Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

China klaar om Oceanië in te lijven

Nieuwe overeenkomst betekent grote machtsuitbreiding in gebied
Joop

Jij moet van het aardgas af punt nl

  •  
03-05-2018
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
12351505095_1ac090d202_o

© cc-foto: Jasper Vos

Een uitzonderlijk probleem vraagt om uitzonderlijke maatregelen
De politieke klasse is eendrachtig bezig om de bevolking angst aan te jagen voor de gevolgen van de komende energietransitie. De burger krijgt te horen dat hij nogal stante pede van het aardgas af moet en dat de rekening daarvoor bij hem zal worden gelegd. Hij zal daar niets van merken. Hij betaalt de kosten gewoon uit de besparingen op zijn energie. Een jaar of twintig blijft de rekening ongeveer even hoog als hij nu al is. Met het verschil in werkelijke kosten wordt de lening voor de warmtepompinstallatie afbetaald. Waarschijnlijk – maar dat zegt niemand erbij – is die installatie na een jaar of twintig versleten zodat het hele spul opnieuw begint.
Progressieve wethouders zoals Lot van Hooijdonk in Utrecht kunnen niet wachten om met experimenten te beginnen. Dat zij daarmee de burgers, die er ook niet om gevraagd te hebben proefkonijn te worden, angst aanjagen, schijnt niet te worden beseft.
Aan het lijntje Centrum en rechts bieden evenmin veel hoop. We zien hoe de regeerders de Groningse slachtoffers van de aardbevingen al bijna een decennium aan het lijntje houden. Minister Wiebes doet weliswaar allemaal beloftes en hij blijkt empathisch maar in gelul kun je niet wonen. De Groningers weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn al hebben zij zich wel laten sussen. Ondertussen spinnen populisten er garen bij: zij plaatsen vraagtekens bij de noodzaak van de hele energietransitie.
Privatiseringen Hieruit blijkt de diepte van de kloof  tussen burgerij en politiek, de hele politiek. De  Nederlanders zijn er massaal van overtuigd geraakt dat zij van de overheid niet veel goeds te verwachten hebben. Dat is allemaal begonnen zo rond 1990 toen de machthebbers in ons land de ideologie van de altijd superieure marktwerking omarmde.
Vriend en vijand zijn het er over eens dat die zelden een verbetering opleverde omdat men sectoren privatiseerde waar de markt niet echt op de gewenste wijze kon functioneren. Privatiseringen gaan altijd mis in sectoren waar niet de klant koning is maar een andere instantie, zoals bij trein en bus. Openbaar vervoer maatschappijen moeten niet de reizigers behagen maar de instantie die voor zoveel jaar de concessie verleent. Dat zijn overheden die voor de laagste kosten gaan.
Het resultaat is dat de verbindingen ten plattelande zijn uitgekleed, omdat het bedrijf dat voor de laagste marge gaat wint. Dit probeert onder meer overeind te blijven door te bezuinigen op personeelskosten. Daarom zijn de buschauffeurs nu aan het staken voor een plaspauze.
De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn inmiddels weer even hoog als toen mijn ouders in 1948 huwden en het centrum van Rotterdam nog een kale vlakte was. Er zijn er die hun winst kunnen uittellen van deze privatiseringen maar de gemiddelde burger is dat zeker niet. Het gaat ook fout als de klant niet in staat is bij zijn volle verstand het beste product te kopen tegen de laagste prijs zoals wanneer hij een dokter of een ziekenhuis nodig heeft.
Reorganisaties en fusies Dan zijn er de geld- en tijdbesparende reorganisaties en fusies die zoveel efficiencywinst zouden opleveren met als hoogtepunt het drama van de Nationale Politie. Het blad Maarten! maakt daarvan dezer dagen een trieste balans op. Het samengaan van ziekenhuizen, gemeentes en overheidslichamen heeft alleen maar tot hogere kosten geleid en meer moeite voor de burger.
Zelfredzaam Die voelt de gevolgen van de kredietcrisis nog steeds in zijn portemonnee. Hij heeft de rekening betaald van de schade die de onbesuisde bankiers in de samenleving hebben aangericht.
Het antwoord op deze constatering is altijd dat de banken de miljarden waarmee zij gered zijn, netjes hebben terugbetaald maar daar gaat het niet om. De economie heeft jarenlang geleden onder krimp of stilstand. De mensen kregen minder in hun zak. Vaste banen zijn op grote schaal vervangen door lullige flexcontractjes.
De reactie van de overheid op dit alles wordt gesymboliseerd door de zogenaamde participatiewet, die in feite de fuck you maatschappij legaliseert. De burger wordt wijsgemaakt dat er een sociaal vangnet is maar als hij op straat komt te staan, huis en haard verliest, vertelt een ambtenaar hem dat hij zelfredzaam is en het maar uit moet zoeken. Nee, bijstand zit er niet in. Die kun je alleen aanvragen als je een adres hebt en dan nog komt het slachtoffer in een krankzinnig bureaucratisch circus terecht.
Het is dan ook geen wonder dat de burger de angst om het hart slaat als een politieke klasse met dit track record afkondigt dat er een energietransitie moet komen en wel onmiddellijk.
Elan en daadkracht Dat is triest want de nieuwe crisis waarvoor wij ons geplaatst zien – een energiecrisis, iets anders is het niet – zou juist aanleiding moeten geven tot élan en daadkracht, dezelfde mentaliteit die tot het Deltaplan heeft geleid of de wederopbouw van na de bevrijding. Daarvoor is één ding van wezenlijk belang: dat dit nationale probleem niet wordt geprivatiseerd.
Wij zitten met elkaar in hetzelfde schuitje en we moeten het met elkaar oplossen. Dat gaat tijd, moeite en enorme bedragen kosten. Het is een beetje vergelijkbaar met wat de Duitsers overkwam toen zij de DDR in de schoot geworpen kregen. Dat heeft tot nog toe overheidsinvesteringen gevergd van een biljoen of twee.
Hoe betaalt men dat? Elke Duitsers krijgt een opslag van 5,5% op zijn aanslag inkomstenbelasting, ook de burgers van de voormalige DDR. Zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Men heeft daar ervaring mee in Duitsland. Op dezelfde manier is tijdens de eerste jaren van het Wirtschaftswunder de oorlogsschade over alle burgers uitgesmeerd. Met de opbrengst van een extra belasting werd een fonds gesticht waaruit mensen wier huis bijvoorbeeld plat was gebombardeerd een schadevergoeding kregen. Ook hier: lasten en lusten eerlijk gedeeld.
Natuurlijk wordt er in Duitsland heel wat af gemopperd op die solidariteitstoeslag in ieders blauwe brief maar toch: dit is de manier waarop een volk een nationale uitdaging aanpakt.
Kost dat vrije bestedingsruimte? Natuurlijk kost dat vrije bestedingsruimte. Het oplossen van grote nationale problemen, het gezamenlijk inslaan van een geheel nieuwe weg, is nooit gratis. Niks is gratis in het leven maar de gedachte dat we met zijn allen de lasten delen, dat een gezamenlijk Nederlands probleem niet leidt tot een financiële schuld bij afzonderlijke burgers maakt een enorm psychologisch verschil. Een uitzonderlijk probleem vraagt om uitzonderlijke maatregelen. 
Nota bene: ongetwijfeld rijpt in Haagse hoofden nu het plan om de energiebelasting op aardgas eens flink te verhogen om zo burgers te straffen die niet snel genoeg aan de energietransitie meedoen. Dat is niet werken aan een oplossing, dat is burgers voor het blok zetten en het tegendeel van de manier waarop de Duitsers hun grote nationale uitdaging in de ogen zien.
Blijft natuurlijk het krediet dat de politiek bij de burgers heeft verspeeld door de privatiseringsideologie en niet te vergeten de neiging om alle problemen die Den Haag te groot en te duur vindt om te behappen naar de gemeentes toe te gooien. Het is in ieder geval van belang dat dit nationale probleem op een nationale manier wordt opgelost. Door Den Haag, en dat niet alle net gevormde colleges in Nederland een ¨je zoekt het maar uit¨-boodschap krijgen.
Er zijn tekenen dat dit met de energietransitie wel gaat gebeuren en dat belooft weinig goeds. Ruttes brede lach en Wiebes’ empathie, daar kun je de kachel niet van stoken.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (54)

