Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Bart van U. bekent: Moord op Els Borst was religieus gemotiveerd

  •  
04-02-2016
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
Schermafbeelding-2016-02-04-om-14.24.25
Bart van U. heeft donderdag gezegd de moord op Els Borst te hebben gepleegd vanwege haar euthanasiewet. Van U. zegt daarbij te hebben gehandeld vanuit ‘een Goddelijke opdracht’. Dat heeft NOS journalist Daan van de Staaij vanuit het gerechtsgebouw via Twitter laten weten.
Van U. legde de verklaring tijdens een gesloten zitting. Alleen zijn advocaat, de rechters en de rechter-commissaris waren daarbij aanwezig. Oud-minister Els Borst werd in februari 2014 in haar eigen garage door Van U. met een mes om het leven gebracht.
Beeld: Politie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (55)

Dagny.Taggart.10
Dagny.Taggart.105 feb. 2016 - 1:43

Domheid regeert hier ook. U. is schizofreen; GGZ instellingen worden overbevolkt door schizofrene patiënten die dagelijks beweren dat God, Allah, Gandalf, (vul in) ze instrueert om iets/iemand te vermoorden. Met uitholling GGZ waarbij "verwarde" mensen van zorg verstoken (Participatie!) op straat terecht komen bestaat risico op meer van dit soort incidenten. Door media geframed als "politieke moord", bij RTL Late Night d.d. 4/2 door uiterst naïef muurbloempje "DJ" Eva Koreman zelfs geduid als "terroristische aanslag"! Zo wordt wel heel erg doorzichtig dat onder toeziend oog van Paars 3 terrorisme (en daarmee samenhangende immigratie) als rookgordijn wordt aangereikt om effecten van kaalslag in GGZ en elders te verdoezelen.

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus5 feb. 2016 - 9:13

"Met uitholling GGZ waarbij “verwarde” mensen van zorg verstoken (Participatie!) op straat terecht komen bestaat risico op meer van dit soort incidenten." Wilde je nu echt alle religieuze opsluiten in een GGZ-instelling? Dan wordt het daar nog knap druk.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen7 feb. 2016 - 0:19

[GGZ instellingen worden overbevolkt door schizofrene patiënten die dagelijks beweren dat God, Allah, Gandalf, (vul in) ze instrueert om iets/iemand te vermoorden.] Klinkt aardig hoor, maar het is ondertussen al wel een jaar of 10 bekend dat geloven een aan schizofrenie verwante aandoening is. Je kunt echt niet alle 6 miljoen gelovigen de GGZ insturen.

JanB2
JanB25 feb. 2016 - 0:48

Een komplete non-discussie hier. Religie kan een uitlokkende factor zijn bij geestelijke stoornissen maar dat is hier totaal irrelevant. Deze man is waarschijnlijk zwaar schizofreen. Als hij niet had gemeend dat God tot hem sprak dan waren het wel aliens geweest (of iets of iemand anders van mythische properties). Zowel Bart van U. als Els Borst zijn het slachtoffer geworden van een falend beleid inzake geestelijke gezondheid en een falend justitieel apparaat. That's all. En wie zich ongemakkelijk voelt bij deze gegevenheden wordt maar beter pleitbezorger voor een betere geestelijke gezondheidszorg in plaats van zich hier druk te maken over de nadelige neveneffecten van religie. Voor dat laatste zijn er andere thema's genoeg.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus5 feb. 2016 - 8:26

"Als hij niet had gemeend dat God tot hem sprak dan waren het wel aliens geweest (of iets of iemand anders van mythische properties)." Marx? Lenin?

Ultrasnak
Ultrasnak5 feb. 2016 - 10:38

Okay, daar ken ik mijn linkse medemens weer. De moordenaar is net zo goed slachtoffer als het slachtoffer zelf. Nee,het gecultiveerde fanatisme binnen o.a. het christendom waarmee men van leer trekt tegen verworvenheden, eigenlijk basale mensenrechten, zoals euthanasie en abortus en dat retrospectief in hun "geopenbaarde waarheid" lezen is niet een "nadelig neveneffect" van religie, het is de essentie van het grote kwaad dat religie is. Dit is waar religie om draait. Dat het in eerste instantie die religieuzen zijn aan wie zowat alle steekjes loszitten die daad bij woord voegen is geen verzachtende omstandigheid voor de causaliteitsvraag. De christelijke partijen in de Tweede Kamer hebben het ook direct in die religieuze sfeer getrokken met hun gespeelde verontwaardiging over een frase die Jezus óók zou hebben gezegd volgens de meest fantasievolle evangelie in de Bijbel. Fucking nerds! Het is een religieus geïnspireerde moord en dat betekent dus dat religieuzen zich hiervan ook te dienen distantiëren. Het nutteloze, nee schadelijke leven van van U. zou in een beschaafd land netjes actief worden getermineerd, daar zou minimaal bij de SGP zich hard voor moeten inzetten.

