Joop

Nederland en EU, bemiddel om de Oekraïense vredesactivist Yurii Sheliazhenko vrij te krijgen

  •  
19-09-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1285 keer bekeken
  •  
oek

Op woensdag 20 september vindt het hoger beroep plaats in Kyiv in verband met het nachtelijk huisarrest van de Oekraïense pleitbezorger voor de vrede Yurii Sheliazhenko. De Oekraïense veiligheidsdienst doorzocht zijn huis en een rechter plaatste Yurii Sheliazhenko in nachtelijk huisarrest in afwachting van de rechtszaak die tegen hem gevoerd gaat worden. Hij wordt beschuldigd van het rechtvaardigen van Russische agressie.

Dat is zeer vreemd. Yurii Sheliazhenko en de organisatie waar hij secretaris van is, de Oekraïense pacifistische beweging, hebben altijd de Russische agressie en al het geweld in Oekraïne veroordeeld. Ze pleiten voor dialoog, onderhandelingen en het aanpakken van de grondoorzaken van de oorlog. De aanklacht is gebaseerd op het document “Peace Agenda for Ukraine and for the World.” In het document wordt de Russische agressie expliciet veroordeeld en wordt verwezen naar een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die oproepen tot een onmiddellijke vreedzame oplossing van het conflict en het respecteren van mensenrechten en internationaal humanitair recht. De Oekraïense pacifistische beweging geef aan dit standpunt te steunen.

Samen met Yurii Shelizhenko schreef ik twee brieven in het NRC Handelsblad die een pleidooi zijn voor vrede in Oekraïne. Eén brief ging over het voorkomen van de oorlog in Oekraïne, de andere brief ging over het belang van het steunen van vredesinitiatieven. Ook geven wij onder andere aan dat we geschokt waren door de aanvallen door Rusland waardoor ook burgerdoelen geraakt waren. In het opiniestuk dat Yurii Sheliazhenko en ik samen schreven voor het Nederlandse Dagblad spreken we onze afschuw uit over de massaslachtingen in Boetsja, Star Bykiv en andere steden. Ook geven we aan dat het bombarderen van ziekenhuizen en het belegeren van steden door Rusland moet stoppen.

Nederland dient bij haar bondgenoot Oekraïne te pleiten voor vrijlating van Yurii Sheliazhenko, en kan dit niet afdoen als een ‘nationale aangelegenheid’. Oekraïne wil zich aansluiten bij de EU. In een democratie, die Oekraïne zegt te willen zijn, dienen mensen zich uit te kunnen spreken voor vrede door middel van vreedzame middelen. Ook dient er ruimte te zijn voor gewetensbezwaarden, die het overigens in Rusland en Belarus waarschijnlijk even moeilijk of nog veel moeilijker hebben. Het International Peace Bureau in Berlijn heeft de intentie dan ook opgevat drie organisaties met een focus op gewetensbezwaarden te nomineren voor de Nobelprijs voor de Vrede in 2024. Het gaat om de Russische Beweging van gewetensbezwaarden, de Oekraïense Pacifistische Beweging en de Belarussische organisatie “Our House’’.

Naast het feit dat mensen zich ook in oorlogssituaties onbelemmerd moeten kunnen uitspreken voor vrede, zijn lokale zachte krachten belangrijk om oorlogen te stoppen blijkt uit jarenlang onderzoek van hoogleraar Séverine Autesserre. In tegenstelling tot diplomaten begrijpen zij de oorzaak van het geweld. Voor het bereiken van duurzame vrede is het van belang om gewone burgers op de bestuurderstoel te plaatsen stelt Autesserre. Ook geeft zij aan dat een cultuur van vrede van belang is om de vrede te bewaren. Yurii Sheliazhenko zegt dat hij het als zijn heilige plicht ziet om niet te doden en draagt zo dus ook bij aan een vredescultuur.

Yurii Sheliazhenko is mijn inziens een erg moedige man, die zich ondanks de Russische raketaanvallen op zijn stad en land zich niet laat verleiden tot oorlogsretoriek. Hij hoort dan ook niet in de gevangenis thuis, maar dient in vrijheid en met steun van de internationale gemeenschap een bijdrage te kunnen leveren om Oekraïne en met name Rusland te inspireren en op te roepen tot vrede. Graag sluit ik dit stuk af met zijn woorden: Moge liefde en waarheid de grootste krachten zijn die Oost en West verenigen.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (47)

