Joop

Navo en VS moeten meer informatie verstrekken over Russische aanwezigheid in Oekraïne

  •  
23-12-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
169 keer bekeken
  •  
A Russia-backed rebel guards his position near the division line

© cc-foto: Mstyslav Chernov

Ondanks alle onweerlegbare bewijzen van het tegendeel blijft het Kremlin elke aanwezigheid van landgenoten in het gebied ontkennen.
De Russische aanwezigheid in het oostelijke gedeelte van Oekraïne (Donbas) is een publiek geheim. Sinds maart 2014 berichten de media, zelfs Russische, over Russische troepen in het gebied, Russische adviseurs en Russische burgers die er hoge bestuursfuncties bekleden.
De Russische oud-militair Igor Girkin vertelde in een interview met de Russische krant Zavtra uitvoerig over zijn betrokkenheid bij de eerste gewapende acties in maart 2014: “Als onze eenheid de grens niet was overgestoken dan zou alles als een nachtkaars zijn uitgegaan, – net als in (de Oekraïense steden) Kharkiv en Odessa.” Russisch staatsburger Alexander Borodai, ooit enige tijd leider van de “Volksrepubliek” Donetsk in bezet Donbas, verklaarde publiekelijk dat zonder de Russische president Poetin de “Volksrepublieken” Donetsk en Lugansk niet zouden bestaan. Verder herinnert men zich nog de Russische parachutisten die “verdwaald” waren op Oekraïens grondgebied en natuurlijk de Buk-raket die vanaf bezet Oekraïens gebied 298 vliegtuigpassagiers de dood in joeg.
Ook de weinige onafhankelijke media die er in Rusland nog zijn informeren hun lezers en luisteraars, overigens met acuut gevaar voor hun eigen voortbestaan, over de Russische bemoeienis. Zie de sites van Exo Moskvi, Novaya Gazeta, Doshd-tv en Republic.ru.
De Verenigde Staten, de Europese Unie, de Navo en andere democratische landen hameren op de Russische aanwezigheid en eisen het vertrek van Rusland. Voor nogal wat media duurde het even voordat zij door hadden wat er zich in Donbas precies afspeelt. Zelfs de BBC had het er moeilijk mee en sprak lange tijd van “Oekraïense separatisten” die vechten tegen het Oekraïense leger. Maar ook de Britse omroep zag uiteindelijk in dat de juiste formulering “door Rusland geleide separatisten” is .
Ondanks alle onweerlegbare bewijzen van het tegendeel blijft het Kremlin elke aanwezigheid van landgenoten in het gebied ontkennen. Daarom was het belangrijk, en tegelijkertijd ook vermakelijk, om enkele dagen terug te lezen over het vonnis van een rechtbank in de Russische stad Rostov-aan-de-Don, 200 kilometer van de grens met Oekraïne. De rechtbank van het Kirovsky District veroordeelde een werknemer van een plaatselijk toeleveringsbedrijf tot een gevangenisstraf van vijfeneenhalf jaar voor corruptie. De man had omgerekend 13.400 dollar betaald aan het hoofd van het Centrum voor Sanitair en Epidemiologisch Staatstoezicht van het Zuidelijke Militaire District voor de levering van levensmiddelen aan Russische troepen in Donbas.
Het vonnis was op 10 november op de website van de website geplaatst, maar Oekraïense media merkten het pas onlangs op. Op 16 december verdween het vonnis van de site, maar een kopie van het origineel is bewaard gebleven. Op de sites van verschillende Russische media is nog altijd over het vonnis te lezen.
De rechtbank stelde vast dat het smeergeld bedoeld was voor de levering van levensmiddelen aan “de militaire formaties van de Russische Federatie ingezet op het grondgebied van de Volksrepubliek Donetsk en van de Volksrepubliek Lugansk” in 2018 en 2019. Deze formaties “voeren militaire activiteiten uit in bezet Oekraïens gebied”.
Volgens het vonnis moest het bedrijf in kwestie twee maal per maand 1.300 ton voedsel leveren aan de Russische troepen in Donbas. Deskundigen berekenden dat dat volstaat om 26.000 manschappen te voeden.
Kremlinwoordvoerder Dmitriy Peskov noemde de verwijzing naar Russische militairen een “vergissing” van de medewerkers van de rechtbank: “Het gaat waarschijnlijk om een fout van iemand die deze tekst schreef. Want dit is onmogelijk, er waren en er zijn geen Russische militairen in Donbas, beweringen van het tegendeel zijn onjuist.”
Tegelijkertijd benadrukte Peskov dat Rusland humanitaire hulp levert aan de Donetsk en Lugansk “Volksrepublieken” en die zal blijven leveren. Hij maakte niet duidelijk voor wie de voedselleveringen dan wel bestemd waren.
Ondanks de berichtgeving door de media over de aanwezigheid van Russische militairen in Donbas zou de Oekraïense overheid zelf veel actiever moeten zijn in het verstrekken van informatie. Die zou een speciale website moeten opstarten waar zeer gedetailleerd, vanaf het eerste begin in maart 2014, verifieerbare informatie staat, ook in het Engels over Ruslands betrokkenheid. Er bestaat immers enorm veel informatie, waarvan de juistheid kan worden nagetrokken, bij een grote verscheidenheid aan bronnen: militaire, media, individuele burgers, organisaties als Bellingcat etc. Ook de VS en de Navo moeten op dit terrein actiever worden. Nog altijd zijn er immers, ook in het Westen, mensen die twijfelen aan Ruslands actieve aanwezigheid in Oekraïne.
Ondergetekende heeft hierover contact gehad met de Navo, die op een vreemde manier afhoudend doet. Evenmin succes had zijn suggestie aan een lid van de Oekraïense regering die hij persoonlijk kent voor een actieve communicatie over Ruslands rol. “Ja, je hebt gelijk”, was het antwoord. Maar nog steeds is er van gedetailleerde makkelijk toegankelijke en verifieerbare informatie in het Engels niets terecht gekomen. Onbegrijpelijk en uiterst onverstandig.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (51)

