Joop

Nederland heeft meer poortwachters nodig

  •  
16-07-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
81 keer bekeken
  •  
peter
Als er iets is dat Peter R. de Vries duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel het tekort aan voldoende poortwachters die de rechtsstaat kunnen bewaken.
Na de moordaanslag op Peter R. de Vries is de discussie over het verval van de rechtsstaat in Nederland weer fel opgelaaid. Begrijpelijk. Niet alleen vanwege deze laffe aanslag. Maar evenzeer door het tonen van de vele door hem onderzochte en opgeloste zaken. Peter R. de Vries maakte het verval van onze rechtsstaat zichtbaar. Denk aan de onterechte veroordelingen in de Puttense moordzaak, en de door hem met succes opgeloste zaken van vermiste slachtoffers.
De Vries als bekende Nederlander had uitgesproken voorstanders en tegenstanders. De laatste groep had vooral moeite met zijn eigenzinnige optreden dat vaak ook als arrogant, te direct en onbeleefd werd beschouwd. Zijn fans roemen vooral zijn vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en zijn sociale bewogenheid met slachtoffers en nabestaanden.
Het gerenommeerde advocatenechtpaar Knoops waarmee de Vries intensief heeft samengewerkt in de Puttense moordzaak, vonden zijn poortwachtersfunctie voor de rechtsstaat belangrijk om te blijven herinneren.
Nederland heeft behoefte aan veel meer poortwachters. Als er iets is dat Peter R. de Vries duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel het tekort aan voldoende poortwachters die de rechtsstaat kunnen bewaken. Niet alleen met woorden, maar juist met daden.
Poortwachters die de vinger kunnen leggen op alle zwakke plekken van onze rechtsstaat en daarop onvermoeibaar blijven hameren bij de overheid om daar iets aan te gaan doen. Of om vanuit die signaalfunctie voortvloeiende ideeën iets van te kunnen leren, zoals de voorzitter van een grote politievakbond aangaf op de vraag of de politie ook wat geleerd had van De Vries. Bevestigend werd gemeld dat de Vries door zijn onverstoorbaar aanhoudend optreden een aantal zaken op de agenda van de politie had weten te plaatsen. Zoals het oprichten van een cold case team van onopgeloste zaken.
Dat zoveel Nederlanders zo geschokt zijn door zijn overlijden kan slechts geduid worden als een in de samenleving breed gedragen gevoel dat er iets wezenlijks in Nederland moet veranderen. In de samenleving zelf, bij de overheid en in de politiek.
De oproep van de heer en mevrouw Knoops dat Nederland meer poortwachters, zoals Peter. R. de Vries, nodig heeft om zijn gedachtegoed levend te houden, verdient dan ook alle steun.
Aan alle politieke partijen thans de uitdaging  om in het formatieproces mooie woorden over de rechtsstaat ook daadwerkelijk in daden om te zetten. Inclusief het reserveren van alle financiële middelen die nodig zijn om het noodzakelijk achterstallig onderhoud van onze rechtsstaat ook direct op te kunnen pakken.
Een beter eerbetoon aan Peter R. de Vries kan Nederland hem niet geven!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (62)

OlavM
OlavM19 jul. 2021 - 16:02

In ons staatsbestel hebben in de eerste plaats Kamerleden de taak om als "poortwachters" te fungeren. Zij dienen toereikende financiele middelen te reserveren voor het onderhouden en vernieuwen van de diverse instituties die de principes van een rechtsstaat kunnen waarborgen. Daarnaast heeft de regering uiteraard haar eigen stimulerende en organiserende taken. Het is duidelijk dat met name de kabinetten-Rutte hierin hopeloos tekort zijn geschoten. B.v. de omvorming van het politieapparaat is rampzalig geweest, waarbij veel belangrijke specialismen (zoals de kinder- en zedenpolitie) werden opgeofferd. Daarnaast heeft de journalistiek natuurlijk een belangrijke rol, maar ik zou niet zo ver willen gaan dat de veelvormige aanpak van P.R. Vries per se nagevolgd zou moeten worden. Gebleken is dat die ook tot veel problemen en uiteindelijk noodlottige gevolgen kan leiden. Zijn moed en standvastigheid blijven natuurlijk wel goede voorbeelden. Vanwege de voortgaande verstrengeling van boven- en onderwereld, de corrumpering van een deel van de jeugd en autoriteiten, de verharding van het criminele geweld op het publieke terrein enz. zijn een substantiele vergroting van de financiele middelen voor onderhoud, en vooral versterking en verbetering van de rechtsstatelijke pijlers van het grootste belang, wil Nederland niet steeds verder wegzinken in het moeras van de narcostaten.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin20 jul. 2021 - 7:52

OlavM Goed samengevat!

Minoes&tuin
Minoes&tuin18 jul. 2021 - 8:16

Dan doen ze hun werk vast zo goed als de Raden van Toezicht, de Nederlandse warenautoriteit en het UWV ooit deed en het misschien nog wel doet..... Nederland heeft vooral behoefte aan integere mensen, instanties en politiek die hun werk naar behoren en overeenkomstig hun functie wensen uit te voeren...

