Joop

Ministeriële kwakzalverij

  •  
01-12-2009
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Hoe komt het toch dat de psychologie als wetenschap zo weinig invloed heeft op het overheidsbeleid? Zelfs nu we een psychologe als minister van Binnenlandse Zaken hebben.
Terwijl de psychologie in al haar subspecialisaties, van sociale tot ontwikkelings-, van gezondheids- tot forensische psychologie, toch zoveel kennis biedt die de maatschappij gezonder, veiliger en leuker zou kunnen maken.
Zo weten we uit de sociale psychologie dat de omgeving waarin we leven een belangrijke determinant is van ons gedrag. Is die omgeving schoon, dan maken mensen minder rotzooi, is er minder criminaliteit en voelen mensen zich veiliger. Toch is het in Nederland al jaren ontzettend vies op straat, met Amsterdam als koploper.
Ook de bestrijding van jeugdcriminaliteit is allesbehalve ‘evidence-based’. Hoe pakt Nederland kinderen onder de 12 jaar die strafbare feiten plegen aan? Ze krijgen een waarschuwing of een taakstraf, een HALT-afdoening noemt men dat laatste. Onderzoek heeft al in 2006 uitgewezen dat kinderen die de HALT-afdoening opgelegd krijgen net zo vaak nieuwe delicten plegen als kinderen die geen enkele sanctie krijgen. Weggegooid publiek geld dus. Dat kan veel beter.
In het voorjaar van 2004 was ik op studiereis in het Canadese Toronto bij het Center for Children Committing Offenses (CCCO). Daar worden ‘12-minners’ die delicten plegen eerst uitgebreid onderzocht met behulp van de Early Assessment Risk List, een lijst met bewezen risicofactoren voor crimineel gedrag. Dat zijn deels kindgebonden factoren, zoals ADHD en schoolachterstand, maar ook gezinsfactoren zoals zwakke opvoedingsvaardigheden van ouders en psychosociale stress.
Wil je voorkomen dat kinderen die al een delict op hun kerfstok hebben verder ontsporen, dan moet je dus iets aan die risicofactoren doen. Dat doet men in Toronto al een groot aantal jaren met succes. Ik kwam enthousiast terug, maar medewerkers van Bureau Halt en het Ministerie van Justitie vonden toch vooral dat “het allemaal wel goed ging” in Nederland. Inmiddels vijf (!) jaar later, bestaan er plannen bij het Ministerie van Justitie om het CCCO in Toronto te bezoeken omdat men het als “een veelbelovend concept” ziet. Hoe ik dit weet? Ik heb al die jaren contact gehouden met de onderzoekers in Toronto, de Early Assessment Risk List voor Nederland bewerkt, en er onderzoek mee gedaan. Never give up hope.
De Britse socioloog Frank Furedi schreef in zijn boek “Where Have All the Intellectuals Gone?” in datzelfde jaar 2004, dat intellectuelen een bedreigde soort zijn. Furedi betoogde dat er te weinig intellectuelen zijn die een essentiële bijdrage leveren aan de cultuur en de democratie. We hebben weliswaar een steeds groter percentage hoger opgeleiden in de maatschappij, maar dat leidt niet automatisch tot rationeler en research-based overheidsbeleid. Ik blijf mij daarover verbazen. Hoe is het toch te verklaren dat het Ministerie van Justitie in juni 2008 een aantal wetenschappers (inclusief ondergetekende) uitnodigt ten haar kantore om hun visie op effectieve methoden voor het terugdringen van jeugdcriminaliteit te geven, om vervolgens twee maanden later in de pers te melden dat men van plan is om ouders van kinderen die overlast geven hun kinderbijslag af te pakken. En dat hadden we ze net afgeraden!
Mijn verbazing werd nog veel groter toen ik op 20 november j.l. op de website van het Ministerie van Jeugd en Gezin las dat het kabinet zojuist heeft ingestemd met een voorstel waardoor het mogelijk wordt om bij ouders die zich niet houden aan de schriftelijke aanwijzing(en) van een gezinsvoogd terwijl hun kind onder toezicht is gesteld, de kinderbijslag voor maximaal 1 jaar op te schorten. Terwijl ons onderzoek heeft aangetoond dat in deze gezinnen armoede en sociaal isolement de hoofdoorzaken zijn van de problemen van de kinderen. Die maak je zo als overheid dus alleen maar groter.
“Kwakzalverij” heb ik dit soort beleid al vaker en ook in de landelijke media genoemd. Van een dokter accepteren we dat niet; van een minister blijkbaar wel. Ik hoop dat onze parlementariërs wakker zijn als dit onzalige plan hun kant op komt.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (20)

