Joop

Nederland, gebruik je invloed om wereldwijd bossen te beschermen

  •  
02-05-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
83 keer bekeken
  •  
bosbrand

© cc-foto: skeeze

De veestapel moet kleiner, met betere prijzen en perspectief voor boeren
Onlangs bleek uit een nieuw rapport van het WWF dat Nederland nog steeds een flinke vinger in de pap heeft bij de wereldwijde ontbossing. Dit komt doordat Nederland een van de grootste importeurs van soja is in Europa, en zelfs de grootste van palmolie. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat onze grote rol als importeur van deze producten maakt dat Nederland deze positie ook kan inzetten om bij te dragen aan een oplossing. Wij hebben een aantal suggesties hoe Nederland het tij kan keren.
Ten eerste kan Nederland stoppen met het meewerken aan de aanleg van infrastructuur die het vervoer van aan ontbossing gelinkte producten vergemakkelijkt. Nederlandse ambassades geven maar al te graag hoog op over de kennis van onze bedrijven die bij deze projecten wel een handje kunnen helpen om zo opdrachten voor de Nederlandse bedrijven binnen te slepen. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de plannen voor de Braziliaanse sojacorridor : een mega-infrastructuurproject om soja uit het binnenland snel naar de zeehavens te kunnen vervoeren, waarvandaan deze soja voor een deel koers zet naar Nederland en andere Europese landen.
In plaats daarvan zou Nederland onze innovatieve kennis op het gebied van duurzame landbouw- en voedselsystemen kunnen promoten – de Wageningen Universiteit geniet op dit gebied hoog internationaal aanzien – zodat deze landen in plaats van onze koeien, kippen en varkens, hun eigen bevolking van gezond, duurzaam, lokaal verbouwd voedsel kunnen voorzien.
Ten tweede is het tijd voor bindende wetgeving om milieu- en mensenrechtenstandaarden na te leven in productketens. Voor de productie van onder andere soja en palmolie worden namelijk niet alleen ecosystemen vernietigd, maar ook worden lokale boeren en inheemse gemeenschappen van hun land verdreven.
Nederland zet tot zover liever in op vrijwillige convenanten met het bedrijfsleven, die echter tot nu toe niet of nauwelijks voor verbetering zorgen, en verwijst voor bindende regels altijd naar de EU.
De Europese Commissie werkt momenteel aan wetsvoorstellen om “imported deforestation” – ontbossing veroorzaakt door producten die wij importeren – wereldwijd tegen te gaan. Juist Nederland kan, als grote importeur, in Europa een voortrekkersrol spelen, in plaats van af te wachten. Door nu in de Tweede Kamer het wetsvoorstel inzake ketenverantwoordelijkheid aan te nemen kan Nederland alvast het goede voorbeeld geven en zich ook in Europa geloofwaardig hard maken voor echt stevige wetgeving.
Daarnaast is dit rapport van het WWF de zoveelste wake-up-call dat er ook binnen de agrarische sector in Nederland dringend wat moet veranderen. De veestapel moet kleiner, met betere prijzen en perspectief voor boeren, waarmee we zowel onze internationale voetafdruk, de inkomenspositie van boeren, als ons binnenlandse stikstofprobleem aanpakken. De voedselproductie moet duurzamer, en de inspanningen van demissionair minister Schouten voor een circulaire en natuurinclusieve landbouw verdienen nu eindelijk brede steun. Het tegenargument dat wij als Nederland de wereld voeden met onze efficiënte voedselproductie is daarbij een drogreden, want tegelijk voedt de wereld de Nederlandse veestapel.
Laten we zorgen dat de wereld zichzelf kan voeden op een manier die onze aarde, het klimaat en de leefomgeving van miljarden mensen beschermt. We hoeven hierbij niet bang te zijn internationaal niet meer mee te doen. Met deze concrete acties kan een nieuw kabinet de wereld laten zien dat ze daadwerkelijk een vernieuwende internationale speler is in de agrarische sector en daarnaast serieus werk maakt van de internationale klimaatafspraken.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

Minoes&tuin
Minoes&tuin3 mei 2021 - 23:58

Dan moet Nederland eerst eens zelf het goede voorbeeld geven, de hand vooral in eigen boezem steken. Ik weet niet hoe het nu is maar een paar jaar geleden was het nog zo dat juist de Nederlandse overheid veel hardhout gebruikte, hout zonder enig label. Geef het goede voorbeeld dan heb je pas recht van spreken.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 mei 2021 - 0:00

En wat soja betreft, hetzelfde verhaal!

J.janssen2
J.janssen23 mei 2021 - 20:11

Naast een voortrekkersrol in de rest van de wereld mag Nederland ook wel eens in eigen land kappen met kappen. Hier verdwijnt ook in verhouding evenveel bos als in Brazilië. En naast de voedingsindustrie spelen ook de oliemaatschappijen een dubieuze rol bij ontbossing

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin5 mei 2021 - 8:42

En de exploiteurs van goudmijnen!

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland3 mei 2021 - 11:45

dan zullen van die bruine jokers in de tweede kamer afmoeten die zullen namelijk niet stoppen tot de hele wereld kapot is daar zit geen groene partij in - het belasten van vervuiling haalt de vervuiling niet weg

Hakkepuf
Hakkepuf3 mei 2021 - 10:00

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Nu wordt er langs de N244 tussen Akersloot en Alkmaar weer een 5,5 kilometer lange boomsingel gekapt om er windmolens neer te zetten.