JanB2
JanB26 feb. 2016 - 16:57

Ultrasnak heeft er kennelijk weer eens niets van begrepen. Beetje SGP-bashen (an sich niks mis mee) over de rug van een zwaar geestelijk gestoorde man (en daar is wél een hoop mis mee). Dan ben je óf niet al te best geinformeerd (een discussie over de geestelijke vermogens laten we maar achterwegen) óf even radicaal en dogmatisch als de SGP zelf.

JanB2
JanB26 feb. 2016 - 16:57

@ Piet Wat dacht je van Hans van Mierlo?

Ulltrafox
Ulltrafox4 feb. 2016 - 21:27

Gij zult niet doden....alleen als "God" het blijkbaar in uw oren fluistert

1 Reactie
Ultrasnak
Ultrasnak5 feb. 2016 - 11:15

"Gij zult niet doden" geldt niet niet-leden van de in-groep, dan heb je de Bijbel niet gelezen. Het is een en al moord en genocide, namens God maar ook door God zelf. Maar ook leden van de groep geldt dit exclusief gebod niet allemaal. Ook dat kun je uitgebreid lezen in het Oude Testament, op welke overtredingen als gelovige zoal de doodstraf staat. En dan heb je ook nog extra misogyne moordlust daarenboven voor de Bijbelse plicht (o.a. Exodus 22:18) om "heksen" te doden, onschuldige vrouwen dus. Ze mogen ook niet zomaar worden vermoord op eender welke wijze, maar moeten worden gestenigd (Leviticus 20:27). Maar ook in het zogenaamd (Matteüs 5:17-20, de bergrede) minder erge Nieuwe Testament geldt dat gebod niet iedereen van de in-groep. Zo kun je bijv. in Romeinen lezen welke van zijn eigen volgelingen Paulus allemaal de dood waardig acht.

Overdeweg
Overdeweg4 feb. 2016 - 21:01

Ik heb geen moeite met geloof (ik ben gelovig) zolang de duivel er maar niet mee aan de haal gaat, dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien.

Kees Apollo
Kees Apollo4 feb. 2016 - 20:47

Religie, een goddelijke opdracht o.i.d., kan natuurlijk nooit een excuus zijn voor het benadelen van die ander door een religieus geinspireerd persoon. Toch is dit fenomeen aan de orde van de dag. Niks bijzonders eigenlijk.

Van der Wal
Van der Wal4 feb. 2016 - 19:14

nou ja, heb je als Gristen meer dan een jaar moeten wachten om eindelijk afstand te kunnen nemen van deze wandaad.

Lo de wijk
Lo de wijk4 feb. 2016 - 18:19

De Gulden Regel. Die zit onderbewust al in onze cultuur. "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet" zijn woorden van Jezus Christus.

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 20:33

De vermeende jezus christus sprak naar verluidt meer woorden, bijvoorbeeld; Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier, en slaat ze hier voor mij dood.

