Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Naar een samenleving zonder Wilders en zonder sharia?

  •  
09-01-2017
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
1280px-Voorzittershamer

© Beeld: Wikipedia

Zo worden de contouren zichtbaar van een controlestaat, maar voor de vrijheid moet je iets over hebben
De laatste tijd kom je op allerlei plekken mensen tegen die zeggen dat er nú maatregelen genomen moeten worden. Anders komt een “idioot als Wilders” aan de macht en zijn wij verder van huis. De achteloosheid waarmee de elite iedereen maar over de grens laat komen, is verantwoordelijk voor de opkomst van het populisme, zo zeggen zij. De mensen willen hier geen sharia. De politieke islam is een verderfelijke ideologie, die eenvoudigweg verboden moet worden.
Het komt erop neer dat zulke bestrijders van Wilders en het populisme de vrijheid van meningsuiting verder aan banden willen leggen. Het moet in de ogen van dezulken meestal ook afgelopen zijn met de Europese Unie, die het best kan worden teruggebracht tot een vrijhandelszone “zoals vroeger”. Al  gauw komt dan het “Wir schaffen das” ter sprake. En je krijgt te horen dat veel moslims de Koran boven de grondwet stellen. Waarom moeten Nederlanders niet “net als de Amerikanen” een eed afleggen op de grondwet?
Beperkingen Het is de moeite waard om je af te vragen wat er moet gebeuren om aan deze wensen gevolg te geven. De uitgangspunten zijn gunstig want de vrijheid van meningsuiting is in Nederland al ingeperkt. Zij is aanzienlijk minder ruim dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten waar je rustig Mein Kampf mag verkopen en de holocaust ontkennen. Dat heeft te maken met het discriminatieverbod, zoals dat pregnant en veelomvattend wordt geformuleerd in artikel 1 van de grondwet. Daarnaast zijn een aantal beperkingen in gewone wetten opgenomen. Het komt erop neer dat je niet mag oproepen tot geweld of tot het daadwerkelijk discrimineren van specifieke groepen. Hoe dat werkt, merkte Geert Wilders toen hij zich veroordeeld zag omdat hij in een kroegbijeenkomst met aanhangers had beloofd dat hij voor minder Marokkanen zou zorgen. “Dan gaan we dat regelen”.
Slag in de lucht Elke oproep om de sharia te verbieden is een slag in de lucht. Hier te lande worden de eigen wetboeken toegepast en niet bijvoorbeeld het canoniek recht van de Rooms Katholieke Kerk. Evenmin baseert de rechter zich op de sharia. Het is natuurlijk wel zo dat veel mensen zich informeel laten regeren door wat zij de voorschriften van dit islamitisch wetsstelsel achten – we hebben namelijk niet te maken met een systematisch opgebouwd glashelder wetboek. Wie dat wil verbieden, stuit op onverwachte moeilijkheden. Zo kent de sharia niet het huwelijk in gemeenschap van goederen maar behoudt de vrouw altijd zelf het bezit dat zij inbrengt. Op het moment is in de Kamer een moeizaam proces gaande om van de huwelijkse voorwaarden eindelijk de standaard te maken en niet de uitzondering. De Nederlandse wet loopt hier dus achter op de sharia. Hoe nu?
Seculiere waarden Staan onze vrienden, die Wilders het gras voor de voeten willen wegmaaien, dan met lege handen? Allerminst. Ze zouden alleen in de praktijk moeten brengen wat zij preken. Vaak gaat het om moderne Nederlanders die elk religieus gevoel al lang achter zich hebben gelaten en vaak zelfs agressief atheïst zijn. Het is dan ook op zijn zachtst gezegd merkwaardig, dat zij de propaganda voor bepaalde praktijken willen verbieden omdat die samenhangen met een godsdienst en niet omdat zij volgens hun eigen seculiere waarden in essentie slecht zijn.
Wie de bestaande situatie bekijkt, merkt dat al heel wat verboden is. Je mag bijvoorbeeld niet oproepen tot geweld. Je zou daaraan gemakkelijk kunnen toevoegen dat propaganda voor de toepassing en invoering van lijfstraffen te allen tijde en op alle plekken verboden is. Met zo’n maatregel ben je al een heel eind. Het is verboden om op te roepen tot hand afhakken, stenigen en martelen. Daarmee is een groot gedeelte afgedekt van wat je tegen de shariatradities zou kunnen hebben.
Second Love Hoe vér je dan moet gaan als het niet alleen meer gaat over geweld maar over onderlinge menselijke verhoudingen, is een zaak van politiek debat. Neem polygamie. Die is in Nederland verboden en strafbaar want je mag maar met één partner tegelijk getrouwd zijn. Natuurlijk moet je de mannen niet de kost geven die een relatie met meer dan één vrouw onderhouden. Laat je dat zo of komen die allemaal voor vervolging in aanmerking? Dat zou natuurlijk kunnen. Nu al is seksueel verkeer met minderjarigen verboden. Je zou alles wat niet strikt past binnen de monogamie net zo goed buiten de wet kunnen stellen.
Past een site als Second Love dan wel in ons westerse model van één-op-één-relaties omdat zij in feite de polygamie bevordert? De naam zegt al genoeg tenslotte. Moeten wij extra wettelijke maatregelen nemen om gedwongen huwelijken en uithuwelijking uit te roeien of is dat eerder een kwestie van investeringen in opsporing en opvangplekken voor de slachtoffers? In het A4’tje van Wilders staat geen letter over de praktische bescherming van burgers tegen huwelijksdwang. Hebben wij in ons land geen fijnmazig netwerk nodig van instellingen waar iedereen zijn toevlucht toe kan nemen, die door de eigen familie of door de omgeving worden onderdrukt? Waarna een team deskundigen klaar staat om aan de bevrijding van zulke burgers vorm te geven, terwijl de onderdrukkers worden aangepakt.
Tegenwoordig wordt er van alles en nog wat gedaan om weglopers weer met hun familie te verzoenen. Zou niet veeleer het omgekeerde moeten gebeuren? Better safe than sorry. Trek bij de geringste twijfel de ouderlijke macht in en niet alleen als je bij vader en moeder thuis zo’n wekkerklok hebt gevonden in de vorm van een moskee. Investeer in een uitgebreid apparaat van deskundigen die overal speuren naar onderdrukking en waar gewenst, zelf het initiatief nemen om ongezonde verhoudingen te doorbreken. Die kunnen dan meteen kijken of ouders geen lijfstraffen toepassen. De corrigerende tik is echt iets uit barbaarse tijden. Als je die toestaat, is al gauw het einde zoek.
Nog een stap verder zou zijn een verbod zijn op partijen met een godsdienstige of etnische grondslag.
Zo worden de contouren zichtbaar ven een controlestaat die over de drempel van Uw woning komt, maar voor de vrijheid moet je wat over hebben.
Ja er valt heel wat te bespreken voor wie zich wil inzetten voor een shariavrije maatschappij waarin antidemocratische ideologieën buiten de wet gesteld zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Europa.

Meer over:

politiek, opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.