Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Moet islamofobie worden verboden?

  •  
06-03-2013
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
185 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
In het plan om islamofobie te verbieden zie ik geen heil, maar toch hoop ik dat een politicus zo'n voorstel indient...
De progressieve partijen in België vinden dat de procureurs-generaal ten strijde moeten trekken tegen islamofobie. De initiatiefnemers van het voorstel tegen islamofobie, de Antwerpse senator Fauzaya Talhaoui en Bert Anciaux, zijn van mening dat de aanvallen op de islam de laatste jaren talrijker en ruwer zijn geworden. Dit gebeurt vooral op het internet.
Talhaoui en Anciaux distantiëren zich echter van het zogenoemde islamisme dat de ongelijkheid tussen man en vrouw promoot en de sharia wil invoeren:
De meeste moslims willen dat hier niet, ze aanvaarden ons democratisch systeem.
Ook willen de initiatiefnemers geen verbod op islamkritiek. Dit moet mogelijk blijven. Islamofobie moet worden bestreden omdat hierdoor een karikatuur ontstaat. Islamofobie is een vorm van racisme en moet volgens Talhaoui en Anciaux hetzelfde behandeld worden als het antisemitisme.
Onder islamofobie verstaan Talhaoui en Anciaux een ongegronde vijandigheid tegenover de islam. Islamofoben beschouwen de islam één massief en gesloten blok. De islam is volgens islamofoben een barbaarse politieke ideologie die vrouwen onderdrukt en het terrorisme steunt. Islamofoben denken daarom dat een ‘botsing der beschavingen’ onvermijdelijk is. Deze beelden zetten volgens Talhaoui en Anciaux aan tot discriminatie. Islamofobie moet daarom niet alleen streng vervolgd worden, maar ook is het nodig dat de media en het onderwijs komen met correcte, corrigerende berichtgeving.
Het voorstel van Talhaoui en Anciaux is een oproep tot beschaving en heeft daarom iets sympathieks. Op internet wordt er flink op los gediscrimineerd en het is goed dat mensen hier tegen ageren. Maar is hun plan ook een goed idee? Ik vraag het mij af. 
Mijn eerste bezwaar is de zeer ruime definitie van islamofobie. Talhaoui en Anciaux weten hierdoor geen helder onderscheid te maken tussen islamofobie (dat moet verboden worden) en islamkritiek (dat mag wel). Waar ligt eigenlijk precies de grens? Ik stoor mij er ook enorm aan als er karikaturen over de islam worden verkondigd die maar één kant van het verhaal laten vertellen. Maar als je dit wilt verbieden, dan moet je ook alle karikaturen over katholieken, communisten, kapitalisten en aanhangers van het Vliegend Spaghettimonster verbieden. Want ook zij hangen een geloof aan dat je zou kunnen interpreteren als een politieke ideologie die uit is op de wereldmacht.
In het verlengde hiervan ligt mijn moeite met het woord ‘ongegrond’. Opinies zijn geen wetenschap en zijn dus niet altijd onderbouwd. Natuurlijk is het voor de luisteraars zeer aangenaam wanneer iemand zijn opinies onderbouwt en niet aan fact free politics doet, maar het gebrek aan onderbouwing hoort een beetje bij het genre.
De vraag of islamofobie een vorm van racisme is, zoals Talhaoui en Anciaux beweren, vind ik lastiger om te beantwoorden. Aan de ene kant is de islam een geloof en geen ras. Niet alle Arabieren, Turken en Pakistanen zijn moslim en je hebt bovendien roomblanke Nederlanders die zich bekeerd hebben tot de islam, zoals laatst ex-PVV’er Arnoud van Doorn. Maar in de beeldvorming gaat het wel om mensen (oorspronkelijk afkomstig) uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mede vanwege de angst en afkeer voor de islam worden mensen met een Turkse of Marokkaanse naam sneller afgewezen bij sollicitaties. Islamofobie is strikt genomen geen racisme maar beide fenomenen kun en mag je eigenlijk ook niet helemaal los van elkaar zien.
De vergelijking met antisemitisme is nog problematischer. Het antisemitisme dat Europa tot 1933 kende zou wellicht heel goed met de hedendaagse islamofobie kunnen worden vergeleken. De systematische moord op zes miljoen joden door de nazi’s daarentegen is van een totaal andere orde. In tegenstelling tot wat sommigen beweren is islamofobie met antisemitisme vergelijken zelf geen vorm van antisemitisme. Maar als deze vergelijking wordt gemaakt moet men wel goed uit kunnen leggen wat er precies met deze vergelijking bedoeld wordt. 
In Nederland, waar het onbeschaafde vrije woord na de moord op Theo van Gogh koning is, heeft het plan van Talhaoui en Anciaux natuurlijk totaal geen kans van slagen. Sterker nog, ik betwijfel of er in ons land een politicus rondloopt die een soortgelijk voorstel durft in te dienen. Zoals in Pakistan op het beledigen van de Allah en de Profeet de doodstraf staat, zo is het in ons land godsonmogelijk om tot beschaving op te roepen. Alles en iedereen mag worden beledigd, behalve het vrije woord en zijn profeet Theo (vrede zij met hem) zelf.
Concluderend, in het plan van Talhaoui en Anciaux om islamofobie te verbieden zie ik geen heil. Maar stiekem hoop ik eigenlijk dat een politicus uit onze polder de moed heeft een soortgelijk voorstel in te dienen. Gewoon bij wijze van middelvinger om al die zelfbenoemde provocateurs terug te provoceren. Lekker pûh.
Durft u het aan? 
Volg Ewout Klei ook op Twitter

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (74)

Michiel Online
Michiel Online6 mrt. 2013 - 15:44

de verkeerde vraag wordt gesteld. de vraag moet zijn of het zou mogen om islamofobie te verkopen voor een hypocriet land als de VS (we weten allemaal inmiddels hoe de pvv gefinancierd wordt en dat het een eenmanspartij is, en waar deze ene man vandaan komt...daar wil ik het nog niet eens over hebben) die zogenaamd onze bondgenoot is en wel olie probeert te verkrijgen voor hun macht en wapenarsenaal terwijl er bijvoorbeeld voor honderden jaren in Canada ligt. waarom denk je dat de VS niet met de VN in zee gaat? :) en dan nog niks gezegd over klimaatverandering, want daar kan de politiek zoals ze nu is niet mee omgaan. :)

longlivemokum
longlivemokum6 mrt. 2013 - 15:44

Heeft islamfobie in Nederland de laatste paar jaar niet de saamhorigheid tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland behoorlijk kapot gemaakt? Ik denk van wel. M.v.g. van een bezorgde burger en een nonmoslim. P.S. Vrijheid van meningsuiting is altijd goed maar om andersdenkenden in ons land continu te kwetsen vanwege hun afkomst en hun geloof zoals een bepaalde politieke beweging dat kennelijk wel doet, blijkbaar om hun eigen politieke doeleinden te bereiken, allemaal onder de mom van de vrijheid van meningsuiting, is dat ook niet fout? Volgens mijn vrijheid van meningsuiting is dat wel hartstikke fout.

.3
.36 mrt. 2013 - 15:44

Wat een kul. Kritiek en satire op de kerk en christendom was altijd het stokpaardje van "progressief NL". Koot en Bie die luid vloekend de zondagse huiskamers binnenvielen. Freek de Jonge die volle zalen trok met grappen over god en kerk. MP Life of Brian. En nu komt vanauit dezelfde hoek een verbod op Islamofobie. Progressief NL en BE is geen knip voor de neus meer waard.

kalmpjes
kalmpjes6 mrt. 2013 - 15:44

Dus zolang de gehele definitie en omschrijving van het originele idee aangepast wordt vindt U het een goed idee. Maar later toch weer niet want het is toch eigenlijk wel kansloos provoceren. "zo is het in ons land godsonmogelijk om tot beschaving op te roepen" Een betere wereld begint bij jezelf, niet? Misschien toch maar geen middelvinger acties opzetten die bedoeld zijn om een hetze te creëren.

