Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

PvdA-Kamerlid Arib stapt op

Voelt zich niet meer veilig na 'dolkstoot' Vera Bergkamp
Joop

Moslimleerlingen voor 'terrorist' uitgescholden door docenten

  •  
03-04-2016
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
59 keer bekeken
  •  
mt
Het politiseren en normaliseren van moslimhaat door politici als Geert Wilders en Donald Trump werkt door in de samenleving. Het aantal gewelddadige incidenten tegen islamitische personen en instellingen neemt toe, zowel hier als in Duitsland en Frankrijk. Ook scholen blijven niet verschoond van anti-islamitische sentimenten. Zo bleek vorig jaar uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting dat 61 procent van docenten  recentelijk getuige was geweest van moslimdiscriminatie in de klas. Maar niet alleen de leerlingen laten hun onderbuik spreken, ook docenten blijken zich racistisch uit te laten tegen moslimleerlingen.
Waleed Abushaaban (12), een uiterst goede leerling van First Colony Middle School in Sugar Land Texas, was met zijn klas Bend It Like Beckham  aan het kijken toen hij in lachen uitbarste. Zijn docent zei daarop:
"Ik zou maar niet lachen als ik jou was."
Toen Abushaaban daarop vroeg waarom niet, was het antwoord:
"Omdat we allemaal denken dat je een terrorist bent."
De docent is geschorst , maar de leerling wordt sinds het incident zwaar gepest door zijn medeleerlingen. Een Britse leraar verloor eerder dit jaar nog haar baan, nadat ze een protesterende leerling die net gestraft was voor praten in de de klas, toebeet:
"Ik onderhandel niet met terroristen."
De lerares weigerde vervolgens excuses aan te bieden aan de jongen van 12 met een moslimachtergrond. Maria Valdes, een lerares in de Amerikaanse staat Florida, kreeg slechts een tik op de vingers nadat ze een 14-jarige leerling uit een moslimgezin herhaaldelijk voor ‘terrorista’ uitmaakte in de klas. Toen de leerling de klas binnenkwam in een capuchontrui, zei Valdes:
"Daar heb je de kopvod-Taliban. "
En even later:
"Oké Taliban, wat is het antwoord?"
De leerling diende een klacht in, waarna de lerares vijf dagen werd geschorst en een diversiteitstraining moest volgen.
Dat deze docenten het kennelijk normaal vonden om dergelijke taal uit te slaan tegen leerlingen is niet eens zo heel vreemd, als je bedenkt dat de 14-jarige scholier Ahmed Mohamed vorig jaar nog geboeid werd afgevoerd, nadat hij voor een wetenschapstentoonstelling een zelfgemaakte klok mee naar school had genomen. De scholier werd ervan beschuldigd een bom te willen maken.
Afbeelding: screenshot Mathilda

Meer over:

wereld, nieuws, moslimhaat,

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (49)

Dunya2
Dunya24 apr. 2016 - 17:01

Ik dacht dat je een universitaire opleiding gevolgd moet hebben om jezelf historica te noemen. Blijkt iedereen die een LOI cursus geschiedenis te hebben gevolgd, zich zo te kunnen noemen. Ik kon al niet begrijpen dat iemand die zegt een universitaire studie te hebben gevolgd, zo de geschiedenis denkt te kunnen verdraaien. Nu snap ik het beter.

Bagus
Bagus4 apr. 2016 - 13:10

@ Molly Sweet. Ik schreef eerder o.a. (citaat): "En nu 70-plusser, wordt ik -zelf van gemengd bloed en in 1958 met famlie gedeporteerd uit het vrije Indonesie- plotseling met deze -ik blijf het hardnekkig islamofobie noemen- angst, haat en afgunst-golf die ons qua beschaving opnieuw terug lijkt te werpen op onze evolutionaire overlevingsinstincten" Er had moeten staan: "En nu 70-plusser, word ik -zelf van gemengd bloed en in 1958 met famlie gedeporteerd uit het vrije Indonesie- plotseling met deze -ik blijf het hardnekkig islamofobie noemen- angst-, haat- en afgunst-golf GECONFRONTEERD die ons qua beschaving opnieuw terug lijkt te werpen op DE evolutionaire overlevingsinstincten VAN DE STAM".