Frans Kwakman
Frans Kwakman30 dec. 2021 - 16:33

Aldershoff - ik had graag een reactie van je gezien. Je kunt wel van alles beweren vanuit het brusselse maar het zou toch fijn zijn als je enig sjoege gaf over de oorlogsdreiging. Doe je best.

a.doorgeest
a.doorgeest25 dec. 2021 - 13:45

Beetje een vaag artikel van dhr. Aldershoff, vind ik. Het westen, en zeker de Navo, heeft helemaal niets te zoeken in de Oekraïne. Natuurlijk zitten er Russische troepen in dat land, dat spreekt voor zich: voor Rusland is de Oekraïne een vitaal gebied dat al eeuwenlang - ook cultureel - aan hun land zit vastgeklonken. Bismarck heeft ooit tijdens een conflict in de Balkan gezegd, dat dat gebied niet het leven van één Duitse soldaat waard zou zijn. Analoog hieraan kunnen we stellen dat de Oekraïne geen westers vitaal belang is. We hebben er simpelweg niets te zoeken en een wereldoorlog riskeren om zo'n land misplaatst te ondersteunen, is niet zo heel verstandig. Van oudsher heeft Rusland gigantisch veel te vrezen van het Westen en niet andersom: Napoleon, WO I en WO II hebben dat land immense schade bezorgd. Een ieder die denkt dat wij daar iets te zoeken hebben, is volkomen geschift !

2 Reacties
Frans Kwakman
Frans Kwakman25 dec. 2021 - 18:27

Arjan - ik ben het eens met wat schrijft. Maar ik zou ook graag wat meer weten over de VS/NAVO inspanningen in Oekraine. Het schijnt dat die amerkanen ons het europse aardgas al door de neus geboord hebben, er komt nu wat uit de VS, per schip. Over die wapens, er is een grote hoeveelheid uitgeladen in Vlissingen, op weg naar Duisland... Wellicht kan Aldershoff daar ook wat meer over vertellen?

Frans Kwakman
Frans Kwakman26 dec. 2021 - 10:12

Aanvulling - ik las een stukje van Bloomberg dat er op neer kwam dat een vloot amerikaanse LNG tankers op weg was om europa te redden van deextreme koude. Let wel, als er al tekort in aanvoer van gas is, is dat door de VS gecreeerd.

henk-alexander
henk-alexander24 dec. 2021 - 16:03

De uitbreiding van de NAVO zou redelijk geweest zijn, als de Verenigde Staten niet besloten hadden om tot een expansie over te gaan die onvermijdelijk tot een confrontatie met Rusland leidt. En als Rusland valt wacht China hetzelfde lot. Kortom degene die het eerst met de ogen knippert laat het licht bij de ander uitgaan. zie https://www.washingtonpost.com/politics/2021/12/01/putin-ukraine-nato-expansion/

zekernietjoops
zekernietjoops24 dec. 2021 - 15:52

Afgelopen tientallen jaren is gaandeweg vrijwel alle wezenlijke nationale soevereiniteit in Europa verregaand ondergeschikt gemaakt aan de EU, terwijl de uiterst belangrijke soevereiniteit over buitenlands beleid en het kiezen van bondgenoten, vanwege EU- en NAVOlidmaatschap, al veel langer is overgenomen - om niet te zeggen gekaapt - door de V.S. die vooral zo al vele 10-tallen jaren de wereldwijd opererende, oppermachtige boeman en bullebak is van internationaal grootkapitaal. Voeg vooral daarbij ook vele verdragen - die nationale wetgevingen op cruciale punten ondergeschikt(!) maken - in de naoorlogse periode aangegaan. Ook veel bekende Ngo’s en m.n. politieke partijen in het EU-parlement die zich met deze Ngo’s verwant verklaren – zoals ‘D’66 - werden/worden bewerkt en financieel gesteund door het grootkapitaal: m.n. de laatste jaren door of via diens uitzinnig rijke miljardairs:. Steeds duidelijker wordt dat die Ngo’s vooral dienen ter ‘rechtvaardiging’ en ‘wettiging’ van allerlei dubieus en in ieder geval, uiteindelijk ondemocratisch gedicteerd totalitair beleid, daarbij gewillig gesteund door zeer eenzijdige, officiële nieuwsmedia die daarvoor - vaak al 10tallen jaren - de publieke opinie in de gewenste richting masse(e)r(d)en. Immers, Europa is al sinds het einde van de 2e wereldoorlog bezet door de V.S. Uiting daarvan zijn vooral de vele bases met kernwapens en andere geheime steunpunten waarover uitsluitend de V.S. de zeggenschap hebben en natuurlijk, het aan ‘bondgenoten’ dicteren/opdringen en daarmee chanteren van buitenlands beleid. Ook in de rest van de wereld zijn overal, op alle strategische punten, zulke bases, hoog technologische afluisterposten en steunpunten aanwezig. Bovendien moeten de slaafse ‘bondgenoten’, geregeerd door vazallenregeringen, de vele en eenzijdig door de V.S. opgelegde sancties tegen andere landen, m.n. Rusland, slaafs opvolgen, wat al tot grote economische schade heeft geleid en toenemend, nog veel meer schade zal gaan berokkenen. Na de val van het Oostblok en daarop volgende opheffing van het Warschaupact – ja, het defensiepact van de eeuwige ‘vijand’ werd wel vrijwel onmiddellijk opgeheven! - werden/worden de NAVO-vazallen steeds meer politiek betrokken en/of zelfs daadwerkelijk gedwongen mee te doen met eenzijdig door de V.S. begonnen, imperialistische oorlogen, tegen eveneens door de V.S. aangewezen ‘vijanden’, zelfs aan de andere kant van de wereld. Maar het angstwekkendst en gruwelijkst is toch wel dat de V.S., in deze al een mensenleeftijd durende hetze en opruiing tegen eerst de Sovjet-Unie en na de val daarvan, de Russische Federatie, eenzijdig Europa bestemde en nog steeds bestemt als – eventueel met kernwapens bestookt – ‘oorlogstheater’, immens slagveld dus, waarbij zelfs het gehele continent en honderden miljoenen inwoners geslachtofferd kunnen worden: laat dat verdomme eindelijk eens goed doordringen!! Dit duivels plan is van een nooit eerder geziene, intense misdadigheid en het beste bewijs dat vrijwel geheel Europa slechts een onderworpen, geknechte vazal is… en dat door de V.S. beoogde - en gevorderde!- slagveld dus ver en vele duizenden kilometer buiten diens eigen deur. Ik vind het daarom zonder meer van een ergerniswekkende, kwaadaardige inborst getuigen als zelfs z.g. ‘hoogopgeleiden’, zoals m.n. op dit blog, nog steeds de V.S. en diens slaafse vazallenregeringen en massamedia na papagaaien: N.B., terwijl dus overduidelijk is dat ‘ons’ continent al een mensenleeftijd zo levensgevaarlijk gekneveld en dictatoriaal bepaald wordt. Hoog tijd dus om de V.S. eindelijk af te schudden, al zal zo’n tirannieke wereldoverheerser dat nooit pikken…maar die in ieder geval EINDELIJK eens “de wacht aanzeggen”, is wel het minste dat moet gebeuren.