max58
max581 dec. 2009 - 15:54

Mevrouw de Ruiter: In de '80-er jaren had het SISWO in Amsterdam al het "AEPRA"-onderzoek "aanpassing en predicatie van aanpassing" en een daaruitvolgdende test ontwikkeld juist ten behoeve van " first offenders": u had daarvoor helemaal niet naar Canada behoeven te gaan ( maar wel leuk, toch?). Vervolgens: eens met uw diagnose: als op fysiek terrein, of bijvoorbeeld op het terrein van Brandveiligheid op dezelfde wijze zou worden omgegaan met wetenschappelijk onderzoek zou het huis te klein zijn!!

rookie2
rookie21 dec. 2009 - 15:54

Ik lees uw verhaal en geef u uit de grond van mijn hart helemaal gelijk. We trekken in Nederland - en dat is intussen door velen aan getoond ( ja, aangetoond) - al jaren aan een dood paard. Kostbare tijd, moeite en geld gaan verloren aan slechte oplossingen. Dit ten koste van het welzijn en geluk van velen en in het bijzonder kinderen. De overheid en de politiek, ze staan er bij en ze kijken er naar. De vraag is dan; waarom? Waarom wordt niet het goede gedaan? Wellicht kan met een analyse van de risicofactoren van ons huidige politieke bestel en klimaat sneller een grotere winst worden geboekt op ''alle'' terreinen. Tenmnste als men naar die analyse en de daarbij gegeven beheersmaatregelen het inzicht en de moed zou kunnen opbrengen om daadwerkelijk te veranderen. Maar ik voorspel u, tot mijn grote spijt, dat dat niet gaat gebeuren. Dus dan weer de vraag; waarom? Het antwoord ligt m.i. in het onderzoek waar uw ''collega'' dhr Swaab over berichtte; we worden gestuurd vanuit het onbewuste deel van ons brein en we handelen - altijd en onder alle omstandiheden - zoals we geprogrammeerd zijn. Kennelijk zijn politici zodanig geprogrammeerd dat ze gaan voor de korte termijn en de snelle winst. Dat het dan in Toronto wel goed wordt aangepakt is meer geluk dan wijsheid. Althans in die zin dat daar kennelijk een groepssamenstelling is (geweest) van denkers en beslissers die - geheel bij toeval - net even ''anders'' geprogrammeerd zijn (geweest). Het feit dat slechts in Toronto een dergelijke aanpak bestaat zou je als bewijs kunnen opvatten dat het hier echt om een gelukstreffer gaat. Ik hoor dhr. Swaab nog zo zeggen tegen dhr. Witteman; ''het is een wonder dat er nog zoveel goed gaat''. Maar ik denk als we zouden analyseren ''wat'' er goed gaat, dat dat vaak zaken zijn die eenvoudig te plannen zijn en makkelijk meetbaar. Zodat beslissers, bestuurders en politici eenvoudig kunnen aantonen dat ze hun (verkiezings)beloofte hebben waargemaakt. Desalniettemin ben ik het met u eens; ''never give up hope''

Dr.Piepie
Dr.Piepie1 dec. 2009 - 15:54

U geeft welgeteld 1 voorbeeld die als peiler moet dienen voor uw standpunt dat ratio vrijwel geen invloed heeft op de besluitvorming in Nederland. Sterker nog, dat het steeds slechter wordt. Dat lijkt mij generaliseren. Over een gebrek aan bewijs gesproken. Maargoed, stel dat het waar is dat 'Men in Den Haag' geen rationele beslissingen neemt. Dan vindt ik het toch bijzonder dat u zich in dit artikel niet zichtbaar afvraagt hoe dat komt. U bent juist psychologe! Zal ik een schot voor de boeg doen? Het gaat niet in politiek en bestuur niet alleen om resultaat, maar vaak eerst om proces. Men moet het met elkaar eens worden. Dus iets kan wel 'goed' zijn (hoewel beleidsmakers en bestuurders hierover in de praktijk vaak verschillende signalen ontvangen), maar het moet ook acceptabel zijn. Succes!

