Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Naar een harmonisch Nederland: bied nieuwkomers een keuzemenu

  •  
16-06-2020
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
windmolen

© cc-foto: Valdas Miskinis

Hoe kun je als zorgbehoevende vreemdeling, een potentiële verdachte, een profiteur en gevaar voor de samenleving deelnemen aan de samenleving?
In een klein christelijk dorp, ergens op het platteland, begon ik Nederland te leren kennen. De windmolens, zonnepanelen, het onderwijs, zorgstelsel en een goede infrastructuur maken gelijk indruk op iemand uit het Midden-Oosten. Het is niet ingewikkeld om te concluderen dat een verleden met handel, vrijheid, een democratische rechtsstaat en de onderworpenheid van machthebbers aan wetten, de pilaren zijn waarop de welvaart en economische groei van dit land gefundeerd zijn.
Ik wilde graag het land leren kennen dat René Descartes, John Locke en Pierre Bayle een vluchthaven bood. Het land waar alle beginselen waarvoor ik jarenlang heb moeten vechten, vanzelfsprekend leken te zijn. Ik bracht destijds mijn dagen door als medewerker in een boekhandel tussen boeken die in mijn land verboden waren. Het was een leerzame periode om het dagelijkse leven van Nederlanders te observeren en tot nieuwe inzichten te komen. Ik kreeg daar te maken met diverse vragen door een aantal fervente boekenlezers over de cultuur, vrouwenrechten en democratie in Iran. Inmiddels had ik kennisgenomen van de gezonde nieuwsgierigheid van Nederlanders, maar deze vragen leken niet van dien aard.
Op dat moment had ik nog geen idee over de maatschappelijke kwesties waar de Nederlandse samenleving mee worstelde. Daarom begreep ik de hele achterliggende gedachten niet. Ik wist nog niet dat er politieke partijen zijn die vluchtelingen gelijkstellen aan profiteurs, jihadisten, aanranders en een gevaar voor de samenleving. De Nederlandse taal gaf me de kans om langzamerhand kennis te nemen van de publieke en politieke discussies over de multiculturele samenleving, het islamdebat, en de belangrijke gezichten daarvan in de afgelopen 30 jaar in Nederland waaronder Frits Bolkestein, Paul Scheffer en Pim Fortuyn.
Tegelijkertijd bereikte de oorlog in Syrië een bizar hoogtepunt, waardoor veel mensen op de vlucht sloegen. Hopend op een veilig leven hebben ze levensgevaarlijke kilometers door vele landen moeten lopen. De veiligheid van de mensen kwam door de gruweldaden van ISIS in gevaar. Dat alles zorgde voor steeds verdere polarisering in de snel veranderende samenleving waarin ik mijn eigen plek moest vinden. Ik merkte dat de ophef rondom de opvang van vluchtelingen ook invloed had op de omgeving waarin ik mij als nieuwkomer wilde vestigen. Ik snapte de spanning en onvrede heel goed. Ik wist echter niet hoe ik mij ten opzichte van deze spanningen moest gedragen.
Op Koningsdag 2015 werd het mij duidelijk dat deze spanningen diepgeworteld zijn. Ik stond met vele anderen op het plein te wachten op de Koning, om met mijn nieuwe landgenoten de saamhorigheid te vieren, toen politieagenten mij ineens overmeesterden. Twee agenten hielden mijn armen vast en wilden de kleine tas die ik bij mij had doorzoeken. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe mensen die naast mij stonden en die ook toevallig allemaal een klein tasje bij zich hadden, angstig wegrenden. Alles viel ineens stil en veranderde in rap tempo. Ze maakten van een enthousiaste nieuwkomer die het Wilhelmus uit volle borst stond mee te zingen, een potentiële verdachte en een gevaar voor de samenleving.
Toch probeerde ik het in de dagen daarna als incident op te vatten en weg te rationaliseren. Eén vraag laat mij echter niet los: hoe kun je als zorgbehoevende vreemdeling, een potentiële verdachte, een profiteur en gevaar voor de samenleving deelnemen aan de samenleving?
Door de dood van George Floyd en daarbij behorende maatschappelijke discussies, staat de nationale identiteit weer op de publieke agenda in Nederland. Dat was voor mij ook aanleiding om opnieuw op zoek te gaan naar een antwoord op mijn vraag. In mijn zoektocht naar de geschiedenis van de nationale identiteit kwam ik een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) tegen. Het rapport pleit voor het onderhouden en bevorderen van meerdere routes voor “identificatie met Nederland” In plaats van een blauwdruk te geven van de nationale identiteit als antwoord op alle ongewenste ontwikkelingen binnen de samenleving. Een van de in het rapport benoemde “dimensies van de identificatieprocessen” is functionele identificatie.
De functionele identificatie stimuleert de verschillende etnische groepen om met elkaar in contact te komen en gaat er van uit dat mensen aangesproken worden op basis van een andere dan een etnische identiteit, namelijk een ‘functionele reden’ voor hun contact met elkaar die los staat van hun etniciteit. Dat je eerder gezien wordt als individu met een functionele rol in de samenleving dan een etnisch groepslid. Er zijn echter oorzaken die functionele identificatie onmogelijk maken. Aan de ene kant institutioneel racisme, de uitsluiting en discriminatie, en aan de andere kant zelfuitsluiting en terugkeer in eigen etnische of religieuze groep, blijkt uit het rapport.
De nieuwe inburgeringswet heeft een snelle participatie vanaf de eerste dag tot doel. Een snelle participatie stelt namelijk je in staat om je te identificeren met jouw nieuwe omgeving. Het migratie- en vluchtelingendebat heeft in de afgelopen jaren echter impact gehad op het politieke en publieke denken. De doelgroep vluchtelingen worden door een aantal politici in Nederland neergezet als de oorzaak van alle problemen in dit land. Ze beweren dat alle Nederlanders worden achtergesteld en vluchtelingen overal voorrang krijgen. Deze aanpak is weliswaar een middel om electorale winst te behalen, maar niet echt bevorderlijk voor het identificatieproces van de nieuwkomers met Nederland.
Geef de nieuwkomers de kans en ruimte om zich te identificeren met Nederland. Dit creëert gelijke kansen voor iedereen ongeacht de religieuze en culturele of etnische achtergronden. Een nuttige dagbesteding en een baan die perspectief biedt op een beter leven zorgen er in mijn optiek voor dat je geleidelijk tot gezamenlijke waarden komt met de groep waartoe je behoort, en je makkelijker de waarden die niet verenigbaar zijn met je eigen waarden kunt tolereren en respecteren. Bestrijd het institutioneel racisme, de uitsluiting en discriminatie die de weg naar de actieve participatie blokkeren.
Tot slot richt ik mij ook op nieuwkomers. Neem het initiatief, je hebt hier de ruimte om jezelf te ontwikkelen en te zijn wie je bent. Dankzij de Nederlandse wet- en regelgeving kunnen we onze religieuze en culturele momenten in vrijheid beleven als leden van de multiculturele samenleving, een samenleving die gegrond is op het culturele kapitaal van meer dan 170 nationaliteiten. Je kunt het vergelijken met muzikanten in een orkest die diverse instrumenten bespelen. We kunnen ondanks alle verschillen harmonisch samenspelen, maar als je vals speelt, heeft een ander daar last van. Houd dus rekening met het collectieve belang, de samenleving.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (59)