1 Reactie
zekernietjoops
zekernietjoops24 dec. 2021 - 17:10

correctie/aanvulling 4e alinea "...worden de NAVO-vazallen steeds meer politiek betrokken en/of zelfs daadwerkelijk gedwongen mee te doen met..." moet zijn: ...worden de NAVO-vazallen steeds meer politiek betrokken bij en/of zelfs daadwerkelijk gedwongen mee te doen met...

Dick Roelofsen
Dick Roelofsen24 dec. 2021 - 14:03

Putin stuurt een zooi oud ijzer en 150.000 man naar de grens met Ukraine, met dat jaren '80 spul start je tegenwoordig geen oorlog meer. Dit zijn alleen mooie plaatjes om zijn nationalistische achterban tevreden te stellen. De oorlog wordt, als die er komt, door groepen nerds gevoerd. Gezien de staat van onze digitale verdediging ben ik daar niet gerust op.

Frans Kwakman
Frans Kwakman24 dec. 2021 - 9:23

Aldershoff - het is mijn indruk dat we voorbereid worden op oorlog. Alleen vandaag zijn er al 2 programma's over oorlog op de staatsTV. Verder duidt het verschepen van een groot aantal tankwagens door de amerikanen op weinig goeds. Ik hoop van harte dat ze die ongeleide projectielen van Oekraine in de hand houden, dat hebben we eerder gezien, 1 onbeheerste aanval van die kant en de boel staat in brand. Willen we dat echt?

5 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 dec. 2021 - 11:35

De heer Aldershof wil in ieder geval wel oorlog zoveel is me inmiddels duidelijk - hij weigert ook maar iets van twee kanten te bekijken - Russen slecht, Navo goed - terwijl iedereen met meer hersenen dan een weekdier weet dat de NAVO geen vrede nastreeft maar het voertuig van Amerikaans Imperialisme is geworden.

Pater
Pater24 dec. 2021 - 14:24

@Kwakman Je bedoelt die aanval van Russische soldaten op regeringstroepen van Oekraïne? @Griezel Zijn rol als vertolker van Russische trollenpropaganda is wel bekend. Geef nou voor één keer echte, inhoudelijke argumenten. Waar haalt hij vandaan dat Aldershof oorlog wil? Is het soms de NAVO die Oekraïne aanvalt? Is er ook maar één agressieve militaire actie van de NAVO tegen Rusland geweest? Is er ook maar één westers land dat oorlog met Rusland wil? De enige militaire agressie komt van de kant van Rusland, en niet alleen in en tegen Oekraïne, hetzelfde speelt in Georgië..

henk-alexander
henk-alexander24 dec. 2021 - 15:24

Het is altijd makkelijk om één partij de schuld van alles te geven. De NAVO is gelet op de wapensystemen niet defensief ingesteld. Dat blijkt wel uit de bombardementen op Belgrado. Ook moeten de offensieve bemoeienis van NAVOlidstaten met Afghanistan, Irak, Libië, Jemen, Syrië bekend zijn. Toen met de vermeende WMD van Saddam Hoessein een dreiging werd geënsceneerd om een oorlog uitgevoerd door NAVOlanden te rechtvaardigen, zo moet er rekening worden gehouden dat de Russische troepenbewegingen, die nota bene op eigen grondgebied plaatsvinden, tot een casus belli zullen leiden. De gevolgen voor Europa zijn dan niet te overzien.

