Joop

Monitor Brede Welvaart moet ons een spiegel blijven voorhouden

  •  
30-05-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
bosbrand

© cc-foto: skeeze

Nederland heeft een eerlijke spiegel nodig, hoe pijnlijk dat ook is.
Vorige week publiceerde het CBS voor de vierde keer de jaarlijkse Monitor Brede Welvaart. Ook de belangrijkste bedrijvenkoepel van Nederland, VNO-NCW, gaf zijn nieuwe visie de titel van ‘Brede Welvaart’. Zowel de overheid als bedrijven laten daarmee zien dat ze zich bewust zijn van de gevolgen van Nederlands beleid en handelen op welzijn en klimaat in de wereld. Immers, brede welvaart kijkt naar de effecten van onze handelseconomie ‘hier en nu’ en ‘daar en later’. Juist omdat deze brede blik heel goed laat zien dat de Nederlandse impact op de rest van de wereld groot is en overwegend negatief, moet dit instrument dicht bij de opdracht blijven. En zoals altijd als de analyses van planbureaus pijnlijke waarheden blootleggen, wordt de spiegel die de Monitor ons voorhoudt elk jaar troebeler. De conclusie uit 2018, “Nederland legt druk op de brede welvaart van mensen in andere landen”, is bijvoorbeeld verdwenen in de 2021-editie, terwijl er geen wezenlijke veranderingen in ons brede buitenlandbeleid hebben plaatsgevonden. Hoog tijd om aan de bel te trekken.
Vergeleken met andere EU-landen voert Nederland relatief veel grondstoffen in, en dan vooral vanuit ontwikkelingslanden, stond in de Monitor van 2018. Hierdoor legt Nederland een relatief groot beslag op het natuurlijk kapitaal van deze landen. Hier staat tegenover dat Nederland in vergelijking met andere EU-landen relatief veel uitgeeft aan ontwikkelingshulp. Het rapport uit 2018 stelde ook vast dat er een sterke link was tussen onze handel in soja, palmolie en andere bulkproducten en de grootschalige ontbossing in Brazilië, Indonesië en Maleisië. In de editie van 2021 is daar nauwelijks iets over te lezen. Er wordt gerept over ‘een stabiele tot positieve ontwikkeling’, maar eigenlijk is de ecologische voetafdruk van Nederland nog steeds groot en worden milieu-impacts nog steeds afgewenteld op andere landen. Zo bungelt Nederland bij de milieu-impact van invoer van fossiele grondstoffen en bulkproducten onderaan het lijstje vergeleken met andere Europese landen, maar de Monitor maakt dit nu niet duidelijk. Het planbureau staat duidelijk voor een duivels dilemma: hoe vertellen we een boodschap die in het huidige politieke landschap moeilijk zal vallen? Wat is de beste manier om aan een breed publiek te vertellen dat dat onze welvaart – hier en nu – ten koste gaat van het welzijn van de rest van de wereld en toekomstige generaties – daar en later?
Nederland heeft een eerlijke spiegel nodig, hoe pijnlijk dat ook is. Alleen dan kunnen we bewust bijdragen aan een betere wereld. We moeten voorkomen dat de Monitor Brede Welvaart het zoveelste instrument wordt om onszelf op de borst te kloppen over onze rol in armoedebestrijding, klimaatbeleid en het behoud van biodiversiteit. Pas als we erkennen waar de pijn zit, kunnen we er iets aan doen. Het is hoog tijd voor écht nieuw leiderschap, niet de lege term die in Den Haag momenteel volop wordt gebezigd, maar leiderschap dat in die spiegel kijkt, dat leert van gemaakte fouten, zich verbindt met mensen hier en elders, en dat durft te kijken voorbij het eigen korte-termijn gewin en daarnaar handelt. Leiderschap voor de mooist mogelijke toekomst. Hier en daar.
Danielle Hirsch, directeur Both ENDS Jan van de Venis, wnd. Ombudspersoon Toekomstige Generaties Tineke Lambooy, Professor Corporate Law Nyenrode Business Universiteit en academisch adviseur van het Lab Toekomstige Generaties
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

