Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Moet er een einde worden gemaakt aan het 'feestje der blanken'?

  •  
19-12-2016
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
825 keer bekeken
  •  
sunny
Kanttekeningen bij de documentaire 'Wit is ook een kleur'
Check your privilege. Dat mag je terecht zeggen tot iedereen die in Nederland geboren is. Gemiddeld hebben de inwoners van Afrikaanse landen veel minder kansen in het leven. Huidskleur doet er niet toe. Een Caribische Nederlander mag in zijn handjes knijpen als zijn wiegje in Bimre stond en niet in Accra.
Ik herinner me uit mijn jeugd nog twee geprivilegieerde jongetjes die in een trapauto over de stoep reden. Ik moest het doen met zo’n lullig fietsje. Dat kwam omdat die jongetjes aan de zuidkant van de Burgemeester Knappertlaan geboren waren, waar villa’s en rijtjeshuizen stonden. Ook was het vanzelfsprekend dat zij later naar het gymnasium of de HBS zouden gaan. Toen mijn ouders mij en mijn broer dezelfde kansen gaven, kregen zij uit hun omgeving heel veel kritiek. Wij zouden er maar groots van worden en ons verheven voelen boven onze vader en moeder. Bovendien was zo’n middelbare school voor gewone mensen toch te hoog gegrepen.
Tegelijk is mijn blanke huid een voorrecht. Nooit vindt de politie dat ik een verdachte indruk maak. Bij sollicitaties hoef ik niet op te boksen tegen vooroordelen. Niemand vraagt zich af of ik wel behoorlijk geïntegreerd ben. Ze vinden me hoogstens een rare. Het helpt dat ik al een paar jaar lang in navolging van Jep Gambardella , de hoofdpersoon uit de door mij zeer bewonderde film La grande Bellezza, altijd een pochet draag. Dat maakt op de omgeving een gunstige indruk. Ik knip die pochetten zelf uit satijn dat ik op de markt koop. Vijfentwintig bij vijfentwintig centimeter is de beste grootte. Ja, ik ben wel bevoorrecht. Voor hetzelfde geld moest ik elke ochtend vroeg in Dacca van een of andere woekeraar een riksja voor de dag huren om een paar centen te verdienen.
Mazzel Je zou ook kunnen zeggen dat ik mazzel heb gehad in het leven. Wellicht zou Sunny Bergman meer gehoor krijgen voor de standpunten die zij in haar documentaire ‘ Wit is ook een kleur ’ naar voren brengt, als zij de term privilege had vervangen door geluk. Mondiaal gezien is het een geweldig lot uit de loterij als je in Nederland geboren bent, maar met een blanke huid krijg je ook nog een extra prijs. Dat komt omdat je geen last hebt van het vooroordeel dat over mensen met een andere etnische achtergond dan wat ik maar de Germaans/Noord-Europese noem en dat in dit land nog teveel bestaat. Roemen, Bulgaren, Polen en Albanezen zijn tenslotte ook blank, maar dat wordt geheel overschaduwd door het ongunstig beeld dat in de polder bestaat over hun vaderland.
Anglicisme of germanisme Consequent heeft Sunny Bergman het over de witten. Dat is – het is al vaak genoeg gezegd – een anglicisme of misschien ook een germanisme. Als het om de huidskleur gaat, moeten de woorden weiss en white  als blank worden vertaald en niet als wit. Hier wordt wel eens tegen ingebracht dat blank heel veel gunstige nevenbetekenissen heeft die het privilege der witten alleen maar accentueren. Voor wit geldt dat misschien nog meer. Wit is de kleur van het licht, van feest en van goede dingen in het algemeen. De dokter die je geneest, draagt bijvoorbeeld een witte jas. Zwart staat voor duisternis, de zonde en de rouw. De bedienaar der begrafenissen, de aankondiger van de dood, is in het zwart gekleed. Waarom wit beter is dan blank, valt dan ook moeilijk in te zien.
Verwijtende toon “Wit is ook een kleur” laat blanken op verwijtende toon weten dat zij onverdiende privileges genieten. Zij zijn racisten ook als ze hun best doen om dat niet te zijn. Een opmerking in het commentaar spreekt boekdelen. Een wezenlijk onderdeel van de documentaire bestaat uit een experiment met kleuters, die consequent blanke poppen leuker en slimmer vinden dan zwarte. Waarom kleuters? Als je acht- of negenjarige kinderen aan hetzelfde experiment onderwerpt, hebben zij al geleerd om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Met andere woorden: het vooroordeel leeft nog diep in hun binnenste maar zij hebben geleerd dat te maskeren. Zij hebben het racisme niet afgeleerd maar weten het nu listig te verbergen.
“Sodemieter op”, zou mijn vader zeggen die ondanks alle pleidooien van de bovenmeester toch niet door mocht leren aan het handje van mijn grootmoeder naar een drukkerij werd gebracht om in te brengen voor het gezin. Ook in de oorlog heeft hij zijn portie wel gehad. gehad zodat het met zijn privileges niet overhield. Dat was voor hem de belangrijkste reden om zijn kinderen wel kansen te geven. Maar dit terzijde.
Sunny Bergman legt haar publiek niet uit wat er dan moet gebeuren om de door haar geschetste problematiek op te lossen. Blanken horen te beseffen dat zij privileges hebben en waarschijnlijk racistisch zijn. Daar blijft het bij. Moet die blanken hun voorrechten dan worden ontnomen zodat zij ook worden achtergesteld bij sollicitaties en etnisch geprofileerd door de prinsemarij? Wordt de tijd dat de samenleving hen ook eens een poepie laat ruiken? Wordt het tijd dat er een eind wordt gemaakt aan het feestje van de blanken ? Is dat het? Geen wonder dat aldus aangesprokenen in de verdediging schieten. En dat is jammer.
Oppervlakkig Het is oppervlakkig om de maatschappelijke verschillen op deze wereld aan huidskleur te wijten. Klasse en milieu zijn net zo belangrijk als het om startkansen gaat. En de economische positie van het land waarvan je de nationaliteit bezit. Gelijke kansen voor iedereen, daar is geen sprake van. Racisme en etnische achterstelling zijn belangrijke blijken van die ongelijkheid.
Wie geluk heeft in het leven, gunt een ander met minder mazzel, dezelfde kansen. Daardoor hoort de bestrijding van racisme in al zijn vormen voor de Nederlandse politiek een belangrijke prioriteit te zijn maar die staat niet op zichzelf. Er zijn behalve huidskleur nog veel meer factoren die tot achterstelling leiden.
Je brengt dat niet voor elkaar door de blanken op verwijtende toon te melden dat zij blank zijn en daarom allemaal aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan, dat ik om de kleur van mijn huid bijvoorbeeld meer heb met Hans Wijers, volgens de Volkskrant de machtigste Nederlander dan met meneer en mevrouw Ilk, al bijna een kwart eeuw mijn buurtjes.
Ik bedoel: Geert Wilders zal dat graag beamen. Hij wel. Dat alle blanken bij elkaar horen en iets te verdedigen hebben tegen meneer en mevrouw Ilk en alle mensen met een andere teint dan ik en Hans Wijers.
PS. Michiel de Ruyter wordt in de documentaire in verband gebracht met slavenhandel. Hij heeft een keer een Afrikaanse reis gemaakt waarbij het om twee dingen ging: het bevrijden van Nederlandse slaven in Algerijnse handen en om het beschermen van de positie van de West Indische Compagnie op de Afrikaanse kust. Meer hier (.pdf).
Stel vast dat de verhoudingen ingewikkelder lagen dan een eenvoudig blank-zwart schema suggereert en dat De Ruyter samen met Afrikaanse bondgenoten de strijd aanging. Hij kwam ook zijn oude schoolvriend Jan Compagnie tegen, een zwart Vlissings jongetje met wie hij veel kattenkwaad uithaalde. Later was die teruggegaan naar Afrika. Nu hernieuwden de zeeheld en zijn oude makker de vriendschap.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (159)

stokkickhuysen
stokkickhuysen28 apr. 2022 - 9:19

Misschien helpt dit debat een beetje om de modder uit han's ogen te wrijven. Dit gaat over de VS, maar is over het algemeen een goede uitleg over wat 'white privilege' nu precies is. https://www.youtube.com/watch?v=oFeoS41xe7w&t=2415s

Abdu
Abdu14 apr. 2022 - 9:08

“Wit is ook een kleur” laat blanken op verwijtende toon weten dat zij onverdiende privileges genieten. Zij zijn racisten ook als ze hun best doen om dat niet te zijn.” Niemand verdient enige sociale identiteit aan zijn natuurlijke kleur. Alleen “ras” liefhebbers neigen dat te doen. De “wit” is geen natuurlijke statue maar een sociale identiteit. Een afrikaan die tegen betaling of een gunstigere sociale positie etnisch profileert is evenveel “wit” als andere racisten. Dus de “Blanken horen te beseffen dat zij privileges hebben en waarschijnlijk racistisch zijn.” Klopt gewoon niet. Deze legt alleen de raciale perceptie van de boodschapper bloot. De privileges maken mensen misschien welvarender maar geen “ras” liefhebbers. Diegene die de privileges vanwege hun huidskleur aan hen toekennen zijn onze racisten en deze zijn vaak geen mensen maar de instituties en hun sociale profielen. Wil je geen racistische privileges? Schaaf het institutioneel racisme af en verklaar de diversiteit als algemene sociale identiet.

OlavM
OlavM27 dec. 2016 - 19:00

[Tegelijk is mijn blanke huid een voorrecht. Nooit vindt de politie dat ik een verdachte indruk maak. Bij sollicitaties hoef ik niet op te boksen tegen vooroordelen. Niemand vraagt zich af of ik wel behoorlijk geïntegreerd ben…… Mondiaal gezien is het een geweldig lot uit de loterij als je in Nederland geboren bent, maar met een blanke huid krijg je ook nog een extra prijs.] Was Van der Horst voorheen een nogal geharnaste ontkenner van alles wat maar naar “white privilege” verwees, in dit stuk laat hij die keiharde ontkenning vallen. Dit soort zinnetjes was vrij kort geleden hier nog niet uit zijn pen gevloeid. Hij verloochende alles wat maar riekte naar “white privilege”. Kijk, er is dus toch beweging te bespeuren. Sunny Bergman pleit ervoor dat witte mensen zich ervan bewust worden dat kleurverschil in onze samenleving wel degelijk uitmaakt, en dat donker gekleurde mensen op achterstand worden gezet in de zin dat ze door allerlei sociale mechanismes benadeeld worden, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, enz. Het gaat er niet om witte mensen iets te ontnemen, maar om de factoren die de achterstelling van anderen bevorderen weg te nemen! Van der Horst erkent nu wel dat de blanke aangesprokenen “in de verdediging schieten”. “En dat is jammer”, voegt hij er zelfs nog aan toe. [Het is oppervlakkig om de maatschappelijke verschillen op deze wereld aan huidskleur te wijten. Klasse en milieu zijn net zo belangrijk als het om startkansen gaat. En de economische positie van het land waarvan je de nationaliteit bezit. Gelijke kansen voor iedereen, daar is geen sprake van.] Het is dan ook niet zo dat door de zwarte beweging en degenen die daarmee solidair zijn alle maatschappelijke verschillen aan huidskleur worden geweten. Natuurlijk niet! Zeker spelen b.v. klasse en milieu ook een grote rol. Dat wordt helemaal niet ontkend. [Daardoor hoort de bestrijding van racisme in al zijn vormen voor de Nederlandse politiek een belangrijke prioriteit te zijn maar die staat niet op zichzelf. Er zijn behalve huidskleur nog veel meer factoren die tot achterstelling leiden.] Hiermee kan ik het dan ook 100 % eens zijn. [Je brengt dat niet voor elkaar door de blanken op verwijtende toon te melden dat zij blank zijn en daarom allemaal aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan…] Natuurlijk gaat het er niet om wie dan ook een verwijt te maken van zijn huidskleur! Het is wel de bedoeling van Sunny Bergman e.a., dat witte mensen zich ervan bewust worden dat hun huidskleur bepaalde effecten heeft in onze samenleving, zoals niet etnisch geprofileerd worden of niet automatisch uit een kaartenbakje van sollicitanten gegooid worden. [Als je acht- of negenjarige kinderen aan hetzelfde experiment onderwerpt, hebben zij al geleerd om sociaal wenselijke antwoorden te geven. Met andere woorden: het vooroordeel leeft nog diep in hun binnenste maar zij hebben geleerd dat te maskeren. Zij hebben het racisme niet afgeleerd maar weten het nu listig te verbergen.] Nee, het gaat erom dat heel jonge kinderen zich nog niet van “sociaal wenselijke” antwoorden bewust zijn, en wat oudere kinderen al wél. Dat heeft met de psychologische ontwikkeling te maken. Dat wil dus niet zeggen dat de wat oudere kinderen echt “racistisch” zouden zijn, maar wel al zodanig “geïmpregneerd” zijn door het sociale systeem (dat mensen met een oorspronkelijk niet-Nederlandse etnische herkomst benadeelt), dat ze zijn gaan beseffen wat “sociaal wenselijk” is. De kinderen zijn zelf individueel niet racistisch, maar het sociale systeem als geheel. -------------------------- Hieraan voeg ik nog maar eens het volgende toe. De aanduiding “witten” is m.i. niet perse een anglicisme (of zo je wil: germanisme). Het is nl. een bewust gekozen term met een politieke lading, als tegenhanger van de term “zwarten”, en dat is iets heel anders dan een niet zo opzettelijke “overzetting” (germanisme!) in het Nederlands. (B.v.: het Duitse “mehrere” dat in het Nederlands is “vertaald” met “meerdere” (in de zin van meer dan één) en een germanisme kan worden genoemd. En b.v. “computermuis”, dat een anglicisme zou kunnen worden genoemd). De vraag is: strookt iets, dat beïnvloed is door een andere taal, niet met het Nederlandse “taaleigen”, en is het daardoor b.v. een anglicisme of germanisme? De beoordeling daarvan blijft nogal tijds- en persoonsgebonden.

Fredolo
Fredolo26 dec. 2016 - 9:41

Het is moeilijk om op alles van Han van der Horst te reageren. Ik wil er twee dingen uitpakken. Het eerste is het woord 'wit'. Hij vindt het woord blank beter. Waar het echter om gaat, is dat we naar onze eigen kleur gaan kijken vanuit een ander perspectief. Namelijk vanuit de mensen met kleur. Dat is niet zo eenvoudig en dan helpt een andere term om ook fris te kijken. Ten tweede: Geluk in tegenstelling tot privilege. Ook dit zou je kunnen zien als een poging tot perspectiefwisseling. Natuurlijk is er sprake van geluk. Maar als je het ziet als een privilege, dan voel je het bevoorrechte aspect hiervan beter en kan het je helpen om het bewust in te zetten om mensen, die dit niet hebben, te helpen. Of er in sommige gevallen geen gebruik van te maken. Natuurlijk zijn er zaken af te dingen op de documentaire, de Ruyter was misschien niet zo'n goed voorbeeld, Bergman was misschien wat verwijtend. Maar het andere perspectief, dat zij met de documentaire bood, is verfrissend. Van der Horst zal het ongetwijfeld met me eens zijn, dat de geschiedenis, zoals wij die leren, nog steeds een zeer westers perspectief heeft. En daarmee is het ook een opdracht aan historici om daar wat mee te doen.

Lepidoptemma
Lepidoptemma22 dec. 2016 - 0:48

Zoals meneer Van der Horst al zegt: er worden geen oplossingen aangedragen. Mijn excuses als iemand dit in deze commentaren al wel heeft gedaan, maar ik ben op dit tijdstip te lui om alles door te pluizen. Zou iemand mij een lijstje kunnen geven van dingen die ik, als witte/blanke/Nederlandse Nederlander, juist wel en juist niet moet doen om dit onbewuste privilege te verminderen en de zwarte/gekleurde/anderlandse Nederlander meer kansen te geven in het leven en onze maatschappij? Ik hoor het graag.

8 Reacties
Sardar2
Sardar222 dec. 2016 - 8:54

@ Lepidoptemma 22 december 2016 at 01:48 “ik, … juist wel en juist niet moet doen om dit onbewuste privilege te verminderen” Het opeisen om de instituties met hun in- en uitsluitingsmechanismen, de profielen, voorschriften, regels enz. van mono-culturele basis naar diversiteit (geen multicultuur) die onze maatschappelijke karakter is hervormen. Meer hoeft men niet te doen. Zelfs men eigen racistische en fascistische idealen kan blijven aankondigen!

Haastig
Haastig22 dec. 2016 - 10:28

sardar 22 december 2016 at 09:54 “Het opeisen om de instituties met hun in- en uitsluitingsmechanismen, de profielen, voorschriften, regels enz. van mono-culturele basis naar diversiteit (geen multicultuur) die onze maatschappelijke karakter is hervormen." Wat bedoel je hiermee? Wat zijn "in- en uitsluitingsmechanismen, de profielen, voorschriften, regels enz. van mono-culturele basis", kan je daar voorbeelden van geven?

Lepidoptemma
Lepidoptemma22 dec. 2016 - 14:17

Sardar, bedankt voor je reactie, maar ik snap echt totaal niet wat je bedoelt. Je zinnen kloppen niet, wie of wat zijn de instituties, hoe kan ik daar iets van opeisen en wat zijn die "in- en uitsluitingsmechanismen, de profielen, voorschriften, regels enz." ?