Bagus
Bagus4 apr. 2016 - 11:51

@ Molly Sweet. Inderdaad een heel doorwrocht verhaal, waar ik 2 punten voor mijzelf uit wil lichten, die ik als mens zelf beleefd heb en die meer zijn dan blote feiten in mijn leven. We hebben in de jaren zestig van de vorige eeuw in een euforie geleefd met de verwachting dat het nu met de mens en zijn wereld beter zou gaan dan in tijden daarvoor, m.n. in het door bloedige oorlogen getekende Europa van de naties. Daar vloeiden inderdaad ook onverdraagzame -fascistoide- reacties van extreem links uit voort: de Rote Armee en de Brigade Rosso. Dat valt niet te ontkennen. Zij zijn nu geschiedenis geworden. Ook de vlucht in drugs in die tijd toonde -met de wetenschap van nu- de onhaalbaarheid van dergelijke gewelddadige pogingen om de 'ander mens te remmen en te temmen'. De jonge(re) mens leefde destijds ook in een te hoog toerental omdat hij/zij per se 'het paradijs op aarde' wilde realiseren. Dat moest -en is ook- op een fiasco uitgelopen. Toch heeft dit tijdperk ook positieve ontwikkelingen in gang gezet, als daar zijn de vrouwenemancipatie en die van de HLBT-ers en het gelijkwaardigheidsideaal iha!. Toen ik nog studeerde in diezelfde jaren zestig en vanuit links het uiteindelik onmogelijk gebleken verbond tussen arbeiders en studenten in Frankrijk werd getoest aan de praktijk en in afgezwakte vorm overwoei naar de Nederlandse universiteiten, heb ik veel levenservaring opgedaan. Wat ik daar persoonlijk van geleerd heb -en nu spring ik enige decennia in de tijd met grotendeels economische hoogconjunctuur- is dat (links) idealisme uiteindelijk moest leiden tot het concept van de 'maakbare samenleving' terwijl gelijktijdig het individualisme sky high steeg Het uiteindelijk doorgeschoten individualisme maakte de 'maakbare samenleving' langs lijnen van mensvriendelijkheid (de menselijke maat) onhaalbaar. Weer spring ik in de tijd. Inmiddels was ik zestiger plusser geworden, had geleerd van eigen fouten en van die van anderen en daar was ineens het superindividualistische concept van het 'maakbare bestaan'. De Vaamse psychiater Dirk de Wachter heeft over de te voorziene mislukking van dit concept en de vlucht in de psychiatrie en in tranquilizers behartenswaardige woorden gezegd. De moderne mens kon niet meer tegen het onoverkomelijk lijden aan/tekorten van het eigen bestaan. En nu 70-plusser, wordt ik -zelf van gemengd bloed en in 1958 met famlie gedeporteerd uit het vrije Indonesie- plotseling met deze -ik blijf het hardnekkig islamofobie noemen- angst, haat en afgunst-golf die ons qua beschaving opnieuw terug lijkt te werpen op onze evolutionaire overlevingsinstincten. Zoals je eea beschrijft zou het vooral gaan om 'overleven' uit angst voor het vreemde. Toen ik in Nederland aankwam als kind werden -weliswaar in zwakkere vorm dan nu- al dezelfde argumenten gehoord: ze pikken onze huizen in, ze horen hier niet thuis. Ik ben uiterst gevoelig gebleken/gebleven -ook nu nog- voor dit soort emoties. Emoties zijn voor mij anders dan diepere gevoelens; zij worden m.i. te gemakkelijk ingezet als mentale chantage, waarvan "broodnijd" de drijvende factor is. De NRC-commentator Bas Heijne (schrijf ik zijn naam zo goed?) heeft daarover recentelijk eea in een column in de NRC uit de doeken gedaan. En ineens -persoonlijk hopelijk gerijpt na vele 'missers' in het eigen leven- blijk ik juist dat regressieve 'overlevingsinstinct' niet te kunnen accepteren en strijd ik tegen de chanterende inzet daarvan in het maatschappelijk debat en gebruik ik dat instinct-begrip ("de mens is een kuddedier" en zelfs een "gewelddadig kuddedier"), louter als 'denkkader' in mijn leven en hier op Joop. Alfamannetjes als Trump en Wilders zijn -eufemistisch gezegd- niet mijn favoriete 'leiders' op weg naar meer beschaving! Misschien is dat mijn laatste ideaal.Daarom blijf ik het zich in de geschiedenis herhalende patroon van gewelddadig gedrag tegen een zondebok categorisch afwijzen. Daarvoor heb ik slechts 2 'tools', mijn eigen levenservaring en de wet. Daar lijken jouw en mijn benadering van de positiviteit van 'homo sapiens' ook te verschillen, als ik je tenminste goed begrepen heb. En al zijn de omstandigheden steeds weer anders (WO II, Balkanoorlogen, Ruanda-genocide en ver weg in het begin van de vorige eeuw de genocide door de Ottomanen op etnische Armeniers) het gaat om dezelfde 'basic instincts'. Steeds duikt daarbij m.i. niet zozeer de angstige mens op, maar de gewelddadige die bloed ruikt (overdrachtelijk en in het echt). Ik hou mij persoonlijk nog steeds vast aan de mooie gedachte van de priester-paleontoloog Teilhard de Chardin dat de mens evolutionair gezien tot een grote mate van saamhorigheid zal uitgroeien en aldus "God" op de wereld zal doen verschijnen. Nu ik heb mijn zegje gezegd en ik hoop dat jij daar kop en staart aan kan herkennen. Ik blijf alert op wat zich nu ook in Nederland aan het ontwikkelen is: eerst via zog. incidenten en vervolgens (waarom niet???) -nu vooral onder politieke regie van het rechtsextremistische populisme- kan uitgroeien tot een 'nieuw inhakken op een nieuwe zondebok' tot het verhitte bloed is afgekoeld. Het ga je goed!

Albert Einstein
Albert Einstein4 apr. 2016 - 6:49

"en een diversiteitstraining moest volgen" Ik denk niet dat iemand die stevig in zijn schoenen staat, zich zo eenvoudig laat omdoctrineren.

Nailles
Nailles3 apr. 2016 - 22:47

Na het meestvoorkomende pejoratief onder leerlingen "homo", en nog erger, het daadwerkelijk discrimineren, niet tolereren, agressief bejegenen van werkelijke homoseksuelen, behalve medeleerlingen beslist ook openlijk homoseksuele docenten, en het veelvuldig uitmaken van "hoer" e.d. van westerse meisjes, en dan in beide gevallen, ondanks dat ook te veel autochtone jongeren zich er schuldig asn maken, bewezen veel meer door leerlingen met een islamitische achtergrond, het tussen allochtone en autochtone leerlingen daarvoor elkaar veelvuldig en over en weer gelijkelijk discriminerend bejegenen, en de actuele zaken rondom islamistisch terrorisme is dit kwalijk uitmaken voor "terrorist" naar islamitische leerlingen natuurlijk òòk een kwalijke zaak.

4 Reacties
Zandb
Zandb4 apr. 2016 - 7:04

In de laatste zin krijgt vanuit uw tenen nog net de terloops lijkende opmerking de strot uit dat dit dan "ook" een kwalijke zaak is. Want waar u natuurlijk de aandacht op wilt vestigen is het "ook" kwalijke gedrag van allochtone jongeren: Het één kunnen we natuurlijk absoluut niet los van het ander beoordelen! Nou, meneer Nailles: U goochelt er weer lekker op los, met de feiten. Gechargeerd komt uw redenering er op neer, dat gezien het feit dat de jeugd zich schandalig gedraagt, het misbruik van kinderen "ook" een kwalijke zaak is.