Jan-Pieter Smits
Jan-Pieter Smits3 jun. 2021 - 14:19

Fijn dat u aandacht besteedt aan de Monitor Brede Welvaart. U merkt terecht op dat de conclusie uit de 2018-editie ‘Nederland legt druk op de welvaart in arme landen’ niet is herhaald in de meest recente editie. Dit heeft echter een reden: zoals in de meest recente editie gemeld hebben zich namelijk een aantal zaken ten goede gekeerd. Van de twintig trends die het CBS rapporteert ten aanzien van onze welvaartsrelatie met andere landen zijn er volgens de meest recente cijfers vijf ten goede gekeerd (en twee ten slechte). Twee positieve trendomslagen hangen expliciet samen met de invoer van grondstoffen uit arme landen. Zowel de invoer van fossiele energiedragers als (niet metallische) mineralen uit deze landen is niet langer stationair maar dalend. Ook is onze broeikasgasvoetafdruk niet langer stabiel, maar neemt deze af. Een en ander neemt niet weg dat Nederland met al haar handels- en havenactiviteit nog altijd extreme posities inneemt op diverse EU-ranglijsten. Binnen het thema Milieu en grondstoffen worden deze importen negatief gewaardeerd en staat Nederland onderaan de lijst. Binnen het thema Handel en hulp worden die importen (naast onder meer ontwikkelingshulp) juist positief gewaardeerd en staat Nederland bovenaan de lijst. Het CBS probeert niks onder het tapijt te vegen, maar probeert met de monitor een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van onze brede welvaart in het hier en nu, later en elders. Dit levert een spiegel op met heel veel facetten, maar geenszins troebel. Met vriendelijke groet, Jan-Pieter Smits, projectleider Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals, CBS / Hoogleraar Quantification of Sustainability, TU Eindhoven

Mokker
Mokker31 mei 2021 - 9:22

Dat Nederland een van de grootste havens heeft in Europa, en daarmee als groot import land geldt, zegt natuurlijk helemaal niet dat dit geïmporteerde spul ook allemaal in Nederland gebruikt wordt. Een heel groot deel gaat naar het Europese achterland, met name onze oosterburen. Dit soort boekhoudkundig tot stand gekomen lijstjes zijn niet heel erg realistisch, maar gezien de enigszins activistische lobby-achtergrond van de auteurs snap ik dat dit mooi in hun straatje past.

1 Reactie
The Apple
The Apple1 jun. 2021 - 19:18

Mokker behoort ook tot het rechtse volk dat er alles aan zal doen om te verhullen dat onze welvaart – hier en nu – wel degelijk ten koste gaat van het welzijn van de rest van de wereld en toekomstige generaties – daar en later.

The Apple
The Apple30 mei 2021 - 23:16

Het ene moment klaagt dat rechtse volk dat wat in Nederland gebeurt NUL impact heeft op -het klimaat en- de rest van de wereld en het volgende moment dreigt de ondergang van de wereld als wat wij hier zo goed doen verhuist naar het buitenland, waar ze hetzelfde zo slecht doen. Eén ding zijn ze het allemaal over eens: we moeten zoveel mogelijk wat niet deugt in Nederland blijven doen, omdat je er veel geld mee kunt verdienen.

2 Reacties
RechtdoorZee93
RechtdoorZee9331 mei 2021 - 15:40

Heeft geen zin om je economie te verwoesten als het 0 oplevert voor klimaat en milieu.

The Apple
The Apple1 jun. 2021 - 19:11

RechtdoorZee93 = rechts volk, probeert te verhullen dat het wel degelijk wat oplevert voor klimaat en milieu als je dat bekijkt aan de hand van de vervuiling per persoon, in plaats van door Nederland te vergelijken met China, zoals veel idioten aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum doen.

Karingin
Karingin30 mei 2021 - 18:21

Oh oh....lijstjes waarop we onderaan bungelen, dat zal een hoop reaguurders pijn doen!

3 Reacties
Jozias2
Jozias230 mei 2021 - 21:46

@Karin Heb je het rapport gelezen? Uiteraard scoort Nederland op het ene punt beter dan op een ander punt maar er staat ook:"Wel staat Nederland er op het gebied van materiële welvaart en welzijn goed voor vergeleken met de andere landen in de EU. Bij de indicatoren behorend bij SDG 1 (Geen armoede) is een zelfde beeld zichtbaar. Ook daar bevindt ons land zich in de Europese kopgroep."

LaBou
LaBou 31 mei 2021 - 6:23

Die zoeken gewoon net zo lang tot ze lijstjes hebben waar we bovenaan staan.

korheiden2
korheiden21 jun. 2021 - 7:43

@Karingin : Ik denk dat de meeste mensen niet bepaald wakker liggen van die lijstjes. Die staan te popelen om op vakantie te gaan en andere leuke dingen te gaan doen. We krijgen via de media onophoudelijk te horen hoe slecht we zijn, dat we van het gas af moeten, minder vlees en zuivel moeten eten, een elektrische auto zien op te sparen en wat al niet. We worden compleet sufgeluld (excusez le mot).

