolgens ook zelf het antwoord schuldig te blijven. Het is tenslotte een duivels dilemma. Dan de uitsmijter: "Goed kan je het namelijk nooit doen in dat kruitvat van een regio, maar iets niet meer doen zonder goed alternatief is een gevaarlijke en domme strategie." Dat "iets" wat wel of niet gedaan moet worden wat is dat? Waarom is dat ongedefinieerde "iets" dan "dom en gevaarlijk" en wat zou dan jouw alternatief zijn? De westerse wereld zit er al jaren om olie dat is de enige reden. Ik denk dat als onze schepen, legers, etc zich terugtrekken het geweld niet meer toeneemt. En er zijn meerdere middelen dan oorlog om de agressor daar te laten stoppen. Ware het niet dat Het westen daar de agressor is. De geheimhoudingen, de leugens van België, Nederland De directe steun aan het Iraakse regime die dus zonder consequenties, hun eigen naar vrijheid hangende bevolking bloedig afslacht, interesseert de democratiebrengers geen moer. Maar dat zet jij weg als "tegen tegen tegen". Verder, inhoudelijker kom je niet. Over dom zullen we het niet hebben maar jouw agenda is om Karabulut als linkse vrouw onder uit te halen en alleen maar daarom. Daar verzin je een paar drogreden voor. Naïef, tegen tegen tegen, links biedt geen oplossing etc etc. Treurige domme standaard argumentatie. Jammer.

Sam V
Sam V16 okt. 2020 - 11:21

@Paul250371 Allereerst ben ik niet de persoon die een opinie opschrijft om een bijdrage te leveren aan een debat. Als iemand daarin aangeeft ergens tegen te zijn verwacht ik een alternatief of een argumentatie dat er geen alternatief benodigd is. Beide zijn in het stuk van mevrouw Karabulut nagenoeg niet aanwezig. Dat gemis benoem ik en vraag me af waarom dat er niet in staat. Wat mevrouw Karabulut niet meer wil en dat is ook dat “iets” waar ik het over heb, is militaire aanwezigheid. Dat heeft consequenties waar ze niet goed op in gaat. Verder verwacht ik dat mevrouw Karabulut prima tegen deze kritiek kan en zelf goed kan bepalen wat er mee te doen. Dat u dan denkt dat ik haar onderuit wil halen omdat ze een linkse vrouw is, geeft mij de indruk dat u haar een slachtofferrol aanmeet. Als dat zo is, zou u zich vooral moeten afvragen waarom u denkt het op te moeten nemen voor mensen die dat goed zelf kunnen. Of kunt u dat beter?

wegmetons
wegmetons15 okt. 2020 - 17:09

Helemaal mee eens, nooit meer soldaten naar het Midden-Oosten sturen. Laat ze daar lekker zelf uitvechten met elkaar wie de grootste plasser heeft. Vooral niet mee bemoeien.

16 Reacties
MaxMax2
MaxMax215 okt. 2020 - 19:47

Ja maar... *niets* doen kan toch ook volgens de Myrte Hilkens' van deze wereld?

MaxMax2
MaxMax215 okt. 2020 - 20:13

*kan toch ook niet

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 22:54

MaxMax Definieer "niets" alsjeblieft?

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 22:54

Uiteraard in deze context.

Mark Huysman
Mark Huysman16 okt. 2020 - 5:50

Ik weet niet precies hoe Myrte Hilkens hier in staat maar de niet aflatende interventiepolitiek in het M-O wordt natuurlijk gedreven door imperiale belangen. Het zijn opvolgende rechtse regeringen in de VS en zijn bondgenoten die de ellende in het M-O op hun geweten hebben.

Marcus A.2
Marcus A.216 okt. 2020 - 5:59

En het onderdrukken en uitmoorden van minderheden zoals de assyriers maar gewoon laten gebeuren?

