Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nederland kan niet meer wegkijken

  •  
21-09-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
120 keer bekeken
  •  
23670012241_846a5c4099_o

© cc-foto: Roel Wijnants

Extreem laag vertrouwen van moslims in de politie moet reden zijn voor directe actie
Dooor: Jair Schalkwijk en Dionne Abdoelhafiezkhan
Het Europese Agentschap voor grondrechten (het Fundamental Rights Agency) deed onderzoek naar vertrouwen en discriminatie bij moslims in Europa. Nederland komt er het slechtste van af.
Moslims in Nederland Volgens het CBS stijgt het percentage moslims in Nederland licht. Ongeveer 5% van alle volwassenen in Nederland noemt zich moslim, blijk uit een jaarlijkse enquête onder ongeveer 100.000 van mensen ouder dan 15. Als je dat omrekent naar de totale bevolking kom je op ongeveer 850.000 moslims.
Achtergrond onderzoek De enquête is vorig jaar afgenomen bij 10.527 personen die zich als moslim identificeren en werd gehouden in vijftien EU-lidstaten: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Malta, Nederland, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Enkele resultaten Europese moslims zijn de afgelopen tien jaar somberder geworden over hun positie in de maatschappij. Vooral moslims in Nederland ervaren in toenemende mate discriminatie. “Op de arbeidsmarkt hebben moslims hun achternaam tegen, op straat hebben ze te maken met etnische profilering door de politie, reageren ze als huiszoekende op een woning dan worden ze gepasseerd” , schrijft de Volkskrant. Van de ondervraagden zegt 17% in de afgelopen vijf jaar gediscrimineerd te zijn. In 2008, toen het FRA voor het eerst een dergelijk onderzoek onder Europese moslims verrichte, zei 10 procent van hen gediscrimineerd te zijn op religieuze gronden.
In Nederland zegt nu 30 procent van de moslims dat ze in de afgelopen vijf jaar wel eens benadeeld zijn vanwege hun religieuze overtuiging. Dat verschil tussen Nederlandse moslims en de gemiddelde Europese moslim komt ook terug in het gevoel van verbondenheid dat moslims hebben met hun Europees thuisland. Het gemiddelde is 4,1 op een schaal van vijf. Nederlandse moslims geven hun gevoel van verbondenheid met Nederland echter een 3,4. Dat kan volgens FRA-onderzoekers te maken hebben met het feit dat Noord-Afrikaanse moslims in Nederland meer dan gemiddeld het idee hebben etnisch geprofileerd te worden door de politie.
Met betrekking tot etnisch profileren Met betrekking tot etnisch profileren staat in de resultaten dat 32% van de Marokkaans-Nederlandse moslims in de afgelopen vijf jaar door de politie gestopt is. Over de laatste politiecontrole zegt 64% dat er sprake was van etnisch profileren. Van de Turks-Nederlandse moslims is 28% in het afgelopen jaar gestopt. Daarvan zegt 42% dat er bij de laatste politiecontrole sprake was van etnisch profileren.
plaatje-1
Gemiddeld in heel Europa is 16% van de moslims gestopt door de politie in de afgelopen 5 jaar. Bijna de helft van de respondenten (42%) zegt dat ze gestopt zijn vanwege hun migratieachtergrond.
Het vertrouwen van moslims in de politie is in Nederland het laagst van alle landen, zie onderstaande grafiek.
plaatje-2
Het is tijd dat de politie alle onderzoeken op een rijtje zet, z’n knopen telt en de burger serieus gaat nemen. Alle rapporten wijzen in dezelfde richting: mensen met een migratieachtergrond willen niet bij de politie werken ( rapport Motivaction ), ze hebben minder vertrouwen in de politie ( CBS ), ze worden vaak gestopt zonder dat daar een objectieve rechtvaardiging voor is ( Landman ), er is geen extern toezicht op de politie ( WODC rapport ), agenten die elkaar niet aanspreken is de leitcultur binnen de politie ( onderzoek naar de Centrale Ondernemingsraad van de politie ).
– Er is inmiddels te veel gerechtvaardigde twijfel aan de eerlijkheid en rechtvaardigheid van politiecontroles. Van burgers mag niet langer gevraagd worden dat zij vertrouwen in de integriteit van de politie. De politie moet systematisch monitoren wie er wordt gestopt en wat de effectiviteit daarvan is.
– Er is aandacht nodig van de gemeenteraden voor het achterblijvende vertrouwen in de politie onder moslims en mensen met een migratieachtergrond. In mei 2017 concludeerde het CBS dat het vertrouwen in de politie toeneemt – nu blijkt dat het CBS een blinde vlek heeft. Het wordt tijd dat gemeenteraden (een hoge mate van) tevredenheid over de politie opnemen in het Integrale Veiligheidsplan (IVP) dat eens in de vier jaar gemaakt wordt en meer specifiek vragen we om op te nemen: dat burgers met een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ even tevreden zijn over de bejegening bij het laatste politiecontact en evenveel vertrouwen hebben in de politie als ‘autochtone’ inwoners.
Dit artikel verscheen ook bij Control Alt Delete
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (45)