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin18 jul. 2021 - 8:20

De douane nog vergeten, zeker ook een rotte appel in het geheel gezien de corruptie waar dus ook weer te weinig zicht door gebrek aan toezicht is, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan..... Integere uitvoeringsorganen en controlemechanismen beginnen bij integere en adequate politici.....

frankie48
frankie4817 jul. 2021 - 7:34

Het parlement zou als onze poortwachter dus als eerste eens moeten gaan beginnen om deze regering verantwoordelijk te gaan houden voor alle aanslagen op mensen die op een dodenlijst staan, en waarvan zij ook die kennis schijnen te dragen. Als je en dan vooral met een partij als de VVD in de regering die onze veiligheid gebruikt om bij verkiezingen op dit onderwerp goed te kunnen scoren, al jarenlang niet in staat blijkt om in zulke gevallen je handhavende taken normaal te kunnen vervullen, en daar niet met wet- en regelgeving op de juiste manier op ingespeeld hebt, zij zich ook schuldig hebben gemaakt aan een onrechtmatige daad!

4 Reacties
gimli55
gimli5517 jul. 2021 - 9:39

Geldt dat dan ook niet voor de motie van mw. Simons met betrekking tot de aanpak van Covid?

frankie48
frankie4818 jul. 2021 - 8:03

Beste gimli55 Met alle 'voor'-kennis waarover zij wel kunnen beschikken, en waar parlementariërs achteraf gezien met -gemanipuleerde- informatie kunnen vermoeden dat daar bestuurlijk niet goed op geanticipeerd is. Het jouw goede recht is om als parlementariër daar kritische vragen over te stellen om de onderste steen boven te gaan krijgen, en jij gewoon als parlementariër daar een eigen mening over mag blijven vellen.

gimli55
gimli5518 jul. 2021 - 8:20

Dat is geen antwoord op mijn vraag.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 jul. 2021 - 7:58

frankie48 Begin maar eens bij de kiezer. Die is de eerste die een poortwachtersfunctie heeft en dat tot uitdrukking kan brengen via de verkiezingen, door bijvoorbeeld het belang van een rechtsstaat te betrekken in hun keuze.

Dick Hooft
Dick Hooft16 jul. 2021 - 21:47

"het verval van de rechtsstaat".... De zoveelste onheilsprofeet die niet begrepen heeft dat de Nederlandse rechtstaat geen moment in het geding is geweest en op geen enkele manier afgenomen is. Het is de rechtsorde die met het extreme geweld van de drugsgerelateerde zware criminaliteit bedreigd wordt. Dat is een groot verschil. Het gaat er dus om voldoende middelen en ruimte te creëren die de huidige rechtstaat al heel vergaand biedt maar misschien op punten nog wat aangescherpt kan worden om de rechtsorde te waarborgen.

4 Reacties
gimli55
gimli5517 jul. 2021 - 9:46

Zo lang het politie apparaat al 5 jaar bezig is om te vormen tot de Nationale Politie, wat 2 x zo veel heeft gekost als nodig en door de reorganisatie de behandeling van 10.000 zaken jaarlijks geseponeerd worden door onderbezetting, kun je afvragen wat die rechtstaat nog voorstelt. Op papier is alles netjes geregeld, maar in de praktijk en in het echte leven loopt de opsporing en vervolging sterk achter feiten aan. DE punten die aangescherpt dienen te worden, bestaan uit fundamentele aanpassingen aan een falend systeem. De rechtspraak kan wel gebruikt worden om onschuldige mensen te ruineren, maar niet om de zware criminaliteit te bestrijden. Het zijn geen incidenten, maar institutioneel racisme en discriminatie. Goedgekeurd en uitgevoerd door maatschappelijke instanties die in dienst van de burger zouden moten staan. De corruptie in het korps is hopelijk incidenteel, het racisme en discriminatie niet.

Dick Hooft
Dick Hooft17 jul. 2021 - 10:24

@giml Opnieuw: Het is niet de rechtstaat maar de rechtsorde die in het geding is door vooral een gebrek aan middelen, mensen, en wellicht nog enige bevoegdheden. Zoals ik al corrigerend had uitgelegd.

gimli55
gimli5517 jul. 2021 - 19:58

@Dick Veronderstellen dat een failliete en corrupte rechtsorde geen invloed heeft op de rechtstaat is of naïeve of ontzettend dom. Als de politie institutioneel racisme en discriminatie uitvoert door de slechte rechtsorde, heeft dat direct invloed op de rechtstaat. Ik heb het niet eens over het gebrek aan middelen, het gebrek aan blauw op straat. In onze stad en een heel groot stuk er om heen rijdt er s'nachts 1 auto met 2 agenten rond om de veiligheid te regelen. Vrijwel elke week brandt er ergens in onze stad een auto uit, en de politie heeft geen enkel idee waar ze moeten beginnen. Soms zelfs vaker dan 1 x per week. Wie is verantwoordelijk voor deze puinhoop? Dat is Rutte 1 tm 3 en zelfs daarvoor al. De kosten van de samenleving wordt afgewenteld op de bevolking en geminimaliseerd. De baten echter worden gemaximaliseerd en geprivatiseerd. Er duiken nu allerlei reclames om je huis te beveiligen. Dat is het werk van de politie en daar betalen we belasting voor. Niet om de HRA van de grootverdieners te subsidiëren, die 75 % van het totale HRA bedrag binnen harken. Zo zijn er nog voldoende voorbeelden te noemen, zoals de belastingconsulenten die de multinationals helpen om zo min mogelijk belasting te betalen. De bevoegdheden zijn de laatste jaren allen maar verder toegenomen en zelfs als de politie er geen toestemming voor hebben, worden onschuldige burgers afgeluisterd en gevolgd. Daar is opeens wel geld voor.