Klein zonnetje
Klein zonnetje30 mei 2021 - 17:24

Ok, dus wij voeren veel soja in omdat we veel varkens vetmesten om vlees te leveren aan onze buurlanden. De oplossing is dat we de betreffende varkensboeren (en slachterijen) verplaatsen naar onze buurlanden en hun direct de soja laten invoeren. Dan is ons bordje schoon, maar in Brazilië veranderd er natuurlijk helemaal niets.

2 Reacties
Karingin
Karingin30 mei 2021 - 18:38

En waarom verhuizen "wij" die boeren naar de buurlanden dan? Wie doet dat? En willen die buurlanden dat wel? En heb jij dan liever een vies bordje, dan dat je de buren een vies bordje bezorgt? Oh ja want dat levert geld op, denk je natuurlijk. Weet je, er is zoveel mis met die luie redenering, ik heb geen zin om weer alle tegenargumenten voor je op te sommen

Klein zonnetje
Klein zonnetje30 mei 2021 - 21:26

@Karingin, sorry, maar ik volg je niet. Ik zeg gewoon dat het niet uitmaakt. Ik wil niets verplaatsen. Zolang de consumptie van vlees op hetzelfde niveau blijft wordt er soja geproduceerd. Het heeft geen nut dit aan een land te hangen.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9330 mei 2021 - 15:50

Is in deze onderzoeken en statistieke lijsten rekening gehouden met Europoort? Nederland heeft als klein landje de drukste/grootste haven van Europa en dat kan vreemde statistiek opleveren. Het meerendeel wordt immers weer geëxporteerd naar andere Europese landen. Bijv. in Duitsland waar de maakindustrie is. Nederland is namelijk de 6de grootste importeur van ijzererts wereldwijd. Ik kan me toch niet voorstellen dat dat allemaal voor ons zelf is. Hoewel het absoluut belangrijke punten zijn. De ontbossing in Brazilië en Maleisië is echt afschuwelijk. Laten we niet Nederlandse consumenten straffen simpelweg omdat Nederland de grootste haven van Europa heeft.

4 Reacties
Karingin
Karingin30 mei 2021 - 18:35

Ja die cijfers zijn inderdaad vaak misleidend, niettemin is het wel duidelijk dat Nederland echt niet het beste jongetje van de klas is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat gegoochel met cijfers het enige is waar we kampioen in zijn, als het op papier maar een leuk plaatje oplevert, de werkelijke situatie doet er niet toe

EenMening
EenMening30 mei 2021 - 21:51

Nederland is een doorvoerland, 80% van wat ingevoerd wordt, wordt ook weer uitgevoerd. Het is dan ook extreemlinkse agitprop om te suggereren dat die 80% doorvoer in Nederland wordt verbruikt.

Le Chat Botté
Le Chat Botté31 mei 2021 - 7:28

@eenmening "extreemlinkse agitprop"? Van het CBS? Extreme claims vragen om extreem bewijs. Heb je dat, of ben jij juist degene die zich bedient van agitprop? Van welke politieke signatuur dan ook.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9331 mei 2021 - 15:42

@Karingin, Waarom altijd zo zuur en negatief? Het is evident dat Nederland een doorvoerland is dus natuurlijk scoren wij relatief bar slecht als het om grondstoffen import gaat. Wat is daar de relevantie van? Volgens mij 0,0 gegoochel met cijfers is inderdaad gebeurd bij het biomassa debakel. Op papier mooi schoon om buitenlandse bossen op te stoken. En natuurlijk is Nederland niet het beste jongetje van de klas. Per capita zit Nederland in de top van de meest welvarende landen. Onze klimaat/milieu impact is daarom relatief groot. In absolute zin is het echter behoorlijk klein omdat we maar een klein landje zijn met een kleine bevolking.

Joap oet Oskerd
Joap oet Oskerd30 mei 2021 - 13:06

Helemaal mee eens, we moeten in Nederland zoveel mogelijk autarkisch worden, dat wereldwijde gezeul met grondstoffen moet gewoon eens afgelopen zijn...

7 Reacties
RechtdoorZee93
RechtdoorZee9330 mei 2021 - 15:51

U haalt de DAF weer van stal en vanavond hutspot met rookworst?

Pater
Pater30 mei 2021 - 16:16

Ach ja, die ontbossing zal Joap gewoon een zorg wezen. Beetje een klimaatontkenner Joap?

EenMening
EenMening30 mei 2021 - 16:17

Lokaal produceren en consumeren... Dan hoeven we onze kleding ook niet meer te laten maken in sweatshops in Zuid-Azië maar maken die dan weer zelf, gewoon thuis op de naaimachine. Handwerken moet dan wel weer een integraal onderdeel worden van het basis- en middelbaaronderwijs.