Krieg
Krieg24 sep. 2017 - 16:11

Discriminatie vinden we natuurlijk allemaal vervelend, dat moet stoppen. Wel kan men ook een keer kijken naar wat er wél goed gaat in Nederland, en wat men wél heeft bereikt, in plaats van altijd kijken naar wat er niet goed gaat.

FrankTreur
FrankTreur23 sep. 2017 - 6:48

@cubert20 Het is mijns inziens helemaal niet goed dat werkgevers die slechte ervaringen hebben met een bepaalde minderheid sollicitanten uit die groep op voorhand afwijzen. Een individu uit die "slechte" groep kan namelijk in tegenstelling tot al zijn groepsgenoten wèl van goede wil zijn. Zo iemand afrekenen op de eigenschappen van zijn groepsgenoten is puur onrecht jegens dat individu. Wat jij doet leidt ertoe dat individuen nooit hun groep zullen kunnen ontgroeien. Hoe goed je ook je best doet, het gaat je niet helpen als je een bepaald type naam hebt. Jouw houding frustreert persoonlijke inzet e en goede wil. Als veel werkgevers zich zo opstellen dan zal elke Marokkaan van goede wil door schade en schande leren dat de samenleving hen toch niet wil. Tja, wat gaat er dan van integratie terecht komen denk je ? Afgezien van het morele probleem van onrecht gaat de samenleving er ook aan kapot.

1 Reactie
punt2
punt223 sep. 2017 - 15:03

In een ideale wereld zou deze stelling kloppen en zouden werkgevers dat ook niet moeten doen. Nieuwe werknemers moeten ingewerkt worden en dat kost geld ( tijd) wanneer een werkgever dus een keus heeft tussen enerzijds slechte ervaringen of anderzijds goede ervaringen uit het verleden .... zal de keus toch echt op de laatste groep vallen.

Johan P
Johan P23 sep. 2017 - 3:07

Pffff.. veel reacties hier gelezen, maar is de racisme kaart ook een vrijkaart om je niet te gedragen ofzo? Ik wil niet vervelend zijn, maar we leven in een multiculturele samenleving. Deze ik ook niet mislukt en dat is maar goed ook. Echter om haar werk goed te doen, moet de politie nu eenmaal profileren. Zo worden hele groepen jongeren continue in de gaten gehouden of zelfs weggejaagd omdat statistisch gezien zijn voor overlast kunnen gaan zorgen, zelfs al chillen ze alleen maar. Dit geldt ook voor hele groepen bikers, die al snel het label outlaw bikers opgeprikt krijgen. Ik hou deze site al een tijdje in de gaten en zie ook al dat bankiers een label opgeprikt krijgen en financieel succesvolle mensen al helemaal. Dit komt niet omdat we bijvoorbaat een hekel hebben aan jongeren, bikers, bankiers of rijke mensen, maar omdat statistisch gezien de kans groot is dat de vooroordelen waar zijn. Dit probleem hebben we ook met mensen van bepaalde afkomst. Met uitzonderingen die de regel bevestigen hebben agenten echt geen hekel aan Noord Afrikaanse mensen of mensen uit de Antillen en eerlijk gezegd denk ik ook wel dat ze er van balen als ze zo iemand terecht moeten oppakken, maar de kans is nu eenmaal groter dat als zo'n ventje van 18 in 1 of andere dikke vette spiksplinternieuwe Mercedes of BMW rijdt er niet helemaal eerlijk aan is gekomen. Heeft niets met discriminatie te maken, zijn gewoon cijfertjes hoor.