José
José5 feb. 2016 - 12:25

@Gerbie Dat je niets met religie hebt, is geen probleem. Maar waarom die intellectuele oneerlijkheid? Waarom één zin citeren uit een gelijkenis? Gelijkenis van de tien ponden [11] Aan de mensen die dit hoorden vertelde Hij ook nog een gelijkenis, omdat Hij dichtbij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu dadelijk zou verschijnen. [12] Hij zei: ‘Iemand* van adel vertrok naar een ver land om het koningschap te ontvangen, en dan terug te keren. [13] Hij riep tien* van zijn dienaren en gaf hun tien pond. “Doe daar zaken mee, totdat ik terugkom”, zei hij. [14] Zijn landgenoten haatten hem en stuurden hem een gezantschap achterna met de boodschap: “Wij willen deze man niet als koning.” [15] Toen hij terugkwam na de aanvaarding van het koningschap, liet hij die knechten roepen aan wie hij het geld gegeven had; hij wilde weten wat zij voor zaken gedaan hadden. [16] De eerste verscheen en zei: “Uw pond, heer, heeft tien pond opgeleverd.” [17] Hij zei tegen hem: “Uitstekend, goede dienaar. Omdat je in het klein betrouwbaar bent geweest, krijg je het gezag over tien steden!” [18] De tweede kwam en zei: “Uw pond, heer, heeft vijf pond opgebracht.” [19] Tegen hem zei hij: “En jij wordt de baas over vijf steden.” [20] De volgende kwam en zei: “Hier is uw pond, heer. Ik heb het bewaard in een doek, [21] want ik was bang voor u. U bent hard, u eist terug wat u niet hebt uitgezet en u oogst wat u niet hebt gezaaid.” [22] Tegen hem zei hij: “Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je bent een slechte dienaar. Je wist dat ik hard ben, dat ik terugeis wat ik niet heb uitgezet en oogst wat ik niet heb gezaaid. [23] Waarom heb je mijn geld niet naar een bank gebracht? Dan had ik het bij mijn terugkomst met rente kunnen opvragen.” [24] En tegen zijn helpers zei hij: “Neem hem het pond af en geef het aan hem die de tien ponden heeft.” [25] “Maar heer, hij heeft al tien ponden”, zeiden zij. [26] “Ik zeg jullie, aan ieder die heeft, zal gegeven worden; maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. [27] En breng me nu die vijanden hier die mij niet als koning wilden, en steek hen voor mijn ogen neer!” ’ Verder naar Jeruzalem [28] Nadat* Hij dit gezegd had, zette Jezus zijn reis naar Jeruzalem voort.

jellevwal
jellevwal4 feb. 2016 - 17:50

41 messteken. Toch werd ons voorgehouden dat het ongeluk zou kunnen zijn. Waarom ?

2 Reacties
Davey Graus
Davey Graus4 feb. 2016 - 18:50

als je een keer valt kun je vaker vallen. Omdat mensen het geloven, wanneer er maar genoeg informatie ontbreekt. Misschien heb je het 'ongeluk' verkeerd geïnterpreteerd en moest het betekenen dat het een gewelddadige overval was

Albert Einstein
Albert Einstein5 feb. 2016 - 13:36

Jelle, Ze waren er op dat moment nog niet helemaal uit hoe de moord moest worden "verklaard".

hugo bergveen
hugo bergveen4 feb. 2016 - 17:50

Zojuist gehoord hoe Thijs van den Brink zich in allerlei bochten wrong om duidelijk te maken dat christenen zich niet van deze moord hoeven te distantiëren, maar moslims uiteraard wel. Gàtver! Dat jullie het maar weten: deze man was geschift en zijn daad had niets te maken met zijn religieuze achtergrond; bij moslims is dat héél anders! Gelukkig waren zijn gasten een heel stuk reëler.

5 Reacties
Events, dear boy, events
Events, dear boy, events4 feb. 2016 - 20:01

''deze man was geschift en zijn daad had niets te maken met zijn religieuze achtergrond'' Nou ja, dat is natuurlijk nog maar net de vraag. Zelf claimt de man dat hij een ''goddelijke opdracht'' heeft doorgekregen en wie gaat bewijzen dat dat niet zo was, en hij ''geschift'' is? Kijk, volgens de Nederlandse wet is de man uiteraard strafbaar, want je mag niet zomaar iemand vermoorden, maar misschien krijgt god wel een keiharde plasser van Bart van U, die wraak neemt voor het feit dat Borst ooit de euthanasiewet heeft ingevoerd. Want die wet is zeer tegen Zijn wens, zo zal ook Thijs van den Brink beamen. Maar Vd Brink en zijn medegelovigen doen helemaal niets tegen die euthanasiewet (god hates a coward). Kijk, en dat is dus de pest met al die ''geloven'' en ''heilige boeken'' die op een of andere manier ''geopenbaard'' zijn (maar waarvan nooit een snippertje bewezen is). Iedereen kan maar claimen de ''bedoeling'' van god te kunnen doorgronden, maar iets ''bewijzen'', ho maar. Ach, misschien zegt Van U het allemaal maar om strafvermindering te krijgen (dat denk ik), want ik vind het een beetje vreemd verhaal dat god Van U als een soort rare ''afterthought'' opdraagt om Borst te vermoorden, terwijl die al vele jaren uit de actieve politiek verdwenen was. Maar ja, met god weet je het maar nooit; ''god straft onmiddellijk'' is een mooie uitdrukking, maar misschien straft god ook wel eens met ''vertraging''. Overigens, ik zou wel verlangen dat christenen afstand van deze moord namen, bv door te zeggen dat die ''opdracht'' niet van god afkomstig was, maar de duivel (maar was dat wel zo? en hoe kunnen ze dat dan weer weten?) Overigens, in mijn geloof - het ''pastafarianism'' - heeft mijn opperwezen zich nooit uitgelaten over euthanasie, abortus, sex voor het huwelijk, etc. Het is in feite een heel tolerant geloof. Ik kan het iedereen van harte aanbevelen. Och jee, nu ben ik warempel zieltjes aan het winnen.

