Joop

Ministerie houdt adviezen coronacommissie achter voor Tweede Kamer

  •    •  
07-01-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
175 keer bekeken
  •  
Kabinet neemt besluit of scholen weer open kunnen

© DEN HAAG - Demissionair minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) na een bewindspersonenoverleg o

Een commissie van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) die speciaal is ingesteld om te adviseren over de corona-aanpak, is niet te spreken over de manier waarop het ministerie met die adviezen omgaat. Die worden vaak pas naar de Tweede Kamer gestuurd, als de debatten al zijn gevoerd en de besluiten zijn genomen. Dat meldt de Volkskrant. Volgens de commissie wordt de Kamer hierdoor onvolledig geïnformeerd.
Volgens covoorzitter Erik Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment aan de Rijksuniversiteit Groningen, is de commissie scherp op debatten die gaan plaatsvinden en wordt er alles aan gedaan om voorafgaand daaraan advies uit te brengen. Het valt dan ook slecht bij de commissie dat die adviezen vervolgens op de plank blijven liggen. Zo bereikte het advies over de CoronaMelder-app de Kamer pas twee dagen voor de invoering ervan, toen de wetgeving al was aangenomen. Het advies over de CoronaCheck-app, de QR-code, bereikte de Kamer ruim nadat de wetgeving was aangenomen.
Wettelijk gezien is de minister niet verplicht de adviezen met de Kamer te delen, maar volgens de commissieleden – vijftien externe deskundigen op het gebied van privacy, technologie, ethiek en infectieziektebestrijding – wordt hiermee de Kamer wel een mogelijkheid ontnomen zich volledig te kunnen informeren. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken sluit zich daarbij aan: ‘Als je niet de moeite neemt die informatie tot je te nemen en actief te delen met de Kamer, dan is het voor de bühne mooi geregeld, maar stelt het in de praktijk niets voor.’
Het niet of te laat delen van de informatie past naadloos binnen de werkwijze van de kabinetten-Rutte tot dusverre. De Volkskrant haalt aan:
"Het kabinet viel over de Toeslagenaffaire wegens achterhouden van informatie over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Na de val van het kabinet in januari vorig jaar beloofde premier Rutte de Tweede Kamer voortaan vollediger en tijdiger te informeren."
De Begeleidingscommissie werd aan het begin van de coronacrisis ingesteld op verzoek van demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) zelf. De commissie voorzag de minister van zowel gevraagd als ongevraagd advies. Het ministerie, dat vanaf komende week geleid wordt door nieuwe minister Ernst Kuipers (D66), laat in een reactie weten dat de ongevraagde adviezen niet meer welkom zijn en dat de commissie alleen nog adviseert wanneer daar nadrukkelijk om gevraagd wordt.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (53)

The Apple
The Apple7 jan. 2022 - 22:13

".Het ministerie, dat vanaf komende week geleid wordt door nieuwe minister Ernst Kuipers (D66), laat in een reactie weten dat de ongevraagde adviezen niet meer welkom zijn en dat de commissie alleen nog adviseert wanneer daar nadrukkelijk om gevraagd wordt." De nieuwe bestuurscultuur.

Phil2
Phil27 jan. 2022 - 18:18

Ik zag en hoorde net weer Ab Osterhaus op TV. Wat me meteen doet denken hoe die met een mond vol tanden op de Belgische TV was toen hem werd gevraagd over de hele late booster campagne. Deze misschien wel een miljard kostende lockdown had voorkomen kunnen worden, DOM kabinet.

LBNB
LBNB7 jan. 2022 - 12:59

Als je moet liegen en bedriegen om je zin te krijgen is je punt meestal niet zo sterk. Er zijn tig onderzoeken naar 2G gedaan en praktijkvoorbeelden dat het niet werkt. Ook nu weer met deze app wordt er alles aan gedaan om het er doorheen te rossen. Waarom willen ze zo graag die app en 2G?

2 Reacties
rvb2
rvb27 jan. 2022 - 15:14

om de antivaxxers hun zin te geven in hun weigering zich te laten vaccineren.