weggepest-op-joop.nl
weggepest-op-joop.nl22 sep. 2017 - 18:23

Ik woon in een prachtige en gezellige wijk met heel veel mensen met een migranten achtergrond. Die gezelligheid en drukte zorgt ervoor dat er hier soms wel eens wat gebeurd, en dat de Politie daarom wat vaker patrouilleert. Ik snap best dat sommige staartschoffies daar een ander gevoel bij hebben. Maar ik wordt toch liever zo af en toe door een agent aangesproken dan dat de mores van de straat over de buurt gaat heersen enkel omdat de Politie van sommigen ook oudjes moet controleren om vooral politiekcorrect te zijn.

punt2
punt222 sep. 2017 - 13:31

Ik lees hier veel over de problemen, maar over de oorzaken lees ik weinig. wanneer ik daar met enige nuance aandacht voor wil hebben komt het niet langs de redactie, wat mij bevreemd want ik schrijf niets anders dan wat vrij in de pers is te lezen, alleen ik zet het bij elkaar. Ik lees over een job-coach die kinderen naar een stageplaats moet begeleiden en moeite heeft met kinderen te plaatsen met een bepaalde achtergrond, later zegt deze coach dat er werkgevers zijn met slechte ervaringen die deze willen voorkomen en daardoor een bepaalde voorkeur uitspreken over de afkomst van stagiaires. Ik lees over het hoge percentage van jongeren met een bepaalde achtergrond die met justitie in aanraking zijn gekomen. Dat er een grote groep jongeren met een criminele achtergrond in grote, dure auto's rijden die niet bij deze leeftijd vaak voorkomen , daar mag een agent niet op controleren want dat is etnisch profileren. Het constateren van een verschrikkelijk feit, wat discriminatie is, zegt niets zonder de werkelijke achtergronden daarbij te onderzoeken. Bijvoorbeeld men spreekt schande over het lage aantal allochtonen bij de NOS, maar vergeten erbij te vertellen dat de NOS graag met meer allochtonen zou willen werken maar dat er te weinig beschikbaar zijn met de juiste papieren, die dus niet de wil hebben om deze richting op te gaan. In een ideale wereld mag je agent aanspreken op het feit dat hij/zij vaak een allochtone jongere controleert die in een te dure/grote auto rijden. Maar kijk dan ook naar de ervaring van deze agent en het percentage van "foute"bestuurders.

6 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2017 - 17:23

@ Rob Roy Het probleem is dat jouw betoog gebouwd is op racisme en discriminatie. Je bent niet bezig een probleem te analyseren en op te lossen, je bent bezig een legitimering te zoeken voor je eigen racistische opvattingen. Dat is de oorzaak van het probleem en daar moet de discussie over gaan. Niet over de wens van de Nos om allochtone medewerkers te hebben, niet over de hogere criminaliteit onder jongeren met een Marokkaanse achtergrond en niet over radicaliserende moslims die aanslagen plegen. Er is namelijk niemand die die feiten ontkent. Of ze zich goed of slecht gedragen jij wil ze sowieso niet. Het probleem is dat de jongeren die zich goed gedragen worden behandeld als misdadigers. Dat bewijs ligt stapels hoog opgetast. Maar het wordt ontkent, een goed opgeleide jongen van Marokkaanse afkomst die moslim is en verder gewoon aan het werk wil, komt bijna niet aan de slag. Al meer dan 20 jaar arbeidsmarktonderzoek laat dat zien. Een jongen die niet crimineel is en niets heeft met de radicale islam heeft in sommige regio's geen enkele kans op een stageplaats bij zijn MBO en in ieder geval minder dan zijn witte klasgenoten. Die moslims worden weggezet als tweederangs burgers. Alleen bij hele grote bedrijven en bij allochtone ondernemers kunnen allochtone jongeren stage plaatsen vinden. Maar de reactie daarop is exact wat jij hier doet. Namelijk het ontkennen dat er iets goed fout zit en beweren dat het allemaal hun eigen schuld is. Kortom mensen die denken zoals jij, die zijn het probleem. En gezien je tekst komt er geen oplossing want dat wil je niet. Het gevolg is dat onze samenleving steeds verder polariseert. Maar ik denk dat je daar ook bewust voor kiest.