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 dec. 2016 - 18:45

Sorry Sardar, weliswaar ben ik geen witte man, maar ik begrijp u ook niet.

Sardar2
Sardar223 dec. 2016 - 18:51

“Institutional racism (also known as institutionalised racism) is a form of racism expressed in the practice of social and political institutions. Institutional racism is also racism by individuals or informal social groups,[1] governed by behavioral norms that support racist thinking and foment active racism. It is reflected in disparities regarding wealth, income, criminal justice, employment, housing, health care, political power and education, among other things. Whether implicitly or explicitly expressed, institutional racism occurs when a certain group is targeted and discriminated against based upon race. Institutional racism can go unnoticed as it is not always explicit and can be overlooked.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Institutional_racism)

Haastig
Haastig24 dec. 2016 - 9:12

sardar 23 december 2016 at 19:51 Svp iets concreter, wat kan Lepidoptemma doen? Wat zijn “in- en uitsluitingsmechanismen, de profielen, voorschriften, regels enz. van mono-culturele basis”, kan je daar voorbeelden van geven? Kortom, kan je een voorbeeld geven van voorschriften/regels die racistisch zijn of racisme veroorzaken in housing. In DH zoekt men zelf een woning, en op basis van hun woonduur wordt beoordeeld: degene met langste woonduur krijgt de woning (tenzij er ook urgenten hadden gereageerd, die hebben immers voorrang). Welk negatieve "uitsluitingsmechanisme" zou er hier volgens jou in werking zijn? Of op scholen? Er is (vermoedelijk) discriminatie bij het studie-advies, maar dat lijkt me niet een voorbeeld van uitsluitingsmechanismen op grond van regels, of profielen, maar eerder onbewuste vooroordelen van de juf/meester. De cito-toets is in het leven geroepen om de willekeur en vooroordelen uit het systeem te halen op basis van objectieve testen waarmee de individuele capaciteiten (en onmogelijkheden) getest worden. M.a.w.: ouders kunnen met dat papier wapperen en zeggen "Hier staat VWO, wat lul je nou over VMBO", kinderen kunnen dat ook weer doen bij ouders.

Sardar2
Sardar224 dec. 2016 - 22:09

@ Haastig 24 december 2016 at 10:12 “wat kan Lepidoptemma doen?” Lepidoptemma vroeg om een “lijstje”. Ik heb enkel voorgesteld om politiek en bestuur te vragen om de bestaande mono-culturele instituties hervormen naar en voor divers samengestelde bevolking. Maar van je vragen blijkt dat jij wat de achterstelling en uitsluiting van migranten betreft nog in ontkenningsfase zit en zoekt naar bewijzen! Blijf maar zoeken!

Haastig
Haastig27 dec. 2016 - 0:04

sardar 24 december 2016 at 23:09 “Ik heb enkel voorgesteld om politiek en bestuur te vragen om de bestaande mono-culturele instituties hervormen naar en voor divers samengestelde bevolking." Kortom, meer diversiteit op de werkvloer: quota? Anoniem solliciteren? Wees eens concreet. We lullen al heel lang over oplossingen en dat gaat prima als we lekker willen blijven hangen in theorietjes maar niet écht concreet iets willen oplossen: dan gebeurt er geen fluit en dat is hopelijk niet wat je nastreeft, al klinkt het natuurlijk wel interessant. En wellicht zit ik in de "ontkenningsfase", maar zolang jij geen concrete voorbeelden geeft zal dat inderdaad zo blijven voor wat betreft jouw teksten. Die zijn voor mij onbegrijpelijk, heb dan ook geen sociale studie achter de kiezen. Herkenbare en mij bekende voorbeelden zijn voor mij geweigerd worden bij de deur vd disco, extra gecontroleerd bij douane, anders bejegend door collega's, geweigerd in (private) busje, moeilijker vinden van een baan. Bekende oplossingen zijn quota, anoniem solliciteren, handhaving leerplicht, computergestuurd aselecte controles, lok-types, cito-toets. Voor mij is en blijft onbekend op welke wijze er "institutioneel racisme" plaatsvindt bij de woningbouwcorporaties, en gezien je reactie heb je daar zelf kennelijk ook geen antwoord op. Stond het antwoord niet wiki?

Sardar2
Sardar221 dec. 2016 - 22:14

“Sunny Bergman legt haar publiek niet uit wat er dan moet gebeuren om de door haar geschetste problematiek op te lossen.” Maar dat doet Han van der Horst zelf ook niet en komt niet verder dan: “Gelijke kansen voor iedereen, daar is geen sprake van.” Sunny Bergman wilt ook die ongelijkheid in “kleur” bloot leggen. “Geert Wilders zal dat graag beamen. Hij wel. Dat alle blanken bij elkaar horen en iets te verdedigen hebben” Klopt. En ondanks klassen discriminatie onder blanken doet Wilders het, juist om “iets te verdedigen” die “alle blanken” al hebben en niet om iets nieuw teweegbrengen. Wat alle blanken al hebben is natuurlijk niet hun “witheid” maar wat door het “systeem” hen gegund en van anderen ontnomen wordt. In 21ste eeuw is openlijk racisme haast niet meer mogelijk en ook in feite niet is het nodig. Vooral in hoger ontwikkelde landen de instituties hebben de taken van ideologieën, religies en zelfs die van de “wapen” overgenomen. De instituties met hun in- en uitsluitingsmechanismen, de profielen, voorschriften, regels enz. zorgen wat ooit collectief (de blanke natie) ingebakken is (discriminerende privileges) “te verdedigen” zijn. De huidige racisme is niks anders dan omstandigheden waarin de niet blanke “ander” op afstand wordt gehouden van blanke privileges. De blanke versie van “integratie” die niks anders is dan assimilatiepolitiek, is een poging om de pijn van de “ander” verzachten. Dat men over racisme zich in alle bochten beweegt, het aan cultuur, traditie, klassen indeling, egoïsme, sociale omgangsvormen, vooroordelen en nog meer relateert, is in feite om blanke racisme te manipuleren en de instituties, wetten en regels vrijpleiten als hoofd boosdoeners in een divers samengestelde samenleving! Dat is het meeste effectieve manier om niks tegen racisme te doen, om het “te verdedigen”, om het te verduurzamen.

Minoes2
Minoes221 dec. 2016 - 19:27

"Wij zouden er maar groots van worden en ons verheven voelen boven onze vader en moeder. Ik weet nog wat ze vroeger hier vaak zeiden; Die van niets iets worden, dat zijn de ergste. Is deels waar want nieuw geld is vele malen erger dan oud geld. Uitzonderingen daargelaten, zij bevestigen zoals altijd de regel. Lijk wel NRC checkt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst21 dec. 2016 - 16:46

Dat is ook zo. Maar dat neemt de geldigheid van mijn stelling niet weg. Ik betoog dan ook niet dat er geen waarheden worden verkondigd in de film van Sunny Bergman maar wel dat deze benadering averechtse gevolgen heeft net zoals het averechtse gevolgen heeft als ik aan niet blanken uit probeer te leggen dat hun achterstelling alleen met maatschappelijke positie te maken heeft.

johannn2
johannn221 dec. 2016 - 13:42

Han, Jij benoemt Sunny Bergmans stelling als volgt: “ Blanken horen te beseffen dat zij privileges hebben en waarschijnlijk racistisch zijn. Daar blijft het bij. “ Daar tegenover stel jij: “ Moet die blanken hun voorrechten dan worden ontnomen zodat zij ook worden achtergesteld bij sollicitaties en etnisch geprofileerd door de prinsemarij? “ Als iedereen gelijkelijk wordt achtergesteld op basis van kleur, dan wordt er dus niemand meer achtergesteld op basis van kleur. Jij stelt: “ Het is oppervlakkig om de maatschappelijke verschillen op deze wereld aan huidskleur te wijten. Klasse en milieu zijn net zo belangrijk als het om startkansen gaat. “ Kortom, huidskleur is óok belangrijk, ook volgens jou. Het moet inderdaad “én, én” zijn. Maar van die andere achterstellingen zijn we ons in ieder geval goed bewust, alhoewel zich dat niet politiek voldoende vertaalt. Sunny Bergman vraagt aandacht voor een achterstelling, omdat we daar nog lang niet genoeg van doordrongen zijn en omdat we ons daar veel meer van bewust moeten worden. De aandacht die zij – op haar manier – vraagt voor de etnische achterstelling staat de aandacht voor die andere achterstellingen helemaal niet in de weg. Het is niet “óf, óf”, het moet zijn “én, én”. Het feit dat die andere achterstellingen bestaan neemt deze achterstelling niet weg. Ik parafraseer jouw bovengenoemde stelling, op basis van de daar door jouzelf direct achter toegevoegde uitleg. Die wordt dan: “Het is oppervlakkig om de maatschappelijke verschillen op deze wereld niét te wijten aan huidskleur. “ .

6 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 dec. 2016 - 17:34

"Sunny Bergman vraagt aandacht voor een achterstelling, omdat we daar nog lang niet genoeg van doordrongen zijn en omdat we ons daar veel meer van bewust moeten worden." Maar deze film gaat niet over achterstelling van niet-blanken maar over de vermeende privileges van blanken en hun vooroordelen die ze met de paplepel zijn ingegoten. Anders had ze wel een andere titel gekozen.

Minoes2
Minoes221 dec. 2016 - 18:20

verkeerd gecorrigeerd sorry...

Minoes2
Minoes221 dec. 2016 - 19:00

Hoezo zijn we ons daar goed van bewust..Zoveel te erger, zou ik zeggen, Sunny is zich daar totaal niet van bewust, noch Silvana anders zou Sunny daar al lang vele documentaires over hebben gemaakt en Sylvana een politieke partij voor hebben opgericht, en zouden beiden tig keer in kranten en bij Pauw verschenen zijn of in DWDD. om het onderwerp met verve onder de aandacht te brengen. Ach nee Mathijs heeft daar ook niet zoveel mee, die zag ik met enige trots verdedigen dat zijn kinderen in London naar school konden van zijn beloning bij de PO. Waarom heb jij niet gezegd dat Sunny, toch wel erg geprivilegieerd was, dat dat geïnstitutionaliseerd was, intellectueel en gefortuneerd, netwerkend en overervend Nederland daar weleens een punt van zou mogen maken omdat dat echt niet kan. Kinderen in armoede uitsluiten, is niet zo erg toch, waarom nu een inclusieve maatschappij.? Mensen in bepaalde wijken zomaar vaker aanhouden dan mensen in de villa-wijk in Wassenaar of in de PC Hoofdstraat in Amsterdam, waarin ik laatst nog drommen hangdames zag rondscharrelen. Hun opgetutte hondjes ook nog gezien, die gingen met het baasje een biefstukje eten in het restaurant, zittend aan tafel op op hoogte gebrachte speciale stoeltjes. Na een bezoekje aan de coiffeur uiteraard en een spic-splinter nieuw jasje uit de PC Hooftstraat. Kinderen in armoede en hondjes die biefstukjes eten en binnenkort natuurlijk aan de sapjes en in de bolderkar mee naar huis, ach wat maakt het uit. Zie daar geprivilegieerd Nederland. Daar heb je moreel geen enkel probleem mee toch? Sunny denk ik ook niet en Sylvana nooit wat van gehoord. Het moest verboden worden, die discriminatie, die uitsluiting die exclusieve maatschappij. Alle hondjes een biefstukje vandaag......

Minoes2
Minoes221 dec. 2016 - 19:02

Dit om het onderwerp

johannn2
johannn221 dec. 2016 - 22:48

Frans, Voor privileges zijn niet geprivilegieerden nodig. Als iedereen geprivilegieerd was - en dus niemand - dan had de klacht van Sunny haar grond verloren. De ongelijkheid in deze en de achterstand van velen hierin is de grond voor Sunny Bermans klacht. .

Haastig
Haastig24 dec. 2016 - 9:23

johannn 21 december 2016 at 14:42 "Als iedereen gelijkelijk wordt achtergesteld op basis van kleur, dan wordt er dus niemand meer achtergesteld op basis van kleur." Maar heb je daarmee de samenleving die je wilt? Neem de klacht over etnish profileren, bv het gestopt worden door de politie om papierhandel te moeten laten zien. Hoe willen we dat oplossen? Je kan 2 dingen doen: 1/ Ophouden om willekeurige automobilisten te stoppen en papieren te vragen. 2/ Iedereen voortdurend stoppen en de papieren vragen. De woordkeus van "wit privilege" is er één van armoe, omdat je er mee lijkt aan te geven dat je de norm omlaag wilt halen (opteren voor punt 2) ipv bestaande specifieke problemen te willen oplossen (punt 1).

rbakels
rbakels20 dec. 2016 - 14:20

Voor de duidelijkheid: "subsistence farming" brengt een geldloze economie met zich mee waar statistici dus geen vat op hebben.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon20 dec. 2016 - 9:16

Ik vind het moedig Han dat je je kwetsbaar opstelt door openlijk uit te komen voor jouw pochetten-fetish. Ik had niet verwacht dat je zou bezondigen aan dergelijke rechtse aristocratische frivoliteiten. Nog een vraagje over het zelf maken van pochetten, gebruik je een zoomrandje of laat je randen onafgewerkt? Gaat stof dan niet rafelen of strijk je er zoomband op?

4 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon20 dec. 2016 - 9:23

Jij je

Hanvander Horst
Hanvander Horst20 dec. 2016 - 10:52

Eigenlijk zou dat wel moeten maar als fallocraat weet ik niet hoe dat moet en dat rafelen valt reuze mee. Neemt het rafelen te grote vormen aan, dan maak je gewoon een nieuwe.

johannn2
johannn221 dec. 2016 - 13:48

Ik zie Hans pochet als een creatieve flirt met het Milieu, zonder zich daarmee te 'encanailleren'. Het beweegt zo wat makkelijker. .

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 dec. 2016 - 17:25

Fallocraat inderdaad. Voor dames is er denk ik geen equivalent voor een pochette (Prada tas??? )

Minoes2
Minoes220 dec. 2016 - 5:50

Wat ik nog wil zeggen. Mij is het vreemd dat ook nu weer juist niet de hoogopgeleide daarop aangesproken wordt want het is precies weer diezelfde 'kliek' die bepaalt. Diegene die opleiden; De leerkrachten met wederom hun vele vooroordelen. Diegene die werkzaam zijn in het bedrijfsleven en de mensen moeten aannemen. De politiek, de industriëlen, die overheid enz...

Minoes2
Minoes220 dec. 2016 - 5:38

In mijn aller vroegste jeugd was het nog zo dat arbeiderskinderen maar niet moesten doorstuderen. de vrouwen vooral werden veroordeeld tot de huishoudschool, en de jongens tot de LTS of iets wat daarvoor door moest gaan. Vrouwelijke leerkrachten werden ontslaan zodra zij gingen huwen. Dat werd op de basisschool, vroeger ook wel 'lagere school' genoemd al precies uitgesplitst en rekening mee gehouden.Er was ook een splitsing in jongens en meisjesscholen. Ook de middenstand was enigszins verheven. Die mensen waren voorbestemd door het lerarengilde en de politiek. De drie-eenheid geestelijkheid- adel ( hogere burgersegment- rijke boeren en buitenlui-industrielien) -politiek. Capaciteiten deden er niet toe, intellect werd dus vanaf het begin niet bevorderd, waarom zou men. Daarnaast konden velen niet doorstuderen vanwege sociaal economische situaties, er moest immers extra inkomen gegenereerd worden. Veel kinderen hadden al bij voorbaat een zodanig minderwaardigheidscomplex opgelopen op school, dat ze er zelf al in waren gaan geloven niet geschikt te zijn voor meer, anderen konden protesteren maar hadden niet de middelen of er moest gekozen worden voor een kind uit een gezin. Dan sprak men nog niet eens over de universiteit. En ja ieder mens reageerde ook daar verschillend op. De een overwon, de ander niet, had teveel schade opgelopen. Als je dan ook nog uit het roomse-zuiden kwam i.p.v. het calvinistische deel van het land dan had je niet veel kansen, vele malen minder dan nu de Nederlander van een andere etniciteit. Nee ik heb me nooit geprivilegieerd gevoeld en nog niet en al zeker niet door mijn huidkleur.

2 Reacties
Minoes2
Minoes220 dec. 2016 - 7:09

werden ontslagen...

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 dec. 2016 - 10:40

zolang de "Victoriaanse" associatie vrouw-binnenshuis, man-buitenshuis van generatie op generatie wordt doorgegeven zal seksisme zal nog heel lang salonfähig blijven.

peter e
peter e19 dec. 2016 - 22:44

Je hebt zwarte, bruine, rode, gele en witte racisten. Als je in een land woont waar jouw kleur tot de minderheid behoort, dan heb je een probleem. Maar dat weten we allemaal al lang, toch!?

2 Reacties
Sardar2
Sardar221 dec. 2016 - 22:42

@ peter e 19 december 2016 at 23:44 “Maar dat weten we allemaal al lang, toch!?” Nee, en het heeft niet zo veel met minderheid/meerderheid te maken dan met bewust en systematisch negeren van de (gelijke) rechten van een groep omdat ze andere waarden, kleuren of achtergronden hebben dan “wij”. Deze vorm van racisme leidt naar achterstelling. Alle andere vormen die individueel plaatsvinden zijn overtreding van de wet en strafbaar. Maar ze leiden niet tot achterstelling.

