Joop

Nederland betaalt zich blauw aan miljardenschade veroorzaakt door intensieve veehouderij

  •  
24-07-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
14744 keer bekeken
  •  
rutteboerderij

De veehouderij kost de Nederlandse samenleving ten minste negen miljard euro per jaar. Dat komt neer op meer dan 500 euro per Nederlander – van zuigeling tot bejaarde – per jaar. Dat blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse van econoom Max van der Sleen. Belastingbetalers draaien op voor het opruimen van de milieuvervuiling en de hogere zorgkosten die het gevolg zijn van de intensieve veehouderij.

De schatting van negen miljard euro per jaar is nog aan de lage kant, schrijft Het Financieele Dagblad. “Het schadebedrag van €9 mrd is een minimum, omdat Van der Sleen andere kostenposten dan de schade door emissies in de lucht niet meerekent. Zijn rekensom is bijvoorbeeld exclusief de schade door agrarische emissies in water. Die raamt hij voor de totale landbouwsector op jaarlijks €1 mrd op basis van onderzoek door derden, zonder dat een uitsplitsing naar de veehouderij mogelijk is. Zijn berekening is ook exclusief schade door toeleveranciers en verwerkende industrie in de keten. (…) De samenleving lijdt ook schade door uitgestelde vergunningen na de verlammende uitspraak van de Raad van State in 2019 over het stikstofbeleid. Het Financieele Dagblad berekende vorig jaar dat de schade aan de economie door uitgestelde bouwprojecten oploopt met €8 mrd per jaar.

De veehouderij is onder meer verantwoordelijk voor de uitstoot van ziekmakend fijnstof, broeikasgassen en ammoniak die de natuur vernietigt. De enorme veestapel kost Nederland daarmee bakken met geld. Die miljarden zouden ook voor andere zaken kunnen worden gebruikt. “We zouden als land welvarender zijn als de beschikbare arbeid en kapitaal werden ingezet in andere sectoren die beter betalen en minder vervuiling opleveren”, luidt de conclusie van Van der Sleens onderzoek.

Mensen die in de agrarische sector werken, kunnen eenvoudig elders aan de slag, schrijft Van der Sleen. “De vraag in Nederland naar arbeid, managers, technici, landschapsbeheerders etc. is voldoende groot om de boeren en hun personeel op te vangen in andere plekken in de economie. Daar komt bij dat de uitkoopregelingen ruimhartig zijn opgesteld en de gemiddelde boer door zijn grondbezit te verkopen als miljonair verder kan.”

Eerder deze maand werd bekend dat meer dan tweehonderd boeren zich hebben gemeld voor de uitkoopregeling van Rutte-IV. “Een druppel op de gloeiende plaat”, stelt Johan Vollenbroek, de stikstofexpert en natuurbeschermer van MOB. “Zij gaan het structurele probleem van veel te veel vee niet oplossen.”

De echte verliezer van een forse reductie van de veestapel zou Big Agro zijn. Onder meer de grote veevoerbedrijven en machine- en stallenbouwers dreigen bij inkrimping een deel van hun handel te verliezen, schrijft Van der Sleen. “Dat gaat om veel geld. Veel meer geld dan alle boeren tezamen verdienen. Van de 15 miljard aan toegevoegde waarde door de veehouderij wordt 3 miljard door de boeren verdiend en 12 miljard door de andere partijen in de sector.”

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

HansKuypers
HansKuypers30 jul. 2023 - 20:17

@John Deere U schetst dat we het probleem verplaatsen als we hier minder gaan produceren dan gaat die productie naar het buitenland. Dat zou kunnen en dat zou geweldig zijn. Nu wordt in o.a. Afrikaanse landen melkpoeder gedumpt om dat we hier een overproductie hebben en daar dus opgeloste melkpoeder verkopen als melk. De melkveehouders daar kunnen het daarom wel schudden. Concurreren is onmogelijk. En voor het veevoer om de overproductie in stand te houden importeren wij weer gewasprodukten uit bijvoorbeeld Brazilië. En om daar grootschalig te telen wordt vervolgens tropisch regenwoud omgelegd. Conclusie: We produceren teveel. Een groot deel van de nadelige gevolgen van die overproductie wentelt de agrarische sector af op anderen dan zijzelf. Hoog tijd dus om de productie te verminderen, zowel de vleesproductie als de melk productie.

1 Reactie
John Deere
John Deere31 jul. 2023 - 7:21

Helaas zal de productie niet gaan naar Afrikaanse landen maar wordt het overgenomen door landen dichterbij. Ik zeg ook zeker niet dat wij dezelfde hoeveelheid moeten blijven produceren. Maar als we willen verduurzamen denk ik dat we de duurdere wijze van productie op een of andere wijze moeten beschermen. We hebben nu al te weinig grond beschikbaar voor ons eigen voedsel, ik denk dat wij niet nog afhankelijker zouden moeten worden van andere landen zoals in Afrika het geval is.

