Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Nederland glijdt af naar een autocratie

  •  
19-05-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
7010 keer bekeken
  •  
ANP-448750923

Op Verantwoordingsdag geeft de Algemene Rekenkamer een oordeel over de boekhouding van de ministeries van het afgelopen jaar. Het oordeel over het jaar 2021 is in diplomatieke termen “zorgelijk” genoemd. Voor deskundigen is dat een ander woord voor financieel wanbeleid! Opnieuw werden onrechtmatige uitgaven genoemd. Nu van ruim 15 miljard euro. Al jaren geeft de toezichthouder aan dat de boekhouding niet in orde is. Ondanks talloze waarschuwingen.

Als aandeelhouders van een multinational en andere grote ondernemingen een dergelijk hard oordeel zouden ontvangen over de gevoerde boekhouding dan kan de top van zo’n bedrijf direct haar biezen pakken. Iedere ondernemer in Nederland, groot of superklein, weet dat de belastingdienst ongenadig hard ingrijpt als de boekhouding niet in orde is en afwijkt van wet- en regelgeving. De sanctie kan zijn dat de belastingdienst de gehele boekhouding verwerpt en het recht heeft om met een natte vinger naheffingen en aanslagen op te leggen van een hoogte waardoor het bedrijf feitelijk direct een faillissement aan zijn broek kan krijgen. 

Al deze regels en gevolgen tellen niet voor de boekhouding van de Staat. Minister Kaag presteerde het zelfs om in de Tweede Kamer bij de presentatie van het verslag van de Rekenkamer een promotioneel  praatje te houden voor meer vrouwelijke ministers op de post Financiën. Zonder ook maar een woord te wijden en kort in te gaan op de vernietigende conclusie van de Rekenkamer over de gevoerde boekhoudingen sinds het aantreden van Rutte als premier. Uiteraard was zij vooraf door haar ambtenaren geïnformeerd over de inhoud van het harde oordeel van de Rekenkamer. Van een competente bewindspersoon Financiën mag verwacht worden dat als inleiding voor het aanbieden van een officieel rapport waaruit opnieuw financieel wanbeleid blijkt, de inhoud en toonzetting van de inleidende toespraak anders zou zijn. Minder gericht op het eigen persoonlijke carrièrebelang en meer toegespitst op deze vernietigende boodschap voor de burgers en belastingbetalers van Nederland. 

Het wordt steeds duidelijker voor de burgers dat het autocratisch gehalte van de kabinetten Rutte hoog is. Uit de vele affaires blijkt dat de overheid voor haar eigen handelen andere regels hanteert dan die zij dwingend oplegt aan haar burgers. Iedere keer komen ze er tot nu toe mee weg. Zoals op Verantwoordingsdag.

Naast voornoemd rampzalig verslag over een solide financiële boekhouding van het kabinet Rutte over 2021 kwam die dag ook het wissen van sms berichten door Rutte naar buiten. Van een liberaal als Mark Rutte zou je mogen verwachten dat juist hij in woord en daad toont dat de democratische rechtstaat voor hem heilig is. Met alle transparantie en regelgeving die bij die staatsvorm als normaal moet worden beschouwd.

Hij vertoont echter al jaren consequent gedrag van een solide autocraat. Alle kritische vragen worden gemakkelijk omzeild en weggelachen. Op de bestuurscultuur in zijn kabinetten, waarin transparantie bewust wordt gemeden en kritische parlementsleden met trucjes en afleidingsmanoeuvres op afstand worden gehouden om pottenkijkers te weren, zou menig autocraat jaloers zijn. Immers die beheersen niet de gladde behendigheid om autocratisch te handelen en intussen toch de indruk te wekken dat de democratische rechtsstaat met dat handelen gediend is. 

Wanneer wordt de Tweede Kamer zich bewust dat Nederland als ogenschijnlijke democratische rechtsstaat een steeds hoger autocratisch gehalte krijgt?

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (65)

Frans Akkermans
Frans Akkermans21 mei 2022 - 10:44

Als je stelt dat Nederland geen democratische rechtsstaat is plaats je je wat mij betreft wel buiten serieuze discussie.

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195522 mei 2022 - 7:32

Het lijkt me zinvol om daar onderbouwing en inhoudelijke argumenten voor te hebben, anders plaats je jezelf buiten een serieuze discussie en is het alleen een niet onderbouwde mening.

De 10e persoon
De 10e persoon20 mei 2022 - 15:30

Het meest ergerlijke is, is dat de mentaliteit van de afgelopen kabinetten Rutte steeds meer doorsijpeld naar de samenleving. Steeds meer vrijblijvendheid, steeds minder verantwoordelijkheid en geen consequenties voor mis functioneren.

2 Reacties
Zandb
Zandb21 mei 2022 - 5:39

De 10e persoon Maar het is natuurlijk ook niet zo dat dit werkelijk waar is, omdat u het beweert.

Gimli1955
Gimli195522 mei 2022 - 7:34

Andersom is het ook niet waar, omdat jij het omgekeerde beweert, het dient onderbouwd te worden, dat kan je wel stellen. Het is de klassieke jijbak zonder inhoud.