Haastig
Haastig24 dec. 2016 - 9:37

sardar 21 december 2016 at 23:42 "Nee, en het heeft niet zo veel met minderheid/meerderheid te maken dan met bewust en systematisch negeren van de (gelijke) rechten van een groep omdat ze andere waarden, kleuren of achtergronden hebben dan “wij”. Deze vorm van racisme leidt naar achterstelling." Kan je daar een voorbeeld van geven. Volgens mij bestaat de grootste ongelijkheid door sociaal economische factoren: arme, weinig ontwikkelde gezinnen uit Marokko of Turkije, zijn hier niet opeens rijk en ontwikkeld. Als je de taal slecht spreekt, er voor kiest je opleiding niet af te ronden, in aanraking komt met criminaliteit, dan verminder je je kansen enorm. Gemiddeld doen volgens mij de meer ontwikkelde gezinnen uit Turkije en Marokko (die daar dus al bij de midden- of bovenklasse hoorde) het hier een heel stuk beter.

Sachs
Sachs19 dec. 2016 - 22:06

Er bestaat een veel grotere context voor de privileges van blanken, waarin klimaat en geografische ligging cruciaal zijn. Feit is dat blanken al eeuwen 'the world's favorite colonists' zijn. Feit is ook dat Nederland tot voor kort een uitgesproken blanke cultuur kende, waarin kolonialisme vanzelfsprekend was. Zelfs de komst van grote aantallen Molukkers en Indo's veranderde daar weinig aan. Het zal vanuit dat perspectief even tijd nodig hebben om te wennen aan de (snel) gewijzigde omstandigheden, waarin massale migratie zich aankondigt en voorheen roomblanke landen worstelen met hun multiculturele samenlevingen – veelal een erfenis van het koloniale verleden. Dat dat gewenningsproces schokgolven oplevert is logisch. Het debat erover – in alle extremen – is nodig om ons straks te verzoenen met het resultaat – dat grotendeels gewoon vaststaat. Nederland wordt steeds minder blank en de samenleving zal – ook door andere oorzaken – ingrijpend veranderen. Is dat een gevaar voor onze cultuur? Dat lijkt me niet. Die is stevig verankerd en flexibel als bamboe. De aandacht hoort uit te gaan naar de vraag hoe we deze realiteit tot een succes kunnen maken, sterk genoeg om te dealen met de grote andere maatschappelijke problemen die er dwars doorheen spelen, creatief genoeg om bij te dragen aan de problemen die de wereld te wachten staan – waaronder klimaatverandering en massamigratie.

3 Reacties
Pater Familias
Pater Familias19 dec. 2016 - 23:36

Hear Hear. Onze wereld, samenleving etc. etc. gaat veranderen en dat is niet te stoppen. Maar je kan wel enkele punten behouden. Ik heb het idee echter dat progressieve blanken helemaal niet veel met nieuwkomers praten en leven. Ze menen vooral voor hun te moeten praten. Ze zien de misstanden wel, maar wijzen dan vooral naar onze cultuur die natuurlijk ook niet 100% correct is, toch zou ik zeggen dat wij wel degelijk zaken hebben geregeld die we best als superieur zouden kunnen beschouwen. Ik ken namelijk geen enkele andere staatsinrichting waar minderheden wel degelijk een stem hebben. Het alsmaar relativeren van onze cultuur kan schadelijk zijn. Want bamboe is niet alleen buigzaam maar ook gewoon hard en breekbaar als het wat ouder is.

jillesdykstra
jillesdykstra20 dec. 2016 - 6:55

Europa was de meest succesvolle kolonisator. Wij ontwikkelden goed schepen, die de hele wereld konden bevaren, en goede kanonnen. Toch kwam kolonialisme over de hele wereld altijd voor, dat wordt wel eens vergeten. Het Romeinse rijk, Alexander de Grote, de Inca's, de Moslims. In de 14e eeuw strekte het Islamitische rijk zich uit van het huidige Marokko tot in China, en zuidwaarts tot in Midden Afrika. De dekolonisatie van na WWII haalde niet veel uit, werd meestal vervangen door economisch kolonialisme. Slavernij is bepaald geen Europese uitvinding, er zijn schattingen dat het Romeinse rijk tien miljoen slaven per jaar verbruikte, die gingen dus dood, en moesten worden vervangen. Het neokolonialisme berust in hoofdzaak op kennis, technische en organisatorische, in het geval Irak helaas op bruut militarisme. Doen alsof de witten de schurken van de geschiedenis zijn, is dus een wat kortzichtige visie. Een landje als Singapore toont aan dat het toch mogelijk is te ontsnappen aan neokolonialisme, en tegelijk welvarend te worden.

M4
M420 dec. 2016 - 15:56

Meneer jillesdykstra, u bent er nog niet helemaal maar u begint het te leren. Een zesje

bob b.
bob b.19 dec. 2016 - 21:28

Feitelijk heeft Han het over hetzelfde als Bergman, achterstelling op basis van afkomst. Met dat verschil dat kleur tegenwoordig als extra handicap wordt ervaren, want dat speelde vroeger, in het witte Nederland niet. We weten dus donders goed hoe het werkt, dus laten we ophouden te steggelen over het juiste woord. Omdat we in een wit land leven hebben witten het makkelijker dan gekleurden. Het stijgende ongenoegen van gekleurden en het gevoel minder welkom te zijn is een feit. Maar waarom is dat zo moeilijk te accepteren? En waarom zijn we daar zo dubbel over? Aan de ene kant willen we dat iedereen happy is en willen we dat iedereen gelijk bejegend wordt, toch stemt 20% op een man die de verschillen alleen maar benadrukt. Iemand die zegt dat integratie alleen telt voor de nieuwkomers. En dat alle anderen moeten blijven doen wat ze altijd al deden. Daarin zit een elementair verschil in waardering. De een houdt zijn privilege, de andere geeft de zijne op. En met dat privilege ook zijn cultuur en zijn eigenwaarde. De reden voor dat verschil in waardering en de reden dat moslims en alle niet Nederlanders die hoon over zich heen krijgen is frustratie. Frustratie dat we het als witten onder elkaar niet meer alleen voor het zeggen hebben. Maar rekening met elkaar moeten houden. In de zwarte piet discussie zie je al hoe het misgaat. Het idee dat mensen uit meerdere culturen deze delta delen is voor velen nog een stap te ver. Dus trekken we een grens en we doen dat op basis van het meest eenvoudig vast te stellen kenmerk, het uiterlijk of iemand geloof. Het is een vorm van provincialisme. Iedereen die uit de stad naar een klein dorp verhuist kent dat verstikkende onsgevoel. Het is niet voor niets dat de Trumpstemmers merendeels plattelanders zijn. En Nederland is vrijwel een groot dorp. Ons kent ons, wat de boer niet kent, etc. Ik denk dat we maar eens moeten ophouden te zeuren hoe zielig we onszelf vinden. En niet alles als een bedreiging zien. De witte man heeft het goed, discriminatie en achterstelling zijn dingen waarover we alleen lezen omdat ze over anderen gaan, niet over ons. Bergman houdt ons een spiegel voor en onze eerste stuip is ontkennen dat wat we naar ons zelf kijken en volgt de gebruikelijke serie jij bakken. Of niet gevraagde verklaringen waarom we doen wat we doen, met een verwijzing naar oorzaak en gevolg. Alsof die kleine groep ons dwong zo te worden.

8 Reacties
Jo4Hanna
Jo4Hanna19 dec. 2016 - 23:45

Dat doet me denken aan Michael Moore die vlak voor de verkiezingen de provincie Amerika doortrok met een oproep aan the angry, older & white republican to not be afraid of a woman as president cq te ont-Trumpen -

Pater Familias
Pater Familias20 dec. 2016 - 0:58

Ik ben inderdaad iemand van het platteland. Nouja, platteland, meer iemand van het water. Mijn bio heb ik hieronder al beschreven. Doch, mijn Drentse roots zitten wel in mij. Ik kon ook niet aarden in Utrecht vandaar dat ik Zwolle als mijn uitvalsbasis zie. Die delta delen met anderen zie ik niet als probleem, echter hoe die delta tot stand is gekomen beschouw ik wel als cultureel erfgoed. Sommigen denken dat die is aan komen waaien. De docu begint in Amsterdam. Amsterdammers denken sowieso altijd al dat ze Nederland vertegenwoordigen ondanks dat ze maar 4,6% van de bevolking uitmaken. Het begin van de docu is echt goed. Helaas dwaalt het daarna weer af. Bij de eerste test had ik ook niet vooraan gestaan. Dan wordt er nog een koppeling gemaakt richting de horeca. Bij ons aan de deur stonden Turken en Marokkanen. (sorry voor mijn platvloersheid, maar ik zie ze als NL-ers maar het is tegenwoordig belangrijk om iemands achtergrond te vermelden) Raad eens welke groeperingen het meest werden geweigerd? Juist, Turken en Marokkanen. Simpelweg omdat ze de schoffies eruit filterden. Het belangrijkste is misschien wel dat juist hoger opgeleiden en de zichzelf progressieven wanende mensen zichzelf beter vinden. Beter vinden dan mensen van kleur en beter dan mensen met een mindere opleiding.

Minoes2
Minoes220 dec. 2016 - 5:08

"Met dat verschil dat kleur tegenwoordig als extra handicap wordt ervaren, want dat speelde vroeger, in het witte Nederland niet. We weten dus donders goed hoe het werkt, dus laten we ophouden te steggelen over het juiste woord." Nee laten we dat vooral niet doen. Dus gaan we nu over tot black privilege van de lagere klasse? Is dat niet wat jij in feite zegt? Ik zou het zo kunnen vertalen. Erg-erger-ergst, schuldig meer schuldig, schuldigst. Dus dom, dommer, domst! Als ik opkom voor mensen met minder kansen dan kom ik op voor alle mensen met minder kansen, ongeacht mijn eigen inkomen dan wel status. Ook mensen in een bepaalde sociale klassen worden door mensen uit ander sociale klassen als groep aangesproken en wel ongelijk behandeld. Heb je ooit gehoord van zwarte Tokkies? Ik niet. Zouden die er niet zijn? Ik weet het niet. Zijn er overigens überhaupt wel Tokkies? Oom mensen met lage inkomens die overigens, niet perse behoren tot de groep met een laag IQ , worden per definitie als zodanig aangesproken. Ook door hoogopgeleiden met een andere etniciteit waaronder de zwarte. Misschien iets om over na te denken. Heb hier mensen nog nooit horen spreken over andere dan blanke tokkies. Over privilege gesproken. Ben er maar blij mee.

Minoes2
Minoes220 dec. 2016 - 5:11

Ook mensen met lage inkomens die overigens, niet We bestaat niet... bij niet een etniciteit....

Buzzer
Buzzer20 dec. 2016 - 8:55

Heerlijk om te zien hoe u gedachteloos zich conformeert aan het door Bergman bedachte woord witten. Ikzelf hou het gewoon op blank. Wit is toch echt een andere kleur.

bob b.
bob b.20 dec. 2016 - 13:00

@Jo4Hanna, zou kunnen, ik ken de oproep niet. Maar gelijk heeft hij wel. Zodra angst of woede je motivatie wordt moet je ook over de gevolgen van je keuze nadenken. Die zou wel eens heel erg verkeerd kunnen uitpakken. @Peterrr, ik ken de docu niet, maar wat ik hoor is dat Bergman vooral een statement wil maken. En statements zijn nooit erg subtiel. Ik las gisteren dat Elma Draaijer een discussie aan ging met Bergman die in de ogen van Draaijer volledig ontspoorde. Met Bergman was, volgens haar, niet te praten. @Pater, over je laatste opmerking. Het komt van twee kanten. Een hogeropgeleide weet in bepaalde gevallen meer. Je leest andere dingen, je kijk op dingen is anders. Je staat daardoor anders in het leven. Maar die kennis is relatief. Helaas ziet niet iedereen dat. De man die mijn auto onderhoudt weet veel meer van mijn auto dan ikzelf. Daarom ga ik zelden met hem in discussie omdat ik weet dat hij gelijk heeft. Sommigen doen dat wel en dan zie ik soms de verbeten trek om zijn mond als een klant zijn ongelijk niet wil toegeven. Iedereen kent dat gevoel. Ik heb geleerd dat ik niet alles weet en dat ik me daar niet voor hoeft te schamen. Mits ik het maar niet voortdurend krijg ingewreven. Want dat is de andere kant, mensen voelen zich al onzeker worden zodra iemand op duikt die er meer van weet. Ik ken vanuit het werk dat ik deed de onzekerheden van laag opgeleiden en een van de meest in het oog springende is het gebrek aan zelfvertrouwen en daarmee samenhangend wantrouwen naar anderen. Stop daarmee was altijd mijn advies, de enige die je met dat wantrouwen schaadt ben je zelf. @Minoes, ik begrijp je insteek niet. Ik bedoel dat het niet zoveel uitmaakt of het nu om kleur, geloof of iets anders gaat, maar om achter gesteld worden in het algemeen. Tegenwoordig is kleur een belangrijkere factor dan vroeger maar het mechanisme van achterstelling en het effect ervan is hetzelfde. Maar begrijp ik nu goed dat jij vindt dat blanke 'tokkies' worden gediscrimineerd? Door anderen vanwege hun menig, of omdat ze weinig verdienen of laag opgeleid zijn? Maar andersom gebeurt toch net zo. Met hoeveel walging wordt hiet niet geschreven over hoogopgeleide d66 stemmers? @buzzer, niet zo onbewust. Ik gebruikte het op proef en ben er nog niet uit of ik wit zo leuk vind. Wit klinkt naar, ik krijg er negatieve associaties bij. Niet vanwege de ' slechtheid' van witte mensen maar door het woord en de klank ervan. Ben er nog niet uit.

Minoes2
Minoes221 dec. 2016 - 18:11

Die mensen vanuit=Mensen vanuit je...

Minoes2
Minoes222 dec. 2016 - 4:47

Bob de la Bob ik krijg mijn antwoord niet geplaatst, weet ook niet waarom. Sorry, ligt niet aan mij.

de Haas
de Haas19 dec. 2016 - 21:23

Het is in ieder (!) geval racistisch om negatieve (of positieve) eigenschappen en gedrag te relateren aan huidskleur of etniciteit. Dus is het beweren dat zwarte mensen luier of dommer zijn net zoiets als beweren dat blanke mensen racistischer zijn. Er is hooguit sprake van correlatie door religie of cultuur die bij Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, en die vaker niet-blank zijn, anders is dan onder westerse Nederlanders, die vaker blank zijn. Het is in ieder geval zeker dat het racisme, net als andere negatieve of positieve eigenschappen, niet voorkomen uit de huidskleur of etniciteit. Aangezien Sunny Bergman e.a. die relatie wél direct leggen maken zij zich schuldig aan racisme. Wat wél waar en interessant is op te merken is dat bevolkingsdelen, dus ook in Nederland, die een gedeelde achtergrond hebben in cultuur, religie, maar óók overeenkomsten hebben in huidskleur en etniciteit, vaker een voorkeur hebben voor de "eigen" groep. Maar er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek wat aantoont dat die voorkeur voor de "eigen" groep sterker is bij blanke Nederlanders dan bij andere niet-blanke Nederlanders. Uit het zojuist verschenen SCP-rapport "Integratie in Zicht" wordt b.v. juist expliciet gewezen op de onder Marokkaanse en Turkse Nederlanders sterke oriëntatie op de eigen groep met daarnaast ook een sterke voorkeur voor die eigen groep. Tragisch is juist dat zelfs onder de meest verwesterde leden van de oorspronkelijk niet-westerse Nederlanders, die zich dus hebben ontworsteld aan de "eigen" groep en oriëntatie daarop (wat veelzeggend voor velen bepaald geen sinecure is te bereiken vanwege sociale druk uit die "eigen"groep) er wel een licht meetbaar minder positief zelfbeeld is over zichzelf en andere verwesterde maar oorspronkelijk niet-westerse burgers, ook die met dezelfde afkomst. Een voorbeeld is dat zwarte mensen die volledig verwesterd zijn, en geen voorkeur hebben voor de "eigen" groep, en dus ook geen voorkeur hebben voor mensen vanwege een huidskleur, en dus net als veel westerse blanken menen dat ze geen raciaal onderscheid maken, bij wetenschappelijke tests toch minder positief scoren over zwarte medeburgers dan over blanke. Hetzelfde en eveneens lichte effect zie je b.v. ook bij homoseksuelen. Ook zij vertonen gemiddeld bij dergelijke wetenschappelijke tests een minder positief oordeel over andere homoseksuelen dan heteroseksuelen. Die licht mindere voorkeur voor minderheden dan de grote meerderheid van een groep bepaald door geaardheid, huidskleur, of etniciteit zie je in iedere gemengde samenleving en heeft niets te maken met een hogere mate van racisme, anti-homoseksuele eigenschappen, e.d. die terug te voeren is op de geaardheid, huidskleur, of etniciteit. Zij komt er niet uit voort maar is er (in een vrije westerse maatschappij in lichte mate) tegen gericht. Zelfs President Obama kwam er tot zijn verbijstering achter dat dit effect ook hem trof toen hij een dergelijke test onderging. Ook hij bleek een licht minder positief beeld te hebben over zwarte mensen t.a.v. blanke mensen. De test hiervan waarschuwt eenieder van te voren zich te realiseren dat dit soort als vervelend ervaren resultaten doorgaans optreden. Voor wie het wil proberen. Je kunt behalve een test m.b.t. huidskleur ook kiezen voor tests over geaardheid, mensen met overgewicht, en nog meer. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent: http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/12/black-on-black-racism-the-hazards-of-implicit-bias/384028/ https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html

4 Reacties
dijkbewaker
dijkbewaker20 dec. 2016 - 0:21

citaat de Haas : Het is in ieder geval zeker dat het racisme, net als andere negatieve of positieve eigenschappen, niet voorkomen uit de huidskleur of etniciteit. ------ Zoals ik al eerder betoogde Genetische diversiteit met als resultaat verschillende eigenschappen is door natuurlijke selectie ontstaan dus dat benoemen zijn gewoon een wetenschappelijke feiten waar een vooroordeel of racisme niets mee te maken heeft. Oorspronkelijke Kenianen zijn nou eenmaal donker gekleurd en hebben gemiddeld een buitengewoon goed loopvermogen, Fysiek zo gevormd door natuurlijke selectie. Heeft niets met cultuur te maken, maar met de leefomgeving waar de Keniaan in de loop der tijd is aangepast. Overigens vinden we de grootste genetische diversiteit nog steeds in Afrika. Maar dat terzijde. Onze eigenschappen zijn genetisch bepaald. Er zijn verschillen, maar niet zo groot dat er geen nageslacht meer mogelijk is. Dus maar 1 soort mens, maar wel een grote diversiteit.

de Haas
de Haas20 dec. 2016 - 9:26

@dijkbewaker Maar ken je ook wetenschappelijk onderzoek wat onweerlegbaar, dus falsifieerbaar, en herhaald een verschil in intellectuele of morele capaciteiten tussen bevolkingsdelen in een land aantoont waarbij dus religie of cultuur niet de oorzaak van is? Dat ken je zeker niet omdat het er niet is vanwege het verschil, wat jij niet onderkent, tussen "nature" en "nurture". Indien de omgevingsfactoren, d.i. een samenleving buiten de invloed van cultuur en religie, beschouwd worden is er geen onderscheid tussen mensen wat terug is te voeren op huidskleur of etniciteit.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194720 dec. 2016 - 10:35

@dijkbewaker Het loopvermogen van 'oorspronkelijke Kenianen' bestaat niet. Het is niet waarschijnlijk dat een Luo, de tweede etnische bevolkingsgroep van dit land, een marathon zal winnen.