John Deere
John Deere30 jul. 2023 - 13:00

Misschien nog iets om in het achterhoofd te houden.. we hebben dus land te kort en belasten de wereld al enorm als Nederland.. Hoe op te lossen weet ik ook niet.. minder consumeren? Minder mensen?https://www.clo.nl/indicatoren/nl0075-voetafdruk-landgebruik

John Deere
John Deere30 jul. 2023 - 12:55

Ik lees en hoor allerlei berekeningen, ik en volgens mij vele anderen kunnen deze niet op waarde schatten. Maar waar die schade ook ontstaat, het lijkt mij dat we dat willen voorkomen. Als die producten niet in Nederland geproduceerd worden zal het ergens anders vandaan komen. We exporteren en verergeren het probleem. We kunnen onze eigen productie verduurzamen maar daarnaast zullen we ook import uit andere landen moeten belasten zoals we het hier ook zouden willen doen. Dan zal een duurzame productie gestimuleerd worden. Als we alleen in Nederland steeds strengere regels maken. Maken we een sector kapot zonder dat het de wereld zal helpen, in tegendeel.

dirk den boer
dirk den boer26 jul. 2023 - 10:18

Je betaalt je blauw aan de schade...of je betaalt een miljardenschade. Blauw aan de miljarden is net iets teveel van het goede/kwade.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jul. 2023 - 9:34

De veehouderij produceert ook fijn stof en brengt zo aanzienlijke gevaren voor de volksgezondheid met zich mee.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin25 jul. 2023 - 11:17

DanielleDefoe Vertel mij wat. Vooral varkensstallen veroorzaken veel fijnstoffen. We vergeten wel eens de geitenstallen die er steeds meer bijgekomen zijn,. Geitenstallen zorgen voor veel longaandoeningen/ontstekingen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jul. 2023 - 12:42

De geitenhouderij wordt inderdaad maar al te graag vergeten. Een bron van zowel mensen- als dierenleed.

Greendutch
Greendutch24 jul. 2023 - 21:13

'andere partijen’ moeten zich maar omschakelen naar ander product, had men jaren geleden al rekening mee kunnen houden, net als boeren al heel lang weten wat aan de hand is. Ben ’t absoluut niet eens met uitkoopregeling, [zelf als ZZP’er van begin t/m stop volledig zelf gedaan, 30 jr gedraaid nooit 1 uitgestrekte hand gehad, dus ’t kan] wat ik mis is de schade door laag/hoog grondwaterstand: huizen verzakken omdat houten palen rotten, steden verzakken etc. kan dat ook even meegerekend worden? laat AGRO maar alles betalen, hebben decennia geprofiteerd!

1 Reactie
Daslief
Daslief25 jul. 2023 - 18:07

En laat ook RABO maar meebetalen (hebben net zo lang geprofiteerd!)

Saartje best
Saartje best24 jul. 2023 - 17:00

“ Mensen die in de agrarische sector werken, kunnen eenvoudig elders aan de slag,” Helemaal prima. Voor iedereen die geen baan heeft, heeft van der Sleen blijkbaar de oplossing. “ De vraag in Nederland naar arbeid, managers, technici, landschapsbeheerders etc voldoende groot om de boeren en hun personeel op te vangen in andere plekken“ Gewoon omscholen en klaar is Kees.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt26 jul. 2023 - 8:14

Mij is niet duidelijk of je het daar wél of niet mee eens bent. 'Omscholen' is wat heel veel Nederlanders hebben moeten doen om aan het werk te blijven. Dat is van alledag. Wat is er aan een boer dat deze niet kan omscholen?

bouwvarken
bouwvarken24 jul. 2023 - 16:20

Nogmaals een poging. Zelfs zonder enige agrarische activiteit in NL, zal de N depositie op kwetsbare natuurgebieden te hoog zijn blijkt uit diverse berekeningen. De schade van uitgestelde bouwprojecten kun je daarom niet op conto van de agrarische sector schuiven. De wens natuur die middels de voorgestelde maatregelen gerealiseerd moet worden is totaal on NL. Zandverstuivingen, heide, polders en uiterwaarden, ze zijn door menselijke handelingen ontstaan. Zonder natuurbeheer word alles bos, voordat de mens voet op NL bodem zette was dat ook zo, alleen met N-depositie uit luchtvaart, schepen, voertuigen, industrie en landbouw wat sneller

3 Reacties
Willem D2
Willem D224 jul. 2023 - 18:19

Holzland werd Holland.

Martin van der Linde
Martin van der Linde24 jul. 2023 - 19:09

Bouwvarken, over die hoge Stikstofdepositie, als dat zo is, waarom roepen de boeren dan in koor dat ze de gewenste depositie ook zonder die maatregelen kunnen halen?

vdbemt
vdbemt26 jul. 2023 - 8:16

Doe nog eens een poging. Want dit slaat helemaal nergens op.