Zandb
Zandb18 jul. 2021 - 6:22

Dick Wanneer u zich beperkt tot een incidenteel geval, dan hebt u - maar dan ook niet meer dan misschien - een punt. Maar in het algemeen geldt wel degelijk, dat wanneer de rechtsorde bedreigd wordt, dan wordt de rechtsstaat bedreigd. Of zou u willen ontkennen dat de rechtsorde in een democratische samenleving in feite niet het wezen van die democratische samenleving vormt. En zou u willen ontkennen, dat in een samenleving waarin 'boven- en onderwereld' met elkaar verbonden zijn, het heel twijfelachtig is, dat die voldoende middelen en ruimte gecreëerd wordt? Of dat, door de angst voor terreur er niet de verkeerde middelen en ruimte gecreëerd wordt? Als u zo arrogant van corrigeren wilt spreken, dan slaat u in dit geval de plank volkomen mis.

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman16 jul. 2021 - 21:14

Gelukkig zit het met de rechtsstaat wel goed, Pels Rijcken.

Viso
Viso16 jul. 2021 - 20:16

Peter R. de Vries heeft als misdaadjournalist in het verleden voornamelijk de onbekwaamheid van politie en justitie blootgelegd. Daarin en daarnaast is hij altijd een enorme steun geweest voor alle slachtoffers van al die dwalingen. Maar wat hier gebeurd is heeft niets met het verval van de rechtstaat te maken. Want als er iets is dat de moord op Peter R. de Vries heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel het cumulatieve probleem van deze samenleving dat continue onder het kleed is geschoven om het vooral maar niet te willen weten. Peter R. de Vries is juist vanwege zijn enorme reputatie op Mexicaanse wijze bewust in hartje Amsterdam onder het oog van omstanders en camera toezicht als voorbeeld genomen en kaltgestellt door een paar loopjongens die straks in een showproces voor de buhne de maximale straf zullen krijgen. De ironie is dat diens opdrachtgevers onder bescherming van dezelfde rechtstaat waarschijnlijk nooit in beeld zullen komen. Die rechtstaat mag dan wat achterstallig onderhoud kennen.. Die diepe verrotting in de samenleving heeft echter een Duterteriaanse aanpak nodig.

1 Reactie
OlavM
OlavM19 jul. 2021 - 15:31

@ Viso: [Die diepe verrotting in de samenleving heeft echter een Duterteriaanse aanpak nodig.} Zo? Je bedoelt het zonder enige vorm van proces vermoorden van (veronderstelde) criminelen en b.v. drugsgebruikers? Een zeer opmerkelijke opvatting!

Kit2
Kit216 jul. 2021 - 19:17

Nou woon ik in een provincieplaats van gemiddelde grootte en worden hier geen journalisten neergehaald, maar in de ''duurste'' winkelstraat bestaat meer dan de helft uit winkels waar geen klant komt. Tegenover het stadhuis zit in heel duur pand een boekhandel in fake-uitgevers-overschotten die vroeger bij de Slegte lagen en waar ik nog nooit een klant binnen heb gezien. Tatoo-verwijder-winkels zonder klanten, Japanse heelmeesters waar zelfs de deur altijd op slot zit, uitzendbureautjes waar zelfs geen licht binnen brandt en een lege studio tegen haaruitval. Panden worden opgekocht door onduidelijke partijen en staan 5, 6 jaar leeg om dan door een onduidelijke partijen verbouwd en dan verkocht te worden. Je moet wel erg gek zijn als je wil denken dat dit legale zaken zijn, misdaad en witwassen dus, en iedereen kijkt fijn een andere kant op. Dan moet je niet klagen als je op grote schaal de strijd aan het verliezen bent en er af en toe een dode valt.

1 Reactie
Rutger Groot
Rutger Groot17 jul. 2021 - 6:52

Precies. Er is een hele generatie niets ontziende criminelen opgestaan, die dankzij de medewerking van vele familieleden en het wegkijken van de overheid steeds meer grip krijgt op de samenleving. Kapperszaken, belwinkels, wisselkantoren, 20ers die na een mislukte schoolcarrière plots rondrijden in dure auto's.... allemaal normaal natuurlijk.

TinusJ
TinusJ16 jul. 2021 - 17:32

Geweldig idee. Je neemt wat ambtenaren aan, geeft ze een laptop en bureau om als poortwachter documenten te schrijven. De criminelen laten zich vast en zeker tegenhouden door papieren tijgers op kantoor in den haag over de rechtstaat. Nee er is niets mis met de rechtstaat op papier. We kiezen er alleen voor bij elke verkiezing om meer geld naar de zorg te pompen. In een paar jaar tijd 18 miljard/jaar erbij. Waar komt dat vandaan? Leger, politie, justitie, onderwijs en arbeiders. Als je net zoveel mankracht steekt in dit criminele netwerk als in het MH17 onderzoek, dan rol je binnen een paar jaar dat netwerk op. Maar als dit zo doorgaat met het zwarte gat dat De Zorg heet, dan heeft de criminaliteit een groter budget dan de politie/justitie en krijgen we Mexicaanse toestanden.