MaxMax2
MaxMax216 okt. 2020 - 8:25

@Mark 'Het zijn opvolgende rechtse regeringen in de VS en zijn bondgenoten die de ellende in het M-O op hun geweten hebben.' Doen we toch gewoon niks? Ik denk dat de Koerden heel blij zijn dat Saddam Hoessein weg is..

wegmetons
wegmetons16 okt. 2020 - 10:42

Wat hebben rechtse regeringen er mee te maken? Het VK werd ten tijde van Irak in ieder geval geregeerd door Labour en zij was samen met de VS degene die de landinvasie leidde. Hoe dan ook, ik ben de mening toegedaan dat we ons buiten het midden oosten moeten houden, laat ze lekker daar.

Mark Huysman
Mark Huysman16 okt. 2020 - 15:09

[Doen we toch gewoon niks? Ik denk dat de Koerden heel blij zijn dat Saddam Hoessein weg is..] En ik denk dat diezelfde Koerden niet zo blij waren met de steun van de VS aan Saddam toen hij op grote schaal gifgas over de stad Halabja deed neerkomen. Vijfduizend doden en de VS deed vervolgens zijn best om Saddam vrij te pleiten. [Wat hebben rechtse regeringen er mee te maken? Het VK werd ten tijde van Irak in ieder geval geregeerd door Labour en zij was samen met de VS degene die de landinvasie leidde.] ’New Labour’, wel te verstaan. Thatcher heeft ooit gezegd dat het beste wat ze bereikt had ’Tony Blair’ was: een totale breuk met alles wat links was aan Labour.

wegmetons
wegmetons16 okt. 2020 - 16:34

Tsja, u en ik hebben een andere visie over wat links en rechts is. Tony Blair wordt hier alleen maar rechts genoemd omdat hij een onterechte oorlog heeft gevoerd in Irak in mijn ogen. Een oorlog die zeker onterecht was, ook al was het wel prima dat Saddam er door werd afgezet (dat was geen lieverdje). Maar hoe onterecht de oorlog ook was, dat wat er nu gebeurt is daardoor niet automatisch volledig de schuld van het 'Westen'. Daarvoor zijn er teveel factoren die ook meegespeeld hebben (Syrië die al haar Jihadisten uit de gevangenis haalde, ze bewapende en over de Iraakse grens gezet heeft bijvoorbeeld). Je kan hooguit stellen dat de VS en haar bondgenoten de randvoorwaarden geschept heeft waarbinnen een IS kon ontstaan.

Mark Huysman
Mark Huysman16 okt. 2020 - 22:43

[Tony Blair wordt hier alleen maar rechts genoemd omdat hij een onterechte oorlog heeft gevoerd in Irak in mijn ogen] Ook omdat hij in het VK zelf de neoliberale lijn van Thatcher voortgezet heeft en klassiek sociaaldemocratische uitgangspunten als Claus 4 uit het Labour program heeft verwijderd. [Maar hoe onterecht de oorlog ook was, dat wat er nu gebeurt is daardoor niet automatisch volledig de schuld van het ‘Westen’] Natuurlijk spelen allerlei lokale criminele potentaten hun eigen rol. Maar het M-O zou er heel anders uit hebben gezien als de VS + bondgenoten niet de allesvernietigende illegale oorlog van 2003 waren begonnen. En die oorlog staat natuurlijk niet op zich maar in een lange traditie van westerse dominantie en interventies in een gebied waar het niks te zoeken heeft.

Mark Huysman
Mark Huysman16 okt. 2020 - 22:44

Clause 4

wegmetons
wegmetons17 okt. 2020 - 12:19

Dan had het Midden Oosten er precies hetzelfde uit gezien, alleen andere potentaten hadden er de baas geweest. Per saldo zou de bevolking overal in het Midden-Oosten nog steeds onderdrukt worden. Misschien was er geen burgeroorlog in Syrië geweest als die eerder genoemde Jihadisten niet terug waren gekeerd onder de naam IS, met versterking van Soennieten die weg gejaagd zijn door de VS. Maar had Iran dan anders geweest? Lijkt me niet. Die verbrandden al vlaggen van de VS ver voor zij zich actief bemoeide met het Midden Oosten.

