Joop

Nederland is ook een paradijs voor de wapenindustrie

  •  
16-11-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
845 keer bekeken
  •  
16821097052_9fdbd561d7_c

© cc-foto: Guilhelm Vellut

6 van de 10 grootste wapenproducenten hebben een vestiging ons land.
De mislukte oorlog in Afghanistan laat het falen van de westerse interventiepolitiek zien. We hebben allemaal de beelden van de chaotische evacuatie uit Afghanistan nog voor ogen. Om nog maar te zwijgen over de 240.000 doden die in dat land gevallen zijn of de 2000 miljard dollar die de VS in die oorlog heeft gepompt. Maar naast een niet aflatende steun aan de permanente oorlogen van de VS is er nog een reden waarom onze defensiepolitiek moreel failliet is: Ons kleine landje speelt een enorme rol in de internationale wapenhandel.
De oorlogen in onder andere het Midden-Oosten gaan gepaard met een grote wapeneconomie. Vorig jaar werd er wereldwijd maar liefst 2000 miljard dollar uitgegeven aan wapens. En Nederland is dé spil in deze haast onzichtbare economie. Van elke 2 euro die in de wereld omgaat, loopt er 1 euro door ons land. Nederland is dus niet alleen een belastingparadijs voor multinationals die we allemaal kennen, maar ook voor de machtige wapenindustrie. 6 van de 10 grootste wapenproducenten hebben een vestiging ons land. Soms met niet meer dan een brievenbus om belasting te ontwijken.
De perverse mogelijkheid om via ons land flink aan vernietiging te verdienen is ook een drijvende kracht achter nieuwe episodes van de permanente oorlog. De mogelijkheid om eraan te verdienen is reden om te lobbyen voor de aanschaf van nieuwe wapens en het hebben van nieuwe wapens is een reden om nieuwe oorlogen te voeren.
De rol van Nederland gaat verder dan alleen die van een sjacheraar op de internationale wapenmarkt. Vanuit ons land worden er ook technologisch geavanceerde onderdelen gemaakt en geëxporteerd. We hebben een systeem met criteria voor exportvergunningen. Toch gebeurt het regelmatig dat Nederlandse producten gebruikt worden om mensenrechten te schenden.
Zo zijn Nederlandse communicatiesystemen voor tanks via de Verenigde Staten geëxporteerd naar Saudi-Arabië. Deze worden in de oorlog in Jemen gebruikt. Ook leverde Nederland pantserhouwitsers aan de Verenigde Arabische Emiraten en is inmiddels bekend dat deze in Jemen gebruikt worden. In 2011 leverde Damen Shipyards meerdere boten aan de Libische marine. Deze export kreeg een vergunning omdat het om civiele vaartuigen zou gaan. Inmiddels zijn de boten op beeldmateriaal opgedoken en zijn er toch wapens op de boten gemonteerd, waardoor ze geen exportvergunning hadden mogen krijgen.
De exportvergunningen zijn te ondoorzichtig voor een effectieve democratische controle. Dit moet veel transparanter. Bij een afgegeven vergunning moet duidelijk zijn om welk product het gaat, naar welk land het gaat en waar het voor gebruikt gaat worden. Omdat deze informatie ontbreekt is het niet mogelijk om te controleren of een deal moreel toelaatbaar is.
Nederland faciliteert dus wapenbedrijven financieel met het belastingparadijs, juridisch met te slappe exportcriteria en het voedt de honger naar wapens door deelname aan en met steun voor de permanente oorlog. Op deze weg raakt wereldvrede steeds verder weg.
We moeten af van deze moreel failliete defensiepolitiek. Belastingparadijs Nederland moet ontmanteld worden om wapenbedrijven niet langer te faciliteren in het ontduiken of ontwijken van belasting. De regels rond wapenexport moeten strikter worden, want wapens zijn geen bloemen. Bovenal moet de permanente oorlog stoppen. Conflicten worden in de VN opgelost.
Geen makkelijke taak. Maar willen we een veiliger wereld waarin iedereen in vrijheid kan leven, dan rest ons niets anders dan ons te ontworstelen aan een nodeloze wapenwedloop en een koude oorlog 2.0.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (22)

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin18 nov. 2021 - 11:00

Je zal de sp nooit horen over agressie van Rusland of China, een tijdje geleden dichtte Karabulut een hoofdrol toe aan de chinezen waar ik onpasselijk van werd, Afghanistan is mislukt omdat Biden er pardoes de stekker uit trok, een heel volk in de ellende, die kan het bij mij niet goed meer doen, empathie eindigt niet bij zijn landsgrenzen, de sp gebruikt pacifisme als wapen terwijl de sp alles behalve zachtzinnig is bij interne kwesties, pacifisme als vlag op een modderschuit, zelfs als er genocide dreigt geven ze niet thuis, ik denk dat Karabulut hemel en aarde heeft moeten bewegen om steun te verkrijgen van de fractie om de jezidi's van een wisse dood te redden, de Balkan had pech, de dogma's grijpen je naar je strot, het is waar dat Nederland een grote speler is in de wapenhandel maar dat is een andere kwestie.