Jan37
Jan372 mei 2021 - 15:55

Iedere hetzelfde verhaal, iedere keer de leugen, iedere keer hetzelfde antwoord. Lees en leer, en maak duidelijk wat je wil . Wil je alles verplaatsten naar een ander land in het oosten, dan geen controle op voedsel veiligheid en dieren welzijn, of hou je het in eigen hand, met wel de juiste controle .

2 Reacties
The Apple
The Apple2 mei 2021 - 22:23

Dat kun je voorkomen door niets te kopen uit "een ander land in het oosten".

LaBou
LaBou 3 mei 2021 - 5:34

Tenslotte moet de schoorsteen wel roken (dat verhaal over wel of geen controle is natuurlijk gewoon BS, het gaat gewoon om geld).

Mokker
Mokker2 mei 2021 - 14:22

Vooralsnog is Nederland lekker bezig met elders bossen laten kappen zodat we hier volgens de achterlijke CO2 boekhoudkunde goed bezig zijn.

BlackUhuru
BlackUhuru2 mei 2021 - 13:57

Waarom toch steeds die activistische agenda tegen vleesconsumptie? Het verzwakt de argumentatie en het leidt tot verdeeldheid. Minder vlees eten is goed maar ontbossing wordt veroorzaakt door archaïsche roof landbouw methoden, niet doordat er zoveel extra grond nodig is door een toename van vleesconsumptie. Leer boeren duurzaam boeren zodat ze op hetzelfde areaal net als in Europa hoge productie kunnen halen. Daar heb je op termijn meer aan dan nu even de vraag naar soja laten inzakken door minder vlees te eten. Bevolkingsgroei en welvaartsgroei, zelfs bij beperkte vleesconsumptie, zullen de soja vraag na 10/20/30 jaar weer opkrikken naar het huidige niveau en dan ben je dus uiteindelijk niks opgeschoten als je niet wat aan het grondgebruik hebt veranderd.

6 Reacties
The Apple
The Apple2 mei 2021 - 17:05

BlackUhuru: "ontbossing wordt veroorzaakt door archaïsche roof landbouw methoden." Onzin, Braziliaanse soja is "gewoon" moderne Monsanto GMO-soja.

BlackUhuru
BlackUhuru3 mei 2021 - 9:29

Beste The Apple, u verwart het zaaigoed 'moderne Monsanto GMO-soja' met de wijze waarop dit gekweekt wordt, de landbouw methode. Grond wordt uitgeput en daarna is weer nieuwe grond nodig om de opbrengst op peil te houden.

The Apple
The Apple3 mei 2021 - 12:54

BlackUhuru - Dat impliceert dat de uitgeputte grond zou worden "teruggegeven aan de natuur" en dat is niet zo

BlackUhuru
BlackUhuru4 mei 2021 - 5:59

Beste the Apple, wanneer de grond niet vruchtbaar genoeg meer is voor (monocultuur) soja teelt wordt de grond vaak teruggegeven aan de natuur. Die er door erosie en uitputting niet veel meer mee kan wat weer tot desertification, ‘verwoestijning’ leidt. Een Nederlandse boer(en famillie) kan eeuwen werken met hetzelfde stuk grond doordat zij er goed voor zorgen.

BlackUhuru
BlackUhuru4 mei 2021 - 6:01

Interessant!: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646171/EPRS_BRI(2020)646171_EN.pdf

The Apple
The Apple8 mei 2021 - 20:27

Lieve BlackUhuru - De ontbossing wordt niet veroorzaakt door archaïsche roof landbouw methoden, maar door de grootschalige industriële moderne roof landbouw methoden, die gericht zijn op -veevoer voor- de productie van vlees. However, not all agricultural practices induce the same effects in terms of land use and soil degradation. Traditional farming systems in combination with natural processes can help sustain the functioning of soil and land. On the other hand, farming practices, such as converting grassland to arable land or leaving soil bare at critical moments of the year, can have an important impact on soil erosion, as can irrigation and mechanization on soil quality. A range of farm-related factors, such as overcultivation, overgrazing, deforestation, overuse of chemical inputs and poor irrigation practices, have been identified as unsustainable land use practices and are major causes of desertification." Overigens is de vraag gewettigd in hoeverre dit in Nederland niet het geval is. Hoeveel tuinbouw vindt er eigenlijk nog plaats die niet afhankelijk is van substraat? Of reken jij aardappelen, uien en kool daar ook onder? "Een Nederlandse boer(en famillie) kan eeuwen werken met hetzelfde stuk grond doordat zij er goed voor zorgen." Maak dat de kat wijs. Die overleven op de grootschalige teelt van alles wat je niet op glaswol kunt laten groeien en gras voor de koeien op grond waarin je geen regenworm meer zult aantreffen.

JasDon
JasDon2 mei 2021 - 13:52

Als je dit niet op EU niveau doet verplaatsen de baantjes naar een andere Europese haven en veranderd er nog steeds weinig. Nee, dan nog maar even wachten.

2 Reacties
Herr Vorragend
Herr Vorragend2 mei 2021 - 16:11

Idd De importcijfers voor soja en palmolie zijn voor NL zo hoog omdat we de grootste invoerhaven van Europa hebben. Van hieruit wordt het Europese achterland bevoorraad.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 mei 2021 - 18:34

[Van hieruit wordt het Europese achterland bevoorraad. ] laten we daar ook maar eens mee op houden.