Joeri2
Joeri21 dec. 2009 - 15:54

Wetenschap is overal niet populair. Ooit al een wetenschapper bij P&W gezien, of bij DWDD ? Dat wetenschap goed, spannend en inspirerend kan zijn bewijst TED. De VARA of VPRO zou er goed aan doen wekelijks een TEDje uit te zenden. Mag van mij ook dagelijks. Ze zijn maar 17 minuten dus misschien een Nederlander erachteraan met toepassing of opinie of hart onder de riem voor Nederland. Een Joop opinist bv. Of Francisco van Jole ook leuk. Weg van dat Kijk/Quest niveau, maar echte keiharde waarheden die aantonen dat wetenschap veel meer te bieden heeft dan alle economen, politici en gelovigen bij elkaar.

HugoSpanje
HugoSpanje1 dec. 2009 - 15:54

Nederland telt teveel intellectuelen die zich met allerlei vraagstukken bezighouden met als enige doel hun werk, positie en salaris te behouden. Nederland telt te weinig doortastende en logisch redenerende doeners om de op de basis simpele problemen op te lossen.

patrick3
patrick31 dec. 2009 - 15:54

De dreiging met korten op/opschorten van de kinderbijslag heeft zijn functie puur als boodschap. Het is een opmerking 'voor de buhne'; je komt daadkrachtig over en de 'doelgroep' komt nog een keer te weten dat het menens is. De correlatie tussen opmerkingen voor de buhne en daadwerkelijk bestuur/beleid is op z'n best mager.

JoopSchouten
JoopSchouten1 dec. 2009 - 15:54

Salaris en positie zijn voor een gemiddelde wetenschapper minder belangrijk dan het doel. In dit geval kinderen helpen. Het zijn de beleidsmakers achter de schermen die aan de touwtjes trekken. Deze 'ambtenaren' sturen 'hun' toko een bepaalde richting in. Wetenschappers worden juist gefrustreerd door deze lieden. Waarheidsvinding is voor de beleidsmakers geen prioriteit. Het gaat hier om ego's en macht. Ondertussen zien we kinderen opgroeien naar volwassenheid, boordevol frustratie en woede. En de rechtse politiek maar blijven roepen om hardere acties. Deze idioten zijn zelf debet aan het probleem. Ik hoop dat de wetenschappers zich gaan verenigen en de stupiditeit van het huidige beleid te kakken zet. Hard en onverbloemd.

hobbeltjes
hobbeltjes1 dec. 2009 - 15:54

Als ik alles moet geloven wat er hier de laatste tijd word beweerd dan ben ik totaal kansloos. Mijn taal gebruik is welliswaar ver onder de maat. Ik heb ook nooit een diploma behaald. Maar een ding bezit ik wel dat is levenservaring mijn vader was een arbeider mijn moeder huisvrouw en samen hadden ze 11 kinderen waar ik de laatste van ben.We zijn inmiddels nog met zeven overgebleven en alle ellende die je je maar kunt voorstellen hebben we meegemaakt. Maar ik weiger te acepteren dat ik daar mee onrendabel ben, en de bekende uitspraak dat "als je voor een dubbeltje geboren bent nooit een kwartje" wordt weiger ik te geloven. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een daarvan doet SPH en dat gaat geweldig de ander heeft een versnelde MBO opleiding gedaan en weet het even niet, maar uiteindelijk zal hij z'n draai ook wel vinden. Met een beetje liefde en waardering kom je echt een heel eind.