Nailles
Nailles4 apr. 2016 - 8:13

Sorry Zandb dat je er moeite mee hebt dat kwalijk discriminerend pestgedrag geen enkele groep leerlingen onbekend is, leerlingen met een islamitisch allochtone achtergrond beslist niet minder dan andere groepen, en dat het als resultaat énoorzaak daarvan dus over en weer voorkomt.

Zandb
Zandb4 apr. 2016 - 11:28

Nailles: Lezen blijkt ook al zo moeilijk. Waar ik moeite mee heb, dat heb ik helder onder woorden gebracht. En daar wilde ik het maar bij laten.

Qizilbash2
Qizilbash25 apr. 2016 - 6:42

Wat bereik je met het willen aantonen dat “ondanks dat ook te veel autochtone jongeren zich er schuldig aan maken, bewezen veel meer leerlingen met een islamitische achtergrond” homo’s discrimineren of westerse meisjes voor hoer uitmaken? Het feit dat je zo krampachtig de aandacht wilt vestigen op wat allochtone leerlingen ‘ook’ doen, dat je ‘westerse’ zet voor meisjes en zelfs ‘de actuele zaken rondom islamitisch terrorisme’ erbij betrekt, geeft aan dat je met ‘ook’ eigenlijk ‘vooral’ bedoelt in het geval van allochtone leerlingen en goed wil praten wat in dit artikel bekritiseerd wordt (leerlingen voor terrorist uitmaken) door op de ‘de actuele zaken rondom islamitisch terrorisme’ te wijzen. Wijs je ook op ‘actuele zaken rondom Israëlische kolonisatie en terrorisme’ bij gevallen van antisemitisme in Nederlandse scholen? Als je dat doet rechtvaardig je dat antisemitisme namelijk. Het werkt dus ook de andere kant op. Waar is dat bewijs trouwens dat leerlingen met een islamitische achtergrond veel vaker homo’s of westerse meisjes discrimineren? Het kan best zo zijn hoor, maar aangezien je dit (bewezen) zo overtuigd zegt zou ik daar wel een bron (uitslag onderzoek) van willen zien? Verder stoort het mij dat het jou blijkbaar alleen stoort dat ‘westerse’ meisjes voor hoer uitgescholden worden. In mijn ervaring (zat op zwarte school) is het zo dat de idioten die dit doen, dit net zo goed doen bij niet-westerse meisjes. Vaker misschien zelfs. Dit uitschelden voor hoer is trouwens meestal niet religieus gemotiveerd. Surinaamse (christelijke) en Suryoye (Syrisch Orthodoxe) leerlingen in mijn klas deden dit net zo vaak. De motivatie was eerder dat ze geen aandacht kregen van sommige meisjes en vanuit hun machismo, hun ‘face’ moesten redden. Verklaart ook waarom andere ‘westerse meisjes’ (die wel aandacht gaven) niet uitgescholden werden voor hoer en zelfs de vriendinnetjes waren van dezelfde jongens. Als je ‘westerse meisjes’ zo afkeurt, waarom heb je dan een westerse vriendin? Alles wijst erop dat dit gewoon onzeker puberaal gedrag is. De reden dat dit vaker voorkomt bij allochtonen is de machocultuur die meer leeft bij allochtone jongeren. Niet de islam. Hoe kun je anders verklaren waarom ook Antillianen dit doen? Verder wil ik erop wijzen dat onder autochtone korpsstudenten (vooral in Leiden) meisjes neerbuigend matras (dus hoer) worden genoemd.

Haastig
Haastig3 apr. 2016 - 16:35

De macht van Geert Wilders, tot in Texas aan toe!

H.Witte
H.Witte3 apr. 2016 - 13:47

Vrijheid van meningsuiting dient in balans te zijn met andere waarden, zoals respect voor elkaar. Vrijheid van meningsuiting is niet absoluut en kent haar ethische grenzen. Leg dus naast vrijheid van meningsuiting ook respect en ethiek in de wet vast. Vrijheid van meningsuiting is bovendien selectief. Ik mag meer over mijn buurman zeggen dan over de Koning of over God en bovendien word ik bij Majesteitsschennis zwaarder (5 jaar) bestraft dan bij belediging van de buurman (drie maanden). Vrijheid van de een kan tot onvrijheid (sgevoel) van de ander leiden. Kortom; tijd om het hele aspect van vrijheid van meningsuiting nog eens goed tegen het licht te houden.

6 Reacties
Molly Sweet2
Molly Sweet23 apr. 2016 - 15:53

Hoe wil je zoiets als 'respect' in een wet vastleggen? Respect is een emotie: je voelt het wel of je voelt het niet. Vind jij dat een wet mensen moet verplichten bepaalde emoties te voelen? Lijkt je dat niet eng, en bovendien volkomen onhaalbaar?

RoBru
RoBru3 apr. 2016 - 15:53

Ik heb ook zo mijn ethische grenzen, en ik vind bovenstaande gevallen verwerpelijk. Maar ethische grenzen in de wet vast leggen gaat wel heel erg ver. Laten we daar alsjeblieft ver vandaan blijven! Dat majesteitsschennis en godslastering uit het wetboek mogen ben ik overigens volledig met je eens. Godslastering in strikte zin kan zelfs niet bestaan; bedoeld wordt waarschijnlijk belediging van gelovigen.