punt2
punt222 sep. 2017 - 19:51

@Daan Ouwens, ik zie veel allochtonen werken, in allerlei functies. Middenkader, hoger kader en noem maar op, oud collega van mij is van Marokkaanse afkomst en is een hoge manager bij een leasebedrijf. Dat jij mij racistisch noemt is jouw mening die weliswaar nergens een gegronde basis vindt maar je hebt recht op jouw mening. Mijn verzoek is heel makkelijk te faciliteren, doe nou eens een grondig onderzoek naar het racisme, naar de oorsprong en dan kan men ook zoeken naar echte oplossingen. Het simpelweg noemen van racisme met een aantal voorbeelden zegt erg weinig. Zoals ik al eerder zei ken ik een aantal Marokkaanse mensen op hogere posities, met goede opleidingen. Ik ken zelfs recruiters van Marokkaanse afkomst, die al jarenlang succesvol bouwen aan hun carrière. Maar ik hoor en lees ook de minder succesvolle verhalen. Maar ook de ervaringen van werkgevers en hun terughoudendheid. Het polariseren komt in deze ( om het persoonlijk te houden) van jouw kant, de onmogelijkheid van jou om het in een breder perspectief te bekijken en alles wat afwijkt van jouw beeld direct alszijnde racistisch te benoemen. Alles wat vastligt in jouw beeld is duidelijk en alles daarbuiten is fout. Mijn verzoek aan jou zou zijn om toch eens met een onbevooroordeelde blik te kijken naar waar deze discriminatie vandaan komt, waar ligt nu de werkelijke reden en waar ligt de oplossing, kijk eens buiten jouw blikveld. Daarmee wil ik niet zeggen dat je geen recht hebt op jouw mening, alleen dat met een objectieve bredere blik Een zuivere discussie kan plaatsvinden om tot echte oplossingen te komen.

Loebkesman
Loebkesman22 sep. 2017 - 20:54

@DaanOuwens. Je gooit direct de deur dicht door Rob Roy uit te maken voor racist terwijl hij met enkele feiten komt. Je draait door jouw wensdenken het oorzaak en gevolg om. Tja...

marcelhermus
marcelhermus22 sep. 2017 - 21:07

@daanouwens. Kijk ook naar voetbalsupporters, hier gebeurt precies hetzelfde. Zijn alle feyenoord supporters tuig? Nee natuurlijk niet, maar ze mogen niet naar lazio. Is het een probleem dat bijvoorbeeld alle Marrokanen worden aangesproken op gedrag van een paar? Ja natuurlijk, maar dat los je niet op door te zeggen je mag niet meer discrimineren. Deze oplossing moet van 2 kanten komen. 1 een politie die net een beetje minder moet profileren. 2 In dit voorbeeld een Marrokaanse gemeenschap die ervoor zorgt dat er van hun kant ook minder gebeurd. Je kan niet verwachten dat de politie ziet dat bepaalde misdaden door een bepaalde groep wordt gepleegd hier niet op in gaat. Als er joegoslaven worden vermoord zijn de eerste verdachten joegoslaven.