Frans Kwakman
Frans Kwakman24 dec. 2021 - 15:35

Pater - is er ook maar 1 land dat oorlog met Rusland wil? Nou de West-Europese landen wellicht niet maar die oorlog komt van de NAVO en haar baas VS. En in beide heb ik op dit terrein geen vertrouwen. Verder zou ik graag meer informatie over deze situatie ontvangen, maar oorlogsfilms op TV helpen niet echt. Een foto van pakweg 80 tot 100 tankwagens van de amerikanen ergens in Europa des te meer. Dat geeft angst. Iemand met goddelijke bescherming als jij hoeft dat niet te hebben maar een bl als ik des te meer.

Pater
Pater4 jan. 2022 - 2:32

@Frans De VS is de allerlaatste die oorlog met Rusland wil, hun nieuwe rivaal op het wereldtoneel is China.

Phil2
Phil223 dec. 2021 - 19:21

Je zou het misschien niet zo 1-2-3 denken, maar VVD-er Frits Bolkestein heeft erop gewezen dat de (stilzwijgende) afspraak er lag dat de NAVO niet oostwaarts zou uitbreiden. Nu krijg je een crisis omdat Poetin het hoog speelt, waarop de Navo wel het antwoord denkt te moeten geven dat het zich niet laat dicteren. Had allemaal nooit gehoeven. We dreigen juist minder veiligheid te krijgen. De Navo had ook helemaal niks te zoeken in Afghanistan, ver buiten Navo's eigen verdragsgebied. Idem dat konvooi varen in de Zuidchinese zee. Ik wijt het toch aan de sinistere lobby dat de Navo ook een afnemer is van peperdure wapensystemen. Waarbij Instituut Clingendael, adviseur van het kabinet, zich steeds als een slippendrager opstelt. Zie bijv. hoe Trump zich als verkoper heeft opgesteld, voor de rest kan 'm de Navo aan z'n reet roesten. Als we meer vrede, stabiliteit en samenwerking hadden gewild tussen Oost en West, hadden we bijv. kunnen aansturen op handels- of associatieverdragen waarbij Rusland nadrukkelijk een partner zou zijn.

4 Reacties
Pater
Pater24 dec. 2021 - 14:34

"Je zou het misschien niet zo 1-2-3 denken, maar VVD-er Frits Bolkestein heeft erop gewezen dat de (stilzwijgende) afspraak er lag dat de NAVO niet oostwaarts zou uitbreiden." Precies wat Poetin al tijden beweert, zonder dat ooit te onderbouwen. Die afspraak is nooit gemaakt. Het schijnt dat Genscher, ex-minister BuZa van de bondsrepubliek, zoiets ooit heeft gezegd, begrijpelijk vanuit zijn allesbepalende behoefte aan de Duitse eenwording. Maar die had daar niks over te zeggen. Noch de NAVO noch de VS hebben dat pooit beloofd. En als je dat niet gelooft: onderbouw dan je stelling dat die afspraak zou zijn gemaakt, graag met een link.

henk-alexander
henk-alexander24 dec. 2021 - 15:40

Pater, Relevante onderbouwing van het historische credo ´not one inch eastward´ ´... Not once, but three times, Baker tried out the “not one inch eastward” formula with Gorbachev in the February 9, 1990, meeting. He agreed with Gorbachev’s statement in response to the assurances that “NATO expansion is unacceptable.” Baker assured Gorbachev that “neither the President nor I intend to extract any unilateral advantages from the processes that are taking place,” and that the Americans understood that “not only for the Soviet Union but for other European countries as well it is important to have guarantees that if the United States keeps its presence in Germany within the framework of NATO, not an inch of NATO’s present military jurisdiction will spread in an eastern direction.”...´ vgl. bron, https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland24 dec. 2021 - 17:06