Sonic2
Sonic220 mei 2022 - 14:52

Dit land wordt gedomineerd door rechtse framing. In tegenstelling tot wat allerlei "kenners" u decennia proberen wijs te maken hebben VVD en CDA niet zoveel op met democratie. En zijn PVV/ FvD/ Ja21 democratie vijandig. Het begon al in 1977. Toen van Agt het premierschap gestolen heeft van den Uyl. Van Agt wist al in Mei 1977 dat er een 2e optie was die in de verkiezingsuitslag verscholen was. Namelijk een CDA en VVD Kabinet. Onder zijn leiding. Het enige wat hij hoefde te doen was de formatie saboteren. Daarna de autoritaire Lubbers. Daarna onder Kok meer vrijheid. Als we straks dictator Wilders of Baudet krijgen dan hebben CDA en VVD de weg geplaveid. Pas op voor "rechts". Of het nu VVD of CDA is of PVV/ FvD. Het is gif. Het neoliberalisme is een jungle en dus niet goed voor de democratie. En al die "arbeider verlossers" en die die "Nederland eerst" types. Die zijn ook niet democratisch. Nederland moet wakker worden uit die rechtse frames. Mensen die er mee collaboreren neer zetten als de verraders die ze feitelijk zijn. Niet omdat ik een linkse dictatuur wil, maar omdat ik echt rechts en echt midden wil hebben. Met echte liberale standpunten. Met echt verstandig middenbeleid. Mensen die ECHT en oprecht rechts zijn die zijn het me me eens.

5 Reacties
De 10e persoon
De 10e persoon20 mei 2022 - 15:24

Sonic. Echt links en echt rechts lijken beiden op te zijn opgegaan in een grijs midden. Echt links zou wellicht SP onder kunnen vallen maar breekt momenteel geen potten. Maar echt rechts moet je me helpen. PVV en FvD zijn afvoerputje voor veel mensen die het ook niet meer weten en staan voor het faillissement van ons stelsel. En wellicht kiezen veel mensen op rutte omdat dit de duvel is die ze kennen.

Robin Heyerdahl
Robin Heyerdahl20 mei 2022 - 22:46

@ De 10e persoon: Vind u dat echt? Ik houd me niet meer zoveel bezig met links of rechts nu het naar mijn mening steeds vaker gelijkgesteld wordt aan absoluut goed of absoluut fout (en vice versa). Dan heb je geen discussie meer. De partijen met extreme standpunten lijken me echter wel duidelijk te duiden. U noemt zelf al de SP. FvD? Tribunaal dit, Gestapo dat. Het volk moet boos zijn om wat het wordt aangedaan en de rest van de politiek moet bang zijn voor de FvD. Want... wacht maar af. Een soort Rusland in de tweede kamer. Baudet deed nog moeite het te verbloemen maar alle glans is er inmiddels wel af. We kunnen toch wel stellen dat iedereen die in die partij enigszins gematigd was inmiddels is afgesplitst of afgezwaaid? PVV is economisch redelijk sociaal ingesteld maar in Wilders' toespraak bij de Algemene Politieke Beschouwingen was het vooral belangrijk dat "onze mensen" op de eerste plek komen. Daar kun je een hoop van vinden maar voor mij klinkt het in ieder geval niet als een voorstel voor sociale gelijkheid. Hoe passen deze twee in een grijs midden in uw beleving? En u noemde SP als "echt" links maar met de kanttekening: die breekt op het moment geen potten, dus... dan telt het niet? Kon ik niet volgen.

Gimli1955
Gimli195521 mei 2022 - 7:12

De 10e persoon Heeft gelijk, er bestaat op papier "links" en "rechts", in de echte wereld bestaat alleen het grijze midden "neoliberalisme" genaamd. Het is niet te ontlopen TINA systeem, waar geen alternatief wordt geboden en er geen perspectief is voor de slachtoffers van het corrupte systeem. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. De meerderheid kiest het grijze midden omdat ze bang is voor te veel veranderingen en de slachtoffers van het systeem hebben niet genoeg invloed om de verkiezingen in hun voordeel te veranderen. Fundamentele problemen worden doorgeschoven of afgewenteld op de groepen zelf, zoals bijv. met de verhoging van de AOW. De controle functie van de politiek is lamgeslagen door de kadaver discipline van de coalitie partijen en dat geldt zowel landelijk als plaatselijk in gemeenten. Het behoud van macht is tot doel verheven en de volksvertegenwoordiging is hoofdzakelijk met zichzelf bezig. Wie wel mee mag doen, wie niet. De "extreme" partijen zijn uitgeschakeld en kaltgestelt. Toezicht afgebroken en vele verantwoordelijkheden doorgeschoven naar de EU en de gemeenten door de decentralisaties. De burger is verworden tot een consument en pin automaat van de overheid, zeggenschap is verdwenen en Rutte ziet de TK zelfs als een familie waar het zo nu en dan flink dondert. We noemen het de Rutte doctrine, echter is het de neoliberale doctrine. Met een lethargische politiek tot gevolg. Ik blijf het herhalen tot het landt.

