Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Na-ons-de-zondvloed-begroting verdient geen steun

  •  
03-12-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
126 keer bekeken
  •  
ANP-69865627
Het is onbegrijpelijk dat oppositiepartijen die zichzelf groen en progressief noemen, een begroting steunen die koerst op gevaarlijke opwarming van de aarde.
Jongeren kwamen massaal in actie tegen het falende klimaatbeleid van het kabinet en het Hof oordeelde dat de Staat haar zorgplicht uitdrukkelijk schendt. Het kabinet kwam echter opnieuw met een begroting die afbreuk doet aan de slagingskansen van de overeengekomen klimaatdoelen. Voor coalitiepartijen kan het voortbestaan van het kabinet mogelijk reden zijn compromissen te sluiten, hoe onverantwoord dat ook is in het licht van de klimaatdoelstellingen. Maar dat oppositiepartijen die zichzelf groen en progressief noemen een begroting steunen die koerst op gevaarlijke opwarming van de aarde is onbegrijpelijk.
Urgenda won de Klimaatzaak in 2015 en kreeg in 2018 in hoger beroep andermaal gelijk. Volgens de rechtbank handelt de Staat direct in strijd met haar zorgplicht om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen klimaatontwrichting. Eind 2020 moet Nederland haar uitstoot van broeikasgassen met minimaal 25% hebben gereduceerd ten opzichte van 1990.
Het kabinet vulde deze zorgplicht niet in met ambitieus klimaatbeleid voor de begroting van 2020, integendeel het kabinet besloot in cassatie te gaan en het klimaatbeleid op een laag pitje te zetten. Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit neemt daarmee een onverantwoord risico met de gezondheid en veiligheid van de Nederlandse bevolking, waarvan een groot deel onder de zeespiegel woont en in direct gevaar komt bij klimaatverandering van de nu voorspelde omvang.
Onder het motto van “kostenefficiëntie” blijft het kabinet de noodzakelijke klimaatmaatregelen voor zich uitschuiven, gedekt door een boterzachte maar bijna kamerbreed gesteunde tandeloze Klimaatwet zonder afrekenbare doelen. De kosten van niets doen zullen op termijn, na deze regeerperiode, een veelvoud bedragen van de besparing die de huidige nalatigheid ogenschijnlijk oplevert.
Het kabinet zet vol in op het verbranden van biomassa om zogenaamd duurzame energie op te wekken. Voor deze georganiseerde bomenkap staat in ons land ruim 11,4 miljard euro gereserveerd. Terwijl biomassa 20% vervuilender is dan kolen en tweemaal zo vuil als aardgas. Dat zegt ook de Europese wetenschapskoepel EASAC die bovendien stelt dat subsidie op biomassa een onverstandige besteding van belastinggeld is en het behalen van de klimaatdoelen lastiger maakt. De reactie hierop van minister Wiebes sprak boekdelen: “Er wordt door wetenschappers van alles beweerd”. Hij schaart zich daarmee onder populistische wetenschaps-sceptici die zich vooral op sociale media manifesteren. Maar het past in de lijn van eerdere oproepen van VVD en LTO om letterlijk kleingeld te maken van Nederlandse natuur, opdat er geen sprake meer kan zijn van schade aan die natuur.
2019 is een verloren jaar voor het klimaat en 2020 wordt niet beter. Na de leeggepolderde Klimaatwet waarin doelen substantieel werden verlaagd en alle juridische afdwingbaarheid werd geschrapt, volgde een boterzacht Klimaatakkoord. Landbouw, luchtvaart en industrie voelen nog altijd de rugdekking van de minister Schouten, Van Nieuwenhuizen en Wiebes die hun zorgplicht veruit ondergeschikt maken aan hun ambitie om zelf ongeschonden de volgende verkiezingen te halen. Alle reden voor een krachtige Klimaatwet 1.5 met als doel om daadwerkelijk onze bijdrage te gaan leveren om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5⁰C.
Het Nederlandse klimaatbeleid gaat een cruciale fase in. Op 20 december volgt de uitspraak van de Hoge Raad, waarna het kabinet nog precies een jaar heeft om te doen waar het in 2015 al mee had moeten beginnen.
Hoe groot het gat met het 2020-doel ook lijkt, de maatregelen om dit doel te bereiken zijn beschikbaar. Urgenda inventariseerde met ruim 700 organisaties een pakket van 40 maatregelen. Niets hoeft het kabinet ervan te weerhouden deze of vergelijkbare maatregelen door te voeren en ze in elk geval niet over de verkiezingen van 2021 te tillen.
De Tweede Kamer nam recent twee moties van de Partij voor de Dieren aan, waarin het kabinet wordt opgeroepen alle door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en een uiterste inspanning te leveren het Urgenda-doel te halen. De Rijksbegroting voor het jaar 2020 voldoet niet aan deze breed gedragen opdracht vanuit het parlement.
De Partij voor de Dieren zal tegen iedere Rijksbegroting stemmen die aankoerst op een opwarming van de aarde van meer dan 1,5 graad. Na-ons-de-zondvloed-begrotingen verdienen geen steun.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (69)

Jorah
Jorah4 dec. 2019 - 7:28

Esther Ouwehand heeft makkelijk praten. Geld genoeg en voorlopig nog voorzien van een meer dan riant inkomen. Dat kunnen de duizenden en duizenden arbeiders die straks met kerst werkloos thuis zitten niet zeggen. Die hebben weinig perspectief als de normen gehandhaafd blijven en zullen de komende jaren of de rest van hun werkzame leven afhankelijk zijn van uitkeringen.

7 Reacties
Dehnus
Dehnus4 dec. 2019 - 9:53

Is het probleem dan de te lage uitkeringen en lonen of dat de globe echt niet meer kan?

vdbemt
vdbemt4 dec. 2019 - 15:12

Ouwehand heeft net zo makkelijk praten als alle andere leden van de 2e Kamer. Op een enkele na, Dijkhoff, die, inderdaad volgens de regels, riant profiteert van het feit dat hij 4 weken minister is geweest. (Een wachtgeld dat meer is dan Jan modaal verdient, bovenop zijn salaris) EN wiens partij het de mensen waarvoor jij opkomt, in tegenstelling tot de PvdD, graag nog moeilijker maakt dan ze het al hebben. Dijkhoff laat dat wachtgeld dan nu wel stoppen. Maar als je wilt mopperen op politici die het werkelozen moeilijk maakt, moet je niet bij Esther Ouwehand zijn, maar bij de partijen van de huidige regering.

