Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Jesse Klaver wil met links blok Nederland gaan verbouwen

Een heldere linkse agenda moet de kiezer overtuigen van een betere toekomst
Joop

Nationalisme en xenofobie blokkeren het Europadebat

  •  
19-05-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
'Emotionele argumenten overheersen en worden nauwelijks weersproken'
Voor zover de campagne voor de Europese verkiezingen ooit echt op gang gekomen is, heeft ze de vraag ‘meer of minder Europa?’ als belangrijkste thema gekregen. Dat is een groteske vraag, waar het Europees Parlement weinig over te vertellen heeft. Maar omdat politici aanvoelen dat ‘minder’ het populaire antwoord is, ventileren zij graag de mening dat het met de EU wel een tandje minder kan (VVD/CDA), anders moet (SP) of dat zelfs het uittreden uit de EU moet worden overwogen (PVV).
Verder inhoud geven aan de discussie blijkt moeilijk te zijn. Twee punten komen steeds terug. De vraag of het EU-lidmaatschap ons economisch voordeel oplevert en de vraag of de Europese integratie een garantie voor vrede oplevert. Beide zijn in hoge mate uitgediscussieerde thema’s. Economen zijn er in grote meerderheid van overtuigd dat Nederland (en de meeste andere lidstaten) economisch voordeel hebben van de EU. En Europa is na de Tweede Wereldoorlog dusdanig gepacificeerd dat het moeilijk te verdedigen is dat de vorming van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de E(E)G en de EU daarin géén positieve rol zouden hebben gespeeld.
Xenofobie Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat het eenieder vrij staat om een afwijkende mening te hebben en daar op democratische wijze steun voor te zoeken. Maar zij die dat doen krijgen er onevenredig veel en makkelijk steun voor. Blijkbaar is er een factor in het spel die de Europese eenwording een dusdanig negatief imago oplevert, dat veel mensen alleen maar tegenargumenten wíllen horen. We kunnen er niet omheen dat het hierbij gaat om een sterk opspelend nationalisme en xenofobie.
Europese integratie vraagt per definitie om iets te delen met de andere lidstaten. Er wordt economische solidariteit gevraagd van rijkere landen met armere. En om als economische en politieke eenheid naar buiten te kunnen treden, moeten delen van de soevereiniteit verschoven worden van het nationale naar het supranationale niveau. Nu het er op aankomt om de EU te vervolmaken in de richting van een federatie zijn beide zaken zeer omstreden geraakt. Een feitelijke, zakelijke discussie over deze onderwerpen blijkt nauwelijks mogelijk. Emotionele argumenten overheersen en worden nauwelijks weersproken.
Bodemloze put Waar geroepen wordt dat het steunen van zwakkere economieën in Zuid- en Oost-Europa neerkomt op geld storten in een bodemloze put, horen we op zijn best een enkeling fluisteren dat ook Nederland er groot belang bij heeft om van de EU een machtige speler in de wereldeconomie te maken, zonder lidstaten die ook elkáár beconcurreren. En de stelling dat het op bepaalde terreinen inleveren van de nationale soevereiniteit bij Brussel ten koste gaat van onze invloed en nationale identiteit hoeft nauwelijks beargumenteerd te worden, want er is toch niemand die haar in twijfel durft te trekken.
Alsof er niet genoeg voorbeelden zijn waar identiteit en soevereiniteit níet samenvallen. Onze provincies of zelfs regio’s hebben vaak een duidelijk eigen identiteit, terwijl ze nog maar heel weinig soevereiniteit hebben. En zouden binnen bestaande federaties (zoals de Verenigde Staten) de deelstaten niet bewust een deel van hun soevereiniteit op het federale niveau hebben willen leggen om in de buitenwereld juist méér invloed te hebben.
Verstandige mensen Het lijkt erop dat politici en opiniemakers weinig heil zien in dit soort debatten en discussies. Vermoedelijk vrezen ze te stuiten op een muur van nationalisme en xenofobie, waarbij maar weinigen open staan voor de gedachte dat ook buiten de landsgrenzen verstandige mensen wonen, die niet uit zijn op ons geld, maar vooral veel cultureel erfgoed een groot aantal belangen met ons delen.
De VVD presteert het zelfs om voor de Europese Verkiezingen een campagnespotje te produceren over de Hollandse zegeningen, waarin het woord Europa niet voorkomt! Vermoedelijk laten alle Nederlandse partijen hun spitzenkandidat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie onmiddellijk vallen, zodra een Nederlandse kandidaat in beeld komt, ongeacht zijn politieke kleur. De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden we zinloos, omdat er maar 26 landgenoten in zitten. Maar de christendemocratische of sociaaldemocratische kiezer interesseert het niet of zijn partij tot de grootste fractie gaat behoren.
Superioriteitsgevoel Laten we ons nu eens de vraag stellen, waarop dit superioriteitsgevoel gebaseerd is en laten we het ook eens ter discussie stellen. Het beschermen van heel specifieke nationale belangen is goed en dat mogen we ook verwachten van de nationale politiek, maar voor het overige is er geen reden te denken dat een Nederlander in Brussel betere besluiten zal nemen dan een Fransman, Pool of Griek.
Als we die stap in ons denken over Europa niet kunnen maken, zullen we de vraag ‘meer of minder Europa?’ nooit goed beredeneerd kunnen beantwoorden en blijven we vanuit een negatieve grondhouding ten aanzien van de EU soebatten over uitgekauwde Europese thema’s.