Niek Koning
Niek Koning21 sep. 2023 - 6:19

Wat in dit discussiedraadje niet aan de orde komt zijn de drijfveren van de NAVO om Oekraïne te ‘helpen zich te verdedigen tegen de Russische agressie’. In 1999 heeft de NAVO zelf bombardementen uitgevoerd in Belgrado om Servië te dwingen de afsplitsing van Kosovo te dulden. Wel een kwantitatief maar geen kwalitatief verschil met wat Rusland nu doet in Oekraïne: ook de soevereine grenzen van Servië werden niet gerespecteerd. Ter rechtvaardiging wees de NAVO destijds op de onderdrukking van de Kosovaren, maar datzelfde doet Rusland nu ook, en inderdaad valt niet te ontkennen dat anti-Maidan gezinden in zuidoost Oekraïne het slachtoffer van ultra-rechtse terreur zijn geweest. Ook over de Westerse interventies in Irak, Lybië en Syrië valt het nodige te zeggen. Dat de NAVO Oekraïne nu volpompt met wapens wordt niet alleen ingegeven door de wens om de internationale rechtsorde te verdedigen, maar ook (en bij sommigen vooral) door geopolitieke motieven: de wens om Rusland een strategische nederlaag toe te brengen, en daarmee indirect het opstomende China te verzwakken. Mensen die opkomen voor recht en vrede in de wereld kunnen dit niet steunen. Wat nodig is zijn onmiddellijke onderhandelingen over een vrede waarbij zowel de soevereine grenzen van Oekraïne als de veiligheidsbelangen van Rusland tegenover het NAVO blok worden gerespecteerd.

EenMening3
EenMening320 sep. 2023 - 10:10

Rond 1938 waren er ook vredesactivisten die streefden naar "peace in/for our time". Deze mensen wilden het met Hitler op een akkoordje gooien door complete landen weg te geven. Deze vredesactivisten zaten zelfs in de Britse regering. Hun defaitistische houding heeft er mede toe geleid dat Hitler bijna slaagde in zijn megalomane streven om wereldheerser te worden. Toen Duitsland in mei 1945 capituleerde, waren er 55 miljoen doden te betreuren en lag het Europese continent in puin. Poetins doel is herstel van de voormalige SU. De annexatie (van grote delen) van Oekraïne is pas het begin van de realisatie van Poetins droom. Als Poetin zijn doel zou bereiken, zou hij ook een verzwakt en verdeeld Europa overheersen. Gelukkig is er de NAVO en die daadkrachtige oude man in het Witte Huis die Poetin de voet dwars zetten.

11 Reacties
LaBou
LaBou 20 sep. 2023 - 16:44

Dankzij Chamberlain hadden de westerse geallieerden twee jaar extra om zich op een oorlog voor te bereiden.

Albert_Bakker
Albert_Bakker21 sep. 2023 - 4:20

In de Irak oorlog werd het lijk van Chamberlain erbij gesleept als argument om een illegale onder valse voorwendselen tegen Irak te beginnen. Nu wordt ie erbij gesleept om een oorlog niet hoeven te beëindigen. Je ziet hem net als Hitler zelf eigenlijk aldoor reïncarneren waar vredesactivisten alleen al door hun irritante aanwezigheid dreigen het feestje van de oorlog te verpesten of er een oorlog moet worden gestart tegen weer een nieuwe Hitler. De oude is dood, leve de allernieuwste. Dat Poetin de Sovjet-Unie zou willen doen herleven heeft in de begindagen van het propaganda-offensief ook nog even een bijrolletje gespeeld. Maar men heeft dat al vroeg laten vallen wegens ontbreken vanwege zelfs de verst-gezochte relatie met de realiteit, de oppositie van Poetin tegen precies deze propositie, en de onhoudbaarheid voor professionele propagandisten die dit praatpunt in de media zouden moeten verdedigen. Sommigen blijken dit toch niet te hebben meegekregen, waarvoor deze publieke dienst. Geen dank.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen21 sep. 2023 - 11:23

Albert Bakker, "In de Irak oorlog werd het lijk van Chamberlain erbij gesleept als argument om een illegale onder valse voorwendselen tegen Irak te beginnen." Het kan best zijn dat die vergelijking toen ten onrechte gemaakt werd maar nu wel van toepassing is. Het Irak van 2003 was ook niet de agressor, het Rusland van 2022 wel, dat is al een verschil. Maar je hebt gelijk, Chamberlain wordt te pas en te onpas van stal gehaald door sommige lieden. Een beetje als Bush en Blair.