@pater dat was indertijd gewoon op het journaal

Pater
Pater4 jan. 2022 - 4:16

@Henk-Alexander Excuus voor late reactie, ik wilde er de tijd voor nemen en die had ik onvoldoende. Je hebt gelijk dat het in de tijd van de Duitse éénwording wemelde van de toezeggingen aan Gorbatsjow waarmee hij zijn hardliners thuis tevreden zou kunnen stellen. Minister Baker (VS) heeft ook van alles geroepen. Maar dit is volgens mij de cruciale tekst van het contact van president tot president (uit jouw link): "In his phone call to Gorbachev on July 17 (1990), Bush meant to reinforce the success of the Kohl-Gorbachev talks and the message of the London Declaration. Bush explained: “So what we tried to do was to take account of your concerns expressed to me and others, and we did it in the following ways: by our joint declaration on non-aggression; in our invitation to you to come to NATO; in our agreement to open NATO to regular diplomatic contact with your government and those of the Eastern European countries; and our offer on assurances on the future size of the armed forces of a united Germany – an issue I know you discussed with Helmut Kohl. We also fundamentally changed our military approach on conventional and nuclear forces. We conveyed the idea of an expanded, stronger CSCE with new institutions in which the USSR can share and be part of the new Europe.” Geen woord over het niet-uitbreiden van de NAVO, terwijl dat wel speelde in gesprekken van o.a. Baker. Dat geldt ook voor de London Declaration van de NAVO (zie https://en.wikipedia.org/wiki/1990_London_summit: openingen vanuit de NAVO naar Rusland). De aandacht werd vooral gericht op integratie van Rusland in Europese samenwerking (OVSE, waar Rusland lid van werd). Kortom, Gorbatsjow werd vriendelijk in het pak genaaid zonder dat er ook maar één letter over niet-uitbreiden van de NAVO in oostelijke richting werd vastgelegd. (Overigens stelde Mitterrand in die tijd voor de NAVO op te heffen, en dat had m.i. ook moeten gebeuren: de Koude Oorlog was afgelopen). Toen vervolgens de USSR-invloedszone in O-Europa en daarna de hele USSR uiteenviel (1991, o.l. v. Jeltsin, tegen de zin in van Gorbatchow die een nieuw Unie-verdrag had voorbereid) veranderde dat de situatie grondig: hoe kun je voormalige door de USSR gedomineerde landen de veiligheid van een NAVO-lidmaatschap tegen de voormalige overheerser weigeren? Die landen klopten al meteen aan de deur (Visegradgroep, partners for peace). Desondanks werd eerst een verdrag NAVO-Rusland ondertekend (1997, de Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security, waarin Rusland en de NAVO verklaarden geen vijanden meer van elkaar te zijn. Tevens werd de NATO-Russia Joint Council opgericht, een nieuw overlegorgaan waar de grote onderwerpen besproken zouden worden die van direct belang waren voor de vrede en veiligheid in Europa) en duurde het tot 1999 voor landen als Polen, Hongarije en Tsj.-Slowakije lid werden, in 2004 volgden o.a. de Baltische staten. Toen was ook duidelijk dat Poetin aanstuurde op een revanchistisch eerherstel. Het lidmaatschap van Oekraïne en Georgië werd echter door de Europese NAVO-landen tegen gehouden, en dat geldt nog steeds. Te vrezen valt dat dat niet gebeurt vanuit solidariteit met die landen, die slachtoffers zijn van Russische agressie, maar uit angst dat ze dan op basis van art. 5 die landen daadwerkelijk moeten gaan verdedigen. @Griezel Bolkestein speelde in 1990 geen rol bij het debat. Waarschijnlijk ben je in de war met 1997, toen hij een motie indiende tegen de uitbreiding van de NAVO die in 1999 werd gerealiseerd. Dat vond bijv. de CDA-minister VdBroek ook lange tijd. Tegen die tijd zag de NL-politiek de uitbreiding echter vooral als een bevestiging van de weg naar collectieve veiligheid en de democratie in O-Europa.

henk-alexander
henk-alexander23 dec. 2021 - 14:59

Het is al lang bekend dat er Russen bevinden in de Donbass regio - ze leven er al generaties lang in harmonie met Oekraïners en zijn georiënteerd op Rusland. De geschiedenis leert dat de mobiliteit van etnische en culturele bevolkingsgroepen niet gehinderd wordt door staatsgrenzen. Zowel de oostelijke regio van Oekraïne als de zuidwestelijke van Rusland kent grensoverschrijdend familiebezoek. Nadat het nieuwe bewind in Kiev aansluiting vond bij de EU en een anti-Russisch sentiment tot uitdrukking bracht, ontstond wantrouwen bij de op Rusland gerichte bevolking die in groten getale op Janoekovitsj´ Partij van de Regio´s had gestemd. Aan de demonstraties tegen het nieuwe bewind in Kiev werd door de media geen aandacht besteed of met minachting afgedaan als pro-Russisch. Voor Kiev waren en zijn nog steeds de demonstranten terroristen waartegen met een antiterroristische operatie (ATO) moet worden opgetreden. De zogenoemde ATO heeft inmiddels honderdduizenden op de vlucht gedreven naar Rusland waar ze de vluchtelingen status en asiel hebben aangevraagd. Dat de burgeroorlog niet aan Rusland voorbij gaat is evident. Overigens ironisch dat mensen een veilig heenkomen menen te moeten zoeken in een dictatoriaal geleid land, terwijl ze ook naar de vrije EU hadden kunnen gaan.

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens23 dec. 2021 - 18:20

@ henk-alexander Jij schrijft: Overigens ironisch dat mensen een veilig heenkomen menen te moeten zoeken in een dictatoriaal geleid land, terwijl ze ook naar de vrije EU hadden kunnen gaan. O, waarom? Een ruime meerderheid van de Russen heeft Poetin gestemd. Er is geen sprake van vrije pers dus een tegen geluid is er niet. En in een life interview met Poetin zelf kon je vanavond zien dat hij de Oekraïne en Europa bedreigde. Dus ik zie de ironie niet. Ik zie alleen zaken die nogal voor de hand liggen. Dat is ook jouw verhaal. Er is een ruime meerderheid van de bevolking van de Oekraïne voor aansluiting bij het westen en een grote minderheid die bij Rusland wil horen. Die minderheid is onder andere verantwoordelijk voor het neerhalen van een verkeersvliegtuig met een Russisch wapen en Russische militairen met honderden doden als gevolg. Rusland heeft laten zien dat geen probleem te vinden. Er is sprake van grote door de staat geïnitieerde dopingschandalen in de Russische sport, er is al een gewelddadige interventie geweest van Rusland op de Krim en de Russische geheime dienst liquideert frequent tegenstanders in het buitenland en heeft hackers collectieven die cruciale ICT infrastructuur aanvallen. Stel nou dat je woont in de Oekraïne en je bent geen etnische Rus. In welk land zou je nou helemaal geen vertrouwen hebben?