Mark Huysman
Mark Huysman18 okt. 2020 - 12:22

[Maar had Iran dan anders geweest? Lijkt me niet. Die verbrandden al vlaggen van de VS ver voor zij zich actief bemoeide met het Midden Oosten.] Denk je dat echt? In 1953 brachten de VS samen met de Britten de democratische, progressieve, seculiere regering van Mossadeq in een coup ten val. Vervolgens werd de dictatoriale macht van de sjah geïnstalleerd die met hulp van de VS elke oppositie de nek omdraaide. Lees hier over SAVAK, de geheime politie die olv de VS in 1957 opgericht werd: https://nl.wikipedia.org/wiki/SAVAK Niet zo vreemd dat ze daar vlaggen van de VS verbranden.

wegmetons
wegmetons18 okt. 2020 - 17:29

Dat is an sich best wel vreemd daar de VS ook de Sjah heeft laten vallen en daarnaast het wel een beetje gek is dat je vlaggen verbrand omwille van een type leider waar je 180 graden van af staat.

Mark Huysman
Mark Huysman19 okt. 2020 - 8:28

[Dat is an sich best wel vreemd daar de VS ook de Sjah heeft laten vallen] Ik weet niet waar je het over hebt. De VS heeft de Sjah altijd gesteund en geholpen de bevolking onder de duim te houden. Onmiddellijk na de revolutie bood Carter de Sjah zelfs nog asiel aan. Een aanbod dat ie pas introk toen Amerikaanse diplomaten hem duidelijk maakten hoe sterk de anti-Sjah sentimenten in Iran waren en hoe dit voorgoed de relaties zou verknallen. Toen de Sjah vervolgens in Mexico ziek werd bood Carter hem behandeling in de VS aan wat de trigger was voor de bezetting van de ambassade. [en daarnaast het wel een beetje gek is dat je vlaggen verbrand omwille van een type leider waar je 180 graden van af staat.] Ook hier begrijp ik niet wat je bedoelt.

[verwijderd]
[verwijderd]15 okt. 2020 - 16:53

--- Dit bericht is verwijderd —

10 Reacties
Aart van de aap
Aart van de aap15 okt. 2020 - 19:42

Dus als IS iets vind, is het per definitie niet waar ? Dat is niet zo'n goed argument.... Het kan zijn, dat ze soms ergens gelijk in hebben, per ongeluk IS is ook een uitwas, van westers imperialisme. Waar mensen als jij gretig aan meededen.

MaxMax2
MaxMax215 okt. 2020 - 19:55

@Aart 'IS is ook een uitwas, van westers imperialisme. ' Is dat zo? Hoe kan het dan dat er ook mensen aanslagen plegen uit naam van IS in landen die nog nooit een bommetje op het Midden-Oosten hebben gegooid?

Aart van de aap
Aart van de aap15 okt. 2020 - 21:03

Kijk, de Taliban in Afghanistan vocht aanvankelijk ook tegen russisch imperialisme hé. Denk niet zo verkrampt. Salafistische/islamistische groepen, vechten wel degelijk tegen de grootmachten, die hun landen komen bezetten, voor de olie Het is een uitwas van imperialisme, meer is het niet. IS kwam ook niet uit de lucht vallen

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 23:05

MaxMax "Hoe kan het dan dat er ook mensen aanslagen plegen uit naam van IS in landen die nog nooit een bommetje op het Midden-Oosten hebben gegooid?" Noem eens een land waar IS een aanslag heeft gepleegd die direct of indirect geen bommen op het Midden Oosten (hoort Marokko er ook bij?) heeft gegooid?

Mark Huysman
Mark Huysman16 okt. 2020 - 5:34

@Max Een uitwas betekent een ongewenst gevolg. IS was zeker niet tot ontwikkeling gekomen als de Amerikanen en Britten (met politieke steun van Nederland) niet besloten hadden om in 2003 Irak in puin te schieten.

MaxMax2
MaxMax216 okt. 2020 - 8:20

@Paul 'Noem eens een land waar IS een aanslag heeft gepleegd die direct of indirect geen bommen op het Midden Oosten (hoort Marokko er ook bij?) heeft gegooid?' Filipijnen, Sri Lanka, Indonesië, Nigeria..