Mark Huysman
Mark Huysman21 sep. 2023 - 12:53

[Poetins doel is herstel van de voormalige SU.] Als Putin de SU zou willen herstellen dan zou je op z’n minst verwachten dat hij in elk geval in het gebied waar hij nu macht uitoefent het kapitalisme afgeschaft zou hebben. Helaas heeft hij dit niet gedaan. Rusland is net als Nederland of de VS een land waar de grootkapitalisten het voor het zeggen hebben en waar geproduceerd wordt om winst te maken, niet om behoeften te bevredigen.

Albert_Bakker
Albert_Bakker21 sep. 2023 - 16:13

"Het Irak van 2003 was ook niet de agressor, het Rusland van 2022 wel, dat is al een verschil." - Kees van Bemmelen. Ik weet niet of je het toen bewust hebt meegemaakt, maar in 2003 was ook volgens de voltallige Nederlandse pers en de Nederlandse intellectuele elite wel degelijk Irak de agressor. Irak bedreigde de democratische wereldorde. We zouden er allemaal aan gaan als we niet nu Amerika zouden steunen. De Amerikanen had volgens hen geen keuze. Saddam stond op het punt Amerika te onderwerpen met een nucleaire aanval aldus Condoleezza Rice die de paddestoelen al zag aanstormen. En deze boodschap kwam via de kranten, via de televisie en via de radio iedere dag, aldoor en zonder weerspraak van enige betekenis. Dat waren immers allemaal Chamberlains en Saddamvriendjes. Zelfde mechanisme als nu. Met de eenzijdige moralistische propaganda voor het creëren van het nodige enthousiasme voor de Oekraïne oorlog was het grootste verschil met Irakoorlog propaganda dat deze nu nog veel eentoniger is en er nog veel minder dan toen in de media de geringste dissonante geluiden zijn te horen. En exact dezelfde 'deskundigen' die het toen ook zo mis hadden worden ook nu weer opgevoerd als profeten. Niks geleerd. En mensen geloven dat. Omdat ze de propaganda continu horen van mensen in nette pakken met diploma's en op serieuze en geloofwaardige toon tegenover het instemmend knikkende journaille. Net als toen.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen21 sep. 2023 - 18:42

Albert Bakker, "maar in 2003 was ook volgens de voltallige Nederlandse pers en de Nederlandse intellectuele elite wel degelijk Irak de agressor." Voltallig is een groot woord, maar goed: het verschil was dat de Nederlandse pers het bij het verkeerde eind had in 2003, maar bij het juiste eind in 2022. Er is echt niets inherent absurds aan het idee dat dezelfde retoriek in beide gevallen gebruikt werd, maar dat dat in het ene geval terecht was en in het andere geval onterecht. "En exact dezelfde 'deskundigen' die het toen ook zo mis hadden worden ook nu weer opgevoerd als profeten." Ook hier weer, een deskundige die in 2003 Irak een bedreiging voor de wereldvrede noemde had daarin ongelijk, een deskundige die in 2022 Rusland als verantwoordelijke voor de inval aanwees had daarin gelijk, ook als het dezelfde persoon betreft. "was het grootste verschil met Irakoorlog propaganda dat deze nu nog veel eentoniger is en er nog veel minder dan toen in de media de geringste dissonante geluiden zijn te horen." Misschien omdat deze zaak een stuk eenduidiger is? Ik snap werkelijk niet waarom je over propaganda en mannen in pakken begint als het gaat om de schuldvraag. Er is echt een verschil tussen Colin Powell wel of niet geloven als die op dubieuze gronden beweert dat Irak WMD heeft, en met eigen ogen zien hoe de raketten neerslaan in Kiev, hoe paratroepen op dat Hostomel Vliegveld landen etc. Je hoeft in het laatste geval niemand op zijn blauwe ogen te geloven.

Albert_Bakker
Albert_Bakker22 sep. 2023 - 15:40

Kees van Bemmelen, het is geenszins mijn bedoeling te suggereren dat dhet falen van de Nederlandse media bij de Irak oorlog een uitzondering betrof. De Nederlandse media heeft altijd gefaald bij iedere oorlog waarvoor we enthousiast moesten worden gemaakt. Dat is dus per definitie ook iedere Amerikaanse oorlog. Dit is geen uitzondering omdat Rusland Oekraïne binnenviel, dat maakt de propaganda voor de proxy-oorlog alleen maar gemakkelijker te verkopen. Daarover is geen misverstand. Het falen van de media neemt de meest kwalijke vorm in het passief en actief censureren van de context en de achtergronden, over de momenten waarop de oorlog had kunnen worden voorkomen en de momenten waarop de oorlog had kunnen worden gestopt. In de jarenlange aanloop naar deze oorlog over de waarschuwingen voor de Navo-uitbreiding met precies de nu plaatsvindende tragedie. Over de onwil om de oorlog te vermijden. Het klakkeloos overnemen van iedere verzonnen zin aan Oekraïense propaganda als geopenbaarde evangelie is dan alleen maar jammerlijk en resulteert voornamelijk in het schieten in eigen voet. Maar dat mensen werkelijk denken dat Poetin zich deze oorlog wenste en dat Rusland zich wil transformeren in een herleving van de Sovjet-Unie alsook de virulente haat, bijna raciaal van karakter, tegen Russen, dat in West-Europa hoger opgelaaid is dan ooit tijdens de Koude Oorlog het geval was zijn manifestaties van dit falen. En het is dus exact conform de standaard modus operandus.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen23 sep. 2023 - 3:16