Daslief
Daslief7 jan. 2022 - 19:58

@LBNB, Waarom willen ze zo graag die app en 2G? Heel simpel: omdat het bedrijfsleven dat zo graag wil.

[verwijderd]
[verwijderd]7 jan. 2022 - 11:44

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Satya
Satya7 jan. 2022 - 12:56

Zou de redactie een mail sturen. Die willen je vast wel helpen.

The Apple
The Apple7 jan. 2022 - 22:15

Dat laatste, maar je kunt in windows de achtergrond omzetten van wit naar zwart. Heb ik ook gedaan, om dezelfde reden. Dat levert ook wel wat problemen op, maar ttot nu toe zijn die overkomelijk.

Poeh, poeh
Poeh, poeh7 jan. 2022 - 11:32

Lees het goed, binnen hetzelfde huis adviseert er een en binnen datzelfde huis is er een die daar weer kritisch op is. Hoe verkokerd kan een ambtelijke organisatie zijn! Maar gelukkig is er dan nog ene Hugo die je van dit alles de schuld in zijn schoenen kunt schuiven. En dan is er nog PvdA-er Kuiken die achteraf daar haar grote ongenoegen over uitspreekt dat Hugo het wéér verkeerd heeft gedaan. Ze zou een voorbeeld moeten nemen aan Kamerleden als Leijten en Omtzigt die wél goed omgaan met hun controlerende taak en daar vóóraf alle energie in steken.

2 Reacties
Zandb
Zandb7 jan. 2022 - 14:02

Poeh U geeft weer blijk van een geniaal inzicht in onze democratische structuur met uw gewauwel over hoe onze volksvertegenwoordiging geïnformeerd dient te worden. En wie daarop toe moeten en mogen zien. Ter uwer informatie: Juist voor Leyten en Omtzigt was de wijze waarop de volksvertegenwoordiging geïnformeerd is, hoe de informatie, die bekend was en nooit gedeeld is, waar het om draaide, als het dan om de Toeslagenaffaire ging.

Poeh, poeh
Poeh, poeh7 jan. 2022 - 19:27

@Zandb Krijg toch steeds meer het idee dat je maar al te graag meedoet aan de actie 'Beschadig Hugo de Jonge.'

Middenman
Middenman7 jan. 2022 - 11:12

Dit is weer een orkaan in een vingerhoed. De kamer heeft net als de minister allerlei mogelijkheden om zichzelf rechtstreeks te laten informeren door externe deskundigen (zie reglement van orde). Laat ze daar dan beter gebruik van maken. De minister heeft dat gedaan, deze commissie heeft De Jonge zelf ingesteld, het is geen officieel orgaan zoals de Gezondheidsraad of het OMT, en de minister mag zelf weten wat hij met die adviezen doet, is op geen enkele manier verplicht om dat voor de besluitvorming te delen. Ik vind het echt tijd worden dat de Tweede Kamer professioneler, zelfstandiger, inhoudelijker en dualistischer gaat werken. Stop eindelijk eens met het najagen van incidenten om je eigen achterban tevreden te houden en jezelf te profileren.

2 Reacties
Zandb
Zandb7 jan. 2022 - 14:04

Middenman De regering heeft simpelweg de plicht de Kamer juist te informeren. Noem dat maar eens een storm in een vingerhoed, als dat niet gebeurt. U haalt twee zaken door elkaar en daarmee geeft u een verkeerde voorstelling van zaken.

Middenman
Middenman7 jan. 2022 - 15:24

@Zandb - wanneer heeft de minister de kamer dan onjuist geïnformeerd waar het de adviezen van deze commissie betreft? Waren de adviezen zelf misschien onjuist? Of in strijd met de adviezen van OMT en/of Gezondheidsraad? Denkt u echt dat het uitgangspunt van juist informeren betekent dat de minister elk gesprek en elk advies proactief met de kamer moet delen? Nee, deze commissie past precies in het plaatje van onze huidige samenleving; als ze niet doen wat ik wil dan wordt ik boos en verongelijkt.

