Joop

Nederland meet met twee maten als het over corruptie en de rechtsstaat in Europa gaat

  •    •  
19-06-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
2281 keer bekeken
  •  
vrouwejustitiarechter

© cc-foto: Edward Lich

Oekraïne erkent tenminste zelf dat zij grote hervormingen zullen moeten doorvoeren om de corruptie tegen te kunnen gaan en een rechtsstaat te kunnen invoeren.

De Nederlandse regering heeft de afgelopen weken overal rondgebazuind dat Oekraïne eerst wat moet doen aan de corruptie en de rechtsstaat alvorens kans te maken op het kandidaat-lidmaatschap van de EU. Maar dat standpunt heeft Rutte IV nu verlaten. Ook Nederland gaat akkoord met een kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne.

Het zo benadrukken van het huiswerk dat Oekraïne eerst moet maken, veronderstelt dat corruptie en de rechtsstaat in de reeds toegetreden EU-lidstaten goed geborgd zouden zijn. Een verkeerde veronderstelling! Van EU-lidstaat Polen is bekend dat de rechtsstaat in dat land aanzienlijk erodeert en onder druk staat. Maar niet alleen in Polen staat de rechtsstaat onder druk.

Iedere buitenlander die ooit te maken heeft gehad met het Spaanse rechtssysteem weet dat de kwaliteit van die rechtsstaat en de mate van corruptie in dat land zich bewegen op een uiterst bedenkelijk niveau. Zeker ten opzichte van wat wij in Nederland gewend zijn. Tenminste als we de toeslagenaffaire en andere affaires bij de belastingdienst even buiten beschouwing laten.

Nederland meet duidelijk met twee maten als het gaat om het bekritiseren van Europese landen die het niet zo nauw nemen met de mate van corruptie en een ondermaatse rechtsstaat. De landen die al lid zijn geworden van de EU worden anders behandeld dan de kandidaat-leden en landen die nog geen kandidaat-lid zijn.

Ik spreek uit ervaring voor wat ik aan den lijve heb waargenomen in Spanje. Die ervaring was voor mij echt schrikken als voormalig Nederlands advocaat die als buitenlander te maken kreeg met het Spaanse rechtssysteem in een civielrechtelijke kwestie: namelijk een ingediende klacht over een ernstig zorgincident.

Die klacht over een zorgbehandeling werd naar Spaans recht gekwalificeerd als aantasting van de persoonlijke eer van de eigenaar van een Spaans ziekenhuis: een misdrijf waar 6 tot 12 maanden gevangenisstraf op staat. In de dagvaarding werd de klacht volledig ontkend en slechts gesteld dat er niets was gebeurd. Mijn eigen ingehuurde Spaanse advocaat adviseerde mij tot mijn verbazing,  om erger te voorkomen, om volledig akkoord te gaan met het voorgedragen absurde schikkingsvoorstel.

Ik zou de klacht moeten intrekken en erkennen dat ik ten onrechte had geklaagd. Dan zou er geen strafvervolging plaatsvinden. Het intrekken van de klacht heb ik onder die dwang dan ook uiteindelijk gedaan. In de naïeve veronderstelling dat de Nederlandse overheid hier later in Nederland wel werk van zou maken. Dat bleek een ijdele hoop.

De Nederlandse ambassade moest als onderdeel van de schikking een afschrift ontvangen van de onder dwang afgelegde schriftelijke valse verklaring dat de klacht door mij ten onrechte was ingediend. Zij was derhalve op de hoogte van deze affaire, maar deed er vervolgens in het geheel niets mee!

Volstaan werd met een  mededeling van de ambassade dat Nederland zich niet kan bemoeien met interne aangelegenheden in Spanje. Daarbij volledig voorbijgaand aan het feit dat ik als Nederlander en EU-ingezetene toch moet kunnen vertrouwen op bescherming van mijn eigen overheid als in een andere EU-lidstaat een corrupte rechtszaak tegen een Nederlandse ingezetene wordt gevoerd.

Nader onderzoek bij kritische Nederlandse journalisten en werkzame Nederlandse advocaten in Spanje bevestigen mijn hard oordeel over het Spaanse rechtssysteem, de hoge graad van corruptie en het democratisch gehalte van de Spaanse samenleving.

Spanje staat hierin binnen de EU zeker niet alleen. Corruptie en een belabberde rechtsstaat komen in meer EU-lidstaten voor. Dat weet de Nederlandse overheid en zij houdt wijselijk haar mond  als Nederland economisch profijtelijke zakelijk banden onderhoudt met die landen.

