Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nederland is niet wat DENK en Sylvana Simons ervan maken

  •  
25-05-2016
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
312 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
DENK en Sylvana Simons roepen te pas en te onpas verwijten van racisme, alsof alle Nederlanders zich hieraan schuldig maken
Sylvana Simons, alle media storten zich op haar en er wordt veel ‘bagger’ over haar uitgestort op de sociale media. DENK plaatst het zoveelste filmpje:
Het recente optreden van mevrouw Simons bij DWDD waarin ze haar toetreden tot DENK toelichtte, heeft veel reacties opgeleverd waaronder ook negatieve. Op de sociale media is door een aantal lieden op een behoorlijk schandalige manier gereageerd. Dat hoort niet en dat past niet. Iedereen heeft de vrijheid om keuzes te maken ook al zijn die keuzes allerminst vrij van kritiek of voor een ander onbegrijpelijk. Alles heeft echter zijn oorzaak.
Nadat DENK afgelopen woensdag aankondigde dat mevrouw Simons de groepering kwam versterken, heb ik al direct mijn verbazing op Facebook uitgesproken over deze merkwaardige ‘move’ en geprobeerd er iets van te begrijpen.
Verzet De motieven van DENK zijn wel duidelijk. De groepering claimt er voor alle Nederlanders te zijn, maar heeft zich vooral ontpopt als een moslimpartij die zich hevig afzet tegen de huidige gang van zaken en geldende mores in Nederland. Niets deugt en niets klopt. We zijn volgens DENK een hevig racistisch, discriminerend en zelfs fascistisch land. DENK krijgt vooral (veel) bijval van Nederlanders met allochtone wortels (ouders en voorouders). Naar verluidt voelen die zich niet thuis in Nederland, worden achtergesteld en ook gediscrimineerd. Ze komen minder goed mee op scholen en opleidingen en zouden op de arbeidsmarkt maar moeizaam aan stage- en arbeidsplaatsen komen. De schuld daarvan ligt volgens DENK bij autochtoon Nederland dat massaal discrimineert. Logisch daarom dat DENK onder de autochtone Nederlanders juist niet veel aanhang heeft en daar vrijwel uitsluitend op verzet stuit.
Schuldvraag Ik heb me altijd verbaasd over de door DENK geuite schuldvraag, want is die er wel? Ik denk dat als er al een schuldvraag bestaat, deze veel genuanceerder is dan DENK stelt. Immers, DENK gaat volledig voorbij aan de afgelopen 40 jaar waarin Nederland het nieuwe thuisland is geworden voor veel mensen met allochtone roots, waaronder vooral veel Marokkanen en Turken. Nederland bood werk en ontving iedereen met open armen. Door in het bijzonder gezinshereniging te bevorderen en ruimhartig te faciliteren, hebben veel Marokkaanse en Turkse mensen zich permanent in Nederland gevestigd en in de loop van de jaren kinderen gekregen die zelf ook weer kinderen op de wereld hebben gezet. Velen van de nieuwe Nederlanders en hun nazaten zijn echter geheel of gedeeltelijk blijven ‘hangen’ in hun eigen cultuur en Nederland bood – eerlijk is eerlijk – daar alle ruimte voor. Dat is op zichzelf te waarderen van Nederland maar achteraf gezien misschien minder handig geweest, zo wordt wel bepleit. Handig of niet handig, de facto is dat wel de actuele stand van zaken waar ‘im Grunde genommen’ helemaal niets mis mee is of hoeft te zijn.
Waar daarentegen wel iets grondig mee mis is, is dat dit blijven hangen in de eigen cultuur thans door DENK (en volgelingen) de autochtone mede-Nederlanders wordt nagedragen en erger nog, wordt verweten. Daarbij worden termen als discriminatie, racisme en fascisme (waarvan de betekenis vaak evident niet wordt gekend!) niet geschroomd en zelfs verheven tot de te bestrijden slechte kernwaarden van de autochtone Nederlander. DENK schroomt daarbij niet om Nederlanders met allochtone roots die niet zijn blijven hangen in de eigen cultuur openlijk aan de schandpaal te nagelen. Dat is natuurlijk totaal de omgekeerde wereld.
Slavernijverleden Om het ‘verzet’ en de motieven van DENK kracht bij te zetten teneinde de slechte kernwaarden van de autochtone Nederlanders én Nederlanders met allochtone roots die niet zijn blijven hangen in de eigen cultuur nog steviger te kunnen ‘aanpakken’, heeft DENK mevrouw Simons bereid gevonden om tot haar geledingen toe te treden. Mevrouw Simons heeft zich de laatste paar jaren gepresenteerd als een voorvechter van gelijke rechten met name als het gaat om het bestrijden van racisme; de zwarte-pieten-discussie als prominent voorbeeld hiervan. Zwarte Piet zou een uiting van racisme zijn en terug te voeren op het slavernijverleden van de Nederlanders.