Bert de Vries
Bert de Vries23 dec. 2021 - 21:19

Henk, de menselijke neiging tot onderwerping (het kuddedier) wordt vaak uitgelegd als aanpassingsvermogen of vanzelfsprekend sociaal gedrag.

henk-alexander
henk-alexander24 dec. 2021 - 15:08

DaanOuwens, ´...Stel nou dat je woont in de Oekraïne en je bent geen etnische Rus. In welk land zou je nou helemaal geen vertrouwen hebben?´ Iemand die stelt dat de ´minderheid die bij Rusland wil horen verantwoordelijk is voor het neerhalen van een verkeersvliegtuig´, generaliseert. Ik heb familie in zowel Rusland als Oekraïne. Wanneer ik er op bezoek ben zie en hoor ik het een en ander en weet ik het in een sociale en historische context te plaatsen. Zouden meer mensen kunnen doen, want het is daar niet alleen maar slecht en kwaadaardig zoals we het hier voorgeschoteld krijgen en waar men zich kritiekloos door laat leiden. Tijdens mijn laatste bezoek in Rusland sprak ik nog een vrouw die door leden van het Azovbataljon haar huis in Oekraïne was uitgejaagd. Ze doet vrijwilligerswerk in een kerk en ze vertrouwt er op dat ze veilig is. Van mijn oom, tante en nichten die in het midden van Oekraïne wonen krijg ik ook regelmatig informatie. Ze zijn teleurgesteld in president Zelensky wiens ´approval´ sinds zijn verkiezingsoverwinning sterk is geslonken. Hij krijgt de voortwoekerende corruptie in het land niet onder de knie. Om de huidige escalerende geopolitieke spanning te kunnen begrijpen, zouden de terugval in populariteit van Zelensky, zijn terughoudendheid m.b.t. de implementatie van het Minskakkoord en zijn Decreet nr. 117/2021 (dat de Russische troepenbeweging opriep) meegewogen moeten worden. Met het minachten van het perspectief van Russen, want het zijn voor de beschaafde westerlingen toch maar geïndoctrineerde ´kuddedieren´, wordt een vijandbeeld versterkt. Zelfs degene die een genuanceerd standpunt probeert te verkondigen, hoort tot de outgroup en moet dus niet serieus genomen worden en kan als Kremlintrol worden weggezet. Gebeurt overigens ook aan de andere kant. Echter, wanneer ik in Rusland ben, heb ik wél toegang tot de westerse media net als de Russen. De media die vanuit het Westen geld ontvangen moeten dat vermelden met ´buitenlandse agent, wat de Russen er niet van zal weerhouden om ze vrij te volgen.

Pater
Pater24 dec. 2021 - 15:14

@Henk-Alexander Dit is pas de echte trollenpraat. De ATO treeft niet op tegen demonstranten maar is in 2018 opgericht om “taking measures to ensure national security and defense, and repulsing and deterring the armed aggression of the Russian Federation and pro-Russian separatists in Donetsk and Luhansk oblasts". (Wiki). Oftewel: tegen de Russische agressie en de separatisten die door Rusland worden gesteund. Natuurlijk niet zo vreemd dat die heen en weer reizen naar Rusland. Wat een gotspe. @ Er is helemaal geen grote minderheid die bij Rusland wil horen. In 1991 stemde een grote meerderheid voor onafhankelijkheid: 29 mln tegen 2,5 mln. https://en.wikipedia.org/wiki/1991_Ukrainian_independence_referendum Zelfs in de Donetsk-regio (separatisten) een meerderheid van 64%. De separatisten zouden heel snel zijn verslagen ware het niet dat de Russen militair te hulp schoten.

henk-alexander
henk-alexander24 dec. 2021 - 18:59

Pater, Elk tegengeluid wordt ´trollenpraat´ genoemd door wie de geschiedenis naar zijn hand zet en de feiten verdraait. De ATO had het wel degelijk gemunt op de demonstranten die zich tegen de regime change in Kiev keerden. In april 2014 werden de reguliere Oekraïense troepen die orde op zaken moesten stellen in de oostelijke oblasten tegengehouden door ongewapende burgers, zoals de reportages van VICE laten zien. Kiev is toen overgegaan tot de antiterroristische operatie, bestaande uit o.a. radicaal nationalistische milities die geen scrupules hadden - veel burgerslachtoffers hebben ze op hun geweten. Ook hier zijn nog beelden van de massaal begeleide begrafenissen te vinden op youtube. En met de opmerking over het ´heen en weer reizen´ toon je aan dat je totaal geen historisch besef hebt, geen onderscheid kan maken waarmee je in wezen de Russisch georiënteerde bevolking van de Donbass criminaliseert. In 1991 zijn alle zogenoemde Sovjetrepublieken onafhankelijk geworden. Dat de bevolking van Oekraïne massaal voor onafhankelijkheid gekozen heeft is evident, en moet gezien worden in het licht van de ontbindingsproces van de SU waarbinnen Oekraïne al een onafhankelijke status had met lidmaatschap van de VN. Ook de bevolking van de Krim een autonome republiek heeft sinds 1992 pogingen gedaan om meer zelfstandigheid te krijgen en het wetgevend initiatiefrecht naar zich toe te trekken. Het centrale gezag in Kiev heeft dat afgewezen. Bij de verkiezingen van 2010 haalde de pro-Russische Partij van de Regio’s van de afgezette president Janoekovitsj, op de Krim een overweldigende meerderheid van 80 op de 100 zetels. Begrijpelijk dat met het opsteken van de anti-Russische sentimenten na de regime change van februari 2014 het vertrouwen in het centrale gezag van Kiev is weggevallen, wat ook voor de bevolking van de Donbass gold en nog steeds geldt. Het is juist een gotspe om deze mensen te criminaliseren en als terroristen af te doen.