EenMening3
EenMening324 jul. 2023 - 15:17

In Zuid-Europa wordt het steeds lastiger om voldoende voedsel te produceren. In gematigder streken gaat dat prima, ook in de toekomst. Het is dan ook geen optie om de Nederlandse landbouw op te doeken. De vraag is wat je met de veestapel gaat doen. In de veenstreken in Holland en Friesland is akkerbouw niet mogelijk, vandaar dat er al sinds de Middeleeuwen koeien worden gehouden. Echte alternatieven zijn er niet. Je moet dan wel de hoeveel vee aanpassen aan de beschikbare oppervlakte, zodat er geen krachtvoer meer geïmporteerd hoeft te worden. "Een koe, een bunder". De zandgronden zijn relatief onvruchtbaar. Je kunt er geen broodtarwe op verbouwen. Wel rogge, dat betekent voortaan dus roggebrood eten of broodtarwe importeren. De vraag is of dat zonder bemesting gaat lukken. Maar ook de vruchtbare klei- en lössgronden zijn te nat voor broodtarwe. Vandaar dat we dat importeren uit Frankrijk. Als het door klimaatverandering (!) warmer wordt, wordt het waarschijnlijk wel mogelijk. Ook worden er variëteiten (GMO) ontwikkeld die in een vochtiger klimaat gedijen.

4 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens24 jul. 2023 - 16:13

@ EenMening3 Jij schrijft: Het is dan ook geen optie om de Nederlandse landbouw op te doeken. Het is absoluut een optie een groot deel van de agrarische sector op te doeken. Die draagt immers fors bij aan alle milieu problematiek ook die in de zuidelijke Europese landen. Jouw gedachtegang is heel bijzonder en volstrekt zonder enige moraal. De Nederlandse agrarische sector maakt de buitenlandse concurrentie het werken onmogelijk om vervolgens zelf de producten tegen forse winst te leveren. Ik geloof niet erg in het etiket neoliberaal. Ik vind dat een soort scheldwoord. Maar wat jij hier schetst verdient inderdaad het etiket neoliberaal. Ik vraag mij af op jij van de boeren in Noorwegen je voedsel zou betrekken als jij wist dat zij doelbewust de agrarische sector hier kapot hadden gemaakt. Of zou jij dan ook eens gaan kijken wat er op de zuidelijke helft van de aarde nog te koop is?

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jul. 2023 - 8:59

De intensieve veeteelt moet worden opgedoekt. Niet alleen om milieuredenen.

Huub53
Huub5325 jul. 2023 - 11:16

@EenMening3 Als Zuid-Europa wordt als Israel. Israel weet ook heel wat voedsel te produceren.

Daslief
Daslief25 jul. 2023 - 18:13

'De vraag is wat je met de veestapel gaat doen. ' Grondgebonden veehouderij. Nederland kan echt wel vee blijven houden, alleen niet zo (buitensporig) veel als nu.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans324 jul. 2023 - 15:14

Het stoppen van de varkens-en pluimveehouderij in Nederland houdt in dat de productie elders wordt voortgezet. Een deel van de producenten en een deel van de de agro-industrie, toelevering en verwerking, verhuist dan mee , net als de emissies. Vanzelfsprekend neemt de afhankelijkheid van import dan toe. Het is maar wat je wil. En al die partijen die de instroom van arbeidsmigranten willen beperken zullen er ook blij mee zijn.

8 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens24 jul. 2023 - 16:16

@ Frans Akkermans3 Jij schrijft: Vanzelfsprekend neemt de afhankelijkheid van import dan toe. Het is maar wat je wil. En al die partijen die de instroom van arbeidsmigranten willen beperken zullen er ook blij mee zijn. De afhankelijkheid van de import neemt niet toe. Er is immers een enorme overproductie. Half de helft van de sector sluiten levert nog steeds geen import afhankelijkheid op. En inderdaad van de 900.000 arbeidsmigranten die jaarlijks uitgebuit worden in vooral de voedselindustrie en de agrarisch industrie zijn er ook veel minder nodig. Dat levert een heleboel problemen minder op.

Jan Man
Jan Man24 jul. 2023 - 16:27

Frans, het is precies andersom. Met minder veehouderij zijn we juist minder afhankelijk van import, aangezien we ontzettend veel soja moeten importeren om de veestapel te voeden. Vervangen we veel veehouderij door akkerbouw dan worden we meer zelfvoorzienend, dus hoeven we nog minder te importeren.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans324 jul. 2023 - 16:50

@Ouwens Als je de producten die je wilt consumeren niet zelf in dit land produceert moet je ze van elders importeren. Ik onthou even dat naar uw mening arbeidsmigranten voor problemen zorgen.

