Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GGD: drie weken quarantaine na contact met apenpokkenpatiënt

Advies geldt als voorzorgsmaatregel
Joop

Na de coronacrisis begint het pas echt

  •  
16-01-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
dakloze

© cc-foto: Manuel Alvarez

Een code zwart voor meer sectoren in de samenleving dreigt
De coronacrisis heeft de zwakke plekken in de Nederlandse samenleving glashelder blootgelegd. Nederland is decennia lang niet zo gepolariseerd en verdeeld geweest over bijna alle grote vraagstukken in de samenleving die vragen om een voor alle burgers goede oplossing.
De nieuwe regering Rutte IV is qua samenstelling van coalitiepartijen niet veranderd. Wel qua samenstelling van bewindspersonen. De poppetjes die politiek verantwoordelijk zijn voor departementen waarvan de meerderheid van de bewindspersonen zelf de vakinhoudelijke competenties aantoonbaar missen om aan die ministeries verantwoord leiding te kunnen geven.
Deze week kwamen de resultaten naar buiten van het Centraal Planbureau (CPB) die de plannen van Rutte IV heeft doorgerekend. Dat gaf een goede inkijk in de financiële gevolgen van het nieuwe regeerakkoord. Nederland gaat meer op de pof leven ten opzichte van het beleid van de vorige Rutte-kabinetten. Een weinig geruststellende gedachte voor de huidige generatie jonge kinderen die wanneer zij volwassen en met hun toekomst bezig zijn vermoedelijk opgezadeld worden met fikse bezuinigingen. Om de alsdan ontstane hogere staatschuld nog een beetje beheersbaar te kunnen houden.
Geld dat je leent kan tijdelijk veel leed verzachten. Maar met geleend geld alleen los je alle problemen niet op. Daarvoor is veel meer nodig. Zoals het besef dat de economische groei zoals we die gekend hebben niet oneindig tot de hemel door blijft stijgen. Als er maar voldoende eerst wordt geïnvesteerd in het oplossen van de thans bekende dossiers voor de arbeidsmarkt, de woningmarkt de energietransitie, het stikstofdossier en andere zeer urgente  dossiers verdienen we die investeringen wel terug, is de algemene gedachte. Door hogere belastinginkomsten. Dat zou kunnen maar staat op voorhand zeker niet vast. Dan moeten die investeringen ook daadwerkelijk de economie die booster geven en de hierboven genoemde probleemdossiers zo goed en effectief hebben opgelost dat per saldo als resultaat die economische groei ook kan worden gerealiseerd. Een betrouwbare economische voorspelling van maximaal 5 jaar is al een hele moeilijke klus. Laat staan betrouwbare bespiegelingen die verder reiken dan 5 jaar.
“We moeten het in de praktijk eerst waarmaken” luidt de strijdbare mantra van Rutte. Een op voorhand bijna onmogelijke klus met de navolgende zwaar weer kritische factoren in de samenleving.
Inflatie, stijgende rente op hypotheken, economische dakloosheid vanwege te hoge huren, groei van problematische schulden bij burgers, lage beloning van essentiële beroepen in de samenleving bij de politie, onderwijs, zorg en brandweer. Met als belangrijkste kritische factor de zeer slechte sociale cohesie in de samenleving. Waar het solidair zijn om problemen op te lossen ondergeschikt is aan het eigen individuele belang.
Een code zwart voor meer sectoren in de samenleving dan alleen in de zorg dreigt dan ook na de coronacrisis. En om dat te voorkomen moet een nieuwe regering toch op zijn minst kunnen rekenen op een breed draagvlak in de samenleving. Een draagvlak met voldoende vertrouwen van burgers in de politiek en in politici. Dat vertrouwen is volgens recent onderzoek nog nooit zo laag geweest.
De vraag rijst of Rutte IV of welke andere regering dan ook niet begint aan een bijna onmogelijke opgave. Zolang het individuele belang belangrijker wordt geacht dan het solidair zijn met elkaar in een sterk verdeelde samenleving zal elke ingrijpende verandering gedoemd zijn te mislukken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (24)

Minoes&tuin
Minoes&tuin17 jan. 2022 - 10:16

'Onze' kinderen bestaan niet, evenals 'we' niet bestaan. Ik kan hier weinig mee.