Jorah
Jorah4 dec. 2019 - 16:19

Vdbemt, als het aan de pvdd ligt wordt het voor de lage en middeninkomens helemaal onmogelijk. Onmogelijk om nog een stukje vlees op het bord te hebben, onmogelijk om mee te komen in de energietransitie, onmogelijk om aan een huis te komen (de bouw ligt dan op zijn gat), onmogelijk om op het werk te komen als dat een eindje weg is en niet met ov bereikbaar.

Katootje2
Katootje24 dec. 2019 - 19:04

De ecologische voetafdruk van mensen met een hoog inkomen is over het algemeen natuurlijk een stuk hoger dan die van mensen met een laag inkomen, in die zin heeft Jorah wel gelijk, maar zolang Jorah het waandenkbeeld heeft dat de problemen van de laagste inkomens te wijten zijn aan links, in plaats van aan de VVD, D66 en het CDA, zal iemand hem toch eerst van dat waandenkbeeld moeten genezen.

Jorah
Jorah4 dec. 2019 - 19:22

Katootje, als je moeite hebt met begrijpend lezen dan kan je gewoon om verduidelijking vragen.

Peter van Veen2
Peter van Veen25 dec. 2019 - 12:01

@Katootje wat denk je dat er met de voedselprijzen gebeurd als de linkse partijen hun zin krijgen en de veestapel drastisch wordt ingekrompen? En wie denk je dat daar de meeste last van zullen hebben? Ook C02 heffingen die doorberekend gaan worden en stijging van belasting op met name gas gaan de laagste inkomens het hardst raken. Maar goed iedereen onder modaal die u nog niet doorheeft dat een stem op PvdA, D66 of GroenLinks een stem op de VVD is ....

vdbemt
vdbemt5 dec. 2019 - 19:04

@Jorah. " als het aan de PvddD ligt wordt het voor de lage en middeninkomens helemaal onmogelijk. " Hoezo dan? Omdat ze willen dat vlees duurder wordt? We kunnen best met minder vlees. Ze willen ook dat groente en fruit goedkoper wordt. Dát is het gezondere eten. Het is niet de PvdD die de buitenlandse beleggers op de woningmarkt heeft uitgenodigd, waardoor die onbetaalbaar is geworden. Wél, de VVD (minister Blok). Het is de PvdD en GRL (en PvdA) die de kosten van de energietransitie voor de lagere inkomens juist lager wil houden. Het is VVD-beleid om opnieuw meer in asfalt te investeren dan in OV, zodat werk verder weg met OV moeilijk bereikbaar blijft.

Pensionada2
Pensionada23 dec. 2019 - 21:52

30000 jongeren die een klimaatmarkt houden. Vindt ik niet massaal. Ook heb ik twijfels hoeveel van die 35000 jongeren echt met klimaat betrokken waren. Sommigen zien het toch meer als een uitje op een vrije vrijdag met na afloop lekker nog even naar de Burger King of McDonalds. Tevens is maar de vraag of wanneer erin 2020 geen extra geld naar klimaatmaatregelen komen sommigen Nederlanders onmiddellijk in gevaar komen. Het grote probleem is hier dat niemand weet (ook PVdD niet) hoe men in Nederland de problemen echt moet aanpakken. 90% van de Nederlanders is er wel van overtuigd dat we iets aan CO2 uitstoot moeten doen maar ik heb nog geen concrete plannen gezien hoe dit te verwezenlijken en te kunnen betalen. Steden moet in 2021 met plannen komen hoe men wijken van het gas af wil hebben (waarbij niemand kan uitleggen waarom Nederland van gas af wil terwijl Duitsland en België juist gas stimuleren). Logisch toch dat iedereen zit te wachten tot de gemeenten hun ei hebben gelegd. Biomassa kost heel veel geld en is in de praktijk vervuilender dan steenkool. Maar ja boekhoudtechnisch geeft het CO2 besparing dus hopla 11 miljard euro subsidie. De zakelijke rijder krijgt enorme subsidies om elektrisch te rijden en schaft dure Tesla’s en Jaguars aan. Jan met de pet kan betalen voor zijn oudere auto. Dus ben benieuwd wat voor concrete oplossingen PvdD wel heeft. In dit stuk lees ik er niets over. Alleen meer geld in de begroting 2020.

1 Reactie
Pensionada2
Pensionada24 dec. 2019 - 5:47

Klimaatmarkt = klimaatmars

Sonic2
Sonic23 dec. 2019 - 20:57

Laat ik ten eerste benadrukken dat Ouwehand op mij overkomt als een sympathieke vrouw. Ik vind ook dat ze op 1 punt na een goed betoog heeft. De afgelopen maanden heb ik veel informatie tot mij genomen. Over dit dossier. En eigenlijk wil ik dan geen algemeen betoog. Een praktisch betoog moet er komen. Het zou fijn zijn als het ook wordt door gerekend. Liever heb je eigenlijk een opinie stuk waar 40 of 50 concrete maatregelen in staan. Want bij dit betoog denk ik dat veel mensen denken. Dit gaat mijn energie rekening omhoog jagen. Ik chargeer even naar het positieve. Eigenlijk wil je horen dat je 10 miljard belasting verlaging komt op arbeid en om dat te dekken moeten de groot verbruikers extra betalen. Als je over stapt op elektrische rijden kun je je belasting( auto) aftrekken. Je stelt ontzettend veel mensen gerust als de grote verhalen ophouden en gewoon op 1 of 2 A4 maatregelen zijn. Niet de maatregelen die dit kabinet neemt, maar sociale maatregelen. Actie op klimaat gebied is goed, maar dan sociaal en concreet. Grote en vooral algemene verhalen, doen de hele zaak vooral schade. Ik zie wel eens hier en daar voorstellen voor bij komen. Want volgens mij is er maar 1 groot bezwaar tegen dat hele klimaatbeleid. De kosten. Die moeten meer inzichtelijk worden gemaakt. En wat FvD drammers vinden dat het te weinig doet en dat we niets hoeven te doen. Maar ja. FvD kiezers. Dan weet je het al wel.