DaanOuwens
DaanOuwens24 jul. 2023 - 18:57

@ Frans Akkermans3 Jij schrijft: Als je de producten die je wilt consumeren niet zelf in dit land produceert moet je ze van elders importeren. Nederland produceert nu teveel producten dus een halvering is geen enkel probleem en er hoeft niets geïmporteerd te worden. En: Ik onthou even dat naar uw mening arbeidsmigranten voor problemen zorgen. Onthou dan dat het de werkgevers van arbeidsmigranten zijn die voor problemen zorgen. Met vrij verkeer van mensen en goederen door de EU is weinig mis.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans325 jul. 2023 - 7:16

@Jan Man Het klopt als een bus dat je met minder vee minder veevoer hoeft te importeren. Maar soja kun je bijvoorbeeld vervangen. (https://kringlooplandbouw.wur.nl/kringlooplandbouw/reststromen-veehouderij). Het is niet per se noodzakelijk de veehouderij op te heffen. En ik ben er niet op tegen dat buitenlandse producten aan de Nederlandse veehouderij kunnen verdienen.

dirk den boer
dirk den boer25 jul. 2023 - 12:08

Wat betekent het als NL (zoals sommige poltici nastreven) zijn aantallen vee en veebedrijven voor de helft reduceert? Geen NLer of Europeaan zal er minder vlees om eten, wat ik wel verwcht dat de dieren op geheel andere wijze worden gehouden. In Ukraine zit een oligarch met 20 miljoen kippen, waar tot 10 km omstreken de lucht niet te harden is en de kippen het er nog slechter hebben dan bij ons. In Brazilie heeft een veeboer 40 mensen in diienst, dus die middelgrote familie bedrijven zoals wij die kennen dankzij Manshlt, agroindustrie en Wageningen zullen het niet door gaan zetten onze stijl. Wat wij hier aan ontwikkeling hebben gehad, is in buitenland betrekkelijk zeldzaam, en ik verwcht ook veel vd BRICS landen als het om toekomstige veeteelt gaat, goedkoper ook.

dirk den boer
dirk den boer25 jul. 2023 - 21:23

Correctie: ik verwacht nog veel = ik verwacht helaas in angst en beven nog veel te gaan horen van....

DanielleDefoe
DanielleDefoe26 jul. 2023 - 9:33

[Geen NLer of Europeaan zal er minder vlees om eten] Dat is nu precies wat wel zou moeten gebeuren. Zonder dat kunnen we de klimaatdoelen nooit bereiken.

Middenman
Middenman24 jul. 2023 - 14:10

Prima analyse, zoals ze al heel vaak gemaakt zijn. Al deze kosten zouden verwerkt moeten worden in de prijzen van de producten in de supermarkt. Dat heet het True Price principe en zou direct de gangbare producten duurder maken dan biologische. True Price kan ook toegepast worden op producten waar fossiele brandstoffen voor gebruikt zijn, zoals voedingsmiddelen die van heel ver geïmporteerd worden, kunstmest, machines, etc. Maar ook bij kleding, auto's, en talloze andere producten en diensten. Dan hoeven we groenere producten niet te subsidiëren en heeft de consument een echte keuze.

Gerygrr
Gerygrr24 jul. 2023 - 13:59

De link over de waterschapsbelasting: https://nos.nl/l/2483612 Dan kun je terug naar vroeger en de biologische, duurzame boeren hun sloten laten onderhouden, toch? Die doen dat

Gerygrr
Gerygrr24 jul. 2023 - 13:25

Bovendien worden door de intensief boerende akkerbouwboeren ook nog eens water vervuild. De waterschapslasten mogen we ook met zijn allen betalen. De oplossing is het verbieden van alles wat bijdraagt aan het verzieken van grond en waterkwaliteit. Belast de intensieve veehouderij productie extra. De winstmaximalisatie is de schuld. Niet de BBB.

1 Reactie
Daslief
Daslief25 jul. 2023 - 18:21

BBB is juist opgericht voor die winstmaximalisatie, dus met die laatste regel ben ik het niet eens. Verder ben ik het wel met je eens. Hoe denk jij eigenlijk over True Price? (bijdrage Middenman 16:10) Dat is misschien nog wel effectiever dan belasten, hoe zie jij dat?

tinekea2
tinekea224 jul. 2023 - 13:21

Interessant. Maar als ik iemand hoor praten wat iets kost, dan vraag ik me ook af wat iets oplevert.

2 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde24 jul. 2023 - 14:12

Tinekea, dat wordt genoemd. Het kost 9 miljard en levert de boeren 3 miljard op.

zeeman aan wal
zeeman aan wal24 jul. 2023 - 15:09

En wie draait op voor de kosten? En wie ontvangt de baten?