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2018 - 15:53

Een andere les die je hieruit kunt trekken is, dat je koste wat het kost naar niet al te grootschalige, zo simpel mogelijke en decentrale oplossingen moet zoeken, omdat het alternatief teveel macht aan de overheid geeft en die is onbetrouwbaar gebleken. Dat is ook een hele belangrijke reden, naast technische bezwaren, veiligheid en opslag van het afval, een van de belangrijkste redenen om niet in te stemmen met kernenergie. Overigens schijnt men op kort termijn een doorbraak te verwachten in verband met opslag van elektriciteit, in de vorm van een silicium accu. Ik weet het naadje van de kous nog niet, maar de berichtgeving staat vol ronkende termen.

1 Reactie
adriek
adriek5 mei 2018 - 6:38

Die doorbraak staat al vele jaren om de hoek te wachten. Helaas laat hij zich nog steeds niet zien. De ene keer de superaccu, dan de thoriumreactor, heel soms koude kernfusie. Voorlopig gaan de ontwikkelingen rond energieopslg nog steeds evolutionair en zal het nog tientallen jaren duren voor jij en ik van het lichtnet af kunnen. Vergeet niet dat je energie voor een week zult moeten kunnen opslaan om een sombere, bewolkte windstille week rond de kerstdagen door te kunnen komen. De energietransitie is noodzakelijk, maar ik twijfel of we al op de goede weg zijn.

Absconditus
Absconditus4 mei 2018 - 14:20

Wie verzint dit in vredesnaam? En wat drijft ze? Het is werkelijk te hopen dat de bedenkers van deze groene waanzin niet in de gelegenheid zullen worden gesteld om dit aan de Nederlandse bevolking op te gaan leggen. Maar zij in plaats daarvan nog bijtijds electoraal zullen worden afgestraft en machteloos gemaakt.