Meer over:

opinie, wereld,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (17)

spyro1005
spyro100519 mei 2014 - 23:10

De partijen hebben wederom gefaald om iets zinnigs te zeggen over de EU, dus wordt het maar weer een Ja/Nee strijd. Helaas door het woordt assimilatie te vervangen door integratie denken nog steeds mensen dat het iets kan worden. Behoorlijke partijen die tegen de EU zijn worden bewust uit het nieuws gehouden zodat er een stemmingsmakerij is dat alleen polulistische/ rascistische partijen tegen zijn. Terwijl er kleinere partijen zijn die heel goed lijken te weten waar ze het over hebben en goede standpunten hebben zonder negatief te zijn over anderen. Dit past alleen niet in het beeld wat de huidige grote partijen willen hebben over Eurokritische partijen dus die partijen krijgen al geen kans. (Ze komen niet eens voor in de kieskompas). Men is zich er natuurlijk van bewust dat als het bekend wordt dat er behoorlijke partijen tegen de EU zijn, dat deze partijen op EU formaat nog een serieuse bedreiging zouden kunnen vormen. Voor de pro Euro partijen heb ik nog wel een goede pakkende slogan die internationaal voor de EU gebruikt kan worden. Ik hoef er niets voor te hebben. "EU resistance is futile"

rbakels
rbakels19 mei 2014 - 23:10

Er is WEL een Europees volk, althans niet minder dan een Nederlands volk. Je ziet dat vooral als je van een afstand naar Europa kijkt, vanuit Azië of de VS bijvoorbeeld. En het ideaal van de EU is om de inwoers van de lidstaten dichter tot elkaar te brengen, want dat bevordert de vrede én de welvaart. Het is schrijnend om te zien hoeveel nonsens politici verspreiden over de EU, puur omdat nationale politici bang zijn om invloed te verliezen. Intussen wordt nationalisme gepredikt alsof dat een gezonde zaak zou zijn Maar dat is het niet! Een land is geen bedrijf of voetbalclub waar je bij MOET voelen horen. Alles wordt steeds internationaler, maar nationale politici doen alsof Nederland een eiland is. Kortxictigheid is troef Terwijl de vraag moeten wrden gesteld waar de EU heen moet over pakweg twintig jaar. Dan zal als alles goed gaat de welvaart veel regelmatiger gespreid zijn over Europa.