Frans Akkermans
Frans Akkermans4 feb. 2016 - 20:50

In welke uitzending zei hij dit?

Harry Nak
Harry Nak4 feb. 2016 - 20:53

Eens. Ik zie het problerm ook niet van het distantiëren. Sterker nog: aangenomen dat de dader zichzelf beriep op het christelijke geloof, en ikzelf christelijk zou zijn: ik zou me er onmiddellijk van distantiëren. Spontaan.

hugo bergveen
hugo bergveen5 feb. 2016 - 6:19

@frans donderdagavond: Dit is de dag; 18.30 - 19.00 Voor de goede orde: ik vatte Thijs' boodschap samen. Hij vond dat moslims zich van de daden van hun geloofsgenoten moesten distantiëren, uiteraard niet van deze moord.

hugo bergveen
hugo bergveen5 feb. 2016 - 16:55

@events Hopelijk maken jullie pasta's net zulke goede muziek als jullie bijna-naamgenoten. We kunnen ons nu druk gaan maken over de religieuze drijfveren van Van U, maar dat mag niet de aandacht afleiden van het feit dat deze man al lang als zeer gevaarlijk was gesignaleerd, maar dat daar niets mee is gedaan.

kapitanlaipose
kapitanlaipose4 feb. 2016 - 17:44

Even afwachten vanuit welke religie de man tot zijn gruweldaad kwam. Handelde hij vanuit de islam dan moeten we per direct aan alle moslims vragen of ze openlijk en structureel afstand nemen van deze misdaad. En dan nog rekenen we ergens alle moslims deze gruweldaad aan. "zie je wel... ze zullen nooit integreren." Handelde hij vanuit het christendom dan kunnen we de conclusie trekken dat die als autonoom handelend individu tot zijn daad kwam. Een lone wolf, een slechte jeugd had, traumatische ervaring, ergens in zijn leven van het pad geraakt. Het kan het christendom in ieder geval niet aangerekend worden. Ook zijn Nederlandse achtergrond zal er niets mee te maken hebben en we kunnen dit gedrag niet naar alle autochtonen trekken. Het ligt niet aan de Nederlandse cultuur want het handelen van een autochtone individu wordt nooit doorgetrokken naar de gehele autochtone bevolkingsgroep. Immers kennen autochtonen een individuele identiteit.

2 Reacties
Frans Akkermans
Frans Akkermans4 feb. 2016 - 20:52

Er is geen religie dit dit bepleit of goedkeurt. Dan is het ook geen religieuze daad.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 22:15

[Er is geen religie dit dit bepleit of goedkeurt.] Ha ha, er zijn vele religieuze die dat over hun eigen religie toch echt anders zien. [Dan is het ook geen religieuze daad.] En die zijn het dan hier dus ook mee oneens. Er bestaat geen enkel objectieve maatstaf die jou wel en die anderen geen gelijk geeft, dat is nu net het probleem van religie, het houdt in dat je gelooft dat het inhoudt.