Paul250371
Paul25037117 nov. 2021 - 10:08

Nederland is een roofstaat geleid door rovers, misdadigers en leugenaars die dood en verderf faciliteren om gigantisch winst te maken.

3 Reacties
Tony Bolloni
Tony Bolloni17 nov. 2021 - 11:30

Ik ging emigreren naar een beter land als ik jou was...

Frans Kwakman
Frans Kwakman17 nov. 2021 - 12:07

beste tony, je kunt ook trachten dit land beter te maken. Dat moet best mogelijk zijn want in mijn jeugd was er geen sprake van al dit wangedrag. Maar misschien jagen we jou daarmee weg.....

Eid
Eid17 nov. 2021 - 20:28

@Paul Ik mag hopen dat u in het buitenland woont. Wat een rotland dat NL.. oh wacht, totdat je in het buitenland bent...

RainB
RainB17 nov. 2021 - 8:55

In een maatschappij waarbij er zoveel geld wordt uitgegeven om anderen te vermoorden is er natuurlijk geen sprake van beschaving. Of als we dit juist wel beschaving noemen, dan moeten we ons afvragen of beschaving wel wenselijk is. Natuurlijk moet je jezelf kunnen beschermen, maar het lijkt er op dat we ons voornamelijk moeten beschermen tegen een van de grootste markten ter wereld die wij zelf hebben gecreeerd. Dat lijkt mij dan eigenlijk niet zo slim.

Joost Spits
Joost Spits17 nov. 2021 - 2:33

Het komt niet vaak voor, dat ik het van A tot Z, totaal niet eens ben met een  ingezonden stuk. Dit is zo'n geval... Dat Jaspers als lid van de Socialistische partij, pacifistisch denkt en handelt is geen uitzondering en kenmerkend voor meerdere SP'ers. Het afwijzen van wapens is op zichzelf niet verkeerd, maar in het kader van het type vijanden waar wij ontegenzeggelijk mee te maken hebben is het erg naïef. Deze SP- politiek brengt onze veiligheid in gevaar. Jaspers haalde al eerder in zijn schrijfsels, het Verdrag van Helsinki aan als akkoord over veiligheid, terwijl de uitwerking van het akkoord later meer werd gezien als een Verdrag over mensenrechten en de behandeling van  dissidenten door het Oostblok. Alleen al op dit punt, gaat Jaspers de mist in. Ons Kamerlid heeft zijn huiswerk niet op orde. Als wij zien hoe regimes, te denken aan de huidige Russische Federatie en Belarus - zich gedragen tegenover eigen burgers, zijn mensenrechten ver te zoeken. Nu staan er weer 100.000 Russische manschappen opgesteld vlak bij de Oekraïnse grens. Dissidenten of politieke oppositie-leden wordt uitgeschakeld door ze te vermoorden of zonder vorm van (eerlijk) proces, jarenlang op te sluiten. Sterker nog, de mensenrechten en persvrijheid staan in die landen anno 2021 steeds meer onder druk. Dan Afghanistan. De Amerikaanse inval in Afghanistan was het directe gevolg van van 9-11, in 2001. Afghanistan was een broedsel van terroristische cellen die opereerde vanuit Afghanistan om de wereld, met name de VS - te terroriseren. Toenmalige Taliban werkte samen met Al Qaida. Al Qaida die verantwoordelijk waren voor de afgrijselijke aanslagen. Zoals Jaspers redeneert, had de VS niet moeten kiezen voor een gewapende inval, maar moeten praten met betreffende terroristische groeperingen. Van Dijk vindt verdediging met zware wapens buiten proportie en maakt Europa alleen maar onveiliger. Van Dijk denkt: als de vijand gevaarlijk wordt, leg je ' m zout op z'n staart...Van Dijk verdedigt zich liever met een tomaat...

5 Reacties
Paul250371
Paul25037117 nov. 2021 - 10:07

Mensen zoals jij legitimeren oorlogen die dood en verderf zaaien alleen maar om winst te maken. Wijzen naar de broedsel van terroristen zonder de boom in het eigen oog te zien.