Huub53
Huub5324 jul. 2023 - 12:46

Het is maar net hoe je schade en vervuiling definieert en wat voor aannames je doet. Alles wat leeft vervuilt of richt schade aan! Of het nu bedrijfs-, consumptie- of cultuuractiviteiten zijn. Elke activiteit heeft neveneffecten die je als schadelijk en/of vervuilend kunt beschouwen. Alles wat leeft heeft emissies tot gevolg. Wat je wel als kosten en baten beschouwd is een heel subjectief gegeven. Dat afschilderen van DE BOEREN ALS BRON VAN ALLE KWAAD heeft ziekelijke proporties aangenomen. En Van de Sleen hoeft heus niet voor de boeren te gaan bepalen waar ze het best aan de slag kunnen. En de meeste boeren zijn zeker zo goede stikstofexperts en natuurbeschermers als Johan Vollenbroek. Zij gebruiken die kennis nuttig op hun boerderij en gaan anderen daarmee niet hinderen. Ik ben geen boer maar ik vind het voortdurende, irrationele, gevit op de landbouw verschrikkelijk.

3 Reacties
PVDB2
PVDB224 jul. 2023 - 14:43

Ja, feiten kunnen ook slecht vallen. Het is net als klimaatverandering en andere zaken. Alle meerdere factoren eraan toe dragen waardoor iets niet wettelijk kan dan je dat jan je dat blijven herhalen met argumenten en feiten. Het helpt niets. Zelfde met dit. We weten het al 50 jaar, we hebben 10 jaar uitstel gehad, we hebben geitenpaadjes gevonden, we de toekomstige uitstoot naar voren gehaald. Wie er dan (politiek) mee moet dealen moet het maar zien. We hebben 5x het gemiddelde aan vee (bio-industrie) dan het Europese gemiddelde. Voornamelijk voor export. Op een klein land als dit. Dat geeft problemen. We willen het niet aanpakken, net als fraude in de sector. Men heeft een topjaar qua opbrengsten achter de rug. Wat men kan is zeuren. Het is een bedrijfstak, onderneming. Met de risico's die erbij hoort. Als je vervuilt betaal je. Als je onderneming in dit land staat en de eigenaar er woont, Het wordt tijd met polderen te kappen en te handelen. Vooruit met de koe, ik bedoel geit. Buiten het genoemde zou ook de werkelijke kosten gerekend moeten worden. Methaan uitstoot, vervuiling van oppervlaktewateren, ontbossing voor veevoer productie, zoetwater gebruik. Kom niet aan met persoonlijke mentale zware tijden. Er zijn 3 beroepen en bevolkingsgroepen waar het slechter aan toe gaat en men weinig van hoort. Waar geen miljarden voor klaar liggen, wie niet jarenlang gepamperd zijn.

vdbemt
vdbemt30 jul. 2023 - 15:03

"Alles wat leeft vervuilt of richt schade aan!" Als je naar de pure natuur kijkt, is dan het doden door een leeuw, het eten van takken door olifanten, het eten van kril door walvissen, het eten van dolfijnen door orka's, het eten van balderen door rupsen, het eten van rupsen door vogels, het eten van koolmezen door eksters, het schijten van zoogdieren op land, te benoemen als schade?? De natuur in zichzelf richt geen schade aan. De MENS richt schade aan. Jij benoemt schade met : "Of het nu bedrijfs-, consumptie- of cultuuractiviteiten zijn. " Dat komt in de natuur niet voor. Alleen onder de mensheid. "Elke activiteit heeft neveneffecten die je als schadelijk en/of vervuilend kunt beschouwen." Dit gaat zelfs voor de mens niet op. "Alles wat leeft heeft emissies tot gevolg." Maar niet iedere emissie is ook schadelijke emissie. "Wat je wel als kosten en baten beschouwd is een heel subjectief gegeven." Dat klopt helemaal. De agro-sector vindt het beperken van de stikstofuitstoot onnodige kosten met zich meebrengen. Voor een gezonde leefomgeving en de biodiversiteit levert het wel baten op. "Dat afschilderen van DE BOEREN ALS BRON VAN ALLE KWAAD heeft ziekelijke proporties aangenomen." Dit ligt in het verlengde van de subjectieve beleving van wat baten en kosten zijn. Dit vindt de agro-sector en haar aanhangers. Heb je besef van het belang van natuur en klimaat, dan vind je dat niet. Zie verder.

vdbemt
vdbemt30 jul. 2023 - 15:14

"En de meeste boeren zijn zeker zo goede stikstofexperts en natuurbeschermers als Johan Vollenbroek." Grapjas. Waarom? "Zij gebruiken die kennis nuttig op hun boerderij"..." Nuttig voor hun eigen bedrijf. Dat is anders nuttig dan voor de leefomgeving, natuur, klimaat. "" ... en gaan anderen daarmee niet hinderen. " Noem de stank van massastallen en gier maar 'niet hinderen'. Maar dat is nog het minst erg. Het waterpeil wordt voor de boeren laag gehouden, met droogte als gevolg. Met een geringere drinkwatervoorraad als gevolg. De waterkwaliteit wordt aangetast door insecticiden. Weidevogels, insecten, bloemen sterven uit. Of is dat niet hinderlijk? "Ik ben geen boer maar ik vind het voortdurende, irrationele, gevit op de landbouw verschrikkelijk." Ik ben ook geen boer, maar ben wel blij dat de negatieve effecten van de bio-industrie (uitgesloten de bio-boeren en regeneratieve boeren) steeds goed duidelijk gemaakt worden. Negatieve berichten zijn niet automatisch als gevit op te vatten. Je moet de waarheid in kunnen en durven zien. Jij bent duidelijk nog niet zo ver.