Joap oet Oskerd
Joap oet Oskerd30 mei 2021 - 18:30

@ Pater Niet meegekregen dat Nederland houtpellets die in “onrendabele” bossen in de VS en de Baltische Staten worden geproduceerd importeert? Deze pellets worden vervolgens als bijstook in onze elektriciteitscentrales verbrand. Uiteraard is hierbij “subsidie” het toverwoord. Het verbranden van buitenlands hout telt namelijk niet mee bij onze uitstoot van CO2. Of deze bossen worden herplant is geheel onduidelijk, wanneer deze bossen net zoveel CO2 opnemen als de gekapte bomen zijn we echter tientallen jaren verder. Dat hier subsidie voor verleend wordt is een gotspe, gesubsidieerd bomen verbranden om het klimaat te redden is complete waanzin, eens?

Karingin
Karingin30 mei 2021 - 18:32

Je zult altijd wel im- en export nodig hebben natuurlijk, je kunt nooit zelf alles kweken of produceren. Maar je kunt er wel op een logischere manier mee omgaan - en dan bedoel ik niet de goedkoopste manier. Het is typerend voor het idiote systeem dat we hebben opgetuigd, dat bijv. garnalen hier gevangen worden, in verweggistan gepeld, en dan weer hiernaartoe terug gesleept voor de verkoop. Of dat een partij flesjes water (sowieso al een idioot product) uit Hongkong hier goedkoper verkocht wordt (kan worden) dan in het land van herkomst. Als we alleen al stoppen met dat soort idioterie scheelt dat een flinke slok op een borrel qua uitstoot. Zo zijn er talloze processen waar we vrij makkelijk iets aan kunnen veranderen als we willen...als we de kortetermijnwinst maar willen opgeven...maar ja...

Pater
Pater30 mei 2021 - 23:51

@Joap Wereldwijd gezeul met grondstoffen moet beslist minder, maar een autarkisch Nederland is onmogelijk. Ik meende dat je overdrijving sarcastisch was bedoeld en dat je het probleem wilde ontkennen. Maar kennelijk was je bloedserieus. Over de import van hout waarvan de herplant onduidelijk is zijn we het helemaal eens. Overigens werkt houtverbranding in Zweden wel: herplanting en kap zijn daar wel in evenwicht, ook als je meetelt dat de bomen pas na een paar decennia hun verbranding in CO2-uitstoot compenseren. En je mening dat "Het verbranden van buitenlands hout telt namelijk niet mee bij onze uitstoot van CO2." klopt niet. Buitenlands of binnenlands herkomst is in de redenering van de bijverbranders van hout secundair; houtverbranding is volgens die redenering per definitie CO2-neutraal, als er maar niet extra voor wordt gekapt.

Jozias2
Jozias231 mei 2021 - 6:32

@karin Er is in Nederland voor heel veel functies in de productie een tekort aan arbeidskrachten. Die garnalen die in Marokko worden gepeld zorgen daar voor werkgelegenheid en zorgen dat garnalen hier nog enigszins betaalbaar zijn. In jouw voorstel neemt de productie af, komt er meer werkeloosheid in Marokko en zijn dit soort producten alleen nog maar bereikbaar voor de alleen rijksten. Wat wordt er precies beter?

Rutger Groot
Rutger Groot30 mei 2021 - 12:57

Ok we hebben dus een andere monitor nodig die we 'nieuw leiderschap' noemen. Maar geef dan ook even aan hoe dat leiderschap eruit moet gaan zien, want zo langzamerhand wordt dit een betekenisloos begrip. Kaag heeft hier ook al geen inhoud aan kunnen geven.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt30 mei 2021 - 16:24

Rutte heeft 10 jaar de gelegenheid gekregen om zijn (destructieve) leiderschap vorm te geven en toe te passen. Kaag is..... 2 maanden bezig???

Rutger Groot
Rutger Groot30 mei 2021 - 19:43

Rutte's invulling van leiderschap is simpel: je kunt niet om mij heen. Super ouderwets maar 'spot on'. Kaag blinkt uit in betekenisloos invulling geven aan leiderschap, haar wittebroodsweken zijn voorbij. Rutte is niet geweldig, maar is werkelijk niemand die een leiderschaps-alternatief biedt. 4 jaar meer Rutte dus.

JoostdeV
JoostdeV31 mei 2021 - 5:57

Jullie miskennen de glansrol die Jan Peter Balkenende de voorafgaande jaren heeft gespeeld in slopen van de overheid.

Exkraker
Exkraker31 mei 2021 - 7:58

@ Joost De overheid die nog steeds groeit.