1 Reactie
adriek
adriek5 mei 2018 - 6:41

De bijdrage aan Brussel gaat fors omhoog. Het zal misschien geen dertig procent zijn, Marc zal een reductie naar twintig procent verhoging als winst aan ons verkopen... Die (belasting) inkomsten moeten ergens vandaan komen, net als de 1.4 Miljard dividendbelasting (Alweer die -bijna- duizend euro per Nederlander van Rutte, maar dan met een minteken...) Daar zijn alvast twee van de drijfveren voor deze stemmingmakerij die tot lastenverhoging zal leiden.

omaoeverloos
omaoeverloos4 mei 2018 - 10:34

Heb al decennia een houtgestookt fornuis en ook verwarming gaat vie houtstook, de laatste 8 jaar mbv een houtgestookte CV.

1 Reactie
adriek
adriek5 mei 2018 - 6:41

Laat ze het in Den Haag niet horen, een van de laatste onbelaste brandstoffen...

Ikkyu
Ikkyu4 mei 2018 - 7:27

Het feit dat gas opraakt, dat de aarde opwarmt, dat we moeten stoppen met het verbranden van gas en olie, is echt al gewoon heel lang bekend. Mensen hebben het alleen niet willen horen. We hadden 20 jaar geleden kunnen beginnen en dan was de transitie redelijk pijnloos geweest. We leven in een democratie. Het zijn de mensen zelf die heel bewust voor de korte termijn gekozen hebben in plaats van 20 jaar geleden al om groene oplossingen te verantwoorden. Vooruitschuiven tot het niet meer kan. Dat is een keuze geweest van de mensen zelf. In een democratie zoals de onze is altijd de burger de eindverantwoordelijke, niet de overheid.

3 Reacties
OTTO76
OTTO764 mei 2018 - 22:57

mensen in de sociale huurwoningen zijn afhankelijk van het beleid van de woningcorporaties, dus dat van 'burgers zijn eindverantwoordelijke" verhaal gaat niet helmaal op

adriek
adriek5 mei 2018 - 6:44

Twintig jaar geleden was de keuze voor hybride stookinstallaties niet of nauwelijks mogelijk. Daarnaast is 'hybride' nog steeds een kortetermijnoplossing want nog steeds afhankelijk van gas voor als het serieus koud wordt.

Ikkyu
Ikkyu5 mei 2018 - 7:38

@OTTO76 5 mei 2018 at 00:57 Ook mensen in sociale huurwoningen kunnen zelf beslissen om op groene partijen te stemmen, en kunnen zelf actie ondernemen om groene oplossingen te eisen. Iedereen, arm en rijk, die de afgelopen jaren, ondanks de kennis van wat er gaande was, stil is blijven zitten is schuldig en verantwoordelijk.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2018 - 5:34

Dit klinkt allemaal erg modern, maar in de jaren '70 waren er al mensen -zoals ik- bezig met decentrale energievoorziening. Ik heb daar destijds nog eens uren met ingenieurs van de KEMA over zitten babbelen in het "Elektrum", die het -nota bene toen al - helemaal met me eens waren dat het die richting uit moest. Een van de interessantste oplossingen die ik toen tegenkwam was de TOTEM (total energy module). In essentie was dat de 850cc motor van een fiat 127 die stationair liep op (aard-)gas, waarmee elektriciteit werd opgewekt, terwijl het koelwater werd gebruikt voor de (centrale-)verwarming. Het behaalde rendement zou hoger dan 90% zijn. Toen de gemeente al die mooie plannen de bodem insloeg en ik op dat bootje terecht kwam was mijn elektriciteitsverbruik zo laag dat dat allemaal geen zin meer had. Ik heb toen een hoogrendementskachel aangeschaft voor de verwarming en elke avond als ik langs het bos naar huis reed kwam ik daarbij genoeg hout tegen om dat ding gratis te verwarmen: 2/3 briketten onderin en dat ding smeulde de hele nacht door. De Chinezen -hoe kan het ook anders- bieden tegenwoordig kleine houtgestookte elektrische generatoren aan, dus waarschijnlijk kan de handige doe-het-zelver op basis daarvan ook wel en totempje aan de praat krijgen. Uit ervaring heb ik 1 ding geleerd: niets is rendabeler dan een goede isolatie van je woonruimte: de winst die je daarmee boekt is adembenemend groot.

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus4 mei 2018 - 8:54

"niets is rendabeler dan een goede isolatie van je woonruimte: de winst die je daarmee boekt is adembenemend groot" Zelfs zo adembenemend dat je als je het goed doet weer extra moet ventileren.