Frans Akkermans
Frans Akkermans21 mei 2022 - 10:48

Ik vraag me af of u nu zelf gelooft wat u hier als uw mening verkondigt. Ik denk het niet. VVD en CDA geen democratische partijen? Zij die er op stemmen zijn 'verraders'? Wilders of Baudet straks premier? Maar als u dit toch gelooft heb ik met u te doen.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout21 mei 2022 - 23:37

@Gimli1955 Er is inderdaad al heel lang sprake van een brede consensus. Hier Willem Schinkel daarover bij een (ludieke) introductie van zijn boek "De nieuwe democratie" zo'n 10 jaar geleden: https://www.youtube.com/watch?v=5UB5brYnwq8 Met Schinkel kun je je vocabulaire en ideeën uitbreiden. Zo bijvoorbeeld: = Wat ‘neoliberalisme’ genoemd wordt, behelst een beeld van de verhouding tussen markt en overheid die typerend is voor cognitief kapitalisme. Het al te platte cliché van neoliberalisme als een verlangen de staat klein te maken en de markt vrij, komt op geen enkele manier overeen met de realiteit. Markten worden selectief vrij gemaakt voor de bevordering van de mondiale circulatie van kapitaal, en daarbij is een selectief sterke staat nodig. Nergens heeft neoliberalisering geleid tot het kleiner worden van de staat. Wel tot een transformatie van de staat in de richting van een regulerende, monitorende en straffende staat, en weg van een interventionistische verzorgingsstaat = (Uit "Kennis is markt'' - De Groene 2015)

Poezenmens
Poezenmens20 mei 2022 - 8:01

Ik heb mij altijd afgevraagd waarom de politieke partij VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) zo heet. Het begint me gaandeweg meer en meer te dagen dat voor hen het woord ‘vrijheid en democratie’ niet voor iedereen geldt: “Goed... je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.”

mordicant
mordicant20 mei 2022 - 7:39

Vooropgesteld dat ik vind dat de houdbaarheidsdatum van Rutte allang verstreken is kun je niet ontkennen dat we in bijzondere tijden leven waarin (soms) snelle en bijzondere besluiten genomen moeten worden. Achteraf kun je dan een koe in de kont kijken en zeggen dat er dingen fout zijn gegaan. Maar hysterisch roepen dat we in (daarom) een autocratie leven is lachwekkend. Als je het huidige beleid wil bestraffen moet je de volgende keer niet meer op de VVD, CDA, CU of D66 stemmen en dan hopen dat andere partijen het beter doen. (wat waarschijnlijk niet het geval is) En als anderen dat wel doen dan noemen ze dat democratie en niet autocratie.

Inzicht
Inzicht20 mei 2022 - 7:29

Nederland is nog lang geen autocratie. We glijden wel af van een meritocratie naar een soort mengvorm van aristo- en bureaucratie. De éne helft onderdukt de andere helft. Op school zijn de proefwerken vervangen door projectverslagen, op kantoor het definitieve ontwerp door een overhead vol gele stickers. Rutte is gewoon oppermanager 'nergens voor verantwoordelijk te houden'. Elk land krijgt de leider ...

FreddyvD
FreddyvD20 mei 2022 - 4:28

Noem het zoals je wilt, maar het is gewoon een ordinaire criminele bende.

1 Reactie
Zandb
Zandb21 mei 2022 - 5:47

Freddy En waarin verschillen politici dan van "gewone mensen" Of is het daar, bij die gewone mensen, ook ene grote criminele bende?

sAt0Ri...
sAt0Ri...19 mei 2022 - 23:10

Ik heb dit stuk zojuist gelezen en kan de reacties van de kronkelende rechtse deugridders van met name de P'66ers, maar ook van de VVD-ers en het CDA al uittekenen. Het komt op het volgende neer: het is allemaal niet waar wat de schrijver zegt. En ze kunnen helemaal niet weten wat er geschreven wordt, of er wordt allerlei andere drogredenen en onzin bijgehaald om de aandacht af te leiden...

5 Reacties
Robin Heyerdahl
Robin Heyerdahl20 mei 2022 - 21:29

Ik moet altijd zo lachen als ik "rechtse deugridders" lees, dank hiervoor! Ik ben zo gewend dat, vooral hier, verkondigd wordt dat de rechtse mens niet deugt.

Zandb
Zandb21 mei 2022 - 6:05

sAt0Ri... U zegt dus dat u weet wat "kronkelende rechtse deugridders" zouden beweren als ze iets zouden beweren over dit artikel? Werkt dat wel helemaal lekker, daar in die bovenkamer bij u? Verder vind ik dat u wel eens wat beter mag lezen. Als u dit dan zo'n goed artikel vindt. Ik wijs u op de laatste zin: "Wanneer wordt de Tweede Kamer zich bewust dat Nederland als ogenschijnlijke democratische rechtsstaat een steeds hoger autocratisch gehalte krijgt?" En ik hoop dat u begrijpt dat 'dit probleem' hier wel iets breder wordt gemaakt dan uw verklaring dat alleen "deugridders van met name de P'66ers, maar ook van de VVD-ers en het CDA" schuldig zijn aan het feit dat Nederland steeds autocratischer wordt. Die drie partijen (zou u die in totaliteit bedoelen) bij elkaar opgeteld, vormen geen meerderheid in de Kamers.

sAt0Ri...
sAt0Ri...21 mei 2022 - 16:04

@ Robin Heyerdahl 20 mei 2022 - 23:29 Ja, en jij ook bedankt voor jouw reactie, want nu kan ik eens direct ingaan op de tendens van de rechtsmens van de afgelopen twee decennia. Namelijk dat werkelijk álles links genoemd wordt. En jouw reactie onderstreept dat. En dat het niet alleen een tendens, maar ook een frame van rechts dat zelfs de VVD, het beleid op scholen, de publieke omroep enz enz - waarbij oa Omroep Max, de NCRV, EO, AVRO/TROS - toch echt kneiterrechts zijn. Net zoals programma's als ÉénVandaag, Nieuwsuur, ja zelfs de VARA is erg naar rechts opgeschoven vanwege BNN. Daar klaagde bijvoorbeeld ook coryfeeën Sonja Barend en Marcel van Dam over. Làchen is dat hè?!

