Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nederland moet al in 2026 klimaatneutraal zijn

  •  
22-09-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
167 keer bekeken
  •  
Tata_steel_hoogovens_IJmuiden,_pic3

© cc-foto: Alf van Beem

Het werkelijke klimaatbeleid komt hier niet bij in de buurt
Bij de klimaatconferentie in Parijs eind 2015 is door Nederland en andere landen afgesproken om de wereldwijde opwarming ‘ruim’ onder 2 graden te houden en ‘inspanning te leveren’ om de opwarming tot 1,5 graad te beperken. Tot nu toe was het moeilijk om aan te tonen of het klimaatbeleid van een overheid voldoende is om dit doel te halen. De Duitse wetenschapsjournalist Christian Mihatsch brengt hier verandering in. Het project #showyourbudgets laat zien wanneer een land zijn CO 2 -uitstoot naar nul moet hebben teruggebracht, uitgaande van een lineair reductiepad.
De VN-organisatie het IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering) berekende eerder wat het wereldwijde koolstofbudget is om een redelijke kans te hebben om klimaatopwarming tot 1,5 graad te beperken. Dit budget kan worden verdeeld over de landen naar ratio van het inwoneraantal. Vervolgens wordt door het #showyourbudgets-project berekend hoeveel van dit budget per land al is opgebruikt sinds het ondertekenen van het Parijsakkoord.
De grafiek laat zien dat Nederland al klimaatneutraal moet zijn in 2026 om in lijn te zijn met een ‘redelijke kans’ om opwarming tot 1,5 graad te beperken. Het werkelijke Nederlandse klimaatbeleid komt hier niet bij in de buurt. Met de Nederlandse Klimaatwet is afgesproken dat een deel van de Nederlandse sectoren de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% moeten hebben gereduceerd. Luchtvaart en scheepvaart zijn hiervan uitgezonderd en emissies van geïmporteerde goederen worden met het Nederlandse klimaatbeleid niet meegerekend. Ook zijn er met het Nederlandse beleid geen concrete plannen voor systeemverandering van de landbouw of een forse reductie van het aantal landbouwdieren.
Op de website van het #showyourbudgets-project wordt aangegeven dat het koolstofbudget van het IPCC eigenlijk nog te hoog is omdat sommige terugkoppelingen in het klimaatsysteem niet zijn meegenomen. Een voorbeeld hiervan is het ontdooien van permafrost waardoor nog meer broeikasgassen in de atmosfeer komen. Als hiermee rekening zou worden gehouden, zouden de nationale CO 2 -budgetten nog kleiner zijn.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (53)

Safiyah
Safiyah23 sep. 2020 - 12:24

Uit deze cijfers blijkt dat we er nog slechter voorstaan dan de meesten deden vermoeden. Maar volgens mij zijn deze cijfers nog te optimistisch...in het Klimaatakkoord van Parijs staat namelijk dat China tot 2030 hun uitstoot mogen verhogen en pas in 2060 klimaatneutraal te hoeven zijn: https://nos.nl/artikel/2349524-president-xi-china-wil-in-2060-klimaatneutraal-zijn.html In de cijfers van #showyourbudgets is geen rekening gehouden met het feit dat China tot 2030 meer gaat uitstoten: https://www.showyourbudgets.org/?country=china

Fredje3
Fredje323 sep. 2020 - 2:57

Ik moet even denken aan dit zinnetje [Luchtvaart en scheepvaart zijn hiervan uitgezonderd en emissies van geïmporteerde goederen worden met het Nederlandse klimaatbeleid niet meegerekend. ] Net zoals veel zware en giftige stoffen zoals SF6 (wat in windmolens e.d. zit) niet worden meegerekend. Weten ze dan wel niet hoe enorm dom dat klinkt? Dat is hetzelfde als... Ik wil afvallen, maar reken daarbij de alcohol en suikerhoudende dranken die ik nuttig niet, want het gaat om de voeding. Ik ga dus minder eten, maar blijf lekker zuipen en cola drinken en dan krab ik achter mijn oren, want de resultaten blijven maar tegenvallen. Je kan zeggen wat je wil, maar onze politici kun je niet verwijten dat ze intellectueel zijn.