2 Reacties
gimli55
gimli5516 jul. 2021 - 21:45

Rutte heeft in de afgelopen 40 jaar € 60 miljard bezuinigd om de staatschuld te verlagen. Als de helft van dat geld was besteedt aan de zorg, het onderwijs en de veiligheid, dan was onze staatschuld nog steeds met € 30 miljard verlaagd. De zorg of het onderwijs is niet het grote gat, dat is de verkeerde verdeling die dit kabinet in de begroting heeft geregeld. Het kwam niet vandaan van jouw voorbeelden, maar van het simpelweg verlagen van de staatschuld. Die nu met deze crisis weer hard oploopt, zonder enige gevolgen voor Nederland. Ieder land doet het nu en niet ieder land heeft zijn schuld verlaagd. Met een 0% rente is er ook geen reden om de schuld te verlagen, de staat verdiend nu met de negatieve rente zelfs op hun obligaties. Het is een politieke keuze geweest van dit neoliberale kabinet, en zelfs als het door de zorg komt, dan is dat ook een politieke keuze van dit kabinet.

gimli55
gimli5518 jul. 2021 - 8:56

Sorry 4 jaar, maar de €60 miljard klopt wel. Dat is € 15 miljard per jaar, wat aan vele maatschappelijke relevante zaken uitgegeven had moeten worden. Zeker gezien het achterstallige onderhoud op vele fronten.

Ivan61
Ivan6116 jul. 2021 - 16:49

Peter R de Vries was grote uitzondering in Nederlandse medialand en luis in de pels voor onze opsporingsdiensten en de Rechtstaat. Hij durfde zelfs Johan Cruijff tegen te spreken en dan durf je wel. Hij zat niet bij politiek op schoot zoals bijna alle journalisten. Twan Huys heeft aanzien van tv journalistiek voorgoed vernietigd. Dat deed hij door Holleeder podium te geven. Dat was een van de diepste punten en hij (Twan) is nog steeds trots op. Toen de aanslag op Telegraaf werd gepleegd vonden sommige reaguurders op deze forum dat geweldig. Misschien is nodig om te stoppen om selectief te zijn als dat om geweld gaat, Net als Peter trouwens. Schaamteloos is optreden van Freek de Jonge; https://www.youtube.com/watch?v=JYEbocxS43Y

9 Reacties
Viso
Viso16 jul. 2021 - 21:32

"Schaamteloos is optreden van Freek de Jonge" O nee.. zeker niet.. Freek de Jonge had helemaal gelijk. Die JvdS show heeft helemaal niets dan die ongewenste Grammy voor PrdV opgeleverd. Die zaak is ondanks die Grammy nooit opgelost. Er is nooit een lichaam gevonden, er was nooit een doorbraak. Het enige dat duidelijk werd is dat JvdS een pathologische leugenaar is wat hij toen al was. Daar heb je geen hulp van een man zoals PvdE, met een verlikkers lidteken over zijn halve gezicht, voor nodig.

Eric Minnens
Eric Minnens17 jul. 2021 - 4:35

@Sarajlija Tja, dat schuurt, ook bij mij. Freek de Jonge: topcabaretier. Peter R: top-misdaadjournalist. De scenes (siens) waarin beiden zich bewegen verschillen nogal. Freek zegmaar links, Peter zegmaar rechts. Freek zegmaar Vara. Peter zegmaar RTL Boulevard. Eerlijk gezegd dacht ik tien jaar geleden ongeveer zoals Freek. Dat Peter vooral bezig was met zijn eigen imago, ten koste van de 'cases' die hij naar voren bracht. Dat het beter ware als Peter zijn bevindingen met het OM deelde dan dat hij daar een populistisch tv-programma van maakte. Verder keek ik nooit naar zijn uitzendingen, zoals ik immers ook nooit de Telegraaf las. Dat deden mijn linkse vrienden en kennissen trouwens ook niet. Inmiddels weet ik wel beter, en het zou me niets verbazen als Freek inmiddels ook wel beter weet. Het zou aardig zijn hem met die uitzending te confronteren.

Zandb
Zandb17 jul. 2021 - 6:59

Sarajlijla Een optreden van -tig jaar terug, wat gaat over een totaal ander onderwerp (De soap van Yoran v.d. Sloot) en waarin Freek zijn mening - van misdaad maak je geen amusement - op indringende wijze duidelijk maakt, en hem ook nog eens waarschuwt voor het gevaar dat De Vries - voor dat amusement nota bene - loopt, dat vindt u schandalig? U vindt een visie van iemand van jaren terug in een totaal andere context, een bewijs dat Freek logisch en acceptabel dat De Vries vermoord is? Dat hij selectief is, als het om gebruik van geweld gaat? Vindt u niet dat uw optreden hier - denk aan wat ik u nog meer verwijt waar u nog nooit afstand van genomen hebt - zo langzamerhand schaamteloos genoemd mag worden?

Ivan61
Ivan6117 jul. 2021 - 8:18

@ Eric Minnens, Het gaat niet alleen om deze fragment maar om veel meer om selectieve manier omgaan met geweld en ook goed praten als dat voor iemand uitkomt. Journalisten die worden bedreigd en beveiligd is een grote teken aan de wand. Of die links,rechts of onpartijdig is maakt niks uit. Hij of zij moet veilig kunnen werken. Iedereen maakt foute opmerking af en toe dat is niet zo erg. Maar dan moet je ook man genoeg zijn om sorry te zeggen. Doe je dat niet dan ben jij fout in mijn ogen,

Paul Spijkers
Paul Spijkers17 jul. 2021 - 8:37

@Zandb Hou op, man.

Ivan61
Ivan6117 jul. 2021 - 10:50

@ Viso, Waar reageer jij eigenlijk op?

Viso
Viso17 jul. 2021 - 20:06

@Sarajlija Dat PRdV best wel goede programma's maakte die gerust wel een prijs verdiende maar ik deze Grammy en de manier hoe dit gevierd werd nogal pijnlijk vond tov de familie van Nathalie , dat FdJ dit duidelijk maakte en ik dat wel met hem eens ben.