sAt0Ri...
sAt0Ri...21 mei 2022 - 16:06

@ Zandb Nee, het gaat eigenlijk niet zo lekker in mijn bovenkamer. Gelukkig hebben we u nog die de dag komt redden...

sAt0Ri...
sAt0Ri...21 mei 2022 - 16:10

@Zandb Klopt, dat er meerdere partijen voor verantwoordelijk voor zijn, maar deze voeren coalitie, gesteund door de rest van die rechts populistische splinterpartijen. Dus de oorzaak is dat het inderdaad dat het breder is dan die partijen alleen, het betreft de gehele rechtervleugel. En dat is wat ik ook pas maar een paar jaartjes aankaart hier...

agnar123
agnar12319 mei 2022 - 14:41

Citaat: "Wanneer wordt de Tweede Kamer zich bewust dat Nederland als ogenschijnlijke democratische rechtsstaat een steeds hoger autocratisch gehalte krijgt?" Wanneer krijgt Antonie Kerstholt door, dat Rutte en Kaag door de Tweede Kamer zijn aangesteld om op deze manier de samenleving kapot te maken? Wanneer krijgt Antonie Kerstholt door, dat Nederland geen bananenrepubliek is, maar een aardappelkoninkrijk. Dat het niet uitmaakt op wie je stemt, omdat de politiek volledig verloederd is en dat eerzame mensen systematisch worden weggetreiterd uit de politiek? Wanneer krijgt Antonie Kerstholt door, dat het politieke systeem van Nederland niet meer functioneert. En dat het zinloos is om te proberen de Haagse Hooligans in het gareel te krijgen? Maar niet getreurd, nog even en de zee stijgt boven de dijken uit en Den Haag wordt schoongespoeld. LOL.

2 Reacties
Zandb
Zandb20 mei 2022 - 6:58

agnar En wanneer krijgt u door dat, gezien wat u schrijft, er weinig anders op zit dan lijdzaam toezien dan wel gewelddadig in verzet komen om met de situatie die u schetst om te gaan? Ik heb een enorme hekel aan mensen die zo laf de implicaties van hun redeneren vermijden. Ik geef Rutte groot gelijk, dat dit soort mensen maar eens danig tegen gesproken moeten worden. Dat pleit Rutte cs niet vrij maar wat u doet, dat vind ik een veel gevaarlijker manier van stemming maken, die helemaal niets meer met democratie te maken heeft. Of hebt u nog een vreedzame oplossing in petto voor de problemen die u schetst? Dan trek ik mijn woorden in.

Gimli1955
Gimli195521 mei 2022 - 7:24

@Zandb Als vreedzaam betekent dat alles op de neoliberale manier moet gebeuren in een autocratie, dan moet je eens wakker worden. De reden voor al deze kritiek is niet omdat deze regering het zo goed doet, het dan omdraaien, vind ik juist laf en lui. Het wordt constant op de persoonlijke titel gespeeld, waarbij vergeten wordt en genegeerd dat het op dit moment een puinhoop is. Niets wordt opgelost en dat komt niet door de oppositie maar door de neoliberale politiek die al 40 jaar de dienst uitmaakt. Die politiek heeft geleid tot alle voorbeelden en constateringen dat de huidige regering liegt en bedriegt, ze ruineren grote groepen onschuldige burgers, voeren verboden zwart lijsten in en proberen dan uit alle macht dat onder de pet te houden met behulp van de MSM. Je reactie is de bekende manier van aanpakken. Als je lijdzaam toeziet is het je eigen schuld en als je in verzet komt heb je geen vertrouwen in de democratie en wordt je gewelddadig. Accepteren dat deze palitiek destructief en repressief is en fout, komt niet eens in je op. Het is de tunnelvisie en blok beton voor het gelaat en het onterechte superioriteitsgevoel van wij zijn goed en jullie zijn fout. Je zit aan de verkeerde kant van de medaille, en dat is natuurlijk moeilijk te behappen. Dan is wijzen, ontwijken, beschuldigen en verwijten met cirkelredenaties veiliger en voorspelbaar. Rutte was fout, is fout en zal zeer waarschijnlijk fout blijven tot hij op hoepelt en er een ander pion wordt neergezet.

Markzelluf
Markzelluf19 mei 2022 - 14:39

Ik ben het met Kerstholt eens dat de Nederlandse staat onvoldoende zicht heeft op de rechtmatigheid en effectiviteit van haar uitgaven. Zou hij beweren dat we al een tijd behoorlijk zwakke Ministers van Financiën hebben, dan zou hij ook daar helemaal gelijk in hebben. En Kaag is wat mij betreft het dieptepunt op dit gebied. Ze zit alleen maar op deze positie omdat het imago van de Minister van Financiën in de publieke opinie meestal goed is; zuinig hard, rechtvaardig en betrouwbaar. Dat lijkt haar een mooie springplank voor haar hogere doel: premier worden. Waar ik het ook mee eens ben, is de arrogantie van de staat om eigen regels te negeren die voor anderen wel gelden. En daar komt de politiek mee weg, want binnen de Tweede Kamer zijn er nauwelijks partijen die zich hierover druk maken. Maar maakt dit Nederland autocratisch? Wie is dan die 'zelf' (= auto)? Kaag? Rutte? de Tweede Kamer? Het kabinet? Kerstholt maakt dat nergens duidelijk, vind ik. Ik had dan ook liever een opinie hier op Joop gelezen over het gewonnen beroep van de Volkskrant in de zaak die Van Drimmelen tegen haar had aangespannen. Vooral nu meer duidelijk wordt wat Van Drimmelen allemaal gedaan heeft, dat gaat veel verder dan een beetje me-too'en, is de relevantie groot.