2 Reacties
Katootje2
Katootje24 dec. 2019 - 0:56

Ik weet niet of dat onder de grote of algemene verhalen valt, maar het is toch te belachelijk voor woorden dat de decentrale energieopwekking wordt geremd omdat het net daar niet op is berekend, aangezien alle ingenieurs in 1970 nog aardgas in hun hoofd hadden. Nu moet de energieprijs daarvoor omhoog en duurt het nog wel 5 jaar, omdat in de gebieden waar het minste werd geconsumeerd, in de toekomst naar verwachting het meest geproduceerd gaat worden. Er wordt net gedaan alsof dat je dat niet bij benadering zou kunnen uitrekenen, maar alleen maar achter de feiten aan zou kunnen lopen. Dat lijkt me de verkeerde vorm van zuinigheid. Wat ik bovendien niet begrijp is waarom netwerken niet in de handen van de gemeenschap/overheid zijn; of dat nu het wegennetwerk is, het digitale netwerk, het spoornetwerk, of het energienetwerk. Iedereen die iets wil doen is van dat soort netwerken afhankelijk, je hebt gewoon geen keuze. Dat soort machtsposities geef je toch niet in handen van particulieren/bedrijven?

Pensionada2
Pensionada24 dec. 2019 - 5:49

Sonic: helemaal mee eens. Echte realiseerbare oplossingen die ook daadwerkelijk effect hebben op korte termijn hebben we nodig.

Gandalf2
Gandalf23 dec. 2019 - 20:14

De groene maatregelen kosten veel geld. Veel mensen willen en/of kunnen dit niet betalen. Het kabinet is niet helemaal achterlijk. Teveel impopulaire maatregelen zal ervoor zorgen dat ze over 2 jaar niet herkozen worden, dus gaat de rem erop. Wat jongeren die geen stemrecht hebben daarvan vinden, boeit ze nu nog niet. Naast dat ik jongeren mobiliseren een zwakte bod vind. Het komt op mij over als, dat je de volwassenen niet kunt overtuigen en daarom maar voor kinderen kiezen.

1 Reactie
Katootje2
Katootje24 dec. 2019 - 0:57

"De groene maatregelen kosten veel geld." Woningisolatie en zonnecellen leveren uiteindelijk alleen maar geld op.

dirkdirk
dirkdirk3 dec. 2019 - 17:39

Het allergroenste kabinet van Nederland maakt nog geen 1% verschil wereldwijd. Vraag u nu eens af of dit de moeite, en belangrijker het geld waard is. Zolang de echt grote landen gewoon doorgaan met uitstoten maken we geen verschil. We zijn een speldenknopje op de aardbol, wanneer beseffen ze dat een keer op links. Altijd een grote broek aan trekken, maar enig realisme is ze vreemd.

5 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot3 dec. 2019 - 19:53

'We zijn een speldenknopje op de aardbol, wanneer beseffen ze dat een keer op links.' Dat weet iedereen. Echter het is nog geen reden om lui achterover te gaan leunen zoals simpel Nederland graag wil. Als wij als rijk land al te lam zijn om iets te doen, kan je aan de rest van de wereld ook geen eisen stellen. 100 x 1% is 100 %.

quatsch
quatsch4 dec. 2019 - 1:45

Jaarlijks 32000 duizend moorden in Mexico! Waarom zouden wij hier in Nederland nog moordenaars moeten straffen?

mjansen2
mjansen24 dec. 2019 - 7:33

Verander de wereld en begin bij jezelf! Transitie van een bouwfahankelijke economie naar een duurzamer alternatief. Er zijn ook een hoop maatregelen te bedenken die ook nog economisch interessant zijn. Allereerst zet in op openbaar vervoer i.p.v. auto en vliegtuigmobiliteit. Ook een flinke verhoging van de prijs van vliegtuigtickets. Belasting op kerosine flink omhoog. Kwetsbare ouderen weer in bejaardentehuizen zodat woningen voor andere burgers (zodat er niet weer extra gebouwd hoeft te worden) vrijkomen , zij veilig (hoorde net t bericht op de radio van het toegenomen aantal valincidenten onder 80 +) kunnen wonen, zorgmedewerkers de tijd kunnen besteden aan het geven van zorg en komt ten goede aan het milieu omdat er niet van hot naar her hoeft te worden gereden 5 x per dag om de ouderen thuis te bezoeken. Idem dito met de pakketjes bezorgers gewoon afschaffen laat mensen hun bestelde pakketjes maar komen afhalen op een servicepunt. Maak van de nood een deugd en doe iets met dat methaangas i.p.v. miljarden te investeren in biomassacentrales ....

dirkdirk
dirkdirk4 dec. 2019 - 7:46

Joe Speedboot 3 december 2019 at 20:53 100 x 1% is 100 %. Klopt, alleen zei ik dat het nog geen 1% was. Het is namelijk iets van 0.0006% Doe dat eens x 100. Zet dat eens af op de kosten, en zie de waanzin.

Dehnus
Dehnus4 dec. 2019 - 10:02

Mensen als Dirkdirk als het om leger, leger inzet in koloniale oorlogen en andere rechtse hobbies gaat: Ja groot, meer aanschaffen en goed de mening opdringen! Sturen we wel een fregat om onze zin te krijgen! Want dan is Nederland in eens niet klein en werd re geschreeuwd hoe fantastisch Nederland wel niet is en hoe groot zijn klein land is met haar invloed. Moorden of mooie natuur... het is maar wat je leuker vind.