Flipje Tiel
Flipje Tiel3 apr. 2016 - 16:15

Deze zaak heeft niet met vrijheid van meningsuiting te maken, maar met ongeschikte docenten. Dat je je mening vrij mag uiten houdt niet in dat je daarna nog een baan hebt. Het lijkt me een zeer slecht idee om ethiek (en zeker dat belachelijke respect) nog verder in de wet vast te leggen. Daardoor zitten we nu met gedrochten als majesteitsschennis en heiligschennis in de wet. En zolang jouw buurman vrij is om jou te negeren (en je je lawaai niet aan hem opdringt) doet jouw vrijheid niet af aan die van hem. Inderdaad mag de vvm in Nederland wel eens tegen het licht gehouden worden. Er is jaren geleden in Nederland een cartoonist van zijn bed gelicht die nu zijn werk niet meer mag publiceren. Een jongen uit Maastricht heeft zestien jaar geleden een schikking gekregen voor majesteitsschennis. Daar is toch over gepubliceerd, hoewel toen alle moeite gedaan is om het verborgen te houden. Stel je eens voor dat het strafbaar wordt om de uitspraak van een rechter of openbaar aanklager ter discussie te stellen? Er zijn hier al zoveel mensen die om een sterker gezag vragen! Hopelijk zal jij, en andere lichtgevoelige burgers, gaan accepteren dat er ook mensen zijn die het niet altijd alleen maar aardige dingen zeggen. Leer die te negeren of probeer ze van hun dwaalwegen af te helpen.

adriek
adriek3 apr. 2016 - 20:20

Een moslim leerling 'terrorist' noemen (omdat hij moslim is) is geen uiting van een mening.

MarinusCalamari
MarinusCalamari4 apr. 2016 - 10:55

Ik denk dat we Vrijheid van Meningsuiting zoveel als mogelijk absoluut moeten maken. Gewoon om geen precedent meer te scheppen voor de vrijheidshatende professioneel gekwetsten. Verder is VvM inderdaad nogal selectief, en dan vooral ook in het voordeel van religieuzen. Die mogen namelijk onder het mom van Vrijheid van Godsdienst gewoon hun haat spuwen. En ook hun respect, verachting en al dan niet onethische ideeën ook trouwens. Moet gewoon kunnen, vindt ik dus, maar dan moet dat ook voor iedereen gaan gelden. Oh, en leraren die moslims voor terrorist uitmaken en zo, dienen gewoon de laan uit gestuurd te worden, daar gaat het me dus niet om.

karel6
karel64 apr. 2016 - 17:53

Wat een nonsens, de vrijheid van meningsuiting dient juist absoluut te zijn. Als je moet afgaan op de lengte van iemands tenen dan blijft er geen vrijheid meer over.

Meta Foor
Meta Foor3 apr. 2016 - 12:51

de signalen die je steeds meer verneemt uit de scholen (lagere-midden-hoger) geeft reden om toch te gaan denken over religie-gericht onderwijs; zoals je vroeger had openbaar christelijk, kan dat nu wel uitgebreid worden naar meerdere religies en sociale stromingen. Ik ben voorstander.

4 Reacties
Marc2406
Marc24063 apr. 2016 - 13:12

Ik weet het niet hoor. Maar dat bestaat toch al in Nederland???

Frank Lenssen2
Frank Lenssen23 apr. 2016 - 13:15

De bovenstaande scheldpartijen en pesterijen hebben toch niets met religie-gericht onderwijs te maken? Wat zou ik volgens jou moeten gaan denken over onderwijs en 'meerdere religies en sociale stromingen'? Ik ben heel benieuwd. Zeker die 'sociale stromingen', daar wil ik het mijne van weten. Bij mijn weten worden er in het westen geen kinderen onderwezen in de praktijk van het terrorisme naar IS-model. Kortom: zie je ze misschien een beetje vliegen?

Zandb
Zandb3 apr. 2016 - 14:18

Signalen geven altijd aanleiding te gaan denken. De eerste vraag is dan: Hoe serieus kan ik die signalen nemen. Een tweede verstandige vraag om te stellen zou zijn: Welk probleem duiden die signalen? Vervolgens zou je eens kunnen overwegen: Is het wenselijk * om dat probleem op te lossen en zo ja, kan dat dan binnen de bestaande structuur of zou er een nieuwe structuur voor ontworpen moeten worden. Je kunt ook gewoon uitgaan van je zelf het liefste wil en dan verklaren, dat je voor bent! * Door een probleem op te lossen kun je een veel groter veroorzaken!

karel6
karel64 apr. 2016 - 17:55

Ja, dat bestaat al, al blijken er wat problemen te zijn met islamitische scholen, er was wat met de kwaliteit en ook schort het een en ander aan de financiele verantwoording

Tom Meijer
Tom Meijer3 apr. 2016 - 10:38

Onderwijzers en leraren hebben een voorbeeldfunctie en als zij dergelijk gedrag vertonen zijn ze volkomen ongeschikt voor dit beroep en zouden ze op zijn minst langdurig geschorst moeten worden. Ontslag is beter.

Mostafa
Mostafa3 apr. 2016 - 10:18

De Nederlandse vrijheid van de meningsuiting is nu een mondeling-diarree gebleken. Hé hé...lang leve het Nederlandse verbaal diarree die door politici en journalisten met handen en tanden werd en wordt verdedigd .

3 Reacties
Het Vrije Woord
Het Vrije Woord3 apr. 2016 - 16:06

Wow, voorbeelden uit de USA en uit de UK, maar het ligt aan de Nederlandes mentaliteit?? Leg eens uit, de logica ontgaat mij eigenlijk.

Mostafa
Mostafa3 apr. 2016 - 20:32

Mevrouw, meneer X, Vraag het aan een gek uit een gesloten psychiatrie en zeg tegen hem dat bij ons hier sommige mensen uiten hun meningen door te hollen van de ene moskee naar de andere met afgehakt varkenskoppen bij de hand. Wedden dat die gek begint meteen te lachen ?!

Het Vrije Woord
Het Vrije Woord4 apr. 2016 - 5:52

Beste Mostafa, dat is in deze net zo irrelevant als dat bij ons de kerken met de grond gelijk werden gemaakt. Wederom ontgaat de logica mij.

Bagus
Bagus3 apr. 2016 - 9:49

Wie nog verbaasd zou zijn van dergelijke antimoslim'incidenten' is niet van deze wereld. Zodra het 'mag' blijken steeds meer mensen geneigd te zijn hun gif te spuien. Je hoeft nog niet eens terug te gaan tot WO II en de Joden, want nog recenter waren dergelijke animositeiten tussen buren o.a. in vml. Joegoslavie (Bosnie o.a.) schering en inslag. Wat er van gekomen is moet eenieder met gezond verstand toch hebben zien aankomen. Ook nu weer. M.i. is het woord incidenten dan ook erg verhullend. Ik ben so wie so zeer sceptisch over de mogelijkheid 'het kuddedier in homo sapiens' te remmen en te temmen, temeer wanneer politieke/publieke figuren (Trump o.a.) het voortouw nemen in publiekelijk 'shamen en blamen'!