Jan Man
Jan Man24 jul. 2023 - 12:14

Het moet maar eens klaar zijn met dit soort rechtse hobby's die de gewone burger handenvol geld kosten.

4 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk24 jul. 2023 - 14:15

Welke rechtse hobby bedoel je?

MichielV2
MichielV224 jul. 2023 - 15:22

IHNG Kosten socialiseren en winsten privatiseren. A.k.a. de burger naaien om het grootkapitaal van dienst te zijn.

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk24 jul. 2023 - 15:49

"Kosten socialiseren en winsten privatiseren. A.k.a. de burger naaien om het grootkapitaal van dienst te zijn." En wat is jouw alternatief?

Daslief
Daslief25 jul. 2023 - 18:32

'"Kosten socialiseren en winsten privatiseren. A.k.a. de burger naaien om het grootkapitaal van dienst te zijn." En wat is jouw alternatief?' Wat dacht je van het groenboerenplan? heel in het kort: 1 Eerlijke prijzen 2 Richt je met beprijzen en wetgeving op bronmaatregelen 3 Streef naar grondgebonden landbouw en sluit de kringloop 4 Maatwerk en duidelijkheid voor de boeren 5 Ondersteuning voor iedere boer die wil verduurzamen 6 Voorlichting over duurzame voeding, reclame voor ongezonde voeding aan banden, overheid geeft het goede voorbeeld met inkoopbeleid 7 Versterk de positie van de boer in de korte keten 8 Grondbeleid ten dienste van duurzame landbouw 9 Natuur-inclusief boeren in het agrarisch onderwijs en betrek boeren bij het onderzoek 10 Regelgeving aanpassen (niet richten op industriële landbouw maar op kleinschalige landbouw en gemengde bedrijven) toelichting: https://www.groenboerenplan.nl/

Martin van der Linde
Martin van der Linde24 jul. 2023 - 11:59

Dus ieder gezin betaalt 100 euro per maand om de boerenstand in stand te houden. Naast de miljarden die we via Brussel betalen. Normaal gesproken zou een bedrijfstak die zo inefficiënt werkt allang weg gesaneerd zijn.

6 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk24 jul. 2023 - 14:15

Welke subsidies van Brussel bedoel je?

HansKuypers
HansKuypers24 jul. 2023 - 15:33

7 miljard euro uit Brussel dus

Huub53
Huub5324 jul. 2023 - 15:48

@Martin "een bedrijfstak die zo inefficiënt werkt zou allang weg gesaneerd zijn" Deze bedrijfstak wordt juist verweten(ook door jou) dat ze zo efficiënt zijn. Men wil deze bedrijfstak juist gaan dwingen om inefficiënt zijn. En dat is een buitengewoon harde(en oneerlijke) manier van weg saneren. En een gezin bepaald maar 8% van zijn inkomen aan voedsel. Daar zit maar een heel klein beetje subsidie bij. Boeren worden, net als veel bedrijfstakken, geregeerd door de markt. En ook andere bedrijfstakken ontvangen subsidie. Alleen zijn dat meer landelijke en niet Europese subsidies.

BrotherV
BrotherV24 jul. 2023 - 15:48

IHAG: https://iwgtfy.com/?q=europese+subsidies+landbouw

LaBou
LaBou 24 jul. 2023 - 16:14

Ihao laat hier zien dat er wel degelijk domme vragen bestaan.

Martin van der Linde
Martin van der Linde25 jul. 2023 - 14:58

Huub, je kunt het ook omrekenen naar het niveau van een suikerklontje. Dan stelt het helemaal niets meer voor. Iedere boer krijgt naast subsidie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering ook nog eens 20.000 euro aan inkomstensubsidie. Anders heeft hij niets te eten. Tel daarbij op dat om 1 euro omzet te maken wij hem 3,30 moeten betalen om die omzet te kunnen maken. Dat is niet erg efficiënt.