Sardar2
Sardar221 dec. 2016 - 23:40

@ de Haas 19 december 2016 at 22:23 “Dus is het beweren dat zwarte mensen luier of dommer zijn net zoiets als beweren dat blanke mensen racistischer zijn.” Niet per se! Wat beperkt blijft tot belediging en leidt niet tot discriminatie, stelt ook geen individu of groep achter, Hier begint het racisme die strafbaar is. Het racisme als achterlijkheid is zoals fascisme die in boeken blijft, verwerpelijk maar niet strafbaar. Niemand wordt geboren met sociale verworvenheden. Het racisme is dus niet aangeboren. Men leert het in sociale omgeving, voor sociale, culturele of economische activiteiten waar gemengde identiteiten, kleuren, religies etc. aanwezig zijn! “sterke oriëntatie op de eigen groep” Is het klagen dat islam en migranten NL andere ontwikkelingen in vooruitzicht stellen dan als alleen autochtonen er zouden zijn iets anders dan zich op de eigen groep oriënteren? Of beschouw je je eigen groep als meetlat om de plaats en houding van anderen te bepalen? Elke massa die op aantoonbare kenmerken overeenkomt vormt een “groep”. Zelfs geïndividualiseerde autochtonen zijn een “groep”, waarin elke lid natuurlijkerwijs zich oriënteert naar eigen groep.

Stientje2
Stientje219 dec. 2016 - 20:08

Moet ik mij schuldig voelen omdat ik in Nederland geboren ben? Ben ik daarom een racist? Ben ik daarom superieur? Hier wordt mij, en vele anderen, weer wat aangepraat en opgelegd. DAT IS RASSISME!!!!!!! Zijn het nu plotsklap "de witten" die alles op hun geweten hebben? Daar pas ik voor. Kijk eens naar het Midden-Oosten, het Israël/Palestinaconflict. Kijk eens naar Syrië etc.etc. En hoe zal de burgerij in één van deze landen reageren als ik in mijn gewone kleding daar rond loop, zonder hoofddoekje? Ik pas mij dan aan. Maar wél jammer dat ik daar toe gedwongen word. Voor mij is er geen enkel verschil tussen bevolkingsgroepen, en helemaal niet wat huidskleur betreft, maar wél als zij mij hún wil willen opleggen, waardoor ik/wij worden gediscrimineerd. Ik ben een individu zoals iedereen. Prettige feestdagen en een toleranter 2017!

1 Reactie
Stientje2
Stientje219 dec. 2016 - 23:20

Sorry, woordje vergeten in de zin: "Zijn het nu plotsklap ALLEEN "de witte".............................................

Marri2
Marri219 dec. 2016 - 20:06

Ik moet iets bekennen : ik ben blank en niet wit ! Ben ik nu bevrijd van het stempel " racistisch " en ontdaan van mijn " witte privilege " ?

1 Reactie
Harba Lorifa
Harba Lorifa20 dec. 2016 - 3:11

Ja

Pietersen2
Pietersen219 dec. 2016 - 19:44

De term 'witte' lijkt door Sunny en Co bedacht om de blanke een schuldgevoel aan te praten. Terwijl, zoals Han hierboven terecht stelt, je slechts kan praten van 'geluk' als je hier geboren bent. Zwart heeft een negatieve bijklank door de vele negatieve associaties die ermee te maken zijn. Dat is een zelfde waarheid als dat een blanke nooit wit een negatieve bijklank zal geven, hoe graag Sunny wit cq blank ook een schuldgevoel aan praat. Racisme is geen wit privelege

menage
menage19 dec. 2016 - 18:54

Ik kan er ook niet zo veel aan doen dat ik wit ben? Tuurlijk mazzel dat ik hier woon, maar ja. Daarnaast is ieder mend in meer of mindere nate een racist. Japanners hebben ook niks met Chinezen, etc. 100% Zeker dat waren de Afrikanen hier aan land gekomen toen wij nog in berevellen rondliepen dat we het nu hadden gehad over black privilege. Want dominantie zit nu eenmaal in de natuur.

dijkbewaker
dijkbewaker19 dec. 2016 - 17:28

Er worden nogal wat verwarrende begrippen en waarheden door elkaar gehaald waardoor opeens alles door een racisme bril bekeken moet worden of er nog iets of iemand rein en onbespoten vrij van racisme is. -- Niet zo heel lang geleden dacht het witte establishment door een ernstig gemis aan kennis nog dat de gekleurde medemens een soort missink link was tussen de mens (die per definitie wit was) en dier. waarna nog korter geleden er een (witte)mening was van laag en hoger ontwikkelde mensen. Het Arische ras was de top van de piramide. Het super ras. Hiervoor werd de evolutie kennis verkeerd uitgelegd en tragisch misbruikt. Er zijn natuurlijk verschillen tussen mensen waar evolutie voor gezorgd heeft. Natuurlijk selectie betekend dat bepaalde eigenschappen van organismen voordeel hebben waardoor ze beter in staat zijn te overleven om voor nageslacht te zorgen waardoor die voordelige eigenschap zich gaat verspreiden onder het nageslacht en zelfs dominant kan worden. Zoals de witte huid met minder zon beter vitamine kan maken. Verder zijn er genetische verschillen die je op fysiek gebied er zo kan uithalen bij sportprestaties. Kenianen kunnen lang op tempo hard lopen. (Weer een evolutionaire aanpassing) Eskimo's hebben een soort natuurlijke anti vries in hun aderen, en pygmeeën zijn klein en rank. Aangepast om in het dichte oerwoud te kunnen bewegen en sluipen. Een bepaald voedsel dieet is ook mede bepalend. Ook het IQ is onderzocht en is verschillend, zo zou de Aziaat het hoogste gemiddelde IQ hebben. Een heikel punt, en niet alles bepalend gezien de wereld waarin we leven. In India is nog steeds een sterk kaste stelsel en in vele landen zien we onderdrukking van bepaalde groepen mensen wat veel agressie kan opleveren. "Vanaf die tijd heersten de Tutsi definitief over de Hutu in Rwanda". --- Als ik hier naar Europa, de VS, Australie, Nieuw zeeland, Canada, kijk en vooral Nederland, zijn er voor iedereen zo veel kansen voor iedereen om te slagen dat het onvergelijkbaar veel beter is dan waar dan ook. Ook voor de beroepsbevolking die meer praktisch is dan theoretisch. Daarnaast zijn er creatieve kansen in de muziek (zelfs door bepaalde groepen gedomineerd) in de sport: Wat ook weer de term iedereen is even waard teniet doet omdat bepaalde top kwaliteiten nou eenmaal meer gewaardeerd worden wat zich nou eenmaal in keiharde euro's laat uitbetalen. De best betaalde voetballer verdient het meest of hij nou wit, zwart, of geel er uitziet dan wel groen en geel, maar dat kan door jaloezie zijn van een iets minder presterende voetballer. Pogba, de nogal donker gekleurde speler ging voor 105 miljoen naar Manchester. En heel Afrika weet er van, en elk voetballertje aldaar hoopt hetzelfde geluk te vinden wanneer de(Europese) scouts de velden afromen opzoek naar talent. Als je nou eenmaal ergens talent voor hebt maakt het niet uit welke kleur je hebt. Het enige wat je moet doen is je talent oefenen en een wil om succesvol te zijn. Dan is alles mogelijk, maakt niet uit welke kleur je hebt. Om succes te hebben moet je er wat voor doen. Dat geldt net zo goed voor de withuidigen onder ons. Die kunnen net zo veel tegenwind krijgen als ieder ander. Ja, het kan schelen als je ouders hoog opgeleid zijn of multimiljonair, maar uiteindelijk ben je het zelf die er iets van moet maken. Ook al denk je geen talent te hebben. Ieder mens heeft meerdere talenten. En heb je minder talent kan je daar met iets meer energie jezelf er bovenop helpen. NIETS gaat vanzelf welke kleur huid je ook bezit of welke geweldige of minder geweldige eigenschappen je van je voorouder geërfd hebt. Wie jaloers is op een andere huidskleur heeft een tikkeltje niet ter zake doende minderwaardigheidscomplex. Tja, wat kan je doen? Je huid wit poederen of onder de zonnebank. Maar dat is nou net bedekken wat je voorouders en de natuurlijke selectie je gegeven hebben als een teken van leven waar je trots op kunt zijn.

MarcvdMeulen
MarcvdMeulen19 dec. 2016 - 17:01

In de dierenwereld heerst de natuurwet "survival of the fittest" en die is ook van toepassing op de mens. De mens is een dier, weliswaar een "intelligent" dier, maar toch een dier. Ook wij ontkomen niet aan die natuurwet. Uiteindelijk zal elk mens, en ook een groep gelijkgestemde mensen (gezamenlijke waarden, normen, cultuur of wat dan ook), streven naar voortleven, voortbestaan en voortplanting van de eigen genen, normen en waarden. In andere landen, culturen, samenlevingen wordt er ook zo geleefd. De "vreemde" wordt geweerd want die maakt een inbreuk op de groep. Dat we een ratio hebben zodat we daar willens en wetens aan trachten te ontsnappen, is allemaal heel leuk, maar het instinkt van elk dier heb ik net uitgelegd. En zo werkt het, of we het nu leuk vinden of niet.

3 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper20 dec. 2016 - 0:18

[MarcvdMeulen 19 december 2016 at 18:01 Uiteindelijk zal elk mens, en ook een groep gelijkgestemde mensen (gezamenlijke waarden, normen, cultuur of wat dan ook), streven naar voortleven, voortbestaan en voortplanting van de eigen genen, normen en waarden.] Hmm. Misschien nog maar eens boekje over deze materie lezen? Ene Darwin heeft daar ooit over geschreven, maar ook Futuyama en Dawkins kunnen / kennen er wat van. (Iets met een klok en een klepel) PS als u toch aan het lezen bent zal dit ook interessant blijken: http://scienceblogs.com/primatediaries/2010/01/05/deconstructing-social-darwinis/

MarcvdMeulen
MarcvdMeulen20 dec. 2016 - 18:44

Waarom uw verklaring? Kunt u dat toelichten? Elke argument heeft een tegenargument, zoiets?

Nick the Stripper
Nick the Stripper21 dec. 2016 - 9:16

[MarcvdMeulen 20 december 2016 at 19:44 Waarom uw verklaring?] Dat ligt toch voor de hand? Omdat uit uw hele tekst blijkt dat u geen idee heeft waar u het over heeft.

kwibus3
kwibus319 dec. 2016 - 16:45

En nu dezelfde test met poppen met dezelfde huidskleur maar een verschillende haarkleur; blond versus donker. Keihard die natuurlijke selectie.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 dec. 2016 - 16:41

"Zij hebben het racisme niet afgeleerd maar weten het nu listig te verbergen." Je kunt het ook positief benaderen. Ze hebben juist geleerd de werkelijkheid wat genuanceerder te zien zodat ze op latere leeftijd een zwarte man of vrouw de weg durven vragen in de boekhandel.

Steven4
Steven419 dec. 2016 - 16:25

meneer van der Horst , gecomplimenteerd met Uw genuanceerde betoog !

Nikolas2
Nikolas219 dec. 2016 - 16:03

Ik ben dat gebash op Nederlanders spuug en spuug zat. Vooral van die zogenaamde Nederlanders zelf. Wat weten zij nu hoe het is om als buitenlander hier te komen en te leven. Ik wel, ik doe dit al zo'n 45 jaar en ik kan mij geen beter land voorstellen. Misschien is de regering dan wel achterlijk, maar de Nederlanders zelf zeker niet. Laat die Nederlanders die Nederlanders zo erg vinden, maar zelf even een paar jaar in een willekeurig land verblijven en dan pas begrijpen ze precies wat ik bedoel. Tot die tijd, walg ik van mensen zoals Sunny Bergman. Is getekend, een niet volledig blanke Nederlander met een niet westerse migratie achtergrond.

Buzzer
Buzzer19 dec. 2016 - 15:16

Om eerlijk te zijn had ik geen idee dat er een blank feestje is of was. Ik hoorde vroeger verhalen van familie dat ze een dubbeltje per uur verdienden en heen 10 km moesten lopen naar het werk en terug weer 10 km. ongetwijfeld zullen ze geen obesitas gehad hebben. Ze hadden geen hekel aan buitenlanders, die waren er sowieso nog niet, wel aan de boeren die hun uitbuitten. Ikzelf herinner me als eerste Donald Jones, die was getrouwd met Adele Bloemendaal. Daar vond ik toen al niets vreemds aan.Daarna 2 donkere jongens op de lagere school, zoon van een militair die daarvoor in Duitsland gestationeerd was. Ik heb er nooit problemen mee gehad of zelfs maar gevoeld. Blijkbaar had ik dat anders moeten ervaren, want Sunny, dochter van een psychologe en op haar 13e al actrice mag ik Wikipedia geloven ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Sunny_Bergman ) daarna regisseur. Knappe prestatie van deze vrouw, dat mag gezegd. Maar blijkbaar heeft ze nadat ze actrice geworden is geen verder onderwijs gevolgd en doet ze nu "sociale wetenschappelijke" experimenten. In mijn ogen ben je dan toch aardig ongeloofwaardig.

1 Reactie
Buzzer
Buzzer19 dec. 2016 - 15:18

Correctie, stukje van zin weggevallen, moet zijn: Blijkbaar had ik dat anders moeten ervaren, want Sunny, dochter van een psychologe en op haar 13e al actrice mag ik Wikipedia geloven ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Sunny_Bergman ) daarna regisseur vind dat anders.

NicoSchouten
NicoSchouten19 dec. 2016 - 14:57

Achterdocht of gereserveerdheid tegen 'vreemden', of mensen die er 'vreemd' uitzien of zich 'vreemd' gedragen is iets anders dan racisme. Door het onbezonnen oprekken van het begrip racisme tot vreemdenhaat en xenofobie is er begripsverwarring ontstaan met de daarbij behorende kakofonie van elkaar tegensprekende oordelen. Voor een goed begrip is het nodig de verschillende woorden die in het verleden zijn bedacht voor verschillende situaties in ere te herstellen. Dit geld ook voor de dwaze gelijkstelling van geluk of mazzel met privilege. Deze terminologische stommiteiten zijn geïmporteerd uit de VS, net als de primitieve indeling van huidskleuren in wit en zwart. In dat land kan je al zien dat deze terminologie niet een deel van de oplossing is, maar een deel van het probleem.

1 Reactie
2C
2C19 dec. 2016 - 16:13

Inderdaad. Dat ik zie ook zo. De Amerikaanse situatie, met een hele eigen geschiedenis van scherpe zwart-wit tegenstellingen wordt klakkeloos overgenomen en getransplanteerd naar Nederland. De sociologische boekjes die op deze Amerikaanse universiteitscampussen verschijnen over deze tegenstellingen, worden maar al te graag aangehaald hier in Nederland Deze mono-focus op Amerika heeft m.i. te maken met een gebrek aan taalkennis (men kent vaak alleen Nederlands en Engels), waardoor andere geschiedenissen buiten beschouwing blijven. Landen als Brazilie en Frankrijk hebben ook interessante geschiedenis op dit vlak, maar hoeveel docenten en studenten zijn Portugees of Frans machtig ?

Johan Pruijs
Johan Pruijs19 dec. 2016 - 14:39

Ene Frank schreef er ooit eens een liedje over. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart wit. Daar is dan ook alles mee gezegd want deze discussie gaat niets opleveren. Het is zoals het is.