RaymondenJoop
RaymondenJoop7 jan. 2022 - 10:51

De tweede kamer zou nu moord en brand moeten schreeuwen. Doen ze niet. Om dezelfde reden als eerder aangehaald. De democratie wordt uitgehold en lekker klagen als Forum weer op bizarre wijze door accelereert

2 Reacties
Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 11:20

@Raymond Het gaat om 30 adviezen die wel met de kamer zijn gedeeld maar sommigen volgens de opstellers te laat. De kamer was dus op de hoogte van het feit dat dergelijke adviezen over specifiek de ICT kant er waren. Dan had de kamer bij de behandeling ook kunnen vragen: "Heeft u dit voorstel ook gebaseerd op een advies van de commissie? En zo ja, dan willen wij dat advies eerst ontvangen voordat we inhoudelijk kunnen debatteren." Dus als de kamer nu moord en brand gaat schreeuwen dan moet ze vooral moord en brand schreeuwen over het feit dat ze haar controlerende taak niet goed heeft uitgevoerd.

RaymondenJoop
RaymondenJoop7 jan. 2022 - 14:56

Jozias Excuus je hebt gelijk. De kamer had hier beter haar werk moeten doen. Echter, pro actief kan je ook informeren

Bert de Vries
Bert de Vries7 jan. 2022 - 10:04

Rutte heeft, met steun van diverse coalitiepartijen, het parlement al lang duidelijk gemaakt dat haar inbreng er niet toe doet. Het valt de coalitiepartijen zwaar aan te rekenen dat ze omwille van een paar jaar enige macht de democratie verloren laten gaan. Trouwens, de coalitiepartijen hebben de mogelijkheid om verpaupering van het parlement te stimuleren te danken aan hun kiezers. voor de meerderheid vande kiezers is democratie dus niet meer dan een taalkwestie.

khuat
khuat7 jan. 2022 - 9:43

Daar gaan we weer en Kuipers past perfect in wat we de Rutte-doctrine zijn gaan noemen. Een eufemisme voor vals voorlichten, feiten achterhouden en gewoon liegen om op niets gebaseerd beleid er door te drukken. Gelukkig hebben de zogeheten gewone Nederlanders - Jan met de pet en Mien met de schort - wel wat voor elkaar over en zijn ze bovendien ook nog steeds redelijk te vertrouwen.

2 Reacties
Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 10:50

@Frans En wat heeft Kuipers hier precies mee te maken, hij wordt volgende week pas beëdigd.

khuat
khuat7 jan. 2022 - 12:55

Jozias, u heeft gelijk. Ik las de reactie van het ministerie alsof Kuipers dat had beweerd. Dat klopt dus niet. Maar los daarvan vind ik dit weer een voorbeeld hoe de regering transparantie vermijdt.

Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 9:37

Er wordt vergeten te melden dat deze commissie is ingesteld om de Minister te informeren en te adviseren. Niet de kamer. Op basis van die en andere adviezen ontstaat besluitvorming. De besluitvorming is hetgeen over gedebatteerd wordt in de kamer. Er is een onderscheid tussen besturen of controleren en als kamerleden willen mee besturen dan moeten ze Minister worden. Komt over als een groep deskundigen op zoek naar erkenning en die zich belangrijker vinden dan ze zijn.De adviezen worden wel degelijk gedeeld met de kamer dus als de kamer vindt dat ze die eerder moeten ontvangen dan kunnen ze daar zelf om vragen. Het is niet de rol van de commissie om daarover de media te zoeken.

10 Reacties
Radio-Head
Radio-Head7 jan. 2022 - 9:54

@ Joziias https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vj9agecc7psy/nieuws/de_banaliteit_van_het_kwaad Ter info: "Onder de banaliteit van het kwaad wordt verstaan hoe het kwaad zich gemakkelijk kan manifesteren als de individuele verantwoordelijkheid verloren gaat." En deze allinea: "Het banale kwaad is het soort kwaad veroorzaakt door meelopers, mensen die niet buiten kaders denken. Bij deze mensen is niet zozeer het kwade actief aanwezig, maar het vermogen om zelfstandig te oordelen uitgeschakeld. De conclusie was dat Hannah Arendt zelf de totale tegenpool was van de banaliteit van het kwaad." Nu jij nog-> Fijne dag.