PeterDraman
PeterDraman6 mrt. 2013 - 15:44

"Alles en iedereen mag worden beledigd, behalve het vrije woord en zijn profeet Theo (vrede zij met hem) zelf." Kunt u mij aanwijzen waar staat dat u een recht heeft om niet beledigd te worden? Als een zwartekous beledigt is omdat een vrouw een (naar zijn mening) te korte rok draagt, wiens schuld is dat dan? Overigens zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en dat weet u ook : 1 Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2 Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 3 Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste. Uit : http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/261.html En wat betreft " Maar stiekem hoop ik eigenlijk dat een politicus uit onze polder de moed heeft een soortgelijk voorstel in te dienen. Gewoon bij wijze van middelvinger om al die zelfbenoemde provocateurs terug te provoceren. Lekker pûh.", zou ik zeggen doen. Een politicus grandioos op zijn bek zien gaan is altijd leuk.

Ewout2
Ewout26 mrt. 2013 - 15:44

"Talhaoui en Anciaux weten hierdoor geen helder onderscheid te maken tussen islamofobie (dat moet verboden worden) en islamkritiek (dat mag wel). Ik parafraseer hier de gedachtegang van Talhaoui en Anciaux. Ik bedoel hiermee "dat moet verboden worden van Talhaoui en Anciaux" en "dat mag wel van Talhaoui en Anciaux". Even om eventuele misverstanden te voorkomen.

rbakels
rbakels6 mrt. 2013 - 15:44

De letterlijke betekenis van "islamofobie" is "angst voor islam", en angsten kun je natuurlijk niet verbieden. Wel zouden populisten keihard moeten worden aangepakt die feitelijk onjuiste informatie over de islam verspreiden. Kamerleden kunnen vervolgd worden wegens meineed. Feitelijk onjuist is het bijvoorbeeld om te beweren dat er geen gematigde islam bestaat. Dat is alleen al in strijd met het feit dat er inmiddels een Nederlandse islam bestaat. En verder heb je bijv. al eeuwenlang Bektashi islam. Dat er ten zuiden en oosten van de Middellandse zee allerlei griezelige islamisten rondlopen zegt meer over die volkeren dan over het geloof als zodanig.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19476 mrt. 2013 - 15:44

Waarom schiet de antidiscriminatiewetgeving tekort als het om de bescherming van moslims gaat? Het antwoord op die vraag lijkt me toch essentieel voordat je verder over aanscherping en verbeteringen een debat begint.

lembeck
lembeck6 mrt. 2013 - 15:44

Het Westen heeft de Islamofobie zelf gecreëerd in de wetenschap dat het zeker zou werken zo na de aanslagen van 11 september. Wie is de spotjes en filmpjes vergeten op TV en de totaal zinloze afsluiting van de Beneluxtunnel? Geheel conform aan wat The Power of Nightmares uitlegt, is men in de Westerse landen druk bezig geweest de bevolking bang te maken voor Moslims. Terwijl toen al bekend was dat er een wereld van verschil zit tussen Moslims en IslamiSten, zoals de Moslim Broederschap in Egypte voorstaat en in praktijk gebracht wordt door fanatiekelingen uit naam van Al Quaida. En dus heeft ook onze regering, of liever gezegd die 4 achter elkaar van ons aller racemonster Balkenende met groot succes de angsten aan weten te wakkeren. Zijn we überhaupt 100% zeker dat het Al Quaida was die de Twin Towers in vlogen, neerstortten in Pensylvania en een gat vlogen in het Pentagon? Ik in elk geval niet. Maar nadat Rusland geen vijand meer was en China nog geen vijand is, moest er wel in alle haast een vijand gecreëerd worden. Je moet de mensen wel angstig houden. Dat is bijzonder goed gelukt. Ik ben heel erg bang dat door toedoen van die regeringen ik strakjes op straat kom te staan, of dat de SVB me strakjes tegen mijn wil laat samenwonen met een wildvreemde. Maar ik ben niet bang voor Moslims. Evenmin voor Sikhs, Hindoes of Boeddhisten, Joden, Paganisten of Christenen. De meeste mensen zijn namelijk vredelievend en willen gewoon een zo goe dmogelijk leven voor zichzelf en hun familie.

DitBenIk2
DitBenIk26 mrt. 2013 - 15:44

Ik heb een religiefobie. Mag dat dan ook niet meer? Ik zou stiekem willen dat mensen niet meer met van die onzinnige voorstellen komen. U en die belgische Senatoren krijgen daarom van mij een dikke middelvinger. Lekker puh.

ruudh2
ruudh26 mrt. 2013 - 15:44

"De meeste moslims willen dat hier niet, ze aanvaarden ons democratisch systeem." Hmm. Hoeveel % is meeste? En de resterende minderheid dan? Wat wil die? Kennelijk aanvaarden die niet het democratisch systeem? En hoe zit het met de scheiding kerk en staat?. Dus die hele opmerking die als geruststellend argument bedoeld is, voedt alleen de angst maar (vergelijk het met de piloot die op 30.000 feet aan de passagiers meldt: "this is your captain speaking. Our left wing is not on fire." (vrij naar Monty Pyhthon). Gisteren een mooi interview met Willem Aantjes gezien. Zag ook meteen mijn grootste bezwaar tegen Religie en wel een indoctrinatie op jonge leeftijd waar je nooit meer vanaf komt. Aantjes is 90 nu, maar zijn angst voor de dood, die hem door het preken van Hel en Verdoemenis als kind ingepeperd was, daar was ie nooit meer vanaf gekomen. Kippenvel moment. Las elders op het web: alcohol is 18+, autorijden is 18+, drugs is 18+, sex is 18+, enge films is 18+, maar waarom is Religie eigenlijk niet 18+? Het is geen religiefobie, het is een grondige afkeer van waar religie voor staat en dan met name zodra het beleden wordt in de publieke ruimte (ofwel als je er als niet-gelovige last van krijgt).

koos3
koos36 mrt. 2013 - 15:44

"`Mag je wel homo zijn in Israel?` Ja. Tel Aviv is de gay capital of the world 2012. Dus dat lijkt me wel. " Beste Alex Warnaar, ik heb het artikel gelezen over Tel Aviv, ik wist niet dat het zo liberaal was, maar ik heb ook andere dan de openings alinea gelezen, en dat geeft toch ook een ander beeld over homo's in Israël, vooral in Jerusalem. Maar het algemene beeld is toch dat Israël erg homo vriendelijk is. Ik citeer toch uit jouw artikel: In 2005, an ultra-Orthodox protester stabbed three marchers at a Jerusalem gay parade. A few years ago, a lawmaker from the ultra-Orthodox Shas party suggested in parliament that earthquakes were divine punishment for homosexual activity. Tel Aviv has not been immune to such violence. In 2009, a masked gunman opened fire at a center for gay and lesbian youth, killing a 26-year-old male counselor and a 17-year-old girl. It was the worst assault against Israel's gay community. The gunman was never caught.

Gelijkhebber
Gelijkhebber6 mrt. 2013 - 15:44

Schrijven en roepen van wat de een een mening vindt en de ander als een belediging ziet, gaat wel wat verder terug dan de dood van Theo van Gogh. Links progressief 'geëngageerd' Nederland heeft geen gelegenheid onbenut gelaten om de gevestigde politieke orde en de kerken te beledigen. We hebben het dan over Gerard Reve, Hugo BC (vader van Jelle BC), Freek de Jonge, Wim T. Schippers, Youp van 't Hek, Paul de Leeuw, Max Pam en Theo Maassen. Met de komst van de islam in Nederland is dit allemaal veranderd. Van 't Hek vindt niks van hoofddoeken terwijl hij eerder hard te keer ging tegen zwarte kousen, parelkettingen en burberry-sjalen. Er is geen enkele reden om islamfobie aan te pakken want niemand durft ook nog maar iets negatiefs over deze religie te roepen. De beledigde zonderling ligt immers altijd op de loer en de armen van de extremisten en de regeringen die hen gedogen reiken ver, heel ver.

xxxxxxx
xxxxxxx6 mrt. 2013 - 15:44

Wat is probleem? Tegen een bepaald 'ras' zijn kán niet, maar tegen een bepaalde ideologie of geloof zijn, dat móet kunnen, anders kunnen we de democratie wel op onze buik schrijven. Een fobie jegens een bepaalde ideologie, bv kapitalisme-fobie, is een ziekte en zou eventueel, indien de patiënt daar prijs op stelt, door een psycholoog behandeld kunnen worden.

wvdstraat
wvdstraat6 mrt. 2013 - 15:44

Fobieën kun je niet verbieden, wel behandelen........

xxxxxxx
xxxxxxx6 mrt. 2013 - 15:44

Het is eigenlijk bizar dat men de islamcritici verwijt van de islam een karikatuur te maken, terwijl van islamcritici voortdurend een karikaturale voorstelling wordt gegeven, nl. als zijnde racisten, of als zieken (fobie).