The Apple
The Apple17 jan. 2022 - 4:19

Als het geleende geld voor meer consumptie besteed gaat worden en niet voor zinvolle investeringen, cq deze regering investeringen zal doen die de huidige gang van zeken versnellen in plaats van remmen en/of ongedaan maken, dan is het hek natuurlijk helemaal van de dam. Het is dan ook zeer de vraag of het wel verstandig is om te koersen op economische groei door de economie een booster te geven. De kan is groot dat dat zelfs in tegenspraak is met het primaire doel, de vervuiling -door CO2, plastic etc. een halt toe te roepen.

1 Reactie
The Apple
The Apple17 jan. 2022 - 10:03

Nou zit ik naar Buitenhof te kijken en zie/hoor in de eerste 23 minuten een heel verstandige discussie waarin iedereen zijn zegje kan doen en doet. Aanbevolen!

gimli55
gimli5516 jan. 2022 - 22:14

Gebrek aan visie, een werkbaar alternatief en een effectief perspectief vergroot de verdeeldheid en de polarisatie, en door het individualisme en globalisme versplintert het politieke landschap. Er komen geen oplossingen voor fundamentele problemen en de bekende partijen zijn hoofdzakelijk met elkaar bezig. Het beschadigen van de tegenstander wordt tot doel gemaakt en er worden geen oplossingen aangedragen door geen van de partijen van "links" tot "rechts", of het nu gematigd of extreem is.

Berend22
Berend2216 jan. 2022 - 16:15

Ik behoor bij de generatie “niks”, dat staat voor niks meer over. Mijn generatie betaald zijn hele werkende leven (met liefde) voor de zorg en pensioenen van anderen. Tegen de tijd dat “niks” met pensioen gaat en zorg nodig heeft is de solidariteit weg en moet “niks” het zelf ophoesten, maar dat geld hebben ze natuurlijk niet.

3 Reacties
The Apple
The Apple17 jan. 2022 - 4:21

Als je pech hebt, heb je dat geld ook helemaal niet meer nodig.

frankie48
frankie4817 jan. 2022 - 7:21

Beste Berend2, U klaagt tegen onbekende van uw, dus tegen de verkeerde mensen!

DanielleDefoe
DanielleDefoe17 jan. 2022 - 14:51

Voor een pensioen betaal je voor jezelf, niet voor de generaties voor je. U bent in de war met de AOW.

Sam V
Sam V16 jan. 2022 - 15:28

De belangrijkste solidariteit is voor mij die met mijn kinderen. Ik wil dat mijn kinderen het zo goed mogelijk krijgen. Als dat onvermijdelijk minder wordt dan ik het heb, dan moeten we nu al ingrijpen. Elke andere solidariteit is ondergeschikt hieraan, met uitzondering van acute nood. Dat laatste komt echter maar sporadisch voor en is een wereldwijd eenvoudig oplosbaar probleem indien we allemaal solidair zijn. Dit kabinet kiest nu iets anders. Solidariteit met onze kinderen is voor hen ogenschijnlijk niet het belangrijkste. Net als de zuidelijke lidstaten van de E.U. en de ECB daarmee op een onhoudbare koers. Ik ben benieuwd waar dat toe leidt. Veel vertrouwen heb ik er niet in, maar heb het hierbij graag mis.

3 Reacties
The Apple
The Apple17 jan. 2022 - 4:24

Sam V:: "Als dat onvermijdelijk minder wordt dan ik het heb, dan moeten we nu al ingrijpen." Minder auto's en gehaktballen?

Sam V
Sam V17 jan. 2022 - 8:53

@ The Apple Hahaha, allang het geval. Het probleem ligt daar ook niet. Wel in het opleggen van slechte alternatieven voor de oplossing van de klimaatcrisis, onder het mom van solidariteit.