van Dale
van Dale22 sep. 2020 - 19:45

"Met de Nederlandse Klimaatwet is afgesproken dat een deel van de Nederlandse sectoren de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% moeten hebben gereduceerd. Luchtvaart en scheepvaart zijn hiervan uitgezonderd en emissies van geïmporteerde goederen worden met het Nederlandse klimaatbeleid niet meegerekend." Dat betekend dat landen die zich niet houden aan klimaatafspraken goedkoper kunnen produceren en met hun goedkope producten de Nederlandse handel de nek omdraaien.  Eigenlijk zou je die producten niet meer mogen importeren. Zolang landen als China en VS zich niets aantrekken van klimaatdoelstellingen en reductie van Co2 uitstoot zullen mensen niet gemotiveerd zijn om aan deze onzin mee te doen. Het is bijna oplichting om mensen op kosten te jagen terwijl je weet dat het geen enkel resultaat oplevert.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 sep. 2020 - 18:25

Het zijn zonder uitzondering de voorstanders van de het privé-initiatief en de ondernemingsgewijze productie die roepen om kernenergie. Mijn vraag (reeds tot 2x toe) is: wat staat dat dan in de weg? Begin maar vast met de crowdfunding, want met dat geweldige idee kun je vast een hoop geld verdienen. Informeer wel eerst even wat de milieueisen zijn (met name ivm de kosten van de afvalverwerking en om de rotzooi achteraf weer op te ruimen) en welke verzekeringsmaatschappij bereid is om dat project in de komende 50 jaar te verzekeren, onder het motto: bezint eer gij begint. En dan aan de slag. Helaas is geen van de voorstanders gewild om daar op in te gaan. Zouden ze misschien willen dat de staat (de belastingbetaler) de risico's afdekt?

4 Reacties
Welp2
Welp223 sep. 2020 - 9:03

@Vrije Geluiden Het antwoord is : Momenteel kan nucleaire energie financieel niet opboksen tegen andere bronnen en zijn de investeringskosten hoog en is de terugverdientijd onzeker. Andere energiebronnen rendabeler en/of krijgen financiële ondersteuning van de overheid. Hierbij zijn wel een paar kanttekeningen te maken : 1) Kernenergie heeft niet het predicaat "duurzame energie" en krijgt niet dezelfde subsidies die andere CO2-emissieloze/emissiearme energiebronnen krijgen, zoals energie uit zon, wind of biomassa (de laatste is echter voornamelijk boekhoudkundig emissieloos). 2) De energiemarkt is vrijwel volledig privaat. Hierbij wordt alleen gekeken naar prijs per kWh . Er wordt niet gekeken naar energiebehoefte en leveringsgarantie. Als het zonnig is, zal er veel zonne-energie gegenereerd worden. Wanneer het niet zonnig is ('s nachts en 's winters), zullen andere bronnen voor dezelfde kWh-prijs moeten produceren. Met name de duurzame bronnen hebben vaak geen leveringsgarantie. Als het zonnig is, zal alle zonne-energie worden afgenomen (omdat je zonnepanelen niet zo maar kunt afkoppelen, zonder brand te veroorzaken) en moeten andere energiebronnen hier maar aan schikken. Gascentrales kunnen hierbij nog vrij snel omschakelen en zijn daarmee een welkome aanvulling aan de energiemix. En voor de korte/middenlange termijn zal gas nog wel een belangrijke energiebron blijven. Maar de vraag is of gas deze rol wel kan blijven vervullen als inderdaad de CO2-emissie naar een fractie moet van de huidige CO2-emissie. 3) Overschrijdingen van CO2-emissies worden als acceptabel gezien. Als op een gegeven moment gestelde deadlines naderen of worden gepasseerd, zijn er weinig sancties tegen het niet behalen van emissie doelstellingen. Hierdoor zijn er weinig lange-termijn plannen om daadwerkelijk een energiemix te bewerkstelligen die voldoet aan de gestelde doelstellingen. Ik zeg niet dat kernenergie er per se moet komen. Ik vind wel dat het moet overwogen moet worden en dat dan naar het gehele plaatje gekeken moet worden. In dat gehele plaatje zul je wel moeten kijken naar de gehele energiemix en de eisen die daar aan worden gesteld. En dan zullen financiële steun/toezeggingen vrij onvermijdelijk zijn.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden23 sep. 2020 - 11:30

Dus als het nodig is leven we opeens wel in China?