HM van der Meulen
HM van der Meulen5 mei 2018 - 2:01

Het is niet de bedoeling dat je een vacuüm creëert Piet en thuis kun je -anders dan bij jou op kantoor- gewoon de ramen open zetten.

adriek
adriek5 mei 2018 - 6:48

@Piet: wat met een goed warmteterugwinsysteem nauwelijks energie hoeft te kosten. Probleen is echter wel dat 'goed isoleren' wat in oudere bestaande bouw vaak moeilijk niet haalbaar is. Een spouwmuurtje vullen kan vaak wel, maar een dertig centimeter dikke isolatielaag aanbrengen is bij de meeste bestaande woningen niet erg praktisch of erg kostbaar. Met een fijne (europese) subsidie wil ik overigens best mijn huis (laten) herbouwen....

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 mei 2018 - 4:25

Wij hebben zo'n warmteterugwinsysteem maar ik vind het een crime. In principe mag je geen ramen openzetten bij zo'n systeem. Ik heb me nooit lekker gevoeld in dit huis. Ik zet dus altijd de ramen gewoon open. Als ik hem kon uitschakelen deed ik het. In de zomer haal je ook nog eens heel veel warmte van het dak binnen en ook die blijft eindeloos hangen, haal je steeds terug in huis. In de winter zit ik pal onder een toevoerkanaal van lucht die heel koud aanvoelt en recht op je nek staat, waardoor ik de verwarming hoger zet dan ik ooit gedaan heb in mijn andere huizen, simpel omdat ik het veel kouder heb in tegenstelling tot dat wat de thermostaat aangeeft, kan geen plant heel houden door de constante tocht in huis en is stoffig. Normaal verwarmt je radiator de koude lucht die van de ramen komt alvorens deze de rest van het vertrek kan bereiken. Zo'n kanaal bevindt zich echter voor de radiator. De gevoelstemperatuur wordt daarmee heel veel lager. Daarnaast stoft het door die tocht oftewel constante luchtcirculatie, erg in huis en als je beneden wortelenstamp kookt ruiken al je slaapkamers naar wortelstamp wat ik erg smerig vind en benauwd. De filters reinigen nl. wel (min of meer) de lucht maar houden niet de geur tegen die dus in alle vertrekken verspreid wordt. Ik zou hem het liefst uitzetten door de stekker eruit te trekken. Dat kan niet meer want eenmaal gebruikt, kunnen de kanalen bij stilstand schimmel gaan bevatten en verspreiden, wat weer heel slecht is voor de gezondheid. Ik ben er niet blij mee.

Piet de Geus
Piet de Geus7 mei 2018 - 0:00

"Het is niet de bedoeling dat je een vacuüm creëert" De eisen voor goede ventilatie gaan wel wat verder dan dat. Op zijn minst moet je af en toe een half uurtje een raam open zetten. "thuis kun je -anders dan bij jou op kantoor- gewoon de ramen open zetten" Dan ben je slecht op de hoogte. Mijn kantoor heeft draaikiepramen die je op alle mogelijke manieren open kunt zetten om te ventileren. Daarnaast is er mechanische afzuiging. Toen ik de bestemming liet veranderen van woonruimte in kantoor bleek dat bij inspectie niet te voldoen aan de regelgeving. Boven de ramen moesten ook nog ventilatiesleuven aangebracht worden met een bediening die in minimaal drie standen gezet kon worden. De eisen voor kantoor zijn dus veel strenger dan die voor woonruimte.

Piet de Geus
Piet de Geus4 mei 2018 - 1:45

De kosten voor een ander betalen is geen uitzonderlijke maatregel maar zo old school als maar kan. "Waarschijnlijk – maar dat zegt niemand erbij – is die installatie na een jaar of twintig versleten zodat het hele spul opnieuw begint." Waarbij dan wederom een ander de investering betaalt en daar bovenop ook nog eens het risico draagt: als de gehoopte bezuiniging niet wordt gehaald krijgt hij zijn investering er immers niet uit, omdat dat is waarmee hij al dan niet wordt afbetaald. Wie zich de investering niet kan permitteren verduurzaamt dus gratis en voor niets, zonder ook maar enig risico te lopen: je blijft gewoon betalen wat je nu ook betaalt. Je verantwoord gedragen op andermans kosten, wat wil je nog meer? Oh ja, dat een ander de kosten betaalt en de risico's voor zijn rekening neemt en dat jij ook nog eens een deel van het rendement in je schoot geworpen krijgt (zonder een bijbehorend deel in het risico). Dat is geen 'uitzonderlijke maatregel', dat is de energietransitie misbruiken voor inkomensherverdeling. Op wat voor manier gaat dat helpen? De energietransitie gaat iedereen al veel geld kosten met daarbij al veel onzekerheid voor degenen die het zelf betalen en maar moeten hopen dat ze hun investering uit de besparing terug zullen verdienen. En die daar bovenop ook nog eens het risico dragen voor degenen die uit de wind worden gehouden. Koppel daar ook nog eens een extra inkomensherverdeling aan en je kunt er donder op zeggen dat de weerstand toe zal nemen.