Sonia2
Sonia26 mrt. 2013 - 15:44

Als antisemitisme verboden is, moet moslim- en Arabierenhaat (die twee gaan namelijk samen) ook verboden worden, punt. Bij antisemitische uitingen haalt ook niemand het in zijn hoofd om dat "jodenkritiek" te noemen, en een beroep te doen op de vrijheid van meningsuiting. Nog een vergelijking: in de tweede wereldoorlog zijn zo'n 30 miljoen Russen omgekomen, de helft soldaten en de andere helft burgers. Ook voor onze bevrijding voeg ik daar even aan toe. Zet je dat naast de 6+ miljoen joden, als reden voor 'extra bescherming' van afkomst of status of dergelijke, dan zou het logisch zijn dat het bekritiseren van Russen zwaar gestraft zou moeten worden. Maar dat is niet het geval.

cranberry12
cranberry126 mrt. 2013 - 15:44

Wat een vreemd betoog. Een wetsvoorstel indienen voor een voorkeursbehandeling van een tendentieuze godsdienst om zodoende 'onbeschaafde' mensen te treiteren die weloverwogen kritiek uiten op de uitwassen van een godsdienst die niets dan problemen veroorzaakt in de 21e eeuw. De problemen die geassocieerd worden met het islamitische geloof zijn feitelijk onderbouwd en worden ook grotendeels onderkent in linkse cirkels, zelfs door intellectuelen in de ver linkse linies. Vandaar ook de oproep tot een 'europeanisering van het islam' om zodoende een verlichte vorm te creëren die miraculeus al de problemen van deze godsdienst zal oplossen. Om zo met dit betoog te komen laat zien dat het islamitische geloof van ondergeschikte betekenis is in deze discussie. Gaat het wellicht eerder om de strijd tussen links en recht? Wie zijn 'gelijk' krijgt? Ten koste van alles?

Tyfusbelg
Tyfusbelg6 mrt. 2013 - 15:44

Een fobie is een irrationele angst, onvrijwillig ook.Dus een fobie als strafbaar feit behandelen is even dom als landen die wetten hebben tegen homofilie.Dwz. dat de strafwet het te bestraffen feit als een keuze ziet terwijl die keuze er niet is. Als men eigenlijk het zwartmaken op ongegronde argumenten bedoelt mag men het in elk geval geen "fobie" noemen.En dan nog moet men kunnen bewijzen dat de argumenten weldegelijk uit de lucht gegrepen zijn en dat de verdachte daarvan op de hoogte was en toch wetens en willens smadelijke uitlatingen gedaan heeft met de intentie te kwetsen. In alle andere gevallen komt het wel degelijk neer op het verbieden van kritiek.De antiracismewet beschermt arabieren, joden, blanken, ... geen enkel volk valt tussen de mazen in het westen. Een nieuwe wet zou dus gewoon terug een poging zijn van gelovigen om hun bizarre hersenspinsels in harde wet om te zetten.Een verbod op vloeken of kritiek op de kerk volgt dan ook heel snel. Iedereen heeft recht op geloven, het veiligst geloof je vanbinnen.Extroverte gelovigen moeten zorgen dat ze niet gauw op de tenen getrapt zijn. Want het is nu eenmaal zo dat in onze maatschappij alle theoriën die openlijk verkondigd worden aan peer-review onderhevig zijn en van kritiek of bedenkingen voorzien worden. Dat houdt in dat bij het verkondigen van je boodschap/geloof in de open ruimte, je automatisch afstand doet van het recht op gekwetst zijn .

JoopSchouten
JoopSchouten6 mrt. 2013 - 15:44

Je hebt psychologen en psychiaters die fobieën kunnen behandelen.

denmol
denmol6 mrt. 2013 - 15:44

Net zoals ik tegen een verbod ben op de mogelijkheid voor pedoseksuelen en neonazi's om zich te verenigen zodat ze voor een ieder zichtbaar, aanspreekbaar kunnen zijn en eventueel in toom gehouden en wellicht bestraft kunnen worden als ze over de schreef gaan ben ik er ook voorstander van dat islamofoben zich kunnen organiseren en dat gebeurt want ze zitten zelfs in de kamer.

techneutje2
techneutje26 mrt. 2013 - 15:44

Indien Christenen en Moslims inzien dat ze een geloof belijden in plaats van 'verkondigers zijn van de absolute waarheid' zou de wereld er een stuk beter uitzien.

TheRealHandyman
TheRealHandyman6 mrt. 2013 - 15:44

Je kan angst niet verbieden, dan wordt het erger, je kan angst wel wegnemen met reden. Zolang dat niet gedaan kan worden omdat de angst wel gegrond is........ kan je het ook geen fobie noemen.

TheoJ2
TheoJ26 mrt. 2013 - 15:44

[ Gewoon bij wijze van middelvinger om al die zelfbenoemde provocateurs terug te provoceren. Lekker pûh.] Als dit de argumentatie moet zijn van een artikel in het Wetboek van Strafrecht dan zijn we aardig afgezakt.

Superwillie
Superwillie6 mrt. 2013 - 15:44

Islamfobie is niet te verbieden. Mensen kun je niet verbieden of zelfs maar kwalijk nemen dat ze bang zijn voor een reeel gevaar. Islam Brengt veel narigheid naar nederland. Het zou dom zijn daar niet bang voor te zijn. Normaal zien kinderen geen gevaar. Maar betekent dit dan dat multiculti knuffelaars kinderen zijn? Nee Struisvogels.

[verwijderd]
[verwijderd]6 mrt. 2013 - 15:44

'Maar stiekem hoop ik eigenlijk dat een politicus uit onze polder de moed heeft een soortgelijk voorstel in te dienen. Gewoon bij wijze van middelvinger om al die zelfbenoemde provocateurs terug te provoceren. Lekker pûh.' Merkwaardig. Na de afgang van de PVV van vorig jaar zou je zeggen dat de 'discussie' over de islam na ruim 10 jaar nu wel zo'n beetje uitgekauwd was. Maar blijkbaar wil men zonder enige aanleiding het polariserende fikkie weer lekker opstoken gezien de artikelenstroom over 'Godwins' en 'Islamofobie' van de afgelopen weken. Wilders: You can't live with him, you can't live without him.

2 Reacties
longlivemokum
longlivemokum6 mrt. 2013 - 15:44

De PVV heeft inderdaad 500.000 stemmen verloren. Maar die diehard fans van de PVV gaan blijkbaar gewoon verder met hun islamfobie op allerlei internet websites zover ik weet. Mag ik één vraag aan u stellen? Het bezoek onlangs van Geert Wilders aan Australië blijkbaar met een hele ploeg bewakers uit Nederland: is dat niet om zijn ideologie met o.a. islamfobie te promoten in het buitenland?

Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

'Maar blijkbaar wil men zonder enige aanleiding het polariserende fikkie weer lekker opstoken gezien de artikelenstroom over 'Godwins' en 'Islamofobie' van de afgelopen weken.' Racisme is blijkbaar hardnekkig.