MaxMax2
MaxMax216 okt. 2020 - 9:00

@Mark 'IS was zeker niet tot ontwikkeling gekomen als de Amerikanen en Britten (met politieke steun van Nederland) niet besloten hadden om in 2003 Irak in puin te schieten.' Gebaseerd op wat?

Mark Huysman
Mark Huysman16 okt. 2020 - 15:25

@Max Gebaseerd op de werkelijkheid. Irak was volledig in puin geschoten door het Westen. Honderdduizenden doden, miljoenen vluchtelingen, geen centraal staatsapparaat meer, geen medische of sociale voorzieningen meer, infrastructuur aan gort, chemische aanvallen op soennitische verzetssteden en gevangenissen als Abu Ghraib waar Amerikanen hun martelzucht op soennitische krijgsgevangen konden botvieren. Vervolgens brak een sektarische strijd uit die gestimuleerd werd door de VS die vreesde dat soennieten en sjiieten zich zouden verenigen tegen de Amerikaans bezetting. Resultaat: IS dat-geleid door ex-commandanten van Saddam- een deel van het land onder controle kreeg.

MaxMax2
MaxMax216 okt. 2020 - 17:26

@Mark Dan vraag ik hoe het kan dat IS ook aanwezig is in de Sahara, Sub-Sahara, Hoorn van Afrika, Sri Lanka, Filipijnen etc etc. Zijn daar ook Westerse bommen gevallen?

Mark Huysman
Mark Huysman16 okt. 2020 - 22:12

Max [Dan vraag ik hoe het kan dat IS ook aanwezig is in de Sahara, Sub-Sahara, Hoorn van Afrika, Sri Lanka, Filipijnen etc etc.] Dat komt omdat mensen geïnspireerd zijn door het feit dat IS in staat is geweest een gebied te veroveren en een kalifaat uit te roepen.

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 16:39

Helemaal eens. Elke column hier op Joop is raak van mevrouw Karabulut. Die geld verslindende, vernietigende, oorlogsdorst waar met name het CDA / VVD Nederland ons al decennia lang instort is niet te lessen. Al die jaren dat wij leed hebben veroorzaakt heeft ons en met name hen, geen ene reet ook maar een stap dichterbij vrede en rust en democratie in de regio's gebracht. Er is woningnood, er zijn klimaatafspraken waar we ons niet aan houden, er zijn talloze misstanden, de zorg, de politie, noem het op. Maar bakken met belastinggeld verkrachten om dood en verderf te zaaien met alle gevolgen van dien heeft nog steeds de hoogste prio bij die rechtse moordenaars van het CDA en de VVD.

11 Reacties
Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 17:08

Jarenlang daar de hele rotzooi plat gooien maar als zij hier een aanslag plegen dan zijn zij de terroristen. Wonderlijk.

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 17:21

Als je bombardeert om onze vrijheid te verdedigen tegen een tegenstander die veel zwakker is dan blijf je bombarderen.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9315 okt. 2020 - 18:51

@Paul, U meent toch niet serieus dat u tegen de IS missie was? In de zomer van 2014 beging IS een genocide in Sinjar. De beelden van de wanhopige yeziden op berg Sinjar terwijl ze geen kant op konden was de druppel die de emmer deed overlopen. Helaas verdomden en vertikten de regionale machten het om in te grijpen. Waarschijnlijk omdat de slachtoffers geen soennieten waren. Het kon hen echt niks schelen. Turkije en of de golfstaten hadden het kunnen doen maar deden het niet. Was het fout va het westen om op dat moment in te grijpen? U doet altijd alsof er voor de lol gebombardeerd werd.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden15 okt. 2020 - 19:37

RechtdoorZee93 schijnt te denken dat het westen pas aanwezig is in die regio sinds de Yeziden op berg Sinjar op vluchtten.

MaxMax2
MaxMax215 okt. 2020 - 19:43

@Paul 'Jarenlang daar de hele rotzooi plat gooien maar als zij hier een aanslag plegen dan zijn zij de terroristen. ' Er zijn anders genoeg landen die geen bommen op het Midden-Oosten gegooid hebben maar waar toch aanslagen gepleegd zijn..