Jo4Hanna
Jo4Hanna22 sep. 2017 - 23:46

Leest alstublieve eerst het boek 'The Racial Contract' van Charles W. Mills

Hannes82
Hannes8223 sep. 2017 - 19:24

@daan: hou nou eens een keer op. [Het probleem is dat jouw betoog gebouwd is op racisme en discriminatie. Je bent niet bezig een probleem te analyseren en op te lossen, je bent bezig een legitimering te zoeken voor je eigen racistische opvattingen. ] Rob Roy houdt een keurig genuanceerd verhaal, wat weliswaar niet aansluit bij jouw wereldbeeld, maar gewoon logisch is en hout snijdt. En hij is meteen in jouw ogen een racist. Uitermate zwak en zo langzamerhand ook vrij ergerlijk. Je slaat alles dood en dat is zonde voor dit forum.

FrankTreur
FrankTreur22 sep. 2017 - 12:59

Volgens mij moet je profileren als politieagent. Anders kun je de facto niks opsporen zonder hele duidelijke aanwijzingen. Het is een feit dat bepaalde etnische groepen in bepaalde delicten oververtegenwoordigd zijn. De politie moet de daders van die delicten opsporen, en graag zo efficiënt mogelijk. Nee, het echte probleem ligt bij etnisch profileren door werkgevers. Die kunnen niet zeggen dat een individu ongeschikt is door zijn afkomst. Die profileerders zitten WEL fout.

1 Reactie
marcelhermus
marcelhermus22 sep. 2017 - 21:16

Frank ik ga ervan uit dat je het goed bedoeld, maar je weet dat de meeste mensen gewoon simpel redeneren en uitgaan van het logische. Als ik een werkgever zou zijn en ik zou meer als 100 sollicitatiebrieven binnen krijgen dan is het eerste waar ik naar kijk onder andere het CV. Hier dichtbij ligt dan bijvoorbeeld zijn naam. Oftewel ik ben al heel snel aan het discrimineren. Nee discrimineren is niet goed, maar iedereen zal het bewust of onbewust doen. Stel ik heb als werkgever een aantal problemen gehad met werknemers van een bepaalde etniciteit. Ben ik dan schuldig aan racisme als ik een sollicitant niet wil aannemen omdat hij/zij ook van deze etniciteit is. Ik zeg ook ja, maar toch zou ik zelf ook niet weten wat ik met zo`n kwestie moet.

Joop Schouten
Joop Schouten22 sep. 2017 - 9:32

'Vernederland.' (...)

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen22 sep. 2017 - 7:15

Ik heb het hier eerder aan snee gebracht en ik herhaal het hier nog eens. Ik heb een tijdje geleden gesproken met een agent over etnisch profileren. Hij zei, en ik citeer: "als je in een pooierbak rijdt, je kleedt als een pooier en je gedraagt als een pooier, dan behandel ik je als een pooier". Ter illustratie: ik heb een tijd lang een vrij - laat ik zeggen 'opvallende'- witte SUV gereden. Dat heeft mij toen de nodige aandacht van de politie opgeleverd die ik daarvoor niet kreeg....

5 Reacties
Wittemuis
Wittemuis22 sep. 2017 - 9:47

Wat wilt u ermee zeggen ? Is nu die agent fout of de beleidsbepaling ?

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen22 sep. 2017 - 13:42

@Wittemuis De agent op straat maakt een inschatting op basis van geslacht, gedrag, locatie, tijdstip en uiterlijkheden. Als het er verdacht uitziet, dan is er meestal ook daadwerkelijk wat loos. Dat is uiteraard géén exacte wetenschap, maar ervaren agenten zitten er zelden naast. Ik wil schrijvers dezes er op wijzen dat uit onderzoek van het CPB uit 2012 blijkt dat maar liefst 65% van Marrokaanse jongeren ergens tussen zijn 12e en 23e levensjaar als verdachte wordt aangehouden. Dus niet slechts staande gehouden, maar rechtstreeks in verband gebracht met een crimineel feit. Dat er etnische groepen zijn die een oververtegenwoordiging in de criminaliteit kennen, daar kan de betrokken agent niet zoveel aan doen. Dat dit als resultante heeft dat personen uit deze groep vaker staande worden gehouden omdat ze als (jonge)man door hun gedrag, de plek waar ze zich bevinden, het moment van de dag, de manier waarop ze zich kleden, of de bak waarin ze rijden als 'nader te onderzoeken' worden aangemerkt is logisch. Dat heeft niets met etnisch profileren te maken, maar alles met nuchter politiewerk. Ik zie dan ook niet in wie of wat hier 'fout' zou moeten zijn.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak222 sep. 2017 - 13:51