Ivan61
Ivan6117 jun. 2020 - 17:13

@ Zandb, Wat weet jij persoonlijk hier van? Heb jij ooit asiel aangevraagd of asiel verlengd? Moest jij ooit inburgeren of mensen inburgeren? Buiten jouw en niet alleen jouwe troefkaart ( Islamhaat) zijn er andere vraagstukken die aandacht onze aandacht en samenwerking nodig hebben. Gemiddelde asielzoeker loopt op 2 benen heeft 2 armen en hoofd met inhoud. Dat is gewoon een mens die eigen keuzes kan maken eigen behoeftes, verlangen, dromen, pijnen heeft. Ga zo maar door. Na enige tijd hier in veilige Nederland kan je toch verwachten dat deze mensen over eigen lot gaan beslissen met rechten en plichten. zoals elke andere Nederlandse burger. En Ja er zijn kansen genoeg en dat werkt steeds beter en doelgerichter gelukkig. Verdiep je een keer ergens in en niet zo klakkeloos elke keer zelfde plaat grijs draaien.

DanielSchie
DanielSchie17 jun. 2020 - 13:46

Mooi omschreven! Een uitnodiging om vooral met elkaar de dialoog aan gaan vanuit nieuwsgierigheid, motivatie en drijfveren om elkaar te vinden in gemeenschappelijke delers wat zal leiden tot nationale identiteit. De wederkerigheid zal dan vooral zitten in het feit dat beide partijen initiatief moeten tonen om nader tot elkaar te komen zonder te vervallen in vooroordelen of negatieve paradigma's. De maatschappij biedt volop kansen maar je moet ze wel zien en pakken (soms geholpen door een extra steuntje in de rug van diezelfde maatschappij).

1 Reactie
Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 15:20

Daniel Wanneer ik een vergelijking maak met banken, dan ziet u misschien ook de moeite die ik met uw stelling heb. Banken bieden volop kansen maar je moet ze wel pakken, als de bank dat toelaat.

Ivan61
Ivan6117 jun. 2020 - 12:38

Heel goed stuk. Ik heb vaker mijn eigen inburgeringservaringen hier gedeeld en ik kan mij hier in voor grote deel vinden. Paar jaar geleden was ik voor mijn werk op huisbezoek bij Syrische vluchtelingen op huisbezoek. Tegen verwachtingen spraken zij goed Nederlands. Toen kwam naar voren dat zij uit Rotterdam " gevlucht " zijn om te integreren in Nederland. Wij zijn nu tijd verder en zij zijn beide bijna klaar met HBO opleidingen en hebben inmiddels goed betaalde bannen. Andere voorbeeld is ook een Syrische meneer die heeft op eigen kracht geleerd om Nederlandse taal foutloos te schrijven. Hier in Groningen werkt dat redelijk goed, Als je wil meedoen ben jij welkom.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe17 jun. 2020 - 14:59

De Syrische schoenmaker op de hoek ergert zich aan zijn collgega die al 30 jaar in Nederland verblijft en nauwelijks een woord Nederlands spreekt. Die kan het werk wel doen maar niet communiceren met de klanten. Dat is erg onhandig.

Ivan61
Ivan6117 jun. 2020 - 15:06

Wat nog erger is als zo iemand naar huisarts moet. Hoe kan hij of zij vertellen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 jun. 2020 - 17:53

Dan nemen ze nog wel eens een kind mee dat de klachten mag uitleggen aan de arts.