Pater
Pater19 dec. 2016 - 13:55

Schuldgevoel over de slavernij vind ik onzin. Besef dat racisme diep in de samenleving is verankerd vind ik geen onzin. Kan waarachtig geen kwaad dat te beseffen!

1 Reactie
Buzzer
Buzzer19 dec. 2016 - 14:46

Kijk naar Groen-Links, D'66 over het grote geheel blanke partijen.

Zephyr2
Zephyr219 dec. 2016 - 13:12

Ik heb mijn geluk, talenten en gunstige raciale kenmerken weten te materialiseren in een zeer goed betaalde baan. Hierdoor mag ik het grootste deel van mijn inkomsten (> 52% direct en nog meer via allerlei andere heffingen) als belastingen afdragen aan de nederlandse staat. Geld waarmee bijvoorbeeld Sunny deze documentaire kon maken. Dat is dan weer haar privilege. Mocht ik al een privilege hebben dan beschouw ik dat hiermee gecompenseerd.

2 Reacties
jillesdykstra
jillesdykstra19 dec. 2016 - 16:07

52% direct is zeer merkwaardig, omdat dit het % is boven een zekere grens. Niemand betaalt dus 52% direct. Er zijn inderdaad ook indirecte belastingen, dat klopt. Als ik de reactie zo lees heb je geen idee wat je terugkrijgt in overheidsdiensten voor alle belastingen. Als je dat allemaal privé zou moeten betalen hield je geen geld over voor eten.

Haastig
Haastig20 dec. 2016 - 13:16

jillesdykstra 19 december 2016 at 17:07 "Als je dat allemaal privé zou moeten betalen hield je geen geld over voor eten." Die mag je me voorrekenen.

Pater Familias
Pater Familias19 dec. 2016 - 13:01

Prima betoog van Van der Horst wat oproept om enige nuancering te plaatsen bij de docu van Sunny Bergman.

wereldburger2
wereldburger219 dec. 2016 - 12:55

Han, terecht wijs je op het belang van klasse en milieu, of te wel sociaal economische positie. Wat er mist in jouw betoog, is de invloed die huidskleur heeft op het milieu waartoe je behoort of mag behoren. Dat jouw ouders zo assertief waren om zich tegen hun milieu te keren, zegt iets over jouw privilege. Meerdere onderzoeken tonen aan dat gekleurde kinderen structureel een lager schooladvies krijgen dan witte kinderen. Dit komt onder andere omdat deze ouders gevoeliger zijn voor autoriteit, minder mondig zijn en aan hun mening minder waarde wordt gehecht. Ik kreeg in de 4de klas lagere school het advies LTS. Dit, terwijl mijn cijfers een veel hoger niveau aanduidden. In de 6de klas kon de onderwijzer er niet onderuit, maar meer dan mavo/havo zat er voor mij niet in. Pas op de middelbare school toen mijn cijfers veel hoger waren dan mijn klasgenoten, kreeg ik na veel aandringen toestemming om VWO te doen. Maar een goede opleiding betekent nog niet dat je wordt toegelaten tot hogere klassen. Treffend in de documentaire is het relaas van de niet-witte wetenschapper, die vooral naar eigen ervaringen wordt gevraagd en niet naar zijn empirisch onderzoek. Als je wit bent en uit een lager sociaal milieu komt, dan kun je je het gedrag en het uiterlijk aannemen van een hogere klasse en hiermee wegkomen (zie bijv. Bolkestein) . Als je een kleur hebt en het je sociaal economisch voor de wind gaat, dan heb je altijd wat uit te leggen. Hoeveel succesvolle gekleurde Nederlanders worden er wel niet staande gehouden, omdat de mooie auto waarin ze rijden, volgens witte agenten, niet bij hun etnisch profiel past. Het is moeilijk te begrijpen als je wit bent en dit nog nooit hebt ervaren. Jammer, dat je in de valkuil stapt, die de docu juist probeert aan te tonen. Er wordt niet beweerd dat alle witte mensen bewust racistisch zijn. Maar wel dat zij onbewust racistische denkbeelden hebben, die zijn ingegeven door hun opvoeding en door een maatschappij, die gericht is op het bevoordelen van witte mensen. Het doel van de documentaire is niet om witte mensen te straffen, maar om hen een spiegel voor te houden, zodat zij zich bewuster worden van hun denken en handelen ten aanzien van niet-witte mensen. Dat bevrijden van Afrikaanse slaven moet met een korreltje zout genomen worden. Als ze al werden vrijgekocht, dan moesten ze minstens 3 jaar dienst nemen en hun koopsom met hun soldij terug betalen. Dit had met humaniteit niets van doen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Orang_Blanda_Itam

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 dec. 2016 - 14:00

Wat jij over schooladviezen en gekleurde kinderen vertelt, gaat exact zo op voor het arbeidersmilieu in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dáár had ik het over. Wat dat bevrijden van slaven betreft door Michiel de Ruyter, het ging over Nederlandse bemanningen en passagiers op schepen die waren buitgemaakt door Algerijnse zeerovers, die voeren onder de vlag van de Turkse sultan. Michiel de Ruyter heeft de West-Indische Compagnie in opdracht van de staten generaal wel verdedigd, maar een slavenhandelaar was hij zeker niet. Verder wijs ik er nog eens op dat ik de problematiek niet ontkien noch het etnisch profileren maar ik denk niet dat je met de gebruikte terminologie en de nadruk op rasverschil veel zult bereiken. Waarom dat zo is, leg ik in mijn stuk uit.

Nick the Stripper
Nick the Stripper19 dec. 2016 - 16:08

[wereldburger 19 december 2016 at 13:55 Als je wit bent en uit een lager sociaal milieu komt, dan kun je je het gedrag en het uiterlijk aannemen van een hogere klasse en hiermee wegkomen (zie bijv. Bolkestein) .] Ik neem aan dat u Frits Bolkestein bedoelt? De zoon van een Amsterdamse jurist, die eerst op het Barlaeus zat en daarna ging studeren in de VS? Die aardappel in 's mans keel is niet aangeleerd, heur.

jillesdykstra
jillesdykstra19 dec. 2016 - 16:13

Ik weet natuurlijk niets van schooladviezen en zo die Han meemaakte. Wat ik wel weet is dat op mijn hbs van 1955 tot 1960 er weinig rijke kinderen waren. Die enkele die er al waren deden het slecht. Die het goed deden waren vaak zo arm dat ze elke dag op de fiets naar school gingen, afstanden van elf tot vier en twintig kilometer. Als het regende lagen dan ook alle radiatoren vol met natte kleren, in school, en rook het ook daarnaar. Er werd gefietst in groepen; de achterwielen gooiden water met straatvuil op. Misschien ging het in Friesland anders dan bij Han in de buurt, opleiding stond in hoog aanzien in Friesland.

Ikkyu
Ikkyu20 dec. 2016 - 10:16

Dat schooladvies is ook iets wat gebaseerd op sociale klasse. En dat is nooit opgehouden. Ik ben in de jaren '80 opgegroeid in een dorpje, arbeidersgezin, mijn oudere broers waren redelijk berucht. Ik haalde echter de hoogste cijfers van de klas. Toch kreeg ik Mavo-advies ondanks hoge CITO scores, want daar 'zou ik me meer thuis voelen'. Mijn ouders vonden het al lang best dat, hadden het druk genoeg met mijn problematische oudere broers, en gingen daar niet tegen in. Ik heb als introvert, verlegen, stotterend arbeiderskind uit een liefdeloos gezin me nooit gepriviligeerd gevoeld, en statements dat ik gepriviligeerd zou zijn enkel omdat ik blank ben wekken bij dan ook de nodige wrevel op. Ik ben trots op mijzelf op wat ik ondanks, via Mavo, MBO, HBO naar universiteit, op eigen kracht, zonder hulp of bereikt heb. Ik realiseer me nog dagelijks omdat ik me in heel andere milieus bevindt met mensen die wel een gepriviligeerde opvoeding gehad hebben, dat ik mij nooit helemaal thuis zal voelen tussen deze mensen, en dat heeft ook al een paar sollicitaties gekost volgens mij; ik had natuurlijk als arbeiderskind nooit de behoefte om bij het studentencorps te gaan. Mensen hebben altijd een bias ten faveure van mensen uit hun eigen kring; dat kan ras zijn, maar sociale klasse is volgens mij belangrijker.

Minoes2
Minoes224 dec. 2016 - 6:51

Drs. Clavan Ik begrijp precies wat u bedoelt. Al heb ik het niet verder geschopt dan de Mulo, een algemene opleiding van een jaar t.b.v. een N-opleiding en/of oriëntering daarop, en vervolgens een interne opleiding in het bankwezen. Mijn man had kunstacademie. In sommige tijden kon je daarmee met hard werken best nog 'geld' verdienen als je voor jezelf ging werken, maar ook dat lag altijd aan omstandigheden. Wie financieel overerfde op de juiste tijd een huis kon kopen, niet werkeloos werd in de tijd van de oliecrisis, had ook daar meer kansen dan de ander, zowel financieel als sociaal. Alleen al door het moment waarop je dat huis kon kopen. Waren de villawijken hier vroeger bezet door intellectuelen en industriëlen nu is dat niet meer zo. Nu is het voornamelijk 'nieuw' geld of criminelen. De toegang vroeger tot het intellectuele deel als kind was geheel anders als nu, tenminste bij ons. De segregatie is nog nooit zo groot geweest als die nu is. Wij zaten nog gewoon als kinderen bij elkaar op school, werden vriend of vriendin. Ik heb pas nog een oudere dame ontmoet, nou ja heel oud, die mij nog kende en zich niet te groot voelde voor een praatje. Veel bij haar thuis geweest vroeger, was bevriend met haar dochter. Dat zie je nu amper meer. Maar gek genoeg maken mensen die het steeds maar hebben over discriminatie etc. zich daar helemaal niet druk om. Ook niet als het hoogopgeleide zwarte mensen zijn, ook zij segregeren mee. Het is denk ik precies om die reden dat jij je nog steeds niet thuis voelt in die contreien. Je moest eens weten hoeveel daar ook vroeger gesjoemeld werd. Overerving, incl, netwerken die bestaan omdat ze al van oudsher bestonden. Het is en blijft een vrij gesloten groep. Daar zie ik dus een grote tegenstrijdigheid in benadering. Het gaat nog altijd om kansen van mensen en dan nog; ook de kanslozen verdienen aandacht zelfs zij die het niet kunnen. Het maakt daarbij totaal niet uit van welke kleur je bent. Het gaat om gelijke benadering en op de goede manier. Je kunt niet alles wat gebeurt maar onder het kopje racisme brengen. Dat gebeurt nu echter wel. Dat vind ik veel te gemakkelijk. Zoveel heeft met persoonlijke omstandigheden te maken dat veralgemeniseringen in deze enkel leiden tot polarisatie. De polarisatie die daarmee teweeggebracht wordt gaat vervolgens bij tegenspraak weer leiden tot de uitspraak racisme ook al is het dat niet .... Mensen zouden derhalve moeten denken in mensen. Er zou geen overerfbaar recht noch een overerfbare schuld moeten zijn. Helaas denk ik zelf dat het nooit zal veranderen, het zelfs slechter is dan in de jaren zestig. Het verandert al tijden in het tegendeel. Kwam ik vroeger overal over de vloer ook bij vriendinnen en vrienden in de villawijken nu lijkt het wel of dat mensen steeds meer opgehokt in wijken en uitgestoten worden.Evenals ze steeds meer in overheidsprofielen gezet worden. Profielen die niet zelden zichzelf gaan waarmaken omdat men met speciale ogen wordt bekeken en beoordeeld. M.i. maken ze exact dezelfde fout als Geert Wilders doet. Han er wordt veel meer sociaal geprofileerd dan etnisch. Al kan dat elkaar natuurlijk wel overlappen. Dat doet het ook automatisch. Dat heeft grote gevolgen voor mensen. Denk daarbij aan het onzalige plan van de CU dat erdoor gedrukt is m.b.t. het alles registreren van geboren en schoolgaande kinderen en de immense vooroordelen ten gevolge van die registratie, de vele onterechte gevolgtrekkingen en derhalve gevolgen die dit heeft gehad en nog heeft voor mensen. Even zo vaak werd/wordt er op postcodenummer geselecteerd. Dat nu de elite ( voor het gemak maar even, (financieel/economiscgh of intellectueel) zich verspreidt over een stad, ook die wijken overneemt, zoals in Amsterdam en Rotterdam is een reden misschien dat het daar minder zichtbaar aan het worden is. Het SCP en CBS stikt van de profilerende uit vele vooroordelen bestaande lijstjes waarop geselecteerd wordt. Die leiden door hun bestaan alleen al tot ingesleten vooroordelen. Ook bij de gekleurde elite die daar m.i. zelf totaal blind voor is.

JohnVKR
JohnVKR19 dec. 2016 - 12:54

Ik vind het toch wel grappig. We zijn met z'n allen al tien, vijftien jaar bezig om Turkse, Marokkaanse of ander allochtone Nederlanders te bashen. Turkse Nederlanders MOETEN van ons de Armeense kwestie genocide noemen, Marokkaanse Nederlanders MOETEN 'onze' normen en waarden aanvaarden (anders moeten ze zich afvragen wat ze in ons land te zoeken hebben), en ga zo maar door. We staan in ons land bijna dagelijks klaar met het opgeheven vingertje, om aan te geven wat allochtone Nederlanders allemaal niet goed doen. Maar zodra ons witte Nederlanders een spiegel wordt voorgehouden,springen we in een kramp. Dan is de toon opeens te aanvallend, te verwijtend (!) ... wat omgekeerd natuurlijk nooit het geval is, want omgekeerd zijn we de genuanceerdheid zelve... en bovendien moet je de problemen natuurlijk wel kunnen benoemen. En dan wil Han ook nog eens het stereotiepe beeld benadrukken dat mensen in Afrika, de Caribbean of Bangladesh, allemaal arm, ongelukkig, en achtergesteld zijn... met als onbedoelde eindwaarde dat we in ons land natuurlijk blijven neerkijken op mensen met een Afro- of Aziatische achtergrond. Juist in de reactie op deze documentaire had Han de Accra- en Dacca-voorbeelden achterwege moeten laten. Wat dat aangaat laat Han blijken weinig van deze documentaire te hebben geleerd. Kritiek is altijd makkelijk. Die kan ik, zoals je hier leest, met het grootste gemak geven op deze bijdrage van Han. En als ik zou willen, kan ik ook kritiek geven op enkele aspecten in de documentaire van Sunny. Maar dat laatste doe ik beslist niet!! Want het is voor het eerst dat we op de Nederlandse televisie zo'n confronterende documentaire over onszelf zien. Dat is een mijlpaal! Een unicum in onze tv-historie!! Wat Han had moet doen is ongelooflijk veel bewondering en waardering uitspreken voor deze mijlpaal! Daarna had hij wat mij betreft best met wat kritische kanttekeningen mogen komen. Maar bewondering voor deze documentaire moet als eerste met klem worden benadrukt. Om die reden vind ik deze bijdrage van Han een gemiste kans. Aan de andere kant is deze bijdrage onbedoeld ook een bevestiging van wat Sunny in haar documentaire betoogt; zelfs in zijn eerste alinea schrijft Han nog dat huidskleur er niet toe doet... pfffff. In dat opzicht heeft dit artikel, als bevestiging van hetgeen Sunny in haar documentaire betoogt, toch weer een goede functie.

5 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst19 dec. 2016 - 14:01

Ben je wel eens in Dacca geweest? Ik wel. Maar goed, ik zal met je meegaan. In Bangladesh en Accra bulken ze allemaal van het geld. Laat die lui maar schuiven daar. Daar hoeven wij geen verantwoordelijkheid voor te nemen.

Peter Smit2
Peter Smit219 dec. 2016 - 14:08

Waarom moet je iets bewonderen dat alleen maar tot doel had te bevestigen wat de maker al dacht? Dat is intellectuele luiheid. Daarnaast vind je dat Han eerst de loftrompet had moeten steken over een kwestie waar voortdurend in de afgelopen 30 jaar de nadruk op is gelegd. De mens met een kleurtje is zielig en moet beschermd worden. Misschien ga je nu helemaal los, maar zou dat ook niet een klein beetje onderdeel vh probleem zijn en wellicht nog veel discriminerender dan wat Bergman wanhopig probeert aan te tonen? Begrijp me niet verkeerd: echt racisme moet bestreden worden, maar wat nu gaande is werkt averechts

JohnVKR
JohnVKR19 dec. 2016 - 15:23

@HanvanderHorst. Ja ik ben in Dacca geweest, en in Delhi, Accra, en de Caribbean. Het gaat mij niet om het ontkennen dat er armoede in de wereld is, maar er is ook meer dan armoede alleen. Als ik bijvoorbeeld zie hoe snel de ontwikkelingen in Afrika momenteel gaan, met bijvoorbeeld mobiele betaaldiensten die we in Nederland nog niet eens kennen, dan is het echte beeld van Afrika (en andere delen van de wereld) veel gevarieerder dan alleen armoede. Maar wat ik betoog is het volgende. Fondsenwervende campagnes van Unicef, Oxfam Novib en talloze andere organisaties, hoe goed bedoeld en belangrijk ook, zijn heel erg schadelijk voor onze multiculturele samenleving. Zo worden in reclamecampagnes mensen met een Afro-achtergrond vaker wel dan niet op een stereotiepe manier gecast. Als we in die reclamecampagnes ook nog eens foto's en filmbeelden van arme Afrikaanse kinderen krijgen, omdat dit soort beelden in Unicef-campagnes zo goed scoren, dan heeft dat een heel sterk effect op de wijze waarop witte mensen naar zwarte mensen kijken. Ook binnen de context van de Nederlandse samenleving. Dat is dus ook beeldvorming. En ook dat kwam in 'wit is ook een kleur' naar voren. Daarom had je dat voorbeeld van Dacca naar mijn persoonlijke mening in een ander artikel wel kunnen gebruiken, maar juist niet in deze bespreking van 'wit is ook een kleur'.