13 Reacties
Molly Sweet2
Molly Sweet23 apr. 2016 - 11:40

Hoewel ik erg kwaad word als ik dit soort verhalen lees (en ook het verhaal van het knulletje met zijn zelfgebouwde klok doet me knarsentanden), slaat het vergelijk met de onderdrukking van Joden tijdens het nazi-tijdperk werkelijk nergens op. De wereld werd destijds niet bedreigd door groepen fundamentalistische Joden die niks liever wilden dan alles en iedereen die niet bij hun clubje hoorde opblazen. Er werden in synagogen geen haat-rabbi's uitgenodigd om daar hun gif te komen spuien en jongeren te helpen radicaliseren. Ze waren volledig geïntegreerd, vaak al generaties lang, er was geen sprake van sissen en fluiten naar meisjes op straat of verhoogde misdaadcijfers bij hun jonge mannen... Enfin, zoek zelf ook nog maar even. Dat vergelijk begint me de laatste tijd goed dwars te zitten. Het is niet eens appel en peren vergelijken, het is appels en koeien vergelijken. Het lijkt niet eens op elkaar, qua situatie.

kapitanlaipose
kapitanlaipose3 apr. 2016 - 13:28

@Molly Sweet Het is beiden onacceptabel. Dat er een stromingen binnen de islam zijn die terrorisme bevorderen staat los van of je als docent moslims zo zou mogen behandelen. Of mag een leraar dus ook zo doen tegen joodse leerling omdat Israel weer eens Palestijnen dood bombardeert of een stuk land toe eigent.

Bagus
Bagus3 apr. 2016 - 13:56

@ Molly Sweet. Mijn blik op 'homo sapiens' en zijn verleden (ik noem niet voor niets OOK de Balkanoorlogen eind vorige eeuw) is kennelijk een andere dan de uwe, net als mijn visie op de Kristalnacht en later de Holocaust. Dat was toch massaal georkestreerde Jodenhaat of niet dan? Het gaat bij dit item weliswaar alleen nog maar om zog. actuele 'incidenten' in de VSA. Mijn stelling is echter dat dergelijke 'incidenten' --gegeven de aard van 'homo sapiens'-- behoorlijk uit de hand kunnen lopen. Zou Nederland daarop een uitzondering zijn?? Eea stemt mij niet gerust. Vanuit die ongerustheid reageer ik zonder de geschiedenis geweld aan te doen!

Zandb
Zandb3 apr. 2016 - 14:36

Molly Sweet; Voor de mensen die meenden dat de Joden vervolgd moesten worden waren er zulke dwingende redenen, dàt ze de Joden konden vervolgen. En die redenen hadden een gemeenschappelijke noemer: Joden vormden een bedreiging. En om dat aan te tonen kwam alles in aanmerking wat de Joden ook maar enigszins in een kwaad daglicht kon stellen. Zoals de historische feiten ons laten zien. Zouden er "haatrabbi's" zijn geweest, ze zouden geen ander doel dienen dan te laten zien, dat de Joden niet deugden. Zouden er terroristisch aanslagen zijn geweest, ze zouden geen ander doel dien dan te laten zien dat Joden niet deugden. Daarnaast zouden verstandige mensen bestaan, die zouden inzien, dat wat Joden verkeerd zouden doen vanuit hun opvatting van het Jodendom, dat zoiets niet uitgesmeerd kan worden over alle Joden. Ik hoop van ganser harte dat er nu zo veel meer van die verstandige mensen, die inzien dat deze twee manieren van waarnemen maar niet door elkaar moeten lopen, zijn, dat de geschiedenis zich wat betreft een equivalent van de Jodenvervolging, zich niet meer voordoet.

Molly Sweet2
Molly Sweet23 apr. 2016 - 15:48

Bagus: 'Mijn blik op ‘homo sapiens’ en zijn verleden (ik noem niet voor niets OOK de Balkanoorlogen eind vorige eeuw) is kennelijk een andere dan de uwe' Graag uitleg over deze opmerking, want ik snap geen bal van deze beschuldiging. 'net als mijn visie op de Kristalnacht en later de Holocaust. Dat was toch massaal georkestreerde Jodenhaat of niet dan?' En beweer ik dan dat dat niet zo is? Als historica denk ik dat ik meer weet over WOII en meer begrijp over WOII dan jij. En nergens heb ik het over de Kristalnacht of dat soort incidenten. En als ik het daar over zou hebben, zou ik het uitschreeuwen over de gruwelijke onrechtvaardigheid ervan. Waar jij vandaan haalt dat ik niet zou begrijpen dat er in die dagen een geokestreerde Jodenhaat was, is mij een volslagen raadsel. Ondertussen ga je met een mooi rondje om datgene heen dat ik wel zeg: het is volkomen onredelijk om de Jodenhaat van de nazi's te vergelijken met de angst en het onbegrip dat mensen op dit moment voor en van de Islam hebben. Ik heb net al uitgelegd waarom, dus dat ga ik nu even laten. Ik hoop van je te horen, en ik hoop dat we dan zuiver kunnen discussieren.