longlivemokum
longlivemokum19 mei 2014 - 23:10

Ik heb nog steeds 100% vertrouwen in de wijsheid/verstandigheid van Nederlanders over het algemeen. Overmorgen zal de meerderheid van Nederlandse kiezers gewoon op hun eigen partijen stemmen, denk ik echt.

inwoner
inwoner19 mei 2014 - 23:10

"aar voor het overige is er geen reden te denken dat een Nederlander in Brussel betere besluiten zal nemen dan een Fransman, Pool of Griek." erg naïef verhaal. De eerste Fransman die aan algemeen belang denkt moet nog geboren worden. Daarnaast doet de schrijver alsof een federale staat automatisch de uitkomst moet zijn. Dit ter discussie stellen zet je al in het foute kamp der xenofoben en nationalisten...terwijl 95% van de Nederlanders er absoluut tegen is. Wat eerder aan de hand lijkt te zijn is de complete tunnelvisie van Verhofstadt en de zijnen, die niet begrijpen dat we in Europa leven waar 40 verschillende talen gesproken worden en zoals Verhofstadts eigen land laat zien dat twee/(3) talen al onmogelijk is om samen te leven Ook altijd amusant die welvaartsoverdracht van noord naar zuid. Dat betekent dat we in NL de verzorgingsstaat erg moeten afslanken vertellen ze er niet bij

martinvanderlinden
martinvanderlinden19 mei 2014 - 23:10

Het is de lafheid van de Nederlandse politici om te zeggen waar het werkelijk op neer komt. Ze laten de mythes een eigen leven leiden en manoeuvreren zich daar een weg doorheen, vol leugens en halve waarheden. Waarom zegt geen politicus: Nederlanders, jullie kunnen hoog of laag springen, het EU feest gaat gewoon door, dus wordt wakker uit die droom waarin de eurosceptici jullie verdoofd houden en kies verdomme in plaats van dat kleuterige geduimzuig en gejerimejeer. EU scepticisme is het opium voor het volk.

neutralist
neutralist19 mei 2014 - 23:10

Je ziet de verbanden verkeert. Europa is juist de oorzaak van opkomend nationalisme. Zonder Europa was het niet zo sterk geweest. Europa is een luchtkasteel. En mensen beginnen het in te zien.

gimli55
gimli5519 mei 2014 - 23:10

Ik zit nu naar DWDD te kijken naar Timmermans. Knap dat je zelfs van Gogh en zijn schilderijen kunt koppelen aan het goede van Europa. Die goede man leefde in een tijd ver voordat de EU bestond. Het moet en zal een succes zijn, het is de terreur van de positivo's. Volkomen buiten de realiteit blijven denken dat de gewone bevolking dom is.

gimli55
gimli5519 mei 2014 - 23:10

Om terug te komen op van Gogh en Timmermans. Van Gogh werd al Nederlands en dus nationalistisch symbool aangehaald om de loftrompet te blazen over het feit dat hij in Arles een aantal mooie schilderijen heeft gemaakt. Hoezo Europa? Van Gogh is een Nederlandse schilder, net als Rembrandt, Escher. en Mondriaan. Alles wordt er met de haren bijgetrokken en kritiekloos als succes geclaimd. Zoals ik al eerder zei, op het manische af.

Praapje
Praapje19 mei 2014 - 23:10

Mensen stemmen niet tegen de EU uit xenofobie of nationalisme. Mensen zien de gevolgen van het beleid van de EU: economische crisis, hoge werkloosheid, weinig ondernemerschap, een groeiende bureaucratie, ondoordacht immigratiebeleid etc. De EU wordt simpelweg beoordeeld op haar eigen merites en prestaties en het rapportcijfer is bedroevend.