hannogroen
hannogroen1 dec. 2009 - 15:54

Corine, ik vermoed dat je verhaal op vrijwel elk vakgebied van toepassing is. Politiek gekonkel en regelrechte onkunde maken dat politici voor ingewijden regelmatig bizarre beslissingen nemen. In mijn vakgebied is het de JSF. Ik heb nog geen enkele vliegtuigbouwkundige gesproken die achter dit project staat, terwijl dat toch de mensen zijn die er vakinhoudelijk echt verstand van hebben.

woorddienst
woorddienst1 dec. 2009 - 15:54

De vervuiler betaald Een overheid die op valse gronden oorlogen ingaat, een overheid die nalaat in goed onderwijs te investeren, een overheid die de zorg aan marktwerking overlaat, een overheid (zowel hogere als lagere) die het dagelijks leven onbetaalbaar maakt (en ouders dwingt tweeverdieners te zijn), een overheid die de commercie alle ruimte geeft om onze jeugd te vergiftigen (Wii, DS en computer fast food, cocacola), een overheid die witte boorden politiek bedrijft, een overheid die ons met Islam/terrorisme al jaren in een angstgreep houdt, een overheid die (onder dat mom ) steeds verder in ons privédomein dringt (klik- en anonieme meldlijnen), een overheid die jeugdwerkloosheid accepteert, een overheid die psychologen/GGZ instellingen politiek gestuurde vragen opdringt dat alles maakt een samenleving waarin: " de jeugd alleen nog maar met hun eigen ding bezig wil zijn..." (uit vorige week gepresenteerd onderzoek gebleken). En dit los je niet op door het bij de ouders in hun schoenen te schuiven. Ook hier zou het moeten zijn: DE VERVUILER BETAALD! Ps. Mevr de psycholoog is verontwaardigd dat zij als wetenschapper/intellectueel niet serieus genomen wordt. Wat hebben de GGZ instellingen ingebracht dan alleen maar (voor de centen) mensen in psychische nood aan het lijntje te houden en allerlei nieuwe ziektes te creëren (bijna iedere jeugdige die een beetje druk is wordt chronisch ADHD/Borderline/Asperger opgeplakt). Zo kweek je wel een steeds grotere doelgroep waar jullie uiteindelijk geen raad mee weten en bij de politiek neerleggen. Jullie hebben niets toegevoegd dan veel mensen, veel jeugd grondig uit de boot te laten vallen. De onderkant keren jullie GGZ instellingen meer en meer de rug toe om in zogenaamde korte hulpverleningstrajekten onder namen als PsyQ je te richten op de "beter opgeleiden" met moderne stressklachten als: burn out, relatieproblemen, erectieproblemen, hyperventilatie. Dit voor volume en extra geldstromen. De chronische patiënt/jeugd zwerft ondertussen afgeschreven op straat rond.

ErwinMdR
ErwinMdR1 dec. 2009 - 15:54

"... kinderbijslag af te pakken. En dat hadden we ze net afgeraden!" "Terwijl ons onderzoek heeft aangetoond dat ..." Mevr. de Ruiter, Politici werken constant aan hun cv. Dat doen politici door populaire maatregellen te treffen, niet (voor de meeste mensen) onbegrijpelijke. De meeste mensen hebben nu eenmaal niet zoveel kaas gegeten van genetica/neurobiologie/psychologie/psychiatrie/etc en "de invloeden van dit alles op alles". Dus ze moeten wel. Domweg om als politici te overleven.

7elves
7elves1 dec. 2009 - 15:54

En we begrijpen maar niet waarom de maatschappij blijft verharden... Misschien is dat juist wel omdat we liever een stok pakken om onze vergeldingsdrang naar behoefte te stillen en natuurlijk steeds harder gaan slaan naarmate we merken dat het nog niet geholpen heeft. Het werkwoord helpen komt pas veel later in de ranglijst wat-te-doen, ergens tussen helemaal murw geslagen en onbehandelbaar. Straffen, vergelden en wraak daar gaan we voor, dat het niet helpt nemen we maar op de koop toe omdat het zo heerlijk bevredigend op het machtsgevoel werkt. Denk dat het nu toch echt tijd is om al die beleidsbepalers eens een grondig psychologisch onderzoek te laten ondergaan en te kijken wat er toch bij hun is misgegaan in de baarmoeder en vroege jeugd.