Bagus
Bagus3 apr. 2016 - 17:46

Ja, uit je gepikeerde reactie merk ik natuurlijk overduidelijk dat we volkomen langs elkaar heen praatten. Hoewel Zandb hieronder beter dan ik heeft weergegeven wat ik eigenlijk had willen zeggen over de Joden en WO II, probeer ik hierna nogmaals mijn ongerustheid in mijn eigen woorden en naar mijn eigen beleving weer te geven. Ik denk uit de geschiedenis te weten dat wat in WO II met de Joden is gebeurd -hoe afschuwelijk ook- niet iets 'toevalligs' is geweest. Waarom denk ik dat? Omdat ik steeds weer -in stress-situaties- 'homo sapiens' in dezelfde fout zie vervallen: het zoeken van een minderheid als zondebok. Voor Duitsland was die stress-situatie bij mijn weten de oneervol ervaren vredesuitkomsten van Versailles na WO I. Zandb beschrijft dat proces van zondebokvorming in Nazi-Duitsland goed en ik ga daarin met hem mee. Ik weet dat we in de jaren zestig vaak tegen elkaar gezegd hebben: "Dat wat de Joden in WO II is overkomen nooit meer". En toen kwamen de oorlogen in vml. Joegoslavie waarin -in mijn beleving- dezelfde mechanismen optraden: goede buren trokken zich in de eigen etnische groep terug en stootten de anderen uit als vijanden van het eigen volk (het kuddedier-effect). Ik ben bang dat datzelfde nu weer tav de hele moslimgemeenschap (de 'zittende' en de moslimvluchtelingen uit Syrie) optreedt, agv 'economische schaarste" (in mijn metafoor "teveel varkens aan de trog"), een uitvloeisel van globalisering en het daaraan gepaarde neo-liberalisme en de kennelijk gevoelde noodzaak om de schuld daarvan op een minderheid af te schuiven. Ik ga daar verder niet over psychologiseren. Ik heb -dat geef ik grif toe- een zwart mensbeeld en dat is recentelijk alleen maar zwarter geworden. Wat jij schreef over de terroristen, de haatimams, de criminele overlast, het meer dan hinderlijk gesis enz.: ja dat zijn inderdaad feiten, waaraan echter ook een persoonlijke beleving kan worden toegevoegd. En om die toevoeging gaat m.i. de discussie.. Want ook die feiten (zelfs het terrorisme) mogen m.i. geen aanleiding zijn om de hele moslimgemeenschap (danwel de Islam als religie) daar de schuld van in de schoenen te schuiven. Ik geloof verder niet in 'incidenten". Ik zie daar een begin van een patroon in, dat zeker als het politiek wordt 'georkestreerd'- volkomen uit de hand kan lopen.. En die zorg is door jouw reactie niet weggenomen! 'Homo-sapiens' is -in stress-situaties- een 'gewelddadig kuddedier' dat is nu eenmaal mijn credo. Dat ik je in je eergevoel als historica heb aangetast is uiteraard nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben voor een eventueel antwoord desgewenst morgen weer van de partij!

Bagus
Bagus3 apr. 2016 - 17:48

Mijn vorige inzending was bedoeld als reactie op @ Molly Sweet

Dunya2
Dunya23 apr. 2016 - 18:48

@Molly Sweet Vanuit het heden is het makkelijk om te zeggen dat je geen begrip hebt voor de Jodenhaat, maar wel voor die van de moslims, gelet wat allemaal is voorgevallen. Je leeft immers in het heden en niet in het verleden/geschiedenis. Toen der tijd werden mensen opgestookt door extreem nationalisten met lasterpraatjes over de Joden en waarschijnlijk zijn er met Joden ook wel incidenten voorgevallen. Ze werden als een bedreiging gezien. De extreem nationalisten die nu weglopen met Joden, omdat dat ze nu zo beter uitkomt, het hebben van een gezamenlijke vijand (denken ze), hadden als ze toen hadden geleefd de Joden gehaat. Opportunisten als ze zijn, afhankelijk van de tijdsgeest waarin ze leven. En wat wil je nu zeggen, dat je begrip hebt voor leraren, die moslimkinderen voor terrorist uit te maken? Zo ja, dan zegt dat alles over jou.

Zandb
Zandb4 apr. 2016 - 6:48

Molly Sweet: Dit ben ik helemaal met u eens: "Het is volkomen onredelijk om de Jodenhaat van de nazi’s te vergelijken met de angst en het onbegrip dat mensen op dit moment voor en van de Islam hebben. Ik heb net al uitgelegd waarom, dus dat ga ik nu even laten." Maar zijn deze incidenten dan een teken van haat of van angst? Laten deze incidenten zich niet veel beter vergelijken met hoe de Nazi's zich opstelden, dan hoe mensen tonen dat ze zich zorgen maken?

Molly Sweet2
Molly Sweet24 apr. 2016 - 7:52

@Dunya: 'En wat wil je nu zeggen, dat je begrip hebt voor leraren, die moslimkinderen voor terrorist uit te maken? Zo ja, dan zegt dat alles over jou.' Ik vind jouw reactie vooral boekdelen spreken over hoe jij denkt. Je leest niet goed, trekt een aantal conclusies die dus niet kloppen, en komt dan met een pracht van een insinuatie. Als je dat graag wilt geloven over mij, dan moet je echt vooral je gang gaan.