Gi Raf
Gi Raf3 dec. 2019 - 16:26

''Maar dat oppositiepartijen die zichzelf groen en progressief noemen een begroting steunen die koerst op gevaarlijke opwarming van de aarde is onbegrijpelijk.'' Dat is natuurlijk helemaal niet onbegrijpelijk. Zo kennen we immers de ''progressieven'' en of ze nu in het kabinet zitten (D66) of in de oppositie (PvdA en SP) maakt niks uit. Altijd weer het zelfde liedje met ''progressieve'' elite. Links lullen maar als het er op aankomt en keuzes gemaakt moeten worden steunen ze rechts. Voor de serieus groene partijen in de 2e kamer moet je toch echt op links zijn. Intussen blijven we miljarden subsidie smijten naar de rijken en hun biomassa-steenkolencentrales, windmolens, zonnepanelen, Tesla's etc. Want dat is natuurlijk wel belangrijk voor de ''progressieven''. Wie krijgt subsidie en wie draait er voor op.

4 Reacties
tempest
tempest3 dec. 2019 - 18:01

Het is ontzettend moeilijk om een economie die effectieve op fossiele energie draait om te zetten naar duurzame bronnen. Op dit moment weet nog helemaal niemand hoe je dit moet doen, laat staan op een “eerlijke” manier, al brullen vele experts en politici van wel. De subsidies op dingen als zonnepanelen en Tesla’s is niet ideaal, maar wel een poging om een stapje die kant uit te zetten. Bestuurders zijn met handen en voeten gebonden door eerdere besluiten en keuzes (zoals de privatisering van energiebedrijven), economische realiteit en draagvlak onder kiezers. Dat er überhaupt nog iets uitkomt is knap!

Joe Speedboot
Joe Speedboot3 dec. 2019 - 19:56

'Intussen blijven we miljarden subsidie smijten naar de rijken' We??? Leg eens uit wat jij persoonlijk bijdraagt aan die 'subsidies'? Ik vermoed helemaal niets.

quatsch
quatsch4 dec. 2019 - 1:54

@tempest #Het is ontzettend moeilijk om een economie die effectieve op fossiele energie draait om te zetten naar duurzame bronnen.# Vijftig jaar bekend zijn met dit probleem lijkt me lang genoeg!

tempest
tempest4 dec. 2019 - 9:41

@Quatsch "Vijftig jaar bekend zijn met dit probleem lijkt me lang genoeg! " Nou en? Onze economische activiteit is nog steeds voor het grootste deel met fossiele energie verbonden. Mensen kunnen niet in de toekomst kijken en zelfs de slimste mensen met de grootste verbeelding kunnen het totaal plaatje niet in hun hoofd krijgen, daarvoor is de schaal veel te groot. Dit gaat enkel stapje voor stapje, veel dingen proberen, met nog heel veel tegenslagen, met nog 1001 problemen die moeten worden overwonnen. Hoe machtig de overheid ook is, die heeft echt geen schakelaar om over te gaan op duurzaam.

TigressApril
TigressApril3 dec. 2019 - 15:33

"Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit neemt daarmee een onverantwoord risico met de gezondheid en veiligheid van de Nederlandse bevolking, waarvan een groot deel onder de zeespiegel woont en in direct gevaar komt bij klimaatverandering van de nu voorspelde omvang." Dat is een onwaarheid; we kunnen meters zeespiegelstijging aan. En het gebeurt bovendien niet van de ene op de andere dag we kunnen altijd nog verkassen als we constateren dat we over 20 jaar natte voeten krijgen. Verder rechters zijn ongekozen en de politiek heeft de macht om de wetten aan te passen. Het is een keuze van de politiek om de rechters de schuldige te laten lijken aan alle maatregelen maar de realiteit is dat de politiek in meerderheid vergaande symbolische maatregelen wil nemen die de rijken spekken.

tempest
tempest3 dec. 2019 - 14:48

In alle eerlijk gaat zullen de keuzes van ons land echt het verschil niet maken. Dus de kosten voor het niet halen gaan we sowieso moeten betalen. Wil niet zeggen dat we nu geen goede poging moeten wagen ons deel te halen, maar daar op rekenen is wel heel naïef. Vandaar dat onze economie moet doordraaien, anders zijn die maatregelen straks niet te financieren. En zo blokkeren we onszelf. Heel moeilijk om daar uit te komen.

2 Reacties
tempest
tempest3 dec. 2019 - 14:51

In alle eerlijkheid zullen de keuzes van ons land het verschil niet maken....

Katootje2
Katootje23 dec. 2019 - 15:43

Vandaar dat onze economie moet doordraaien, anders zijn die maatregelen straks niet te financieren, zolang je te maken hebt met de dwangbuis van het kapitalisme: de economie moet groeien, om te zorgen dat ze niet meer hoeft te groeien.

korheiden2
korheiden23 dec. 2019 - 14:01

Nederland gaat de wereld niet redden. Wel kunnen wij onze bijdrage leveren. Helaas staan alle hakken in het zand. We moeten mordicus van het gas af, kernenergie is taboe en de burger kijkt bevreesd naar alle maatregelen die weer uit zijn portemonnee moeten komen. Subsidieer zonnepanelen en isolatie. Maak vliegen veel duurder. Stop met biomassa. Sluit eerst de vieste kolencentrales, ook als die niet in Nederland staan. Laat de gasleidingen nog even liggen. Laat kenniscentra in Delft en Eindhoven werken aan oplossingen, m.a.w. financier onderzoek. Enzovoorts.

11 Reacties
Katootje2
Katootje23 dec. 2019 - 14:48

korheiden: "Sluit eerst de vieste kolencentrales, ook als die niet in Nederland staan." Daar heb je geen zeggenschap over en op de EU kun je niet wachten. "kernenergie is taboe" Geen enkele -commerciële- partij zal kernenergie (inclusief de verantwoordelijkheid voor het afval) willen financieren en geen enkele verzekeringsmaatschappij zal de risico's willen dekken. Welke politieke partij houdt -afgezien daarvan- het meeste rekening met jouw verlanglijstje?

Katootje2
Katootje23 dec. 2019 - 14:53

"Laat kenniscentra in Delft en Eindhoven werken aan oplossingen, m.a.w. financier onderzoek." Moeten ze wel een beetje opschieten met die oplossingen. Heb je wat speciaals in gedachten of gaat het gewoon om "oplossingen"?