[verwijderd]
[verwijderd]19 mei 2014 - 23:10

Deze Jeroen lijkt niet in te zien dat niemand, voor zo ver ik ooit heb gezien, ooit enig bezwaar tegen de EEG heeft gehad. Dat was een succesvolle samenwerking van zelfstandige landen. De ellende begon met EU en euro. Zelfs van Rompuy heeft nu toegegeven dat de euro een politiek besluit was. Het is dan ook een leugen dat economen allemaal zo positief zijn, nog voor de invoering van de ramp euro waarschuwden honderden economen in vele landen dat het een ramp zou worden. Hoe dwaas het Brusselse stelletje is bleek in 2005, met de grondwet met vlag en volkslied. Er is geen Europees volk, de EU bestaat uit 27 volkeren. Ondanks dat alle gehouden referenda afwijzend waren werd de onzin doorgedrukt. Wij moeten dus terug naar de EEG situatie, zonder euro, zodat landen weer hun eigen sociaal en economisch beleid kunnen voeren. Wat betreft het delen van rijkdom, alle EU lidstaten zijn armer geworden door die EU, de zuidelijke landen het meest. De economische leidster van de EU, Merkel, is dan ook in de zuidelijke landen een zeer gehaat iemand geworden.

1 Reactie
Beisser
Beisser19 mei 2014 - 23:10

[„Er is geen Europees volk, de EU bestaat uit 27 volkeren.”] Er is ook geen Nederlands volk. Er zijn minstens 10 autochtone volkeren met elk een herkenbare eigen identiteit, verdeeld over twaalf provincies. En dan heb ik het nog niet eens over de meer dan 200 andere nationaliteiten en het nog grotere aantal etnische groepen. Allemaal met een eigen (sub)cultuur en identiteit. Dit alles is in de loop van eeuwen gemengd en geassimileerd tot één min of meer homogene samenleving. (met wat door populisten opgefokte inslijtprobleempjes met de laatst-aangekomenen). Geef Europa de kans. Ga stemmen. Kies voor eurofiele politici met wat minder machtsgeil chauvinisme.

ColorHugo949
ColorHugo94919 mei 2014 - 23:10

"Europese integratie vraagt per definitie om iets te delen met de andere lidstaten. Er wordt economische solidariteit gevraagd van rijkere landen met armere..." Die boodschap ( laat staan de prijs ) wordt helaas altijd stil gehouden door EUrofielen. EU project is links om of rechts om: winst privaat, kosten belastingbetalers. EU brengt voorlopig meer werkeloosheid en minder welvaart. EMU is slechts houdtbaar met fiscale EU, dat betekent structurele transfers van Noord naar Zuid. De kans de Euro klapt is nog steeds levens groot, want vak zuid zal nooit de productiviteit halen van Duitsland. Vooral crediteuren zitten in Euro gevangenis. Debiteuren kunnen uitstappen en munt devalueren. Politiek zal het niet gebeuren, dus bereid u voor op de blauwe enveloppen met gele sterren uit Brussel, en ESM en ECB incasso's uit Frankfurt. Nederland is al verkocht. Uw democratische stemkracht op 22 mei EP2014: 1 op 500 miljoen. was ooit 1 op 16 miljoen. 31,5 x verkleind

1 Reactie
lembeck
lembeck19 mei 2014 - 23:10

Hugo, vergeet het T TIP verdrag niet.... we worden niet aan Brussel verkocht, maar aan de VS.

NicoSchouten
NicoSchouten19 mei 2014 - 23:10

De vraag wie in een land vooral voordelen geniet en wie vooral nadelen wordt niet gesteld. En daar draait het juist om. Solidariteit wordt abstract gesteld, als een zaak tussen landen, niet gekoppeld aan de sociale ongelijkheden binnen landen.