Kanijah
Kanijah17 jun. 2020 - 11:10

"Hoe kun je als zorgbehoevende vreemdeling, een potentiële verdachte, een profiteur en gevaar voor de samenleving deelnemen aan de samenleving?" Ik vind het te theoretisch. Dé vraag die Shermin niet beantwoordt: Neemt hij deel aan onze samenleving, ondanks dit ernstige incident? Wat zijn de gevolgen voor Shermin geweest van dit incident? Heeft het alles ongedaan gemaakt wat hij daarvoor heeft ervaren, of is het van marginaal belang geweest voor Shermin's deelname? Bewijst één incident het tegenovergestelde van alles dat hij daarvoor als positief had ervaren? Emotioneel kan ik het prima voorstellen dat je je zo tijdelijk voelt, en dat Floyd die gevoelens weer oproepen, maar in werkelijkheid niet meer dan een negatieve ervaring in een aanhoudend positief proces van deelname. Dat gezegd hebbende ben ik voor alle initiatieven die echt iets verbeteren, en tegen alle vormen van generalisatie door politici, columnisten, juristen etc. dat geen recht doet aan de werkelijkheid.

Jozias2
Jozias217 jun. 2020 - 9:22

"Ik wist nog niet dat er politieke partijen zijn die vluchtelingen gelijkstellen aan profiteurs, jihadisten, aanranders en een gevaar voor de samenleving. " Dit is natuurlijk iets te ongenuanceerd en generaliserend. Er is een onderscheid tussen het opvangen van echte vluchtelingen die te vrezen hebben voor hun leven in het land van herkomst, zelfs FVD wil deze mensen opvangen (weliswaar tijdelijk en bij voorkeur in de regio), en mensen die uit veilige landen komen zoals Albanië. De term 'profiteurs' betreft met name die mensen die enkel vanwege economische en opportunistische redenen naar Europa komen en niet de vluchtelingen. Daarnaast is er inderdaad de zorg dat tussen de vluchtelingen uit oorlogsgebieden zich ook mensen bevinden die in die oorlogsgebieden oorlogsmisdaden hebben gepleegd en in Syrie betreft dat inderdaad ook jihadisten. Deze zorg uiten is natuurlijk niet hetzelfde als 'gelijk stellen aan'.

1 Reactie
Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 15:26

Jozias Omdat het onderscheid bijna niet gemaakt wordt of kan worden, gaan bepaalde partijen uit van 'lierver niet tenzij.....". M.n. het FvD en de PVV willen daar bovenop geen islam.

Zeurmachine
Zeurmachine17 jun. 2020 - 9:01

"Geef de nieuwkomers." Oh, krijgen ze het nog niet? "Culturele kapitaal." Onduidelijk begrip. Er zit geen kapitaal in cultuur. Misschien is dit juist een tijd waarin de nietwesterse wereldbewoner zich moet kunnen bevrijden van de opgelegde voorouderlijke cultuur. Daar is moed voor nodig, midden in etnische kringen waar het wij-zij denken wordt gebruikt om de eigen stamcultuur hoog te houden. Individuele vrijheid is niet westers, het westen is er als eerste mee begonnen. Geef de migrant de vrijheid beknellende oude waarden overboord te gooien. Sluit elkaar niet langer op in een carrousel van repeterende plichten en gedragingen. Laat hen vrij.

1 Reactie
Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 15:31

Zeurmachine U zegt: "Geef de migrant de vrijheid beknellende oude waarden overboord te gooien." Hoe zou dat dan moeten, in dit land waar je juist vrij bent om dat te doen, wat je denkt dat goed is.

tinekea2
tinekea217 jun. 2020 - 7:54

Ik ben het helemaal eens met de schrijver. Degenen die er al zijn, wij, doen ons best niet te discrimineren, en de nieuwkomers doen hun best zo snel mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. Er is een verantwoordelijkheid voor beide partijen.

2 Reacties
Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 10:25

tinekea Bijna iedereen zal het met u eens zijn. Maar waar we waarschijnlijk direct in de discussie verzeilen is hoe we de vraag wat we dan precies onder "ons best doen" moeten verstaan, beantwoorden.

ton14024
ton1402417 jun. 2020 - 11:56

Zandb, misschien moeten we iedereen een IQ test en krachttraining test laten doen?

Bouwman2
Bouwman217 jun. 2020 - 6:58

Volgens mij ben je óf onverdacht öf verdacht. Potentiele verdachten, iets daartussen in, lijkt een novum. Het gaat dan over meningsvorming op grond van uiterlijk. Daarover kun je kort zijn: dat is zo oud als de wereld en doet iedereen, kijken naar een ander en dan selecteren. Het is jammer dat zoiets nu van anderhalve meter afstand gebeurt, want je mist dan de fijne nuance..En ook nog met een maskertje voor, dan wordt het echt heel moeilijk om te kunnen weten welk vlees je in de kuip hebt. En het wordt helemaal moeilijk als de ogen dan neergeslagen naar binnen gericht zijn. Zo krijg je anonimiteit en wordt individualisme de grondtoon. Je kan dan wel vertellen dat "allemaal samen" de boodschap is, maar als die boodschap tegengesteld is met de praktijk kun je voor eenzelfde geld in je kot blijven, met de ramen toe de ramen toe en de poes op de bank. . .