TigressApril
TigressApril3 dec. 2019 - 15:42

@Katootje Hyperloop, quantum computer en quantum internet bijvoorbeeld gaan giga veel energie besparen zodra ze werken over 50-100 jaar. Verder zijn er behoorlijk wat groene projecten zoals op de GreenVillage (Delft) te zien zijn. In Eindhoven zit Differ die zich bezig houd met kernfusie wat basically als we het ooit werkend krijgen ons voorzit van eindeloze veilige energie (give or take een paar licht radioactieve tegeltjes) Het is nu zo dat de subsidieverstrekers je van te voren vertellen waar je onderzoek naar mag doen wil je subsidie ontvangen. Dat is de omgekeerde wereld vaak wil je onderzoek doen naar andere zaken of dingen die nog niet (openbaar) gedaan zijn. Maak dat dus open en makkelijk vooral kleine onderzoeksubsidies voor burger onderzoekers zouden veel vaker uitgegeven moeten worden. Denk aan 1-2 ton per jaar (daaruit komen dan loon en kosten voor labruimte, apparatuur(huur) en benodigheden).

korheiden2
korheiden23 dec. 2019 - 16:07

@Katootje : Wij zijn lid van de EU en kunnen best geld besteden aan sluiting van vieze kolencentrales in Oost-Europa. Kernenergie is inderdaad te duur gemaakt door vergaande veiligheidseisen. Een land als China bouwt ze overigens in 5 jaar tijd. Maar als de overheid garant zou staan komen ze er echt wel. Ik vind dat er meer geld naar fundamenteel onderzoek op onze universiteiten, moet gaan. Want nu zijn er nog te weinig oplossingen. Of dacht je dat we het redden met wind, zon en aardwarmte?

vdbemt
vdbemt3 dec. 2019 - 16:08

Ik denk dat eea niet kan zonder de VVD kwijt te raken. Hun oplossing nu is: meer investeren in asfalt dan in het spoor. En door hun verwaarloosde natuur, niet extra aandacht geven, maar geen natuur meer noemen. Echt. Met VVD cs. gaan we het niet redden.

korheiden2
korheiden23 dec. 2019 - 16:40

@Katootje : die universiteiten zijn trouwens ook hard nodig om na te denken over het probleem van de opslag van energie. Batterijen verbeteren wel, maar grootscheepse opslag is nog altijd problematisch. Alleen draconische maatregelen zullen onze CO2-uitstoot enigszins beperken. Dat betekent m.i. driekwart van de automobilisten de auto uit, vliegverkeer vrijwel uitbannen (dus in feite een totale omslag m.b.t. toerisme) en nauwelijks nog zuivelproducten. Om maar wat te noemen. Daar krijg je zelfs in ons land de handen niet snel voor op elkaar, lijkt me.

Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser3 dec. 2019 - 17:07

Voor iedere kolencentrale die we in Europa sluiten komen er in India en China tien voor terug, tel uit je winst! Man, man...

Joe Speedboot
Joe Speedboot3 dec. 2019 - 20:10

'Laat kenniscentra in Delft en Eindhoven werken aan oplossingen,' Nou kom ik nog wel eens in Delft. Daar zijn ze zoals de meeste engineers met verstand van zaken aanzienlijk pessimistischer dan de gemiddelde Nederlander. Het gaat inmiddels over de schade van klimaatverandering beperken ipv voorkomen..

Joe Speedboot
Joe Speedboot3 dec. 2019 - 20:15

'Voor iedere kolencentrale die we in Europa sluiten komen er in India en China tien voor terug,' Eén Nederlander stoot gemiddeld 5x zoveel CO2 uit als een Indiër. Niet een beetje hypocriet om dan te gaan staan vingerwijzen. Helemaal als je bedenkt dat we die landen maar wat graag als fabriek voor onze veelal overbodige troep gebruiken.

Katootje2
Katootje23 dec. 2019 - 20:28

Korheiden weet natuurlijk best wel dat wij niet kunnen besluiten om vieze kolencentrales in Oost-Europa en dus schrijft hij zuinigjes dat we (in theorie) in het kader van de EU daar best wel geld aan kunnen besteden. Alleen die andere lidstaten nog even zover krijgen, na de zondvloed. TigressApril weet dat er haast bij is en komt ons dus blij maken met de Hyperloop, de quantum computer, het quantum internet en fusiereactie over 50-100 jaar. korheiden heeft tenminste nog enig besef voor de realiteit als hij stelt dat alleen draconische maatregelen onze CO2-uitstoot enigszins zullen beperken, maar dat je daar in ons land de handen niet snel voor op elkaar krijgt. Is er misschien weer een watersnoodramp voor nodig om tot inzicht te komen? "Of dacht je dat we het redden met wind, zon en aardwarmte?" Ik denk dat je geen keuze hebt en ik vertrouw korheiden niet, omdat hij steeds opnieuw komt met voorstellen waarvan hij weet dat ze niet haalbaar zijn. Eigenlijk is korheiden gewoon een FvD-er met een masker op.

korheiden2
korheiden23 dec. 2019 - 22:31

@Katootje : We hebben wel degelijk een keuze. Binnen tien jaar kunnen we een aantal kerncentrales operationeel hebben. De windmolens die de hele Noordzee gaan bedekken staan er ook niet morgen al. Over haalbaarheid gesproken : er zouden in 2030 2 miljoen elektrische auto's moeten rondrijden, maar daar zijn domweg te weinig zeldzame metalen voor beschikbaar. Bovendien zouden er dan vanaf dit jaar ongeveer 200000 per jaar moeten worden verkocht, een aantal dat in de verste verte niet gehaald wordt. Alle woningen moeten van het gas af zijn in 2050, maar het is maar zeer de vraag of dit haalbaar zal blijken te zijn. Je denkt blijkbaar dat ik stiekem toch FVD stem. Tot nu toe stem ik doorgaans een middenpartij als CDA of D66, maar ik ben wel een beetje zwevend. Ik denk dat jij PvdD of misschien GL stemt. Dat mag, we leven in een vrij land.