Zandb
Zandb18 jul. 2021 - 6:42

Sarajlijla En waarom doet u dat dan hier en al zo vaak eerder dan niet?. Ik citeer: " Iedereen maakt foute opmerking af en toe dat is niet zo erg. Maar dan moet je ook man genoeg zijn om sorry te zeggen. Doe je dat niet dan ben jij fout in mijn ogen," Het optreden van FdJ van zo'n tien jaar terug staat volkomen los van deze kwestie en was in de kwestie waar het toen om ging alles behalve schaamteloos. Of iemand zou niet van mening mogen zijn dat De Vries de zaak JvdS tot puur amusement had teruggebracht. En daarbij één aspect heeft belicht, namelijk dat Van de Sloot heeft De Vries toen bedreigde. Freek vond dat De Vries voor dat amusement nodeloos gevaarlijk bezig is. Kortom: Als ik uw woorden op u toepas BENT u fout. U maakt een foute opmerking en u zegt geen sorry. (Let wel; dat u fout BENT, dat beweer ik niet, dat volgt uit uw stelling. En zoals ik al zei; u hebt ook nog steeds geen sorry gezegd voor die andere zaken waarin ik u duidelijk maakte dat uw opmerkingen feitelijk niet klopten.) Paul Spijkers Ophouden. Waarmee?

Ivan61
Ivan6118 jul. 2021 - 13:46

Zandb, Ik heb maar een woord gebruikt: Schaamteloos. Dat jij vervolgens hele verhaal van maakt heeft niks met mij te maken. Dat zijn jouw gedachten toch? Als jij de rest van mijn reactie begrijpend leest dan zal jij begrijpen dat ik kritiek heb op selectieve omgang met geweld. In geval van College Tour is dat veel erger dan confrontatie tussen 2 heren.

Greendutch
Greendutch16 jul. 2021 - 15:52

de functie van `Peter R. was journalist en op die manier kon hij verder komen dan politie e.d. -volgens vm woordvoerder politie - en dus zal het werk door journalisten (collectief) overgenomen moeten worden als tenminste het doel hetzelfde blijft

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens16 jul. 2021 - 19:11

@Greendutch "dus zal het werk door journalisten (collectief) overgenomen moeten worden" Lijkt mij ook. De journalistiek heeft zelf al een poortwachtersfunctie, met aan de top Peter R. De politiek heeft daarnaast haar eigen poortwachtersfuncie, met aan de top Pieter Omtzigt. Maar eigenlijk zouden er 150 Pieter O's moeten zijn. En parallel daaraan zegmaar 150 Peter R's. Dat is helaas een utopie, maar het begint ermee dat journalisten en politici hen als voorbeeld nemen. Poortwachter als baantje waarnaar je kunt solliciteren, lijkt mij onzin.

Bouwman2
Bouwman216 jul. 2021 - 15:42

Voor een rechtsstaat die op instorten staat moet je hier niet zijn. Je moet wat verder kijken. Elders positie kiezen. Maar als je niet in staat bent om buiten je zelf te treden dan is kortzichtigheid natuurlijk het gevolg. Dat is geen verwijt, maar een constatering van het feit dat mensen dat vrij algemeen doen. De geest zegt wel te willen, maar de geest, die is zwak. Er is niet zo zeer gebrek aan iemand op de wachttoren, maar aan een vakkundig psychiater. Of een kundige correspondent......

1 Reactie
Zandb
Zandb17 jul. 2021 - 7:00

Bouwman Die vakkundig psychiater lijkt me geen slecht idee.

Martinel
Martinel16 jul. 2021 - 15:12

Als Rutte nou eens opstapte en die tweede slaapkamer eens haar werk zou doen!

9 Reacties
Inspector Frost
Inspector Frost16 jul. 2021 - 16:40

@ Martinel (17:12u) - dank voor deze hartekreet, het had de mijne kunnen zijn. Het is niet gepast om Peter R. de Vries postuum te verwijten dat hij zijn hand overspeelde. Hij was moedig op terreinen waar de overheid al zo lang ernstig in gebreke blijft. Doorvoer en produktie van, en handel in drugs in alle soorten en maten, die vormen in Nederland een fenomenaal verdienmodel. De financiële sector vaart bijzonder wel door het witwassen van drugskapitalen mogelijk te maken. Onze politici moeten vooral niet argeloos of onnozel reageren op deze feiten. Als de gesignaleerde wantoestanden in de kwaliteitsmedia in het buitenland al geruime tijd onomwonden geëtaleerd worden (ik denk aan The Guardian), dan kan men warempel vermoeden dat de bestuurders van dit land, en hun controleurs, zelf genarcotiseerd door het leven sjokken - waakzaam en solide zijn ze in elk geval geenszins. Hoe beschamend, dit alles.

Bouwman2
Bouwman216 jul. 2021 - 17:19

Rutte is een paar maanden terug verzocht om te blijven. E het aparte is dat ie het nog doet ook..... En de TK doet haar werk met vallen en opstaan, Af en te struikelt er wel eens iemand over het slaapkamer kleedje. Dat is niet echt vreselijk, Zo zit de wereld in mekaar.Ook de beste verpleegkuindige laat wel eens een steek vallen......

LaBou
LaBou 17 jul. 2021 - 5:51

"Rutte is een paar maanden terug verzocht om te blijven" Dat heeft hij zichzelf verzocht. En ja, dan moet hij daar wel gehoor aan geven. En verrek, Nederland stinkt er weer in.