Ik heb die redenering van haar nooit begrepen en tob sindsdien hoe uiting te geven aan mijn gevoel over deze kwestie. Ik zag tot het moment waarop mevrouw Simons zich als gekleurde Nederlander presenteerde mevrouw Simons als een gewone presentator, een van de velen. Door haar optreden zag ik haar opeens anders, ze bleek zwart te zijn. Wat tot dan toe geen probleem was, werd (ook) een probleem voor mij, want ik ben niet zwart maar wit. Mocht ik eerst niet denken aan een roze olifant want dan zou ik dat wel doen, kon ik vanaf dat moment mevrouw Simons alleen nog maar als een gekleurde Nederlander zien. Ik zag geen presentator meer, ik zag alleen nog maar een gekleurde Nederlander. Ben ik dan nu schuldig vroeg ik me af? Had ik mevrouw Simons eerder als gekleurde Nederlander moeten zien en zo ja, wat had ik moeten of kunnen doen om dat niet te doen? Niets natuurlijk, helemaal niets. Ik en alle niet gekleurde Nederlanders kunnen daar niets aan doen. Toch moet kennelijk heel Nederland ‘boeten’ voor het ongenoegen dat mevrouw Simons heeft met haar gekleurd zijn. Ik zie dat als haar ‘Leitmotiv’ en in die zin past ze goed bij DENK.
Omkeren van de werkelijkheid Nu ben ik ook op het punt gekomen waar ik naartoe wil, namelijk het door DENK en mevrouw Simons iedere keer weer omkeren van de werkelijkheid en een daarop gebaseerde, niet-bestaande schuldvraag. De door DENK en mevrouw Simons geschetste werkelijkheid en claims gaan steevast voorbij aan de relatie tussen het eigen handelen en de eigen gedragingen en waar dat vervolgens toe leidt. Het blijven hangen in de eigen cultuur is een gegeven en het is dan niet reëel om eisen te stellen die totaal voorbij gaan aan dat blijven hangen in de eigen cultuur. Het is ook niet reëel om de reacties die daarvan het gevolg zijn te verwijten aan anderen, in casu de autochtone Nederlanders en al die mensen die niet zijn blijven hangen in de eigen cultuur. Het is verder ook niet reëel om eerst iedereen te dwingen om je te zien als gekleurd om vervolgens iedereen te gaan verwijten dat ze je als gekleurd zien.
Het is uitermate frustrerend om tegen alle aantijgingen die DENK en mevrouw Simons bezigen, waaronder racisme, discriminatie en fascisme, iedere keer tegengas te moeten geven. Nederland is in het algemeen niet zoals DENK en mevrouw Simons stellen en het doet daarom iedere keer verdomde pijn om dat wel te moeten horen en door hen verweten te krijgen. DENK en mevrouw Simons roepen die verwijten te pas en te onpas alsof alle Nederlanders zich hieraan schuldig maken. Dat is domweg niet zo en het moet daarom stoppen, als het nog te stoppen is.
Thuis We moeten samen proberen van Nederland ons land te maken, een land waar we willen wonen, werken en samen vreedzaam kunnen leven. Een land waar we trots op zijn en waar iedereen zich thuis voelt. Dat is een droom en dat is mijn streven. Om daar te geraken, moeten we af van het verheffen van persoonlijke ongenoegens tot speerpunt van handelen van een grote(re) groep. Veeleer moeten we elkaar wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en hoe die verantwoordelijkheid kan worden genomen. Vingerwijzen en claims leggen op basis van halve waarheden en hele leugens moeten worden uitgebannen. Opruien moet worden verboden! En ja, dat geldt ook voor de PVV! Dit alles ten faveure van geluk en toekomst voor iedereen waar ieder van ons in hoge mate alleen en zelf voor verantwoordelijk is. Streven hiernaar zou een beter Leitmotiv zijn dan alleen maar te verwijten te maken en te blijven claimen.
Tot slot en om ieder misverstand te voorkomen nog het volgende.
Het vorenstaande is geschreven vanuit de generalistische aanpak en verwijten van DENK en mevrouw Simons richting onze Nederlandse samenleving. Nederland is geen racistisch land, Nederlanders discrimineren in het algemeen niet en Nederlanders zijn alles behalve fascisten. Dat er desondanks mensen in Nederland zich wel schuldig maken aan een van deze zaken, staat voor mij niet ter discussie en dient zonder meer te worden aangepakt, vervolgd en zo nodig bestraft. Ik wil echter niet accepteren dat ik door de aanpak van DENK en mevrouw Simons, whatever hun motieven ook moge zijn, zelf slachtoffer word of me zo ga voelen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.