Bert de Vries
Bert de Vries23 dec. 2021 - 14:00

Het is onderhand standaard, dat een land dat lid wordt van de EU óók lid wordt van de NAVO. Zodoende is de broedergeneenschap die de EU zegt te zijn, tevens een militair bondgenootschap. Broederschap en zwaard gaan hand in hand. Poetin weet dat. Een voormalig Oostblokland dat grenst aan Rusland wordt lid van de EU en Poetin ziet binnen de kortste keren zwaar bewapende legereenheden langs de Russische grens. Is het een wonder dat Poetin dreigt? En hoe zit het met de D66ers die destijds riepen dat ze zich niet zozeer Nederlander voelen maar Europeaan? Hebben ze zich verscholen onder de niet-alledaags Nederlandse rokken van Kaag?

6 Reacties
Tom Lucassen
Tom Lucassen23 dec. 2021 - 14:44

Poetin vroeg zelf nog wanneer hij werd uitgenodigd voor het lidmaatschap van de NAVO in 2000. Die man is paranoide geworden, een gevaar voor de westerse samenleving. In Georgie, zuid-ossetie doet hij hetzelfde, homeopathische verdunning zou Baudet het noemen, langzaam en stiekem stukje bij beetje confisqueren. De NAVO en de EU staat erbij en kijkt ernaar.

erikbos
erikbos23 dec. 2021 - 15:00

Iemand die iets verder doordenkt, zou zich afvragen waarom die voormalige Oostbloklanden de Navo smeken om enkele troepen in hun land te plaatsen. Zouden ze misschien een bevreesd zijn voor hun voormalige bezetter en onderdrukker die loopt te intimideren en al meerdere oorlogen heeft gestart in voormalige Sovjet staten. Poetin kan beter naar zijn eigen gedrag kijken, als je je buurlanden net zo behandeld als de oppositie in je eigen land dan maak je geen vrienden.

Bert de Vries
Bert de Vries23 dec. 2021 - 15:10

De essentie is, dat het stationeren van militaire eenheden langs een grens onvermijdelijk, en misschien wel noodzakelijkerwijs, tot een tegenzet leidt. Over Poetin geen misverstand. Gewetenloos.

erikbos
erikbos23 dec. 2021 - 17:44

De essentie van het stationeren van enkele militaire eenheden in een zich onveilig voelend land is de garantie dat we ze steunen. Die paar duizend militairen vormen militair gezien totaal geen bedreiging voor Rusland. De Russische tegenreactie die je ziet is eerder die van een bully die ziet dat hij niet meer zomaar zijn gang kan gaan.

Pater
Pater24 dec. 2021 - 15:21

@Bert De NAVO heeft al herhaaldelijk een verzoek om het NAVO-lidmaatschap afgewezen, de NAVO wilde Rusland omzichtig behandelen. Overigens liggen de Baltische staten, voormalige Oostblokstaten en tevens NAVO-leden, al lang aan Rusland. Het idee dat de NAVO Rusland aan zou vallen is absurd. Poetin is de zaak aan het opkloppen en hoopt op de golven van revanchistisch nationalisme (een levensgevaarlijke ideologie) in Rusland aan de macht te blijven. Een bekend recept.

Pater
Pater24 dec. 2021 - 15:37

@Bert "Het is onderhand standaard, dat een land dat lid wordt van de EU óók lid wordt van de NAVO." Oekr. is helemaal geen lid van de EU, dus ik begrijp de zin van die opmerking niet. En het is allerminst standaard dat EU- en NAVO-lidmaatscha samen vallen. Denk aan Gr.Brittannië en Turkije, wel NAVO geen EU. Idem Noorwegen, Finland, IJsland en Montenegro. De aanwezigheid van kleine NAVO-legers in landen grenzend aan Rusland was altijd een reactie op Russische mobilisaties, de huidige Russische mobilisatie zou beter beantwoord moeten worden omdat het voortbestaan van een zelfstandig land, Oekraïne, op het spel staat. O-Oekraïne is al jaren het slachtoffer van de Russische agressie.

The Apple
The Apple23 dec. 2021 - 11:55

".Maar nog steeds is er van gedetailleerde makkelijk toegankelijke en verifieerbare informatie in het Engels niets terecht gekomen."] En dus blijven we nog even afhankelijk van de onafhankelijke berichtgeving van de schrijver.

watcher3
watcher323 dec. 2021 - 11:16

Probleem: Sinds de illegale oorlog tegen Irak hebben de NATO en de VS alle geloofwaardigheid verloren.

7 Reacties
JasDon
JasDon23 dec. 2021 - 12:12

Gelukkig maar voor Putin dan, want die kan zonder dat iemand met geloofwaardigheid meekijkt de Oekraïne weer ..kuch.. bevrijden bevrijden.

watcher3
watcher323 dec. 2021 - 13:06

Lekker inhoudelijk antwoord jasdon... Het is helaas bewezen dat de VS en de NATO oorlogsmisdadige entiteiten zijn.

The Apple
The Apple23 dec. 2021 - 13:42

Verwacht nu echt iemand dat Putin de Russisch sprekende meerderheid zal laten vallen? De eerste daad van de nieuwe machthebbers was om het onderwijs in het Russisch te verbieden, DAT triggerde de opstand in de Russisch sprekende gebieden.