The Apple
The Apple17 jan. 2022 - 10:15

"Solidariteit met onze kinderen is voor hen ogenschijnlijk niet het belangrijkste." Dat zien we gauw genoeg waarop ze het geld besteden. Ik ben alleen bang dat wij het niet eens zijn over de wijze waarop. Die klimaatcrisis kunnen we niet oplossen, want daar zitten we al midden in. En net als in het geval van corona zijn we daar nu voorlopig nog niet vanaf. Maar we kunnen -en moeten- wel tegenmaatregelen nemen. Gaan we dat in handen leggen van de multinationals, wetende dat vooral zullen proberen daar optimaal profijt aan te behalen?

Ferdi Rombach
Ferdi Rombach16 jan. 2022 - 13:21

De auteur vergeet nog een ander groot probleem dat door de corona is opgedoken: de logistiek. Door de globalisering en de just-in-time organisatie van de productieketen, worden we bij het minste of geringste (laat staan een pandemie) geconfronteerd met tekorten. Halfgeleiders, batterijen, polymeren, schermen, metalen, gas, grondstoffen en aan het eind voedsel. En dan is de bok vet. Deze situatie is niet houdbaar.

1 Reactie
The Apple
The Apple17 jan. 2022 - 10:19

Juist, er is een verschuiving naar kleinschalige locale productie nodig. Small is beautiful.

JaapBo
JaapBo16 jan. 2022 - 13:03

Meer solidariteit is idd nodig, maar zonder meer solidariteit zijn niet alle maatregelen gedoemd ... De issue is: hoe bereik je meer solidariteit, en vooral, hoe krijg je er een politieke meerderheid voor?

lmgikke
lmgikke16 jan. 2022 - 12:47

"De vraag rijst of Rutte IV of welke andere regering dan ook niet begint aan een bijna onmogelijke opgave. Zolang het individuele belang belangrijker wordt geacht dan het solidair zijn met elkaar in een sterk verdeelde samenleving zal elke ingrijpende verandering gedoemd zijn te mislukken." En dat is een kwestie van perspectief. Voor Rutte is zo'n samenleving ideaal. Eigenbelang voor samenlevingsbelang. DAT is de klus die hij af moet maken. De veranderingen mislukken helemaal niet, ze pakken precies uit zoals bedoeld. Veel geld naar consultancy en aandeelhouders. DAT was het doel, er is geen doel om een probleem op te lossen.... Word wakker.

Gerygrr
Gerygrr16 jan. 2022 - 12:19

Zolang het individuele belang belangrijker wordt geacht dan het solidair zijn met elkaar in een sterk verdeelde samenleving zal elke ingrijpende verandering gedoemd zijn te mislukken. Mooie slotzin van dit betoog. Echter, sinds de bezuinigingen op de ambtenarensalarissen is de vanouds grote groep die in ruil voor een laag salaris de gemeenschap wil dienen in onze tijd structureel de klos. Het vertrouwen in de liberale overheid is weg. Netto houdt men jaar in jaar uit minder over, terwijl de prijzen stijgen. Het vet van de ambtenarenbotten is al 40 jaar afgeschraapt. De protesten in de maatschappij gaan zich richten tegen de arme ambtenaren, die efficiënt hun werk moeten doen uitgedaagd door ieder, die tegen de regering, de elite, of erger het regime wil protesteren. De individuele in slaap gesuste of in de ontwikkeling benadeelde mensen, die beseffen, dat er in liberale sprookjes geen gouden bergen meer klaarliggen. Bas Heijne heeft het in Buitenhof vergeleken met de rancunepolitiek. Jaren 30 vorige eeuw. De opkomst van het nationaal socialisme nu van FvD.

2 Reacties
Middenman
Middenman16 jan. 2022 - 14:26

"die in ruil voor een laag salaris de gemeenschap wil dienen" - Meen je dat nu echt? Het is een fabel dat je in de publieke sector minder verdient dan in de private. En helemaal als je ook naar de secundaire arbeidsvoorwaarden kijkt, de kortere werkweek en het aantal vrije dagen. https://www.intermediair.nl/werk-en-carriere/loopbaanadvies/meer-verdienen-ga-in-de-publieke-sector-werken Het probleem is dat vooral de hoger opgeleide ambtenaren en ambtenaren in hoge functies wel goed willen verdienen, maar het dienen van de gemeenschap niet meer als hun taak zien. Kijk naar de toeslagenaffaire, Groningen, etc.