Zandb
Zandb17 jul. 2021 - 7:04

Frost U zegt: "Het is niet gepast om Peter R. de Vries postuum te verwijten dat hij zijn hand overspeelde." Inderdaad. U geeft precies weer waarom dat dan ook niet gebeurt. Inderdaad. Hoe beschamend zo'n opmerking.

Inspector Frost
Inspector Frost17 jul. 2021 - 7:46

@ Zandb (09:04) - Uw bericht is onjuist en had daarom beter niet geplaatst kunnen worden. In uiteenlopende media-omgevingen, ook hier, wordt gesteld dat de Vries zich niet in had moeten laten met de grootste, rijkste, en dus gevaarlijkste criminele syndicaten; men zegt er soms bij dat deze acties alleen aan de overheid voorbehouden moeten blijven. In dit licht bezien zijn mijn observaties, en is mijn conclusie zoals geformuleerd in mijn stukje van 16/7, 18:40u, een juiste weergave van de stand van zaken. U heeft deze inzending van me niet goed begrepen, en dat kan gebeuren. Voor het overige geloof ik dat we het eigenlijk eens zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 jul. 2021 - 14:46

Vergeet vooral ook niet de productie en hoe gemakkelijk en ongezien dat kan plaatsvinden voor lange tijd. Daar lusten Mexicanen en Columbianen ook wel soep van! Ze leiden mensen hier ter plaatse op! Op het platteland nauwelijks controle want te weinig mankracht daarvoor. Er moet maast dataonderzoek en onderzoek van het darmweb ook genoeg mankracht zijn voor agenten die met de poten in de modder staan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 jul. 2021 - 14:49

darmweb=dark-web.

Inspector Frost
Inspector Frost17 jul. 2021 - 18:18

@ Minoes - mijn waardering voor je aanvullingen.

Zandb
Zandb18 jul. 2021 - 17:33

Frost Bijvoorbeeld heb ik dat HIER niet gelezen, dat De Vries "zijn hand overspeelde" en dat hij die aanslag dus min of meer aan zichzelf te wijten heeft. Dat het in dit geval heel genuanceerd ligt, dat vind ik overigens wel. U zegt dat u dat wel hebt gelezen. Zelfs hier. Nou ik heb dat niet. Dat hij moedig was op terreinen waar de overheid steken liet vallen, dat is een gevaarlijke visie. (Vandaar in dit geval die genuanceerdheid!) Mag ik u er aan herinneren dat De Vries 'slechts' misdaadjournalist is. Het is goed, wanneer de journalistiek aantoont dat bv de overheid steken laat vallen. Dat is zeker een van de belangrijkste functies van de journalistiek (als onderdeel van de controle op de macht.) Wanneer boeven daar moeite mee hebben, ligt dat niet aan de overheid maar aan die boeven. Denkbaar is namelijk ook, dat journalisten van FtM of van dat radioprogramma ARGOS, bedreigd zouden kunnen worden, wanneer ze iets bekend maken waar 'men' niet van gediend is. Maar er zullen er maar weinig zijn, die zouden beweren, dat zo'n journalist dan ook maar niet moet onderzoeken en zelfs, wanneer het fout loopt, dat het dan z'n eigen schuld zou zijn, zoals u suggereert. In dit geval ligt het genuanceerd omdat je kunt stellen dat De Vries in bepaalde gevallen de taak van de overheid op zich neemt. En net als met betrokken agenten, kan het dan fout lopen. In het geval van die agenten vloeit dat voort uit hun functie. Bij Peter R. de Vries ligt dat genuanceerd. (Denk aan het verwijt van Freek de Jonge aan Peter R de Vries, zo'n tien jaar geleden in de zaak Joran van der Sloot. Hier genuanceerd omdat De Vries daarvoor nota bene een Grammy voor z'n 'show' kreeg.)

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen16 jul. 2021 - 14:32

Peter de Vries was goed thuis in het criminele milieu, schurkte daar ook soms tegenaan met zijn vriendschap met topcrimineel van Hout, verder wist hij prima welke zaken veel kijkcijfers zouden trekken. In geval van de dwalingen en vermissingen is dit altijd goed gegaan, maar hij heeft zijn hand duidelijk overspeeld door het op te nemen tegen Ridouan Taghi. Nieuwe poortwachters zouden het stokje van Peter de Vries inderdaad over kunnen nemen in geval van de vermissingen, cold-cases en dwalingen, maar laat de grote georganiseerde misdaad maar aan de professionals over.

5 Reacties
gimli55
gimli5516 jul. 2021 - 18:59

Welke professionals?

Zandb
Zandb17 jul. 2021 - 7:11

Gimli Ik ben een fan van onderzoeksjournalistiek. Maar dat is een ander soort 'professie' dan dat van de "georganiseerdemisdaadaanpak". Ik denk dat het niet zo'n gek idee is, dat de mensen die deze beroepen inhoud geven, zich beperken tot hun professie. Ik verwacht niet, dat u daarop tegen zal zijn of ik moet me wel heel sterk vergissen.

gimli55
gimli5517 jul. 2021 - 7:19

@Zandb U legt me woorden in de mond met een veronderstelling die een open deur is. Ik vroeg, welke professionals heeft de misdaadaanpak tot haar beschikking. Als de Vries en anderen er niet zouden zijn, waren er een reeks fouten bij de rechtspraak niet ontdekt, en hadden meerdere veroordeelden onterecht onschuldig vast gezeten, daarnaast waren een aantal daders niet opgespoord, Blijft mijn vraag staan, welke professionals?