Welp2
Welp223 sep. 2020 - 15:25

@Vrije Geluiden Ik begrijp niet helemaal je punt. Je wilt helemaal geen inmenging van de overheid in het energiebeleid ? Tot nu toe zijn vrijwel alle duurzame energiebronnen / innovaties tot stand gekomen met behulp van subsidies en staatssteun. Als je als overheid (en daarmee als vertegenwoordiging van de bevolking/belastingbetalers) hoge eisen stelt aan de totale uitstoot, zul je ook een totaal-pakket moeten samenstellen qua energievoorziening dat daaraan voldoet. Zoals eerder gezegd, kernenergie is geen doel op zich. Maar als je kiest geen kernenergie te gebruiken, moet je wel kijken hoe je het totaal-pakket dan wel kloppend maakt. Ook daarvoor zijn verscheidene opties, maar deze hebben ook de nodige problemen. Laat staan dat die zonder overheids-geld/interventie tot stand komen. En dan moet je nagaan of je die alternatieven aan dezelfde meetlat legt als die je aan kernenergie legt. Verder is er heel veel mis met China, maar als je ze een ding moet nageven, is dat ze wel aan langetermijn-planning doen i.p.v. een plannings-horizon tot de volgende verkiezingen.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 sep. 2020 - 3:50

Het gaat niet om innovaties, maar om de keuze tussen tussen 2 opties die in grote lijnen bekend zijn. Weliswaar zijn ook duurzame energiebronnen met behulp van staatsgaranties en belastingvoordelen gestimuleerd (net als de fossiele energieopwekking overigens), maar als je dat geheel zou loslaten, dan is er geen enkele twijfel dat de duurzame opwekking nu reeds als de goedkoopste uit de bus komt. Bovendien zou dat in principe ook kunnen, terwijl in het geval van kernenergie geen enkel bedrijf of verzekeringsmaatschappij het risico aan zou durven gaan. Ja, het net aanpassen is duur, maar dat is een eenmalige uitgave, die je later toch zou moeten doen als je eerst kernenergie als tussenoplossing zou kiezen. Overigens heb ik deze hele discussie 40 jaar geleden al eens gevoerd met ingenieurs van de KEMA in het "Elektrum", waar ook alternatieve energieopwekking stond uitgestald (sterlingmotor etc.), in verband met het inzetten van "Totems" (total energie module) en ook toen was de uitkomst reeds dat gedecentraliseerde energieopwekking eigenlijk de toekomst had - https://www.hoogstede.nl/wijk-historie/klingelbeekseweg/elektrum/elektrum.htm Het is allemaal een kwestie van politieke keuze en de keuze om een kerncentrale neer te zetten om aluminium te kunnen smelten is niet de mijne.

TwoTone
TwoTone22 sep. 2020 - 17:32

&joostdeV- u maakt een oneerlijke vergelijking, u vergelijkt met al het energiegebruik in Nl. Dat is zinloos want in die vergelijking heeft het ook geen zin om molen of PV-panelen te plaatsen. Logischer is om naar het electriciteitsgebruik te kijken (bron: kennislink): “Een nieuwe kerncentrale van 1500 MW zou samen met de centrale in Borssele (met 480 MW vermogen geen grote jongen) 30 tot 40% van de gemiddelde elektriciteitsvraag leveren.” en “ Die veiligheidseisen jagen de prijs omhoog: tegen de drie miljard euro voor de nieuwe 1600 MW-centrale in het Finse Olkiluoto. Ter vergelijking: in Wales is een gasgestookte centrale van 800 MW gepland die maar een half miljard euro kost. Per megawatt bijna drie keer goedkoper. Kerncentrales maken de hoge bouwkosten later weer goed. Naast het startbedrag bepalen namelijk ook de bedrijfskosten de prijs van de geleverde energie. Nucleaire bedrijfskosten liggen juist lager dan die van fossiele centrales. Daardoor komen de kilowattuur-prijzen van de twee opties weer in elkaars buurt te liggen. Fossiele energievoorziening gaat ook nog eens gepaard met CO2-uitstoot en levert daarom indirecte kosten op door de milieuvervuiling. Worden die in rekening gebracht, dan is een centrale op fossiele brandstof zelfs duurder dan kernenergie.”