Rara5
Rara53 mei 2018 - 20:03

“ Elke Duitsers krijgt een opslag van 5,5% op zijn aanslag inkomstenbelasting, ook de burgers van de voormalige DDR. Zo dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten” Het hoogste ib tarief in Duitsland is slechts 45% en speelt pas vanaf € 260k of meer. Het btw tarief is slechts 19%. Bpm etc kennen ze niet. In Nederland zit dus al overal al een opslag op. En een warmtepomp heeft niets met vernieuwing te maken om een energie transitie in gang te zetten.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mei 2018 - 21:53

Ja, en?

Rara5
Rara54 mei 2018 - 9:12

Dat is inderdaad de reactie na het lezen van het stukje.

Thuiszitter
Thuiszitter3 mei 2018 - 19:42

Mijn huisje uit 1908 moet maar weer aan de kolen denk ik als ik de oplossingen zo lees.

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2018 - 4:04

Wij huurden een prachtig bovenhuisje -bouwjaar 1882- met 30 jaar achterstallig onderhoud voor 60 gulden/maand van de gemeente. Dus dan zeur je niet, maar dan doe je het zelf. Een jaar later was het een paleisje, inclusief ligbad en een woonkamer met een 100 jaar oude grenen "parketvloer" van 9x5 meter op zolder, een volledig geïsoleerd dak, met een extra slaapkamer in de nok, dat je in zijn geheel kon verwarmen met 1 piepklein (gas-)kacheltje in de keuken. Kosten ca. 10.000 gulden. Alleen voor nood, ca 3 weken per jaar, hadden we een kleine voorzet-openhaard op zolder, voor de dagen dat het vroor dat het kraakte. Toen kwam er een inspraakavond, waar de VVD-wethouder 7 mogelijkheden op een bord schreef, waarvan hij er al pratende 6 van afstreepte omdat die te duur zouden zijn, waarop alleen de laatste overbleef, die inhield dat behalve het onze, nog 21 van die woningen werden afgebroken, om plaats te maken voor 54 woningen die nu dik meer dan 400 euro per maand -bijna 20x zoveel- doen. Ze wisten dat ze niet op onze medewerking hoefden te rekenen, maar daar hadden ze een hele ingenieuze oplossing voor bedacht. Beneden ons -ook 9x5 meter met 1 slaapkamer- werd een ravenmoeder met 4 kinderen (!) ondergebracht, waarop -hoe toevallig nou toch- brand uitbrak en ze overgeplaatst werd naar een woning waar wel plaats was voor 4 kinderen. In onze bovenwoning was de schade zo groot dat je door de vloer dreigde te zakken en alles zo zwaar beroet was, dat je het er met een mesje af kon krabben. Maar ik was al lang blij dat mijn vrouw en dochter toevallig afwezig waren en ikzelf het er levend vanaf had gebracht. Zo maakte ik al in 1980 kennis met de fuck-you maatschappij, waarop ik -fuck you- voor 12.000 gulden in een andere wijk een afbraakpandje heb gekocht en stilletjes heb gewacht tot de gemeente daar ook wilde gaan renoveren om het geld weer terug te verdienen wat ik erbij ingeschoten was. Terwijl ik zelf tussen de eendjes op een piepklein woonbootje in de slotgracht van het kasteel in Laag Keppel ben gaan wonen. Maar dat had ook een woonwagen of een stacaravan kunnen zijn, of iets anders dat voor eeuwig tijdelijk is, want gefuckt wordt je door de overheid sowieso. Voor mijn pensioen ben ik verhuisd naar een plekje onder een kokospalm op het strand, in een land waar je van je AOW prima rond kunt komen - Fuck you.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2018 - 5:39

"Inspraakavond" - Alleen van dat woord krijg ik al braakneigingen.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 mei 2018 - 6:40

Ik weet niet precies waar die palm staat maar dan zou het kunnen dat je dankzij een wetgeving van de grote arbeidersvriend Ascher een korting kunt krijgen op je AOW (buiten de EU bijvoorbeeld) en dat ze ook nog een leuk geintje voor je in petto hebben met betrekking tot de ziektekostenverzekering. De korting op de AOW past de SVB zelfs toe als je langer dan drie maanden op reis gaat want oog voor het detail kun je de overheid niet ontzeggen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2018 - 15:13

In dat geval zal ik terug moeten naar Nederland voor euthanasie, want daar wil niet meer leven.

HM van der Meulen
HM van der Meulen4 mei 2018 - 15:21

Het lijkt me trouwens een vrij contraproductieve maatregel, want ik heb in Nederland zelfs geen tent meer als dak boven mijn hoofd. Tenzij de overheid tegenwoordig ouden van dagen op straat dood laat vriezen zijn de kosten in alle gevallen hoger dan de baten. Ik heb er wel eens over nagedacht hoor. Het lijkt me de meest praktische oplossing om dan een misdrijf te plegen waarvoor ik de rest van mijn leven achter de tralies zal verdwijnen, of anders - ga terug naar A.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 mei 2018 - 0:06

Ik weet dat als je bijvoorbeeld in Mexico gaat wonen je maar 50% AOW krijgt. Dat komt omdat ze geen controle hebben op je status. Daar hebben ze dus een verdrag voor gesloten. Voor verschillende landen worden dus verschillende afspraken gemaakt. Alleen binnen de EU kun je je volledige AOW krijgen dacht ik.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon3 mei 2018 - 19:38

Introductie van allerlei "Klaverbelastingen" leidt alleen maar tot chagrijn, een negatieve stemming en geringe acceptatie. Om de ambitieuze energietransitie te realiseren zou het veel verstandiger en productiever zijn om goed bedrag te belonen. Dit betekent dat overheden door ruimhartige subsidiering van energiebesparende maatregelen en goede voorlichting huiseigenaren moeten verleiden te investeren. Eventueel met flankerende fiscale voordeeltjes.