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9315 okt. 2020 - 19:48

@vrije geluiden, Zeker niet, maar het was wel een van de meest recente en grootste missies. Ik ageer me slechts tegen het beeld dat Paul neerzet. De IS missie van 2014 tot ruwweg 2019 was een van grootste en meest recente. Ik zou namelijk niet weten welke andere plekken Paul bedoelt waar dood en verderf gezaaid zou worden (door Nederlandse participatie).

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 23:11

Rechtdoorzee93 "U meent toch niet serieus dat u tegen de IS missie was? In de zomer van 2014 beging IS een genocide in Sinjar." Ik was op dat moment absoluut voor het stoppen van het IS monster. Ik zeg alleen dat het kwaad dat IS heeft gebracht en brengt niet in verhouding staat met de agressie, destructie, onderdrukking die wij (Europa, VS) de mensen daar al decennia lang, voor zuiver eigen gewin, aandoen en aan hebben gedaan.

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 23:25

MaxMax "‘Jarenlang daar de hele rotzooi plat gooien maar als zij hier een aanslag plegen dan zijn zij de terroristen. ‘ " “Hoe kan het dan dat er ook mensen aanslagen plegen uit naam van IS in landen die nog nooit een bommetje op het Midden-Oosten hebben gegooid?” Wat een onzinnig argument. Noem eens een land waar IS een aanslag heeft gepleegd die direct of indirect geen bommen op het Midden Oosten (hoort Marokko er ook bij?) heeft gegooid? Hoe kan het dat wij ook op burgers bommen gooien die niets met IS te maken hebben is een meer terzake doende vraag.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden16 okt. 2020 - 0:29

RechtdoorZee93: Beweer je nu dat het Nederlandse leger betrokken was bij operaties om de Yezidi's in veiligheid te brengen? Ik ageer slechts tegen het beeld dat jij hier neerzet.

MaxMax2
MaxMax216 okt. 2020 - 8:23

@Paul 'Hoe kan het dat wij ook op burgers bommen gooien die niets met IS te maken hebben is een meer terzake doende vraag.' Dat is heel eenvoudig, dat is namelijk dezelfde reden waarom Nijmegen is platgebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een ongeluk.

Aart van de aap
Aart van de aap17 okt. 2020 - 8:47

Precies, Paul

Tony Soprano
Tony Soprano15 okt. 2020 - 16:35

Ik vind de SP altijd wel een sympathieke partij omdat ze met de “poten in de modder” staan. Echter, daar waar het buitenlandse politiek betreft, haak ik af. Totaal WERELDVREEMD en NAÏEF.

4 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden15 okt. 2020 - 19:34

Als je denkt dat iemand is geïnteresseerd in een mening zonder kop of staart en zonder enige onderbouwing, omdat het jouw mening is, dan ben je totaal WERELDVREEMD en NAÏEF.

Tony Soprano
Tony Soprano15 okt. 2020 - 20:32

Een mening geven op een opiniesite. Het moet niet gekker worden inderdaad. Kennelijk vond de redactie het goed genoeg om door te laten ????

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 23:40

Ik snap dat je afhaakt als iemand geen oorlog willen voeren, niet "de poten in de modder" wil klotsen. Inderdaad. Wat een wereldvreemde naïeve sukkels.

LaBou
LaBou 16 okt. 2020 - 16:38

"Kennelijk vond de redactie het goed genoeg om door te laten ????" Het al dan toelaten van reacties heeft weinig tot niets met kwaliteit van de desbetreffende reactie te maken.