[verwijderd]
[verwijderd]6 mrt. 2013 - 15:44

Kritiek op een religie verbieden, dat lijkt zo uit de sharia te komen! Nevernooit invoeren dus. Toon eerst maar eens aan dat allah en zijn paradijs bestaan.

2 Reacties
Rootman
Rootman6 mrt. 2013 - 15:44

Mag je een hekel hebben aan de Islam??? (uiteraard zonder ethnische groepen die grotendeels dit geloof belijden te discrimineren!). Mag je een hekel hebben aan het Christendom??? (uiteraard zonder ethnische groepen die grotendeels dit geloof belijden te discrimineren!). Mag je een hekel hebben aan het Jodendom??? (uiteraard zonder ethnische groepen die grotendeels dit geloof belijden te discrimineren!). Discriminatie is een gruwel! Maar ik heb een schurfthekel aan zionisme, islamisme en evangelisme. voordat ik het weet wordt ik weggezet als antisemiet, ongelovige, of militante atheiist. Voor mij: Zero sympathie voor Israel, het Khalifaat of nw jereusalem. fuck all of them!

Rootman
Rootman6 mrt. 2013 - 15:44

Het probleem met antisemitisme, islamofobie, discriminatie, xenofobie, etc. is het gevoel en gedachtengoed. Ikzelf bv. heb vaak zeer negatieve gevoelens over Israel (en laat het duidelijk zijn: dus ook vaak over zijn bewoners- ze stemmen immers in meerderheid ultrarechts!-. Mijn gedachtengoed bv. is multiculti: geeft negatieve emotionele reakties bij NL nationale uitingen. Een niet te fundamentalistische vrijheidsstrijder (bv. Tanya :) krijgt meteen mijn sympathie! Gevoelens en gedachten kunnen/ mogen niet verboden worden: niemand kan/ mag mij sympathie voor Israel voorschrijven. niemand kan/ mag mij symphatie voor het khalifaat of de Enige Ware Kerk verplichten!

Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

REMEDIE TEGEN FEAR BASED AGRESSION Moslimfobie kun je niet verbieden. Wel behandelen met gedragstherapie en pillen, of met Cesar Millan, de dog whisperer. Rustig zijn is de reactie op agressie gebaseerd op angst http://www.youtube.com/watch?v=SPKbRGMt-5s Ik heb moslimfobie niet in de lijst gezien, maar ik denk dat het een combinatie is van caino-/biblio-/hagiofobie en bolshefobie. http://www.therapiehulp.nl/klacht/angst/fobie/fobie-lijst

1 Reactie
robvaniren
robvaniren6 mrt. 2013 - 15:44

Volgens sommige biologen is iedere agressie gebaseerd op angst.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos6 mrt. 2013 - 15:44

[Het voorstel van Talhaoui en Anciaux is een oproep tot beschaving en heeft daarom iets sympathieks. ] Dat heeft helemaal niets sympathieks en moet met alle middelen worden bestreden. Waar blijven we straks? Een oproep om het populistische geluid van de SP te verbieden met zijn leugens over de economie? Een oproep om dat te verbieden is erg sympathiek. Of een verbod op neoliberale propaganda dat ontelbare levens verwoest? Sympathiek idee hoor. Durft u het aan? Hierbij wil ik ook oproepen om de laffe politiek van de PvdA te verbieden. Het kwetst honderduizenden en zet ons weg als lulletjes rozenwater. Sympathiek nietwaar? Laten we dan ook maar de aanvallen op de katholieke kerk verbieden. Dat grenst tenslotte ook aan racisme. Wij noordelijken van boven de rivieren enzo. Sympathiek toch? Gelijk doen. En oh ja, de aanvallen op het jodendom daar zijn we al een eind mee aangezien hele volksstammen Israel en de joden gelijkschakelen. Toch maar verbieden want die aparte bussen in Israel, da's toppie. Want ja, fobisch zijn mag niet hoor, dat kwetst al die mensen maar en dat is niet beschaafd. Voorstelletje om ook 'thoughtcrime' te verbieden? Sympathiek idee hoor. Durft u het aan?

1 Reactie
A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten6 mrt. 2013 - 15:44

Hear, hear!

groteherman
groteherman6 mrt. 2013 - 15:44

De "heilloze middelvinger" is de nagel aan de doodskist van Nederland. Er zijn er nog maar een paar nodig.

1 Reactie
Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

'De "heilloze middelvinger" is de nagel aan de doodskist van Nederland. Er zijn er nog maar een paar nodig.' Aan de linkerhand een middelvinger, aan de rechterhand eentje, dat is twee per persoon. Maar hoeveel middelvingers er nodig zijn om die doodskist dicht te timmeren, weet ik niet. Het betekent wel dat er minstens twee mensen zonder middelvinger rondlopen. Als ik een doodskist zou dichttimmeren zou ijzeren nagels (spijkers) gebruiker. Een klap op een middelvinger met een hamer en je slaat het tot moes. Bloederig ook wel, eigenlijk. Never nooit, krijg je zo'n vinger het hout van de kist in. Flauw natuurlijk, maar de tand des tijds heelt alle wonden ;-)

JandeBoer2
JandeBoer26 mrt. 2013 - 15:44

Ik heb nooit begrepen waren anti-semitisme erger is dan anti-islamitisme. Gelijke monniken gelijke kappen. Sta dus ook anti-semitisme toe!

2 Reacties
Patrick Faas
Patrick Faas6 mrt. 2013 - 15:44

"Anti-islamidealisme," zoals Wilders het zelf noemt, is een vorm van antisemitisme en van racisme en dat is, bij mijn weten, al verboden. Waarom Wilders nog niet veroordeeld is, snap ik ook niet. Was Moszkowicz zo goed?

A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten6 mrt. 2013 - 15:44

Ik heb nooit begrepen waarom islamkritiek wordt vergeleken met antisemitisme, terwijl islam hinderlijk openlijk antisemitisch is. Men nagelt kennelijk liever de boodschapper, de islamcriticus aan de schandpaal. Je moet maar durven.

GingerTed
GingerTed6 mrt. 2013 - 15:44

Fobie is angst. Angst, die op zichzelf staand redeloos is, is nooit een goede grond richting welke overtuiging ook. Alleen argumenten tellen maar dan is er een gerede angst of in ieder geval een gegronde reden om eventueel maatregelen te nemen. Het is daarom een zeer goede zaak de Islam, net als het orthodoxe Christendom, e.a. waar deze je of anderen hinderen, proberen te beperken in vrijheid, de plaats te wijzen of zelfs te bestrijden. Heeft in dat geval niets met angst te maken maar met respect voor een ieders vrijheid, dus dat van gelovigen en ongelovigen. Respect is namelijk wederzijds anders gaat het om eisen van ontzag. Dat begrijpen de leden van strengere geloofsgemeenschappen nou eenmaal vaak niet. Niet als het gaat om anders- en ongelovigen, en niet als het gaat om eigen leden die worstelen en meer vrijheid zoeken. Daarom behoeven ze dus deze gezonde en voortdurende, maar zeker niet een kritische aanpak vanuit angst.

1 Reactie
GingerTed
GingerTed6 mrt. 2013 - 15:44

Laatste zin: Daarom behoeven ze dus deze gezonde en voortdurende kritische aanpak, maar zeker niet een aanpak vanuit pure angst.

koos3
koos36 mrt. 2013 - 15:44

"`Mag je wel homo zijn in Israel?`" Dit verschilt heel erg per lokatie. Er zijn plaatsen waar naar homo's wordt gespuugd en kinderen stenen gooien. De orthodoxe joden keuren homoseksualiteit erg af. Ze geloven in de wetten zoals God die aan Mozes heeft gegeven, en die wetten zeggen dat je praktiserende homo's ter dood moet brengen. Dat laatste detail voeren ze echter niet uit, bij mijn weten. Maar er zijn ook erg wereldse plaatsen in Israël waar het geen enkel probleem is.