pietjansen
pietjansen3 dec. 2019 - 13:54

Ik stemde meestal PvdD maar nu de PvdD zich als klimaatpartij profileert begin ik toch te twijfelen. Je kunt je namelijk afvragen wie er het meeste onder gaan lijden als we de klimaatopwarming gaan stoppen. Het gevolg zal zijn dat de heerschappij van de mensheid zal voortduren. Met alle kwalijke gevolgen voor het dierenrijk van dien. Voor het dieren- en plantenrijk is het veel en veel beter als de mens zich (liefst snel) ten gronde richt.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt3 dec. 2019 - 16:21

Wat een bijzondere redenering. PvdD was eerst geen klimaatpartij? Zij zijn de enige partij met een 'plan B' voor de planeet. Dat is niet alleen aandacht voor dieren. Omdat jij nu door hebt dat zij het heel erg voor hebben met het klimaat dreig je afstand van ze te nemen. Verder gaan we er onder lijden wanneer we klimaatopwarming stoppen? Het zou een zegen zijn. Voor de planeet en alle flora en fauna, inclusief mens. De relatie tussen stoppen van klimaatopwarming en heerschappij van de mensheid zie ik niet. Die was er, die is er. En zal er altijd zijn. Daaruit volgt de keuze, goed of slecht, voor de verdere ontwikkelingen. De kwalijke gevolgen voor het dierenrijk zijn al decennia, ruim een eeuw, aan de gang. Direct, stropen etc., en indirect, via klimaatinvloeden (droogtes, overstromingen, stormen). Stoppen van de klimaatopwarming komt alles en iedereen ten goede. Mits natuurlijk liberale regeringen (zoals we die nu hebben) niet de kosten laten dragen door de kleinste inkomens. Daar heb je als kiezer zelf de hand in.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin3 dec. 2019 - 17:44

“Voor het dieren- en plantenrijk is het veel en veel beter als de mens zich (liefst snel) ten gronde richt.” Wilt u voorgaan.

knuffieboe
knuffieboe3 dec. 2019 - 13:40

Ik denk dat er niet vooral weerstand is tegen harde maatregelen, maar vooral tegen domme maatregelen. Om het even welk complex probleem hoort niet gelijk bij de politiek thuis, dan krijg je onbekookte plannetjes zoals in dit geval eenzijdige focus op in oneliners verwoordbare nep oplossingen. Neem nou die elektrische auto's en de subsidies daarop , uiteindelijk is het exportsubsidie en voor de batterijen zijn eindige grondstoffen nodig uit hele vieze mijnen die niet eventjes snel 3x zoveel kobalt kunnen leveren als we meer meer meer willen, en dan heb je zo'n Tessa kan je bijna nergens aan de laadpaal en mag je ook als elektrisch rijder maar 100. Of die zonnecellen, kijk maar in de brievenbus hoeveel cowboys jou graag iets willen verkopen, 1 op de zoveel vliegt in de fik, en dan zijn er ook nog mensen die denken dat je hier in Nederland het beste een zonnepark kan aanleggen op de beste landbouwgrond van de wereld, een wereld die van tijd tot tijd nog steeds last heeft van hongersnoden.of dat van het gas af gedoe. Mijn flatje moest er ook aan geloven, utrecht kanaleneiland noord moest en zou binnen 2 jaar verplicht versneld van het gas af van de gemeente, zou me tussen de 10 en 30K kosten, ik ben dus 5km. verderop gaan wonen in het houtstokende Bunnik. Nou en dan ben ik dus Utrechter, gehecht aan die grachten, mogen er in de milieuzone ( centrum) dus wel elektrische auto's in ,maar die zijn veel te zwaar voor de werf kelders. Leg zoiets eerst eens bij de wetenschap neer, laat ze nadenken over waterstof, mechanische accu's, lokale stroomnetten, dat soort dingen, en laat daar daarna politieke oneliners of pagina's vol milieugedram van maken.

1 Reactie
Katootje2
Katootje23 dec. 2019 - 14:35

Vergeet de melk voor de kindertjes in China niet: die gaan allemaal dood zonder Nederlandse koeien.

vdbemt
vdbemt3 dec. 2019 - 13:08

PvdD. Mijn stem hadden ze al. Ze zullen niet regeren. Maar ik mag hopen dat de PvdA haar opmars doorzet. Na 3 keer regeren zit Rutte in zijn eigen ellende, zowel maatschappelijk als met milieu en klimaat. En wat doen ze? Ze gaan op dezelfde voet door.

2 Reacties
Jorah
Jorah4 dec. 2019 - 7:24

En stel dat er dan een kabinet komt met PvdA en PvdD en nog wat andere door jou gewenste partijen. Die gaan dan vol inzetten op duurzame energie, milieu en klimaat. Ten koste van al het andere. Hoe denk jij dat de economische onderklasse of zelfs de middenklasse van de samenleving mee komt? Als de oppositie deze noodmaatregelen niet steunt betekend dat gewoon dat honderden bedrijven binnen nu en een paar maand over de kop gaan en dat deze kerst al duizenden werknemers werkloos thuis zitten. Hoe gaat de samenleving het dragen als een nog groter deel van de beroepsbevolking geen werk meer heeft en aan de uitkering moet? Hoe ga je het verlies van banen compenseren, het verlies van staatsinkomsten en de verhoging van de staatsuitgaven? Om iedereen mee te krijgen moet het in stapjes gebeuren en moet de regering soms noodmaatregelen uitvoeren omdat iets toch niet loopt zoals vooraf verwacht.

vdbemt
vdbemt4 dec. 2019 - 15:22

@Jorah. "Ten koste van al het andere"' Zoals? "Hoe denk jij dat de economische onderklasse of zelfs de middenklasse van de samenleving mee komt? " Niét door, wat dit kabinet gedaan heeft, het hoogste belastingtarief te verlagen en het laagste te verhogen. Het aantal miljonairs en miljardairs in Nl. blijft stijgen. Zij hebben net zoveel vermogen als de armere ca 80% van Nederland. Het geld is er wel. Het wordt alleen wat raar verdeeld. Kinderbijslag voor een miljonair? Waarom? Hypotheekrente-aftrek veel sneller afbouwen dan nu gebeurt. De rijksten blijven er het meest van profiteren. Progressief belastingstelsel invoeren. Van dat soort dingen.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2019 - 12:39

Esther Ouwehand denkt dat het stemgedrag in de tweede kamer de oplossing is voor het klimaatprobleem. Dat is dom. Het is haar blijkbaar ontgaan dat er in de gehele samenleving een enorme weerstand is tegen harde maatregelen. Het lijkt mij dat bij de eerstvolgende protestactie van de boren Esther Ouwehand maar op de rijbaan moet gaan staan om die trekkers tegen te houden. Niet dat het enige zin heeft want die boren rijden gewoon over haar heen. Maar dan dringt het, wellicht postuum, tot haar door dat de oplossing niet wordt gevonden in de tweede kamer maar in de samenleving. Dat voorkomt een eindeloze reproductie van dit soort zinloze tekstjes.