JasDon
JasDon7 jan. 2022 - 10:29

Radio-Head, je hebt je volgens mij in verschillende topics gemanifesteerd als totaalwappie, dus een meeloper, want kritisch en zelfstandig denken is voor wappies een probleem. Daarom dat de logica niet echt bij ze werkt. Jozias bied hier juist een geheel ander perspectief dan de andere reacties en is daarmee alles behalve een meeloper. Ik ga eigenlijk best ver mee in zijn verhaal, je ziet duidelijk dat verschillende adviesclubjes om relevantie strijden. Dat snap ik ook wel, want hun adviezen worden door belangenafwegingen zelden volledig opgevolgd.

adriek
adriek7 jan. 2022 - 10:41

Er wordt vergeten te melden? Hoever ben je gekomen met lezen? "Wettelijk gezien is de minister niet verplicht de adviezen met de Kamer te delen, maar ... "

Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 10:50

@Radio head, Nu alleen nog de onderlinge relatie, relevantie en argumentatie aangeven.

Frans Kwakman
Frans Kwakman7 jan. 2022 - 10:57

Jozias - eerlijk gezegd komt jouw stukje redelijk overeen met mijn mening. Het kabinet neemt een beslissing en hoeft daarvoor niet elke consideratie aan het volk mede te delen. Een van de problemen van de afgelopen tijd is dat iedere halfwit en z'n kat een mening verkondigen. Teveel info is niet goed, zeker als iedereen zichzelf als expert gaat beschouwen. Hier op Joop heb ik al talloze "experts" langs zien komen.

Bert de Vries
Bert de Vries7 jan. 2022 - 11:25

Jozias, de Kamer vertegenwoordigt het volk. Zij moet de bestuurlijke macht controleren en, zo nodig, corrigeren. Om van die grondwettelijke rechten gebruik te maken heeft ze de informatie nodig waarvan de bestuurlijke macht gebruik heeft gemaakt. Rutte heeft van het achterhouden van informatie een dominante strategie gemaakt. De Kamer werd bijvoorbeeld informatie onthouden omdat het ging om 'persoonlijke beleidsopvattingen'. Een volstrekt irrelevant argument. En als de kamer dan toch die informatie kreeg waren niet naam en functie weggelakt, maar ook meer dan de helft van de informatie. De coalitiepartijen keken er naar en zwegen. En hun kiezer idem.

Radio-Head
Radio-Head7 jan. 2022 - 11:42

@Joziias "Komt over als een groep deskundigen op zoek naar erkenning en die zich belangrijker vinden dan ze zijn." Een aanname, goedkoop negatief wegzetten, ten gunste van de zittende macht, dus niet zelf nadenken.

Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 12:53

@bert Persoonlijke beleidsopvattingen werden nooit gedeeld met de kamer. Dat is niet tijdens Rutte ontstaan. De kamer controleert de regering en de besluiten van de regering niet de ambtenaren. Je kunt nooit alle informatie en alle adviezen inclusief conceptversies met de kamer delen. Veel adviezen zijn ook tegenstrijdig. Alles delen is niets delen want door de hoeveelheid aan informatie kun je er als kamer niets meer mee.

Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 12:55

@radiohead Als ik de artikelen in de Volkskrant lees waar deze berichtgeving op gebaseerd is dan lees ik vooral rancune waarbij de commissie zelf verbolgen is met wat er met haar adviezen is gedaan. Het feit dat het ministerie aangeeft dat ze alleen nog gevraagd advies mag geven omdat ze buiten haar advies opdracht ging adviseren bevestigd dat.