1 Reactie
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden24 sep. 2020 - 3:52

TwoTone: "Kerncentrales maken de hoge bouwkosten later weer goed." Dat is een leugen!

TwoTone
TwoTone22 sep. 2020 - 17:21

Grappig: het is u ontgaan wat werkelijke drijfveren zijn achter de klimaatwet (en de eerder ingezette energietransitie)? De conclusie is toch echt dat het de overheden geen geld mag kosten maar extra belasting moet opleveren. Oftewel: 99,9 % kans dat de klimaatdoelen niet gehaald worden. Een klein beetje waarschijnlijk wel, ach, elk beetje helpt toch ?

Piet Helmons
Piet Helmons22 sep. 2020 - 16:48

Ik zou graag van deze klimaatactivist willen horen hoe hij denkt om in 2026 Nederland klimaatneutraal te krijgen. Ik en ik vermoed ook de regering zou het niet weten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 sep. 2020 - 15:48

Corona nog even laten doorwoekeren!

Asaac
Asaac22 sep. 2020 - 14:17

Technisch onmogelijk. Zelfs als het mogelijk zou zijn is het bestuurlijk onhaalbaar. Het is hopen voor de activisten dat er een klasse X zonnevlam komt die de gehele beschaving terugbrengt naar de middeleeuwen, maar ook dat zal de uitstoot niet naar 0 terugbrengen. Het scheelt ook al om het harde "moeten om een 'redelijke kans'", in te wisselen voor "een geschatte kans van 65%". Ik ben geen klimaatwetenschapper, en al helemaal geen klimaatjournalist, dus ga geen woorden vuil maken over de kans dat de mensheid de aardetemperatuur gaat reguleren en wat de gevolgen precies zullen zijn, dat mogen de doemdenkers en doemontkenners uitvechten hier. Nou we gaan zien of ons het gaat lukken totale extinctie te voorkomen. Ik heb een 65% dat ik nog leef in 2050 gebaseerd op algemene sterftecijfers dus wie weet mag ik het nog meemaken.

tempest
tempest22 sep. 2020 - 13:57

Tja, het zal vast waar zijn. Moeten we dan maar een discussie houden of we dit streven dan maar moeten opgeven? Als het allemaal toch geen zin heeft...

Welp2
Welp222 sep. 2020 - 13:12

Wel apart ; Nicaragua schijnt blijkbaar het beste klimaatbeleid te hebben. Zij zijn blijkbaar al ruim 'klimaatneutraal', ondanks dat ze wel een jaarlijks oplopende CO2-emissie hebben (1). Blijkbaar doet Ortega het goed. Nederland zit op ongeveer dezelfde lijn als Duitsland en Nieuw-Zeeland ; ook die hebben dezelfde verwachte deadlines. Landen als Australië en Canada zitten al door hun budget heen. (1) https://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=booklet2020&dst=CO2emi

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 sep. 2020 - 12:29

"Luchtvaart en scheepvaart zijn hiervan uitgezonderd en emissies van geïmporteerde goederen worden met het Nederlandse klimaatbeleid niet meegerekend." Gewoon alles in China laten maken dus.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 sep. 2020 - 15:45

Zoiets van: Wat er niet staat, dat is er niet!

Leontrotsky
Leontrotsky22 sep. 2020 - 12:08

Een rechtzaak in het algemeen belang zal hierover gevoerd moeten worden (bijv. door Urgenda), dan kan de rechter niets anders beslissen dan dat de overheid verplicht moet worden om in 2026 de klimaattransitie volledig uitgevoerd te hebben. Het is zaak nu die rechtszaak zo snel mogelijk te beginnen anders is het te laat (gezien het feit dat rechtspraak soms stroperig en langzaam is).