4 Reacties
Rick van de Kreek
Rick van de Kreek19 mei 2022 - 15:26

Zoveel artikelen als over Johan Derksen is niet nodig, maar een paar artikelen lijkt me niet overbodig.

Zandb
Zandb20 mei 2022 - 7:11

Mark Wat zou het verloren beroep van Van Drimmelen te maken kunnen hebben met het feit dat Kerstholt vindt dat Nederland afglijdt naar een autocratie? Eerder dat het beroep verloren is, zou een bewijs kunnen zijn, dat er in Nederland nog geen sprake is van een autocratie.

Markzelluf
Markzelluf20 mei 2022 - 11:18

Zand, ik vind ook dat Nederland geen autocratie is - of in elk geval dat Kerstholt daar geen argumenten voor geeft. Mijn punt is, in plaats van het stukje van Kerstholt was een opinie over de zaak Volkskrant vs Van Drimmelen veel nuttiger geweest. Ten eerste omdat het hier over persvrijheid gaat. In eerste instantie werd die door de rechter ingeperkt, terwijl dat in beroep is rechtgezet. Dat is maatschappelijk bezien zeer relevant. Ten tweede, omdat nu feiten bekend worden over de handelwijze van Van Drimmelen (dreigen met publicatie expliciete beelden, dreigen met andere vormen van geweld) die naar het schijnt eerder bij de partijleiding (o.a. Pechthold) bekend waren en die besloten Van Drimmelen uit de wind te houden. Bijvoorbeeld Pechthold speelt nog steeds een belangrijke rol in het publieke domein. Meer duidelijkheid over zijn oordelend vermogen lijkt mij dan ook zeer wenselijk. Maar niets hierover op Joop, volgens mij. Of mis ik wat?

Zandb
Zandb21 mei 2022 - 6:09

Mark U vindt Nederland geen autocratie. U vindt een artikel over iets anders (daarom?) nuttiger. Ik blijf het twee zaken vinden die niets met elkaar te maken hebben. Uw punt is duidelijk - tenminste dat hoop ik - maar als reactie op dit artikel volkomen naast de pot.

agnar123
agnar12319 mei 2022 - 14:36

Als Rutte een autocraat was, hadden we geen probleem. Dan was hij al lang weggewerkt. Het echte probleem? De gehele Tweede Kamer en de gehele Eerste Kamer werken eendrachtig samen om Nederland 'bestuurbaar' te houden. Daarvoor hebben ze in 2013 de AWB veranderd. Wouter Bos vroeg de Raad voor de Rechtspraak om advies om de wet te veranderen, zodat 'de druk op de rechtsstaat verlicht zou worden'. Er waren bij de Haagse Hooligans zorgen over de klachten over woekerpolissen, rentemanipulatie e.d. Vervolgens werd de AWB in 2013 zodanig verandert, dat klagende burgers weggezet kunnen worden als 'geen belanghebbende'. Als je middels een artikel 12 procedure vraagt om het OM te verplichten een stelende bank te vervolgen, ben je 'geen belanghebbende', alleen maar slachtoffer. Als je de AFM vraagt om het Consumenten Recht te handhaven, ben je geen belanghebbende, alleen maar slachtoffer. Zie 'AFM weigert handhaving wet', https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2835 Als je de ACM vraagt om een kartelonderzoek, ben je geen belanghebbende, alleen maar slachtoffer. Zie 'Mona Keijzer weigert kartelonderzoek', https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2805 Als je de politiek vraagt om ingrijpen, geeft niemand antwoord. Zie 'Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot', https://www.groenepolitiek.info/index.php?pi=2825 Dit is niet alleen het werk van Rutte. Dit is een samenzwering van de elite tegen het gewone volk.

3 Reacties
Rick van de Kreek
Rick van de Kreek19 mei 2022 - 15:27

Samenzwering en elite in één zin, dan weten we wel hoe laat het is....

TwoTone
TwoTone19 mei 2022 - 20:30

Klopt idd, zo zijn ook veel bezwaren tegen windmolenpark Friesland afgewezen. Ongeveer niemand was volgens de rechthebbende en zo kon alles simpel afgewezen worden. Het is een autocratie met als afscherming een bureaucratie, alles om de Eu wetten zonder democratische kiezerstoetsing door te kunnen voeren….

Gimli1955
Gimli195519 mei 2022 - 21:23

Dan is het 5 over 12 en is er weer niets gedaan aan de fundamentele problemen van Nederland, dan is de TK hoofdzakelijk met zichzelf bezig geweest en is er weer een glas, plas, was debat gevoerd zonder uitkomst. Het zoveelste nietszeggende debat en dat komt niet door de oppositie, maar door de grenzeloze kadaver discipline van de coalitie. Volledige stilstand in de aanpak van de echte problemen en Rutte was zijn geheugen weer kwijt en vind dat hij echt niet gelogen heeft, niet nu en niet in het verleden. Hij heeft aantoonbaar vaker gelogen dan dat hij de waarheid verteld. @Rick Nu nog een inhoudelijke onderbouwing over hoe laat het is.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2022 - 12:55

Op ieder ministerie zijn de mensen verantwoordelijk voor het financieel beleid, wegbezuinigd. Dat is de VVD met haar 'kleine' overheid..