Nikolas2
Nikolas219 dec. 2016 - 16:00

Tja, Nederlanders zijn al 10 a 15 jaar Marokkanen en Turken aan het bashen. Die hier overigens al zo'n 50 jaar wonen en in de 50 jaar is het met grote groepen mensen alleen maar slechter gegaan. Als je 35 jaar mensen hun gang laat gaan en de laatste 10 jaar daarvan de mensen een voorkeursbehandeling geeft tegenover de Nederlanders, maar ook tegenover andere allochtonen, dan moet je niet raar staan te kijken dat mensen dat op een gegeven moment zat zijn.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 dec. 2016 - 16:50

"Kritiek is altijd makkelijk. Die kan ik, zoals je hier leest, met het grootste gemak geven op deze bijdrage van Han. En als ik zou willen, kan ik ook kritiek geven op enkele aspecten in de documentaire van Sunny." Wat ben ik in uw ogen dat u dat voor u houdt? Nu zegt u dat u gelijk heeft maar ik mag niet weten waarom/

Daniel Blank
Daniel Blank19 dec. 2016 - 12:29

De witte mens als schuldige van ongelijkheid. Uiteindelijk komen wij als mens allen van eenzelfde voorvader of van Eva en Adam. Dus alle mensen hadden gelijke kansen.....alleen lijkt er nu een groep te zijn die voordelen worden toebedeeld, maar uiteindelijk met een gelijk uitgangspunt aan deze (evolutionaire) ontwikkeling zijn begonnen. Ben ik nu schuldig omdat mijn Europese voorouders ideale omstandigheden hebben gecreëerd voor hun groep? Zelf zie ik dit niet, ik ben ze misschien wel dankbaar. Misschien hebben wij wel privileges....blijven we dit herhalen, dan houdt zich dit in stand en geeft het anderen een mogelijkheid zich een slachtofferrol aan te meten. Als we nu roepen: "Meisje, jongen.....ga hier niet mee verder, want die goede baantjes gaan toch wel naar een witte, die hebben een privilege".....dan blijft dit ook zo.

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten19 dec. 2016 - 12:24

"Sunny Bergman legt haar publiek niet uit wat er dan moet gebeuren om de door haar geschetste problematiek op te lossen. Blanken horen te beseffen dat zij privileges hebben en waarschijnlijk racistisch zijn. Daar blijft het bij. Moet die blanken hun voorrechten dan worden ontnomen zodat zij ook worden achtergesteld bij sollicitaties en etnisch geprofileerd door de prinsemarij? Wordt de tijd dat de samenleving hen ook eens een poepie laat ruiken? Wordt het tijd dat er een eind wordt gemaakt aan het feestje van de blanken? Is dat het? Geen wonder dat aldus aangesprokenen in de verdediging schieten. En dat is jammer." Zo breng je haar een beetje in een situatie waarin ze niet kan winnen. Als ze niks zegt, trek je zelf maar de conclusie dat blanken volgens haar 'maar moeten worden achjtergesteld' en dat 'hun feestje afgelopen is' terwijl dat helemaal niet blijkt uit de docu. Als ze zelf wel iets had gezegd? Wat was het dan geweest? dan had ze ook de wind van voren gekregen en was het ook niet goed geweest. Behalve als ze precies had gezegd wat in jouw straatje te pas komt. Han, je zit al in het defensief, je luistert niet, maar je denkt al van tevoren precies te weten wat wordt gezegd, wat wordt bedoeld en wat er niet aan klopt dat wordt bedoeld. Dat is niet fair.

2 Reacties
Pater Familias
Pater Familias19 dec. 2016 - 13:18

Nee, het is eigenlijk hetzelfde wat zij doet. Een Catch-22 opzetten. Want of je geeft toe dat je een racist bent. Nou, dan is het hopen dat je zonden vergeven worden. Of je herkent jezelf niet in het beeld wat geschetst wordt en dan spreken we over witte onschuld.

Gerygrr
Gerygrr19 dec. 2016 - 13:39

"Han zegt wat in zijn straatje te pas komt" ? Volgens mij levert hij uitsluitend de juiste historische context. Kennis is macht! Als de feiten niet verdraaid worden weergegeven, kan ieder tot een welafgewogen standpunt komen. Sunny Bergman is in mijn ogen juist degene die met vooringenomenheid te werk gaat. Zie ook haar eenzijdige keuze voor haar thema's.

Gerygrr
Gerygrr19 dec. 2016 - 12:22

Helder artikel van Han vd Horst! Helemaal hoe ik het in mijn jeugd heb ervaren. Discriminatie was toen de normaalste zaak van de wereld. Waar je geboren was bepaalde je toekomst. Mijn vader was een armoedzaaier en ook ik kreeg geen goed onderwijs aangeboden. Mocht niet bij de tennisclub en werd door de gereformeerden niet in hun huizen toegelaten, want ik was bij voorbaat slecht. Inderdaad, er waren toen bijna geen gekleurde mensen in ons dorp. Een uitzondering vormden de Indische Nederlanders die uit de Oost waren teruggekomen, maar zij en ook hun gekleurde echtgenotes en kinderen hoorden bij de rijke dorpselite...... Een omgekeerde situatie dus! Mijn stelling is dus dat discriminatie, het denken in bevoorrecht en kansloos geboren zijn eerder een gevolg is van kapitalisme dan van racisme. Elke "hoge beschaving" heeft dat bereikt door het uitbuiten van een klasse van minderwaardigen. Zie ook hedentendage nog het kastenstelsel in India. Geen uitbuiting op grond van een ander ras. Het ras dat onderdrukt werd of wordt heeft eerder met toeval te maken dan een bewuste keuze. Na de zgn. Ontdekking van Amerika hebben de Spanjaarden eerst de Indianen als dwangarbeiders geprobeerd uit te buiten. Die bleken ongeschikt en werden ziek en uitgemoord. Tja, toen bleken er in Afrika mensen verhandeld te worden, de verslagen vijand van stammenoorlogen bleken geld waard! Door Arabische handelaren naar de kust vervoerd en verkocht. Verschrikkelijk uiteraard,onmenselijk, maar niet een reden om nu alle blanke Nederlanders daardoor als in wezen racistisch te gaan beschouwen! Het is volgens mij niet goed om in documentaires of discussies steeds eenzijdig een podium te bieden aan mensen die van het blanke racisme bewijzen aandragen en agressief actie voeren. Dat heeft tot gevolg dat de grote groep Nederlanders, die zichzelf met grote moeite probeert op te werken uit zijn eigen achterstandsmilieu, dat blank is, zich afkeert van die discussie en zich op niet al te slimme wijze verzet met...... racisistische uitingen. Waarom? Iemand die ten onrechte voor van alles wat negatief is wordt uitgemaakt gaat uit rebellie juist datgene doen wat hem werd al werd verweten. En besluit ook uit protest op Wilders te gaan stemmen. Dit activisme leidt er dus toe dat de samenleving steeds meer verdeeld raakt en verder van het ideaal verwijdert. Ik zou dus willen pleiten voor een nieuwe insteek: geen rassenstrijd maar klassenstrijd! Allen samen tegen uitsluiting en uitbuiting op grond van vermeende minderwaardigheid louter en alleen om waar je wiegje heeft gestaan!

4 Reacties
Pater
Pater19 dec. 2016 - 13:46

Zo beschouwd was het feminisme nooit wat geworden. Het ene onderdrukkende mechanisme kun je echt niet zomaar ondergeschikt noemen aan het andere.

Gerygrr
Gerygrr19 dec. 2016 - 16:01

Pater, ik snap niet wat je bedoelt! Het ene mechanisme kun je niet ondergeschikt noemen aan het andere? Feminisme dat nooit wat zou zijn geworden? Is het dan klaar? Hebben mannen en vrouwen gelijke kansen en even hoge salarissen? Zijn al die studerende meisjes nu massaal op hun niveau aan het werk?

Pater
Pater20 dec. 2016 - 4:58

@Grijsje Je begrijpt er inderdaad niets van. Misschien heb ik me onduidelijk uitgedrukt. Ik bedoel dit. Klassenstrijd, strijd tegen racisme en tegen vrouwenonderdrukking bestaan naast elkaar, zij het met allerlei interessante onderlinge verbanden. Je kunt dus niet zeggen, zoals jij wel doet: geen rassenstrijd maar klassenstrijd, net zo min als je kunt zeggen: geen vrouwenstrijd maar klassenstrijd. Het ene onderdrukkende mechanisme kun je niet ondergeschikt noemen aan het andere. Als we vrouwenstrijd nooit als een aparte strijd hadden onderkend was die ondergeschikt gebleven aan de klassenstrijd en was de vrouwenstrijd nooit tot wasdom gekomen. Dat zou heel onjuist geweest zijn. De vrouwenstrijd heeft al veel bereikt, maar nog niet genoeg! De strijd tegen racisme idem dito, die staat in Nl nog veel meer aan het begin dan in een immigratieland als Canada.

Gerygrr
Gerygrr20 dec. 2016 - 10:49

Ok ik snap je uitleg, Pater! Voor mij is het dus zo dat alle achtergestelde groepen de emancipatie voor en met elkaar in dezelfde beweging zouden moeten aanpakken. Gezamenlijk dus! Hier zie je de verdeeldheid gepropageerd, het strijden om voorrang voor wie zich van de ander ook achtergesteld mag voelen door de ander.....

Nick the Stripper
Nick the Stripper19 dec. 2016 - 11:58

Het poppenexperiment is meerdere keren overgedaan. In 2010 bijvoorbeeld voor CNN, onder leiding van Margaret Beale Spencer, onderzoeker te Chicago. In dat herhalingsonderzoek hadden blanke kinderen dezelfde voorkeur voor een lichte kleur, maar onder zwarte kinderen was die voorkeur voor een lichte kleur afgenomen. Naar aanleiding van dat onderzoek stelde Spencers New Yorkse collegaonderzoeker Welansa Asrat: "The black kids' self-perception has improved since the 1940s, while the white kids' remained invested in the stereotypes." Met andere woorden: als donkere kinderen positiever staan tegenover donkere poppen duidt dat volgens Welansa op een verbeterd zelfbeeld. Máár als lichte kinderen positief staan tegenover lichte poppen dan 'blijven ze hangen in stereotypen." Dat heet nou meten met twee maten. De op zich best plausibele theorie dat: - een voorkeur voor donkere poppen bij donkere kinderen zou kunnen duiden op een positief zelfbeeld impliceert natuurlijk ook dat: - een voorkeur voor aziatisch ogende poppen bij aziatische kinderen zou kunnen duiden op een positief zelfbeeld; - een voorkeur voor lichte poppen bij lichte kinderen zou kunnen duiden op een positief zelfbeeld; - etcetera, vul zelf maar in. Als die theorie klopt moeten we dus niets veranderen aan / voor de lichte kinderen - die kennelijk een positief zelfbeeld hebben - maar wel aan / voor de donkere kinderen die kampen met een minder positief of zelfs negatief zelfbeeld. Geen verondersteld 'wit privilege' afbreken, dus. Maar wel: achterstanden wegwerken waar ze geconstateerd worden.

2 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 dec. 2016 - 15:16

Wat ik ook vreemd vind aan deze aanpak is dat de optie 'maakt niet uit/ze zijn gelijk' oid ontbreekt. Je ziet ook kinderen aarzelen maar ze moeten kiezen. De werkelijkheid is minder zwart-wit dan hier is aangenomen.

Vetineri
Vetineri19 dec. 2016 - 15:25

Dit is de beste analyse die ik hier in dit draadje tegen ben gekomen! hulde

jillesdykstra
jillesdykstra19 dec. 2016 - 11:31

Inderdaad, hbs is de afkorting van hogere burger school, dat was het racisme in de tijd dat Van der Horst opgroeide. Het verzuilde Nederland was toen, naar begrippen van nu, racisme alom. Vijf zuilen,drie christelijke, en twee heidense, socialisten en liberalen. Niemand klaagde daarover, wel voelden katholieken zich tweede rangs burgers, maar zij droegen hun lot. Al dit racisme verdween toen wij de godsdiensten verlieten, hoewel, hockey is nog steeds racistisch, voor de elite. Wij zijn nu in de twee zuilen maatschappij, christenen en degenen afkomstig uit de christelijke cultuur enerzijds, Moslims anderzijds. Sommige Moslims willen ook niet anders 'wij zijn geen Denen, wij zijn Moslims'. Het wordt heel vervelend, het voortgaande gezeur over iets wat een vijftig jaar geleden in ons land de norm was.

4 Reacties
msj_meijerink
msj_meijerink19 dec. 2016 - 12:40

Nee hoor, de twee zuilen zijn nu één met een HBO/WO opleiding en een zonder deze (Henk&Ingrid dus). En die twee zuilen 'drijven' steeds verder uiteen.

msj_meijerink
msj_meijerink19 dec. 2016 - 12:42

Addendum: Die met een HBO/WO opleiding = 'de elite'.

jillesdykstra
jillesdykstra19 dec. 2016 - 14:16

Het standsverschil tussen academici, mensen met beroepsonderwijs, en de groep met alleen lagere school, een vijftig jaar geleden, daar heb je kennelijk geen idee van.

msj_meijerink
msj_meijerink19 dec. 2016 - 20:44

Mwoah, mijn ene grootvader (uit 1904) had ook niet meer dan alleen lagere school. Toen werd door de dominee en de pastoor wekelijks aan 'het volk' verteld dat dit onderscheid 'heel normaal' was. En dat je het niet in je hoofd moest halen van een dubbeltje een kwartje te willen worden, laat staan een piek of een knaak! Opa deed het lekker toch. En zijn kinderen werden zelfs pieken, al werden daarvoor alle dubbeltjes en kwartjes door opa en oma opzij gezet! Er werd wel doorgegeven dat dit niet 'doorsnee' was, als we van hen bij de broodmaaltijd ook altijd een 'Boterham met Tevredenheid' moesten eten.

Machielse932
Machielse93219 dec. 2016 - 11:25

Mooi stuk Han. Ben het misschien niet helemaal eens dat een blanke huid per definitie een voorrecht is. Is het niet gewoon zo dat, in welk land dan ook, je een heel groot voordeel hebt als je bij de dominante bevolkingsgroep hoort? Zie bijvoorbeeld de jonge generatie blanken in Zuid-Afrika. Is het een voorrecht voor hun? Nee echt niet. Het voorbeeld met de Oost-Europeanen geeft al aan dat het eigenlijk niet om huidskleur gaat maar uit welke etnische / culturele groep je komt.

Oemmukke
Oemmukke19 dec. 2016 - 11:07

Kijk mij, wit (blank) meisje, Nederlands van bloed en opvoeding op de hoop der 'zwarten' gegooit sinds ik een hoofddoek draag. Opeens denken mensen dat ze me mogen tutoyeren, negeren, uitschelden, aanroepen met" hey jij met die hoofddoek" . Men denkt dat ik geen Nederlands spreek en begint in gebrekkige bewoordingen, duidelijk gearticuleerd met veel gebaren, met mij een gesprek. Als ik met mijn lieve gepermanente moeder loop richten ze het woord tot haar. Zelfs toen ik op de libbelle zomerweek bij een armband de letters van mijn naam gratis kon krijgen en ik spelde : Annemarieke ( eigelijk hoort er nog Yvonne achter maar vooruit) kreeg ik de letters niet mee omdat ik waarschijnlijk loog over mijn naam en gewoon veel gratis letters wilde. Stel je voor een moslim die Annemarieke heet. Een hele bijzondere ervaring had ik eens op koninginnedag. Ik liep in een een gewaad langs de kleedjes, voetje voor voetje en naast mij liep een man die af en toe schaapachtig lachend opzij keek. " een nonnetje" zei hij tegen zijn vrouw. Deze keek me aan en zei " welnee man, dat is gewoon een moslimtrut" weg dromerige blik, hellow afgunst. Dus nee, sinds ik moslim ben mis ik het wit privilege. Om de vraag in het stuk te beantwoorden wat het nut is van deze docu moet men terug naar het begin : welke bijdrage de witte mens levert aan de multiculturele samen leving. Hoe integreert de witte? Ik roep het al jaren dat van integratie geen sprake kan zijn als de autochtone witte Nederlander niet deel neemt aan aan het proces. De witte is de schuld van het mislukken van de multi culturele samenleving. Zoveel projecten om integratie te bevorderen en alleen de nieuwkomers doen een poging. Een gesloten deur, blijft een gesloten deur.

7 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper19 dec. 2016 - 12:32

Uit bovenstaand verhaal wil mij allesbehalve duidelijk worden hoe uw definitie van 'de witte' luidt. Dat is best lastig, aangezien u deze witte wel schuldig acht aan het mislukken van de multiculturele samenleving. En nu we toch bezig zijn, wat is uw definitie van de multiculturele samenleving? Waarom acht u deze mislukt? En aan welke criteria moet die samenleving voldoen om geslaagd te mogen worden genoemd. Vragen, vragen, vragen...