Het zou Rutte IV dan ook sieren om voortaan met een meer gematigde toon Oekraïne te bekritiseren als het gaat om corruptie en een rechtsstaat. Oekraïne erkent tenminste zelf dat zij grote hervormingen zullen moeten doorvoeren om de corruptie tegen te kunnen gaan en een rechtsstaat te kunnen invoeren.

Spanje, Polen en andere EU-lidstaten die in opspraak zijn vanwege corruptie en een onder druk staande rechtsstaat, ontkennen dat feit vaak ten stelligste. Waarbij Nederland voor het gemak wegkijkt als die houding gunstig is voor de handelsbetrekkingen met die betrokken EU-lidstaten.

Over hypocriet Nederlands buitenlands beleid gesproken!

cc-foto: Edward Lich

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (14)

Markzelluf
Markzelluf20 jun. 2022 - 12:17

Uit niets blijkt dat de beschuldigingen van Kerstholt richting de Spaanse rechtsstaat, juist zijn. Wie iets beweert, bewijst, in een rechtsstaat. Dat zou hij als jurist toch moeten weten. Daarnaast, ook al klopt het mogelijk dat de Spaanse rechtsgang ook niet helemaal eerlijk is, wat zegt dat dan over de Poolse? Daar wordt binnen de EU en door veel deskundige juristen met grote zorg naar gekeken. Er is ook hard bewijs dat het daar niet goed zit. Het is dus helemaal terecht dat Nederland zich daar boos over maakt. Zijn er over Spanje ook van die grote zorgen? Of leven die alleen bij Kerstholt en omgeving? Gek genoeg zijn er mensen - behalve Kerstholt is Panthera er ook zo'n een - die een (vermeend) probleem in een ander land gebruiken om schande over Nederland te spreken. Nederland verandert de wereld niet goed genoeg, vinden ze. Nou, daar heb je wat aan.

Panthera
Panthera20 jun. 2022 - 8:54

Het met twee maten meten, is een Nederlands handelsmerk op tal van gebieden waar jij al vaker op gewezen hebt Antonie, en terecht overigens. Het onderscheidt wat wordt gemaakt op onze woningmarkt bij verschillende inkomensgroepen, of bij de aanvraag voor een Wia-uitkering wat dat betreft, of ongelijke behandeling als het om vermogen/inkomen gaat, en zo nog tal van zaken.

FreddyvD
FreddyvD20 jun. 2022 - 6:31

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Paul Spijkers
Paul Spijkers19 jun. 2022 - 21:30

De schrijver is verrast dat het eene land het andere niet regeert. Dat men met verschillende maten meet in verschillende situaties is niet echt vreemd. Die kreet word steeds op koppen gezet terwijl het niet meer dan logisch en gepast is. Dat heet ethiek. Dat kan de pers en de onderbuik natuurlijk niet schelen, daar gaat het over kliks en verlekkering. De werld is niet overal perfect en je kan Rutte niet de schuld geven van wat je in Spanje is gebeurt.

PGS
PGS19 jun. 2022 - 18:58

Met zo'n staat van verdienste zou het de EU sieren om wat minder hard te roepen betreffende recht en gerechtigheid aangezien zij zelf een duidelijk voorbeeld is van "doe wat ik zeg, niet wat ik doe".

Joop  den Uil
Joop den Uil19 jun. 2022 - 16:48

We zitten op een glijbaan ... terug niet meer mogelijk. Corrupt is het nieuwe normaal.

Kuifje3
Kuifje319 jun. 2022 - 16:28

In ons eigen “gave” land is het ook niet meer zo geweldig qua rechtstaat. Rechters stemmen openlijk D66 en ook in de RvS is deze club best wel sterk vertegenwoordigd. Dat hoeft niet zo’n probleem te zijn als er niet tegelijk best veel vreemde zaken aan de hand zijn hier. Onze eigen MP dreigt de belangrijkste oppositiepartij te minimaliseren en prompt worden er tot twee keer toe procedures tegen de leider van die partij opgestart. Bij de eerste zelfs tegen de zin van het OM in. Overigens vond ook ik dat de “minder minder minder” oproep best wel veel te ver ging, maar de gretigheid waarmee onze rechtstaat de vervolging aanging met zelfs voorbedrukte aangifteformulieren geeft te denken. Nog erger vind ik eigenlijk nog de rol van onze rechters in de toeslagenaffaire. Ooit was je onschuldig in dit land tot het tegendeel bewezen was. Bewijsstukken werden volledig zwartgelakt ingeleverd bij de rechter en nog geaccepteerd ook als bewijs. Het hoogste college in dit land liet de burger keihard vallen in plaats van datgene te doen waar ze voor is aangesteld, namelijk RECHTspreken. Kon de burger in het verleden nog rekenen op rechtsbijstand, ook deze is peperduur geworden en daardoor in feite niet meer voor de gewone man weggelegd. Tot slot: kijk naar de box3 affaire waar mensen die de overheid WEL vertrouwden kunnen fluiten naar het geld waar ze recht op hebben. Ook hier een bijzonder merkwaardige uitspraak van de rechter.