Albert_Bakker "Over de onwil om de oorlog te vermijden." Ik neem aan dat je Poetins onwil bedoelt, dan ben ik het met je eens. Die had ook kunnen besluiten niet binnen te vallen. Dan was de oorlog niet gebeurd. Maar ja, imperialisme he.

Albert_Bakker
Albert_Bakker23 sep. 2023 - 11:46

Jammer genoeg was dat geen optie. Net zomin als dat het een optie zou zijn voor de Amerikanen om niets te doen wanneer de Russen een militair verbond zouden sluiten met de Mexicanen en de Canadezen en daar raketten opstelden gericht op Washington met de verdediging tegen een aanval op Zuid-Korea door Argentinië als smoes. Dat is niet iets wat Mexico en Canada als soevereine staten zelf zouden moeten weten. In de werkelijke wereld heb je te maken, of je nou Rusland, Amerika of China bent met machtspolitiek, veiligheidsproblematiek, de daarmee samenhangende veiligheid paradox en de absolute, in een wereld van nucleaire grootmachten, existentiële noodzaak voor strategische empathie.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen23 sep. 2023 - 14:38

Albert Bakker, "Jammer genoeg was dat geen optie." Ja hoor, dat was wel een optie. Het enige dat hij had moeten doen is gewoon niet het bevel geven om binnen te vallen en accepteren dat zijn buurlanden zich aan zijn invloedsfeer gaan onttrekken. Als Poetin die optie erger vindt dan een ontwrichtende oorlog beginnen dan zegt dat veel over hem. Kijk, ik denk er zelf anders over maar je kunt misschien vanuit strategisch of geopolitiek oogpunt begrip hebben voor Poetins keuze om binnen te vallen, maar een keuze was het. Er was geen enkele dwang of noodzaak. Ook allerlei denkbare scenario's waarin de VS soortgelijk gedrag zou vertonen veranderen niets aan dat feit.

Albert_Bakker
Albert_Bakker24 sep. 2023 - 10:26

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

E w T
E w T20 sep. 2023 - 8:41

Prima om vredesactivist te zijn wanneer je land,volk, je gezin/familie niet uitgevlakt wordt door de maffia. Maar er zal nog veel bloed vloeien eer putin de barbaar weer terug in z'n hok zit. En dus zal pacifisme het voorlopig niet winnen van de kanonnen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat vredes activisten in de gevangenis thuishoren. Toen ik in de eighties in dienst zat had je de totaalweigeraars die opgesloten werden .Ik had wel respect voor deze jongens, terwijl degenen die met een kul argument als religie lachend naar huis mochten geen strobreed in de weg werd gelegd.

Daslief
Daslief20 sep. 2023 - 8:40

Is het oproepen tot vreedzame oplossingen en respecteren van mensenrechten inmiddels ook al een misdaad? Kán dat wel volgens het EVRM? vroeg ik me af. Blijkbaar ?! ‘ARTIKEL 4 Verbod van slavernij en dwangarbeid 1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden. 2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten. 3. Niet als “dwangarbeid of verplichte arbeid“ in de zin van dit artikel worden beschouwd: (a) elk werk dat gewoonlijk wordt vereist van iemand die is gedetineerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van dit Verdrag, of gedurende zijn voorwaardelijke invrijheidstelling; (b) elke dienst van militaire aard of, in het geval van gewetensbezwaarden in landen waarin hun gewetensbezwaren worden erkend, diensten die gevorderd worden in plaats van de verplichte militaire dienst;’ Maar er staat ook: ‘ARTIKEL 6 Recht op een eerlijk proces 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.’ https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_NLD Heb nu twee vragen: - Betekent dit dat gedetineerden meer rechten hebben dan gewetensbezwaarden? - Kan een nationaal gerecht in oorlogstijd ‘onpartijdig en onafhankelijk’ genoeg zijn om te voldoen aan artikel 6.1?