Frits Jansen
Frits Jansen17 jun. 2020 - 6:58

Je kunt - zeker nu - niet om de keiharde constatering heen dat het spreken over "De Multiculturele Samenleving" tot bittere discriminatie, ja zelfs racisme leidt. Maar het misverstand is wel zo ingewikkeld dat het veel mensen ontgaat. Het achterliggende idee van "De Multiculturele Samenleving" is dat "hun" anders zijn. Dat moet gladgestreken worden, en daarvoor moeten immigranten naar een inburgeringscursus. Dat wil zeggen: alleen niet-westerse immigranten. Australiërs en Japanners zijn ook vrijgesteld. Het komt er op neer dat we gewenste en ongewenste immigranten onderscheiden. Dáárom! Vervolgens komt het dogma van "meedoen aan de samenleving". Als bleke blonde Hollander woon ik al jaren in een Hollandse slaapstad waar ik het verdom om te integreren. Ik groet de buren in de lift, en dat is het dan wel. Maar dan wordt er geroepen dat de islam toch een totaal andere cultuur is. Maar dan halen ze de landscultuur en religie door elkaar. Sommige Arabische culturen zijn inderdaad heel anders. Veel landen hebben hun "Staphorst" Maar uiteindelijk zijn we allemaal MENSEN. Integratie moet worden vervangen door kennismaking. En dan zal blijken dat zelfs moslims meevallen. Enfin, juist de fanatiekste moslimhaters bepleiten sharia-achtig strafrecht. Dat is pas "lekker" streng! Ik bedoel maar: moslimhaat verkoop electoraal nog steeds, maar is gebaseerd op drijfzand.

12 Reacties
AGM-65E
AGM-65E17 jun. 2020 - 7:32

Frits doet het gewoon, hij trekt de 'Ja maar Staphorst!' kaart. 'Enfin, juist de fanatiekste moslimhaters bepleiten sharia-achtig strafrecht. Dat is pas “lekker” streng! Ik bedoel maar: moslimhaat verkoop electoraal nog steeds, maar is gebaseerd op drijfzand.' Je kraamt onzin uit Frits, bovendien maak je er bewust 'moslimhaat' van terwijl de angst voor de politieke islam zeer reëel is. Ga maar eens op vakantie in Indonesië..

Libertain
Libertain17 jun. 2020 - 8:59

@AGM, ("..hij trekt de ‘Ja maar Staphorst!’ kaart") De volgende getrokken is dan "de maar Urk" kaart. Overigens moet je jou bevel "op vakantie" gaan uitleggen. Is het nog steeds Corona-tied, of niet?

Paul250371
Paul25037117 jun. 2020 - 10:20

AGM-65E "Frits doet het gewoon, hij trekt de ‘Ja maar Staphorst!’ kaart." Als die conclusie trekt dan snap je niet waar Frits het over heeft. AGM -65E voelt zich aangesproken door het woord "moslimhaat" dat doet Frits ook bewust want als je dat zegt ben je zeker niet in Indonesië op vakantie geweest. Want de politieke islam is heel reëel volgens deze vakantievierder. Ze lopen hier ook al met kromzwaarden en DENK en NIDA hebben zo verschrikkelijk veel politieke invloed tegenwoordig, voor je het weet mogen ze weer met Boerka's lopen. En dan heb je het nog steeds niet gehad over het politieke gevaar dat de moslims stichten in de landelijke media, het hoger onderwijs etc etc. Dit soort Nederlanders hebben alleen maar reële angsten miemiemiemieieie.

Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 10:32

AGM De angst voor een politieke islam is - in Nederland gelukkig nog steeds - niet half zo reëel als een angst voor de SGP. Frits kraamt dus geen onzin uit. Ook hij zal net zo'n afkeer hebben (net zo bang zijn voor?) een politieke islam dan van een andere religieuze stroming met politieke ambities.

AGM-65E
AGM-65E17 jun. 2020 - 11:00

@Paul 'Ze lopen hier ook al met kromzwaarden en DENK en NIDA hebben zo verschrikkelijk veel politieke invloed tegenwoordig, voor je het weet mogen ze weer met Boerka’s lopen. En dan heb je het nog steeds niet gehad over het politieke gevaar dat de moslims stichten in de landelijke media, het hoger onderwijs etc etc.' Non-argumenten, heel veel woorden maar je zegt niks. Of denk jij nou werkelijk dat er geen aanleiding is voor de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen? @Libertain 'Overigens moet je jou bevel “op vakantie” gaan uitleggen.' Een vakantie naar Atjeh, kun je zien wat de politieke islam met een samenleving doet.

Paul250371
Paul25037117 jun. 2020 - 22:25

AGM "Non-argumenten, heel veel woorden maar je zegt niks." Of ik zeg idd niets en hebben we het wellicht over verschillende dingen. Wie weet? De andere mogelijkheid is dat je werkelijk te stom bent en niet eens weet wat je schrijft en waar je antwoord op krijgt? Dat kan ook. Of je bent een rechtse draak die doelbewust chargeert, geen enkele behoefte heeft aan rede zolang je je onzinnigheid maar kan blaten, kan blaten, kan blaten en blaten? Dat kan ook. Obamagate, Obamagate, Dat soort geblaat. Hier nog even wat over Atjeh, je vakantievriendjes. https://nl.wikipedia.org/wiki/Atjehoorlog Het reële gevaar van de politieke tak van de moslims eehhh, islam.

AGM-65E
AGM-65E18 jun. 2020 - 11:55

@Paul Oh wat zielig dit, een oorlog van 100 jaar geleden gebruiken om dat politieke islam buiten schot te houden. Dit noemen we een whataboutism Paul, maar dat doe je wel vaker. 'Of je bent een rechtse draak die doelbewust chargeert, geen enkele behoefte heeft aan rede zolang je je onzinnigheid maar kan blaten, kan blaten, kan blaten en blaten? Dat kan ook. Obamagate, Obamagate, Dat soort geblaat.' Laat maar Paul, de argumenten zijn op zie ik al.

Paul250371
Paul25037118 jun. 2020 - 20:48

AGM-65E "Laat maar Paul, de argumenten zijn op zie ik al." Op, of ik heb er nog 100, wat boeit het je? Argumenten zijn van die linkse vaagheden waar jij je werkelijk nog nooit iets van hebt aangetrokken. Het gaat om je ongefundeerde rechtse drek te blaten met als enige doel, het blaten van rechtse drek. Inhoud? Argumenten? Hahaha, net of dat je boeit. . De enige keer dat jij argumenten gebruikt is in de zin: "Laat maar Paul, de argumenten zijn op zie ik al."