Tippex
Tippex1 dec. 2009 - 15:54

"Dit land kan zoveel beter" was getekend; Wouter Bos. Dagelijks lees ik over allerlei misstanden die zich met name voordoen bij het (hoger) management. Allemaal berekende types die maar met 1 ding bezig zijn en dat zijn de cijfers. Als de cijfers maar kloppen dan doet de rest er niet toe. We zij de weg echt kwijt in dit land. Mijn god, wanneer gaat hier iets fundamenteels veranderen in dit kikkerland. Ik word er soms bang van!! Wanneer worden we wakker in dit land!!

MarthijnUittenbogaard
MarthijnUittenbogaard1 dec. 2009 - 15:54

Politici zijn uit op stemmenwinst dus als het volk meen dat iets werkt zal men geneigd zijn het volk gelijk te geven ook al weten ze beter. Dat is het probleem van de huidige maatschappij in een notendop. Wetenschappers houden zich teveel afzijdig óf krijgen te weinig kansen in de massamedia. Want ik denk dat daar de verandering vandaan moet komen. Het begin is er. Blijkbaar zien journalisten in dat we anders met premier Geert opgescheept zitten. Hij overtreft namelijk de huidige politici in het populistische gedrag.

Hoogkamer2
Hoogkamer21 dec. 2009 - 15:54

Een drama voor het land dus. Het kan allemaal veel beter en degenen die erover gaan, die hadden er nooit over moeten gaan. Menigeen heeft een ideaal beeld van hoe een maatschappij eruit moet zien, maar niemand heeft dan in gedachte hoe het nu gaat.

Rooie82
Rooie821 dec. 2009 - 15:54

Laat ik allereerst melden dat ik het van harte eens ben met uw mening om 12-minners uitgebreid te onderzoeken op aanwezige risicofactoren en daar gerichte interventies op in te zetten. In het betoog staan echter wel wat fouten. Allereerst is de HALT afdoening voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Voor 12-minners is de STOP-reactie. De HALT afdoening en de STOP-reactie zijn allebei geen taakstraffen, want de rechter bepaalt of iemand een taakstraf krijgt. 12-minners kunnen nog niet vervolgt worden, dus ook geen taakstraf krijgen. De HALT afdoening is ook geen taakstraf. De politie biedt het aan de jongere aan, ter voorkoming dat het proces-verbaal naar de Officier van Justitie wordt gestuurd. De zaak komt dus niet voor de rechter, en er kan dus ook geen taakstraf uitgesproken worden. De HALT afdoening en STOP-reactie komen voort uit de diversiefilosofie. Dat gaat er van uit dat wanner de jongere in contact komt met medewetsovertreders, bijvoorbeeld in het huis van bewaring of een justitiele jeugdinrichting, hij kan worden gesterkt in zijn negatieve ervaringen. Daarnaast vind ik het idee van Rouvoet juist sterk. De gezinsvoogd heeft, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, juist weinig dwang- en drangmiddelen. Een van de weinige consequenties die de gezinsvoogd kan koppelen aan het niet uitvoeren van een schriftelijke aanwijzing, is het uithuisplaatsen van het kind. En dat dat niet in het belang van het kind is, daar zijn velen het mee eens. Het korten op de kinderbijslag, zal extra druk zetten op de (kleine) groep ouders die pertinent weigeren om mee te werken met de gezinsvoogdij-instelling.