1 Reactie
Mag
Mag20 sep. 2023 - 14:06

Tegenwoordig is al een misdaad als ik u een duimpje geef (Daslief). De boodschapper , auteur van dit artikel wordt besmeurd en in diskrediet gebracht. In zo'n wereld leven we: in de wereld van de goede en van de slechte.

Adrienne van Diepen
Adrienne van Diepen20 sep. 2023 - 8:34

Uit de bio van May-May Meijer: "Oprichter vredesorganisatie Peace SOS May-May Meijer (1972) was werkzaam als universitair docent bij de werkgroep Filantropie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 2015 richtte ze vredesorganisatie Peace SOS op. Het team van Peace SOS steunt lokale vredesorganisaties, onderhoudt contacten met medewerkers van ambassades en schrijft brieven aan staatshoofden om oorlogen te voorkomen en te beëindigen.. " Zou u ons deelgenoot willen maken van de pogingen die u richting het Kremlin ondernomen hebt om deze oorlog te beëindigen en tevens van de reacties die daar vanuit het Kremlin op gekomen zijn?

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2023 - 9:17

Het manifest staat vol met mooie volzinnen maar hoe werken we die uit in concreto?

May-May Meijer
May-May Meijer20 sep. 2023 - 9:30

Beste Adrienne, Voor de invasie van Rusland in Oekraïne hebben we een brief geschreven aan president Poetin, president Zelensky, president Biden, de SG van de VN Guterres en nog veel andere hoogwaardigheidsbekleders. We riepen op om het leven te respecteren, de situatie te de-escaleren en het verdrag op het verbod van kernwapens te ondertekenen. De brief was ondertekenend door mensen uit Oekraïne, uit Rusland, door vele vredesorganisaties, een oud-kolonel uit het Amerikaanse leger, door journalisten en vele anderen uit de hele wereld. We kregen antwoord uit de Amerikaanse ambassade, niet vanuit Rusland of Oekraïne. Daarna, op 14 maart hebben we weer een brief geschreven waarin we begonnen met hoe geshockeerd we waren door het verlies aan mensenlevens en de mensen die op de vlucht waren. We hebben onze oproep herhaald om het leven te respecteren, de situatie te de-escaleren en het verdrag op het verbod van kernwapens te ondertekenen. We hebben de Oekraïense ambassade gebeld. Vanuit de Russische ambassade geen reactie gehad, ik weet even niet meer of ik die heb nagebeld die keer. Daarna kaarten gestuurd met een vredesduif erop aan president Poetin en Zelensky, daar hebben we geen reactie op gehad. Maar goed, vrede komt niet door een persoon of een actie, samen dragen we daaraan bij. Dus bedankt voor je vraag! Onze open brieven staan op onze website, onder ‘’publicaties’’ en dan ‘’correspondence’’.

Adrienne van Diepen
Adrienne van Diepen20 sep. 2023 - 11:06

May-May Meijer, Bedankt voor uw reactie. In uw reactie stelt u het uitblijven van een reactie van Rusland en Oekraïne op één lijn. Het kan u, in de inmiddels anderhalf jaar dat deze oorlog duurt niet ontgaan zijn dat Rusland Oekraïne is binnengevallen, niet omgekeerd. Als Rusland stopt met deze aanvalsoorlog is de vrede die u wenst een feit. Als Oekraïne stopt met zich verdedigen zal het aantal dodelijke slachtoffers afnemen maar zal het aantal levende slachtoffers verveelvoudigen. Dat kunt u vrede noemen, maar is het niet.

henk-alexander
henk-alexander20 sep. 2023 - 13:53

Deze Oekraïense pacifist kan helaas niet op veel sympathie rekenen. Terwijl tienduizenden militairen al het leven hebben gelaten of verminkt zijn geraakt en vele mannen hetzelfde lot te wachten staat, bevindt hij zich wel in een relatief veilige detentie. In tegenstelling tot mannen (waaronder mijn drie neven), die niet de middelen en het netwerk hadden om hun dienstplicht te ontlopen. Met steekpenningen en/of en doktersattest konden velen het slagveld ontwijken - al dan niet via het buitenland. Deze 'ontheffingen' worden nu onderzocht wat naar verwachting de troepensterkte zal doen toenemen - idem het aantal gevechtsslachtoffers. Het conflict wordt zo een uitputtingsslag tussen twee partijen die niet zullen toegeven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2023 - 10:18

De Paus zou eens een hartig woordje kunnen gaan spreken met zijn Russische ambtgenoot, al zal dat ook weinig effect sorteren.