1 Reactie
GingerTed
GingerTed6 mrt. 2013 - 15:44

Aardig dat Israëlische maatschappij hier door je voorbeeld wordt gesteld als haalbare vooruitgang voor de op deze gebieden nauwelijks ontwikkelde islamitische landen en gemeenschappen elders. Israël als voorbeeldige brugfunctie van een voorheen ook sterk religieuze intolerante maatschappij naar de huidige die de vrijheid in veel verder gevorderde westerse landen benadert is inderdaad heel redelijk.

Tealc2
Tealc26 mrt. 2013 - 15:44

De Islamitische religie heeft geen enkel bescherming nodig van welk mens dan ook...Want de Islamitische religie is ONAANTASTBAAR.. Wie wel bescherming nodig hebben zijn de vrouwen en meisjes die bespuugt en lastig gevallen worden alleen omdat ze hoofddoek dragen..

3 Reacties
longlivemokum
longlivemokum6 mrt. 2013 - 15:44

Is dat waar? Als dat echt gebeurd is, moeten ze meteen naar het discriminatie meldpunt bellen. Wij wonen niet voor niets in een democratische rechtsstaat.

Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

'Want de Islamitische religie is ONAANTASTBAAR..' Dat is eigen aan alle Abrahamistische godsdiensten. De nazi's verklaarden het germaanse volk onaantastbaar en zo zijn er nog een paar mensvijandige heilsleren. Graag wat minder hypocriet a.u.b.

robvaniren
robvaniren6 mrt. 2013 - 15:44

of: geen hoofddoek.

[verwijderd]
[verwijderd]6 mrt. 2013 - 15:44

Mensen die boeken heilig verklaren die vol staan met teksten die lijnrecht tegen onze grondwet ingaan verdienen het om keihard bespot te worden. Dat veel gelovigen deze teksten in de praktijk (gelukkig) niet al te serieus nemen is wat mij betreft geen reden om ze dan maar niet aan te pakken. Laat ze eerst maar eens met nieuwe, grondig herschreven edities van de Bijbel, Koran, Talmoed, etc. komen die niet tegen onze grondwet ingaat en de oude boeken afzweren, dan praten we daarna wel weer verder.

1 Reactie
Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

'Mensen die boeken heilig verklaren die vol staan met teksten die lijnrecht tegen onze grondwet ingaan verdienen het om keihard bespot te worden.' Ik snap wat u bedoelt, maar het is onlogisch wat u beweert. Als u het heeft de koran, de thora en nog zo wat, dan heeft u het over godsdiensten, waarvan de beleving beschermd wordt door de grondwet. Het (terecht) bespotten volgt niet uit de ongrondwettelijkheid van die heilige boeken, maar uit het bestaan van de vrijheid van godsdienst zelf (= namelijk de vrijheid niet gelovig te zijn) en de vrijheid van meningsuiting. Zoals uit mijn berichten blijkt, heb ik zeer grote bedenkingen tegen godsdiensten en andere mensvijandige systemen.

[verwijderd]
[verwijderd]6 mrt. 2013 - 15:44

Islamofobie slaat enkel op onze angst voor islamitische terreur in eigen leefomgeving. Met name openlijke terreur (bomaanslagen e.d.), maar ook de onmetelijke 'stille' islamitische terreur, waarin mensen gedeformeerd worden. Het is reële angst voor reële zaken, in dat opzicht niet met gewone fobie te vergelijken. Schrijver doelt op anti-islamisme en onze strijd tegen fascistisch syteem, volgens onze grondwet onmogelijk te verbieden.

2 Reacties
koos3
koos36 mrt. 2013 - 15:44

"angst voor islamitische terreur in eigen leefomgeving. Met name openlijke terreur (bomaanslagen e.d.)" Ik kijk dagelijks goed uit, als ik een verdachte moslim zie, bel ik 112

Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

COLLECTIEVE WANEN 'Islamofobie slaat enkel op onze angst voor islamitische terreur in eigen leefomgeving. Met name openlijke terreur (bomaanslagen e.d.), maar ook de onmetelijke 'stille' islamitische terreur, waarin mensen gedeformeerd worden.' Kenmerk van een fobie is dat het gaat om een onredelijk angst, die de slachtoffers ervan invalideert. Daar maak je geen grapjes over. De slachtoffers zijn er stellig van overtuigd dat de dreiging werkelijk is. Een fobie is aangeleerd en het zeer kwalijk dat om politieke redenen mensen een fobie aangepraat zou worden. Het is zou ronduit beledigend voor ieder van ons in dit land zijn te suggereren dat in ons land overspelige vrouwen vanwege een profeet gestenigd zullen worden, handen zullen worden afgehakt en moslims in Nederland langs onze wegen bermbommen zullen plaatsen en het World Trade Center in Amsterdam zullen invliegen met een gekaapt vliegtuig, petrochemische installaties in de Maasvlakte zullen opblazen enzo meer. Dit omdat er 850.000 moslims in ons land zijn. Dit schrijf ik in alle ernst, want over een echte fobie maak je geen grapjes. Fobische mensen staan vaak doodsangsten uit, om onwerkelijke zaken. Zelfs als er geen terreur open terreur is (zoals in ons land) dan is er volgens u er blijkbaar 'stille terreur', die mensen zou deformeren. Dat moet wel heel erg stille terreur zijn, zonder gein. Ik kan me daarbij niks voorstellen, tenzij u bedoelt dat veel moslima's kopvodden dragen, dat de koran nog niet verboden is en dat je op de hoek van iedere hoek van de straat kapsalon kunt eten, net zoals nassi ramses speciaal en een hamburger. Als je maar lang genoeg volhoudt, Wim, ga je er zelf in geloven en praat je een ander een ziekte aan. Een fobie is namelijk een ziekte. Kortom, zelfs als er in de verste verte geen terreur/dreiging bestaat behalve in uw fantasie en die van GW (defintie van fobie) dan is er er toch nog een dreiging. U heeft uzelf een fobie aangepraat en lijdt aan volksnationalistische wanen. Een fobie kan 'afgeleerd' worden met gedragstherapie en pillen om de effecten van angst te verzachten. Doe er wat aan, en dat meen ik ernstig. U heeft een groot probleem :-( http://www.ggzgroep.nl/contact/vestigingen/amsterdam/

[verwijderd]
[verwijderd]6 mrt. 2013 - 15:44

Als er al iets verboden zou moeten worden, dan is het de goedpraterij van de misstanden die de Islam met zich meebrengt. Het meest absurde van alles is nog wel dat deze goedpraterij hoofdzakelijk uit de socialistische hoek komt, terwijl juist de goede dingen die uit het socialisme zijn voortgekomen op de tocht zijn komen te staan en onhoudbaar zijn geworden.

1 Reactie
Tealc2
Tealc26 mrt. 2013 - 15:44

Wat echt verboden moet worden is dan de geschiedenis zoals het gebeurd is in de doofpot stopen. Namelijk: http://www.hollanddoc.nl/projecten/geschiedenis-op-holland-doc-24/nieuws/racism-a-history.html

Tealc2
Tealc26 mrt. 2013 - 15:44

Wauw...haat/angst tegen iets wat je niets eens kunt aanraken.. Net als kleine kinderen die bang zijn van ''monster-je onder het bed''. Maar de bange mensen-jes durven niet te zeggen wat ze echt op hun hart hebben..ze schuilen liever achter het verhaal:heb niet hekel aan een ras..maar aan een ideologie...

1 Reactie
Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

"maar aan een ideologie...' Een ideologie plaatst geen bermbommen of ontkent een wereldoorlog, daar zijn echt mensen voor nodig! Het hele idee van mensenrassen is al heel lang naar fabelskrant verwezen. De moderne mens heeft verschillende menselijke (soorten) voorouders in de genen zitten.

longlivemokum
longlivemokum6 mrt. 2013 - 15:44

Sommige reacties hieronder zijn toch al goede bewijzen van islamfobie volgens mij!