Zandb
Zandb18 jul. 2021 - 7:04

gimli Ik stel vast, dat het woord 'professional' blijkbaar meerdere betekenissen kan hebben. U lijkt te zeggen, dat er binnen de professionele misdaadbestrijders 'professionals' moeten zijn. Ik vind dat verwarrend. En eigenlijk ook onjuist. Ik stel een professional meer tegenover een amateur. Een professional is iemand die ergens zijn beroep van gemaakt heeft. En zo bezien, vullen hier het beroep van misdaadbestrijder en misdaadjournalis elkaar aan. Ik zou niet graag zien, dat de beroepssonderzoeksjournalist de taken overneemt van de beroepsmisdaadbestrijder. (Dat is waar Dick terecht voor waarschuwt) Laat ieder dus inhoud geven aan zijn beroep. Dus laat de schoenmaker zich bij z'n leest houden. Ik zet de puntjes op de i, zou je kunnen vinden. Want ik kan me niet voorstellen, dat iemand het daar niet mee eens is. Dus om verwarring te voorkomen....... Als ik daarmee al woorden in de mond leg, dan is het in de vorm van een open deur, zoals u al aangeeft. Dat betekent in feite dus wel, dat ik u geen woorden in de mond leg. Dat u pleit van een nieuw soort professional binnen de professionele misdaadbestrijding, dat had ik wel begrepen.

gimli55
gimli5518 jul. 2021 - 9:07

Je wordt op je wenken bedient door ene hoogleraar en adviseur van vele ministers, die de nieuwe en aparte recherche afbrandt. Er zijn geen nieuwe recherche mensen, dus zal het worden opgericht en gevuld door dezelfde professionals die nu al in de Nationale politie hun werk vervullen. Zijn afkeuring van het nieuwe korps is terecht en zal een tweespalt kweken tussen 2 korpsen, symboolpolitiek ten top en de georganiseerde misdaad lacht zich een kriek. Het is een motie van wantrouwen aan de huidige opzet en kan alleen bemand worden met de huidige politiemensen. Tot zover de Nationale Politie, die niet meer nationaal is maar met een nieuwe nog te vormen korps. Het is tijdrekken en in de tussentijd gebeurt er helemaal niets, want het op zetten van een nieuw korps zal duren tot 2025, en met de huidige ervaringen van de Nationale Politie tot 2030, en 2 tot 4x zo veel kosten. Blijft mijn vraag : Welke professionals? Dat ze er moeten komen, en dat is het probleem niet. Ik vraag gewoon concrete plannen, en die heeft Grapperhaus niet.

EenMening
EenMening16 jul. 2021 - 14:03

De focus lag hier te lande lange tijd op de bestrijding van extremisten. Daardoor verdween de georganiseerde misdaad enigszins uit het oog, tewijl die waarschijnlijk al in de haarvaten van de samenleving zit. Inmiddels is deze vorm van misdaad een bedreiging voor de rechtstaat geworden waardoor de grens tussen misdaad en terrorisme is vervaagd. De daar bij behorende aanpak zal daarom een mix zijn van misdaad- en terrorismebestrijding.

2 Reacties
EenMening
EenMening16 jul. 2021 - 19:41

@JasDon De focus lag hier te lande lange tijd op de bestrijding van extremisten. Daardoor verloor men de georganiseerde misdaad uit het oog, terwijl die al in de haarvaten van de samenleving zat. Inmiddels is deze vorm van misdaad een bedreiging voor de rechtstaat geworden waardoor de grens tussen misdaad en terrorisme is vervaagd. De daar bij behorende aanpak zal daarom een mix zijn van misdaad- en terrorismebestrijding.

Zandb
Zandb17 jul. 2021 - 7:15

Mening Het lijkt de motie van Simons wel. Analoog aan Rutte mag ik dus van een groot deel van Nederland hardop beweren, dat u dus zegt, dat u Rutte en al die mensen die zo hun stinkende best deden, de moord op De Vries in de schoenen schuift.

JasDon
JasDon16 jul. 2021 - 12:55

Binnen no time id die poortwachter een of andere doorgeschoven bobo of politicus (excuus, ervaren bestuurder/toezichthouder), waardoor op een paar zwakke rapportjes er niets terecht zal komen van jouw aspiraties. En het voelt een beetje als symptoombestrijding, maar ik kan mijn vinger er niet helemaal opleggen.

6 Reacties
JasDon
JasDon16 jul. 2021 - 12:56

*Binnen no time is die poortwachter een of andere doorgeschoven bobo of politicus (excuus, ervaren bestuurder/toezichthouder), waardoor op een paar zwakke rapportjes na er niets terecht zal komen van jouw aspiraties.