7 Reacties
Rick van de Kreek
Rick van de Kreek19 mei 2022 - 15:28

Onder Rutte is de overheid alleen maar gegroeid.

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 mei 2022 - 16:49

Rick van de oneliner http://klantgerichtondernemen.blogspot.com/2021/03/het-aantal-ambtenaren-in-nederland.html En daarna Het aantal ambtenaren in Nederland daalt verder. In de afgelopen vijf jaar tijd is het aantal ambtenaren met 65.000 gekrompen naar 915.000. Deze krimp is vooral zichtbaar binnen het Rijk, provincies en de gemeenten. Tegelijkertijd stijgt het aantal vrouwen in de publieke sector jaarlijks. https://ambtenarensalaris.nl/algemeen/omvang-nederlandse-overheid-daalt-verder/#:~:text=Het%20aantal%20ambtenaren%20in%20Nederland,in%20de%20publieke%20sector%20jaarlijks. Kun jij een link ter onderbouwing van je punt sturen?

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2022 - 17:29

@ stokkickhuysen Goed gedaan met mooie linkjes. De opmerking wekte ook mijn nieuwsgierigheid, maar jij was mij voor. De meest valide data komen trouwens hier vandaan https://www.lisa.nl/publicaties/lisa-nieuws Voor arbeidsmarktonderzoekers was dat de belangrijkste gegevensbron. Helaas hangen er nu serieuze prijskaartjes aan. Ik zou daar de meest actuele data wel eens willen zien. Dat zal vermoedelijk toch bijna 2021 zijn, die worden in deze periode verwerkt. Anders is daar ook 2020 het meest recent. Bij jouw staatjes vallen nog veel kanttekeningen te maken. Ik denk dat inmiddels gemeenten minimaal 10% extern inhuren. Vermoedelijk worden dat soort medewerkers niet meer als ambtenaar geteld. De groei bij de academische medische centra zou ook kunnen ontstaan vanwege de overheveling van de medewerkers van de medische faculteit van de Universiteit Rotterdam naar het EMC. Dus per saldo geen groei. Maar de bulk zijn inderdaad de gezamenlijke regelingen waar destijds ook de regionale centra voor gezin en jeugd onder vielen. En op dit moment zou er een boost van GGD medewerkers kunnen zijn, afhankelijk van de wijze waarom het corona personeel wordt geteld. Kortom zelfs met de tabellen in de hand is het nog lang niet altijd duidelijk. Maar duidelijk genoeg om forse vraagtekens bij de oneliner te zetten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 mei 2022 - 9:02

DaanOuwens In mijn gemeente heb ik kunnen constateren dat op het gebied van ruimtelijke ordening werk werd uitbesteed aan een schimmig bureautje.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 mei 2022 - 9:17

PS een anecdote maar wellicht exemplarisch

DaanOuwens
DaanOuwens20 mei 2022 - 9:24

@ DanielleDefoe Het is niet alleen schimmig bij kleine gemeenten. Randstad zet bij de gemeente Rotterdam vele miljoenen om, grotendeels met de zogenaamde payroll constructies. Die komen vooral neer op het vermijden van de verplichting om een goed werkgever te zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 mei 2022 - 10:20

DaanOuwens een collega die in een aangrenzende grotere stedelijke gemeente woont had een identiek verhaal.

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2022 - 11:09

Nederland is geen autocratie, Nederland is een land waar een grote groep egoïstische burgers al een decennium een onbetrouwbare en ongeschikte regeringsleider benoemd. Bij herhaling wordt een mandaat van de grootste groep keizers verkregen. Dat kan dun onmogelijk een autocratie zijn. Overigens kan de rekenkamer geen onrechtmatige uitgaven aanwijzen. De rekenkamer kan uitgaven aanwijzen die niet goed verantwoord zijn of ondoelmatig. Als de schrijver in plaats van deze uitspraak als jurist en econoom daar een goed verhaal over had gehouden was dat zinniger geweest als dit stukje. Nederland heeft last van een zeer slecht functionerende overheid en een visieloze politiek en een zwaar gepolariseerde samenleving. Dit soort tekstjes zijn daarvoor geen oplossing.

8 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2022 - 12:54

Beslissingen nemen zonder het de 2e kamer voor te leggen, zou je dat niet autocratisch kunnen noemen? Volgens mij wel. Toeslagenouders en bijstandsgerechtigden die per ongeluk een (klein) foutje maakten, puur uit onwetendheid worden als fraudeurs weggezet. Of je ontvangt iets op de bank terug wat je voordien cash aan iemand hebt geleend. Dat kost je je uitkering en je bent fraudeur in de ogen van dezelfde mensen.

Rick van de Kreek
Rick van de Kreek19 mei 2022 - 15:28

Hoe komt die samenleving zo gepolariseerd? Lijkt me een belangrijke vraag.

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2022 - 15:40

@ Minoes&tuin Jij schrijft: et de 2e kamer voor te leggen, zou je dat niet autocratisch kunnen noemen? Volgens mij wel. Nee, dat is niet autocratisch, dat is de taak van de regering waarvoor ze een mandaat hebben. Er is geen vanzelfsprekendheid dat besluiten van een kabinet langs de kamer moeten. De kamer moet toezicht houden, en wat de kamer vaak doet is wat jij hier voorstelt, namelijk proberen om mee te besturen. Daarom is het toezicht op de regering zo belabberd. De kamer is met de verkeerde dingen bezig, voert de verkeerde discussies. En het zijn mede de linkse partijen die dat veroorzaken. Voor de problemen van toeslagouders en bijstandtrekkers moet je bij je buren zijn. Je moet je goed realiseren dat dit hardvochtige beleid er is omdat de meerderheid van de Nederlanders dat wil. Het kabinet luistert naar het volk en niet naar jou. Ik vind een van de grootste linkse fouten dat ze denken dat mensen uiteindelijk wel gaan geloven in de goede linkse oplossingen. Dat gaat niet gebeuren. Je zal iedere verbetering moeten bevechten met keiharde argumenten. Op de manier waarop jij het nu aanpakt gaat dat niet lukken.