PVDB2
PVDB224 jul. 2023 - 11:46

Buiten het genoemde zijn stalbranden nog steeds aan de orde van de dag. Verbeteringen zijn er niet gekomen. Door slecht aangelegde of verslechterde energievoorziening/netwerk, door stof en ammoniak in de stal en door "technische innovaties" als luchtwassers wakkeren een vuur meer aan dan het dooft. 28.000 dieren tot nu toe dit jaar, 130.000 vorig jaar. Eenmaal brand in een stal zal het veel meer dieren het leven kosten (soms levend verbranden) in een megastal dan in een kleine stal. Dieren kunnen nergens heen in een afgesloten stal, raken in paniek waardoor de situatie erger wordt. Wat brandweerlieden en politie kunnen beamen. Maar uiteraard Caroline, ons reclame en marketing vrouwtje, natuurlijk niet. Dat we de voedselvoorziening, met name vlees, melk etc. (dierlijke eiwitten), een van de grootste bijdragers in de uitstoot van broeikasgassen en daarmee klimaatverandering, zullen moeten veranderen is wel duidelijk. Willen mensen de komende decennia hetzelfde blijven consumeren dan nu dan zullen we in de problemen komen. Je zal dan of andere bronnen van eiwitten moet gaan vinden (insecten, zeewier, lupine, precies fermentatie) om de gevolgen van de veeteelt en de voedselvoorziening daarvoor (soja, gras, mais, graan) en de zeer inefficiënte vorm van het verkrijgen van een kilo rundvlees (25kg voer voor 1 kg product, het watergebruik nog daarbuiten gelaten). Ja kan dan de schuld bij een ander gaan leggen, of je kan je voedselvoorzienigen en eetgewoonten aanpassen.

3 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk24 jul. 2023 - 14:17

" Willen mensen de komende decennia hetzelfde blijven consumeren dan nu dan zullen we in de problemen komen." Welke problemen bedoel je?

Huub53
Huub5324 jul. 2023 - 14:43

Zomaar wat losse opmerkingen. Wijn, bier, andere alcoholische/genotsmiddelen en golfbanen zijn ook inefficiënt. Elke stal heet tegenwoordig megastal. En in een dichte megastal is het klimaat gemakkelijker te beheersen. Dat is bij name bij varkens van groot belang voor hun welzijn. En er is geen boer die jouw verbied je eetgewoonten aan te passen. En niemand verbied je, als je het zo goed weet, om zelf boer te worden.

vdbemt
vdbemt30 jul. 2023 - 17:20

@Huub. "En in een dichte megastal is het klimaat gemakkelijker te beheersen. Dat is bij name bij varkens van groot belang voor hun welzijn. ". Wat ben jij toch een geinponum. Alsof een megastal goed kan zijn voor het welzijn van de dieren die daarin gehouden worden. Een megastal is maar voor 1 ding goed: voor de portemonnaie van de boer.

Proletarier
Proletarier24 jul. 2023 - 11:36

En dat is precies de reden dat BBB is opgericht. Karolyne is er voor de big agro, niet voor het gewone volk dat betaalbare woningen wil. En al dat dom rechtse stem vee maar BBB stemmen. Man man man wat is het IQ van mensen toch dieptriest.

6 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk24 jul. 2023 - 14:18

"En al dat dom rechtse stem vee maar BBB stemmen. Man man man wat is het IQ van mensen toch dieptriest." Wat een generaliserende bewering. Als andere partijen waar je liever op stemt het zo goed voor met deze stemmers hebben, waarom lukt het dan niet om deze mensen te overtuigen?

BrotherV
BrotherV24 jul. 2023 - 15:50

De BBB loopt al keihard achteruit in de peilingen.

Proletarier
Proletarier24 jul. 2023 - 17:18

@IHAG Daar heb ik wel een antwoord op. De meeste mensen vormen hun mening op basis van gevoelens en de onderbuik. Zijn niet in staat om een mening te vomen op basis van wetenschappelijke feiten. Beargumenteren hun mening met redenaties die geen enkele verbinding houden met de realiteit. Er is werkelijk waar geen enkele reden waarom een weldenkende burger uit de achterbuurt op de BBB zou moeten stemmen. De enige reden is dat ze boos zijn (en dom)

Frans Akkermans3
Frans Akkermans324 jul. 2023 - 18:08

Als het volk stemt overeenkomstig zijn IQ (hoe lager hoe rechtser) hoe verklaart u dan de verschillende verkiezingsuitslagen? De SP bijvoorbeeld duikelde in 2021 van 14 naar 9 zetels. Je IQ is toch niet zo wisselvallig?

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk25 jul. 2023 - 7:13

"De enige reden is dat ze boos zijn (en dom)" Dat verklaart not steeds niet waarom partijen waar jij liever op stemt, niet in staat zijn om die stemmers te overtuigen om op hen te gaan stemmen. Gek want het zijn toch partijen die voor deze mensen op zouden moeten komen.

vdbemt
vdbemt30 jul. 2023 - 9:29

@IHAG. "Als andere partijen waar je liever op stemt het zo goed voor met deze stemmers hebben, waarom lukt het dan niet om deze mensen te overtuigen?" Dat is vragen naar de bekende weg. Het is al gezegd: dom (!!) rechts.