Radio-Head
Radio-Head7 jan. 2022 - 16:16

@Jozias Ik baseer mij op wat ik hier boven lees, en op eerdere feiten omtrent het achterhouden van informatie wat het Corona Dossier betreft. Jij refereert aan het Volkskrant artikel. Hierbij een geluidsfragment van 2 min, waarin de geinterviewde hoofdredacteur van de Volkskrant Pieter Klok aangeeft, hoe hij omgaat met andere meningen, dan die van het RIVM, welke ook wetenschappelijk kunnen zijn natuurlijk. Pier Klok, over de rijen gesloten houden. https://www.youtube.com/watch?v=Ul0mVOB0YNU&t=24s Daarnaast raad ik je het boekje van Arthur Schopenhauer aan, "De kunst van het gelijk krijgen"~Eristische dialectiek~ Hier wat uitleg daarover, van het enige onafhankelijk weekblad welke Nederland nog rijk is. https://www.groene.nl/artikel/ik-krijg-altijd-gelijk Fijne avond

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 jan. 2022 - 9:28

Had toch niet uitgemaakt de oppositie staat volledig achter het regime

2 Reacties
adriek
adriek7 jan. 2022 - 10:42

Had je je nou maar verkiesbaar gesteld...

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 jan. 2022 - 15:20

Dat is niet mogelijk - wij hebben geen democratie namelijk Bovendien kan ik dat niet aan met zoveel vreselijke mensen in een ruimte te moeten zitten de hele dag . brrrr ... Het beste is dat wel allemaal een parlement vormen een zetel voor iedereen

Cornee 125
Cornee 1257 jan. 2022 - 9:21

Hugo en Mark zijn hele enge mannen. Maar ze zitten er nog steeds.

4 Reacties
Uw Psychiator
Uw Psychiator7 jan. 2022 - 10:13

Hugo is niet eng - hij is volgzaam. Hij doet wat hem als opdracht verstrekt wordt. Ik geloof geen seconde dat je hem van 'een slecht karakter' kunt betichten. 'Eng' betekent: afschrikwekkend, boosaardig, sluw, onbetrouwbaar, leugenachtig, en vooral ook: vooraf geplande kwade acties tot in de perfectie uitvoeren.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland7 jan. 2022 - 15:21

@Psychiakever Nee, het sluiten van kinderhartchirurgie afdelingen doe je omdat je zo'n fijne vent bent Kom zeg, kinderen ! Die je bewust in levensgevaar gaat brengen ! Dat is natuurlijk gewoon een beetje naief .

Uw Psychiator
Uw Psychiator7 jan. 2022 - 18:14

@ Griezel in post-gezellig Nederland (16:21u) - je mag me noemen zoals je dat zelf wilt; 'kever' gaat me te ver. En ik heet in het echt ook al niet Gregor Samsa, als je begrijpt wat ik bedoel. Je komt met een slecht besluit, en je suggereert bijna dat Hugo de Jonge in zijn eentje en welbewust allemaal vooraf bedacht en dan uitgevoerd heeft, dat besluit (dat laatste is nog niet het geval; en het kan best dat dit herroepen wordt). Dat gaat me te ver, veel te ver. De Jonge is ook geen Adolf Eichmann (die vergelijking is impliciet ook al eens gemaakt; men haalt er ook nog Hannah Arendt bij). Dit is een volstrekt misplaatste reactie van je; tegelijk zeg ik erbij dat ik geen hekel aan je heb, en dat ik doorgaans geporteerd ben van je gevoel voor humor. Ik ben het gewoon om ook mensen dank te zeggen die gedegen kritiek op mij publiceren; maar in dit geval kán ik dat eenvoudigweg niet. Het overtrokken op de man (de Jonge in dit geval) is een ziekte van onze tijd, een niet ongevaarlijke ziekte. Ik ben graag bereid om mijn toelichting op dit laatste uit te breiden - ook als jij dat vraagt. Maar bedanken zit er ditmaal niet in.

Uw Psychiator
Uw Psychiator7 jan. 2022 - 18:17

(@ Griezel: er had moeten staan: 'het overtrokken op de man spelen', naturellement.

frankie48
frankie487 jan. 2022 - 9:16

Dus de nieuwe minister E. Kuipers bevestigd dat hij een autoritair regime op zijn departement wil gaan voeren!