1 Reactie
Tyfusbelg
Tyfusbelg6 mrt. 2013 - 15:44

Beetje makkelijk om dat zomaar te gaan beweren.U zou bijvoorbeeld een reactie als voorbeeld kunnen geven en dan verklaren waarom u dit een voorbeeld van islamofobie vindt. Dan kunnen we uw argumenten even tegen het licht houden en dan besluiten of we enig of onenig zijn met de stelling die u poneert. "volgens mij" of "ik vind dat" is ook best te vermijden als men iets een "voorbeeld van" iets gaat noemen waar een duidelijke definitie van voorhanden is.

Tealc2
Tealc26 mrt. 2013 - 15:44

Voor mensen die het gemist hebben.. http://www.youtube.com/watch?v=efI6T8lovqY http://www.youtube.com/watch?v=IdBDRbjx9jo http://www.youtube.com/watch?v=oCJHJWaNL-g Het wel bijna drie uur durende docu..maar wel waard om te kijken/zien.. want dit krijg je/u echt NIET op school te horen/zien/lezen/leren.

1 Reactie
Reinaert de Vos
Reinaert de Vos6 mrt. 2013 - 15:44

Dank voor de tip.

[verwijderd]
[verwijderd]6 mrt. 2013 - 15:44

Er moet vooral niet teveel toegegeven worden aan de lange teentjes van sommige moslims. Een tekeningetje van een profeet leidt al tot rellen en bedreigingen. Ze wennen er maar aan dat in het westen iedereen zijn mening mag geven , dat moesten katholieken ook in de jaren 60 toen vanuit linkse hoek de kerk belachelijk werd gemaakt. Wat een gehuilebalk zeg......

2 Reacties
Qizilbash
Qizilbash6 mrt. 2013 - 15:44

Waarom is antisemitisme dan wel strafbaar? Waarom zijn werken zoals "Te Talmud Unmasked" wel antisemitisch (dus fout) maar bijvoorbeeld "Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten" van Hans Jansen niet? Waarom is "Fitna" wel toegestaan? Beide anti-islamitische werken zijn gemaakt naar voorbeeld van "The Talmud Unmasked". http://en.wikipedia.org/wiki/The_Talmud_Unmasked Net zoals citaten uit de Talmud uit hun context werden gerukt, verkeerd vertaald, zinnen afgebroken, incompleet geciteerd werden opdat men de verzachtende omstandigheden, de mitsen en maren die er op volgden niet kon lezen, doet Hans Jansen (en Wilders) hetzelfde met de koran. Zie als voorbeeld het wel citeren van de volgende vers: “Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allaah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend noch helper uit hun midden, (89) maar niet het vervolg: Behalve degenen die tot een volk behoren waarmee gij een verbond gesloten hebt, of zij die tot u komen terwijl hun hart zich verzet u te bestrijden of hun eigen volk aan te vallen. En indien Allah wilde, zou Hij hun macht tegen u hebben gegeven; dan zouden zij zeker tegen u hebben gevochten. Dus, als zij zich van u op een afstand houden en u niet bestrijden en u vrede aanbieden - heeft Allah u niet toegestaan iets tegen hen te ondernemen.(90) Als je vers 4:90 weglaat en alleen vers 4:89 citeert en dan in vers 4:89 ook nog eens het stukje " En indien zij tot vijandschap vervallen" weglaat, dan krijg je een heel ander beeld. Ook het citeren uit de Zohar en de schijn wekken dat de citaten uit de Talmud komen, heeft Hans Jansen/Wilders gekopieerd door uit de Hadith te citeren en de schijn te wekken dat de betreffende citaten uit de Koran komen. Er wordt niet verteld dat de Zohar uit de 13e eeuw komt en niet deel uitmaakt van de Talmud. Zelfs de Talmud zelf is in essentie slechts de zienswijze van verschillende rabbi's. Op dezelfde manier zijn de Hadith ook eeuwen na de Koran geschreven en is geen enkele moslim verplicht om de Hadith voor waar (het woord van Allah of zijn boodschapper Mohammed) aan te nemen. De Hadith zijn ofwel interpretaties van de Koran door islamgeleerden/imams, ofwel persoonlijke, mond op mond overgeleverde verhaaltjes van mensen die 2 eeuwen later leefden en beweerden dat Mohammed dit of dat had gezegd.

Tealc2
Tealc26 mrt. 2013 - 15:44

Verschil is beste man dat de kritische geluiden van jaren 60 vanuit ex-christlijke hoek kwamen..of beter gezegd mensen met christlijke achtergrond/opvoeding die de geluiden uiten. Maar de zogenaamde Islam-criticus zijn geen ex-moslims en hebben zeker geen islamitische opvoeding/achtergrond. Niet dat ik geloof dat men kritiek op een religie hebben kan..maar alleen op de aanhangers van de religie. Hele beeld graag..en geen halve beeld..

[verwijderd]
[verwijderd]6 mrt. 2013 - 15:44

Mensen die de dijken willen ophogen lijden aan waterfobie. Dat moet verboden worden.

1 Reactie
Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

Die is wel heel erg diepzinnig :-(

TheRealHandyman
TheRealHandyman6 mrt. 2013 - 15:44

Tja, de Serviers moesten ook niet zeuren en opeens zijn ze een minderheid in een gedeelte van hun eigen land, vechten ze daar tegen terroristische aanslagen en wordt dat stuk land door de NAVO nog toegekend aan de terroristen ook, maar geen reden voor angst.

1 Reactie
Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

Wat een rare opmerking. Amsterdammers zijn ook een minderheid in Limburg.