Frans Kwakman
Frans Kwakman17 nov. 2021 - 12:26

Het best wel verhelderend als een ingewijde van de buitenlandse inlichtingendienst reageert op Joop. Zo weten we nu dat er weer 100.000 russen opgesteld staan aan de grens van Oekraine. Nu is dat een lange grens, die militairen zijn gewoon in eigen land (anders dan onze troepen die aan de grens van Rusland staan op bevel van NAVO). Maar inderdaad de oorlogstaal is niet van de lucht dus ja ook voor rusland geldt: regeren is vooruit zien. Daarbij hoop ik van harte dat die idioten met hun vernauwd blikveld door meer ontwikkelde mensen op een goed pad gestuurd worden. Net de film Vice gezien. Zou voor Spits een eye-opener zijn. In elk geval zijn in Afganistan een veelvoud van doden tov de aanslag op WOrldTrade gevallen. Maar gelukkig krijgen Spits cs binnenkort de beschikking over de F35 waarmee de atoombommen van Volkel of waar dan ook, vervoerd en afgeworpen kunnen worden. Hoeveel slachtoffers per bom, joost mag het weten, wellicht weet Joost het wel. Voor mij is elk slachtoffer er 1 te veel. O jee, ik ben misschien wel pacifist hoewel ik natuurlijk wel een gedegen NAVO-opleiding gehad heb tijdens mijn diensttijd.

henk-alexander
henk-alexander17 nov. 2021 - 12:51

De jaarboeken van het SIPRI geven inzicht in de wapenindustrie en de -uitgaven per land. Je zult moeten constateren dat de NAVO-bondgenoten hier het grootste aandeel in hebben. De 'big spender' is de VS die de militaire uitgaven in 2020 tot $778 mld. heeft verhoogd. De VS geeft nu meer uit dan China, India, Rusland, het VK, KSA, Duitsland, Frankrijk, Japan, Zuid-Korea, Italië en Australië bij elkaar. De grootste vijand van het Westen, de Russische Federatie (RF) heeft $62 mld. te besteden. De paar buitenlandse bases waarover de Russen kunnen beschikken vallen in het niet bij de honderden die de VS en NAVO-partners wereldwijd hebben. In de mondiale top tien van wapenfabrikanten staan merendeels Amerikaanse bedrijven die goed zijn voor 37% van de wereldexport (RF 20%, Frankrijk 8.2%, Duitsland 5.5%, China 5.2%, VK 3.3%). Het is bekend dat de uitbreiding van de NAVO de nodige animositeit heeft veroorzaakt tussen de RF en de zich als onberispelijke afficherende westerse democratieën - die nooit te beroerd waren om desnoods met geweld hun democratische principes uit te dragen (vgl. o.a. Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, Jemen). Vanuit Russisch perspectief begrijpelijk dat er op eigen grondgebied troepen worden verplaatst, temeer daar in de buurlanden steeds meer NAVO-troepen in paraatheid worden gebracht. De Russen hebben nu eenmaal de pech dat hun landsgrens zo dicht tegen de westerse bases ligt. De vraag is of de uitbreiding van de NAVO echt nodig was - er was immers een mondelinge toezegging dat het Westen 'not one inch eastward' zou optrekken. Nu wordt het gedrag van Poetin als rechtvaardiging gebruikt voor de uitbreiding, terwijl er onder Jeltsin de plannen al klaar lagen. Overigens heeft het opgaan van de landen van het voormalige Warsaw Pact de westerse wapenindustrie geen windeieren gelegd, want hun wapensystemen zijn nu gesaneerd conform de NAVO-standaard. De VS heeft bewust meegewerkt aan het neerstrijken van 'een broedsel van terroristische cellen' in Afghanistan. Zonder onderscheid te maken hebben de Amerikanen groepen mujahideen die het tegen Russen opnamen, bewapend.

Eid
Eid17 nov. 2021 - 20:32

@Paul Misschien, in al dat 'om-me-heenslaan'-gebral, moet u eens denken aan 'defensie'. 1940 weet u wel... toen hadden we t ook zo goed voor elkaar. Want we wilden vooral geen roofstaat zijn. Nou dat is gelukt. Succes ermee. Oh ja, wel in het verzet gezeten allemaal, achteraf...