1 Reactie
Welp2
Welp222 sep. 2020 - 21:41

@Leontrotsky Die website schrijft zelf ook dat de projecties die ze maken niet bindend zijn. Daarnaast hebben hun berekeningen ook weinig te maken met het akkoord van Parijs ; het klimaatakkoord van Parijs vereist landen alleen zelf om met plannen te komen en doelen op te stellen. Ik meen dat Nederland gesteld heeft om de CO2-emissie bij 2030 te beperken met 50% t.o.v. 1990. Dat laatste zou mogelijk rechtelijk bindend zijn (ook al twijfelachtig wat er gebeurt als er niet aan voldaan wordt). Het akkoord van Parijs heeft zelf geen sancties opgesteld voor niet naleven van de eigen gestelde doelen. Om een voorbeeld te noemen. In 2018 werd vermeldt dat China al 3 jaar voor lag op de gestelde toezeggingen. China had echter geen toezeggingen gedaan over de CO2-emissie zelf, maar over de emissie-intensiteit. Dit laatste is uitgedrukt in CO2-emissie per eenheid Bruto Nationaal Product. De totale CO2-emissie was weliswaar gestegen, maar het BNP was nog sterker gestegen. Daarmee voldoet het aan de eigen toezeggingen van een lagere emissie-intensiteit. Nu heeft de maker van de website zelf doelen opgesteld en daarmee heeft hij de projecties op berekend.

Starter2
Starter222 sep. 2020 - 12:04

Ga maar vast een kerncentrale bouwen.

8 Reacties
JoostdeV
JoostdeV22 sep. 2020 - 12:47

We gebruiken in Nederland 3000 petajoule energie per jaar, dat is 833 terrawattuur. Gemiddeld levert de enige centrale die Nederland nog heeft ongeveer 8,3 terrawatt uur per jaar op. Als we overstappen op kernenergie moeten we komende 6 jaar dus 100 centrales bouwen. De kosten van een centrale in Europa liggen tussen de 5 en 15 miljard. Totale kosten bedragen dan tussen de 500 en 1500 miljard euro. Stel jij je pensioen en achtertuin beschikbaar?

Marinus Calamari
Marinus Calamari22 sep. 2020 - 12:47

En dan? Er zijn simpelweg niet genoeg splijtstoffen om kernenergie een levensvatbaar alternatief voor energieopwekking te maken. Het is leuk voor erbij, zoals we het nu gebruiken zeg maar, maar meer ook niet. Thorium, indien het uberhaupt mogelijk is,, had al ontwikkeld had kunnen zijn als het niet decennialang door rechtsmensjes was getraineerd, zou een goede optie kunnen zijn, maar is vooralsnog op zijn best harde SciFi. Koude kernfusie is niet meer dan speculatieve SciFi. En we hebben snel oplossingen nodig die ook nog eens echt zijn, en momenteel is kernenergie daar geen van.. Dit is trouwens geen obscure kennis, dit is het soort ding wat je snel genoeg weet als je even fact-checked i.p.v. gelijk je ongderbuik leeg te spuiten. Maar ja, fact-checken is natuurlijk een linkse hobby.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 sep. 2020 - 12:49

Begin maar vast met de crowdfunding, want daar kun je vast een hoop geld mee verdienen. Informeer wel eerst even wat de milieueisen zijn (met name ivm het afval en om de rotzooi achteraf weer op te ruimen) en welke verzekeringsmaatschappij bereid is om dat project in de komende 50 jaar te verzekeren, onder het motto: Bezint eer gij begint.

adriek
adriek22 sep. 2020 - 14:04

Één? Of tien? Lukt niet voor 2026. En ook niet voor 2030.

2e kans
2e kans22 sep. 2020 - 14:46

JoostdeV, Borsele is een kleine kerncentrale. Je berekening klopt van geen kant. Als er helemaal geen wind- of zonne-energie zou zijn, kunnen wij het af met 3 nieuwe kerncentrales. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/nederlandse-atoomstroom/

Henri Zwols
Henri Zwols22 sep. 2020 - 15:25

@JoostdeV "We gebruiken in Nederland 3000 petajoule energie per jaar, dat is 833 terrawattuur." De grootste windturbine ter wereld, vorig jaar geplaatst op de Maasvlakte, zal gerekend met gunstige windomstandigheden, ongeveer 67 gigawattuur per jaar aan duurzame stroom opwekken. (bron: https://www.deingenieur.nl/artikel/grootste-windturbine-ter-wereld-levert-eerste-stroom) Laten we er daar dan maar 13179 van bouwen komende 6 jaar.