DaanOuwens
DaanOuwens16 jul. 2021 - 14:35

@ JasDon Jij schrijft: En het voelt een beetje als symptoombestrijding, maar ik kan mijn vinger er niet helemaal opleggen. Het is ook symptoombestrijding. De samenleving verandert wordt minder homogeen, normen en waarden veranderen. Drugs worden nu verbouwd in woonwijken waar 60 jaar geleden drugsgebruik nog ondenkbaar was. Kortom Nederland is geheel veranderd. Peter R de Vries was de kanarie in de kolenmijn maar zijn signalen zijn slecht begrepen. En het kenmerk van 6 decennia rechts CDA en VVD-beleid is het ontkennen van die verandering. De politieorganisatie is niet adequaat, justitie maakt veel te weinig gebruik van de allerlaatste ICT-technieken, in het wetboek van rechtsvordering wordt aan het opsporingsapparaat beperkingen opgelegd die 60 jaar geleden logisch waren en nu niet meer. De privacy van potentiele daders en het zwijgrecht zijn vreemde rechtsregels geworden die haaks staan op het belangrijkste doel van het strafrecht namelijk waarheidsvinding. En strafrecht advocaten die hun dik belegde boterham verdienen door gevaarlijke misdadigers vrijuit te laten gaan met als motivering dat het goed is voor de rechtstaat. Kortom de kern van het probleem dat je ziet is dat nieuwe problemen opgelost moeten worden met oude meuk. En daaraan is de rechtse politiek schuldig dus ook de rechtse kiezer. Hoe dan ook deze georganiseerde criminaliteit waarin jaarlijks 2 miljard aan druggeld lijkt rond te gaan kan niet meer bestreden worden door Bromsnor. Het gaat niet om meer blauw op straat het gaat om een kwalitatief beter en meer effectief justitioneel apparaat.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194716 jul. 2021 - 17:50

Het doel van het strafrecht is toch echt het straffen van criminelen en niet zoiets als waarheidsvinding. U heeft er kennelijk moeite mee dat allerlei voorwaarden ( 'oude meuk' in uw woorden) in acht moeten worden genomen voordat de boef in kwestie wordt opgesloten. Zoals daar zijn: het recht op verdediging, het zwijgrecht en ja ook, het respecteren van privacyregels. Ik wist niet dat het opkomen voor dit soort mensenrechten als 'rechts' wordt gelabeld.

gimli55
gimli5516 jul. 2021 - 19:01

@Daan Nu moet het niet gekker worden, ben ik het weer met je eens.

DaanOuwens
DaanOuwens17 jul. 2021 - 8:06

@ FransAkkermans1947 Jij schrijft: Het doel van het strafrecht is toch echt het straffen van criminelen en niet zoiets als waarheidsvinding. Blijkbaar heb je een mening over een onderwerp waar je niet van af weet. Het doel van het strafrecht is vaststellen wie, welk misdrijf, waarom heeft gepleegd. Waarheidsvinding heet dat. En je schrijft: U heeft er kennelijk moeite mee dat allerlei voorwaarden ( ‘oude meuk’ in uw woorden) in acht moeten worden genomen voordat de boef in kwestie wordt opgesloten. Inderdaad deze voorwaarden zijn gedateerd en behoeven een kritische beschouwing. Meer iets dat door oude mensen wordt gewaardeerd omdat ze moeite hebben mee te gaan met de tijd. De manier waarop de verdachten van de moord van Wiersum zich beroepen op hun zwijgrecht is een blamage voor de rechtstaat. Alle reden om daar anders mee om te gaan. Ook het belang van privacy vs, waarheidsvinding zou anders gewogen moeten worden. Dat zou incorrecte veroordelingen kunnen voorkomen maar ook ontslag van rechtsvervolging vanwege onvoldoende bewijs. Maar jij laat een moordenaar liever gaan dan na te denken over het functioneren van justitie. Overigens is iemand pas een boef na veroordeling. Bij jou is iemand blijkbaar al boef als hij verdachte is. Ik snap trouwens niet waarom je deze reactie schreef. Je hebt echt niets te melden in deze tekst.

OlavM
OlavM19 jul. 2021 - 15:07

@ DaanOuwens: [De privacy van potentiele daders en het zwijgrecht zijn vreemde rechtsregels geworden.....] Wat betreft de privacy van verdachten: ook daarmee moet zorgvuldig worden omgesprongen. Verdachten zijn nog geen schuldigen en ook gedetineerden hebben bepaalde grondrechten. Wel vind ik ook dat er een goede balans moet zijn met het publieke belang van waarheidsvinding in strafzaken. Het zwijgrecht is in een rechtsstaat onmisbaar. Niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Of wil je weer een systeem van duimschroeven e.d. invoeren? Met alle valse bekentenissen van dien? [En strafrecht advocaten die hun dik belegde boterham verdienen door gevaarlijke misdadigers vrijuit te laten gaan.....] Niet advocaten laten clienten in sommige gevallen "vrijuit gaan", maar alleen beslissende rechterlijke instanties. Het past in het systeem van een rechtsstaat ("equality of arms") dat advocaten eenzijdig geheel en al de belangen van hun clienten dienen, waarbij zij natuurlijk wel gebonden blijven aan bepaalde rechts- en ereregels. [Het doel van het strafrecht is vaststellen wie, welk misdrijf, waarom heeft gepleegd.] Dit is veel te eenzijdig en beperkt gezien. Het strafrecht dient meerdere doelen. Bescherming van de samenleving als geheel tegen criminaliteit (generale preventie), voorkoming van individuele strafbare feiten (speciale preventie), en genoegdoening ("vergelding" en compensatie van slachtoffers). Waarheidsvinding is wel een belangrijk onderdeel hiervan, waaraan vooral rechterlijke instanties in de straf(proces)toepassing op gereguleerde wijze zijn gehouden. Advocaten hebben hum eigen procesrol en zijn niet in de eerste plaats hiertoe geroepen. Verder blijft het van belang dat aan bewijsvoering strenge, heldere regels worden gesteld, mede om rechterlijke dwalingen te voorkomen. Soms ontkomt hierdoor inderdaad een feitelijke dader aan een straf: dat is de prijs die helaas moet worden betaald voor rechtsstatelijke strafrechtstoepassing.