Molly Sweet2
Molly Sweet24 apr. 2016 - 8:21

@Bagus: dank voor je reactie, en excuus voor mijn gepikeerdheid. Maar het gebeurt op deze site zo ontzettend vaak dat je, als je ook maar een beetje kritisch bent, je onmiddellijk allerlei zaken in de mond gelegd krijgt, en naar je hoofd geslingerd krijgt, zaken die nergens anders op gebaseerd zijn dan op de hersenkronkels van de reageerders zelf. Zie bijvoorbeeld de reactie van Dunya op mij hieronder. En daar kan ik soms behoorlijk kortaf op reageren. 'Tegen domheid zijn wij weerloos' - van wie was die uitspraak ook alweer? Bonhoeffer? Ben het even kwijt. Ik begrijp nu wat je probeerde te zeggen. En ik ben het met je eens. Als men iemand wil slaan, zal de stok gevonden worden. Zeker mee eens. En jouw zwartgallige kijk op de mensheid: ik wil je niet nog zwartgalliger maken, maar het is juist heel erg menselijk, dat samenscholen in groepen, stammen zo je wilt, om vervolgens andere groepen buiten te sluiten. Puur biologisch gezien is het iets verstandigs: als je, in onze vroege ontwikkelingsstadia toen de wereld nog niet zo dichtbevolkt was als nu en vreemdelingen een uitzondering waren, geconfronteerd werd met iemand die je niet kende, was het een logische, zelfs veilige ingeving om achterdochtig op die persoon te reageren. De stam moet beschermd worden, en wat komt die gek hier doen in ons gebied? Xenofobie heeft een nuttig ontstaansverhaal, als het gaat om onze psyche. We zijn, simpelweg, bang voor wat en wie we niet kennen. Is verstandig als je in een wereld leeft waar je nog redelijk vlot de prooi van een ander kunt zijn, of het nou een dier is of een mens. Het is een verschijnsel dat je door alle eeuwen terugziet, een verschijnsel waar iedereen mee te kampen heeft, jij en ik ook. Maar inmiddels is het een factor die, sinds we rationeler en cognitiever te werk gaan bij het inrichten van onze samenleving, ons behoorlijk in de weg kan staan. Wat je zegt over 'nooit meer een holocaust', dat is voor zover ik kan zien juist de oorzaak van de ellende waar me nu mee moeten dealen. Churchill zei ooit dat het nieuwe fascisme voort zou komen uit het fanatisme om fascisme nooit meer te laten gebeuren: de man krijgt, in dit tijdperk, volkomen gelijk. Anti-fascistische groeperingen zijn bezig anderen het zwijgen op te leggen, welhaast te dwingen hun standpunten aan te nemen. Dat is dus keihard fascisme. We zijn zo bang voor fascisme dat we met geweld proberen het uit te roeien. En dat is nu juist een fascistische manier van doen. Hierboven heeft ene Eranos het zelfs over het vast laten leggen van gevoelens als 'respect' in de wet. Hoe fascistisch is me dat, het willen afdwingen van gevoelens? Het is allemaal goed bedoeld, maar als een anti-fascismeclub een demonstratie van tegenstanders gaat 'opblazen' door de zaak zo gewelddadig te maken dat de politie besluit de hele demo dan maar af te blazen en iedereen naar huis te sturen, dan is zo'n club natuurlijk ontzettend fascistisch bezig. We hebben het al snel over denkbeeldige knokploegen die Wilders nog ooit de straat op gaat sturen, maar we zwijgen hier over de knokploegen van links, die inmiddels de straat daadwerkelijk bevolken. Dit nieuwe fascisme boezemt mij pas echt angst in: ook hier, op Joop, kom ik mensen tegen die, vanuit de beste bedoelingen, de griezeligste voorstellen doen. Of werkelijk menen dat elke mening, naast de hunne, verboden dient te worden. Deze mensen zijn overtuigd van hun gelijk en van hun goede insteek - maar dat waren de nazi's natuurlijk ook. Of iemand als Mussolini. Als men zich dat nu toch maar eens zou kunnen voorstellen: de nazi's dachten werkelijk dat ze goed bezig waren, dat Gods zegen op hun werk rustte, dat ze simpelweg gelijk hadden. Als mensen hier die gedachtesprong nou eens aan zouden durven, om nazi's en andere engbekken gewoon als mensen te zien die, net als de reageerders hier, werkten vanuit een goede bedoeling, werkten vanuit het idee dat hun kijk op zaken klopte en de juiste was... Maar voor velen is dat veel, veel te griezelig. En het is natuurlijk heel makkelijk om je tegenstander als 'de slechterik' te zien, dan hoef je ook niet na te denken over zijn mening en kun je je lekker ingraven met die van jezelf. Niks meer horen, niks meer zien, en jezelf gelijk geven. Mooi toch? 'Want ook die feiten (zelfs het terrorisme) mogen m.i. geen aanleiding zijn om de hele moslimgemeenschap (danwel de Islam als religie) daar de schuld van in de schoenen te schuiven.' Dat ben ik roerend met je eens. Maar dat is de theorie. Waar we mee moeten dealen is de praktijk. En in de praktijk reageren mensen heel anders. Angst is een enorme drijfveer voor ons handelen en mensen zijn, na al dat geweld en al die dreigementen, hartstikke bang geworden. En dat is een factor waar je niet aan voorbij mag gaan als je een situatie als deze in goede banen wilt leiden. Je kunt wel blijven hameren op het feit dat mensen dat niet zouden moeten voelen, maar dat is dus complete onzin: mensen voelen wat ze voelen en een gevoel is, voor degene die 'm voelt, keiharde realiteit. Die gevoelens ontkennen of bagatelliseren zal ze alleen maar erger maken. Wil je dingen oplossen, dan zul je je in ALLE factoren moeten verdiepen en ermee moeten dealen. Dan volstaat het niet om uit de losse pols twee situaties met elkaar te vergelijken, enkel om het emotionele effect ervan. Nou, een hele lap, maar ik ben blij dat ik je nu beter begrijp.

Molly Sweet2
Molly Sweet24 apr. 2016 - 8:28

@Zandb: 'Maar zijn deze incidenten dan een teken van haat of van angst? Laten deze incidenten zich niet veel beter vergelijken met hoe de Nazi’s zich opstelden, dan hoe mensen tonen dat ze zich zorgen maken?' Ik begrijp wat je bedoelt. En ergens heb je gelijk. Maar het is een veel te nauwe kijker om alleen maar naar de nazi's te kijken, voor ons de grootste slechteriken uit de geschiedenis (kom over twee eeuwen terug en dat zal heel anders liggen, door de zaken die in de tussentijd hebben plaatsgevonden) en dus het ultieme vergelijk als het gaat om 'slecht zijn'. Je doet er de mensheid in al haar slechtheid mee te kort: angst heeft ons, door onze hele ontwikkeling als mensheid heen, de meest wrede beslissingen doen nemen. Haat is slechts iets dat door angst wordt veroorzaakt - angst ligt aan de grondslag van vrijwel alles dat wij doen, denk er maar eens rustig over na. Deze incidenten laten zich eigenlijk met niets vergelijken, en ik denk dat het ook een verkeerde insteek is om er zo naar te kijken. ALLE mensen die ik ken beschikken over de capaciteiten om een sadistische onderdrukker te worden. Het zit simpelweg in ons. Wil je dat gaan vergelijken, dan zul je ontdekken dat je elk mens met elk mens kunt vergelijken. Vergelijken biedt geen oplossing: begrijpen waarom en hoe wij zijn wie we zijn lijkt me zinniger. Ophouden met oordelen, beginnen met inzcht verwerven. En met wij/zij-denken gaat dat niet lukken. En dat is precies wat je doet door te vergelijken: zijn wij net zo slecht als hunnie? Het antwoord moet natuurlijk het liefst 'nee' zijn, daarom maken we dat vergelijk, maar het antwoord is uiteraard 'ja'. Want wij zijn allemaal mensen, zij, wij, hunnie, hullie..