Frans Kwakman
Frans Kwakman18 nov. 2021 - 16:41

Eid - over 1940 weet ik alleen uit de boekenwant ik werd pas in 1941 geboren. Maar ik heb tot ziek worden toe de gehele oorlogsgeschiedenis gevolgd. Eerst de jongensboeken van K. Norel, daarna de andere literatuur, met als eye-opener, de Ondergang van Presser(?).. Dat laatste boek kost je veel om er overheen te komen. Zelfs de Jong heb ik maar gedeelteliik gelezen. Daarna, de Koreaanse oorlog waarin ook een aantal landgenoten meevochten, en een eindeloze vraag om nederlandse inzet, tot en met vandaag. Helaas geen enkel resultaat in de vorm van minder spanningen. Nee ik ben bang dat die NAVO ons weer in een oorlog gaat betrekken, alle tekenen wijzen op een strijd nabij de Krim. Geen enkele van de conflicten, oorlogen heeft maar iets opgelost. De strijd in Indonesie slachtoffers vele, de strijd in Indo-China nog meer doden. Al die mensen hadden iets kunnen betekenen. En dan te melden dat we in 1940 hadden moeten strijden, nou onze ouders, grootouders hebben gestreden maar al snel was dat tevergeefs. Duitsland won, we werden bevrijd en nu zijn we nog steeds bevrijd, of niet.. Ik heb zelf het land verdedigd naar eer en geweten. In een bunker. Het belangrijkste wapenfeit uit die periode was de verovering van het REM-eiland. Ik ben goed weggekomen.

EenMening
EenMening16 nov. 2021 - 21:55

Het verhaal van onze Jasper roept sterke herinneringen op aan het gebroken geweertje, "Peace in our time" en mei 1940. Wanneer de goeden zwak zijn, winnen de slechten.

2 Reacties
RainB
RainB17 nov. 2021 - 7:54

En oh, oh, oh, wat zijn wij goed....?

Paul250371
Paul25037117 nov. 2021 - 10:05

Het schieten van psychopaten op scholen had niet gebeurd als de leraar een wapen had.

Thuiszitter
Thuiszitter16 nov. 2021 - 21:55

Jasper had wel wat concreter kunnen zijn , ik mis namen van de bedrijven, merken ect. Ik wil hem graag geloven daar niet van .

Knertel
Knertel16 nov. 2021 - 19:00

Maar denk toch eens aan de werkgelegenheid op de Zuidas die dit allemaal oplevert. En ach, al die conflicten worden ook zonder Nederland wel uitgevochten. Dan kunnen we er beter nog wat aan verdienen. Of niet dan?

Eid
Eid16 nov. 2021 - 17:21

De SP vindt dat conflicten in VN moeten worden opgelost. Dat zou idd heel mooi zijn.... als iedereen zich daaraan zou houden en verbinden. Misschien ook eens naar de vergadering van de VN kijken, en vooral naar die van de Veiligheidsraad: Ooit van het woord 'veto' gehoord, SP? Het is allemaal zo passe naief: Dus de wereld wordt echt veiliger als we niet meer meedoen aan de wapenwetloop, lees; geen wapens meer aanschaffen. En als dat nou eens waarheid wordt en de EU ontwapent. Dan wordt t veiliger in Europa? En wat als dat niet blijkt, maar je hebt geen wapens? Wij dachten dat ook in 1939, vooral in NL... .

3 Reacties
wittecisnoot
wittecisnoot16 nov. 2021 - 18:08

Nog een enger idee: stel dat er geen veto rechten zijn. Wie gaat dan zaken bepalen? Landen die mensenrechten hoog in het vaandel hebben? Even een update over de VN: kijk eens naar welke landen in de VN commissie voor vrouwen zitten. Iran bijvoorbeeld, waar je als vrouw echt niet volwaardig bent. Dus wie gaat er bepalen hoe conflicten besloten worden. China heeft veel landen in de hand met schulden. Dus grote kans dat de VN heel erg pro China gaat besluiten. Taiwan gaat Tibet achterna. Enne niet te hard protesteren want China kan ons claimen en als de VN dat steunt...

Paul250371
Paul25037117 nov. 2021 - 10:11

En als puntje bij paaltje komt hebben oorlogsmisdadigers zoals Bush, Blair en Balkenende helemaal geen VN mandaat nodig om een land in te vallen, miljoenen slachtoffers te maken. de regio te destabiliseren en direct verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van IS.

Eid
Eid17 nov. 2021 - 20:37

@Paul En NL, Paul? Ook geen defensie? Of gaan we ons toch weer afh maken van jouw 'vriend' Bush etc. Beetje paradoxaal he, niets willen uitgeven aan defensie, en als puntje bij paaltje komt je laten verdedigen door.... de VS.. Dat is nl het idiote aan GL en SP waar het om defensie gaat. Ze hebben geen idee. Totaal nul toegevoegde waarde..

djh
djh16 nov. 2021 - 17:12

Apart... de burger is in Nederland volledig ontwapent, en zelfs als je 's nachts een inbreker tgen het lijf loopt in je huis mag je absoluut niks doen behalve de politie bellen, maar we zijn wel tussenstation voor de wapenhandel.