Patrick Faas
Patrick Faas4 feb. 2016 - 16:09

Er gaan, zo te lezen in discussies, steeds meer stemmen op voor beperkingen op de vrijheid van godsdienstig onderwijs. Begrijpelijk, doordat te veel gelovigen tegenwoordig extreem immoreel gedrag vertonen en zich dan beroepen op godsdienstwaan of andere superstitie. Maar aangezien daarvoor de grondwet veranderd moet worden, is het op de korte termijn misschien eenvoudiger een vak Seculiere Ethiek verplicht te stellen op alle scholen, opdat ieder kind zelf een geweten leert ontwikkelen op basis van wederkerigheid en op grond van de gulden regel. Leer ieder kind begrijpen dat gehoorzaamheid aan een god geen moreel kompas biedt, maar getuigt van onderontwikkelde ethiek.

6 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen24 feb. 2016 - 18:37

Ongelovigen vertonen ook immoreel gedrag. Gaan die stemmen steeds meer op? Ik zie dat nergens. Te veel gelovigen vertonen extreem immoreel gedrag, volgens U. Wat is 'te veel', wie telt dat, wat is 'extreem immoreel'? Ik denk dat een vak seculiere ethiek niets veranderen zal. Kan een kind 'zelf een geweten ontwikkelen'? Dat betwijfel ik. Een geloof in God (gehoorzaamheid aan), biedt dat geen moreel kompas? Is dat een bewijs van een onderontwikkelde ethiek? ----- U legt er nogal wat in. En ik geloof niet dat je met de gulden regel en het wederkerigheidsbeginsel niet ver komt. Begrippen als vergeving, schuld, geweten, verdriet, levensgeluk, vergankelijkheid en sterfelijkheid, opofferingsgezindheid, gemeenschapsgeviel, de huwelijksgelofte, altruïsme, die zijn niet rationeel te verpakken en aan de kinderen uit te leggen in een serie lessen. Anders gezegd: het is voor mij niet invoelbaar dat een atheïstische wereld ook maar een iota beter zou zijn dan die waarin we nu wonen. Je kunt de belangrijkste dingen in ons bestaan niet wetenschappelijk bewijzen, en je kunt ook niet alles verklaren, nooit. Dat zijn twee heel eenvoudige waarheden die desondanks door heel veel intelligente mensen weggelachen worden. Ze denken warempel dat de wetenschap terrein aan het winnen is op God (alsof die tegen elkaar aan het voetballen zijn, zulk een infantiele voorstelling van zaken vind ik dat). Tenslotte: als iemand beweert in naam van God of Allah te handelen bij het plegen van een misdrijf, dan betekent dat niet dat godsdienst een verdorven zaak is. Ik kan ook uit naam van een pak Omo een moord plegen, namelijk. In beide voorbeelden is de dader buiten zinnen, hoewel hij in het eerste geval misschien gewiekst op strafvermindering uit is, dat kan ook. God heeft met dit alles niks te maken. Ik vind dit een interessant onderwerp, want deze vergissingen worden vaak gemaakt. Elsevier heeft artikelen en columns geplaast waarin krampachtig getracht werd te bewijzen dat IS wel degelijk dicht gerelateerd is aan de islam. De auteurs waren niet snugger genoeg om in te zien dat zoiets helemaal niet het geval hoeft te zijn. Dat krijg je als je aan sensatie- en campagnejournalistiek doet.

Patrick Faas
Patrick Faas4 feb. 2016 - 18:50

"gehoorzaamheid aan een god biedt geen moreel kompas" niet alleen aan een god. Tot WOII was blinde gehoorzaamheid een deugd, maar sindsdien niet meer. Alle gehoorzaamheid zou je moeten toetsen aan je eigen geweten.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 20:41

[Ongelovigen vertonen ook immoreel gedrag.] Natuurlijk. Gelovigen en ongelovigen gelijk vertonen heel veel immoreel gedrag, denk aan lustmoorden, denk aan oorlogsmisdaden, denk aan gewelddadige berovingen. Dat doen beide groepen in gelijke mate. Wat de gelovigen er als gratis extraatje bijdoen vind je niet bij ongelovigen, moorden die gepleegd worden uit de overtuiging dat de letter van de wet van god meer gelding heeft dan de letter van de aardse wetten.