Paul250371
Paul25037118 jun. 2020 - 21:05

AGM-65E "Oh wat zielig dit, een oorlog van 100 jaar geleden gebruiken om dat politieke islam buiten schot te houden." Man, man, man. Ga jij lekker schieten op dat politieke Islam. Er is werkelijk geen kans dat als je leest dat wij in Atjeh ...noemt de koloniën maar verschrikkelijk hebben huisgehouden er ook maar iets is van zelfreflectie? Jij denkt dat ik dit doe om jouw politieke islam hetze in Atjeh of Indonesië te negeren? Men zou kunnen zeggen dat je geobsedeerd bent. "De politieke Islam" Hoeoeeoe, scary. En jij en ik weten dat het woord "politieke" in "De politieke Islam" gelul is, een slap excuus is om je moslimhaat of angst, wat jij wilt, te rechtvaardigen. Wellicht geef je weer antwoord maar een ding is zeker. Je antwoord zal ongefundeerd en gespeend zijn van argumenten (klinkt al jakkie toch, argumenten bah).

Paul250371
Paul25037118 jun. 2020 - 21:12

AGM-65E "Of denk jij nou werkelijk dat er geen aanleiding is voor de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen?" Ik zag deze zin net pas. Leuk om te zeggen dat we het helemaal eens. Ik zou idd wel willen weten waar die veroordeelde crimineel Geert W zijn poen vandaan haalt om de Knoopsen en die misdadiger Bram Moszkowicz te betalen. En waar ik ook benieuwd naar ben is hoeveel Baudet kreeg van Poetin toen hij dat debiele Oekraine referendum waar inclusief zij, niemand wat van wist, initieerde Laat maar komen die commissie.

Paul250371
Paul25037118 jun. 2020 - 21:34

zelfreflectie was verkeerd gekozen. AGM-65E is natuurlijk niet verantwoordelijk.. Splinter, balk oog.. is wellicht beter.

AGM-65E
AGM-65E22 jun. 2020 - 7:22

@Paul 'Ik zou idd wel willen weten waar die veroordeelde crimineel Geert W zijn poen vandaan haalt om de Knoopsen en die misdadiger Bram Moszkowicz te betalen. En waar ik ook benieuwd naar ben is hoeveel Baudet kreeg van Poetin toen hij dat debiele Oekraine referendum waar inclusief zij, niemand wat van wist, initieerde' Hey Paul! Nog een whataboutism, wat een verrassing!

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty17 jun. 2020 - 6:49

Goed artikel waarin een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van nieuwkomers in een land waar je ook als nieuwkomer alle kansen krijgt. Apathie en fatalisme liggen op de loer, je kunt niet alleen maar naar de overheid kijken en verwachtingspatronen van relatief veel nieuwe Nederlanders zijn vaak irreëel. De grote vlucht die "identity politics" bewegingen in ons land nemen, doorkruisen het beleid van "functionele identificatie". IP is er juist op gericht om te benadrukken wat ons onderscheidt in plaats van wat ons bindt. Ik vind die hele "functionele identificatie'" sowieso een gezocht construct om de kool en de geit te sparen. Democratische en liberale waarden waarbij individuele vrijheden centraal staan dienen door een ieder die hier zijn toekomst ziet ten volle worden omarmt, laat daar nou gewoon geen misverstanden over ontstaan. Voor een substantieel deel van de immigranten uit het M.O. is de acceptatie van deze universele rechten niet vanzelfsprekend, hier zijn veel landgenoten waaronder mijn persoontje oprecht bezorgd over. Ultrarechtse partijen proberen dit helaas electoraal uit te venten.

9 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty17 jun. 2020 - 7:02

omarmd

Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 10:39

Lefty Zo kan je 'identiteitspolitiek' framen: "De grote vlucht die “identity politics” bewegingen in ons land nemen, doorkruisen het beleid van “functionele identificatie”. IP is er juist op gericht om te benadrukken wat ons onderscheidt in plaats van wat ons bindt." Ik vind dat frame onjuist. De identiteitspolitiek is nu juist nodig, wanneer één identiteit de dienst uitmaakt en andere identiteiten voornamelijk in negatieve zin als identiteit wil herkennen en in positieve zin wil erkennen. Juist wat ons bindt moet de diversiteit zijn; behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty17 jun. 2020 - 13:04

Ik kan helaas weinig verbindende taal en gedragingen ontdekken bij SJW's en bij politieke partijen als Bij1, Nida en Denk. Zorgen eerder voor tweespalt en een "wij" versus "zij"-denken dat juist leidt tot het afnemen van de cohesie in onze samenleving.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty17 jun. 2020 - 13:06

sociale cohesie

Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 15:42

Lefty Waarom 'vergeet' u de voornaamste identiaire partij, het FvD? Verder zijn er identiaire bewegingen (aan weerszijden van het spectrum) die aan uw beschrijving voldoen maar die zijn marginaal, muv dus van het FvD. Ik wil niet beweren, dat we daar niet veel te veel last van hebben. Ik probeer wel duidelijk te maken waarom ik vind, dat de BLM beweging in het algemeen niet binnen uw beschrijving past.