Buitenstaander
Buitenstaander15 okt. 2020 - 16:09

Na een rij van argumenten, volgens SP normen dan, om vooral niet deel te nemen, wacht de lezer hoopvol in de laatste alinea op de SP oplossingen. En helaas, zoals vaker: Het blijft bij een inhoudsloze poging, niets concreets, om in te zetten op 'een grote volksbeweging'. Van wie dan? de Soenitische minderheid? de Sjiitische meerderheid? En PS: als we dan toch de oorzaak van IS belichten, of eigenlijk vervormen, door te stellen dat dit een soort wanhopige keuze is van achtergestelde Soenieten die geen positie meer zouden hebben, dan vergeten we misschien dat diezelfde Soenieten tijdenlang onder Saddam H aan de macht waren, en als militairen direct na de nederlaag zich spontaan verenigden in IS en verwerden tot nog extremer tuig. En wat is het dan toch met de SP dat ze ineens een beeld trachten te vormen van zielige minderheden, zoals ook Iran, in wezen de grootste terroristen in de wereld, en we de SP niet horen als datzelfde regime nb moordaanslagen laat plegen in NL. Waar was toen de SP? Beetje ongeloofwaardig allemaal als buitenland politiek om het telkens alleen over sec de rol vd VS te hebben, en de rest consequent als slachtoffer af te schilderen. Ik zie bv uit naar een Karabulut-stuk over Turkije en diens agressie, of is dat te link?

8 Reacties
Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 16:59

"En wat is het dan toch met de SP dat ze ineens een beeld trachten te vormen van zielige minderheden" Inlevingsvermogen, medeleven, ik snap dat dit hele vreemde begrippen voor jou zijn. "zoals ook Iran, in wezen de grootste terroristen in de wereld, " Flikker toch op, rechtse fantast, Wat dacht je van Amerika, wat dacht je van Blair, Balkende, Bush. Heeft Iran ons onder valse voorwendselen aangevallen, heeft Irak dat gedaan, Vietnam??? Zie jij Iraanse schepen op de Noordzee? Iraanse raketten op ons gericht? Dat Iran een dictatuur is waar zwaar rechtse patriarchale extremistische geloofsfanaten aan de macht zijn doet daar niets aan af. IS is ook door "ons" oorlogszuchtig terrorisme gecreëerd. De CIA had geloof ik ook wel wat invloed op regimechanges in Iran. Altijd maar dat gejank van die rechtse wegkijkers. Je bent net Mike Tyson die een tegenstander neer hoekt en dan loopt te klagen dat Mike zelf een schrammetje heeft. Dat is de verhouding tussen de VS en Iran, en jij maar al hoekend lopen klagen over dat schrammetje. "Ik zie bv uit naar een Karabulut-stuk over Turkije en diens agressie, of is dat te link?" Waarom zou dat, omdat die turk dat niet durft volgens jou? Ik zie graag uit naar jouw commentaar op Breivik of durf je geen kleur te bekennen?

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 17:13

"wacht de lezer hoopvol in de laatste alinea op de SP oplossingen. " Ook weer zoiets, net of je dat interesseert. De column gaat er om dat zij van mening is dat Nederland daar niet meer aan deel neemt. Maar jij vindt dat ze maar de Midden Oosten crisis moet oplossen. We weten jouw oplossing, beschaving brengen met bommen. Moslims kapot bombarderen. Want het zijn moslims he, geen mensen in de rechtse Norm.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout15 okt. 2020 - 17:13

` ... zoals ook Iran, in wezen de grootste terroristen in de wereld, en we de SP niet horen....' Norm is op zijn oubolligst als hij mag reageren op mevrouw Karabalut en zijnIran-riedel laat horen. Kun je verklaren waarom we dat mee moeten nemen in onze reacties op jouw stukje? Naar mijn bescheiden opinie slaat dat `Iran' van jou nergens op. Geheel buiten de context.

Zapata
Zapata15 okt. 2020 - 18:01

Ik kijk uit naar een stukje waarin Norm aangeeft dat Turkije maar uit de Navo zou moeten. Dat terzijde. Beste Norm, u bent de zuinigheid zelve als VVDer wat betreft uw medemens. We zijn tenslotte Sinterklaas niet. Pas dat nu ook eens op u zelf toe en trek ten strijde van uw eigen belastingcenten. Waarom moeten anderen daar aan mee betalen. Het schijnt dat u het van groot nut vindt om in die regio gewapenderhand iets te moeten doen. Maar dat gaat u niet zelf doen en niet zelf betalen, nee dat moeten anderen doen en anderen moeten dat betalen. Wees een held, zoek uw uniform op en een wapen en marcheer af om daar met de wapens in de hand democratie en vrede te brengen. Dan zwaaien wij u wel uit.