10 Reacties
Katootje2
Katootje23 dec. 2019 - 14:27

DaanOuwens voorspelt dat de boeren eventueel zelfs over zullen gaan tot moord en vindt dat we ons daar maar beter bij neer kunnen leggen, omdat de oplossing niet wordt gevonden in de tweede kamer maar in de samenleving. Hij schijnt niet in de gaten te hebben dat de samenleving blijkbaar -volgens zijn eigen zeggen- op misdadige wijze wordt geterroriseerd door een hele kleine minderheid die uitsluitend puur eigenbelang op het oog heeft, op een manier -niet met één vrachtwagen, maar met 1000 trekkers- die hij van fundamentalistische moslims ten sterkste zou veroordelen.

Rdetje
Rdetje3 dec. 2019 - 15:11

Goed om te lezen, dat u stopt met plaatsen van uw zinloze tekstjes. Veel succes met het schrijven van de campagne leugens van Groen Links.

vdbemt
vdbemt3 dec. 2019 - 16:32

Ik ben het vaak met je eens. Maar hier niet. Stemgedrag in de 2e Kamer is enorm bepalend voor de richting van de oplossingen. Of wou jij zeggen dat de keuze van dit VVD-kabinet (en de steun in de Kamer) voor meer investeren in asfalt dan in het spoor, voor de voortgaande groei van Schiphol, voor het oplossen van delen van de stikstofproblematiek natuur geen 'natuur' meer te noemen, het toestaan aan Prins Pieter van een Formule I, etc., etc., niet van invloed is op hoe snel we uit de problemen komen? OF we uit de problemen komen.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2019 - 17:55

@ vdbemt Jij schrijft: Ik ben het vaak met je eens. Maar hier niet. Stemgedrag in de 2e Kamer is enorm bepalend voor de richting van de oplossingen Nee ik geloof daar niet in. Je geeft een mooi lijstje maar feit is dat Schilhol, asfalt en Formule bij lange na niet de grootste vervuilers zijn. Dat zijn de agrarische sector en een bedrijf als Tata steel. Dat laatste zal wel gaan krimpen. Wat de politiek volgens mij doet is beleid ontwikkelen op basis van maatschappelijke haalbaarheid. Het is vrijwel onmogelijk de samenleving bij te sturen vanuit Den Haag. Door wetgeving. Dus de tweede kamer probeert binnen te hengelen wat mogelijk is binnen de kaders die maatschappelijk haalbaar zijn. Met wat accenten op basis van politieke kleur. Maar ik kan mij vrijwel geen besluit voor de geest halen waartegen 70% van de samenleving tegen was en wat toch werd genomen. Dat is wat ik bedoel.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2019 - 18:00

@ Rdetje Jij schrijft: Goed om te lezen, dat u stopt met plaatsen van uw zinloze tekstjes. Dit is pas een zinloos tekstje @ Katootje Als ik je tekst lees kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat je nogal in de war raakt. Ik schrijf niet over moord, ik schrijf niet over bij neer leggen, ik schrijf niets over een terroriserende minderheid, ik schrijf niets over trekkers, niets over vrachtwagens en niets over moslims. Ik schrijf dat stemgedrag in de tweede kamer geen dominante invloed heeft op maatschappelijke verandering.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin3 dec. 2019 - 18:59

reactie op DaanOuwens – 3 december 2019 at 13:39 Zowel binnen als buiten de kamer is het klimaat het kind van de rekening, binnen: fvd, pvv, als stormtroepen, cda, cu nemen de boeren voor hun rekening, de vvd met Rutte voorop zorgt voor een solide overkoepeling, Rutte doet z’n best in Madrid ons te doen geloven dat hij het klimaat serieus neemt met vergezichten waarbij je je gaat afvragen hoe soepel een mens kan zijn, buiten: ik schat dat 80 % van de aanhang van genoemde partijen het klimaat aan hun reet zal roesten, je kan beter tegen de Bierkaai vechten, mijn enige hoop is Europa, je ziet het, onze regering wordt flink aan het werk gezet, boeren slaan op tilt, Carola Schouten is een inzinking nabij, de listen van Cora van Niewenhuizen kunnen zelfs Rutte niet meer bekoren, de enige die bij mij in dit verband vertrouwen wekt is Stientje van Veldhoven, ik vertrouw erop dat ze naar beste kunnen en weten zich van haar taak zal kwijten, hoe dan ook de doelen gaan we niet halen, ik ben het met Ouwehand eens dat het scorebord geleuter van Klaver van wufte politiek betuigt, maar ik ben ook beducht voor dogmatisme dat ik bij de dierenpartij bespeur, maar zou Ouwehand beslist niet voor de boerentractoren willen positioneren.