Jonkheer
Jonkheer 19 mei 2022 - 16:03

@DaanOuwens - Zelden ben ik het zo roerend met je eens als nu. Ook je reply op Minoes&tuin is raker-dan-raak!

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2022 - 16:45

@ Rick van de Kreek Jij schrijft: Hoe komt die samenleving zo gepolariseerd? Omdat Nederland, net zoals alle andere westerse landen een zeer heterogene samenleving is geworden met een groot aantal verschillende groepen met verschillende opvattingen en conflicterende belangen. Een nog belangrijkere vraag is waarom jij deze vraag stelt.

stokkickhuysen
stokkickhuysen19 mei 2022 - 17:05

@Rick En desinformatie is een belangrijke, zoals jij hierboven aan het verspreiden was.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 mei 2022 - 6:40

Misschien ben ik niet duidelijk geweest. Ik doelde hier nl. op het rapport van de rekenkamer en de uitkomst daarvan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 mei 2022 - 9:27

Polarisering lijkt mij niet het goede woord. Net als de samenleving fragmenteert de TK verder. Dat de TK zich laat verleiden tot verkeerde discussies en zich verliest in details kan daar mee te maken hebben.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine19 mei 2022 - 11:07

In een autocratie zouden niet zoveel negatieve berichten over de leider geplaatst mogen worden. In een autocratie was Joop al lang uit de lucht, want de verhouding negatief/positief is hier ongeveer 10/90 (en dan ben ik nog positief)

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195519 mei 2022 - 14:49

Dat geldt voor een totalitaire regime, er zit een fundamenteel verschil tussen een autocratie, een totalitaire regime en een dictatoriaal regime. Een autocratie heeft een voorkomen van een democratie, waarbij het op papier en bij wet op een democratie lijkt. Echter in de praktijk is er geen alternatief mogelijk dan het heersende systeem. Daar komt nog bij dat het huidige heersende systeem faalt en repressieve maatregelen oplegt om de macht te behouden. Ik heb vanmiddag naar het debat zitten kijken, war een beschamende vertoning was het. De Coalitie deed niets anders dan ontwijken, en de premier weigerde zelfs de gevraagde informatie te geven. Gesteund door een slechte voorzitter en de kadaver discipline van de coalitie heeft de leugenachtige Rutte het overleefd. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut, en Rutte is daar het grootste voorbeeld van.

badgast
badgast19 mei 2022 - 10:56

Leuke vraag. Maar zolang we te maken hebben met uitgeregelde regeerakkoorden is bewustheid in de 2e kamer niet heel relevant. De vraag is eerder: hoe leggen we Rutte cs het vuur aan de schoenen over deze zaken?

1 Reactie
Gimli1955
Gimli195520 mei 2022 - 7:28

Zo lang de kadaver discipline van de coalitie regeert, gaat er helemaal niet verbeteren. Je kunt Rutte het vuur aan de schenen leggen tot je een ons weegt, maar dat heeft met de verstikkende meerderheid in de TK geen zin. De coalitie partijen regeren in verschillende samenstelling en partijgrootte gewoon door en dat doet het falende systeem al 40 jaar. Dat noemen ze dan democratie, maar natuurlijk is dat een autocratie, waarvoor geen alternatief geboden wordt. Het behoud van macht is tot doel verheven en de burger is de pinautomaat van de autocratie. Als het niet goedschiks kan, dan moet het maar kwaadschiks met de gaswinning schade en het Toeslag schandaal tot gevolg. Het zijn gevolgen van een falende en repressieve overheid met de grootste leugenaar in het Torentje.

Rechtse   Bal
Rechtse Bal19 mei 2022 - 10:53

Kaag zal al haar financiele kennis en ervaring in de strijd werpen om het enorme begrotingstekort weer op peil te brengen. Guess what ? ze verhoogt gewoon de belastingen ! Geniaal .. en uiteraard de BTW op niet-essentiele goederen en diensten ...

2 Reacties
Rick van de Kreek
Rick van de Kreek19 mei 2022 - 15:25

Enorm begrotingstekort? Je bedoelt waarschijnlijk staatsschuld. Maar zelfs die valt nog binnen de Eurozone-norm van 60 procent.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert19 mei 2022 - 15:55

@ Rechtse Bal (11:53u) - 'op peil brengen' betekent (vrijwel) altijd: verhogen tot een wenselijke waarde. Dit gezegd zijnde: Ronald Reagan, toenmalig presidentskandidaat in de Verenigde Staten, werd door een kritisch journalist in een verkiezingsdebat gevraagd naar zijn zorgen en opvattingen over het structureel astronomisch hoge begrotingstekort van zijn land. De altijd aimabele Reagan glimlachte, en antwoorde: 'wel, geachte heer, dat tekort is nu toch echt wel groot genoeg om voor zichzelf te kunnen zorgen'. Wat je ook van Reagan denkt: de man had charme en charisma in overvloed; en mogelijk briljante tekstschrijvers achter zich.

youppie
youppie19 mei 2022 - 10:52

Het probleem is dat de Tweede Kamer net zo goed een onderdeel van de autocratie is. Er is immers een partijkartel dat de Tweede Kamer stevig in de tang heeft. De fractiediscipline doet de rest. Helaas is het in Brussel nog erger. Wanneer een land er tegen in gaat (Visegrad) dan worden die verkettert. Het valt daarom op dat juist Mark Rutte zo fel tegen de Visegrad landen van leer trekt. Hij doet dit vooral om zijn eigen falen (of minne streken) te verbloemen.