Patrick Faas
Patrick Faas4 feb. 2016 - 21:46

@ Frank Lenssen “Vergeving, schuld, geweten, verdriet, levensgeluk, vergankelijkheid en sterfelijkheid, opofferingsgezindheid, gemeenschapsgevoel, de huwelijksgelofte, altruïsme.” Dat zijn sociale zaken. Beter die met je omgeving te regelen, dan via een imaginaire autoriteit die geen verantwoording neemt. Overigens maak ik nogal onderscheid tussen religie (eerbiedwaardige traditie), superstitie (geloof) en godsdienst (combinatie van traditie en geloof). . “Ik kan ook uit naam van een pak Omo een moord plegen, namelijk.” Misschien kunt u dat, maar dan zou er iets goed mis zijn met uw ethiek en uw ratio. . “dat IS wel degelijk dicht gerelateerd is aan de islam.” We hebben het hier over D’66 versus christelijke waan, toch? Voorbeelden van misdaden in naam van Christus genoeg. Natuurlijk doen ook seculieren immorele dingen, maar daarover kun je in discussie. Met waan valt niet te redeneren. . En zeker, de meeste van die waan is helemaal niet negatief. Collectieve godsdienst wordt nauw verbonden aan een veelheid sociale gedragsregels, maar als je denkt dat die regels van een god komen en daarom niet verbeterd mogen worden, komt de waan toch weer in de weg. Bovendien zijn veel van brave gedragsregels enorm misbruikt door machthebbers. Socialisten noemen het “opium.” Hoog tijd dat mensen zelf leren denken.

omaoeverloos
omaoeverloos5 feb. 2016 - 8:16

"Begrippen als vergeving, schuld, geweten, verdriet, levensgeluk, vergankelijkheid en sterfelijkheid, opofferingsgezindheid, gemeenschapsgeviel, de huwelijksgelofte, altruïsme, die zijn niet rationeel te verpakken en aan de kinderen uit te leggen in een serie lessen." Dat ben ik met U eens. Sterker nog, dat hoeft ook niet. Vreemd is het wel dat U het aangeboren gemeenschapsgevoel en de door de religie verzonnen huwelijksgelofte in adem noemt. Wanneer we naar onze niet religieuze medeprimaten, de chimpansees, kijkt zult U zien dat zich daat ook zaken als vergeving, schuld, geweten, verdriet, levensgeluk, opofferingsgezindheid en gemeenschapsgevoel voorkomen. Daar heeft de mens dus absoluut geen religie voor nodig. Vergankelijkheid en sterfelijkheid, de huwelijksgelofte en altruïsme zijn dan weer verzinsels van de religie, daar doet een chimpansee dan ook niet aan.

Albert Einstein
Albert Einstein5 feb. 2016 - 13:51

Men hoeft niet de hele religie overboord te gooien, maar wel zou verboden moeten worden dat religie een moreel kader biedt. Want dat zou kunnen conflicteren met de seculiere wet. De beste religie is een verzameling verhalen over helden, intriges en overspel. Die houden de samenleving een spiegel voor waaruit conclusies kunnen worden getrokken over hoe men zich zou kunnen gedragen. Maar nooit dwingend.

Mark Gh
Mark Gh4 feb. 2016 - 16:00

Hmm. Welke religie? Volgens mij zijn ze allemaal tegen euthenasie. Christelijk waarschijnlijk, complete waanzin waar sommigen zich toe aanzetten...

Albert Einstein
Albert Einstein4 feb. 2016 - 15:43

Waarom zou een reli-freak 20 jaar wachten met een wraakactie op het beleid van minister Borst? Eerlijk gezegd geloof ik niets van het hele verhaal. De moord op Els borst was niet toevallig op de avond na het D66-congres.

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 18:25

Cognitieve dissonantie.

jomaas
jomaas4 feb. 2016 - 15:14

Ben benieuwd of er nu iemand iets wilders roept over de Bijbel?

1 Reactie
Frank Lenssen2
Frank Lenssen24 feb. 2016 - 18:38

De Bijbel is een gedegen boek, van onschatbare waarde, dat men niet letterlijk, maar wel serieus moet nemen.

Mr. Know It All
Mr. Know It All4 feb. 2016 - 15:01

Denken te handelen vanuit ‘een Goddelijke opdracht’ is kenmerkend voor een psychose, dat maakt een moord nog niet religieus gemotiveerd.

2 Reacties
hugo bergveen
hugo bergveen4 feb. 2016 - 16:12

Nee, maar deze bekentenis effent wel de weg naar een ontoerekenbaarverklaring.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 20:46

Nee heel zuiver geredeneerd klopt dat. Maar het miskent dat we tegenwoordig uit hersenonderzoek weten de godsdienstwaanzin een hersenaandoening is in de familie van psychoses en schizofrenie.

Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wat een slechte moderatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4 feb. 2016 - 14:43

"Van U. legde de verklaring tijdens een gesloten zitting. Alleen zijn advocaat, de rechters en de rechter-commissaris waren daarbij aanwezig. " Hoe kan dan een journalist weten wat hij heeft verklaard? Maar goed, als het waar is moet er nog een godsdienst "uitgeroeid/verboden" worden? Ik neem tenminste even voor het gemak aan dat hij geen moslim is, maar een idioot als dit verzint hoe dan ook wel rare dingen in welk sprookjes boek dan ook. Had die roodkapje gelezen had die de wolf van laatst wellicht te grazen genomen. In de VS zijn er , zeer recent nog, ook aanslagen vanuit, een niet moslim, geloof aanslagen met doden gevallen op abortus klinieken. Niet specifiek 1 maar alle geloven hebben naast eventuele positieve kanten veel doden opgeleverd dus moesten we maar eens en voor altijd mee gaan stoppen lijkt me.

2 Reacties
Robles
Robles4 feb. 2016 - 16:03

[Hoe kan dan een journalist weten wat hij heeft verklaard?] Persvoorlichter?

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 20:50

[...alle geloven hebben naast eventuele positieve kanten...] Geloven kennen positieve kanten, maar let op geloven kennen beslist geen positieve kanten die ongelovigen niet op een andere manier ook weten te creeër zonder de bijbehorende religieuze motivatie. Geloven ken daarentegen wel negatieve kanten die ongelovigen zonder religieuze motivatie niet weten te creeëren. Het netto resultaat van geloof is daarmee negatief.

RoBru
RoBru4 feb. 2016 - 14:40

Wordt religie nu gezien als een verzachtende omstandigheid (verminderd toerekeningsvatbaar want religieus)? Is een beroep op 'het moest van god' hetzelfde als een beroep op overmacht?

1 Reactie
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 21:05

Het hangt ervan af in welk sprookjesboek die god beschreven is of dit wel of niet als verzachtende omstandigheid geldt. In Torah of Bijbel ja, in Koran of in een open brief van Bobby Henderson nee.

Ultrasnak
Ultrasnak4 feb. 2016 - 14:32

Oh, het was een opdracht van God. Nou dan. Die Goden hebben het maar druk met al die mensen die ze dood willen. De politie zal er nog een zware dobber aan hebben de hoofdschuldige in de bovennatuurlijke kraag te vatten.

[verwijderd]
[verwijderd]4 feb. 2016 - 13:42

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Ultrasnak
Ultrasnak4 feb. 2016 - 14:53

Ik geloof niet dat alle goden even moordlustig zijn. Zo vielen er de laatste tijd weinig slachtoffers door toedoen van de Zevenpapegaai, houdt Quetzlcoatl zich de laatste tijd aardig koest en is het misschien een beetje opvallend dat juist Satanisten op dit vlak ernstig verzaken.

Acid Prune
Acid Prune4 feb. 2016 - 15:51

onzin mensen die achter een een of ander hans worst aanhobbelen die maken alles kapot als jij op je zolderkamertje in de grote manitou zit te geloven ga je heus geen ellende veroorzaken pas als de een of ander flapdrol zegt dat ie de waarheid in pacht heeft en derhalve gevolgd dient te worden krijg je ellende . dat kan een religieuze idioot zijn maar hij kan ook voor vrijheid en democratie beweren te staan als mensen een zouden ophouden achter gekken aan te hobbelen dan kunnen we eens beginnen met in harmonie met elkaar en onze planeet te leven . en wat mij betreft mag je dan best geloven in een sexy godin

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen4 feb. 2016 - 18:30

[Ik las zojuist dat er 4985 goden bestaan,...] Ik weet niet waar je dat gelezen hebt, maar degene die dat opschreef is goed gek. Misschien heeft ie vastgesteld dat er 4985 goden zijn waarin één of meer mensen geloven. Er bestaan nul goden.

Acid Prune
Acid Prune4 feb. 2016 - 13:33

dus je wil mensen niet doodmaken daarom maak je mensen dood

1 Reactie
jahoor2
jahoor24 feb. 2016 - 17:18

@Acid Prune goeie