diadorim
diadorim6 mrt. 2013 - 15:44

1) De definitie van het begrip "ideologie" is simpelweg "waardesysteem". Daarmee zijn alle religies per definitie ideologieën. Dominante waardesystemen (seculiere ideologieën zoals socialisme en liberalisme, Maoïsme, Nazisme, Fascisme en dus ook religies) hebben altijd een enorme invloed op bijna ieder aspect van het dagelijks leven, staatsinrichting, wetgeving, oorlog en vrede, vrouwenrechten etc. Aangezien de meeste mensen in Turkije, Iran, het Midden Oosten en Noord-Afrika zich als moslim definiëren, betekent dit dat de Islam als dominerende ideologie een enorme invloed uitoefent op alle aspecten van het dagelijks leven. De seculiere, socialistische en liberale politieke stromingen hebben in het contemporaine Midden Oosten geen schijn van kans om binnen de context van een eerlijk democratisch proces succesvol de strijd aan te gaan met de Moslimbroederschap en de Salafisten. De MB werd in Egypte de grootste partij en de Salafisten de tweede. Al-Nur, de salafistisce partij is de 2e partij in egypte met 28% van de stemmen, de moslimbroederschap is de grootse met 37,5 procent van de stemmen. (Dit verdisconteert nog niet het feit dat een groot deel van de salafisten niet stemmen, omdat stemmen binnen een democratie als "Haram" beschouwd wordt: de Salafisten zijn dus in werkelijkheid nog groter.) Egypte kent een bevolking die zich grotendeels als Islamitisch definieert (En niet als liberaal of socialistisch) en na de eerste vrije verkiezingen in dat land zijn de moslimbroederschap en de salafisten de grootste facties in het parlement en daarmee de enigen die wetgeving kunnen opleggen (meerderheden zijn binnen een democratisch bestel de enigen die wetgeving kunnen opleggen). Een waardesysteem is de overkoepelende ideologie, uit deze algemene waarden volgen normen, en uit de normen volgt wetgeving (Een wet is een gecodificeerde norm.). Een voorbeeld uit het Christendom zijn de "familiewaarden". Uit deze waarden volgt een norm: echtscheiding is verboden, omdat het de familiewaarden ondergraaft. Als Christenen een meerderheid zouden hebben in het parlement zou echtscheiding als norm niet in wetgeving kunnen worden omgezet. En dan volgt de vraag: wordt Egypte steeds meer Islamitisch door wetgeving die is afgedwongen door een islamitische meerderheid in het parlement? Een meerderheid die bovendien gebaseerd is op consensus aan de basis? Een voorbeeld is het gebruik van alcohol. Binnen het waardesysteem Islam, is de afkeer van Alcohol een norm. De Islamitische meerderheid heeft deze norm inderdaad in wetgeving (een gecodificeerde norm) omgezet. "De regering van Egypte is van plan om de verkoop van alcohol aan banden te leggen." http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3395402/2013/02/17/Egypte-legt-alcohol-aan-banden.dhtml Een ander kenmerk van religieus fundamentalistische staten is een zedenpolitie. (Ook het Geneve onder calvijn en Florence onder Savonarola kenden een zedenpolitie). Bestaat die in Egypte na de machtsovername door de Moslimfundamentalisten? Ja: "De Commissie ter Promotie van Deugd en Voorkoming van Ondeugd draagt dezelfde naam als de strenge sharia-patrouille die Saoediërs in gelid houdt. Maar, zo benadrukt de organisatie, in Egypte zal het er minder heftig aan toe gaan." http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3404236/2013/03/05/Ook-Egypte-heeft-nu-islamitische-moraalpolitie.dhtml Het is duidelijk dat de dominerende ideologie in Egypte de Islam is, die consensus aan de basis vertaalde zich in een overwinning van de Moslimfundamentalisten domineren het parlement en dwingen dus Islamitische wetgeving af. Mag je de Islam bekritiseren: het lijk me absurd als dat niet zou kunnen. De Egyptische Islamitische wetgeving is in conflict met alle seculiere Europese waarden. 2) Ten tweede is een ander punt of je de Islam als een monolitisch geheel mag zien. De Islam bestaat natuurlijk wel degelijk als een van de Confuciaanse, Hindoeïstische, Latijns Christelijke en Orthodox Christelijke te onderscheiden beschaving. Dat de islam niet zou bestaan omdat er verschillende stromingen binnen de Islam bestaan is een drogreden. Als het geheel opgedeeld kan worden, wil dat niet zeggen dat het geheel niet bestaat. De PVDA, het Romeinse rijk, de arbeidersklasse bestaan ook, toch heeft niemand ooit de arbeidersklasse gezien: de arbeidersklasse is een abstractie. De Islam bestaat als een abstractie. We gaan toch niet selectief het begrip "Islam" als abstractie verbieden? Het epistemologische massacre is niet meer te overzien als we besluiten dat iets niet bestaat als het opgedeeld kan worden. Een auto kan opgedeeld worden in een verbrandingsmotor, rubberen banden en elektronica. Al die componenten hebben niks met elkaar te maken, toch bestaan auto´s. Borges heeft in zijn verhaal "het onverbiddelijke geheugen van Funes" geschreven: "Het koste hem (Funes) niet alleen moeite te begrijpen dat de soort aanduiding hond zoveel ongelijke eenlingen van verschillende grootte en verschillende vorm omvat; het hinderde hem dat de hond van 14 over 3 (van de zijkant gezien) dezelfde naam had als de hond van 15 over 3 (van voren gezien)." Borges schrijft vervolgens: "denken is verschillen vergeten generaliseren, abstraheren". Ten tweede zijn er 4 rechtsscholen (Sharia) binnen de (soennitische) Islam. De Sharia is een rechssysteem dat het leven van moslims tot in de kleinste details regelt. In de 11e eeuw werd de Fiqh (de interpretatie van de Sharia) als gesloten beschouwd. De fiqh was een aanvulling op de Sharia, die nieuwe situaties die niet in de Sharia waren opgenomen behandelden en als aanvullende wetgeving in de Sharia kon opnemen. Dat betekent dat de Sharia sinds de 11e eeuw niet meer is veranderd. Alle nieuwe ontwikkelingen sinds de 11e eeuw, zoals democratie, scheiding tussen kerk en staat en vrouwenrechten hebben dus geen plaats in de sharia. De Sharia is volkomen verstart tot wat het op heden is: een Middeleeuwse rechtsorde die geen verandering duldt, maar nog steeds de basis vormt voor de wetgeving in Islamitische landen: een wetsysteem dat sinds de 11 eeuw niet meer is veranderd. Er zijn wel Islamitische geleerden die een nieuwe "fiqh" voorstaan om nieuwe ontwikkelingen in de Sharia op te nemen, maar die zijn in de minderheid. Dat betekent dat de moslimbroederschap en de salafisten als fundamentalisten (Fundamentalisten zijn mensen die naar de bron teruggaan en dus geen nieuwe interpretaties toestaan) een rechtsysteem gebruiken dat sinds de 11e eeuw niet meer veranderd is. Dit 11e eeuwse Islamitisch rechssyteem kan als monolitisch en als onveranderlijk gedefinieerd worden. 3) Wetenschap: Wat voor de Sharia geldt, geldt ook voor de wetenschap. Tot de 11e eeuw was de Sharia een organisch gegroeid en dynamisch rechssyteem, totdat het als gesloten werd beschouwd. Tot de 11e eeuw kende de islam ook een enorme opleving van wetenschappelijke activiteit en hoogwaardige filosofie, maar net als met de Sharia was het met de wetenschap en de filosofie in de 11e eeuw afgelopen: Al-Ghazali (1058-1111), die wel het 'zegel der filosofen' wordt genoemd, heeft met zijn bekendste werk "De verwarring der filosofen" ('Tahafut al falasifa'), dat wordt beschouwd als een keerpunt in de islamitische filosofie, de stagnatie en relatieve achteruitgang in de islam ingeleid: In dit werk wordt door Al-Ghazali de causaliteit (wet van oorzaak en gevolg) als onjuist verklaard: alles wat er gebeurt, geschiedt door de wil en de hand van God en causaliteit is slechts schijn. Onderzoek ernaar is derhalve verspilling van intellect: exit wetenschap. In de volgende eeuw heeft Averroes een uitgebreide repliek geschreven op Ghazali's 'Verwarring' genaamd "De Verwarring van de Verwarring" ('Tahafut at-Tahafut'). Zijn werken werden echter in de Arabische gebieden gecensureerd en verbrand en hijzelf werd verbannen naar Marokko. De epistemologische koers van de islamitische gedachtewereld was reeds definitief bepaald door Al-Ghazali.De invloed van Al-Ghazali als anti-rationalist in de moderne tijd is nog steeds zo groot dat Atatürk in de jaren 1920 zijn werken in Turkije verbood. Dat betekent dat sinds de 16e eeuw in Europa met Versalius, Copernicus en Da Vinci er een enorme opleving van de wetenschap begon. In de 17e eeuw werd de "Royal Society" opgericht, waar mensen als Newton en Harvey werkten. Descartes was corresponderend lid. Vanaf de 18e eeuw is de wetenschap en het wetenschappelijke denken in het westen niet meer te stoppen. In de Arabische wereld is tot op heden het werk van Ghazali dominant dat het meest basale wetenschappelijke begrip "causaliteit" ontkent. er zijn dan ook haast geen Islamitische wetenschappers of Nobelprijswinnaars in de wetenschappelijke disciplines. 4) Vrouwenrechten: Volgens het Gender Gap report 2012 van de Oeso dat 135 landen indexeerde op het gebied van vrouwenrechten staat geen enkel Islamitische land bij de top 100. Afrikaanse landen als Ghana (70), Kenia (99), Zambia (106) en Ethiopie (116) staan hoger dan Turkije (122), Iran (125), Saudia Arabie.(131) en Yemen (135). De landen die onderaan staan hebben bijna niks met elkaar gemeen: Turken, Perzen en Arabieren zijn verschillende etnische groepen. Turkije is een productie economie, Yemen is straatarm en Saudi arabie is een oliestaat. Er is maar 1 ding dat al die landen gemeen hebben: ze zijn allemaal Islamitisch. De generaliserende uitspraak dat de Islam slecht is voor vrouwenrechten is a priori waar. In Egypte nemen na de machtsovername van de Moslimbroederschap en de salafisten de rechten van vrouwen af: http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3337334/2012/10/25/Egyptische-vrouwen-slechter-af-na-de-revolutie.dhtml 5) Alfabetisering: In Marokko is alfabetisering volgens de VN 55%, in Egypte 66& en in Angola en Congo 66%. Dat betekent dat de Arabische wereld op het gebied van alfabetisering achterloopt op donker Afrika. Hoe kan dat? In de eerste plaats betekent "Koran" letterlijk "recitatie", Oftewel: uit het hoofd opzeggen. De Koran is in tegenstelling tot het oude en nieuwe testament in versvorm geschreven. Net als de homerische epen, die in dactylische hexameters zijn geschreven is dit het bewijs dat de Koran net als de Homerische epen in een analfabete maatschappij zijn ontstaan. Versvorm is namelijk in de eerste plaats een literaire techniek die vooral is bedoelt om onthouden te vergemakkijken. De Barden die in het Oude Griekenland de epen reciteerden aan de hoven van de machtigen deden dat niet van schrift, maar uit het hoofd. Aangezien vanaf het ontstaan van de islam moslims de koran niet lazen, maar uit het hoofd leerden was het kunnen lezen geen verijsde. Uit het hoofd leren is tegelijk funest voor kritisch denken. Vandaar dat de Islam een desastreuze invloed heeft op alfabetisering. Het protestantisme gaat bijvoorbeeld uit van het dogma van "sola scriptura": Protestanten moesten de Bijbel kunnen lezen. de Talmud is een enorm dialectisch systeem dat zowel kritisch denken als geletterdheid veronderstelt. Ten tweede kent de Islam het dogma van de "ongeschapen Koran". In het Christendom staat Jezus centraal, in de islam niet mohammed, maar de Koran. De Koran is het letterlijke woord van God en heeft altijd bestaan. Het is een attribuut van Allah zelf. Hourani schrijft in de "de geschiedenis van de arabische volken" (pag. 84) ""een van deze eigenschappen (van god) is de koran zelf. deze is zijn woord omdat de koran dat zelf zegt. de koran is niet geschapen want "niets van god is geschapen en de koran is van god" Boorstin schrijft in "de scheppende mens" (pag 72) "weinig begrippen zijn voor een westerling moeilijker te vatten dan het dogma van de niet-geschapen koran, dat een steunpilaar van de islam werd." Armstrong schrijft in "een geschedenis van god" (pag. 164) "hij geloofde dat hij gods onzegbare woord in het arabisch overzette, want de koran staat in de spiritualiteit van de islam net zo centraal als jezus in het christendom." Dit dogma van de "ongeschapen koran" heeft een desastreus effect gehad op de invoering van 1 van de belangrijkste uitvindingen ooit: de invoering van de drukpers. Het Arabisch werd namelijk als de taal van Allah zelf beschouwd en mocht niet mechanisch gereproduceerd worden. Het belangrijkste instrument om kennis te verspreiden (en een instrument om subversie te verspreiden en dus ketterse en controversiële ideeën). In de 17e eeuw waren er in Europa 10 miljoen verschillende boek titels verkrijgbaar. Het Ottomaanse rijk (en dus de arabische wereld) voerden de drukpers voor een korte periode vanaf 5 juli 1727 in. Het totaal aantal gedrukte boeken dat in het Turkse rijk en de Arabische wereld in de 18e eeuw beschikbaar was, was 7. Dit werkt nog steeds door in de moderne arabische wereld: het totaal aantal boeken dat in het Arabisch in de periode 750-2000 is vertaald wordt geschat op 100.000. Dat is evenveel als er boeken in 1 jaar in het Spaans vertaald wordt. (arab human development report 2002) 6) Democratie: Volgens Freedomhouse, het maatgevende instituut dat voor de VN democratie en burgelijke vrijheden wereldwijd indexeerd, kennen het Midden-Oosten en Noord-Afrika 1 vrij land (Israel), Afrika kent er 11. Daarmee loop de Islamistische wereld op het gebied van democratie achter op donker Afrika. "Islam"betekent "onderwerping, democratie staat synoniem voor vrijheid. Zelfs Turkije is in 2012 op het gebied van burgerlijke vrijheden afgewaardeerd naar junk-status. 7) Oorlog en "the class of civilizations" a) Over het jaar 2012 werden 100.000 Christenen vermoord, vooral in Islamitische landen. b) Moslim fundamentalistische terreur groepen kenden een enorme opleving in Libie, Mali, Nigeria, Oost-Afrika en Syrie. c) Pakistan, Bangladesh, Thailand en de Filipijnen worden geteisterd door moslim terreur. d) Algerije is het land waar de meeste aanslagen ter wereld plaats vinden (uitsluitend gericht tegen seculiere moslims). e) Van de 13 oorlogen die er in 2012 werelwijd werden uitgevochten waren er 10 Islam gerelateerd (Binnen Islamitische landen, tussen Islamitische landen of oorlogen tegen niet Islamitische landen of tegen andere minderheden binnen etnisch gefragmenteerde landen, zoals Nigeria) "the class of civilizations" lijkt mij een uitstekende term om dit fenomeen te omschrijven. Oftewel: er is plenty reden voor kritiek op de Islam. alleen zwakzinnigen ontkennen dit.