Paul250371
Paul25037119 mei 2022 - 10:18

Helemaal eens.

3 Reacties
drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert19 mei 2022 - 10:44

@ Paul250371 - dit geldt ook voor mij. Het probleem is wereldwijd. Het dictaat van de vrije markten en de hiermee gepaard gaande verstikkende bureaucratie verstoppen zovele samenlevingen. Werkelijke democratie is een schaars goed geworden; en hiermee is ze ook iets dat duur bevochten moet worden. Drie belangrijke onderzoekers/auteurs: Wendy Brown, Philip Mirowski, en David Harvey. Wie zoekt, die zal vinden; klopt en U zal opengedaan worden. Alles onder de zon vertalen in louter rationeel-economische termen? Dat leidt tot verschrikkelijke irrationaliteit, tot pure waanzin. De consequenties: uitbuiting, diefstal, moord, doodslag, en de onherroepelijke teloorgang van het wereldklimaat. Mikhail Gorbatsjov vroeg zich jaren na de Val van de Berlijnse Muur (1989) verwonderd af waarom het Westen zo zijn best was gaan doen om op de voormalige Sovjet-Unie te gaan lijken. Goed beschouwd leven wij nu in een centraal geleide planeconomie. Onze menselijke vrijheden worden steeds verder ingeperkt. Armoede en dakloosheid nemen zienderogen toe. Alleen ziet 'Den Haag' dat heel anders. De enige kwaliteiten die men daar heeft zijn: voorspiegelen, uitstellen, afhouden, misleiden, en negeren. Onze regenten, die zijn voor het merendeel acteurs; het aantal vakministers is zienderogen afgenomen. Treurig maar waar.

Gerygrr
Gerygrr19 mei 2022 - 13:02

Drs.H.C. Q Citaat: De enige kwaliteiten die men daar heeft zijn: voorspiegelen, uitstellen, afhouden, misleiden, en negeren. Ik zou willen toevoegen: luisteren. Een extra laagje tussen bestuur en uitvoerders om te “luisteren”. Dat luisteren wordt na een bepaald tijdsverloop perfect omgebogen in het gewenste beleid waarin hetgeen “beluisterd” werd in toekomstig mooi beleid verwoord. Dat laatste gebeurt nooit. Nieuwe tegenslagen zitten dat onveranderlijk in de weg. Er wordt puingeruimd, mensen weggewerkt en men begint opnieuw met nieuwe mensen.

Rick van de Kreek
Rick van de Kreek19 mei 2022 - 15:31

@ Tollaert Els Borst was zo'n vakminister. Ze kreeg er een paar miljard bij om de zorg een boost te geven, en een paar jaar later wist ze niet te vertellen daar dat geld was gebleven. Kortom, een vakminister is ook niet zaligmakend.

Tweekeerbellen
Tweekeerbellen19 mei 2022 - 9:43

Geachte heer Kerstholt, Ik deel uw observatie volledig. Vanuit mijn kant wel een aanvulling. Een autocraat bestaat bij de gratie van de mensen om hem heen. Rutte kan in het zadel blijven zitten, niet alleen omdat de anderen dat (tot op heden) toestaan, maar, vooral omdat diegenen kennelijk voordeel hebben bij het liegen, draaien en het begraven van informatie. Dit geeft te denken over de morele kaders van andere bewindspersonen en kamerleden van de coalitie. Niet alleen Rutte moet verdwijnen. Het wordt tijd voor een shake-out van de mensen om hem heen die hem op het zadel hebben gehesen en gehouden.

Gimli1955
Gimli195519 mei 2022 - 9:29

Daar zitten we al wat jaartjes, zo lang de TK zijn taak als controleur niet uitvoert. Zo lang de kadaverdiscipline regeert bij de coalitie. Zo lang de Rutte doctrine regeert en blijft voortduren en zo lang er geen verbetering optreedt in de oplossingen van fundamentele problemen, affaires en schandalen zit Nederland in de praktijk in een autocratie. De voorstanders zullen wijzen naar de papieren werkelijkheid van rapporten, lijstjes, en andere manieren om het evidente te ontwijken. Macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. De macht ligt al jaren in handen van op papier, en dan vooral partijprogramma's, dezelfde partijen, die in verschillende samenstelling en grootte regeren. Er is een TINA systeem opgetuigd, die oppositie uitschakelt en andersdenkenden sensibiliseert. Werd er nog iets opgelost, dan kan je dat als "succes" inboeken, maar dat is al jaren niet het geval, want er wordt niets opgelost, alleen uitgesteld. De tactiek heeft zelfs een naam, die altijd aan onze bijna langstzittende premier kleeft : de Rutte doctrine. Het blijkt iedere keer weer, als er een nieuwe affaire of schandaal opduikt. De kadaver discipline van de coalitie zorgt voor de voortzetting en dat al 12 jaar lang.