Rob Matthijssen
Rob Matthijssen20 sep. 2023 - 7:20

Iedereen is voor vrede. Maar als het ene land het andere binnenvalt noemen we dat ene land de agressor. Het verleden heeft aangetoond dat de Chamberlain aanpak niet werkt.

3 Reacties
plainview
plainview20 sep. 2023 - 8:40

Mee eens. Maar, we zijn enkel heel selectief. Wanneer de VS irak/zuid amerika binnenvalt niets, wanneer Europa Afrika binnenvalt niets.

E w T
E w T20 sep. 2023 - 10:39

Plainview. Wat jij beweert is niet waar. Er werdt en wordt wel degelijk geprotesteert tegen acties van de US, De NAVO. Europa. Dat er niet of nauwelijks naar geluisterd wordt heeft niets met die protesten te maken. En nog wat. Je word niet naar de Goelag getrapt als je protesteert. Iets wat Rusland wel doet met mensen die protesteren.

May-May Meijer
May-May Meijer20 sep. 2023 - 10:53

Beste Rob, We leven nu ongeveer 80 jaar later, er is nu een andere aanpak nodig. Ten eerste is vrede nastrevenswaardig en een doel op zich. We zoeken naar vrede door het empoweren van lokale vredesactivisten en het bijdragen aan een vredescultuur, dat helpt zoals onderzoek van hoogleraar Autesserre laat zien. En d.m.v. mediatie door andere landen zoals bv Brazilië, India, de Afrikaanse landen, China of Paus Franciscus. Verder zijn de kernwapens nu zo technologisch geavanceerd ivm WOII dat je je nu geen derde wereldoorlog meer kunt veroorloven. Maar goed, belangrijkste is dat het leven gekoesterd dient te worden. Hartelijke groeten, May-May PS mbt Nagorno-Karabach is er hoop, dit kopt NOS "Wapenstilstand in Nagorno-Karabach afgekondigd na Russische bemiddeling". Hopelijk kunnen andere landen bemiddelen als het gaat om de invasie van Rusland in Oekraïne.

Ch0k3r
Ch0k3r20 sep. 2023 - 5:07

In een ander artikel hier staat dat er een shitload aan Oekraïense dienstweigeraars hier in NL zitten. Inde foto hierboven roept Yurii op tot dienstweigering, wat een oproep is tot het overtreden van de Wet. Leuk dattie pacifist is. Ondertussen zorgen zijn acties er wel voor dat de slagkracht van Oekraïne afneemt. Uit je vorige brief bleek dat jullie Putin met knuffels willen stoppen en denken dat hij daardoor het reeds veroverde land ook teruggeeft. Blijf lekker dromen maar wees niet geschokt als je vervolgens met de realiteit geconfronteerd wordt. "maar dient in vrijheid en met steun van de internationale gemeenschap een bijdrage te kunnen leveren om Oekraïne en met name Rusland te inspireren en op te roepen tot vrede” Misschien dattie dan de hulp van wat feeën en kabouters kan krijgen in dat sprookje. Rusland te inspireren tot vrede. Jezus hoe kom je er bij. God hadden we 80 jaar geleden maar een Yurii en May-May. Dat had ons een hoop ellende gescheeld zeg. Die snor had gewoon te weinig inspiratie uit de pacifistische hoek gekregen. Ofzo.

5 Reacties
May-May Meijer
May-May Meijer20 sep. 2023 - 7:41

Beste Ch0k3r, Dit is wat er op de website van de OHCHR staat: While the Covenant does not explicitly refer to a right to conscientious objection, in its general comment No. 22 (1993) the Human Rights Committee stated that such a right could be derived from article 18, inasmuch as the obligation to use lethal force might seriously conflict with the freedom of conscience and the right to manifest one’s religion or belief. We zoeken naar vrede door het bijdragen aan een vredescultuur, dat helpt zoals onderzoek van hoogleraar Autesserre laat zien. En d.m.v. mediatie door andere landen zoals bv Brazilië, India, de Afrikaanse landen, China of Paus Franciscus. En we leven nu niet 80 jaar geleden. Vrede is sowieso nastrevenswaardig, en we kunnen ons een WOIII niet permitteren, onze kernwapens zijn vele malen krachtiger dan toen. Dat er gauw een wereld mag komen waarin alle kinderen kunnen spelen! Hartelijke groeten, May-May

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2023 - 7:47

Oekraïense dienstweigeraars hier in NL hebben het advies om thuis te blijven en zo de vrede naderbij te brengen in ieder geval niet opgevolgd.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2023 - 10:45

Auterre is van origine hulpverlener. Over de hulpverleningsindustrie is zij waarschijnlijk terecht erg kritisch (anderen voor haar ook). Van de "peacebuilding" strategie die zij propageert in haar boek “The Frontlines of Peace”, spelen de voorbeelden zich vooral af in landen met een zwakke resp niet bestaande centrale overheid. Voor een review zie: https://www.nytimes.com/2021/03/02/books/review/the-frontlines-of-peace-severine-autesserre.html Linda Polman

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2023 - 10:46

leverde vooral kritiek op de "hulpindustrie".