juspolit
juspolit1 dec. 2009 - 15:54

Mevrouw. Nog kort geleden verscheen er een stuk met welzeker aantoonbaar het bewijs dat onder de managers een percentage mensen zit met psychopathische trekken. Hetzelfde geldt voor de persoonlijkheidsgestoorden die in dit land ook al vinden de meest wanstaltige zaken plaats met kinderen door rechtspraak, die zonder onderzoek ook aan ernstige borderlinemoeders gezag gaven eenzijdig, met behulp van zelfs het etiketje-kenmerken, liegen bedrog, valse verklaringen en aantijgingen en verder; gewoonweg verder kunnen gaan meest als moeders met die stoornissen en kenmerken met vervreemden van kinderen van vele duizenden vaders. Met als gevolg letterlijk aantoonbaar vele 'gestoorde' kinderen erna en in later leven ook. En dan vraagt u nog hoe het komt dat 'de psychologie zo weinig invloed heeft op'? Lijkt me mevrouw dat de verzwijging richting rechters door de hulpverlening eens over moet zijn, zodat kinderrechters niet klakkeloos gezag blijven geven aan zulke risicofiguren, die aan alle kanten met zelfs valse rapporten worden ingedekt omdat....het vrouwen zijn kennellijk? Welke waanzin hebben instanties die hiermee vandoen hebben ook de ggz dan gepleegd al die jaren al? Noem ze maar op de tientallen kinderdodingen door moeders per jaar zo zeggen de deskundigen ergens meen ik, geval S. geval R geval Bijenkorf en vele anderen. En NOG zeggen als ggz we hebben het niet geweten als er str..t aan de knikker is en die kinderen de dupe zijn en vervreemd en in behandeling moeten broodnodig. Ik vroeg eens op een Congres BL ergens als omstander gedupeerde hoe het zat met vaders van kinderen, die aan alle kanten worden gefrustreerd door die doofpotcultuur in die ivoren toren psychiatrie ook, door opgenomen moeders met bl-syndroom onder andere. De verpleegkundige haastte zich om er maar overheen te l.llen. Stoppen met de burgers voor het lapje te houden, als ggz-psychiatrie, als andere instanties ook. Die valse geboorteaangiftes door ook zulke moeders met bl gedaan klakkeloos, streepje als vader gezet met een vals verhaal, aanpakken voor verduistering van staat. Moet natuurlijk WEL de ggz de mond opendoen over moeders met BL, die de zaken belazeren nietwaar? Tja mevrouw. Dit achterlijk geworden land werkte letterlijk mee aan kindermishandeling en nog! Bij duizenden. Waaraan volop weer wordt verdiend. In...die kopprojekten zo onder andere. Belangen?

remiteuntje2
remiteuntje21 dec. 2009 - 15:54

Geachte prof de Ruiter, Allereerst dank dat u hier stukken wilt schrijven, ik lees ze met plezier en ik hoop dat er nog veel stukken over uw specialismen zullen volgen (oa forensische psychologie). Als gz-psycholoog in de GGZ heb ik bemerkt dat ook daar het lobbyen door andere beroepsgroepen beter is uitgevoerd. De macht en belangrijke functies liggen vooral in handen van psychiaters en verpleegkundigen, terwijl er qwa specialismen de psycholoog een grotere rol had moeten krijgen. Daarnaast denk ik dat er een levensgroot gat bestaat tussen dat wat er in de praktijk gebeurt en wat er volgens onderzoeksresultaten zou moeten gebeuren; zowel in de politiek als in de GGZ. Mensen blijven volgens mij graag hun onderbuikgevoel volgens, oftwel ze doen maar wat, en zijn overtuigd dat ze goed doen. Mogelijk hebben discussies wel zin om tot verandering te komen.

[verwijderd]
[verwijderd]1 dec. 2009 - 15:54

Sociale wetenschap, dat is pas kwakzalverij. Wat is er verkeerd aan ouders aan te spreken op het gedrag van hun kind? Tegenwoordig is het ook allemaal zo'n onzin, overal moet een stikkertje op geplakt worden. Vroeger kwamen kinderen bijvoorbeeld gewoon wat moeilijk mee op school. Tegenwoordig zijn ze gelijk hoogbegaafd of hebben ze ADHD, autisme of noem het maar op. Heren en dames sociale wetenschappers jullie kunnen hoog en laag springen maar het blijft gewoon een erg zacht allemaal. Al die onderzoeken waarin "wetenschappelijk" 1 of andere nutteloos feit wordt aangetoond.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten1 dec. 2009 - 15:54

Telegrof gelezen zeker?