DaanOuwens
DaanOuwens3 dec. 2019 - 22:06

@ Raymond Bhagwandin Jij schrijft: Zowel binnen als buiten de kamer is het klimaat het kind van de rekening, Dat klopt. Wij worden geconfronteerd met problemen waarvoor er wel een oplossing bedacht kan worden met die kunnen we nog niet of zelfs nooit realiseren. het milieu zal een groot deel van die boeren aan hun reet roesten en de gemiddelde liberaal vindt dat ook. Dus moet iedereen blijven zeiken zeuren vasthouden. Maar in die context heeft een tekstje zoals dit van Esther Ouwehand geen enkele zin. Iedere maatregel zal bevochten moeten worden. Iedere centimeter. Dan heeft het zo verschrikkelijk weinig zin de medestanders de maat te nemen in de mate waarin zij het zuivere geloof belijden. Dat ga je dezelfde hoek in als de SP ten opzichte van de PvdA of die wel sociaal genoeg is. Dus deze Esther Ouwehand kan beter investeren in het bedenken van betere plannen om de VVD en het CDA over de streep te trekken dan Groen Links de maat te nemen. Op deze koers krijgt de PvdD niets voor elkaar.

Katootje2
Katootje24 dec. 2019 - 1:12

DaanOuwens schrijft: "die boeren rijden gewoon over haar heen. Maar dan dringt het, wellicht postuum, tot haar door...." Hij heeft het alleen niet over moord, over trekkers, of over een minderheid die de maatschappij terroriseert: hij vindt dat de tweede kamer daar niets aan kan veranderen. Ik ben inderdaad een beetje in de war, want ik ben helemaal vergeten waarom die boeren met zijn allen naar Den Haag rijden.

vdbemt
vdbemt4 dec. 2019 - 15:33

@DaanOuwens " Stemgedrag in de 2e Kamer is enorm bepalend voor de richting van de oplossingen. ...Nee ik geloof daar niet in." Dan verschillen wij daar duidelijk over van mening. "Maar ik kan mij vrijwel geen besluit voor de geest halen waartegen 70% van de samenleving tegen was en wat toch werd genomen." Ach, Rutte heeft toch in zijn eentje knap lang de dividendbelasting overeind gehouden. En de Formule I in Zandvoort kent ook meer tegenstanders dan voorstanders.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin4 dec. 2019 - 15:59

“Dan heeft het zo verschrikkelijk weinig zin de medestanders de maat te nemen in de mate waarin zij het zuivere geloof belijden.” In algemene zin ja, al dan niet verhuld als bezeten Jehova’s zich het ware geloof toe eigenen en op grond daarvan naar anderen wijzen, tribunalen houden, samenwerken is geen issue laat staan regeringsverantwoordelijkheid, ik heb me lang afgevraagd hoe het komt dat sp en pvdd acterban zo op elkaar lijkt, nu ik weet dat Niko Koffeman, campagnestrateeg van de sp destijds en mede oprichter van de pvdd is is voor mij het kwartje gevallen, dat neemt niet weg dat Klaver me met z’n scorebord aanstellerij mateloos stoort, los van dat in de praktijk blijkt dat hij voor niets anders dan het scorebord gaat heeft hij het linkse blok, wat niet noodzakelijkerwijs hetzelfde als eenheid is verzwakt wat verder gaat dan milieu, denk aan b.v. onderwijs als dat in de 1e kamer voorbij komt, het signaal dat hij daarmee afgeeft vind ik getuigen van hoogmoed, Asscher heeft zich voor zover ik weet niet over uitgelaten, ik vermoed dat de sp nog een appeltje met gl heeft te schillen gezien de verwachting die Leijten voor dat de gl woordvoerder aan het woord was geweest toebeet in het debat vandaag met Snel, dat Klaver deze positie kwalijk wordt genomen vind ik terecht en mag wat mij betreft uitgesproken worden al geloof ik niet dat de pvvd zich duidelijk bij het linkse blok heeft aangesloten, daar wringt de schoen voor mij een beetje. “Dat ga je dezelfde hoek in als de SP ten opzichte van de PvdA of die wel sociaal genoeg is.” Als het gratis en het enige probleem is geef ik ze groot gelijk

ojee662
ojee6623 dec. 2019 - 12:24

Ik vraag mij af of dan economische groei en inwoner aantal in dit soort verdragen worden meegenomen. Lijkt mij namelijk dat dit altijd ramingen zullen zijn en dus ten grondslag van een eventuele reductie behoort te staan. Regeringsleiders zijn toch niet zo dom???

johannn2
johannn23 dec. 2019 - 11:53

Esther Ouwehand, Amen ! En je bedoelt duidelijk GroenLinks, de partij waarvan ik lid ben. De partij ook waar Jesse Klaver momenteel de alleenheerschappij heeft. De Jesse Klaver die dit beleid van algehele instemming met de begroting heeft gemunt. Jesse klaver om wie ik mogelijk voor het eerst sinds twee decennia niet meer op GroenLinks zal stemmen. .

4 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗3 dec. 2019 - 12:45

Klaver is wel beter in mensendingetjes........

Jerry Bidet
Jerry Bidet3 dec. 2019 - 12:58

Kijk, voortschrijdend inzicht. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Katootje2
Katootje23 dec. 2019 - 14:32

Kijk, voortschrijdend inzicht: Jerry Bidet gaat nou ook op Esther Ouwehand stemmen, in plaats van op het FvD.

johannn2
johannn23 dec. 2019 - 21:16

Nu Juppé en Jerry mij zo van harte steunen, zal ik mijn standpunt nog eens goed overwegen. Wat is er zo fout aan ? .

Peter van Veen2
Peter van Veen23 dec. 2019 - 11:43

Aangenomen dat de opwarming zich zal gedragen zoals door wetenschappers voorspelt dan gaat geen enkel Nederlands klimaatbeleid dat tegenhouden. Beter besteden we ons geld aan verhoging van dijken en andere maatregelen om de gevolgen van de opwarming te beperken. Het is zinloos onze economie schade te berokkenen op basis van de idee-fixe dat wij als ministaatje ook maar enige invloed hebben op de verandering van het wereldwijde klimaat. Maar die 11,4 miljard subsidie voor biomassa is toch door de eerste kamer getorpedeerd?

1 Reactie
vdbemt
vdbemt3 dec. 2019 - 16:36

Gelukkig denken de ons omringende landen wél dat zij met klimaatbeleid een bijdrage kunnen leveren. Anders hadden die dijken van ons wel heel erg hoog gemoeten. Is het niet een 'tikkie' egoïstisch goed gedrag maar aan anderen over te laten?