Welp2
Welp222 sep. 2020 - 16:30

@JoostdeV Die 3000 PJ per jaar slaat op het totale (netto) energieverbruik. Dit is elektriciteit + warmte + brandstoffen. Hoewel TWh ook een eenheid voor energie is, wordt deze in het algemeen alleen gebruikt om elektrische energie uit te drukken. In 2019 bedroeg het Nederlandse elektriciteitsgebruik zo'n 121 TWh (2). Hiervan werd 3.9 TWh opgewekt door kernenergie (Borssele 2). Ik weet niet precies, hoe je aan 8.3TWh komt ; mogelijkerwijs reken je daarbij ook warmte mee ? (ook al wordt die niet zo zeer nuttig gebruikt). Er zal altijd een bepaalde energiemix zijn ; geen enkel land zal alle energie (dus niet alleen de niet-elektrische energie) uit 1 bron opwekken. Momenteel komt van die 3000 PJ zo'n 90% nog uit kolen, aardolie(producten) en aardgas (1). Daarnaast nog zo'n 150 PJ uit biomassa. Zelf betwijfel ik ook dat het wegtrekken uit fossiele energiebronnen binnen 30 jaar lukt. In die zin zou ik ook niet teveel op korte termijn denken. Maar toegegeven, kernenergie zal niet snel van de grond komen in Nederland. Het zou een grote (politieke) meerderheid vereisen die voor lange termijn, waarbij ik verwacht dat de vergunningsfase al snel 10-15 jaar duurt, (financiële) garantstellingen durft te bieden. (1) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83140NED/table?ts=1600787679000 (2) https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80030NED/table?fromstatweb

Stheno
Stheno22 sep. 2020 - 17:07

Nou Joost, Nadat je alle CO2 0 emission al bij voorbaat hebt neergesabeld: wat is jouw suggestie, wetende dat je rekening moet houden met de wetgeving (CO2 omlaag) en bijv de stroom/energie vraag x 3 als alle auto's elektrisch moeten zijn en de huizen op een warmtepomp. Hoe krijgen we de huizen > 10gr C en zorgen we dat iedereen ook nog vanuit huis kan werken via hun (elektrische) apparatuur. Geef eens een realistische opzet. En dan bedoel ik geen vergezichten, maar gewoon voor de komende 5-10 jaar.

GoudenBergen
GoudenBergen22 sep. 2020 - 11:54

2026 is volstrekt irreëel en dat weet de auteur van dit stukje ook wel. De enige mogelijkheid om snel vorderingen te maken is het bouwen van een groot aantal kerncentrales. De kennis en ervaring is gelukkig nog steeds aanwezig. Een kerncentrale produceert 40 jaar elektriciteit zonder CO-uitstoot.

8 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari22 sep. 2020 - 12:49

Als we massaal overstappen op kernenergie zijn de splijtstoffen opperdepop, lang voordat de kernenergie op is. Idd, u beloofd gouden bergen.

Marinus Calamari
Marinus Calamari22 sep. 2020 - 12:51

Edit: andere reactie mag weg. Als we massaal overstappen op kernenergie zijn de splijtstoffen opperdepop, lang voordat die kerncentrales op zijn. Idd, u beloofd gouden bergen want kernenergie is geen reële optie met de huidige mogelijkheden. Althans niet meer dan we ze nu gebruiken. Leuk voor erbij voor de komende anderhalve eeuw of zo.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 sep. 2020 - 12:53

Het bouwen van kerncentrales volstrekt irreëel en dat weet GB ook wel. Zo niet, informeer dan eerst even wat de milieueisen zijn (met name ivm het afval en om de rotzooi achteraf weer op te ruimen) en welke verzekeringsmaatschappij bereid is om dat project in de komende 50 jaar te verzekeren. Maar dat hoef ik voorstanders van de ondernemingsgewijze productie en de tucht van de markt zoals GB natuurlijk niet uit te leggen.

adriek
adriek22 sep. 2020 - 14:08

Nee joh, kernenergie is achterhaald, Thorium is het nieuwe toverwoord. Oei, Thorium is ook kernenergie, en ook afhankelijk van Uranium, en ook moeilijk (Thoriumreactors doen het al twintig jaar bijna...) Dan toch maar kernfusie, ook een mooie droom, en al vijftig jaar bijna klaar, en een prima reden om de komende twintig jaar niks te doen.