Nee, hij wil een onderzoek naar het type auto's dat geprefereerd wordt door criminelen met een witte boord, om zo de pakkans te verhogen.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen22 sep. 2017 - 14:45

@Klaas Vaak: Helaas voor u, maar witte boorden criminelen onderscheiden zich van de ordinaire straatcrimineel doordat dezen zich in uiterlijk juist in (bijna) niets onderscheiden van een gemiddelde bankmedewerker/ ondernemer, vandaar de naam 'witte boorden crimineel'. Dit tuig dient op een andere manier opgespoord te worden. Helaas is onze politie daartoe slechts zeer beperkt in staat door het onvoldoende fiscale kennis en gebrekkig inzicht in de werking van BV constructies en vastgoedtransacties. De FIOD ontbreekt het dan weer aan menskracht....

Hannes82
Hannes8223 sep. 2017 - 19:17

Hear hear! Dat met die 65% heb ik overigens ook wel eens als argument gebruikt. Lastig om daar iets tegen in te brengen, maar men zal zich hier in allerlei bochten wringen om het toch te proberen. Let maar op :)

Wappie Kappie
Wappie Kappie22 sep. 2017 - 7:01

Dit lezende kan ik me niet onttrekken aan het idee dat de schrijver ergens in een veilige realiteitvrije bubbel verkeerd. Diezelfde CBS heeft cijfers over de veroordeelde criminelen en hun achtergrond. Het onderzoek naar de integriteit bij de politie heeft ook een cijfer opgeleverd over de integriteitsschendingen bij mensen met een allochtone achtergrond. Het onderzoek van Motivaction geeft ook een percentage over mensen met een allochtone achtergrond en die denken niet door de screening van de politie te kunnen komen. Ook geeft het onderzoek een tweede, hier niet genoemde, reden waarom allochtonen niet bij de politie willen werken. Het raport over etnisch profileren een beeld zien dat hier goed besproken wordt: https://www.youtube.com/watch?v=40t-1rgfL7s Zullen we daar ook eens over schrijven?

Kees Halt3
Kees Halt322 sep. 2017 - 6:51

Misschien toch eens uitleggen waarom wij in Nederland bijzonder onderwijs hebben. Dat komt dus omdat (religieuze) sektes ieder voor zich hun eigen sprookje superieur vinden. Het elite onderwijs van D66, de relischolen van hervormden, gereformeerden, katholieken, moslims etc. etc. Met maar 1 doel, in de eigen kring elkaar en hun oppergod bejubelen en vooral die inferieure ander buitensluiten. Dat gaat al eeuwen zo dus niks nieuws onder de zon. Behalve dan de elite en islamscholen, beiden betrekkelijk nieuwe loten aan de stam van bijzonder verderf. Ziedaar de oorzaak van de huidige oprispingen. Wen er maar aan. Met politieke ''progressieve'' partijen als D66 gaat het nog heel lang duren voordat alle kinderen naar hetzelfde openbare onderwijs gaan. https://d66.nl/standpunt-over/modern-onderwijs/

5 Reacties
spagaat
spagaat22 sep. 2017 - 7:29

U heeft uw bijdrage vermoedelijk onder het verkeerde topic gepost. Deze gaat over etnisch profileren, niet over onderwijs.

Paddy3
Paddy322 sep. 2017 - 8:54

Waarom moet iedereen naar dezelfde eenheidsworst? Veel bijzonder onderwijs blijkt van betere kwaliteit te zijn dan het openbare. Op veel bijzonder onderwijs is het religieuze aspect ook maar een onderdeel en lang niet zo overheersend als jij denkt dat het is.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen22 sep. 2017 - 11:25

[Veel bijzonder onderwijs blijkt van betere kwaliteit te zijn dan het openbare. ] Dat is misschien vakinhoudelijk waar. maar daar valt iets aan te doen. Wat zeker ook zo is is dat je op een openbare school leert hoe je moet denken en op een religieuze school leert wat je moet denken op het gebied van levensbeschouwing. En dat levert nagenoeg onherstelbare schade op. Daar valt niets anders aan te doen dan een stop op religieus onderwijs, en dus een einde aan bijzondere scholen.