1 Reactie
robvaniren
robvaniren6 mrt. 2013 - 15:44

Veel dank voor dit stuk. Ik mis alleen wat dingen: de plaats van seculiere moslims in het westen, en oosten. Er bestaat dus wel een milde variant. Fundamentalisten-van welk slag ook- krijgen de kans in tijden van crisis. Conflictbeheersing (het uitvechten van ruzies met woorden) is de enige remedie, en daar zijn we hier een eindje mee op gang. Nu nog een partij.

JoopSchouten
JoopSchouten6 mrt. 2013 - 15:44

Als inhumane haatdragende sufferds een bedreiging voor een gemeenschap vormen is het raadzaam ze te isoleren.

1 Reactie
Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

Wie gaat dat beoordelen?

BalthasarGerards1
BalthasarGerards16 mrt. 2013 - 15:44

Ik verlang terug naar die tijd dat linkse partijen helemaal niets moesten weten van het betuttelende (christelijke) geloof. Dan heb ik het over de jaren 60 en 70. Maar als het de islam van nu betreft, moet ineens alles kunnen. Het kan verkeren dus.

1 Reactie
Candide2
Candide26 mrt. 2013 - 15:44

'Maar als het de islam van nu betreft, moet ineens alles kunnen. Het kan verkeren dus.' Ha die Balthasar, ouwe reus, gereïncarneerd, merk ik. U moet in dit leven nog iets goed maken. Kan ik me indenken, ouwe moorddadige rk fundamentalist ;-) Ach ja, en ik maar herhalen dat links uiterst kritisch is t.a.v. godsdiensten tot en met zeer afwijzend. En de islam wordt echt niet ontzien. En ik maar herhalen dat links blij is met de vrijheid van godsdienst, want dan mag je ook ongelovig zijn. En als er dan toch vrijheid van godsdienst is, dan moet je er niet eentje uitpikken om te verbieden omdat het acherlijk zou zijn. En ik dan ook maar herhalen dat links.... ach ja. Beste Balthasar, u weet toch nog wel hoe joods-christelijk superieur u destijds na de moord op Willem van Oranje behandeld bent? Citaat Wikipedia: '"Zijn rechterhand waarmee hij het moorddadige feit heeft gepleegd zal met een gloeiende tang worden afgeknepen; vervolgens zal men met gloeiende tangen op verscheidene plaatsen op zijn lichaam het vlees afknijpen tot op het bot. Vervolgens vierendele men hem levend waarna het hart uit zijn borstkas gesneden en hem in het gezicht zal worden geworpen. Tenslotte zal men zijn hoofd afhakken waarna zijn vier uiteengetrokken delen op de Haagpoort, Oostpoort, Ketelpoort en de Waterslootsepoort tentoongesteld dienen te worden. Zijn hoofd moet op een staak gespietst en vervolgens bij het voormalige huis van de prins worden geplaatst. Zijn bezittingen worden geconfisqueerd en komen aan de Heer ten goede.'