Stheno
Stheno22 sep. 2020 - 17:16

Marinus, Eirda, Mooi dat jullie de huidige CO2 zero emission mogelijkheden afschieten. Het gaat helaas niet om het met een 10 met een griffel te behalen deugrapport. Misschien hebben jullie een mogelijkheid om inhoudelijk aan te geven wat wel een oplossing zou kunnen zijn voor een wereld waar 24/7 stroom nodig is, als de andere (veel grotere) energiebronnenverbruik niet mogen. Nee, nee, nee roepen is leuk, maar dat zet geen zoden aan de dijk.

Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 sep. 2020 - 18:09

"Kernenergie" roepen zet geen zoden aan de dijk.

GoudenBergen
GoudenBergen22 sep. 2020 - 19:03

Op dit moment zijn wereldwijd 50 kerncentrales gepland of in aanbouw. Er zijn dus nog steeds een aantal landen en bedrijven die er brood in zien. Het gaat nog heel lang duren voordat er voldoende zon- en windenergie beschikbaar is voor particulieren en bedrijven, zeker als we allemaal elektrisch gaan rijden en alle huizen voorzien moeten worden van een warmtepomp. Dat zal eerder in 2046 of 2056 zijn dan in 2026.

Marinus Calamari
Marinus Calamari24 sep. 2020 - 15:09

@Stenho Het heeft niets met deugen te maken, maar met het feit dat je geen kernenergie kunt opwekken met splijtstoffen die er niet zijn en/of technieken die nog niet uitgevonden zijn. Ik ben geen groot fan van kernenergie, maar het in dit geval zou het idd. beter zijn dan het alternatief. Ik zou zeggen, werk wat meer aan dat befaamde rechtse realisme van je voordat je begint te zeuren over deugmensen.

Poeha
Poeha22 sep. 2020 - 11:49

Het gaat in ieder geval de goede komt. De luchtverontreiniging is een fractie van 25 jaar geleden (en toen was het een fractie van 50 jaar geleden). Er is geen zure regen meer en er zijn nauwelijks mistdagen. https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/mist-en-nevel-zijn-de-afgelopen-30-jaar-sterk-afgenomen Het water in het IJsselmeer is inmiddels te schoon (te weinig fosfaten voor de vissen) “Het water in het Markermeer is te schoon. Dat is één van de oorzaken waardoor het slecht gaat met de natuur in het meer” https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/113541/water-in-markermeer-te-schoon www.nu.nl/algemeen/317258/vissen-vinden-ijsselmeer-te-schoon.amp

4 Reacties
Vrije Geluiden
Vrije Geluiden22 sep. 2020 - 12:40

Poeha is zo iemand die een scheet laat en vervolgens zegt dat er niets aan de hand is, omdat je dat niet kunt zien. Nou de CO2 nog en andere "onzichtbare luchtverontreiniging".

stokkickhuysen
stokkickhuysen22 sep. 2020 - 13:01

Allereerst welkom: Hier op Joop is ee tekort aan rechtsdraaiende trollen die de boel 'fair and balanced' Op hun manier. Hun manier is natuurlijk om te kort, niet onderbouwd en zonder linjes te reageren. Dat laatste doe jij gelukkig niet. Dank je wel. Uit jouw link 'Andere oorzaken Andere oorzaken van de teruglopende aantallen vogels en vis in het Markermeer zijn klimaatverandering en visserij. Ook de kunstmatige inrichting wordt genoemd. Het Markermeer wordt afgesloten door de Houtribdijk en heeft harde randen van basaltblokken. Er zijn daardoor weinig paaigebieden voor vis. Een ander probleem voor de natuur in het Markermeer is de bodem. In de tijd van de Zuiderzee zetten er zich kleideeltjes af. Nu ligt er zo'n 6 meter klei op de bodem. Door de werking van het water en de golven wordt de bovenste laag klei slib en die verstikt het bodemleven. Het slib kan niet uitspoelen naar het IJsselmeer vanwege de Houtribdijk die in 1976 werd voltooid.'

adriek
adriek22 sep. 2020 - 14:05

En de winters waren vroeger veel te koud voor de tijd van het jaar.

Poeha
Poeha22 sep. 2020 - 15:17

Heb je ook de andere links gelezen? Zoals de afname van het aantal mistdagen.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen22 sep. 2020 - 11:32

#hoedan?

ton14024
ton1402422 sep. 2020 - 11:24

We gaan dus nooit onder die 2 graden Celsius blijven. En dan breekt de pleuris uit.