Ch0k3r
Ch0k3r19 dec. 2016 - 12:46

"Zoveel projecten om integratie te bevorderen en alleen de nieuwkomers doen een poging." En al die projecten zijn opgezet door niet-witten, getuige uw opmerking "De witte is de schuld van het mislukken van de multi culturele samenleving."? "Dus nee, sinds ik moslim ben mis ik het wit privilege." Er zijn zoveel 'witten/blanken' die een wit-privilege missen. Bijvoorbeeld omdat ze lang haar hebben als man zijnde (eigen keuze, net zoals uw hoofddoek). U geeft het zelf eigenlijk al aan; wit privilege bestaat niet, anders had u, ondanks uw hoofddoek, dat wel ervaren.

2C
2C19 dec. 2016 - 13:11

Dat je opmerkingen naar je hoofd krijgt, is omdat je afwijkt van de norm in Nederland. Als je in een Hare Krishna gewaad had rondgelopen, had je waarschijnlijk soortgelijke opmerkingen gekregen. Als hier een Sikh rondloopt met een Kirpan, zal dat ook niet normaal worden gevonden. Of iemand met een Joods keppeltje in bepaalde wijken in Amsterdam. Of een toeriste in hotpants in een bazaar in Cairo. Eigenlijk is dit heel menselijk gedrag, ook al wordt het maken van opmerkingen ongepast gevonden. Het valt m.i. ook niet met wetgeving te bestrijden.

Pater Familias
Pater Familias19 dec. 2016 - 13:15

Je schetst inderdaad een beperkt denkraam wat ik wel vaker tegenkom. En dan niet alleen bij de rechterkant van het politieke spectrum. Maar eigenlijk vooral bij de politiek in Nederland. Als er straatoverlast is, dan doet men vaak aanspraak op een moskee om een oogje in de gaten te houden. Alsof alle straatschoffie`s moslim zijn. Daarnaast echter, zijn er ook moslims die zichzelf een status aparte aanmeten. Vorige week zagen we nog Salaheddine zitten bij Pauw. Die stelde eerst bovenal moslim te zijn. En bepaalde taboe`s die bespreek je eigenlijk niet. Toen Nourdin El Ouali (NIDA) dit jaar het een goed idee vond om met bij de Gay Pride betrokken te zijn kwam zijn achterban ook in opstand. Hij liet zich niet gek maken, maar een hoop mensen vonden dat hij daarmee Fitna zou aanmoedigen. Zo hebben we nog een aantal docu`s de laatste tijd kunnen zien en besproken hier op Joop waarin moslims zichzelf een eigen status aanmeten. Dus dat aanpassen? Ik denk dat er nog een hoop in te halen valt.

Oemmukke
Oemmukke19 dec. 2016 - 14:56

Nick the Stripper, Witte relateer ik aan de titel van de docu. De vraag in de docu is aan de blanke autochtone Nederlander" hoe is het om wit te zijn ? En , hoe draagt u bij aan integratie....waarop het antwoord was" waarom zou ik ( witte) integreren. Geslaagde samenleving kijkt mijnsinziens niet naar kleur, religie of andere uiterlijkheden maar naar competentie, kwaliteiten ect. Of de samenleving mislukt is.......soms vind ik van niet. Als ik Wilders hoor praten denk ik " hoe is het mogelijk dat dit gedachtengoed heeft kunnen ontplooien in onze samenleving...er lopen ntb nog mensen rond die de tweede wereld oorlog hebben meegemaakt.

arjenZH
arjenZH19 dec. 2016 - 16:52

Het probleem is dat de meeste autochtone Nederlanders de Multicultirele samenleving niet willen en nooit gewild hebben. Die is aan hen opgedrongen. Daarom zitten we nu in onze maag met de volksmenners van de PVV.

elkegebruikersnaambestaatal
elkegebruikersnaambestaatal23 dec. 2016 - 14:14

Oemmukke Ik roep het al jaren dat van integratie geen sprake kan zijn als de autochtone witte Nederlander niet deel neemt aan aan het proces. De witte is de schuld van het mislukken van de multi culturele samenleving. Zoveel projecten om integratie te bevorderen en alleen de nieuwkomers doen een poging. Een gesloten deur, blijft een gesloten deur. Dus in jouw opinie is het zo dat als ik naar bijvoorbeeld Turkije zou emigreren, dat iedereen daar ineens daar op klompen moet gaan lopen, frikandellen eten en molens in de tuin moet gaan zetten, anders mislukt de multiculti?

Muxje3
Muxje319 dec. 2016 - 10:57

Dat dingetje met kleuters is niets nieuws en bepaald geen opzienbarende onthulling van Sunny, dergelijke onderzoeken werden in de jaren-40 al uitgevoerd om het effect van zwarte scholen te onderzoeken, en zijn daarna meerdere keren herhaald. Een interessante conclusie uit die onderzoeken is dat zwarte kinderen ook een lichte voorkeur voor blanke poppen / foto's bleken te hebben. Maar in plaats van "zie je wel, racisme is ingebakken!" te gillen is men wat verder gaan kijken, en bleek dat die voorkeur zelfs bestond in omstandigheden waarin ze niet vanuit culturele invloeden verklaard konden worden (destijds begonnen die invloeden een stuk later dan in deze tijd waarin kleuters al bedreven de iPad kunnen bedienen). En hoewel die voorkeur sterker bleek in omstandigheden waar culturele invloeden wel meespeelden, is er blijkbaar toch wat meer aan de hand. Het zou interessant zijn om te kijken of er een correlatie bestaat tussen de voorkeur voor de eigen huidskleur of niet op jonge leeftijd, en een negatievere houding ten opzichte van andersgekleurden op latere leeftijd. Ik vermoed dat er geen statistisch significante correlatie is. Wat dat betreft moeten we ons eerder zorgen maken over kinderen die bewust met vergif gevuld worden door hun omgeving: "Marokkanen zijn crimineel", "Voor groepjes buitenlanders moet je oppassen", "Dat soort mensen zijn aardslui". Maar ook: "Hollanders zijn varkens" en zelfs "Elke blanke is bewust of onbewust racistisch". Die laatste boodschap is uiterst giftig, en extra gevaarlijk omdat ze in dit tijdsgewricht als juist wordt ervaren. Maar met dit idee moedig je kinderen en volwassenen aan om alles door een gekleurde lens te bekijken. De een zal dan in de meest onbenullige zaken racisme gaan zien, de ander zegt "sodemieter op" en haalt vervolgens zijn schouders op over alles wat met racisme te maken heeft. Het effect is een verdere polarisatie, het laatste waar we op zitten te wachten. Wat dat betreft vind ik lui als Sunny gevaarlijker dan Wilders, juist omdat hun boodschap redelijk klinkt maar allesbehalve tolerant en verbindend is. Wilders is een stuk gemakkelijker weg te wuiven. Waarom Sunny het trouwens over privilege heeft in plaats van geluk? Simpel: geluk is iets dat je overkomt, het is iets om blij van te worden. Privilege daarentegen is per definitie onrechtvaardig en iets waar je je schuldig om moet voelen. Geluk deel je als je daar zin in hebt, privilege dien je op te geven. En dat laatste is natuurlijk de wenselijke houding volgens Sunny.

4 Reacties
wereldburger2
wereldburger219 dec. 2016 - 13:10

Frappant, dat iedere keer dat racisme ter sprake wordt gebracht, er onmiddellijk een reactie komt, dat dit de polarisatie zal vergroten. Is dit ook het geval wanneer men erop wordt gewezen dat homofobie of antisemitisme slecht zijn? Wat Sunny terecht probeert te bewerkstelligen, is dat witte mensen zich bewust worden van hun eigen kleur en die van anderen en welke rol dit speelt in hun handelen. Wat Wilders doet, is stellen: "wij zijn de norm en hoeven niet aan zelfreflectie te doen". Geluk en privilege zijn twee heel verschillende begrippen. Geluk kan iedereen, ongeacht huidskleur, toekomen. Privilege bestaat uit ongeschreven regels die bepalen in hoeverre je kunt profiteren van jouw geluk.

Drahtesel
Drahtesel19 dec. 2016 - 14:45

@wereldburger Privilege bestaat oorspronkelijk juist niet uit ongeschreven regels, maar uit rechten die op papier vastgelegd zijn in oorkondes, wetten etc. De betekenis die u aan 'privilege' geeft is een vrij nieuwe, ideologisch beladen betekenis. Terecht dat Muxje daartegenin gaat.

Muxje3
Muxje319 dec. 2016 - 16:06

@wereldburger: Als homofobie en antisemitisme tot in het absurde worden doorgetrokken, als mensen constant erop gewezen worden dat ze al dan niet bewust een hekel aan homo's en joden hebben, en als elk voorval in de maatschappij wordt uitgelegd als exponent van die latente homo- of jodenhaat, dan gaan mensen zich vanzelf afkeren van eenieder die het onderwerp aansnijdt. Ook als ze op werkelijke misstanden worden gewezen. Dat werkt polarisatie inderdaad in de hand. Het is prima om mensen bewust te maken van hun handelen, en welke uitwerking dat op anderen heeft. Maar doordat mensen als Sunny elk dingetje levensgroot opblazen en er een gewichtige pseudo-wetenschappelijke term aan hangen (white privilege, cultural appropriation, micro-inequities, etc), zijn ze niet alleen niet erg serieus meer te nemen, ze wekken ook nog eens de indruk dat ze vooral een strijd tegen blanken aan het voeren zijn, niet tegen onrecht. Het feit dat ze tegenspraak vaak afdoen als zijnde racistisch gemotiveerd helpt ook al niet. Alles wekt de indruk dat het om een groepje mensen met een behoorlijk vertekend wereldbeeld gaat, waar niet normaal mee te discussiëren is. Wat dat betreft zitten Sunny, Quinsy en hun vriendjes in hetzelfde hoekje als Wilders, en de meeste van mijn allochtone kennissen zijn dan ook allesbehalve blij met dergelijke "ambassadeurs". Zij die er wel blij mee zijn, zijn dat om dezelfde reden dat de PVV-stemmer blij is met Wilders: als een tegengeluid in een samenleving waarin hun zorgen onvoldoende gehoord worden.

Guus Hovajo
Guus Hovajo22 dec. 2016 - 15:16

Rake duiding van de begrippen "geluk" en "privilege", maar wel alleen volgens ideeën uit het hoofd van een Materialistisch denkende "Wereldburger". De 21ste eeuwse wereldburger heeft klaarblijkelijk de macht verloren om met BUITEN-WERELDSE waarden te rekenen. De huidige wereldburger betrekt alles eenzijdig op rationele evolutie theorieën, psychologische studies, en historische gegevens. Maar betrek in de duiding van de begrippen "geluk" en "privilege" ook eens de WET van KARMA, die vooral in Oost-Aziatische landen en culturen volledig serieus genomen wordt en 100% meetelt in menselijke overdenkingen en beleving daar. ... Ook van VOOROUDER-VERERING, die bij vele volkeren op aarde als essentieel in het menselijk leven beschouwd en diep beleefd wordt, hebben onze Westerse burgers en denkers tegenwoordig geen enkele notie, laat staan begrip, laat staan dat ze het meetellen in hun overdenkingen, documentaires en kritieken. Doe eens speciale moeite, overdenk de begrippen "geluk" en "privilege" in de context van Karma en van Voorouder-Verering. ... Always count with YOUR SPIRITUAL SIDE. ... Het zal Uw conclusies buitengewoon verrijken. Wat Sunny Bergman's documentaire betreft zou ik graag zien dat zij, en ieder mens, het wezenlijke belang van Goede Moraal bij de mensheid benadrukt. Dat leidt zo veel doeltreffender tot Gelukkig Leven op Aarde dan welke psychologische aanpak dan ook.

Albert Einstein
Albert Einstein19 dec. 2016 - 10:55

Sunny Bergman slaat kennelijk de plank volledig mis met betrekking tot Michiel de Ruyter. Daarom denk ik dat ze wegens gebrek aan historische kennis niet serieus hoeft te worden genomen.

2 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten19 dec. 2016 - 12:35

Lekker makkelijk.

pierik2
pierik220 dec. 2016 - 0:18

Peterrr 19 december 2016 at 13:51 Ach… niet serieus nemen. Ze heeft een documentaire gemaakt. Met een onjuiste weergave van de geschiedenis, dat heeft dus geen enkele waarde. Je kan ook een docu maken, waarin de holocaust wordt ontkend. Slaat ook nergens op. Ik begrijp wel waarom ze dat doet. M. de Ruyter en J.P Coen zijn het volgende doelwit van deze groep Social justice warriors. De eerste standbeelden zijn al beklad door deze onbenullen. http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/11/bekladden-standbeelden-in-hoorn-getuigt-van-historisch-onbenul-2908962W/ Snapt u?

2C
2C19 dec. 2016 - 10:53

Mooie bijdrage van Han. Sunny Bergman is een documentairemaker waarbij weinig objectiviteit te herkennen is, ook betaamt zij dit met deze kinderen en het pseudo-wetenschappelijke poppenspel. De vooringenomemheid druipt er altijd vanaf in haar documentaires.

Ikkyu
Ikkyu19 dec. 2016 - 10:48

De verwijtende toon en het aanpraten van een schuldgevoel, en daarmee het promoten van een slachtoffercultuur onder niet-blanken is waar ik de meeste aanstoot aanneem in de documentaire van Sunny Bergman. Zoals van der Horst aangeeft; Blanken horen te beseffen dat zij privileges hebben en daar blijft het bij bij Bergman. Maar wat lost het op? Men gaat volkomen bij aan de belangrijkste oorzaken van stereotypering; klasse, milieu en cultuur. De ondernemer die geen Marokkaanse werknemers meer wil doet dat niet omdat hij racist is, maar omdat hij teveel slechte ervaringen heeft gehad en op die manier een stereotype beeld heeft ontwikkeld. Door hem te wijzen op zijn witte privileges zal je hem echt niet overtuigen. De oplossing zit hem toch echt in maatschappelijke vooruitgang van de Marokkaans-Nederlandse onderklasse, beter onderwijs, betere opvoeding, en betere integratie wat meer bemoeilijkt wordt door inmenging van religie en buitenlandse regeringen. Door dit soort zelfkastijding van Bergman wordt alle verantwoordelijkheid en schuld bij de blanken neergelegd, en mag de rest zich lekker blijven zwelgen in slachtofferschap en zelfmedelijden. En ondertussen werken de Chinese Nederlanders gewoon hard door en zorgen ze dat hun kinderen een goede toekomst krijgen in dit land en laten ze zich niet belemmering door de vooroordelen die over hen ook bestaan.

Rick Hofland
Rick Hofland19 dec. 2016 - 10:42

Of je nou blank, geel of bruin bent. Voor 90% van het plebs waar ook ter wereld heeft bijna de gehele geschiedenis gegolden dat zij slechts marionetten waren van een kleine groep elite die bepaalden of zij kanonnenvlees mochten zijn, als slaven mochten worden verhandeld, of als semi-slaaf onder een feodale plaatselijke grootlandeigenaar of later een industrieel hun leven in grote armoede mochten doorbrengen. Het enige verschil met de Europeanen en veel delen van Afrika en sommige andere delen van de wereld is dat de wetenschap een grote sprong heeft gemaakt toen juist de Europese machthebbers in een periode waren dat zij meer macht hadden dan andere delen van de wereld. Dat deze Europese machthebbers toen misbruik hebben gemaakt van de mensenhandel waar het Afrikaanse continent al honderden jaren onder leed heeft geleid tot de slavenhandel en de daaruit nog steeds klevende latente discriminatie van mensen met een Afrikaans uiterlijk. Maar was dit anders geweest als een ander deel van de wereld in een andere tijd de macht had gehad? De Egyptenaren waren geen haar beter, de Zulu’s hebben complete delen van Afrika ontvolkt, de Ottomanen worden nog steeds gehaat in de Aranische wereld die zij onderdrukten en de Arabieren waren al honderden jaren terug de grootste handelaren in slaven en gezien de huidige situatie in veel oliestaten houden zij gewoon nog vast aan het idee dat slaven hebben gewoongoed is voor de rijken. En op andere continenten hebben de Azteken zich vergelijkbaar gedragen en de Mongolen en Chinezen evenzo. Maar waren dit de eenvoudige mensen die dit allemaal initieerde? Nee, dit waren de rijke elite vaak hand in hand met de religieuze voorgangers die zo anderen en hun eigen plebs voor galg en rad lieten opgroeien. Terug naar deze tijd. Zijn alle blanke witte mannen schuldig aan de slavernij? Mijn blanke zoon van 10 zag het journaals laatst waarbij iemand zei dat dit zo was en de jongen vroeg mij wat hij er dan aan heet kunnen doen. Zijn beste vriendje is van 2 gevluchte Afrikaanse ouders en hij heeft nog nooit iemand anders bewust gediscrimineerd. Dus mijn antwoord was “nee”. Maar toen moest ik aan mijzelf denken en vroeg mij af waar ik dan ergens zo uit de bocht gevlogen was en kon er werkelijk niet op komen. Ook in mijn jeugd was er 1 tweeling van Antilliaanse afkomst op de basisschool en 1 was mijn vriendje en daar kwam ik bijna dagelijks over de vloer. Heb ik later dan bewust anders gekleurden expres gediscrimineerd? Hoe zeer ik mij ook besef dat niets menselijks mij vreemd is en sommige culturen mij minder aanspreken dan een andere, kan ik niet zeggen dat ik bewust mensen die ik nieuw ontmoet niet altijd eerst de kans geef hen eerst te leren kennen alvorens een oordeel te vellen. Dit heb ik overigens niet altijd zo ervaren van sommige van mijn vrienden door de jaren heen en dan waren dit soms blanke vrienden, maar de meest vooringenomen vrienden waren in mijn geval juist die van een niet westerse afkomst. Mogelijk was dit toevallig, maar ik herken in ieder geval absoluut niet het beeld dat “witte mannen” vanwege een foute opvoeding racistischer zouden zijn of meer zouden discrimineren dan mannen of vrouwen met een andere culturele achtergrond. Er is Nederland nog een hoop werk te verzetten op het gebied van absolute gelijkheid van man-vrouw-etniciteit en als ik het een cijfer zou moeten geven zou het slechts een magere 5,5 zijn, maar als we verder kijken in de wereld dan zijn er maar weinig landen en culturen in de wereld waar er hoger gescoord wordt dan dit, meestal lager, veel en veel lager. Dit betekend niet dat we met deze 5,5 tevreden moeten zijn, maar laten we met z’n allen van die 5,5 proberen een 7 te maken en dat gaat niet gebeuren door iedere doorsnee witte man steeds maar aan te wijzen als één of andere slavendrijver die moet boeten voor zijn bestaan. Ook dit laatste is een vorm van discriminatie, een vorm van vergif dat de verziekte geesten in onze maatschappij niet zal veranderen, maar juist de gewone man en vrouw in de straat van donker tot blank tegenover elkaar zet.