Ejoth
Ejoth24 jul. 2023 - 10:25

Wellicht gedreven door een groene achtergrond: samen innoveren voor groene groei, toekomstige veehouderij - voor Greenpeace. Prima hoor, maar zet dit voor de lezer er even bij voor het totale plaatje aub.

vdbemt
vdbemt24 jul. 2023 - 10:15

"De echte verliezer van een forse reductie van de veestapel, zou Big Agro zijn." Precies. En daarom, en met hun geld, is de BBB opgericht. En wordt deze door hen gefinancierd. Niet voor de boeren. Een stem op de BBB is een stem op een industrie die omwille van geld, puur eigenbelang, hun natuurvernietigende business in stand wil houden. Onder een vlag van 'zielige boeren'.

11 Reacties
Huub53
Huub5324 jul. 2023 - 12:51

@vdbemt Je kletskoek over "Big Agro" en BBB is een mooi voorbeeld van complotdenken. "Natuurvernietigende business". Ik twijfel of ik moet huilen of lachen.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine24 jul. 2023 - 13:10

Big Agro is gewoon internationaal, dus op een boer nou in Nederland boert of in Oost-Europa, Big Agro verdient er geld aan. De wereldwijde voedselproductie moet de komende decennia flink omhoog door bevolkings- en welvaartsgroei, dus Big Agro zit sowieso goed.

zeeman aan wal
zeeman aan wal24 jul. 2023 - 15:13

Klopt. De boeren zijn het verdienmodel van dr agro-industriele ondernemingen.

Bert van der Neut
Bert van der Neut24 jul. 2023 - 16:43

En daarom, en met hun geld, is de BBB opgericht. En wordt deze door hen gefinancierd. Dat kun je natuurlijk netjes bewijzen? Of klets je maar weer wat?

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jul. 2023 - 9:17

Vanuit milieuoogpunt moet er minder dierlijk eiwit worden geproduceerd en geconsumeerd niet meer, met name in Nederland.

Yun99
Yun9925 jul. 2023 - 10:24

@Bert van der Neut > "Dat kun je natuurlijk netjes bewijzen? Of klets je maar weer wat?" Vdbemt heeft hier wel een punt. De BBB is opgericht door marketingbureau ReMarkAble [1] middels een gift in natura van €174.000. ReMarkAble richt zich op de agrarische sector en heeft Big Agro als klanten, oftewel, hier komt het geld vandaan. De BBB en ReMarkAble kwamen voort uit hetzelfde kantoor en dezelfde mensen, o.a. Van der Plas, Koerkamp en Vermeer. [2] Lubach heeft ook een item gemaakt [3] met een opsomming van de verbanden tussen Big Agro, Agrifacts en de boerenprotesten welke weer zorgden voor de golf waarop de BBB de Eerste en Tweede Kamer in kon komen. Het partijprogramma van de BBB is dan ook precies wat je zou verwachten: het verdedigt de belangen van Big Agro. De BBB lijkt bijvoorbeeld niet op te komen voor biologische boeren of kleinschalige landbouw. Op onderwerpen waarbij het Big Agro om het even is, wordt gekozen voor standpunten waarmee stemmen binnengehaald kunnen worden. [1]: https://remarkable.nl [2]: https://12ft.io/proxy?&q=https%3A%2F%2Fwww.adformatie.nl%2Fcampagnes%2Fhoe-een-pr-bureau-de-boerburgerbeweging-de-tweede-kamer-b [3]: https://www.youtube.com/watch?v=_6mbSJJr7wM

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jul. 2023 - 12:51

Ontkennen helpt niet

Daslief
Daslief25 jul. 2023 - 18:39

En @Bert, jij kunt natuurlijk netjes bewijzen dat Yun99 meestal maar wat kletst? Of suggereerde je maar wat?

vdbemt
vdbemt30 jul. 2023 - 9:30

@Huub. Dat is geen complotdenken. Dat is een feit. Zoek uit wie de BBB financiert. En zie.

vdbemt
vdbemt31 jul. 2023 - 8:51

@Bert. Een eerdere reactie is niet doorgekomen. Maar zie Yun99 (met dank aan Yun). En zie o.a. : https://www.adformatie.nl/campagnes/hoe-een-pr-bureau-de-boerburgerbeweging-de-tweede-kamer-b https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/artikelen/2022/mediapoliticus.html

vdbemt
vdbemt1 aug. 2023 - 14:12

@Huub. Als je door zou hebben wat er gaande is, is het om te huilen. De verandering in de jaren 50/60 van vele kleine boerderijen naar de grootte van nu heeft schadelijke effecten op de biodiversiteit; grote eenzijdige weides, waardoor afname van vogelsoorten, insecten (bijen, vlinders, etc.), kenmerkende zoogdieren slechte waterkwaliteit door wegstromen insecticiden, met ook gevolgen voor de visstand waterpeil wordt ten behoeve van de boeren laag gehouden (anders kunnen ze met hun zware materieel het land niet bewerken), waardoor droogte, waardoor ook minder drinkwatervoorraad. uitstoot COI2 en stikstof, De doorgeslagen massaliteit in de agro-sector heeft letterlijk alle kanten op schade gebracht.