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2023 - 10:47

Auterre= Autesserre

Albert_Bakker
Albert_Bakker20 sep. 2023 - 4:13

Er wordt in de tekst verwezen naar dit document: https://worldbeyondwar.org/peace-agenda-for-ukraine-and-the-world/ Dit is de grond voor de vervolging van Sheliazhenko. De vervolging van Sheliazhenko is ingesteld in augustus 2022, op basis van verdenking van het "anti-Oekraïense karakter van zijn mensenrechtenactivisme, speciaal met betrekking tot de juridisch adviserende tekst: Humanitair recht op gewetensbezwaar tegen militaire dienst." Overigens geen speciaal Oekraïense legalistische frivoliteit: https://www.ohchr.org/en/publications/special-issue-publications/conscientious-objection-military-service. Desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat we mee zullen maken dat Nederland en de Nederlandse pers niet alleen assistentie gaat verlenen aan de vervolging van Sheliazhenko maar ook aan de uitlevering van Oekraïense dienstweigeraars. Ik ben eigenlijk alleen nog matig benieuwd naar de motivatie en de bochten waarin zich intellectueel flexibel Nederland zich weer weet te wringen. Overigens in de wetenschap dat net als bij hun vrijwel dagelijks in de kranten gedrukte geleerde, diep ingevoerde, redelijke, rationele, intellectueel gewichtig klinkende en boven alle twijfel verheven exposé's van Saddam's massavernietigingswapens nooit of te nimmer rekenschap voor hun gedienstige idiotie hoeven af te leggen. Dat soort lui, nu ook weer profeterende propagandafonteinen, weten een ding beter dan al het andere: welke kant hun boterhammen smeert.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen19 sep. 2023 - 20:19

"In het document wordt de Russische agressie expliciet veroordeeld" Dat gaat over dit document neem ik aan: https://www.ipb.org/peace-agenda-for-ukraine-and-the-world/ Inderdaad wordt daarin de Russische agressie veroordeeld, maar het bevat ook wel de waar-twee-vechten-hebben-twee-schuld gedachte: "What is needed is a ceasefire, peace talks and serious work to correct the tragic mistakes made on both sides of the conflict [...] It is wrong to take the side of any of the warring armies, it is necessary to stand on the side of peace and justice. Self-defense can and should be carried out by non-violent and unarmed methods." Ik zou zeggen dat er één partij schuldig is, namelijk Rusland. Maar goed, ik snap wel dat je als pacifist zoiets moeilijk kunt zeggen, en nergens in het document wordt ook opgeroepen om dienstplicht te omzeilen of iets anders te doen om de Oekraïense oorlogsinspanning te ondermijnen dus ik zou het raar vinden als hij op basis hiervan veroordeeld zou worden door een rechter. Tegelijkertijd kun je van een staat die met het mes op de keel staat ook niet heel veel nuance verwachten. Ik vraag me trouwens wel af hoe die 'non-violent and unarmed methods of defence' waarvan de verklaring gewag maakt er precies uitzien.

14 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2023 - 7:50

Mag van de dienstweigeraars ook verwacht worden dat ze in eigen land blijven om zich daar met niet-geweldadige middelen te verdedigen?

Daslief
Daslief20 sep. 2023 - 8:55

Goede vraag DanielleDefoe. Vind het best een ingewikkelde. Als je land gewetensbezwaren eenvoudigweg niet erkent. Als je in eigen land geen eerlijk proces kunt verwachten wanneer je probeert je land te verdedigen met niet-gewelddadig verzet. Vanuit democratisch en mensenrechten oogpunt zou je dan kunnen zeggen dat een dienstweigeraar evenveel recht zou moeten hebben op bescherming door democratische landen als - bijvoorbeeld - een homoseksueel in een land dat homoseksualiteit beschouwt als 'gevaarlijk'. Je loopt dan immers vergelijkbare risico's.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2023 - 9:26

Séverine Autesserre schrijft boeken waarin ze top-down gesteunde "grass roots peace building" aan beveelt . Ik ben erg benieuwd hoe die er hier uit zou zien. Snelle capitulatie & verbroederen met de bezetter?