3 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon3 mei 2018 - 19:45

Gedrag ipv bedrag

Luis in de Pels
Luis in de Pels3 mei 2018 - 20:03

@Gadfly: subsidie = nivelleren via belastinggeld. Wat mij betreft een heel smerig woord. En in dit geval dus een stiekeme Klavertaks. Word ik niet minder chagrijnig van.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon3 mei 2018 - 21:35

@ Luis in de pels Daar heeft u een punt. Linksom of rechtsom we gaan hier collectief aan mee betalen. Maar het gaat mij meer om de psychologische insteek.

Luis in de Pels
Luis in de Pels3 mei 2018 - 19:07

Er is helemaal geen nationaal probleem. wemoetenhelemaalniks punt nl

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 mei 2018 - 21:52

Dat zul je wel merken als je het probleem thuisbezorgd krijgt.

Rara5
Rara54 mei 2018 - 12:00

Nederland is een van de gelukkigste landen volgens alle indexen. Gelukkig zijn er zoveel positief en hebben weinigen het steeds over problemen thuisbezorg krijgen. Het wordt een mooi weekend mensen.

Juppé🎗
Juppé🎗3 mei 2018 - 16:35

“ Waarschijnlijk – maar dat zegt niemand erbij – is die installatie na een jaar of twintig versleten zodat het hele spul opnieuw begint.”........hmmmm twintig jaar is lang, versleten maar misschien aan de praat te houden....economisch onverantwoord en een technische antiquiteit, dat zeker. Heb hier nu de derde in 22 jaar, rendement sindsdien verdubbeld en wekt ook nog bij -10C. Die verbeteringen zullen niet stoppen. Hopelijk gaan gemeentes aardwarmte aanbieden om het rendement van de pompen te verhogen. Electriciteitsnet moet op de schop...Nederland loopt heel erg achter. Dat komt door het aardgas, maar ook die vreselijke gewoonte om te duiken als er betaald moet worden. Uw zorg over wie het gaat betalen kunt u beter vervangen door de zorg of men het voor elkaar krijgt. Er zijn nogal wat mislukte minder complexe projecten geweest....

9 Reacties
korheiden2
korheiden23 mei 2018 - 18:41

Voor mij blijft vooral de vraag wie dat gaat betalen. Een gemiddelde zeventiger jaren-woning, daarvoor is ca. 30000 euro nodig. Na alle hak- en breekwerk t.b.v. grotere radiatoren, vloerverwarming, het plaatsen van de warmtepomp enz. kun je ook nog eens de huis opnieuw stofferen. Die enorme lening zou je dan in 20 jaar terugverdienen. Tenminste, als je geen rente hoeft te betalen, de warmtepomp en de omvormer (voor de zonnepanelen) niet hoeft te worden vervangen. Kortom, het is in vele gevallen onbetaalbaar.

Piet de Geus
Piet de Geus4 mei 2018 - 2:03

"Een gemiddelde zeventiger jaren-woning, daarvoor is ca. 30000 euro nodig." Daar staat tegenover dat die woning dan een keertje echt in waarde stijgt. "Kortom, het is in vele gevallen onbetaalbaar." Er zijn twee opties. Of je had die woning in de jaren 70 al en je moet eindelijk eens iets terug doen voor de waardestijging die je sindsdien gratis en voor niets in de schoot geworpen hebt gekregen. Of je hebt de woning later gekocht en zonder dat er iets tegenover stond zoveel meer betaald (en daarna waarschijnlijk nog steeds een enorme waardestijging hebt) dat het een beetje mal is om er wel een punt van te maken dat je kosten hebt om die woning up-to-date te houden. Als je niet (of niet voldoende) reserveert voor onderhoud en renovaties, dan kunnen die extra kosten natuurlijk slecht van pas komen. Maar het blijft een investering die zichzelf oplevert: niet alleen via de bezuiniging op de energiekosten maar ook via de waardestijging van de woning. Want reken maar dat je die warmtepomp daarin terug zult zien, net zoals meer in het algemeen een beter energielabel ook invloed heeft op de waarde.