Klaas Vaak2
Klaas Vaak222 sep. 2017 - 13:46

Niemand wil het bijzonder onderwijs verbieden, maar ouders die hun kinderen op die manier willen -laten- indoctrineren zouden daar toch op zijn minst zelf voor moeten betalen.

Lozerech
Lozerech22 sep. 2017 - 13:55

"Veel bijzonder onderwijs blijkt van betere kwaliteit te zijn dan het openbare" Waar blijkt dat uit dan?

Inspector Gadget
Inspector Gadget22 sep. 2017 - 4:26

"Nederland kan niet meer wegkijken" Toch is dat wat we gaan doen :) Je kunt met meer bewijzen komen de feiten nog meer bevestigen, maar die feiten zijn al langer bekend en er gebeurt niets. Daaruit kun je concluderen dat de mensen in het torentje dit probleem niet als probleem zien.

4 Reacties
RobSon2
RobSon222 sep. 2017 - 6:54

@Inspector Gadget, Hoe zijn dit 'bewijzen'? Er wordt gevraagd aan moslims (en alleen aan die groep) of ze etnisch geprofileerd worden. Het gaat dus om een gevoel. Dat valt nooit te bewijzen.

Philip Tielsen
Philip Tielsen22 sep. 2017 - 7:08

@RobSon 22 september 2017 at 08:54 Het probleem is nu net dat het gevoel veel belangrijker dan de werkelijkheid begint te worden. Dat is het in moderatie culturen al vele eeuwen.

Inspector Gadget
Inspector Gadget22 sep. 2017 - 8:12

@RobSon Gaat u mij vertellen dat u de bewezen feiten nu al bent vergeten? Nog geen paar maanden geleden is het bewezen dat zware criminelen die wit zijn, sneller aan een baan komen dan voorbeeld allochtonen. Dat is slechts het puntje van de ijsberg. Laten we even eerlijk zijn. Al krijgt u onweerlegbare bewijzen voor uw neus gedrukt, dan zult u alsnog manieren bedenken om het te ontkennen. Dat is nou eenmaal de aard van het beestje.

Paddy3
Paddy322 sep. 2017 - 8:55

De feiten en bewijzen die jij noemt zijn erg dun en stellen wetenschappelijk gezien niks voor. Dus ja, dat leidt dan niet tot verandering.

L.Brusselman
L.Brusselman22 sep. 2017 - 3:09

Vertrouwen in de politie ? Zo dom is toch niemand,of wel ?

4 Reacties
Wittemuis
Wittemuis22 sep. 2017 - 9:50

Morgen heb je ze wellicht hoog nodig kijken of je dan nog er zo over denkt, weet je mensen zoals jij zouden eens weekje mee moeten draaien . Wees maar blij dat zij er zijn .

Klaas Vaak2
Klaas Vaak222 sep. 2017 - 13:42

Je zou toch bijna denken dat je ze moet vertrouwen omdat je ze misschien ooit nodig hebt. Als het echt helemaal niet anders kan, dan maak je soms gebruik van ze.

L.Brusselman
L.Brusselman23 sep. 2017 - 7:59

"Morgen heb je ze wellicht hoog nodig kijken of je dan nog er zo over denkt" Dat weet ik wel zeker,

L.Brusselman
L.Brusselman23 sep. 2017 - 8:00

ThWil 22 september 2017 at 17:07 "Kijk voor de aardigheid eens programma’s als blik op de weg, de meldkamer, etc. Misschien dat je dan de andere kant ic de kant van de politie wat beter kunt zien. " Dus als ik naar bagger tv ga kijken verandert mijn overtuiging.?