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2023 - 9:55

Daslief [Vind het best een ingewikkelde.] Ik ook.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2023 - 9:55

Daslief [Vind het best een ingewikkelde.] Ik ook.

Daslief
Daslief20 sep. 2023 - 10:05

We weten al wel hoe de huidige top-down 'peace building' eruit ziet: tienduizenden doden, honderdduizenden gewonden, uiteengerukte gezinnen, Oekraïense economie op z'n gat, tonnen CO2- en licht-nucleaire uitstoot, enorme verspilling van materialen en beroepsbevolking, velden vol onontplofte munitie en radio actief afval die daar nog decennia blijven liggen, hoge energieprijzen, wereldwijd toenemende angst voor een kernramp. Maar de voordelen van deze aanpak wegen daar overduidelijk tegenop (het is zelfs onnodig ze te benoemen). En vanzelfsprekend zullen we - zodra Poetin verslagen is - snelle verbroedering tegemoet zien tussen Oekraïenstaligen en Russischtaligen in de Donbas in Krim. Dus laten we vooral op de top-down weg voortgaan.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2023 - 12:25

Volgens taalkundigen zijn er geen duidelijke taalgrenzen. Veel Oekraïners zijn ook meertalig. Behalve russisch- en oekraïnstaligen zijn er ook diverse minderheidsgroepen die het met elkaar moeten zien te rooien. Ook de sprekers van grieks/Rrmeika verdienen bescherming. http://aei.pitt.edu/58393/ https://wiki.mercator-research.eu/languages:greek_in_ukraine

Daslief
Daslief21 sep. 2023 - 15:04

Interessante artikelen @DanielleDefoe, dank voor de links! Ook mij lijkt aannemelijk dat veel taalgrenzen onduidelijk zijn (net als in Nederland), en ik had al vaker gehoord dat Oekraïens en Russisch heel nauw verwant zijn. Het blijft wmb erg jammer en schadelijk (voor iedereen behalve wie garen spint bij oorlog) dat die taalkwestie zo politiek is gemaakt. Door een beperkt aantal hardliners vermoed ik - kan me haast niet voorstellen dat de meerderheid van de Oekraïners deze ellende gewild heeft. '‘Какая разница’ zeggen veel Oekraïners – wat maakt het uit welke taal je spreekt, als we elkaar maar begrijpen. En trouwens, hebben we niet ernstigere problemen?' https://raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/560-taalstrijd-in-oekraine-doorkruist-politieke-eenheid-tegen-poetin Maar er werd eerder ook al geschreven over een economisch pijnpunt tussen de twee grootste taalgroepen, en dat zou wel eens een (minstens) even grote rol zou kunnen spelen als de afkeer van Poetin's Rusland: https://geografie.nl/artikel/taalstrijd-in-oekra%C3%AFne Ben dit in elk geval met je eens: de sprekers zullen het op een of andere manier samen moeten zien te rooien en ook de minderheidstalen verdienen bescherming. Onderdrukking leidt uiteindelijk altijd tot verzet, dat blijkt ook nu weer - of het nu door Russen gebeurt of door Oekraïense nationalisten, of door allebei tegelijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2023 - 16:16

Al hoewel het verschillende talen zijn is de onderlinge verstaanbaarheid van belarussisch, russisch en oekraïens betrekkelijk groot, maar asymmetrisch (net als bij zweeds, noors en deens bv al is de verwantschap daar groter). De regionale/culturele/taalkundige verschillen zijn volgens deskundigen flink opgeblazen. Als Rusland zijn claims opgeeft zou verzoening mogelijk moeten zijn.

Daslief
Daslief21 sep. 2023 - 16:41

'Als Rusland zijn claims opgeeft zou verzoening mogelijk moeten zijn.' Op welke claims doel je precies? (concreet)

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 sep. 2023 - 23:00

Putin's troepen terug naar huis lijkt mij een goed begin.

Daslief
Daslief22 sep. 2023 - 8:52

'Putin's troepen terug naar huis lijkt mij een goed begin.' Zeer eens! Maar dat is geen claim van Rusland maar van Oekraïne+NAVO, dus nu weet ik nog steeds niet welke claim je bedoelde.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2023 - 13:07

Vraag naar de bekende weg? Putin meende het buitenlandbeleid van Oekraïne te mogen bepalen. Die claim moet hij opgeven evenals eventuele territoriale wensen.

Daslief
Daslief26 sep. 2023 - 12:29

Doorgaan op de bekende weg is beter?