1 Reactie
Zandb
Zandb20 jun. 2022 - 6:48

Kuifje Vreselijke onzin, ik citeer: "Rechters stemmen openlijk D66.....". Behalve dat u alleen maar suggereert, dat er geen sprake kan zijn van een rechtsstaat, wanneer rechters 'openlijk (????)' D66 stemmen is helemaal niet bekend wat rechters stemmen. Ooit (2010) is er een onderzoek geweest, onder AANKOMENDE magistraten, dat uitwees dat van die AANKOMENDE magistraten die anoniem wilden vertellen * waar ze op stemden, D66 veel vaker werd verkozen dan dat bij andere kiezers het geval was. * Onduidelijk is bv het aantal deelnemers.

tinekea2
tinekea219 jun. 2022 - 10:44

Goeie bijdrage. Dus als ik het goed begrijp, wordt er beweerd dat omdat er in de EU al werk genoeg te doen is omtrent corrupte, dat we dus maar elke land dat corrupt is toe moeten laten in de EU? We mogen geen kritiek hebben op de corruptie in Oekraine?

2 Reacties
Karingin
Karingin19 jun. 2022 - 21:02

Dat staat er niet. Maar zo hoog van de toren blazen als Nederland doet is gewoon bull shit- niet alleen andere EU-landen maken er een zootje van, ook hier is het zo langzamerhand voor veel mensen onmogelijk om hun recht te halen. En bescherming van de overheid kun je al helemaal shaken

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert20 jun. 2022 - 8:51

@ Karingin - gelijk heb je. Onze overheid beschermt ons niet. Ze is daarmee een wrede grap geworden, i.e. een roversbende met een bourgeois gezicht. In een werkende democratie zijn de burgers samen de overheid, die belichaamd wordt in gekozen volksvertegenwoordigers. Maar als wij zelf de overheid zijn, hoe is het dan dat de overheid ons aan het lot overlaat, de zwaksten onder ons laat verrekken? Dit kan niet, het is een tegenspraak. Bewezen: we hebben geen democratie meer.

oxtan
oxtan19 jun. 2022 - 9:57

ah, kijk. Daarom heeft dhr Kerstholt altijd negatieve berichten over Spanje, eigen belang, een zakelijk conflict. Dank, eindelijk begrijp ik het. Mooi argument: "Tenminste als we de toeslagenaffaire en andere affaires bij de belastingdienst even buiten beschouwing laten", die dingen zijn bij ons ongelukjes, bij de rest is het stelselmatig. Hier hebben mensen steeds beter toegang tot hun recht, toch? Of was de sociaaladvocatuur ook niet iets minder geworden? Wat doet dat met de rechtstaat in een land als alleen vermogenden toegang tot het rechtsysteem hebben? Verder: pas herontdekken mensen dat Europa geen continent is maar een schiereiland van Azië. Polen en Hongarije worden waarschijnlijk niet aangepakt, want te belangrijk tegen Rusland. En dat de EU een koopmansstructuur is is. Het systeem werkt perfect, alleen niet voor de burger. Nu niet huilen, a.u.b.

3 Reacties
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa19 jun. 2022 - 12:19

Doordat ze de sociaal advocatuur afgeschaft hebben, hebben ze eigenlijk de rechtstaat afgeschaft. Arme mensen, kunnen hun recht niet halen en zijn vogelvrij verklaard. Wat de VVD wel prettig vind, want dan kunnen grote bedrijven en verhuurders lekker jagen op mensen, ongehinderd en zich verrijken.

GeenProbleem
GeenProbleem19 jun. 2022 - 18:15

'Daarom heeft dhr Kerstholt altijd negatieve berichten over Spanje,' Zijn die negatieve berichten dan onjuist?

oxtan
oxtan21 jun. 2022 - 12:12

@GeenProbleem, ja, regelmatig, als het over Spanje gaat dan zo goed als altijd. Het valt op.