1 Reactie
pietdeg2
pietdeg219 mei 2014 - 23:10

"Solidariteit wordt abstract gesteld" Laten we het dan iets minder abstract maken: uitgerekend degenen die (vaak van de wieg tot het graf) afhankelijk zijn van solidariteit binnen de landsgrenzen zijn vaak de grootste tegenstanders van solidariteit over de landsgrenzen, of dat nu solidariteit binnen de EU of ontwikkelingshulp betreft. Dat heeft er op zijn minst alle schijn van dat ze doodsbenauwd zijn dat ze iets tekort komen als mensen die het minder goed getroffen hebben dan zijzelf ook van de solidariteit mogen profiteren. Dat is geen solidair standpunt maar een volstrekt egocentrisch standpunt. Vervolgens mag je mij (niet abstract maar heel concreet) vertellen waarom degenen die het geld verdienen in godsnaam solidair moeten zijn met egocentristen die degenen die het echt nodig hebben het licht in de ogen niet gunnen. Want oh jee, iedere cent die naar hulpbehoevenden over de grens gaat zou weleens ten koste kunnen gaan van de luxe die zij zich op andermans kosten kunnen permitteren.

Beisser
Beisser19 mei 2014 - 23:10

Goed stuk . Ben het er helemaal mee eens. Willen de Europese landen in de wereldeconomie en de wereldpolitiek nog serieus mee kunnen spelen, dan zullen ze krachtdadig en als één staat naar buiten moeten treden. Elk apart stellen ze niets voor, zelfs het -in Europa- machtige Duitsland, het zich machtig wanende Frankrijk en het op vergane glorie terende Groot Brittanië niet. Het zijn de grootmachten, die met één stem spreken, de 50 Verenigde Staten van Noord Amerika (ruim 300 miljoen inwoners), het nog steeds dictatoriaal bestuurde China, met zijn 5 'autonome regio’s en 2 'speciale bestuurlijke regio’s’ (bijna anderhalf miljard inwoners), de 26 staten van de Federale Republiek Brazilië (bijna 200 miljoen), de 28 deelstaten van de Republiek India (ruim een miljard), de 21 autonome republieken van Rusland (een kleine 150 miljoen) die politiek en economisch de dienst uitmaken. Alleen als de 500 miljoen inwoners van de 27 staten van de EU ook met één stem spreken, zonder daar eerst jaren over te vergaderen en ingewikkelde compromissen te sluiten, maken we een kans invloed te houden. Kijk naar Duitsland: Bondsrepubliek Duitsland. 16 deelstaten. Elk apart is een klein landje, net als Nederland. Samen zijn ze de machtigste staat van de EU. En Spanje, officieel een koninkrijk maar feitelijk een bondsstaat. Het totaal is meer dan de som der delen Het kan dus wel. Helaas, de veel te grote ego’s van onze leiders zitten in de weg. Of ze nou president zijn of premier. ze willen maar één ding niet: ook maar iets van hun macht inleveren en één ding wel: staatshoofd zijn van een „Groot …”(vul zelf maar een landsnaam in). Nostalgie, conservatisme, nationalisme en xenofobie zijn de instrumenten waarmee ze hun stemvee in de gewenste richting drijven. Alles voor de macht. En de media doen maar al te graag mee. De Euro was een fout. Niet de invoering ervan, maar het tijdstip waarop. De EU was er nog niet klaar voor. Men had eerst de nationale economieën, de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke systemen, normen en waarden beter op elkaar af moeten stemmen en dan pas de euro invoeren. Nu kunnen we niet meer terug moet die afstemming alsnog plaatsvinden om de problemen echt op te lossen, maar de politieke wil ontbreekt en het vertrouwen van de burger wordt door eurosceptische opportunisten afgebroken.

1 Reactie
inwoner
inwoner19 mei 2014 - 23:10

Je noemt allemaal landen op waarin de mensen een gezamenlijke cultuur hebben en ieder een gemeenschappelijke taal heeft. Wat is de taal van Europa? Kijk alleen maar naar België waar zelfs twee talen al voor één grote rotzooi zorgt. Niemand in Wallonië weet wat er in Vlaanderen gebeurt en omgekeerd hetzelfde. Elke federaal land bestaande uit meerdere culturen en talen was uiteindelijk een fiasco. Of het nu het Ottomaanse rijk was, oostenrijk- hongarije of de sovjetunie