MaxMax2
MaxMax215 okt. 2020 - 19:53

@Paul 'Dat is de verhouding tussen de VS en Iran, en jij maar al hoekend lopen klagen over dat schrammetje.' Tergende naïviteit van ons Paultje die de invloed van Iran in het M-O enorm onderschat, heeft niet in de gaten heeft hoeveel Iran het M-O overspoelt met geld, wapens en mensen. Maar tegelijk ben ik het wel met Paul eens, we moeten snel weg uit Irak én Afghanistan; laat die mensen het daar maar lekker zelf uitzoeken (dat bedoel je toch Paul?). https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bloedige-aanslag-in-leeuwarden-wakkert-angst-in-iraanse-gemeenschap-aan~bb0d39be/

MaxMax2
MaxMax215 okt. 2020 - 20:04

@Paul 'Ik zie graag uit naar jouw commentaar op Breivik of durf je geen kleur te bekennen?' Waarom is dit relevant?

Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 23:47

MaxMax Inderdaad dat ik gelijk heb MaxjeMaksie. Als het westen niet in het M-O zit dan slaan de Iraanse terroristen wellicht Leeuwarden over dit jaar? Maar anders droppen we toch weer een verkeerd bommetje, dan staan we dik voor.

MaxMax2
MaxMax216 okt. 2020 - 17:28

Paul: Als je het artikel van de VK had gelezen had je kunnen weten dat de aanwezigheid van Amerika/Westen in het M-O niet de aanleiding is geweest voor die aanslag in Leeuwarden..

Dave Velzen
Dave Velzen15 okt. 2020 - 15:54

Zo weinig maar dus wat is het probleem nu? Bovendien Amerika durft geen oorlog met Iran aan. Ze weten dat Iran geen Arabieren zijn en veel beter en langer tegenstand zullen bieden. Maar wat mij betreft gaan we de Koerden bewapenen in de regio ook met luchtdoel raketten. Dan worden de Turken compleet leip.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 17:05

Ga jij lekker je oorloggie op de computer spelen, gestoorde rechtse oorlogsfreak.

Aart van de aap
Aart van de aap15 okt. 2020 - 19:43

Wat Dave betreft gaan ze dat doen Nou, dan zal het wel gaan gebeuren, denk ik

Fredje3
Fredje315 okt. 2020 - 15:30

Mevrouw, Ik vind het stuk mooi, maar wel erg naief voor een politika. In een wereld waarbij het budget om elkander uit te moorden oneindig lijkt te zijn is nooit geld genoeg voor een goede opbouw. En zolang de US bezig is met internationale politiek (lees oorlogen) hebben zij dubbele agenda's en is het voornamelijk uit eigen belang. Als het even kan zal zij de oude bondgenoten er bij betrekken om de schade een beetje te verdelen, maar eerlijkheid in de motieven van de US is er nooit geweest.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037115 okt. 2020 - 17:06

Maar vind je nu wel dat Nederland moet participeren (net de bijstand) of niet?

Fredje3
Fredje316 okt. 2020 - 3:40

@Paul250371, Nee en nooit, ik verafschuw elke vorm van geweld en zolang wij als soort elkaar blijven afmaken of daar linksom/rechtsom bij betrokken blijven kan er geen sprake zijn van beschaving.

Paul250371
Paul25037116 okt. 2020 - 8:55

Fredje, Dank. Helemaal duidelijk.

GoudenBergen
GoudenBergen16 okt. 2020 - 20:02

@Fredje We moeten ons zo min mogelijk met andere landen bemoeien. Interventies leveren vaak meer problemen op dan ze oplossen. De enige uitzondering zijn genocides. Zoals in 2014 met de Yezidi's en in 1994 in Rwanda. Tijdens de Rwandese genocide liet Clinton verstek gaan. De reden was de rampzalig verlopen interventie in Somalië. Clinton kreeg veel kritiek over zich heen. De Yanks kunnen het dus nooit goed doen.