Kepler
Kepler19 dec. 2016 - 10:36

[Tegelijk is mijn blanke huid een voorrecht. Nooit vindt de politie dat ik een verdachte indruk maak.] Omdat je in een overwegend blanke cultuur woont Han. Dat zal elders op de wereld anders zijn. Racisme is geen probleem van de blanken, het gebeurt in alle culturen en is dus waarschijnlijk een natuurlijk afweermechanisme tegen het 'vreemde'. Ik denk dat je het probleem hier verergert door de benadrukken dat iedereen hier een racist is. Vooral de Pietendisscussie heeft de zaak geen goed gedaan. Wilders is erg gebaat bij dit soort stukjes. Ik zou hem niet te groot maken als je echt een tegenstander van hem bent.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon19 dec. 2016 - 10:32

Ik vind de zogeheten "betrokken docu's" van mw Bergman een bedenkelijke wijze van journalistiek bedrijven waarin geen recht wordt gedaan aan de werkelijke omvang van hedendaags racisme. In deze docu organiseert ze een spelvorm, groepssessies en pseudowetenschappelijke testjes die racisme in Nederland zouden moeten blootleggen. In de groepssessie met een deskundige en een aantal gelijkgestemden met een kleurtje krijgen enkele nietsvermoedende blanke Nederlanders van alles voor de voeten geworpen waar zij veelal part nog deel aan hebben gehad. Als de verbouwereerde witjes in deze ware inquisitie het aandurven met tegenwerpingen te komen, wordt er vervolgens geroepen "Zie je wel, ontkenning". En vervolgens is het cirkeltje rond.

4 Reacties
Kepler
Kepler19 dec. 2016 - 11:45

Dat is de pest, wetenschap heeft tegenwoordig een mening en verruilt die te makkelijk met feiten. We kennen het verhaal van Diederik Stapel.....

wereldburger2
wereldburger219 dec. 2016 - 12:06

@Gadfly Alsof de witte deelnemers zomaar van de straat zijn geplukt. Nietsvermoedend? Ga toch weg. Alle deelnemers wisten donders goed wat het doel van de sessie was. De 'testjes' zijn niet door Sunny bedacht, maar al vele malen door andere wetenschappers uitgevoerd. En met soortgelijk resultaat. Door het in twijfel trekken van de legitimiteit van de documentaire bevestig je eigenlijk precies wat de docu wil aantonen, nl. de kramp en ontkenning waar witte mensen in schieten, zodra het over racisme gaat.

NooT2
NooT219 dec. 2016 - 17:31

@ wereldburger "Door het in twijfel trekken van de legitimiteit van de documentaire bevestig je eigenlijk precies wat de docu wil aantonen" Oftewel: als je het er niet mee eens bent, bevestig je juist het gelijk. Met andere woorden: hoe sla ik een discussie dood.

pierik2
pierik220 dec. 2016 - 0:22

wereldburger 19 december 2016 at 13:06 Door het in twijfel trekken van de legitimiteit van de documentaire bevestig je eigenlijk precies wat de docu wil aantonen, nl. de kramp en ontkenning waar witte mensen in schieten, zodra het over racisme gaat. Ja dat heeft ze mooi voor elkaar he? Als je toegeeft: zie je wel racist! Als je ontkend: zie je wel racist! Dan maar racist!

Robbels
Robbels19 dec. 2016 - 10:25

Overigens vind ik het keuze-experiment met de witte/zwarte poppen interessant maar heb ik me recent bedacht dat er een belangrijke kanttekening gemaakt moet worden: de kinderen krijgen geen mogelijkheid om de keuze te maken: er is geen verschil. De vraag moet gesteld worden of de kinderen in de test beseffen dat die mogelijkheid er is. Nu dwingt men om een keuze te maken en die keuze zal inderdaad een uitkomst hebben: 'sociaal wenselijke' antwoorden, danwel 'racistische' antwoorden, danwel 'random' antwoorden.

2 Reacties
wereldburger2
wereldburger219 dec. 2016 - 11:58

@Robbels Bekijk de docu nog eens goed, dan zul je zien dat er een kind is die geen onderscheid maakt. Dit komt dan ook omdat haar moeder, in tegenstelling tot de meeste andere ouders, haar wel voorlicht over vooroordelen. Men heeft juist gekozen voor de leeftijdscategorie 4-7 jaar omdat deze nog geen sociaal wenselijke antwoorden geven.

Robbels
Robbels19 dec. 2016 - 12:37

@ wereldburger Ik wil u punt best aanvaarden, heb deze docu ook nog niet gezien, maar wel de DWDD aflevering van vorige week met Sunny Bergman waar dit experiment ook ter sprake kwam. U heeft echter het punt dat ik wilde maken niet begrepen, dat kan uiteraard aan mijn uitleg liggen. Ik doe nog een poging. Ik vind de vraagstelling verkeerd omdat men een vraag stelt in de trend: welke pop is het meest/minst ..... en vervolgens een binaire keuze geeft waar het 'correcte' antwoord (er is geen verschil) niet tot de impliciete mogelijkheden behoort. Het kan best interessant zijn om te kijken naar de keuze die mensen maken op het moment dat je ze 'dwingt' om een keuze te maken, maar daar zal je rekening mee moeten houden bij de interpretatie van de resultaten. Uiteraard spelen sociaal wenselijke antwoorden een rol bij andere leeftijdscategorieen, maar wat ook een rol speelt is kennis van uberhaupt de mogelijkheid om een ander antwoord te geven dan de mogelijkheden die vrij duidelijk geboden worden in de vraagstelling.

Bram Emanuel
Bram Emanuel19 dec. 2016 - 10:22

De belangrijkste privileges in Nederland zijn zaken als fysieke en geestelijke gezondheid, talent, taalvaardigheid, IQ en EQ. Huidskleur en/of etnische achtergrond hebben een verwaarloosbare invloed. Het is echter heel makkelijk (voor racisten) om de bevolking op te delen in kleur daarbij vergetend dat je de bevolking daarmee ook verdeelt over bovenstaande aspecten.

2 Reacties
Pater
Pater19 dec. 2016 - 13:52

Dat is aantoonbaar onjuist. Arabieren en zwarten worden systematisch gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, zoals onlangs weer uit onderzoek is gebleken.

Bram Emanuel
Bram Emanuel19 dec. 2016 - 14:22

@ Pater Mensen met een gebrekkige taalvaardigheid, gebrekkige omgangsvormen en een discutabel verleden worden systematisch gediscrimineerd bij sollicitaties. Als die eigenschappen onevenredig verdeeld zijn lijkt het alsof er discriminatie op afkomst is. Dat is echter een illusie. Het feit dat er geen discriminatie op afkomst is blijkt al snel als je alleen naar goed-aangepaste allochtonen kijkt zonder strafblad. Die hebben namelijk geen achterstand op de arbeidsmarkt.

Robbels
Robbels19 dec. 2016 - 10:20

Helder verhaal. Je afkomst (in alle opzichten) maakt uit. Zoals je stelt: 'Er zijn behalve huidskleur nog veel meer factoren die tot achterstelling leiden.' Wat en of je daar iets tegen kunt doen om het volledig uit te bannen is een heel ander en lastig verhaal. Als je binnen een sociaal-culterele groep niet voldoet aan de mores van de meerderheid in zo een groep, dan zit je vaak al in een lastige positie om met dezelfde inzet hetzelfde te bereiken als anderen. Zeker als je sociaal-culturele afkomst in grote mate bepaalt wat en hoe je leert, en hoe je omgaat met andere mensen, verschillende situaties etcetera. Stel je bent een ietwat verlegen persoon en geeft bij een sollicitatie de persoon tegenover je een handruk als een slap washandje en hakkelt wat met je stem. 1e indruk is belangrijk, waarschijnlijk ben je al af omdat de recruiter bijna per definitie iemand zoekt met zelfvertrouwen en uitstraling.

Klapschaats2
Klapschaats219 dec. 2016 - 10:18

Nederland is een voorbeeld vwb integratie gezien het aantal vrijwilligers dat nieuwkomers in het buiten bijvoorbeeld een AZC begeleid.

Herr Vorragend
Herr Vorragend19 dec. 2016 - 10:07

Die F16's vliegen daar op herhaaldelijk verzoek van moslims die zich bedreigd voelen door andere moslims. Als die F16's daar niet vliegen ben jij de eerste die begint te klagen dat het Westen wegkijkt en zich het lot van de arme Syriërs en Irakezen niet aantrekt. Simplistische beschuldigingen in een complex probleem dus. Iets wat je i.i.g gemeen hebt met Sunny Bergman.

1 Reactie
Herr Vorragend
Herr Vorragend19 dec. 2016 - 10:08

reactie hierboven bedoeld voor @ Alleen feiten

Wesseling2
Wesseling219 dec. 2016 - 10:05

Het verschil in racisme tussen blanken en negers is ongeveer net zo groot als het racisme tussen randstedelingen en provincialen. Ook de provincialen worden zwaar gediscrimineerd door de randstedelingen. Maar ja, dat mag, want het zijn toch maar blanken.

1 Reactie
Al2
Al219 dec. 2016 - 13:51

Het is in ieder geval geen racisme.

geen-mening
geen-mening19 dec. 2016 - 10:00

Wij mensen zijn vervloekt met een te groot gedeelte in onze hersenen dat zich bezighoudt met ratio en emoties. Het is gewoon evolutionair bepaald dat je een gezonde mate van wantrouwen/ argwaan hebt naar mensen van andere groepen dat is een hele normale natuurlijke reactie en uiterlijke kenmerken zie je nou eenmaal als eerst en daar maak je dus als eerst een onderscheid tussen. Het is in de natuur ook heel normaal dat verschillende groepen van dezelfde soort apart van elkaar leven en "indringers" wegjagen. Men probeert nu iets biologisch te rationaliseren en ik zal jullie vertellen, je gaat dit nooit kunnen verhelpen omdat het gewoon evolutionair in onze genen is vastgelegd, het is geen bewuste actie maar natuurlijk gedrag. Het overmatig negeren van dit gedrag en emotie de boventoon laten voeren stelt ons ook voor heel veel problemen, overbevolking, voedsel en drinkwater zekerheid, milieu. Men heeft misschien een gerustgesteld geweten maar voor de toekomst van "onze soort" is dit juist rampzalig. Is het weleens bij iemand van jullie opgekomen dat we misschien niet gemaakt zijn om iedereen gelijk te behandelen en dat dat ook helemaal niet de bedoeling is, net als dat we niet kunnen vliegen of langer dan een minuutje of 2 onder water kunnen blijven zonder adem te moeten halen.

1 Reactie
Robbels
Robbels19 dec. 2016 - 11:12

'Is het weleens bij iemand van jullie opgekomen dat we misschien niet gemaakt zijn om iedereen gelijk te behandelen en dat dat ook helemaal niet de bedoeling is' Is het weleens bij je opgekomen dat ons intellectuele vermogen ook toegepast kan worden om over deze natuurlijke/evolutionaire/genetische oordelen heen te stappen? Dat er in principe niets engs is aan een persoon met andere uiterlijke kenmerken? Dat personen met dezelfde uiterlijke kenmerken ook enge dingen kunnen doen? Voor mij geeft het toch een nederlaag weer van de zo geprezen verstandelijke, rationele en verlichte vermogens van de menselijke soort dat hij niet in grote getale over dit drempeltje heen kan stappen.

msj_meijerink
msj_meijerink19 dec. 2016 - 9:58

De classificatie van de omgeving in hokjes is gewoon een menselijke eigenschap. Daarbij zijn die uit de andere altijd in principe eng. Ook Sunny's groepje.

cornelis36
cornelis3619 dec. 2016 - 9:53

Mooi stukje van Han, jammer dat hij het toch weer niet kon laten Wilders erbij te betrekken.

joop12342
joop1234219 dec. 2016 - 9:51

Han, bedankt voor dit eerlijkere stuk, dan van die witte Sunny. Ik word er zo moe van, dat constante gehakketak op gewone Nederlanders. Wat gaat er in de hoofden van zulk soort mensen om? Hebben ze een "weg met ons complex". Vroeger viel dit soort mensen onder de categorie: zeurders. Nu zijn het drammers geworden , met als gevolg, dat men de hakken in het zand zet . Ze bereiken er het tegenovergestelde mee. Wie vertelt ze dat? Dat ze GEEN gelijk hebben ondanks hun gedram.

1 Reactie
Albert Einstein
Albert Einstein19 dec. 2016 - 11:05

Mensen als Bergman doen denken aan de evangeliepredikers die in de vroege middeleeuwen het heidense volk van de lage landen bestraffend toespraken. Soms kregen die genoeg van het gedram, en ging de kop van de evangelist eraf (Dokkum, 754).

Alleen feiten
Alleen feiten19 dec. 2016 - 9:42

Als Nederland haar F16 jagers met de witte piloten maar terughaalt uit het midden-oosten en ophoudt met het doden van moslims daar. Soort West Indische Compagnie maar dan uitgerust met gruwelijke wapens.

6 Reacties
badgast
badgast19 dec. 2016 - 10:21

En "Alleen feiten" vindt dat zijn reactie hier betrekking heeft op het stuk van Han omdat?

Keerf
Keerf19 dec. 2016 - 10:54

alleen maar feiten maar dan wel erg selectief.

Rick Hofland
Rick Hofland19 dec. 2016 - 10:56

Volgens mij proberen onze piloten daar juist de moslims, christenen, andere gelovigen en atheïsten juist af te helpen van de sektarische lieden van IS die claimen moslim te zijn, maar volgens alle moslims die ik ken alles behalve moslims zijn. Dat hierbij helaas ook talloze onschuldige mensen sterven is diep en diep triest. Maar als u een ander idee heeft hoe wij al die onschuldige mensen die daar wonen (ongeacht hun geloof) kunnen bevrijden van IS, dan houd ik mij aanbevolen voor goede ideeën. Of wilt u IS daar rustig laten bestaan en hun liefde en vrede uit laten rollen over alle mensen die daar wonen en anders zijn dan hen?

Machielse932
Machielse93219 dec. 2016 - 11:27

Voorstander van de etnisch/religieuze zuiveringen die IS uitvoert?

Alleen feiten
Alleen feiten19 dec. 2016 - 13:21

IS is gecreëerd door het westen, ze vechten met Amerikaanse wapens. Hun militanten krijgen ze van o.a. Rutte en Aboutaleb. IS aanhangers krijgen dus van de NL overheid groen licht om daar te gaan moorden en slachten. Dus doe maar niet alsof ik de IS aanhanger ben. Nederlandse piloten, allemaal wit, voeren al decennia lang oorlog in het midden oosten. Duizenden moslims zijn gedood, waarom eigenlijk? Wat heeft NL daar te zoeken?

Machielse932
Machielse93219 dec. 2016 - 15:26

In Nederland hebben we een cultuur van eigen verantwoordelijk. Enkele moslims hebben er zelf voor gekozen af te reizen dat heeft niets met Rutte of Aboutaleb te maken. "Wat heeft NL daar te zoeken?" Het probleem is dat Arabische landen zelf geen vinger uitsteken om te helpen om hun eigen regio te stabiliseren. Het is inderdaad bizar dat westerse landen het IS probleem moeten aanpakken. De voorloper van IS bestond overigens al in de jaren 90 toen Saddam er gewoon nog was. Dat ze met Amerikaans wapens vechten is logisch gezien de aantallen wapens die de Irakese troepen (bewapend door de Amerikanen) achterlieten in hun vlucht. Daarnaast is er genoeg te koop op de zwarte markt. "allemaal wit" Zou het? Ik heb geen idee eigenlijk welke huidskleur de Nederlandse gevechtspiloten hebben. Weet ook niet hoe het uit zo maken. Overigens misschien 1% of minder van de moslims wordt door niet-moslims gedood. Ik denk dat je je drukken moet maken voor die 99% want het zijn voornamelijk moslims die moslims doden in allerlei oorlogen en conflicten verspreid over de wereld.