8 Reacties
Loebkesman
Loebkesman22 sep. 2020 - 12:00

Net als dit jaar waarbij de zeespiegel 20 cm gestegen is volgens de toenmalige wetenschappers en deskundigen. https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Broeikaseffect+2020&page=2

Loebkesman
Loebkesman22 sep. 2020 - 12:01

De volledige link naar het krantenartikel: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Broeikaseffect+2020&page=2&cql%5B%5D=%28date+_lte_+%2231-12-1999%22%29&coll=ddd&redirect=true&identifier=KBNRC01:000034910:mpeg21:a0031&resultsidentifier=KBNRC01:000034910:mpeg21:a0031

Marinus Calamari
Marinus Calamari22 sep. 2020 - 12:59

@ Loebkesman: Een krantenartikel is geen wetenschappelijke paper, daarbij is het vrij normaal dat wetenschappelijke theorieën, en de voorspellingen die daar op gebaseerd zijn, getoetst en waar nodig bijgesteld worden. Je hebt geen punt, je demonstreert wederom dat klimaatontkenners over het algemeen wetenschappelijke analfabeten zijn.

JoostdeV
JoostdeV22 sep. 2020 - 14:04

@ Loebkesman: Leuk archief dat je daar hebt aangeboord. Als je "energiebesparing 2020" intoetst kom je tientallen artikelen tegen uit de jaren 70, 80 en 90 waarin staat hoe we de uitstoot van broeikasgassen voor de toekomst kunnen verminderen. Hadden we maar....

Welp2
Welp222 sep. 2020 - 14:06

@Loebkesman Ik begrijp niet helemaal je punt. Je haalt een artikel van 1987 aan waarbij gesproken wordt over een verwachte zeespiegelstijging van 20 cm. Bedoel je daarmee dat ze toen ongeveer een factor 1.5 - 2 naast zaten (van 1993 t/m 2020 is de daadwerkelijke zeespiegelstijging 94 mm volgens NASA (1), wat uitkomt op ongeveer 10-12cm gerekend vanaf 1987). Ik weet niet precies wat "de klimaatmodellen" toen destijds als invoer gebruikten. Bedenk wel dat als ze met de toenmalige bevolkingsgroei gerekend hebben (ruim 1.8% per jaar in de jaren '80 (2) i.p.v. 1.3% over de periode 1987-2020), je al snel op een 20-30% hogere bevolking komt dan de daadwerkelijke bevolkingsgroei. Als er vervolgens met die bevolkingsaantallen is gerekend, levert dat al snel een grote foutmarge op. Naast dat heel veel effecten (inclusief terugkoppelingseffecten) ook nu nog vrij onduidelijk zijn. (1) https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ (2) https://www.worldometers.info/world-population/

Loebkesman
Loebkesman22 sep. 2020 - 19:07

Marinus Welnee, ik ben geen klimaatontkenner. Ik laat zien dat de voorspellingen destijds dezelfde waarden hebben dan de voorspellingen nu. Namelijk weinig. De realiteit laat keer op keer zien dat het klimaat haar eigen plan trekt en dat de zogenaamde wetenschappers paniekzaaiers zijn. Ik kijk graag in het archief om keer op keer te lezen dat niets van de voorspellingen zijn uitgekomen. Immers, de Malediven zijn er ook nog. An inconvenient Truth begrijpt u wel? Ik hang een andere kant van wetenschappers aan. Die zijn er ook. Conclusie: Wetenschap is ook maar een mening.

stokkickhuysen
stokkickhuysen23 sep. 2020 - 13:21

@Loeb Interessant wat Welp opmerkt, hoe zie jij dat? Als jij valse verwachtingen hebt, kun je dat dan bij iemand anders neerleggen? Alle 'klimaatwetenschappers' die ik heb gezien / gelezen komen allemaal met : dit modelleren is praktisch onmogelijk gezien de schaal en complexiteit van de factoren die een rol spelen. En dan kom jij met een artiekel, waar men idd hoger heeft ingeschat dan nu het geval is (als gezegd 1.5-2 keer) en dan vind jij dat onderbouweing dat klimaat dus maar een mening is. ik heb maar twee handen, dus het blijft bij een DFP

Loebkesman
Loebkesman23 sep. 2020 - 16:26

Stok “ en dan vind jij dat onderbouweing dat klimaat dus maar een mening is. ” Inderdaad.