Juppé🎗
Juppé🎗4 mei 2018 - 5:57

Ja korheiden, zulke plaatjes hoor ik idd ook van familie en kennissen uit nederland. Een oerdegelijke lineaire projectie van de huidige situatie rond de combiketel naar de electrische wereld met warmtepomp. En vanwege de lading die het woord transitie er aan geeft, alles in één klap. Door de lagere temperaturen is vloerverwarming idd ideaal bij warmtepompen. Vaak ook met grote radiatoren. Hier ( ZO Frankrijk) is de warmtepomp langzaamaan gemeengoed geworden. Geen structurele transitie (wel lang gesubsidieerd). We hebben met de nadelen (die door nieuwe technieken steeds minder worden) leren leven. Zeg maar met de franse slag. Het betere is hier de vijand van het goede. bij het plaatje dat u schetst gaan velen afhaken, dat moet dan ook, want er is het geld en de mankracht niet voor.....

korheiden2
korheiden24 mei 2018 - 6:42

@Piet de Geus : ik kan je melden dat mijn huis sinds 2003 nauwelijks in waarde is gestegen. In de vijftien jaar dat wij er nu wonen hebben we wel degelijk geïnvesteerd in onderhoud : het huis is geïsoleerd, dubbele glazen, kunststof kozijnen. Maar het houdt een keer op. Het blijft een investering die zichzelf oplevert, zeg je. Wellicht wordt het huis wat meer waard, maar dat geld zit dan in de stenen en daar heb je pas wat aan als je het verkoopt. Aan lagere energiekosten valt het nog in geen twintig jaar terug te verdienen.

Juppé🎗
Juppé🎗4 mei 2018 - 7:14

Om duidelijk te zijn. Ik vind de aanpak om eerste prioriteit aan de electrificiering te geven de goede en raad U en vrienden de geschetste oplossing niet af. Wel vind ik het te star en te weinig rekening houdend met andere apecten. Die pompen zullen wel in grote fabrieken gemaakt kunnen worden en goedkoper, De markt voor installatie zal echter weinig concurrentie meer kennen en de kwaliteit dalen...... Ook zijn er nu al te grote en onbestuurbare fluctuaties in het electriciteitsaanbod mn door de windmolens. Als je binnen de electricering start met warm water en grote boilers op warmtepompen kun je met geringe digitale kopeling de pieken en dalen op het net vermijden.

Piet de Geus
Piet de Geus4 mei 2018 - 9:12

"ik kan je melden dat mijn huis sinds 2003 nauwelijks in waarde is gestegen." Dat is tamelijk uitzonderlijk. "In de vijftien jaar dat wij er nu wonen hebben we wel degelijk geïnvesteerd in onderhoud : het huis is geïsoleerd, dubbele glazen, kunststof kozijnen. Maar het houdt een keer op." Die kunststof kozijnen zijn natuurlijk geen investering maar een degeneratie, waarvan ik me nog steeds afvraag waarom welstandscommissies ermee akkoord aan. Maar ik snap je punt: er komen extra investeringen aan die je niet aan hebt zien komen. Voor er veel huiseigenaren geldt dat ze dat tegen een bespottelijk lage rente kunnen financieren uit de overwaarde. "Het blijft een investering die zichzelf oplevert, zeg je. Wellicht wordt het huis wat meer waard, maar dat geld zit dan in de stenen en daar heb je pas wat aan als je het verkoopt. Aan lagere energiekosten valt het nog in geen twintig jaar terug te verdienen." Dat laatste kun je helemaal niet voorspellen, want het hangt naast de gerealiseerde besparingen ook af van de ontwikkeling van de energieprijzen. De extra waarde zit inderdaad in de stenen maar als je de investering betaalt door je hypotheek te verhogen met een bouwdepot geldt dat ook voor lange tijd voor het geld dat je investeert.

korheiden2
korheiden24 mei 2018 - 14:49

@Piet de Geus : 'dat is tamelijk uitzonderlijk'. Hier in de Hoeksche Waard zijn de huizenprijzen echt niet zoveel gestegen als in Amsterdam, hoor. Ik kocht mijn huis in 2002 voor 221K. De waarde steeg tot 2008 naar ca. 265K, maar na de crisis zakte dit weer in. Mijn huidige WOZ-waarde is 217K. Dus zo uitzonderlijk is dat niet. Heel wat mensen die in 2007 of 2008 een woning kochten, zitten met een huis dat onder water staat.

Minoes&tuin
Minoes&tuin5 mei 2018 - 0:09

Een huis wordt wel meer waard maar heel vaak haal je de investeringen er niet uit. Dat ligt er helemaal aan wat je doet en dan nog.