3 Reacties
Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 9:40

@Frankie, Goed lezen. Dat zegt Kuipers niet, dat zegt het ministerie.

frankie48
frankie487 jan. 2022 - 17:17

Beste Jozias, Ja, en daarom zeg ik dat Kuipers bevestigd dat hij een autoritaire inborst heeft als zijn departement dit nu al mag verkondigen.

Jozias2
Jozias28 jan. 2022 - 0:19

@frankie Het is pas volgende week zijn departement. Kuipers heeft er nu nog helemaal niets mee te maken

Jaap13
Jaap137 jan. 2022 - 9:08

En dan maar klagen in de media die Hugo en zelf zo incompetent zijn als het maar kan. Hou nou eens op met de boel belazeren steeds maar weer en weer, en ook steeds maar weer liegen. Vind je het gek dat niemand je meer gelooft laat staan nog serieus neemt beste Hugo? Man, man, man.... https://www.youtube.com/watch?v=svJiFfdZ4Yo

1 Reactie
Middenman
Middenman7 jan. 2022 - 11:16

@Jaap - kijk het interview van gisteravond met De Jonge bij Op1 nog even terug.

Green boots
Green boots7 jan. 2022 - 8:59

Goh, verrassend. We kunnen dus wel vaststellen dat wanneer adviezen niet in lijn liggen met het beleid dat men meent te moeten gaan uitvoeren de kamer er gewoon niet over geïnformeerd wordt. En maar klagen over draagvlak en een toenemende groep wappies die complotten zien. Welk belang dient het kabinet eigenlijk, die van de Nederlandse bevolking alvast niet zo lijkt het.

3 Reacties
Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 9:39

Waar baseer je die conclusie op? Deze commissie vertegenwoordigd 'de Nederlandse bevolking' toch niet. Dat doet de Tweede Kamer.

Green boots
Green boots7 jan. 2022 - 11:01

@Jozias, Inderdaad. En je ondermijnt de Nederlandse bevolking en dus het Nederlands belang wanneer je gemoedwillig dergelijke adviezen weg houdt bij de tweede kamer. Waarschijnlijk noemt de minister in kwestie het slechts een "foutje"...

Jozias2
Jozias27 jan. 2022 - 14:03

@greenboots De adviezen zijn wel degelijk met de kamer gedeeld. Naar het oordeel van de commissie zelf zou dat bij sommige adviezen te laat gebeurt zijn. VWS geeft aan dat die adviezen te laat binnenkwamen om dat nog met appreciatie mee te geven aan de kamer waarop dat later alsnog is gebeurt. Kennelijk vond de kamer het geen probleem om het debat aan te gaan zonder deze adviezen bij die keren dat het later kwam.

Uw Psychiator
Uw Psychiator7 jan. 2022 - 8:47

Ernstig, dit bericht, zeer ernstig.

gimli55
gimli557 jan. 2022 - 8:44

Geen nieuwe bestuurscultuur en de laatste alinea laat zien, dat we die in Rutte 4 ook niets hoeven te verwachten. Gezien de plannen over de jeugdzorg en de eigen bijdrage, het loskoppelen van de AOW aan het minimum loon, en het sluiten van 3 van de 5 kinderhart chirurgie afdelingen, is aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeker dat Rutte 4 verder doorgaat met de afbraak van Nederland. Er zullen ongetwijfeld nog meer negatieve plannen bekend worden gemaakt, al zal dat gedoseerd door de media tijdens andere in hun ogen "belangijker" nieuws op pagina 10 gemeld worden.

1 Reactie
LBNB
LBNB7 jan. 2022 - 14:08

[Er zullen ongetwijfeld nog meer negatieve plannen bekend worden gemaakt, al zal dat gedoseerd door de media tijdens andere in hun ogen “belangijker” nieuws op pagina 10 gemeld worden. ] Precies, helemaal raak. Het zal gedoseerd door de media gebracht worden als het echt niet anders meer kan en het zal geen hoofdtopic zijn. Je vergeet erbij te zeggen dat het eerst genegeerd gaat worden en dan als het écht écht niet anders meer kan zullen de media het melden, alsof het hun nieuws is (terwijl het bij oplettende mensen natuurlijk allang bekend is).