Paul250371
Paul25037117 jun. 2020 - 22:44

"laat daar nou gewoon geen misverstanden over ontstaan. Voor een substantieel deel van de immigranten uit het M.O. is de acceptatie van deze universele rechten niet vanzelfsprekend, " Ze willen het accepteren. Daarom zijn ze zo tyfus blij dat ze hier een bestaan kunnen opbouwen. Weg van die dictators. Als jij die immigranten dat recht ontzegt heb je geen reet van de UNIVERSELE rechten begrepen. Enkelt jij wil liever dat Voor ons soort is mensenrechten ook niet vanzelfsprekend. Baudet wil ze ook afschaffen. "Ik wilde graag het land leren kennen dat René Descartes, John Locke en Pierre Bayle een vluchthaven bood" Anne Frank, Rene Descartes, Spinoza, jij had ze destijds niet toegelaten.

Paul250371
Paul25037117 jun. 2020 - 22:49

Enkelt jij wil liever de fictieve situatie, "Voor hun is het niet vanzelfsprekend" zo houden want dan kan je je moslimfobie rechtvaardigen. Rechtse stakker.

Paul250371
Paul25037117 jun. 2020 - 23:00

hier zijn veel landgenoten waaronder mijn persoontje oprecht bezorgd over. Ultrarechtse partijen proberen dit helaas electoraal uit te venten. Helaas zegt hij nog hahaha. Zonder schaamte. Jij bent of de hengel, of het aas, of de vis en / of alles voor een ultrarechtse partij. Zij geloven net zo weinig als ik over het schijnbaar oprechte geklaag dat jouw "persoontje zich druk maakt over het aanpassen van de Universele rechten van mensen uit het midden oosten. Doe Baudet en Geert de groeten maar hou op dat je niet racistisch bent maar dat je je alleen zorgen maakt om immigranten die "onze waarden"niet delen.

Paul250371
Paul25037117 jun. 2020 - 23:06

Ik kan helaas weinig verbindende taal en gedragingen ontdekken bij SJW’s en bij politieke partijen als Bij1, Nida en Denk. Zorgen eerder voor tweespalt en een “wij” versus “zij”-denken dat juist leidt tot het afnemen van de cohesie in onze samenleving. Hou op met helaas. Jij en je rechtse drek zijn de oorzaak van de polarisatie. Nida en DENK hahaha, ze hebben geen reet in te brengen. Hun enige functie voor rechtse drek zoals jij is dat ze hun racisme kunnen misbruiken.

P Haan
P Haan17 jun. 2020 - 6:05

Zolang de bereidheid om de taal te leren en je in alles te verdiepen van een kant komt, zal er altijd onbalans zijn. Er wordt vaak lacherig gedaan over initiatieven om kennis van elkaars cultuur te nemen, maar daar zit volgens mij wel de Haarlemmerolie die vaak lijkt te ontbreken. Wederzijds begrip kan niet van een kant komen, lijkt me. Ik ben in een gezin opgegroeid. Nu zouden ze dat een multicultureel gezin noemen, maar die kreet bestond destijds nog niet. En daar maakte dus ook niemand zich druk om. Ik ben me altijd bewust geweest van de spagaat die beide partners ervoeren, omdat ze heel diep van binnen fundamenteel van elkaar verschilden. De kinderen uit die relatie dragen dat bij zich, en worstelen daar nog steeds mee. Terugkijkend denk ik dat een deel van het probleem was, dat de niet Nederlandse partner zich weg heeft gecijferd, omdat het nodig leek afstand te moeten doen van de eigen identiteit. Dat uit zich sterk bij hoogte- en dieptepunten, zoals geboorte, huwelijk en overlijden. En dat poets je zomaar niet weg met een cursus Nederlands. De uitdaging is natuurlijk wel; hoe vraag je daar aandacht voor. Ik ben een nuchter mens, allergisch voor stampvoetende typjes. En natuurlijk is negatieve aandacht ook aandacht, maar daar bereik je net niks mee. Tenminste, bij mij niet.

3 Reacties
Frits Jansen
Frits Jansen17 jun. 2020 - 7:01

Ik ben een keer geknipt door een kapper die gevlucht was uit Iran. Hij beheerste de Nederlandse taal net voldoende om mijn wensen te begrijpen wat mijn haar aangaat, maar gelukkig niet zo goed als een autochtone kapper - en dat bespaarde me de typische kapperspraatjes. Snel en nauwkeurig deed hij zijn werk. Niet gestoord door een "inburgeringscursus".

Bouwman2
Bouwman217 jun. 2020 - 7:17

Weet je wel hoe lastig het is om swahili onder de knie te krijgen en hoe moeilijk het is mandarijn te leren beheersen, meneer Haan? U bent wel roekeloos optimistisch met het leren van een andere taal. Denk toch eens aan de toren van Babel. Gelukkig bestaat er lichaamstaal en de emoticon. En wat zien we nu: die lichaamstaal, die gelaatsuitdrukking, al die expressie wordt bepaald niet bevorderd. Eerlijk gezegd, als de expressie beperkt wordt en op kartonnen bordjes met kreten in het Engels,wordt geuit dan kun je dat een verrijking vinden, ontwikkeling van beschaving maar het is een verarming en terugkeer naar primitiviteit. .

Paul250371
Paul25037118 jun. 2020 - 8:47

"Zolang de bereidheid om de taal te leren en je in alles te verdiepen van een kant komt, zal er altijd onbalans zijn. " Dan maar onbalans. Niets van 2 kanten. Ik ga toch geen Iraniers of toekoestaans leren. Wij wonen hier, die mensen (want dat zijn het nog altijd he) moeten aanpassen, taal leren, werken, bek houden, inburgeren dus. En anders oprotten.

DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2020 - 20:31

Ik vind het wel een aardig stuk. Ik lees in het stuk van deze schrijver eigenlijk hetzelfde dat ik al lange tijd hoor als ik hoogopgeleide vluchtelingen spreek. Dat wijkt af van laagopgeleide vluchtelingen of mensen met lagere school of minder. De laagopgeleide groep komt in een soort overleefstand terecht. Mensen proberen zo goed mogelijk rond te komen op bijstandsniveau. Zijn bezig met hereniging met familie. Doen wat van hun wordt verwacht door werk en inkomen en andere instellingen maar hebben zelf geen concreet beeld van hun toekomst in Nederland. Ongeschoold tijdelijk werk is naast een uitkering hun perspectief. Eigenlijk is de enige groep waarvan ik denk dat het traject vaak succesvol verloopt de kinderen uit Syrië/Irak die ergens in het basisonderwijs instromen en in enkele jaren doorstromen naar Havo/VWO. Maar hoogopgeleide vluchtelingen zelf zijn veel minder succesvol. Volgens mij komt dat onder andere door dat wat de schrijver ook doet. Hij ziet zichzelf als een nieuw lid van een gezamenlijke multiculturele samenleving. Ik heb dergelijke uitspraken heel frequent gehoord. Mensen zijn gevlucht om deel uit te gaan maken van een nieuwe gemeenschap. En zij vluchten weg van een zwaar verdeelde gepolariseerde gemeenschap. Wellicht dat ze daarom weinig oog hebben voor de polarisatie in Nederland. Zij gaan van de regen in de drup. Maar lijken het vaak niet te zien. Mogelijk ook omdat zij ind e eerste jaren vaak omringt worden door slechts goedwillende mensen Zij beseffen niet dat hoe hard ze ook hun best doen hun kansen op succes niet in eigen hand liggen. Ze moeten geluk hebben en het moet gegund worden. En meestal is dat niet. Het orkest is niet harmonieus maar speelt vals. Het zou allemaal anders moeten, beter kwalitatief, meer op maat, meer met reële banen als perspectief. Meer aandacht voor alle onverwerkte psychologische ellende. En ook aandacht voor de vraag of het perspectief wel in Nederland ligt. In ieder geval wordt met de huidige aanpak erg weinig succes geboekt. Overigens faalt natuurlijk niet iedereen, de schrijver is een Nederlander die vermoedelijk succesvol is en een intelligent verhaal neerzet. Maar daarvan zijn er gewoon veel te weinig.

4 Reacties
AGM-65E
AGM-65E17 jun. 2020 - 7:27

' Het zou allemaal anders moeten, beter kwalitatief, meer op maat, meer met reële banen als perspectief. ' Maar de banen liggen niet voor het oprapen, zeker nu niet tijdens deze crisis. Verder is je oproep een beetje een: 'Wij van Wc-Eend adviseren: Wc-Eend ' verhaal.

DaanOuwens
DaanOuwens17 jun. 2020 - 9:28

@ AGM-65E Jij schrijft: Verder is je oproep een beetje een: ‘Wij van Wc-Eend adviseren: Wc-Eend ‘ verhaal. O. Want? Wie is wij dan?

AGM-65E
AGM-65E17 jun. 2020 - 11:02

@Daan Kom nou Daan, dat weet je toch wel? Ik heb het natuurlijk over de laag mensen die tussen de overheid en die arme vluchtelingen in zitten.

DaanOuwens
DaanOuwens18 jun. 2020 - 8:24

@ AGM-65E Jij schrijft: Kom nou Daan, dat weet je toch wel? Ik heb het natuurlijk over de laag mensen die tussen de overheid en die arme vluchtelingen in zitten. Aangezien ik niet werkzaam ben in die sector moet je dat toch even toelichten. Wij van WC-eend? Tussen arme vluchteling en overheid? Wie zijn dat dan volgens jou? En welke overheid bedoel je? En wordt het niets eens tijd je opmerking te onderbouwen? Of roep je altijd zo maar iets?

Rutger Groot
Rutger Groot16 jun. 2020 - 19:16

Je geeft zelf eigenlijk het antwoord al: leer de taal en zorg dat je een opleiding volgt of hebt : "De Nederlandse taal gaf me de kans om langzamerhand kennis te nemen van de publieke en politieke discussies over de multiculturele samenleving, het islamdebat, en de belangrijke gezichten daarvan in de afgelopen 30 jaar in Nederland waaronder Frits Bolkestein, Paul Scheffer en Pim Fortuyn." Vanuit jouw achtergrond en opleiding ging dit wellicht wat makkelijker en je had kennelijk de intrinsieke motivatie. Voor anderen is een duw in de goede richting (verplichting) vaak ook handig. Wat mij betreft: als je de nederlandse taal niet machtig bent: verplichte nederlandse les. Overheid moet dit actief ondersteunen en uitvoeren. Taalbeheersing opent deuren naar werk en opleiding. In de periode dat je taalles of een opleiding volgt: een uitkering. Ben je de taal niet machtig en wil je niet de taal leren, dan geen uitkering. Hard maar waar: zonder de nederlandse (of engelse) taal en een opleiding ben je kansloos. Geen pappen en nathouden meer voor degenen die niet willen. Daarnaast moet de overheid er voor zorgen dat nieuwkomers niet met z'n allen bij elkaar gaan zitten, anders krijgen we situaties zoals Poeldijk, Zaandam. Een goed voorbeeld van de mislukking van de integratie in NL Helaas een van de vele voorbeelden. En natuurlijk een inkomens / taal toets voor gezinshereniging. Er is voldoende ruimte in de provincie, daar leer je ook het snelste de taal (want je moet wel).