Piet de Geus
Piet de Geus5 mei 2018 - 1:05

"Hier in de Hoeksche Waard zijn de huizenprijzen echt niet zoveel gestegen als in Amsterdam, hoor." Amsterdam is een hogedrukketel maar ook buiten de grote steden stijgen de huizenprijzen steeds sneller. Als eerste in de gebieden rond de steden en in plaatsen op forensafstand ervan. Uiteraard niet in krimpgebieden maar die zijn ver in de minderheid. "Dus zo uitzonderlijk is dat niet. Heel wat mensen die in 2007 of 2008 een woning kochten, zitten met een huis dat onder water staat." Ook mensen die op het hoogtepunt van de vorige boom kochten en eerst de dip erna weg moeten werken om gelijk te komen staan inmiddels grotendeels weer in de plus, al reflecteert de WOZ-waarde dat nog niet. Ik heb mijn huis een jaartje eerder gekocht dan jij en de waardeontwikkeling ervan is zo'n beetje hetzelfde geweest als ik het spiegelbeeld ervan dat hiernaast staat als maat neem, want ik heb het zelf ver onder de prijs kunnen kopen na een half jaar scherp onderhandelen met de bouwer die met het probleem zat dat het huis incourant was (het is geen standaard gezinswoning) en dat hij het geld dat hij erin had gestoken nodig had. Bovendien heb ik de waarde meteen kunnen verhogen door een bestemmingswijziging en een verbouwing (toestemming was een ontbindende voorwaarde bij de koop), dus dat maakt het minder representatief. Maar bij de buren zie ik exact dezelfde waardeontwikkeling als bij jou: na nog een lichte stijging een behoorlijke dip. En vervolgens weer een waardestijging die momenteel sterk toeneemt, al blijft de WOZ-waarde daar nog bij achter (en daar maakt natuurlijk niemand bezwaar tegen bij de gemeente). Over het algemeen staat iedereen die tijdens het vorige hoogtepunt kocht en daarna de crisis er overheen kreeg momenteel weer in de plus. En dat zijn dan de mensen met de meest ongunstige uitgangspositie, want de meesten hebben hun huis natuurlijk niet gekocht op en rond het vorige hoogtepunt in de huizenprijzen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop3 mei 2018 - 16:26

Een warmtepomp kent momenteel nog veel kinderziektes en als ie niet goed gebruikt wordt rseulteert het veelal in een energierekening die veel hoger ligt dan nu. Nadat je al 10x zoveel hebt betaalt dan voor een conventioneel cv-keteltje. Excl eventuele aanpassingen in je huis De transitie is een feit, maar laten we aub niet de logische tussenstappen overslaan. In Belgie pakken ze het beter aan

3 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗3 mei 2018 - 16:37

“Een warmtepomp kent momenteel nog veel kinderziektes”..."?broodje aap

mjpooter
mjpooter3 mei 2018 - 18:30

Wij zijn ook het enigste land ter wereld waar warmtepompen worden gezien als geloofwaardige oplossing voor de gebouwde omgeving. Zelfs in Duitsland-technoland zijn minder dan 2% van de 41 miljoen huizen uitgerust met een warmtepomp.

korheiden2
korheiden27 mei 2018 - 6:42

@Piet : Bedankt voor je uitgebreide reactie en gefeliciteerd met je scherpe prijs. Ik heb verder niets te klagen, de huizenprijzen zitten momenteel iets boven het niveau van 2002. Dat is het probleem niet. Dat gezegd hebbende weet ik in de verste verte niet waar ik ca. 30000 euro vandaan moet halen. Het gaat absoluut niet op de hypotheek, geen bank stapt daar in. Het geld zit, kortom, in de stenen.

Tom Meijer
Tom Meijer3 mei 2018 - 15:43

Nationaliseer Shell maar.

1 Reactie
Juppé🎗
Juppé🎗3 mei 2018 - 17:22

Privstiseer eerst TomMeijer maar...

Tis Anders
Tis Anders3 mei 2018 - 15:29

Ik ben zelf loodgieter en vraag me zelf wel eens af hoe ik mijn jaren 30 woning warm moet krijgen met een warmtepomp. Je huis moet perfect geïsoleerd zijn en voor een goeie werking moet je ook vloerverwarming hebben. Het is mogelijk om vloerverwarming op een houten ondervloer te leggen, maar ideaal is het zeker niet. Dan het warm water, het is niet meer zoals we nu gewend zijn dat we oneindig warm water uit de kraan krijgen. Je hebt een boiler en als die leeg is duurt het weer een aantal uren voordat je warm water hebt. Gaat een hele dure overgang worden dit en ik stel hem zo lang mogelijk uit.

2 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗3 mei 2018 - 16:48

“Dan het warm water, het is niet meer zoals we nu gewend zijn dat we oneindig warm water uit de kraan krijgen. Je hebt een boiler en als die leeg is duurt het weer een aantal uren voordat je warm water hebt”....overdimensioneren helpt daarbij enorm en geeft je tevens de kans om een groot voorraadvat voor je zonnepanelen via warmtepomp bij te houden.

adriek
adriek5 mei 2018 - 6:52

Een groot voorraadvat.... naast die warmtepomp en het ventilatie/warmteterugwinsysteem, in die jaren 30 woning. Om zo'n huis goed te isoleren zal diezelfde woning ofwel groter (isolatie aan de buitenkant) ofwel kleiner (isolatie aan de binnenkant) worden. In het eerste geval ligt de gemeente waarschijnlijk dwars, in het tweede geval is de ruimte voor al die installaties er simpelweg niet.

Klaas Punt
Klaas Punt3 mei 2018 - 13:44

Heb je tegen mij?