Gerygrr
Gerygrr16 jan. 2022 - 23:16

Publieke sector gemiddeld? Geen woord over vergelijkbare opleidingsniveaus. Hbo niveau vooropleiding per sector.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 jan. 2022 - 12:19

Maar het neoliberalisme is ook niet langer houdbaar dat zien we aan de milieucrisis en de coronacrisis Maar helaas kunnen we in dit land alleen op neoliberalen stemmen dus zijn we hoe dan ook de klos

3 Reacties
Ferdi Rombach
Ferdi Rombach16 jan. 2022 - 14:04

Je kunt de neoliberalen niet wegwerken met een functie elders, maar je kunt ze veranderen. De scherpe kantjes ervan af halen. Langzaam inderdaad. Maar het kan. De linkse boomers hoorden Rudi Dutschke over ''der lange Marsch durch die Institutionen'' en verdomd het werkte. Als je naar Duitsland kijkt (een land met minstens zoveel grote problemen) dan zie je daar ineens de minister van transport van de FDP (soort mix van VVD en D66) die het volgende zegt:* »Wir müssen die verschiedenen Energieträger dort einsetzen, wo sie am effizientesten sind. Das ist beim Pkw der E-Antrieb« Kijk dat is visie en moed. Vooral in een land dat groot is geworden door de fossiele auto industrie. *https://www.spiegel.de/auto/volker-wissing-verkehrsminister-warnt-vor-kauf-von-autos-mit-verbrennungsmotor-a-2eda9591-7832-44be-8609-375fb89b3c5c Dus Griezel, ik ben bang dat we het van de jeugd moeten hebben. Alles bevragen, stennis schoppen, dwarsliggen, subcultuur en dan hoppa. Een nieuwe lente.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 jan. 2022 - 15:24

We hebben geen tijd om op de jeugd te wachten vrees ik .Daarbij geven ze me niet de indruk dat ze daar mee bezig zijn. Ik zie ze alleen maar met hun telefoon friemelen .

Rechtvznraap
Rechtvznraap16 jan. 2022 - 15:31

Oeverdreven. De neoliberalen hadden nog geen 25% vd stemmen

Ook een mening
Ook een mening16 jan. 2022 - 12:14

Financieel is er meer aan de hand, Nederland krijgt nog een groter probleem. Een onderzoek van de cijfers wijst er sterk op dat zelfs banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen in de eurozone niet langer netto-kopers zijn van staatsschulden in de eurozone. Het kan zijn dat de voorwaarden onaantrekkelijk zijn. Maar als dat het geval is, is het een aanklacht tegen de ECB-programma's voor de aankoop van activa die de rentetarieven opzettelijk verlagen tot het punt waarop ze onaantrekkelijk zijn, zelfs voor beleggers die normaal gesproken compliant zijn. Bijgevolg is de ECB, zonder enige compensatie van spaargelden, volledig op Rudolf Havenstein gegaan en volgt ze een soortgelijk inflatiebeleid als het beleid dat de Duitse middenklasse verarmde en haar arbeiders en ouderen uithongerde in 1920-1923. Dat het Duitse volk voor de derde keer in honderd jaar zo'n duidelijke vernietiging van hun munteenheid tolereert, is gewoon verbazingwekkend. Dit geld ook voor Nederland. Wat de toekomst van de euro betreft, lijkt het onwaarschijnlijk dat de ECB in staat zal zijn de crisis die zich zal ontvouwen het hoofd te bieden. Het heeft de noordelijke staten, met name Duitsland, Nederland, Finland, Ierland, de Tsjechische Republiek en Luxemburg, bedrogen ten gunste van verkwisters, met name de politieke zwaargewichten van Frankrijk, Italië en Spanje. Het is een breuk die waarschijnlijk een einde zal maken aan het eurosysteem en de ECB zelf. De deconstructie van deze armoedige regeling zou het einde moeten betekenen van de euro en mogelijk van de Europese Unie zelf.