Zandb
Zandb4 apr. 2016 - 11:48

Het moet me van het hart, dat ik nu juist uw visie ervaar als vanuit een benauwde koker. Laat ik het zo formuleren: Ik vind in grote lijnen wat u vindt. Maar daarnaast vind ik ook, dat vergelijken wel degelijk zin kan hebben. Dus, heb ik het idee, dat ik breder kijk. U vat mijn vergelijken op als een waardeoordeel, alsof ik daarmee de slechtheid van sommige mensen wil aanduiden. Ik zie, met u, dat er in ieder mens een "Nazi" schuilt en daar is mijn vergelijken dan ook op gebaseerd; om te laten zien hoe makkelijk je tot ideeën komt die vergelijkbaar met Nazipraktijken kunnen uitwerken. Ik geloof dat ik me donders goed realiseer dat er tussen slecht en goed zijn een uitermate dunne scheidslijn loopt. (Zie daarvoor als illustratie: De Donkere Kamer van Damocles, van W.F. Hermans). Wat er met de Joden in WO II gebeurde, zal niet met de moslims gebeuren. Maar wat er met de moslims dreigt te gebeuren (en andersom, wat er met niet-moslims dreigt te gebeuren) is wel te vergelijken met de principes die de Nazi's hanteerden. Vind ik.

Amstelbier2
Amstelbier23 apr. 2016 - 9:37

Deze voorvallen vonden niet plaats in NL en zijn dus niet maatgevend voor onze toestand hier. Ik vind het protest tegen alles wat Moslim en vluchteling is, nog heel erg beheerst en gematigd, zeker gezien de zeer ernstige aanslagen in Parijs en Brussel. Bij mijn weten is er nog niet 1 Moslim uit wraak vermoord of zo, dus ik denk dat de meeste mensen wel snappen dat het protest gerechtvaardigd is, maar geweld tegen andere mensen is weer een stap verder die 99,99% van de mensen, net als ik, vierkant afwijst. Deze situatie moesten we ook zo blijven handhaven, want anders wordt het heir burgeroorlog en daar zit niemand op te wachten, maar je kan niet verwachten dat de aanslagen 0,0 invloed zou hebben op de omgang van moslims met niet moslims.

3 Reacties
kapitanlaipose
kapitanlaipose3 apr. 2016 - 11:36

Je vindt de protest tegen alles wat moslim en vluchteling is wel meevallen? De rellen in Geldermalsen en Heesch had je dan zeker ook niet meegenomen. En voor het gemak vergeet je de lange reeks aanslagen op moskeeën in Nederland bron: http://www.krapuul.nl/overig/classics/16247/lijst-islamkritische-incidenten-bij-moskeeen-vd-afgelopen-10-jaar/

Molly Sweet2
Molly Sweet23 apr. 2016 - 13:17

Laipose: Amstelbier heeft het over het vergelijk tussen het protest tegen vluchtelingen en de aanslagen in Parijs en Brussel. Zelfs jij moet kunnen inzien dat die aanslagen toch wel iets erger waren dan het protest in Geldermalsen?

Bert Vlierman
Bert Vlierman3 apr. 2016 - 14:51

Laat me dit voorbeeld geven (Je zegt: dit gebeurt niet in Nederland.): Limburg, drie jaar geleden: een Afghaans meisje, 17, komt na de zoveelste verhuizing van AOC naar AOC, op de zoveelste school voor VO. Na verloop van tijd vraagt ze voor een bepaald vak een boek, zoals alle leerlingen hebben, in plaats van steeds copietjes van delen van het boek. Reactie van de leerkracht: Nergens voor nodig. Je hoort hier niet en je gaat toch terug. Je zou kunnen zeggen: Nou ja dat is Limburg. CDA, VVD en PVV. Maar toch. Overigens,haar overkwam ook het tegendeel. Een chirurg daar voerde kosteloos een aantal ingrijpende cosmetische operaties aan haar gezicht uit.

Halve Zoolstra
Halve Zoolstra3 apr. 2016 - 9:36

Verbazend dat deze uitlatingen met een schorsing worden afgehandeld. Als ditzelfde gedaan werd tegen joden werd het gelijk een rechtszaak.

3 Reacties
Mostafa
Mostafa3 apr. 2016 - 10:25

Ik vraag me zich vaak af: Waarom in onze Westerse democratie' het antisemitisme ( anti joden) en homohaat een strafbaar is en ''moslimhaat'' een dood gewoon meningsuiting is ?? Als je hierover goed nadenkt beste mensen, zou je bijna gaan vloeken en zo hard mogelijk ook, natuurlijk!

OlavM
OlavM3 apr. 2016 - 15:52

@ Mostafa: Het verschil zit 'm niet in de regelgeving. Onder de bescherming van de verboden van belediging van, discriminatie van, en aanzetten tot haat of geweld tegen groepen mensen wegens hun ras, geloof, enz., vallen o.a. zowel joden, als moslims, homo's en vrouwen. Het verschil zit 'm in de toepassing van de regels. Die is ongelijk.

Flipje Tiel
Flipje Tiel3 apr. 2016 - 15:55

Interessant, ik neem aan dat je een paar recente voorbeelden voor handen hebt?