Wittemuis
Wittemuis22 sep. 2017 - 0:54

Dienders worden niet goed van dit soort berichten , voelen zich niet begrepen . De allochtoon bepaalt in deze wanneer er etnisch is geprofileerd aan de desbetreffende diender is niks gevraagd . De werkvloer van de politie voelt zich niet begrepen. Als de ‘hogere legerleiding’ wil dat wij preventief fouilleren en patsers aanpakken dan doen wij dat, maar we krijgen stank voor dank. (Bron : https://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/13/de-agent-de-schuld-van-discrimineren-geven-is-hypocriet-a1526376 ) De bron is de moeite waard , het betreft een colum van hoogleraar B.Hoogenboom. Men moet niet bij een gemeenteraad zijn om het gedrag van agenten aan te pakken , bij de politiek , minister van Binnenlanse zaken met zijn staatssecretaris nemen het beleid door met de politietop . De agenten vullen de taken in . Dit heeft overigens niks met links of rechts te maken . Men weet allen nog dat de hele TK tijdens de debatten liet blijken dat de patsers in dikke BMW's behangen met goud hun gang konden gaan en hoe dat nu kon. Crime fighter, ex OvJ , de eikel van Teeven werd aangesteld en de dienders hebben dat nu gedaan . Van de 65000 politieambtenaren zitten natuurlijk ook lieden bij die beter postbode kunnen worden . Voor de velen goede dienders die voor een habbekrats hun werk met volle ziel en zaligheid invullen mag weleens met meer respect over worden gepraat . Spreek de politiek erover aan , zij bepalen het beleid. Zoals het nu gaat verwacht ik in de nabije toekomst dat ptts ook veelvuldig als in het leger gaat plaatsvinden binnen de politie gelederen. Stank voor dank , doe het lekker zelf .......

6 Reacties
RobSon2
RobSon222 sep. 2017 - 6:54

+1

rvb2
rvb222 sep. 2017 - 7:00

Ik hoor andere geluiden. Zo ken ik een stelletje, turkse man met keurig eigen bedrijf, joodse blonde vrouw met eigen bedrijf (hier laat ik opzettelijk het woord keurig weg). Als de man in hun jaguar rijdt wordt hij regelmatig aangehouden. Als de vrouw rijdt wordt zij vrijwel nooit aangehouden. Dat gaat dan toch wel opvallen.

Wittemuis
Wittemuis22 sep. 2017 - 9:46

RvB - wat is dat voor ander geluid dan ? Beleidsbepaling !!

KeesV3
KeesV322 sep. 2017 - 9:50

@rvb Dat valt zeker op. Wat mij ook opviel was dat ik vroeger - toen ik nog een jaar of 25 was - vaker werd aangehouden door douane/politie/portiers dan tegenwoordig. Toen was ik altijd de pineut, en mijn vriendin nooit. Tegenwoordig zijn de douanes op schiphol ook langer met mij bezig dan met mijn vrouw. Maar nu ik tegen de 50 loop, merk ik verder weinig van die verschillen. M.a.w. jonge mannen in de leeftijd 15-30 jaar worden vaker aangehouden dan vrouwen. Lijkt me logisch, de criminaliteit onder mannen is nou eenmaal hoger. Waarom zou het niet erg zijn als je profileert op geslacht en leeftijd en wel erg als het gaat om afkomst? Of mag de politie ook niet profileren op geslacht en leeftijd?

Inspector Gadget
Inspector Gadget22 sep. 2017 - 9:54

"Dienders worden niet goed van dit soort berichten , voelen zich niet begrepen . De allochtoon bepaalt in deze wanneer er etnisch is geprofileerd aan de desbetreffende diender is niks gevraagd" Uit uw reactie begrijp ik dat u iemand bent die het niet erg vind dat de slager zijn eigen vlees keurt. Overal zitten er goeie mensen tussen, maar dat is iets vanzelfsprekends. Wij moeten ons juist zorgen maken om de rotte appels. Die rotte appels zullen ervoor zorgen dat steeds meer appels gaan rotten.

KnorretjeBig
KnorretjeBig22 sep. 2017 - 10:27

@Rvb 1 op de 5 verdachten is vrouw. Zou dat soms dat een rol spelen? https://www.ad.nl/binnenland/crimineel-is-steeds-vaker-een-vrouw~a1663297/