JasDon
JasDon23 dec. 2021 - 17:06

@Watcher, laten we jou eens gelijk geven. Wat heb je dan liever, wonen in Wit-Rusland onder een Poetin vriendje of leven in de relatieve vrijheid in Oekraïne? @Jan Peters Aan jou dezelfde vraag, wat voor maatschappij heb je liever? Een dictatorschap waar je geen rechten of zelfs maar kansen. Zelfs die paar rechtsextremisten die tijdens een conflict uit hun hok komen zitten er nu weer goeddeels in. De Russisch sprekende minderheid in de Donbas heeft minder rechten en veiligheid onder de zetbaasjes van Poetin dan ze in Oekraïne hebben, dat feitje negeer je maar.

watcher3
watcher323 dec. 2021 - 22:45

Jadon, je schets een vals dillema. Je denkt waarschijnlijk heel slim te zijn, maar je kunt niet eens discussiëren.

watcher3
watcher323 dec. 2021 - 23:04

Kees: wat een trieste keuzes, zo beperkt ook. Je denkraam is nogal beperkt lijkt het wel.

watcher3
watcher324 dec. 2021 - 0:13

Mijn reactie had onder die bijdrage van Kees van Bemmelen moeten staan. Ook zo'n vals dillema er in gooier.

JasDon
JasDon23 dec. 2021 - 11:04

Het zou goed zijn om een paar van die Putin-fans of VS-haters (of beiden) de mond te snoeren. Nog steeds komen hier berichtjes van gekkies voorbij die een optreden van een paar EP-leden op een plein onder Yanukovych gelijkstellen met de gewapende inval van Rusland, de door Rusland georganiseerde opstand in het Oosten van de Oekraine en de door Rusland betaalde protesten in bv. Luhansk. Ook de executies van 'rebellen' die het boodschappenlijstje van Rusland niet correct uitvoerde zijn een teken aan de wand. Uiteindelijk is het namelijk een (placeholder, default to CIA)-complot om de macht van de VS in stand te houden. Lachwekkend. En ja haters, er hangt een poster van de Bush-dynastie boven mijn bed.

9 Reacties
The Apple
The Apple23 dec. 2021 - 11:47

Dat laatste verbaast niemand. Heb je die ergens gekocht of uitgeknipt?

JasDon
JasDon23 dec. 2021 - 12:16

@The Apple, was promotiemateriaal van de NWO.

EenMening
EenMening23 dec. 2021 - 14:11

@JasDon Het lijkt erop dat sommige reaguurders wel heel erg gecharmeerd zijn van het Kremlin. Voor de ondergang van de Sovjet-Unie in 1991 stonden de ouderen onder hen, met Sovjet-vlaggetjes in de hand, te wachten op de komst van de Russen. We hebben de NATO en de VS hard nodig om Rusland, lees Putin én China enigszins in bedwang te houden. Putin is bezig de oude Sovjet-Unie te herstellen, terwijl China streeft naar wereldhegemonie.

watcher3
watcher323 dec. 2021 - 14:44

EenMening: en alleen de amerikaanse psychopatische moordenaars en imperialistische oorlogsmisdadigers hebben recht op de wereldheerschappij!

Frederikus2
Frederikus223 dec. 2021 - 14:47

@ EenMening: Mag China niet streven naar wereldhegemonie? Van wie mag China dat dat niet? Van U niet, Van USA niet? Van Rutte niet? Waarom mag China niet streven naar wereldhegemonie? Waarom mag de USA wel de wereldhegemonie bezitten? USA die sinds 1945 al verantwoordelijk is voor miljoenen doden door illegaal gevoerde oorlogen waarmee USA de wereldhegemonie verkregen heeft en in stand tracht te houden.

JasDon
JasDon23 dec. 2021 - 17:26

@watcher en Frederikus, De voormalige! hegemonie van de VS was alles behalve ideaal en eerlijk en regelmatig ronduit smerig. Maar denk je dat de aankomende Chinese hegemonie betere vruchten gaat afwerpen? @EenMening Het lijkt er op dat mensen qua wereldbeeld in de jaren 70-00 zijn blijven hangen. Er zitten nog steeds de nodige vervelende aspecten aan de VS vast. Maar een democratische, vrije, progressieve samenleving zoals we hier in Europa onder de wapenparaplu van de VS hebben mogen ervaren is redelijk uniek in de geschiedenis en nu nog steeds op de planeet. Onder de directe invloed van China en Rusland zijn daarentegen voornamelijk alleenheersers en foute leiders te vinden.

The Apple
The Apple23 dec. 2021 - 18:58

EenMening - Als je niet gecharmeerd bent van de NAVO -nou ja, USA-plus- dan betekent dat nog lang niet dat je gecharmeerd van Poetin. Het "als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons" argument is zo belegen, dat alleen alt-right er nog mee durft te komen. Hetzelfde geldt met betrekking tot China. Dat gehits van de warmongers moet maar eens afgelopen zijn. Zelfs concurrentie is niet genoeg: als we die slag niet winnen hebben we altijd de bom nog. God is on our side - https://www.youtube.com/watch?v=5y2FuDY6Q4M -

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen23 dec. 2021 - 20:10

Frederikus, Ik heb toch liever de wereldhegemonie van de VS dan van Rusland of China. En dat is niet zozeer vanwege het buitenlands beleid, want inderdaad kunnen ze er op dat vlak allemaal wat van qua stoken, proxy oorlogen voeren etc. Maar binnenlands is er wel een verschil: de VS is een democratie. De burgers kunnen demonstreren tegen oveheidsbeleid, of ze kunnen de regering wegsturen via verkiezingen. Dat kan in Rusland of China niet. Uiteindelijk is de vraag: stel dat je moest kiezen om in een wereld te leven die door één van deze drie bestierd wordt. Zou je dan werkelijk voor China of Rusland gaan? Of toch maar weer voor de VS, met al zijn gebreken?

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman23 dec. 2021 - 20:58

Prescot Bush de Hitler sponsor?