8 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens16 jun. 2020 - 20:11

@ Rutger Groot Jij schrijft: Er is voldoende ruimte in de provincie, daar leer je ook het snelste de taal (want je moet wel). Er is ook de minste bereidheid in de provincie om mensen op te vangen met een andere identiteit en cultuur. In dichtbevolkte delen van Nederland leven meer mensen ook met een diversiteit van opvattingen en culturen. In de dunbevolkte delen is de gehechtheid aan de eigen cultuur en opvattingen veel sterker en de bevolking homogener. Dat maakt dat nieuwe Nederlanders veel minder hun eigen identiteit en cultuur kunnen bewaren en met anderen kunnen delen. En dat is weer slecht voor de integratie in de samenleving. Mensen die hun eigen identiteit moeten inleveren worden een B-categorie Nederlander. Ik schets het maar even zwart/wit omdat jij dat ook doet. Verder opent taalbeheersing niet de weg naar werk. Ook hoogopgeleide vluchtelingen met de Nederlandse taalvaardigheid op C-niveau komen heel moeilijk aan het werk. Het waarderen van buitenlandse diploma's verloopt moeizaam en opleidingen sluiten slecht aan. De werkloosheid is zelden minder dan 50% ook als de vluchteling meerdere jaren in Nederland is en goed Nederlands spreekt. Deze mensen werken vooral in beroepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Het lukt zelden een hoogopgeleide vluchteling aan de slag te krijgen op hetzelfde niveau als in het land van herkomst. Jouw verhaal is te simplistisch. De vluchtelingen zijn een gemêleerde groep. Velen zullen nooit volwaardig participeren in de Nederlandse samenleving, deels door gebrek aan opleiding en capaciteiten, deels vanwege de complexiteit van de integratie en de kwalitatief slechts functionerende organisaties die voor deze mensen werken. Ze krijgen niet de dienstverlening die ze nodig hebben. Als je daar echt iets aan wil doen begin je door goed taalonderwijs te bieden in combinatie met een opleiding op MBO/HBO of universitair niveau. Vluchtelingen die een dergelijke opleiding niet aankunnen moet je ook niet onder druk zetten. Die zijn zeker na de corona crisis de rest van hun leven kansloos op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wees eerlijk en realistisch en verkoop mensen geen knollen voor citroenen. Een groot deel van de vluchtelingen wordt beziggehouden zonder enig perspectief.

ton14024
ton1402416 jun. 2020 - 21:11

´´Wat mij betreft: als je de nederlandse taal niet machtig bent: verplichte nederlandse les. Overheid moet dit actief ondersteunen en uitvoeren.´´ Dus geen potje voor schimmige taalondernemers, maar taallessen door de overheid verzorgt.

Zandb
Zandb17 jun. 2020 - 6:37

Rutger Voor succes in Nederland is iedere inwoner dus zelf verantwoordelijk. Een gedachtegang waarmee je de meeste problemen weg rationaliseert.

Frits Jansen
Frits Jansen17 jun. 2020 - 7:08

Onzin. Massa's buitenlanders redden zich prima in Nederland met de Engelse taal. Die zover oprukt in sommige sectoren dat ik betreur geen "native speaker" te zijn. Dat je zonder kennis van het Nederlands geen kennis kunt nemen van "het" islamdebat lijkt mij eerder een zegen. Al was het maar omdat daar nooit bij wordt gezegd dat maar 5,9% van de Nederlanders moslim is, waarvan nog een belangrijk deel nooit meer in de moskee komt. Laten we wel wezen: politici willen zieltjes winnen, schrijvers willen lezers die hun boeken kopen. Paul Scheffer is van huis uit journalist, iemand die geleerd heeft te schrijven wat mensen graag willen lezen. Zoals populistische politici - vaak tegen beter weten in - zeggen wat mensen willen horen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 jun. 2020 - 13:06

Het enthousiasme voor Engels als voertaal is ook in het Nederlands hoger onderwijs inmiddels behoorlijk op zijn retour.

doron
doron17 jun. 2020 - 17:55

Rutger, Veel reageerders zijn hier net zo flexibel als een stalen spijker. Bijvoorbeeld. ''Er is ook de minste bereidheid in de provincie om mensen op te vangen met een andere identiteit en cultuur.'' Laat die cijfers maar eens zien!

DaanOuwens
DaanOuwens18 jun. 2020 - 6:10

@ doron Jij schrijft: Laat die cijfers maar eens zien! Waarom? Welke cijfers? Wat wil je zien dan? Welke cijfers overtuigen jou van het feit dat de stelling correct is? Kan je zelf niet bedenken dat dit zo is?

Paul250371
Paul25037118 jun. 2020 - 21:28

Rutger Groot Lekker om voor God te spelen wat jij eist van de medemens. In mijn ogen zijn de belangrijke criteria in dit land voor zowel de mensen met een Nederlands paspoort als zonder heel simpel. Doe lief, doe schappelijk en als je de wet overtreedt volgen daar consequenties op. Als je jaren in een AZC zit mag je niet eens een boek in het Nederlands lezen, laat staan vrijwilligers- of betaald werk doen. Je zou maar als vluchteling ergens aanspraak op kunnen maken. Een Turk met een Nederlands paspoort die de taal spreekt blijft in jouw ogen toch een turk, gok ik zo. Jouw eis dat ze Nederlands moeten leren is alleen in de hoop dat je kan wegtrappen als ze zakken, gok ik zo.

AGM-65E
AGM-65E16 jun. 2020 - 19:00

'Een nuttige dagbesteding en een baan die perspectief ' Die baan, daar zit het probleem juist... Zeker nu.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037117 jun. 2020 - 23:18

En de nuttige dagbesteding zit er bij een AZC ook niet in.